Page 1

SŃŤ yÓƒu lĂ˝ lÓ?ch Curriculum Vitae

HÓ‘ & TĂŞn :

VÇŠ Quang ThĂĄi

Năm sinh : 28/01/1988 ĈÓ?a chÓ? /LQK/DQJ%DĈuQK+j1Ó?L ĈiÓ‹n thoŇĽi : 0945035557

Email : vuthaidesigner@mail.com

HÓ‘c vŇŠn vj bŇľng cŇŠp: - ViÓ‹n ÿҼi hÓ‘c MÓŁ Hj NÓ?i 7KLÓƒWNÓƒĈӗ hÓ‘a - Nhoa TŇĽo GĂĄng c{ng nghiÓ‹p - &KÓ­QJFKÓ?NKyD357UX\Ó…QWK{QJQJŇłQKŇĽQ+Ó‘FYLÓ‹Q%iRFKtWX\rQWUX\Ó…Q - 1KLÓƒSҧQKQJKÓ‹WKXŇąW1LQH6WXGLR

KÓť năng + ĈiÓ‡m mŇĽnh: SÓą dÓŠng thĂ nh thŇĽo: Photoshop, Illustrator. HiÓ‡u biÓƒt vÓ… Corel Studio Pro, After Effect, HiÓ‡u biÓƒt vÓ… chÓ?nh sÓąa video, âm thanh, lĆ­nh vÓľc liĂŞn quan ĂżÓƒn in ŇŠn. ChÓŠp ҧnh, quay phim tÓ•t CĂł kÓť năng giao tiÓƒp, trĂŹnh bĂ y tÓ•t SĂĄng tŇĽo, biÓƒt tÓ™ chÓ­c sŇłp xÓƒp cĂ´ng viÓ‹c vĂ  cĂł tinh thŇŤn trĂĄch nhiÓ‹m DÓ‰ dĂ ng thĂ­ch nghi vÓ&#x;i mĂ´i trŃ­ÓĄng mÓ&#x;i ThiÓƒt kÓƒ giao diÓ‹n website ThiÓƒt kÓƒ nhiÓ…u bÓ? nhŇąn diÓ‹n thŃ­ŃŤng hiÓ‹u (Logo, card, headletter, poster ...) ThiÓƒt kÓƒ giao diÓ‹n phŇŤn mÓ…mŇŠQSKŇ­PTXҧQJFiRVҧQSKŇ­P HiÓ‡u biÓƒt vÓ… tÓ™ chÓ­c sÓľ kiÓ‹n, quҧng cĂĄo truyÓ…n thĂ´ng


Một số mẫu thiết kế


Giải đua ô tô địa hình Quốc Tế


Design gift card for CaoMinh Tailor


Cv Vu Thai  

thank for watching

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you