Page 1


те в София бяха времето, в което нещата се случваха въпреки бясната криза и мутрите. С този проект искаме да си припомним за времето, в което се зароди форма на субкултура у нас. За нейните главни герой и местата като Калното, Rebbel, Паметника, Кравай, Спартакус, Tilt, Наклона, Грета, Клуб 17, Синьото, Червило, Червеното, Кръчмата на Янев и всички останали, повечето от които отдавна се изпариха.


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


Година и текст под снимка


2012

ул. Огоста 5, 1124 София фотографиите предоставиха:

Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия), Иво Стоименов (Иво Дългия),


project 90  

uncomplete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you