Page 1

Nyt fra

VU Viborg

December 2011


December 2011

Nyt fra VU Viborg I dette nummer Side 1

Formandens replik

Side 2

Læserbrev: Nytårstale uden nyt VU-formand tilfreds med budgetforlig

Side 3

Glimt fra VU Viborgs julefrokost

Side 4

Arrangementer

Side 7

Kontakt

Redaktion

Isak Krab Koed

Formandens replik ”Vores virksomheder skal igen være blandt de mest konkurrencedygtige i verden. På den måde får vi en ny og holdbar vækst, og vi skaber den rette grobund for nye job.” Sådan sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin nytårstale, og hvis politik kun handlede om at sige det rigtige, kunne statsministeren næsten have gjort sig fortjent til min stemme med dén udmelding. Danmarks dalende konkurrenceevne er et af vores største problemer. Løser vi det ikke snart, har vi ikke råd til det velfærdssamfund, vi i dag lever i. Til Helle Thorning-Schmidts ærgrelse er politik mere end bare ord. Skal ordene tages alvorligt, må de følges op af handling – af den rigtige slags, vel at mærke. Besynderligt nok har regeringen Thorning-Schmidt dog ikke fremlagt forslag om for eksempel skattelettelser eller regelforenklinger, men tværtimod brilleret med en lang række forslag med den stik modsatte effekt. Øget beskatning af familieejede virksomheder, NOx-afgift og forhøjede afgifter på fedt og sukker er blot tre af mange regeringsforslag, der ubestrideligt vil føre til mindre konkurrencedygtighed og færre jobs. Det er en ommer, Helle!

Isak Krab Koed Formand for VU Viborg

Side 1 af 7


Læserbrev: Nytårstale uden nyt Af Isak Krab Koed, formand for VU Viborg Dette indlæg er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 3/1 – 2012. Statsminister Helle Thorning-Schmidt havde forleden sin debut som nytårstaler, og det var med slet skjult spænding, at jeg satte mig til rette i sofaen for at høre, hvad hun havde at fortælle om regeringens kommende politiske målsætninger og initiativer. Desværre levede talen ikke op til mine forventninger. Godt nok var det endelig gået op for statsministeren, at vi er midt i en økonomisk krise. De rosenrøde løfter om forbedringer af offentlig service og ingen fordyrende skatter og afgifter for den almindelige dansker var pist væk - afløst af erkendelsen af, at ”vi skal forberede os på nogle magre år,” som hun sagde. Til gengæld rummede talen ikke et eneste konkret forslag til, hvordan vi løser de udfordringer, de kommende år unægtelig byder på. Regeringens bud på de ”svære, men nødvendige beslutninger,” vi ifølge statsministeren skal træffe i 2012, tegnede talen end ikke konturerne af. Halvvejs inde i Helle Thorning-Schmidts fjerde måned som regeringsleder ved vi stadig ikke, hvad regeringens politiske program går ud på. Mon ikke det er på tide, at hun trækker i arbejdstøjet?

VU-formand tilfreds med budgetforlig Et enigt byråd indgik i september et budgetforlig om Viborg Kommunes økonomi i 2012, der blandt andet betyder privatiseringer for 246 mio. kroner, tilladelse til reklame på offentlig ejendom og skrotning af de planer om betalt parkering, der ellers blev vedtaget på budgettet for 2011. Formand for Venstres Ungdom i Viborg, Isak Krab Koed, er tilfreds med aftalen: ”Det er glædeligt, at forhandlings- og kompromisviljen har sejret i budgetforhandlingerne. Viborg Kommune er bedst tjent med, at byrådet finder fælles fodslag om noget så væsentligt som byens økonomi,” siger han. Og fortsætter: ”Desuden er det selvfølgelig opmuntrende, at budgettet indeholder en række liberale aftryk. For eksempel er de hovedløse planer om betalt parkering i Viborg by, som VU Viborg allerede ved planernes fremsættelse talte imod, endegyldigt lagt i graven. Det er en sejr for os – og for alle de hårdtarbejdende viborgensere, parkeringsafgifterne ville have ramt.”

Side 2 af 7


Glimt fra VU Viborgs julefrokost

Side 3 af 7


Arrangementer Landskonference 2012 Lørdag d. 7/1 – 2012 til søndag d. 8/1 – 2012

En af årets helt store begivenheder, nemlig Landskonferencen, nærmer sig – og du skal med! Konferencen løber af stablen den 7.-8. januar 2012. Traditionen tro foregår selve konferencen i Landstingssalen på Christiansborg, hvor spændende og prominente mennesker ligger vejen forbi for at gøre os klogere på emnerne ”ideologisk oprustning” og ”konkret oppositionspolitik.” Lørdag aften er det tid at finde smokingen og gallakjolen frem, når den store gallafest på Hotel Admiral går i gang. Dette er arrangementet, som mange VU’ere altid kommer til, når først de har været med en gang. Skynd dig derfor at købe pakken før din nabo! Husk at sidste tilmelding er den 15. december kl. 20:00 på webshoppen. Tilmeld dig også på Facebook. Medlemsmøde Onsdag d. 12/1 – 2012 kl. 19:00

Til medlemsmøderne samles bestyrelsen. VU Viborgs bestyrelse har ansvaret for planlægning og afholdelse af aktiviteter, lokale og nationale politiske markeringer og foreningens deltagelse i Venstres Ungdoms landsorganisations arbejde. Møderne forløber efter den dagsorden, som du kan få af formanden. Selv om der er tale om arbejdsmøder, holder vi af at krydre møderne med kage, kaffe og en god gang sladder – møderne er således ikke kun relevante for bestyrelsen. De er også en hyggelig måde at lære VU Viborg og folkene bag at kende for nye medlemmer. Kom derfor glad! Tilmeld dig på Facebook.

Side 4 af 7


Duel: Karin Gaardsted og Kristian Pihl Mandag d. 23/1 – 2012 kl. 19:00

Venstre og Socialdemokraterne i Viborg holder et fælles offentligt møde med vore to folketingsmedlemmer Kristian Pihl Lorentzen og Karin Gaardsted. Sæt kryds i kalenderen, tag din nabo med og glæd dig til en spændende aften med debat om vigtige emner. Mødet foregår på Asmildkloster Landbrugsskole. Tilmeld dig på Facebook. Oplæg: Skatte- og finansordfører Louise Munck Højsgaard Torsdag d. 26/1 – 2012 kl. 19:00

Denne aften får VU Viborg besøg af Venstres Ungdoms skatte- og finansordfører, Louise Munck Højsgaard. I kølvandet på valget og det derpå følgende regeringsskifte, der i nogles øjne har kastet et overraskende borgerligt regeringsgrundlag af sig, vil Louise i sit oplæg fortælle os, hvorfor vi alligevel bør foretrække en borgerlig regering - også hvad angår økonomien. Tilmeld dig på Facebook. Ordinær generalforsamling i VU Viborg Lørdag d. 18/2 – 2012 kl. 18:00

Venstres Ungdom i Viborg indkalder hermed foreningens medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A. Jævnfør vedtægternes § 4 stk. 3 består dagsorden af følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Side 5 af 7


4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Valg af stemmetællere 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår 8. Valg af formand 9. Valg af bestyrelse 10. Valg af revisorer • Valg af to revisorer • Valg af to revisorsuppleanter 11. Eventuelt Generalforsamlingen efterfølges af fest i lokalerne. Alskens drikkelse kan købes i baren til liberale priser. Tilmeld dig på Facebook. Oplæg: Bangura Bags – et kommercielt ulandsprojekt Torsdag d. 8/3 – 2012 kl. 19:00

I Danmark er vi mestre i store indsamlingsshows og stolte af, hvor mange penge vi er i stand til at sende til verdens fattigste. Virksomheden Bangura har imidlertid et noget andet bud på, hvordan man gør en forskel blandt verdens fattigste. Svaret er samhandelsrelationer. Bangura producerer derfor håndlavede designprodukter af genbrugte cykelslanger igennem samhandel med et lokalt skrædderi i Masanga, Sierra Leone. Kom og hør Venstres Ungdoms tidligere ordfører for miljø, klima og transport, virksomhedsejer Anders Møller, fortælle historien om Bangura Bags. Tilmeld dig på Facebook.

Side 6 af 7


Kontakt Venstres Ungdom i Viborg St. Sct. Hans Gade 11A

Tlf.: 53 30 05 78 E-post: idamarieoestergaard@live.com Claus Bitsch

8800 Viborg

Kasserer

http://vuviborg.dk/

E-post: clausbitsch@gmail.com

Følg VU Viborg

Tlf.: 23 72 85 13

Nanna Endelt Pedersen Aktivitetsansvarlig Tlf.: 28 40 10 13 E-post: nanna_endelt@hotmail.com Anders Skafte Socialt ansvarlig Tlf. 40 86 05 52 E-post: hrskafte@gmail.com

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi modtager hellere end gerne forslag til arrangementer, ideer til fremtidige politiske initiativer, debatoplæg osv. Du kan kontakte hele bestyrelsen på vores officielle e-mail,

Jakob H. Harritz Bestyrelsesmedlem Tlf. 40 57 11 22 E-post: hr_harritz@msn.com

kontakt@vuviborg.dk, skrive til os på

Mads Knudsen**

postadressen eller rette henvendelse til ét

Bestyrelsesmedlem

medlem af bestyrelsen ved hjælp af

Tlf.: 25 12 10 21

oplysningerne nedenfor.

E-post: mads511@gmail.com

Formand

Rikke Christensen Bestyrelsesmedlem

Isak Krab Koed*

Tlf.: 60 18 35 03

Medlem af landsstyrelsen

E-post: rikkeskch@hotmail.com

Webredaktør Tlf.: 26 46 80 54

*Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg

E-post: isak@krabkoed.dk

Kommune (ViVK), **Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg (ViV).

Bestyrelsesmedlemmer Ida Marie Østergaard Næstformand Medlemsansvarlig

Side 7 af 7

Nyt fra VU Viborg 9/2011  
Nyt fra VU Viborg 9/2011  

Læs i dette nummer om Helle Thorning-Schmidts visionsløse nytårstale, liberale aftryk på Viborg Kommunes budgetforlig for 2012 og om forenin...