Page 1

21 maart 2013 – nummer 6

Hulp voor collega’s in nood

VUmc-ers bedankt

ICT-teams kennen proces

‘Doeners moeten er ook zijn’

In spagaat tussen twee culturen

Medewerkers die in financiële problemen raken, kunnen een beroep doen op het personeelsfonds  ▶ pagina 2

Met feestelijk verpakte hyacinten en narcissen bedankte de raad van bestuur alle VUmc-ers voor hun inzet  ▶ pagina 3

De multidisciplinaire teams van ICT zijn gespecialiseerd in een deel van de kern- en ondersteunende taken  ▶ pagina 4

Ben van Eijsden begon in 1965 als timmerman bij het VU Ziekenhuis en hielp het met blote handen opbouwen ▶ pagina 7

Vrouwen van buitenlandse oorsprong vinden gelijkheid vanzelfsprekend, maar de familie denkt daar soms anders over ▶ inDrukken

CAOonderhandelingen

Papa Cupcake trakteert kinderafdeling Kinderverpleegkundige Heavenly Dubois heeft een schaal vol cupcakes ontvangen van ‘Papa Cupcake’, Edwin Petri. Sinds deze maand staat de afdeling kindergeneeskunde op zijn lijstje van goede doelen die hij regelmatig een traktatie stuurt. Als

hij een nieuwe smaak wil uitproberen of wanneer er onverhoopt cupcakes over zijn, brengt Papa Cupcake ze naar een van zijn projecten. Bakkerszoon Petri verkoopt online cupcakes en brownies. Ze worden gemaakt bij bakkerij Het Zonnelied

in Zeewolde, waar zoveel mogelijk biologische seizoensproducten uit de regio worden gebruikt. In tegenstelling tot de cupcakes die je in de supermarkten aantreft, heeft Papa Cupcake een grote variëteit aan smaken. Van zoete appel of banaan,

tot hartige geitenkaas/tomaat of broccoli/rode peper. Motto van het jonge bedrijf is goed te doen, eerlijk te zijn, om te verbinden en om te verrassen.

Deltaplan damt overstroomde wachtlijst in De wachtlijst voor transgenders is lang, veel te lang. Jaarlijks melden zich zo’n 300 volwassenen en 150 kinderen en adolescenten aan bij het genderteam. Voor de diagnose kan worden gesteld zijn ze anderhalf jaar verder. Mannen opgesloten in een vrouwenlichaam en vrouwen in een mannenlichaam staan te springen om hulp. n Monique Krinkels Dat het diagnostische proces en de fysieke transitie tijd kost totdat het lichaam past bij de identiteit, is evident, meent Mick van Trotsenburg, gynaecoloog en directeur van het multidisciplinaire kennis-en zorgcentrum voor genderdysforie. “Tenslotte is het een ingrijpend proces. Maar het mag niet zo lang duren dat mensen uitwijken naar centra die minder zorgvuldig maar sneller zijn of ongecontroleerd met zelfmedicatie starten”, waar-

schuwt hij. Om patiënten binnen een redelijke termijn te kunnen helpen, heeft het genderteam samen met het adviesbureau DePraktijk een deltaplan ontworpen. Dat moet een einde maken aan de overstromende wachtlijsten.

Meer dan gedacht De tijd tot het eerste screeningsgesprek valt relatief nog mee. “Dat gebeurt binnen drie maanden, omdat we van verschillende kanten informatie moeten krijgen.” Tijdens die screening blijkt vaak dat de patiënt ook andere psychische problemen heeft. Ongeveer een derde van de mensen wordt eerst naar een regionale ggz-instelling doorverwezen voordat het genderteam iemand in behandeling neemt. Voor de overige patiënten begint het lange wachten, alleen al tot de start van de diagnostiek meer dan een jaar. Het aantal transgenders in Nederland wordt vaak onderschat. “Volgens het Centraal Plan Bureau zitten 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen in een verkeerd lichaam. Het gaat

dus om zo’n 48.000 Nederlanders. Idealiter zou de behandeling van deze transgenders in totaal zo’n vier jaar in beslag nemen, maar in werkelijkheid duurt het soms wel acht jaar.” De behandeling valt uiteen in vier fases. Na de initiële screening en de diagnose volgt de real life experience, waarin mensen zich in alle situaties in de gewenste identiteit gedragen, een hormoonbehandeling, en tenslotte de operaties, gevolgd door een langdurige, soms levenslange nazorg.

Lastige financiering Eén van de problemen waar het genderteam mee kampt, is dat genderdysforie geen eigen dbc heeft. Er zijn bovendien twaalf afdelingen bij betrokken, wat het nog complexer maakt. “De vergoeding door verzekeraars is daardoor ingewikkeld. Zo heet de hormoonbehandeling opeens een behandeling van de schildklier of een operatie een ingreep bij kanker. We hebben dat aangekaart bij dbc-onderhoud en hopelijk krijgen we vanaf

volgend jaar eigen dbc’s.” Dat lost meteen ook een ander probleem op: de bekostiging van de psychologische diagnostiek en begeleiding tijdens de transitie. “Dat betaalde VUmc tot nu toe uit de algemene middelen, maar de raad van bestuur heeft laten weten dat daar een einde aan komt.” Zorgverzekeraars hebben eind vorig jaar meer dan twee miljoen euro beschikbaar gesteld om het Deltaplan uit te voeren. “In de komende twee tot drie jaar zullen jaarlijks 150 patiënten extra de diagnostiek instromen, een stijging van 50%. De daaropvolgende hormoonbehandeling is geen knelpunt, maar de operaties natuurlijk wel weer. Daarom hebben we in de avonduren 29 ok-sessies ingekocht. Verder hebben we tijdelijk meer mankracht gekregen, zowel medici als psychologen en administratieve ondersteuning. Wij hopen hiermee de ergste achterstanden te kunnen wegwerken en vanaf 2014 met een structurele financiering van de transgender zorg te kunnen werken .”

Foto Mark van den Brink

De door het kabinet aangekondigde nullijn voor de zorg in de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 doorkruist de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc, die op 7 februari van start gingen. Als dat voorstel doorgaat, is er geen enkele ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden die geld kosten. Van een salarisverhoging in een nieuwe cao zal dan geen sprake zijn. Dat zou een hard gelag zijn voor alle partijen, vindt Jan Kimpen, onderhandelaar namens de nfu. “We gingen de onderhandelingen in in de wetenschap dat er maar beperkt ruimte zou zijn voor loonsverhoging. Maar de dreiging van helemaal geen loonsverhoging is het andere uiterste.” Voordat het onderwerp loonsverhoging weer op de onderhandelingsagenda komt, zal er duidelijkheid moeten komen over de kabinetsplannen. Op 25 maart worden de onderhandelingen voortgezet. Meer weten over arbeidsvoorwaardenkoers en de cao-inzet van de nfu, zie www.nfu.nl.

IVF centrum op nummer 1 Het IVF centrum van VUmc blijkt ook in 2011 de beste kliniek in Nederland te zijn voor vruchtbaarheidsbehandeling. Elke keer als een bevruchte eicel wordt teruggeplaatst in de baarmoeder is de kans op zwangerschap 37,2 procent. Er zijn in 2011 bij VUmc 1.963 cycli gestart. Daaruit zijn 703 eenlingen, 25 tweelingen en 3 drielingen geboren. Gemiddeld scoren de Nederlandse ivf-centra 27%, meldt de gynaecologenvereniging nvog. Er zijn in 2011 4.892 baby’s met behulp van ivf ter wereld gekomen; één op de 37 baby’s in Nederland is een ivf-kind. Het amc en umc Groningen staan samen met het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven onderaan de lijst. Daar is de kans op een zwangerschap na een ivf-behandeling slechts 24%. n MK

Nieuwe OR gekozen Op 19 maart 12.00 uur eindigde de verkiezingsstrijd om de 21 zetels van de ondernemingsraad. Het opkomstpercentage was 21%. In de or verkozen zijn: Willy Arjaans (nu’91), Klaske van den Berg, Roel Blanken (nu’91), Carmelita Burleson (Abvakabo fnv), Erik Fokke, Erik van Halsema (Abvakabo fnv), Emile Heilbron, Frank Hendriks, Marleen Hendriks, Nijen Hermans (nu’91), Andy Higgs (Abvakabo fnv), Henriëtte de Jong, Alice Lindner (Abvakabo fnv), Guus Mollet (Abvakabo fnv), Hubert Passial, Ria Poort-Keesom, Jan Rauwerda (ac/fbz), Patrick Roest, Nora van der Schot-Uijlings, Eric Sweers, Janneke Vos (Abvakabo fnv). Meer informatie: intranet. VUmc.nl/orverkiezingen.


Het verhaal van Hedwich Breuker

‘Als je wilt werken, moet je de boer op’ Werk zoeken, teleurstellingen verwerken, bakens verzetten, investeren, doorzetten, kansen grijpen en… werken als onderzoeksassistent in VUmc. Het verhaal van Hedwich Breuker.

bij het zoeken naar een stageplaats.

n Ben de Graaf

Bakens verzetten Nadat ze met haar gezin terugkeerde uit het buitenland, kreeg Breuker een tijdelijk contract bij mee NoordWest Holland in Haarlem. In juni 2010 raakte ze haar baan kwijt. Na ettelijke mislukte sollicitaties vroeg ze zich af wat ze nu eigenlijk het liefste wilde. “Omdat ik op de universiteit in Maastricht gezondheidsvoorlichting en -opvoeding gestudeerd had, leek me patiëntenvoorlichting in een ziekenhuis een geschikte functie. Maar daar kwam ik niet tussen. Ik

Hedwich Breuker heeft er alles aan gedaan om bij VUmc als onderzoeksassistent aan de slag te kunnen moest mijn bakens verzetten.”

Stagelopen Op de site van VUmc zag de Haarlemse vacatures voor onderzoeksas-

sistent. Ze voert gesprekken, maar de verlossende baan krijgt ze niet. Een onderzoeker vertelt haar dat ze een mooi cv heeft, maar te weinig ervaring met databestanden. Dus

Foto Mark van den Brink

Voor veel Tracer-lezers is werken in VUmc de gewoonste zaak van de wereld. Dagelijkse kost. Voor Hedwich Breuker (56) ligt dat anders. Ze heeft nu een betaalde baan bij de afdeling sociale geneeskunde als onderzoeksassistent bij de Monitor zorggerelateerde schade. Maar er ging wel wat water door de Amsterdamse grachten voor het zover was.

besluit Breuker dat ze bij VUmc stage wil gaan lopen om deze ervaring te krijgen. Voor de zoveelste keer hangt ze bij Wessel Haytink van p&o aan de telefoon. Of hij haar kan helpen

Ambitie Haytink stuurt haar brief rond binnen het emgo instituut. Daniëlle Jansen, onderzoeker bij huisartsgeneeskunde reageert. Op 1 november 2011 start Breuker met haar stage en leert ze werken met grote databestanden. Maar haar ambitie is nog steeds: betaald werk. Ook Jansen stuurt een brief rond. Dit levert onder andere een reactie op van Martine de Bruijne van Safety 4 Patients, afdeling sociale geneeskunde. Op 1 mei 2012 heeft Breuker haar zo vurig gewenste betaalde baan. “Je moet tegenwoordig – zeker als je wat ouder bent – de boer op”, weet ze. “Je laten zien. Bellen. Nog eens bellen. Maar… je moet ook de kans krijgen. VUmc gaf me die kans. En uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon goed werk leveren.” En dan? Officieel loopt haar contract op 1 mei 2013 af, maar ze heeft al een verlenging tot 1 juli. En dan? “Dan ga ik weer achter werk aan.” En als mensen door dit artikel op ideeën komen om jou binnen VUmc aan het werk te houden? “Dan heb ik daar uiteraard geen bezwaar tegen!”

Personeelsfonds helpt medewerkers uit de nood Het zal je maar gebeuren. Je bent aan het sparen om een baby te adopteren, maar het kindje arriveert vroeger dan verwacht en je hebt een gat in je begroting. Het overkwam een medewerker van VUmc. De oplossing: een lening afsluiten bij het personeelsfonds, werkte perfect. En ze leefden nog lang en gelukkig. n Terri Kester

Het bovenstaande is slechts één van de vele voorbeelden uit de geschiedenis van het personeelsfonds. Volgens Cees Wildenburg, sinds 2000 penningmeester van het fonds, bestaat het al sinds 1967. In het begin bedroeg de contributie maar liefst één tot vijf gulden. Tegenwoordig is men coulanter: medewerkers die krap zitten hoeven niet meer dan vijftig cent per maand te betalen – al is een grotere bijdrage welkom. Bovendien kun je lid worden op het moment dat de lening wordt afgesloten.

Gunstige voorwaarden In het verleden voerde Wildenburg intakegesprekjes met kandidaatleners, maar sinds een jaar of vijf is

Tracer

dat niet meer nodig. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de lening gebruikt om je vakantie te bekostigen, al heeft het fonds in feite dezelfde functie als een bank. Een bank met zeer gunstige voorwaarden. De afbetaling wordt zo pijnloos mogelijk geregeld, namelijk door het bedrag in mindering te brengen op het salaris, en het rentepercentage, dat wordt gedicteerd door de Belastingdienst, is de droom van iedereen die wel eens geld leent (momenteel 3 procent). De administratieve kant van zo’n lening, met een maximum van anderhalf netto maandsalaris tot 7.000 euro, wordt geregeld via p&o. Vervolgens brengt de medewerker op woensdagochtend een

bezoekje aan Cees Wildenburg om een schuldbekentenis te tekenen, en het geld wordt overgemaakt.

Nijpende gevallen Naast deze simpele leningen is er ook een aantal mensen dat echt in de problemen zit en voor hulp aanklopt bij bedrijfsmaatschappelijk werk. Voor de financiële kant van hun problemen worden zij, vaak ook op aanraden van collega’s, doorverwezen naar het personeelsfonds. Wildenburg: “Soms dreigt stroomafsluiting en zelfs huisuitzetting. De gesprekken worden gevoerd door bedrijfsmaatschappelijk werk, maar de financiële ondersteuning komt van ons fonds. In de meest nijpende gevallen is schuld-

sanering noodzakelijk. Uiteindelijk is er dan meestal sprake van een gedeeltelijke gift, naast de lening.” Eind 2012 telde het personeelsfonds 161 lopende leningen, waarvan 78 dat jaar waren afgesloten. Het totale bedrag aan nieuwe leningen, dat in 2010 opliep tot boven de twee ton, bedroeg verleden jaar ruim 170.000 euro. Wildenburg houdt de cijfertjes goed in de gaten, maar het gaat hem toch vooral om het verlichten van de financiële nood van medewerkers van VUmc.

12e jaargang nr 6, 21 maart 2013

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Gert de Jager, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Osvaldo Heredia Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2013 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 4 april Deadline voor kopij is 27 maart om 12.00 uur.

2

Plukker unplugged

Driehonderd

‘I

k schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte.’ Wijze woorden van Blaise Pascal, beroemd wiskundige en filosoof (en – laat de nieuwe Paus het maar niet horen – verklaard tegenstander van de Jezuïeten). Het is inderdaad gemakkelijker over Fred Plukker, voorzitter een onderwerp uit te weiden dan om van de raad van bestuur je te beperken tot de hoofdzaak. Ik weet daarvan mee te praten. Vroeger, als student, schreef ik dikke scripties. Dik is degelijk, dacht ik. Inmiddels, vele jaren later, ben ik van het scriptiesyndroom genezen. Schrijf ik nu iets, dan vraag ik me niet langer af: wat kan ik nog meer vertellen?, maar: wat gaat er mis als ik de zin die ik zojuist heb opgeschreven, weglaat? Dit stukje telt exact driehonderd woorden. Ik heb het nog niet af,

Tracer 6 – 2 1 maar t 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

maar ik kan nu al zeggen dat het er driehonderd zijn. Geen 299, geen 301. Hoe ik dat weet? Omdat ik straks, als ik uitgepraat ben, net zo lang blijf schrappen totdat ik op de driehonderd zit. Het is moeilijk in je eigen tekst te snijden, maar bijna altijd wordt die er beter van. Daarom pleit ik voor strenge quota in het schriftelijk en digitaal verkeer. In elk geval bij teksten die bedoeld zijn om beslissingen op te baseren. Elke zin zou getoetst moeten worden op één vraag: komt de lezer tot een ándere conclusie wanneer de zin achterwege blijft dan wanneer ze er in blijft staan? De neiging om uitgebreide stukken te schrijven komt, ook bij VUmc, voort uit zorgvuldigheid. Een te prijzen eigenschap. Maar ook hier geldt: het betere is de vijand van het goede. Lange verhalen leest niemand; zij schieten hun doel voorbij. En voordat dit stukje hetzelfde lot ondergaat, stop ik. Aan het eind van deze zin kom ik nog vier woorden te kort. Maar nu niet meer.


Opvallend

!

VUmc-ers bedankt!

Foto Jean-Pierre Jans

Neuroloog Jaap Reijneveld, moleculair bioloog Tom Würdinger, en Henk Verheul en Koen van der Mijn van de afdeling medische oncologie ontvangen van kwf Kankerbestrijding ruim een half miljoen euro voor interdisciplinair onderzoek naar een nieuwe methode om vroegtijdig de respons van patiënten met een glioblastoom (gbm) op hun behandeling te bepalen. gbms kunnen worden onderverdeeld in een aantal genetische subtypen die verschillen in gevoeligheid voor behandelingen. Onderzoekers van VUmc cca ontdekten eerder dat bloedplaatjes in het bloed van individuele gbm patiënten ten tijde van de diagnose een afspiegeling vormen van hun tumoren. Indien dat ook tijdens de behandeling het geval is, zou de respons op behandeling meer objectief en tijdig kunnen worden gevolgd.

Als dank voor de inzet het afgelopen half jaar, gaf de raad van bestuur aan alle medewerkers een cadeautje: feestelijk verpakte hyacinten- en narcissenbollen. ‘Een nieuwe lente, een nieuw begin’ is het motto. In totaal deelden de leden van de raad van bestuur, aangevuld met medewerkers van sbp, p&o en communicatie, 5.000 lentetasjes uit. De sympathieke geste werd enthousiast ontvangen door de medewerkers.

Maat auto bepaalt parkeerbijdrage Het parkeertarief voor medewerkers wordt vanaf volgende maand afhankelijk van de grootte van de auto. Hiermee wil directeur parkeerbedrijf VU-VUmc Jan Paul Paardekooper de garages onder het ziekenhuis en de polikliniek efficiënter gaan gebruiken. “Door het tarief per cm2 te berekenen, betaalt de eigenaar van een klein stadsautootje beduidend minder dan de bestuurder van een grote suv of space wagon. Een Smart neemt bijvoorbeeld maar 417 cm2 in beslag, een Jeep 935 cm2 en een Renault Espace zelfs 1.020 cm2. Het is logisch om een auto die twee keer zoveel ruimte in beslag neemt ook twee keer zoveel te laten betalen.” Het idee om een tarief per vierkante centimeter vast te stellen is afkomstig van het technologiebedrijf tkh. Waar zij echter camera’s gebruiken om de grootte van de auto automatisch vast te stellen, berekent VUmc dat met het door medewerkers opgegeven merk. tkh is al op diverse plaatsen bezig het nieuwe systeem te introduceren. “Wij gaan de komende maanden ook aan die pilot deelnemen”, aldus directeur van het facilitair bedrijf Karel Stegenga. “Bijkomend voordeel is dat

je met camera’s ook het over de lijnen parkeren, een bron van ergernis voor velen, kan aanpakken. Als het naastgelegen parkeervak daardoor niet meer gebruikt kan worden, moet de ruimparkeerder daar ook voor betalen.” Voor automobilisten met een modale auto pakken de nieuwe parkeertarieven neutraal uit: bij hen staat op het loonstrookje van april hetzelfde bedrag voor parkeren vermeld dat zij gewend zijn. “Maar ik verwacht dat we in totaal meer parkeergeld zullen ontvangen dan we tot nu doen”, aldus Stegenga. “Veel medewerkers met een parkeerpas komen niet uit de stad en hebben ruime auto’s. Dat extra geld komt overigens niet in de algemene middelen. Dat gaan we gebruiken om het gebruik van de (elektrische) fiets te stimuleren en de fietsenstallingen beter in te richten.” Begin april krijgt iedereen met een parkeerpas een e-mail met het verzoek het merk en type auto plus het kenteken door te geven. Voor het einde van de maand laat het parkeerbedrijf VUVUmc de betrokken medewerkers weten wat het tarief voor parkeren wordt. Meer informatie: parkeren@VUmc.nl, tst. 43444.

Inflight nieuws over Doctor2Doctor Zit je in het vliegtuig op weg naar een zonnige bestemming, kom je opeens je eigen werkgever tegen. In het ‘inflight magazine’ Holland Herald, het tijdschrift voor passagiers van de klm, stond een uitgebreid artikel over Doctor2Doctor en de manier waarop VUmc-medewerkers het Moi Referral and Teaching Hospital in Eldoret, Kenia helpen. Het project wordt samen met klm AirCares en klm Health Cares uitgevoerd. Volgens klm-arts Noud Schel is het bijzondere van de manier van helpen, dat het initiatief

helemaal bij de Kenianen ligt. “De dokters daar laten ons weten wat ze nodig hebben”, vertelt hij. VUmc-medewerkers behandelen patiënten, terwijl zij toekijken en daarna voeren de Keniaanse artsen de behandeling zelfstandig uit. Ook komen er regelmatig Keniaanse artsen en verpleegkundigen naar Nederland om hier hun kennis te vergroten. klm stimuleert haar passagiers om Flying Blue Miles te doneren aan het project. Meer informatie: www.VUmc.nl/doctor2doctor.

VUmc is goed vertegenwoordigd in het nieuwe onderzoeksprogramma Sport. Maar liefst vier projecten worden gefinancierd door het ministerie van vws, noc*nsf en de Stichting Innovatie Alliantie. Er is dit jaar in totaal 9,75 miljoen euro beschikbaar om het sportonderzoek in Nederland naar een hoger plan te tillen. Tineke Abma, hoogleraar participatie en diversiteit bij de afdeling metamedica, gaat onderzoeken wat de betekenis van sport is voor het leven van chronisch zieken. Onder de titel ‘Smart moves!’ gaat Amika Singh, onderzoeker bij sociale geneeskunde, een effectief en haalbaar beweegprogramma ontwikkelen gericht op het bevorderen van cognitieve prestaties van adolescenten. Evert Verhagen, onderzoeker bij sociale geneeskunde, gaat uitzoeken of kinderen meer sportief bewegen als de verkeersveiligheid is verbeterd. Het project levert een leidraad op met adviezen over de fysieke inrichting van schoolzones waar kinderen veilig en gezond kunnen sporten en bewegen. Verhagen is daarnaast projectleider van het onderzoek of de enkel-App, de balanstraining voor mensen met een enkelblessure, leidt tot een betere therapietrouw in vergelijking met de gebruikelijke therapieën.

Linda Bosch heeft een kwf-fellowship voor translationeel en toegepast kankeronderzoek gekregen. Haar onderzoek richt zich op het voorspellen van de respons op chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. In haar promotieonderzoek heeft ze een kandidaat moleculaire marker gevonden, die een slechte respons op irinotecan voorspelt. In het fellowship wil ze deze marker verder valideren en de tumor biologie rondom deze marker in relatie tot de chemotherapie onderzoeken.

Annemiek van der Steenhoven

Sandwich Toen ik aan mijn opleiding tot psychiater begon was psychotherapie nog oneindig. Dat was zelfs juist de basis van therapie on analytic lines. Een probleem ervaren was genoeg om voor deze behandeling in aanmerking te komen. In die tijd werden ook, al was de diagnose nog niet met zekerheid gesteld, de psychiatrische behandelingen vergoed. Een behandelovereenkomst was niet verplicht en er was al helemaal geen hkz of rom. Managers maakten roosters en organiseerden wat en behandelaren deden zo goed mogelijk de behande-

ling volgens normen van de beroepsgroep. Toch waren er kennelijk redenen om toen, ongeveer 20 jaar geleden, de cursus ‘fris in de sandwich’ te ontwikkelen, voor professionals die klem zaten tussen managers en cliënten. Ik kan me nu achteraf niet goed voorstellen welke problemen we toen inbrachten. Wel werden alle cursisten energieker, creatiever en spraken na een paar keer veel positiever over hun werk. Maar de sandwich? Wie zat daar in?

Tracer 6 – 21 maar t 2 01 3 – O rg a n isat ie – O n d er zo ek – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Tussen wat dan toen in die tijd? Ik vermoed dat een dergelijke cursus nu zou kunnen rekenen op grote belangstelling. Professionals in de ggz worstelen met het ingeklemd zitten tussen aan de ene kant het voldoen aan steeds hogere productie- en kwaliteitseisen en aan de andere kant dichtbij de cliënt en zijn familie blijven staan. De huidige visie vraagt zorgvuldige begeleiding: er aan werken dat de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie neemt over zijn behandeling, luisteren naar welke aspecten hij/zij belangrijk vindt, samen keuzes maken, het erbij betrekken van de familie, vrienden, samenleving. We zouden in de cursus nu eerst klagen over

de directies en managers die niet in staat zijn ons te vrijwaren van de enorme administratieve eisen. En dat in minder tijd. En we zijn bezorgd dat onze cliënten te kort zullen komen wanneer we alles doorvoeren. Daarna praten we over hoe we oude paradigma’s omzetten in ‘nieuwe’ evidence based methodieken, over hoe we verantwoording afleggen over wat we doen, in combinatie met het stimuleren van de eigen regie van de cliënt. Wat echt niet kan, daar maken we een punt van. We krijgen weer meer energie. En over 20 jaar kunnen we ons dit exact herinneren. Annemiek van der Steenhoven is psychiater

3


informatiebeveiliging

Nieuwe ICT producten en diensten Veiligheid wordt steeds belangrijker Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, ook voor VUmc. Hackers worden steeds actiever en slimmer én medewerkers werken steeds meer thuis of op hun eigen laptop of tablet. Dit maakt het lastig om de informatieveiligheid op het gewenste niveau te houden. Zo lang medewerkers zich thuis net zo bewust zijn van informatieveiligheid als op het werk, hoeft deze ontwik-

keling niet tot problemen te leiden. Het voorlichten van medewerkers over informatiebeveiliging staat dan ook hoog op de agenda van ict. De afdeling start met een zogenaamd Computer Emergency Responce Team. Dit team is gespecialiseerd in het opvolgen van incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en geeft daarnaast ook voorlichting en advies.

Half april maakt de dienst ICT een nieuwe start. De medewerkers gaan werken in multidisciplinaire teams, die allemaal zijn gespecialiseerd in een deel van de kern- en ondersteunende taken van VUmc. Op die manier kan ICT veel klantgerichter werken, verwacht ICT-directeur Ineke Molenaars. n Jeroen Kleijne “De essentie van de verandering is dat we klaar zijn voor een professionele ict-organisatie”, vertelt Ineke Molenaars. “Met de juiste mensen op de juiste plaats. Eigenlijk richten wij ook een soort zorgpaden in. We werken met multidisciplinaire teams, die de aandacht richten op hun deel van de organisatie.ict maakt daarmee een omslag van techniekgericht naar functie- en procesgericht werken. Iedereen weet precies waar het proces dat hij moet ondersteunen over gaat. ict is zo niet langer een belemme-

rende factor, maar kan een volwassen bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, onderwijs en onderzoek.”

Structureel beheren Ook het beheer van alle systemen pakt ict voortaan structureel aan. Molenaars: “Voorheen beheerden we de programma’s niet echt. De servers stonden te ‘knorren en snorren’ maar de updates van de programma’s bleven achter. Als je een applicatie of programma in beheer neemt, moet je er ook voor zorgen dat het up-to-date blijft. Dat is ‘lifecycle management’. ict gaat planmatig beheren wat er beheerd moet worden. De klant hoeft zich daar geen zorgen meer over te maken of een aanvraag voor in te dienen.” De nieuwe ict strategie is inmiddels vastgesteld door de raad van bestuur, inclusief het bijbehorende budget. “De ontbrekende functies worden ingevuld en het tekort aan expertise aangevuld. Half april beginnen we met de werving. De eerste twee maanden geven we vooral aandacht aan het inrichten van de nieuwe

teams en het maken van plannen. Vanaf half juni gaan we met onze opdrachtgevers binnen VUmc in gesprek om de verwachte dienstverlening af te bespreken. Met minder storingen, een snellere doorlooptijd van veranderingen en meer kennis van het proces, moet de klanttevredenheid omhoog. ict wordt daarnaast financieel een structureel onderdeel van de jaarlijkse planningscyclus.”

Flinke stappen De eerste grote uitdaging voor de vernieuwde dienst is de invoering van eva, het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Molenaars: “Over een half jaar hebben we flinke stappen vooruit gezet. Dan zijn we klaar voor eva en is de ict infrastructuur betrouwbaar. Ook hebben we samen met onze klanten de ict dienstverlening op een passende manier ingericht. Als dat allemaal gebeurd is, ben ik een nog gelukkiger mens.” ict heeft ook haar website verbeterd. zie intranet/ict

Informatiemanagers stemmen vraag en aanbod op elkaar af

4

De informatiemanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor projectaanvragen. Een van hen, Jaqueline Zoon, informatiemanager Sturing & Verantwoording heeft duidelijke plannen : “De komende maanden wil ik een goed beeld vormen door te praten met alle betrokkenen. Als informatiemanager wil ik duidelijkheid scheppen, bijvoorbeeld door een breed gedragen informatieplan op te stellen.” Ook haar collega Reino Petrona, informatiemanager Zorg heeft zijn doelen gesteld: “Ik ga er voor zorgen dat ict een structurele bijdrage levert aan het verbeteren van de patiëntenzorg en dat de beschikbare ict-middelen optimaal gebruikt worden. Medewerkers moeten mij en mijn team ervaren als hun vertegenwoordiger, belangenbehartiger en

opdrachtgever naar ict toe.” Kim Postma & Evelien de Rijk coördineren het informatiemanagement: “Wij houden ons de komende tijd met name bezig met het ontwikkelen en geven van workshops aan alle betrokkenen over het belang van informatiemanagement. Ook het opstellen van informatieplannen als onderdeel van de managementcontracten komt daarbij aan de orde. Het resultaat moet zijn dat we VUmc-breed onze ict- projecten gezamenlijk en planmatig opzetten en realiseren.”

Tracer 6 – 2 1 maar t 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Nieuw systeem voor videoconferenties De gezamenlijke umc’s hebben met het bedrijf Visions Connected een nieuwe videoconferentiedienst opgezet. Vanaf mei is deze dienst voor alle afdelingen beschikbaar. Edwin Mentink: “Het grote voordeel van de nieuwe dienstverlening is dat je er gemakkelijk bestaande videosystemen aan kunt koppelen en op een veilige manier hoogwaardige videoverbindingen kunt opzetten. De mogelijkheden voor videocommunicatie met mensen binnen én buiten VUmc nemen dus toe. Bovendien is deze basis uitstekend geschikt om bijvoorbeeld op afstand studenten te begeleiden. Bij ict is voldoende kennis aanwezig om het systeem op een goede manier te ondersteunen. Afdelingen die zelf niet over een videoconferencing systeem beschikken kunnen in het nieuwe systeem een videosessie boeken bij een andere afdeling die het systeem op dat moment niet gebruikt.”

delijk en integreert goed met Office. Sharepoint is online toegankelijk via teamwerk.VUmc.nl, een portal van de gezamenlijke umc’s. De portal is bedoeld om het samenwerken in teams en projecten te bevorderen en te vereenvoudigen. Ook zorgt teamwerk.VUmc.nl ervoor dat medewerkers flexibeler kunnen werken, omdat de portal via internet en dus ook thuis toegankelijk is. Meer informatie kun je vinden op de website www.teamwerk.VUmc.nl.

Wereldwijd inloggen met je eigen account Sinds kort kunnen medewerkers van VUmc met hun eigen account inloggen op het draadloze netwerk van andere universiteiten en umc’s binnen en buiten Nederland. VUmc heeft zich namelijk aangesloten bij ‘Eduroam’ van surfnet, dé internetprovider van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. De dienst ‘Eduroam’ maakt het mogelijk dat medewerkers van instellingen die zijn aangesloten bij surfnet elkaars wifinetwerken kunnen gebruiken. Op dit moment kunnen medewerkers van andere instellingen bij VUmc nog niet inloggen via Eduroam. De ict-afdelingen van VUmc en VU zijn hard bezig om de netwerkuitwisseling te verbeteren, zodat VUmc straks zelf ook Eduroam kan aanbieden. Meer informatie www.edurodam.nl of Franck Vader, f.vader@VUmc.nl.

Meer informatie via de servicedesk, tst. 40777.

wifi

ICT heeft drie informatiemanagers voor de domeinen Zorg, Onderwijs en Sturing & Verantwoording. Op dit moment is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is en meebeslist over nieuwe ICTprojecten. De coördinatie voor projectaanvragen ontbreekt, waardoor verschillende systemen met dezelfde functie naast elkaar worden gebruikt. De informatiemanagers moeten ervoor zorgen dat de projectaanvragen beter op elkaar worden afgestemd en dat de dienstverlening van ICT beter aansluit bij de wensen van hun domeinen.

Teams kunnen informatie delen dankzij Teamwerk Met ingang van deze maand kunnen medewerkers en afdelingen van VUmc met behulp van teamwerk.VUmc.nl veel gemakkelijker samenwerken en informatie delen. Met het programma Sharepoint kunnen mensen zelf websites opzetten voor teams en projecten zowel met collega’s van VUmc als met collega’s van de andere umc’s of externen. Op deze sites kunnen ze onder meer documenten delen en agenda’s bijhouden. Sharepoint is zeer gebruikersvrien-

view

‘De klanttevredenheid moet omhoog’

NFU sharepoints

ICT-directeur Ineke Molenaars presenteert verbeteragenda

videoconferencing

Foto mark van den brink

Een paar cijfers uit 2012 - Incidenten met informatiebeveiliging: 777 - Verzoeken om nader onderzoek in te stellen: 10 - Aantal tegengehouden mails (spam): 19.254.336 (70 procent van alle mail)

Wifi voor bezoekers Sinds 1 december kunnen alle bezoekers van VUmc in het hele ziekenhuis gratis gebruik maken van wifi. Samen met kpn heeft ict het gebruik van wifi een stuk eenvoudiger gemaakt. Als een bezoeker met zijn smartphone

of laptop zoekt naar wifi accesspoints en kiest voor kpn, wordt hij automatisch doorgelinkt naar de Hotspot-site van kpn. Als de bezoeker vervolgens akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden door een ‘vinkje’ te plaatsen, is hij direct verbonden met het internet.

ICT Servicedesk onderzoekt klanttevredenheid De servicedesk van ict vraagt gebruikers sinds deze week naar hun tevredenheid over de dienstverlening van de servicedesk. Als mensen contact hebben gehad met de servicedesk kan het gebeuren dat ze een korte vragenlijst krijgen. Ze beantwoorden dan een paar vragen over de kwaliteit van de dienstverlening. De servicedesk gebruikt de antwoorden om de dienstverlening te verbeteren. De servicedesk is te bereiken via tst. 40777 of ictservicedesk@VUmc.nl


Vacatures VUmc

Oproepen & advertenties

Agenda

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

Vacatures 11 maart tot 18 maart. Uiterlijke reactie datum zie intranet.

Symposium Kindermishandeling en Forensische radiologie De Amstel Academie organiseert op 3 april het symposium Kindermishandeling en Forensische radiologie met bekende sprekers, o.a. Esther Edelenbos kinderarts VUmc, Rick van Rijn kinderradioloog AMC, Reza Gerretsen, forensisch antropoloog en Frank van de Goot, forensisch patholoog. Wat is kindermishandeling, hoe worden de gevolgen van kindermishandeling in beeld gebracht en hoe komt een ouder/voetbaltrainer tot deze daad? Wat doe je als je dit signaleert? Het nieuws, een stoffelijk overschot gevonden, wat is de doodsoorzaak? Het forensisch onderzoek wordt gestart. Welke deskundigen zijn daarbij betrokken en welke rol speelt radiologie daarin? Het wordt een boeiende dag want niets is wat het lijkt… Spreek je dit aan en wil je hier meer over weten kijk op www.vumc.nl/symposium3april en download de flyer.

Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundig teamleider D2.2013.00006MV Ben jij een meester in leidinggeven en organiseren? Afdeling: polikliniek revalidatiegeneeskunde, Divisie II Verpleegkundig consulent voedingsteam D1.2013.00014YO Je bent verpleegkundige en je wilt samen met het voedingsteam alle aspecten van kunstmatige voeding optimaliseren, ontwikkelen en uitdragen? Afdeling: Dietetiek en voedingswetenschappen, Divisie I Verpleegkundige VHON/MDL D4.2013.00011MB Uitdaging zoekt verpleegkundige! Afdeling: Heelkunde Oncologie (VHON) / Maag-darm en leverziekten (MDL), Divisie IV

Paramedisch Logopedist D2.2013.00020MV Voor de afdeling KNO zijn wij op zoek naar twee logopedisten één logopedist voor het Schisisteam en één voor het SpraakTaalteam. Afdeling: audiologie & logopedie (KNO), Divisie II Staf/management - ICT Allround ICT support specialist D5.2013.00042WH Focus jij je op de informatiebeheer en -voorziening binnen radiotherapie? Afdeling: radiotherapie, Divisie V Wetenschappelijk onderzoek Biomedical data integration and Interoperability scientist D5.2013.00026WH Research on the intersection of two project consortia (BioMedBridges and TralT) Afdeling: pathology, Divisie V

Administratief/secretarieel Medewerker bedrijfsvoering D5.2013.00041YO Financiële administratie (boekhouding) voor de beheer BV van divisiebureau V Afdeling: Divisibureau V, Divisie V

Bureau Vrijwilligerszaken is verhuisd M.i.v. 1 Maart 2013 bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie: PK 7X 206 Alleen de locatie is gewijzigd, verder blijft alles bij het oude. Onze contactgegevens blijven: telefoon: 020 – 444 13 16 of 020 – 444 12 41 e-mail: vrijwilligers.info@vumc.nl

Ook onze ‘nieuwe’ deur staat voor jullie open! Met vriendelijke groet, Emilie Holthuizen, Geraldine van der Waal Pilot ‘Centraal Inschrijven Nieuwe Patiënten’ Nieuwe patiënten van de poliklinieken KNO, MKA, OOG en PCH dienen zich met ingang van dinsdag 2 april in te laten schrijven bij een centrale inschrijfbalie in plaats van direct naar de afdeling te gaan. De centrale inschrijfbalie is gelegen op de begane grond van de polikliniek achter de balie van patiëntenvoorlichting. Het betreft een initiatief van de projectgroep ‘verbetering telefonische bereikbaarheid’ van divisie II. In het kader van de komst van EVA is het van belang om het proces van inschrijven te optimaliseren en daarna automatiseren. De pilot wordt na 3 maanden geëvalueerd met de intentie om VUmc breed uit te rollen. Refereerbijeenkomst epidemiologie & biostatistiek Sprekers: Prof.dr. Maarten Boers, Jamie Kirkham Maandag 15 april 2013 aanvang 12:30 – 13:30 uur. collegezaal Maas, ziekenhuis 4 E, 11.1 Titel: Ontwikkeling van uitkomstmaten voor trials: het OMERACT initiatief en verder. Aanmelden bij eb@vumc.nl

Personeelsactiviteiten Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte –1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage /direct naar/Tip van Boots.

Voetbaltoernooi Al voor de 28e keer zal dit jaar op woensdag 29 mei hét voetbalevenement van VUmc worden gehouden. Diverse teams zullen strijden om de Goessen Bokaal, vernoemd naar Andre Goessen oud medewerker van afdeling Pathologie. De aftrap

Oraties vrijdag 26 april - aula, 15.45 uur, prof.dr. A.A. van de Loosdrecht, ‘Dendriomics van beenmergziekten’

Personalia In deze rubriek kunnen mede­ werkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren: tracer.info@VUmc.nl

Dank voor afscheidsreceptie Carien Ritzema van Ikema Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie woorden,prachtige cadeaus,attenties en bloemen die ik heb gekregen op mijn afscheidsreceptie.van 28 februari 2013 ter gelegenheid van mijn pensioen. Het was overweldigend. Ik wens iedereen het allerbeste in de toekomst in het VUmc. Carien Ritzema van Ikema

van dit gezellige toernooi zal geschieden door Dhr. F. Plukker voorzitter van de Raad van Bestuur. We starten om 18.00 uur op het Swift terrein aan het Olympiaplein 31 in Amsterdam. Uw aanwezigheid zal op prijs worden gesteld.

Promoties: donderdag 21 maart - aula, 13.45 uur, B.S. van der Meij, ‘The impact of fish oil on clinical parameters and quality of life in patients with cancer’ promotor: prof.dr. P.A.M. van Leeuwen copromotor: dr. M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren vrijdag 22 maart - aula, 11.45 uur, E.J.M. Stoop, ‘Mycobacterial factors involved in granuloma formation’ promotoren: prof.dr. W. Bitter, prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls copromotor: dr. A.M. van der Sar donderdag 28 maart - aula, 11.45 uur, O. Visser, ‘Hematopoietic stem cell transplantation in B- and T-cell lymphoma’ promotoren: prof.dr. P.C. Huijgens, prof.dr. C.J.J. Mulder copromotoren: prof.dr. G.A.M.S. van Dongen, dr. J.M. Zijlstra-Baalbergen donderdag 28 maart - aula, 15.45 uur, R.E.A.M. Zwartelé, ‘Cenentless total hip arthroplasty in rheumatoid arthritis’ promotor: prof.dr. R.G. Pöll copromotoren: prof.dr.ir. N.J.J. Verdonschot, dr. H.C. Doets maandag 8 april - aula, 15.45 uur, K.M.L. Huijbregts, ‘Collaborative care for depression in primary care, and the influence of concomitant physical symptoms. A thesis from the Netherlands Depression Initiative’ promotoren: prof.dr. C.M. van der FeltzCornelis, prof.dr. A.T.F. Beekman copromotoren: dr. H.W.J. van Marwijk, dr. H.J. Adèr donderdag 11 april - aula, 13.45 uur, J.J. Beltman, ‘Health professionals and maternal health in Malawi: mortality and morbidity at district level’ promotor: prof.dr. J.J.M. van Roosmalen copromotor: dr. T. van den Akker vrijdag 12 april - aula, 13.45 uur, M. Terwijn, ‘Minimal Residual Disease and Leukemic Stem Cell Detection in Acute Myeloid Leukemia:New Approaches for Clinical Decision Making’ promotor: prof.dr. G.J. Ossenkoppele copromotor: dr. G.J. Schuurhuis woensdag 17 april - aula, 13.45 uur, T. Brinkkemper, ‘Palliative Sedation in the Netherlands. Current practice and evaluation of tools for assessing depth of sedation’ promotoren: prof.dr W.W.A. Zuurmond, prof.dr. S.A. Loer copromotor: dr. R.S.G.M. Perez woensdag 17 april - aula, 15.45 uur, T.O. van den Beukel, ‘Ethnic differences in survival on dialysis in Europe. The role of demographic, clinical and psychosocial factors’ promotoren: prof.dr. A. Honig, prof.dr. F.W. Dekker copromotor: dr. C.E.H. Siegert vrijdag 19 april - aula, 13.45 uur, L.V.A.E. Bosma, ‘Clinical outcome measures in progressive multiple sclerosis’ promotoren: prof.dr. B.M.J. Uitdehaag, prof.dr. C.H. Polman dinsdag 23 april - aula, 15.45 uur, H.T.J.I. de Leest, ‘Helicobacter pylori and non-steroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatic diseases’ promotoren: prof.dr. W.F. Lems, prof.dr. B.A.C. Dijkmans, prof.dr. M. Boers

Ron Oort 40 jaar in dienst! Per 1 maart is Ron Oort 40 jaar in dienst van VUmc. Vele cursisten hebben hun cardiologische kennis aan hem te danken. Wij hopen hem nog vele jaren als gezellige collega te mogen meemaken en van zijn kennis gebruik te maken. Je collega’s van de hartbewaking/eerste harthulp

Tracer 6 – 21 maar t 2 01 3 – S er v icep ag in a

Ron Oort

Seminars maandag 25 maart – PK 7X.216, 16:00 uur, PICA seminar, met Lineke Verkooijen (Windesheim) : Patiënt centraal: vraaggestuurd organiseren door logistiek als kern van de bedrijfsvoering maandag 8 april – PK 7X.216, 16:00 uur, PICA seminar, met Marga Beentjes en Renée Kool: Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg Symposia/congres woensdag 3 april – Symposium Kindermishandeling en Forensische radiologie meer informatie: Ingrid van de Vegte en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 4 april – Symposium Leren van de accreditatie: medisch onderwijs en de toekomst meer informatie: Irene van Baardwijk en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl

5


Amstel Academie

Menu Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 21 maart kip Marrakech, quorn Marrakech, tomaat/komkommersalade, couscous, gebonden pindasoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden pindasoep, vegetarische heldere aspergesoep vrijdag 22 maart Hongaarse goulash, vegetarische goulash, doperwten, witte rijst, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep zaterdag 23 maart hamburger, vegetarische burger, gebakken uienringen, speciaalsaus, cole slaw, wedges, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zondag 24 maart lamslapje, kaas-uientaartje, thijmsaus + jus, sperziebonen, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep maandag 25 maart rookworst, vegetarische rookworst, jus + vegetarische jus, stamppot zuurkool, gebonden champignonsoep, vegetarische gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileensesoep dinsdag 26 maart kipsaté, omelet naturel, satésaus, bami, vegetarische bami, atjar + kroepoek, gebonden kippensoep, vegetarische gebonden crèmesoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep woensdag 27 maart gebakken vis, remouladesaus, wortelen, frites, gebonden Zwitsere kaassoep, vegetarische gebonden Zwitsere kaassoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische heldere Chinese soep donderdag 28 maart Italiaanse varkensfilet, groenten-kaas medaillon, tomatensaus, ratatouille, gekookte aardappelen, gebonden aspergesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische heldere groentesoep vrijdag 29 maart kip massala, quorn massala, witte rijst, komkommersalade, gebonden kip-kerriesoep, vegetarische gebonden kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zaterdag 30 maart kipfilet, vegetarische schnitzel, paprikasaus + jus, stoofprei, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, vegetarische gebonden paprikasoep, heldere vermicellisoep, vegetarische heldere vermicellisoep zondag 31 maart Wienerschnitzel, omelet asperges, jus, spinazie, frituur aardappel, gekookte aardappelen, gebonden tomatensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische heldere groentensoep maandag 1 april tjap tjoy met kip, tjap tjoy met quorn, witte rijst, gebonden bruine bonensoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 2 april Bretonse gehaktbal, jus, spruitjes, gekookte aardappelen, gebonden champignonsoep, vegetarische gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische heldere Madrileensesoep woensdag 3 april tortilla con carne, tortilla sin carne, arroz con verduras, ensalada mixta, guacamole, gebonden tandoorisoep, vegetarische gebonden tandoorisoep, heldere aspergesoep, vegetarische heldere aspergesoep

De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam (020) 444 4229 Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteits­ verbetering en Bij- en nascholingen: F. Broekhof (020) 444 4213 Medisch ondersteunende opleidin­ gen en Verpleegkundige vervolgopleidingen: K. Jonker (020) 444 2020 www.amstelacademie.nl

Het opleidingsaanbod van Bij- en nascholingen voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http://www.vumc.nl/ opleidingen/ Morello: 24 april 2013 (hele dag) Outlook 2010: mailen, bijlagen ordenen en tips: 25 april 2013 (ochtend) De oudere patient: 16 en 17 mei 2013 (hele dagen) Traumachirurgie: 16, 17, 28 en 29 mei 2013 (hele dagen) Proactive Nursing: klinisch redeneren voor gespecialiseerd verpleegkundigen: 23 mei 2013 Balie/telefoontraining: 28 mei 2013 (hele dag) Opfriscursus ICD10: 30 mei 2013 (hele dag) Train de trainer Voorbehouden handelingen: 30 en 31 mei 2013 (ander halve dag)

Het aanbod van het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: http://www.vumc.nl/ opleidingen/ Persoonlijke ontwikkeling Collegiale opvang na een schokkende gebeurtenis: 17 april (middag) 18 april (hele dag) en intervisie op 16 mei van 10.30 tot 12.00 uur Deze basistraining is geschikt voor medewerkers en BOT-teams die collega’s gaan opvangen en daar nog geen training in heeft gehad. Mindfulness voor medewerkers: 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 2 (stiltedag 09:00 - 14:00),

4 en 11 juli 2013 (alle 09:00 - 12:00) ‘Mindfulness staat voor doelbewust - met een open blik en zonder te oordelen - aandacht geven aan en volledig gewaar zijn van de ervaring van het huidige moment.’ Helder communiceren: 15, 22 en 29 mei, 5 juni 2013 (hele dagen, alleen ochtenden ook mogelijk) ‘We hebben maar een half woord nodig om een misverstand te creëren. En het kost veel (emotionele) energie om misverstanden weer ‘op te lossen’. Voorkomen is dus beter dan genezen. Door helder te communiceren voorkomt u misverstanden.’ De tijd de baas: 15 en 29 mei 2013 ( dag en ochtend) Veel mensen hebben problemen met tijd en hebben overvolle agenda’s. In de training ‘De tijd de baas’ leert u wat voor u belangrijk is en waarvoor u tijd wilt vrijmaken.

Wetenschappers Begeleiden van promovendi: van inhoud naar proces: 10, 11 en 24 april 2013 (hele dagen) ‘Beter begeleiden in minder tijd? Hoe om te gaan met een promovendus die maar niet zelfstandig wordt? Wat te doen als uw promovendus niet bij te sturen valt? In deze training leert u hoe u uzelf als instrument kunt inzetten voor betere begeleiding.’ Taal- en schrijftrainingen Hoe schrijf je dat ook alweer?: 15 en 22 mei 2013 (middagen) ‘Hoe is het gesteld met uw spelling? In de korte training ‘Hoe schrijf je dat ook alweer?’ leert u de kneepjes van het vak.’

(uitvoerend onderzoeker) via 020-4445483 of r.kraaijeveld@vumc.nl

werk van p&o organiseert in samenwerking met het trainingsbureau Van Oss & Partners tien interactieve workshops. Deze workshops zijn voor medewerkers, adviseurs en leidinggevenden die (pro)actief willen bijdragen aan een sociaal veilig, open, plezierig en productief werkklimaat. De workshops ‘Grenzen bepalen doen wij samen! Horen, zien en doen’ zijn door subsidie van Sofokles gratis. Vanaf maart tot eind december 2013 worden deze workshops maandelijks gegeven. De eerste workshop voor medewerkers start op 18 maart 2013. Daarna volgen de workshops voor leidinggevenden en adviseurs in april en mei. In overleg met het team adviseurs bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen deze workshops ook per afdeling gegeven worden. Meer informatie over de workshops en inschrijving kunt u vinden op de themasite Dialoog: http://intranet/ afdelingen/thema/dialoog/agenda

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Editha Samsom. Tel. (020) 44 45084, e-mail e.samsom@vumc.nl

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

Verschil arbeidskorting bij belastingopgave Net als voorgaande jaren word je mogelijk geconfronteerd met een verschil over de arbeidskorting op de jaaropgaaf 2012 in relatie tot de inkomstenbelasting (IB). Dat komt omdat de loonbegrippen van de loonbelasting en de inkomstenbelasting niet dezelfde zijn. Dat is de reden dat je bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting op een ander bedrag arbeidskorting uitkomt dan dat op de jaaropgaaf staat vermeld (voor 2012 maximaal € 78,00). Raet heeft de arbeidskorting correct vastgesteld conform de rekenregels voor de Loonbelasting . De aangifte inkomstenbelasting bepaalt de arbeidskorting opnieuw, maar nu volgens de regels van de Inkomstenbelasting . Als je gebruik maakt van het aangifteprogramma van de Belastingdienst, wordt bij het invullen van de te hoge arbeidskorting een melding gemaakt. Je kunt de aangifte -ondanks deze melding- gewoon naar de Belastingdienst sturen! Aanmelden nieuwsbrief Tip van Boots Voor wie de laatste aanbiedingen en nieuwtjes voor personeel niet wil missen: de Tip van Boots heeft een nieuwsbrief waarop belangstellenden zich kunnen abonneren. Aanmelding is mogelijk via de website Tip van Boots: http://www.tipvanboots.nl/ Pilot ‘Anders roosteren’ In december 2012 heeft de stuurgroep Anders roosteren besloten niet verder te gaan bij de afdeling kno met de pilot. Er blijkt bij kno te weinig draagvlak voor de uitvoering van Anders roosteren waardoor de kans op succes klein is. Gevolg hiervan is dat de pilot de komende maanden niet met drie maar met twee afdelingen -namelijk kort verblijf en recovery- verder gaat. Met deze twee afdelingen komt de pilot Anders roosteren dan in de uitvoeringsfase. Gedurende deze pilot zijn op beide afdelingen evaluaties. Thijs Strijtveen van bureau Cure Consultancy wil samen met de projectgroepen van de afdelingen kort verblijf en recovery het Anders roosteren implementeren. Medewerkers kunnen dan met deze methodiek gaan werken. Eventueel worden in overleg met de stuurgroep beslisdocumenten aangepast en met de afdelingen wordt het plan van aanpak fase 3 uitgevoerd. Externe inhuur door flexbureau VUmc Het flexbureau VUmc heeft van de raad

6

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Sharon Schoo, tel. 44253, e-mail : s.schoo@vumc.nl

Tracer 6 – 2 1 maar t 201 3 – S er v icep a g in a

van bestuur de rol van het gatekeepership gekregen voor externe en tijdelijk inhuur van personeel. Concreet betekent dit dat alle aanvragen voor externe en tijdelijke inhuur door het flexbureau behandeld gaan worden. De verwachting is dat hierdoor de kosten voor externe en tijdelijke inhuur in 2013 zullen dalen. Hierbij wordt de website www.tijdelijkwerkindezorg.nl -zoals nu ook al het geval- ingezet. In 2012 zijn via de website www.tijdelijkwerkindezorg.nl 23 opdrachten vervuld. Daarmee is een besparing gerealiseerd van € 698.883 ten opzichte van 2011. Tevens blijkt dat de totale externe inhuur in 2012 met bijna 3,5 miljoen euro is verminderd ten opzichte van 2011. In 2012 had de flexpool van het flexbureau VUmc een toename van ruim vijf procent, totaal 142.395, aan arbeidsuren in vergelijking met 2011. De first suppliers Happy Nurse (voor verpleegkundigen )en Projob (voor medewerkers tot schaal 8) zijn in samenwerking met de afdeling inkoop door een Europese aanbesteding geselecteerd. Zij zullen VUmc voorzien van gekwalificeerd personeel als het flexbureau tijdelijke aanvragen niet via medewerkers uit de eigen flexpool kan voorzien. Training ‘Beperken verzuim’ Binnenkort starten onderzoekers van het EMGO+ instituut met de introductie en de evaluatie van een nieuwe training. Deze training biedt ondersteuning aan leidinggevenden wanneer medewerkers door gezondheidsklachten minder functioneren of dreigen uit te vallen. Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gebruik gemaakt van de participatieve aanpak. Deze aanpak bleek bij eerdere onderzoeken effectief bij vermindering van verzuim. Het succes van de participatieve aanpak ligt niet zozeer in de oplossing van gezondheidsproblemen maar juist in de oplossing van problemen op het werk. De training leert leidinggevenden om op een gestructureerde wijze met een medewerker (open en gelijkwaardig) in gesprek te gaan én samen te zoeken naar oplossingen voor een beter functioneren op het werk. Ook wordt onderzocht of de gesprekken over gezondheidsklachten en verzuim tussen leidinggevenden en medewerkers door de participatieve aanpak verbetert. Bent u enthousiast geworden en wilt u deelnemen aan de training? Opgeven voor de training kan tot 22 maart via r.kraaijeveld@vumc. nl. Wilt u meer informatie? U kunt altijd contact opnemen met Ruben Kraaijeveld

Workshops sociale veiligheid Momenteel is er veel belangstelling in de media en de politiek voor het thema ongewenst gedrag. Ook de Arbeidsinspectie besteedt de komende jaren extra aandacht aan sociale veiligheid binnen organisaties. Werkgevers zijn verplicht grensoverschrijdend gedrag te voorkomen maar ook werknemers zelf dragen hiervoor verantwoordelijkheid. VUmc wil iedereen een goed en veilig werkklimaat bieden. Agressie en intimidatie komen helaas ook in VUmc voor. Dit is gebleken uit de jaarverslagen van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen VUmc. Daarom voert VUmc een actief beleid om sociale veiligheid te optimaliseren dat ook gedragen wordt door de raad van bestuur. Bedrijfsmaatschappelijk


‘Doeners moeten er ook zijn’

‘De inzet van een traumahelikopter met een mobiel medisch team blijkt vooral nuttig bij patiënten met een ernstig letsel en bedreigde vitale functies.’ Chirurg in opleiding Georgios Giannakopoulos over de inzet van traumahelikopters. OK operationeel, maart

Foto Jean-Pierre Jans

Vijf x V volgens Ben van Eijsden Verwanten Wil en ik hebben twee dochters, twee schoonzonen en vier kleinkinderen Vrije tijd Er gaat heel veel tijd in filmmontage zitten Vakantie We hebben al veel gezien. Ik wil graag nog eens naar de Rocky Mountains Voer Ik ben zo opgevoed dat ik alles lust Vervoer 13 kilometer vind ik net te ver om te fietsen, dus ik neem de auto naar mijn werk

Ben van Eijsden, technisch servicemedewerker bij het facilitair bedrijf, gaat op 1 mei met FPU. 47 jaar geleden begon hij als timmerman bij het VUziekenhuis, dat hij letterlijk met blote handen heeft helpen opbouwen. Eind april is zijn afscheidsreceptie. n Ursula Wopereis Vakmanschap “Vroeger leerde je in drie jaar de basis van het timmermansvak en als je vijftien was ging je werken. Zo simpel was dat. In 1965 ben ik gevraagd om te solliciteren bij de centrale technische dienst van de VU. Het ziekenhuis was nog niet open en lag midden tussen de sportvelden. Bij de opening in oktober 1966 was het drie avonden feest in de rai. Een van mijn eerste opdrachten was een betonnen sokkel voor een bronzen

beeldje. Ik weet nog precies hoe het ijzerwerk binnenin is gevlochten. Dat ‘meesterstuk’ staat nu in de foyer bij de Amstelzaal. Grappig, toch?” Schaalvergroting “In die begintijd was onze werkplaats in de kelder van het pathologisch instituut. We hadden een leuke ploeg met timmerlieden, schilders, loodgieters, machinebankwerkers en instrumentenmakers. Later kwamen er ook stoffeerders bij. Die bonnenstroom van tegenwoordig was er nog niet, we pakten alles aan. We deden kleine verbouwingen, maar maakten bijvoorbeeld ook aangepast speelgoed voor de kinderafdeling. Stukje bij beetje werd VUmc verbouwd en uitgebreid. Ik heb talloze reorganisaties meegemaakt, al heet het nu ‘optimalisatie en herinpassing’. Het komt erop neer dat doeners denkers moeten worden. Dat vind ik jammer. Het belang van goede technici wordt onderschat. Doeners moeten er ook zijn.”

Ben van Eijsden (Amsterdam, 1948) volgt op de LTS in de Wibautstraat de opleiding tot timmerman. Hij begint in de winkelbetimmering en leert in de avonduren door voor gezel. Op 20 december 1965 treedt hij in dienst bij de centrale technische dienst van de VU. Met ruim 47 jaar heeft Van Eijsden een van de langste dienstverbanden van VUmc.

Vliegende brigade “Tegenwoordig worden alle grote klussen uitbesteed en ben ik meer klusjes- dan timmerman. Samen met een collega verhelp ik kleine technische problemen in de polikliniek. Het leuke is dat ik meer contact heb met mensen en dat mijn hulp wordt gewaardeerd. Ik wil iedereen snel en zo goed mogelijk van dienst zijn, maar er is veel werk en ik ben een stresskip. Privé heb ik de laatste jaren het nodige op mijn bordje gekregen. Ik kreeg hartproblemen. In januari ben ik gedotterd en zijn er twee stents geplaatst. Ik was er net op tijd bij. Het gaat goed, maar je schrikt enorm.”

Ontspanning “Na mijn pensioen krijg ik meer tijd om van het leven, mijn vrouw Wil en onze (klein-) kinderen te genieten. Ik film en monteer graag. Sinds onze dochters uit huis zijn, hebben Wil en ik veel verre reizen gemaakt. Meestal pakt Wil de foto’s en ik de film. Ik ben geen prof, maar een goede huis-, tuin- en keukenfilmer. Ook wil ik weer meer gaan sporten. Ik heb vroeger gevoetbald, hard gelopen en aan conditietraining gedaan. Met het oog op mijn revalidatie pik ik die draad weer op.”

Wetenschapsdag 2013

Wetenschappers gebruiken elkaars expertise

n Ellen Kleverlaan

schapsdag is het moment daarvoor. Iedere onderzoeker mag inschrijven. Wie zijn onderzoek wil presenteren, schrijft een abstract dat op een A4tje past. “Met het doel van het onderzoek en een beschrijving van de resultaten tot nu toe. Wie een langere tekst inlevert, fluit ik terug.” Alle abstracts samen komen in een boek dat Dijkstra samenstelt en nu op de intranetsite van de VCW staat. 156 deelnemers meldden zich dit jaar aan.

VUmc heeft veel onderzoekers. Veel van hen bestuderen onderwerpen die raakvlakken met andere onderzoeken hebben. De kwaliteit van al die onderzoeken is er dan ook bij gebaat dat onderzoekers met elkaar in contact treden, legt Ellen Dijkstra, secretaris van de VCW uit. “Om te klankborden, maar ook om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.” De weten-

Interactie Alle deelnemers maken een poster waarop zij hun onderzoek presenteren op de wetenschapsdag: de interactie tussen onderzoekers onderling en met bezoekers kan beginnen. De VCW ondertussen, zit ook niet stil. Zij beoordelen de abstracts. De VCW let bij de beoordeling niet op het onderzoeksinstituut of de onderwerpen van de inzendingen, evenmin

De wetenschapsdag is de enige dag dat de onderzoekers van de vijf VUmc-onderzoekinstituten zo nadrukkelijk en laagdrempelig met elkaar in contact kunnen treden. De vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (VCW) organiseerde de dag op 8 maart.

7

op de gender van de inzender. Wel let de commissie op de inhoud van het onderzoek en de wijze waarop het is beschreven. Begrijpt een niet-deskundige ook waar het over gaat? Ook de samenhang tussen het fundamentele en het klinische onderzoeksdeel is belangrijk. Twintig onderzoekers kwamen als beste uit de bus. “Van hen lagen er twaalf erg dicht bij elkaar. Drie zijn uitgekozen als beste. Josine Verhoeven met onderzoek naar de invloed van depressie op veroudering, Janne de Ruyter met onderzoek naar de effecten van suikervrije versus gesuikerde frisdranken op kinderen en Robert van Boerdonk met onderzoek naar factoren die het risico op longkanker bepalen.” Uit de negen andere als beste beoordeelde abstracts, is vervolgens de beste poster gekozen. Dat werd die van Sarah Burke met onderzoek op het vlak

Tracer 6 – 2 1 maar t 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

van geslachtsidentiteitstoornissen.

Topsprekers De winnaars krijgen een bedrag van 800 euro bruto. Zeker zo belangrijk is het enorme enthousiasme onder de deelnemers en bezoekers. “Deze dag heeft zich in de loop der jaren echt bewezen. We hebben ook altijd een fantastisch programma met naast de interactiesessies echte topsprekers uit onze eigen organisatie. Nee, we hebben geen enkele moeite om hen over te halen om te komen spreken. Ook zij dragen graag bij aan deze wetenschapsdag.”

‘Terwijl wij puzzelen op de allergische problemen van patiënten, werknemers én burgers, waarmee huisartsen en medisch specialisten zich geen raad weten. Op jaarbasis zien wij niet vaak patiënten bij wie we allergie voor pur kunnen aantonen. Maximaal vijf gevallen, echt niet meer.’ Jan Bakker, beroepsziektenspecialist en klinisch geneeskundige, over het verbod op het gebruik van pur. Trouw, 8 maart ‘Tegen die tijd zullen we zeker in staat zijn om zweren, beenwonden en doorligplekken te genezen die nu soms jarenlang openblijven of zelfs helemaal niet herstellen.’ Hoogleraar regeneratieve geneeskunde Sue Gibbs over lichaamseigen cellen die op mallen worden gezet om uit te groeien tot functionerende levers of nieren. Trouw, 11 maart ‘Elke huisarts dringt erop aan: “maak een antibioticakuur af”. De achterliggende gedachte is dat ziekmakende bacteriën resistent worden als zij een (te korte) antibioticakuur overleven. Dat is pertinent niet waar.’ Medisch microbiologe Christina Vandenbroucke-Grauls over dat juist een korte antibioticakuur resistentie helpt voorkomen. Noordhollands Dagblad, 13 maart ‘De kans op het krijgen van CCAC is op latere leeftijd bij deze groep 24 keer hoger ten opzichte van de algemene bevolking.’ Promovendus Janneke Verloop over DES-dochters die op lange termijn hogere risico’s hebben op verschillende ziektes. Telegraaf, 13 maart ‘Door alle media-aandacht zijn mensen wel gewend geraakt aan het verschijnsel. Ik denk dat ook de jongeren in grote mate hebben bijgedragen aan een betere beeldvorming. Ze zien er onopvallender uit en daardoor kunnen anderen zich veel makkelijker met hen identificeren. Maar toch, een transgender haalt ons vaststaande wereldbeeld onderuit, de vanzelfsprekendheid waarmee we signaleren of we met een man of een vrouw te doen hebben. Veel mensen houden daar moeite mee.’ Sociaal psycholoog Peggy Cohen-Kettenis over jongeren met genderdysforie. Volkskant 16 maart ‘Het probleem is dat de keuze van de hulpverlener lang niet altijd aansluit bij de voorkeur en de verwachtingen van de patiënt. Met als gevolg dat gemiddeld veertig procent van de patiënten de behandeling voortijdig staakt.’ Promovendus Michael van den Boogaard over de uitval van depressieve patiënten tijdens hun therapie. Parool, 16 maart Meer lezen wat VUmc-ers in de media te melden hebben? Stuur een mail naar communicatie@VUmc.nl en u ontvangt dagelijks het nieuws uit de ochtend- en avondbladen.


Prikbord

Gevraagd: een vitrinekast

foto paul le clercq

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraagen aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten vallen op.

Voor endoscopieverpleegkundige Linda Penninx staat één ding vast: oude instrumenten en hulpmiddelen mogen niet zomaar worden weggedaan. Ze vindt het veel te mooi om te laten zien hoe de medische mogelijkheden zich hebben ontwikkeld. “Met het instrument op de foto bijvoorbeeld kun je de druk in de borstholte meten.” Uit welk jaar het stamt is niet bekend. “Tien jaar geleden gebruikten we het nog voor onderwijsdoeleinden, maar tegenwoordig staat het in een hoekje in een van de onderzoekskamers.” Ze is op zoek naar een vitrinekast, waar ze alle spullen die ze heeft verzameld tentoon kan stellen. De

drukmeter is namelijk niet het enige instrument dat ze onder haar hoede heeft genomen. “Ik heb ook losse katheters bijvoorbeeld. Als we vroeger naar iemands longen wilden zien, moesten we door een buis kijken, gewoon met het blote oog. Een groot verschil met nu, want tegenwoordig verschijnt het beeld op een scherm. En als we iets wilden vastleggen moest dat met een opzetcamera. Ik heb nog zo’n polaroidcamera gevonden voor mijn verzameling.” Ze heeft ondertussen al heel wat materiaal bij elkaar gebracht in er is de laatste weken behoorlijk wat bijgekomen. “Dat komt omdat we drie nieuwe

collega’s hebben bij ons op de behandelkamer longziekten. Vorige maand zijn er twee begonnen en per 1 maart is de derde gestart. Een van de eerste dingen die een nieuwe medewerker doet, is in de kast kijken wat voor spullen zij tot haar beschikking heeft. Als het om verouderd materiaal gaat, komen ze automatisch bij mij. Iedereen weet dat dit van mij niet weg mag.” Ze hoopt dat er nog ergens een ongebruikte vitrinekast staat. “Maar anders wil ik kijken of er budget te vinden is om er een aan te schaffen.” En waar zet je zoiets neer? “Ik denk in de wachtkamer. Dan kunnen patiënten zien hoe de tijden veranderd zijn.”

Dansen voor het goede doel

Kijkers Hoewel het voorjaar nog op zich laat wachten heeft Anneke Kommers-Lievaart, doktersassistente bij de polikliniek cardiologie, niet over belangstelling voor haar motorkruiser te klagen. Ze heeft verschillende reacties gehad en voor ze met vakantie kon, heeft ze eerst kijkers aan boord van de Waterland 650 ontvangen. De lente kriebelt en het water trekt.

Tweet #VUmc

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: De baas wordt een eindbaas!! #professor #msgoeroe “@JeroenJGGeurts: Aanloopje naar de #inauguratie @VUmc” Medewerker, 14 maart om 9.04 uur Coschap en tentamen Geriatrie ingekopt! En daarna nog wat balletjes met de FC Soccer Dokters om het te vieren #vumc Student geneeskunde, 14 maart om 14.46 uur 13-03-13: mooie dag om m’n bachelordiploma te krijgen! We beginnen bijna met de witte jassen ceremonie in het @VUmcAmsterdam! Student geneeskunde, 13 maart om 13.36 uur Dat is nou leuk. #vumc directie bedankt medewerkers voor hun grote inzet. #bloembollen #trotsopvumc Medewerker, 12 maart om 15.18 uur En het is een geweldige werkplek! Kans op baby via ivf grootst bij VUmc – artikel www.parool.nlvia @ Het_Parool Medewerker, 10 maart om 12.29 uur Topzorg voor de wachtende @VUmcAmsterdam. Zelfs midden in de nacht! Zijn de kleine dingen. Net als

Eén man en 78 vrouwen hebben zich twee uur lang in het zweet gedanst tijdens de zumba marathon voor Alpe d’HuZes. Organisator arts-onderzoeker Anne-Marie Krebber kon 1.200 euro bijschrijven op haar sponsorlijst. Zumba is een vorm van fitnesstraining gebaseerd op Zuid-Amerikaanse dans gecombineerd met aerobics.

Lorenzo

wij 24x7 #service Familielid patiënt, 10 maart om 6.38 uur Volg VUmc op Twitter via @VUmcAmsterdam

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

2,08

In twintig jaar tijd is de productie klinische opnamen en dagbehandelingen ruimschoots verdubbeld. In 1992 vonden er 21.323 klinische opnamen en 7.762 dagbehandelingen plaats (samen 29.085). In 2012 produceerde VUmc 22.202 klinische opnamen en 38.239 dagbehandelingen (samen 60.441); 2,08 maal meer dan in 1992.

8

Tracer 6 – 2 1 maar t 201 3 – O rg an isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg


medewerkersblad van

donderdag 21 maart 2013 nummer 6

Interesse in Prezens tijdens open dag

Foto Jean-Pierre Jans

Ruim 4.000 bezoekers wisten zaterdag 16 maart de weg te vinden naar de open dag van het Spaarne Ziekenhuis en zorgpartners in Hoofddorp. Zo waren naast ggz inGeest/Prezens ook Triversum, Jeugdriagg NoordHolland Zuid en Spaarne Prevent van de partij. De dag werd georganiseerd in het kader van de landelijke open dag van de Zorg en Welzijn.

Amerikanen wisselen ervaringen uit over dubbele diagnose Op dinsdag 12 maart kwam een Amerikaanse delegatie naar Nederland voor het uitwisselen van ervaringen met cliënten met psychische én verslavingsproblemen. Nederlandse ervaringswerkers vertelden hen hun persoonlijke verhaal. Een nuttige dag, vond projectleider Janneke Roozen. n Jeroen Kleijne De stiltezaal van de Valeriuskliniek is deze dinsdagmiddag tot de nok toe gevuld voor de presentatie van professor Patrick Boyle. Hij is een van de bedenkers van het succesvolle behandelingsprogramma Integrated Dual Disorders Treatment. In zijn presentatie wijst hij onder meer op het belang van

opleiden. “Graag veel aandacht voor een goede training en het oefenen van vaardigheden, onder begeleiding van een coach. Feedback is essentieel voor gezonde teams. Ook goed leiderschap is belangrijk: dat zorgt ervoor dat iedereen in dezelfde richting gaat.”

Sleutel Professor Patrick Boyle presenteerde de ‘do’s and dont’s’ van dubbele diagnose. Aan het eind van zijn presentatie gaat Boyle nog even in op de rol van de ervaringswerkers, die in de zaal ruim vertegenwoordigd zijn. We moeten leren van de mensen die ons voor zijn gegaan, is zijn credo. “We willen dat het werken met ervaringswerkers een succes wordt, maar nog niet alle teams zijn er klaar voor. De sleutel voor acceptatie van de ervaringswerkers is ook hier weer een adequate voorbereiding.”

Eerder op de middag hebben twee Nederlandse ervaringswerkers al hun persoonlijke verhaal verteld. Vooral het verhaal van Russell Cummins (53) is indrukwekkend. Zijn vader – een Amerikaanse marinier – sterft als hij drie maanden oud is. Als tiener gaat hij al vroeg drugs gebruiken en in de jaren die daarop volgen heeft hij verschillende psychoses. Inmiddels is hij als ervaringswerker verbonden aan het act-team in Haarlem. “Met een uitdagende ‘case load’, maar wel de meest bevredigende baan die ik ooit gehad heb.” Patrick Boyle is zichtbaar aangedaan: “Het lijkt alsof je iets van de ‘Navy Seal’ van je vader in je hebt.”

Nieuwe energie Janneke Roozen heeft zeker wat opgestoken van de studiedag, vertelt ze na afloop. “Het verhaal van Boyle was inspirerend. Interessant vond ik

Week van de Psychiatrie 2013

Samen sterk tegen stigma Op maandag 18 maart organiseerde het Cliënten Belangen Bureau samen met Cliëntenbelang Amsterdam een bijeenkomst rond het thema van de 39e Week van de Psychiatrie: stigma. Het doel was met elkaar in gesprek gaan over de vraag: ‘Wat zijn uw ervaringen rondom stigma en wat zou u graag veranderd zien als het gaat om stigmatisering?’ n Patricia Slump

Olivia van de Lustgraaf werkte als fondsenwerver bij de Parnassia Bavo Groep en had vooroordelen over mensen die ze op het terrein zag lopen: zoiets zou haar niet gebeuren. Het overkwam haar wel. Ze kreeg een psychose en ook zij kreeg te maken met stigmatisering. Tijdens een etentje van de hockeyclub werd haar gevraagd ergens anders te gaan zitten, omdat bepaalde mensen liever niet tegenover haar wilden zitten. Uiteindelijk overwon ze de ziekte en de vooroordelen en nu is ze ambassadeur voor de stichting ‘Samen Sterk tegen Stigma’.

Van alle Nederlanders krijgt 42,7% in zijn leven te maken met psychische klachten. Veel mensen lijden onder het stigma, ondernemen daardoor minder activiteiten en gaan sociale contacten uit de weg. Ook is er een groep die geen hulp zoekt vanwege de stigmatisering in de maatschappij. ‘Samen Sterk tegen Stigma’ wil het taboe op psychische stoornissen en discriminatie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn doorbreken.

Stel jezelf open Er zijn genoeg voorbeelden van

bijvoorbeeld zijn pleidooi voor het borgen van de methodiek. Mensen niet alleen goed opleiden, maar hun kennis ook onderhouden. Boyle was erg positief over waar we hier mee bezig zijn. We staan nog aan het begin van het project dubbele diagnose, maar we zitten op de goede weg. Zo’n studiedag geeft nieuwe energie om het project nog meer handen en voeten te geven.” dubbele diagnose Veertig tot zestig procent van de patiënten in de langdurige psychiatrie kampt ook met een verslavingsprobleem. Om deze groep beter te kunnen helpen, is GGZ inGeest in september 2012 begonnen met het project dubbele diagnose. Alle ACT- en FACT-teams krijgen speciale begeleiding. Meer informatie over het project dubbele diagnose staat op intranet.

stigmatisering te noemen. De media spelen hierin een grote rol en de invoering van de eigen bijdrage ggz vorig jaar heeft ook zijn stempel gedrukt. Deze is inmiddels weer afgeschaft maar het kwaad is geschied. Hoe kom je van dat stigma af? Onbekend maakt onbemind; het is daarom goed als meer mensen durven te vertellen over hun psychische problemen en ervaringen met stigmatisering. Stel je open voor jezelf. Maak een balans op wat je wel en niet wilt vertellen en aan wie. Een cursus als ‘Herstellen doe je zelf’, die door heel Nederland wordt gegeven, kan mensen helpen hun verhaal te vertellen. Op www.samensterktegenstigma. nl staan ervaringsverhalen en wat iemand kan doen tegen stigmatisering.

Centrale hal In heel Nederland openden zaterdag zorginstellingen de deuren. Circuit psychiatrie Meerlanden en Prezens van ggz inGeest hadden in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis een mooi ingerichte stand die veel bekijks trok. De meeste mensen waren vooral geïnteresseerd in het aanbod van Prezens en vroegen om algemene informatie. Maar er waren ook bezoekers met een specifieke hulpvraag die vervolgens werden geïnformeerd over het zorgaanbod van Prezens. Ook de mooie gadgets trokken de aandacht. Niet alleen de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer, maar ook de collega’s van het Spaarne Ziekenhuis bleken interesse te hebben in de knalroze keycord. Al met al een zeer geslaagde open dag waarop ggz inGeest en Prezens goed op de kaart zijn gezet.

Gezamenlijke aanpak suïcide Al sinds jaren neemt het aantal zelfdodingen in Amsterdam toe. In 2007 waren het er 73, in 2011 was dat opgelopen tot 106. Reden voor ggd Amsterdam om samen met ggz inGeest en Arkin initiatieven te nemen om deze stijgende lijn te doorbreken en het aantal suïcides terug te dringen. Op vrijdagmiddag 31 mei organiseren de instellingen daarom een conferentie onder de titel ‘Suïcide voorkom je samen!’ in het Regardz Planetarium in Amsterdam. De organisatoren willen de bestaande zorg rond suïcidale mensen onder de aandacht van alle betrokken professionals brengen en de samenwerking in de ketenzorg stimuleren. Veel wordt verwacht van een gecombineerde aanpak, waarbij preventie, behandeling, begeleiding en nazorg gecoördineerd worden ingezet. Knelpunten Tijdens de conferentie wordt niet alleen gekeken naar wat er goed gaat, maar vooral ook waar de knelpunten liggen. Het plenaire programma belicht het thema vanuit verschillende perspectieven. Aan bod komt ook de nieuwe multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag. In workshops worden succesvolle praktijkervaringen gepresenteerd en besproken. Deelname kost 50 euro voor medewerkers van ggz inGeest, ggd Amsterdam en Arkin. Accreditatie voor verschillende beroepsgroepen wordt aangevraagd.

Kijk voor meer informatie op intranet of neem contact op met Karine Smit of Marja van der Meulen, via info@m2support.nl.


Cursus Hayat bij Prezens

In spagaat tussen twee culturen maar twee mogelijkheden: meegaan in de verwachtingen van de familie of er helemaal mee breken. Dat je er ook een gesprek over kon hebben, was voor veel vrouwen een eyeopener.” Van der Most van Spijk: “Er is zoveel ervaring in die groep opgedaan. Het is geweldig dat we die in Hayat kunnen verwerken. Inderdaad besteden we veel aandacht aan hoe je een gesprek kunt aangaan met je partner en (schoon)familie. We geven vrouwen inzicht hoe je op verschillende manieren kunt communiceren, maar ook hoe je je grenzen kunt stellen en hoe je kunt omgaan met stress. Het doel van de cursus is de vrouwen sterker te maken en te voorkomen dat de situatie verergert.”

Jonge vrouwen van Turkse en Marokkaanse oorsprong vinden gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en onafhankelijkheid net zo vanzelfsprekend als andere vrouwen. Maar als ze trouwen, merken ze vaak dat de partner en (schoon)familie er veel traditionelere denkbeelden op nahouden. n Marieke Gelissen Marileen van der Most van Spijk en Malika Saber (beiden preventiewerkers bij Prezens) starten eind maart een groep voor vrouwen die in een spagaat zitten tussen verwachtingen vanuit twee culturen: Hayat (Leven).

Stress en somberheid Saber: “De generatie van onze moeders kon nog meegaan in die traditionele verwachtingen. Voor jonge vrouwen van nu ligt dat anders. Je kent alle twee de culturen en je wilt zelf ook graag aan de verwachtingen van beide kanten voldoen. Dat levert dagelijks dilemma’s op, waarbij het maken van eigen keuzes en het stellen van eigen prioriteiten kan botsen met de verplichtingen en verwachtingen die door de familie worden opgelegd.” Van der Most van Spijk vult aan: “En dat kan enorme spanningen opleveren. Binnen de relatie, in de familie, op het werk en ook bij de vrouwen zelf. Soms met ernstige stress- en somberheidsklachten tot gevolg.”

Hayat De cursus Hayat gaat – bij voldoende aanmeldingen - op 26 maart 2013 van start bij Prezens (locatie Overschiestraat) en bestaat uit negen bijeenkomsten. Deelname staat open voor alle vrouwen vanaf 25 jaar met allerlei uiteenlopende culturele achtergronden, die zich bekneld voelen tussen twee culturen. De voertaal is Nederlands. Aanmelden: tel. (020) 788 4570. Marileen van der Most van Spijk (links) en Malika Saber ontwikkelden samen Hayat Foto Kyra Bohlmann Binnen ggz inGeest was op dit thema al veel ervaring opgedaan door Hermine Klok en Anna de Voogt, die op de AJ Ernststraat een cultureel diver-

se vrouwengroep begeleidden. Klok licht toe: “Daar speelden vooral acculturatie, angst- of stemmingsklachten. De vrouwen in de groep vonden veel

steun en herkenning bij elkaar.” Klok merkte dat het heel belangrijk was om de vrouwen verschillende perspectieven aan te reiken. “Vaak zagen ze zelf

Ervaringswerkers volgen WRAP-training GGZ inGeest investeert in ervaringsdeskundigheid: vijf van de zes ervaringswerkers volgen een WRAP-training. WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan. Met deze nieuwe methode uit Amerika komen de ervaringswerkers beter beslagen ten ijs. n Ben de Graaf

Ertan Yilmaz (36) is een van de eerste ervaringswerkers die werd aangenomen in ggz inGeest. In oktober vorig jaar leerde hij tijdens een tweedaagse cursus via het wrap-model voor zichzelf een plan te maken om een eventuele schommeling of terugval in zijn psychische gesteldheid tegen te gaan of weer terug te brengen naar stabiel vaarwater. Eind mei volgt hij de wraptraining tot facilitator. Dan kan hij ook anderen begeleiden bij het maken van een actieplan gericht op herstel.

Doolhof Meer dan tien jaar geleden had Yilmaz last van psychoses. Op een gegeven moment draaide hij de knop om: dit wilde hij niet meer. Hij volgde trouw de

behandeladviezen en nam nauwgezet zijn medicijnen. Een ernstige terugval heeft hij sindsdien niet meer gehad. Sinds 2008 zet hij in ggz inGeest zijn eigen ervaringen in om anderen te helpen. Hij maakt ze wegwijs in het doolhof van de psychiatrie. Bijvoorbeeld: hoe kun je een opname voorkomen, welk loket moet je hebben. Yilmaz: “Ervaringsdeskundigheid is binnen het hersteltraject van cliënten nog een vak in de kinderschoenen. Met de wrap-methode heb ik nu een handvat om cliënten gestructureerd en wetenschappelijk onderbouwd (evidence based) te helpen.”

WRAP-methode Het Cliënten Belangen Bureau (cbb)

speelde een belangrijke rol bij de invoering van wrap in ggz inGeest. De methode is gebaseerd op concepten als zelfregie en ervaringsdeskundigheid. “Eerst zet je op papier wat jou in het dagelijks leven een goed gevoel geeft”, vertelt Yilmaz. “Bijvoorbeeld muziek luisteren, na je werk op de bank liggen of mediteren. Dat is voor iedereen anders. Dan stel je een actieplan op voor de momenten dat het misgaat, van een eerste waarschuwing tot een ernstige crisis. Met de hulpmiddelen uit jouw feel good-gereedschapskist kun je jezelf weer terugbrengen naar het goede gevoel. Uit onderzoek blijkt dat de methode effectief is bij veranderingen. Je kunt wrap bijvoorbeeld ook toepassen als je wilt stoppen met roken.”

De methode slaat twee vliegen in één klap: de ervaringswerkers kunnen hun eigen problemen beter te lijf gaan en kunnen anderen beter helpen. Yilmaz: “Ik ben blij dat ggz inGeest investeert in deze methode. Zo kan ik mijn cliënten professioneler bijstaan.”

Promotieonderzoek Paulina Sedney, sociaal wetenschappelijk medewerker op het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool in Amsterdam, doet promotieonderzoek naar de WRAPmethode. Meer informatie: http:// www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/ project/who-knows. Contact: p.l.f.sedney@hva.nl.

GGZ inGeest 2.0 5e jaargang, nummer 4 22 februari 2013 inDrukken is het tweewekelijkse medewerkersblad van GGZ inGeest. Oplage: 4.750. inDrukken wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Eindredactie Annemarie Burgers Redactie Dienst communicatie Aan dit nummer werkten mee Marlin Burkunk, Ben de Graaf, Marieke Gelissen, Jeroen Kleijne, Patricia Slump Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Drukwerk DeltaHage, Den Haag Redactieadres GGZ inGeest, dienst communicatie t.a.v. inDrukken Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam T (020) 444 7011 E indrukken@ggzingeest.nl

inD r uk ken – 2 1 maar t 2 0 1 3

Een community van vakgenoten In deze rubriek vind je nieuwe apps, websites en andere IT-toepassingen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Helder uitgelegd, zonder jargon. Suggesties voor deze rubriek kun je mailen naar indrukken@ggzingeest.nl of via Yammer @inDrukken.

n Marlin Burkunk De tijd dat een ggz-professional zich uitsluitend liet informeren door een vakblad van de brancheorganisatie is voorbij. Online media biedt een scala aan mogelijkheden om bij te blijven op het vakgebied. De portal www.ggznederland.nl biedt bijvoorbeeld nieuws (vakinhoudelijk en beleidsmatig), een kennisbank, een congresagenda, een digitale nieuwsbrief en een Twitter-account.

Sinds 2012 biedt ggz-Nederland ook een interactief platform aan. Binnen deze community kunnen berichten worden geplaatst over thema’s waar iemand zijn collega’s over wil raadplegen. De werkwijze is simpel: iedereen die een profiel aanmaakt kan zich mengen in een discussie of een nieuwe discussie starten. Dit kan een openbare discussie zijn (zichtbaar voor iedereen) of besloten (alleen le-

den). In een virtuele werkomgeving is het ook mogelijk met een projectgroep documenten te delen. Dat scheelt weer tijd en een treinkaartje. Bekijk de vimeo met instructie op: https://vimeo.com/50991861 of scan de qr-code. www.ggznederland.nl www.ggz-connect.nl

2

9

Tracer 06, 2013  

medewerkersblad VUmc