Page 1

Nyt fra

VU Viborg

Februar 2012


Februar 2012

Nyt fra VU Viborg I dette nummer Side 1

Formandens replik

Side 2

Læserbrev: Længere ud på landet, Carsten Hansen VU Viborg i fuld vigør

Side 3

Fri bane til landbruget

Side 4

Arrangementer

Side 7

Kontakt

Redaktion

Isak Krab Koed

Formandens replik Et debatmøde med Daniel Carlsen fra det nynazistiske Danskernes Parti hos VU København udviklede sig for nylig til et stort spektakel. En gruppe venstreorienterede såkaldte antiracister valgte at blokere indgangen til Venstres Ungdoms sekretariat. Aktionen gav anledning til håndgemæng, da politiet ankom for at opløse den. Baggrunden for antiracisternes voldelige og destruktive adfærd var utilfredshed over, at Venstres Ungdom ved at invitere Carlsen giver ham en platform, hvorfra han kan udbrede sine synspunkter. Og Carlsen, der indtil stiftelsen af Danskernes Parti var medlem af DNSB, er utvivlsomt fortaler for en række mildt sagt yderliggående holdninger. Derfor er der heller ikke ingen tvivl om, at han skal siges midt imod. Desværre har venstrefløjen ikke forstået en af de grundlæggende forudsætninger for demokrati: ytringsfriheden. Den aggressive og ukonstruktive obstruktion, som antiracister og antifascister leverer, hver gang folk som Daniel Carlsen rører på sig, forstærker kun problemet. Den eneste fornuftige måde at reagere på udemokratiske, yderligtgående kræfter er få dem frem i lyset og give dem kvalificeret modspil. Bravo, VU København!

Formand for VU Viborg

Side 1 af 7


Læserbrev: Længere ud på landet, Carsten Hansen Af Isak Krab Koed, formand for VU Viborg Indlægget er bragt i Viborg Stifts Folkeblad 9/3 – 2012. Den britiske forfatter George Orwell beskriver i sin nok bedst kendte bog, 1984, et samfund, hvor magthaverne er begyndt at tale et nyt sprog, der slet og ret kaldes nysprog. Sproget har til formål at forhindre kritik og sløre de faktiske realiteter for dem, der taler og hører det. Det ministerium, der i bogen har ansvar for krigsførelse og militær, hedder for eksempel ganske bagvendt Ministeriet for Fred. Når man tager et blik på det, statsminister Helle ThorningSchmidt har valgt at navngive Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, fristes man til at forestille sig, at også den røde regering nu gør brug af nysprog. Navnet gør det oplagt at antage, at landdistriktsminister Carsten Hansen har til opgave og hensigt at udvikle, beskytte og i det hele taget kere sig om landdistrikterne. Ministerens hidtidige meritter taler imidlertid ikke til denne opfattelses fordel. Først kunne ministeren ikke svare på, hvad han egentlig er minister for – for hvad er det nu lige, et landdistrikt er? Så måtte ministeren lægge navn til en fjernelse af den pulje på finansloven, der tidligere har været med til at finansiere nedrivning af faldefærdige bygninger, som skæmmer lokalsamfundene. Senest har man kunnet læse, at en konference om landdistrikternes fremtid, som skulle have været afholdt i Skærbæk, er flyttet til Danmarks femtestørste by, Esbjerg. Er det den slags historier, der skal karakterisere en landdistriktsministers virke? Nej, dén må Carsten Hansen altså længere ud på landet med!

VU Viborg i fuld vigør VU Viborgs medlemmer genvalgte på generalforsamlingen d. 18/2 – 2012 enstemmigt foreningens hidtidige formand, Isak Krab Koed. Til bestyrelsen valgtes Rikke Skovgård, Ida Østergaard, Morten Mellbak, Claus Bitsch, Mads Knudsen, Mathias Wingaa, Jakob Harritz og Anders Skafte.

Side 2 af 7


På det konstituerende møde besattes foreningens tillidsposter som følger: 

Isak Krab Koed opnåede genvalg til posten som VU’s repræsentant i Venstre i Viborg Kommune, webredaktør for VU Viborg og posten som medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse.

Rikke Skovgård blev valgt som næstformand og medlemsansvarlig for foreningen samt som suppleant til Landsstyrelsen.

Claus Bitsch opnåede genvalg til kassererposten.

Anders Skafte valgtes til ansvarlig for politiske aktiviteter og genvalgtes som VU’s repræsentant i Venstre i Vestjyllands EU-udvalg.

Morten Mellbak valgtes til ansvarlig for sociale aktiviteter.

Mathias Wingaa blev valgt til sekretær for foreningen og VU-repræsentant i Venstre i Viborgs vælgerforening.

Jakob Harritz blev valgt til VU’s repræsentant i Venstre i Viborg Kommune.

Mads Knudsen blev valgt til VU Viborgs repræsentant i Venstre i Viborgs vælgerforening.

Foreningens formand, Isak Krab Koed, der også er webredaktør for Venstres Ungdom og observatør i VU’s Forretningsudvalg, glæder sig over den kompetente og engagerede bestyrelse, det er lykkedes at samle. “Den nye bestyrelse er en slagkraftig blanding af organisatorisk og politisk tæft, af gamle kendinge og nye ansigter, og det lover godt for det kommende års arbejde,” siger han. Og arbejdet er vigtigere end nogensinde før. “Netop i disse dage, hvor den røde regering famler sig frem med et uskønt miks af betonsocialisme, dilettanteri og halvhjertede vækstinitiativer, er der brug for en klar røst, der spreder budskabet om det borgerlig-liberale alternativ: personlig frihed, afbureaukratisering og økonomiske reformer,” mener VU-formanden.

Fri bane til landbruget Leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi, John G. Christensen, har foreslået, at der indføres en spærretid for landbrugsmaskiner i de tidsrum, hvor vejene er mest befærdede. Argumentet er, at landbrugsmaskinerne med deres størrelse og relative langsommelighed sinker den øvrige trafik.

Side 3 af 7


Det får formand for Venstres Ungdom i Viborg, Isak Krab Koed, til at råbe vagt i gevær. ”Et sådant tiltag vil have højst uheldige konsekvenser,” mener han. ”Landbrugets arbejde er specielt på den måde, at det er sæsonafhængigt. Når det er høsttid, skal der høstes – og når man det ikke, går høsten til spilde. Hvis de i forvejen travle og gennemregulerede landmænd skal tvinges ved lov til at lade store, dyre maskiner stå ubenyttede hen midt i høsttiden, risikerer vi, at høsten og ikke mindst fortjenesten går til spilde,” siger Isak Krab Koed. I stedet for at brokke sig over landbrugsmaskinerne bør man ifølge VU-formanden glæde sig, når man møder én på sin vej. ”Landbruget er et stort og produktivt erhverv med omtrent 150.000 arbejdspladser, der tjener masser af penge til landet,” siger han og fortsætter: ”og det kan man passende sende landmanden en venlig tanke for, når man møder ham i trafikken.”

Arrangementer Seminar: Visioner for 2012 Lørdag d. 24/3 kl. 16:00-19:00

Hvor skal vi hen, du? Det får du mulighed for at bestemme, når VU Viborg indbyder foreningens medlemmer til visionsseminar, hvor handlingsplanen for 2012 skal drøftes. Dette vil foregå under kyndig vejledning af Chris Bahnsen, der som formand for Venstres Ungdom i Aalborg for ganske nylig orkestrerede en lignende proces i sin egen lokalforening. Seminaret begynder lørdag d. 24/3 – 2012 kl. 16:00 i VU Viborgs lokaler. Efter visionsseminaret er der fest i lokalerne. Meld dig til på Facebook.

Side 4 af 7


Medlemsmøde Mandag d. 26/3 – 2012 kl. 19:00-22:00

Til medlemsmøderne samles bestyrelsen. VU Viborgs bestyrelse har ansvaret for planlægning og afholdelse af aktiviteter, lokale og nationale politiske markeringer og foreningens deltagelse i Venstres Ungdoms landsorganisations arbejde. Møderne forløber efter den dagsorden, som du kan få af formanden. Selv om der er tale om arbejdsmøder, holder vi af at krydre møderne med kage, kaffe og en god gang sladder – møderne er således ikke kun relevante for bestyrelsen. De er også en hyggelig måde at lære VU Viborg og folkene bag at kende for nye medlemmer. Kom derfor glad! Tilmeld dig på Facebook. Mini-Christiansborg med VU’s politiske ordfører Mandag d. 9/4 – 2012 kl. 19:00-22:00

Venstres Ungdoms politiske ordfører, Nanna Østergaard, leder slagets gang, når VU Viborg byder velkommen til Mini-Christiansborg. Lær at argumentere for din sag, når Nanna guider os igennem retorikkens mysterier – og prøv det selv bagefter, når vi bliver delt ind i grupper for at diskutere liberal politik på forskellige områder. Tilmeld dig på Facebook. Oplæg: SILBA fortæller om Hviderusland Torsdag d. 12/4 – 2012 kl. 19:00-22:00

Glæd til dette spændende oplæg, hvor et af SILBA’s medlemmer vil fortælle om Europas sidste diktatur, Hviderusland, der regeres af diktatoren Aleksandr Lukasjenko. Hvordan ser dagligdagen ud for en almindelig hviderusser? Hvordan er pressens forhold i landet? Og hvordan fungerer Hvideruslands politiske system? Alt det kan du høre om denne aften, der også byder på hviderussisk slik og vodka.

Side 5 af 7


Tilmeld dig på Facebook. Skab et friere Danmark Mandag d. 21/5 kl. 19:00-22:00

Hvordan skaber vi et friere Danmark? Dette spørgsmål er omdrejningspunkt for aftenens drøftelser, når Venstres Ungdoms formandskab, Morten Dahlin og Jens Husted, lægger vejen forbi Venstres Ungdom i Viborgs lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A d. 21/5 – 2012 kl. 19:00. Det borgerlige Danmark står efter valget i en ny situation. Efter en 10-årig periode med adgang til regeringskontorerne er de borgerlige partier nu i opposition. Det er en situation, der kalder på vedholdende og seriøs regeringskritik, men også på genopladning og forberedelse til det valg, der før eller siden kommer. Som en del af denne forberedelse har Venstre bedt Venstres Ungdom om at give partiet indspark til en frihedspakke. En pakke fuld af lovgivning, der skal gøre det friere og lettere at være dansker i dagens Danmark. Morten Dahlin og Jens Husted er derfor taget på Danmarksturne for at spørge VU’ere fra hele landet, hvad lige præcis de synes skal være lov i fremtidens frie samfund. Mød op og få indflydelse på Venstres politik! Meld dig til på Facebook.

Side 6 af 7


Kontakt

Claus Bitsch

Venstres Ungdom i Viborg

Tlf.: 23 72 85 13

St. Sct. Hans Gade 11A

E-post: clausbitsch@gmail.com

8800 Viborg http://vuviborg.dk/ Følg VU Viborg

Kasserer

Anders Skafte*** Aktivitetsansvarlig Tlf. 40 86 05 52 E-post: hrskafte@gmail.com Morten Mellbak Socialt ansvarlig Tlf.: 61 46 52 14 E-post: mellbak89@gmail.com Mathias Wingaa** Sekretær

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi

Tlf.: 51 24 70 03

modtager hellere end gerne forslag til

E-post: mathiaswingaa@gmail.com

arrangementer, ideer til fremtidige politiske initiativer, debatoplæg osv. Du kan kontakte os på kontakt@vuviborg.dk, skrive til os på postadressen eller rette henvendelse til ét medlem af bestyrelsen ved hjælp af oplysningerne nedenfor. Formand Isak Krab Koed* Medlem af landsstyrelsen Webredaktør Tlf.: 26 46 80 54 E-post: isak@krabkoed.dk Bestyrelsesmedlemmer Rikke Skovgård Næstformand Medlemsansvarlig Tlf.: 60 18 35 03 E-post: rikkeskch@hotmail.com

Jakob H. Harritz* Bestyrelsesmedlem Tlf. 40 57 11 22 E-post: hr_harritz@msn.com Mads Knudsen** Bestyrelsesmedlem Tlf.: 25 12 10 21 E-post: mads511@gmail.com Ida Marie Østergaard Bestyrelsesmedlem Tlf.: 53 30 05 78 E-post: idamarieoestergaard@live.com *Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg Kommune (ViVK), **Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg (ViV), ***Repræsenterer VU Viborg i Venstre i Vestjyllands EU-udvalg

Side 7 af 7

Nyt fra VU Viborg 2/2012  
Nyt fra VU Viborg 2/2012  

Læs i dette nummer af nyhedsbrevet bl.a. om landdistriktsminister Carsten Hansens nysprog, VU Københavns møde med Daniel Carlsen fra Dansker...

Advertisement