Page 1

27 januari 2011 – nummer 2

MIP/DIM journaal laat verbetercultuur zien

Ga mee In dialoog

Aan de slag met In dialoog

Studenten speeddaten met favoriete specialist

‘Alle gynaecologisch oncologen onder één dak’

Incidenten worden gepubliceerd in het MIP/DIM journaal, zodat iedereen op de hoogte is van verbeteracties  ▶ pagina 2

Met de campagne ‘In dialoog’ komt een bewustwordingsproces op gang over wat er nodig is om het werk beter te maken ▶ pagina 4

Er is een uitgebreide lijst van activiteiten gepland: van een dialoogmarkt tot theatervoorstellingen en workshops ▶ pagina 7

Studenten stelden prangende vragen over hun carrièremogelijkheden na het behalen van de artsenbul  ▶ pagina 8

Gemma Kenter, hoogleraar gynaecologische oncologie in VUmc én AMC, leidt een ménage à trois  ▶ pagina 9

Beddenhuis C in de steigers gezet

Foto Mark van den Brink

IOO zoekt met nieuw magazine buitenwereld op

VUmc is een nieuw magazine rijker: I.O. Margreeth van der Meijde, directeur IOO, heeft het geïnitieerd met als doel positie in te nemen op de kerntaak onderwijs en opleiden. “Door kennisdeling en kennisinnovatie profileren wij ons als UMC.” n Ellen Kleverlaan Na het symposium dat ioo op 25 januari organiseerde, is het uitgereikt aan Elmer Mulder: het nieuwe magazine dat op initiatief van ioo verschijnt. Margreeth van der Meijde: “Doel van het magazine is een actieve rol te spelen in het

veld van onderwijs en opleiden van umc’s in Nederland. Het veld dat we belichten gaat dus over het hele onderwijsdomein. Van de geneeskundestudie en het opleiden van artsen tot de paramedische en verpleegkundige opleidingen.”

Brede doelgroep Wat Van der Meijde beoogt, is kennisdeling en kennisinnovatie. “Wat speelt er, wat is nieuw? Dat is waarover wij een breed gezelschap aan het woord laten.” Het is dus géén magazine dat alleen voor het ioo is of over het ioo gaat, benadrukt Van der Meijde. Daarom heeft zij een brede redactie samengesteld met uit iedere beroepsgroep binnen VUmc een vertegenwoordiger.

“Deze redactie gaat onderwerpen aandragen. Uit de longlist maken we vervolgens een shortlist met onderwerpen die aan bod zullen komen.” Een externe bladenmaker, Maters Hermsen, gaat de artikelen vervolgens schrijven en het magazine produceren. i.o. heet het magazine. In opleiding dus. En het gaat iedere vier maanden verschijnen. Er zijn vier kernbegrippen die inhoud en uitstraling moeten dekken: prikkelend, betrouwbaar, menselijk en vernieuwend. Alle betrokkenen zijn enorm enthousiast over het resultaat. Het kennisveld dat het blad bestrijkt is breed; de doelgroep dus ook. Iedereen binnen VUmc die met

opleiden te maken heeft, krijgt het thuisgestuurd; ook de zeven andere umc’s worden goed voorzien. 2.500 postadressen in totaal.

Buitenwereld De oplage wordt in de eerste instantie 6.000, want de overige 3.500 exemplaren komen overal in VUmc te liggen. “Iedere medewerker kan dus kennisnemen van de inhoud. Ik vind het enorm belangrijk dat we deze kerntaak van VUmc breed onder de aandacht brengen.” De tijd is er rijp voor, zegt Van der Meijde. “ioo is inpandig op orde, nu is het tijd om de buitenwereld op te zoeken. Met i.o. kunnen we ons profileren op de kerntaak onderwijs en opleiden.”

Jubileumsymposium Kleine Hans

Redder in nood over getraumatiseerde kinderen Veel studenten aan VUmc hebben een grote belangstelling voor psychiatrie. “We zijn populair bij de coschappen en wetenschappelijke stages en bij de docenten blokverkiezing valt psychiatrie vaak in de prijzen”, vertelt Theo Doreleijers, hoogleraar kinderpsychiatrie en oprichter van Kleine Hans. Dat verklaart waarom de belangstelling voor het jubileumsymposium zo groot is. Kleine Hans, de commissie die studenten meer inzicht wil geven in de (ab)normale geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, viert op 3 februari het twaalfenhalf jarig bestaan met een symposium. Thema is trauma in de kinderpsychiatrie.

Tijdens ‘Redder in nood?’ komen verschillende vormen van trauma aan bod, van de gevolgen van seksueel misbruik en ontspoorde familierelaties tot oorlogstrauma’s. Ook de neuropsychologie van traumata, de diagnose en de behandeling worden besproken.

Diepe indruk Het symposium is vooral bedoeld voor derde- en vierdejaars geneeskundestudenten, stagiaires bij kindergeneeskunde, juniorpsychologen en andere geïnteresseerden. “Het is belangrijk om in de gaten te hebben wat de invloed is van traumatische ervaringen op de psyche van een kind”, aldus Doreleijers. Hij neemt regelmatig patiënten in de tienerleeftijd mee die tijdens college hun levensverhaal vertellen. “Studenten – en ikzelf trouwens ook nog steeds

- zijn daar meestal diep van onder de indruk, misschien omdat het leeftijdsverschil klein is en de verschillen met hun eigen leven zo groot. Het eindigt dan ook altijd met een groot applaus. Voor de patiënten is het een bijzondere ervaring dat ze zo worden gewaardeerd: ze krijgen soms voor het eerst van hun leven een applaus.” De naam Kleine Hans is gebaseerd op Symposium Kleine Hans Het symposium ‘Redder in nood? Trauma in de kinderpsychiatrie’ vindt plaats op 3 februari van 14.00 tot 21.00 uur, bij de studentensociëteit L.A.N.X, Nieuwezijds Voorburgwal 167-1, Amsterdam. De kosten bedragen 12,50 euro, inclusief diner. Meer informatie en aanmelden: www.khsymposium.nl.

de eerste analyse van een kinderpsychiatrische stoornis bij een vierjarig jongetje door Sigmund Freud. De commissie verzorgt maandelijkse lezingen voor studenten die extra geïnteresseerd zijn in kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderwerpen zijn actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die in het reguliere onderwijs weinig tot niet aan bod komen, zoals criminaliteit bij meisjes en jonge vrouwen en elektroshocktherapie bij adolescenten. Voor de lezing op 1 maart staat de film: ‘Verloren jaren’ op het programma, over een aan drugs verslaafde student die in een psychose terechtkomt, een autobiofilm van de regisseur die zelf zijn film zal komen toelichten. Informatie over Kleine Hansactiviteiten: www.kleinehans.nl

De eerste week van februari wordt een begin gemaakt met de opbouw van bouwsteigers langs beddenhuis c. De steigers staan aan de oost- en westzijde van het gebouwdeel en lopen door tot aan het dak. Ze zijn nodig om werkzaamheden aan de gevel en op het dak mogelijk te maken voor de nieuwe intensive care voor volwassenen (icv) die op de zevende verdieping van het beddenhuis komt. De steigers blijven tot augustus staan. Vanaf eind februari staat er voor zes weken tijdens werktijden regelmatig een bouwkraan voor het beddenhuis om bouwmateriaal op het dak te plaatsen. Dan is het niet mogelijk om via de hellingbaan met een rolstoel de tuin in te rijden. De verbouwing van de icv wordt verdeeld over drie fasen van een jaar, zodat het ziekenhuis zo goed mogelijk door kan functioneren. Uiteindelijk wordt de hele zevende bouwlaag omgetoverd tot een nieuwe icv zorgeenheid. De verbouwing van 7c is op 1 oktober van start gegaan. Daarna volgen 7b en 7d. In verband met de overlast wordt de zorgeenheid die onder de te verbouwen etage ligt steeds verhuisd naar een alternatieve locatie. Nu heeft bijvoorbeeld 6c, traumatologie, tijdelijk een andere plek gekregen op 7b. Longziekten, 7c, is verhuisd naar 1d. n ML

Eindejaarsgeschenk Meer dan 65% van de VUmc-ers heeft inmiddels een eindejaarsgeschenk uitgezocht. De anderen hebben tot 28 februari de tijd om bij keuzekado.nl hun favoriete cadeau te bestellen. De trolley is het meest populaire product gevolgd door vouchers voor bioscoop Pathe, boeken, de wake-up lamp en de personenweegschaal.

Vrijwilligers gevraagd VONK (VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker) heeft vrijwilligers nodig die van 12 tot en met 20 februari op de huishoudbeurs loten willen verkopen en prijzen uitreiken. De actie vindt plaats in samenwerking met de serviceclub Lions Oud-Zuid. De opbrengst van de loten is bestemd voor het VUmc-onderzoek naar kinderkanker. Vorig jaar is er een fantastisch resultaat geboekt met de verkoop van loten. De bezoekers aan de huishoudbeurs doneerden 20.000 euro. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Christine de Boer, tst. 43198, c.deboer-oversteegen@VUmc.nl.


Werving personeel via sociale media effectief en goedkoop ‘Tell a friend!’

n Marianne Meijerink “We kunnen harde cijfers laten zien, dat is het mooie”, zegt Laura Baselaar, adviseur arbeidsmarktcommunicatie, als ze haar iPhone pakt. Ze leest een net ontvangen tweet van haar collega Yael met nieuwe gegevens. “Kijk, een voorbeeld, Divisie iii: vijf opleidingsplaatsen vervuld voor de ic neonatologie en achttien kinderverpleegkundigen. De hele afdeling is daarmee weer compleet. Dat is jarenlang niet gelukt. Dat zijn toch prachtige resultaten!”

Segmentatie Het geheim is doelgroepsegmenta-

tie. Met sociale media kan dat. “Je profileert je binnen media die bij specifieke doelgroepen in gebruik zijn; leeftijdsgroepen, maar ook beroepsgroepen. Daar zet je vacatures uit. En dat doe je met beleid, want je schat van te voren in hoe moeilijk het zal zijn een vacature te vervullen.” Tot voor kort werd standaard een advertentie geplaatst in de Nationale Vacaturebank, Monsterboard en kranten. “Een schot hagel”, noemt Baselaar die aanpak, “want op een vacature voor bijvoorbeeld een administratief medewerker krijg je honderden brieven, en als je een gespecialiseerd verpleegkundige

De feiten -A  antal sollicitaties in 2010 met 60% gestegen - Toename vooral in groep wetenschappers en opleidingsplaatsen - Doorlooptijd van proces werving en selectie gehalveerd - 800 vacatures vervuld in 2010 - 99% reductie van papieren administratie door volledig digitale backoffice

zoekt juist weer heel weinig reacties. In beide gevallen is het dus kostbaar en weinig effectief.” De aanpak van werving & selectie heeft VUmc in 2010 een enorme besparing opgeleverd. Doordat veel minder is uitgegeven aan personeelsadvertenties en het inschakelen van externe werving en selectiebureaus, is ongeveer 1 miljoen euro minder uitgegeven aan personeelswerving. De extra kosten voor de nieuwe afdeling en innovaties zijn daarin verdisconteerd.

Toekomst Los van de actualiteit van openstaande vacatures, werkt w&s continu aan profilering in sociale media. Baselaar: “Het gaat ook om de toekomst. Als VUmc ook over tien jaar aan zijn mensen wil komen moeten we nu al zorgen dat jongeren ons kennen als een fijne en interessante werkgever. In feite moeten we vier generaties aanspreken. Daarom zitten we op Hyves, maar ook op LinkedIn. Daarom linken we vanuit vacatures naar afdelingsclips op YouTube.”

De w&s medewerkers zijn allemaal opgeleid tot socialmedia-specialist. Ze weten precies hoe je een vacature optimaal vindbaar moet maken via Google en bedienen alle digitale kanalen via hun TweetDeck. Het heeft de afdeling een derde plaats opgeleverd op een ranglijst van bedrijven met de meeste online vacature exposure van 2010, in het toonaangevende vakblad Werf&. Binnenkort komen alle w&s-kanalen plus de VUmc vacaturebank op een sprankelende manier samen in de nieuwe website werkenbijVUmc.nl. In maart wordt hij officieel gelanceerd. ‘Tell a friend’!

Maatwerk De afdeling werving & selectie is door Baselaar, die al in veel bedrijven recruteringsafdelingen heeft opgezet, vanaf maart 2010 in korte tijd opgebouwd. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk waarbij afdelingshoofden hun eigen personeel wierven. “Wij leveren maatwerk. Voor elke divisie hebben we een eigen w&s-medewerker. Die bekijkt per vacature welke middelen we inzetten. En dat kan van alles zijn. Van ‘banneren’ op niche sites, tot zoeken in onze digitale archieven. We houden namelijk ook mensen in portefeuille die eerder hebben gesol-

Foto Jean-pierre jans

Werving & Selectie heeft overal vrienden: op LinkedIn, Facebook, Twitter, in blogs en chatrooms, op Hyves, YouTube… De afdeling heeft in korte tijd een digitaal bouwwerk aangelegd van waaruit ze alle hoeken van het internet bestookt, met maar één doel: personeel werven voor VUmc. Het blijkt een gouden greep. De oogst is rijk en bovendien is het enorm kostensparend.

liciteerd en we hebben een bestand van mensen die intern van baan willen veranderen.”

MIP/DIM journaal laat verbetercultuur zien INITIATIEF ZOEKT NEMER (M/V)

Het aantal meldingen van incidenten is het afgelopen jaar gestegen van 3.200 in 2009 naar 4.266 in 2010. De voorzitter van de MIP-commissie, neuroloog Marieke Visser is er blij mee. “Veel meldingen wil zeggen dat er binnen VUmc een verbetercultuur is. En hoe meer we weten, hoe betere zorg we kunnen verlenen.” n Pauline Diemel In het verleden had VUmc alleen een centrale meldingscommissie incidenten patiëntenzorg (mip). Marieke Visser: “De ervaring leerde dat de drempel om incidenten te melden

hoog lag. Om melden eenvoudiger te maken werd het melden niet alleen gedigitaliseerd, maar ook gedecentraliseerd. Per afdeling kwam een veiligheidscommissie die verantwoordelijk is voor de incidentenmeldingen op de zorgafdelingen. Inmiddels zijn er vijftig van deze commissies, zowel op de polikliniek als in de kliniek.”

Stijging In 2005 werden ziekenhuisbreed nog ‘slechts’ 538 incidenten gemeld. Inmiddels zijn er meer dan 4.200 meldingen. De meldingsbereidheid verschilt enorm per afdeling. Visser verklaart dit verschil doordat bij sommige afdelingen terughoudendheid heerst omdat men bang is voor mogelijke consequenties. “In de zorg heb je nu eenmaal te maken met een

complex proces. Het is onmogelijk om geen fouten te maken. Mijn oproep is dan ook: Meld elk incident. Hoe meer gemeld wordt, hoe meer we kunnen verbeteren.”

Primaire reactie Ernstige incidenten en incidenten die de afdeling overstijgen worden doorverwezen naar de mip. De mip bezoekt periodiek de veiligheidscommissies om hen te informeren over en te ondersteunen bij een structurele en efficiënte aanpak van veiligheid. Volgens Visser volgt er na een melding vaak een primaire reactie. “Men wil het probleem vaak direct oplossen, maar de context eromheen is veel belangrijker. Het is de taak van de veiligheidscommissies om vijf maal per maand een prisma-analyse te maken.

Met deze methode is het mogelijk om op een objectieve manier de basisoorzaken die vaak op technisch, organisatorisch en menselijk vlak liggen in kaart te brengen.” Vanaf 2010 heeft de mip de commissies gevraagd om kwartaalrapportages, met onder andere de top vijf van verbeteracties per afdeling. Dit leverde zoveel informatie op dat de mip is begonnen met het mip/ dim journaal. Inmiddels is het derde journaal verschenen. “Behalve dat de afdelingen zo van elkaars activiteiten op de hoogte zijn, is het ook een kans om de veiligheidscommissies op de hoogte te houden van alles wat met patiëntveiligheid te maken heeft.” De mip verwacht dat deze ontwikkeling zal leiden tot nog meer meldingen en verbeteracties.

Tracer 10e jaargang, nummer 2, 27 januari 2011

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 5.100. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Jeroen Klompenhouwer, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder

Sinds 1 september studeert VUmc-er Hester Velthuis aan het Hôpital de la Pitié-Salpêtrière in Parijs. In dit uit de zeventiende eeuw stammende psychiatrische ziekenhuis hebben vele bekende namen gewerkt of gestudeerd, onder wie George de la Tourette, Pierre Marie en Sigmund Freud. Het is lange tijd het Europese centrum geweest voor onderzoek naar hysterie en dissociatieve aandoeningen. In Tracer vertelt Hester over haar belevenissen in dit Franse ziekenhuis.

Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen

Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel. 0251-313939, e-mail aboservice@aboland.nl.

Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 10 februari Deadline voor kopij is 2 februari om 12.00 uur.

2

Roze Naast de ochtenden kinderpsychiatrie, breng ik veel tijd door bij mijn stage in couture; achter de naaimachine of tussen de modeontwerpers en stylisten. Zo had ik gisteravond een heftig interessante discussie over alle verschillende tinten ‘zalmroze’. Ik moest hier aan terugdenken toen ik deze ochtend het gesprek bijwoonde met de twaalfjarige Mathilde. Tegenover mij zat een iel, typisch Frans meisje in een paars-roze-rood gestreepte trui met ontzettend snoezige kraag en bijpassende zalmroze sokken met ruches. Alsof ze zo van de Sonia Rykiel catwalk of de film ‘le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ kwam gestapt. Het poppetje begon te praten met de mysterieus, glimmende oogjes die ik verwachtte. Over school, tweelingbroer, ouders. Haar hysterie aanvallen, agressie in huis, vuisten, riemen. Automutilatie, de opluchting van het gevoel baas over eigen lichaam te kunnen zijn. Hard studeren voor school om later architect te worden. Het kwam er allemaal even gemakkelijk

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

en helder uit; een heel volwassen spreekster, zo lijkt het. De opname in het ziekenhuis helpt haar, hoopt ze, om haar automutilatie en innerlijke onrust te behandelen. Ze begrijpt goed die rede van opname in het ziekenhuis. Dan kan ze daarna weer naar huis. Uhm, naar huis? Daar dachten wij eigenlijk anders over! Hoe behandel je een intelligente, welontwikkelde tiener met een 180 graden verdraaid beeld van familiale normen en waarden? Een kloddertje zalmroze hier en daar in haar gedachtewereld bijkwasten zal de erin getimmerde overtuiging dat haar thuissituatie normaal is niet zomaar veranderen. Ik zie vaak mensen wegduiken onder hoedjes, kraagjes, strikjes, pruiken, met geretoucheerde foto’s en bergen make-up een hele wereld om de waarheid heen bouwen. Maar hier voor mij zit een scholiere, bijna studente, misschien toekomstig moeder. Hoever kan een psychiater gaan met het ‘retoucheren’ van zijn patiënt?

2


Indrukwekkend protest tegen bezuinigingen F o t o P h i l N i jh u i s .

Tussen de 700 en 800 hoogleraren, waarvan zo’n 80 van VU en VUmc, reisden op 21 januari naar Den Haag om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. In cortège liepen zij om de hofvijver naar de Anton Philipszaal, waar zij de Academische Zitting der Treurnis bijwoonden. Het was de grootste optocht van hoogleraren in toga in de geschiedenis. Ook het feit

dat alle universiteiten een gezamenlijke zitting organiseerden is uniek. De hoogleraren wilden hiermee het grote belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor Nederland onderstrepen. De door het kabinet aangekondigde bezuinigingen zijn enorm. Alleen al vanuit ocw gaat het in de jaren 2012 tot en met 2014 om 420 miljoen euro. Universiteiten vre-

zen hierdoor duizenden wetenschappers te moeten ontslaan. Verder komt er een einde aan het aardgasgeld (fes) als geldstroom voor innovatief onderzoek. Voor enkele duizenden promovendi is voortaan geen plaats meer. Tijdens de zitting ondertekenden de burgemeesters van de universiteitssteden en rectoren een manifest waarin zij opkomen voor de kenniseconomie.

Adelheid Roosen bij Heilig VU-UUR

Het Heilig vu-uur vindt plaats in de Amstelzaal en begint om 12.00 uur. De film start om 12.30 uur en duurt twintig minuten. Na afloop van de vertoning volgt er een gesprek met Adelheid Roosen.

Foto Mark van den Brink

Voor Het Heilig vu-uur van donderdag 17 februari is een bijzondere gast uitgenodigd: Adelheid Roosen. Zij zal daar de film ‘Mam’ vertonen, die zij in 2009 over haar dementerende moeder maakte. Roosen schetst een bijzonder beeld van dementie. Ze heeft geen verdriet omdat haar moeder de ziekte van Alzheimer heeft, omdat haar moeder niet verdwijnt, maar juist tevoorschijn komt. Hetty Roosen was een strenge formele vrouw maar nu ze ziek is, vallen de façades weg. Adelheid ziet in de ziekte daarom eerder een kans haar moeder op een nieuwe manier te leren kennen, dan het verlies van de moederfiguur met wie ze is opgegroeid. “Als ik terugdenk aan hoe ze heeft geleefd, zie ik dat ze opgesloten was in zichzelf, in een formeel kader gedrukt. Ik vind het een soort schoonheid om te mogen zien dat onttakeling ook mooi kan zijn. Als je onttakeling tenminste niet de gevoelswaarde meegeeft die wij er op hebben geplakt. Nee, je takelt iets af en het wordt lichter, vanzelfsprekender, simpeler”, aldus Roosen. Haar moeder leeft nog steeds. “Het grote geluk van mijn moeder is dat ze heel erg geniet van eten. Dat is echt een mazzel, want dan heb je sowieso zes hele fijne momenten op een dag: ontbijt, koffie, lunch, avondeten, koffie en soms zelfs nog een borreltje. Dat scheelt echt, zij zit heel rustig hap voor hap te eten. Daarnaast gaat ze natuurlijk steeds verder en verder achteruit. Ze heeft nu ook afasie en kan niet meer lopen. Maar ondanks dat is ze gelukkig op een bepaalde manier toch nog steeds in harmonie.”

Medewerkers bezoeken toekomstige werkplek Corry Mietus, teamleider dagbehandelingsunit, kijkt rond in de nieuwe dagbehandelingsunit. Zij en haar collega’s van VUmc CCA konden op 18 januari kennis maken met hun nieuwe werkplek in de dakopbouw op de polikliniek. Over vijf maanden zal dit een brightsite zijn. Patiënten van de afdelingen oncologie, hematologie, longen en interne krijgen naast een prachtig gebouw, snelle diagnose, rond zorgpaden georganiseerde zorg, een keur aan begeleidende lifestyle en informatie op één plaats.

Armand Girbes

Opvallend

Het feest van de gek Nog niet zo lang geleden kwam een gek bij de Nederlandse autoriteiten. Hij wilde een nationale gebeurtenis organiseren, met veel spektakel. Natuurlijk moest hij eerst wel wat uitleg geven aan de regering en de Tweede Kamer leden. De Tweede Kamer had wat moeite met het vinden van tijd om zaken van nationaal belang te bespreken. In de Tweede Kamer bespreken ze namelijk alleen maar case reports en incidenten die hen worden gepresenteerd door de media. Dan kom je lekker veel voor de tv en dat vinden je kiezers belangrijk. Praten over de strategie op lange termijn betreffende bijvoorbeeld het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is veel te abstract en saai. De Tweede Kamer verwees de gek naar lokale bestuurders en hun teams met stadsbromsnorren. De lokale bestuurders en hun respectievelijke bromsnorren gingen gezellig met de

gek een biertje drinken in een rokerig café. “Ik dacht dat er niet meer gerookt mag worden in de cafés”, vroeg de gek. “Ben je gek”, zeiden de bromsnorren in koor. “Omdat in de eenmanscafés gerookt mag worden, vinden we het ook goed in alle andere cafés en restaurants.” “Maar het is toch wet dat het niet mag. Dat betekent toch dat het niet mag van de koningin?”, sputterde de gek nog. “Ach, de koningin en de minister roken ook en we hebben gewoon geen zin om tegen dat roken op te treden. In Nederland hebben ze daar een woord voor: gedogen.” Afijn, de gek begon met de uitleg van zijn grote nationale gebeurtenis. Een groot feest met een lange traditie. De feestverlichting was heel speciaal en kostte 64 miljoen euro, voor heel Nederland. Heel bijdehand vroegen de lokale bestuurders of er ook gevaren waren, was er een risicoanalyse gemaakt. Ze hadden

Tracer 2 – 27 januar i 201 1 – O rg an isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

geen idee wat dit laatste betekende maar het klinkt goed, voor als ze zich in het zeldzame geval achteraf zouden moeten verantwoorden. De gek meldde dat door het lawaai er wat gehoorschade bij tientallen tot honderden mensen zou kunnen ontstaan, ook zouden wat mensen blind worden, tientallen mensen zouden hun vingers of hand verliezen en er zouden twee of drie doden kunnen vallen. Verder nog wat extra luchtvervuiling, maar niet meer dan veertig keer de normale concentratie fijnstof en door de feeststemming wordt er nog voor een paar miljoen euro schade aangericht. De lokale staatsmannen en vrouwen gingen met deze informatie aan de slag met behulp van hun nieuw verkregen iPad. Na enig overleg kwamen ze met een gemeenschappelijk standpunt. Het mocht niet. Alleen met de oudejaarsviering vinden ze het wel goed, net als hun kiezers. Vox populi, vox dei.

!

Michiel Pegtel, postdoc bij VUmc cca, ontvangt de Beijerinck Premie 2011. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zal de premie, bestaande uit een bedrag van 25.000 euro op 17 maart overhandigen tijdens een speciale bijeenkomst. Pegtel krijgt de prijs vanwege zijn creatieve en innovatieve werk op virologisch-celbiologisch gebied.

Aanvulling Het 20-jarig jubileum van Natasja Kok, leidinggevend verpleegkundige (zie Tracer 1), is weliswaar niet apart gevierd, maar zij is door haar collega’s van de afdeling longziekten op 11 januari tijdens de nieuwjaarsborrel in het zonnetje gezet.

Armand Girbes is hoogleraar intensive care

3


Ga mee In dialoog

In VUmc staat het werk voor de patiënt op één. Maar wie zorgt ervoor dat we dit werk goed, gezond én met plezier blijven doen, nu en in de toekomst? Met de campagne ‘In dialoog’ stimuleert VUmc dat medewerkers en leidinggevenden zich bewust worden van wat zij van zichzelf en elkaar nodig hebben om hun werk beter en dus leuker te maken, en hoe zij hierover met elkaar in dialoog kunnen gaan. Want alleen zo komen we verder. Hoe en waarover je deze dialoog kunt voeren, kun je zien en horen tijdens de activiteiten van In dialoog: de dialoogmarkt, de theatervoorstellingen en de workshops. Geef je op en doe mee. n Jeroen Kleijne

Strategische factor “De In dialoog campagne moet ervoor zorgen dat meer mensen zich bewust worden van het belang van een volwassen dialoog. In samenspraak kun je veel bereiken en misverstanden en conflicten voorkomen. Ons motto voor de dialoogmarkt is ‘De medewerker als strategische factor’. Er zijn bij VUmc voor iedereen genoeg mogelijkheden om zijn communicatievaardigheden te verbeteren, benut ze!” Inge Schadee-Eestermans, OR-voorzitter en medewerker afdeling moleculaire celbiologie en immunologie

Het volledige programma is te vinden op intranet/dialoog. Direct inschrijven kan ook, via www.VUmc.nl/dialoog. In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

‘Vertrouwen is de basis voor een goede dialoog’ Antwine de Bruijn is hoofd van de polikliniek interne geneeskunde, reumatologie, nefrologie en algemene dagbehandeling. Loek Elsenburg werkt op de polikliniek als verpleegkundig consulent voor HIV-patiënten. Vertrouwen is volgens hen de basis voor een goede dialoog. Beiden zijn erg te spreken over de campagne In dialoog. “De enige manier om iets te verbeteren is de dialoog: met elkaar in gesprek gaan”, vindt Loek Elsenburg (links). “Je moet iedereen kunnen en durven aanspreken”, vult zijn leidinggevende Antwine de Bruijn aan. “Het mooie van de In dialoog campagne is dat hij gericht is op duurzame inzetbaarheid van mensen en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Heel herkenbaar, want in deze polikliniek zijn we daar erg mee bezig.”

Op de werkvloer Als hoofd van de afdeling begon De Bruijn niet alleen met een serie kennismakingsgesprekken, maar liep ze ook een dagdeel mee met individuele medewerkers. Een methode die Elsenburg erg goed is bevallen. “Daardoor heeft ze een goed beeld gekregen van mij én van de inhoud van mijn werk. Ik vind het belangrijk om binnen mijn functie mijn zelfstandigheid te behouden. Tegelijkertijd wil ik er op kunnen vertrouwen dat mijn leidinggevende in actie komt, als zich een probleem voordoet dat buiten mijn invloedssfeer ligt. Dat vertrouwen is bij mij meteen gewekt en vertrouwen is de basis voor een goede dialoog.” Natuurlijk zijn er ook de formele besprekingen in de vorm van het vaste werkoverleg en de jaargesprekken. Elsenburg: “Tijdens het jaarge-

In dialoog

In dialoog

In dialoog

sprek kijken we naar hoe het de afgelopen tijd is gegaan, hoe het nu gaat en naar je wensen voor de toekomst. Zelf wil ik bijvoorbeeld graag in het bestuur van de hiv-vereniging, omdat het goed is voor mijn ontwikkeling en de feeling met de patiënten.” Gelukkig heeft Antwine daar positief op gereageerd.” De Bruijn: “Ik vind het belangrijk dat mensen in een jaargesprek vertellen hoe ze zich persoonlijk en in hun werk willen ontwikkelen. Waar nodig, stimuleer ik ze om daar stappen in te zetten. Als iemand gewoon zijn werk goed doet en daar blij mee is, vind ik dat ook prima.”

Open deur Misschien nog wel belangrijker is het informeel contact tussen leidinggevenden en medewerkers. De Bruijn: “Mijn deur staat altijd open en ik ben vaak op de afdeling te vinden. Ik zie en hoor dus niet alleen hoe druk het is, maar ook hoe mensen in hun vel zitten en hoe ze omgaan met patiënten.” Elsenburg: “Met een schouderklopje bereik je soms meer dan met een urenlange vergadering. Als je je gehoord en gewaardeerd voelt, is je loyaliteit groter en voel je je belangrijk voor de organisatie.” De Bruijn: “Als mensen met plezier werken, blijven ze gezonder en hebben ze minder stress. Dat straalt ook af op de patiënten.” Op welk onderdeel van de In dialoog campagne verheugen ze zich eigenlijk het meest? De Bruijn: “Ik kijk uit naar de talkshow. Je leert elke dag, zeker op het gebied van communicatie, en andere invalshoeken zijn altijd wel welkom.” Elsenburg: “Ik ga voor alles wat te maken heeft met interactie tussen mensen, dus ook voor de dialoogmarkt en misschien een van de workshops. Ik hoop dat iedereen in het ziekenhuis de kans krijgt om ergens aan deel te nemen, dat vind ik erg belangrijk.”

In dialoog

Persoonlijke ontwikkeling “De In dialoog campagne moet eraan bijdragen dat meer medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan. En dat ze samen komen tot een goede en langdurige inzetbaarheid van de medewerker. Zelf zou ik wel een workshop willen volgen over persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelen van je kwaliteiten is goed voor je kansen binnen de organisatie.” Nijen Hermans, verpleegkundige cardiac care unit

n dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Foto Jean-pierre jans

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Kosten en deelname onder werktijd Veel mensen vragen zich wellicht af hoe VUmc de In dialoog campagne kan bekostigen. “Voor In dialoog worden inderdaad veel middelen ingezet”, aldus Mirjam Schipper, projectleider In dialoog. “Dat doen we om iedereen te bereiken, want zo belangrijk vinden we de boodschap. Het is wel goed om te weten dat tegenover vrijwel alle kosten van deze campagne subsidie staat. Deze subsidie komt van SoFoKleS, het sociaal fonds voor de kennissector, en het ministerie van vws. Door deze financiële impuls hebben we een aantal projecten kunnen versnellen

binnen VUmc en daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.”

Afspraken Een andere veelgehoorde vraag is of deelnemen aan het activiteitenprogramma van de Dialoogcampagne onder werktijd mag gebeuren. “Het enige passende antwoord hierop is dat leidinggevende en medewerkers hier samen afspraken over moeten maken. Deelname is voor alle VUmc-ers van belang. We adviseren leidinggevenden dan ook om medewerkers ruimte te bieden om te participeren,

maar de bezetting op de werkvloer moet natuurlijk gegarandeerd blijven. Het is zeker de moeite waard om ook wat eigen tijd te investeren. Is jouw workshop van 12.00 tot 13.00 uur? Beschouw dat dan meteen als je lunchpauze. Wil je naar de theatervoorstelling van half vijf tot half zes en werk je normaal gesproken tot vijf uur? Investeer dan ook een half uurtje van je eigen tijd. Dit is tenslotte de belangrijkste boodschap van de In dialoog campagne: we zijn allemaal verantwoordelijk om over dit soort zaken samen, in dialoog, passende afspraken te maken.”

Dialoogmarkt Iedereen die bij VUmc werkt is maandag 28 februari welkom op de grote informatiemarkt van In dialoog. De hele middag kun je in de foyer bij de Amstelzaal terecht voor informatie over onder meer communicatie, loopbaan, gezondheid, anders roosteren, lean werken en ‘dienend leiderschap’. Je kunt ter plekke diverse testjes doen, je inschrijven voor workshops en erachter komen wat VUmc leidinggevenden en medewerkers allemaal kan bieden om het werk beter, gezonder en met meer plezier te (blijven) doen. Bovendien krijgt iedereen op deze markt opnieuw de nodige informatie over het persoonlijk budget. Weet jij al hoe je dat budget wilt besteden? Laat je inspireren en kom uur op 28 februari tussen 12.00 en 18.00 uur naar de Dialoogmarkt.

4

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – I n d ia lo o g

Enthousiast “Alles wat je met plezier doet, doe je beter. Ik werd laatst erg enthousiast van een werkbezoek aan de afdeling heelkunde waar ze met een Lean-project gestart zijn om samen hun dagelijks werk te verbeteren. Het werkplezier straalde ervan af. Ik zou mensen dus aanraden om op de dialoogmarkt zeker even bij de Lean-stand te gaan kijken. Zo kun je In dialoog concreet maken.” Gerrie Hop, zorgmanager divisie II Sleutel naar succes “In dialoog gaat wat mij betreft over samen verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van het werk en de werkomstandigheden. Op het werk moet een klimaat zijn waarin mensen stappen kunnen maken die prikkelend en uitdagend zijn. De sleutel naar blijvend succes is immers de kwaliteit van dienstverlening door excellente medewerkers. Dat begint bij een goede dialoog.’ Yolande Schaeffer, directeur P&O 4


Vacatures VUmc

Opleidingsplaatsen

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Vervolgopleiding tot verpleegkundige IC kinderen D3.2011.00004 Zie jij het kind tussen de techniek? Word Verpleegkundige IC kinderen! Afdeling: IC kinderen, Divisie III Administratief/secretarieel

Vacatures 10 januari tot 17 januari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Praktijkondersteuner huisartsen (POH) dementie D6.2011.00001 Maakt jij het verschil voor mensen met dementie en hun mantelzorger? Afdeling:huisartsgeneeskunde, Divisie VI Phd student ‘sister chromatid cohesion, lessons from yeast, mice and men’ D3.2011.00002 Genomic instability and cancer Afdeling: clinical genetics, division oncogenetics, Divisie III Paramedisch

Doktersassistent D2.2010.00105 Zet jij je volgende loopbaanstap in een kleine academische polikliniek met veel diversiteit? Afdeling: polikliniek plastische, reconstructieve en hand chirurgie, Divisie II Echoscopist D3.2011.00003 Eigen verantwoordelijkheid en een grote diversiteit aan echo’s spreekt je aan. Afdeling: verloskunde en gynaecologie, echoscopie, Divisie III Pedagogisch medewerker D3.2011.00001 Zorg jij voor een goed leefklimaat voor een kind in het ziekenhuis? Afdeling: pedagogisch werk, kindergeneeskunde, Divisie III

Farmaceutisch medewerker ziekenhuisapotheek D5.2011.00002 De vakman/-vrouw binnen de apotheek. Afdeling: ziekenhuisapotheek, Divisie V

Personeelsactiviteiten Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte – 1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage/direct naar/Tip van Boots.

De Tip van Boots 15 jaar Het is al weer 15 jaar geleden dat ik voor VUmc de personeelsactiviteiten mocht opzetten met veel steun van de raad van bestuur en dienst P&O. Natuurlijk had ik dit zonder uw enthousiasme en positieve instelling op mijn activiteiten niet voor elkaar gekregen en daar ben ik u erg dankbaar voor. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij heeft en hoop dit nog lang te mogen doen, ondanks de bezuinigen die ook de Tip van Boots treffen voor 2011. Workshop zelfverdediging Op zaterdag 19 februari zal in De Waver in VUmc een workshop Zelfverdediging worden gegeven door een erkende

sportleraar. U maakt kennis met zelfverdediging voor zowel privé als op het werk. Zonder enige ervaring leer je binnen een korte tijd technieken die praktijkgericht zijn, je bewuster maken van je omgeving, je zelfvertrouwen geven en die je helpen grenzen te stellen. De kosten voor deze workshop bedragen € 25,= per persoon. Opgeven kan per e-mail via em.boots@vumc.nl. Voor meer informatie: ga naar www.tipvanboots.nl. Blowkarten Op zaterdag 26 februari zal voor de 4e keer het unieke Blowkarten, ook wel strandzeilen genoemd, plaatsvinden op het prachtige strand van IJmuiden. Blowkarten is een sport die een aantal jaren

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘personeel’

Mededeling voor Academisch Medisch Specialisten met budget functiegebonden kosten Aangezien de verwerking van declaraties functiegebonden kosten over 2010 nog in volle gang is, zal het budgetoverzicht voor 2011 de komende weken nog niet beschikbaar zijn. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk in orde te maken en vragen tot dat moment uw geduld. Loyalis komt met extra dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis is met ingang van 1 januari 2011 uitgebreid met een extra dekking, de zogenoemde Garantie-uitkering. De Garantie-uitkering geeft nu na ontslag

door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, direct recht op een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, onafhankelijk van de hoogte van het inkomensverlies. Werknemers die gedeeltelijk weer aan het werk gaan profiteren hiervan. Zij krijgen een gegarandeerde uitkering bovenop hun WIA-uitkering en de uitkering van hun pensioenfonds. Maar vaak zijn deze wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen samen te veel om een uitkering te krijgen van de verzekering. In die gevallen keert de Garantie-uitkering uit. Deze uitbreiding is per 01-01-2011 van toepassing op alle medewerkers die via Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Tracer 2 – 27 januar i 201 1 – S er v icep a g in a

Medewerker medische administratie (MMA) D4.2011.00002 Ben jij op zoek naar een dynamische poliklinische baan? Afdeling: poliklinische zorgeenheid heelkunde & anesthesiologie, Divisie IV Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundige oncologie (met of zonder specialisatie) D1.2011.00001 Altijd nieuwe ideeën om de zorg voor je oncologie patiënt te verbeteren? Breng ze bij ons in praktijk! Afdeling: oncologie, Divisie I Staf/management - ICT Systeembeheerder (microsoft, ESX, citrix) D7.2011.00001 Zoek je een functie in een innovatieve en uitdagende organisatie, een afdeling die ambitieus is en zich continu aan het professionaliseren is en een functie waar je je goed in kan ontwikkelen? Dan is deze functie interessant voor jou. Afdeling: ICT, Facilitair bedrijf / Stafdiensten

geleden uit Nieuw Zeeland is overgewaaid naar Europa. Deze nieuwste vorm van strandzeilen is in korte tijd uitgegroeid tot een razend populaire activiteit. Het leuke van Blowkarten is dat het een avontuurlijke en uitdagende sport is die snel en gemakkelijk te leren is, dus voor iedereen toegankelijk is. U wordt om 13.30 uur ontvangen in paviljoen Nova Zembla van PBN Sport & Adventure voor uitleg van de techniek en veiligheid, onder het genot van een kop koffie of thee. Daarna zal er worden geoefend om stuurkunsten onder de knie te krijgen en te wennen aan de snelheid. Daarna is het tijd voor competitie! U betaalt voor dit evenement slechts € 45,- per persoon. Opgeven per e-mail via: em.boots@vumc.nl of ga naar www.tipvanboots.nl voor meer info. Activiteitenkalender 2011 De activiteitenkalender 2011 ligt voor u klaar in alle inforekken in VUmc. Deze staat boordevol met leuke en nieuwe activiteiten. Nieuwe Winkel & Bedrijvenboekje 2011 is uit! U kunt het nieuwe Winkel & Bedrijvenboekje weer in alle inforekken tegen komen en

Voor meer gedetailleerde informatie over Loyalis en deze wijziging: kijk op www. loyalis.nl Rollators blijven toch vergoed (Onderstaand bericht ontvingen wij van UMC Zorg verzekering: ) Het vorige Kabinet besloot medio dit jaar de eenvoudige loophulpen, zoals krukken en rollators niet meer uit de Zorgverzekering te vergoeden. In het vergoedingenoverzicht van UMC Zorgverzekering, dat u is toegezonden voor het jaar 2011, staat dat ook vermeld. Het nieuwe Kabinet is op dit besluit teruggekomen. Besloten is deze loophulpen toch uit de Zorgverzekering, in uw geval de UMC Zorgverzekering, te blijven betalen. De kosten vallen wel onder het eigen risico. Als u dat nog niet hebt volgemaakt blijven de kosten uiteraard toch nog deels of geheel voor eigen rekening. Dit laatste geldt alleen niet voor krukken omdat het eigen risico in dat geval volgend jaar betaald wordt uit de UMC aanvullende verzekering. Mijnpensioenoverzicht.nl Pensioen is voor velen ‘ver-van-mijn-bed’. Op zich begrijpelijk. Toch is je pensioenre-

Vacatures 17 januari tot 24 januari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Onderzoeker in opleiding ‘dementie en longontsteking’ D6.2010.00109 Promoveer jij op het onderzoek: ‘Effectiviteit van symptoomverlichting bij mensen met dementie die longontsteking hebben?’ Afdeling: EMGO+ instituut / verpleeghuisgeneeskunde, Divisie VI Paramedisch Ergotherapeut D2.2011.00002 Heb je ambities ten aanzien van het opzetten van onderzoek en de ontwikkeling binnen het vak ergotherapie? Afdeling: revalidatiegeneeskunde; sectie ergotherapie, Divisie II Opleidingsplaatsen Opleiding medium care (MC) verpleegkundige D4.2011.00004 Wil jij opgeleid worden tot Medium Care verpleegkundige? Afdeling: Divisie IV

gewoon meenemen of ophalen bij de Tip van Boots. Outdoor laarzen Wandelen door de duinen, door de bossen, in ruig gebied. Is dat uw hobby? Dan is het tijd voor outdoor laarzen. Nu te koop bij de Tip van Boots, voor slechts € 89,95! Ski- en wandelsokken In deze koude periode en op wintersport zijn ski- en wandelsokken onontbeerlijk. Deze kunt u nu ook bij de Tip van Boots kopen. Diverse soorten, kleuren en maten zijn verkrijgbaar. Nieuw assortiment herenschoenen Sinds kort verkoopt de Tip van Boots herenschoenen die qua uiterlijk sterk doen denken aan het merk Van Bommel of Van Lier, maar qua prijsstelling juist veel vriendelijker zijn! De pasvorm en soepelheid van deze schoenen zijn zelfs beter, volgens een aantal medewerkers die inmiddels een paar hebben aangeschaft. Meeus autoverzekering Snel geld besparen: Extra korting op uw huidige autopremie!

Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundige oncologie (met of zonder specialisatie) D1.2011.00002 Altijd nieuwe ideeën om de zorg voor je oncologie patiënt te verbeteren? Breng ze bij ons in praktijk! Afdeling: oncologie, Divisie I Verpleegkundige neurologie D2.2010.00047 Wil jij na werkervaring op de zorgeenheid neurologie de eenjarige opleiding tot gespecialiseerd neurologie verpleegkundige volgen? Afdeling: neurologie, Divisie II Staf/management - ICT Systeembeheerder (SAN/NAS en linux) D7.2011.00002 Zoek je een functie in een innovatieve en uitdagende organisatie, een afdeling die ambitieus is en zich continu aan het professionaliseren is en een functie waar je je goed in kan ontwikkelen? Dan is deze functie interessant voor jou. Afdeling: ICT, Facilitair bedrijf / Stafdiensten

U krijgt als VUmc medewerker exclusief 10% korting op uw huidige premie voor de autoverzekering*. Stap dus nu over naar het nieuwe VUmc collectieve autoverzekeringscontract. Ruim 200 collega’s gingen u al voor! Met de huidige wetgeving kunt u tegenwoordig meestal dagelijks opzeggen. Ook als u verzekerd bent bij AON. Mail snel een kopie van uw huidige polis of factuur naar vumc@meeus.com en u ontvangt een vrijblijvende offerte. Actie geldt voor: -U  itsluitend een WA/casco (All risks) of WA/ beperkt casco (WA extra) dekking -M  inimaal twee schadevrije jaren of vijf jaar in het bezit van een geldig rijbewijs zonder dat er sprake is van strafpunten -D  ekking ! op basis gelijkwaardig eigen risico Meer informatie U kunt voor meer informatie contact opnemen met Meeùs Amsterdam via telefoonnummer (020) 301 15 00 of per e-mail vumc@ meeus.com. Onze adviseurs staan u graag te woord. Meeùs is gevestigd op loopafstand van het VUmc op het Gelderlandplein 75E.

geling niet alleen ?voor later?. Het regelt bijvoorbeeld ook een inkomen voor je partner na jouw overlijden. Hoeveel? Is dat genoeg om van te kunnen leven? En wat mag je zelf straks verwachten? Toch goed om te weten hoe het zit. En nu kan dat héél eenvoudig. Vanaf 6 januari 2011 is er namelijk een site waar je met één druk op de knop een totaaloverzicht krijgt van je pensioen en AOW. De site mijnpensioenoverzicht.nl is er gekomen op verzoek van de overheid. Alle circa 600 Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en de SVB (Sociale Verzekeringsbank) hebben eraan meegewerkt.

Aan de hand van je unieke DigiD haalt mijnpensioenoverzicht.nl al deze informatie op uit de computers van de pensioenfondsen, verzekeraars en SVB. Het is dus eigenlijk een soort doorgeefluik. Groot voordeel van de site: het staat allemaal bij elkaar. Handig als je regelmatig van werkgever gewisseld bent. Dan is het vaak lastig om een goed overzicht te houden van je pensioen. En: er zit geen commercieel tintje aan. Het is helder, eenvoudig en vertrouwelijk (dankzij je DigiD). Als je uitlogt, zijn je gegevens weer weg. Ze worden niet op mijnpensioenoverzicht.nl opgeslagen. Niemand anders dan jijzelf kan er dus bij.

Hoe werkt het? Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je DigiD. Heb je geen DigiD of ben je je gebruikersnaam en wachtwoord vergeten? Ga dan naar www.digid.nl en vraag ze aan. Als je ingelogd bent zie je al jouw gegevens op een rij. Wat heb je tot nu toe opgebouwd? Bij welke fondsen en verzekeraars? Wat krijg je straks aan pensioen en AOW als er niets meer verandert in je werk- of privésituatie? En wat krijgt je partner na jouw overlijden? Je ziet dus wat je hebt opgebouwd én wat je gaat krijgen. Goed om nu te weten, zodat je straks niet voor verrassingen staat.

Heb je vragen over de cijfers die je ziet? Dan kun je klikken op de naam van het desbetreffende pensioenfonds of de verzekeraar en je krijgt alle contactgegevens. Wat je niet terug ziet op mijnpensioenoverzicht.nl is wat je zelf nog voor je oude dag hebt geregeld, zoals bijvoorbeeld een koopsompolis. De site richt zich op de AOW en het pensioen dat je via je werk hebt opgebouwd. Dat laten zien is technisch en organisatorisch al een hele prestatie. Voorkom verrassingen. Weet hoe je ervoor staat. Check het op mijnpensioenoverzicht.nl.

5


Menu

Personalia

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

In deze rubriek kunnen medewerkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

donderdag 27 januari osso bucco “milanese”, Italiaanse salade, spaghetti, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep vrijdag 28 januari tortilla con carne, tortilla sin carne, ensalada mixta, arroz con verduras, guacamole, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 29 januari kipkarbonade, groente ragout, roomsaus en jus, snijbonen, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zondag 30 januari groente curry met kip, groente curry, witte rijst, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 31 januari kalkoen shoarma, rode- en knoflooksaus, rauwkost, turksbrood, gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere groentesoep dinsdag 1 februari klapstuk, vegetarische worst, jus + vegetarische jus, hutspot, gebonden linzensoep, heldere mulligatawnysoep, vegetarische gebonden linzensoep, vegetarische heldere mulligatawnysoep woensdag 2 februari boboti, gele rijst, gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere Madrileensesoep donderdag 3 februari gegrilde zeebaars, wokgroenten, noedels, witte rijst, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden crème soep, vegetarische heldere aspergesoep vrijdag 4 februari macaronischotel, vegetarische macaronischotel, komkommersalade, geraspte kaas, gebonden gele paprikasoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden gele paprikasoep, vegetarische heldere Chinese soep zaterdag 5 februari cordon bleu, groentestrüdel, jus + vegetarische jus, doperwten, frituur aardappel, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zondag 6 februari canneloni, rauwkost, foccacia, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep maandag 7 februari rookworst, gevulde paprika, jus + vegetarische jus, stamppot zuurkool, vegetarische stamppot zuurkool, gebonden champignonsoep, heldere Madrileense soep, gebonden vegetarische champignonsoep, heldere vegetarische Madrileense soep dinsdag 8 februari kipsaté, omelet naturel, satésaus, bami, vegetarische bami, atjar / kroepoek, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, gebonden vegetarische crème soep, heldere vegetarische aspergesoep woensdag 9 februari gepaneerde kipfilet, jus, wortelen, gekookte aardappelen, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische Chinese soep

6

Het Plein in Italiaanse sferen Op 10 februari doen medewerkers van Het Plein er tijdens een dagje Italië alles aan om iedereen in vakantiestemming te brengen. Staat er een skivakantie in San Cassiano voor de deur, is er een stedentrip naar Rome geboekt of is er al een zomervakantie naar Toscane gepland, dan is dit een goed moment om alvast letterlijk wat sfeer te proeven. Op het menu staat minestronesoep, de Italiaanse versie van een groentesoep. Als hoofdgerecht is er een keuze uit pizza of canneloni met focaccia en ‘in salata’. Het broodje van de dag tenslotte is dik belegd met ham, mozarella en groene pesto.

Oproepen & advertenties Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via communicatie@VUmc.nl

Renovatie gang ziekenhuis B.020, vrijdag 11 februari – vrijdag 25 maart Vanaf vrijdag 11 februari tot en met vrijdag 25 maart vinden er diverse renovatiewerkzaamheden plaats in de gang tussen de entreehal van het ziekenhuis en het personeelsrestaurant. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de plafonds en verlichting, het verwijderen van de oude vloer en het aanbrengen van een nieuwe tegelvloer, en tot slot het schilderen van de wanden. De eerste drie weken zal er op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag gewerkt worden. In deze weekenden wordt in fases de huidige dekvloer verwijderd en wordt de ondervloer geëgaliseerd met cement.

Gedurende deze werkzaamheden wordt de meeste geluidsoverlast verwacht Begin maart zullen o.a. de plafonds worden vervangen en de wanden en deurkozijnen worden geschilderd. Om het werk zo spoedig en eenvoudig mogelijk te laten verlopen, wordt verzocht om deze gang gedurende de werkzaamheden niet te gebruiken. Het personeelsrestaurant is bereikbaar via de gang langs de bibliotheek. De uitgang of de collegezalen zijn te bereiken via de hoofdingang. Medewerkers of bezoekers van de zorgadministratie of cytodiagnostiek kunnen uiteraard hun werkplek bereiken. Eind maart zullen alle werkzaamheden gereed zijn. Voor meer informatie kunt u

Amstel Academie

Het aanbod Bij- en nascholingen najaar 2010-voorjaar 2011 van de Amstel Academie staat op internet. www.amstelacademie. nl link Bij- en nascholingen en/of VUmc aanbod. De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod! Bij de volgende scholingen zijn nog plaatsen beschikbaar. Zieke pasgeborenen op verloskunde 17 en 18 maart 2011 (hele dagen) Begeleiden van ernstig zieken 23 en 30 maart en 6 april 2011 (2 hele dagen, 1 ochtend) Cardiac Care 23 maart 2011 (hele dag) Voortplantingsgeneeskunde 24, 25 maart, 11, 12 april, 16, 17 mei, 16 juni 2011 (6 hele dagen, 1 ochtend)

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – S er v icep ag in a

siemedewerkers. In het artikel schetst Thea een compleet beeld van de problematiek die deze groep van patiënten ondervindt. Het juryrapport roemt haar inventiviteit om een handig hulpmiddel te ontwikkelen dat met heel weinig kosten direct op alle anesthesieafdelingen ingezet kan worden. De jury was unaniem in haar oordeel in het toekennen van de prijs.

kijken op intranet onder projectbureau huisvesting, of contact opnemen met projectbureau huisvesting via: secr.PBH@vumc. nl of bellen met: 020-4444166.

Voor meer informatie over het gehele programma en aanmelding, ga naar vuconnected.nl.

Symposium Darwin voor leiders Bestaan er alleen alfamannen of is er ook een ander soort leider? Talloze voorbeelden in de dierenwereld laten zien dat leiderschap veel ouder is dan de menselijke soort. Zowel dominant gedrag als empathie zijn natuurlijke eigenschappen die bij zowel mens als dier terug te vinden zijn. In dit symposium vertellen de volgende leiders over hun drijfveren:  -M  arry de Gaay Fortman, advocaat-partner bij Houthoff Buruma en voorzitter VNONCW in de regio Amsterdam;  - Elmer Mulder, voorzitter Raad van Bestuur VU medisch centrum;  - Lex Bouter, rechter magnificus van de Vrije Universiteit. Vrijdag 18 februari 2011 | Amsterdam Zuidas| ABN AMRO hoofdgebouw, zaal 1|  Gustav Mahlerlaan 10 | 13.00 -15.15 uur |  toegang €12,50  | members / leden Vereniging VUWindesheim  € 7,50 | studenten gratis.

nascholingen’. Daar treft u ook het digitale inschrijfformulier.

De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Bedrijfsopleidingen F. Broekhof  Bij- en nascholingen F. Broekhof Verpleegkundige vervolgopleidingen K. Jonker Paramedische opleidingen M. van Oostrom www.amstelacademie.nl

De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel hieronder en schrijf nu in!

Uitreiking B. Braun Publicatieprijs aan Thea Hijne (anesthesie) Tijdens het nationale symposium van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) op 15 januari jl, is bekend gemaakt dat de B. Braun Publicatieprijs 2009 – 2010 gewonnen is door onze anesthesiemedewerker Thea Hijne. Gedurende haar opleiding tot anesthesiemedewerker aan VUmc Amstel Academie heeft zij onderzoek gedaan naar het communiceren op de OK met doven en slechthorende patiënten. Tijdens de afsluitende posterpresentatie trok zij hiermee de aandacht van de hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Anesthe-

(020) (020) (020) (020) (020)

444 444 444 444 444

4229 4253 4253 2020 4569

Intensive Care: 6 28 en 29 maart 2011 (hele dagen) Patiëntveiligheid (Prisma) 31 maart 2011 (ochtend) Voorbehouden handelingen bij volwassenen: maag- en PEG sonde 5 april 2011 (middag) Voorbehouden handelingen bij kinderen: katheteriseren blaas 8 april 2011 (middag) Voorbehouden handelingen bij volwassenen: infuus en venapunctie 8 april 2011 (middag) Medium Care Thema 3, 11 april 2011 (hele dag) Intimiteit en seksualiteit 14 en 21 april 2011 (2 middagen) Proactive Nursing: Klinisch redeneren in 6 stappen 15 april 2011 (hele dag) Operatie-assistent: gynaecologie/urologie onderdeel urologie 19 april 2011 (hele dag) Transitiecursus ICD9-ICD10 28 april en 19 mei 2011 (hele dagen) Cardiac Care 9 mei 2011 (hele dag) Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5A) 9 en 16 mei 2011 (hele dagen) Inhoudelijke informatie over de bij- en nascholing kunt u vinden op www.AmstelAcademie.nl (en dan doorklikken naar ‘Bij- en

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat. Zij staan u graag te woord. Tel. 44253, e-mail: A.Mul@ vumc.nl Het aanbod van het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering najaar 2010-voorjaar 2011 van de Amstel Academie staat op internet: www. amstelacademie.nl De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel op onze website en schrijf nu in! Computertrainingen Morello, het VUmc-systeem om uw websites te beheren 10 maart 2011 (hele dag) Excel 2003 basis 17 en 31 maart 2011 (middagen) PowerPoint 2003 14 april 2011 (hele dag) Morello, het VUmc-systeem om uw websites te beheren 18 april 2011 (hele dag) Outlook 2003: mailen, bijlagen, ordenen en tips 10 mei 2011 (hele dag) Persoonlijke en functionele ontwikkeling Mindfulness – Mentaal fit op het werk (nieuw)8, 15, 22 en 29 maart, 5, 8, 12, 19 en 26 april 2011 (8 avonden, 1 ochtend; zie website voor meer details)

Met pensioen Toos de Reus Toos is per 1 januari 2011 met pensioen. Zij heeft met veel inzet en hart voor de afdeling ruim 10 jaar als voedingsassistent gewerkt op de verpleegafdeling van oncologie.

Vermist: Haloframe Vermist: Haloframe gemonteerd op piepschuim hoofd dat voor lesdoeleinden wordt gebruikt. Als iemand weet waar dit geheel is gebleven gaarne contact opnemen met de gipskamer toestel 40270. Start lotusopleiding 9 maart Lotuskring De Saen gaat op 9 maart 2011 (bij voldoende aanmeldingen) starten met een lotusopleiding. Onze lotuskring is opgericht op 1 april 2010 en heeft leden met meerdere jaren ervaring. De opleiding duurt ongeveer 2 jaar. Na ongeveer 1 jaar wordt een toets afgenomen voor simulatieslachtoffer. Met dit certificaat kan bijv. al bij grote oefeningen worden meegedaan onder begeleiding van een ervaren lotus. De kosten van de totale opleiding bedragen + €250,= exclusief examenkosten. Voor meer informatie zie www.lotuskringdesaen.nl. Belangstellenden kunnen vrijblijvend contact opnemen met de instructeur/secretaris, corina@lotuskringdesaen.nl.

Workshops persoonlijke kwaliteiten Conceptualiseren 17 februari 2011 (ochtend) Vooruitzien 10 maart 2011 (ochtend) De kunst van het loslaten 22 maart 2011 (ochtend) Omgaan met dilemma’s 5 april 2011 (ochtend) De criticus ontmaskerd 29 april 2011 (ochtend) Wat je zegt ben je zelf 11 mei 2011 (ochtend) Workshops schrijven Hoe schrijf je dat ook alweer? 6 en 13 april 2011 (ochtenden) Leiderschapsontwikkeling Jaargesprekken 15 maart 2011 (hele dag) Wetenschappers en (arts-)onderzoekers Begeleiden van promovendi door ervaren begeleiders 1 en 10 maart 2011 (hele dagen) Begeleiden van Promovendi 3 en 8 maart 2011 (hele dagen) Samenwerking en competitie in de wetenschap 1 april 2011 (hele dag) Persoonlijk leiderschap voor postdocs 10 en 11 mei 2011 (hele dagen) Het volledige aanbod en inhoudelijke informatie over al deze trainingen en workshops kunt u vinden op www.AmstelAcademie. nl Daar treft u ook het digitale inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat. Zij staan u graag te woord! Tel. 45084, e-mail E.Samsom@vumc.nl


goolaid nI eem aG

Beter communiceren “Bij In dialoog gaat het er ook om dat artsen en verpleegkundigen beter leren communiceren. Dat komt de zorg voor de patiënt zeker ten goede. Ik zou iedereen willen aanraden om de dialoogmarkt te bezoeken of een workshop te volgen, ik denk dat de campagne dan veel meer gaat leven.” Rozalinde Klein-Blommert, verpleegkundige kinder IC

Activiteiten 28 februari Amstelzaal, 10.30 uur, Talkshow ‘Dialoog!’ 28 februari Foyer, 12.00, Dialoogmarkt 28 februari Amstelzaal, 16.30 uur, Theater als spiegel 1 maart De Linge, 12.00 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 3 maart De Lek, 16.30 uur, Kwikando: ik wil, ik kan, ik doe! Een vitaliteitstraining 3 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 8 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 8 maart De Lek, 16.30 uur, Loopbaancheck 10 maart De IJssel, 12.00 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 14 maart Amstelzaal, 16.30 uur, Theater als spiegel 15 maart De Lek, 12.00 uur, Omgaan met stress 17 maart De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 17 maart De Betuwe, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 22 maart De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 22 maart De Lek, 16.30 uur, Omgaan met dilemma’s: Kiezen of delen? 24 maart De IJssel, 12.00 uur, Verantwoordelijkheid nemen – liever niet of toch wel…? 29 maart De Lek, 12.00 uur, Dialoog. tegen of met elkaar praten 31 maart De Lek, 16.30 uur, Loopbaancheck 31 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 5 april De Linge, 12.00 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 5 april De lek, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 7 april De IJssel, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 12 april De Lek, 16.30 uur, Omgaan met stress 14 april De IJssel, 12.00 uur, Jouw persoonlijke missie 14 april De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 19 april De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 19 april De Lek, 12.00 uur, Mindfulness 21 april De Lek, 16.30 uur, Kwikando: ik wil, ik kan, ik doe! Een vitaliteitstraining 26 april De Lek, 16.30 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 28 april De Lek, 16.30 uur, Omgaan met conflicten: Oneens/eens, wie heeft er gelijk? 3 mei De Lek, 16.30 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 10 mei De Lek, 12.00 uur, Loopbaancheck 12 mei De IJssel, 12.00 uur, De energiespiraal 17 mei De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 19 mei De Lek, 16.30 uur, Ik denk, dus ik doe? RE(d)T jezelf 24 mei De Lek, 12.00 uur, Omgaan met stress 26 mei De Blink, 12.00 uur, De Alchemist: verwezenlijk je droom 31 mei De Lek, 16.30 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 7 juni De Lek, 16.30 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 9 juni De IJssel, 12.00 uur, Verantwoordelijkheid nemen – liever niet of toch wel…? 14 juni De Lek, 12.00 uur, De energiespiraal 16 juni De Lek, 16.30 uur, Mindfulness 21 juni De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 23 juni De IJssel, 12.00 uur, De Alchemist: verwezenlijk je droom 28 juni De Lek, 12.00 uur, Omgaan met conflicten: Oneens/eens, wie heeft er gelijk? 30 juni De Lek, 16.30 uur, Omgaan met stress 5 juli De Lek, 16.30 uur, Omgaan met dilemma’s: Kiezen of delen? 7 juli De IJssel, 12.00 uur, Loopbaancheck 12 juli De Waver, 12.00 uur, Jouw persoonlijke missie 14 juli De Lek, 16.30 uur, Ik denk, dus ik doe? RE(d)T jezelf Meer informatie: intranet/dialoog/agenda

OR-stand “Als OR-lid weet ik hoe belangrijk communicatie is, vooral duidelijk communiceren. Als je onduidelijk communiceert, komt een verhaal niet goed over en kunnen er misverstanden ontstaan - met alle gevolgen van dien. Omdat het OR-werk ook goed is voor je persoonlijke ontwikkeling staan we met een stand op de dialoogmarkt om nieuwe leden te werven.” Alice Lindner, doktersassistent radiotherapeutische technieken

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Dilemma’s “In dialoog moet volgens mij vooral duidelijk maken dat medewerkers zelf de grootste verantwoordelijkheid hebben als het gaat om plezier in je werk. Als je iets wilt veranderen, moet je zelf het heft in handen nemen. Zelf wil ik graag deelnemen aan de workshops over ‘omgaan met dilemma’s’ en ‘persoonlijke missie’. Zeker dilemma’s kom je regelmatig tegen in je werk.” Willy Arjaans, senior verpleegkundig consulent voeding

Workshops voor medewerkers Medewerkers die zichzelf willen ontwikkelen in hun loopbaan of in het voeren van een dialoog kunnen in de periode maart tot en met juli deelnemen aan een van de 38 gratis kennismakingsworkshops. In een uurtje krijgen ze de kans om te zien welke workshop of training het beste bij hen past. Daarna kunnen ze aan de slag met een van de vervolgsuggesties. In overleg met de leidinggevende kan men voor dat vervolg natuurlijk prima het persoonlijk budget gebruiken. Thema’s van de workshops zijn: - ‘Hoe voer ik een dialoog?’ (voorbereiding, gesprekstechnieken, et cetera) - ‘Wie begint, jij of ik?’ (dienend leiderschap en eigen verantwoordelijkheid) - ‘Wat wil en kan ik eigenlijk?’ (loopbaancheck, et cetera) - ‘Ja maar, wat als...?’ (dilemma’s en conflicten) - ‘Zorg ik wel goed voor mezelf?’ (ontspanning, vitaliteit, et cetera) Tracer 2 – 27 januar i 201 1 – I n d ia lo o g

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Theater als spiegel Vind jij het ook zo lekker om als toeschouwer commentaar te leveren op een situatie die jijzelf natuurlijk heel anders zou hebben aangepakt? Bij deze interactieve theatervoorstellingen op 28 februari en 14 maart krijg je de kans om vanuit de zaal invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld een scène uit een jaargesprek of een werkoverleg. Kom kijken en lach mee om hoe fout het soms toch kan gaan in de praktijk (maar niet bij VUmc toch?). Plezier en inspiratie gegarandeerd!

In dialoog

In dialoog

Transparantie “Ik vind het belangrijk om ● I n d i a l o o g ● I n d i avoortdurend l o o g ● I in n gesprek d i a l oteo zijn g met medewerkers over hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Je moet duidelijk zijn over wat je van elkaar kunt verwachten Daarmee voorkom je ziekte, uitval en teleurstellingen. Ik ga zeker naar de talkshow, ik ben erg benieuwd hoe anderen in deze organisatie over transparantie denken.” Leo de Haan, zorgmanager divisie III

Workshops voor leidinggevenden Natuurlijk wil iedere leidinggevende graag een goede dialoog voeren met medewerkers, maar soms komt iemand daarin barrières tegen. De vraag is dan: breek je die muren af, en hoe doe je dat: met de botte bijl, of steen voor steen? Wat wordt er in dat soort situaties van een ‘dienend leider’ verwacht? Deelname aan een van de acht korte workshops zal inspireren en op weg helpen. Acteurs van Het theater als spiegel begeleiden de workshop, waarbij gelachen, gedeeld en geleerd kan worden. En dat in slechts vijf kwartier! Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Talkshow ‘Dialoog!’ Leidinggevenden, beleidsmakers en andere genodigden kunnen op maandag 28 februari meedoen aan de talkshow ‘Dialoog!’, ’s ochtends in de Amstelzaal. In deze talkshow - gepresenteerd door Rémi van der Elzen, met Peter Huijgens als ‘sidekick’ - staat de zin en onzin van dialoog en sociale innovatie centraal; waar zijn we eigenlijk mee bezig in het (V)Umc? Diverse VUmc-ers werken mee aan dit interessante programma: • ‘Idealoog en sociale innovatie binnen het (V)Umc’. Tafelgasten: Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur en voorzitter

nfu, en Wardy Doosje, landelijk projectleider en procesbegeleider Idealoog. • ‘Werkplezier’. Tafelgasten: Ineke van der Jagt-Bekker, verpleegkundig hoofd zorgeenheid hematologie, en Maroushka Hollenberg, verpleegkundige hematologie. • ‘Lean: in dialoog werkprocessen verbeteren’. Tafelgasten: Kjeld Aij, hoofd ok, en Peter Veerman, plv. afdelingshoofd/ medisch hoofd ok. • ‘Loopbaanmogelijkheden in het (V)Umc voor diverse doelgroepen’. Tafelgasten: Henriëtte van der Horst, hoogleraar huis-

artsgeneeskunde, en Martin Roosemalen, unithoofd voeding. • ‘Psychosociale arbeidsbelasting en werkdrukbeleving onder arts-assistenten’. Tafelgasten: Henk Berendse, neuroloog en plv. opleider, en Jolijn Kragt, artsassistent neurologie, voorzitter AvVU (assistentenvereniging VUmc). • ‘Gedeelde verantwoordelijkheid. Dienend leiderschap meets persoonlijk leiderschap’. Tafelgast: Peter Ringens, afdelingshoofd oogheelkunde.

7

In dia


Agenda

Promoties donderdag 27 januari – aula, 13.45 uur, L. Vroling, ‘Circulating endothelial and progenitor cells during anti-angiogenic treatment in cancer patients’ promotoren: prof.dr. V.W.M. van Hinsbergh, prof.dr. H.M.W. Verheul; copromotor: dr. H.J. Broxterman vrijdag 28 januari – aula, 13.45 uur, R. Hoopman, ‘Quality of life assessment among Turkish and Moroccan cancer patients in the Netherlands. Translation and validation of questionnaires’ promotor: prof.dr. N.K. Aaronson; copromotor: dr. C.B. Terwee maandag 31 januari – aula, 15.45 uur, M.P. Kos, ‘Surgery for dysphagia and aspiration’ promotor: prof.dr. H.F. Mahieu vrijdag 4 februari – aula, 11.45 uur, R.M. Overmeer, ‘Altered DNA methylation during HPV-induced cervical carcinogenesis: basic aspects and diagnostic implacatons’ promotoren: prof.dr. P.J.F. Snijders, prof.dr. C.J.L.M. Meijer; copromotor: dr. R.D.M. Steenbergen donderdag 10 februari – aula, 13.45 uur, R. Mauritz, ‘determinants of antifolate and 5-fluorouracil efficacy’ promotoren: prof.dr. G.J. Peters, prof.dr. H.M. Pinedo; copromotor: dr. G. Jansen vrijdag 11 februari – auditorium, 09.45 uur, M. Larsen, ‘Composite tissue allotransplantation by modulation of immunosuppression’ (onder voorbehoud) promoter: prof.dr. M.J.P.F. Ritt; copromotor: dr. H.A.H. Winters dinsdag 15 februari – aula, 11.45 uur, J.N.P. Zwemmer, ‘Heterogeneity in multiple sclerosis, a bio-marker approach’ promotoren: prof.dr. C.H. Polman, prof.dr. B.M.J. Uitdehaag; copromotor: prof.dr. F. Barkhof dinsdag 15 februari – aula, 13.45 uur, V. Kooij, ‘Contractile function of the human myocardium. Impact of troponin phosphorylation’ promotor: prof.dr. G.J.M. Stienen; copromotor: dr. J. van der Velden woensdag 16 februari – aula, 15.45 uur, Y.M. de Mooij, ‘Increased nuchal translucency. Lymphatic development and blood flow alterations in fetuses with nuchal edema’ promotoren: prof.dr. J.M.G. van Vugt, prof.dr. A.C. Gittenberger - de Groot; copromotor: dr. M.N. Bekker Oratie donderdag 17 februari – aula, 15.45 uur, prof.dr. E.K. Hutton, ‘Midwifery science: Keeping women at the centre of care’ Symposia donderdag 27 tot zaterdag 29 januari - Symposium on stereotactic body radiotherapy (SBRT) meer informatie: Irene van Baardwijk en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl Cursussen Common Trunk onderwijs meer informatie: Romke Langezaal, tst. 48446, www.paog.info Discipline Overstijgend Onderwijs meer informatie: Romke Langezaal, tst. 48446, www.paog.info maandag 31 januari tot 4 februari – VUmc, ‘Basiscursus regelgeving en organisatie voor klinisch onderzoekers (BROK)’ meer informatie: Ingrid van de Vegte en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.info maandag 31 januari tot 11 februari – Advanced immunology meer informatie: Patricia van Meekeren en Jitta Reddingius, tst. 48444, www.paog.info donderdag 3 en vrijdag 4 februari – KTC, Teach the teacher, cursus 2 meer informatie: Ingrid van de Vegte en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 10 en vrijdag 11 februari – KTC, Teach the teacher, cursus 1 meer informatie: Ingrid van de Vegte en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl

8

Worteltjeskinderen krijgen resultaat studie te horen n Monique Krinkels

Zo’n veertig kinderen tussen de twee en drieënhalf jaar kwamen deze maand samen met hun ouders naar VUmc, om te horen wat de worteltjesstudie heeft opgeleverd. De kinderen vermaakten zich in de kinderopvang onder meer met clown Coco Christal. De ouders kregen in de Amstelzaal te horen wat de uitkomsten van de studie zijn. In de worteltjesstudie probeerden onderzoekers vast te stellen of prebiotica een gunstige invloed hebben op het functioneren van de darm bij te vroeg geborenen. Vooral de weerstand tegen infecties was een belangrijk onderdeel. De prebiotica, niet-verteerbare koolhydraten, werd verkregen uit worteltjes. De prebiotica of placebo werd toegevoegd aan de borst of flesvoeding gedurende de eerste maand na de geboorte. “Het gaat om zure en neutrale oligosacchariden”, legt een van de initiatoren van dit onderzoek, kinderarts-neonatoloog Ruurd van Elburg, uit. De deelnemers waren baby’s die na een zwangerschap van minder dan 32 weken ter wereld kwamen. In totaal deden er 113 kinderen mee aan de studie. Het onderzoek wees uit dat prebiotica infecties met bacteriën afkomstig uit de darm helpt voorkomen. Voorwaarde is wel dat de kinderen voldoende prebiotica moeten hebben binnengekregen. Het heeft geen effect op het verdragen van de voeding of de beademings- en opname-

duur. Een bijkomende bevinding was dat prebiotica de kans op het ontwikkelen van milde chronische longproblemen verlaagd.

Certificaat De ouders kregen tijdens de bijeenkomst voor het eerst te horen of hun kind prebiotica of een placebo had gekregen. Ook ontvingen zij een certificaat en konden zij vragen stellen over het onderzoek en de resultaten. “Vooralsnog hebben we echter geen duidelijke verklaring gevonden voor het gunstige effect van prebiotica”, aldus Van Elburg. “Wel denken we dat de groei van meer bacteriën in de darm een gunstige invloed heeft”, vult promovenda Ilse Westerbeek aan. Van Elburg wil de kinderen blijven volgen. “We willen als ze in groep drie of vier zitten onderzoeken hoe ze zich hebben ontwikkeld. Met een test kunnen we hun capaciteiten op het gebied van rekenen en taal vaststellen en met een mri zien of hun hersenen zich anders hebben ontwikkeld dan die van leeftijdgenootjes die het worteltjes extract niet hebben gekregen.”

Ter herinnering aan hun deelname aan de studie maakten de worteltjeskinderen een schilderij van handafdrukjes

Studenten speeddaten met favoriete specialist Binnen de geneeskundeopleiding wordt er aan studenten slechts mondjesmaat informatie gegeven over carrièremogelijkheden na de basisopleiding. Wat staat je te doen wanneer je net co-assistent af bent? Moet je perse eerst promoveren voor je in opleiding kan komen? Hoeveel diensten draai ik in een bepaald specialismen? n Claudia Stege Allemaal vragen die belangrijk zijn voor het invullen van een toekomstige loopbaan van studenten na het behalen van de artsenbul. Reden te meer voor de studievereniging van geneeskunde (mfvu), het instituut

voor onderwijs en opleiding en de Co-raad VUmc om te zorgen dat studenten op een ‘informele’ manier alsnog hun prangende vragen kunnen stellen. Hoe kan dit nu beter dan door middel van een ‘date’ met de ervaringsdeskundigen zelf: de specialisten!

Blind date Op donderdagavond 13 januari werd er daarom voor de eerste keer een speeddate tussen specialisten en coassistenten in de medische faculteit georganiseerd. Coassistenten konden vooraf een top 3 aan favoriete specialismen opgeven aan de organisatie. Naar aanleiding van de top 3 van de studenten werden specialisten gezocht. Om het voor de specialisten en met name de studenten nog iets

spannender te maken, waren er ook ‘blind dates’. Dit waren gesprekken met specialisten uit bijzondere, kleinere vakgebieden. Uiteindelijk deden 23 enthousiaste specialisten (en een enkele aios) mee, variërend van internist tot forensisch patholoog, van psychiater tot medisch microbioloog, van oogarts tot orthopeed. Precies het dubbele aantal studenten meldde zich aan voor de speeddate.

Lachende gezichten Elke specialist sprak in één uur met zes verschillende studenten en elke student date in één uur met drie verschillende specialisten. Interessante, ongebruikelijke, openhartige, diepgaande, humoristische en studentikoze conversaties volgden. De avond

resulteerde in lachende gezichten van zowel de artsen als de studenten. Na afloop van de speeddate was er gelegenheid tot naborrelen met hapjes en drankjes. De dates met de specialisten werden door de coassistenten ook nog beoordeeld. De drie beste ‘speeddate specialisten’ waren: 1. Sonja Zweegman, internisthematoloog, 2. Michiel van Agtmael, internist-infectioloog en 3. Arne Popma, kinderpsychiater. Zowel de coassistenten als de specialisten waren na afloop zeer enthousiast. Coassistenten kregen duidelijke en motiverende antwoorden op hun vragen. Specialisten vonden het fijn informatie te geven over hun geambieerde vakgebied en gaven dan ook volop tips en tricks voor een soepel vervolg aan de coschappen.

Uit de Agenda

Kwaliteit-van-leven vragenlijst vertaald vrijdag 28 januari – aula, 13.45 uur, R. Hoopman, ‘Quality of life assessment among Turkish and Moroccan cancer patients in the Netherlands. Translation and validation of questionnaires’ promotor: prof.dr. N.K. Aaronson; copromotor: dr. C.B. Terwee

Rianne Hoopman deed onderzoek naar de vertaling en validatie van vier kwaliteit-van-leven vragenlijsten in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Rifberbers voor gebruik in onderzoek bij kankerpatiënten in Nederland. Tal van gezondheidsorganisaties en universiteiten maken inmiddels gebruik van haar vertaalde Turkse en Marokkaanse vragenlijsten en praktische adviezen

voor de opzet van een onderzoek onder allochtonen. Het aandeel Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten groeit naarmate de eerste generatie ouder wordt. Zij worden echter vaak uitgesloten van onderzoek omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Hierdoor kunnen de gevolgen van kanker en de behandeling op de kwaliteit van leven niet in deze groepen

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

bepaald worden. Hoopmans onderzoek, dat werd gefinancierd door het kwf, maakt toegang tot onderzoek mogelijk. In het onderzoek van Hoopman zijn Nederlandstalige naasten gevraagd dezelfde kwaliteit-van-leven vragenlijsten in te vullen als de patiënten, op de manier zoals ze verwachtten dat de patiënt zou antwoorden. De naasten blijken op groepsniveau de

kwaliteit van leven van patiënten redelijk te kunnen inschatten, met uitzondering van de pijn, die door naasten systematisch wordt onderschat. Op individueel niveau is de overeenstemming zeer matig. Dit heeft gevolgen voor de arts, die er niet van kan uitgaan dat de informatie van de naaste over de patiënt juist is ingeschat.

8


VUmc vormt het hart van onderzoek

Groot deel Europa participeert in ‘Media’ n Ellen Kleverlaan

De Europese Commissie (EC) heeft 12 miljoen euro verstrekt voor het onderzoek naar diastolisch hartfalen. Walter Paulus, hoogleraar fysiologie bij VUmc en daarnaast klinisch cardioloog in Aalst (België), nam het initiatief voor dit project. “Hartfalen is een groot en groeiend probleem.” Diastolisch hartfalen is wat anders dan systolisch hartfalen, legt Paulus uit. “Lang dachten we dat de oorzaak van hartfalen altijd door afname van de spierkracht kwam. Bij 50 procent van de patiënten blijkt dat niet het

geval en moeten we het in andere oorzaken zoeken. Dit noemen we diastolisch hartfalen.”

Beste voorstel Toen de Europese Commissie een aanbestedingsprocedure startte voor onderzoek hiernaar, nam Paulus onmiddellijk het initiatief om zijn collega’s van overal in Europa te bewegen om samen met VUmc een projectvoorstel te doen. “Eén van de voorwaarden was dat verschillende onderzoeksinstituten in Europa zouden deelnemen. 16 Europese universiteitscentra en drie technologiebedrijven participeren nu in dit ‘large collaborative integrated program’.”

In 2009 diende Paulus als penvoerder het voorstel in. Er bleken vijf aanvragen bij de ec te zijn ontvangen. Het voorstel van Paulus cs werd als beste beoordeeld. In 2010 werden nadere afspraken gemaakt met de ec en in november afgelopen jaar werden de contracten getekend. Media heet het, een acroniem van metabool en diastolisch. Op 18 januari was de kick-off van het programma binnen de muren van VUmc, met 60 mensen uit 12 verschillende landen.

Hoofdaannemer Het project zal vijf jaar lopen. Van alle onderzoekscentra die deelnemen zijn er drie in Nederland: de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Maastricht en natuurlijk VUmc. Paulus: “VUmc is hoofdaannemer. Wij moeten erop toezien dat het totale bedrag over de deelnemers wordt verspreid. Voor Nederland is er in totaal 3,2 miljoen te verdelen.” Het project beoogt een driedelig doel, waarbij ook de technologiebedrijven hun inbreng hebben. Het eerste is het blootleggen van

het mechanisme dat ervoor zorgt dat het hart verzwakt is, als niet de contractie daarvoor verantwoordelijk is. Daarvoor wordt onder meer een obese rat met hoge bloeddruk ingezet. Het tweede onderzoeksdoel is het ontwikkelen van nieuwe diagnostische technieken. Paulus: “De moeizame diagnose vereist dat we veel subtieler gaan kijken.” Het derde is een therapeutisch doel. “We gaan daarvoor onderzoek doen naar het effect van bloedsuikerverlagende middelen en middelen die het bindweefsel in het hart verminderen.” Ieder onderzoeksinstituut neemt een deel van al het werk voor zijn rekening. Dat VUmc het penvoerderschap heeft, is wat Paulus betreft een belangrijk feit. “We bevinden ons in een domein waarop we aanzien hebben. Een domein dat nu in heel Europa wordt onderzocht, van Noorwegen tot Portugal en van Hongarije tot Ierland. Ik ben buitengewoon verheugd dat wij deze bijdrage kunnen leveren.”

‘Alle gynaecologisch oncologen van Amsterdam onder één dak’

‘Terughoudendheid is in eerste instantie een goede basishouding, maar je moet ook niet te lang wachten, zoals bij de Bijlmerramp (7 jaar na dato) dan is de discussie soms al geëscaleerd.’ Epidemoloog Tjabe Smid over de situatie rondom de brand in Moerdijk en wanneer je start met een bevolkingsonderzoek. nrc, 11 januari. ‘Alle aandacht is gericht op het behandelen van de stoornis, maar er is nauwelijks aandacht voor de vraag: hoe voorkom je dat iemand terugvalt? Wat ik van veel patiënten hoor, is dat de huisartsen wel altijd herhaalrecepten uitschrijven, maar dat ze niet aankaarten of de patiënt niet eens met de antidepressiva moet stoppen. Die moet zelf het initiatief nemen. En dan nog wordt het niet grondig begeleid, vermoed ik.’ Psychotherapeut Willemijn Scholten van ggz inGeest over groepstraining gericht op de afbouw van het gebruik van antidepressiva. Parool, 12 januari. ‘Aan de andere kant moet je mensen ook niet behandelen alsof ze het toch niet begrijpen. Je kunt voor zo’n brede dragerschapstest best een onomstreden pakket van ziektes samenstellen waarover mensen goed geïnformeerd zelf een afweging kunnen maken.’ Martina Cornel, hoogleraar maatschappij- en gezondheidszorggenetica, over toekomstige ouders die zich kunnen laten testen op dragerschap van verschillende erfelijke ziektes. Trouw, 14 januari.

Foto Mark van den Brink

‘Ze kunnen ervoor kiezen, maar dat gebeurt zelden. In ons ziekenhuis is de behandeling overigens verboden. Bij de evaluatie van de Embryowet in 2006 heeft de raad van bestuur besloten dat embryodonatie niet mag worden uitgevoerd, omdat er geen enkele genetische verwantschap is tussen het kind en de wensouders. Dat kan belastend zijn voor het kind.’ Roel Schats, ivf-arts, over het afstaan van eigen restembryo’s aan andere paren met een kinderwens. Volkskrant, 15 januari.

In 2009 startten VUmc, AMC en het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis gezamenlijk het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA). Gemma Kenter, hoogleraar gynaecologische oncologie in VUmc én AMC, leidt de ménage à trois. n Ursula Wopereis

Mannenwereld “Tijdens mijn studie vond ik veel aspecten van de geneeskunde leuk, maar gynaecologie trok me het meest. Het was destijds nog een mannenwereld, 10% van de gynaecologen was vrouw. Goede rolmodellen ontbraken. De vijf V’s van Gemma Kenter Verwanten man, twee volwassen kinderen Vrije tijd fietsen, zingen en optreden met ons gynaecologencabaret Vakantie overal waar je kunt fietsen Voer Italiaanse keuken Vervoermiddel Brompton, stadsfiets, tandem en toerfiets

In een mannenwereld wordt bovendien met mannenogen naar kwaliteiten gekeken, maar dat heeft me nooit belemmerd om mijn weg te vinden.”

Synergie “Ik ben elf jaar chef de polikliniek geweest in Leiden, daarna heb ik me gespecialiseerd in gynaecologische oncologie. Samen met pathologie en immunologie hebben we een onderzoekslijn ontwikkeld naar de late effecten van baarmoederhalskanker en naar hpv, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Die drie partijen versterkten elkaar echt, dat was een heel mooi proces. Het preventieve hpv-vaccin zit inmiddels in het Rijksvaccinatieprogramma. Ik zou graag zien dat het ook wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, zodat meisjes die om welke reden dan ook niet zijn gevaccineerd, dat alsnog laten doen. Het is zuur als de portemonnee bepaalt wie meedoet.” Ménage à trois “Hetzelfde enthousiasme als in Leiden zie ik terug in de samenwerking tussen VUmc, amc en AvL. Als hoofd cgoa vind ik met name het bruggen bouwen, het samen iets voor elkaar krijgen, geweldig leuk. Inmiddels werken de

Gemma Kenter (Amsterdam, 1952) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde in Leiden de opleiding tot gynaecoloog. Van 1986-1997 was Kenter chef de polikliniek in het LUMC, waar ze in 1991 promoveerde, zich verder specialiseerde in de gynaecologische oncologie en in 2005 hoogleraar werd. Sinds augustus 2009 is Gemma Kenter hoogleraar gynaecologische oncologie in VUmc en UvA en hoofd CGOA.

gynaecologen op de drie locaties op dezelfde wijze en ontwikkelen we stapsgewijs en in samenspraak met de medisch oncologen, radiotherapeuten, pathologen en radiologen uniforme richtlijnen voor de aanpalende disciplines. Met de verpleegkundigen stroomlijnen we ondertussen de zorgpaden. Wat ingewikkeld is: elke organisatie heeft eigen regels, maakt eigen keuzes en werkt met eigen ict-systemen. Alle data gaan in drievoud. En het reizen tussen de locaties is tijdrovend, maar onvermijdelijk. Wat wel fijn is: dat laatste kan op de fiets.”

Tandem “Ik fiets overal waar gefietst kan worden, in het dagelijks leven en in mijn vrije tijd. Van Amsterdam naar Rome, de Noordzeeroute, ZuidItalië… fietsvakanties zijn heerlijk. Vroeger gingen we met zijn vieren,

Tracer 1 – 1 3 januar i 201 1 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

nu met zijn tweeën, op een tandem die je in twee koffers kunt meenemen. Ideaal.”

Ambitie “Mijn belangrijkste ambitie is om ons elftal aan gynaecologen op één locatie te krijgen. We hoeven geen eigen gebouw, een vleugel in een van de locaties volstaat. Vanzelfsprekend blijven we dan wel beschikbaar voor de overige centra voor consulten, onderzoek, opleiding en alles wat daarbij komt kijken. Die concentratie in expertise is een enorm belangrijke ontwikkeling. Ik zou het fantastisch vinden als er één groot Amsterdams oncologisch centrum zou komen dat gedragen wordt door VUmc, amc en AvL. Daar wordt al over gedacht. Ik hoop dat er voldoende spirit is om het werkelijk gestalte te geven.”

‘Het voldoet naar mijn idee niet aan de criteria zoals die zijn gesteld in de wet BOPZ, het juridische kader waarmee vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd. Die wet stelt namelijk dat er een duidelijk doel of effect moet zijn. En dat is hier volgens mij niet duidelijk.’ Brenda Frederiks, docent gezondheidsrecht, over de behandeling van Brandon die al drie jaar is vastgeketend in een centrum voor psychiatrische zorg. ncrv, radio I, 19 januari. ‘Ik pleit daarom voor een dierenCSI : een expertiseteam dat sporen veiligstelt en pathologisch onderzoek doet na een misdrijf, zodat het Openbaar Ministerie (OM) genoeg munitie heeft om een dader voor de rechter te brengen.’ Forensisch patholoog Frank van der Goot over meer forensisch onderzoek om dierenmishandeling goed aan te pakken. Spits, 19 januari.

9


Prikbord

Aangeboden: opleiding tot lotus

foto Paul le Clercq

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten zijn wel erg bijzonder.

worden regelmatig gevraagd om mee te doen met grote oefeningen, maar ook bij bedrijven helpen we bij de opleiding tot bedrijfshulpverlening.” Op 9 maart start ze een nieuwe opleiding. “Het eerste jaar van de opleiding is gewijd aan grimeren en acteren. Je leert precies hoe je een bloederige wond kunt maken en hoe je je als slachtoffer moet gedragen. Het jaar daarna leer je scenario’s van ongelukken te bedenken en simulaties op te zetten.” Om deel te nemen aan de opleiding is een ehbo-diploma vereist. “De opleiding neemt twee avonden per maand in beslag en kost ongeveer 250 euro.”

De jubilaris

25 jaar

Medewerkers die 12,5, 25, 40 en zelfs 50 jaar aan VUmc verbonden zijn, blijken geen uitzondering. Elke dag is er wel een medewerker die zijn of haar jubileum viert. Voor hen is het gras nergens groener dan hier. Deze keer Emma Collette, sectiehoofd klinische en neuropsychologie.

foto Paul le Clercq

werd mijn jubileum pas een half jaar na dato ontdekt.”

Sinds wanneer werk je bij VUmc? “Ik ben op 15 augustus 1985 als psycholoog begonnen bij de faculteit geneeskunde. Twee jaar later startte het VU ziekenhuis met een afdeling medische psychologie. Ik was de eerste die zich hier met de psychologische zorg voor volwassenen ging bezighouden. Dat vak stond indertijd nog in de kinderschoenen. Door de overgang van faculteit naar ziekenhuis

Wat doe je precies? “Ik ben sectiehoofd, dus houd ik me ook bezig met leidinggeven, maar als medisch psycholoog heb je drie taken. In de eerste plaats helpen wij kwetsbare patiënten die psychologische hulp nodig hebben om hun chronische of fatale ziekte een plaats te geven. Daarnaast verzorgen we onderwijs aan geneeskundestudenten over communicatie en attitude in hun omgang met patiënten en trainen we arts-assistenten. En ook doen we mee aan wetenschappelijk onderzoek.” Nooit overwogen elders aan de slag te gaan? “Eigenlijk ben ik een type dat graag wortel schiet; ik verwacht dat ik over 15 jaar vlak voor mijn pensioen hier mijn veertigjarig jubileum

vier. Maar ik doe ook precies het werk dat ik wil doen. Medische psychologie in een academische setting, met complexe patiënten, existentiële problematiek, hoogtechnische zorg en dokters in opleiding.”

Multiculturele ontmoeting in De Waver Geneeskundestudentes en hun moeders, zussen, tantes, nichtjes en vriendinnen kwamen op zaterdag 22 januari naar VUmc voor een multiculturele ontmoeting. Zij kregen een afwisselend programma voorgeschoteld van voordrachten en workshops. Zo legde Martin van Roosemalen, hoofd unit voeding, met zijn ‘Wilt u halal, kosher of stamppot?’ uit, hoe VUmc omspringt met religi-

euze voedingsbehoeftes. Karima Farhat, internist en nefroloog, gaf een klinische les over diabetes, de vrouwen konden trainen op hechten en prikken en Mohamed Ben Ayad, islamitisch geestelijk verzorger, besprak de dilemma’s waar moslim studenten tegenaan lopen. Daarnaast waren er rondleidingen, ondermeer naar Kinderstad.

Hoe heb je je jubileum gevierd? “Mijn team verraste me met een cadeau toen we bij elkaar waren om afscheid te nemen van een medewerker. Ze gaven me een iPod shuffle, zodat ik tijdens het hardlopen naar muziek kan luisteren. Verder ga ik binnenkort met de andere sectiehoofden uit eten. Bij een 25-jarig jubileum krijg je een half maandsalaris extra en een deel daarvan heb ik besteed aan een mooi horloge. Wat ik met de Bijenkorf-bonnen ga doen, moet ik nog bedenken.”

Lorenzo

10

Mooi zo Margriet de Bruijne, praktijkopleider verpleegkunde, is enthousiast over de reacties van collega’s. “Of het nu aan de oproep op intranet ligt of aan het stukje in Tracer, maar ik heb inmiddels tien computers voor Sierra Leone. We sturen binnenkort een container met allerlei spullen, dus daar kunnen deze computers mooi bij.” n MK

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Foto Mark van den Brink

Bij rampoefeningen zijn ze onontbeerlijk: de acteurs die voor slachtoffer spelen, de zogenaamde lotussen. Met kunstig gemaakte verwondingen en overtuigende acteerprestatie helpen ze om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Corina Bestebreur, medewerker medisch administratie icv, is lotusinstructeur. “Toen ik mijn eerste baan kreeg, heb ik meteen een ehbo-cursus gevolgd. Je moet er niet aan denken dat er iemand op de grond valt en dat je niet weet wat je moet doen. Daar leerde ik het fenomeen lotus kennen. Lotus staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Inmiddels ben ik instructeur en we hebben vorig jaar met een groepje een nieuwe lotuskring De Saen opgericht. We

Westflank Wie de bouw van de Westflank van dag tot dag wil volgen kan via webcams live meekijken met de bouw. Er zijn onlangs namelijk twee webcams op het ziekenhuis gemonteerd. De beelden zijn te vinden op www.VUmc.nl/webcam-westflank1 en www.VUmc.nl/webcamwestflank2.

10

Tracer nr 2, 27-01-2011  

Personeelsblad VU medisch centrum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you