Page 1

Cテエng ty TNHH NN MTV

DIESEL Sテ年G Cテ年G


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

THÀNH LẬP

CTY TNHH NN MTV DIESEL SÔNG CÔNG

25/04/1980

01/12/2004

CỔ PHẦN HÓA


THテ年G TIN Cテ年G TY:


THテ年G TIN Cテ年G TY:


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: Chủ tịch Giám đốc công ty

Trợ lí Giám đốc (1 người) Phó Giám Đốc (3 người)

P. Bảo vệ

P. TT & BH

P. Quản trị

P. Nhân sự

P. KTTC

P. Sản xuất

P. Luyện kim

P. Kĩ thuật

P.TBNL

P. QLCL

X. Lắp ráp 2

X. Lắp ráp 1

X. Cơ điện

X. Mạ - NL

X. Dụng cụ

X. Cơ khí 3

X. Cơ khí 2

X. Cơ khí 1

X. Đúc 2

X. Đúc 1

X. Rèn 2

X. Rèn 1


THテ年G TIN Cテ年G TY:


CÁC TỔ CHỨC:


LĨNH VỰC KINH DOANH:

DISOCO


HỆ THỐNG QUẢN LÝ


CÔNG NGHÊ ĐIỂN HÌNH: RÈN

ĐÚC

CƠ KHÍ


THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH:


THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH:


THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH:


THIẾT BỊ ĐIỂN HÌNH:


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:

Thân máy RV70 Khối lượng: 20 kg

Thân máy DS105 Khối lượng: 26 kg


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:


SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH:


KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC


KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC


KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI:


KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI:


THÀNH TÍCH - GIẢI THƯỞNG:


Cテエng ty TNHH NN MTV

DIESEL Sテ年G Cテ年G

Thank You!

Disoco  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you