Page 1

2 mei 2013 – nummer 9

Vluchtelingen lopen stage

Verpleegkundeprijs 2013

Masterclass voor ondernemende artsen

‘Doe wel en zie niet om’

Goedgekeurd door GGZ-professionals

Hoogopgeleide vluchtelingen komen niet gemakkelijk aan de slag. VUmc biedt ze een stageplek  ▶ pagina 2

Er zijn acht projecten aangemeld voor de verpleegkundeprijs en op 14 mei wordt de winnaar bekend gemaakt  ▶ pagina 3

Studenten signaleerden een kennis­ hiaat in hun opleiding: financiële en bestuurlijke aspecten van de zorg  ▶ pagina 4

De groep van Anton Vonk Noordegraaf, hoofd afdeling longziekten, ontving tien miljoen euro voor onderzoek  ▶ pagina 7

Het Trimbos Instituut heeft een keurmerk ontwikkeld voor apps die voldoen aan zorginhoudelijke eisen  ▶ inDrukken

Iedereen draagt bij aan een kleurrijk VUmc

Alpe d’HuZes-koorts VUmc-ers die dit jaar willen deelnemen aan Alpe d’HuZes zijn druk bezig het benodigde sponsorgeld binnen te halen. Zo heeft onderzoeker radiologie Daan Noij op 2 mei een feest georganiseerd in De Heeren van Aemstel op het Rembrandtplein voor liefhebbers van house, progressive house, deephouse, techhouse tot techno. De ticketprijs is minimaal zes euro. Lenneke Post, onderzoeker bij de dienst pastoraat en geestelijke verzorging, gaat in samenwerking met de medewerkers van Het Plein broodjes Alpe d’HuZes verkopen. Op dinsdag 14 mei staat er een ‘broodje Alp’ op het menu, een berg aan proteïnen bestaande uit een bruin broodje met tonijnsalade, komkommer, tomaat en rucola. Op dinsdag 21 mei kunnen medewerkers een broodje SucZes eten. Dit is een broodje met zes gezonde ingrediënten: kaas en kipfilet, sla, komkommer, tomaat en ei. Alle ingrediënten voor de broodjes worden gesponsord, dus de hele opbrengst is bestemd voor Alpe d’HuZes.

foto: Jean Pierre Jans

TCS verlengt partnership

Internist Prabath Nanayakkara en vasculair consulent Alex Patty zorgden samen voor een bijzonder muzikaal intermezzo

Tijdens een ‘diner pensant’ in de foyer van de Amstel Zaal bogen artsen, opleiders en divisiebestuurders zich over de vraag: VUmc steeds kleurrijker – wat is mijn bijdrage? Wim Stalman, lid raad van bestuur, ontving het eerste exemplaar van het boekje ‘Kleurrijk VUmc: intercultu­ ralisatie in VU medisch centrum’.

‘Kleurrijk VUmc: interculturali­ satie in VU medisch centrum’ is gratis verkrijgbaar bij de dienst pastoraat en geestelijke verzorging, e-mail pgv@VUmc.nl

Kleurrijk VUmc

interculturalisatie in VU medisch centrum

n Reina Steenwijk VUmc wil deel uitmaken van de Amsterdamse multiculturele samenleving. Inmiddels bestaat de commissie interculturalisatie zes jaar en staat het onderwerp stevig op de agenda. Tijdens het diner pensant op dinsdag 23 april deelden collega’s hun ervaringen rond multiculturele patiëntenzorg.

Wereld te winnen De culturele diversiteit onder aios

blijft ver achter bij die van geneeskundestudenten, bleek uit de presentatie van Chris Mulder, hoofd mdl. Ongeveer 10% van de aios zijn van

niet-Nederlandse afkomst, terwijl dat onder studenten 30% is. De culturele diversiteit onder stafleden en leidinggevenden in VUmc is nóg lager: ongeveer 5%. Daar valt dus nog een wereld te winnen. Nordin Dahhan, kinderarts in het slaz, heeft de voordelen van diversiteit in de praktijk ervaren. Er ontstaat daardoor een andere manieren van denken, stelde hij. De organisaties wordt innovatiever en creatiever en kan beter op de omgeving inspelen. Ook in de patiëntenzorg draagt diversiteit bij aan doelmatige zorg met substantiële besparingen door effectievere communicatie. Maar het vraagt wel om moedige leidinggevenden en bestuurders.

Hoger kwaliteitsniveau De aanwezigen stemden daar volmondig mee in. Culturele competentie is voor iedere arts en leidinggevende noodzakelijk. Zo krijgt VUmc

als geheel een hoger kwaliteitsniveau in de zorg voor patiënten met verschillende achtergronden. Ook in de opleiding zagen de deelnemers kansen: begeleiding om studenten goed te leren netwerken, ze beter te doen inzien waarop ze bij sollicitaties beoordeeld worden (niet alleen de cijfers). Ze vroegen zich af of er cijfers beschikbaar zijn. Waar blijven de studenten na hun afstuderen en hoe meten we het percentage culturele diversiteit op de werkvloer? De commissie interculturalisatie gaat alle suggesties uitwerken in concrete acties, beloofde voorzitter Gerda Croiset. Irene van der Horst-Bruinsma, vicevoorzitter van het stafconvent, sloot de avond af met de oproep om breder te denken in deze cultureel diverse samenleving. Ze noemde de deelnemers de nieuwe fakkeldragers die de kwaliteit van diversiteit kunnen vormgeven.

Polikliniek houdt proef met centrale inschrijfbalie Begin april is VUmc begonnen met een pilot met een centrale inschrijfbalie voor nieuwe patiënten. Centraal inschrijven kan bijdragen aan een verbetering van de patiënttevredenheid, een betere patiëntregistratie en het vergroten van de telefonische bereikbaarheid van poliklinieken. n Jeroen Kleijne Als de proef succesvol is, wordt de centrale inschrijving VUmc breed geïntroduceerd.

“De aanleiding om met centraal inschrijven te beginnen, is de verbetering van de telefonische bereikbaarheid”, legt zorgmanager Gerrie Hop uit. “Medewerkers gaven aan, dat het goed zou zijn om het inschrijfproces efficiënter te maken. Op die manier kunnen we een betere service verlenen aan de patiënt. Veel ziekenhuizen hebben overigens al een centrale inschrijving. Daarnaast komt het nieuwe patiëntendossier eva eraan, waarvoor het van groot belang is om alle processen te optimaliseren en te standaardiseren.”

De centrale inschrijfbalie is bedoeld voor nieuwe patiënten van de afdelingen kno, oogheelkunde, plastische chirurgie en mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Patiënten van deze specialismen moeten zich inschrijven bij een balie in de centrale hal. In de eerste weken is gebleken dat nog niet alle patiënten de balie weten te vinden. “Sommige patiënten lopen meteen door naar boven en natuurlijk sturen wij deze patiënten niet weer terug naar de centrale inschrijfbalie. Wij hebben al maatregelen genomen om de situatie

voor de patiënt te verduidelijken. Zo is de website aangepast, de afspraakbrief verbeterd en zijn de gastvrouwen en receptiemedewerkers meer bij de proef betrokken.” Als de evaluatie van de proef deze zomer positief uitvalt, zal de centrale inschrijving voor de hele polikliniek worden ingevoerd. Hop: “Dan krijgt de inschrijfbalie ook zijn definitieve vorm. Nu staan er nog wat tafels met apparatuur, straks komt er een mooie nieuwe balie zoals de patiënten van VUmc gewend zijn.”

VUmc CCA blijft de komende drie jaar het goede doel van de tcs Amsterdam Marathon. Dat heeft Tata Consultancy Services (tcs) bekend gemaakt. Bij de vorige marathon, in oktober 2012 is er 115.000 euro aan sponsorgeld opgehaald, waarmee het VUmc cca een extra onderzoeker kon aanstellen. “tcs vindt het belangrijk om bij te dragen aan de maatschappij en bouwt aan langetermijnrelaties. Daarom zijn wij erg verheugd dat we onze sterke relatie met het VUmc cca voortzetten, als officieel begunstigde van de tcs Amsterdam Marathon”, stelde Amit Kapur, directeur tcs Benelux.

Vacaturebeheersing De raad van bestuur heeft in nauw overleg met p&o besloten om de maatregel vacaturebeheersing per 1 mei opnieuw in te voeren. De directe aanleiding hiervoor is dat er voor de komende jaren structurele bezuinigingen nodig zijn. Ondanks een afname in het aantal aanstellingen, zijn de kosten voor personeel over heel VUmc significant gestegen. Om een meer gezonde financiële positie te creëren en te waarborgen, zowel voor dit moment als in de toekomst, is beheersing van de instroom van nieuw personeel essentieel. De maatregel vacaturebeheersing is niet het enige middel dat wordt ingezet om de doelstelling van de bezuinigingen te realiseren. Andere maatregelen zijn onder andere de verhoging van de productiviteit, verlaging van de overhead en bijgestelde budgetten en lagere kosten. Daarnaast zal het komende jaar door dienst p&o meer de nadruk gelegd worden op de interne arbeidsmarkt, anticiperend op de toekomst. Denk hierbij aan de aangekondigde alliantie met het amc en grootschalige projecten zoals eva.


Hoogopgeleide vluchtelingen verrijken VUmc n Ellen Kleverlaan

Plukker unplugged

Cappuccino in Parijs en bezuinigingen bij VUmc

O

oit twaalf euro voor een cappuccino betaald? Ik wel. Vandaag, in Parijs, waar ik met Marian – nee, niet mijn secretaresse maar mijn vrouw: ik heb namelijk twee Mariannen! – waar ik met Marian

een lang weekend doorbreng. Zij nam thee. Ook twaalf euro. Het was in een café aan de Champs Elysées, ooit dé chique winkelstraat van de Franse hoofdstad, inmiddels verworden tot een schuifelbaan voor toeristen die zich stapje voor stapje in de richting van de Arc de Triomphe bewegen. De Arc de Triomphe, u weet wel: dat ding waar de renners van de Tour de France op de laatste wedstrijddag omheen racen, hoewel dat weinig meer te betekenen heeft, want ze hebben de champagne (al of niet vermengd met ander lekkers) dan al in hun maag. Vierentwintig euro voor twee consumpties!

foto: Jean Pierre Jans

Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur

Zo maar iets bestellen zonder na te gaan wat je ervoor moet betalen, is dom. Bij VUmc – en dat is ernstiger – wéten we niet eens precies wat onze verschillende ‘producten’ kosten. Een nieuw

Het uaf begeleidt vluchtelingen als Shima in de aanloop naar een studie, baan of werkervaringsplaats en zet sterk in op een duurzame inzet van hen. Ze hebben vaak veel meegemaakt voordat zij vluchtten en in Nederland zijn er vaak culturele verschillen die lastig kunnen zijn. Maar deze hoogopgeleide mensen zijn ook een verrijking van Nederland, benadrukt Mariëtte Flipse van het uaf. “Met een goede begeleiding kan een multiculturele organisatie als VUmc veel profijt hebben van mensen met een andere achtergrond. Wij pleiten er sterk voor om niet alleen vanuit de sociale gedachte vluchtelingen aan te nemen, maar ook omdat zij een organisatie versterken.” Shima gedijt ondertussen goed in Nederland. Ja, mensen zijn hier direct, zegt ze. “Maar ik vind dat erg prettig. En de geprotocolleerde en gestructureerde Nederlandse maatschappij en het lab, daarbij gedij ik goed.” Tot eind 2013 is haar batch geldig, grapt zij op de vraag tot wanneer zij bij VUmc blijft. Wat Shima betreft mag het nog wel langer duren.

Hoogopgeleide vluchtelingen die in Nederland een baan zoeken, kunnen meestal niet met hun buitenlandse diploma in Nederland aan de slag. Eerst een studie volgen in Nederland is dan de oplossing. De stichting voor vluchteling studenten UAF begeleidt en bemiddelt deze mensen. Maak kennis met Shima. Shima, we laten haar achternaam om veiligheidsredenen achterwege, studeerde Engelse taal en literatuur in Iran, ze werkte er vervolgens als tolk en vertaler en als docent Engels. In 2001, ze was toen 30, vluchtte zij naar Nederland. In het asielzoekerscentrum leerde Shima de Nederlandse taal en oriënteerde zij zich op haar mogelijkheden. “Het uaf begeleidde mij in die oriëntatie op werk. Ik kwam in contact met life sciences en ik koos voor bio-moleculaire research aan de Hogeschool van Utrecht.” Het uaf nam een groot deel van de studiefinanciering voor zijn rekening.

Medische wereld Tijdens haar studie volgde zij twee stages bij het amc en de medische wereld bleek haar goed te liggen. Ze

ver is het nog niet. Toch moeten we, net als andere umc’s, flink bezuinigen. Een onmogelijke opgave, zult u zeggen. Je kunt toch geen keuzen maken als je niet exact weet wat de verschillende alternatieven kosten! Maar dat is hetzelfde als te beweren dat je vroeger niet kon communiceren omdat er geen e-mail was. Ja, zeker, met e-mail kun je je boodschap helderder en sneller overbrengen dan met rooksignalen. Maar rooksignalen waren altijd nog beter dan niets. Zo is het ook met ons ‘bezuinigingsinstrumentarium’. We zullen het, in afwachting van het nieuwe systeem van prestatiebekostiging, nog even moeten doen met wat we hebben: cijfers die al wel bekend zijn, vergelijkingen met andere umc’s, en vooral: met ons gezond verstand. Die cappuccino was trouwens niet te drinken! Fred Plukker

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Osvaldo Heredia Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2013 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 16 mei. Deadline voor kopij is 8 mei om 12.00 uur.

Elke woensdag om 12.00 uur komen de mensen die verantwoordelijk zijn voor vier veiligheidsthema’s naar de gang van de derde verdieping van het ziekenhuis. Gedurende een kwartiertje doen ze bij het bord verslag van de vorderingen op het gebied van ‘hun’ thema. Frans Corstens, lid van de raad van bestuur, stelt vragen en geeft aanwijzingen. Sinds 6 maart houdt Corstens de wekelijkse sessies. In slechts vijftien minuten weet iedereen wat de stand van zaken is op het gebied van respectievelijk pijnbestrijding, postoperatieve wondinfecties, kwetsbare ouderen en medicatieverificatie. Corstens wil in 2013 een inhaalslag maken op deze gebieden. Marco van der Noordaa, programmamanager lean, begeleidt de sessies. “Op het bord zijn de cijfers van de indicatoren te lezen. Die zijn bijgewerkt tot de vrijdag voor de vergadering. We hebben nu op alle indicatoren meetgegevens en dat werkt enorm verhelderend. Per thema geeft een medewerker een korte toelichting op de situatie, gevolgd door verbeterstappen. Corstens stelt vragen en geeft richting vanuit zijn expertise als medicus. Hij heeft een duidelijke

Opvallend

!

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie heeft de J.C. Pompe Penning toegekend aan Chris Meijer, hoogleraar pathologie en voormalig afdelingshoofd pathologie. Het nvvp bestuur kende de penning aan hem toe op grond van zijn grote inzet en verdienste voor de Nederlandse pathologie. Hij is daarnaast benoemd tot erelid van de vereniging. Dat gebeurde tijdens de pathologendagen op 18 april. Joannes Cassianus Pompe (1901-1945) studeerde medicijnen in Utrecht en publiceerde in 1932 als eerste in detail over de aandoening bij kinderen die zijn naam kreeg. Van 1939 was Pompe als patholoog werkzaam in het olvg te Amsterdam totdat hij in 1945 werd gefusilleerd door de bezetter.

foto paul le clercq

12e jaargang nr 9, 2 mei 2013

2

inzicht wel brengen. Maar zo

Stasessie versnelt verbeterproces

Tracer

solliciteerde enkele keren bij VUmc, maar er bleken vele kandidaten met meer werkervaring op dit vlak. Door bemiddeling van wederom het uaf heeft Shima nu een werkervaringsplaats op het laboratorium van klinische genetica, waar onderzoek plaatsvindt naar dna- en eiwitdiagnostiek. Zoals elk geaccrediteerd lab betaamt, loopt iedere nieuwe medewerker eerst een poosje mee met een ervaren collega. Dan volgt een periode dat de nieuwe medewerker onder begeleiding onderzoek gaat doen en uiteindelijk zal deze medewerker zelfstandig aan het werk gaan. Shima verwacht dat zij diezelfde route zal doorlopen. “Ik ervaar geen onderscheid tussen mij en anderen. Dat is prettig om te merken. Ik ben meteen onderdeel van de organisatie.”

berekeningssysteem zal dat

Dankzij de wekelijkse stasessies worden er op het gebied van de veiligheids­ thema’s pijnbestrijding, postoperatieve wondinfecties, kwetsbare ouderen en medicatieverificatie goede vorderingen gemaakt visie op waar het heen moet.” De eerste successen zijn duidelijk te zien op het bord. De pijnmeting bijvoorbeeld gebeurt duidelijk consequenter. “Deze methode maakt het ook gemakkelijk om de acties te vertalen naar de werkvloer.” Vijftien minuten voor vier onder-

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

werpen is kort, heel kort. “Het is de uitdaging om binnen de tijd klaar te zijn en dat lukt meestal ook. Als ze er eenmaal aan gewend zijn, vinden mensen het een prettige methode. Door de vorm staan de deelnemers in een actiemodus en komen sneller to-the-point.” n MK

Tamara Paff, arts-onderzoeker longziekten, kinderlongziekten en klinische genetica, heeft de Best Oral Presentation Longdagen 2013 award gewonnen. Zij kreeg een bedrag van 2.500 euro. Zij hield een voordracht over haar ontdekking van een gen dat de veroorzaker is van de chronische longziekte Primaire Ciliaire Dyskinesie. Een interview hierover is te vinden op www.ipulmonologist.nl.


Rallyrijders op de bres voor alzheimeronderzoek Uitgevlagd door voormalig minister president Jan-Peter Balkenende toerde een lange sliert klassieke auto’s, cabrio’s en sportwagens op 19 april over rustige weggetjes in de Achterhoek. Doel: geld bij elkaar brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Een geslaagde poging, want de tweede Alzheimer Rally bracht ruim 41.000 euro op. De organisatie was in handen van de Stichting Gelders Rally Team in samenwerking met Alzheimer Nederland en het VUmc Alzheimercentrum. Tussen de start en de finish bij de Orangerie van kasteel Ruurlo legden de deelnemers zo’n 200 kilometer af. De opbrengst is bestemd voor het onderzoek naar vasculaire dementie van Niels Prins. Eén van de belangrijkste oorzaken van dementie is schade aan de kleine bloedvaten in de hersenen. De symptomen variëren van geheugenstoornissen en problemen met planning, tot stoornissen op het gebied van gedrag en stemmingen. Tot nu toe is er geen behandeling die de klachten van patiënten met deze aandoening vermindert.

Acht projecten strijden om verpleegkundeprijs 2013 Het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, dat is het thema van de Dag van de Verpleging 2013. Op 14 mei, vanaf 15.00 uur zijn verpleegkundigen welkom in de Waver. Op het programma staat onder andere een presentatie van Arianne ten Klooster en Joost van Daalen over hoe de Verpleegkundige Standaard mensen kan inspireren. Verder geeft Amy Tulleken een toelichting op de toekomst van de var en zal Agaath Zeinstra laten zien wat er met de verpleegkundeprijs 2012 is gebeurd. Tenslotte wordt de winnaar van de Verpleegkundeprijs 2013 bekend gemaakt. De jury moet een keuze maken tussen acht inzendingen. Corien Eeltink en Ineke van der Jagt van hematologie hebben een voorstel geschreven om de

afhandeling van telefonische hulpvragen te verbeteren door een triage door een verpleegkundig specialist. Dit omdat de poliklinische hematologische patiënten zowel voor acute medische problemen maar ook wegens onduidelijkheden met betrekking tot de medicatie kunnen bellen. Anita Kramers, Linda Cornelissen, Geesje Kok, Lobke Borger en Ineke van der Jagt van hematologie hebben een projectvoorstel ingediend waarmee ze de therapie­ trouw tijdens en na ontslag willen verbeteren. Corry Mietus en Ineke van der Jagt van hematologie willen de uitwisseling tussen klinisch en poliklinische (para) medici en verpleegkundige disciplines verbeteren. Dit is mogelijk door het digitale mdo

formulier aan te passen tot een digitaal verpleegkundig voortgangsrapportageblad binnen Mirador. Nel de Vries van de zorgeenheid oncologische heelkunde en urologie wil een app ontwikkelen met patiënteninformatie over slokdarmkanker. Anno 2013 is digitale informatievoorziening en ontwikkelingen hierin niet meer weg te denken. Ze wil daarom iets ontwikkelen wat aansluit bij jongere patiënten. Suzanne Schiffer van verloskunde wil de overdracht op de zorgeenheid verbeteren door deze te standaardiseren. Ze wil daarvoor de sbar-r methode aanpassen aan de informatie die de zorgverleners op haar zorgeenheid nodig hebben. Anne van Wijk en Wouter Veugen van de intensive care volwassenen

willen de effecten van obesitas op de anatomie en fysiologie en de gevolgen hiervan voor de verpleegkundige zorg beschrijven Inalda Chaar, Sylvia Slee en Astrid Verburg van interne geneeskunde willen met hun project desoriëntatie voorkomen bij patiënten met een delier of geheugenproblemen. Dit willen ze doen door op de televisie van deze patiënten de volgende tekst te tonen: ‘U bent in het VU medisch centrum. Het is vandaag [dag] [datum] en tijd’. Liz Armstrong van de intensive care volwassenen wil een nieuw systeem invoeren om de zorgzwaarte van patiënten vast te leggen. Met haar project wil ze de Nursing Activiteiten Score (nas) integreren in het datamanagementsysteem Meta Vision, die in minder dan een minuut kan worden ingevuld.

Osvaldo Heredia

Instituut voor Dagelijkse Ongemakken U hebt ongetwijfeld het artikel gelezen, of erover gehoord, waarin de Volkskrant out of the blue een verslavingskliniek is begonnen. Tenminste, de gehele procedure heeft doorlopen om toegelaten te worden. Nou ja, procedure, als ik het goed heb gelezen was de hele procedure niet meer dan het online invullen van drie formulieren. Ik was verbijsterd, maar zag tegelijkertijd allerlei mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik stel voor om een Instituut te beginnen voor Dagelijkse Ongemakken. Laten we er een holding van maken. Vervolgens ontwikkelen we natuurlijk onderafdelingen, zogenaamde gespecialiseerde klinieken voor specifieke klachten. Maakt volgens mij niet uit wat, een businesscase erover heen, toppertjes er aan plakken, zorgavenue (klinkt beter dan zorgpad) ontwikkelen, vragenlijstje erop en resultaatje boeken. Vervolgens belan-

genorganisatie ontwikkelen, bijzondere leerstoel optuigen met pakkende omschrijving, hoogleraar scoren (wel even mediatraining, want p&w en DwDD staan natuurlijk te trappelen), congresje hier, congresje daar, artikeltjes produceren (betrouwbaarheid van data is relatief…). Ik zie het helemaal zitten. Klanten komen vanzelf, want met zoveel publiciteit moet het wel goed zijn. Natuurlijk leveren we stateof-the-art interventies zoals cgt (een soort Haarlemmerolie in de hulpverlening) en mindfulness, wat ook verbazend breed inzetbaar is. Voor het uitschrijven van de zogenaamde ‘Pammetjes’ zoeken we een bevriend arts; er is er altijd wel een die tijdelijk in on hold staat omdat igz even wakker is geworden. Ik word werkelijk dolenthousiast. Om de stijging van de zorgkosten hoeven we ons echt niet ongerust te maken. Als het zo makkelijk is om

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – O rg an isat ie – O n d er zo ek – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

nieuwe initiatieven uit de grond te stampen, moet er nog genoeg zijn. En ook al zegt Schippers dat het aangepakt gaat worden, u en ik weten beter! Aangezien de zorgverzekeraars in 2012 1,4 miljard winst hebben gemaakt, kan daar ook nog wel iets gehaald worden. Natuurlijk kan dit allemaal ten koste gaan van de traditionele ggz-instellingen. Who cares, daar worden slechts gecompliceerde casussen behandeld, kun je niet even snel geld verdienen. Dat de maatschappij daar last van gaat krijgen, nou en! Ik heb niet het idee dat daar iemand op zit te wachten. Ik hoor de maatschappij niet wanneer er allerlei overheidsmaatregelen worden genomen, die ten koste gaan van kwetsbare mensen. En áls de maatschappij daar last van krijgt, dan hebben we daar immers ons Instituut voor Dagelijkse Ongemakken voor. Appeltje eitje… Gaat u maar rustig slapen, het komt allemaal goed… Osvaldo Heredia is klinisch psycholoog bij GGZ inGeest

En de naam is Universitair Medische Centra Amsterdam Danny Cohn, medewerker interne geneeskunde amc, is de winnaar van de prijsvraag voor een nieuwe naam van de alliantie van amc en VUmc. Hij bedacht de naam Universitair Medische Centra Amsterdam: umca. In totaal werden 300 namen ingestuurd. Zes medewerkers hadden deze naam bedacht en door loting is Danny Cohn als winnaar aangewezen. Hij wint hiermee een dinerbon.

Jonge ondernemers steunen onderzoek IC kinderen Kinderarts-intensivist Marc van Heerde ontving een cheque van Junior Chamber International, jci amsterdam-Zuid, met een donatie van 18.750 euro voor het onderzoeksproject kick. Het bedrag werd bijeengebracht tijdens het Pimp Je Boom project dat jci Amsterdam Zuid in het Amstelpark organiseerde. Met het geld wordt het longmechanica laboratorium van de kinder intensive care uitgebreid met een emg-module. De onderzoekers van de kinder intensive care onderzoeken hoe de ademhaling van ernstig zieke kinderen het beste overgenomen of ondersteund kan worden. Beademen is niet zonder risico’s en kan zelfs schade veroorzaken aan organen als hart en longen. Met het onderzoek van kick kunnen nadelige effecten voorkomen worden en wordt de overlevingskans vergroot.

Onderscheiden Mark Kramer, afdelingshoofd interne geneeskunde en divisievoorzitter divisie I, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Ook Theo Schuyt, adviseur van het VUmc Fonds en bijzonder hoogleraar filantropie, sponsoring en vrijwilligerswerk, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 3


Medisch beroeps­ geheim leidt tot discussie

Een man vertelt u op een goed moment dat hij zijn moeder heeft vermoord. Wat doet u? U wordt gebeld door mevrouw X met de vraag hoe de operatie is gegaan bij

haar 16-jarige dochter. Welke informatie mag u verstrekken aan mevrouw X? Een vrouw bijt een stuk tong van haar verkrachter af. De politie vraagt aan u of er een man is opgenomen met een afgebeten tong. Wat zegt u tegen de politie?  Vandaag heeft u een bekende Nederlander zien lopen over de afdeling urologie. U vertelt dit ’s avonds tijdens een etentje aan uw vrienden. Mag dit? Afdelingen die ook graag op een interactieve manier aan de slag willen gaan met het beroepsgeheim en privacy, kunnen contact opnemen met de juristen van iop, privacy@VUmc.nl

Foto: Mark van den Brink

Meer aandacht voor de privacy van patiënten en de grenzen van het medisch beroepsgeheim is zeker niet overbodig. Het onderwerp is lastiger dan je op eerste gezicht zou vermoeden. Daarom organiseert het instituut ondersteuning patiëntenzorg klinische lessen/workshops over dit onderwerp. Juristen van het iop bespreken tijdens zo’n les verschillende voorvallen uit de dagelijkse praktijk, waarbij niet meteen duidelijk is wat een VUmc-medewerker moet of mag doen.

Oud-studenten buigen zich over eerstelijns zorg

Masterclass voor ondernemende artsen n Terri Kester

Michael de Nerée tot Babberich is zesdejaars student geneeskunde. Tijdens zijn studie viel het hem, en een aantal van zijn medestudenten, op dat er weinig aandacht was voor de financiële en bestuurlijke aspecten van de zorg. Zij zagen dat er een kennishiaat bestond en dat kansen werden gemist. Een groepje van vijf VU-studenten begon naar mogelijkheden te zoeken om hun behoefte aan kennis over het ondernemerschap te vervullen. Ze besloten zelf iets op te zetten, vanuit een tweeledig idee. Michael de Nerée tot Babberich: “We willen inhoudelijke kennis overbrengen en daarbij geneeskundestudenten en beginnende artsen uitdagen de discussies in de zorg mede te voeren.” Het idee voor een masterclass werd uitgewerkt tot de Masterclass Medical Business, een cursus van drie avonden. Zowel de beoogde sprekers als de potentiële deelne-

Foto: Digidaan

Tijdens de alumnidag geneeskunde luisterde een geïnteresseerde groep van oud-studenten geboeid naar lezingen en presentaties van medewerkers van VUmc en ggz inGeest. De alumnidag 2013 op 19 april had als thema de eerstelijns gezondheidszorg. Onder leiding van Henriëtte van der Horst, hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, kwamen onderwerpen als huisarts en verloskundigen, somatisch onverklaarde klachten en ouderengeneeskunde aan de orde. Na de pauze konden de aanwezigen – vaak inmiddels niet meer praktiserende artsen – laten zien en horen dat ze nog beschikten over de nodige vaardigheden en kennis. In een gesprek met de zaal werd een casus uit de huisartsenpraktijk besproken op de manier zoals studenten in de opleiding en huisartsen tijdens nascholing dat nu krijgen. Dit leverde veel interactie en de nodige stof tot napraten bij de borrel. Voorafgaande aan het programma maakte een aantal deelnemers van de gelegenheid gebruik om hun oude faculteit te bezoeken. Twee leden van het bestuur van de mfvu, de studievereniging geneeskunde, leidde een groep van twintig alumni rond door de faculteit. De tocht langs collegezalen, histologie- en anatomiezaal leverde herkenning op. Blijkbaar veranderen veel dingen niet. n BH

Aandacht voor financiële aspecten

Uit de Agenda

Alzheimer eiwit vroeg zichtbaar op PET-scan woensdag 8 mei – aula, 13.45 uur, R. Ossekoppele, ‘Alzheimer PEThology’

Geavanceerde PET-technieken maken het mogelijk om het alzheimer eiwit amyloid-beta zichtbaar te maken bij levende patiënten. Rik Ossenkoppele onderzocht dit eiwit en vond dat het al in een vroeg stadium van de ziekte aanwezig is. Met pet-scans kan de ziekte van Alzheimer eerder worden opgespoord en behandeld. Ossenkoppele is verbonden aan het VUmc Alzheimercentrum. Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen van het eiwit amyloid-beta in de hersenen. 4

Deze ophopingen leiden tot verminderd functioneren en afname van hersencellen, achteruitgang in het geheugen en uiteindelijk dementie. Ossenkoppele deed onderzoek naar de rol van het eiwit amyloid-beta bij het ontstaan en de manifestatie van de ziekte van Alzheimer. Hij toont met pet-scans aan dat het eiwit al jaren voordat een patiënt de diagnose alzheimer krijgt, aanwezig is. Zo kan de diagnose al in een vroeger stadium worden gesteld. Wanneer geneesmiddelen in de toekomst beschikbaar komen, kan de

patiënt eerder worden behandeld, waardoor de ziekte mogelijk minder schade aanricht. Daarnaast kunnen pet-scans worden gebruikt voor het onderscheiden van verschillende vormen van dementie waardoor de diagnose nauwkeuriger wordt. Bij artsen neemt het vertrouwen in de diagnose toe door het gebruik van pet-scans. Begin april werd het Deltaplan Dementie gepresenteerd met een aanpak om de zorg voor patiënten met dementie en de ziekte van

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Alzheimer te verbeteren en naar oplossingen te zoeken om de ziekte te voorkomen of uit te stellen. Het VUmc Alzheimercentrum is een van de voortrekkers van dit initiatief, met onderzoek naar de ziekte van Alzheimer als belangrijke peiler van dit plan. Meer weten over wetenschappelijk onderzoek in VUmc? In de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief W-zine staat meer over promoties en oraties. Aanmelden is mogelijk via www.VUmc.nl/aanmelden-w-zine.

mers waren enthousiast.

Moderne arts De studenten stelden een programma samen gericht op gelijkgestemden, die net als zij de ambitie hebben een complete, moderne arts te worden. Het thema voor de introductieavond op 10 april was ‘Geldstromen in de zorg’. Een week later ging het over ‘Marktwerking en maatschappen’. En op de laatste avond kwam ‘Ondernemerschap en leiderschap in de zorg’ aan bod. Al waren er onder de gastsprekers bekende namen als Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis, toch was dit niet de insteek. “Het gaat ons om de onderwerpen en de ervaring”, zegt De Nerée. “Het werkt het beste als je het dicht bij de deelnemers houdt en praktische voorbeelden gebruikt.” Schot in de roos De organisatie genereerde publiciteit via de social media, beroepsorganisaties en vakbladen. Het initiatief bleek een schot in de roos: binnen 24 uur hadden zich 130 deelnemers aangemeld. Gelukkig kon de ruimte, die abn amro beschikbaar had gesteld in het hoofdkantoor aan de Zuidas, worden vergroot, zodat er in totaal 300 zorgprofessionals konden worden toegelaten. De Nerée is zeer te spreken over het succes van de masterclass. Maar hij is ook realistisch genoeg om te zien dat dit slechts een bescheiden stap in de goede richting is. “Er is veel meer nodig om een platform te kunnen bieden. We doen dit vanuit een ideaal en hopen het enthousiasme in toekomstige initiatieven verder vorm te geven. We willen jonge artsen aan het denken zetten en hen beter uitrusten voor een veranderend takenpakket.” Meer informatie over de masterclass is te vinden op www.medicalmasterclass.nl


Vacatures VUmc

Agenda Paramedisch

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Vacatures 15 april tot 21 april. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Paramedisch Projectapotheker Medicatieverificatie D5.2013.00052FS Ontwikkel jij een efficiënte werkwijze voor medicatieverificatie? Afdeling: klinische farmacologie en apotheek, Divisie V

Psychotherapeut/ GZpsycholoog D2.2013.00025FS Bent u onze tijdelijke psychotherapeut met ervaring in cognitieve gedragstherapie? Afdeling:poliklinische zorgeenheid psychiatrie, Divisie II Wetenschappelijk onderzoek Junior Onderzoeker - ‘Versterk je Enkel’ D6.2013.00030WH De effectiviteit van mHealth voor de preventie van sportletsels Afdeling: EMGO+ / sociale geneeskunde, Divisie VI

Onderzoeksassistent KCVG D6.2013.00031WH Ondersteuning voor verschillende onderzoeksprojecten binnen verzekeringsen revalidatiegeneeskunde Afdeling: EMGO+ instituut / sociale geneeskunde, Divisie VI Junior Onderzoeker ‘Kwaliteitsindicatoren voor biobanken’ D5.2013.00055 Het selecteren van een set stoffen in bloed en liquor en de ontwikkeling van een bijbehorende biobank Afdeling: klinische chemie, Divisie V

Doktersassistent D1.2013.00036MV Jij houdt van kleinschaligheid en persoonlijke contacten! Afdeling: polikliniek dermatologie, Divisie I Staf/management - Communicatie Manager externe communicatie D7.2013.00024YO Wij zoeken een ervaren teammanager externe communicatie die VUmc profileert en positioneert. Afdeling: Dienst Communicatie, Facilitair bedrijf / Stafdiensten

Vacatures 22 april tot 29 april. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Artsen/specialisten Huisarts D6.2013.00027FS Bent u de nieuwe huisarts binnen onze innovatieve praktijk? Afdeling: huisartsgeneeskunde, universitaire huisartsenpraktijk VUmc, Divisie VI

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

Verzuimmiddag geslaagd Donderdag 18 april jl. heeft in de Amstelzaal de verzuimmiddag plaatsgevonden. Het was een geslaagde bijeenkomst waarin veel leidinggevenden aanwezig waren. De bijeenkomst werd geopend door Fred Pluk­ ker. Vervolgens is in het kort het nieuwe ver­ zuimbeleid toegelicht en heeft Waldo Falke van Falke en Verbaan een interessante lezing gegeven hoe je als leidinggevende om kunt gaan met verzuim. Vervolgens hebben twee acteurs een aantal scènes gespeeld met daarin het effect van een verschillende aanpak bij verzuim. Momenteel onderzoekt P&O of een soortgelijke bijeenkomst voor medewerkers kan worden georganiseerd. Aanmelden voor de nieuwsbrief P&O direct Wilt u op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van CAO UMC of wetswijzigin­ gen? U kunt zich nu zelf aanmelden voor de

nieuwsbrief P&O direct. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van VU medisch centrum en verschijnt maandelijks. Hier komen onderwerpen aan de orde als: nieuwe CAO UMC, gebruik van persoonlijk budget, de digitale salarisstrook, loopbaan­ ontwikkeling etc. U kunt zich aanmelden via P&O direc/nieuwsberichten. Vergeet niet de bevestigingsmail te activeren. Heeft u geen mailadres en account van VUmc dan kunt u dat aanvragen bij ICT. Vergoeding kosten herregistratie en scholing BIG Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht voor verpleegkundi­ gen, fysiotherapeuten en verloskundigen. Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in het beroep waarvoor u bent ingeschreven. Uiterlijk zes maanden voor uw inschrijving vervalt, krijgt u bericht van

BIG. De herregistratie kunt u indienen via een digitaal formulier op de website van het BIG-register. De kosten voor herregistratie kunt u bij VUmc declareren. Meer informatie op P&O direct over: –declaratieformulier voor vergoeding herregistratie – a fspraken voor vergoeding bij eventuele scholing – links naar websites voor meer informatie en veelgestelde vragen.

de workshops ‘Grenzen bepalen doen we samen. Horen, zien en doen’ maandelijks gegeven. In overleg met het team adviseurs bedrijfsmaatschappelijk werk worden deze workshops ook op de afdeling gegeven. Ondertussen hebben zich al meer dan 60 medewerkers voor de workshops aange­ meld. Een aantal workshops zitten dus al vol. Meer informatie over ‘Grenzen bepalen doen we samen. Horen, zien en doen’ kunt u vinden op intranet/workshopgrenzen.

Overzicht alle P&O-formulieren Op veler verzoek een overzicht met alle actuele P&O-formulieren. U kunt het over­ zicht vinden op P&O direct, onderaan het rijtje van de top 10 formulieren. Als u op een formuliernaam klikt, wordt het betreffende formulier geopend.

Training ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ Het team bedrijfsmaatschappelijk werk van P&O biedt in 2013 medewerkers, leidingge­ venden en adviseurs een unieke gelegen­ heid de training ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ te volgen. De training is bedoeld voor iedere medewerker binnen VUmc die te maken krijgt met veranderingen en reorganisaties. De eerste training voor adviseurs start op 9 april 2013. In overleg met bedrijfsmaatschappelijk werk kan deze trai­ ning ook op de afdeling gegeven worden. Aanmelden voor ‘Ik ben niet van elastiek, hoe hou ik de rek erin’ kan tot uiterlijk tien dagen voor aanvang door een mail te sturen naar dialoog.bmw@vumc.nl. Meer informatie op intranet: intranet/ trainingelastiek.

Workshops ‘Grenzen bepalen doen we samen’ VUmc wil een goed en veilig werkklimaat bieden. Maar agressie en intimidatie komen helaas ook in VUmc voor. Dit is gebleken uit de jaarverslagen van de Vertrouwensper­ soon Ongewenste Omgangsvormen VUmc. Daarom voert VUmc een actief beleid -dat gedragen wordt door raad van bestuur- om de sociale veiligheid te optimaliseren. Vanaf maart tot eind december 2013 worden

Dagelijks bestuur OR; Willy Arjaans (voorzitter), Jan Rauwerda (vice-voorzitter), Klaske van den Berg (lid), Andy Higgs (lid), Rene van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen: Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43478, e-mail or@VUmc.nl, http://intranet/afdelingen/orgaan/OR/

EVA De raad is gepasseerd met de allereerste adviesaanvraag rond de zgn. gunningcriteria. Een belangrijk moment waarop de koers van het gehele verdere traject rond EVA wordt uitgezet. De OR is daarmee in een lastige situatie gebracht, met mogelijk juridische consequenties. Alliantie AMC en VUmc, bijeenkomst met bonden en beide OR-en De bonden staan, in algemene zin, positief achter de plannen en het idee. Wel hebben de bonden een aantal aanbevelingen, waaronder het maken van een analyse van alle personeel en een grotere regierol voor P&O. Ook kwam de opmerking dat de bonden het belangrijk vinden dat er geen boventalligheid komt op basis van deze alliantieplannen. De vakbonden gaan met elkaar afspreken of er 2 of 1 sociaal plan moet komen. Zij willen vaker in overleg met de directeuren P&O. De OR volgt het proces kritisch en staat voor duidelijke randvoorwaarden gedurende alle fases van het proces.

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – S er v icep ag in a

Oraties: woensdag 15 mei – aula, 15.45 uur, prof. dr. P. Wesseling, ‘Neuropathologie in bijbels perspectief’ Afscheid Vrijdag 31 mei – aula, 15.45 uur, Prof.dr. J.T.V.M. de Jong, ‘Soul searching, a jour­ ney into global mental health’

Ondernemingsraad

Onderwerpen die in de ondernemingsraad aan de ORde zijn:

Promoties vrijdag 3 mei – aula, 11:45 uur, T.D. Steensma, ‘From Gender Variance to Gender Dysphoria: Psychosexual develop­ ment of gender atypical children and adolescents’ promoter: prof.dr. P.T. Cohen-Kettenis, copromotor: dr. B.P.C. Kreukels dinsdag 7 mei – aula, 13.45 uur, M. Davids, ‘Intracellular asymmetric dimethylar­ ginine (ADMA) and homoarginine: me­ tabolism and relation to plasma levels’ promotor: prof.dr. H.J. Blom, copromo­ toren: dr. T. Teerlink, dr. P.G. Scheffer woensdag 8 mei – aula, 13.45 uur, R. Ossenkoppele, ‘Alzheimer PEThology’ promotoren: prof.dr. Ph. Scheltens, prof. dr. A.A. Lammertsma, copromotoren: dr. B.N.M. van Berckel, dr. W.M. van der Flier dinsdag 14 mei – aula, 13.45 uur, W.N. Welvaart, ‘Functional Disorders of the Human diaphragm’ promotor: prof.dr. A. Vonk Noorder­ graaf, copromtoren: dr. C.A.C. Ottenhe­ ijm, dr. M.A. Paul dinsdag 14 mei – aula, 15.45 uur, J.J. Donkers, ‘Preoperative physical fitness in older patients’ promoter: prof.dr. M. Hopman-Rock, copromtoren: dr.ir. A.M.J. Chorus, dr. N.L.U. van Meeteren donderdag 16 mei – auditorium, 11.45 uur, M. Yildirim Spraakman, ‘Who What Why. Childhood Obesity Risk Behaviors’ promotoren: prof.dr.ir. J. Brug, prof.dr. W. van Mechelen, copromotoren: dr. M.J.M. Chin A Paw, dr. S.J. te Velde vrijdag 17 mei – aula, 11.45 uur, T. van Ham, ‘Loss or Rb proteins: Consequences for cell cycle control and genome integrity’ promoter: prof.dr. H.P.J. te Riele vrijdag 24 mei – aula, 13.45 uur, H. Groe­ penhoff, ‘Clinical relevance of exercise testing in pulmonary hypertension’ promoter: prof.dr. A. Vonk Noorder­ graaf, copromotor: dr. H.J. Bogaard

Project bewustwording medisch beroepsgeheim & privacybescherming patiënten Chris Polman en Caroline Panis zijn uitgenodigd in de vergadering om een presentie te geven. Naar aanleiding van de eye-works affaire is het duidelijk dat er iets moet gebeuren met de bewustwording van het medisch beroepsgeheim en de privacybescherming van patiënten. Uit onderzoek is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen en met deze punten hoopt men de bewustwording onder alle medewerkers te vergroten zodat het beroepsgeheim en de privacybescherming verbeterd kan worden. De input van de OR is hier uiteraard welkom. Wijziging reglement van het facultair overleg Lizeth Sloot en Lourens Robbers van de studentenraad zijn uitgenodigd in de ORvergadering vanwege een voorstel van de commissie O&O tot een wijziging van het reglement Facultair Overleg. Met een paar aanpassingen gaat de OR akkoord met dit stuk. Ook de studentenraad is akkoord gegaan.

Donderdag 30 mei 2013 Feestelijke opening verbouwde afdeling revalidatiegeneeskunde Uitnodiging Met trots nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van onze verbouwde afdeling revalidatiegeneeskunde door Edwin en Annemarie van der Sar, namens de Edwin van der Sar Foundation. Openingsprogramma 15.45 uur

Ontvangst, patio Y polikliniek VUmc

16.15 uur

Welkom door Vincent de Groot, revalidatiearts en afdelingshoofd a.i.

16.30 uur

Feestelijke opening afdeling door Edwin en Annemarie van der Sar, Edwin van der Sar Foundation

16.45 uur

Mogelijkheid om de afdeling te zien, met: • Foto-expositie ‘Perspectief’, Revalidatie Nederland • Demonstraties in de behandelruimtes • Receptie in Trefpunt

U kunt zich aanmelden via: www.VUmc.nl/revalidatie. Vanwege de ruimte is het aantal mogelijke deelnemers beperkt, er zal een toegangscontrole plaatsvinden. Als u een cadeau of bloemen overweegt, ontvangen wij graag in plaats daarvan een bijdrage voor kunst in de gangen. U kunt op 30 mei een bijdrage doneren in de cadeaubus.

Symposium Vrijdag 28 juni – VUmc Amstelzaal, ‘Op weg naar een nieuw centrum voor de be­ handeling van complexe botdefecten’ Meer informatie: Mrs. M.M. VerweijDeddens tel: 020-4443749. Inschrijfgeld €25,Seminars maandag 6 mei – PK 7X.216, 16:00 uur, PICA seminar, met Prabath Nanayakkara en Margaret van Valkengoed: Een half jaar AOA in VUmc: De eerste ervaringen en resultaten maandag 27 mei – MF H161, 16.00uur, VUmc Immunology Seminar, met Noortje Kla­ ver, MCBI en Sue Gibbs, Dermatology maandag 3 juni – PK 7X.216, 16:00 uur, PICA seminar, met Piet Bakker (AMC): De toegevoegde waarde van kwantitatieve analyse in de zorg maandag 17 juni – PK 7X.216, 16:00 uur, PICA seminar, met Safae Benmouh en Leonie Beers (VUmc/ HvA): planning poli Traumatologie en OK-planning Verloskunde&Gynaecologie Symposia/congres vrijdag 26 april – Symposium Actualiteiten Jeugdgezondheidszorg meer informatie: Irene van Baard­ wijk en Jitta Reddingius, tst. 48444, www.paog.nl maandag 20 en dinsdag 21 mei – ISBNPA pre-conference meer informatie: Irene van Baardwijk en Romke Langezaal, tst. 48444, www.paog.nl

5


Menu

In memoriam

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 2 mei gehaktbal h.o.h., groenten gehaktbal, jus, snijbonen, gekookte aardappelen, gebonden pindasoep, vegetarische gebonden pindasoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep vrijdag 3 mei gebakken vis, remoulade­ saus, gemengde salade, frites, ge­ bonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische heldere Chinese soep zaterdag 4 mei slavink, groenten-kaas medaillon, bieslooksaus + jus, wortelen, gekookte aardappelen, gebonden aspergesoep, vegeta­ rische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep zondag 5 mei kipfilet, omelet naturel, kerriesaus, Koninginne melange, frites, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, vegetari­ sche gebonden kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetari­ sche heldere tomaat-vermicellisoep maandag 6 mei Kerrieragout, Vegeta­ rische kerrieragout, doperwten, pandanrijst, Gebonden champig­ nonsoep, vegetarische champig­ nonsoep, heldere Madrileense soep, vegetarische Madrileense soep dinsdag 7 mei kotelet Suisse, gevulde rijst pannenkoek, tuinkruidensaus, broccoli, gekookte aardappelen, gebonden kippensoep, vegetari­ sche gebonden crèmesoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep woensdag 8 mei Hollandse hachee, vegetarische hachee, rode kool met appeltjes, aardappelpuree, gebon­ den mosterdsoep, vegetarische gebonden mosterdsoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische heldere Chinese soep donderdag 9 mei kalfsvlees “Napoli­ tana”, quorn “Napolitana”, lente salade, gemengde groenten, tagli­ atelle, Parmezaanse kaas, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep vrijdag 10 mei Kipsaté, omelet naturel, satésaus, nasi, vegetarische nasi, atjar + kroepoek, gebonden kip-kerriesoep, vegetarische kerriesoep, heldere tomaat-ver­ micellisoep, heldere vegetarische tomaat-vermicellisoep zaterdag 11 mei gehaktbal h.o.h., ge­ vulde courgette, Provençaalssaus + jus, tuinbonen, gekookte aardap­ pelen, gebonden goulashsoep, ve­ getarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetari­ sche heldere vermicellisoep zondag 12 mei runder Hawaiburger, vegetarische Hawaiburger, jus, vegetarische jus, tomaat-komkom­ mersalade, frites, gekookte aardap­ pelen, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomaten­ soep, heldere kippensoep, heldere vegetarische groentesoep maandag 13 mei lasagne, rauwkost, foccacia, gebonden bruine bonensoep, vegetarische bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 14 mei gebakken vis, remou­ ladesaus, gemengde salade, frites, gebonden minestronesoep, vegetarische gebonden minestro­ nesoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileen­ sesoep woensdag 15 mei gestoofde zalmfilet, Hollandaisesaus, Koninginnenme­ lange, gekookte aardappelen, ge­ bonden kippensoep, vegetarische gebonden crème soep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep

6

Titel voorbeeld titel

A. van Riessen 1926 - 2013

Mevrouw A. van Riessen, van 1952 tot 1986 in dienst van de Faculteit de Geneeskunde, Vrije Universiteit, overleed op 18 februari 2013 op 86-jarige leeftijd. Vanaf het prille begin van de faculteit toen die nog bestond uit een handjevol hoogleraren en er van een eigen ziekenhuis nog geen sprake was, vormde zij het centrale aanspreekpunt op het bureau Valeriusplein 11 waar alle activiteiten zich concentreerden. Zij kwam als algemeen secretaresse maar werd snel de spil van het gebeuren met haar bereidheid voor iedereen van alles te regelen; daarbij was zij inventief en hield zij van het brede gebaar. Al gauw was er sprake van een faculteitsbureau waarvan zij hoofd was, met een toenemend aantal taken. Het was een kleurrijke tijd die nog steeds vele anekdoten oproept, zoals rond de professoren G.A. Lindeboom en L. van der Horst. Met de explosieve toename van de studentenaantallen maakte de faculteit een stormachtige groei door en ook nadat in 1967 het gebouw Valeriusplein 11 werd verlaten voor de Van der Boechorststraat 7 vormde zij als hoofd van het faculteitsbureau, met J.L. Brosky en D. Verbeek, nog steeds het vaste punt waar iedereen terecht kon. De bestuurlijke ontwikkelingen van de jaren 70, de democratisering en de bezettingen vormden een woelige periode. In die jaren groeide de omvang van de faculteit exponentieel en moest het bureau onderdelen afsplitsen; zo werden het onderwijsbureau en de onderwijsadministratie zelfstandig. Wat bleef was het secretariaat van het faculteitsbestuur, de raad en de vele facultaire commissies. Met haar gevoel voor stijl en allure vervulde zij haar functie met verve tot ver in de jaren 80. Haar levendige persoonlijkheid zal bij velen in de herinnering blijven.

De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam (020) 444 4229 Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteits­ verbetering en Bij- en nascholingen: F. Broekhof (020) 444 4213 Medisch ondersteunende opleidingen en Verpleegkundige vervolgopleidingen: K. Jonker (020) 444 2020 www.amstelacademie.nl

Het opleidingsaanbod van Bij- en nascho­ lingen voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http://www.vumc.nl/ opleidingen/

schapsontwikkeling en Effectiviteitsverbe­ tering voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http://www.vumc.nl/ opleidingen/

Leergang Top Klinische Verpleegkunde Bij VUmc Academie is op 17 oktober 2012 de leergang Top Klinische Verpleegkunde als pilot gestart. Deze leergang is in samenwer­ king met 4 Topklinische ziekenhuizen (St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Kennemer Gast­ huis, Medisch Centrum Alkmaar en Spaarne Ziekenhuis) en het VUmc ontwikkeld.

Persoonlijke ontwikkeling De tijd de baas: 15 en 29 mei 2013 (dag en ochtend) Veel mensen hebben problemen met tijd en hebben overvolle agenda’s. In de training ‘De tijd de baas’ leert u wat voor u belangrijk is en waarvoor u tijd wilt vrijmaken.` Helder communiceren: 15, 22 en 29 mei, 5 juni 2013 (ochtenden) ‘We hebben maar een half woord nodig om een misverstand te creëren. En het kost veel (emotionele) energie om misverstanden weer ‘op te lossen’. Voorkomen is dus beter dan genezen. Door helder te communiceren voorkomt u misverstanden’. Mindfulness voor medewerkers: 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 2 (stiltedag 09:00 - 14:00), 4 en 11 juli 2013 (alle 09:00 - 12:00) ‘Mindfulness staat voor doelbewust - met een open blik en zonder te oordelen - aan­ dacht geven aan en volledig gewaar zijn van de ervaring van het huidige moment.’ Kwikando: 9, 16 en 29 oktober, 5 (hele dagen), 12, 19 en 26 november 2013 (middagen) ‘In Kwikando worden sporten, coaching en bewuster voelen met elkaar verweven.’

Een greep uit de lessen: - Klinisch redeneren / GCP en alles wat bij onderzoek komt kijken. - Persoonlijk leiderschap, welke invulling geeft u daaraan. - Projectmanagement. - Zorgpaden, VMS, IGZ, kortom alles rondom veiligheid en kwaliteit. - Communicatie, gesprekstechnieken, assertiviteit. De leergang is niet gericht op een specifieke leidinggevende positie. De deelnemer zal echter wel leidend zijn. Een regierol vervul­ len en vernieuwend zijn. De huidige groep heeft op de afdelingen, maar ook zieken­ huisbreed, al bijzondere projecten neerge­ zet. Gericht op kwaliteit en patiëntveiligheid. De leergang duurt 12 maanden, waarvan 18 lesdagen. Startdatum: 18 oktober 2013 (de huidige groep draagt de opleiding dan over aan de nieuwe groep) Informatie: Barbara Wendt van der Pluijm, e-mail: b.vanderpluijm@ vumc.nl Het aanbod van het Centrum voor Leider­

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – S er v icep ag in a

Donderdag 16 mei 2013 in de Amstelzaal, VUmc

De heer Anton Ussi, MSc Head of Operations EATRIS “EATRIS: Breaking Down the Barriers to Biomedical Innovation” Stelling I Goal-oriented (inter)national collaboration can lead to more succesful innovation in patient care.

Stelling II Novel forms of public-private initiative are urgently needed to reduce the cost of new medicines.

De lezing is bedoeld voor alle medewerkers. Aanvang: 12.00 uur (met broodjes, melk, jus d’orange etc.). Begin voordracht: 12.30 uur (duur voordracht is 25 tot 30 minuten met aansluitend 10 minuten discussie).

Oproepen & advertenties

Amstel Academie

Deze leergang is gebaseerd op de volgende thema’s: Persoonlijk leiderschap / Veiligheid en kwaliteit / Verbeteren en vernieuwen van zorg / Onderzoek / Samen werking en netwerkvorming / Onderwijs en opleiden. Rondom deze thema’s worden lessen gegeven en zijn er per thema praktijkop­ drachten die uitgevoerd moeten worden. Deze praktijkopdrachten zijn samengesteld door een werkgroep van de deelnemende ziekenhuizen.

Het Heilig VU-UUR

Wetenschappers Integral PhD-program: from Student to Professional (1st year): 19 en 20 september 2013 ‘Finishing a PhD on time, with a thesis of high quality is a huge challenge and requires other competencies then just scientific and technical skills. In this integral training pro­ gram you learn all you need for a successful PhD and ‘ the life after’ your PhD.’ Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Editha Samsom. Tel. (020) 44 45084, e-mail e.samsom@vumc.nl

Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

Selfservicemodule naambadge Naambadges aanvragen via een selfser­ vicemodule, nu snel en voordelig. U vindt alle informatie hierover op http://intranet/ afdelingen/dienst/facilitairbedrijf/Service­ punt/7538335/. Voorlichting Ghanese en allochtone vrouwen over Zorg en Welzijn Stg. Worae stelt zich met dit project te doel om de Ghanese vrouwen en alle andere allochtone vrouwen een betere bekendheid te geven met de Nederlandse gezond­ heidszorg. Het project heeft als doel deze vrouwen meer bewust te maken van dit recht wat voor “iedereen” in Nederland toegankelijk is. Juist mbt welzijn en zorg, met name rond de onderwerpen opvoeding, ziekte, zwangerschap en wel of niet abortus overwegende vrouwen. Wij zijn op zoek naar mensen die in het Engels presentaties kun­ nen geven over dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pe­ ter Worae tel: 06-49906484 of 06-54373969.

Personalia In deze rubriek kunnen mede­ werkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren: tracer.info@VUmc.nl

Geslaagd Op 25 april 2013 zijn de volgende studenten gediplomeerd: Vervolgopleiding tot Obstetrie Verpleegkundige Jacqueline Bijl Annick de Graaf José Tol Vervolgopleiding tot Oncologie Verpleegkundige Saskia van den Bos Lindy John Barbara van der Pol Lonneke Vos Van harte gefeliciteerd!

De Verpleegkundige Adviesraad iets voor jou? Vind jij ook dat de verpleegkundige meer van zich moet laten horen? Dat het patientzorgbeleid op tal van punten kan verbeteren? Ben je energiek, betrokken, resultaatgericht en heb je doorzettingsvermogen? Dan is de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) iets voor jou! De VAR is een adviesorgaan voor de raad van bestuur. De VAR vertegenwoordigt alle verpleegkundigen binnen VUmc, ook de studenten verpleegkunde. Het bestuur van de VAR bestaat op dit moment uit acht bevlogen en actieve verpleegkundigen. Het bestuur buigt zich over allerlei ontwikkelin­ gen binnen VUmc en adviseert daarover de raad van bestuur. Als lid van het bestuur doe je veel kennis op over de organisatie en leer je vaardigheden als adviseren en onderhan­ delen. Het verrichten van activiteiten voor de VAR is werk en doe je dus in werktijd. Gemiddeld kost je dit vier uur in de week. De afdeling waar je werkzaam bent wordt hiervoor gecompenseerd. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar var@vumc.nl waarin je aangeeft waarom jij de verpleegkundige bent die wij zoeken. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze intra­ netsite, te vinden onder het kopje afdeling en themasites. Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter, Amy Morreale-Tulleken, 4441294/4443300 of via a.tulleken@vumc.nl. Mogelijkheid voor telefoonnummerweergave Het facilitair bedrijf biedt vanaf nu de mogelijkheid om, per toestelnummer, telefoonnummerweergave van het volledige doorkiesnummer te activeren. Standaard staan de VUmc-telefoonnummers voor externe gesprekken op 7x4. U kunt uw verzoek richten aan het servicepunt FB. (tel: 44666 of ser­ vicepuntfb@vumc.nl)


‘Stress heeft zeker effect op ons immuunsysteem. Dat zien wij ook in ons eigen onderzoek waarin we kijken naar depressie- en angstpatiënten. Die ervaren chronische stress en daarbij zien wij ook dat het immuunsysteem overgeactiveerd is.’ Brenda Penninx, epidemioloog, Labyrint, vpro/ntr, nederland 2, 14 april

Foto mark van den brink

‘Er wordt in de GGZ minder over levensbeschouwing gesproken dan over bijvoorbeeld het seksuele functioneren. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen het wel degelijk in hun hoofd hebben. Voor minstens een kwart van de mensen is het zelfs een heel belangrijk thema.’ Arjan Braam, psychiater, MedNet Magazine, april

‘Doe wel en zie niet om’ Op 1 januari volgde Anton Vonk Noordegraaf Piet Postmus op als hoofd van de afdeling longziekten. In februari ontving zijn onderzoeksgroep van het CVON tien miljoen euro subsidie voor onderzoek naar pulmonale hypertensie. n Ursula Wopereis

Passie “Mijn passie is pulmonale hypertensie. Dat is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagader sterk toeneemt, wat tot ernstig en vaak fataal hartfalen leidt. In Nederland gaat het om

ongeveer 200 nieuwe patiënten per jaar, waaronder kinderen. Die passie is ontstaan tijdens mijn coschappen. Destijds was er nog nauwelijks iets bekend over deze aandoening. Toen een patiënte overleed aan de gevolgen van pulmonale hypertensie besloot ik longarts te worden en dit verder te onderzoeken. Het ziektebeeld is indrukwekkend en het onderzoek heeft mooie en uitdagende aspecten.”

Spagaat “De combinatie van topklinische patiëntenzorg en onderzoek geeft me veel voldoening. Sinds januari ben ik

Vijf x V volgens Anton Vonk Noordegraaf Verwanten Mijn vrouw Bea is ook arts en werkt bij het IOO. We hebben vier kinderen van vijf tot dertien jaar Vrije tijd Ik ben een buitenmens. Ik kijk graag naar vogels, maar ben geen soortenjager. Ik vind vogels gewoon mooi. Verder hou ik van lezen en muziek maken Vakantie Een trektocht door de ruige natuur van Scandinavië en Schotland Vertrouwen De V van vertrouwen en van vertrouwen in VUmc. Essentieel voor patiënten - en voor medewerkers Veestapel We hebben een pony en twee Siciliaanse mini-ezels. Ezels zijn onderschatte dieren. Ze zijn fantastisch. Ongelooflijk slim, intelligent en heel sociaal. Daar kunnen we nog wat van leren

Anton Vonk Noordegraaf (1969) studeert geneeskunde in VUmc, promoveert op onderzoek naar de rechter hartkamer bij patiënten met COPD en pulmonale hypertensie en zet zijn onderzoek voort aan Pennsylvania University, Philadelphia. In 2003 wordt hij longarts in VUmc. Sinds 2010 is Anton Vonk Noordegraaf hoogleraar pulmonale hypertensie. ook afdelingshoofd. Qua tijd zit ik een beetje in een spagaat, maar ik heb het geluk dat ik een fantastische groep collega’s heb. We verdelen de taken. Onze afdeling wil maar een ding: de beste patiëntenzorg leveren. En dat is in een academische omgeving mijns inziens onlosmakelijk verbonden met goed onderzoek.”

Focus “We bouwen aan twee onderzoekslijnen: longoncologie en longcirculatie, waaronder ook mijn aandachtsgebied valt. Daarnaast zijn we sterk in bronchoscopische interventies. Palliatieve zorg maakt het palet compleet. Die focus willen we versterken. Samen met andere afdelingen, zoals de ic, cardiologie, radiologie, klinische genetica, chirurgie en pathologie, willen we nieuwe ontwikkelingen verder vormgeven. Dat gebeurt in goed

overleg, ook met het amc, dat andere aandachtspunten heeft.”

Toptalentenjacht “We willen toptalent aantrekken voor de kliniek en voor het onderzoek. Dit is een fantastisch vak en dat dragen we graag uit. We enthousiasmeren studenten om hier onderzoek te doen. De afgelopen tien jaar hebben we acht nwosubsidies gekregen. In 2012 hebben we samen met Cambridge een grant van zeven miljoen binnengehaald voor genetische analyses en nu dus een subsidie van tien miljoen van CardioVasculair Onderzoek Nederland (cvon) voor onderzoek naar pulmonale hypertensie. Daardoor wordt het mogelijk om fundamenteel onderzoek te doen naar de oorzaak van de aandoening. Het uiteindelijk doel is het vinden van een effectief medicijn tegen pulmonale hypertensie.”

Voor het eerst in de collegebank n Eveline de Waard

Tijdens het halfjaarlijkse ‘Dagje Geneeskunde Studeren’ kunnen scholieren ervaren hoe een studiedag van een geneeskundestudent eruitziet. Ook dit jaar stond de scholieren een vol programma te wachten met onder andere een echt college, samen opdrachten uitwerken in een studiegroep en uiteindelijk het geven van een presentatie. Donderdag 25 april, 9.30 uur: een groep van ongeveer zestig aankomend studenten wordt welkom geheten op de medische faculteit. Waarschijnlijk is dit voor de meesten de eerste keer dat ze een voet over de drempel zetten bij de universiteit. 7

Na een korte introductie van studievoorlichter Anke Millenaar kan de dag beginnen. cf Allereerst staat er een patiëntcollege van Ad Nagelkerke, kinderlongarts, op het programma. Het onderwerp Cystic Fibrose (cf), taaislijmziekte, staat centraal. Na een introductie over cf spreekt Nagelkerke met een zesjarig cf-patiëntje en haar ouders. De scholieren luisteren aandachtig naar de ervaringen van de ouders en naar welke symptomen hun dochter heeft.

10.45 uur: Buiten de collegezaal staat een aantal geneeskundestudenten de scholieren al op te wachten. Elke scholier heeft bij binnenkomst een groepsnummer ontvangen en op deze manier worden de groepjes snel

gevormd. Groepje twee mag zich aansluiten bij studentes Ghislaine en Mirjam. In de studieruimte staan de koffie, thee en koekjes klaar. Voordat de studiegroep echt kan beginnen, moeten er nog snel naambordjes worden gemaakt en stellen de dertien scholieren zichzelf nog even voor. Student Ghislaine neemt de rol van tutor op zich. “We gaan nu samen aan de slag met echte geneeskundeopdrachten. Alle opdrachten hebben te maken met de werking van het hart.” Elke scholier moet een opdracht voorlezen, waarna de groep samen tot een antwoord probeert te komen. De scholieren vinden de opdrachten zichtbaar moeilijk en de groep blijft dan ook vrij stil. Om het de scholieren iets makkelijker te maken pakt

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

student Mirjam er een afbeelding bij van het hart en legt ze een aantal moeilijk woorden uit de tekst uit. Tenslotte vraagt Ghislaine aan het eind van de studiegroep of er nog vragen zijn. “Want vanmiddag moeten jullie het zelf doen!” Na de lunch gaan de scholieren in groepjes aan de slag met de opdrachten die behandeld zijn tijdens de studiegroep. De middag eindigt met presentaties van de scholieren.

16.00 uur: Het ‘Dagje Geneeskunde Studeren’ eindigt met een gezamenlijke afsluiting in de collegezaal. De scholieren die enthousiast zijn geworden over de geneeskundestudie krijgen nog de nodige informatie over loting, selectie en aanmelden. “Hopelijk tot in september allemaal!”

‘Uit onderzoek in Canada en Zweden blijkt dat steriele waterinjecties wel effectief zijn en door veel moeders gewaardeerd worden, ook al geven deze injecties een door vrouwen ervaren pijnverlichting van 30 tot 50 procent.’ Trudy Klomp, verloskundig onderzoeker, over pijnbestrijding tijdens de bevalling. nrc handelsblad, 16 april ‘In sommige oosterse landen is de koning, keizer of president bijna een god. Dan moeten we uitleggen dat iederéén hier een vip is. Dat behoeft soms wat extra uitleg.’ Jan Hol, directeur dienst communicatie, over de gegeven rondleidingen aan afgezanten van de genodigden voor de inhuldiging van WillemAlexander. Parool, 19 april ‘Met de echo kunnen de bloedvaten onder de huid in kaart worden gebracht. Nu kan ik gerichter snijden en de huid hecht hierdoor beter.’ Paul van Zuijlen, hoogleraar brandwondengeneeskunde, over de inzet van echoapparatuur tijdens plastische chirurgie bij mensen met brandwonden. Telegraaf, 19 april ‘Soms wordt er gedaan alsof brandwonden geen probleem meer zijn, maar ze kunnen voor veel pijn en littekens zorgen.’ Esther Middelkoop, hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing, over het proefschrift van promovendus Jos Vloemans waarin hij concludeert dat kinderen vaker worden behandeld voor brandwonden. bn De Stem, 22 april ‘We gaan er vanuit dat het rampenplan in de kast blijft liggen, maar we zijn wel voorbereid op meerdere patiënten. Veel mensen die werken in de zorg kunnen geen Koninginnedag vieren zoals andere mensen. Die zijn dan in het ziekenhuis. Dat doen we graag.’ Frank Bloemers, traumachirurg, over de voorbereidingen voor Koninginnedag. bnr Nieuwsradio, 26 april Meer lezen wat VUmc-ers in de media te melden hebben? Stuur een mail naar communicatie@VUmc.nl en u ontvangt dagelijks het nieuws uit de ochtend- en avondbladen.


Prikbord

Gevraagd: violisten, cellisten en altviolisten

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten vallen op.

foto paul le clercq

Mieke de Jager, promovendus alzheimeronderzoek, speelt nu al twee jaar met veel plezier bij het Westerkamerorkest. “Het is een gezellig, gemêleerd gezelschap met 25 leden. Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe violisten, cellisten en altviolisten.” Maar hoe onderscheidt het Westerkamerorkest zich van anderen orkesten? “Wij zijn sowieso het enige amateurorkest in Amsterdam NieuwWest. Elke maandag wordt er gerepeteerd en twee keer per jaar geven wij een concert, in samenwerking met bijvoorbeeld een professionele violist, harpist of pianist, waar iedereen echt naartoe leeft. Op 30 juni is het weer zo ver en mogen we optreden in de Oranjekerk in Amsterdam, dat vind ik toch wel heel bijzonder.” Maar de nieuwe kandidaten moeten wel van een behoorlijk niveau zijn vertelt Mieke. “Tijdens de repetities doet iedereen altijd erg zijn best. We spelen stukken van Bach, Mozart en Beethoven, maar ook werk van minder bekende tijdgenoten. Je zou ons een gevorderd amateurorkest kunnen noemen.” En wat staat de nieuwe leden

te wachten? “Nieuwe leden spelen altijd eerst zo’n drie keer mee om te kijken of het klikt. Niet alleen wat betreft het niveau, ook met de groep. Maar daarnaast kan de dirigent altijd vrij snel inschatten of iemand er wel

of niet tussen past.” Tot slot vertelt Mieke dat er dit jaar een reis naar het buitenland gepland staat. “Onze dirigent dirigeert ook het Houtens kamerorkest, in juni gaan we daarom gezamenlijk in Leverkusen,

Duitsland, een stuk spelen in samenwerking met een professionele pianist.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mieke de Jager, am.dejager@VUmc.nl of kijken op www.westerkamerorkest.nl.

Belangstelling Er hebben zich al verschillende collega’s gemeld bij bewegingslaborant Marjolein Piening, die overwegen om hun kind naar een zomerkamp te laten gaan. Marjolein is als vrijwilliger nauw betrokken bij de Stichting Vakantiekampen SVK, die zeil-, actieve en ‘gewone’ kampen organiseert. “Ik heb ze een folder met informatie over onze kampen toegestuurd. Nee, er hebben zich naar aanleiding van dit bericht nog geen kinderen aangemeld.”

Tweet #VUmc

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: Even een #bloemetje halen voor de #patiënt van vanmiddag #jvc #VUmc

Student, 22 april om 12.53 uur

Morgen weer gastspreker bij college hematologie, met onze favoriete internist-hematoloog dr. Zweegman #VUmc #Sikkelcel

Gastspreker, 22 april om 20.55 uur

Wederom uitstekende service in het #VUmc. Gisteravond KNO-arts gemaild, nu in de wachtruimte voor een spoedconsult.

Patiënt, 24 april om 14.53 uur

De keus is al gemaakt. We gaan naar #VUmc :) Informatieavond gehad en gister zijn we aangemeld bij de #ivf kliniek. #spannend 

Nico Dekker van Aegon reikte namens alle deelnemers aan directeur Philip Scheltens een cheque uit ter waarde van 35.000 euro voor het Alzheimercentrum

Fietschallenge Aegon brengt 35.000 euro op

Patiënt, 25 april om 11.40 uur

Laatste (orange) borrel in @VUmcAmsterdam, altijd later dan gepland, altijd super betrokken en super mensen om mee te werken :) 

Medewerker, 25 april om 10.51 uur

Medewerkers en relaties van Aegon zijn van Den Haag naar Thorn gefietst om geld op te halen voor VUmc Alzheimercentrum. Deelnemers aan de Aegon Alzheimer Fietschallenge doneerden 2 euro per gefietste kilometer en Aegon verdubbelde dit bedrag. In totaal

Lorenzo

bracht de fietstocht 35.000 euro op. De eerste etappe voerde de Aegonrelaties op 5 april van Den Haag naar Den Bosch. Tijdens het avondprogramma sprak Olympisch kampioen roeien Kirsten van der Kolk de meer dan vijftig deelnemers bemoedigend toe. Dat was ook wel

nodig, want zadel- en spierpijn deden zich al snel gelden. De volgende ochtend vertrok de groep naar Thorn waar de tocht van ruim 170 kilometer werd afgesloten op Wijngoed Thorn.

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

27.124.188 In de maand maart waren de loonkosten voor personeel in loondienst 27.124.188 euro. Deze kosten zijn exclusief de sociale lasten van de werkgever. Verdeeld over 5.871 FTE en 7.408 personen is dat gemiddeld 3.661 euro per persoon bruto, inclusief toeslagen, persoonlijk budget, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

8

Tracer 9 – 2 me i 201 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


medewerkersblad van

donderdag 2 mei 2013 nummer 9

Foto: Melissa Peltenburg-Schalke

GGZ inGeest en Sint Jacob delen deskundigheid

Meer openheid door licht en ruimte De opnamekliniek open op locatie Zuiderpoort heeft een grondige verbouwing achter de rug. Na weken van stof en herrie is er nu een ruime, open en lichte plek gecreëerd. “Het contact tussen cliënten en medewerkers is nu vanzelfsprekend”, vertelt Bouke Bijnsdorp. n Annemarie Burgers De hele afdeling is verbouwd. De leefruimte is bijna twee keer zo groot geworden. “De rookruimte daarentegen is twee keer zo klein gemaakt”, vertelt afdelingsmanager Bouke Bijnsdorp. “Maar verder straalt de hele afdeling meer openheid uit, het is lichter en frisser. De oude verpleegpost is dan ook afgebroken, hier-

voor in de plaats is een open balie gekomen waar de verpleegkundigen kunnen rapporteren of informatie kunnen opzoeken.

Gelijkwaardiger “Het contact tussen cliënten en verpleegkundigen was in de oude ‘verpleegpostcultuur’ altijd functioneel”, licht Bijnsdorp toe. “Of de deur nu open of dicht was, de drempel was voor cliënten toch best hoog. Zocht de cliënt contact, dan betrof het daardoor veelal een vraag om medicatie of andere behandelingsgerelateerde zaken. Werken met meer openheid betekent meer ruimte voor gewoon contact. Cliënten hoeven niet te wachten of het gevoel te hebben dat ze storen als ze contact zoeken. Het contact is vanzelfspre-

kender en gelijkwaardiger ook.” Op de gesloten afdeling werd de verpleegpost in 2011 al vervangen door een open balie. Bijnsdorp: “We proberen, onder meer door de verbouwing maar ook door verpleegkundigen op beide afdelingen te laten werken, de continuïteit in de behandeling voor cliënten te vergroten. De open en gesloten afdeling zijn onderdeel van dezelfde klinische voorziening, maar bijna alles op die afdelingen was tot voor kort verschillend. Cliënten die net herstellende zijn van een psychiatrische crisis hebben in hun proces van herstel geen baat bij te veel verandering. Bij overgang van gesloten naar een open afdeling is het ijs waarop het herstel rust vaak nog dun. Het werken met een open balie zorgt voor een

vertrouwd beeld en herkenbare wijze waarop het contact met de verpleegkundige vorm krijgt.” Zowel cliënten als medewerkers hebben meegeholpen aan de opknapbeurt van de afdeling. Ze hebben meegedacht over kleuren van de muren, de vloer, inrichting, ze hebben luxaflex op maat geknipt en er wordt gewerkt aan mooie schilderijen. “Binnenkort gaan verpleegkundigen samen met cliënten een enorme robuuste houten leeftafel van zo’n drie meter lang maken, voor een krantje, spel, ontbijt, noem maar op. Die ruimte is er nu.” Bijnsdorp besluit: “Petje af voor de cliënten, ze hebben veel geduld en begrip getoond voor de overlast die zo’n verbouwing met zich meebrengt.”

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst bevestigen ggz inGeest en Sint Jacob dat zij de komende jaren intensief gaan samenwerken om, elk op hun eigen vakgebied en in onderlinge samenhang, zorg aan dezelfde cliënten te verlenen. Sint Jacob biedt goede, persoonlijke, zorg aan ouderen met psychogeriatrische, psychiatrische en somatische problematiek. En om dat te blijven doen, levert ggz inGeest consulten en consultaties aan de bewoners in de woonzorgcentra van Sint Jacob en deskundigheidsbevordering aan de medewerkers van Sint Jacob. ggz inGeest en Sint Jacob willen op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan een compleet zorgpakket voor gerontopsychiatrische- en psychogeriatrische bewoners bij Sint Jacob. n GdJ

Prezens start groep voor oudere ouders Prezens gaat op 21 mei van start met een ondersteuningsgroep voor oudere ouders van volwassen kinderen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hoe het gaat met de zorg als de ouders op leeftijd raken of hoe het met het kind zal gaan als de ouder er straks niet meer is. De groep komt zeven keer bij elkaar, een keer per maand op dinsdagmiddag. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundigen Annelies Faber en Hanna van Dijk en Maria Hoeffnagel van Prezens. De kosten voor deelname bedragen vijftig euro.

Waar en wanneer? wanneer start op dinsdag 21 mei, van 13.30 tot 15.30 uur waar Overschiestraat 57 Amsterdam Meer informatie of aanmelding Prezens: t (020) 788 45 70

Geen EPA maar SEPA voor de financiële administratie Nee, het gaat hier niet over ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), maar over de Single Euro Payments Area (SEPA). Dit is waar de financiële administratie, maar binnenkort ook PO&O druk doende mee is. De Europese Unie heeft besloten om één Europese betaalmarkt te creëren, zodat het internationale betalingsverkeer efficiënter en effectiever afgehandeld kan worden. Dit betekent onder andere dat de bankrekeningnummers vervangen worden en ook de betalings- en incassoformats worden gewijzigd. Het onderscheid tussen binnenen buitenlandse betalingen komt hiermee in Europa te vervallen. Niet alleen organisaties als

ggz inGeest zullen hier iets van merken, maar ook elke Nederlander krijgt hiermee te maken. Je huidige bankrekeningnummer wordt omgezet naar een achttiencijferig/letterig rekeningnummer. Het wordt aangevuld met een land-, controle-, en bankcode, bijvoorbeeld een Rabobank-rekeningnummer 0123456789 verandert door sepa in nl99rabo0123456789. Dit wordt ook wel iban (International Bank Account Number) genoemd. 1 februari 2014 De sepa-operatie dient voor 1 februari 2014 gereed te zijn. Echter de overheid en het bankwezen wijzen er nadrukkelijk op hier tijdig mee te starten, zodat er voldoende tijd is voor het testen en er voorkomen wordt dat ggz inGeest vanaf 1

februari geen betalingen meer kan uitvoeren. Om het sepa-traject in goede banen te leiden, is ervoor gekozen om een projectgroep te starten waarbij naast de financiële administratie verschillende diensten betrokken zijn, zoals ict, communicatie en po&o. Bij de start van het project bleek voor de financiële administratie al snel dat het sepa-traject meer voeten in aarde had dan alleen het aanpassen van het bankrekeningnummers van onze circa 4.000 relaties. Namelijk: Upgrade financiële software De huidige versie van de financiële software (Profit) bleek niet geschikt voor sepa, waardoor een upgrade noodzakelijk is. Doordat in deze nieuwe versie meer wijzigingen zijn

dan alleen sepa, dient een volledig testtraject uitgevoerd te worden, inclusief het testen door superusers en een controleprotocol om de financiële aansluitingen tussen de oude en nieuwe versie te borgen. Testen koppelingen overige systemen Het pakket ProActive, waar budgethouders inkoopfacturen mee goedkeuren, wordt via een automatische koppeling vanuit Profit voorzien van stamgegevens crediteuren. Er moet getest worden om te kijken of deze koppeling na de upgrade naar Profit 2014 nog steeds naar behoren werkt. Het PO&O traject Salarisbestanden moeten worden omgezet. Medewerkers krijgen in het salarisadminstratiepakket de nieuwe iban-rekeningnummers. De salaris-

bestanden worden uiteindelijk door de Rabobank verwerkt conform een nieuw opgezette procedure. Dit dient te worden geïmplementeerd en getest onder verantwoordelijkheid van po&o. Dit (deel) project wordt naar verwachting in september afgerond. Communicatie De organisatie dient het nieuwe iban en de nieuwe bank identifier code van ggz inGeest op alle documentatie (facturen, briefpapier, offertes, website) aan te passen. Kortom, een relatief kleine wijziging van het format van de bankrekeningnummers en betaalformat blijkt toch een grotere uitdaging dan verwacht. De projectgroep hoopt voor de zomer de financiële systemen sepa-proof te hebben, zoals gezegd volgt het po&otraject in september. n RK


Portret

Arris Schuiling zag de jaren voorbij vliegen Na meer dan veertig jaar trouwe dienst heeft Arris Schuiling op 18 april afscheid genomen van GGZ inGeest. De eerste periode werkte hij als praktijkopleider en docent, sinds 1993 deed hij de bij- en nascholing voor onder meer het elektronisch patiëntendossier. Voor Schuiling zijn de jaren voorbij gevlogen.

patiëntendossier. Ik ben toevallig in het lesgeven gerold, maar het is me goed bevallen. Ik heb de afgelopen weken verschillende mailtjes gekregen van mensen die met plezier aan me terugdenken. Dat is leuk om te horen.”

Fusie Het enige waar hij zelf niet zo positief over is, is de fusie tussen De Geestgronden en ggz Buitenamstel. Schuiling: “Binnen De Geestgronden verzorgden mijn collega en ik voor alle nieuwe medewerkers een training van twee dagdelen in het gebruik van computer, netwerk en het elektronisch patiëntendossier. Mensen gingen goed voorbereid aan de slag. Na de fusie werd het belang van onze trainingen niet meer erkend. Dat was frustrerend, omdat je bij de interne audits kon zien dat er veel fouten werden gemaakt. Ik pleit zeker voor een meer structurele training van nieuwe mensen op het gebied van automatisering.”

n Jeroen Kleijne

Arris Schuiling begint in 1971 als leerling B-verpleegkundige bij psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang, een van de voorlopers van ggz inGeest. Na de opleiding krijgt hij de kans om een van de eerste praktijkbegeleiders te worden. Een paar jaar later gaat hij ook lesgeven. Als de opleiding verhuist van Vogelenzang naar een schoolgebouw richt hij zich weer volledig op de praktijkbegeleiding. In 1993 gaat Vogelenzang automatiseren. “Ik vond het wel een uitdaging om zelf een rol in te spelen in de trainingen. Als ik iets moet leren, kan ik dat het beste gaan onderwijzen, dacht ik. Sinds 2000 ben ik fulltime met de automatiseringstrainingen bezig, met name voor het elektronische

Foto: Melissa Peltenburg-Schalke

“Ik kijk met veel plezier terug”, vertelt Schuiling. “Ik heb zo’n beetje om de zeven jaar wel een grote verandering meegemaakt, waardoor ik toch moest inspelen op nieuwe situaties. Dat is prettig, want dan heb je steeds weer een nieuwe uitdaging.”

Arris Schuiling Burgerlijke staat getrouwd, twee zoons, van wie de oudste in 2007 is overleden Hobby’s schilderen, fotografie, wandelen en fietsen Mooiste vakantie ik ga graag naar het voormalige OostDuitsland Favoriete muziek van Philip Glass en barok tot classic rock Favoriet boek ik lees nu ‘In tijden van afnemend licht’ van Eugen Ruge. Sinds een bezoek aan Berlijn ben ik altijd gefascineerd gebleven door de DDR en Ruge heeft daar mooi over geschreven.

‘Culturele bewustwording is cruciaal voor het vertrouwen en het herstel’ Cultureel kompas van Joris Kamp en Sascha Petiet was de tweede winnaar van de Hans Wagenborgprijs 2012. Hiermee willen zorgverleners meer en beter inzicht geven in de gevoelswereld van allochtone cliënten. n Mariëlle van der Zwet Moslims geloven dat er op hun schouders twee engelen zitten: één

5e jaargang, nummer 9 2 mei 2013 inDrukken is het tweewekelijkse medewerkersblad van GGZ inGeest. Oplage: 4.750. inDrukken wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Eindredactie Annemarie Burgers Redactie Dienst communicatie Aan dit nummer werkten mee Marlin Burkunk, Jeroen Kleijne, Rob Koldewijn, Melissa Peltenburg-Schalke, Mariëlle van der Zwet Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Drukwerk DeltaHage, Den Haag Redactieadres GGZ inGeest, dienst communicatie t.a.v. inDrukken Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam T (020) 444 7011 E indrukken@ggzingeest.nl

inD ruk ken – 2 m e i 2 0 1 3

Goede vrienden Het belangrijkste dat hij heeft overgehouden aan zijn baan bij ggz inGeest zijn drie goede vrienden. “Dat zijn mijn twee directe collega’s Henk Bijker en Nic Besteman en mijn laatste leidinggevende Christien van Santen. Van haar vind ik dat ze het ‘dienend leiderschap’ heeft uitgevonden, dus het was heel prettig om met haar samen te werken. Ik neem met een goed gevoel afscheid. Ik voel me gezond, de toekomst ligt voor me open.”

rechts die hun goede daden noteert en één aan de linkerkant die de zonden vastlegt. Petiet: “We hadden ooit een Marokkaanse cliënt die vertelde dat ze een duivel en een engel op haar schouder had.” “Wij dachten dat het een psychose was”, vervolgt Kamp, “terwijl zij gewoon een religieus kenmerk beschreef.” Het voorval halen deze verpleegkundigen (intensive en high care, locatie Valeriuskliniek) regelmatig aan om aan te tonen dat kennis van interculturele psychiatrie op de werkvloer vaak onvoldoende aanwezig is, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Vanuit die gedachte ontwikkelden zij het Cultureel kompas.

Gebedskleden De eerste maanden besteedde het duo aan het inventariseren van de hoofdzaken binnen de communicatie met en behandeling van cliënten met een andere culturele achtergrond. “Hiervoor hebben we veel sleutelfiguren binnen de interculturele psychiatrie geïnterviewd. En het hele land afgereisd”, lacht Kamp. Daarna zijn we ons gaan verdiepen in de Marokkaanse cultuur.” Petiet: Belangrijke aandachtspunten die we tegenkwamen, zijn verschillen in ziektebeleving, kennis van de psychiatrie en psychopathologie en communicatie met cliënt en familie. Maar ook concrete zaken zoals het ontbreken van een gebedsruimte of water op het toilet.

GGZ inGeest 2.0

 Goedgekeurd door

GGZ-professionals

Naast de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse cultuur onderzochten ze ook de straatcultuur, een multiculturele groepscultuur met een eigen taal en omgangsvormen. Kamp: “Verder hebben we onderscheid gemaakt tussen de generaties. Want er is een groot verschil tussen de gastarbeiders uit de jaren zestig van de vorige eeuw en hun kleinkinderen anno nu.”

Identiteit Het project is nog niet klaar en zal dat ook nooit zijn. Kamp: “Gedurende het proces ontdek je dat interculturele psychiatrie een eindeloze stroom is van kennis en mogelijkheden. Er ligt nu een overzichtelijk document over ‘hoe ga je om met iemand uit een andere cultuur’ en dat willen we als best practice presenteren en implementeren op de afdelingen high care en intensive care. Daar stopt het Hans Wagenborgdeel van het project. Maar ik zou er heel graag mee door willen gaan”, stelt Petiet. Kamp: “We hebben ontzettend veel gedaan, maar toch voelt het een beetje onaf. Vooral nu we beseffen wat het potentieel is. Culturele bewustwording en sensitiviteit is cruciaal voor het vertrouwen, de identiteit en het herstel. Ik hoop dat de organisatie, nu wij ermee bezig zijn geweest, er beleid op gaat maken.”

In deze rubriek vind je nieuwe apps, websites en andere IT-toepassingen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Helder uitgelegd, zonder jargon. Suggesties voor deze rubriek kun je mailen naar indrukken@ggzingeest.nl of via Yammer @inDrukken.

n Marlin Burkunk Het aanbod op het web van hulpsites en apps die ondersteuning bieden bij psychische klachten is groot. Alleen al het zoekwoord ‘depressie’ geeft in de App Store zo’n 42 hits. Het is soms lastig om de gebruikte methode en de maker van de site of app te achterhalen. Als gebruiker weet je niet zeker of het aangeboden hulppro-

gramma geschikt is voor je klacht. Daarom ontwikkelde het Trimbos-instituut, in samenwerking met ggz-instellingen, een keurmerk. Deze Onlinehulpstempel geeft aan of het hulpaanbod voldoet aan de technische en zorginhoudelijke eisen. Aanbieders kunnen hun website of app aanmelden om het stempel te verwerven. Experts beoordelen of de site minimaal gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en ggz-richtlijnen. Bovendien kun je als gebruiker via de site www.onlinehulpstempel.nl over de app of site reviews lezen of zelf toevoegen.

n  Meer info: www.onlinehulpstempel.nl of scan de QR-code. 2

9

Tracer 9, 2013  
Tracer 9, 2013  

medewerkersblad van VU medisch centrum