Page 1

Januar-Marts 2011

Nyt fra VU Viborg I dette nummer Side 1

Formandens replik

Side 2

Ny bestyrelse valgt Nej til p-afgifter i Viborg

Side 3

Ja, vi fester også i VU

Side 4

Arrangementer

Side 5

Kontakt

Redaktion

Isak Krab Koed

Formandens replik Som ny formand for VU Viborg er det mig en fornøjelse at kunne præsentere årets første nummer af Nyt fra VU Viborg. Tanken er, at nyhedsbrevet fremover skal udkomme en gang om måneden i noget kortere udgaver end den her foreliggende, der dækker perioden januar-marts. Nyhedsbrevet omhandler VU Viborgs politiske markeringer samt foreningens politiske og sociale aktiviteter. Dette første nyhedsbrev under min ledelse er forfattet af undertegnede, men bidrag modtages med kyshånd, hvadenten de er fra Venstrefolk, VU’ere eller borgerligt tænkende mennesker i al almindelighed. Som det fremgår af nyhedsbrevet, er VU Viborgs bestyrelse og jeg allerede i fuld gang efter generalforsamlingen i januar. Den kommende tid byder vi på masser af spændende oplæg, fester og politisk arbejde – samt selvfølgelig valget, der kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber at se mange af vores nye og gamle medlemmer i lokalerne på St. Sct. Hansgade – der bliver nok at tage sig til!

Isak Krab Koed Formand for VU Viborg

Side 1 af 6


Ny bestyrelse valgt VU Viborgs medlemmer valgte på generalforsamlingen d. 21/1 – 2011 enstemmigt foreningens hidtidige næstformand, Isak Krab Koed, til formandsposten. Han erstattede Jakob H. Harritz, der påbegynder studier i udlandet og derfor udtrådte af bestyrelsen. Til bestyrelsen valgtes Nanna Endelt Pedersen, Ida Marie Østergaard, Morten Mellbak, Claus Bitsch, Trine Bennike og Mads Knudsen. På det konstituerende møde besattes foreningens tillidsposter som følger: 

Isak Krab Koed opnåede genvalg til posten som VU’s repræsentant i Venstre i Viborgs kommuneforening og webredaktør for VU Viborg samt nyvalg til posten som medlem af Venstres Ungdoms landsstyrelse.

Ida Marie Østergaard blev valgt som næstformand og medlemsansvarlig for foreningen.

Claus Bitsch opnåede valg til kassererposten.

Nanna Endelt Pedersen valgtes til ansvarlig for politiske aktiviteter.

Trine Bennike valgtes til ansvarlig for sociale aktiviteter.

Morten Mellbak blev valgt som suppleant til landsstyrelsen.

Mads Knudsen blev valgt til VU Viborgs repræsentant i Venstre i Viborg vælgerforening.

“Foreningen går ind i en hektisk tid med et folketingsvalg, der kan være lige om hjørnet,” siger den nyvalgte formand, Isak Krab Koed, og tilføjer: “men jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse vil gøre lykke, og jeg glæder mig meget til arbejdet. Det afgørende bliver at overbevise Viborgs ungdom om, at regeringens politik er det bedste bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund.”

Nej til p-afgifter i Viborg SF, S og K i Viborg har foreslået, at parkeringspladserne i Viborg skal koste penge at benytte fra august. Helt konkret skal der opsættes parkeringsautomater ved en lang række parkeringspladser i indre by. Dyrest bliver de mest efterspurgte pladser. “Forslaget er udtryk for typisk socialistisk tankegang,” siger VU Viborgs formand, Isak Krab Koed. “Borgerne i Viborg har som bekendt allerede betalt skat én gang, og det naturlige er derfor, at det millionbeløb, forslaget ventes at indbringe, ender i borgernes lommer i form af for eksempel skattelettelser.” Det tror han dog ikke er tanken: “Det har forslagsstillerne næppe tænkt sig. Kommunen fattes penge, og enhver socialist med respekt for sig selv tror desværre, at når man mangler penge, er skatter og afgifter vejen frem.” VU-

Side 2 af 6


formanden undrer sig over, at borgmester Søren Pape Poulsen vil stå model til forslaget. For det første er forslaget unødvendigt. “Kommunen har allerede fortalt, at der ikke mangler ppladser. Problemet er at sørge for, at folk finder dem.” For det andet er forslaget en klods om benet på Viborgs handels- og byliv. Afgifterne vil gøre det sværere for forretninger, der ikke kan tilbyde gratis parkering, at tiltrække kunder. “Og hvem skal i øvrigt betale de penge, det vil koste viborgensiske virksomheders medarbejdere at parkere i Viborg by,” spørger Isak Krab Koed og fortsætter: “Det skal virksomhederne såmænd selv, hvis det står til SF’s Søren Gytz. Det er ikke holdbart.” Faktisk har borgmesteren et borgerligt flertal bag sig, men VU-formanden tror ikke, det vil blive brugt. “Med Gregers Laigaards nylige indmeldelse i Venstre er der nu et borgerligt flertal i Viborg byråd med V, K og DF. Det ville være oplagt at indvie et samarbejde ved at sætte en stopper for denne ekstraskat. Desværre har borgmesteren vist solgt sin politik til S og SF,” siger han.

Ja, vi fester også i VU DSU’eren Natja Knudsen omtaler i Viborg Stifts Folkeblad 5/3 – 2011 Venstres Ungdoms hvervningsmetoder, herunder mere specifikt de fester, der er blevet afholdt rundt om i landet. Til festerne har man kunnet melde sig ind i Venstres Ungdom og oven i hatten få et varierende kvantum alkohol at forlyste sig med samme aften for de 100 kr., et medlemskab koster. Knudsen harcelerer i sit læserbrev over dette medlemstilbud og mener, at VU ”sprænger rammerne for, hvad politiserende foreninger kan tillade sig” i en situation, hvor vi burde ”holde moralens skanse.” Jeg må indrømme, at jeg ikke kan se, hvad problemet er. Venstres Ungdom er ganske rigtigt en politiserende forening, hvorfor vores medlemstilbud bl.a. tæller gode politiske debatter, fremragende kurser og muligheden for at blive en del af et stærkt politisk netværk – men også en ungdomsforening, hvorfor vi ligesom resten af ungdommen holder af at feste i hinandens behagelige selskab. Jeg er sikker på, at unge mennesker er fornuftige nok til at indse, hvad de siger ja til, når de melder sig ind i Venstres Ungdom, også selv om et medlemskab giver dem drikkelse en aften i byen. Nuvel, unge mennesker kan lide at feste, men mon dog de støtter en politisk sag, der er dem inderligt imod, blot fordi der er øl i farvandet? Jeg tror det ikke, men hvis frøken Knudsen finder, at fester og alkohol udgør en så stor fare for unges dømmekraft, at de risikerer at melde sig ind i et parti, de ikke kan stå inde for, kunne det

Side 3 af 6


måske være relevant at se på, om DSU fortsat skal arrangere fester for foreningens medlemmer. Det går jo ikke, at nogen bliver vildledt.

Arrangementer Torsdag d. 17/3 – 2011 kl. 19:00

Mød Kristian Pihl Lorentzen I en situation, hvor Danmarks økonomi endnu er mærket af finanskrisen, og fremtidsudsigterne mildt sagt ikke er lovende med hensyn til dansk konkurrencedygtighed i fremtidens globale økonomi, er der behov for handling. Der er behov for et opgør med vanetænkning og unødvendige overførselsindkomster, et opgør med regeltyranni og bureaukrati, hvis ikke Danmark skal sakke agterud. Regeringen er klar. Oppositionen, derimod, vil have mere af det samme. Danskerne står således ved en skillevej. Skal vi tilpasse os den internationale økonomi og skabe vækst og velstand, eller skal vi låne os til velfærd? Med et valg, der kan komme når som helst, kan man roligt sige, at det er nu, det gælder. VU Viborg er derfor glade for igen at kunne byde Kristian Pihl Lorentzen, medlem af Folketinget for Venstre, velkommen i lokalerne til en snak om den kommende valgkamp og aktuelle politiske emner, der præger det daglige arbejde på Christiansborg. Tilmeld dig på Facebook. Torsdag d. 31/3 – 2011 kl. 19:00

Medlemsmøde Til medlemsmøderne samles bestyrelsen. VU Viborgs bestyrelse har ansvaret for planlægning og afholdelse af aktiviteter, lokale og nationale politiske markeringer og foreningens deltagelse i Venstres Ungdoms landsorganisations arbejde. Møderne forløber efter den dagsorden, formanden udsender. Du kan ved henvendelse til formanden få dagsorden, bilag, referat osv. tilsendt pr. e-mail. Selv om der er tale om arbejdsmøder, holder vi af at krydre møderne med kage, kaffe og en god gang sladder – møderne er således ikke kun relevante for bestyrelsen. De er også en hyggelig måde at lære VU Viborg og folkene bag at kende for nye medlemmer. Kom derfor glad!

Side 4 af 6


Tilmeld dig på Facebook. Lørdag d. 2. april kl. 13:00 til søndag d. 3. april kl. 15:00

Introkursus i København I april måned afholder Venstres Ungdoms landsorganisation igen en introweekend for nye medlemmer af VU fra hele landet. Formand for VU’s kursusudvalg, Sara Ekknud, fortæller om kurset: “På kurset vil du få et indblik i hvordan VU er bygget op og hvad vores politik er, samtidig med at du vil møde en masse VU’ere fra hele landet. Weekenden vil ligeledes byde på en eksklusiv rundvisning på Christiansborg af en af Venstres folketingsmedlemmer.” Arrangementet kan allerede nu købes på VU’s webshop. Husk også at tilmelde dig på Facebook.

Kontakt Formand

Venstres Ungdom i Viborg St. Sct. Hansgade 11A

Isak Krab Koed*

8800 Viborg

Medlem af landsstyrelsen Webredaktør

http://vuviborg.dk/

Tlf.: 26 46 80 54 E-post: isak@krabkoed.dk

VU Viborg er medlemmernes forening, og vi modtager hellere end gerne forslag til

Bestyrelsesmedlemmer

forbedringer, ideer til fremtidige politiske initiativer, debatoplæg osv. Du kan kontakte

Ida Marie Østergaard

hele bestyrelsen på vores officielle e-mail,

Næstformand

kontakt@vuviborg.dk, skrive til os på adressen St. Sct. Hansgade 11A, 8800 Viborg eller rette henvendelse til ét medlem af bestyrelsen ved hjælp af oplysningerne nedenfor.

Medlemsansvarlig Tlf.: 53 30 05 78 E-post: idamarieoestergaard@live.com Claus Bitsch Kasserer

Side 5 af 6


Tlf.: 23 72 85 13

Mads Knudsen**

E-post: clausbitsch@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Nanna Endelt Pedersen Aktivitetsansvarlig

Tlf.: 25 12 10 21 E-post: mads511@gmail.com

Tlf.: 28 40 10 13

Morten Mellbak

E-post: nanna_endelt@hotmail.com

Suppleant til landsstyrelsen

Trine Bennike Socialt ansvarlig

Tlf.: 61 46 52 14 E-post: 111532@viauc.dk

Tlf.: 21 97 70 93

*ReprĂŚsenterer VU Viborg i Venstre i Viborg

E-post: trille_25@hotmail.com

Kommune (ViVK). **ReprĂŚsenterer VU Viborg i Venstre Viborg (ViV)

Side 6 af 6

Nyt fra VU Viborg 1/2011  

Læs i Nyt fra VU Viborg for januar, februar og marts bl.a. om foreningens nye bestyrelse, introkursus i VU og VU Viborgs holdning til p-afgi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you