Page 1

cement / vápno / sádra / betony / malty / omítky vápence pro odsiřování / vápence pro hnojení odpady / normy a marketing

3 / 2018

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ


Anotace odborných článků ze zahraničních časopisů World Cement a ZKG International 1) World news Zprávy Společnost HeidelbergCement zveřejnila pozitivní výsledky za r. 2017. Prodala 126 mil. t cementu a slínku, což představuje podstatný nárůst (o 22%) oproti předchozímu roku, v souladu se získáním výhod převzetím společnosti Italcementi. Tržby však vzrostly jen mírně, a to o 1,2%. Z geografického hlediska se prodeje cementu a slínku zvýšily všeobecně, s výjimkou západní a jižní Evropy, navzdory výzvám v podobě inflace nákladů na energii, zvýšené konkurence na rozvíjejících se trzích, nejistotě po Brexitu a špatnému počasí v USA. Příjmy vzrostly v průběhu roku o 2,1% na 17,3 mld. €, zatímco výsledek ze současných provozů před odpisy a amortizací se zvýšil o 5,5% na 3,3 mld. €. K pozitivnímu vývoji přispělo vedle růstu výnosů efektivní řízení nákladů na energii a významné překročení cílů spojených s akvizicí Italcementi. Společnost HeidelbergCement také dosáhla růstu v oblasti kameniva, kde objem prodeje vzrostl na srovnatelném základě o 6,2%, o 305 mil. t. Prodej asfaltu se zvýšil o 2,8%, prodej črstvých míchaných betonů se však mírně snížil o 1,8% na 48 mil. t kvůli poklesům v západní a jižní Evropě a v oblasti Asie a Tichomoří. Do r. 2018 pohlíží společnost HeidelbergCement se sebedůvěrou vzhledem k zásobám surovin, atraktivním výrobním místům a výbornému produktovému portfoliu, očekává rozvoj ekonomiky v USA a pokračování oživení v eurozóně. Mexický výrobce cementu Cemex zveřejnil překvapivou čistou ztrátu za období 4Q17 ve výši 105 mil. US$ ve srovnání s obdobím 4Q16 s příjmy 214 mil. US$. Společnost ztrátu přičítá nižším provozním ziskům a vyšším výdajům a daním. Provozní zisky poklesly o 10% na 410 mil.US$ i přes zvýšení čistých tržeb na 3,42 mld. US$. Růst vykázal volný cement o 7% na 17,2 mil. t, také míchaný beton a kamenivo. Odbyt vzrostl v Mexiku (o 6%), USA (o 4%), Evropě (o 5%), a v Africe, Středním východě a Asii (15%), a poklesl o 3% v Jižní a Střední Americe a Karibské oblasti. Navzdory potížím ve 4Q čistý příjem za rok 2017 dosáhl desetiletého maxima 806 mil. US$ ( v r.2016: 750 mil. . US$). Konsolidované objemy cementu, 68,53 mil. t, zůstaly stabilní jako v předchozím roce, i míchaný beton a kamenivo. Čisté tržby vzrostly o 2% na 13,67 mld. US$, avšak zisky klesly o 7% na 2,57 mld. US$. Jihoafrický cementářský výrobce, PPC, uvedl, že nedostatek velkých infrastrukturních projektů i nadále tlumí růst cementářské poptávky v Jižní Africe. Celková poptávka po cementu se v Jižní Africe v r.2017 podle odhadů snížila o 3-4%, PPC oznamuje snížení objemů o 1-2% meziročně, zlepšení poklesu 1-4% se může projevit v průběhu roku. Přes útlum poptávky společnost PPC v r. 2017 zvýšila meziročně ceny o 2% a v lednu 2018 dále o 2-5%. Projekt Slurry Kiln 9 zůstává ke zprovoznění v r.2018, nová pec by měla posílit pozici PPC v regionu "díky účinnosti z hlediska nákladů, zdrojů, technologii a environmentální účinnosti. Výkon panafrických provozů společnosti PPC v r. 2017 byl slibný, odbyt meziročně vzrostl ve Rwandě (mezi 20-30%), v Zimbabwe (30-40%), v DR Kongo (růst


tlumilo konkurenční prostředí, ale byl zvýšen podíl na trhu na 25-30%). Nový etiopský 1,4 mil. t/r kapacitní závod Habesha získal v prosinci předběžný certifikát o akceptaci. Americká pobočka společnosti HeidelbergCement, společnost Lehigh White Cement LLC prodala svůj 51% podíl ve společnosti Lehigh White Cement Co. menšinovým akcionářům Aalborg Cement Co. Inc. a CEMEX Inc. Uzavření transakce se očekává kolem 1Q18, ve výši 140 mil. US$. Dr. B. Scheifele, předseda představenstva společnosti HeidelbergCement, uvedl, že "jako samostatný výrobek s malými objemy se samostatná výroba bílého cementu neshoduje se strategickým zaměřením na efektivitu společnosti HeidelbergCement"; optimalizace portfolia směřuje k podpoře růstu a zvýšení výnosů akcionářů. Společnost Cementir, přední globální výrobce bílého cementu, pozitivně zhodnotila výsledky za r. 2017: výnosy se zvýšily o 23,1% na 1,14 mld. €, s růstem objemů u všech 3 výrobních oblastí (cement, čerstvě míchaný beton a kamenivo). Zisky vzrostly o >7,5% na 224,2 mil.€. Výsledky se snižují o prodeje společnosti Cementir Italia Group, která byla prodána společnosti HeidelbergCement v dohodě uzavřené dne 2. ledna 2018. Prodeje šedého a bílého cementu vzrostly o 24,6% na 10,28 mil. t/r, zatímco objemy čerstvě míchaného betonu vzrostly o 14,9% a objemy kameniva se více než zdvojnásobily, a to o 109,2% na 9,34 mil. t, což bylo podpořeno získáním společnosti Compagnie de Ciments Belges (CCB) v říjnu 2016. Dobré prodeje cementu byly vykázány v Dánsku, Turecku, Egyptě a Malajsii, vysoké prodeje hotových betonů byly ve Skandinávii. Dluhová pozice společnosti se v průběhu roku rovněž zlepšila, přičemž celkový dluh klesl o 25,8 mil. € na 536,6 mil. €, protože silné peněžní toky z provozní činnosti kompenzovaly investice ve výši 92 mil. €, rozdělení dividend a počet mimořádné transakce (menšinový podíl v Sinai White Cement Co. v Egyptě, akvizice 5 betonáren ve Francii a dorovnání částky za CCB). Indická společnost Dalmia Cement získala souhlas indického úřadu o obchodních společnostech NCLT k akvizici společnosti Kalyanpur Cement Ltd(KCL) na základě návrhu na oživení společnosti. Jediná integrovaná cementárna společnosti KCL, 1,1 mil. t/r kapacitní závod v indickém státě Bihar na severovýchodě země byla od srpna 2017 zastavena kvůli omezením provozního kapitálu v KCL. Akvizice zlepší pozici společnosti Dalmia Cement, součásti průmyslového konglomerátu Dalmia Bharat Ltd. ve východní oblasti Indie. Společnost Dalma Bharat rovněž získala souhlas akcionářů se sloučením různých dceřiných společností ve východní Indii, včetně společností Dalmia Cement East Ltd a OCL India, do jedné společnosti ODCL, za účelem zjednodušení struktury skupiny. Schválení od NCLT se očekává do 3 měsíců. Největší nezávislá britská společnost stavebních materiálů, Breedon Group, potvrdila zájem o koupi významného podílu společnosti Lagan Group, irského výrobce stavebních materiálů v Belfastu. Společnost Breedon Group dokončila akvizici společnosti Hope Cement, provozující největší britskou cementárnu Hope, v r. 2016. Dále provozuje 2 cementářské dovozní terminály, lomy, asfaltovny a betonárky. Akvizicí společnosti Lagan Group by získala významnou přítomnost v Irsku, včetně cementárny v hrabství Westneath. Představenstvo společnosti PPC, jihoafrického cementářského výrobce, potvrdila za stálého generálního ředitele J.Claasena, který byl od července 2017 dočasným výkonným ředitelem. N. Lekula, dříve výkonný ředitel společnosti Rest of


Africa Cement, byl jmenován výkonným ředitelem společnosti SA Cement a M. Ramafoko byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Rest of Africa Cement (RSA). Americká vertikálně integrovaná společnost Summit Materials, výrobce stavebních materiálů, jmenovala novým výkonným viceprezidentem a provozním ředitelem K. H. Watsona Jr., nastupujícím po D.C. Rauhovi. V předchozích letech Watson působil jako prezident úseku Cement a Jihozápadních betonáren ve společnosti Martin Marietta Materials Inc, prezident společnosti Cemex USA a australského dodavatele stavebních materiálů Rinker Group. Představenstvo indické společnosti J.K. Cement schválilo projekt rozšíření cementárny Mangrol v provincii Chittorgarh v indickém státě Rajasthan. Rozšíření zajistí dodávky pro cementové mlýnice v sousedních státech Uttar Pradesh, blízko hlavního města New Delhi, a Gujurat, s nejrychleji rostoucí ekonomikou v Indii. Rozšířením bude dosažena celková výrobní kapacita cementu 4,2 mil. t/r. Společnost Gebr. Pfeiffer získala 4. objednávku z Nepálu, po předchozím prodeji více než 140 vertikálních mlýnů v Indii. 4. vertikální mlýn, MVR 3350 C-4, o výkonu 2150 kW, bude instalován v cementárně ve městě Sunwal pro společnost Palpa Cement Industries Private Ltd. a je určen pro mletí cementu (130 t/h cementu o jemnosti 3000 Blaine) a cementu s vysokopecní struskou (100 t/h o jemnosti 3800 Blaine). Mlýny MVR od výrobce Gebr. Pfeiffer se vyznačují nízkou úrovní vibrací a vysokou účinností mletí. Zprovoznění je plánováno na polovinu roku 2019. Cementárna společnosti Irish Cement v Limericku je zpět na seznamu důležitých národních lokalit irského úřadu EPA (Agentura na ochranu životního prostředí) z konce ledna 2018 kvůli prosincovému úniku surovinové moučky. Společnost, pobočka globálního výrobce stavebních materiálů CRH, nyní čelí dalším donucovacím opatřením, poté, co místní komunity zahájily organizování odporu proti plánovanému povolení konverze pece na spoluspalování odpadů. Povolení bylo původně uděleno místní radou, ale od té doby bylo odvoláno k irskému národnímu plánovacímu úřadu, An Bord Pleanála. Skupina Wärtsilä, dodavatel energetických technologií, a saúdskoarabská cementářská společnost Hail Cement Co., obnovily 3letý kontrakt (poprvé podepsán v r. 2012), zahrnující dálkový monitoring s provozem a údržbou elektrárny v Turbah. Účelem je zajistit dostupnost, spolehlivost, optimalizaci spotřeby paliva a snížení provozních nákladů. Společnost Beumer získala zakázku na vybavení pro manipulaci s alternativním palivem pro cementárnu a pobočku společnosti Dyckerhoff, Deuna Zement GmbH. Alternativní paliva (AF) budou spalována v hlavních hořácích 2 rotačních pecí. AF bude zpracovávat a dodávat podnik Umweltdienste Bohn GmbH, který staví ve spolupráci s výrobcem Beumer zpracovatelský provoz v prostorách cementárny Deuna Zement, což zajistí jednotnost zdroje AF a zefektivní dopravu a podávání. Projekt od výrobce Beumer zahrnuje trubkový dopravník, 3 podávací zásobníky se šnekovým dopravníkem, pásový dopravník, rotační hvězdicové síto a váhy včetně elektronického a řídícího systému. Zprovoznění je plánováno od února 2018. Společnost Argos Cement buduje novou mlýnici cementu na severu Hondurasu, závod Choloma umožní zvýšení výrobní kapacity společnosti Argos o cca 30% (0,44 mil. t/r). Nový provoz se připojí k integrované cementárně v Comayagua a mlýnici v San Lorenzo, severní umístění závodu také umožní spojení se stávající


logistickou sítí výrobních závodů společnosti Argos ve Střední Americe, Karibiku, Kolumbii a USA. Společnost Argos Cement, součást společnosti Grupo Argos, je nadnárodním výrobcem stavebních materiálů se sídlem v Kolumbii, je 5. největším výrobcem cementu v Latinské Americe a 4. největším v USA. Rovněž je předním dodavatelem hotového betonu v Kolumbii a USA. Společnost LafargeHolcim bude dodávat speciální zakázkový typ cementu pro 2 významné přístavní projekty: DP World Posorja v Ekvádoru a komplex Nador West Med v Maroku. Cement, vyvinutý pro vodotěsné struktury, vlnolamy a nábřežní hráz v marockém komplexu, zajišťující 100letou trvanlivost v agresivním mořském prostředí, dodá dceřiná společnost LafargeHolcim Maroc. Zakázkový vysokopevnostní a vysoce síranuvzdorný cement pro piloty a prefabrikáty, které jsou součástí počáteční fáze výstavby přístavní infrastruktury 65 km od Guayaquil, hlavního obchodního centra Ekvádoru, dodá dceřiná společnost Holcim Ekvádor. Dokončení počáteční fáze se očekává v roce 2019. Švédská společnost ABB znovu uvádí na trh námořní motor M3LP 500 pro všeobecné průmyslové aplikace, jako je těžba, výroba cementu a úprava vody a odpadních vod. Motor, strategický produkt výrobce ABB, disponuje jmenovitým výkonem 800 kW - 2000 kW s napětím 690 V, je k dispozici ve 4, 6 a 8pólových verzi, pro montážní sestavy v patce a přírubě. Společnost ECRA zahájila etapu projektu zachycování uhlíku v průmyslovém měřítku, demonstrační technologie pro cementářské pece je realizována v závodech Colleferro společnosti HeidelbergCement v Itálii a Retznei společnosti LafargeHolcim v Rakousku. Projekt je součástí výzkumného projektu Evropské akademie pro výzkum cementu (ECRA), cílem technologie Oxyfuel je zvýšit koncentraci oxidu uhličitého v proudu kouřových plynů a přispět k jeho zachycení. Podobná technologie byla uplatněna také v energetickém průmyslu. Náklady na projekt se odhadují na zhruba 80 mil. €, z čehož cementářský průmysl poskytl 25 mil. €. Další finanční prostředky poskytnou evropské nebo vnitrostátní výzkumné programy. Společnost ECRA, založená v roce 2003, je řízena technickým poradním výborem zástupců hlavních evropských výrobců cementu, zahrnuje výrobce cementu, příslušné dodavatele zařízení a cementářské svazy. Nejnovější iniciativou WBCSD z oblasti udržitelnosti je Factor10, snaha o zavedení řešení oběhového hospodářství s rozumným využíváním zdrojů. Společnost Kitsault Energy bude v Kanadě a Indii zpracovávat komunální tuhé odpady, živočišné, potravinářské odpady a odpady z výstavby silnic na energii. Výsledkem zpracovatelského procesu jsou vysoce energetická vodu odpuzující tuhá biopaliva, hořící bez zbytkového popela, ideální pro náhradu uhlí v ocelářském a cementářském průmyslu. Proces dobře funguje pro biologické odpady s vysokou vlhkostí, a eliminuje nákladné předsoušení. Společnost Schneider Electric, zaměřující se na řízení a automatizaci energií, informovala o spolupráci se softwarovou společností Cyclance, specializující se na antivirové programy, která zajišťuje podporu jejímu rostoucímu sortimentu digitálních zařízení. Dohoda zahrnuje využívání umělé inteligence a strojového učení bezpečnostních schopností z okruhu Cyclance na průmyslové softwarové platformě zařízení Schneider Electric za účelem zvýšení úrovně zabezpečení zákazníků a zabránění kybernetickým útokům. World Cement 3/2018, str. 7-18

VÚM/Kalt


2) Events Akce bauma CONEXPO Africa 2018, 13.-16.3.2018, Johannesberg, Jižní Afrika, www.bcafrica.com AFCM Symposium and www.afcm2018indonesia.com Cementtech 2018, www.cementtech.org/eng/news

Exhibition,

4.-6.4.2018,

11.-13.4.2018,

Bandung,

Indonésie,

Chengdu,

Čína,

Africa CemenTrade Summit 2018, 18.-19.4.2018, www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180415&

Dakar,

Senegal,

IEEE-IAS/PCA Cement Industry Technical Conference, 6.-10.5.2018, Nashville, USA, www.cementconference.org Hillhead, 26.-28.6.2018, Buxton, USA, www.hillhead.com 8th International VDZ Congress, 26.-29.9.2018, Düsseldorf, Německo, https://www.vdz-online.de/en/latest-news/events World Cement 3/2018, str. 8

VÚM/Kalt

3) In Brief Stručně 2 cementárny společnosti LafargeHolcim v USA, Holly Hill (Již. Karolina) a Devil´s Slide (Utah), získaly certifikaci ENERGY STAR od amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí EPA za splnění podmínek v energetické účinnosti. Od r. 2009 dosáhly oba závody uznání ENERGY STAR již poosmé. Indická společnost Shree Cement Co. zprovoznila novou mlýnici cementu, 3,6 mil. t/r kapacitní závod Bangur Cement, v státě Rajasthan. Britská společnost Samson Materials Handling Ltd. Ely získala akreditaci ISO 9001:2015 v souvislosti s přechodem ze staré normy z r. 2008. Pro akreditaci mezinárodně uznávaného systému řízení jakosti je nutno demonstrovat schopnost splnit zákaznické, zákonné požadavky a nařízení a zajistit průběžná zlepšování. Společnost Vortex Asia-Pacific, výrobce součástí pro manipulaci s tuhými a hromadnými materiály, přestěhovala své primární kancelářské a distribuční centrum do nově zrekonstruované průmyslové budovy v Šanghaji v Číně. Prostory o velikosti přes 100 m2 zahrnují velkou konferenční místnost a předváděcí prostor pro prezentaci produktů Vortex. Německý strojírenský výrobce, Claudius Peters, oznámil v roce 2017 "zklamání roku", podle výroční zprávy mateřské společnosti Langley Holdings. Hlavním potížím čelila společnost díky nízkým objemům z ústředí společnosti Claudius Peters v Buxtehude v Německu. Jinde mezinárodní pobočky společnosti překročily rozpočtovou ziskovost, pouze brazilské podniky vykázaly ztrátu „z mimořádných důvodů“. Ukrajinský výrobce cementových pytlů, společnost Pamibro, nedávno nainstaloval druhou výrobní linku papírových pytlů od německého dodavatele zařízení,


Windmöller & Hölscher (W & H). Systém zahrnuje tvářecí stroj dutého pytlového polototovaru AM 8125, bottomer AD 8320, 2 automatizované systémy toku materiálu TRANSYSTEMS a paletizátor ARCOMAT 3. World Cement 3/2018, str. 12 a 16

VÚM/Kalt

4) ASEAN: powering past 50 ASEAN: napájení energií po 50 Přispívající redaktor časopisu World Cement, P. Maxwell-Cook, vychází z přehledů Asijské rozvojové banky (ADB), agentur Bloomberg a Forbes, údajů výrobních společností, aj., a předkládá přehled o stavu ekonomiky členských států ASEAN (Asociace národů jihovýchodní Asie) 50 let po založení tohoto spolku (v r. 1967) a s novinkami v oblasti cementářského průmyslu, v souvislosti s nadcházejícím 25. technickým symposiem AFCM a výstavou, pořádanými v indonéském Badungu. V jihovýchodní Asii se nacházejí nejrychleji se rozvíjející ekonomiky světa, Filipíny a Vietnam, míra růstu v uvedené geografické oblasti přesahuje 6%, počet obyvatel činí téměř 640 mil. a investiční potenciál je velmi vysoký. V současnosti dosahuje hospodářství regionu výše 2,6 mld. US$ a do r. 2020 má být 5. největší ekonomickou oblastí světa. Historicky směřovala do asijských zemí většina přímých zahraničních investic z USA, Japonska a Evropy, v posledních 2 letech dochází k růstu čínských přímých zahraničních investic, čínská Iniciativa One Belt, One Road (BRI), zahájená v r. 2013, má zásadní vliv na země ASEAN ekonomicky i geopoliticky (investice do rozvoje infrastruktury a obchodu ve výši 1 mld. US$ s cílem propojení Číny, Střední Asie a Evropy). Sultanát Brunej – malý stát, prosperující vlivem výrazného růstu regionálních obchodních partnerů (Japonsko, Jižní Korea, Indie, Malajsie), byl v r. 2018 označen Světovou bankou (WB) za nejvýkonnější světovou ekonomiku, stát se snaží snížit nadměrnou závislost ekonomiky na ropě zvýšením cestovního ruchu. Čínská skupina Hengryi zde v současné době staví ropnou rafinérii ve výši 3,4 mld. US$ s plánovaným zprovozněním v r. 2019. Cementářský prům.: společnost Butra Heidelberg Cement uvedla na trh v září 2017 nový udržitelnější stavební produkt, 52,5 Brunei Cement, směsný cement na bázi slínku, sádrovce a strusky, zlepšující vlastnosti betonu. Kambodža – zemi charakterizuje silný růst, vládou schválené stavební projekty v 1Q17 ve výši 5 mld. US$ představují meziroční nárůst o 27%. Čína hodlá investovat 124 mld. US$ do železniční, silniční a námořní infrastruktury prostřednictvím iniciativy BRI. Cementářský prům.: výrobce Chip Mong Insee Cement, společný podnik mezi skupinou Chip Mong a thajskou společností Siam City Cement (SCC), zahájil koncem r. 2017 provoz nového 5000 t/d kapacitního závodu v okrese Touk Meas; 5000 t/d kapacitní závod společnosti Battambang Conch Cement měl být dokončen v prosinci 2017, ale došlo k prodlevě ve výstavbě. Vláda přestane vydávat nové licence k výrobě cementu z důvodu ochrany snižujících se přírodních zdrojů. Cementářská poptávka má v r. 2018 činit 5 mil. t/r. Indonésie – vláda poskytla přes 30 mld. US$ na rozvoj infrastruktury (silnice, železnice, zavlažování), Čína investovala do výstavby uhelných elektráren a plánuje financovat výstavbu 5 přehrad. Cementářský prům.: cementářské výrobní kapacity v r. 2017 dosáhly přes 106 mil.t/r, cementářská poptávka činila 70 mil.t/r. Cement je


exportován, tržby výrobců se v r. 2017 zvýšily o 75%. Indonéská asociace cementu se snaží o vládní moratorium na výstavbu nových cementáren, avšak přední výrobci, Indocement a Semen Indonesia prosazují plány na výstavbu nových závodů (Indocement na severní Sumatře a střední Jávě, Semen Indonesia v Aceh na Sumatře a v regionu východní Nusa Tenggara). Laos – ekonomický růst v r. 2017 dosáhl 7% vlivem silného vývozu elektřiny, výstavby velkých infrastrukturních projektů a nárůstem produkce plodin. Čína v rámci iniciativy BRI buduje významný železniční projekt Mohan-Moten – Vientiane s plánovaným dokončením za 5 let. Cementářský prům.: nedávná výstavba 1,8 mil. t/r kapacitní cementárny Khammouane thajské společnosti SCG, investující rovněž v Kambodži, Myanmaru, Indonésii a na Filipínách. Malajsie – ekonomický růst podporován silným růstem vývozu a výdajů domácností, země je jedním z největších příjemců čínských přímých zahraničních investic (rozvoj přístavů, zejména rozšíření nového hlubinného terminálu v přístavu Kuantan). Cementářský prům.: po předchozím údobí, kdy nadměrná kapacita vedla k tlakům na ceny, došlo k postupnému oživení domácí cementářské poptávky a stabilizace prodejních cen. Společnost Lafarge Malaysia se snaží maximalizovat své prodeje prostřednictvím zvýšeného vývozu do Bangladéše, Myanmaru a Indonésie. Myanmar – v zemi probíhá etnická krize s migrací utiskovaného etnika Rohingů do sousední Bangladéše. Cementářský prům.:přední jihokorejská obchodní společnost LG International Corp. investuje do nové cementárny, společného podniku se společností Blue Diamond, kde má 51% podíl). Filipíny – vládní infrastrukturní program Build, Build, Build má do r. 2022 představovat veřejné výdaje ve výši 7,4% HDP, země je po Číně jednou z nejrychleji rostoucích zemí v Asii. Cementářský prům.: cementářské kapacity v r. 2016 dosahovaly 20,6 mil. t/r slínku a 28,6 mil. t/r cementu, za účelem uspokojení cementářské poptávky má do r. 2025 přibýt další kapacity ve výši 11,5 mil. t/r (schválena 3. linka v závodě Bulacan společnosti Eagle Cement která zvýší stávající kapacitu závodu na7,2 mil. t/r; společnost South Western Cement Corp (SWCC), dceřiná společnost Eagle Cement, plánuje výstavbu 2 mil. t/r kapacitního závodu v Cebu, společnost Republic Cement and Building Materials, společný podnik mezi Abolitiz Venturs Inc. a CRH International, modernizuje a rozšiřuje cementárny na plánovanou produkci 10 - 10,5 mil. t/r, společnost San Miguel Corp. (SMC) vytvořila společný podnik se společností Northern Cement Corp. pro založení cementárny Sison v Pangasinanu, společnost SMC staví dalších 5 nových cementáren o celkové kapacitě 10 mil. t/r. Společnost Solid Cement, dceřiná společnost společnosti CEMEX Holdings Philippines Inc., rozšiřuje svůj závod v Antipolo a do r. 2019 zvýší celkové kapacity z 5 mil. t/r na 6,9 mil. t/r; společnost Holcim Philippines rozšiřuje cementárnu v Davao pro zvýšení své celkové kapacity na 12 mil. t/r). Singapur – růst ekonomiky okolo 3% je tažen zejména exportem do Číny. Cementářský prům.: byl vybudován světově největší cementářský terminál v Jurong Port s manipulačními kapacitami 7,5 mil. t/r a s 21 cementovými sily s celkovým objemem 627 500 t. Thajsko – k oživení domácí ekonomiky mají přispět volby v listopadu 2018, podpořené vládnoucí vojenskou juntou, vláda investuje do železničního projektu Bangkok - jižní Čína, Čína je největším exportním a obchodním partnerem v zemi. Cementářský prům.: thajská cementářská společnost SCG zahájila výrobu v 1,8 mil. t/r kapacitní cementárně v Myanmaru, 0,24 mil. t/r kapacitní balírny cementu ve Vietnamu


a bude investovat do petrochemického komplexu ve Vietnamu v rámci společného podniku s Vietnam Oil and Gas Group. Vietnam – v r. 2016 se stal největším obchodním partnerem ze zemí ASEAN v Číně, Čína zde investuje zejména do výstavby elektráren. Cementářský prům.: celková výrobní kapacita dosáhla 86 mil. t/r, místní poptávka činila 60 mil. t/r, do r. 2020 by mohlo přebývat 36 - 47 mil. t/r. Producenti cementu v zemi čelí silné konkurenci z Číny, Thajska, Indonésie a Japonska. Největší dovozy cementu pocházejí z Bangladéše a Filipín. Místní výrobci naléhají vládu, aby snížila omezení vývozních daní, aby se země stala konkurenceschopnější. Společnost SCG získala v r. 2017 společnost Vietnam Building Materials; společnost SCCG hodlá rozšířit vietnamskáý závod Holcim, vybudovat závod na výrobu suchých malt a překládací stanici stavebních materiálů v provincii Dong Nai. World Cement 3/2018, str. 20- 26

VÚM/Kalt

5) Refractory anchors Žáruvzdorné kotvení Společnost Palmer Technologies Pty.Ltd., chemickoinženýrská společnost v oboru přenosu tepla, sušení a řešení pro vysoce odolná žáruvzdorná obložení, založená v r. 1995, se v článku zabývá problematikou chování žáruvzdorných struktur v procesních podmínkách a vysvětluje potřebnost údržby žáruvzdorného obložení pro prevenci selhání konstrukcí. Spolehlivost žáruvzdorného materiálu přímo souvisí s konstrukcí a způsobem instalace. Výběr materiálu žáruvzdorného kotvení se odvozuje na základě příslušného teplotního rozsahu v oxidačním prostředí, meze pevnosti v důsledku tečení, oxidace a koroze. Nejběžnějšími slitinami pro výrobu kotev pro podmínky >1000°C jsou nerez 310 a 253 MA, dále slitiny Alloy DS a Inconel 601, odolnost oceli proti oxidaci a proti nárazu je ovlivněna tvorbou tzv. sigma fáze v teplotním rozsahu 550 -920°C. Jsou doporučena pravidla pro rozteče kotev (200-350 mm) a orientaci s odklonem 90° pro snížení pravděpodobnosti pádu žáruvzdorného materiálu, další obecná pravidla zohledňují uspořádání pláště reakčního zařízení, zatížení, vibrací, apod. Článek uvádí příklady vzniku selhání stropního obložení a vyhodnocení příčin a průběhu poškození. Zkoumání provozních vzorků žáruvzdorného materiálu a hrotu kotvy potvrdila důležitost použití materiálu, který uvolňuje namáhání, předpovídané metodou lineární elastické analýzy a absorbuje napětí vyvolané tepelnou expanzí (plastické hlavice na kotvách). Provedená laboratorní studie dilatačního testování žáruvzdorného betonu stupně 1600 s obsahem oxidu hlinitého a oxidu křemičitého v podmínkách zatížení a bez zatížení ukazuje, že před vysokou teplotou primárního a sekundárního tečení se vyskytují 2 významné materiálové stavy, jako tzv. Pickettův efekt v rozsahu 150-300°C, a namáhání, spojené se slinováním, začínající při ~750°C. Pro optimalizaci žáruvzdorného střešního obložení cyklonů v cementárně byly odebrány a analyzovány vzorky materiálů a kotev a provedena numerická analýza žáruvzdorné struktury za pomoci výpočetního programu Atena s řadou iterací, umožňující optimální návrh. Nové instalované žáruvzdorné obložení střech cyklonů bylo sledováno následujících 10 let, přiložený trendový graf dokládá významný pokles oprav po nové instalaci. World Cement 3/2018, str. 27- 34

VÚM/Kalt


6) A better burn Lepší hoření Společnost Unitherm Cemcon, výrobce hořáků, předkládá případové řešení hořáku cementářské suché pece o kapacitě 5000 t/d cementárny Ust-Inza /Nikolskij společnosti Asia Cement LLC. Závod, dodaný čínským generálním dodavatelem, byl vybaven hlavními provozními zařízeními evropských výrobců a zprovozněn v listopadu 2013. Pecní linka s kapacitou slínku 208 t/h zahrnuje rotační pec o průměru 4,8 m a délce 72 m, 3stupňový 2řetězcový výměník, kalcinátor typu CDC a roštový chladič s 15 ventilátory a kladivovým drtičem. Původně instalovaný kombinovaný hořák pro práškové uhlí a zemní plyn s výkonem 101 MW vykazoval však každé 3 měsíce kompletní poškození trysek, a nakonec zničení přepážky a centrální vodicí trubice s poškozením žáruvzdorného materiálu v přední části trubky hořáku v důsledku nedostatečného chlazení. Silná deformace trubky pláště hořáku neumožňovala nastavení axiálního vzduchu. Následovaly závady ventilátoru a senzoru plamene zapalování hořáku. Nově byl v r. 2017 dodán pecní hořák M.A.S./SG výrobce Unitherm Cemcon; hlavním palivem hořáku je zemní plyn, hořák má jmenovitou spotřebu plynu 9 000 Nm3/h při tlaku 1 bar, součástí dodávky byl rovněž nový zapalovač a systém pro kontrolu plamene. Nejdůležitější výhoda hořáku M.A.S./SG spočívá v tom, že tvorba plamene závisí na úhlu a rychlosti vstřikování zemního plynu z pružných hořákových trysek při konstantním tlaku plynu. Hořák je vybaven 2 kanály pro zemní plyn, centrální kanál s přibližně 2- 5% celkového průtoku plynu se používá k stabilizaci plamene, hlavní plynový kanál se systémem ohebných hadic vychází z tradiční konstrukce hořáku M.A.S. Nízkotlaký primární vzduch v pecním hořáku se používá pouze pro chlazení, protože rychlost plynu je vyšší než rychlost primárního vzduchu v místě vstřiku. To zajišťuje efektivní řízení tvaru plamene použitím zemního plynu namísto primárního vzduchu. Nastavení trysek pro zemní plyn přes zařízení pro nastavení plamene je kontinuální od 0 - 40°.To zajišťuje snadné a přesné nastavení tvaru plamene pro optimální procesní podmínky při výrobě slínku. Zemní plyn se do pece vstřikuje do jediné trysky, což vede k intenzivnímu plameni. Hořák M.A.S./SG je také vybaven termokarbolizátorem, který je zabudován do centrálního kanálu hořáku, a urychluje proces ohřevu plynného paliva, než je plyn mísen se sekundárním vzduchem. Zajišťuje nepřetržité spalování, udržuje stechiometrický poměr plynvzduch. Hořák poskytuje výjimečně stabilní satelitový plamen, protože bod vznícení tohoto plamene není v oblasti pece, ale uvnitř hořáku. Správné umístění hořáku v peci, zajištěné dodavatelem, zohledňuje individualitu pecí. Náklady na náhradní díly jsou u hořáku M.A.S. 4x nižší než u předchozího hořáku, opatření trysek hořáku závitovým připojením usnadňuje výměnu. Výměnou se výrazně zlepšila spolehlivost ventilátoru i úspora elektrické energie. World Cement 3/2018, str. 35- 39

VÚM/Kalt

7) Ready, steady, growth! Připravit, pozor, růst! Italská strojírenská společnost, zavedený výrobce vápenických pecí, informuje o nových přístupech ve vápenickém průmyslu v souvislosti s 4. průmyslovou revolucí


a její součástí, internetem věcí (IoT), který propojuje inteligentní zařízení a zajišťuje shromažďování jejich dat pro optimalizaci jejich výkonů a automatizaci. V moderním vápenickém průmyslu se přechází na novou koncepci modulární infrastruktury, založené na propojení sytémů s velínem prostřednictvím cloudu. Společnost Cimprogetti vyvinula novou platformu BOT, což je počítačový program, který automaticky vyhledává informace na internetu, poskytuje klientům nové možnosti a správu a zabezpečení dat proti neoprávněnému přístupu. Zahrnuje shromažďování dat, pomocí databáze koreluje údaje z podobných vzorků, porovnává hodnoty, sleduje procesní podmínky a predikuje kritické situace v rámci podpory řízení pece. Moduly Trends a Data Management Management podporují různá požadovaná výrobní nastavení, automaticky vypočítají parametry procesu, v souladu s požadovanou kvalitou. Systém nepřetržitého monitorování emisí již není samostatným zařízením, ale typicky je spojen se serverem místních úřadů, a to jak pro snížení emisí, tak pro maximalizaci využití alternativních paliv pro snižování provozních nákladů. Systém prediktivní údržby je zajištěn díky možnosti analyzovat velké objemy informací, poskytovaných senzory (teploty, vibrace, aj.), a reagovat varovným hlášením. Propojení s podnikovým informačním systémem (ERP) umožňuje snížení nákladů na údržbu a zvýšení dostupnosti zařízení. Platforma BOT rovněž zlepšuje efektivitu globálního dodavatelského řetězce prostřednictvím podnikového systému řízení (MES); cloudový systém poskytuje lepší synchronizaci různých zařízení; platforma slouží k rychlejší obousměrné komunikaci se zákazníky. World Cement 3/2018, str. 40- 44

VÚM/Kalt

8) In the limelight Ve světle ramp Poradenská a dodavatelská inženýrská společnost PEC Consulting se v článku zaměřuje na výběr vhodného technologického zařízení pro výrobu vápna. Výroba páleného vápna je založena na chemickém procesu kalcinace vápence při teplotě 950-1150°C. Výběr vhodného typu pece závisí 1) na požadované výrobní kapacitě: >900 t/d jsou vhodné rotační pece, dlouhé rotační pece a rotační pece s předehřívačem (dle charakteristik surovin, paliva a produktu); <250 t/d zajistí jednošachtové pece o měrné tepelné spotřebě 1000-1200 kcal/kg vápna; při požadované výrobní kapacitě 250-900 t/d jsou nejúčinnější paralelní průtokové rekuperační pece (PFR), umožňující spotřebu paliva ~800 kcal/kg vápna. Důležitým faktorem je omezení velikosti kamenů vápence. 2) S ohledem na chemické a fyzikální charakteristiky zpracovávaného vápence jsou vertikálně uspořádané pece citlivější než rotační (snadněji se rozkládající vápenec narušuje požadovaný poměr maximální a minimální velikosti kamenů a propustnost sloupce materiálu pro průtok plynu. 3) Z hlediska typu paliva: šachtové pece vykazují optimální ovladatelnost při spalování ropy a plynu, event. práškového uhlí nebo ropného koksu; v rotační peci je použití paliva uhlí snadnější než v šachtové peci (vícečetné hořáky u vertikálních pecí). Další vybavení vápenky je určeno typy produktů: pro výrobu hydrátu nebo vysráženého uhličitanu vápenatého (PCC) je třeba dalších (hydrátor, systém zachytávání CO2, karbonatační jednotka, sušička a balicí jednotky atd.). Společnost PEC Consulting navrhuje vhodná řešení výrobního závodu; v článku poskytuje schematický přehled zařízení vápenek od požadavků na těžbu,


přes drcení a prosévání suroviny, podávání do pece, manipulaci, dopravu, hydrataci, skladování, nakládání. World Cement 3/2018, str. 45- 48

VÚM/Kalt

9) Marble dust and cement manufacture Mramorový prach a výroba cementu Výzkumníci z indických institucí, Centra pro výzkum cementu a nezávislé testování a Národní rady pro cement a stavební materiály předkládají studii o možnosti využívání mramorového prachu při výrobě cementu. Výzkum souvisí se snahami indického cementářského průmyslu o snižování emisí CO2 (plán do r.2050: úroveň emisí do 0,58 t CO2 /t cementu cestami zlepšení energetické účinnosti, využití odpadního tepla a použití nových technologií, zvýšení používání AF a zvýšení náhrady slinku v cementu). Částečná náhrada slínku v cementu vápencem, dodávaným při společném mletí se slínkem, má dle uskutečněných globálních výzkumů pozitivní vliv na zvýšenou frakci jemnějších částic, vedoucí k lepší distribuci velikosti částic s následkem lepší zpracovatelnosti; jemné vápencové částice působí jako nukleační místa, podporující vývoj hydratačních produktů v raném stáří produktu. Chemická reakce CaCO3 z vápence s aluminátovými fázemi vede k tvorbě karboaluminátové fáze, přispívající nejen k rozvoji pevnosti, ale také zvýšení celkového objemu hydratované fáze a snížení poréznosti. Prach z mramoru, který je odpadním materiálem při zpracování mramoru, dostupný v množství 5-6 mil. t/r, je potenciálně vhodnou vápencovou přísadou. Předkládaná studie zkoumala chemické a fyzikálních vlastnosti obyčejného portlandského cementu (OPC) a vápencových směsných cementů (PLC), připravených laboratorně z portlandského slínku a mramorového prachu (jemnost 3R 90 µm) s různými podíly CaO a MgO a v různých hmotnostních % poměrech (10, 20 a 30 hm.% mramorového prachu) společným mletím v laboratorním kulovém mlýně. Testování směsí zahrnovalo stanovení rozdělení velikosti částic, jemnosti metodou dle Blaina, konzistence, tuhnutí a 3denních, 7denních a 28denních pevností v tlaku, rozměrovou stabilitu. Vývoj hydratačních produktů v cementových pastách byl zjišťován metodou rentgenové difrakce. Jemnost cementových směsí PLC vedla, dle očekávání, s rostoucím obsahem mramorového prachu ke zvyšování hodnoty jemnosti dle Blaina a snížení požadovaného množství vody na přípravu pasty o normální konzistenci; na dobách tuhnutí a rozměrové stabilitě se obsah mramorového prachu neprojevil; pevnost v tlaku výsledných cementových malt PLC se v rané fázi vývoje pevnosti zvýšila oproti použití přísady obyčejného vápence. Byla prokázána využitelnost mramorového odpadu jako minerální přísady v cementářské výrobě a vhodnost tohoto způsobu k podpoře udržitelného rozvoje. World Cement 3/2018, str. 49- 60

VÚM/Kalt

10) Cement hydration Hydratace cementu Zakladatel společnosti Kalmatron, zaměřující se na betonářské příměsi a vyrábějící patentovanou řadu aditiv KALMATRON®, pojednává o požadavcích na vysokopevnostní betony (HPC) a účinných způsobech dosažení co nejvyšší hydratace cementu. HPC směsi typicky obsahují vysoký % obsah cementu a pucolánových přísad jako popílek nebo křemičité úlety. Vyznačují se sníženým poměrem voda /


cement, což omezuje stupeň hydratace cementu. Vysoká zpracovatelnost a trvanlivost betonu, včetně vysoké pevnosti v tlaku a tahu a kapalinové nepropustnosti, je dána rychlou hydratací cementových zrn již během dávkování betonu a hojností tvorby cementového gelu s malým množstvím vody. Problémy způsobuje přítomnost hydroxidu vápenatého, který tvoří přibližně 25%-30% hydratačních produktů při hydrataci portlandského cementu. Tento Ca(OH)2 je rozpustný ve vodě a vyznačuje se silným vedením kapalin skrz betonové těleso, přičemž absorbovaná voda a kapaliny vnášejí soli, škodlivé pro trvanlivost betonu. Jedním z řešení tohoto problému je použití pucolánů, které spotřebovávají hydroxid vápenatý za tvorby kalciumsilikátových hydrátů, snižují poréznost betonu a zvyšují jeho hustotu a pevnost. Hydratační reakce cementových zrn o běžné velikosti ≥90 µm v betonových konstrukcích trvá až 50 let, je doprovázená strukturálními deformacemi a uvolněním exotermického tepla. Rozdíl mezi vysokou tepelnou energií hydratace cementu a nízkou tepelnou energií adsorpce vody na povrchu cementového gelu je spojen s entropií tvorby betonové struktury. Proto byly pro masivní betonové konstrukce vyvinuty cementy s omezenou rychlostí vývoje tepla (mají však nízkou počáteční pevnost). Hydrataci cementu lze stimulovat použitím hydratačních přísad pro vysokopevnostní betony produktové řady KALMATRON®, KF-A, KC a K100®. Tyto přísady chemicky depolarizují molekuly vody v podávané dávce, a během prvních 20 minut mokrého míchání redukují velikost částic cementu ze 100 µm na 10 µm. Účinkují ve 4 reakčních krocích: iniciace rozpouštění cementových zrn hydratací oxidace kov obsahujících prvků - koloidace volných molekul vody - stabilizace gelu cementového kamene. Tyto reakce umožňují snížení poměru vody / cementu bez ztráty zpracovatelnosti o 10 - 30%. Zároveň nižší obsah vody v betonu eliminuje deformační změny v betonu. Vytvrzený beton je hutnější, s póry řádu mikropórů, s minimálním rozdílem poloměrů kapilár ve středu a na povrchu betonové konstrukce, což zvyšuje nepropustnost vody a zajišťuje odolnost proti působení agresivního prostředí. Kalmatron také poskytuje stabilní zbytkový magnetický efekt, s tlumícím účinkem na tvorbu exotermického tepla o 30 - 50%. World Cement 3/2018, str. 61- 64

VÚM/Kalt

11) Cement additives Přísady do cementu Francouzský výrobce chemických přísad do betonů a cementů, společnost CHRYSO Group, uvádí článek, zabývající se přínosem intenzifikátorů mletí cementu. Výzkumy, zabývající se mechanismy působení mlecích přísad, zajišťují pochopení chemických interakcí mezi přísadami a cementem a jsou klíčové pro správné dávkování pro optimalizaci mletí i s ohledem na následnou reaktivitu cementu. Různé typy mlecích technologií (systémy předmílání, HPGR, kulové mlýny / třídiče, vertikální válcové mlýny, mlýny Horomill®) pracují na různých principech, kombinujících tlak, tření a náraz, a diagnostika mlecího procesu je nezbytná ke správnému výběru aditiva dle charakteristik účinku s příslušným typem cementu. Společnost CHRYSO zajišťuje profesionální technický přístup při výběru vhodného mlecího aditiva u konkrétního zákazníka, zvažující vlivy parametrů mletí a jejich variabilitu s pomocí analýzy statistických dat. Článek zahrnuje příklady vyhodnocování individuálních případových řešení mletí. Nedílnou součástí dosažení optimalizace mletí jsou školení technické obsluhy, poskytující sdílení osvědčených postupů a doporučení založená na případových studiích a průmyslových normách. Vhodné skladování aditiv a vysoká


dávkovací přesnost při aplikaci je další důležitou podmínkou pro maximální využití účinku aditiva. World Cement 3/2018, str. 65- 71

VÚM/Kalt

12) Where´s hot & where´s not Kde je horko a kde ne Poradenská společnost Cement Business Advisory (CBA) uvádí tržní analýzu cementářského průmyslu v zemích Perského zálivu a severní Afriky s výhledem do r. 2022, publikovanou v nedávné zprávě „Cement Business Research“ (CBR). Zahrnuje státy Alžírsko, Egypt, Kuvajt, Maroko, Omán, Katar, Saúdskou Arábii, Tunisko a SAE. Populace v uvedeném regionu v r. 2017 dosáhla 240 mil. obyv.; cementářská spotřeba činila. 190 t/r. Existují však významné rozdíly ve spotřebě cementu/ os. mezi různými zeměmi, stejně tak i různé charakteristiky produkce / spotřeby. Státy Zálivu však patří k nejvyšším spotřebitelům cementu na světě. Cementářská produkce regionu činila asi 275 mil. t cementu, z 97 integrovaných cementáren a 22 samostatných mlýnic cementu. Faktor využití cementářských kapacit (DCUFTM) v regionu byl asi 69%. Do r. 2022 se očekává růst poptávky v regionu kolem 4,5% ročně na přibližně 235 mil. t/r; růst kapacit se očekává >3%/r na přibližně 315 mil. t/r (téměř výlučně v severoafrických zemích), což zajistí mírné snížení nadbytečných kapacit v regionu a zlepšení faktoru DCUF z 69% na 75%. S využitím analytického nástroje „Matice mezinárodního obchodního hodnocení“ (ITAM™) posoudila společnost CBA jednotlivé cementářské trhy v regionu Perského zálivu a severní Afriky z hlediska podmínek jako struktura a dynamika průmyslu, konkurenční situaci na trhu (konsolidační index), apod., a vyvodila podmínky potenciálního růstu. Podle konsolidačního ukazatele patří např. trhy Saúdské Arábie, Egypta, SAE a Tuniska k vysoce fragmentovaným, zatímco v Ománu a Kuvajtu jsou vysoce konsolidovány. Při zaměření na výrobní náklady činí např. náklady na suroviny v Kuvajtu 30% celkové produkce, zatímco regionální průměr je 14%. Rovněž se v regionu velmi liší náklady na energii, které jsou často předmětem státních dotací. Souhrnné posouzení, vyjádřené ukazatelem CBRRT se pro trhy regionu Perského zálivu a severní Afriky pohybuje od hodnoty 32– Maroko, Omán (nejatraktivnější); po hodnotu 19– Libye (nejméně atraktivní). World Cement 3/2018, str. 72-78

VÚM/Kalt

13) Increasing load zone efficiency Zvýšení účinnosti nakládací zóny Společnost Flexco, výrobce součástí pásových dopravníků a poskytovatel servisu, v článku radí s řešením problémů v nakládací zóně pásových dopravníků. Nakládací zóna významně ovlivňuje životnost pásů a správné fungování celého dopravníku. Nakládací zóna je zdrojem potenciálních problémů: poškození pásu a spoje v oblasti dopadu materiálu (vzniká vlivem nesprávného materiálu postranních soklů a dochází k úniku abrazivního materiálu, vhodným řešením jsou uretanové lišty); poškození upínacích systémů soklů v oblasti dopadu materiálu (řešením systémy s rychlým přístupem a snadnou údržbou); zůstávání materiálu na pásu (způsobeno


příliš vysoko umístěným žlabem – ideálně má být dolní konec žlabu jen několik cm nad horní částí pásu); zvýšené úniky materiálu a tvorba fugitivního prachu v prostoru (vhodné je použít podpěry pásu, kluzné lože); únik materiálu vlivem posunu pásů (vhodné použít centrovací zařízení ještě před zónou nakládání, nakláněcí a otáčecí segmenty zajišťují mechanismus tření a změn profilu tahu); zachycení válečků, způsobující poškození pásu a spoje (řešením je zabránit vnikání prachu do ložisek – vycentrováním pásu). Vyhodnocení a optimalizace konstrukčního řešení pásového dopravníku v nakládací zóně může výrazně zlepšit produktivitu dopravníku. World Cement 3/2018, str. 79-82

VÚM/Kalt

14) Choising a chain Výběr řetězu O tématu výběru správného dopravníkového řetězu pojednává článek společnosti Cobalt Chains. Mezi konstrukční materiály pro řetězy cementářských dopravníků patří manganová ocel (ocel Hadfield), vysoce legované oceli a nikl / chromové nerezové oceli. Manganová ocel (s obsahem11-14% Mn) je v cementářském průmyslu ideální volbou kvůli odolnosti proti otěru a schopnosti průběžného vytvrzování. Náročné podmínky v cementářském průmyslu představují především abrazivní materiály a možnost extrémně vysokých teplot. Vysoké teploty negativně ovlivňují strukturu kovu a způsobují oslabení řetězu. Současné technologie výroby průmyslových řetězů, včetně tepelného zpracování, indukčního kalení a povrchového navařování umožňují oddálit opotřebení a prodloužit životnost řetězu. Při procesu kování nedochází k přílišnému ovlivnění složení kovu, kované spojky řetězu, vyrobené z cementované (povrchové zvýšení obsahu C) nebo z prokalené legované oceli, jsou vhodné pro výrobu jednoduchých nebo dvojitých řetězů pro článkové dopravníky. Lité řetězové spojky nejsou tak pevné jako kované, což se kompenzuje vyšší tloušťkou, používají se v provedení z oceli X120MN13 nebo podobné manganové oceli, pro řetězy vystavné vysokému zatížení a vysokým teplotám (řetězové hřeblové dopravníky, manipulace s horkým slínkem). Vysokopevnostní svařované tažné řetězy patří k novější generaci řetězů, vyráběné speciálně pro aplikace s cementovým slínkem, jsou alternativou k litým manganoocelovým tažným řetězům a mohou být dodatečně upraveny navařenými pouzdry z materiálů s dobrou odolností vůči šokovému zatížení. K svařování ocelových řetězů se využívá metoda robotického svařování, zajišťující přesné řízení parametrů svaru a vysokou opakovatelnost. Strojírenské ocelové řetězy s přídavným zařízením typu G nebo K poskytují alternativní možnost dvojitého řetězce, a jsou využívány pro primárně mazivem ošetřené a utěsněné spoje, nejsou však vhodné pro vysoké teploty. Zpracování indukčním kalením poskytuje výhodu možnosti selektivní aplikace na určité oblasti, aniž by bylo ovlivněno složení celé součásti, což předchází nežádoucím změnám vlivem teplotního působení. Indukční kalení zajišťuje tvrdší vnější povrch pro náraz, otěr a šokové zatížení při zachování pevnosti a tažnosti vnitřního jádra. Povrchové navařování spočívá v přidání výrazně tvrdší složky, odolné proti otěru, typické materiály zahrnují austenitickou manganovou ocel, martenzitickou ocel, slitinu na bázi niklu a kobaltu a martenzitické a vysoce chromové litiny, nově pak povlaky karbidem wolframu, metodou depozice v parní fázi.


Pro určení tvrdosti ocelí se v současnosti používají 3 metody měření tvrdosti, Brinellova, Vickersova a Rockwellova (HR-C). World Cement 3/2018, str. 83-86

VÚM/Kalt

15) Conveying in challenging terrain Dopravování ve velmi náročném terénu Rakouská společnost Doppelmayr, strojírenský výrobce lanových drah, vyvinula průmyslové dopravní řešení RopeCon®, kombinující systém pásového dopravníku s výhodami lanovky, jako snadné překonání složitého terénu a možnost nejkratšího spojení nakládacího a vypouštěcího místa. Visutý pásový dopravník RopeCon® je tvořen dopravníkovým pásem, poháněným hnacím bubnem a vybaveným otočným zařízením, které následně po vypuštění materiálu otáčí pás o 180°, aby znečistěná strana pásu byla obrácená nahoru a zabránilo se pádu ulpělého materiálu, a dalším otočným zařízením v nakládací stanici. Pohonný systém je podobný pohonu běžného pásového dopravníku a skládá se z převodovky a elektromotoru. Oporu pásu tvoří pravidelně umístěné nápravy, opatřené kolečky, která se pohybují po kolejích s pevným ukotvením. Součástí systému jsou věžové konstrukce, zajišťující nesení dopravníkového systému nad terénem. Systém obsahuje celkem 3 páry traťových lan, přičemž spodní pár nese prázdný pás a pár uprostřed nese naložený pás. Systém má nízký valivý odpor, což znamená nízké provozní náklady. Servisní a údržbářské práce jsou prováděny z Inspekčního vozidla, pojíždějícího po 3. páru traťových lan. Článek seznamuje s případovým řešením pro cementárnu Berner Cement v Súdánu, kde visutý dopravník RopeCon® umožňuje přepravu přes Nil, přičemž věžové konstrukce zohledňují sezónní vysokou hladinu Nilu a zároveň zabírají minimum cenné zemědělské půdy na březích. Další uváděné případové řešení představuje rozšíření instalovaného dopravníku RopeCon®, sloužícího přepravě inertního materiálu na odpadovou skládku podél rozsáhlého švýcarského údolí Tufentobel. World Cement 3/2018, str. 87-89

VÚM/Kalt

16) Conveyor mission: production done safely Poslání dopravníku: bezpečné provádění výroby Přední manažeři společnosti Martin Engineering, výrobce zařízení pro zajištění plynulosti materiálového toku sypkých materiálů, se v článku zaměřují na bezpečnost práce, která se v současném průmyslu posunula do popředí zájmu. Oproti dřívější situaci v minulém století se nehodovost a úmrtnost v nerostném a těžebním průmyslu dramaticky snížila, došlo však k určité stabilizaci nehodovosti, nikoli k stavu absolutní bezpečnosti. Bylo ověřeno, že výrobní společnosti, které dbají na vysokou bezpečnost provozu, mají vyšší produktivitu a zisk než výrobci, zaměřující se na minimalizaci nákladů. Hlavní p říčinou nehod nebývá riskantní chování zaměstnance, a každý incident by měl být podrobně analyzován, aby mohlo následovat promyšlené nápravné opatření. V rámci provozu dopravníků sypkých materiálů bylo zjištěno 5 základních příčin vzniku nehod: 1) firemní kultura nadřazuje produkci nad ostatní hlediska; 2) pořizování ochranných prvků se soustřeďuje na nejnižší cenové nabídky; 3) řešení jsou zbytečně složitá; 4) firemní bezpečnostní předpisy se vyznačují přeregulovaností; 5) personál je nedostatečný počtem nebo nedostatečně proškolený.


Správným přístupem při pořizování dopravníku, který se projeví i ve vysoké bezpečnosti práce, ale i dlouhé životnosti dílů, nízké potřebě údržby a vysoké účinnosti a návratnosti investic, je dostatečný čas pro specifikaci dopravníku a výběr zavedené dodavatelské společnosti, nikoli rychlá rozhodnutí a nejnižší pořizovací cena. World Cement 3/2018, str. 90-95

VÚM/Kalt

17) Vacuuming up the risk Vysávání rizika Výrobce vakuových technologických zařízení, společnost DISAB, vysvětluje důležitost odsávání prachu z prašných průmyslových prostředí z hlediska prevence předcházení druhotným explozím. Rizikové prostředí s nebezpečím vznícení a exploze se v cementářském průmyslu vyskytuje při manipulaci s pevnými palivy; tato pracoviště podléhají nařízením směrnice ATEX 1999/92 / EG (vyžaduje speciální proškolení pracovníků, udržování bezprašného prostředí, zóny, označení Ex), přičemž strojní zařízení musí být v souladu s požadavky směrnice ATEX 214/34/EU (certifikovaná konstrukce). Minimalizace rizik vzniku sekundárního výbuchu je v provoze zásadní. Použití výkonného vakuového systému, vyhovujícího směrnici ATEX, speciálně navrženého pro průmyslové využití, minimalizuje odstraněním prachu riziko sekundárního výbuchu. Pomáhá rovněž minimalizovat riziko vnikání prachu do pohyblivých částí zařízení nebo poškození ložisek a snižuje ztráty produktu umožněním vracení uniklého materiálu zpět do výroby. Přínosem je rovněž čistota pracoviště, spojená s požadavky bezpečnosti práce. Mnoho cementáren ocenilo přínos účinných a flexibilních vakuových systémů společnosti DISAB. Článek uvádí případovou studii z egyptského závodu výrobce stavebních materiálů, společnosti TITAN Group. Společnost HAUGEN Systems AB, distributor společnosti DISAB v Egyptě, instalovala v r. 2015 vakuový čistící systém zahrnující kombinaci stacionárních a mobilních jednotek na vysávání prachu. Řešení umožňuje rozprášenou surovinu a mletou granulovanou strusku vracet do výrobního procesu, zatímco bezprašné prostředí minimalizuje nebezpečí výbuchu. Pozitivní zkušenosti s vakuovým systémem společnosti DISAB přiměly společnost TITAN Group k rozšíření zakázky na instalaci dalších 8 vakuových systémů v ostatních egyptských cementárnách skupiny. Pro výběr vhodných vakuových jednotek je důležité vzít v úvahu prostorové uspořádání provozu. World Cement 3/2018, str. 96-100

VÚM/Kalt

18) Controlling dust Řízení prachu Projektový manažer společnosti Standard Industrie pojednává v článku o patentovaném systému LIFTUBE, zajišťujícím pomocí účinného utěsnění dopravníkových pásů řízení prachu během dopravy za účelem zlepšení výroby a bezpečnosti. Systém se instaluje na pásový dopravník v podobě škálovatelných standardních 1m modulů, ve spodní části systému je integrován segment s centrálním válcem a postranními kluznými deskami s náklonem, zajišťující spolu s vrchním krytem


bezpečné zakrytí přepravovaného materiálu. Systém je k dispozici v šířkách 500- 1400 mm, v provedení pro vysokoteplotní a explozivní prostředí a v samozhášecím provedení. Přínosem instalace systému LIFTUBE je sníšení úniku prašnosti do okolí, zlepšení viditelnosti kolem dopravníku, zajištění bezpečnosti pracovníků a omezení nutnosti údržby pásu. Pro další omezení prachových emisí lze systém LIFTUBE dovybavit přizpůsobitelnou jednotkou – sběračem prachu s filtrem o filtrační ploše 1845 m2, ventilátorem o výkonu 2,2-4 kW a systémem trysek zpětného proplachu proti ucpávání. Článek seznamuje s umístěním systému LIFTUBE na dopravník za drtičem ve vápencovém lomu v Haute-Savoie nedaleko Ženevy. Systém LIFTUBE je v souladu s evropskými a mezinárodními předpisy (směrnice ATEX 2014/34 / EU; dobrovolný mezinárodní certifikační systém IECEX) a vhodný pro používání v rafinériích a chemickém průmyslu pro přepravu materiálů s nebezpečím výbuchu v prostředích. World Cement 3/2018, str. 101-104

VÚM/Kalt

19) Accelerating to improved performance Akcelerace pro zlepšený výkon Autorem článku je výkonný ředitel společnosti Hansford Sensors, vyrábějící akcelerometry a další vybavení; vysvětluje uplatnění akcelerometrů, používaných pro měření odstředivých a setrvačných sil, i při aplikaci metody akceleračního obálkování, zjišťování defektů ložisek a rotačních strojů na bázi monitorování vibrací. Technika akceleračního obálkování umožňuje izolovat jednotlivé zvuky, resp. odfiltrovat nízkofrekvenční opakující se vibrace a získat zvuk, charakterizující poškozené ložisko. V cementářském průmyslu se vyskytuje řada strojů s rotujícími součástmi (mlýny, ventilátory) a využití techniky akceleračního obálkování poskytuje vysoký přínos pro prevenci selhání důležitých součástí a strojů. Technika akceleračního obálkování se nejčastěji používá v systémech s válečkovými ložisky, ale může být použita také u systémů, jako jsou elektromotory a převodovky. Umožňuje překonat omezení běžného spektra rychlostí u měřících metod a identifikovat poškození součásti v nejranější fázi. Porucha válečkového segmentu způsobuje opakované nárazy, které generují rezonanční frekvence na okolních kovových plochách stroje a ovlivní celkový vibrační signál stroje, který je akcelerační metodou s použitím pásmového filtru postupně odizolován a rektifikací a demodulováním filtrovaného výstupního signálu je interpretován ze sběrače dat akcelerometru nenáhodný poruchový signál. Pro úspěšnou aplikaci metody je nutná správná volba kmitočtového rozsahu akcelerometru a vhodný způsob umístění snímače ke krytu měřeného stroje, aby snímač mohl efetivně měřit vodorovné, vertikální a axiální pohyby. V rozvinutých zemích je technika akceleračního obálkování běžnou metodou, v rozvíjejících se ekonomikách, které se staly stále dominantnějšími centry výroby cementu, převládají levné metody; investice do sofistikovaných monitorovacích technik, jako je akcelerační obálkování však budou s postupným růstem výrobních nákladů ospravedlnitelnější. World Cement 3/2018, str. 105-108

VÚM/Kalt


20) Coat or corrode: protecting the kiln Povlak nebo koroze: ochrana pece Společnost 3L&T Inc., specializující se na vývoj a aplikaci keramických antikorozních povlaků pecí (nejnovějším vyvinutým keramickým povlakem je produkt KilnGard™ -600SCW, odolný při teplotách až 600°C, otěruvzdorný a imunní vůči útoku horkých kyselin, které kondenzují na vnitřní stěně pece), uvádí v článku případovou aplikaci z mexické cementárny Huichapan, patřící společnosti CEMEX, kde se zhroutila korozí poškozená pec (havárie se naštěstí obešla bez zranění). První aplikace povlaku KilnGard-600S na korozí poškozené peci byla provedena v roce 2008, při roční inspekci byla prokázána účinnost ochrany a vedení údržby rozhodlo o aplikaci na dalších pecních sekcích. Aplikace povlaku se provádí během odstávky pece. Před aplikaci nástřiku je důležitá pečlivá příprava povrchu, pro aplikaci se používá taková nádoba (Binks Pressure Tank 83Z) se speciální pistolí pro viskózní kapaliny (Binks Model 7D), bezvzduchový sprej není vhodný. Po sušení při teplotě prostředí po dobu 12-24 hodin lze instalovat žáruvzdorné cihly. Ošetřená pec je v současnosti v provozu. Doporučená monitorovací metoda protikorozní ochrany pecního pláště měřením tloušťky kovu podél pece. Snaha o neustálé vylepšování účinnosti vyvíjených ochranných povlaků se projevuje v průběžném uvádění na trh nových vývojových verzí: současný povlak KilnGard-600SCW je již 7. verzí, která má v porovnání s verzí z r. 2011 delší životnost, je méně náchylná k tvorbě puchýřů a je odolnější vůči praskání a odlupování po testech kontaminace kyselinou a solným ostřikem a je odolnější vůči otěru. Nyní je ve fázi dlouhodobých testů 8. verze povlaku. World Cement 3/2018, str. 109-112

VÚM/Kalt

21) Meeting the ENERGY STAR challenge Splnění výzvy ENERGY STAR Redaktor časopisu World Cement seznamuje na základě informací výkonného viceprezidenta společnosti CEMEX, výrobce stavebních materiálů, s vývojem sítě terminálů společnosti CEMEX a projekty udržitelnosti. Společnost CEMEX provozuje na území USA síť více než 50 terminálů, obsluhujících kamiony, železnižní dopravu a nákladní lodě, které jsou pro přepravu širokého výrobního sortimentu společnosti (beton, prefabrikáty a produkty pro zdění, aj.) na koncové trhy klíčové. V listopadu 2017 byl zprovozněn nový železniční distribuční terminál v Commerce City v Coloradu. Článek zmiňuje úspěšné výsledky programů pro řízení energetických zdrojů v starších distribučních terminálech San Diego a La Miranda. Terminál San Diego, zprovozněný v r. 1978, distribuuje cement pro oblast jižní Karolíny; terminál La Miranda, zprovozněný v r. 1988, distribuuje cement pro oblast kolem Los Angeles, oba terminály splnily požadavky certifikátu ENERGY STAR, udělovaného Úřadem pro ochranu životního prostředí USA (EPA), snížení spotřeby elektřiny o 10% během 1 roku. Kromě uvedených terminálů získaly certifikaci ENERGY STAR další závody společnosti CEMEX: cementárna Clinchfield v jižní Georgii, závody Miami a Brooksville South na Floridě a závod Victorville v jižní Kalifornii.


Společnost CEMEX podporuje udržitelný vývoj i ochranou přírody (ocenění v programu Gold Tier za ochranu přírody v ekologické rezervaci El Carmen) a životního prostředí (využívání alternativních paliv a alternativních surovin), investovala také do obnovitelných zdrojů energie (větrná elektrárna v Madison a ve Victorwille v Kalifornii). World Cement 3/2018, str. 113-116

VÚM/Kalt

22) Across the Irish Sea Přes Irské moře Společnost Ecocem Ireland Ltd., dceřiná společnost Ecocem Materials, která se od svého založení v r. 2002 stala největším evropským výrobcem a distributorem vysokopevnostního cementu s náhradou části slínku podílem mleté granulované vysokopecní strusky (CEM Ill / A), zahájila svůj provoz v Dublinu v r. 2003 a v dubnu 2016 otevřela svůj první dovozní terminál ve Velké Británii v Runcorn v Cheshire, jehož kapacita byla brzy zdvojnásobena na současných 14 000 t. O rok později otevřela společnost Ecocem nový terminál v Sheerness v Kentu, umožňující dodávat na britský trh úspěšný ekologický „Cement příští generace“ k zajištění rostoucí poptávky britského stavebního průmyslu, uzavřela dlouhodobé smlouvy s hlavními výrobci betonu ve Velké Británii a s dynamickým růstem počítá i v r. 2018. Společnost posiluje potenciál technologie mleté granulované vysokopecní strusky (GGBS) a vytváří inovativní řešení nejen v rámci tradičních trhů s čerstvým betonem, ale také v dalších tržních a průmyslových odvětvích, jako betonové prefabrikáty, omítky, potěry, suché malty, stříkaný beton a stabilizace půd. Strategie společnosti Ecocem se zakládá na úzké spolupráci s předními evropskými ocelářskými výrobci, která vyvrcholila investicí výrobce AccelorMittal do francouzského podniku společnosti Ecocem; rovněž úzce spolupracuje s přístavní provozovatelskou společností Peel Ports, která se spolupodílela na investicích do rozvoje výše zmíněných terminálů. Exportní terminál Sheerness společnosti Ecocem zahrnuje 2 sila s vybavením od společnosti FLSmidth Ventomatic, Endress+Hauser, aj.; 250 m potrubí, instalované pod existujícím nábřežím, poskytuje nejpřímější dopravní trasu z lodi do sil. Terminál je obsluhován loděmi o tonáži 4000- 5000 t, které jsou nakládány na výrobních místech společnosti Ecocem jinde v Evropě (v Dunkirk ve Francii v současnosti probíhá výstavba 4. výrobního závodu společnosti Ecocem, který bude produkovat 750 000 t/r GGBS, určené pro trhy severní Francie a Velké Británie). World Cement 3/2018, str. 117-120

VÚM/Kalt

23) A fan of efficiency Ventilátor účinnosti Výrobce průmyslových ventilátorů a zařízení pro pneumatickou manipulaci s materiály, společnost ProcessBarron, uvádí článek, zaměřený na hodnocení účinnosti ventilátorů s mechanickým tahem. Účinný ventilátor je ten, který nezvyšuje náklady. Hodnocení výkonnosti ventilátorů je více typů a pomáhají vyhodnotit systém mechanických ventilátorů v závodě. Účinnost je hodnota, vypočítaná jako poměr teoretického a aktuálního užitečného výkonu. Ztráty jsou způsobeny řadou faktorů, jako je únik, tření, turbulence. Celkovou účinnost vypočítat vynásobením následujících


faktorů účinnosti: hydraulická účinnost x objemová účinnost x mechanická účinnost; statická účinnost je poměr statického tlaku ventilátoru (FSP) k celkovému tlaku ventilátoru (FTP) vynásobenému celkovou účinností ventilátoru. Akceptovatelné rozmezí účinnosti ventilátoru se liší podle typu ventilátorového systému. Radiální ventilátory s rovnými lopatkami mají nejnižší účinnost, 65-72%, a tedy nejvyšší nároky na hnací sílu, následují ventilátory s radiálními hrotovými lopatkami (účinnost 72-78%), ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami (účinnost 72-76%), ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami existují ve 3 dílčích typech s účinnostmi 79-88% dle typu. Hodnocení ventilátorů se systémem mechanického tahu, založené na účinnosti, však není jediným kritériem výběru pro projekt; zákaznické oddělení společnosti ProcessBarron se snaží maximalizovat zdroje zařízení a minimalizovat náklady na energii a nezaměřuje se pouze na účinnost; nižší příkon povede k zlepšení ekonomiky provozu. World Cement 3/2018, str. 121-122

VÚM/Kalt

24) Quality in, quality out Kvalita v kvalitě Dr. Kawalec, nezávislý konzultant pro oblast cementářského průmyslu, se v článku zaměřuje na suroviny, používané při výrobě cementu a popisuje koncepci řízení jakosti v provozu lomu. Cementářská surovinová směs přichází do surovinového mlýna obvykle ve složení: 42% CaO, 14,2% SiO2, 3,6% Al2O3 a 2% Fe2O3 (nebo jiné FeIII+ korekce); aby byly splněny požadavky optimálního chemického složení, je nutné najít správný poměr míchání mezi dostupnými surovinami a korekcemi. Hlavní surovinou je sedimentární vápenec (CaCO3 obsahující ~56% CaO)/ slín/ jílovce / jíly s obsahem CaO (a rovněž SiO2, Al2O3 a Fe2O3)/ břidlice (sedimentární hornina obsahující křemen a kalcit) a písky /pískovce s vysokým obsahem SiO2; mezi nejběžnější korekce patří: křemičitý písek, železná ruda, bauxit, ložový popel. K nejdůležitějším vedlejším prvkům, vyskytujícím se v surovinové směsi, ovlivňujícím cementářský výrobní proces, patří MgO (nebezpečí expanzí a trhlin na betonu), SO3 (inhibitor těkavosti alkálií, snižuje pevnost v tlaku a způsobuje expanzi betonu, tvoří znečišťující emise), K2O a Na2O (reaguje s SO3 a Cl, může způsobovat vznik kroužků a inkrustací), P2O5 (reaguje s CaO a snižuje počáteční pevnost v tlaku), Cl (korozivní působení). Z důvodu nehomogenity chemického složení surovin je při plánování a provádění těžby nezbytná přísná kontrola kvality (geologický průzkum s vytvořením geologického modelu zajistí udržitelné dlouhodobé zásobování surovinami). Důležitou součástí krátkodobé kontroly jakosti je správný odběr a analýza vzorků. World Cement 3/2018, str. 124-128

VÚM/Kalt

25) Does engineering quality still matter? Záleží na technické kvalitě? Autor článku ze společnosti Independent Cement Consultants zdůrazňuje důležitost závodních přejímacích testů přijatelnosti (FAT) po instalaci procesních zařízení při projektech výstavby a modernizací cementáren a informuje o některých změnách způsobů provádění provozních testů přijatelnosti a možnými budoucími dopady. Obecným cílem FAT je zajistit, aby nově dodané zařízení, obvykle vyrobené na zakázku, bylo "vhodné pro daný účel", spolu s FAT je důležitým prvkem také poskytnutí podpory výrobce během fáze instalace a uvedení do provozu. Kontroly


nástrojů a techniky pro kompletní provedení FAT zahrnují ultrazvukové zkoušky, testování penetrace pomocí barviva, testování tloušťky materiálu, testy dynamického zatížení, zkušební testy provozních period, testery povrchové úpravy a další; přesnost a kalibrační metody se časem zdokonalily a jsou spolehlivější. Protože u výrobců originálních zařízení (OEM) se vlivem snižování počtu kvalitářů snížilo množství revizí kritických komponent, je pro koncového uživatele výhodné zapojit do projektu modernizace či výstavby externí odborníky z oborových asociací. V průběhu let je také, v souvislosti se snahou o snižování nákladů, trendem u výrobců OEM využívat větších mezinárodních dodavatelských řetězců, dodávajících výrobcům OEM hlavní vybavení pro typické cementářské projekty. Zde musí sehrát svou roli společné mezinárodní normy. Včasná detekce jakostních defektů v raných fázích výroby hlavních komponentů, podporovaná investováním do testů FAT, může eliminovat pozdější finančně náročné komplikace se zpožděním projektů. World Cement 3/2018, str. 129-130

VÚM/Kalt

26) Spotlight Zprávy Novým generálním ředitelem společnosti Holcim (Deutschland) GmbH je od února 2018 T. Hahn; přebírá funkci po J. Dieboldovi, který přechází do mateřské společnosti LafargeHolcim v Curychu. T. Hahn má zkušenosti z obchodně zaměřených manažerských pozic ve společnosti Sika (divizi betonu a hydroizolací), rovněž pracoval v cementářském výzkumu a vývoji. www.holcim.de Světová asociace cementu (WCA) oznámila v únoru 2018 jmenování B. Mathieuho ředitelem klimatického programu. V této funkci bude vést globální fórum WCA o změně klimatu, jehož cílem je vypracovat plán Světového cementářského sdružení o změně klimatu. Fórum se uskuteční ve dnech 27.-28.6.2018 v Paříži. B. Mathieu působil přes 20 let v cementářském, betonářském a průmyslu kameniva ve funkcích spojených s trvale udržitelným rozvojem (HeidelbergCement, LafargeHolcim) a zastupoval cementářský průmysl na konferencích Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Globální fórum WCA o změně klimatu sdružuje generální ředitele a představitele členských společností sdružení, jakož i externí zúčastněné strany, s cílem řešit environmentální výzvy, kterým čelí cementářský průmysl. Klimatický program je součástí rozsáhlejšího projektu Snahy udržitelnosti Světové cementářské asociace (WCASE), zajišťujícím sdílení osvědčených postupů a společné zvyšování standardů udržitelnosti v globálním průmyslu. www.worldcementassociation.org Výzva k podávání žádostí a nominací na 6. cenu Klause Dyckerhoffa; cena je udělována za významné příspěvky k výzkumu hydraulických pojiv, jejich aplikací nebo výrobních procesů; jednotlivcům nebo výzkumným skupinám z evropských univerzit či výzkumných ústavů, které nedávno publikovaly prestižní vědecký dokument, který: „podstatně rozšiřuje znalosti o hydraulických pojivech, připravuje cestu pro nové aplikace hydraulických pojiv, nebo výrazně zlepšuje výrobní proces hydraulických pojiv.“ Dokument musí být publikován v r. 2016 nebo 2017 v mezinárodně uznávaném vědeckém časopise, nejlépe s recenzí (peer-review). Abstrakty konferenčních rozhovorů nejsou přípustné. Kritéria výhry zahrnují originálnost, inovativní schopnost a metodologickou kompetenci, stejně jako očekávaný dopad na konstrukce na bázi


cementu bez ohledu na to, jaké akademické kvalifikace mají autoři / kandidáti. Této ceně, udělované každé 2 roky, byla přidělena částka 30 000 €; výhra může být rozdělena dle uvážení poroty. Nominace nebo žádosti by měly být podány do 1.5.2018. Cena bude pravděpodobně udělena na 8. kongresu VDZ v Düsseldorfu, pořádaném v termínu 26.-28.9.2018. Podrobné informace na: www.klaus-dyckerhoffprize.org; www.vdz-online.de Společnost Gebr. Pfeiffer SE, výrobce mlýnů MVR, získala další objednávku od tureckého výrobce. Turecký dodavatel Bilim Makina, který již dříve dodal nyní úspěšně provozovaný mlýn MPS 250 BK na mletí ropného koksu pro cementárnu v Elazig, nyní objednal stejný typ mlýna pro nový projekt Dinçer Çimento v Bilecik, bude zajišťovat prostup 30 t/h ropného koksu o jemnosti 3%R 90 μm. Pro mletí cementu a cementářské suroviny dodavatel Bilim Makina rovněž upřednostňuje technologií Pfeiffer MPS; pro společnost Dinçer Çimento byl vybrán surovinový mlýn MVR 5000 R-4 s výkonem motoru 3800 kW s prostupem 425 t/h cementové suroviny o jemnosti 12% R 90 μm; součástí dodávky je vysoce účinný cyklónový sběrač, ventilátor mlýna a některé uzavírací a ovládací klapky. Zprovoznění obou mlýnů je plánováno poč. r. 2019. www.gebr-pfeiffer.com Společnost thyssenkrupp Industrial Solutions získala od společnosti LafargeHolcim smlouvu na dodávku nové 3500 t/d kapacitní výrobní linky na cementový slínek v Maroku v oblasti Souss Massa asi 65 km jihovýchodně od regionálního hlavního města Agadir. Projekt EPC, zahrnující inženýrství, zajištění a výstavbu nového závodu od přípravy surovin až po skladování slínku a mletí pevných paliv, představuje zákaznicky uzpůsobené řešení s využitím nejmodernějších technologií, vyznačující se vysokou provozní spolehlivostí, úsporností zdrojů a energetickou účinností. Zahájení provozu je naplánováno na první pololetí roku 2020. Mezi hlavní zařízení patří primární drtič s prostupem 1000 t/h, obdélníkový sklad přísad, kruhová předhomogenizační skládka o skladovací kapacitě 12000 t, válcový mlýn Quadropol QMR² s prostupem 290 t/h a homogenizační silo obsahu 4600 t. Pecní linka se skládá z 5stupňové jednořetězcové výměníkové věže Polysius, 2oporové rotační pece a chladiče slinku Polytrack. Linka je doplněna kulovým mlýnem pro tuhá paliva a slínkovým zásobníkem s celkovou skladovací kapacitou až 65 000 t. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com Společnost HeidelbergCement oznámila, že její dceřiná společnost Lehigh Cement Company LLC podepsala dohodu o prodeji svého 51% podílu ve společnosti Lehigh White Cement Company minoritním akcionářům společnosti Aalborg Cement Company, Inc. a Cemex, Inc. Hodnota transakce činí přibližně 140 mil. US$. Uzavření transakce podléhá obvyklým podmínkám a očekává se během 1Q18. Cílem odprodeje je optimalizace portfolia společnosti HeidelbergCement za účelem dalšího růstu výnosů pro akcionáře. Společnost Lehigh White Cement Company provozuje 2 závody: Waco, v Texasu, a York, v Pennsylvanii, s roční výrobní kapacitou přibližně 255 000 t. www.heidelbergcement.com Středisko pro udržitelný rozvoj společnosti Cemex, Cemex-Tec, bude poprvé po 8 letech udělovat cenu Cemex-Tec 2018 projektům nejen z Mexika a zbytku Latinské Ameriky, ale z celého světa. Ve 8. ročníku bude cena Cemex-Tec jako každoročně udělena podnikatelům a studentům za vysoce účinné návrhy a projekty z oblasti udržitelného rozvoje, inovace a podnikání. Ocenění umožní financování, specializované workshopy a příležitosti k vytváření sítí. Cena Cemex-Tec je rozdělena do 2 kategorií s globálním rozsahem: 1) Transformace společenství - zaměřené na


vysokoškolské studenty (návrhy na udržitelnou transformaci komunity); 2) Sociální podnikatelé - zaměřené na podnikatele (projekty, řešící sociální problémy a podporující systémovou změnu). Registrace účastnických týmů a projektů v příslušných kategoriích do 30.4.2018 na: www.cdcs.com.mx Společnost Hanson Holdings Austrálie Pty Limited (Hanson Australia), australská dceřiná společnost HeidelbergCement AG, koupila od společnosti Swire Investments (Australia) Ltd. podniky Alex Fraser Group, předního dodavatele recyklovaných stavebních materiálů a asfaltu v Austrálii. Akvizice v ceně přibližně 135 mil.€ (3 provozy recyklovaných stavebních materiálů v Melbourne a 2 v Brisbane a 2 asfaltovny v Brisbane) významně posílí pozici společnosti Hanson Australia na trhu Melbourne a Brisbane. Očekává se, že společnost Alex Fraser vytvoří v r. 2018 EBITDA ve výši 20 mil. € (včetně synergií ve výši přibližně 3 mil. €). Společnost Alex Fraser si ponechá svou značku a bude nadále fungovat jako samostatný podnik. www.heidelbergcement.com Společnost LafargeHolcim kupuje společnost Kendall, předního výrobce kameniva a čerstvých betonů na jihu Anglie, který v r. 2017 vykázal tržby okolo 33 mil.CHF. Nový podnik bude řízen společností Aggregate Industries, pobočkou společnosti LafargeHolcim, která rozšiřuje svou činnost na jihu Anglie, a očekává se, že bude těžit z nadprůměrného národního růstu, zejména v oblasti bydlení. www.lafargeholcim.com Společnost LafargeHolcim posiluje svou přítomnost v Indii, její dceřiná společností Ambuja Cement investuje 200 mil.CHF do výstavby nové, 3,1 mil. t slínku kapacitní cementárny ve státě Rajasthan. Zprovoznění je plánováno na 2H20. Produkce cementárny bude určena pro severní oblast země včetně Delhi www.lafargeholcim.com Společnost LafargeHolcim bude v rámci průmyslového partnerství dodávat speciální cement pro výstavbu 2 velkých přístavních projektů, projektu DP World Posorja v Ekvádoru a komplexu Nador West Med v Maroku. 1) Integrovaný přístavní komplex Nador West Med na pobřeží Středozemního moře zahrnuje v 1. etapě, která má být dokončena v roce 2020, výstavbu vlnolamů, 3 terminálů pro ropu a sypké materiály a kontejnerový terminál. Betonové prefabrikáty budou zhotovovány ze speciálně vyvinutého cementu, zaručujícího 100letou trvanlivost v agresivním mořském prostředí. Projekt vychází ze zkušeností zakázky pro výstavbu přístavů Tangier Med I a II. 2) Nový multifunkční přístav na hluboké vodě v Posorje, 65 km od Guayaquilu, hlavního obchodního centra Ekvádoru, poskytne Ekvádoru přístup na světové trhy a zlepší konkurenceschopnost největšího světového vývozce banánů. Společnost Holcim Ecuador, dceřiná společnost LafargeHolcim, uzavřela smlouvu s CHEC, přístavní inženýrskou společností společnosti CCCC (China Communication Construction Company), která získala zakázku pro počáteční fázi výstavby přístavní infrastruktury, na dodávky speciálního cementu s vysokou pevností a síranovzdorností pro piloty a betonové panely pro výstavbu nábřeží. Počáteční fáze výstavby má být dokončena v r. 2019. Společnost LafargeHolcim se účastnila více než 30 přístavních projektů ve 20 zemích (přístavní terminál v Rijece v Chorvatsku, přístav Kuantan v Malajsii, německý přístav JadeWeserPort v Wilhelmshavenu); globální centrum výzkumu a vývoje společnosti LafargeHolcim v Lyonu ve Francii s laboratořemi skupiny po celém světě vyvinuly řadu řešení cementu a betonu na míru pro projekty přístavní


infrastruktury (chodníky, nábřeží, ochrana pobřeží, vlnolamy, včetně technické a logistické podpory). www.lafargeholcim.com 20. ročník Mezinárodní konference o stavebních materiálech ibausil se bude konat ve dnech 12.-14.9.2018 ve Weimaru / Německo, v Kongresovém centru "Neue Weimarhalle" pod vedením ředitele Institutu pro stavební materiály F.A. Fingera, Prof. Dr. Ing. H.-M. Ludwiga. Cílem konferencí ibausil, pořádaných již od r. 1964, je vytvoření mezinárodního fóra pro výměnu poznatků mezi výzkumníky z univerzit a technology z průmyslových podniků, s důrazem na problematiku vývoje a aplikací stavebních materiálů. Součástí konference je doprovodná výstava produktů a postupů a speciální exkurze v poslední den konference. Metodicky orientované příspěvky (výrobní inženýrství, ekologie, zajištění jakosti, zkušební metody a zkušební postupy, posouzení aktuálního stavu staveb, účinky příměsí, přísad a kameniv) jsou členěny dle aplikací: 1. Anorganická pojiva (1.0 Výrobní proces cementu; 1.1 Typy a vlastnosti cementů; 1.2 Hydratace cementu; 1.3 Účinek přísad; 1.4 pojiva a materiály na bázi síranu vápenatého; 1.5 Speciální pojiva); 2. Betony a trvanlivost betonu (2.0 Beton a kameniva; 2.1 Vysokopevnostní beton; 2.2 Samozhutnitelný beton a reologie; 2.3 Speciální betony (vláknitý, uhlíkatý, stříkaný, dálníční); 2.4 Výroba aditiv / 3D-tisk; 2.5 Polymerní cementové malty a polymerní cementový beton; 2.6 Alkalickokřemičitá reakce; 2.7 Síranový atak a tvorba thaumasitu a pozdního ettringitu; 2.8 Betonové výztuže a vliv chloridů, karbonatace; 2.9 Odolnost při opakovaném zmrazovánírozmrazování a odolnost vůči rozmrazovací soli); 3 Materiály zdí / Údržba staveb / Recyklace (3.0 Ochrana a údržba budov; 3.1 Zdivo z přírodního kamene; 3.2 Stavební keramika; 3.3 Vápenatokřemičité cihly a izolační materiály na bázi C-S-H; 3.4 Lehký beton a autoklávovaný pórobeton; 3.5 Malta, omítková malta a materiály pro podlahové potěry; 3.6 Lepicí materiály a plniva; 3.7 Recyklace stavebních materiálů). www.ibausil.de Strojírenská společnost turecké skupiny Dal Teknik Makina dokončuje projekt modernizace pecní linky č. 1 v turecké cementárně Nuh v Körfez. 3fázový modernizační projekt, zaměřený na zvýšení výrobní kapacity a energetickou úsporu se snížením výstupní teploty slínku, zahrnoval návrh, výrobu, instalaci a zprovoznění systému u cyklónové výměníkové věže, dopravního systému podávání do pece, slínkového chladiče, pecní hlavy a odstraňování prachu z cyklónu vedení terciárního vzduchu, úpravy ventilátoru chladiče, úpravy potrubí hadicového odlučovače a těsnění pecního vstupu. Výměnu zařízení: chladič slínku, pecní hlava a ventilátory chladiče dodala a zajistila společnost Fons Technology International. Modernizační projekt s rekordně krátkou dobou odstávky 35 dnů byla zvýšena kapacita výroby slínku z 2800 t/d na 3400 t/d a specifická spotřeba tepla na výrobu slínku se snížila z 870 kcal/kg slínku na 740 kcal/kg slinku. www.dalteknik.com Společnost Gebr. Pfeiffer získala během r.2017 z Nepálu již 4. objednávku vertikálního válcového mlýna, a to pro společnost Palpa Cement Industries Pvl. A bude instalován v závodě ve městě Sunwal. Mlýn typu MVR 3350 C-4 s pohonem 2150 kW je určen k mletí 130 t/h cementu na jemnost 3000 Blaine a 100 t/h vysokopecního cementu na jemnost 3800 Blaine. Uvedení mlýna do provozu je plánováno na polovinu roku 2019. Mlýn MVR je v současné době nejmodernější technologií mezi vertikálními mlýny, která se osvědčila po celém světě (zaručuje nízkou úroveň vibrací a vysokou účinnost mletí), v sousední Indii společnost Gebr. Pfeiffer prodala přes 140 těchto mlýnů. www.gebr-pfeiffer.com


Společnost Loesche GmbH získala objednávku k dodávce vertikálního válcového mlýnu typu LM 59.3 + 3 CS (VRM) pro stávající cementárnu Hoang Thach v provincii Hai Duong svého nového zákazníka, vietnamské cementářské společnosti Vicem (Vietnam Cement Corporation). Mlýn s výkonem 6200 kW, pro mletí slínku a přísad s prostupem 250 t/h cementu OPC o jemnosti 3600 dle Blaine, bude dodán spolu se zařízeními pro manipulaci se surovinou, systémem vnějšího návratu nadsítného podílu, odprašovacího zařízení, systémem dopravy materiálu, vícekomorovými sily a 2 balícími systémy, a rovněž TTO ohřívačem plynu Loma LF20, součástí dodávky je systém pohonu a řídící systém distribuce a mletí. Společnost Loesche zajistila integraci zařízení do stávajícího omezeného prostoru. Nová generace mlýnů, zahrnující mlýn LM 59.3+3CS, se vyznačuje pokročilou technologií a vysokou energetickou účinností. Cementářská skupina Vicem v r. 2017 vyprodukovala 26,6 mil. t cementu (v celém Vietnamu bylo v r. 2017 vyprodukováno 84 26,6 mil. t cementu. www.loesche.com ZKG International 4/2018, str. 4-13

VÚM/Kalt

27) Cutting mill combination for the comminution of heterogeneous materials in the cement industry Kombinace řezacího mlýna pro rozmělňování heterogenních materiálů v cementářském průmyslu Společnost Fritsch GmbH, výrobce laboratorních mlýnů, seznamuje se svým produktovým řešením, kombinací laboratorního mlýna Pulverisette 25/19, zdrobňujícího na bázi řezu, a integrovaného cyklonového separátoru. Sestava byla aplikována v testovací laboratoři jednoho z největších výrobců cementu a stavebních materiálů v Německu, společnosti Schwenk Zementwerke KG, pro testování tuhých alternativních paliv z průmyslových odpadů. K analýze obsahu Cl či ke stanovení výhřevnosti je důležitým primárním krokem rozmělnění materiálu na jemnost 3040 mm. Řezací (střižný) mlýn Pulverisette výrobce Fritsch se vyznačuje vysokou účinností, danou minimalizací mrtvých míst v mlecí komoře, podstatným zjednodušením procesu čištění mlýna, snadným přívodem materiálu, a čistým vysátím materiálu, přičemž síta nejsou umístěna v mlecí komoře. Bylo ověřeno, že zbytková vlhkost materiálu musí být <20%. Pro zdrobnění některých typů vzorků (například pneumatik) jsou řezací mlýny Fritsch nejvhodnějším řešením. www.fritsch.de ZKG International 4/2018, str. 14

VÚM/Kalt

28) ABB introduces gearless conveyor drive for wider range of motors ABB představuje bezpřevodový pohon dopravníku pro širší rozsah motorů Počátkem února 2018 uvedla společnost ABB na trh inovativní bezpřevodový pohon pro širší okruh dopravníkových systémů. Nejmodernější pohon je určen pro střední výkonový rozsah motorů, s výkonem 1 - 3 MW / 1 motor, kde významným způsobem snižuje prahovou hodnotu nákladů. Základním prvkem systému je motor s permanentními magnety, speciálně navržený pro těžební aplikace s náročnými podmínkami. Vlivem nižšího počtu komponent motoru je zvýšena spolehlivost a účinnost celého dopravníkového systému, snížena potřeba údržby a prodloužena životnost (oproti tradičním převodovkovým pohonům o >10 let na předpokládanou životnost 25 let). K dalším výhodám patří nižší velikost a hmotnost a zjednodušení


provozu, energetická úspornost a snížená hlučnost. Společnost ABB uvádí aplikaci nového pohonu instalovaného paralelně se stávajícím převodovým pohonem na vysokokapacitním (vykládka 15000 t/h) dopravníku rýpadla s korečkovým řetězovým systémem v lignitovém dole Jänschwalde německé společnosti Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Připojení obou pohonů k stejnému bubnovému hřídeli umožňuje přesné porovnání vlastností obou typů pohonů ve prospěch bezpřevodového. www.abb.com ZKG International 4/2018, str. 15

VÚM/Kalt

29) Dust-free automatic big-bag emptying system for fast emptying Bezprašný automatický vyprazdňovací systém pytlů big-bag pro rychlé vyprazdňování Společnost Telschig Verfahrenstechnik GmbH, výrobce zařízení pro manipulaci se sypkými materiály, seznamuje se systémem, vyvinutým pro vyprazdňování velkých průmyslových pytlů „big-bag“, který se osvědčil v chemických, potravinářských, recyklačních a cementářských provozech, a dosahuje kapacity vyprazdňování 25 pytlů big-bag/h, zdvojená verze pak 50/h. Zařízení je dodáváno v kompaktním provedení, včetně drtiče hrud na výstupu z vyprazdňovacího trychtýře; volitelně pak může být vybaveno mechanickým nebo pneumatickým dopravníkem, který lze nastavit na požadovanou nebo maximální kapacitu vyprazdňování. Plně automatický provoz s otevíráním, vyprazdňováním a dopravou nevyžaduje žádnou obsluhu, bezprašnost je zajištěna díky integrovanému filtru s odsávacím ventilátorem. Celý systém je upevněn na stacionárním nebo mobilním rámu včetně elektrického ovládání a kabeláže; může být použit v různých polohách dle požadavku aplikace. Systém je dostupný i v bezpečnostní, protivýbušné verzi s certifikátem Atex. www.telschig.com ZKG International 4/2018, str. 16

VÚM/Kalt

30) The company is our whole life! Společnost je celý náš život! Redaktor časopisu ZKG International uvádí interview s ředitelem rodinné německé vápenky Köhler Kalk, založené v r. 1938, kde se kalcinuje dolomitický vápenec, do předchozího roku v standardní šachtové peci, poté byla zprovozněna nově instalovaná rekuperační šachtová pec s paralelním průtokem (PFR) QualiCal a po jejím osvědčení byla stará pec zrušena. Důvodem investice byly nové environmentální předpisy a požadavky na zvýšení jakosti produktu. Volba dodavatele zohlednila vysokou flexibilitu a nabízené inovační technologické postupy, vzhledem k tomu, že zde produkované dolomitické vápno má velmi široké spektrum velikosti částic, a provozní režim pece a limitní podmínky procesu musely být odpovídajícím způsobem nastaveny; rovněž poskytnutý digitalizační balíček byl v optimální kombinaci. Proces instalace byl do značné míry koordinován společností Hoffmeier, provádějící ocelářské práce. Pec PFR, instalovaná ve vápence Köhler Kalk, je 50 m vysoká, obsahuje 22 m pálící zónu, má 2 šachty, vzájemně propojené horním přívodem vápencových kamenů a příčným kanálem ve spodní části. Spalování zajišťuje 12 hořákových trubek /šachtu, pec je vytápěna práškovým lignitem. Pece pracuje ve střídavých cyklech pálení a


předehřevu. Spalovací vzduch se pohybuje paralelně od vrcholu ke dnu společně s horninovou náplní. K rozkládání dolomitu dochází při teplotě plamene zhruba 1100°C. Horký vzduch se pak pohybuje pálící šachtou a směrem k příčnému kanálu, kde předehřívá nově přivedenou hrubou horninu v uspořádání protiproudu. Každých 15 minut se kalcinační šachta vrátí do režimu předehřevu a naopak. To zajišťuje peci PFR relativně nízkou energetickou náročnost spalování spolu s vysokou tepelnou účinností. Další výhodou je nižší úroveň emisí oproti standardním šachtovým pecím, je však větší potřeba elektřiny, pro zajištění pohybu pecí. Výrobní kapacita pece QualiCal ve vápence Köhler Kalk je 150 t/d, spotřeba kalcinované energie se nyní pohybuje kolem 860 kcal/t páleného vápna, spotřeba elektrické energie činí 40 kWh/t, a je částečně uspokojována 400 kW mikroturbínou CHP a odpadní teplo z mikroturbíny je využíváno k sušení suroviny v sušičce. ZKG International 4/2018, str. 18-20

VÚM/Kalt

31) Lime production experience 4.0 Zkušenost v produkci vápna 4.0 Italský strojírenský výrobce vápenických pecí, společnost QualiCal International Srl., seznamuje v článku s vysokými parametry rekuperační šachtové pece s paralelním průtokem typu Synthesis, která byla rovněž instalovaná ve vápence Köhler Kalk (předchozí čl.). Důležitým prvkem uvedené pece je digitalizované řízení procesu. Kalcinační rozklad vápencového kamene probíhá při teplotě ~810°C, aby však k rozkladu docházelo po celém průřezu kamene, musí teplo disociovat až do jádra, takže povrch kamene musí být zahřát na teplotu >900°C, neměla by však překročit 1100-1150°C, protože by docházelo ke slinování nebo produkci tz. „mrtvě páleného“ produktu o menším měrném povrchu a pomalejší reaktivitě s vodou. Pec Synthesis ideálně zajišťuje optimální vytápění: Na začátku kalcinační zóny, kdy je surovina schopna absorbovat velké množství tepla, pec zajišťuje maximální rozdíl mezi teplotou horkých plynů a teplotou suroviny, u konce kalcinační zóny, kde jsou obě hřídele pece vzájemně propojeny přímým kanálem, je rozdíl v teplotě minimální, a tím zabraňuje vzniku tvrdě páleného vápna. Vynikajících termodynamických vlastností dosahují pece Synthesis rekuperačním předehříváním spalovacího vzduchu, kdy kameny v předhřívací zóně pece akumulují teplo z odpadního plynu v první šachtě, zatímco v druhé probíhá kalcinace a poté se teplo předá do spalovacího vzduchu pro další cyklus. Pec Synthesis se od ostatních typů pecí s 2 šachtami liší originální patentovanou konstrukcí - různým tvarem profilu šachet: zóny předehřívání a pálení jsou kulaté, zatímco chladicí zóna má obdélníkový průřez, čímž je respektována optimální geometrie pro jednotlivé procesy. Přechodová sekce mezi kulatým a obdélníkovým profilem je postupná, oblouk o jednotné šířce potlačuje turbulentní proudění plynu mezi oběma šachtami. Tepelná bilance pece Synthesis svědčí o minimalizaci tepelných ztrát. Celková tepelná spotřeba dvoušachtové paralelní průtokové rekuperační pece Synthesis se pohybuje mezi 830- 875 kcal/kg páleného vápna. Digitalizační vybavení pece hardwarovým a softwarovým řešením Mosaico účinně řídí procesy a poskytuje data v reálném čase, čímž konverguje k průmyslovému internetu, umožňuje snížení nákladů na údržbu, úsporu paliv a energie, zlepšení jakosti produktu a minimalizaci vlivu na životní prostředí. www.QualiCal.com ZKG International 4/2018, str. 21-23

VÚM/Kalt


32) Köhler Kalk invests in a new kiln Köhler Kalk investuje do nové pece Strojírenský výrobce Aerzen Maschinenfabrik GmbH, výrobce dmychadel a ventilátorů, přispívá k tématu instalace PFR pece od italského výrobce QualiCal v německé vápence Köhler Kalk případovým řešením – instalací dmýchadel, zajišťujících v peci transport procesního a chladícího vzduchu. Instalovaná hybridní dmychadla Delta Hybrid, založená na osvědčených modelech Delta Blower a Delta Screw společnosti Aerzen, kombinují 2 postupy: izochorickou kompresi dle principu Roots pro nízké tlaky a princip šroubového kompresoru s vnitřní kompresí pro vyšší tlaky. 3 dmýchadla Delta Hybrid D 75 L (max. 132 kW, 4 000 m3/h, 1 000 mbar) jsou provozována za účelem zajištění spalovacího vzduchu, další 2 sestavy se stejnou kapacitou přivádějí studený vnější vzduch, vyfukovaný se zespodu do kalcinovaného vápna, a ochlazující jej před vypouštěním na podstatně nižší teplotu. Pro chlazení hořákových kopí („lancen“) ve 2 pecních věžích a pro pneumatickou dopravu práškového lignitu byla dodána dmychadla Aerzen Delta Blower. Vzhledem k tomu, že celkem ve 3 typových sestavách GM 25 S (55 kW, max. 1450 m3/h) poskytují podstatně menší kapacitu než 5 dmýchadel Delta Hybrid, uvažují ve vápence Köhler Kalk o možné náhradě. Systémy Delta Hybrid se speciálními rotorovými profily šetří energii pomocí vnitřní komprese, dosahují co nejúčinnějšího energetického využití objemu vzduchu v součinnosti s přesným řízením otáček dmychadel. V úzké spolupráci společností QualiCal a Aerzen byla procesní data analyzována a simulována s výsledkem výrazné úspory a vysoké spolehlivosti při zajišťování procesního vzduchu. Přestože hybridní technologie je zpočátku dražší než konvenční technologie dmýchadel z hlediska hardwarových nákladů, podstatně nižší provozní náklady investici odůvodňují. www.aerzen.com; www.qualical.com ZKG International 4/2018, str. 24-27

VÚM/Kalt

33) Peak performance for the lime kiln – Service-Lift on constant duty Špičkový výkon vápenické pece - servisní výtah se stálou pohotovostí Společnost Böcker Maschinenwerke GmbH, německý výrobce zdviží a příslušenství jeřábů, seznamuje s případovým řešením pro vápenku Köhler Kalk GmbH, individuálně konfigurovatelným servisním výtahem natrvalo instalovaným u vápenické PFR pece pro inspekční, údržbářské a opravárenské práce. Model Service-Lift 9/750, instalovaný na vnější straně průmyslového schodiště na stožárovém systému Giant-Lift, rovněž od výrobce Böcker, umožňuje výšku zdvihu 32,8 m a disponuje jmenovitým užitečným zatížením 750 kg. Kompaktní hliníková kabina s klecí o rozměru 1,50 x 1,50 m může zvednout až 9 lidí na věž rychlostí 24 m/min. Výtah je poháněn 2 přímo zapínanými pohonnými jednotkami. Výtahové řešení se vyznačuje hladkým startem a zastavením, vysokou provozní spolehlivostí a bezpečností, vysokou nákladovou a energetickou efektivitou a umožňuje kompenzování případné změny výšky vápenické pece vlivem teplotních rozdílů při procesu kalcinace vápna. Permanentní mazání zajišťuje nízké opotřebení ozubnice a pastorku. Mikroprocesorový řídící systém minimalizuje časy prodlevy. Zobrazuje se úroveň podlaží a směr jízdy. Sklopné dveře se snadným zajištěním na výstupní straně splňují požadavky na vysokou bezpečnost provozu. Všechny koncové spínače na výtahu jsou průběžně monitorovány řídícím systémem. www.boecker.de ZKG International 4/2018, str. 28-30

VÚM/Kalt


34) Extensive modernization – induction motor in the US enhances efficiency of cement factory Rozsáhlá modernizace - indukční motor v USA zvyšuje účinnost cementárny Společnost Siemens AG ve spolupráci s dodavatelem modernizačního projektu texaské cementárny ve Waco společnosti Lehigh Texas (LT), společností thyssenkrupp Industrial Solutions (TKIS), nainstalovala jeden z největších indukčních motorů s certifikací dle amerických norem UL, s cílem zvýšit výrobu, energetickou účinnost a dostupnost a současně zlepšit bezpečnost zařízení cementárny. V rámci náhrady původního synchronního motoru společnost Siemens dodala transformátor s ekologickou izolační kapalinou FR3, 24 frekvenčních měničů Sinamics GM150 s pulzní modulací, vybavených certifikátem CSA, indukční motory s variabilními otáčkami 2000 HP Simotic, zapouzdřený vzduchový chladič (TEAAC) s protivýbušnou ochranou třídy IP55, a systém distribuce energie (PDC), který byl před instalací testován, aby se zkrátila doba potřebná k uvedení do provozu. Nový motor, umožňuje rychlou diagnostiku a odstraňování problémů a také nabízí možnost vzdálené podpory. Systém s variabilními otáčkami umožňuje okamžitým nastavením rychlosti řízení provozu procesního zařízení. Nový indukční motor Simotic vyžaduje díky menšímu množství potřebitelných součástí výjimečně malou údržbu oproti předchozímu pohonu. Modernizační projekt byl realizován v roce 2017, během pouhých 32 týdnů. www.siemens.com/sinamics; www.siemens.com/power-distribution; www.siemens.com/simotics. ZKG International 4/2018, str. 31

VÚM/Kalt

35) Pipe conveyors for environmentally safe and fast feed of alternative fuels Trubkové dopravníky pro bezpečné a rychlé napájení alternativním palivem Společnost Beumer Group, výrobce zařízení pro manipulaci se sypkými materiály, popisuje případové řešení systému přivádění alternativních paliv pro kalcinátor a hlavní hořák v turecké cementárně Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. společnosti Oyak Group, realizované v r. 2016. Systém zahrnuje ukládání, homogenizaci a dopravu alternativního paliva na bázi RDF a pneumatikové drtě, od přijímací stanice, kam je tuhé alternativní palivo dodáváno z kamionů s pohyblivou podlahou, přes plnění kontejnerů drapákovým jeřábem, podávání na 2 trubkové pásové dopravníky o kapacitách 15 t/h a délkách 206 a 190 m pro napájení kalcinátoru a hlavního hořáku. Trubkové dopravníky, které navrhl a realizoval výrobce Beumer Group, jsou inovativním řešením, zajišťujícím díky uzavřené konstrukci vysokou ekologičnost přepravy, umožňujícím optimální horizontální a vertikální přizpůsobení terénu, s přínosem nízké potřeby údržby a obslužného personálu, nízké energetické spotřeby a úspory instalačních nákladů díky nízkému počtu potřebných nosných věží. Konstrukce dopravníků odolává zemětřesení, jelikož se cementárna nachází v seismicky aktivní oblasti. www.beumergroup.com ZKG International 4/2018, str. 32-35

VÚM/Kalt


36) The US cement industry has a new shape Americký cementářský průmysl má novou formu Společnost OneStone Consulting S.L. poskytuje přehled o současném cementářském průmyslu v USA. Poč.r.2018 Mezinárodní měnový fond revidoval a snížil nejnovější prognózu World Economic Outlook (WEO) globálního růstu na 3,9% pro období 2018-19. Hospodářský růst USA měl být o 0,3- 0,4%, na hodnotu 2,7% v r. 2018 a 2,5% v r. 2019 (což je mnohem více než v eurozóně a dalších rozvinutých ekonomikách), avšak vlivem rostoucího rozpočtového deficitu bude zřejmě rozhodnuto o snížení vládních infrastrukturních výdajů. Cementářská produkce v USA v r. 2017 činila 85,9 mil.t/r s dovozy ve výši 12 mil. t/r. Spotřeba byla 96,8 mil. t/r s roční mírou růstu 2,8%. Využití kapacit činí 68%. Cementářský průmysl v USA je konsolidovanější než dříve v minulosti, existuje 15 hlavních cementářských skupin a 7 dalších nezávislých výrobců cementu, s výjimkou cementářského průmyslu v Portoriku. Celkově je k dispozici 105 cementáren (90 integrovaných a 15 mlýnic včetně 4 mlýnic strusky). Celková kapacita všech závodů je asi 126 mil. t cementu/r, přičemž provozované kapacity jsou asi 121 mil. t/r. Na konci r. 2017 výr. kapacity slínku činily ~ 101 mil. t/r. Největším americkým výrobcem cementu s tržním podílem 24,8% a kapacitou 31,3 mil.t/r je společnost LafargeHolcim, provozující 15 integrovaných cementáren a 4 mlýnice, a s novým závodem St. Genevieve (kapacita 12000 t/d) a modernizovanými závody Ada, Hagerstown a Ravena má patrně nejmodernější cementářské kapacity v USA. 2. v pořadí výrobců je společnost Cemex s tržním podílem 13,2% a kapacitou 16,6 mil.t/r z 12 cementáren. Na 3. místě je společnost HeidelbergCement s tržním podílem 11,2%, celkovou kapacitou 14,1 mil.t/r (15 integrovaných cementáren a 5 mlýnic včetně 3 mlýnic strusky), částečně provozuje texaskou cementárnu Lehigh Cement (formou joint venture, kapacita 0,6 mil.t/r) a kanadskou cementárnu o kapacitě 3,3 mil.t/r. Na 4. místě na trhu je společnost Buzzi Unicem (8,1% tržní podíl, cementářské kapacity 10,2 mil.t/r, provozuje 8 integrovaných cementáren) a na 5. místě, díky akvizicím, společnost Cementos Argos (7,9% tržní podíl, cementářské kapacity 9,9 mil.t/r). Mezi další významné výrobce cementu v USA patří Ash Grove Cement (6,3% podíl na trhu), Eagle Materials (5,5%), Martin Marietta (4,2%), Votorantim (3,3%), Titan (2,8%), Grupo Cementos Chihuahua %), Taiheiyo (2,3%), Elementia (2,2%) a Vicat (2,1%). Cementářský průmysl v USA vykázal v nedávné době řadu fúzí a akvizic (Lafarge / Holcim v r. 2015; HeidelbergCement / Italcementi v r. 2016, Cementos Argos / Lafarge v r. 2011, aj.). Modernizace závodů v USA byly často podníceny novými emisními předpisy Úřadu ochrany životního prostředí USA (EPA) pro nebezpečné znečišťování ovzduší (NESHAP), které nově upravují emise rtuti, HCl, organických látek a částic a požadují trvalé sledování emisí. K nejrozsáhlejším projektům modernizace a rozšíření cementáren náleží závody Hagerstown, Ada, Ravenna (LafargeHolcim), Maryneal (Buzzi Unicem), Odessa (Cemex), Midlothian (TXI), St Marys Cement (Votorantim). Dlouhodobý vývoj cementářské spotřeby do r.2040 podle cementářské asociace PCA je odhadován na 162,2 mil. t/r (existuje více scénářů), v čele se státy Arizona, Nevada a Florida s největším očekávaným růstem populace; krátkodobý vývoj cementářské spotřeby (předpovědi PCA musely být již vícekrát v minulosti revidovány


dle aktuálních trendů): očekává se výrazné zvýšení poptávky po cementu, zvýšení kapacit a zvýšení dovozu. www.onestone.eu ZKG International 4/2018, str. 36-43

VÚM/Kalt

37) Experimental study of the effect of water-to-cement ratio on various properties of nano silica concretes with polypropylene fibers Experimentální studie vlivu poměru vody k cementu na různé vlastnosti betonů s obsahem nanosiliky a polypropylenových vláken Výzkumná studie vlastností vysokopevnostních vláknobetonů na bázi polypropylenových vláken a vlivu nanosilikových částic v procesu hydratace cementu byla provedena na Katedře stavebního inženýrství Islámské Azadovy univerzity v Teheránu na podkladu známých skutečností, že vysokopevnostní betony s obsahem vláknitých složek se vyznačují zvýšenou houževnatosti, pružnosti a pevnosti v tahu a ohybu a pomáhají snižovat vznik prasklin a rozdrcení vlivem statického a dynamického zatížení, a přítomnost křemičitých úletů zase vykazuje zlepšení pevnosti v tlaku v pozdějším stáří vytvrzování betonu díky zlepšení spojení kameniva s cementovou záměsí. Současné použití křemičitých úletů a vláken v betonových směsích vede k účinnému zvýšení pevnosti v ohybu. Cílem studie bylo získání optimálního poměru složek a přísad k získání nanosiliko/polypropylenového vysokopevnostního vláknobetonu. U betonových zkušebních těles s 3% nanosiliky, poměrem voda-cement: 0,33, 0,36, 0,4, 0,44, 0,5 a obsahy polypropylenových vláken 0, 0,1, 0,2 a 0,3 objemu betonu byly provedeny testy pevnosti v ohybu, pevnosti v tahu, hydraulické vodivosti betonu metodou průniku vody, výpočty pórovitosti a testy pevnosti v tlaku, odolnosti proti otěru pískovým otryskáním. Z hlediska obsahu nanosiliky byl 3% podíl určen jako optimální pro vliv pucolánové reakce na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu (vyšší množství způsobuje nestabilní otvory); optimální poměr vláken byl stanoven 0,3%, vyšší podíl vláken snižuje pevnosti v ohybu. ZKG International 4/2018, str. 44-52

VÚM/Kalt

38) In-line calciner conversion at LafargeHolcim Mannersdorf Konverze souproudého kalcinátoru v závodě LafargeHolcim v Mannersdorfu Případové řešení popisuje článek provozního manažera rakouské cementárny Mannersdorf a vedoucí projektu z divize výroby a servisu společnosti A TEC, dodavatele pyroprocesních zařízení. Současný požadavek maximalizace substitučních poměrů alternativních paliv při stále přísnějších emisních limitech v cementářském průmyslu přispívá k většímu využívání kalcinátorů typu ILC, in-line (v 1 řadě), u nichž je využití tuhých alternativních paliv (TAP) dobře propracováno, oproti odděleným typům kalcinátorů (SLC), které jsou citlivé na hrubší částice paliva kvůli jejich nedostatečnému vyhoření. Z tohoto důvodu bylo při plánování zavedení 100% využití TAP v cementárně Mannersdorf přistoupeno k výměně stávajícího řešení pecní linky z r. 1984, zahrnující 2řetězcový výměník se separátním kalcinátorem dle systému "Pasec", dodávaného bývalým výrobcem Voest-


Alpine Industrieanlagenbau GmbH. Jako dodavatel zařízení a projektu na klíč byla zvolena rakouská společnost A TEC, projekt byl instalován v letech 2016/2017. U in-line kalcinátorů vstupuje pecní plyn do kalcinátoru ve spodní části, kde je přidáván také terciární spalovací vzduch, po němž následuje přívod paliva a surovinové moučky. Pokud do kalcinátoru ILC vstoupí příliš velká nebo příliš těžká částice alternativního paliva je buď zastaven v otvoru, dokud není spálena na menší velikost, nebo spadne do vstupní komory pece, bez negativního vlivu na provoz systému, zatímco u separátních kalcinátorů tyto částice spadnou do terciárního vzduchového kanálu, což způsobuje blokování a omezení proudění terciárního vzduchu. Projekt konverze kalcinátoru v cementárně Mannersdorf zahrnoval z prostorových důvodů rekonstrukci spodní části výměníkové věže včetně spodních cyklonů, potrubí surovinové moučky z obou cyklonů v stupni 4. a 5. (do kalcinátoru a pecního vstupu), přívodu paliva a potrubí terciárního vzduchu a související konstrukční úpravy. Nový kalcinátor dosahuje výšky cca. 80 m a v horním ohybu kalcinátoru je instalována následná spalovací komora (A TEC Post Combustion Chamber, PCC). Stávající systém Cl-bypassu byl přizpůsoben novému řešení. Zlepšení účinnosti výměníku vlivem snížení prachových ztrát v horním stupni bylo zajištěno modifikacemi cyklónů v horním stupni. Tuhé alternativní palivo je využíváno 100%, s limitem velikosti částic až 80 mm (2D), doba prodlevy plynů v kalcinátoru při jmenovitém zatížení dosahuje 7 s. Konstantní přísun suroviny a paliva a dodržování stabilního průtokového vzoru zajišťuje dobrou ovladatelnost procesu. Vedle snížení CO (vliv prodlevy a turbulentního efektu PCC) jsou také sníženy hodnoty NOx kvůli redukční atmosféře ve spodní části kalcinátoru, kde je přívod paliva. Mechanická montáž probíhala od září do prosince 2016, zprovoznění v březnu 2017 dle plánu projektu. Provoz se 100% TAP jako řídícím palivem v kalcinátoru představuje spotřebu TAP 13-15 t/h, u hlavního hořáku je zařízení provozováno s TSR, dávkou náhrady, až 90% kapalných a tuhých alternativních paliv. ZKG International 4/2018, str. 54-59

VÚM/Kalt

39) Lean Six Sigma to improve a cement production proces Lean Six Sigma ke zlepšení procesu výroby cementu Turecký cementářský výrobce OYAK Bolu Cement popisuje aplikaci metodiky řízení Lean Six Sigma (LSS), umožňující zlepšit jakost produkce, zdokonalit výrobní proces, snížit náklady, zvýšit ziskovost a spokojenost zákazníků. Metodika LSS představuje spojení 2 osvědčených postupů, Lean Management (zaměřen hlavně na tvorbu hodnoty prostřednictvím nekompromisního odstraňování odpadu) a Six Sigma (redukce variability řízení a procesu pomocí statistických nástrojů). Aplikace 5 fází LSS (Define, Measure, Analyze, Improve and Control, tedy DMAIC) na proces výroby cementu zahrnuje identifikaci potenciálu optimalizace statistickým vyhodnocením a prevencí defektů a variability procesu spolu se zjednodušením procesu, standardizací a redukcí odpadů. Implementace uvedené metodiky při výrobě portlandského cementu CEM I 42.5 R umožnila zvýšení účinnosti výrobního procesu a získání cementu se stabilní počáteční pevností a počáteční dobou tuhnutí. Shromažďování potřebných dat probíhalo v půlroční etapě (1.1.-10.6.2016),


představovalo každodenní testování parametrů pevnosti a tuhnutí, s určováním hodnot překračujících horní a spodní limity. Důležitým ukazatelem, používaným v projektech Six Sigma je Index schopností (Cp), označující vztah mezi „hlasem zákazníka“ (VOC) [nespokojenost zákazníka je ovlivněna rozdílem v jakosti produktu] a „hlasem procesu“ (VOP) [co musí proces zajistit]. Hodnota Cp >1,0 znamená, že proces spadá mezi horní a dolní specifikační limity. Horní a spodní meze počáteční pevnosti portlandského cementu CEMI 42.5 R jsou 26-30 MPa (dle normy EN 197-1), horní a spodní meze počáteční doby tuhnutí jsou 120 - 170 minut. Po určení počtu chyb a správných položek jsou vypočteny indexy schopností, které ukazují, zda je proces účinný. V analytické fázi této studie byly určeny základní příčiny procesních problémů a identifikovány potenciální příčiny. Ve fázi zlepšování se pro tento projekt zúžily možnosti, byl potvrzen vztah mezi podezřelými příčinami a průběhem procesu. Podle statistické analýzy provedené v analytické fázi bylo rozhodnuto o soustředění se na měření, materiály a metody. Pro zlepšení výkonu procesu bylo nutno provést nápravná a / nebo preventivní opatření. Výchozím bodem byla stabilizace jakosti surovinové moučky. Dosavadní analýzy surovinové moučky, prováděné metodou XRF s ručním odebíráním vzorků po 2 h, poskytovaly pozdní zásahy a nízké přesnosti. Optimalizaci surovinové moučky napomohla instalace online analýzy vstupních surovin. Provedená kontrolní fáze potvrdila 6,3 násobné zkvalitnění výrobního procesu. Dále se studie v OYAK Bolu Cement zaměří na dlouhodobou udržitelnost zlepšených výsledků. ZKG International 4/2018, str. 60-66

VÚM/Kalt

40) Patents Patenty Combustor. Spalovací zařízení. AU2015398367 (A1) Partially continuous countercurrent process for converting gypsum to ammonium sulfate and calcium carbonate. Částečně kontinuální protiproudý proces pro přeměnu sádrovce na síran amonný a uhličitan vápenatý. EP3250721 (A1) Method for capturing carbon dioxide. Metoda zachycování oxidu uhličitého. US 2018/0028967 A1 Method and plant for denitrifying bypass gases in a multi-stage system of mixing chambers in a plant for producing cement clinker. Postup a zařízení pro denitrifikaci oběhových plynů ve vícestupňovém systému směšovacích komor v zařízení na výrobu cementového slínku. US2018038648 (A1) Method for producing a highly porous fine powdered slaked lime composition, and product obtained therefrom. Způsob výroby vysoce porézního jemného práškového hašeného vápna a získaný produkt. WO 2017/220773 A1 Online control of rheology of building material for 3D printing. Řízení reologie stavebního materiálu v reálném čase pro 3D tisk. WO 2017/221058 A1 Cement additive and cement composition. Cementová přísada a cementová směs. WO2018025431 (A1) Valve bag. Ventilový pytel. WO2018001562 (A1)


Apparatus and method for calcination of gypsum. Přístroj a způsob kalcinace sádrovce. US2018036697 (A1) Integrated lime hydrator. Integrovaný hydrátor vápna. WO2018011024 (A1) Method to reduce build-ups, crusts and ring formation in clinker production. Metoda snižování nánosů, krust a tvorby kroužků při výrobě slínku. WO2018002690 (A1) Method for operating cement kiln. Metoda provozu cementářské pece. WO2018025482 (A1) Slurry distributor, system, and method for using same. Rozdělovač kaše, systém a způsob jeho použití. NZ707748 (A) Test system and test method for detecting cement content of cement mixing pile body in real time. Zkušební systém a zkušební metoda pro detekci obsahu cementu v tělese míchané záměsi v reálném čase. US2018023268 (A1) A novel cement composition incorporating bulk fly ash and nano fly ash. Nová cementová směs obsahující začleněný sypký polétavý popílek a nanopopílek. WO 2018/015873 A1 ZKG International 4/2018, str. 67-71

VÚM/Kalt

41) World news Zprávy Nové vedení společnosti LafargeHolcim oznámilo strategii na oživení společnosti, vzhledem k zapsané ztrátě za období 4Q17 ve výši 3,83 mld. CHF. Společnost sníží náklady, zaměří se na méně trhů a prodá některé podíly. Z přehodnocovaného portfolia aktiv společnosti se 2/3 nacházejí v Alžírsku, Malajsii, Iráku, Brazílii, Indonésii a Egyptě. V rámci nové strategie 2022 - Budování pro růst se společnost bude zaměřovat na roční růst čistý tržeb o 3 - 5%, roční růst EBITDA nejméně o 5%, zlepšení volných peněžních toků na >40% EBITDA a zlepšení návratnosti investovaného kapitálu na >8%. Ziskovost a vyšší tvorba hotovosti přinese lepší výnosy pro akcionáře. V zájmu zefektivnění společnost LafargeHolcim obmění svou firemní strukturu, sloučí některé obchodní oblasti a vytvoří 4. obchodní úsek, zahrnující segment prefabrikáty a další betonové výrobky, asfalt, malty, uzavírání kontraktů a služby, který zaznamenal čisté tržby ve výši 2,1 mld.CHF. Akvizice budou selektivní, růstové aktivity budou financovány prodejem aktiv v hodnotě min. 2 mld.CHF, náklady CAPEX budou udržovány pod 2 mld.CHF/ročně. Za celý rok 2017 společnost LafargeHolcim vykázala ztrátu 1,68 mld.CHF; prodeje cementu zaznamenaly nejsilnější růst - o 3,3% na 209,5 mil. t, zatímco prodeje kameniva jen o 0,3% a prodej hotového betonu poklesl o 2,8%. Společnost CRH oznámila v roce 2017 zisk ve výši 3,3 mld.€, oproti 3,13 mld.€, vykázaným v r. 2016, díky oživení poptávky v Americe a Evropě. Divize Americas Materials pokračovala v optimalizaci své terminálové sítě a přesunula prodeje více do USA na úkor Kanady, kde je vyšší konkurence na trhu, zejména v Quebeku. Součástí rozšíření přítomnosti společnosti CRH na cementářském trhu v USA jsou akvizice společnosti Suwannee American Cement (dokončena v listopadu 2017) a akvizice společnosti Ash Grove Cement (dokončení se očekává v r. 2018), tím se společnost CRH stane 4. největším výrobcem cementu v USA, s výrobní kapacitou 11,7 mil. t/r.


V Evropě vzrostly prodeje cementu společnosti CRH v Irsku, Francii, Finsku, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Srbsku; v Británii prodeje zůstaly stabilní; na Ukrajině prodeje poklesly, ale zvýšení provozního zisku bylo zajištěno zvýšením cen. V Asii komplikovalo růst prodeje pomalé zahajování infrastrukturních projektů, lépe se prodeje vyvíjely v Indii a Číně. Ohledně budoucího vývoje společnost očekává, že rok 2018 bude rokem dalšího růstu skupiny. Italská nadnárodní společnost Buzzi Unicem zaznamenala v r. 2017 nárůst prodeje cementu o 4,4% na 26,8 mil. t cementu a slínku. Na domácím trhu skončila po desetiletí tržního poklesu skupina Buzzi se ziskem, prodeje cementu a slínku se zvýšily o 19,5% po dokončení konsolidace skupiny Zillo. V Německu - největším evropském trhu společnosti Buzzi Unicem (skupina zde provozuje 7 cementáren a 2 mlýnic, prostřednictvím své dceřiné společnosti Dyckerhoff), byly prodeje rovněž pozitivní, s největší poptávkou po cementech pro ropné vrty a hydraulických pojivech obecně. V Lucembursku a Nizozemsku v r. 2017 prodeje cementu a slínku posílily o 4,5%, v České republice o 8,2% - díky zvýšení stavebních investic v soukromém a veřejném sektoru. Růst objemu prodeje v Polsku vzrostl pouze o 0,7%, v Rusku o 1,7%,na Ukrajině poklesly prodeje oproti předchozímu roku o 1,5%. Výsledky, vyjádřené v tržbách činily 428 mil. € v Itálii (+14,0%), 588 mil. € v Německu (+2,7%), V Lucembursku a Nizozemsku 186 mil. € (+6,4%), v Polsku +2,1%, v České republice +8,6%,v Rusku +19,4% (díky posilování místních měn), a na Ukrajině +18,5% (díky výraznému růstu cen). V USA byla dosažena stabilita prodejů, v Mexiku „adevátní růst“. Celkově činily čisté tržby společnosti Buzzi 2,8 mld. € (+5,1% oproti předchozímu roku), z toho prodeje cementu a slínku vykázaly růst o 4,4%, prodej hotového betonu vzrostl o 3,1%. Společnost FLSmidth dodá kompletní cementárnu do Alžírska (město Relizane) pro skupinu ETHRB Group, ve spolupráci s pekingským generálním dodavatelem Triumph International Engineering Company (součást skupiny CNBM). Kapacita cementárny má činit 12000 t/d celkem ve 2 výrobních linkách, součástí dodávky FLSmidth jsou strojírenská zařízení (zahrnující 2 kladivové nárazové drtiče včetně přídavného drtiče, 2 kruhové a 1 obdélníkový systém skládky, 2 surovinové mlýny ATOX, 2 sila, 2 výměníky, 2 pece, 2 chladiče Cross-Bar, 2 slínková sila, 3 cementové mlýny OK, 4 cementová sila a 6 balících linek), stavební dozor, uvedení do provozu a školení. Dokončení objednávky je plánováno na r. 2020. V loňském roce společnost FLSmidth obdržela z alžírského trhu objednávku od společnosti SARL Amouda Ingineering na novou 6000 t/d kapacitní cementárnu v El Beida. Výrobce CEMEX se stal 1. cementářskou společností, provozující své cementárny dálkovým řízením. Ze střediska společnosti CEMEX Mexiko, Centro de Control Cemento (C3), nacházejícím se v Mexiku, je provozováno efektivní řízení v reálném čase všech mexických cementáren a monitorován provoz v závodech v USA a v Kolumbii. Systém dálkového řízení umožňuje optimální rozhodování v reálném čase, pohodlnější sdílení osvědčených postupů, maximalizaci provozních výkonů a řízení zdrojů a energií. Systém nepřetržitého monitorování poskytuje informace o každé fázi výrobního procesu a výkonu zařízení instalovaných v cementárnách, což provozovatelům C3 umožňuje nejen sledovat, ale i provést okamžité nápravné kroky v koordinaci s místními provozními pracovníky společnosti. Společnost thyssenkrupp Industrial Solutions získala od společnosti LafargeHolcim zakázku na dodávku nové 3500 t/d kapacitní linky na výrobu cementového slínku v Maroku. Projekt bude zahrnovat inženýrskou techniku, zajištění


a výstavbu nového zařízení. Linka bude postavena v oblasti Souss Massa poblíž Tidsi, asi 65 km jihovýchodně od regionálního hlavního města Agadir. Zahájení provozu je naplánováno na 1. pololetí r. 2020. Hlavními součástmi dodávky zařízení budou primární drtič o prostupu 1000 t/h, obdélníková skládka přísad, kruhová surovinová skládka o kapacitě 12000 t, válcový mlýn Quadropol QMR² s prostupem 290 t/h a homogenizační silo 4600 t. Pecní linka zahrnuje 5stupňovou jednořetězcovou výměníkovou věž Polysius, 2oporovou rotační pec a chladič slinku Polytrack. Dále je součástí dodávky kulový mlýn pro tuhé palivo a skladovací zařízení slínku s celkovou skladovací kapacitou 65 000 t. Turecký dodavatel BILIM Makina objednal další 2 mlýny od společnosti Gebr. Pfeiffer pro nový projekt Dincer Cimento v Bilecik v Turecku. Objednávka je pokračováním dlouhodobého obchodního vztahu obou společností: v r. 2014 společnost BILIM Makina koupila mlýn MPS 250 BK na ropný koks pro cementárnu Elazig, který je provozován k plné spokojenosti zákazníka. Nová zakázka zahrnuje mlýn MPS 250 BK na ropný koks (prostup 30 t/h prachového paliva o jemnosti 3% R 90 μm) a surovinový mlýn MVR 5000 R-4, který je 1. instalací technologie vertikálního mlýna, využitou společností BILIM Makina. Disponuje pohonem 3800 kW a bude dosahovat prostupu 425 t/h surovinové moučky o jemnosti 12% R 90 μm. Součástí dodávky je vysoce účinný cyklónový sběrač, ventilátor mlýna a uzavírací a řídící klapky. Mlýny mají být zprovozněny počátkem r. 2019. World Cement 4/2018, str. 5-8

VÚM/Kalt

42) Events Akce Cementtech 2018, www.cementtech.org/eng/news

11.-13.4.2018,

Chengdu,

Africa CemenTrade Summit 2018, 18.-19.4.2018, www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180415&

Dakar,

Čína, Senegal,

PetroChem 2018, 22.-24.4.2018, St. Petersburg, Rusko, www.petrocem.ru IEEE-IAS/PCA Cement Industry Technical Conference, 6.-10.5.2018, Nashville, USA, www.cementconference.org Hillhead, 26.-28.6.2018, Buxton, USA, www.hillhead.com 8th International VDZ Congress, 26.-29.9.2018, Düsseldorf, Německo, https://www.vdz-online.de/en/latest-news/events ILA General Assembly and Information Exchange Forum, 10.-12.10.2018, Cape Town, Již. Afrika, www.internationallime.org World Cement 4/2018, str. 6 43)

VÚM/Kalt

In Brief Stručně

Pod vedením společnosti CarbonCure Technologies zahájil tým 5 společností světovou provozní demonstraci projektu integrovaného zachycování a využití CO2 z cementářských pecí pro následné použití při výrobě betonu. Projekt se uskutečnil


v cementárně Argos Roberta v Alabamě. CO2 byl zachycován pomocí technologie kryogenního zachycování s využitím systému Sustainable Energy Solutions. CO2 byl transportován společností Praxair k dalšímu použití v betonárce Glenwood společnosti Argos v Atlantě v Georgii. Francouzský výrobce stavebních materiálů, Vicat Group, plánuje rozšířit své provozy v Indii; zakládá novou cementovou mlýnici ve Vizianagaram ve státě Andhra Pradesh a rozšíří svůj stávající závod v Kalaburagi v státě Karnataka. Investice zvýší kapacitu závodu Kalaburagi z 2,75 mil. t/r na 5 mil. t/r. Nová mlýnice Vizianagaram bude mít kapacitu 1,75 mil. t/r. Společnost Equiom, specializující se na výrobu a dodávky stavebních materiálů, si vybrala společnost Fives pro obnovu pece v závodě Lumbres ve Francii. Zakázka zahrnuje výměnu 42,2 m pece v dolní části, včetně pecního kruhu. Přestavba je součástí projektu společnosti EQIOM na úpravu pece č.5, umožňující instalaci nového chladiče. World Cement 4/2018, str. 8

VÚM/Kalt

44) Sub-Saharan cement Subsaharský cement Společnost Africa Consulting Services přináší přehled o cementářském průmyslu v subsaharské Africe. Obyvatelstvo subsaharské Afriky čítá těsně pod 1 mld., přičemž veškerá populace Afriky v r. 2016 dosahovala 1,2 mld. obyvatel. Podle míry přírůstku 2,6%, vypočítané z údajů za poslední 4 roky, dosáhne kolem r. 2020 subsaharská populace 1,1 mld. obyvatel a 1,25 mld. obyvatel v r. 2025. Nejvyšší míru přírůstku vykazuje jihozápad (>3%), v jižní Africe je to asi 1,5%. Tyto přírůstky jsou větší než kdekoli jinde ve světě. V roce 2016 spotřeba cementu v subsaharské Africe činila 109 mil. t, celková spotřeba kontinentu činila přibližně 235 mil. t. (Severní Afrika s 16% obyvatelstva představuje 54% spotřeby cementu). Růst cementářské spotřeby v subsaharské Africe je již asi 15 let relativně stabilní, ~ 5-10%/r, a očekává se obdobný růst, ~6% i nadále. Spotřeba/ obyv. činila v r. 2016 v subsaharské Africe 109 kg cementu/os. (V jižní Africe je to téměř 200 kg cementu/os vlivem mnohem rozvinutější ekonomiky Jihoafrické republiky). Odhad spotřeby, kapacit a výroby cementu pro období do r. 2020 je obtížný (ebola, hladomory, na druhou stranu podpora ekonomiky z Číny), článek uvádí údaj o celkových instalovaných cementářských kapacitách v subsaharské Africe na asi 220 mil. t. Subsaharská Afrika pokrývá svou spotřebu cementu a slínku tradičně dovozem, na konci 20.stol. zde bylo instalováno několik cementových mlýnic, ale integrované výrobní kapacity vznikaly především v Jižní Africe, Keni, Tanzanii, Senegalu, Beninu a Nigérii. Během posledních 15 let byly vynaloženy velké investice do cementářských výrobních kapacit cementu v místech vápencových ložisek, takže nyní existuje velký přebytek výrobních kapacit, asi 45 mil. t cementu a 17 mil. t slínku v r. 2016 (s očekávaným dalším zvýšením v příštích 3-4 letech), avšak reálná kapacita výroby je snížena kvůli nedostatku elektrické energie a nestabilitě produkce a nepravidelnosti dopravy. Regiony subsaharské Afriky tvoří: 1) východní Afrika, s ekonomikou tradičně založenou na zemědělství; výrobní cementářské kapacity přešly z deficitu do r. 2013 na situaci se značným teoretickým přebytkem přibližně 13 mil.t/r v r. 2016; spotřeba


cementu činila v r. 2016 přes 30 mil. t/r, v r. 2018 je odhadována na >40 mil. t/r (některé země, jako jižní Súdán, Středoafrická republika, Burundi a Malawi, pravděpodobně zůstanou čistými dovozci, zatímco např. Mozambik má kapacitu dvojnásobnou než poptávku; z Ugandy a Tanzanie se cement vyváží do východní části Konžské demokratické republiky, a ze Zambie do jižních oblastí). 2) Západní Afrika má o něco rozvinutější průmysl a těžbu surovin (cementářští výrobci Wacem/ Diamond v Togu a Ghaně a 1. výrobní linka Ciments de Sahel v Senegalu. Po masivním rozšíření integrovaných cementářských kapacit v Nigérii je region ohledně uspokojení cementářské poptávky soběstačný a do r. 2020 se předpokládá, že kapacita cementu přibližně o 40 mil.t převýší poptávku (spotřeba cementu v r. 2018 je udávána ~55 mil. t/r a pro r. 2020 ~60 mil. t/r). 3) V jihozápadní Africe se uskutečnily investice do cementářských kapacit v Kamerunu, Angole a Namibii; cementářští výrobci Dangote, LafargeHolcim, Cimaf a Medcem plánují hlavní expanze, která se téměř zdvojnásobí v letech 2016- 2020, mlýnice cementu budou převážně zásobovány dováženým slínkem. Cementářská spotřeba je udávána ~15 mil. t/r pro r. 2018 a pro r. 2020 ~18 mil. t/r. 4) V jižní Africe bylo zaznameno tempo růstu ~ 3% ročně, cementářské kapacity zvýšil závod Sephaku společnosti Dangote s kapacitou 3 mil. t/r. Budoucí růst do r. 2020 bude pocházet ze Zimbabwe, kde nová politická situace může vést k silnějšímu růstu poptávky po cementu. Omezené uplatnění cementu na trzích subsaharského regionu vedlo k výraznému poklesu čistých prodejních cen cementu (od r. 2012 přibližně o 30 - 40%). Cementářské dodavatele v subsaharském regionu představovaly do konce 90.let významné mezinárodní skupiny: HeidelbergCement v západní Africe a Tanzánii, Lafarge ve východní Africe, Nigérii a Kamerunu, Holcim v západní Africe, Jižní Africe a Tanzánii, Cimpor v Mosambiku a Jižní Africe. Dále existovali nezávislí místní producenti a od konce devadesátých let se začaly objevovat nové skupiny: WACEM / Diamond (v současnosti kapacita ~10 mil. t v 10 různých zemích), Ciments de Sahel (závod v Senegalu a nová cementárna v Beninu tvoří celkovou kapacitu ~4,8 mil. t), společnost Dangote se od vstupu na trh kolem r. 2000 rozrostla (celková výrobní kapacita skupiny je ~45 mil. t/r). Nejnovějším účastníkem na trhu v subsaharském regionu je marocká společnost Cimaf, člen skupiny Moroccan Sefrioui Group, která rychle expandovala v 4 zemích západní Afriky, Kamerunu a Gabonu, hodlá investovat v Ghaně a možná i v menších zemích. Jihoafrický výrobce PPC rovněž zahájil expanze do nových regionů. World Cement 4/2018, str. 10-17

VÚM/Kalt

45) Return to Africa Návrat do Afriky Obchodní a marketingový manažer strojírenské společnosti Cemengal, uplatňující se v cementářském průmyslu, představuje případové řešení, dodávku 2 modulárních cementových mlýnic do malé keňské cementárny Ndovu Cement, vlastněné dodavatelskou společností stavebních materiálů Karsan Ramji & Sons Ltd. Patentované modulární mlecí jednotky s navazujícím dalším vybavením Plug & Grind® společnosti Cemengal umožňují výrobcům rychlou instalaci a případný přesun na jiné provozní místo, a toto úspěšné řešení je prodáváno po celém světě, zejména menším výrobcům. 1. jednotka Plug & Grind® byla na keňském trhu instalována v r.2012 v závodě Mombasa Cement, disponovala mlecí kapacitou 90 000 t/r, byla vybavena


kulovým mlýnem ø 2,2 m x 9,5 m a výkonu 500 kW, hadicovým odlučovačem o kapacitě 25 000 m3/h,1hubicovou balící jednotkou s prostupem 15 t/h, vybavením pro distribuci a 2 sily po objemech o 125 m3 ; později byl přidán nový balicí stroj Haver & Boecker 2 spolu s nakládacím systémem pro nákladní automobily. Závod Ndovu Cement, umístěný blízko keňského hlavního města Nairobi, byl zprovozněn v r.2013, v oblasti vysoké cementářské konkurence. Nicméně extrémně vysoká kvalita produkovaného cementu spolu se sociálním a komerčním marketingem umožnila prosazení se na trhu. Závod Ndovu Cement posílil, a koncem r. 2016 objednal další, inovativní jednotku Plug & Grind XL s výrobní kapacitou přes 220 000 t/r, s kulovým mlýnem ø 3 m x 9,5 m a výkonu 1100 kW, hadicovým odlučovačem o kapacitě 50 000 m3/h, pneumatickým dopravním systémem, a 2 ocelovými sily po 1500 m3, vybavenými fluidizací, s 6hubicovým balicím systémem Haver & Boecker Rotoclassic 6 RCC o prostupu 1950 pytlů/h; kvůli vysoké vlhkosti surovin byl v rámci dodávky zahrnut i horkovzdušný generátor. V současnosti cementárna Ndovu Cement dodává pro rostoucí trh v Nairobi ročně 350 000 t cementu o vysoké jakosti. World Cement 4/2018, str. 18-20

VÚM/Kalt

46) Cement in the Savannah Cement v Savannah Ředitel keňské cementárny Savannah Cement seznamuje se stavem cementářské produkce v Keni. Stavebnictví a trh se stavebními materiály po období poklesu v minulém roce vlivem předvolební nejistoty znovu očekává zlepšení. Podle čtvrtletní zprávy o hrubém domácím produktu Keňského statistického úřadu, vydané v prosinci 2017, dosáhlo stavební odvětví růstu o 4,9% (v porovnání s růstem 7,8% v stejném období r. 2016). Cementářská spotřeba v negativně se projevujícím prodlouženém volebním období poklesla o 13,1% z přibližně 1,62 mil. t ve 3Q16 na přibližně 1,41 mil. t ve 3Q17. Nicméně společnost Savannah Cement, přední keňský cementářský výrobce, se připravuje na nové oživení poptávky v rámci vládního Národního plánu rozvoje Vision 2030 rozšiřováním svých výrobních kapacit. Součástí projektu je instalace 2. cementového mlýna, který umožní zdvojnásobení kapacity z 1,2 mil. t/r na 2,4 mil. t/r. Region je v postavení čistého dovozce cementářského slínku, který je dovážen přes přístavy Mombasa a Dar-es-Salaam, přičemž v příštích 5 letech má dovoz dosáhnout ze současných 6,5 mil. t/r na 10 mil. t/r slínku. Dovážený slínek zdejší výrobci zpracovávají mletím s místně dostupným pucolánem, sádrovcem a vápencem. Region východní Afriky, se spotřebou cementu cca 83 kg / obyv., obsahuje 17 provozujících výrobců cementu, což činí odvětví vysoce konkurenčním. Růst cementářské poptávky je podpořen vlivem infrastrukturních požadavků, potřebě obytných a kancelářských budov a obchodních center, a pozitivním ekonomickým vývojem. Společnost Savannah Cement úzce spolupracuje se stavebními dodavateli a architekty s cílem zaručit technologické přizpůsobení svých produktů, zvyšuje své distribuční kapacity za účelem zaručení dostupnosti produktů, a aktivně vytváří vztahy a partnerské platformy s krajskými institucemi a zapojuje se do mnoha významných projektů v oblasti infrastruktury, včetně železnice Standard Gauge, univerzity Nairobi Towers, přehrady Karuma v Ugandě a nedávno dokončeného vnějšího silničního okruhu Outer Ring Road.


Společnost Savannah Cement provozuje nejmodernější, ekologicky šetrnou cementovou mlýnici strategicky umístěnou v blízkosti Nairobi, uspokojující 50% spotřeby cementu v Keni. Společnost provozuje svůj závod v souladu s požadavky Kenského národního úřadu pro životní prostředí (NEMA) a podílí se na podnikatelském sociálně investičním programu pro rozvoj regionu. Závod Savannah Cement je 1. výrobcem ve východní Africe, který vytvořil produkt hydraulického silničního pojiva (HRB) pro podporu rozvoje místní infrastruktury, a jako 1. v zemi uplatnil využívání technologie válcového lisu. Kombinace válcového lisu a třídiče typu V umožňuje dosažení vysoké provozní účinnosti, optimalizaci podávání přispívá 1200 t/d kapacitní sušička pucolánu, závod je vysoce automatizovaný, centrální řízení zajišťuje vysokou účinnost a jakost produkce; 3 moderní 8hubicové rotační baličky dosahují prostup 6000 t/d. Produkty – 1) víceúčelový pucolánový cement Savannah 32.5R s dobrou pevností v časném i pozdním stáří, nízkým hydratačním teplem, rychlým tuhnutím, dobrou zpracovatelností a odolností vůči prostředí a 2) vysokopevnostní cement Savannah OPC 42.5R s rychlým vývojem pevnosti se vyznačuje vysokou trvanlivostí a vynikající zpracovatelností s relativně nízkou spotřebou vody. Dlouhodobým záměrem společnosti je další výstavba cementáren v regionu. World Cement 4/2018, str. 22-25

VÚM/Kalt

47) Rapid market entry Rychlý vstup na trh Technolog a současný marketingový ředitel společnosti Gebr. Pfeiffer, spolu s projektovým inženýrem společnosti popisují úspěšné produkty: modulární jednotka pro mletí cementu s vertikálním válcovým mlýnem byla brzy následovaná 9 dalšími kompaktními mlecími zařízeními ready2grind. Zájem o modulární mlecí zařízení společnosti Pfeiffer je spojen s integrovaným typem mlýna, MVR, přinášejícím významné úspory energie v porovnání s jednoduchými systémy mletí, ale také vysokou flexibilitu, pokud jde o typy cementu a stupně jemnosti. Mlýn MVR lze použit pro mletí obyčejného portlandského cementu (OPC) a jakéhokoliv typu směsných cementů, i strusky. Mlýn MVR spojuje v jednom stroji 3 procesy (mletí, sušení a třídění); vyznačuje se krátkými prodlevami materiálu v mlýně a umožňuje cementářským výrobcům během několika minut přejít z mletí 1 typu materiálu na jiný dle potřeby. Díky inovativnímu konstrukčnímu řešení je mlýn VRM vhodný i k mletí vápence, uhlí a sádrovce. Doprava a instalace mlýna jsou rychlé díky praktické konstrukci z předmontovaných modulů, které se vejdou do běžných kontejnerů. To přináší výhodu v rychle se měnících tržních podmínkách, kdy je žádoucí rychlý vstup na cementářský trh. Moduly mlecího systému ready2grind lze na zákazníkem připravených základech snadno přišroubovat nebo svařit, řídící pohonné jednotky a PLC a příslušné elektrické součásti jsou rovněž uloženy v kontejnerech, a systém je zprovoznitelný během pouhých 4 týdnů. Článek uvádí případová řešení – projekty instalace volitelných modulárních systémů v závodech v Keni a Kostarice. Základní moduly zahrnují jednotku pro podávání materiálu se zásobníky a měřícím zařízením, manipulační zařízení, mlýn MVR s třídičem, filtrační zařízení, generátor horkého plynu a ventilátor, elektrické řízení a pohony. Volitelná zákaznická řešení lze uplatnit kdekoli mezi násypkou prachového sběrače a manipulací s hotovým produktem. Mohou to být balicí jednotka s plněním pytlů či nakládkou sypkého produktu, laboratorní jednotka, sklad paliva,


meziproduktová sila, transformátorová stanice. Systém ready2grind je v současné době k dispozici ve 2 velikostech, na žádost lze dodat další velikosti. Systém, instalovaný v Keni, 2G 1800 C-4, disponuje prostupem 20-30 t/h produktu, podle požadovaného typu a jemnosti; kostarický systém o rozměrovém typu R2G 2500 C-4 umožní kapacitu až 72 t/h. Pro ještě vyšší prostupy bude brzy dostupný typový systém R2G 3070 C-4. Společnost Pfeiffer zajišťuje také školení obsluhy a servisní služby. World Cement 4/2018, str. 26-32

VÚM/Kalt

48) A european network Evropská síť Společnost Cem'In'Eu, průmyslový start-up, vyvíjející nové koncepce cementářské výroby, dodávek, logistiky a prodeje, v článku představuje její zakladatel a generální ředitel. Společnost využívá nejlepších dostupných technologií, spolupracuje s talentovanými výrobci z EU, a zajišťuje nejlepší úrovně bezpečnosti, ekologie a jakosti. Již zahájené identické cementářské mlecí projekty se nacházejí na 5 místech ve Francii (Aliénor Ciments v Tonneins – pro trhy v jihozápadní Francii; CimSaRo, nacházející se v přístavu Chalon-sur-Saône pro trhy oblasti Burgundska a frankofonní části Švýcarska; Rhone Ciments v přístavu Valence, se zaměřením na středomořské trhy; Ciments des Trois Frontiéres (C3F) u přístavu MulhouseOttmarsheim, se zaměřením na trhy Alsaska, v Bádensko-Württemberska a německojazyčných kantonů Švýcarska; Val de Loire Ciments v Montreuil Bellay pro trhy západní a střední Francie), 1 projekt je připravován v Polsku (Pomorski Cement v přístavu Gdynia) a 1 bude vybudován ve V. Británii východně od Greater London). Závody společnosti Cem'In'Eu obsahují modulární mlýnice se zjednodušenou nadzemní konstrukcí, vysoce univerzální a prostorově přizpůsobitelné, umožňují instalaci 2 mlýnů s výkony 30 t/h, s možností plynulého nárůstu produkce až do 250 000 t/r v závislosti na poptávce na trhu. Kapitálové náklady se ve Francii pohybují v rozmezí 18-20 mil.€. Závod obsahuje surovinové sklady (5000-10000 t), cementový kulový mlýn s prostupem 30 t/h s vysoce účinným třídičem od švýcarského výrobce Intercem, 6 cementových sil s výpustí sypkého produktu s 2 mostovými váhami, pytlovací jednotku s 3. mostovými váhami, balicí stroj Adams na PE pytle, paletizér Batipal se strečovou technologií Haver & Boecker a Newtec, elektrický mostový jeřáb a automatický naklápěcí článkový dopravník (výrobce Secam) a elektrický a plně automatizovaný řídící systém Ibitek. K dopravě slínku je využívána lodní příp. železniční doprava s využitím speciálních kontejnerů. Produkty jsou zaměřeny na 3 cílové tržní segmenty: výroba betonových prefabrikátů, výroba čerstvého míchaného betonu a prodej pytlovaného produktu. Společnost Cem'In'Eu eliminuje neefektivní postupy spojené s tradičním modelem prodeje pytlovaného cementu prostřednictvím distribučních řetězců stavebních materiálů. Síť 7 identických evropských projektů má být postavena do r. 2020, jejich společným znakem je kromě inovativních přístupů také umístění na silných trzích, v současnosti málo obsazených zavedenými cementářskými výrobci. World Cement 4/2018, str. 33-38

VÚM/Kalt


49) Move and shake Přesuňte a zatřeste Současným trendem v cementářském průmyslu jsou modulární a přestěhovatelná mlecí zařízení jako alternativy k větším a stacionárním mlýnicím. Menší mlecí jednotky, vyznačující se vysokou flexibilitou, jsou atraktivní zejména v méně industrializovaných zemích, v oblastech, kde je cement distribuován v rámci menších oblastí, a s proměnlivou potřebou. Jsou přínosem z logistického hlediska – umožňují snížení přepravních nákladů na suroviny i cement, což má pozitivní vliv na ceny cementu. Předpokladem pro instalaci lokálních mlecích kapacit je vedle poptávky a investorů dostupnost surovin, přepravní možnosti, zásobování energií, dostupnost kvalifikované obsluhy a politická stabilita oblasti. Vlastní produkty tohoto typu představují generální ředitel, vedoucí projektů a vedoucí prodejů společnosti, zaměřující se na kompletní cementářská zařízení, InterCem Engineering. InterMod, modulární mlecí systém společnosti InterCem, umožňuje realizovat výrobní kapacitu 20 - 50 t/h. Jedná se o kompletní mlecí zařízení, dodávané v kontejneru o velikosti přes 12 m, které lze na určeném místě sestavit a zprovoznit během 4-6 týdnů. Součásti tvoří osvědčené spolehlivé komponenty, s vysokou účinností provozu a vysokou dostupností díky snadné manipulaci a servisu. Za stejně krátkou dobu lze modulární mlecí systém rozebrat a uložit nebo přestavět na jiné místo, což provuzovateli zajišťuje možnost pružně reagovat na ekonomické, politické a jiné změny. Systém modulů je individuálně kombinovatelný, surovina se skladuje v lehkých hangárech chráněných proti povětrnostním vlivům, podávání suroviny se zajišťuje kolovými nakladači do dávkovacích násypek, míchání suroviny umožňují vážící pásové podavače, vypouštění suroviny do mlýna probíhá pásovým dopravníkem. Mlýn je 2komorový kulový mlýn s postranním pohonem, třídič je vertikálně umístěný vysoce účinný třídič 3. a nejnovější generace, materiál je k třídiči veden pásovým korečkovým elevátorem, součástí dodávaného systému jsou procesní potrubí, čidla, elektrická strojní zařízení, cementová sila, řídící skříň MCC / PLC a rozvod elektrické energie, balící zařízení a transportní systém do kamionů. Kulový mlýn a moduly zařízení jsou v maximální možné míře předmontovány. Realizační doba projektu je 12 měsíců. World Cement 4/2018, str. 39-42

VÚM/Kalt

50) New Zealand´s new cement silo Novozélandské nové cementové silo Článek strojního inženýra novozélandské cementářské společnosti Golden Bay Cement, provozující cementárnu v blízkosti námořního přístavu, a obchodního ředitele společnosti Tank Connection, specializující se na návrhy a výrobu sil, seznamuje s realizací projektu nového sila pro ukládku cementu a souvisejícího systému transportu a nakládky cementu na nákladní lodi. S pořízením nové námořní nákladní lodi na sypké materiály s projektovanou kapacitou 9000 t, iniciovaným požadavkem uspokojení cementářské poptávky na trhu, musela společnost Golden Bay Cement modernizovat a zvýšit kapacitu přístavního zařízení na lodní nakládku, které bylo instalováno v 60. letech. Modernizační a expanzní projekt Silo 9“ zahrnoval vedle dodávky nového sila rovněž dodávku a instalaci potrubního vedení ze stávajícího cementového mlýna k novému silu, manipulační zařízení, podávací systém, nakládací systém a příslušné stavební a strojírenské práce. Vybraná dodavatelská americká společnost Tank Connection konstruuje šroubovaná ocelová sila z válcovaných


kónických panelů (RTP technologie), poskytující výhodu nižších nákladů a provádění montážních prací bezpečným způsobem na úrovni terénu. Požadovaná skladovací kapacita sila 6000 t byla v případovém řešení dosažena uspořádáním 2 válcových 26 m vysokých sil o Ø 16,3 m s prostorem pro průjezd nakládaných kamionů ve spodní části sil. Uvedený typ sil je konstruován s plochým nebo otevřeným spodkem postaveným na zvýšené konstrukci, obsahující betonovou podložku, umožňující vhodné zešikmení, které spolu s provzdušňovanou podlahou zajišťuje optimální vypouštění skladovaného sypkého materiálu. Jednotlivé panely sil byly po schválení návrhu dodavatele odbornou revizí nezávislé novozélandské poradenské společnosti vyrobeny v kansaském závodě společnosti Tank Connection během přibližně 12 týdnů a poté přepraveny námořní dopravou na N. Zéland. Instalace byla provedena během 150 dní 6 pracovníky s 1 odborným dohlížitelem. Sila byla zprovozněna počátkem r. 2017, s ověřenou skladovací kapacitou 6800 t. World Cement 4/2018, str. 43-46

VÚM/Kalt

51) Coating me, coating you „Kryješ mě, kryji tě“ Autoři článku – ředitel skupiny Marietta Group, zastřešující podniky Marietta Silos, zabývající se výstavbou betonových sil, Marietta Inspection Services, zaměřený na kontrolou sil, a USA Silo Service, specializující se na servis sil, a odborník v projektování a provozování sil a zakladatel podniku USA Silo Service – řeší důležitost prevence střech sil před průnikem vody a způsoby této prevence. Instalace vodotěsného povlaku na střeše cementových sil je nezbytná pro udržení jakosti cementu. Málo krycích materiálů však poskytuje dlouhodobou ochranu, a jejich degradace často unikne pozornosti údržby. Nejběžnějším způsobem pokrytí střech cementových sil jsou těsnící membrán ové vrstvy a nátěry a nástřiky z materiálů na bázi polyuretanu. Požadavkem pro dlouhodobou trvanlivost povlaku je vysoká elasticita, bránící praskání a odlupování vlivem tepelnou roztažnosti a pohybu střechy při nakládce a vykládce sila. Nátěry z černouhelného dehtu jsou nejlevnější, avšak poskytují malou ochranu proti vlhkosti a jsou obtížně odstranitelné (rovněž vlivem kontaminace cementovým prachem a následným vytvrzením). Dehet nemá odolnost vůči UV záření a rychle se vysuší, což zanechává praskliny, umožňující vnik vody. Uretanové nátěry s pěnovými nástřiky na střechách sil jsou přiměřeně pružné a adhezivní, vyžadují vša k velkou údržbu a opakovanou aplikaci, po degradaci tenkého vrchního nátěru působí jako pěnový materiál jako houba a drží vlhkost, která škodí betonovému krytu a kovovým součástem sila a může vést k selhání konstrukce. Pogumované jednovrstvé membránové povlaky poskytují požadovanou elasticitu při působení tepelné roztažnosti a pohybu konstrukce a poskytují dobrou ochranu proti vodě, jsou však snadno poškoditelné perforací při chůzi po střeše, pak vlhkost snadno pronikne pod membránu. Článek uvádí případovou studii z r. 2017, kdy pro odstranění průniku vody na střechách cementových sil v cementárně v Missouri doporučil inspekční tým společnosti USA Silo Service vrstvu syntetického kaučuku; pro tuto aplikaci je však nutné předem pečlivě odstranit z krytu střechy azbest. 2vrstvý systém ze syntetického kaučuku je ekologicky šetrná směs na bázi ropy, aplikovaná formou základního a vrchního nátěru, nástřiku či nanesení válečkem. Systém lze aplikovat na betonové i ocelové plochy. Povlaky ze syntetického kaučuku utěsňují stávající trhlinky, poskytují ochranu před vlhkem, odolávají působení UV záření, a díky vysoké elasticitě odolávají bez poškození při tepelných změnách i při chůzi po střeše.


Náročnou záležitostí je odstraňování předchozích poškozených povlaků před novou aplikací – v případě cementárny v Missouri se jednalo membránovou krytinu. World Cement 4/2018, str. 47-51

VÚM/Kalt

52) Transporting alternative fuels Doprava alternativních paliv Společnost N+P Waste Logistics působí jako dodavatel různých typů recyklovatelných odpadů, a vzhledem k jejich různorodému charakteru využívá různých sofistikovaných logistických řešení. Velmi lehký a chmýřovitý materiál, používaný jako alternativní palivo, má při přepravě na dálkových trasách specifické požadavky na ekonomickou dopravu, manipulaci a ekologické řešení. Společnost N+P používá vyklápěcí kontejnery a kontejnery s pohyblivou podlahou, plachty, lisované zabalené balíky s co nejvyšší užitečnou hmotností; pro přesun nákladu z námořních lodí jsou vyžívána pobřežní plavidla; úložiště na překladových místech jsou vybavena přístřešky pro ochranu materiálu před povětrnostními vlivy, riziku křížové kontaminace předchází průběžné monitorování. Námořní kontejnery nabízejí velké výhody, zvláště, neboť vhodně vybraná trasa s minimalizací překladů zboží je levnější než přeprava silničními kamiony. Balený i volně ložený sypký materiál, naložený do kontejnerů, je dodáván prostřednictvím vnitrozemských plavidel, vlaků nebo nákladních automobilů do kontejnerových terminálů. V rámci logistiky společnosti N + P se značně uplatňuje železniční doprava jako udržitelné a úsporné řešení vnitrozemské přepravy. Zároveň je zde výhoda toho, že mnoho cementáren má vlastní přímé železniční spojení. Legislativa pro dovoz a vývoz alternativních paliv je v rámci Evropy při přeshraniční přepravě (TFS) řízena požadavky a předpisy jednotlivých zemí, obvykle jsou požadovány licence pro přepravce, a informace od producenta odpadu i koncového uživatele. Klíčem k logistickému úspěchu společnosti N + P je nalezení správného partnera na správném místě. World Cement 4/2018, str. 52-56

VÚM/Kalt

53) A question of character Otázka charakteru Ředitel úseku automatizace a vývoje strojírenské skupiny Di Matteo Group, zaměřené na systémy manipulace se sypkými materiály, spolu s generálním ředitelem skupiny, předkládají článek o vhodných metodách přípravy a způsobech třídění alternativních paliv, vzhledem k jejich vlastnostem. Alternativní paliva (AF) jsou různého původu (průmyslové a komunální odpady, biomasa, opotřebené pneumatiky, atd.). Při vícečetných zdrojích AF se zvyšuje jistota dodávek, ale také nestabilita vlastností AF, a instalovaná zařízení pro manipulaci, skladování a dávkování AF musí fungovat s vysokou dostupností a nízkými náklady na údržbu i při měnících se vlastnostech materiálu. Společnost Di Matteo během svého téměř 30letého fungování vyvinula obecnou 7stupňovou koncepci (SCC) pro návrh a realizaci zařízení pro využívání AF, zahrnující příjem, fázi přípravy AF, skladování, dopravu, dávkování, podávání, proces spalování; zvláště začlenění vhodných přípravných zařízení bývá při plánování a realizaci projektu spalování (spoluspalování) AF provozovateli často podceněno. Pro výrobu slínku jsou hlavní aspekty pyroprocesu geometrické vlastnosti plamene a odpovídající distribuce tepla a tyto parametry významně závisí na


transportních vlastnostech částic AF v plameni. Vysoce kvalitní částice AF s relativně malým povrchem a převážně 2D tvaru (plastové fólie) se rychle vznítí a proces spalování je omezen na plamen, zatímco větší částice s větší plochou povrchu - a zejména ty s 3D morfologií (např. kusy z tvrdého plastu) - se mohou vznítit mnohem pomaleji a v plameni nemusí úplně vyhořet, jejich přítomnost je tolerovatelná jen v omezeném rozsahu a při zajištěných konstantních provozních podmínkách. Doporučená zařízení pro fázi přípravy AF: sítovací stroje, třídiče, deaglomerátory, sušičky; z produkce skupiny Di Matteo je uváděn příklad kotoučového separátoru ODM-DiscSCREEN nebo přímo do pneumatické linky integrovatelného vzduchového separátoru ODM-AirSEP, bubnový magnetický separátor ODM-MAS účinně separuje z materiálového toku AF železné částice; deaglomerátor ODM-DES rozrušuje shluky materiálu v materiálovém toku pomocí rotující přepážky. World Cement 4/2018, str. 57-56

VÚM/Kalt

54) Partnership on the Nile Partnerství na Nilu Článek popisuje spolupráci dánského výrobce cementářských zařízení, FLSmidth, při dodávce technologického zařízení pro novou egyptskou cementárnu v Beni Suef (120 km jižně od Káhiry), v r.2010 vstoupivšího na trh cementářského výrobce Wadi El Nile Cement (WNCC), který zde produkuje slínek a cement typu CEM I značky AL MASRY. Společnost WNCC s aktuální cementářskou kapacitou 2,4 mil. t/r je součástí ocelářské skupiny ENERGYA Group, zaměřené hlavně na výrobu elektrických kabelů. Pro cementárnu, dokončenou v r. 2010, dodala společnost FLSmidth vertikální válcový mlýn na mletí slínku FLSmidth OK™ 42-4 (1 ze 3, v současnosti provozovaných v Egyptě), surovinový drtič EV na vápenec/jíl, zařízení surovinové skládky, surovinový mlýn ATOX, silo CF, 3 oporovou pec s 5stupňovým výměníkem ILC, chladič slínku SF Cross-Bar, slínkové a cementová sila, baličky, filtry, mlýnské převodovky, systém řízení jakosti. Zároveň je od zprovoznění zařízení společnost FLSmidth zodpovědná za provoz a údržbu veškerého zařízení cementárny na základě smlouvy O & M, včetně školení obsluhy. Společnost FLSmidth zaručuje v rámci této smlouvy výrobu slinku a cementu s garantovaným minimem 2,25 mil. t/r slinku a 2,4 mil. t/r cementu třídy CEM I 42,5N. V době energetické krize v Egyptě zajistila společnost FLSmidth konverzi závodu z původního paliva zemního plynu na uhlí a dodala uhelný mlýn FLSmidth ATOX® 25, čímž zajistila plné fungování společnosti WNCC a konkurenční výhodu na egyptském cementářském trhu. Řízením provozu lomu a drcení a směšováním suroviny je pověřen nezávislý tým na těžbu a související poradenské a řídící činnosti specializované společnosti RHI (Reliance Heavy Industries), řízení chemického složení surovinové směsi zajišťuje společnost FLSmidth. V rámci spolupráce O & M úseku společnosti FLSmidth s týmem WNCC dosahuje cementárna vysoké úspěšnosti v minimalizaci spotřeby energie a udržení vysoké efektivity výroby slinku. Spotřeba energie v závodě je trvale nižší než garantovaná úroveň dodávky FLSmidth 80 kWh/t slínku. Po uplynutí první 5leté smlouvy O & M v lednu 2017 byla smlouva dále prodloužena, a zahrnuje modernizaci výrobní kapacity WNCC na 7200 t/d slínku. V současné době probíhá modernizace


pece, instalace nového třídiče a ventilátoru surovinového mlýna, rozšíření chladiče o 1 jednotku, úprava přívodu pece a modernizace systému vedení prachu. World Cement 4/2018, str. 63-65

VÚM/Kalt

55) Eradicating NOx Eliminace NOx Italská společnost Boldrocchi seznamuje s přínosem přepracování součástí systému deNOx pro redukci emisí oxidů dusíku z pecí při výrobě slínku a splnění zpřísněných emisních limitů (v Německu od letošního roku limit NOx na 200 mg / Nm3). Jiné metody deNOx než systém SCR (selektivní katalytická redukce), včetně selektivní nekatalytické redukce (SNCR), mohou těchto limitů dosáhnout zřídka. Společnost Boldrocchi má zkušeností s technologiemi deNOx desítky let, zpočátku je zajišťovala pro elektrárny na výrobu energie z biomasy a spalovny. V rámci vývoje vysoce účinných systémů SCR společnost Boldrocchi používá při analýze jednotlivých komponent simulace a výpočty z oboru výpočetní dynamiky kapalin (CFD). Oxidy dusíku (NOx) vznikají v důsledku vysokoteplotních spalovacích procesů, a to 2 způsoby: termické NOx vznikají reakcí N2 a O2 ze spalovacího vzduchu na hlavním hořáku při teplotách >1300°C, palivové NOx vznikají u pomocného hořáku oxidací N2 přítomného v palivu. NOx jsou toxické, především pro dýchací systém, protože reagují s amoniakem, vlhkostí a dalšími sloučeninami za vzniku malých částic, pronikajících hluboko do plic, a způsobujících respirační onemocnění a zhoršujících srdeční onemocnění, což vede k předčasné smrti. Zatímco metoda SNCR má účinnost asi 30 - 65%, v závislosti na činidle, jeho množství a teplotě, selektivní katalytická redukce (SCR) dosahuje účinnosti 70-95%, v závislosti na činidle a jeho množství, specifickém objemu a chemickém složení katalyzátoru a teplotě. Principem SCR je vstřikování činidla (čpavek nebo roztok močoviny v kapalném či plynném skupenství) a katalyzátoru (keramický nosič s aktivními složkami na bázi TiO2 / V2O5, WO3 a Fe2O3 / Cr2O3, Al2O3) za vzniku N2 a vody v teplotním rozsahu 165°-600°C. Provozní problémy jsou způsobeny nejčastěji zanášením katalyzátoru vlivem vysokého obsahu prachu ve spalinách a otravou katalyzátoru vlivem vysoké koncentrace síry ve spalinách. Společnost Boldrocchi popisuje případové řešení: 1) instalace systému SCR za 2400 t/d kapacitní cementářskou pecí (paliva: lignit, použité pneumatiky, chmýřovitá AF a kapalná AF na bázi rozpouštědel) v podmínkách vysokého obsahu prachu, 2) řešení SCR vstřikováním močoviny na pecním konci s potenciálním rizikem kondenzace (NH4)2SO4 na povrchu katalyzátoru vlivem možného vyššího obsahu síry a obvyklou provozní teplotou pod rosným bodem (NH4)2SO4, 3) úspěšný systém SCR pracující při pouhých 160°C. Společnost Boldrocchi seznamuje se svými zjištěními: 1) účinnost systému SCR zvýší předběžné převedení NH3 činidla na páry (prevence před hromaděním NH3 na stěnách reaktoru); 2) pomocí CFD modelů bylo zjištěno optimální řešení mřížky s tryskami pro vstřikování čpavku; 3) rovněž byla vysledována ideální konstrukce vstupu a tělesa reaktoru pro optimální distribuci spalin a molární poměr NH3 / NOx. World Cement 4/2018, str. 67-72

VÚM/Kalt


56) Sixty years strong Silných šedesát let Generální ředitel společnosti FLSmidth Ventomatic v interview pro časopis World Cement rekapituluje šedesátiletou historii společnosti a seznamuje s budoucími plány. Společnost Ventomatic byla založena v roce 1957 v Bergamu v Itálii, kde byly vyrobeny první automatické stroje na balení a paletizaci pytlů cementu. Prodeje se během několika let rozšířily i mimo italský trh, hlavně do Španělska. Výsledkem produktového rozvoje na konci 60.let byl úspěšný nakladač nákladních vozů CARICAMAT®, inovativní řešení procesu nakládání zajistilo společnosti Ventomatic vedoucí postavením na trhu, a prodeje se rozšířily i mimo Evropu, zejména do zemí Latinské Ameriky, včetně Mexika, kde má společnost stále významné postavení na trhu. Dalším mezníkem vývoje společnosti bylo zavedení elektronických ovládacích prvků a další expanze na mezinárodní trhy; aktivity společnosti Ventomatic zaujaly strojírenskou společnost FLSmidth, která společnost Ventomatic získala v roce 1992. Spojení s globální společností bylo přínosem ve smyslu získávání informací, investicemi do výzkumu a vývoje a školení zaměstnanců. Díky synergii se FLSmidth se podařilo kompenzovat pokles evropského trhu a zpomalení dalších významných trhů prodejem v severní Africe, na Středním východě a na Dálném východě, tradičním trhu společnosti FLSmidth. Akvizice společnosti EEL Ltd, nyní společnosti Ventomatic India, umožnila společnosti Ventomatic se prosadit na 2. největším trhu na světě. Společnost Ventomatic se v rámci skupiny FLSmidth v současnosti soustřeďuje nejen na prodávání jednotlivých produktů, ale poskytuje ucelená řešení, kombinující produktové a logistické prvky, zaměřuje se na zajištění maximální možné jakosti produktů, s nejvyššími bezpečnostními standardy a sociální zodpovědností, a udržení konkurenceschopnosti nákladů. Klíčový zákaznický trh společnosti Ventomatic je od počátku cementářský průmysl, uplatňuje se silně i na příbuzných trzích -suché směsi, vápna, sádra, uhličitan vápenatý a hnojiva. S vývojem digitalizace a etapou Internetu věcí řeší společnost Ventomatic, ve spolupráci s globálními experty z FLSmidth na řízení a optimalizaci procesů, výzvy v podobě využívání dat a přeměňování je na výhody pro zákazníky. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu hodlá společnost Ventomatic pokračovat v rozšiřování svého portfolia o nová logistická řešení a v konsolidaci svého postavení na trzích. World Cement 4/2018, str. 73-76

VÚM/Kalt

57) The whole truth Celá pravda P.R. manažerka společnosti Aucotec AG, specializující se v oblasti softwarového vývoje, vysvětluje unikátní softwarový produkt Engineering Base (EB) společnosti Aucotec jako interdisciplinární platformu databází ve smyslu Průmyslu 4.0. EB využívá mnohovrstvou strukturu se serverem SQL, používanou v počítačově podporovaných inženýrských nástrojích (CAE), a umožňuje nekonečnou rozšiřitelnost, flexibilitu a otevřenost centrálního datového modelu pro automatizovanou integraci externích dat z 3D nástroje, řídicího systému nebo ERP. Na základě zákaznických požadavků umožňuje projektovou archivaci, fáze projektování technologického zařízení (FEED, Front End Engineering Design), vývoj alternativních procesních scénářů, tendrové inženýrství, nákladové účetnictví, model zařízení slouží jako zdroj pro konfiguraci řídicího systému a pro prediktivní údržbu (PdM). Díky integraci funkcí


FEED lze importovat simulační data z procesního simulačního software Aspen a vytvářet různé scénáře a provozní režimy. Pomocí EB vytvořená dokumentace projektu poskytuje diagram vedení potrubí a přístrojů (P& ID), detailní inženýrství je bezproblémově zakotveno v systému jako FEED. Systém okamžitě synchronizuje změny, provedené v některé z jednotlivých oblastí, a je schopen mapovat celý životní cyklus zařízení na jediné platformě. Konzistence a kvalita dat vede k obrovské úspoře času, zejména v případě velkých souborů dat. S aplikací pro údržbu a webovým komunikačním serverem poskytuje model EB zabezpečení provozu a možnost sledování aktuálního stavu odkudkoli, včetně indikace rozestavěného stavu provozního zařízení během rekonstrukce a rozšiřování. Součástí článku je případová studie zavádění software EB v rámci restrukturalizace datového systému ve společnosti Claudius Peters, specializující se na zpracování sypkých materiálů a procesní inženýrství pro cementářský, sádrový, uhelný, ocelářský a hliníkový průmysl. World Cement 4/2018, str. 77-80

VÚM/Kalt

58) Productive prediction Produktivní předpověď Specialisté z úseku vývoje (samo-)učících se a optimalizujících se řídících systémů společnosti Rockwell Automation, zabývající se průmyslovou automatizací, seznamují s účinností nových analytických nástrojů reportování a využívání pákových efektů. Tradičně jsou cementářské výrobní procesy řízeny prostřednictvím distribuovaného řídicího systému, zahrnujícího PID (proporcionální, integrální a derivační) regulaci, případně pomocí programů Expertních systémů. Technologie MPC (Modelové prediktivní řízení) využívá dynamické procesní modely a řídí na základě predikce budoucího vývoje; v cementářském průmyslu je šířeji využívána od r. 1966 v pecích, mlýnech a procesech vytváření materiálových směsí. MPC zahrnuje funkci multivariační (koordinuje několik měření včetně jednoho nebo více úprav toku a energie), explicitní dynamické modely (umožňující lepší řízení při velmi pomalých procesech), umožňuje začlenění limitů, může vyrovnat nekontrolovatelně rušená opatření s využitím prediktivní korekce pro zlepšení stability procesu. Na základě interakcí operátora s pokročilým systémem řízení lze zpětně ověřit průběh očekávaných trendů, což podporuje odstraňování problémů, případně potvrzuje správnost predikcí. Automatizované testování zařízení identifikuje proměnné, popisované parametry MV (manipulovaná proměnná), CV (regulovaná proměnná), DV (poruchová proměnná), a umožňuje přepnutí z jednoho cílového režimu na jiný, zlepšuje pozorovatelnost procesu a ochranu zařízení a vyvíjí data, která se používají k identifikaci procesních dynamických modelů, které řídí MPC výpočty. V cementářském procesu existuje také řada nezměřitelných poruch, netýkajících se měřitelných parametrů, přižemž nástroje MPC také umožňují identifikaci pozadí těchto nezajištěných poruch pro dosažení vyšší přesnosti modelu. Technologie MPC poskytuje inteligentní automatizaci, zvyšuje kapacitu zařízení, energetickou účinnost a jakost produkce. World Cement 4/2018, str. 81-84

VÚM/Kalt


59) Improving the industry Zlepšení průmyslu Viceprezident společnosti Siemens, z divize Minerals, v článku předkládá úvahy o digitalizaci v cementářském průmyslu. Integrovaný procesní řídící systém CEMAT od společnosti Siemens je využíván již přes 40 let; původní verze byla založena na tehdy nově vyvinutém PLC Simatic S3 a 1. instalace byla v cementárně Yeles společnosti Cementos Hispania, vlastněné společností Dyckerhoff Group v r. 1974. 4 instalovatelné programovatelné logické řídící jednotky Simatic S3 se nacházely v rozvodných skříních s diskrétními elektronickými součástmi a magnetickými toroidními jádrovými paměťmi. V průběhu vývoje technologie byly hardwarové a softwarové platformy nahrazeny PLC Simatic S5 a Simatic S7. Neustálé aktualizace zajišťovaly úspěšnost systému CEMAT, díky kompatibilitě s předchozími verzemi. Softwarová knihovna CEMAT se stala standardem pro cementářské, těžební a další průmyslová odvětví, mohla být využívána systémovými integrátory na základě Simatic PCS 7 a odvětvově specifických funkčností CEMAT pro specifické projekty. Díky integrovanému řešení lze nastavit distribuované automatizační struktury, všechny funkce řídicího systému zařízení jsou předkonfigurovány a všechny moduly lze inteligentně propojit na všech podnikových úrovních. Konzistentní správa dat, jednotné uživatelské rozhraní a zobrazování všech relevantních dat v reálném čase umožňuje sledovat celý výrobní proces. V současnosti je dostupný systém CEMAT verze 9.0, který představuje moderní procesní řídící systém, pokrývající celý horizontální automatizovaný řetězec, od těžby surovin až po balení konečných produktů. Nová verze CEMAT Simatic PCS 7 Minerals Automation Standard zahrnuje vylepšení stávajících funkcí a řadu nových funkcí, obsahuje různé další moduly, jako je například optimalizace mlýna pomocí Advanced Process Control (APC) a škálovatelné řízení výroby (SPC) pro provozní režimy založené na recepturách. Díky integrovaným funkčním a diagnostickým funkcím lze rychleji rozpoznat možné poruchy a minimalizovat prostoje. Jednoduchá škálovatelnost systému Simatic PCS 7 umožňuje optimální řešení pro každou procesní oblast a nabízí dostatečný prostor pro následné rozšíření. V souvislosti s etapou digitalizace a průmyslu 4.0 nabízí společnost Siemens portfolio Cement 4.0, kombinující inteligentní zařízení, propojení sítí a připojení, založené na decentralizovaných IT systémech, integraci hodnotových řetězců, zahrnujících všechny systémy IT v celém řetězci včetně automatického provádění změn nabídky a poptávky přímo do výrobního systému, a pokročilou analýzu dat v reálném čase, umožňující úspory nákladů v řadě oblastí (prediktivní údržba eliminuje nadměrné skladování), plné využití aktiv na základě analýzy výroby a flexibilnější obchodní strategii díky lepší informovanosti. World Cement 4/2018, str. 85-86

VÚM/Kalt

60) Spotlight Zprávy Funkci výkonného ředitele úseku Technologie společnosti Aumund Fördertechnik GmbH převzal od 1.3.2018 R. Furthmann. Do jeho kompetence budou patřit oblasti výzkum a vývoj, konstrukce a inženýrství, zajištění jakosti, výroba, řízení


materiálů / nákup. Jeho předchozí pozicí ve společnosti Aumund byla funkce technického ředitele. www.aumund.com Společnost FLSmidth jmenuje od 1.3.2018 nově vedoucího digitalizace pro urychlení procesu digitalizace. Byl jím jmenován M. Lindholm; očekává se od něho vývoj a implementace celkového strategického plánu digitalizace společnosti FLSmidth a urychlení procesu digitalizace společnosti. Společnost FLSmidth přináší trvale udržitelnou produktivitu globálnímu odvětví cementu a nerostných materiálů kombinací know-how v oblasti produktů, služeb a projektového řízení s digitálními řešeními. M. Lindholm pracoval v předních funkcích v oblasti digitalizace, naposledy v pozici viceprezidenta v globálním Internetu věcí Asia v rámci skupiny mobilního operátora Telenor. www.flsmidth.com Německá společnost Vecoplan AG jmenovala na pozici ředitelky obchodní jednotky Recyklace/ Odpady M. Schmidt, která nahradila ve funkci S. Kaisera, odcházejícího ze společnosti. Bude zodpovědná za veškeré obchodní činnosti společnosti Vecoplan AG na trzích s recyklací plastů, zpracováním alternativních paliv, recyklaci komunálního a průmyslového odpadu. Vedoucí tým společnosti Vecoplan AG nyní tvoří D. Müller (vedoucí obchodní jednotky Dřevo/ Biomasa), M. Claudy (vedoucí obchodní jednotky Servis/ Díly), T. Sturm (provozní ředitel) a M. Lambert (finanční ředitel). www.vecoplan.com Společnost FLSmidth uzavřela dohodu s vietnamskou cementářskou společností Xuan Thanh na poskytnutí 5 poradců na místě, za účelem optimalizace výroby cementárny a minimalizaci výrobních nákladů. 12500 t/d kapacitní cementárna se nachází v Ha Nam a je jednou z největších cementáren v jihovýchodní Asii. Společnost FLSmidth dodala také v r. 2017 zařízení pro cementárnu. Společnost FLSmidth nyní rozšiřuje na asijském trhuslužby podpory na místě. Vietnam je jedním z největších výrobců a spotřebitelů cementu na světě po Číně, Indii, Turecku, USA, Rusku, Íránu a Brazílii. www.flsmidth.com Společnost ContiTech AG, jeden z největších světových výrobců pryžových a plastových produktů mimo odvětví pneumatik, je dceřinou společností společnosti Continental AG. V Mexiku provozuje 19 závodů, finanční centrum, prodejní kancelář a 2 střediska výzkumu a vývoje. V závodě San Luis Potosí vyrábí textilní dopravní pásy pro těžbu a další průmyslové aplikace, jako cementářský průmysl, průmysl kameniva a zpracování měděné rudy. Textilní dopravní pásy, opatřené speciálním povrchem, mají vysokou odolnost proti abrazi a působení, dodávají se také s antistatickými povrchy a povrchy působícími proti hoření. www.contitech.de Společnost Sika AG zakládá pobočku v Hondurasu, s cílem rozšířit nabídku řešení pro soukromé a komerční stavební odvětví v Hondurasu a rozšířit své postavení na rychle rostoucím trhu ve Střední Americe. Honduras je 2. největší země ve Střední Americe s více než 9 mil. obyvatel. Střednědobé prognózy předpovídají roční hospodářský růst přesahující 4%. Země investuje silně do rostoucího textilního průmyslu, cestovního ruchu a infrastruktury (dálnice, nové letiště poblíž hlavního města a nové přístavní zařízení pro překládku kontejnerů v Puerto Cortez na severním pobřeží). www.sika.com Společnost Martin Engineering oznámila otevření výrobního závodu v Austrálii, v Burleigh Heads, Queensland. Společnost Martin Engineering dodává špičkové součásti od r. 1944, od r. 1978 poskytuje řešení pro manipulaci se sypkými materiály a pro usnadnění materiálového toku v tomto regionu prostřednictvím licence. Nový závod, otevřený v září 2017, zajišťuje přímý prodej, servis, školení a výrobu pro


australská klíčová průmyslová odvětví, jako těžba, cementářství, cukrovarnictví, těžba a přístavní manipulace se sypkými materiály. Produktové portfolio zahrnuje výrobu čepelí na čištění pásů, dle vlastní unikátní technologie, s bezkonkurenční konzistencí a životností, jejichž příprava substance, tvarování a vytvrzování probíhá v modulární pracovní stanici. Dodavatelem chemických látek pro výrobu urethanových čepelí je společnost BASF Corporation. Partnerství se společností BASF umožňuje společnosti Martin Engineering úplnou kontrolu nad celým procesem, což zkracuje vyřízení dodávky až na 1 den od objednávky. www.martin-eng.com Mezinárodní skupina M-Group, sídlící v Německu, oznámila sloučení svých dceřiných společností Eberhardt GmbH a Schwab GmbH, specializujících se na stavbu vápenických pecí. Společnost Eberhardt GmbH působí přes 150 let v oboru konstrukcí vápenických pecí se spalovacími systémy na koks, TTO a zemní plyn pro obory cukrovarnictví a výrobu sody. Společnost Schwab GmbH se po 25 let zajišťuje žáruvzdorná řešení pro vápenické pece. Název nové společnosti bude Eberhardt Schwab GmbH. Jádrem skupiny M-Group je společností Möller Feuerfesttechnik GmbH & Co. KG, úspěšný globální výrobce žáruvzdorných aplikací. www.the-MGroup.com Společnost Intercem Engineering obdržela koncem r. 2016 EPC objednávku od společnosti Sea Invest na dodávku systému pro vykládku lodí v Abidjanu / Pobřeží Slonoviny, zahrnujícího 2 žlabové pásové dopravníky o délce 100 m s kapacitou 1200 t/h, včetně příslušných součástí a přenosových věží, stavebních konstrukcí, filtrů a elektrických zařízení, s co nejdřívějším zprovozněním. Systém lodní vykládky navazuje na 2 slínková sila po 50 000 t společnosti Cim Ivoire. www.intercem.com Nová objednávka pro společnost Intercem od Sea Invest na Pobřeží slonoviny, následující po úspěšném zprovoznění systému lodní vykládky v přístavu Abidjan v 4Q17, obsahuje rozšíření stávajícího systému vykládky lodí pro mlýnici cementu společnosti Cimaf v San Pedro / Pobřeží slonoviny. Společnost Intercem zajistí strojírenské dodávky, základy, montáž a uvedení do provozu; dokončení zakázky je plánováno na 4Q18. www.intercem.com Společnost Humboldt Wedag GmbH, KHD, je generálním dodavatelem modernizačního projektu výrobní linky slínku společnosti Holcim Argentina, součásti společnosti Lafarge-Holcim. Nové zprovoznění výrobní linky Malagueño s kapacitou 1650 t/d, původně dodané společností Humboldt Wedag na počátku 80. let, zařízení posílí pozici společnosti Holcim Argentina na rostoucím argentinském cementářském trhu. Součástí dodávky je terciární drtič suroviny s prostupem 250 t/h, pohon pro stávající kulový mlýn s podáváním suroviny, vysoce účinný třídič pro kulový mlýn, pecní dávkovací systém, 4stupňový výměník KHD ne jnovější generace, rotační pec 4,4 x 64 m s pohonným systémem, modernizace stávajícího chladiče slínku na roštový chladič s pohyblivou podlahou 4. generace, hlavní hadicový odlučovač pro pec / mlýn a slínkový chladič, vysoce účinné procesní ventilátory. Zprovoznění modernizované výrobní linky do provozu je plánováno na pol. r. 2019. www.khd.com Společnost Beumer Group GmbH&CO.KG. dodá pro německou společnost Umweltdienste Bohn GmbH, zpracovatele komunálních a průmyslových odpadů a zajišťovatele logistických služeb nakládání s odpady, zařízení pro dopravu a podávání alternativních paliv pro hlavní hořáky 2 rotačních pecí v cementárně Deuna Zement GmbH, dceřiné společnosti Dyckerhoff GmbH. Součástí energeticky účinné a ekologické dopravy různorodých alternativních paliv je uzavřený trubkový dopravník, 3 podávací zásobníky, šnekový dopravník, pásový dopravník, rotační hvězdicový


třídič, váhy, včetně ocelových systémů. www.beumergroup.com

konstrukcí,

elektroniky

a

řídících

Čínská společnost Anhui Conch Cement Comp. Ltd. zveřejňuje posouzení reformy a rozvoje v roce 2017: v průběhu 13 let se skupina Conch stala předním cementářským výrobcem a dodavatelem, vstoupila mezi top 500 čínských společností, a v r. 2017 zaujmula 158. pořadí na seznamu 500 TOP čínských společností a 63. příčku mezi Top 500 čínskými výrobními podniky. http://english.conch.cn Společnost Sika AG rozšiřuje svůj závod na výrobu betonových přísad v Bac Ninh v severním Vietnamu o výrobu malt. Tato nejnovější investice umožňuje společnosti Sika rozšířit své produktové portfolio na vzrůstajícím stavebním trhu a posílit strukturu a konkurenceschopnost společnosti. Čerstvě míchané malty, připravené ve výrobních linkách splňují, na rozdíl od malt míchaných na staveništi, zpřísněné vietnamské stavební předpisy, a uplatňují se v rozsáhlém stavebním boomu se zvyšující se poptávkou po vysoce kvalitních a vysoce účinných stavebních materiálech. Očekává se, že vietnamské stavebnictví v letošním roce vzroste o 9,6%, přičemž roční růst má dosahovat v průměru 7,2% až do roku 2026. Růst je důsledkem infrastrukturních projektů, rychlé industrializace, pokračující urbanizace a rostoucím odvětvím cestovního ruchu. Částečné uvolnění omezení vlastnictví nemovitostí také činí stavební odvětví atraktivní pro zahraniční investory. www.sika.com Společnost HeidelbergCement informovala o úspěšném uzavření finančního roku 2017. Rozhodujícími faktory byly úspěšné začlenění společnosti Italcementi a silný provozní rozvoj, zejména v důsledku úspěšného řízení nákladů na energii a programů na zvýšení efektivity a marží. Prodeje cementu, betonu, štěrku a písku v r. 2017 byly rekordní za celých 140 let trvání společnosti. Výnosy vzrostly v důsledku konsolidace o 14% na 17,3 mld. € (předchozí rok: 15,2 mld. €), výsledek ze současných provozů vzrostl o 13,5% na 2,2 mld. €, což celkově vedlo k výraznému zvýšení zisku za finanční rok ve výši 1058 mld. € (předcházející rok: 831 mld. €). Synergie z integrace společnosti Italcementi byly realizovány rychleji, než se očekávalo. Společnost HeidelbergCement překročila s celkovým objemem 513 mil. € svůj synergický cíl ve výši 470 mil. € do konce r. 2017 - o rok dříve, než bylo plánováno. Jednorázové náklady doposud zaznamenané na integraci a restrukturalizaci byly značně nižší než realizované synergie, kolem 345 mil. €. Volný peněžní tok vzrostl o 10% na 1,4 mld. €, čistý dluh mohl být výrazně snížen z 9 mld. € na téměř 8,7 mld. € na konci r. 2017. Nedílnou součástí strategie skupiny HeidelbergCement je udržitelné podnikání, v r.2017 byly představeny Závazky udržitelnosti 2030, zaměřující se na 6 oblastí: ekonomickou sílu a inovace, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ekologickou stopu, kruhovou ekonomiku, vztahy se sousedními komunitami, dodržování právních norem a transparentnost. Společnost HeidelbergCement se zavázala přijmout svůj podíl globální odpovědnosti za omezení globálního oteplování na méně než 2°C. V souladu s cílem stanoveným v Paříži chce společnost HeidelbergCement snížit své měrné emise CO2 o 30% do r. 2030 (ve srovnání s úrovní z roku 1990). HeidelbergCement hraje vedoucí úlohu v hlavních výzkumných projektech, jejichž cílem je eliminovat emise CO2 a využívat je jako suroviny. Výhled pro r. 2018: společnost HeidelbergCement očekává stabilní ekonomický vývoj v průmyslových zemích, především v USA, Kanadě, Německu, severní Evropě a Austrálii, pokračující hospodářský vzestup v zemích východní Evropy, ve Francii a


v Španělsku a mírný růst v Itálii. Tyto země tvoří přibližně 75% příjmů. V rostoucích trzích, jako Egypt, Indonésie, Thajsko, Indie a Maroko a západní a východní Afrika, je očekáváno pokračující hospodářské oživení. Vzhledem k celkovému pozitivnímu vývoji poptávky společnost HeidelbergCement počítá s nárůstem objemu prodeje základních produktů cementu, kameniva a hotového betonu. Pokud jde o náklady, očekává společnost HeidelbergCement další růst cen energií a surovin. Na základě těchto předpokladů stanovila správní rada cíl pro rok 2018 mírně zvyšovat příjmy o střední až vyšší 1ciferné % před uplatněním směnného kurzu a konsolidačního efektu s významným zlepšením zisku pro finanční rok. www.heidelbergcement.com Společnost LafargeHolcim v r. 2017 dosáhla dobrého růstu, čisté tržby za r.2017 vzrostly o 4,7%, především v důsledku vyšších objemů cementu. Opakované zisky EBITDA dosáhly za celý rok 5990 mil. CHF. Volný peněžní tok za r. 2017 vzrostl o 1,5%. Čistý dluh k 31.12.2017 činil 14346 mil. CHF, což představuje snížení o 400 mil. CHF ve srovnání s předchozím rokem. Společnost LafargeHolcim zahájila svou novou Strategii 2022 - "Budování pro růst", jehož cílem je ziskový růst a zjednodušení podniků pro získání vyšší přizpůsobitelnosti k zajištění výnosů. Společnost si určila jako cíl meziroční čistý růst tržeb o 3-5%, roční nárůst EBITDA nejméně o 5%, zlepšení volného peněžního toku o více než 40% opakujících se EBITDA, zlepšení rentability celkového investovaného kapitálu o více než 8%. Strategie růstu je založena na 4 faktorech: růst, zjednodušení a výkonnost, finanční síla a vize a lidé. Společnost LafargeHolcim bude investovat na trzích s většími předpoklady růstu. Bude vytvořen 4. obchodní segment, Řešení & produkty, umožňující více přiblížit produkty a aplikace k zákazníkům. V rámci faktoru zjednodušení a výkonnosti skupina sloučí 35 největších trhů přímo pod hlavní vedení. 2 obchodní jednotky Účinnost & náklady a Růst & inovace byly sloučeny a řízení skupiny bylo omezeno na 9 členů. Očekává se, že zjednodušenístruktury společnosti vytvoří úspory nákladů ve výši 400 mil. CHF ročně, přičemž příslušný program by měl být dokončen do 1Q 2019. Pro rok 2018 se společnost LafargeHolcim zaměřuje na čistý růst tržeb o 3-5%, roční nárůst EBITDA nejméně o 5%, výdaje společnosti mají zůstat pod 2 mld. CHF. www.lafargeholcim.com ZKG International 5/2018, str. 6-17

VÚM/Kalt

61) polysius graphite seal: Sealing every rotary kiln effectively and economically Grafitové těsnění polysius: utěsnění každé rotační pece efektivně a ekonomicky Společnost thyssenkrupp Industrial Solutions AG seznamuje se svým produktem – vysoce účinným grafitovým těsněním pro izolaci rotační pece před vnikáním falešného vzduchu, který má na pecním vstupu negativní účinky na probíhající chemické procesy a na výstupu zvyšuje energii potřebnou pro hořák slinovací zóny (což zároveň zvyšuje emise CO2). Grafitové těsnění polysius funguje jako těsnící spoj mezi rotujícími a nerotujícími součástmi pece: grafitové bloky jsou rozloženy po obvodu pece a při axiálním pohybu se nasunou na kluzný prstenec, při radiálním nebo kyvném pohybu je na kluzný prstenec zatlačují napínací lana. Tepelné účinky na grafitové bloky minimalizuje vzduchem chlazené těsnící pouzdro. Grafitové


těsnění polysius je levné a snadno lze dodatečně nainstalovat na pecní vstup nebo výstup bez nutnosti úprav. www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com ZKG International 5/2018, str. 18

VÚM/Kalt

62) Continuously operating Ploughshare Mixer KM 2000 Kontinuálně pracující míchač Ploughshare Mixer KM 2000 Společnost Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH představuje svůj kontinuální směšovač Ploughshare Mixer KM 2000, založený na patentovaném procesu mechanicky vytvářeného turbulentního fluidizovaného lože. Během tohoto procesu se lopatky míchače Ploughshare otáčejí v blízkosti stěny v horizontálním, válcovém bubnu. Jejich obvodová rychlost a geometrický tvar jsou uzpůsobeny tak, že odvádějí míchané složky ze stěny bubnu a vrací je do volného mísícího prostoru, čímž je dosahováno vysoké intenzity a účinnosti směšování a vynikající homogenity a konzistentní reprodukovatelnosti konečného produktu během krátkého míchání (2560 s). Míchač je univerzálně použitelný jak pro suché, práškové, granulované nebo vláknité materiály, tak s přídavkem kapalin pro zpracování past či tekutých látek, či s výměnou lopatek za sekací segment k disaglomeraci a cílené granulaci látek. Povrchové provedení má vysokou odolnost proti opotřebení. K dispozici jsou i vyhřívané nebo chlazené bubny, hlavové segmenty a hřídele, míchače jsou dostupné v různých velikostech, s kapacitou bubnu od 5 l (prostup 0,25 m3/h) do 57000 l (1300 t/h). www.loedige.de ZKG International 5/2018, str. 18

VÚM/Kalt

63) New planetary gear units for roller presses offer the best power density in the market Nové planetové převodovky pro válcové lisy nabízejí nejlepší hustotu výkonu na trhu Společnost Flender GmbH rozšiřuje své portfolio specificky aplikovatelných převodovek; převodovky Planurex 3 L, určené pro válcové lisy poskytují nejvyšší dostupnou hustotou výkonu na trhu. Stávající produktové řady převodovek zahrnovaly 10 konstrukčních velikostí s rozsahem točivého momentu až 5450000 Nm. 7 nově uváděných konstrukčních velikostí převodovek řady Planurex 3 pokrývá rozsah točivého momentu 480000-1465000 Nm. Převodovky Planurex 3 mají speciální konstrukci, navrženou pro náročný provoz válcových lisů v odvětvích těžby surovin a cementářského průmyslu, a kompaktní provedení, usnadňující instalaci s minimálními středovými vzdálenostmi pro optimální výsledky mletí. Kvalitní součásti převodovek zajišťují dlouhou životnost. Převodovky jsou dodávány s doplňkovým příslušenstvím (vyztužená ložiska, momentová ramena, olejové systémy), volitelně mohou snímači pro měřící zařízení Flender, které umožňují průběžně monitorovat stav převodovek a zajišťovat prediktivní údržbu. www.flender.com ZKG International 5/2018, str. 19

VÚM/Kalt


64) Cemex operates cement plants by remote control Cemex provozuje cementárny pomocí dálkového řízení Společnost Cemex S.A.B. DE C.V. představuje svůj úspěšný systém dálkového řízení svých cementáren, monitorovací a řídící systém Cement Control Center (C3), který nepřetržitě poskytuje informace o každé fázi výrobního procesu a o výkonu zařízení instalovaného v cementárnách, což provozovatelům umožňuje provádět bezprostředně opravná opatření v koordinaci s provozními pracovníky na místě a minimalizovat odchylky od cílů v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, efektivity a jakosti produkce. Systém 3C je výsledkem snah úvaru provozního viceprezidenta společnosti Cemex sjednotit kontrolní systémy všech svých cementáren, pro optimální rozhodování v reálném čase, pohodlnější sdílení osvědčených postupů a maximalizaci provozní účinnosti a řízení zdrojů. Technologická střediska společnosti Cemex pro cement a hotové směsi jsou součástí sítě spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vedené výzkumným střediskem Cemex Research Group AG, nacházejícím se ve Švýcarsku. www.cemex.com ZKG International 5/2018, str. 20

VÚM/Kalt

65) Beumer Group with enhanced strategy “The best, not the biggest” Beumer Group s rozšířenou strategií "Nejlepší, nikoli největší" V následujících 5 letech se skupina Beumer Group GmbH & CO.KG. bude zaměřovat na jakost produktů a systémů v souladu se svou novou strategií "Nejlepší, nikoli největší". Součástí strategie jsou externí vstupy, pečlivý výběr projektů a komplexní řízení inovací. Skupina Beumer proto zavedla 2 start-upové dceřiné společnosti (BG. Evolution v Dortmundu a BG.challenge v Berlíně), vyvíjející minimalistické životaschopné produkty (MVP), tj. prototypy, obsahující minimální vybavení a vytvářející udržitelnou přidanou hodnotu. Společnost BG.challenge se zaměřuje na vývoj nových obchodních modelů, které mohou narušit stávající obchodní modely zvenčí; společnost BG.evolution, nacházející se v bezprostřední blízkosti inovačního centra Digital.Hub Logistics, vyvíjí společně s výzkumníky a Technickou univerzitou v Dortmundu a dalšími externími odborníky logistické návrhy pro digitální obchodní modely. Tímto způsobem se skupina Beumer Group připravuje na digitální transformaci. www.beumergroup.com ZKG International 5/2018, str. 21

VÚM/Kalt

66) Innovative air cannon positioning at clinker cooler for easier maintenance Inovativní umístění vzduchového děla na chladiči slínku pro snadnější údržbu Společnost Martin Engineering, výrobce produktů zajišťujících plynulost materiálového toku sypkých látek seznamuje s případovým řešením v alabamské cementárně Lehigh-Hanson společnosti HeidelbergCement. V nejteplejší oblasti chladiče slínku, kde je slínek vypouštěn z pece s prostupem 175 t/h, se vytvářely materiálové nánosy o výšce až 6 m/ směnu, vlivem tendence materiálu ulpívat na roštech nebo obrubách chladiče. K řešení problému byla využívána vzduchová děla, ale jemné slínkové částice zanášely výtlačné potrubí děl a usazovaly se i v nádrži, což snížilo kapacitu nádrže a výkon a účinnost odpalu. Trvalá průměrná teplota 65° -74°C problematické oblasti zároveň komplikovala údržbu, při níž bylo nutno vzduchové dělo vyjmout a provést servis ventilu. Společnost Martin Engineering pomohla cementárně


vyřešit problémy s ucpáváním chladiče slínku instalací 5 děl s nejmodernější technologií, 150 l Martin Hurricane Air Cannon, a uplatněním inovativní montážní strategie. Děla byla instalována do vyvýšené pozice a uspořádána potrubím, vytvářejícím tvar písmene "U", mimo nejteplejší oblast chladiče kvůli snadnější údržbě. Účinné konstrukční řešení vzduchových děl Hurricane umožň uje dosáhnout rázovým uvolněním stlačeného vzduchu větší sílu s nižší spotřebou vzduchu při poloviční velikosti než konkurenční děla. Každé jednotlivé dělo odpálí z tlakové nádoby tlakový vzduchový ráz až 120 PSI (8,27 bar) a rozptýlí proud vzduchu v oblasti akumulace. Z důvodů prevence neúmyslného odpalu vlivem poklesu tlaku vyžaduje ventil děl Hurricane kladný signál ze solenoidu ve formě vzduchového impulsu. Solenoidový panel může být umístěn až 60 m od děla, takže lze provést v případě potřeby odpal i ručně. Konstrukční řešení umožňuje vyjmutí ventilu pro kontrolu a údržbu ze sestavy, aniž by muselo být vyjmuto dělo. Větší vzdálenost od oblasti s vysokou teplotou se pozitivně projevila na prodloužení životnosti ventilů a nádrží, a pracovníci moho provádět údržbu snadněji a bezpečněji. Došlo k výraznému snížení provozních prostojů kvůli akumulaci materiálu na vstupu chladiče. Děla fungují spolehlivě i po uplynutí 5 let od instalace. www.martin-eng.com ZKG International 5/2018, str. 22-24

VÚM/Kalt

Informační zpravodaj 2018 III.  

Informační zpravodaj 2018 III.

Informační zpravodaj 2018 III.  

Informační zpravodaj 2018 III.

Advertisement