Page 1

2013


73) Cement news Zprávy z cementářského oboru - pokrač. Vertikální válcové mlýny od společnosti Gebr. Pfeiffer SE objednal generální dodavatel, společnost KHD Humboldt Wedag International AG, pro novou malajskou cementárnu o kapacitě 5000 t/d společnosti Straits Cement, pobočky YTL Group. Předmětem dodávky jsou uhelný mlýn MPS 2800 BK o kapacitě 35 t/h, a surovinový mlýn MPS 4750 B o kapacitě 300 t/h s výslednou jemností 12% R 90 µm. Dále společnost Gebr. Pfeiffer dodá do polské cementárny Odra cement v Opole, která loni oslavila 100 leté výročí založení, vertikální válcový mlýn pro mletí vysokopecní granulované strusky MPS 3070 BC o kapacitě 46 t/h s výslednou jemností 3800 cm2/g. Struska k použití jako složka do cementu bude během mletí sušena z 9% vlhkosti na <1 % kouřovými plyny z chladiče. Ohlédnutí za XXIX. technickou konferencí FICEM-APCAC, pořádanou 3.-5.9.2012, organizovanou americkou cementářskou asociací, přináší časopis World Cement. Akce se konala v San José, hlavním městě Kostariky za účasti více než 260 delegátů, zahájena proslovy představitelů FICEM, cementářských a betonářských institucí, kostarické ministryně stavebnictví i ředitele kostarické divize společnosti Cemex. Přednášky cementářských výrobců i jejich dodavatelů, týkající se kvality výrobního procesu, údržby, návratu bypassových odprašků do výroby, optimalizace zařízení, mletí, energetické účinnosti a snižování emisí, doplňovala výstava a návštěva cementárny Holcim Costa Rica. Byly oceněny 3 nejlepší přednášky. Akci nakrátko přerušilo 5.9. ráno zemětřesení o magnitudě 7,6 . World Cement 10/2012, str. 14-16

VÚM/Kalt

Události: CementFocus Asia, 30.-31.10.2012, Singapore, www.cementfocus.com Hydration of Blended Cements (Hydratace směsných cementů), 7.8.11.2012, Düsseldorf/Erwitte, www.ecra-online.org/238/ 17thArab International Cement Conference and Exhibition, 17.19.12.2012, Dubaj, www.aucbm.org UKIERIConcrete Congress: Innovations in Concrete Construction (Inovace v betonovém stavebnictví), 5.-8.3.2013, Punjab, Indie, www.ukiericoncretecongress.com IEEE-IAS/PCA Conference, 14.-18.4.2013, Orlando, Florida, USA, www.ieeepcaconference.org bauma, 15.-21.4.2013, Mnichov, www.bauma.de POWTECH, www.powtech.de

23.-25.4.2013,

Výstavní

centrum

Norimberk,

V. Brazilian Cement and Lime Conference, 19.-20.6.2013, São Paulo, Brazílie, www.braziliancementconference.com 1


Stručně: Společnost PANalytical Inc., dodavatel rentgenových analyzátorů a SW v globálním měřítku, oslavila své 10. výročí založení. Nedávno přestěhovala svou kancelář v Houstonu do většího objektu, který kromě kancelářských prostor zahrnuje i předváděcí laboratoř a školicí místnosti pro semináře. Americká společnost Mole-MasterTM Services Corp. , specializující se na čištění sil, obdržela certifikaci pro sedm skupin v oblasti řízení bezpečnosti procesu třídění, zahrnující monitorování, vzdělávací program, a vedení protokolů o nehodách a zraněních. Nezisková britská organizace Carbon Disclosure Project (CDP), poskytující globální informační systém v oblasti emisí, si vybrala společnost IMS Consulting jako poradce pro trvalou udržitelnost životního prostředí. Německá společnost Menzel Elektromotoren, výrobce a dodavatel průmyslových elektromotorů, oslavila 85 let svého trvání. Nyní má přes 100 zaměstnanců v pobočkách ve Velké Británii, Francii, Itálii a Švédsku. Společnost Beumer Group France Sarl se sídlem ve francouzském Bronu, je tvořena firmami Beumer Sarl a Crisplant Eurl, Společnost Beumer Group převzala společnost Crisplant v r. 2009. Časopis World Cement opravuje informaci ze svého 9. čísla: společnost Fives FCB nepřevzala celou společnost Technip Group, jak bylo uvedeno, akvizice se týkala pouze cementářské divize této společnosti. Katherine Markham, redaktorka časopisu World Cement, se provdala. Nadále bude mít kontaktní adresu: katherine. guenioui@worldcement.com World Cement 10/2012, str. 12,14

VÚM/Kalt

74) Cement industry profiles: India Profily cementářského průmyslu Článek přibližuje současnou situaci indického cementářského průmyslu. V úvodu zmiňuje obvyklé sezónní poklesy poptávky vlivem monzunových dešťů (od poloviny června do konce září): v r. 2012 byly monzunové deště slabé, což umožnilo pokračovat ve stavebních činnostech což v důsledku o 10 % zvýšilo poptávku po cementu i jeho cenu po celé Indii, i díky skutečnosti, že část cementářských výrobců v tomto ročním období přerušuje výrobu. Nicméně se zdá, že se po 2 letech utlumeného růstu poptávky vlivem silného nárůstu cementářských kapacit (o téměř 63 mil. t/r) nastává obrat k vyššímu růstu poptávky z důvodu vládních investic do infrastruktury a bytové výstavby.Spotřeba cementu vzrostla celkově v Indii v období FY11/12 o 6,6 % (dle údajů Svazu indických cementářských výrobců CMA), růst se projevoval méně než v ostatních oblastech v jižním regionu, kde byla během minulých 2 let na jihu instalována celá třetina nových kapacit (23 mil. t/r), ale politická nestabilita zejména v státu Andhra Pradesh s významným cementářským trhem způsobila pokles poptávky vlivem přerušení bytové výstavby a 2


infrastrukturních projektů; další potíží jihoindických cementářských výrobců byl nedostatek železničních vagónů a příliš velká vzdálenost pro silniční dopravu do regionů s vyšší cementářskou poptávkou. V roce 2012 již poptávka začala na jihu růst, a pro období FY14/15 se očekává, že jihoindická poptávka dožene ostatní regiony. Pro FY12/13 se předpokládal růst poptávky o 8 %, zejména díky západnímu a východnímu regionu. V r. 2012 má být zprovozněno dalších 25 mil. t/r výrobních kapacit, ( z toho 9 mil. t/r na jihu a 7 mil. t/r na východě), což způsobí pokles celkového indického cementářského průmyslu na asi 72 %; růst cen cementu se však očekává v severním regionu, který je více vzdálen od oblastí s přebytkem kapacit. Nedávno proběhly v zemi mediální ohlasy udělení pokuty 11 cementářským výrobcům za kartelové ceny od Indického úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pokuta zasáhla i 3 největší cementářské indické výrobce, společnosti UltraTech, ACC a Ambuja Cements. Současná indická cementářská výrobní kapacita, tvořená 148 velkými závody a 365 minicementárnami, je asi 320 mil. t/r, přičemž dlouhodobý indický cíl podle CMA je 550 mil. t/r , kterého bude dosaženo kolem r. 2020. World Cement 10/2012, str. 18-20

VÚM/Kalt

75) A tale of three plants Příběh tří závodů Indický konglomerát Jaiprakash Assosiates Ltd. se zaměřuje na 6 obchodních oblastí (stavebnictví a inženýrství, cement, energetika, a další). Cementářský výrobce Jaypee group je diversifikovanou skupinou ve výše uvedeném konglomerátu; je to 3. největší cementářský výrobce v Indii, sídlící v historické oblasti Rewa / Satna. Skupina produkuje speciální portlandský směsný s pucolánem (PPC) pod obchodní značkou „Jaypee Cement“, výroba probíhá v moderních automaticky řízených závodech o instalované kapacitě 26 mil. t/r, směřující k dosažení kapacity 37 mil. t/r koncem r. 2012, s připojenými tepelnými elektrárnami o celkovém výkonu 702 MW. Další expanze skupina plánuje v blízké době. Akvizice cementárny Dalla se uskutečnila v r. 2006, následovala rekonstrukce a modernizace, zvýšení kapacity pecní linky 4 na současných 1700 t/d s přidáním 5. linky pro dosažení předpokládaných 4500 t slínku denně. Linka č. 4 je vybavena surovinovým kulovým mlýnem o výkonu 120 t/h, linka č. 5 vertikálním válcovým mlýnem VRM RM54/26 o výkonu 330 t/h, z důvodu zhoršení melitelnosti suroviny vlivem její změny byl byl kulový mlýn doplněn válcovým lisem s kyvadlovou konstrukcí; optimalizační projekt byl dokončen a provoz zahájen v lednu 2011. Další cementárnou společnosti je závod Gujarat s 2 linkami na výrobu slínku, každá o výkonu 1,2 mil. t/r, přičemž každá je schopna výkonu 5500 t/h, tedy obě celkem 3,6 mil. t ročně. 1. linka byla zprovozněna v září 2009, 2. v únoru 2011. Systém surovinového a uhelného mlýna dodala společnost Gebr. Pfeiffer. Závod má 3 mlecí systémy: uzavřený okruh kulového mlýna, kombinovaný systém válcového lisu s kulovým mlýnem od společnosti KHD a vertikální válcový mlýn společnosti Pfeiffer, s celkovou mlecí kapacitou 480 t/h (3,5 mil. t/r). Kromě toho jsou k závodu přidruženy další 2 mlýnice cementu s celkovou mlecí kapacitou 360 t/h (2 mil. t/r). Přidružená (kaptivní) uhelná elektrárna, dodávající elektrickou energii o výkonu 50 MW, byla zprovozněna 3


v červenci 2011. 3. uváděným závodem výrobní skupiny je nově vybudovaná cementárna Balaji, která svou lokací v státě Andhra Pradesh má zajistit společnosti pozici na trhu v oblastech Karnataka, Maharashtra, a dalších. Stavební práce byly zahájeny v březnu 2009. Závod je vybaven nejmodernější technologií: vysoce výkonným chladičem typu SF Cross Bar s 8 roštnicemi s individuálně řízenou regulací průtoku; dále nejmodernějším mlýnem MVR s plochou mlecí deskou s 4 mlecími válci s hydropneumatickým zapojením v rotační symetrické konfiguraci, s modulárním pohonem MultiDrive. Dvouproudý 6 stupňový předehřívač, 180 m vysoký, je nejvyšší v Asii; rotační pec o kapacitě 10 000 t/d je s délkou 95 m a průměrem 6 m rovněž největší v Asii; pásový dopravník vápence od drtiče je kvůli veřejné silnici situován v tunelu; dva odlučovače prachu RABH dosahují výkonů po 120 000 m3 /hr. K závodu náleží kaptivní uhelná elektrárna s instalovaným bojlerem s cirkulujícím fluidizovaným spalovacím ložem. World Cement 10/2012, str. 23-29

VÚM/Kalt

76) ACC´s Wadi plant – still cutting edge Cementárna Wadi společnosti ACC – stále modernizuje V článku představuje indická cementářská společnost ACC Limited svou v r. 2011 zprovozněnou cementárnu Wadi v indickém státě Karnataka, s kapacitou 12500 t/d největší na světě. Slínek z této cementárny zpracovávají 2 mlýnice na struskoportlandský cement a směsný portlandský cement s popílkem. Cementárna Wadi rozšířila společnosti ACC kapacitu o 3 mil. t/r na celkových 9 mil. t/r, což ji zařadilo na 1.místo mezi cementářskými výrobci v jihoindickém státě Karnataka. Cementárna byla založena v r. 1968, v r. 1978 zde byla instalována jako první v Indii energeticky úsporná předkalcinační technologie od společnosti Mitsubishi, a v r. 1982 první indická pec s kapacitou 1 mil. t/r, a též kaptivní tepelná elektrárna o výkonu nejprve 25 MW, a později rozšířena o 50 MW. Vedle této cementářské linky byla v r. 2001 zprovozněná nová linka New Wadi, tvořená opět největší pecí v Indii, o výkonu 5500 t/d, později zvýšeném na 6000 t/d. Dalšími modifikacemi a instalacemi nových provozních zařízení ( integrace 2 předemílacích vertikálních mlýnů, nový drtič vápence, nový 6 stupňový předehřívač s kalcinátorem a chladičem , stohovací reklaimer , aj.) byla dále zvýšena kapacita obří pece na 12 000 t/d, a rovněž rozšířena kapacita kaptivní elektrárny. Mnohá instalovaná technologická zařízení svými rozměry i dosahovanými kapacitami představovala světové unikáty (surovinový mlýn Pfeiffer, předehřívač, FLSmidth chladič , pecní podávací elevátor Beumer), rovněž tak mimořádně dobře koordinované práce na přestavbě, které zkrátily odstávku na pouhých 45 dní. Indická cementářská společnost ACC (Associated Cement Companies) Limited byla založena r. 1936, provozuje po celé Indii 17 moderních cementáren – 11 integrovaných závodů a 6 mlýnic a přes 50 betonáren, a jako jedna z prvních v Indii se zaměřila na ochranu životního prostředí, ať již začleněním nejmodernějších systémů kontroly emisí, tak využíváním obnovitelných druhů energie, alternativních paliv a surovin. V r. 2005 se ACC stala součástí společnosti Holcim group. World Cement 10/2012, str. 33-38

VÚM/Kalt 4


77) Grinding projects across India Mlecí projekty napříč Indií Společnost Holcim vlastní v Indii 2 pobočky: společnosti ACC Ltd. a Ambuja Cements LTD (ACL) o celkové výrobní kapacitě 45 mil. t/r, přičemž je zvažováno další rozšíření. Viceprezident indické cementářské společnosti ACL, která disponuje s 5 provozy na výrobu slínku a 8 mlýnicemi cementu v různých oblastech Indie výrobní kapacitou asi 25 mil. t/r, informuje v článku o projektech VRM, dodaných společností Loesche do závodů ACL. Společnost Holcim rozhodla v r. 2005 instalovat mlýnice slínku v Dadri, Nalagarh, Kolar, Bellary a Chanda přičemž kromě posledního jmenovaného se jednalo o oddělené mlýnice, představující optimální řešení vzhledem k jejich umístění u zdrojů vedlejších složek (popílek, vysokopecní struska). Do té doby byly vertikální válcové mlýny provozovány s využitím horkého plynu, který byl dostupný v podobě odpadního tepla z integrovaného provozu výroby slínku. Společnost Loesche byla schopna zajistit mletí slínku bez horkého vzduchu během provozu, pouze s jeho nutností při rozběhu mlýna. Byly vybrány mlýny LM 56.3+3CS, vyhovující požadované kapacitě, zároveň vyhovovaly dalším požadavkům ohledně příkonu, spolehlivosti, flexibility a se snadnou obsluhou a údržbou. Mlýnice cementu Nalagarh v severní Indii dodává směsný portlandský cement s pucolánem (PPC) o jemnosti 4000 dle Blaina; závod byl zprovozněn v březnu 2010, s kapacitou 1,5 mil. t/r. Slínek je dodáván z 95 km vzdáleného závodu Rauri. Mlýn LM 56.3+3CS je provozován bez horkého vzduchu, pouze s iniciačním zahřátím při rozběhu, aniž by bylo nutno používat mlecí přísady. Úspěšný PG test, provedený v červnu 2011 prokázal lepší výsledky než byly garantované parametry. Mlýnice cementu Dadri ve státě Uttar Pradesh s kapacitou 1,5 mil. t/r byla zprovozněna v únoru 2010. Kapacita mlýna je 250 t/h PPC o jemnosti 4000 cm2/g s 35 % popílku o jemnosti 2500 cm2/g. Popílek z tepelné elektrárny v Dadri je skladován v silu a dávkován do mlýna samostatným dopravním systémem; slínek pochází ze závodů Rabriawas a Darlaghat (v Himaláji). Mlýn je provozován rovněž pouze s iniciačním zahřátím. V prvním roce provozu zpracovával směs malého množství vlhkého popílku se suchým popílkem a sádrovcem o obsahu 5-6% vlhkosti, a byl provozován bez zkrápění mlecí desky. Později byl dodáván importovaný minerální sádrovec téměř bez obsahu vlhkosti a zastaveno dodávání vlhkého popílku, takže v současnosti je k udržení mlecí teploty používána zkrápěcí voda v množství 1-2 m3/h. Vyskytující se přerušení provozu byla způsobována přítomností kovových příměsí v slínku, které musely být odstraňovány magnetem. K mlýnu byl dodatečně instalován pohon s variabilní rychlostí (GGR), což ještě snížilo jeho měrnou spotřebu energie 27,7 kWh/t při jemnosti PPC 3800 cm2/g o 1-1,5 kWh/t. World Cement 10/2012, str. 39-43

VÚM/Ka

78) Indian expansion Indická expanze Článek přináší zkušenosti indické pobočky společnosti FLSmidth na výstavbu nové cementářské linky společnosti HeidelbergCement India Ltd. 5


Stavební aktivity v Indii podporují výrazný růst spotřeby cementu – z 95 mil. t v r. 2000 na více než 225 mil. t v r. 2012, přičemž vzestupný trend pokračuje. Společnost HeidelbergCement vstoupila na indický trhv r. 2006, kdy provedla akvizice místních cementáren a mlýnic o celkové výrobní kapacitě 3,1 mil. t/r; v r. 2009 společnost oznámila svůj plán otevřít v střední Indii novou cementárnu, což zvýší celkovou instalovanou výrobní kapacitu společnosti na 6 mil. t/r, a jako dodavatele zařízení si vybrala společnost FLSmidth. Projekt je rozdělen do 3 lokalit – výroba slínku (5000 t/d) v Narsingarh, mlýnice slínku v Imlai ( oba provozy v distriktu Damoh, Madhya Pradesh) a manipulace s materiálem a balení v Jhansi. Pyroprocesní část projektu v Narsingarh zahrnuje dvouproudý 5 stupňový kalcinátorový (ILC) předehřívací systém s vestavnou volbou 4 stupňového předehřívače podávané suroviny (pro oba proudy), pec 4,75x74 m s 3 oporami a příčný chladič SF 4x5. Retenční čas předkalcinátoru i konstrukce hořáku jsou vhodné pro spoluspalování alternativních paliv. Mlecí provoz v Imlai tvoří uzavřený okruh mlýna ( Unidan Mill® typ UMS, kulový mlýn, o velikosti 4,2x 11,5 m od FLSmidth MAAG CPU s centrální pohonnou jednotkou, se separátorem O-Sepa N-2000). Součástí kompletní dodávky od společnosti FLSmidth bylo veškeré elektrické vybavení, kabeláže, pohony, bezpečnostní systém a FLS Expert řídící systém (ECSTM). Pro vybavení byly použity materiály vhodné pro extrémní klimatické podmínky. World Cement 10/2012, str. 45-48

VÚM/Kalt

79) Taxing times Násobné zdanění Kanadský autor se zamýšlí nad dopadem emisních vyhlášek, ovlivňujících cementářský průmysl v Severní Americe a Evropě. Podle obecně přijímaných ukazatelů vytváří světový cementářský průmysl 5-8% celkových emisí CO2 a je tedy významným přispěvatelem globálního oteplování, přesto má úspěch amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) při schválení legislativy k znečišťování nepopiratelně politický kontext. Kanada se aktivně- možná až příliš- přihlásila k závěrům Kjótského protokolu a v r. 2008 zavedenou uhlíkovou daň ve výši 10 CA$ / t zvýšila v červenci 2012 na 30 CA$ / t, což těžce zasáhlo západokanadský cementářský sektor. Srovnatelně v USA byly schváleny národní emisní normy o nebezpečných látkách znečišťujících ovzduší (NESHAP) s cílem snížit do r. 2015 roční emise SO2 o 78 %, HCl o 97 % a Hg o 92 % ( resp. 85 %) což např. negativně zasáhne držení povolení u 1,6 mil t/r instalovaných kapacit na výrobu slínku jihokalifornského výrobce Lehigh Southwest Cement. EPA stanovila normy pro „maximální dosažitelné řídící technologie“ (MACT), na základě průměru z nejvýkonnějších závodů, v rámci EU byl zakotven pojem „nejlepší dostupné“ technologie jako součást integrované prevence a právních předpisů omezování znečištění, obě jsou zdrojovým ukazatelem k uložení uhlíkové daně resp. obchodování s emisními povolenkami. Z uhlíkové daně se stala součást konkurenčního boje. World Cement 10/2012, str. 50-58

VÚM/Kalt

6


80) In search of the magic filter bag Hledání magických filtračních hadic Článek techniků americké společnosti GE Energy Air Filtration pojednává o testování filtračních hadic a o výzvách, které na současné technologie klade požadavek dodržení nových emisních limitů NESHAP. Filtrační médium významným způsobem ovlivňuje funkčnost prachového odlučovače, je vystaveno působení prostředí a mechanickému opotřebení. Vysokou efektivitu v zachycování částic na svém povrchu, bez nutnosti spoléhat na ovládací vrstvu prachového koláče, vykazuje materiál, vyvinutý výše uvedenou společností, získaný provrstvením základní filtrační tkaniny ze skelného vlákna polytetrafluorethylenem (ePTFE). Tuto technologii používá v Severní Americe již většina odlučovačů u pecí a surovinových mlýnů, třebaže ještě není úplně k dispozici dlouhodobý trvalý výstup emisních údajů. Bylo provedeno testování těsnosti švů filtračních hadic GE Energy nezávislou laboratoří ETS Inc. (Environmental Testing Verification – ETV podle metody ASTM D6830-02) na vzorku pecního cementářského prachu z pece Humboldt v kansaské cementárně, přičemž byly použity 3 způsoby provedení švů filtračního média z tkaniny ze skelného vlákna GE 22 s ePTFE membránou – 1) šití nitěmi skelného vlákna E-12 potaženými ePTFE, 2) šití nitěmi z materiálu Rastex®, 3) šití nitěmi skelného vlákna E-12 a poté utěsnění švů. Nebyly pozorovány významnější rozdíly emisí mezi uvedenými zkušebními filtračními médii. World Cement 10/2012, str. 59-62

VÚM/Kalt

81) Uncovering opportunity in the face of tough industry emissions regulations Odkrytá příležitost proti tvrdým nařízením o průmyslových emisích V souvislosti se schválením pravidel americké agentury EPA, zpřísňujících limity škodlivých emisí do ovzduší, hledají cementářští výrobci efektivní a nenákladná technologická řešení pro jejich splnění. Oslovená americká společnost Mac Process, součást společnosti Schenck Process, člen skupiny uživatelů suchého hydrátu (DHUG), autor tohoto článku, prováděla výzkumný projekt manipulace s vápenným hydrátem v souvislosti s přítomností CO2 v dopravníkovém proudu. Představila metodu DAA (Dry Absorption Addition – suchá absorpční přísada) pro řešení emisí SO2 . Jedná se o vstřikování vápenného hydrátu do proudu kouřových plynů, včetně uceleného technického vybavení ( systém skladování, pneumatické dopravy, optimální funkce ventilů, zajištění rovnoměrné distribuce činidla, elektronická regulace dávkování (gravimetrický podavač Schenck Process MECHATRON®), vzduchový filtr MCF), konstrukce, zprovoznění systému a zaškolení obsluhy. Metoda se osvědčila pro snížení úrovně škodlivých emisí skleníkových plynů a přispěla k zjednodušení používání alternativních paliv. World Cement 10/2012, str. 63-67

VÚM/Kalt

7


82) Meeting MACT limits Dodržování limitů MACT Americká společnost Southern Air Solutions Corp. (SAS), poskytující konzultace a navrhující technická řešení v oblasti snižování a monitorování emisí, v článku seznamuje s použitím trony (dihydrát hydrogenuhličitanu a uhličitanu sodného), jako vhodného absorpčního činidla za účelem snížení emisí kyselých plynů (SO2 a SO3, HCl a HF) v souladu s americkou vyhláškou o škodlivých emisích (NESHAP) a nejúčinnější dostupné technologii ( MACT). V cementárnách je rozšířenou metodou k snižování emisí HCl vstřikování suchého sorbentu – vápenného hydrátu. Pokusy společnosti SAS prokázaly možnost jeho náhrady tronou s následným využitím pecních odprašků z cementářské rotační pece, aniž by tato recirkulace negativně ovlivnila kvalitu slínku. Sorbent se aplikuje ve zředěné formě z pneumatického dopravního systému přívodními tryskami do spalinového vedení. V popisovaném případě byla používána trona z přírodního naleziště ve Wyomingu o velikosti částic 35 µm D50, která byla mleta pro optimální účinek na velikost částic <15 µm D50. K dekontaminaci kyselých plynů dochází vlivem chemických reakcí, při nichž z HCl vzniká NaCl, voda a CO2 a z SO2 vzniká Na2SO3, v oxidačním prostředí přecházející na Na2SO4, voda a CO2. Pro případovou studii byla vybrána cementářská pec na suchý způsob s kapacitou 1100 t slínku / den, bez recirkulace odprašků, během 3 různých provozních podmínek, s různým množstvím sorbentu. Sorbent byl vstřikován z 6 nástavců do vedení odlučovače kouřových plynů těsně před sacím pecním ventilátorem. Vyčištěné plyny odcházející komínem do atmosféry byly průběžně monitorovány, obsah HCl byl stanovován FTIR analyzátorem. Ve všech případech byl zjištěn vysoký stupeň odstranění HCl a SO2, přičemž nedošlo k ovlivnění složení slínku obsahem Na. World Cement 10/2012, str. 69-72

VÚM/Kalt

83) O & A : ORC and Kalina Článek přináší odpovědi specialistů společností Pratt & Whitney Power Systems (PWPS) a FLSmidth na dotazy redaktora časopisu World Cement ohledně technologie ORC a technologie, založené na Kalinově cyklu, využívaných při rekuperaci odpadního tepla. Rankinův cyklus (ORC), přirovnává zástupce společnosti PWPS k výrobě elektřiny s pomocí tradiční turbíny, s tím rozdílem, že namísto vodní páry je používáno par vysokomolekulární organické kapaliny, s následujícími přednostmi: pomalejší rotací turbíny, nižším požadovaným tlakem, nutným k opětnému uvedení zkapalněného média do parní fáze, a zamezením koroze kovových součástí. Provoz se vyznačuje vysokou účinností, nízkými provozními náklady a nízkou nutností údržby. Ve svých provozech a pobočce Turboden společnost Pratt & Whitney Power Systém navrhuje, vyrábí, instaluje a poskytuje servis; po světě dodala již přes 300 termorekuperačních jednotek (WHR) na bázi ORC s typickým výkonem mezi 1 – 10 MW elektrické energie. Turbogenerátory využívají odpadní teplo z průmyslových procesů jako výroba cementu, oceli, skla, i teplo ze spalování biomasy a geotermálních a solárních zdrojů, podle 8


povahy procesu a tepelného zdroje se různí použité pracovní médium (silikonový olej, uhlovodíky) a společnost nezanedbává prevenci a dodává detektory netěsností k eliminaci jeho případných úniků. Společnost FLSmidth ve svých zařízeních na přeměnu odpadního tepla na elektrickou energii využívá tzv. Kalinova cyklu® , kde je pracovním médiem vodní směs čpavku, která se vypařuje a kondenzuje v teplotním rozmezí podle koncentrace směsi a může se měnit. Tento patentovaný cyklus dosahuje vyšší efektivity díky minimalizaci tepelných ztrát, vznikajících izotermním varem vody nebo organické kapaliny, je flexibilnější pro různé provozní podmínky, ať již vlivem změn počasí nebo změn provozních teplot. Tato technologie je známa nedlouhou dobu, v různých průmyslových resortech bylo zprovozněno zatím 9 termorekuperačních jednotek na této bázi; společnost FLSmidth vlastní patent od června 2011 a zaměřuje se na cementářské a vápenické provozy. Ideální využití poskytuje teplo z chladičů slínku a předehřívačů suroviny, v pracovní oblasti teplot plynů od <250°C do >400°C. Typická kapacita dodaných za řízení je 4-12 MW, návratnost nákladů se očekává za 4-6 let. V současnosti společnost FLSmidth zprovozňuje 2 termorekuperační zařízení: pro cementárnu DG Khan v Pákistánu a Star Cement v SAE. Instalace termorekuperačních jednotek je u společnosti a FLSmidth i PWSP obdobná, od poskytnutí zakázky do zprovoznění asi 1,5 roku. World Cement 10/2012, str. 74-79

VÚM/Kalt

84) WHR from slag grinding Termorekuperační zařízení z mletí strusky Předkládaný článek popisuje snížení spotřeby zemního plynu při provozu mlýnice strusky turecké cementárny Bolu Cement instalováním termorekuperační jednotky. Vysokopecní granulovaná struska ze závodu Kdz. Ereğli byla mleta ve vertikálním mlýnu za simultánního sušení na otáčivém roštu. K zahřívání na 95-110°C lze využít recirkulující plyn oh řívaný odpadním teplem z chladiče slínku nebo kouřovými pecními plyny, u samostatně stojící mlýnice je nutno dodávat teplo pro sušení horkovzdušným generátorem. K snížení ztrát tepla byl využit plášťový trubkový výměník tepla, případová studie seznamuje s výpočty výtěžnosti tepla přestupem se zohledněním konkrétních rozdílů teplot, velikosti kontaktního povrchu trubek, objemového průtoku plynu, tlakových ztrát. Výměník tepla byl zprovozněn v dubnu 2011 a umožnil nahradit vlhký cirkulující vzduch suchým předehřátým vzduchem, s pozitivními efekty jak na provozní náklady, tak na jakost produktu. World Cement 10/2012, str. 81-86

VÚM/Kalt

85) Containing fugitive particles Obsahující fugitivní částice Americká společnost Martin Engineering předkládá řešení problému polétavých prachových částic ze zdrojů prašných emisí. Rozptyl prachu a úniky rozsypáním jsou velkým problémem při manipulaci se sypkými materiály, představuje zdravotní rizika, zvýšení opotřebení zařízení i materiálové ztráty. Prach je obecný termín pro unikající pevné částice menší než 500 µm, Úřad 9


pro ochranu ovzduší EPA určuje jako potenciálně nebezpečné pro respirační trakt částice < 10 µm. V provozech s manipulací s nerostnými surovinami jsou nebezpečné částice tvořeny SiO2, ohrožující obslužný personál silikózou. Systémy na regulaci prašnosti jsou specifické podle individuálního druhu manipulace s materiálem, obsahují ventilátory nasávající vzduch, filtrační médium a sběrací hadice, systém čištění filtračních hadic a potrubní systém. Společnost Martin Engineering preferuje před běžnými centrálními odlučovači integrované přenosné vzduchové čističe s vysokou flexibilitou, schopné účinně odstraňovat prach v místech nakládky pásových dopravníků, u výpustí sil, třídičů, korečkových elevátorů a v dalších exponovaných dopravních bodech. Násuvný Martin® Insertable Air cleaner je vybaven pulsním čistícím systémem, který reverzním proudem vzduchu uvolňuje prachový koláč zpět do hlavního materiálového toku; je energeticky úspornější a méně náročný na údržbu než konvenční hadicové filtry. Jeho konstrukce umožňuje odstranění 99,9 hm.% suchých částic ≥0,5 µm. K provozu vyžadují 10,2 CFM (≈,29MPM) tlakového vzduchu 90-100 PSI (≈6.21 bar) a standardní elektrické připojení 230/460 V, 3 fáze. Je dostupný široký okruh násuvných typů pro specifické aplikace, lze jej využívat jako doplňkové vybavení k stávajícímu centrálnímu odlučovacímu systému, i samostatně, a je dostupný v protivýbušném provedení. World Cement 10/2012, str. 87-92

VÚM/Kalt

86) Solutions in the Mist Řešení v mlze Článek seznamuje s případovým řešením americké společnosti Dust Control Technology, specializující se na výrobu mlhových rozprašovačů, pro jednu z největších amerických těžebních společností Linwood Mining and Minerals Corp., provozující těžbu v iowském ložisku vápence o nejvyšší třídě čistoty, která byla kvůli dodržování přísných norem povolené prašnosti nucena při překročení limitu přerušovat provoz v průměru na 24 hod. Používání postřiku hadicemi je komplikované na manipulaci, má omezenou účinnost a problematický vedlejší efekt vzniku ploch se stojatou vodou. Na veletrhu ConEXPO/ConAgg se společnost Linwood Mining seznámila s přenosným rozprašovacím zařízením DustBoss®DB-60 s atomizujícími vodními tryskami, umožňujícími regulovat pomocí drobných kapiček vody prašnost na plochách až 11 600 m3 a po úspěšném zkušebním provozu u primárního odrazového drtiče Universal 4650 trvale vyřešila prašnost na svých provozních úsecích. World Cement 10/2012, str. 93-94

VÚM/Kalt

87) Recovering lead Recyklace olova Japonská společnost Taiheiyo Cement Corp. Je autorem patentu, řešícího problém s vysokým obsahem sloučenin chlóru v alternativních palivech při jejich spoluspalování v cementářských pecích pomocí chlórového obtokového systému odprašků (bypass). Vlivem nízkého bodu tání chlorových sloučenin docházelo totiž k nárůstu jeho obsahu v slínku. Po vyřešení omezující nutnosti výběru spoluspalovaných alternativních paliv s ohledem na 10


jejich obsah Cl se společnost Taiheiyo Cement zaměřila na potenciální zvýšení obsahu těžkých kovů v slínku, zvláště olova. S aplikací aktivátorů vypařování olova v určitých místech rotační pece dochází v oxidačním prostředí k reakcím par olova s kyslíkem sírou, chlórem a oxidy kyslíku. Zůstávají-li sloučeniny olova v peci, mohou zapříčinit vznik nánosů na pecním plášti a v potrubí předehřívače, proto je nutné zajistit vysokou účinnost kondenzace olova a jeho extrakci v optimalizovaném systému chlórového bypassu, zahrnujícím mokrý čistící proces. Zbytek po separaci olova může být dále využit v cementářském výrobním procesu. Ve zkušebním provozu v cementárně bylo z bypassových odprašků separováno 180 mg olova / kg slínku. World Cement 10/2012, str. 97-101

VÚM/Kalt

88) Product news Nové produkty Novou koncepci ochrany proti výbuchu představují odvzdušňovací uzávěry společnosti Thorwesten Vent z uhlíkových vláken, které mají ve srovnání s ocelovými nízkou hmotnost, jsou opakovaně uzavíratelné, vzduchotěsné a mohou být používány v nízkých teplotách. Zároveň byl standardní pružinový mechanismus nahrazen pneumatickým přídržným systémem průběžně měnitelným pro každou aplikaci. Uzávěry jsou odolné vůči opotřebení díky jejich způsobu výroby z 2 vrstev – první vrstva vzdoruje UV záření, druhá obsahuje povlak s nanočásticemi, které zajišťují sklouzávání prachu a vody z víka. Uzávěr také obsahuje vestavný samočinně se aktivující radiátor, při teplotách pod 4°C až do -40°C je schopen udržovat víko uzávěru při teplotě 5 °C. World Cement 10/2012, str. 102

VÚM/Kalt

89) Cement news Zprávy z cementářského oboru Společnosti Cemex oznámila své hospodářské výsledky za 3Q12 : konsolidované čisté tržby dosáhly v důsledku vyšších cen v místních regionech 3,9 mld.$, což je nárůst o 2%, provozní výnosy vzrostly o 35 % na 410 mil.$, provozní EBITDA vzrostla během 3Q12 o 9% na 730 mil.$ oproti stejnému období v r. 2011, provozní marže vzrostla během roku o 1,8 % a dosáhla 18,7 %. Výkonný viceprezident pro finance a správu vyjádřil s již 5. v řadě kvartálním nárůstem EBITDA uspokojení. S výjimkou severní Evropy ( čisté tržby a EBITDA poklesly o 15 % resp. 18 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku) a Středomoří ( čisté tržby poklesly na 342 mil. US$, o 19% méně ve srovnání s rokem 2011 a provozní EBITDA klesl o 5% na 99 mil. US$ ve srovnání se stejným obdobím v roce 2011), se zvýšila poptávka na regionálních trzích Cemexu díky růstu infrastrukturních a rezidenčních stavebních aktivit. Operace v Asii vykázaly nárůst o 2% čistých tržeb za třetí čtvrtletí roku 2012, na 133 mil. US$; ve Spojených státech dosáhly čisté tržby US 826 mil. US$ ve třetím čtvrtletí roku 2012, což je o 12% více oproti stejnému období v roce 2011. Provozní EBITDA se zvýšila na US $ 27 11


milionů, oproti ztrátě 11 mil. US$ ve stejném čtvrtletí roku 2011. V Mexiku čisté tržby dosáhly 875 mil. US$ (zvýšení o 2 % ve srovnání s loňským rokem), provozní EBITDA se zvýšila o 9% na 313 mil. US$ v porovnání se stejným obdobím loňského roku; v Jižní, Střední Ameriky a Karibiku provozní EBITDA vzrostla ze 142 mil. US$ na 177 mil. US$ ve třetím čtvrtletí roku 2012. Společnost SITA UK vyhrála zakázku na dodávku 180 000 t pevných odvozených paliv (SRF) do lotyšského závodu Broceni společnosti Cemex, která nahradí nahradí fosilní paliva. Společnost SITA UK nedávno investovala 6 mil. Ł do nového zařízení na zpracování provozních odpadů, nacházejícího se v docích Ridham, odkud mohou být rovnou transportovány lodní dopravou. Společnost UltraTech Cement (součást Aditya Birla Group) oznámila své čtvrtletní neauditované výsledky do 31.12.2012, čisté tržby se zvýšily, avšak variabilní náklady vzrostly o 8 %, hlavně kvůli růstu cen surovin, ale zlepšené logistické postupy přispěly k jejich vyrovnání. Domácí prodeje cementu a slínku se zvýšily z 8,94 mil. t na 9,06 mil. t. V souladu s plánem postupuje budování nových provozů na výrobu slínku v Chhattisgarh a Karnataka, které mají být zprovozněny v r. 2014 a zvýší cementářskou výrobní kapacitu o 10,2 mil. t/r. Společnost Lafarge Cement UK zveřejnila svou Zprávu o udržitelnosti 2011/2012 ve svých cementárnách betonárkách a štěrkovnách . Za dekádu od r. 2011 zredukovala spotřebu vody o 88 %, nedávno byly v některých místech představeny pilotní projekty k posouzení , závod Cauldon works vyhrál cenu Water Save Award Úřadu pro životní prostředí za svůj projekt recyklace vody používané k chlazení. Společnost snížila spotřebu elektřiny o 17 % díky své iniciativě „ Zlatá pravidla řízení energií“, a spotřebu nafty u svých kamionů, o 17 % byly sníženy emise CO2 se zvýšením využívání alternativních paliv, a je recyklováno 76 % neškodlivých odpadů, které byly dříve vyváženy. Společnost Aggreko poskytla společnosti Ras Al Khaimah (RAK) Co. z SAE, výrobci bílého cementu, náhradní elektrické generátory při výpadku jeho plynové turbíny, během 3 dní od obdržení poptávky a prokázala svou flexibilitu a spolehlivost. Společnost ABB dodá pro novou tureckou cementárnu (s denní kapacitou 10 000 t slínku) společnosti Medcem v Mersinu elektrické, automatizační a řídící systémy – nejmodernější řídící systém pro nízkonapěťové pohony 800xA, série ACS800, středně napěťové skříně série ZS1 a nízko napěťové skříně série MNS, software pro optimalizaci výrobního procesu Expert Optimiser a nízko a středně napěťové elektrické motory. Závod má být zprovozněn v březnu 2014. Společnost Gebr. Pfeiffer SE dostala další zakázku od indické společnosti Shree Cement Ltd, na surovinový mlýn MPS 5000 B VRM pro 8. pecní linku v cementárně RAS v Rajasthanu, půl roku po předchozí zakázce k pecní lince č.7. Mlýn o příkonu 3400 kW bude dodávat 420 t/h suroviny o jemnosti 2 % R 212 µm, produkt bude tříděn na integrovaném vysoce účinném třídiči nejnovější generace SLS-B, k sušení suroviny během mlecího procesu budou využity kouřové plyny z rotační pece. K mletí ropného koksu na jemnost 1-2 % R 90 µm bude dodán uhelný mlýn MPS 2800 BK s 720 kW pohonem a integrovaným třídičem SLS-BK. Základní součásti mlýnů a převody budou 12


dodána z Evropy, opláštění a další součásti včetně konstrukce a poradenství zajistí indická pobočka společnosti Gebr. Pfeiffer. Společnost Siemens převzala francouzskou společnost Kineo CAM, specializující se na SW počítačově podporované funkce pohybu (optimalizaci pohybu, předcházení srážkám a plánování cesty ). Řešení od Kineo Cam jsou již využívána v SW produktech PLM společnosti Siemens, a po dokončení akvizice se společnost Kineo CAM stane součástí divize PLM Software společnosti Siemens. Americká agentura geologického průzkumu USGS průmyslu nerostných surovin ve zprávě pro cementářský průmysl pro červenec 2012 oznámila zvýšení zásilek amerického a portorického portlandského a směsného cementu o 7 % na 7,3 mil. t oproti stejnému období loňského roku; nejvíce produkce bylo ze států Texas, Kalifornie a Missouri; nejvyšší spotřeba (35 % celkové ) se projevovala v Texasu, Kalifornii, Floridě, Ohu a Illinois. Hlavní výrobci slínku (vyrobeno 6,3 mil. t v červenci 2012, tj. zvýšení o 11 % oproti stejnému období loňského roku) byli ze států Texas, Missouri, Kalifornie, Alabama a Pennsylvánie. Za období leden- červenec 2012 dosáhla přeprava cementu 44,4 mil. t tj. o 14 % více než v stejném období roku 2011, produkce slínku se během období leden- červenec 2012 zvýšila o 11 % na 38 mil. t. Americká cementářská asociace (PCA) obnovila bezpečnostní spolupráci s Úřadem bezpečnosti práce pro těžbu a zdravotní správou (MSHA); poprvé podepsala tuto dohodu v r. 2008 za účelem podpory bezpečnostních a zdravotních podmínek v cementářském průmyslu. Spolupráce zahrnuje předávání informací, poradenství a školení, budou prováděny roční analýzy nehod a vývoj mechanismů pro sdílení nejlepší praxe. Americké společnosti Genesis Biofuel Inc. a Abundant Energy Solutions (AES), pobočka společnosti Colorado Energy Research Technologies, vytvořily joint venture za účelem vybudování rafinerie, zpracovávající biopalivo z řas, které má rozšířit okruh alternativních paliv pro průmysl. V 1. čtvrtletí roku 2013 začne fungovat poloprovozní zařízení v cementárně. Společnost Sandvik Construction China uspořádala v září školící den ve vrtání do rozsáhlých ploch, školení koordinovaly divize Sandvik´s Surface Drilling a Distribution Management China. Cílem akce byla propagace produktů (zařízení pro vrtání hornin apod.) na čínském trhu. World Cement 11/2012, str. 11-18

VÚM/Kalt

Události: 17thArab International Cement Conference and Exhibition, 17.19.12.2012, Dubai, SAE, www.aucbm.org 5thAfrica CemenTrade, 26.-27.2.2013, Dar Es Salaam, Tanzania, www.cmtevents.com IEEE-IAS/PCA Conference, 14.-18.4.2013, www.ieeepcaconference.org

Orlando, Florida, USA,

Bauma, 15.-21.4.2013, Mnichov, SRN, www.bauma.de 13


POWTECH, www.powtech.de

23.-25.4.2013,

Výstavní

centrum

Norimberk,

Cementtech, 24.-26.4.2013, Peking, www.cementtech.org World Cement 11/2012, str. 12

VÚM/Kalt

Stručně: Společnost FLSmidth obdržela úvěr 130 mil. € se 7 letou splatností od Nordic Investment Bank na investice do výzkumného a vývojového programu v celkové výši 260 mil. €, zaměřeného na užívání alternativních paliv, zvyšování energetické účinnosti a redukci emisí. Britská společnost Novacem, uhlíkově negativní cementářská společnost, vstoupila do dobrovolné věřitelské likvidace poté, co nebyla schopna zajistit prostředky pro pokračování ve vývoji své technologie. Technologii a intelektuální vlastnictví bylo prodáno australské společnosti Calix. Společnost Geometrica slaví 20 let svého provozu. Firmu, specializující se na kupolovité průmyslové stavby z lehkých konstrukcí, založil F. Castano v r. 1992. Společnost FLSmidth zvýšila kapacitu výroby převodovek ve své polské divizi. Společnost investovala do nového strojírenství, včetně nejmodernějších převodů se zkoseným (kuželovým) ozubením. Obchodním ředitelem divize Cement švédské společnosti pro žáruvzdorná řešení Höganäs Bjuf AB byl jmenován J. Oldin, který vystřídal E. Olsena. Společnost River Consulting oznámila přijetí nového manažera, Ch. Carstense, do úseku obchodního rozvoje, sídlícím v New Orleans. Generálním ředitelem společnosti A TEC GRECO byl jmenován U. Kuegler. Vedoucím divize Minerals Fördertechnik se stal Dr. M. Mutz.

and

Mining

společnosti

Aumund

Společnost Longview Fibre Paper and Packaging, Inc. oznámila, že novým ředitelem úseku lidských zdrojů se stal G. Parafinczuk, s více než 30 letou zkušeností v oboru papírenství. Tým střediska zákaznické podpory pro 20 regionálních poboček společnosti Beumer v dánském Aarhusu posílí K. Thimm. Obchodním ředitelem společnosti Loesche Automatisierungstechnik GmbH (LAG) se stal A. Huster. Vedoucím úseku provozních technologií společnosti Loesche se stal Dr. D. Strohmeyer. Do poradního výboru společnosti Genesis Biofuel, Inc. byl jmenován Dr. Al Darzins s 25 lety vědeckých zkušeností ve společnosti, zabývající se redukcí emisí CO2 z cementáren. 14


Novým technickým ředitelem britské společnosti Quality Ash Association byl jmenován Dr. R. Carroll, nastupující po Dr. L. Searovi, odcházejícím do důchodu. Britská společnost Exmac Automatisation, specializující se na manipulaci s materiálem a dopravníky, jmenovala H. Chana jako vedoucího obchodního rozvoje. Novým generálním ředitelem společnosti PPC Ltd byl jmenován K. Gordhan. Ředitelem Výzkumného střediska společnosti Lafarge Group, sídlícího v Lyonu, se stal C. Espina. World Cement 11/2012, str. 16-18

VÚM/Kalt

90) An African magnate Africký magnát Spolupracující redaktor časopisu World Cement P. Maxwell-Cook předkládá rozhovor s nejvlivnějším a nejbohatším africkým obchodníkem A. Dangotem, generálním ředitelem a prezidentem stejnojmenné nigerijské skupiny, která se kromě cementářství zabývá také potravinářstvím a telekomunikacemi, a podle nedávných zpráv má investovat rovněž do energetického, těžebního a petrochemického průmyslu. V únoru 2012 byla zprovozněna cementárna Ibese o roční výrobní kapacitě 6 mil t, jejíž kapacitá má být do konce r. 2014 zdvojnásobena. P. Dangote si uvědomuje, že zvýšení místní dodávky cementu přispěje ke stabilizaci trhu a případně snížení prodejních cen. S rostoucími náklady (ropa, inflace) se snižuje cementářským výrobcům marže, což zasáhlo některé konkurenty společnosti Dangote. Společnost Dangote podniká v rámci celého afrického kontinentu, a svou pozici zde hodlá rozšiřovat. Nevylučuje však ani investování v jiných částech světa ( pro britský list Financial Times zveřejnil plány postavit cementárny v Iráku, Barmě a Indonésii, potenciálně v Brazílii a Chile). 10 let po vstupu na světový cementářský trh se společnost Dangote stává významným světovým producentem, a zakládá si na využívání nejmodernějších technologií s co nejefektivnějším provozem. Náklady na energii tvoří při výrobě cementu asi 40 % celkových nákladů, v Nigérii je nejlevnějším a nejdostupnějším palivem zemní plyn, ale mnohé závody, které nejsou v blízkosti distribuční soustavy, používají lehký topný olej nebo uhlí. Aktuální poptávka po cementu v Nigerii je vynakládána zejména na uspokojení bytové výstavby, je však potřeba začít vytvářet i velké projekty rozvoje infrastruktury. World Cement 11/2012, str. 21-25

VÚM/Kalt

91) The MENA markets Trhy regionu MENA Článek analyzuje situaci na cementářském trhu v oblasti Středního východu a severní Afriky (MENA). Neklidný politický vývoj, tzv. „arabské jaro“, negativně ovlivnil stavební projekty, a tedy i poptávku po cementu. V současné době se situace uklidňuje, nastávají předpoklady k trvalému 15


rozvoji a dochází k novému oživení stavebních projektů. Podle informací „Global Construction 2020“ jsou během příštích 10 let v regionu MENA očekávány investice ve výši 4300 mld. US$ s nárůstem stavebního sektoru o 83 %. Region MENA lze hospodářsky, politicky i geograficky rozčlenit na 3 oblasti: země Zálivu, severní Afriku a Střední východ. V zemích Zálivu dochází k nejrychlejšímu růstu stavebního trhu a rozsáhlému programu rozvojových plánů, zatímco v r. 2011 činila výše stavebních projektů 57,8 mld. US$ a příjmy cementářských společností se zvýšily o 14 %, za r. 2012 byla odhadnuta na 65,5 mld. US$. Důvod boomu je spatřován v nedávném růstu cen ropy během období nepokojů v regionu, který ochránil ekonomiku těchto zemí před dopady globální ekonomické krize. Katarský cementářský průmysl má ze zemí Zálivu nejvyšší poptávku/osobu po cementu (2600 kg/ os./r) díky stavební činnosti spojené s očekáváním pořádání Světového poháru FIFA v r.2022. Správní rada cementářské společnosti QNC (Quatar National Cement) oznámila výběrové řízení na výstavbu nového závodu v Umm Bab s roční kapacitou asi 1,5 mil.t. V r. 2011 byla celková cementářská produkce 4 mil. t, poptávka v letech 2013-2022 je očekávána asi 7 mil. t/r, s vrcholem 11 mil. t/r v období 2017/2018. I s plánovaným rozšířením kapacity QNC se počítá s produkcí 5,5 mil. t/r, zbytek poptávky má být pokryt dovozem. Kuvajt nemá vlastní přístup k cementářským surovinám, dováží slínek (z Indie, Pákistánu a Saúdské Arábie) i cement (z Indie, Pákistánu a Saúdské Arábie a SAE) v celkovém množství 2,5 mil. t/r během období 2007-2011. Největším kuvajtským výrobcem cementu je společnost Kuwait Cement, která v r. 2011 oznámila zvýšení celkových příjmů o 20,8 % na 215,9 mil. US$ a čistého zisku o 6,8 % na 51,2 mil. US$, v listopadu 2012 se zprovozněním dalšího závodu byla zvýšena výrobní kapacita společnosti na 5 mil. t/r. Druhým největším výrobcem cementu je společnost Acico s instalovanou výrobní kapacitou 1 mil. t/r a existuje plán založení joint venture společnosti Lafarge s vládou na založení závodu o kapacitě 1 mil. t/r. Bahrajn měl v období 2010/2011 cementářskou produkci 0,7 mil. t/r s očekávaným růstem na 1 mil. t/r do r. 2013. Stejně jako Kuvajt je země dovozcem cementu z Saúdské Arábie (asi 1,3 mil. t/r v posledních 4 letech). Místní cementářský výrobce, společnost Falcon Cement, zvyšuje v r. 2013 kapacitu z 0,43 mil. t/r na 1,2 mil. t/r, další výrobce UltraTech, vlastněný společností Star Cement, provozuje mlýnici slínku o kapacitě 0,4 mil. t. Největším očekávaným stavebním projektem je výstavba hráze s silnicí Bahrajn- Katar, která sníží závislost země na cementu ze Saúdské Arábie, ale projekt bude zajišťovat Katar. Saúdská Arábie má, stejně jako Katar, ceny cementu stabilizované vládním nařízením, největší novinkou na Saúdském cementářském trhu je zavedení hypotečního zákona, které nastartuje stavební boom dostupného bydlení. Silnou pozici cementářského průmyslu ještě podpoří investice do infrastrukturního programu ve výši 385 mld. US$ během následující dekády. V r. 2015 má zvýšení cementářských kapacit dosáhnout k 66 mil. t/r, což je zdvojnásobení oproti r. 2008, a o 40 % více než v r. 2012 (47 mil. t/r). Domácí poptávka v r. 2015 je očekávána na 57 mil. t/r; výrobní ceny cementu jsou nejlevnější v zemích Zálivu, okolo 30 US$/ t, a přestože prodejní cena cementu je nižší ve srovnání k světovému průměru, asi 67 US$ / t, poskytuje dostatečně velkou ziskovou marži. Spojené arabské emiráty zaznamenaly v r. 2011poprvé obrat k růstu spotřeby cementu od propadu o 30 % v období 2009/2010, které výrobci řešili prodejem za nízké ceny na sousední trhy, v období 2010/ 2011 16


za 50.4 US$ / t. V současné době se země vymaňuje z globální ekonomické krize, a ceny cementu se zvedly, země má přebytek cementářských kapacit asi 27,6 mil t/r a loni ománský největší producent, Raysut Cement Comp. (RCC) koupil za 172 mil. US$ společnost Pioneer Cement ze SAE. Omán navzdory přílivu levného cementu ze SAE v posledních letech zaznamenal zvýšení prodejů v r. 2011, ve skutečnosti druhé nejvyšší v historii země, a podle informací dosáhly ománské cementářské společnosti čistých příjmů 38,7 mil. US$, kdy dva cementářští výrobci, Oman Cement a Raysut Cement společně vyrobili 2,93 mil. t cementu a slínku, prodeje cementu společnosti Oman Cement vzrostly o 2,3 %, u společnosti Raysut Cement díky zmíněné akvizici vzrůst činil 50,5 %. V dalším roce růst prodejů u Raysut Cement pokračoval, společnost Oman Cement musela z rozhodnutí úřadů z environmentálních důvodů zastavit 1 pecní linku, po jejím znovuotevření se vrátila k růstu příjmů. K členům Rady GCC se počítají rovněž Maroko a Jordánsko. Marocké cementářské ceny patří k nejvyšším v severní Africe (90 US$ /t), stavební sektor je připraven na růst infrastruktury (investice ve výši přes 47mld. US$ pro období 2008/2012). V zemi je 9 cementáren, vlastněných 3 velkými mezinárodními společnostmi; společnost Lafarge zvýšila podle výroční zprávy z r. 2011své domácí prodeje o 3 %; společnost Italcementi nedávno investovala 310 mil. € do 2,2 mil. t/r závodu Ait Baha (celkem v Maroku 5,1 mil t/r), společnost Holcim Maroko projektuje zdvojnásobení kapacity výroby slínku v závodě Fez (s celkovou instalovanou kapacitou v Maroku 5,2 mil t/r). Jordánské ceny cementu patří k nejvyšším na Středním východě (137 US$ / t), díky vlivu občanských nepokojů na růst cen ropy. Největším cementářským výrobcem na zdejším trhu je společnost Lafarge, která zaznamenala v r. 2011 25 % pokles prodejů, v zemi je vysoká konkurence saúdských společností. Severoafrické země (kromě již zmíněného Maroka) byly tvrdě zasaženy „arabským jarem“ a nejistota se v stavebním průmyslu ještě projevuje. Egypt hodnotí poptávku po cementu v r. 2012 jako asi o 3 % nižší než před revolucí, navzdory poklesu spotřeba s 51,8 mil. t předstihla produkci, zbytek, 4 %, byl dovezen. Podle předpovědí je očekáván v letech 2013 a 2014 růst 3% a 5%, s postupným zvýšením produkce. Je očekáváno zakládání společných průmyslových podniků mezi Egyptem a Libyí. Největším cementářským výrobcem v Egyptě je společnost Italcementi (24 % podíl na trhu), dále Lafarge ( 20 %, 1 závod u Káhiry), Cemex (13 %, jediný závod na jihu země, v Assiutu), Titan Cement (9 %). Libye teprve čeká na větší politickou stabilitu. V Tunisku byl v r. 2011 cementářský rezort paralyzován nepokoji, ale podle zpráv prodeje cementu pokrývaly 30 000 t denně. V prosinci 2011 začal provoz v novém závodě společnosti SOTACIB, další je ve výstavbě v Bizerte. Jsou připravovány 2 velké turistické stavební projekty společností Quatari Diar. V Alžírsku se v r. 2010 využívalo 91 % cementářských výrobních kapacit, využití v r. 2014 se očekává na 98 %, hlavní projekty v haramu a Makkah jsou zpožděny. Cementářský výrobce GICA (výrobní kapacita 11,3 mil. t/r) připravuje zvýšení výrobní kapacity založením nového závodu s investicí 4 mld. US$. V r. 2020 mají cementářské výrobní kapacity včetně veřejného sektoru dosahovat 29 mil. t/r. Oblast Středního východu: V Íránu cementářská spotřeba vzrostla v r. 2011 o 10 % oproti předchozímu roku, na 60 mil. t. Výrobní kapacita je 74 mil. t/r, ale podle plánů Ministerstva průmyslu, těžby a obchodu má do r. 2015 vzrůst na 110 mil. t/r. V r. 2010 byl Írán 10. největším světovým exportérem s vývozem 5,3 17


mil.t, za období FY11/12 by mohl vykázat až 10,4 mil. t. Irácké ministerstvo stavebnictví plánuje v období 2012-2016 investice do výstavby silnic, mostů a obytných budov ve výši 60 mld. US$. Současná cementářská poptávka je asi 20 mil. t/r, s očekávaným vzrůstem na 25 mil. t v r. 2014. Pákistánská společnost Lucky Cement Company oznámila plán založení mlýnice cementu s kapacitou 870 000 t, v Karbale je renovována cementárna, joint venture společnosti Lafarge a investiční skupiny MerchantBridge, která během 2-3 let ztrojnásobí svou kapacitu. V Sýrii eskalace násilí způsobila drastický propad stavebnictví a cementářského průmyslu, údaje o spotřebě z období 2010-2011 udávají 8,3 – 8,7 mil. t/r, statistické údaje jsou problematické. Lze předpokládat, že podobně jako v Libanonu, po skončení občanské války dojde k stavebnímu boomu. V Libanonu je stabilní cementářská poptávka asi 5 mil. t/r, výhledově se očekává pokles v důsledku zmrazení několika velkých realitních projektů. S výrobní kapacitou asi 6,5 mil. t/r je země schopna exportu. Historicky jsou hlavními dovozci Sýrie a Irák, ale cena libanonského cementu je poměrně vysoká (92 US$ / t) díky vyšším cenám zemního plynu. Izraelský cementářský trh ovládá z 85-90 % společnost Nesher (5,1 mil. t/r), objevuje se požadavek po větší konkurenci, aby byla snížena cena cementu s důsledkem dostupnějšího bydlení. Předpovědi očekávají do r. 2014 růst poptávky jen asi o 0,4 mil.t/r, je pravděpodobné, že vstup dalšího producenta na trh by vedl k nadkapacitě. Nadnárodní producenti v regionu MENA představují jen 12 % výrobních kapacit v zemích Středního východu, více jsou přítomni v severní Africe. Patří k nim společnosti Holcim, Lafarge, Italcementi, Cemex, Cimpor. Dlouhodobé vyhlídky růstu průmyslu v regionu MENA jsou závratné, dokonce v krátkodobém horizontu do r. 2014 jen na Středním východě mají vzrůst na 177 mil. t/r, do r. 2025 pak na asi 237 mil. t/r . World Cement 11/2012, str. 31-36

VÚM/Kalt

92) Surving the revolution Přežít revoluci Článek od generálního ředitele egyptské společnosti ASEC Cement Holding (ACH) se zabývá situací na egyptském cementářském a betonářském trhu v neklidných časech egyptské revoluce. Konstatuje rozdíly uvnitř egyptského území: pobřeží Rudého moře s okolím těží z turistiky, Káhira, Alexandrie a průmyslový region v deltě Nilu řeší priority potřebných modernizací, a Horní Egypt (jižní oblast země, na horním toku Nilu) je dlouhodobě zanedbávaný region, kde je třeba zajistit rozvoj infrastruktury a životní úrovně a vybudovat průmysl. Společnost ACH přesunula své aktivity do Horního Egypta, jednak se záměrem vybudování nových cementáren, a také posílení kapacity betonáren ARM (ASEC Ready-Mix), neboť v brzké době očekává silné zvýšení poptávky na zdejším trhu, který dosud tvořil jen 12 % veškeré egyptské cementářské spotřeby. Zároveň převzala rozhodující podíl akcií v cementářské společnosti ANCC (Arab National Cement Company), která v současnosti staví novou 2 mil. t/r kapacitní cementárnu v hornoegyptském regionu asi 220 km jižně od Káhiry za 335 mil. US$; partnerem s 27,5 % podílem v ANCC i ARM je hornoegyptská společnost MCQE (Misr Qena Cement Company), vyrábějící 1,7 mil t/r cementu a 1,4 mil. t/r slínku. V současnosti tvoří spotřeba čerstvého betonu v hornoegyptském 18


regionu jen 5 % podíl na trhu ( ve srovnání s 65 % podílem v oblasti Káhiry), ale s rozvojem infrastruktury se očekává nárůst na 40 %. Ekonomický výpadek v období revoluce byl delší než se čekalo: roční 6-7 % růst HDP klesl na 1-2 %). Po zvládnutí krize (zejména omezení dodávek paliva) pokračují společnosti ACH i ARM v dalším růstu: v září začala fungovat 4. betonárka, v Aswanu, a další dvě, Minya a Beni Suef, získaly licence. Celkově na egyptském cementářském trhu došlo v 2. pol. r 2012 k silnému růstu (po pádu o 11 % v 1. pol. r 2012. V r. 2011 vstoupili na trh 3 noví výrobci. Vývozy v r. 2011 dosáhly 663 000 t, přičemž 90 % směřovalo do Libye. V 1. čtvrtině r. 2012 exporty překročily celkový export za r. 2011. Do r 2016 je očekáván růst poptávky v zemi o 4 % na 57 mil. t/r. World Cement 11/2012, str. 41-45

VÚM/Kalt

93) Working in challenging environments: Libya Práce v náročném prostředí: Libye V článku probírá důsledky revoluce v Libyi na činnost cementářského výrobce Libyan Cement Company (LCC) generální ředitel této společnosti. Společnost LCC, od r. 2008 vlastněná Holdingem Asamer, provozuje v Lybii 3 závody: závod Benghazi a Hawari na okraji města Benghazi, kde je i sídlo společnosti; závod El Fataiah je situován 300 km východně, v okrese Derna. Na modernizaci závodů společnosti LCC vynaložil Holding Asamer přes 100 mil. US$. Společnost LCC čelila během revoluce, která započala v únoru 2011, vážným bezpečnostním hrozbám, a stejně jako veškeré strojírenské provozy musela i díky častým výpadkům dodávek energie zastavit provoz, a místní management se snažil chránit provozy před vandalismem až do opětného zahájení provozu v prosinci 2011. Stabilizace situace a zlepšení bezpečnosti umožňují postupné obnovení těžce poškozené infrastruktury země, potenciál pro podnikání a investice je ohromný, jak zdůraznill závěr v Dubaji pořádané konference „Future Libya Development Forum 2012“. Společnost LCC očekává v r. 2013 již plně funkční výrobu. World Cement 11/2012, str. 47-50

VÚM/Kalt

94) Complete refraktory solution for new plant project Kompletní vyzdívkové řešení pro projekt nového závodu Společnost Siam Refractory, pobočka největší thajské průmyslové skupiny SCG (Siam Cement Group), provozující 12 linek na výrobu cementu s celkovou kapacitou 24 mil.t slínku / r včetně světově první 10 000 t/d cementářské linky, má téměř 60 let zkušeností s řešením vyzdívek v cementářských provozech, a v tomto článku předkládá případové řešení pro novou egyptskou cementárnu. Pro pecní vstupní komoru se obvykle používá vyzdívky z žárobetonu s vysokým obsahem oxidu hlinitého, která se však vyznačuje tendencí k tvorbě nálepků vlivem působení alkálií. Suroviny i paliva mohou obsahovat MgO, těžké kovy a těkavé látky jako alkálie, chloridy, síru, aj., které v peci cirkulují, a při nižší teplotě než 700°C kondenzují, p ředávají vlhkost surovinové moučce a prachu a způsobují nálepky v stoupacím potrubí a vedení, i v cyklónu, a mohou zapříčinit ucpání. K předejití těmto problémům 19


použila společnost Siam Refractory monolitický vyzdívkový žárovzdorný produkt s 50 % obsahem karbidu křemíku, tvořící na povrchu vlivem reakce s kyslíkem ochrannou vrstvu siliky, bránící tvoření výše uvedených nálepků. V horním přechodném pásmu, slinovacím pásmu a dolním chladicím pásmu, kde působí více faktorů, omezujících životnost vyzdívky, jako vysoká teplota, abrazivita slínku, teplotní změny, chemické účinky síry a alkálií a mechanické namáhání, byly vybrány žárovzdorné cihly z materiálu TufMag®AF na bázi taveného spinelu, jehož vlastnosti uvedenému negativnímu působení odolávají. Pro oblast pecního pojistného kruhu s nejvyšším mechanickým namáháním použila společnost Siam Refractory vysoce flexibilní žárovzdorné cihly z materiálu FlexDura® obsahující vedle SiC rovněž vůči tečení odolný Al2O3 na bázi andalusitu, zajišťující výbornou mechanickou pevnost při vzrůstajících teplotách, tepelnou odolnost a pružnost. World Cement 11/2012, str. 51-55

VÚM/Kalt

95) 17th Arab International Cement Conference & Exhibition 17. arabská mezinárodní cementářská konference a výstava Článek obsahuje seznam přednášek a vystavovatelů výše uvedené konference a výstavy, pořádané Arabským svazem pro cement a pojiva (AUCBM) 17. -19.12.2012 v Dubajském obchodním centru. Časopis World Cement doplňuje charakteristiku regionu, který sice pocítil vliv světové finanční krize, nicméně pokračoval v růstu stimulovaném investičním plánem Abu Dhabi ve výši 275 mld. US$; nedávné předpovědi předpokládají dosažení cementářské kapacity v SAE na 43 mil. t/r v r. 2013; a zatímco převis nabídky nad poptávkou pokračuje, rostoucí investice do stavebnictví a infrastruktury v Kataru, Saúdské Arábii, Kuvajtu a SAEmhou tento stav zvrátit. Program konference zahrnuje široký okruh témat, včetně moderních řídících technologií, udržitelného vývoje v cementářském průmyslu, nových technologií, alternativních paliv, řízení a kontroly jakosti, automatizace laboratoří, případových studií, nových cementů. World Cement 11/2012, str. 56-58

VÚM/Kalt

96) Turning white cement green Změna bílého cementu na zelený Případová studie uvádí využití alternativního paliva ropného koksu při výrobě kvalitního bílého slínku v pákistánské cementárně společnosti Kohat Cement Company Limited (KCCL) s efektem 42% redukce nákladů. Palivo tvoří ropný koks ze 100 %; pro dosahování vysoké jakosti bílého cementu je nutno udržovat požadovanou rovnováhu skladby surovinové směsi a brát v úvahu vysoký obsah síry v ropném koksu. Pro mletí ropného koksu byl navržen mlýn od čínského dodavatele CNBM (China National Building Material International Engineering Co.Ltd), akceptující palivo o vstupní vlhkosti do 10 %, sušené odpadním plynem z předehřívače, s výstupní vlhkostí pod 1 %, jemností částic paliva > 5% R 90 µm. Spalování musí probíhat s 15-20 % přebytkem vzduchu, s momentem plamene 1800 m/s (hořák Pillard), pro vyhnutí se škodlivým účinkům ( špatná granulace slínku, tvorba větších 20


krystalů alitu C3S než je žádoucí, tvorba kroužků v peci, větší těkavost sloučenin síry) je nutno dodržet středově souměrný, a nikoli dlouhý tvar plamene. Poměr alkálií k síře musí být udržován mezi 0,8-1,0; obsah těkavých sloučenin síry nesmí přesáhnout 0,9. Po instalaci kalcinátoru je reálné udržovat stupeň kalcinace 85 %. Pro prevenci nálepků a ucpávek je mezi předehřívačem a pecním vstupem instalováno 14 vzduchových děl. World Cement 11/2012, str. 63-72

VÚM/Kalt

97) White cement in the UAE Bílý cement v SAE Rozsáhlou postupnou modernizací cementárny na bílý cement v emirátu Ras Al Khaimah, patřící společnosti RWCC (RAK White Cement Company), a příhodně umístěnou blízko přístavu Mina Saqr, vybavenou 3 pecními linkami o denních výkonech po 500 t slínku, bylo dosaženo snížení výrobních nákladů při nastavení vysokých kvalitativních parametrů produktu a dosaženo souladu s environmentálními požadavky a pracovními podmínkami. Autorem projektu modernizace všech pecí byla japonská společnost Taiheiyo Corp. (TEC); u pecní linky č.3 byl zvýšen výkon na 700 t/d a byla dovybavena novou balicí linkou Ventomatic® Eight s instalovanou kapacitou 120 t/h, automatickým pytlovým aplikátorem, paletovací fóliovou jednotkou POLIMAT ® a automatickým nakladačem CARICAMAT® od společnosti FLSmidth; později byly zmodernizovány druhé 2 pecní linky na garantovaný výkon 900 t/d při snížení spotřeby tepla na 1045 kcal/kg slínku, s použitím 9 stupňového výměníku tepla ( linka č.3 využívá k zvýšení proudu horkého vzduchu 7 stupňový výměník tepla). Pecní linka č. 1 bude znovu zprovozněna během 1. Q /2013, a č. 2 brzy poté. World Cement 11/2012, str. 73-76

VÚM/Kalt

98) Capturing profits Ukládání výnosů V souvislosti s aktuálním tlakem na snižování skleníkových plynů a technologiemi zachycování a ukládání uhlíku (CCS) informuje v tomto článku americká společnost Oakbio o vyvinutí nového modelu ukládání CO2, kdy je s pomocí mikrobů používán spolu s H2 jako surovinový zdroj pro produkci hodnotných chemikálií a bioplastů. Zatímco H2 je vedlejším produktem při některých chemických výrobách ( Cl2 nebo styrenu) nebo jej lze získat elektrolýzou vody, zdrojem CO2 jsou emisní plyny v energetickém průmyslu, a rovněž v cementárnách. Testovací laboratoř společnosti Oakbio spolupracuje s cementárnou Lehigh Southwest, pobočkou Heidelberg Group, v kalifornském Cupertino: využívá kouřových plynů (po odstranění prachových částic a rtuti a ochlazení na 34°C), které po smíchá ní s H2 (získaným elektrolýzou vody) vede do bioreaktoru s příslušnými bakteriemi. Získaný bioplast, polymer kyseliny 3-hydroxymáselné (3HB), může nahrazovat plasty vyráběné z petrochemické suroviny. Plná realizace této technologie bude moci nákladově konkurovat užívané metodě zachycování CO2 ze spalin pomocí absorbentů na bázi aminů. 21


World Cement 11/2012, str. 79-85

VÚM/Kalt

99) Development of a new burner Vývoj nového hořáku Francouzská společnost Fives Pillard seznamuje v článku s vývojem nového multikanálového pecního hořáku. Hořák Rotaflam®, používaný do té doby v cementárnách, byl původně vyladěn pro spalování konvenčních paliv jako uhlí, topný olej a zemní plyn. S rozvojem využívání odpadních paliv v 90. letech a požadavkem snižování emisí skleníkových plynů byl tento typ hořáku modernizován na provedení s vysokým momentem, dodávající silný a intenzivní plamen, které umožňovalo 80-90 % náhradu konvenčního paliva alternativním a bylo flexibilní pro různé typy pecí. Jeho konstrukce umožňovala nastavovat různé parametry ( toky vzduchu, tlaky, příčné sekce špičky hořáku), ale k jeho ovládání bylo potřeba zkušených operátorů. V r. 2009, po 2 letech vývoje, společnost Fives Pillard představila hořák Novaflam® s vysokým výkonem a dostatečným přimícháváním sekundárního vzduchu pro optimální spalování alternativních paliv, a s uživatelsky přístupným ovládáním, nízkou spotřebou energie a primárního vzduchu a šetrný k životnímu prostředí (omezení tvorby NOx). Výsledná konstrukce hořáku byla vyvinuta po zpracování rozsáhlé databáze vlivů parametrů pecních hořáků v různých typech pecí a optimalizována s využitím modelování pomocí software výpočetní dynamiky tekutin (CFD). Od r. 2009 společnost Fives Pillard prodala již přes 250 hořáků Novaflam®. World Cement 11/2012, str. 87-93

VÚM/Kalt

100) Progressive flames for alternative fuels Progresivní plameny pro alternativní paliva Rakouská společnost GRECO představuje v článku své pecní hořáky s vysokým momentem hybnosti primárního vzduchu s kratší směšovací zónou paliva, jejichž konstrukce vychází z výpočtů a studií prof. C. Greca z brazilského Institutu termodynamiky, které vyvinul pro požadavek spalování ropného koksu při přecházení na úspornější palivo. Hořák FLEXIFLAMETM vytváří štíhlý pevný tvar plamene, kratší a zářivější než u hořáků s nízkou hybností, s lepší schopností ovládání délky slinovacího a chladícího pásma pece, a příznivější pro regulaci sírového cyklu. Pozitivní vliv na průběh spalování má konstrukce vzduchových trysek, zajišťující rychlé míchání horkého sekundárního vzduchu do plamene, jehož tvar je nastavován prostřednictvím hybnosti primárního vzduchu; na vnější a vnitřní straně hořákového přívodního kanálu práškového uhlí / ropného koksu jsou 2 výstupy pro tangenciální a rozptylovací vzduch, který způsobuje dvojitý vířivý efekt s intenzivním mícháním paliva, umožňující jeho vzplanutí v blízkosti hořáku. Osově symetrická konstrukce je lepší pro ovládání plamene, optimalizaci podmínek v peci nasvědčuje teplotní profil pecního pláště. Promyšlená konstrukce hořáku dovolující jeho snadné ovládání se osvědčily i při jeho využití pro spoluspalování pevných alternativních paliv: nastavení vířivého vzduchu pozitivně ovlivňuje snížení emisí NOx, před otěrem chrání přívodní 22


potrubí paliva odolný kompozitní materiál a hořákovou špičku pak příhodné rozmístění míchacích trysek na jejím vnějšku. Další vývoj konstrukce hořáku směřuje k odstranění negativních jevů jako posun plamene, tvorba dvojitého plamene, při užití vyšších dávek alternativního paliva (až 100 %), a výsledky budou představeny na trhu v dohledné době. Společnost A TEC GRECO organizuje pravidelně „Brazilskou konferenci pro cement a vápno“ v Sao Paulo; příští se koná 19.-20.6.2013. World Cement 11/2012, str. 95-98

VÚM/Kalt

101) Enabling Analysis Umožňující analýzu Německá společnost Retsch v článku probírá postup přípravy vzorků pro jakostní kontroly v cementářském průmyslu, probíhající ve všech mezistupních výrobního procesu – od vstupních surovin po hotový produkt. Pro jednotlivé fáze úpravy laboratorního vzorku, zahrnující drcení, mletí, dělení, společnost Retsch nabízí účinné přístroje. Předběžné zdrobnění tvrdých cementářských materiálů zajistí výkonné čelisťové drtiče (např. typy BB 100 nebo BB 200 s výstupní velikostí částic přibližně 5 mm), oddělení reprezentativní části vzorku umožní rotační trubicová dělička PT 200. K mletí vzorku na velikost 100 µm a méně lze použít kulový mlýn nebo vibrační diskový mlýn (RS 200), užívaný často k rychlé přípravě vzorku (30-40 s) pro rentgenovou fluorescenční analýzu, tablety jsou z práškového vzorku lisovány pomocí lisů typu PP 40 nebo PP 25. Laboratorní zkoušky jsou nutné i pro v současné době stále častěji používaná alternativní paliva; ta bývají tvořena měkkými elastickými materiály, které jsou nejlépe zdrobňovány řezacími mlýny, jako SM 300, pro velmi jemné mletí pod 200 µm je ideální ultraodstředivý mlýn ZM 200, rychlý a snadný k čištění. Společnost Italcementi, výrobce s roční kapacitou 74 mil. t cementu, si zařídila nové Výzkumné a inovační centrum i.lab, vybavené přístroji na přípravu vzorků od společnosti Retsch Italy ( čelisťové drtiče s ochrannou vrstvou z karbidu wolframu, CryoMill – mlýn pro kryogenní mletí s chlazením kapalným dusíkem, zajišťujícím zkřehnutí pružného materiálu a rovněž zabraňujícím úniku těkavých složek; sítovou analýzu provádí síťovací přístroje AS 200 jet s vzduchovými tryskami, vhodné pro účinné rozpojení aglomerujících práškových materiálů). World Cement 11/2012, str. 99-100

VÚM/Kalt

102) Efficiency through transparency Účinnost prostřednictvím transparentnosti Německá společnost FRITZ & MACZIOL dodává řešení v oblasti automatizace logistických procesů pro cementářský průmysl a výroby, zahrnující manipulaci se sypkými materiály. Software VAS v5 poskytuje dokonalý přehled pro plánování podnikových zdrojů díky databázi přejímek a výstupů materiálů v reálném čase v jednotlivých úsecích výrobního procesu, což spolu s užitím webových technologií optimalizuje návaznost jednotlivých fází výroby. V článku jsou představeny konkrétní případy realizací z r.2012– 23


projekty pro 2 zákazníky společnosti FRITZ & MACZIOL, cementářského výrobce Dyckerhoff AG, který požadoval začlenění logistického systému VAS do interního systém řízení podnikových distribucí a prodejů svých cementáren v Esch a Göllheimu, a společnosti Holcim Filipíny, kde integrace software VAS zefektivnila logistické operace všech 4 místních cementáren a terminálu. Metodické řešení podnikové logistiky směřuje ke globální standardizaci a dálkovému řízení v rámci společností a umožňuje přesměrování lidských zdrojů. World Cement 11/2012, str. 103-106

VÚM/Kalt

103) Materials handling round-up Okruh v oblasti manipulace s materiály Společnost IBAU HAMBURG nedávno dodala mobilní lodní vykladač , objednaný společností Sanghi Industries Ltd pro její cementářský terminál v Bombaji. Mobilní nakladače pro malé tankery, přepravující sypké materiály, jsou kvůli silniční přepravě obvykle montovány na přívěsy, aby mohly obsluhovat více terminálů, mají samonosnou konstrukci a vysoký stupeň manévrovatelnosti a váží okolo 30 t. Připravenost k provozu od přepravní polohy je do 30 min. Nakladače mohou mít přičleněny modulární konstrukce pro speciální účely, jako skluz a odprašovací zařízení. Společnost Liebherr začátkem roku 2012 dodala na severoamerický trh svou 40. dodávku, nejmodernější mobilní přístavní jeřáb typu LHM 550, pro vedení přístavu Searsport v Maine. Hlavním určením jeřábu je manipulace se sypkými materiály. Je vybaven 2 navijáky pro 4 zvedací lana, a má nákladní nosnost 144 t. Pro vedení přístavů státu Maine je to již 2. jeřáb, po LHM 320 v r. 2000. Další jeřáb LHM 550 byl nedávno dodán pro Gloucesterské terminály LLC . Společnost Haver Filling Systems instaluje v USA svůj 25. systém INTEGRA na ventilové vaky pro plnění sypkých materiálů s všestranným využitím pro až 99 různých látek. Systém má plnící kapacitu 15 pytlů/ min, může být vybaven odvzdušňovacím systémem, vertikálním nebo horizontálním pohonem a až 4 plnícími výpustěmi. Systém INTEGRA, je kompaktní, snadno integrovatelný do provozu a přemístitelný, s odolnou konstrukcí a čidlem detekujícím chybnou operaci. Kontrolní vážící programovatelný systém HAVER MEC zajišťuje přesné plnění, software automaticky nastabí materiálové specifikace. Systém minimalizuje hlučnost, dovoluje snadný přístup k všem komponentům a snadnou údržbu, volitelně je vybaven odsávacím odprašovacím zařízením. Společnost Cargotec nedávno obdržela zakázky na 3 přístavní mobilní lodní vykladače Siwertell do Turecka, Dánska a Švédska. Tyto vykladače jsou šetrné k okolnímu prostředí, bezprašné, nehlučné, s nízkou spotřebou. První z těchto jednotek, na přívěsu s naftovým motorem provozovaná Siwertell 10 000 S, překládá cement s kapacitou 300 t/h v tureckém terminálu Trabzon, podobná jednotka s jmenovitým výkonem 250 t/h je určena pro dánský Aalborg Portland pro překládání popílku. Pro stockholmskou teplárnu Fortum Värme bude dodána elektricky poháněná jednotka Siwertell 15 000 24


S s protivýbušnou klasifikací ATEX, a jmenovitým výkonem 330 t/h na překládání biomasy typu olivových jader, dřevěných pelet a dřevěných briket. Odrazový drtič Powerscreen® typ XH320SR zajišťuje zpracování kameniva pro americkou firmu Logan Aggregate Recycling Inc. Jeho výhodou je kompaktní provedení drtiče, síta a recirkulačního dopravníku, namontované na jednom podvozku, což přináší úsporu místa v omezených prostorech. Stroj má výkon 320 t/h, je vybaven motorem Scania, a uvedenému provozovateli jej pronajala dodavatelská společnost Terex Materials Processing segment. Společnost Guttridge dodala vybavení pro dopravu a podávání britskému závodu Lafarge Barnstone Works v hrabství Nottingham. 6 vysoce kapacitních korečkových elevátorů a pásových dopravníků Kleenbelt s maximální odolností pro vysoce abrazivní materiály, vybavených senzory detekce poruchy a funkcemi pro usnadnění údržby, bude nasazeno v různých úsecích výrobního procesu a přepravovat cement, písek, kamenivo a jejich směsi. Zvlášť sofistikovaným řešením se vyznačují pásové dopravníky Kleenbelt s robustní konstrukcí a vynikajícím těsnícím systémem, dosahující rychlosti průtoku až 800 m3/h. Společnost Martin Engineering představila novou řadu elektrických vibračních třídičů s nově řešenou konstrukcí energetického zdroje, pro vysoce účinné dělení materiálu, odolných při nepřetržitém průmyslovém provozu, vhodných i pro explozivní prostředí. Produktová řada těchto třídičů je univerzálně použitelná díky dvojí možnosti připojitelného napětí; excentrické závaží lze nastavit pro standardní nebo vysoký výkon třídiče. Třídiče mají nízké nároky na údržbu, dlouhou životnost ložisek a sníženou hlučnost. Akvizicí německé společnosti iSAM AG, specializující se na bezobslužnou manipulaci se sypkými materiály – optimalizované zakládací dopravníky, reklaimery a traťové nakládací systémy, bude moci společnost FLSmidth nabídnout kompletní řešení manipulace se sypkými materiály včetně těžebních a skladovacích, s vysokou efektivitou, zlepšením bezpečnosti, usnadněním údržby a úsporou nákladů. World Cement 11/2012, str. 103-106

VÚM/Kalt

104) A physicist´s Fix „Fyzikovo zabezpečení“ Americká společnost Strain Systems Inc. seznamuje v článku se svým řešením sledování zásob ve skladovacích silech patentovaným senzorem StrainCellTM, který využitím vynálezu fyzika W. Kistlera – měřením napětí a deformací na opěrných strukturách - eliminuje vliv teploty na snímání čidla. Běžně používané metody zjišťování hmotnosti na základě měření hladiny mohou být zatíženy až 30 % chybou vlivem nerovnoměrnosti rozdělení materiálu v sile a vlivem kolísání hustoty materiálu způsobené změnami teploty. Systém SOLOTM od společnosti Strain Systems, navržený pro samostatná sila, kombinuje senzory StrainCellTM s inteligentní elektronikou a poskytuje v reálném čase výsledky s přesností 3-5 %. Článek uvádí konkrétní aplikaci tohoto systému u zákazníka – výrobce betonu. Čidla StrainCellTM byla instalována na vnitřní síti nosníků sila o kapacitě 155 000 lb; SOLO systém byl 25


okalibrován pomocí nákladní váhou, a zásobníku o 2850 měřícího systému přesnosti.

nákladu 54 000 lb cementu, jehož hmotnost byla ověřena poté postupně porovnáván při 14 násobném naplnění lb. Tato celková hodnota činí 39 900 lb, zatímco údaj vykázal hodnotu 39 000 lb, což vyhovuje uváděné

World Cement 11/2012, str. 113-116

VÚM/Kalt

105) Sound cleaning Akustické čištění Článek britské společnosti Primasonic International Limited informuje o využití zvukových čističů v cementárnách a elektrárnách. Podstatou zvuku je sled velmi rychlých změn tlaku, který způsobí vznik vibrací u částic obklopujícího média. Důsledkem absorpcí zvukové energie materiálem a způsobených vibrací částic je jejich uvolnění z případných shluků a povrchových nálepků. V rámci čistících akustických technologií jsou využívány všechny oblasti frekvencí : ultrazvuková (>20 kHz)- pro kapalná média, infrazvuková (11-22 Hz)- pro čištění velkoobjemových nebo těžko přístupných zařízení, ale přinášející riziko rezonance celého zařízení, akustické čističe (60 Hz-420 Hz) jsou běžně používány k eliminaci tvorby ucpávek při manipulaci se sypkými materiály (nižší frekvence, o delší vlnové délce, spíše k prevenci ucpávek velkoobjemových tvarů; vyšší, s krátkou vlnovou délkou, pro vyprazdňování a čištění) . Fungují na principu stlačeného vzduchu, který rozkmitáním vysoce kvalitní titanové membrány generátoru vytvoří silnou základní zvukovou vlnu, rozdělovanou pomocí zvukovodů na požadované frekvenční rozsahy. Hladiny akustické energie (hladiny zvukového tlaku, SPL) jsou vyjadřovány poměrovou logaritmickou jednotkou – decibely; zvukové čističe pracují s energetickou hladinou okolo 150 dB. Tvar zvukovodu je určující pro vznik specifické vlnové délky a jeho výběr ovlivňuje účinnost vlastního čištění. Aplikace akustických čističů zaručuje 100 % absorpci zvukové energie sypkým materiálem, bez nebezpečí vedlejších účinků, jako rozkmitání instalací, zlepšuje průtok materiálu a zabraňuje ucpávkám, eliminuje nebezpečnou práci na odstraňování ucpávek a odstávky zařízení, zvyšuje životnost zařízení a efektivitu výrobního procesu. Společnost Primasonic International Ltd. úspěšně uplatňuje akustické čističe pro zlepšení toku u sil a násypek, k zabránění výpadků elektroodlučovačů a hadicových filtrů, k zlepšení průtoku vzduchu u odtahových ventilátorů a pro zvýšení tepelné účinnosti ohřívačů a výměníků tepla. World Cement 11/2012, str. 117-120

VÚM/Kalt

106) Better blended cements Lepší směsné cementy Článek americké konzultační společnosti Bridge Gap Engineering pojednává o pozitivním působení pucolánu v směsných cementech. Pucolán obsahuje siliku (SiO2) a Al2O3, a v přítomnosti volného vápna vykazuje vlastnosti jako cement. Pucolány jsou buď přírodní, vulkanického původu, nebo syntetické. Jejich užití v cementové směsi způsobuje snížení 26


hydratačního tepla, spojeného s tuhnutím, a rovněž poskytuje velkou odolnost vůči chemickým vlivům a alkalické reakci kameniva. Při výrobním procesu jsou nižší náklady na sušení a mletí. Ve světovém měřítku se normy povoleného množství přidávané pucolánové složky liší: u ASTM do 15 % pro cement typ I (PM); do 55 % u EN 197-1, cement CEM IV/B; brazilské a indické normy povolují obsah pucolánu až 50 %. Syntetické pucolány jsou vyráběny buď v rotační peci, podobně jako suchý způsob výroby cementářského slínku, kdy je surovina – jíl nebo břidlice – zahříváním dehydratována a a po odstranění vázané vody nastává rozklad jílových minerálů na reaktivní amorfní oxid hlinitý a druhy siliky. Tento proces probíhá často při teplotách pod 900°C, což znamená ve srovnání s výrobou slínku velkou úsporu paliva. Druhým způsobem výroby je kalcinační proces, podobný použití předkalcinátoru při výrobě slínku, předehřívací systém sestává z několika cyklónů pro protiproudý přestup tepla. Při výrobě syntetických pucolánů je teplota velmi důležitým parametrem – je-li příliš nízká, je výsledkem nedovypálený materiál s omezenými pucolánovými vlastnostmi, při příliš vysoké teplotě vytvoří amorfní složky sklovitý produkt, rovněž s omezenými pucolánovými vlastnostmi. Z obou uvedených způsobů je pecní proces méně nákladný, s nižšími tlakovými ztrátami, a ovladatelnější; je ale nutná předchozí úprava velikosti částic podávané suroviny. World Cement 11/2012, str. 123-126

VÚM/Kalt

107) Strong potential Silný potenciál Společnost FLSmidth přináší pohled na využití doplňkových cementových materiálů, které výrobcům cementu sníží výrobní náklady, a přitom zajistí dostatečný vývoj pevnosti. Jsou to materiály, jako popílek, struska a pucolány, které jsou používány v cementových směsích; při jejich hydrataci se uvolňuje menší množství tepla a po ztuhnutí jsou odolnější vůči absorpci vody a korozi. Příkladem synteticky vyráběného doplňkového materiálu pro směsné cementy je metakaolin, syntetický pucolán, který může při správné jakosti dosahovat ve směsi až 35 % i více. Výrobní proces, vyvinutý společností FLSmidth, je založený na aktivaci drceného sušeného jílovitého materiálu v plynné suspenzi působením tepla v kalcinátoru, kde lze podmínky účinněji řídit než v rotační peci. Výsledkem je vysoce reaktivní produkt rovnoměrné jakosti a s barvou podobnou cementu, dovolující vyšší míru substituce a snížení slínkového faktoru. K výrobě syntetických pucolánů v testovacím poloprovozním kalcinátoru společnosti FLSmidth byly vyzkoušeny četné materiály z globálních zdrojů. Systém může být díky relativně malým rozměrům snadno instalován do stávajících provozů. Ještě je třeba prověřit fyzikální a chemické vlastnosti nového cementového výrobku a mineralogické procesy, probíhající během hydratace. World Cement 11/2012, str. 127-129

VÚM/Kalt

27


108) The finer things Jemnější věci Článek představuje speciální cementy společnosti Lafarge Cement UK , pro speciální způsoby použití, vyznačující se velmi nízkou velikostí částic s úzkým rozsahem tohoto rozdělení (95 % částic < 10 µm) : ultrajemné cementy Microcem. Malty z ultrajemného cementu jsou často používány k vstřikovému scelování prasklin v půdách a podloží při stavbách tunelů a vodních děl nebo k výrobě cementových potěrů a opravných omítek. Požadované vlastnosti jsou: nízká viskozita, odolnost vůči vymývání, pocení, segregaci (i pod tlakem), předvídatelné charakteristiky tuhnutí a tvrdnutí, vysoká pevnost a nízkou propustnost v ztvrdlém stavu. Ultrajemné cementy jsou vyráběny v závodě Barnstone, z velmi jemně mletého portlandského cementového slínku z cementárny Cauldon, s pečlivě vybranými organickými přísadami, upravujícími počátek tuhnutí. Mletí probíhá v uzavřeném mlecím okruhu s velmi účinným třídičem. Měrný povrch podle Blaina má hodnotu 1000 m2/kg Jakost produktu i samotný výrobní proces jsou pečlivě sledovány. Okolo 10 % produkce ultrajemných cementů se spotřebovává ve Velké Británii, přes 50 % je vyváženo do Skandinávie. V posledních 5 letech se jejich prodeje stále zvyšují. World Cement 11/2012, str. 131-134

VÚM/Kalt

109) Low CO2 solutions Řešení s nízkými emisemi CO2 Společnost Holcim Group přispívá vývojem inovativních směsných cementů k omezení tvorby CO2, jehož snížení do r. 2015 o25 % oproti r. 1990 je součástí jejího závazku podpory udržitelného vývoje. Nejefektivějším způsobem snížení emisí CO2 při výrobě cementu je snížení jeho slínkového faktoru a náhradou slínku jinými složkami, jako je popílek, vysokopecní struska, vápenec a pucolány. Společnost Holcim je v čele cementářských výrobců, kteří se připojili k Iniciativě udržitelnosti (CSI), ve snížení průměrné hodnoty slínkového faktoru u produkovaných cementů (71 %), podíl portlandského cementu tvořil v r. 2011 pouze 23 % vyráběných typů. Po velmi úspěšném produktu Holcim Optimo, založeném na náhradě slínku pálenou břidlicí, vyvinula společnost Holcim Švýcarsko další typ směsného cementu, Holcim Robusto 4R-S, skládající se z portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a pálené břidlice , a poskytující v betonu kompaktní strukturu, splňující náročné požadavky pro inženýrské stavby (vysokou odolnost k alkalické reakci kameniva, síranovzdornost , nízkou chloridovou vyluhovatelnost, omezené smršťování a stejnou odolnost vůči karbonataci jako typ CEM I). Společnost Holcim US vyvinula ekologicky šetrnou produktovou řadu cementů EnvirocoreTM, v níž figuruje např. směsný cement GranCem® s obsahem granulované vysokopecní strusky, vyznačující se vysokou odolností a pevností následných betonových konstrukcí a omezeným vývinem tepla; směsné struskoportlandské cementy nabízí rovněž součást skupiny Holcim Group, indická společnost ACC Ltd. India. Důležitým aspektem při vývoji nových směsných cementů je i vývoj standardizace, příkladem je nedávné zvýšení povoleného obsahu vápence v nových 28


ternárních směsných cementech.Alternativou k slínkovým pojivům, ještě ve stadiu intenzivního výzkumu využití, je u společnosti Holcim hydraulické pojivo s prakticky nulovým obsahem slínku, tzv. supersíranový struskový cementový (SSC) beton s velmi specifickým využitím ( čistírny odpadních vod, zemědělské a námořní konstrukce, pohledový beton v architektuře, apod.). Pojivo s výbornou reologií, nízkým hydratačním teplem , vysokou pevností a odolností vůči kyselinám, síranům a alkalické reakci kameniva nespotřebovává při výrobě tepelnou energii, a tudíž tvoří velmi nízké emise CO2. World Cement 11/2012, str. 135-140

VÚM/Kalt

110) A test of strength Zkouška pevnosti Článek z Technologického centra společnosti HeidelbergCement pojednává o kvalitě vícesložkových cementů. Některé typy vícesložkových cementů již zahrnují současné normy (ASTM C595, EN 197-1), do současného evropského normativního rámce však nejsou začleněny ternární směsné cementy s vyššími náhradami slínku. Má-li však být z důvodů snižování energetických nákladů a redukce emisí CO2 snižován slínkový faktor, musí mít výrobci cementu vysokou míru flexibility při výběru a použití vhodných materiálů k výrobě multisložkových cementů s konstantní vysokou jakostí. Autor článku předkládá přehled testování pevností vícesložkových směsných cementů. Počáteční pevnosti všech typů kompozitních cementů vykazují stejnou závislost: se snižujícím se obsahem slínku klesají. V praxi lze oproti těmto laboratorně připraveným směsím dosáhnout určité optimalizace např. použitím přísady CaSO4 jako regulátoru tuhnutí. Zákazníci obvykle požadují 2 denní pevnosti okolo 15-20 MPa, k jehož splnění je nutný minimální obsah slínku 40-50 %. U 28 denních pevností je rozptyl výsledků u vícesložkových cementů mnohem širší; vzrůstající obsah strusky zlepšuje pevnost v tlaku jednak díky snižování obsahu méně reaktivního vápence, ale také z důvodu latentně hydraulické reaktivity strusky, díky níž se tvoří další hydráty, přispívající k zvyšování pevnosti. Zatímco se zvyšujícím se obsahem vápence pevnost v tlaku klesá (úměrně k snižujícímu se obsahu slínku a/nebo strusky) a ani s dalším stárnutím zkušebních maltových těles se pevnost významně nezvyšuje. U zkoumaných vícesložkových cementů bylo dosaženo požadované 28 denní pevnosti 50 MPa i více, čímž mohou být zařazeny jako konkurenceschopné, vzhledem k na trhu zavedeným cementům. Jejich složení tvořilo přes 40 % slínku, do 20 % vápence a až do 50 % strusky. Nebyla spolehlivě prokázána potenciální pozitivně působící vzájemná součinnost složek. Pro přijetí vícesložkových cementů na trhu musí být prokázány testovacími programy další důležité vlastnosti. Pevnost v betonu má rozhodující význam; vedle zpracovatelnosti, vývoje pevností a nízkých hodnot smrštění je nejvýznamnějším faktorem trvanlivost betonu. World Cement 11/2012, str. 141-144

VÚM/Kalt

29


111) Fly ash, fly Popílku, leť Studie společnosti UltraTech Cement Ltd. India se zabývala možnostmi mechanické aktivace popílku za účelem zvýšení schopnosti směsných cementů iniciovat pucolánové reakce během hydratace cementu, aby byla kompenzována počáteční ztráta jejich pevností. K mechanické aktivaci popílku a slínku bylo použito vysoce intenzivní mlecí zařízení, vibrační mlýn s dvojitým válcem, dosahující díky souběžnému působení eliptických, kruhových a lineárních vibrací střední velikosti částic d50=30 – 6 µm, což umožnilo zvýšit pucolánový potenciál z 3,5 MPa na 12 MPa, a bylo zjištěno, že takto mechanicky aktivovaný směsný cement splňuje požadované normové pevnosti i přes snížení slínkového faktoru z 0,72 na 0,6. (Mechanická aktivace popílku byla zjevná jako patrná strukturální reorganizace částic při zkoumání metodou rentgenové difrakce ). Popílek, vedlejší produkt tepelných – uhelných elektráren, lze podle současné indické cementářské normy používat jako náhradu (do 35 %) slínku zdejšího směsného portlandského cementu s pucolánem, což odpovídá slínkovému faktoru 0,6 tohoto směsného cementu. Popílek se projevuje snížením hydratačního tepla cementu a zlepšuje trvanlivost betonu. Pucolánová reakce popílku je relativně pomalejší proces, projevující se příspěvkem zvýšení pevnosti až po delší době. Popílek, dostupný indickým cementářským výrobcům, je podle obsahu CaO řazen do třídy F (popílek, použitý při pokusech společnosti UltraTech Cement obsahoval 2,2 % CaO, 67,1 % SiO2, 25,6 % Al2O3, s měrným povrchem 260 m2/kg dle Blaina). Test probíhaly na portlandském cementu (OPC) a portlandském pucolánovém cementu (PPC) přimícháváním mechanicky aktivovaného popílku v množství 23-30 % do OPC a 3-10 % do PPC (již obsahujícího 23 % popílku). Výsledky testů naznačily možné průmyslové využití mechanické aktivace popílku pro výrobu směsných cementů s nižším slínkovým faktorem. World Cement 11/2012, str. 145-158

VÚM/Kalt

112) Product news Novinky v produktech Nová řada kolových nakladačů společnosti Doosan, určená pro trhy Středního východu a Afriky, navazuje konstrukčně na předchozí řadu Mega. Kolové nakladače Doosan DL250A, DL300A a DL 420A, navržené pro nakládání a převoz zrnitého materiálu v lomech, přinášejí některá vylepšení pro větší výkon, lepší provozní komfort, jednodušší manipulaci a údržbu i zvýšenou odolnost. Jsou vybaveny dieselovými motory Doosan Tier 1 (nakladač Doosan DL250A) a Doosan Tier 2 (nakladače Doosan DL300A a DL 420A), méně citlivými na kvalitu paliva, s nižší spotřebou a emisemi, a umožňující plynulejší řízení. Nakladače mají rozšířený rozsah na 2865 mm při maximálním úhlu sklonu 50°, kapacita lopat činí 2,5-4,5 m3, a všechny tři modely nabízejí vyšší statické klopné zatížení na maximální dosah s rovným rámem: 11.000 kg (DL250A), 14500 kg (DL300A) a 18400 kg (DL420A). Nové certifikované kabiny ROPS / FOPS poskytují větší prostor, lepší viditelnost díky širšímu přednímu sklu, lepší klimatizaci díky 30 % nárůstu vzduchových 30


trysek, nový panel s ovladači a spínači a lepší úložnou plochu. Údržbu usnadňuje u modelu DL250 širší otvírání mřížky chladiče pro lepší přístup a u modelů DL300A a DL 420A výklopné ventilátory. Čističe vzduchu mají větší filtrační plochu, umožňující prodloužené servisní intervaly 1500 až 2000 hodin / filtr. Kryty vzduchového filtru jsou řešeny západkou a snadněji otvíratelné. Siemens Drive Technologies, divize společnosti Siemens Industry, povýšila svou sérii kompaktních invertorů Sinamics G120C: tyto měniče jsou nyní k dispozici také s komunikací Profinet, doplněnou sběrnicí Profibus, rozhraní USS / Modbus RTU a volby CAN poskytují vyšší účinnost a výkon, umožňující rychlejší výměnu dat pro vysoce výkonné aplikace pro řízení pohonů. Kromě toho mohou být standardní komunikace Ethernet a komunikace Profinet použity současně. Přístroj je vhodný pro průmyslové prostředí, např. cementárny. Ve srovnání s konvenčními systémy, převodník vyžaduje menší prostor pro instalaci, a poskytuje vyšší hustotu výkonu, Plug-in terminály umožňují rychlejší instalaci, a slot pro paměťovou kartu umožňuje rychlejší uvedení série do provozu. Zařízení poskytuje přesné a nákladově efektivní řízení pro energeticky optimální provoz asynchronních motorů. Společnost Lubrication Engineers, Inc. představila nové výkonné mazivo AlmamolyTM HD Grease, obsahující speciální směs pevných maziv a sulfonát vápníku jako zahušťovadlo. Je odolné vůči zvýšeným teplotám, silné zátěži a působení vody; je určeno pro dlouhodobé použití v těžkých mobilních zařízeních, používaných ve stavebnictví, zemědělství, povrchové těžbě a silničním stavitelství. ( typicky pro kloubové vozy, rypadla, buldozery dopravníky, drtiče či nakladače, integrující otočné manipulační nástroje). AlmamolyTM HD Grease obsahuje Almasol®, tuhou přísadu, vyvinutou společností LE, a 5 % molybdendisulfidu. Tato kombinace poskytuje lepší odolnost proti opotřebení i v extrémních podmínkách a při šokovém namáhání. Sulfonát vápníku zabraňuje rezivění a korozi, má velmi vysoký bod skápnutí, vykazuje vynikající mechanickou stabilitu i v podmínkách vysokého tlaku. Mazivo může být používáno v centrálních mazacích systémech. Společnost Muller Beltex, vyrábějící dopravní pásy a komponenty k dopravníkům a korečkovým elevátorům, nabízí nové celokovové obložení kladek, zajišťující vysokou tepelnou odolnost ve srovnání s gumovými třecími vrstvami hnacích řemenic trpícími stárnutím, tvrdnutím a odlupováním, což může vést k riziku prokluzu pásu pro nedostatek přilnavosti, nebo poškození pásu v důsledku pohybu na nerovném povrchu. Obložení je tvořeno z kovových, k okraji kladky přišroubovatelných panelů, s drsným povrchem ze slitiny niklu, odolávající otěru a teplotě až 750°C, jeho životnost je až 4 roky, a může být nahrazeno bez odstranění pásu. Obložení jsou dodávána v sadě 6 panelů a jsou vybavena příčným průřezem kvůli lepšímu výkonu dopravního pásu. Společnost Castle Group Ltd. rozšiřuje své služby nabízené prostřednictvím poradenství. Jako výrobce zvukových a vibračních měřicích zařízení, společnost pomáhá zákazníkům s měřením, monitorováním a inženýrskými řešeními v oblasti hluku a vibrací, nyní monitorování prostředí z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví zahrnuje i odběr vzorků vzduchu, monitorování světelných podmínek, detekci elektromagnetických polí Společnost také provádí dohled na dodržování včetně vyhodnocení. pracovních podmínek podle normy COSHH. K nejnovějším službám 31


společnosti patří ekologické průzkumy, zahrnující analýzy půdy, kvalitu vody, prachové emise, hluk, vibrace a dopravní průzkumy. Společnost J D Neuhaus představila nouzové spouštěcí zařízení pro svůj okruh EH pneumaticky ovládaných zdviží ( kladkostrojů), které bude nyní dodáváno jako standardní vybavení řady Profi Ti o nosnostech 25 – 60 t. Nouzové spouštěcí zařízení, použitelné v případě výpadku elektrického proudu, se skládá ze samostatného zásobníku na stlačený vzduch s 2 tlačítky ručního ovladače - jedno pro přepínání mezi normálním a ohroženým provozem a další aktivuje integrovanou bezpečnostní brzdu umožňující bezpečné řízené snížení nákladu. Rezervoár vzduchu, který je chráněn zpětným ventilem, umožňuje zdvih během normálního provozu a obsahuje dostatečný přívod vzduchu k dokončení řízeného snížení zavěšeného břemene v případě ztráty napájecího tlaku vzduchu. Nouzové zařízení má certifikaci od společnosti Det Norske Veritas, pověřené řízením rizik. Zdvihací zařízení společnosti JDN řady Profi Ti jsou vhodné pro široké průmyslové využití v těžebním a těžkém průmyslu. Jsou konstruovány pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou odolné vůči vlhkosti a prachu a mohou být provozovány při teplotách od -20 ° C do +70 ° C. K jejich p řednostem patří okamžité spuštění, minimální údržba a nízká spotřeba vzduchu, kompaktní konstrukce s nízkou světlou výšku. Společnost ContiTech uvedla nové jednosložkové lepidlo Conti Secur® PREMIUM vhodné pro studené spoje na dopravníkových pásech. Díky jednosložkovému provedení je připraven k okamžitému použití, zaručuje dlouhou životnost. Lepidlo vyvinul aplikační inženýr společnosti ContiTech Conveyor Belt Group v Northeimu společně se specializovanou společností H.B. Fuller Company. Společnost Strain Systems Inc. nyní zajišťuje uživatelům řešení SOLO™ Systems mobilní vzdálený přístup pro kontinuální měření zásob v sile i v závodech v izolovaných lokalitách USA bez připojení k internetu i sítím WiFi. Informaci o hmotnosti materiálu i výšce hladiny v sile v libovolném místě na světě a jeho začlenění do firemních komunikačních sítí umožňuje uživatelům měřících systémů SOLO™–W a SOLO™-L, a programů SOLO™Manager® a SOLO™-Connexion®, dovolujících monitorování stavu sila v reálném čase, služba SiloLink ™, poskytovaná telekomunikačními partnery společnosti, zatím jen v oblasti USA, s očekávaným rozšířením i na další regiony. Britská společnost Euro Auctions sdružující dražitele stavebních strojů a průmyslových zařízení, oznámila, že pokračuje v globální expanzi akvizicí nové aukční místa v Newnan, v blízkosti Atlanty v Georgii, USA , pouhý rok po otevření svého nového aukční místa v australském Brisbane. Nová aukční budova má k dispozici kromě aukční haly a administrativních prostor rovněž přípravná dílenská pracoviště s lakovnou, kde personál připraví vybavení a stroje k prodeji, a hotelové ubytování. World Cement 11/2012, str. 160-164

VÚM/Kalt

32


113) News Zprávy Společnost HeidelbergCement staví v Togu nový závod na výrobu slínku za 250 mil. US$ s roční kapacitou 1,5 mil. t v Tabligbo, asi 80 km severovýchodně od hlavního města Lomé a novou mlýnici cementu s kapacitou 200 tisíc t /r v Dapaong, 600 km na sever. Závod má vlastní ložisko vápence. Obě výstavby jsou součástí strategie zaměřené na expanzi kapacit na rozvíjejících se trzích, jejich zprovoznění se očekává v r. 2015. Zpracování slínku bude kromě Toga probíhat i v sousedních zemích (Benin, Ghana a Burkina Faso), nahradí importovaný cement v investičních projektech a podpoří místní trh pracovní síly. (www.heidelbergcement.com) Společnost Gebr. Pfeiffer SE získala kontrakt na dodávku o MPS 3070 BC vertikální válcový mlýn (VRM) o propustnosti 46t /h a výkonu motoru 1350 kWpro mletí z vysokopecní strusky pro 101 letou cementárnu Odra v polském Opole,před 20 lety modernizovanou, která produkuje asi 750 000 t cementu a asi 360 000 t slínku ročně. Struska o výsledné jemnosti 3800 cm2 / g podle Blaina bude použita jako přísada do cementu. Kouřové plyny z chladiče slínku vysuší strusku z 9% vlhkosti až na <1% zbytkové vlhkosti během mletí. Mlýn může být také použit k mletí cementu na jemnosti 3500 cm2 / g podle Blaina při propustnosti 45 t/h. (www.gpse.de) 1.mezinárodní konference, zaměřená na chemii stavebních materiálů proběhne v Berlíně ve dnech 7.-9.10.2013 je zamýšlena jako inspirující setkání vědců z universit, výzkumníků a průmyslových specialistů všech oblastí stavebnictví. Hlavními tématy budou udržitelné stavební materiály, technologie suchých malt, adheziva, zahušťovadla a nanášení vrstev, chemické přísady – inovace a aplikace, funkčnost povrchů – makro a mikro, stavební materiály s nanostrukturou, stavební materiály a zdraví, mechanické vlastnosti a trvanlivost, analytické a mechanické metody. Konečný termín odevzdání přednášek a prezentací : 15.1.2013, aplikace bude podporována do 1.7.2013. (www.gdch.de/bauchemie2013) Společnost B&W Mechanical Handling Ltd., dobře známá svými povrchovými podavači SamsonTM, mobilními lodními nakladači a mobilními radiálními výložníky kontejnerů Stormajor® oslavila v r. 2012 10 let připojení k společnosti Aumund Group a 45 let zkušeností s mobilními stroji. Produkty našly velmi dobré uplatnění na trzích cementářského i energetického průmyslu; zde zejména v manipulaci s alternativními palivy a biomasou. (www.aumund.com) ZKG International11/2012, str. 6-10

VÚM/Kalt

114) Unique in Europe: cement plant makes use of waste heat for power generation Unikátní v Evropě: cementárna využívá odpadní teplo pro výrobu elektřiny Bavorská cementárna Rohrdorf zprovoznila v červnu 2012 první evropskou elektrárnu z rekuperace odpadního tepla. Investice obnášela 31 mil. € a obdržela dotaci Ministerstva životního prostředí. Během posledních 33


šesti let společnost investovala celkem 100 mil. € v do opatření k ochraně klimatu a zvýšení energetické účinnosti a prohlašuje se za nejšetrnější k životnímu prostředí a energeticky nejúčinnější cementárnu na světě. Je součástí skupiny Rohrdorfer Group, která provozuje cementárny a betonárny, pískovny a štěrkovny, a produkuje betonové výrobky a prefabrikáty na 40 místech v Německu, Rakousku, Itálii a Maďarsku. Dosud nevyužité teplo z kouřových plynů z rotační pece a chladiče slínku, jakož i zbytkového tepla na odstraňování oxidů dusíku z provozu bude používáno pro výrobu elektrické energie z přehřáté páry pohánějící parní turbínu a generátor. Dodávaná elektrická energie je okolo 7 MW, což je třetina spotřeby elektrické energie celého závodu, čímž bude ušetřeno 12 000 t fosilních paliv, a v důsledku toho se emise CO 2 se sníží o 30 000 t / r. Cementárna obdržela za toto řešení cenu Siemens Environmental Award 2011. K dalším environmentálním projektům cementárny Rohrdorf se řadí odprášení surovinového mlýna z r. 2006, odstranění oxidů dusíku katalytickou redukcí v r. 2011 i přestavba rotační pece v r. 2011, kdy byl starý planetový chladič nahrazen energeticky účinnějším kyvadlovým roštovým chladičem, představujícím úsporu 10 000 t uhlí resp. 28 000 t CO2. (www.rohrdorfer.eu) ZKG International11/2012, str.10-13

VÚM/Kalt

115) Refractories for various application Žáruvzdorné materiály pro různé oblasti použití Spolehlivost vyzdívek ovlivňuje významně efektivitu cementářské výroby, předchází tvorbě nálepků a nutným prostojům či poškození celého zařízení. Článek společnosti ANH Refractories uvádí běžné provozní problémy s vyzdívkami v cementářském průmyslu a optimální řešení a představuje 2 případové studie. K poškození vyzdívky může dojít jak vlivem mechanického (napětí materiálu vlivem teplotních šoků), tak i chemického zatížení (působení alkálií). Společnost ANH nabízí řadu produktů vyvinutých speciálně pro cementářské provozy, včetně žáruvzdorných cihlářských výrobků pro každou zónu pece, série monolitických produktových řešení a navrhuje žáruvzdorné materiály pro pece, horní a dolní cyklony, předehřívače a chladiče., a kromě toho i pro potrubí hořáku, terciárního vzduch u, pojistné kroužky a další. Známými výrobky jsou Thor, Versaflow a Versagun. K dalším žáruvzdorným řešením patří tvárné dusací směsi, rychle tvrdnoucí směsi, zakázkové kompozitní materiály, izolační materiály a husté žárobetony s rychlým ohřevem. Případová studie z britské cementárny Ketton společnosti HeidelbergCement popisuje zlepšení spolehlivosti těsnícího kroužku u ústí chladiče, které bylo předtím zhotoveno z běžného litého žáruvzdorného bloku na bázi Al2O3 s životností kolem roku. Společnost ANH dodala nový kroužek na bázi karbidu křemíku, který je odolnější vůči tepelnému šoku, méně reaguje s cementovým slínkem, a může být buď přišroubována na ocelový nebo litinový materiál, nebo jej nahradit. Je v provozu již třetím rokem a nedávná kontrola potvrdila jeho dobrý stav. Případová studie ze slovinské cementárny Trbovlje společnosti Lafarge se týká dodávky pecního žárobetonu Thor AZSP Adtech pro obložení vstupní pecní komory, posíleného speciálním keramickým ukotvením. Tato vyzdívka z taveného mulitu obsahujícího zirkon, se vyznačuje výbornými tepelně mechanickými a chemickými vlastnostmi, a snadno se 34


instaluje. Má vysokou pevnost a odolnost proti otěru, nízkou tepelnou vodivost, nízká propustnost, odolnost vůči alkáliím, a zajišťuje odolnost k vytváření nálepků a ucpávek. Byla navržena např. pro cementářské předehřívače, vstupy suroviny, kalcinátory. Materiál je univerzálně instalovatelný, buď vibrováním nebo čerpáním. (www.anhlimited.co.uk) ZKG International11/2012, str.16-20

VÚM/Kalt

116) Carbon fibre instead of steel plates: new explosion vent from Thorwesten Vent Karbonové vlákno místo ocelových desek: nové protivýbušné klapky od společnosti Thorwesten Vent Společnost Thorwesten Vent se zaměřuje na vývoj pokročilých opatření na ochranu proti výbuchu, což zahrnuje i optimalizaci používaných materiálů. Článek představuje nový protivýbušný průduch, vyznačující se oproti dříve užívanému materiálu – ocelovému plechu významným snížením hmotnosti, opakovatelným použitím, samozavíratelností, vzduchotěsností a možností fungovat i při velmi nízkých teplotách. Standardní upevňovací pružinový mechanismus byl nahrazen pneumatickým, plynule měnitelný pro každou aplikaci. Materiál klapky je tvořen 2 vrstvami, spodní chrání před UV a slunečním zářením, horní tvoří nanovrstva, chránící před abrazí vlivem vody nebo prachu. Systém je nenáročný na údržbu. Jeho další předností je vestavěné ohřívání, které se samo aktivuje při teplotách nižších než 4°C, takže může pracovat i v podmínkách -40°C. ( www.thorwesten.com) ZKG International 11/2012, str.22-24

VÚM/Kalt

117) Continuous surveillance of kiln shell temperature Kontinuální sledování pecního pláště Francouzská společnost HGH Infrared Systems představuje teplotní snímač Kilnscan, umožňující kontinuální sledování pecního pláště, s pokročilou funkcí výpočtu tepelných deformací. Systém je založen na souběžném měření teploty pecního pláště pecním infračerveným čidlem, synchronizaci kontaktního detektoru otáček pece a prokluzu vodicích kruhů. Na základě údajů teplotních změn v plášti pece, které vyvolávají cyklické namáhání pláště a nosných elementů pece, probíhá výpočet pecní distorze Analýza tepelných deformací, uváděná v reálném čase jako tepelná mapa pláště, a udávající ve zvolené časové periodě výkyvy teploty v pecním plášti podél pece, osové nesouměrnosti a vzdálenost mezi pecním pláštěm a vodicími kruhy, je k dispozici v centrálním místě velína, a slouží k lepšímu řízení pece (plamen, dávkování suroviny, rychlost otáček pece, tah) při změně podmínek a nárůstu jejího termo-mechanického namáhání (mechanické a tepelné namáhání v plášti a vodicích kruzích, kolísání zatížení, ohybová napětí, aj.), a tím poskytuje v dostatečném předstihu varování před možnými mechanickými riziky. Tento diagnostický systém, informující o průběhu procesu v peci, vyvinula společnost HGH ve spolupráci se společností FCB a cementářským výrobcem Lafarge. (www.hgh.fr). 35


ZKG International 11/2012, str. 25-27

VÚM/Kalt

118) Optimized raw materiál removal Optimalizované vytěžování suroviny Rakouská společnost Voestalpine Stahl GmbH zadala společnosti BTWolfgang Binder GmbH projekt Logistika lomu ve vápence Steyrling s termínem dokončení v polovině roku 2014. Dodávka v ceně 3 mil. €. zahrnuje kompletní manipulační a dopravní zařízení, včetně ocelových konstrukcí (dopravníkové mosty), monitorovacího zařízení a instalace. Cílem projektu je zajištění dlouhodobé těžby pomocí nového logistického řešení. Roční míra těžby je kolem 1,2 mil. t. Od roku 1948 zde bylo vytěženo na 35 mil. t horniny. Vápno, vypálené ve 4 kruhových šachtových pecích, bylo dodáváno pro ocelárny v Linci, Donawitzu a Kapfenbergu. Vápenka Steyrling pokrývá téměř 50% rakouské výroby páleného vápna. Zásoby ložiska mají vydržet ještě 80 let. Způsob těžby vápence se změní z odebírání čelní stěny na podúrovňové štoly, což přinese i masivní snížení prachových emisí. Vedle výstavby dvou těžebních galerií (20 m2 resp. 24 m2 x 330 m resp. 230 m) a tří 165 m gravitačních šachet (ɸ 3,7 m ), je nutná instalace dopravních a těžebních zařízení (čelisťový drtič o hmotnosti 130 t s propustností 500 t/h a zpracování vsázky 0-1000 mm na <250 mm, mohutné skluzy (500 t/h), pásové dopravníky o šířce 1000 resp. 800 mm, a celkové délce kolem 1150 m a propustnostmi 250 resp. 400 t/h. Elektronické řízení lomových zařízení bude umístěno ve velíně vápenky, jako řízení pecí. (www.btw-binder.com; www.voestalpine.com) ZKG International 11/2012, str. 28-30

VÚM/Kalt

119) Properties of alkali-activated slag cements Vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových cementů Cílem studie z ruské státní univerzity architektury a inženýrství Kazan, katedry Stavebních materiálů, je kvantifikovat vliv měrného povrchu a rozdělení velikosti částic strusky na vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových cementů. Bezslínkové alkalicky aktivované struskové cementy (AAS) by přispěly k udržitelnému vývoji a mohly konkurovat cementům na bázi portlandského slínku, pokud by jejich mechanické a chemické vlastnosti byly s nimi srovnatelné, konzistentní a reprodukovatelné. Důležitou veličinou, ovlivňující vlastnosti cementu je jemnost, charakterizovaná sítováním, velikostí měrného povrchu a rozdělením velikosti částic. Zlepšení mlecí technologie se projevuje rozdělením velikosti částic, tvarem částic, úsporou mlecí energie, snížením abrazivního působení na mlecí součásti, atd. Většina prachových minerálních pojiv byla v minulosti zkoumána z hlediska vlivu jemnosti na vlastnosti pojiva. Ačkoliv jsou tyto závislosti u většiny pojiv podobné, jsou vykazovány i specifické rysy, spojené s chemickým a mineralogickým složením původních složek, na kterých závisí způsob tvorby struktur a různé provozní charakteristiky. V rámci studie byly prostudovány závěry pokusů jiných vědců: výchozí složkou pro cement typu AAS granulovaná mletá vysokopecní struska o doporučované velikosti měrného povrchu minimálně 36


250 m2/kg a obsah částic nad 80µm byl menší než 10 % ,vliv jemnosti na vlastnosti AAS cementů nebyl prokázán. V jiné práci byl sledován vliv měrného povrchu granulované mleté vysokopecní strusky na tuhnutí AAS cementů, aktivovaných NaOH, Na2CO3, NaO . 0,9 SiO2 a Na2O . 3,35 SiO2, a bylo překvapivě zjištěno, že při zvyšování jemnosti strusky z 350 na 530 m2/kg se vliv na tuhnutí neprojevil, ale snížil se významně při zvýšení měrného povrchu strusky z 530 na 670 m2/kg – podle aktivátoru. Studie cituje výsledky dalších prací, sledujících souvislosti jemnosti s pevností. Autoři této studie se při svém laboratorním výzkumu zaměřili na alkalickou aktivaci granulované mleté vysokopecní strusky pomocí běžně dostupného roztoku Na2SiO3 a Na2CO3, granulovaná mletá vysokopecní struska byla mleta na laboratorním planetovém mlýnu na měrný povrch od 300 do 900 m2/kg . Zvyšování obsahu částic menších než 2 µm se projevilo zvýšením požadavku vody (normální konzistence AAS cementu a zkrácením doby tuhnutí. V závislosti na mlecím čase byly pro mletou granulovanou vysokopecní strusku vypočítány rovnice dle Rosin-Rammlera, charakteristická velikost částic, index jednotnosti. Maximální pevnost, objemová hmotnost, minim. adsorpce vody, vysokou a stabilní rychlost vývoje pevnosti v odpovídající době dosáhly AAS cementy na bázi mleté granulované vysokopecní strusky se specifickým rozdělením velikosti částic (22%<5µm, 61% 3-30µm,…). Schopnost AAS cementů dosáhnout požadované rychlosti vývoje pevnosti do 7 dnů závisí na určitém obsahu částic do 20µm a do 5µm, nad 7 dnů pak na obsahu částic velikosti 20-50 µm. Významně vyšší vývoj počátečních pevností se projevoval u cementů, k jejichž aktivaci byl použit roztok Na2CO3, než u aktivovaných Na2SiO3. ZKG International 11/2012, str. 32-44

VÚM/Kalt

120) Cement kiln mercury control using the existing particulate control equipment Řízení obsahu rtuti v cementářských pecích s využitím existujícího vybavení na kontrolu emisí Americká společnost Albemarle Corp. vyvinula nákladově nenáročnou metodu redukce emisí Hg a v předkládaném článku shrnuje princip jejího fungování. Účinné zachycování emisí Hg umožní v tomto případě americkým cementárnám splnit náročné emisní limity škodlivých látek (NESHAP), jejichž verze, revidovaná v červnu 2012, začne platit od září 2015. Popisovaná metoda využívá jako sorbentu plynné fáze bromovaného práškového aktivního uhlí, který je vstřikován na úrovni hadicového odlučovače kouřových plynů z rotační pece. Sorbent vykazuje potřebnou vysokou tepelnou stabilitu a rovněž vysokou pevnost vazby navázané Hg, která se ze sorbentu neuvolňuje, a neovlivňuje negativně přes přidávané odprašky vlastnosti cementového produktu. Vstřikovací systém M-PACT může využívat napájení z tankeru nebo sila, obsahuje zásobník, gravimetrický podavač, sací a vstřikovací zařízení, je řízen pomocí počítače, a dosahuje dávkovacího výkonu až 230 kg/ hod. Experimentálně prověřená účinnost odstranění rtuti dosahuje až 90 %. ZKG International 11/2012, str. 46-51

VÚM/Kalt 37


121) KHD combustion chamber – flexible use of alternative fuels in the cement plant KHD spalovací komora – flexibilní užívání alternativních paliv v cementárně Využívání alternativních paliv v cementárnách znamená nutnost akceptovat jejich rozdílný původ (hořlavé průmyslové zbytky, zemědělská produkce, komunální odpad) i vlastnosti ( různá výhřevnost, obsah popela, vlhkosti, velikost částic, forma, hustota, atd.). Spalování v kalcinátoru je méně náročné na požadavky než v rotační peci a dovoluje maximální flexibilitu spalování. Společnost KHD Humboldt Wedag nabízí vestavbu spalovací komory ke svému modulárnímu kalcinátorovému systému PYROCLON. Kalcinátor je energeticky nejintenzivnější částí pecní linky, instalovaná mezi předehřívačem a rotační pecí, spotřebovává 55-60 % celkové spotřeby paliva, a dosahuje 90-95 % předkalcinace horké moučky. Podle použité suroviny a paliva je teplota na výstupu z kalcinátoru 860-890°C. Vysoký stupeň předkalcinace znamená prudké zvýšení teplotní úrovně v kalcinátoru, což způsobuje nálepky v kalcinátoru, nejspodnějším cyklónu a vstupní komoře a způsobuje provozní problémy. Důležitým kritériem konstrukce kalcinátoru je časová prodleva plynu a z výpočtů i zkušeností je kalcinačního stupně 90-95% dosahováno v méně než 3 s. Proces spalování paliva v kalcinátoru je náročný. Nízký parciální tlak O2 a nízká spalovací teplota podmíněná vysokou energetickou spotřebou kalcinační reakce působí zpomalení kinetiky spalovací reakce, takže retenční čas je podle typu paliva 3-4 s, ale i přes 5 s u paliv primárních, ale obtížněji vznítitelných; alternativní paliva s častým vyšším obsahem vlhkosti, větší velikostí částic a nižší výhřevností vyžadují geometrii kalcinátoru s retenčním časem nad 5,5 s. Společnost KHD Humboldt Wedag dodává sérii kalcinátorů PYROCLON s účelovými obměnami konstrukčního řešení. V standardním provedení u kalcinátoru PYROCLON jsou terciární vzduch a kouřové plyny z pece vedeny stoupajícím potrubím. Kalcinátor typ PYROCLON R má stupňový spalovací systém za účelem redukce NOx. Kalcinátor PYROCLON R se spalovací komorou řeší nízkou teplotní úroveň a nízkou koncentraci O2, inhibující kinetiku spalovacího procesu, při použití problematičtějších alternativních paliv a poskytuje podstatně zlepšenou účinnost spalování. Spalovací komora je vertikálně namontovaná na straně stoupajícího vedení kalcinátoru, terciární vzduch je veden do spalovací komory ve 3 dílčích proudech: horní vzduch je regulován kontrolním zařízením a veden přímo do vrcholu spalovací komory v těsné blízkosti hořáku, dva další dílčí proudy tvoří vířivý proud vedený tangenciálně do horní, válcové sekce spalovací komory, kam je přiváděna i předehřátá moučka z předposledního cyklonu a vstupuje do spalovací komory suspendovaná v proudu terciárního vzduchu. Palivo je přiváděno speciálním hořákovým systémem, vícekanálový hořák s přídavným vířivým vzduchem pro tvarování a stabilizaci plamene a 800 mm širokým centrálním potrubím umožňuje optimalizované spalování alternativního paliva. Dobrému vznícení paliva napomáhá kuželový tvar střechy spalovací komory, teplota ve spalovací komoře je řízena polohou klapek vedení horního vzduchu s obsahem horkého terciárního vzduchu. Výhody spalovací komory je, že spalování probíhá v čistém, horkém terciálním vzduchu bez mísení s kouřovými plyny z pece, a způsob podávání předehřáté 38


moučky do spalovací komory ji udržuje od plamene, ve středu komory. To zajišťuje dosažení vysoké teploty plamene, potřebné pro spalování alternativních paliv nižší kvality . Důkladné promísení hořících částic paliva s kyslíkem zajišťuje nízký obsah CO a emisí TOC. ZKG International 11/2012, str. 52-62

VÚM/Kalt

122) Optimization of the performance of basic refraktory bricks for cement rotary kilns Optimalizace výkonu zásaditých žáruvzdorných cihel pro cementářské rotační pece Článek rakouské společnosti Magnesita Refractories GmbH se zaměřuje na požadované vlastnosti zásaditých žáruvzdorných vyzdívek v cementářských rotačních pecích. Cementářské odvětví v současnosti charakterizuje snaha o snížení energetických nákladů, náhrada fosilních paliv alternativními, zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve složení surovinové moučky, snaha o redukci emisí skleníkových plynů, vývoj nových technologií a metod bez environmentálních a sociálních dopadů. Účinnost žáruvzdorných materiálů je konfrontována nejen s agresivitou kapalné slínkové fáze či těkavými podíly v alternativních palivech, ale i s technologickými změnami, jako je stupeň sycení vápnem nebo silikátový, aluminátový a sulfátový modul, které souvisí s obsahem kapalné fáze i teplotními podmínkami v různých oblastech pece a podmiňují adaptabilitu nebo změnu použité vyzdívky. Mezi slínkem a vyzdívkou dochází k interakcím, a je nutné vybrat optimální řešení vyzdívky s ohledem na chemické složení kapalné fáze, tepelné namáhání. V článku je představena řada produktů společnosti Magnesita Refractories, vyznačujících se vzhledem k svým charakteristikám vhodností k použití v specifických zónách pece [pro slinovací pásmo – MAGNEFLEX 88 (pro nízký silik. modul a nízké sycení vápnem), PERELL MAZ (pro mechanicky namáhané oblasti, abrazivní slínek), SINDOFORM Z50 (nízká porozita, vysoká odolnost proti tepelným šokům); pro horní a dolní přechodové zóny – MAGKOR B-RA-LP s nízkou propustností (pro vysoké alkalické zatížení a agresivní kapalné fáze slínku), MAGKOR B-XE ( pro časté tepelné šoky a mechanické namáhání ]. ZKG International 11/2012, str. 64-72

VÚM/Kalt

123) News Zprávy Společnost FLSmidth MAAG Gear FLSmidth MAAG Gear rozšířila výrobní kapacitu výroby převodovek ve svém polském závodě. Nové strojní vybavení s úhlovým řezáním umožní vyrábět sady kuželových ozubených kol, které budou prodávány prostřednictvím celosvětové sítě FLSmidth Group. (www.flsmidth.com) Společnost ABB dodá nejmodernější vybavení pro novou tureckou cementárnu společnosti Medcem s projektovanou denní kapacitou 10 000 t slínku. Součástí zakázky jsou elektrifikace, automatizace a řešení pohonů. 39


Zahájení výroby závodu v Mersin, na pobřeží Středozemního moře,je plánováno na březen 2014.(www.abb.com) Společnost FLSmidth investuje do vědy a výzkumu, úvěr v celkové výši 130 mil.€ od Severskou investiční bankou (NIB) je určen pro globální program výzkumu a vývoje v období 2013-2015. Program se zaměří na vývoj nových výrobků, zvýšení energetické účinnosti, využívání alternativních paliv, snižování emisí a odpadů, lepší využití tepla, minimalizaci spotřeby vody a snižování bezpečnostních rizik. Celkový rozpočet programu činí 260 mil. EUR. (www.flsmidth.com) Společnost Italcementi investuje 150 milionů €, na modernizaci cementárny Rezzato, postavené v r. 1964. Přestavba, zahájená v prosinci 2012, zahrnuje uplatnění nejmodernějších a nejlepších dostupných technologií pro výrobu cementu, nejúčinnější a maximálně šetrné k životnímu prostředí. Spolu se závody Calusco d'Adda a Matera, bude nově modernizovaný závod jednou z nejmodernějších cementáren v Itálii. Společnost v současné době investuje také v Indii a Bulharska, a tato italská investice znamená důvěru v budoucí ekonomickou stabilizaci země. (www.italcementigroup.com) Společnost Gebr. Pfeiffer, Inc., pobočka společnosti Gebr. Pfeiffer SE, se sídlem v Kaiserslauternu v Německu, nedávno získala kontrakt na dodávku vertikálního válcového mlýna MPS 140 BK na mletí uhlí pro kolumbijskou cementárnu Cementos Tequendama Společně s projektem mlecího vybavení pro Cementos San Marcos a další cementárny se společnost Gebr. Pfeiffer, uplatnila v tomto oboru jako hlavní dodavatel na kolumbijském trhu. Závod Cementos Tequendama s roční výrobní kapacitou 300.000 t byl uveden do provozu v roce 2008 po počáteční investici ve výši 150 mil. US $. Nachází se severně od hlavního města Bogoty (www.gpse.de). ZKG International 12/2012, str. 6-8

VÚM/Kalt

Události: Mezinárodní konference a výstava POWTECH se opět uskuteční v Norimberku, od 23.4. do 25.4.2013, za očekávané účasti přes 700 vystavovatelů. Diskuzní temata, týkající se technologických inovacích v oboru manipulace se sypkými materiály se zaměří na dávkování, míchání, prosévání a granulaci. Návštěvníci si mohou nejen těšit na speciální témata z mechanických technologií, ale také sledovat paralelní akce na výstaviště: TechnoPharm a Partec. „Nálada v průmyslu i přes obávané hospodářské recese není špatná“, říká Claus Rättich, člen správní rady společnosti NürnbergMesse. "I když jsou ekonomické vyhlídky stále výrazně napjaté, očekáváme, že počet vystavovatelů a návštěvníků na POWTECH zůstane stabilní." (www.powtech.de) 8. mezinárodní sympozium o cementu a betonu (ISCC2013) se bude konat 20.-23. září 2013, v čínském Nanjing. Organizační výbor zvolil hlavní téma "Nízkoenergetické výroby a efektivní využití" a vyzývá účastníky k registraci, jakož i přednášející, aby poskytli své přednášky pro tuto událost. Oficiálním jazykem sympozia je angličtina. Uzávěrka pro předkládání 40


abstraktů (ne více než 500 slov), je 15.12. 2012, a konečný termín pro podávání draftů přednášek je 31.3. 2013. ( www.iscc2013.org) Mezinárodní konference o stavebních materiálech IBAUSIL byla uspořádána ve Výmaru, 12.-15.9.2012. Jedná se o přední světovou konferenci stavebních materiálů, sdružující výzkumné pracovníky z univerzit a průmyslových podniků celého světa, která se koná jednou za 3 roky a je organizována členy Institutu F.A.Fingera pro výzkum stavebních materiálů Katedry stavebního inženýrství Výmarské univerzity Bauhaus. 18. konference byla zaměřena na „Budoucnost stavebních materiálů ve výzkumu a praxi“, zúčastnilo se jí na 600 vědců a inženýrů z praxe ze 40 zemí světa, a jako vždy přinesla mezinárodní přehled o výzkumu a vývoji aplikací, poskytla prostor pro výměnu zkušeností a podnítila mezinárodní a interdisciplinární spolupráci při výzkumu a formování strategií a cílů pro budoucí výzkum. Hlavnímu zájmu se na konferenci těšily přednášky specialistů ze společností BASF SE, Cemex Research Group AG, Dyckerhoff AG, Schwenk Zement KG, HeidelbergCement Group, Holcim AG, Knauf Gips KG, Loesche GmbH, ThyssenKrupp Polysius AG a Research Institute of Cement Industry. Poslední vývojové trendy shrnuli profesoři A. Wolter (Clausthal-Zellerfeld), A. Nonat (Dijon), W. Brameshuber (Cáchy), A. Gerdes (Karlsruhe) a H.M. Ludwig (Výmar), který řešil speciální otázky trvanlivosti betonu. Příští konference se bude konat v r. 2015. 6. mezinárodní konference Ruského svazu výrobců sádry se konala 5.7.9.2012 v ruském Permu za účasti asi 200 návštěvníků z 12 zemí a pod vedením prezidenta Ruského svazu výrobců sádry J. Gončarova a generálního ředitele RGA a tajemníka konference Prof.Dr. A. Buryanova. Program konference zahrnoval 38 přednášek (v ruštině), z nichž hlavním tématem byla modifikovaná sádrová pojiva a pojivové systémy, obsahující síran vápenatý; účinky přísad během procesu hydratace, použití zbytkových produktů při výrobě stavebních materiálů na bázi CaSO4. Konference byla uvedena přednáškou o strategii rozvoj e průmyslu stavebních materiálů v zemi do roku 2020., poté následovaly odborné přednášky: sádrová kompozitní pojiva se zvýšenou odolnosti vůči vlhkosti - díky sníženému obsahu kapiárních pórů (Korovjakov)/ vliv keramického prachu a vysokopecní strusky v sádrokartonových kompozitních pojivech na pevnost a odolnost proti vlhkosti (Rakhimov) / zlepšení odolnosti sádrokartonových desekproti požáru a kvantifikace jejich zlomů po požární zkoušce, včetně příspěvku různých přísad k celkové ohnivzdornosti ( Fischer) / využití nelineárních vln ve stavebnictví – např. k nízkootěrovému míchání (Pustovgar) / teoretické aspekty pro stimulaci tuhnutí anhydritu A II (Klimenko) / srovnání ruských a evropských norem pro sádrokarton (Skorzov) / struktura sádrovce a zvýšení pevnosti přídavkem nanotrubiček a polymerních prachů zřejmě díky zvýšení počtu kontaktních míst mezi krystaly sádrovce(Garkavi) / využití fosfosádrovce k výrobě stavebních prvků (Meščerjakov) / využití odpadů a sádrových komponentů k výrobě pojiv ( Ponomarenko a další) / zlepšení odolnosti sádrokartonových materiálů vůči vlhkosti (Michejenkov a další). Mezinárodní konference Ruského svazu výrobců sádry se tradičně pořádají jednou za 2 roky. (www.rosgips.ru) Výroční konference sekce chemie stavebních materiálů Německého svazu chemických výrobců (GDCh) proběhla 10.-12.10.2012 ve švýcarském 41


Dübendorfu z důvodu vedení akce Dr. F. Winnefeld em a Dr. B. Lothenbachovou z oddělení Beton / Stavební chemie Švýcarské federální laboratoře pro materiálové vědy a technologii – „Empa“. Z 50 přednášek na téma "Trvale udržitelné stavební materiály pro budoucnost", "Výzkum a vývoj", "Počítačové metody ve stavební chemii" a "Analytické a zkušební postupy" bylo vybráno 19 k prezentaci, zbývající příspěvky byly graficky zpracovány ve formě plakátu a představeny na výstavě , kde měli také možnost prezentovat své produkty a služby četní sponzoři konference. Konference se zúčastnili 185 účastníků. Zaujaly přednášky vedoucího výzkumu a vývoje společnosti Holcim, Dr. Romera „O udržitelnosti v cementářském a betonářském průmyslu"; prezidenta Institutu pro výstavbu a životní prostředí (IBU), Dr. Bossenmayera, zaměřená na Environmentální prohlášení o výrobku (EPD), vyplývající z nařízení Evropského parlamentu; Dr. Schmidta (Holcim Švýcarsko), „O využití vyhořelých ropných břidlic v cementu“; F. Deschnera (EMPA Dübendorf) a S.Dittricha (University of Erlangen),„O hydratačních mechanismech v popílkových cementech“, J. Bisschopa (ETH Curych) „Kinetika rozpouštění alitu a portlandského cementu“, S. Mantellato (ETH Curych) „O měření specifického povrchu čerstvých cementových past“. H.W. Krausse (TU Braunschweig), „O aglomeračních mechanismech jemných částic v cementových pastách“, Dr. Garrechta (Universita Stuttgart) “O zvýšení účinnosti superplastifikátorů pomocí vhodných míchacích metod“ , Dr. Eberharda (Sika Technology AG, Curych) „O působení organických přísad – smršťovacích redukčních činidlech, Dr. Schröfela (TU Dresden) “O adsorpčních a desorpčních mechanismech u superabsorpčních polymerů v cementových pastách, Dr. Baumanna (Dow, Horgen) „O použití etherů celulózy v samozhutnitelném betonu“, H. Funkeho (TU Chemnitz) „O hybridních materiálech z betonu vyztuženého textilií a plastem kombinovaným se skleněnými vlákny“. Následující konference s mezinárodní účastí a průběhem v anglickém jazyce se bude konat na Technické univerzitě v Berlíně od 7-10. října 2013. Seminář „Loesche round Table 2012“ byl uspořádán v Dubaji 15.18.10.2012 za účasti 40 návštěvníků, kteří byli seznámeni s inovovanými produkty společnosti, vykazujícími nižší energetickou spotřebu a lepší vlastnosti pro životní prostředí, a vyznačující se spoluprací integrovaných společností (např. použití technologie Hurriclones od společnosti A TEC v mlýnicích Loesche), a byli informováni o ekonomických optimalizačních zaměřeních společnosti. Byla prezentována případová studie, turecký projekt Sintek s rozborem důvodu upřednostnění vertikálního mlýna místo kulového mlýna. Hlavními kritérii pro rozhodnutí byly vysoká míra flexibility tohoto typu mlýnice s nižší spotřebou energie při srovnatelné spotřebě vody a kvalitě obou výrobků. Dále byla představena zkušební simulační mlecí stanice s využitím DEM prvků a metody CDF (výpočetní dynamika tekutin). Novinky se týkaly i oblasti řešení pohonů (EMPP pohon od společností Siemens nebo pohon COPE od společnosti RENK). Další novinkou je třídič Loesche LDC ,vybavený vibračním měničem, což optimalizuje průtok plynu a vytříděný materiál již nemůže spadnout zpět v důsledku gravitačních sil. Do působnosti společnosti Loesche se nově řadí i poradenské a auditorské projekty inženýrských procesů z kooperace se společností A TEC Greco. (www.loesche.com) ZKG International 12/2012, str. 9-27

VÚM/Kalt 42


Personální změny: Novým vedoucím oddělení provozní technologie společnosti Loesche GmbH v Düsseldorfu je od září 2012 znovu Dr. D. Strohmeyer, do jehož kompetence rovněž náleží optimalizace mlýnů. Novým obchodním ředitelem společnosti Loesche ThermoProzess GmbH v Gelsenkirchenu je od 1.11.2012 M. Nisch. (www.loesche.de) ZKG International 12/2012, str. 6

VÚM/Kalt

Produkty: Náhradní ozubené věnce pro cementářské mlýny z tvárné litiny dodává společnost Ferry Capitain z Joinville v severovýchodné Francii. Tvárná litina má mechanické vlastnosti podobné jako ocel, obsahuje přes 2,06% uhlíku, který musí být přítomen ve formě drobných uzlíků, aby litina byla tažná a svařitelná. Největší výhodou je kvalita materiálu po odlití - bez dutin, bez trhlin a čistým povrchem, a minimální doba ochlazování. Tento materiál nevyžaduje následné tepelné ošetření. Materiál je nákladově úspornější alternativou oceli. V článku je uváděna případová studie výroby náhradního obvodového převodu kulového mlýna o průměru 3,2 m a příkonu 1600 kW pro cementárnu Wotan v německém regionu Eifel v pobočce společnosti Ferry Capitain ,závodě FCMD GmbH v německém Hattingenu. Technologické centrum jednoho z předních světových dodavatelů cementu schválilo používání tvárné litiny na obvodové ozubené věnce svých pecí a mlýnů počátkem r. 2012. (www.fcmd-gmbh.de; www.ferrycapitain.fr) ZKG International 12/2012, str. 28-29

VÚM/Kalt

124) North Africa´s technologically most advanced cement plant Nejmodernější severoafrická cementárna Djebel Ressas v Tunisku, s výrobní kapacitou téměř dva mil. t slínku /r je v současné době ve fázi uvádění do provozu a zaškolování obsluhy. Zahájení výroby je plánováno k pol. r. 2013. Jako dodavatele technologie společnost Carthage cement vybrala společnost FLSmidth, přípravu staveniště a montážní práce zastala společnost EKON; jejich týmová spolupráce přispěla k úspěchu celého díla, které se podařilo postavit během necelých 2 let. Závod je navržen tak, aby fungoval s maximální efektivitou a šetrností k životnímu prostředí. Vybavení od společnosti FLSmidth zahrnuje veškeré pyroprocesní zařízení ( na palivo ropný koks včetně možnosti alternativních paliv), mlýny ATOX a UMS, sila, řídící systémy Expert Control a Supervision systém, balící zařízení, systém řízení jakosti QCX, vybavení pro analýzu plynů a odlučovače prachu. Transparentnosti všech fází výstavby závodu posloužil všem účastníkům přístupný intranetový systém. Po uvedení cementárny do provozu převezme podle smlouvy na 5 let dohled nad provozem divize společnosti FLSmidth, NLSupervision, což podstatě znamená, že IT infrastruktura v NLSupervision Tunisko má naprostou kompatibilitu s IT zařízení používaných v FLSmidth

43


sídlem v Kodani. Elektronický, centrálně řízený systém údržby Maximo je klíčovým nástrojem pro řádný provoz zařízení.(www.flsmidth.com) ZKG International 12/2012, str. 30-34

VÚM/Kalt

125) Facilitating storage, flow and conveying Usnadnění skladování, materiálového toku a dopravy Společnost Standard Industrie International navrhuje a vyrábí zařízení pro usnadnění skladování, materiálového toku a dopravy sypkých materiálů. . Společnost, založená v roce 1978 nyní působí po celém světě prostřednictvím rozsáhlé sítě poboček a kanceláří. Produktové portfolio tvoří 4 zaměření: vzduchová děla Airchoc, vakuové jednotky, optimalizační systém pro pásové dopravníky Liftube a čistící zařízení pro sila a násypky Gironet. V r. 1998 společnost založila dceřinou společnost v Mexiku, která se významným způsobem podílí na prodeji produktů. Článek uvádí úspěšné aplikace systému Liftube, sklopného krytu na podpěrách, chránících dopravníkový pás s postranicemi, vedený na pohonných válečcích: 2 projekty v Salvadoru a Peru, a složitější instalaci pro závod Holcim Apasco v Kolumbii, kde se jednalo o přepravu alternativních paliv, sestávající z kusů plastů, tuků, olejem napuštěných látek a kusů pneumatik, pro napájení pece, a bylo nutno zabránit úniku těchto materiálů při přepravě, což vyřešilo uzavření toku materiálu do 145 m dlouhého systému ze 4 pásů Liftube. Pro společnost Cementos Lima v Peru zajistila instalace 2 horizontálně skloněných dopravníků Liftube se snímatelným krytem mezi místem nakládky a vykládky sypkého materiálu významné snížení emisí prašnosti. Další systém byl instalován v závodě Maya Maya Supercemento v Salvadoru a pro společnost Cemex Mexiko Group, kde instalace 185 m patentovaného systému těchto standardních modulů se sklopnými podpěrami rozhodla o splnění ekologických norem prašnosti. Nově společnost nabízí řešení pásů Liftube pro přepravu horkých materiálů (120 – 300 °C) a pásy se zv ětšenou šířkou (1000 – 1600 mm). Dopravní pásy Liftube jsou uzpůsobeny pro přepravu jak prachových materiálů (např. cement, vápno, aj.), tak i produkty s velkými částicemi (horniny) a s velmi abrazivními účinky. (korund, mangan, atd. ). Pro materiály s rizikem výbuchu jsou dodávány dopravní pásy Liftube ATEX splňující normu Area 21. K dispozici jsou i doplňky pro zvýšení bezpečnosti dopravníků (ochrana proti přiskřípnutí, skrejpry). (www.standard-industrie.com) ZKG International 12/2012, str. 35-39

VÚM/Kalt

126) Further modernization of Russia´s cement industry Další modernizace ruského cementářského průmyslu Zpráva německé konzultační společnosti OneStone Consulting rozebírá předpoklady budoucího vývoje ruského cementářského průmyslu. Podle předpovědi Mezinárodního měnového fondu oslabení globální ekonomiky ovlivní negativně i ekonomiku Společenství nezávislých států; HDP zemí SNS mírně poklesne a až do r. 2017 je očekáván jeho každoroční růst ve výši 4,1 %. Cementářské trhy SNS však rostou o trojnásobek oproti ukazateli 44


hospodářského růstu, stimulovány bytovou výstavbou, která je v deficitu, ale i komerční výstavbou, stavbou hotelů, škol a státem sponzorovaným rozvojem infrastruktury. V r. 2011 vykázala ruská cementářská výroba 56,1 mil. t/r, spotřeba 57,6 mil. t/r; ukrajinská 10,5 mil. t/r, resp. 10,0 mil. t/r; kazachstánská 5,3 resp. 6,2 mil. t/r, ostatní země SNS 20,1 resp. 20,9 mil. t/r. Za r. 2012 se odhaduje růst produkce států SNS o 12 % na 103 mil. t/r, a spotřeby o 13,5 % na 107,5 mil. t/r. Mezi důležité cement importující státy patřily donedávna Turecko, Írán, baltské státy, Rumunsko a Čína, v dalším vývoji se projeví vliv hospodářské soutěže, přepravních nákladů a dovozních cel. Ruský cementářský průmysl je velmi roztříštěný, v pol. r. 2012 působilo na ruském cementářském trhu 27 výrobních skupin nebo samostatných společností, tito výrobci provozují 48 závodů a 3 samostatné mlýnice cementu. Roční cementářská výrobní kapacita v zemi dosahuje 83.7 mil. t, což je oproti r. 2007 zvýšení o 12,1 mil. t/r, avšak podle jiných zdrojů je možná stávající výrobní kapacita ve výši přes 15 mil. t/r mimo provoz. Mezi TOP10 cementářských výrobců, působících na zdejších trzích, patří Eurocement Group (produkce 28,4 mil. t/r; 13 závodů; 33,9 % trhu), společnost vznikla v r. 2003, výrobu provozuje v Rusku, na Ukrajině a v Uzbekistánu, v minulých letech byly závody modernizovány a nákladní terminály rozšířeny, v letech 2012-2017 je plánována výstavba nových závodů (Ryzan. Samara, Lipetsk, Voroněž, Stavropol) o celkové kapacitě 11,8 mil. t/r. Dalším výrobcem je Novoroscement ( kapacita 7,6 mil. t/r, 4 závody, z nichž závod Proletarij byl nedávno modernizován a rozšířen na kapacitu 6000 t/d a 4. závod půjde do provozu v regionu Krasnodar). Další výrobci: Siberian Cement (výr. kapacita 5,4 mil.t/r), Holcim (2 závody, výr. kapacita 5,4 mil.t/r), HeidelbergCement, Mordovcement, Lafarge, Buzzi, Dyckerhoff, Vostokcement a Basel Cement. Zbývající cementářské splečnosti mají celkovou kapacitu 13,4 mil. t/r. V Rusku je stále ještě provozován značný počet mokrých cementářských výrob, odhadem asi 77 % kapacity, tj. 64,5 mil. t/r. Moderní suché provozy byly zprovozněny v letech 2006/2007 (asi 15 %, tj. 12,6 mil. t/r), 3 % kapacit tvoří polosuché způsoby výroby a 5 % kapacit (mokrých a polosuchých ) je mimo provoz. Podle předpovědi OneStone Consulting bude 95 % nových výrobních cementářských kapacit, naplánovaných do r. 2020, obnášet asi 35 mil. t/r v moderních pecních systémech, do r. 2020 má kapacita vzrůst na 125 mil. t/r, přičemž hlavní část výstavby proběhne do r. 2015. V mlýnicích cementu budou kulové mlýny nahrazovány nebo sdružovány s válcovými mlýny, z důvodu lepší prostupnosti a efektivity. Ceny cementu v Rusku prošly vývojem růstu do r. 2008 (3370,-RUB/t), následoval prudký pokles na 2245,RUB/t, v. r. 2012 činila cena průměrně 3200 RUB/t, přičemž výrobní náklady u suchého výrobního způsobu činily v r. 2010 asi 1255 RUB/t a u mokrého asi 1400 RUB/t, moderní suché výr. provozy sníží náklady dále náhradou fosilních paliv alternativními. ZKG International 12/2012, str. 40-49

VÚM/Kalt

127) Operating experience with the Pfeiffer MVR vertical roller mill and the MultiDrive® Provozní zkušenosti s vertikálním válcovým mlýnem Pfeiffer MVR a pohonem MultiDrive® 45


Válcové mlýny pro cementářský průmysl jsou po desetiletí důležitou součástí produktového portfolia společnosti Gebr. Pfeiffer SE. Válcové mlýny MPS byly provozovány již od roku 1950 pro mletí suroviny a uhlí. První MPS válcový mlýn pro mletí cementu byl instalován v roce 1979 a po více než 30 let stále vyrábí vysokopecní cementy s jemností přes 5000 cm ²/ g podle Blaine. V průběhu času byl mlýn MPS neustále modernizován. Nový vertikální válcový mlýn MVR se používá na mletí cementářské suroviny, cementového slínku, a granulované vysokopecní strusky. Modulární konstrukce mlýna MVR obsahuje 4 až 6 integrovaných mlecích válců, umožňujících pokračování provozu mlýna i v případě, je-li 1 z válců mimo provoz. Totéž platí pro novou konstrukci pohonu mlýna, Multidrive® , který se skládá z až 6 stejných pohonných jednotek s instalovaným výkonem po až 2000 kW, s možností pokračování mletí v průběhu opravy některé pohonné jednotky. Dalšími komponenty jsou mlecí stůl s vnějším průměrem podle typu mlýna, vedení plynu s tryskovým prstencem a vysoce účinný třídič SLS. Alternativně k modulární pohonné jednotce MultiDrive lze využít konvenční pohon s planetovou převodovkou. Válcový modul se skládá z válce s cylindrickým opláštěním, válcovou osou, ramenem, ložiskovým stojanem, a hydraulickým přenosem síly. V důsledku geometrického řešení válců a mlecí plochy, zůstává mlecí mezera mezi nimi paralelní, je zajištěn hladký chod a rovnoměrný přenos energie. Koncepce dvojité opory přilehlých válcových modulů, připojené k základu, poskytuje lepší přístup a lepší cirkulaci materiálu. Při opravě lze válcový modul vyklopit samostatně, pomocí hydraulického systému. Pohonná jednotka MultiDrive® s až 6 jednotlivými elektrickými motory ovládá rozložení jejich zatížení pomocí frekvenčního měniče. Díky koncepci aktivní redundance je Pfeiffer válcový mlýn s MVR Multidrive schopen pokračovat v mletí, i při vyskytnutí se problémů, ať již na válcích nebo pohonech, i když se sníženým prostupem. Nabídka pouze 5 typů válcových modulů a 3 typů pohonných jednotek pro celou řadu mlýnů umožňuje výrobci mít k dispozici vhodné náhradní díly. Provozní zkušenosti společnost Gebr. Pfeiffer získává rozsáhlým testováním výkonových parametrů v poloprovozním zařízení, vybaveném mlýnem MVR 400. Uváděné případové studie představují vysokou spolehlivost 3 mlýnů MPS z 60. let, doplněné mlýnem MVR v r. 2007, provozovaných jihoněmeckým dodavatelem minerálních produktů Hauri KG, dále vertikální mlýn MVR 3750 R-3 instalovaný v r. 2008 v cementárně Lukavec v Bosně- Hercegovině, mlýn společnosti Holcim Francie, MPS 4750 BC, vybavený pohonem MultiDrive s 3 moduly po 1450 KW, umožňující mletí cementu CEM I 52.5 s prostupností 120 t/h nebo granulované vysokopecní strusky na měrný povrch 5000 cm2/g dle Blaina s prostupností 130 t/h. Výborně se mlýny MPS a posléze i MVR uplatnily u indického cementářského výrobce Japee Group v závodě Balaji i v brazilské mlýnici Barroso společnosti Holcim S.A. Brazil. Všechny provozní zkušenosti potvrzují vysokou spolehlivost (přes 25 000 hodin vcelku), snadnou údržbu a vysokou propustnost, až 12 000 t/d u mlýnu MVR.(www.gpse) ZKG International 12/2012, str. 50-57

VÚM/Kalt

128) NOx separation 46


Zachycování NOx Článek z výzkumného a vývojového oddělení předního výrobce odlučovacích zařízení, rakouské společnosti Scheuch GmbH z Aurolzmünsteru, rekapituluje předchozích 40 let vývoje a výroby odprašovacích zařízení zejména pro obor cementářské výroby, od pulzního odlučovače, přes různé varianty filtrů až po filtraci horkého plynu. Díky technologii odlučovače EMC mohlo dojít k implementaci nových norem pro pece, chladiče slínku, mlýny a instalaci bypassů na odstranění sloučenin chlóru, konstrukci hadicových odlučovačů s vysokou délkou hadic, k čištění filtrů změnou tlaku, vysoké životnosti hadicových filtrů, atd. Následně je prezentováno zavedením nové technologie odstranění NOx selektivní katalytickou redukcí (SCR), („poloprachový okruh kouřových plynů“), v závodě Lafarge Perlmooser v Mannesdorfu. K redukci emisí oxidů dusíku jsou používány různé metody na bázi SCR: vysokoprašný okruh (high-dust switching), poloprašný okruh (semi-dust switching) se suchým elektrostatickým odlučovačem jako předběžným separátorem a volitelně integrovaná věž s výparníkovým chladičem v katalytickém systému, známém jako nízkoprašný okruh (low-dust switching). Při vysokém zatížení prašností je nevýhodou silné namáhání katalytických prvků, při variantě odprášení kouřových plynů před denitrifikací jsou vyšší investiční náklady a provozní náklady na vyrovnání tlakových ztrát a vytápění. Na základě dlouhodobých poloprovozních srovnávacích zkoušek obou metod byla odvozena nová varianta, při poloprašném zatížení, jejíž první provozní realizace je popisována. Závod Lafarge Perlmooser GmbH v Mannersdorfu je největší cementárna v Rakousku, s roční produkcí přes 1 mil. t cementu. Poloprašná varianta SCR byla integrována na stávající věž výměníku tepla. Teploty kouřových plynů jsou vzhledem k moderní technologii optimalizovány na 290-340°C, obsah prachu je asi 180 g/Nm3. Pecní kouřové plyny jsou odprášeny ve vysokoteplotním elektrostatickém odlučovači a poté procházejí 2vrstvým katalyzátorem a jsou pneumaticky prachovým čerpadlem dopravovány zpět k spalinám. Uplatňovaný katalytický proces, vyvinutý společností Scheuch pod názvem DeCONOx, odstraňuje nejen oxidy dusíku přeměnou na amoniak, ale rovněž těkavé organické sloučeniny oxidací v spalovací komoře při 850°C (přičemž část uvolněného tepla pokrývá tepelnou spotřebu procesu). Dosavadní dvouvěžová verze metody DeCONOx má být výhledově zintenzivněna na 3věžovou a dále multivěžovou verzi. (www.scheuch.com) ZKG International 12/2012, str. 58-63

VÚM/Kalt

129) The leaching of antimony from concrete Vyluhování antimonu z betonu Jako nejlepší řešení k odstranění škodlivých rozpustných sloučenin 6mocného chromu se ukazuje využití redukčních účinků antimonu, který se v portlandském slínku přirozeně vyskytuje jako důsledek používání alternativních paliv nebo přímo ze surovinových materiálů, případně z minerálních přísad. Společnost Mapei SpA předkládá v této souvislosti studii o možném vyluhování antimonu z betonu, není-li vázán v slínkových minerálech ale pouze rozptýlen, a jeho případných negativních dopadech na jakost cementu. Ve vodném prostředí se antimon vyskytuje v oxidačním stupni 47


III a V. V neutrálním pH jsou oxidy /hydroxidy antimonu málo rozpustné; při velmi nízkém pH i při vysokém pH jsou rozpustné. V alkalickém prostředí v pórech betonu, obsahujících vodu je ale situace jiná díky interakci mezi antimonem a produkty hydratace cementu. Vzniklý antimoničnan vápenatý má velmi nízkou rozpustnost, takže vysoká přítomnost vápníku v cementových systémech by měla bránit vyluhování antimonu. Při laboratorních testech byly betonové zkušební trámečky, připravené ze směsi společně mletého slínku, sádrovce a Sb2O3 (ATO, používaný k redukci Cr(VI); v dávkách 100, 200 a 1000 ppm) a z cementové pasty s obsahem 1000 ppm Sb2O3, vyluhovány ve vodním uložení až 56 dnů, a v určených intervalech stanovován obsah antimonu ve výluhu metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP/MS), případně atomovou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP/AES). Vyluhování bylo přímo úměrné přidanému obsahu antimonu ( při přídavku 100 ppm nebylo detekovatelné), rychlost vyluhování byla nejrychlejší v prvních dnech uložení, poté se zastavila. Vyluhování z cementových past je vyšší než z betonu. Pouze při vysokém dávkování Sb2O3 byl překročen limit obsahu antimonu pro pitnou vodu. Na základě získaných výsledků nebylo používání redukčního činidla na bázi Sb2O3 pro odstranění sloučenin Cr(VI) z betonu shledáno škodlivým. Je však zřejmé, že se při vyluhování Sb nejedná o čistý difúzní proces, ale je mechanismus zahrnuje i rozpouštění, a to je citlivé na pH. ZKG International 12/2012, str. 64-72

VÚM/Kalt

130) World news Zprávy ze světa Společnost Cemex ve Španělsku představila svůj „horizontální plán“ ve snaze přizpůsobit trh s cementem současnému stavu země. Tento 7 bodový plán má vzhledem k poklesu poptávky a zvýšení výrobních nákladů zlepšit efektivitu výroby, snížit náklady a zlepšit pozici společnosti Cemex na trhu. Spotřeba cementu ve Španělsku klesla od roku 2007, kdy dosáhla vrcholu 56 mil. t, na letošních méně než 14 mil. t a situace se v roce 2013 ještě zhoršuje, a může nejhorší od roku 1960. Společnost Italcementi plánuje zmodernizovat cementárnu Rezzato, postavenou v r. 1964, pomocí investice 150 mil.€ na nejefektivnější a ekologicky nejšetrnější cementárnu v Evropě. Nově má být závod zprovozněn koncem r. 2014, nejmodernější technologie mají zajistit pokles výrobních nákladů o 23 % a emise o 75 %. Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí a ochrany krajiny a je součástí renovací italské průmyslové sítě. Společnost Gebr. Pfeiffer získala kontrakt na dodávku uhelného mlýna MPS 140 BK pro kolumbijskou cementárnu Cementos Tequendama, který pomůže zvýšit současnou výrobní kapacitu 300 000 t/r. Po úspěšných dodávkách do jiných kolumbijských cementáren (Cementos San Marcos aj.), získala společnost Gebr. Pfeiffer klíčové místo na kolumbijském trhu. Společnost Lafarge zveřejnila výsledky za období 3Q12, podle nchž prodeje cementu klesly o 4 % z 38,2 mil. t na 36,6 mil. t; kamenivo a čerstvě míchaný beton má podobné výsledky s poklesem 1% resp. 5 %. Jeho prodejní 48


pokles byl v Evropě ovlivněn poklesem stavebních aktivit a v USA nepříznivým počasím, ale konsolidované tržby se zvýšily z 4,2 mld. € na 4,4 mld. € díky vyšším cenám a rostoucím prodejům v Asii a Latinské Americe. Provozní zisk vzrostl o 9 % na 815 mil. €, EBITDA přes 1 mld. € vzrostla od 3Q11 o 6 % (v Asii, Latinské Americe, Stř. východě, Africe a Sev. Americe vzrostla o rekordních 67 %, zatímco v záp. Evropě klesla o 10 % a stř. a vých. Evropě o 17 %. Čistý dluh byl redukován o 2,1 mld. od září 2011 na 350 mil. €. Společnost HeidelbergCement zvýšila meziročně své příjmy o 8,9 % na 3,9 mld. € díky vyšším cenám a výhodným kurzům měn ve 3.Q.Zisk vzrostl na 322,9 mil. € z 316,1 mil.€ loni v této době. Čuistá zadluženost společnosti se snížila o 740 mil.€ meziročně. Provozní zisk vzrostl z 562 mil.€ v 3Q11 na 649 mil.€ v červenci –září 2012, čemuž napomohly úspory nákladů a zvýšení cen.Předseda správní rady považuje za příčinu zlepšení ve 3.Q. Za období leden – září 2012 se prodeje cementu a slínku zvýšily o 2,5 % na 67 mil.t, prodeje čerstvého betonu se velmi mírně snížily z 29,2 mil. m3 v r. 2011 na 29 mil. m3 v r. 2012. Prodeje asfaltu a kameniva poklesly meziročně o 9,3 %, resp. 4,3 %. Společnost Holcim zvýšila své čisté prodeje o 4,8 % na 16,2 mld.CHF za prvních 9 měsíců r. 2012. Provozní EBITDA a provozní zisk se zvýšily o 5,9 % resp. 7,2 %. Čisté příjmy vzrostly o 10,3 % z 1 mld. CHF na 1,1 mld. CHF. Pozitivní výsledky byly vyvolány zvýšením poptávky po stavebních materiálech v sev. Americe, výsledky na rozvíjejících se trzích a zvýšením efektivity. Prodeje za čtvrtletgí vzrostly z 37,2 mil. t v 3Q11 na 37,3 mil. t v r. 2012. Prodeje kameniva, čerstvě míchaného betonu a asfalru se snížily o 8,9 %, resp. 2,5 % resp. 11 %. Askale Cimento Sanayii T.A.S. (ACS) vzhledem k postavení nové 4000 t/d kapacitní výrobní linky na slínek v Gümüshane, asi 100 km jižně od Trabzonu. Projekt řídí ankarská společnost SINTEK Mining Machinery Industry Construction. Zakázka zahrnuje 2 vertikální mlýny Loesche pro mletí suroviny a uhlí, a další smlouvu na dodávku mlýna LM 56,3+3 pro mletí různých typů cementů od portlandského po kompozitní, s prostupem 230 t/h a výslednou jemností podle Blaina 4600 cm2/g. Společnost ACS vysoce hodnotí nízkou energetickou spotřebu a dobrou kvalitu produktu. Americký svaz PCA předpovídal pro r. 2012 růst spotřeby cementu na 7,5 % , ale nestabilita politické scény činí projektování spotřeby v r. 2013 náročnější. Ačkoliv se cementářská spotřeba a americké stavební aktivity zvýšily v r. 2012 více než bylo očekáváno, zisky by mohly být v r. 2013 smazány, kdyby „fiskální útes“ zrušil potřebné ekonomické stimuly díky vládnímu zákonu o vyšší daňové sazbě pro horní úroveň příjmů a federálním úsporným škrtům. V případě vyřešení „fiskálního útesu“ do konce 1Q13 by se mohla spotřeba cementu zvýšit v r. 2013 o 6 %, jinak by poklesla o 2,7 %. Podle zprávy PCA se spotřeba cementu během prvních 3 kvartálů r. 2012 zvýšila o 10 % oproti r. 2011. Společnost Ash Grove Cemwnt Company nedávno oznámila povýšení svých vedoucích prodejních týmů, účinná od 1.1.2013 : E. Peterson povýšil na viceprezidenta prodeje pro středozápad, viceprezidentem prodeje pro západ bude M. Wood. C.O.Cohrs se stal předsedou PCA, J. Stull, prezident a generální ředitel Lafarge Sev. Amerika byl zvolen místopředsedou. Na druhé 49


straně Atlantiku převzal k 1.10.2012 J. Amedick vedení sekce Large Drives Business Unit divize Siemens Drive technologies a M. Nisch se stal ředitelem prodejů oddělení technologie tepelných procesů v společnosti Loesche ThermoProzess GmbH. Zahajovací konference Cement Focus Asia se konala v Sigapuru během 2 dnů koncem října a zúčastnili se jí jako delegáti významní světoví výrobci, jako HeidelbergCement, Holcim a Lafarge, i místní výrobci, jako Tasek Corporation a PT Semen Gresik. Součástí konference byla malá výstava 7sponzorských firem (Cargotec, Durag, Gebr. Pfeiffer, Scheuch, Cemengal, IBAU HAMBURG, Boldrocchi). Předmětem konference byla jak ekonomická temata s předpověďmi vývoje, technické přednášky o inovačních technologiích v oboru mletí, o energetické úspornosti, i prezentace nových projektů a případové studie. Více informací přinese únorové číslo časopisu World Cement. World Cement 12/2012, str. 9-14

VÚM/Kalt

Události: 5th Africa CemenTrade Conference, 26.-27.2.2013, Dar Es Salaam, Tanzanie, (www.cmtevents.com) IEEE-IAS/PCA Conference, (www.ieeepcaconference.org)

14.-18.4.2013,

Orlando,

FL,

USA,

Bauma, 15.-21.4.2013, Mnichov, Německo, (www.bauma.de) POWTECH, (www.powtech.de)

23.-25.4.2013,

Exhibition

Centre,

Norimberk,

Cementtech, 24.-26.4.2013, Peking, Čína, (www.cementtech.org) UNITECR 2013, (www.unitecr2013.org)

10.-13.9.2013,

Victoria,

BC

Canada,

Stručně: Společnost FLSmidth přejmenovala své divize Neželezných a Sypkých materiálů na „Zpracování nerostných surovin“ (Mineral Processing) resp. „Manipulace s materiály“ (Material Handling), protože nové názvy lépe odrážejí zaměření divizí. Činnosti divizí zůstávají beze změny. Indonéská společnost PT Semen Bosowa Maros začala 19.října 2012 s výstavbou nového závodu na výrobu cementářského slínku s roční kapacitou 5,2 mil. t na jižním Celebesu s plánovaným uvedením do provozu v r. 2014. Celkové náklady dosáhnou 310 mil. US$. Britský Svaz průmyslu nerostných surovin MPA (Mineral Products Association) se přihlásil k spoluodpovědnosti za bezpečnost silničního provozu společenskou aktivitou „Vulnerable road user safety policy“ (bezpečnostní politika pro nechráněné účastníky silničního povozu) a připojil se k národnímu cyklistickému bezpečnostnímu programu (National Cycle Safe Event), k němuž patří akce, umožňující projíždějícím cyklistům vyzkoušet si omezenou viditelnost z kabiny velkého kamionu. 50


Společnost Cemex UK se zaměřila na trh v oboru povrchových úprav se svými nestékavými betony. Válcem hutněné betony (RCC) jsou navrhovány jako alternativní řešení k asfaltům v silničním stavitelsví. World Cement 12/2012, str. 14

VÚM/Kalt

131) Beyond BRICs Mimo země BRIC Článek autora z poradenské a strategické společnosti pro globální cementářský průmysl, IA cement Ltd., poskytuje přehled o vývoji na rozvíjejících se trzích mimo země „BRIC“ (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), kde se v současné době růst HDP začal zpomalovat, a např. dvouciferného růstu ve spotřebě cementu v r. 2012 pravděpodobně dosáhlo jen Rusko. Z dalších nových zkratek finančníků pro nově rozvíjející se trhy se objevily „Next Eleven“ (Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Jižní Korea a Vietnam), „MIKT“ (Mexiko, Indonésie, Jižní Korea a Turecko), “CIVETS“ ( Kolumbie, Indonésie, Vietnam, Egypt, Turecko a Jižní Afrika). Východoevropské trhy čelí výrazné recesi: v Polsku jsou snižovány výdaje na infrastrukturu, a nové cementářské kapacity byly instalovány v nevhodnou dobu. Maďarsko a Česká republika jsou v ekonomické recesi, s omezenými výdaji na infrastrukturu, a ztrátou spotřebitelské důvěry. Na trhu s bydlením ve Slovinsku, na Slovensku a v Maďarsku se předpokládá za r. 2012 pokles o 20%. Mírný růst se očekává na Ukrajině, a z extrémního poklesu též v Rumunsku a Bulharsku. Spotřeba cementu na obyvatele je ve většině zemí východní Evropy 200-300 kg/osobu, ale může se změnit rychleji, než se dá očekávat v zemích západní Evropy. V Latinské Americe vzrostla po letech zaostávání cementářská poptávka o téměř 6% ročně během posledních 8 let, zejména v Kolumbii, Peru a Chile se přiblížila dvoucifernému růstu, ale oblast je silně ovlivňována stavem americké ekonomiky. Na Středním východě je silný růst poptávky po cementu podpořen silnými výdaji vlád do infrastruktury, umožněnými vysokými cenami ropy, a snahou vlád odvrátit obyvatelstvo od dalších sociálních nepokojů. V Africe je současný silný růst, zejména v subsaharské Africe, spojen rovněž s dobrou dlouhodobou vyhlídkou (každoroční 6-8% růst spotřeby cementu minimálně na dalších 3-5 let) vzhledem k dosavadní velmi nízké úrovni spotřeby na obyvatele (méně než 200 kg/ os./ rok). V Alžírsku a Libyi je sice spotřeba na osobu výrazně vyšší, ale další růst poptávky nebude ohrožen, vzhledem k vysokým zásobám ropy a plynu. V Asii, vedle velkých trhů Číny a Indie, zažívají vysoký ekonomický růst jihoasijské importující ekonomiky jako Bangladéš, Srí Lanka a Maledivy, dvojnásobný růst oproti loňsku zaznamenal i Pákistán. Na Filipínách a v Indonésii rostla spotřeba o více než 20 %, přes vysoké náklady na energii, a přes některé známky „přehřátí ekonomiky“ má dobrý vývoj pokračovat i v r. 2013. V Malajsii je silný růst podpořen vládními investicemi, rekonstrukce po přírodních katastrofách ovlivňují import cementu v Thajsku a Japonsku. V Již. Koreji se vláda snaží oživit stavební sektor, a cementářští výrobci pozitivně hodnotí vzrůst cen cementu v r. 2012. Ve Vietnamu došlo v minulých letech k rozsáhlému vzrůstu kapacit a poptávka nestačí nabídce, průběžně se zvyšují exporty. Vyhlídky cementářského oboru vidí poradenská společnost IA cement pro r. 2013 optimisticky díky růstu v subsaharské Africe, 51


Latinské Americe a na Středním východě, pro rozvíjející trhy je pro r. 2013 očekáván růst 4-7 %; hlavními riziky jsou možné zbrzdění Číny a pokles cen na trzích komodit. World Cement 12/2012, str. 16-24

VÚM/Kalt

52

Informační zpravodaj 2013 II.  

Informační zpravodaj 2013 II.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you