Page 1

Nyt fra

VU Viborg

Oktober 2012


Oktober 2012

Nyt fra VU Viborg I dette nummer Side 1

Formandens replik

Side 2

Læserbrev: Synd for kvinderne Læserbrev: Dine eller vores børn?

Side 3

Arrangementer

Side 5

Kontakt

Indlæg af

Isak Krab Koed og Mathias Wingaa

Formandens replik ”Sådan er det jo.” Ordene stammer fra Radikale Venstres leder, Margrethe Vestager, som på partiets sommergruppemøde blev bedt om at kommentere det faktum, at regeringens ændringer af dagpengesystemet medførte, at flere danskere ville miste dagpengeretten. ”På et tidspunkt kan man ikke være på dagpenge længere,” lød den nøgterne fortsættelse. I et sjældent øjebliks klarsyn fik hun formuleret det, som i umindelige tider har været en selvfølgelighed for det borgerlige Danmark. Landets situation er ikke holdbar. Vi bruger flere penge, end vi tjener. Vi er ikke konkurrencedygtige. Det siger sig selv, at det ikke kan blive ved. Men hvorfor er der så ikke flere, der tør sige det ligeud? Hvorfor skal vi pakke budskabet ind i floskler og fyndord? Det er falsk tryghed – og danskerne fortjener klar besked. Sådan er det jo.

Isak Krab Koed Formand for VU Viborg Side 1 af 5


Læserbrev: Synd for kvinderne Af Mathias Wingaa, næstformand for VU Viborg Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 30/10 – 2012. EU-Kommissionen har droppet forslaget om 40 pct. kvinder i bestyrelser i virksomheder. Der sker, efter at en række jurister har fastslået, at forslaget faktisk er ulovligt og strider imod internationale EUkonventioner. At tvinge virksomheder til at have 40 pct. kvinder i deres bestyrelser er nedværdigende og virkelighedsfjernt. Hvorfor skal private virksomheder tvinges til at overholde krav om kønskvoter, og hvorfor skal virksomheder underlægges økonomiske sanktioner, hvis de ikke opfylder kravene – hvilket jo i sidste ende kan gå ud over medarbejderne? Kvinder er fuldt ud berettiget til enhver toppost inden for erhvervslivet præcis ligesom alle mænd. Men kvinderne skal vælges på deres kvalifikationer og ikke på deres køn. Det nytter ikke noget, at en statslig institution tvinger kvoter ned over nogen, hverken kvinder eller virksomheder, men det er vigtigt, at man selv tager et ansvar. Forslaget vil medføre, at man skal fyre kvalificerede medarbejdere for at tvinge kvinder ind i bestyrelser, de har måske slet ikke interesse i at sidde på en bestyrelsespost. Kønskvoter er ikke ligestilling. Der er snarere at se ned på kvinder, fordi man sender et signal om, at de i virkeligheden ikke har nogen kompetencer og kun kan blive valgt på kvoter.

Læserbrev: Dine eller vores børn? Af Isak Krab Koed, formand for VU Viborg

Side 2 af 5


Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 10/12 – 2012. Regeringens plan om at omdanne alle danske folkeskoler til heldagsskoler er udtryk for en uheldig tendens til, at børns opdragelse og oplæring i stadig højere grad overlades til statslige og kommunale institutioner, hvorved forældrenes ansvar for deres egne børn fratages dem. Den drastiske stigning i timetallet vil betyde, at der bliver færre timer til samvær i familiens skød - og tilsvarende flere timer i institutionens fællesskab. De fleste af timerne er oven i købet såkaldte "aktivitetstimer" beregnet til en række foreteelser, hvoraf mange førhen ville være foregået i elevernes fritid. At et sådant forslag overhovedet diskuteres, er et tegn på, at danskernes børn er godt på vej til at blive samfundets ejendom. Det er tydeligt, når politikere fra begge sider af det politiske spektrum tillader sig formuleringen "vores børn" om børn, som bestemt ikke er det - og når forældre, der fravælger vuggestue, børnehaveklasse og SFO, rask væk mistænkeliggøres i den offentlige debat, selv om talrige undersøgelser faktisk viser, at børn har mægtig godt af forældrekontakt. Enhver kan tilslutte sig, at folkeskolernes undervisning skal være så god som overhovedet muligt. Heldigvis er heldagsskolen kun én af flere måder at forbedre undervisningen på. Hvorfor ikke udnytte de eksisterende timer bedre i stedet - eksempelvis ved at opkvalificere lærerne, sikre tidssvarende undervisningsmidler og fremme en kultur, hvor børnene forbereder sig hjemmefra?

Arrangementer Medlemsmøde Mandag d. 27/12 – 2012 kl. 19:00

Til medlemsmøderne samles bestyrelsen. VU Viborgs bestyrelse har ansvaret for planlægning og afholdelse af aktiviteter, lokale og nationale politiske markeringer og foreningens deltagelse i Venstres Ungdoms landsorganisations arbejde. Møderne forløber efter den dagsorden, som du kan få af formanden. Selv om der er tale om arbejdsmøder, holder vi af at krydre møderne med kage, kaffe og en god gang sladder – møderne er således ikke kun relevante for bestyrelsen. De er også en hyggelig måde at lære VU Viborg og folkene bag at kende for nye medlemmer. Kom derfor glad! Tilmeld dig på Facebook. Generalforsamling i VU Viborg Lørdag d. 12/1 – 2013 kl. 17:00

Side 3 af 5


Venstres Ungdom i Viborg indkalder hermed foreningens medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A. Jævnfør vedtægterne består dagsorden af følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Formandens beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår 8. Valg af formand 9. Valg af bestyrelse 10. Valg af revisorer • Valg af to revisorer • Valg af to revisorsuppleanter 11. Eventuelt Se mere om formalia på VU Viborgs hjemmeside. Generalforsamlingen efterfølges af fest i lokalerne. Alskens drikkelse kan købes i baren til liberale priser. Tilmeld dig på Facebook. Hvad er liberal integrationspolitik? Mandag d. 28/1 – 2013 kl. 19:00

I den offentlige debat fyger det én om ørerne med pointsystemer, integrationsprojekter og statsborgerskabsprøver, men er det liberal integrationspolitik? Er det snarere princippet om lukkede kasser og åbne grænser, der er at regne for et liberalt dogme på det integrationspolitiske område? Eller er det liberale standpunkt i virkeligheden et helt tredje? Kom og få svar på dine spørgsmål, når VU Viborg denne mandag aften får besøg af Venstres Ungdoms flygtninge- og integrationsordfører, Nicolai Svejgaard. Tilmeld dig på Facebook. Side 4 af 5


Kontakt Venstres Ungdom i Viborg St. Sct. Hans Gade 11A 8800 Viborg http://vuviborg.dk/ Følg VU Viborg

Claus Bitsch Kasserer Tlf.: 23 72 85 13 E-post: clausbitsch@gmail.com Anders Skafte*** Bestyrelsesmedlem Tlf. 40 86 05 52 E-post: hrskafte@gmail.com Morten Mellbak Socialt ansvarlig Tlf.: 61 46 52 14 E-post: mellbak89@gmail.com

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi modtager hellere end gerne forslag til arrangementer, ideer til fremtidige politiske initiativer. Kontakt os på kontakt@vuviborg.dk, skriv til os eller henvend dig til et bestyrelsesmedlem. Formand Isak Krab Koed* Kandidat til Viborg Byråd Medlem af Landsstyrelsen Webredaktør Tlf.: 26 46 80 54 E-post: isak@krabkoed.dk Bestyrelsesmedlemmer Mathias Wingaa** Næstformand Sekretær Medlemsansvarlig Tlf.: 51 24 70 03 E-post: mathiaswingaa@gmail.com

Jakob H. Harritz* Aktivitets- og kampagneansvarlig Tlf. 40 57 11 22 E-post: hr_harritz@msn.com Mads Knudsen** Bestyrelsesmedlem Tlf.: 25 12 10 21 E-post: mads511@gmail.com Ida Marie Østergaard Suppleant til Landsstyrelsen Tlf.: 53 30 05 78 E-post: idamarieoestergaard@live.com Rikke Skovgård Bestyrelsesmedlem Tlf.: 60 18 35 03 E-post: rikkeskch@hotmail.com *Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg Kommune (ViVK), **Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg (ViV), ***Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Vestjyllands EU-udvalg Side 5 af 5

Nyt fra VU Viborg 9/2012  

Læs i dette nummer af VU Viborg bl.a. om Margrethe Vestagers guldkorn, kvindekvoter, heldagsskoler og den kommende tids arrangementer.

Nyt fra VU Viborg 9/2012  

Læs i dette nummer af VU Viborg bl.a. om Margrethe Vestagers guldkorn, kvindekvoter, heldagsskoler og den kommende tids arrangementer.

Advertisement