Page 1

1 november 2012 – nummer 22

Nieuwe oren dankzij crowdfunding

Intensivisten ondersteunen afdelingen

‘Zorg voor je naaste’

Radiotherapie start met digitale status

Omgekeerde integratie in Bennebroek

Op de website van flintwave.com kunnen leken een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek  ▶ pagina 2

Intensivisten worden steeds vaker om advies gevraagd. De staf krijgt daarom extra man/vrouw kracht  ▶ pagina 4

Neuropatholoog Pieter Wesseling ziet kansen om de behandeling van hersentumoren te verbeteren  ▶ pagina 7

Omdat VUmc een satelliet in Hoorn krijgt, start de afdeling met het elektronisch patiëntendossier  ▶ pagina 7

Nu de opnamecapaciteit is teruggebracht, wil GGZ inGeest het terrein in Bennebroek vermaatschappelijken  ▶ inDrukken

Uitspraak kort geding over twee weken

Renners dolenthousiast over Gebouwenloop

Het kort geding dat longarts Piet Postmus tegen VUmc had aangespannen, vond plaats op 30 oktober. Hoewel de raad van bestuur hem had aangeboden dat hij mocht terugkeren als staflid en onderzoeker, eiste Postmus dat hij in zijn oude functie van afdelingshoofd wordt hersteld. De uitspraak van rechter Van Walraven volgt op 13 november.

Agenda voor de toekomst

foto jean pierre jans

2030 laat zich lastig voorspellen, maar in De Maand van 2030 van VU Connected en Trouw kan iedereen zijn toekomstverwachtingen formuleren. Mensen uit verschillende generaties en diverse hoeken van de samenleving, van wetenschap, bedrijfsleven, journalistiek tot politiek, schetsen gezamenlijk een realistische Agenda voor de Toekomst. VU Connected pakt deze agenda de komende jaren op in evenementen en zal maatschappelijke initiatieven starten.

Onder een strakblauwe lucht kon Tom Wiggers het startschot lossen voor de gebouwenloop. Naast onderzoeker bij de afdeling hematologie is hij ook 10 km-, cross­loper en superhaas voor Michel Butter (derde Nederlander aller tijden op de marathon). De achtste editie van dit evenement is meer dan succesvol verlopen. Deze keer hadden ruim duizend renners zich ingeschreven. Het parcours voerde ondermeer langs het kunstwerk ‘De Waterval’ in de polikliniek, maar ook door het ziekenhuis het ondergrondse gangenstelsel, de

parkeergarages en de tuin. De opbrengst van deze editie gaat naar het project ‘Naar de finish van leukemie’ van de Stichting VUmc Steunfonds Hematologie. Iedere deelnemer doneerde minimaal twee euro aan dit goede doel. De gebouwenloop heeft dankzij de lopers 6.533 euro opgebracht voor de bevordering van onderzoek naar de behandeling van acute leukemie. Het uiteindelijke bedrag zal dankzij sponsoren nog oplopen. Professor Peter Huijgens, hoofd van de afdeling hematologie VUmc, nam namens de Stichting VUmc

Steunfonds Hematologie de cheque in ontvangst. “De genezingskans van volwassen met acute leukemie is 55%. Dat getal moet omhoog en daar is geld voor nodig! Dit bedrag draagt bij aan onderzoek voor de verbetering van behandelmethoden voor de andere 45% patiënten die nog niet geneest. We zijn alle lopers en sponsoren ontzettend dankbaar voor hun fantastische bijdrage.”

Mooie tijden De lopers hebben mooie finishtijden behaald. De winnaar bij de dames 10 kilometer, Ingrid Klaassen

finishte in 44.49 minuten. De snelste dame op de 5 kilometer, Jeske Hoogeboom, passeerde de streep in 22.04 minuten. De winnaar bij de heren 5 kilometer, Wouter Kanselaar finishte in 18.48 minuten en bij de heren 10 kilometer zette Abdellah Mohammadi een tijd van 38.37 minuten neer. Ook de kinderen liepen snelle tijden. De nummer 1, Flore Glimmerveen, passeerde de finish in 4.39 minuten. Meer uitslagen zijn te vinden op de website www.VUmc.nl/ gebouwenloop

Samenwerking AMC-VUmc krijgt verder vorm De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de samenwerking tussen het AMC en VUmc. Verschillende werkgroepen van beide organisaties hebben een uitvoerige analyse gemaakt of en onder welke voorwaarden samenwerking op verschillende thema’s mogelijk en gewenst is. Inmiddels is de inventarisatie op dertien thema’s afgerond en hebben de raden van bestuur van het AMC en VUmc het plan van aanpak voor de volgende fase vastgesteld. n Sharon Trémour In het plan van aanpak staat beschreven wat er nog nodig is en welke route te bewandelen om op 31 maart 2013 een samenwerkings-

overeenkomst tussen het amc en VUmc te kunnen ondertekenen. In deze samenwerkingsovereenkomst moet beschreven staan welke (samenhangende) patiëntgroepen op welke locatie komen en waar het wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Hierbij hoort ook een analyse van de gevolgen voor de productie, het besturingsmodel, huisvesting, onderzoek, onderwijs & opleiding, personeel en financiën.

Samenwerkingsovereenkomst Voor de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst is een themaselectie en prioritering voor de komende maanden gemaakt. Besloten is om de thema’s vrouw-kind centrum, oncologie, hart & vaten en klinische neurowetenschappen als kernthema’s verder uit te werken. De keuze voor het nader analyseren van deze

thema’s betekent niet dat uitsluitend deze thema’s in de alliantie worden opgenomen. In de toekomst is verdere uitbouw mogelijk. De thema’s acute zorg en klinisch ondersteunende specialismen maken ook deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Deze thema’s hangen immers sterk samen met de vier kernthema’s en vormen de basis van een academisch ziekenhuis. De themagroep onderwijs & opleiding krijgt een coördinerende rol bij de uitwerking van de gevolgen van de samenwerking voor onderwijs en opleiding. Over de kerntaak onderzoek wordt naast de aandacht die het krijgt in de uitwerking van de kernthema’s - in 2013 een conferentie georganiseerd. Tevens werkt de themagroep onderzoeksinfrastructuur de gevolgen uit voor een aantal faciliteiten (bijvoorbeeld op het gebied van imaging).

In de periode tot en met april 2013 zijn de volgende stappen gepland: – Uitwerken thema’s in concrete business cases – Opstellen overall analyse – Opstellen samenwerkingsovereenkomst – Besluitvorming samenwerkingsovereenkomst

Met volle kracht vooruit Beide raden van besturen staan zeer positief tegenover de samenwerking. Het streven is om op volle kracht vooruit te gaan zodat in maart 2013 de samenwerkingsovereenkomst getekend kan worden. Tijdens de gezamenlijke conferentie op dinsdag 20 november zullen beide organisaties nader in gesprek gaan met elkaar over de samenwerking.

Betrokken Nederlanders kunnen op verschillende manieren meedenken en meepraten over de samenleving van 2030. Via sociale media en op de discussiesite www. wij2030.nl worden gesprekken gevoerd. Er is een Facebook App waar je een toekomstvoorspelling kan doen. Trouw brengt in samenwerking met VU Connected op 2 november een 2030-special uit. En er is een online zelftest om te kijken hoe toekomstgericht je bent. Daarnaast zullen er zes bijeenkomsten door het gehele land worden gehouden, waar visionairs, wetenschappers, journalisten en experts een gezamenlijk toekomstperspectief schetsen: 7 november in het Trippenhuis, Amsterdam: ‘Sterke verhalen’, over verhalen die mensen binden en inspireren. 13 november in Artis, Amsterdam: ‘Groene groei’, over keuzes die het milieu leefbaar houden. 20 november in de Beurs van Berlage, Amsterdam: ‘Meer dan geld’, over een economie die gebaseerd is op meer dan geld alleen. 21 november in de Buitensociëteit, Zwolle: ‘Homo Sapiens 2.0’, over de homo sapiens anno 2030, met onder andere Toine Pieters van metamedica. 26 november in VUmc, Amsterdam: ‘Medische zelfkennis’ over de gevolgen van de enorme toename van medische kennis, met onder andere Daniëlle Posthuma van klinische genetica. 28 november in De Unie, Rotterdam: ‘De wereld verbeteren’, over leiders die kunnen zorgen voor een gezamenlijke aanpak van wereldproblemen. Meer informatie: www.wij2030.nl.


Nieuwe oren dankzij crowdfunding

Plukker unplugged

Eeuwige roem

I

n de vorige Tracer verhaalde ik van mijn belevenissen tijdens de marathon van New York. Wat ik niet heb verteld, is dat ik onder het lopen uitbundig en langdurig

werd toegejuicht. ‘Fred, you’re doing great!’ ‘Go on, Fred!’ ‘You can do it, Fred!’ Ik wist niet wat me overkwam. Is mijn roem mij zo ver vooruit gesneld, dacht ik in een vlaag van hoogmoed. Na vijftien kilometer haalde ik een jongen in die tot dan toe een paar meter vóór mij had gelopen. Ik keek om. Op zijn borst stond in grote letters zijn naam: ‘Fred’. Voor mij geen eeuwige roem. Of toch? Ruim twee weken geleden stond ik voor het eerst van mijn leven op het erepodium. In het Olympisch Stadion nog wel. Daar lag de finish van de Amsterdamse marathon. Had ik het legioen van Kenianen, Ethiopiërs en andere razendsnelle Afrikanen verslagen? Nee, ik mocht namens VUmc een cheque in ontvangst nemen. Een cheque van

foto mark van den brink

honderdvijftienduizend euro, bijeengebracht door lopers en andere sponsoren. Geld dat

Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur

bestemd is voor het VUmc Cancer Center Amsterdam. Om onderzoek

Met de zelfgebouwde 3D printer kan Ernst Jan Bos een implanteerbare mal van een oor maken. ‘Bijvoorbeeld een kopie van het eigen oor in spiegelbeeld’

De meeste onderzoekers dienen een gedegen projectvoorstel in bij een organisatie in de hoop voldoende subsidie te krijgen voor een interessante studie. Ernst Jan Bos gaat nog een stap verder. Hij plaatste voor zijn promotieonderzoek naar 3D geprinte oren een filmpje op flintwave.com. Doel: via zogenaamde crowdfunding geld inzamelen onder het grote publiek. Crowdfunding is een manier van fondsen werven die in 2009 vanuit de vs is overgewaaid naar West Europa. David van Hartskamp en Klaas Jan Bolt

Tracer 11e jaargang nr 22, 1 november 2012

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 4.750. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Gert de Jager, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Osvaldo Heredia Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl Copyright © 2012 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 15 november. Deadline voor kopij is 7 november om 12.00 uur.

2

kwamen op het idee om deze manier van fondsenwerven toe te passen voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Zij lanceerden eind september hun platform flintwave.com. Hiermee hopen ze leken over te halen researchprojecten te steunen.

Geprint oor Het onderzoek van Ernst Jan Bos zal veel mensen aanspreken, ook al is het aantal patiënten beperkt. “Oren en neus kunnen na een verbranding compleet weg zijn. Het missen van een uitwendig gehoororgaan is daarnaast ook een afwijking die kan zijn aangeboren.” Oren bestaan voor een belangrijk deel uit kraakbeen en dat is moeilijk te vervangen. Tissue engineering (weefselregenereratie) kan een doorbraak betekenen voor aangezichtsreconstructies. “De oplossing die mij voor ogen staat is simpel”, aldus Bos. “Een biologisch afbreekbare mal van een oor printen op een 3D printer, de mal vullen met een speciale gel met lichaamseigen kraakbeencellen en stamcellen uit vet, het geheel in de buikholte plaatsen zodat er een oor in de vorm van de mal kan groeien en voila na een tijdje is er een compleet nieuw oor gereed en de mal opgelost. Nu nog

te kunnen doen naar het

toekomstmuziek, maar binnen enkele jaren kan dit de standaardbehandeling zijn bij gezichtreconstructies”, verwacht hij. Zijn promotieonderzoek wordt betaald door de Brandwondenstichting, maar aanvullende financiering is natuurlijk zeer welkom. “Bijvoorbeeld om een professionele 3D-printer aan te schaffen. Op dit moment werk ik met een zelfgebouwd apparaat, maar dat is een eenvoudige versie met beperkte mogelijkheden.”

Lunch Op de website flintwave.com staan inmiddels drie onderzoeken waarvoor geld wordt geworven. In een filmpje legt Bos uit wat zijn onderzoek inhoudt en waar hij het geld aan denkt te besteden. Gulle gevers kunnen ook een tegenprestatie verwachten. Voor een tientje krijgt een donateur updates, maar bij een gift van duizend euro volgt een rondleiding en een lunch met de onderzoeker. “De belangstelling is tot nu toe nog niet erg groot. Ik heb 415 euro van de beoogde 40.000 binnen. Maar deze vorm van fondsenwerving is ook nog erg nieuw. We moeten eerst wat bekendheid krijgen voor dit echt gaat lopen.”

voorkómen en behandelen van een ziekte die een op de drie Nederlanders treft. Een prachtig resultaat, deze opbrengst! De zaterdag na de marathon was het alweer raak. Voor de achtste keer op rij vond de VUmc-gebouwenloop plaats. Enthousiaste renners haastten zich over de wegen rond ons umc, via snikhete onderaardse gangen en doodvermoeiende steile trappen, naar de plek waar ze waren begonnen: de tuin van VUmc. Elk jaar staat de gebouwenloop in het teken van een andere afdeling. Ditmaal was de afdeling hematologie aan de beurt. Helaas kon ik zelf, gehinderd door een blessure, niet meedoen. Maar volgend jaar ben ik zeker van de partij. Het doel is te mooi om je daar niet voor te willen uitsloven!

Heilig VU-UUR met AMC voorzitter Levi

Moet de dokter alles kunnen? Is de trend waarbij steeds meer sub-specialisten opstaan een goede of moet de dokter een generalist zijn? Die knuppel gooide bestuursvoorzitter Marcel Levi van het AMC in het spreekwoordelijke hoenderhok tijdens het Heilig VU-UUR op 18 oktober. De zaal reageerde verdeeld. Hoewel hij eerst een omtrekkende beweging maakte door de voordelen van de sub-specialist neer te zetten, werd snel duidelijk welke stelling Marcel Levi inneemt als het gaat om de ontwikkeling van het vak ‘arts’: “subspecialisatie is goed, maar wel met een generalistische inslag.” Levi, zelf hoogleraar

inwendige geneeskunde, erkende dat door de ontwikkelingen binnen de geneeskunde sub-specialisatie onvermijdelijk is. Immers ‘iets vaak doen, zorgt dat je er beter in wordt’. Hij noemde als voorbeeld pancreaschirurgie. Concentreren en specialiseren is nodig om de resultaten te verbeteren bij complexe aandoeningen. Het gevaar is echter dat artsen zich teveel focussen op een onderdeel en het grotere geheel uit het oog verliezen, meent Levi. “Neem een longarts die zijn patiënt prednison voorschrijft. Als die patiënt als gevolg daarvan diabetes ontwikkelt, stuurt de longarts de patiënt naar een internist.” Subspecialisatie leidt tot kokervisie. De ziekte wordt behandeld, maar niet

Tracer 22 – 1 n ove m b e r 201 2 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

de zieke, zo luidde Levi’s stelling.

Integrale zorg Gevaren van dit kokervisie liggen op de loer, vindt Levi: de patiënt heeft meerdere dokters, hij trekt van wachtkamer naar wachtkamer, dit kan tot miscommunicatie leiden. De patiënt zou regisseur moeten zijn, maar wordt door de subspecialisatie juist uit het oog verloren. “Goede specialistische zorg is integrale specialistische zorg. Bijna alle subspecialisten worden opgeleid in academische ziekenhuizen, maar is er wel eens een behoeftepeiling gedaan? Bij de opleiding tot hematoloog is stamceltherapie een belangrijk onderdeel, maar hoeveel hematologen krijgen

hier in de praktijk mee te maken?” Uit de zaal kwam de vraag of de nieuwe functie ‘ziekenhuisarts’ een oplossing is. Volgens Levi moet er voor gewaakt worden dat de ziekenhuisarts een veredelde klusjesman wordt, daarnaast is het belangrijk dat patiënten contact hebben met hun eigen operateurs. Kan de subspecialist ook algemene avond- en nachtdiensten doen, was een andere vraag. Ook daarin was Levi helder. “Een oncoloog heeft voldoende basiskennis om een internistische dienst te doen. Er wordt wel verwacht dat hij zijn kennis op peil houdt, maar wat is daar raar aan?” Het was een Heilig VU-UUR dat tot nadenken stemt. n EK


Spectaculaire run voor MS

Marathonlopers halen ruim een ton op

foto jean pierre jans

Na de TCS Amsterdam Marathon en de Gebouwenloop is er een derde evenement dat VUmc onderzoek sponsort: de Westrandweg Run. De opbrengst van deze spectaculaire run komt ten goede aan onderzoek van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Op zaterdag 24 november zal een nieuw stuk snelweg (de verlengde A5) en het langste viaduct van Nederland (3,6 km) eenmalig worden opengesteld voor deze hardloopwedstrijd. De Westrandweg Run heeft een spectaculaire finish in een oude drukkerij van de Telegraaf. In deze drukkerij zullen tribunes verrijzen en de deelnemers worden binnengehaald door het enthousiaste publiek, muziek en een lichtshow. Onderweg zullen de deelnemers muzikaal ondersteund worden door verschillende muziekstijlen. De halve marathon zal deels in het donker plaatsvinden en de 10 km Fun Run zelfs helemaal. Het doel is om met een lang gerekt lint van verlichte lopers op de nieuwe snelweg te lopen.

De TCS Amsterdam Marathon heeft 115.000 euro opgeleverd voor kankeronderzoek in VUmc CCA. Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur, kreeg de cheque uit handen van Amit Kapur, directeur TCS Benelux en Simone Richardson, directeur van marathon-organisator Le Champion. Onder de 37.000 deelnemers waren 90 medewerkers van VUmc. Naast giften van de sponsoren en de donateurs van de stichting VUmc CCA, konden alle deelnemers bovenop hun inschrijfgeld een donatie doen. Verder lieten medewerkers van VUmc zich sponsoren door familie en vrienden wat resulteerde in een bedrag van ruim € 25.000.

Opvallend

!

Radiobioloog Peter Sminia heeft met het hoofdstuk ‘Modelsystemen in de radiotherapie’ een bijdrage geleverd aan de Canon van de Oncologie. Het eerste exemplaar van dit boek, dat in 53 thema’s de geschiedenis van de oncologie schetst, werd op 11 oktober overhandigd aan Michel Rudolphie, directeur van het kwf. Het boek is te bestellen bij www.dchg.nl voor 25 euro inclusief verzendkosten.

Corinne van den Bergh-Raat en Antoinette Keulen, logopedisten en spraak- en taalpathologen van de afdeling neurologie, hebben van het Damsté-Terpstra Fonds een prijs gekregen voor hun artikel over voorlichtingsondersteunende kaarten voor patiënten met com-

municatie- en geheugenproblemen. Dit artikel is gepubliceerd in het april-nummer van Logopedie en Foniatrie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro. Kinderrevalidatiearts Jules Becher, kinderneuroloog Jeroen Vermeulen en promovenda Laura Bonouvrié hebben een bedrag van 388.000 euro gekregen van de Phelps Stichting voor Spastici, het Juliana Kinderfonds, Kinderrevalidatiefonds de Adriaanstichting en het nationale Revalidatiefonds. Het geld is bestemd voor onderzoek naar de effecten van een intrathecale baclofen (itb) behandeling bij rolstoelgebonden kinderen en jongvolwassenen met een dystone cerebrale parese. De behandelmogelijkheden voor deze aandoening zijn beperkt en de onderzoekers hopen aan te tonen dat itb verbetering geeft op het gebied van comfort en dagelijkse verzorging. Het onderzoek zal plaatsvinden in samenwerking met de afdeling kinderneurologie van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht.

Jeroen Janssen, internist-hematoloog, heeft 30.000 euro ontvangen voor leukemieonderzoek. Gijs Beukhof van de stichting Leukemie.nl overhandigde de cheque tijdens de iknl nascholingsdag in het Rosarium. Het geld is bedoeld om volledige transcriptoom sequencing te kunnen verrichten op gezuiverde stamcelpopulaties van chronische myeloide leukemie. Doel is stamcelspecifieke aangrijpingspunten voor behandeling te vinden, die uiteindelijk genezing mogelijk moet maken. Jeroen Lakerveld, epidemioloog bij het emgo Instituut en projectleider van spotlight, heeft 3,8 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar de rol van de fysieke en sociale omgeving bij het ontstaan van overgewicht en obesitas. Aan dit project werken onderzoekers van dertien organisaties verspreid over acht Europese lidstaten. Het geld is afkomstig van de Europese Unie. Doel van het onderzoek is aangrijpingspunten te vinden waarmee

obesitas in Europa kan worden teruggedrongen. Het medisch wetenschappelijk tijdschrift bmc Public Health besteedde in oktober uitgebreid aandacht aan spotlight. Informatieanalist Christiaan Geertsma en directeur ict Ineke Molenaars zijn winnaars van de Campus Challenge. In samenwerking met de Neuroscience Campus Amsterdam en ctmm trait dienden ze een plan in voor een it onderzoeksinfrastructuur, die aansluit op landelijke onderzoeksnetwerken. De afdeling ict krijgt 500.000 euro om bijvoorbeeld rekenkracht voor het uitvoeren van wetenschappelijke berekeningen, lange termijn opslagruimte of netwerkcapaciteit uit te breiden. Het unieke van het voorstel van VUmc is de toegankelijkheid voor onderzoekspartners buiten VUmc. Ook vier andere academische instituten ontvangen een Challenge Award. surfnet en sidn hebben de Campus Challenge in het leven geroepen om verbeteringen van het ict-netwerk te stimuleren.

Osvaldo Heredia

Nummer 1 Wij, Annemiek van der Steenhoven en Osvaldo Heredia, zijn gevraagd om de column in Indrukken over te nemen van Albert Blom. Dat zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen. Het is ook niet niks. Volgens Wikipedia is een column ‘een kort stukje proza waarin de auteur (columnist) spits en uitdagend zijn mening ventileert’. Proza!, spits!, uitdagend!, een mening!, hm, kennelijk gaat het niet om een leuk praatje voor de vaak. Een column heeft ongeveer 300-350 woorden, wees daar maar eens prikkelend in. Enfin, we gaan ons best doen. Want, wat prikkelt ons nog in deze tijd. Soms lijkt het alsof we binnen de ggz een beetje murw zijn geworden door alle bezuinigingen die over ons heen worden gestort. Tegelijkertijd zorgt de

crisis er ook voor, dat verschillende zorgpartijen in elkaars armen worden gedreven. Waar we vroeger als ggz geneigd waren om alles zelf te doen, worden nu samenwerkingsverbanden gesmeed. Daarbinnen past het dat er toenemende cliëntenparticipatie ontstaat, waarbij het ‘bestwil-denken’ van hulpverleners wordt losgelaten. Cliënten worden zorgafnemers en daarmee medebepalers van de kwaliteit van die zorg. Cliënten zijn ook premiebetalers en hebben ook van daaruit een belangrijke invloed op de zorg die wordt geleverd. Het is ons inziens dan ook van groot belang om cliënten bij het gehele proces van zorginkoop te betrekken. ZIJ zijn immers, indirect, onze financiers! Verzekeraars zijn slechts

Tracer 22 – 1 nove mb e r 201 2 – O rg a n isat ie – O n d er zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

tussenpersonen, ook al stellen zij zich soms op alsof het uit de eigen portemonnee gaat. Maar wij zullen ook in staat moeten zijn om onze geleverde zorg te verantwoorden, te laten zien wát we doen en vooral duidelijk maken dát we er toe doen. De ‘routine outcome monitoring’, oftewel rom is er immers niet voor de verzekeraar, maar om te laten zien dat het beter gaat met de cliënt, of soms niet slechter. Dat we nationaal worden gebenchmarkt, is niet iets om je tegen te verzetten, maar moet juist een prikkel zijn om het goed te willen doen, beter dan de ander te willen zijn. Dan past het ook om als zorgverkoper in de zorgonderhandelingen met de vuist op tafel de verzekeraar te dwingen om te betalen voor kwaliteit. ggz inGeest als nummer 1 op het ‘oliebollenlijstje’ in het ad; dat heeft wel iets. Osvaldo Heredia is klinisch psycholoog bij GGZ inGeest

Inschrijven Inschrijven kan via www. westrandwegrun.nl. Er is keuze tussen de 10 km, de halve marathon en de 10 km Fun Run. Op de actiepagina westrandwegrun. msresearch.nl kunnen deelnemers, na inschrijving, een eigen actiepagina aanmaken, een makkelijke manier om sponsoring en bijdrages bij te houden. De inschrijving voor de Westrandweg Run sluit op zondag 11 november

BHV-instructeurs organiseren open dag De BHV instructeurs van de dienst arbo en milieu gunnen alle medewerkers van VUmc en de VU op de ‘Dag van de bhv’ een kijkje in de keuken. Op maandag 5 november is de brandweerkazerne bij het energiecentrum tussen 13.00 en 16.00 uur opengesteld voor nieuwsgierigen. Ze kunnen branden blussen, reanimaties oefenen en zogenaamde table-top oefeningen uitvoeren. Dit zijn noodscenario’s die op papier worden nagebootst. Ook liggen er locatiedraaiboeken ter inzage, worden er instructievideo’s gedraaid en beantwoorden bhvinstructeurs prangende vragen. De ‘Dag van de bhv’ in de brandweerkazerne VU/VUmc wordt georganiseerd door de dienst arbo en milieu, in samenwerking met de facilitaire campus organisatie van de VU en het facilitair bedrijf van VUmc.

Aanvulling In het artikeltje ‘De strijd tegen foute software’ in Tracer 20, 4 oktober 2012, werd verwezen naar een gedragscode die binnen VUmc geldt. Deze gedragscode is te vinden op intranet.vumc. nl/gedragscodeinternetgebruik. 3


Pioniers willen doorstroming acute opnames verbeteren Het zijn drukke tijden voor Cynthia Donk. Vandaag heeft ze samen met verpleegkundig hoofd Joost van Galen acht sollicitatiegesprekken gevoerd voor de functie van medischadministratief medewerker op de Acute Opname Afdeling (AOA), die op 3 december, vlak voor Sinterklaas, wordt geopend. Ze heeft er alle vertrouwen in dat één van de kandidaten goed zal passen in het AOA-team van ongeveer dertig personen. Op de nieuwe afdeling gaan 23 verpleegkundigen aan het werk.

foto jean pierre jans

n Terri Kester

“De bestaande afdelingen leveren niet alleen de 24 bedden, maar ook het personeel komt daar grotendeels vandaan”, zegt Cynthia Donk, teamleider van de aoa. Voor acute opnames wordt een hele zorgeenheid vrijgemaakt en verschillende zorgeenheden gaan verhuizen. Vanaf 3 december kunnen alle acute volwassen ‘normal care’ opnames vanuit de polikliniek en de eerste hulp hier terecht, met enkele uitzonderingen zoals kinderen en zwangere vrouwen. “De aoa gaat meer nadruk leggen op de

patiëntenstroom en multidisciplinair werken, waardoor er sneller duidelijkheid is voor zowel de patiënt als de andere afdelingen.”

Logistiek Een van Donks collega’s in de werkgroep die de opening van de aoa voorbereidt is internist Prabath Nanayakkara. Samen met een chirurg krijgt hij als medische werkplekmanager de verantwoordelijkheid voor de logistieke doorstroom en andere organisatorische aspecten. Hij zegt veel

te hebben gehad aan de adviezen van Imperial College in Londen, waar dit systeem perfect werkt. “In tegenstelling tot reguliere opnames is de toestroom van acute patiënten met vijftien tot twintig per dag heel stabiel, en dus voorspelbaar”, zegt hij. “Het bijeenbrengen van deze patiënten op één afdeling, ieder met zijn eigen specialistische hoofdbehandelaar, betekent een enorme kwaliteitsslag. Het behandelende team, dat is getraind om in teamverband te werken, bezoekt iedereen tweemaal

dagelijks, ook in het weekend.” Doorstroming is het sleutelwoord voor de aoa. Het is de bedoeling dat alle patiënten binnen 48 uur ofwel ontslagen worden ofwel worden overgebracht naar een andere afdeling. De verwachting is dat veel mensen zich binnen een of twee dagen goed genoeg zullen voelen om weer naar huis te gaan.

Meerwaarde Nanayakkara: “Dat is de meerwaarde van het systeem. Deze aanpak is zeer patiëntvriendelijk. Vooral voor

ouderen geldt dat ze hier te kort zullen zijn om ontregeld te raken.” Nanayakkara en Donk zijn het erover eens dat de 48-uurslimiet in het begin soms moeilijk haalbaar zal zijn. “Het is een pioniersafdeling”, zegt Donk. “We zullen zeker tegen van alles aanlopen. Er zal veel aandacht zijn voor de werkwijze, scholing en het opdoen van ervaring.” Maar ze vertrouwt erop dat alles uiteindelijk gaat lukken. “Iedereen heeft hiervoor gekozen en gaat zich voor honderd procent inzetten. Ik weet zeker dat het een leuk team wordt.”

Intensivisten krijgen meer ruimte voor ondersteunend werk n Monique Krinkels

Steeds vaker roepen afdelingen het advies in van artsen van de intensive care als de toestand van een patiënt plotseling verslechtert. Ook op de spoedeisende hulp zijn ze een graag geziene ondersteuning. Om à la minute, 24/24 en 7/7 bijstand te kunnen, krijgt de ICV extra menskracht. “En we hebben toppers binnengehaald”, aldus afdelingshoofd Armand Girbes.

Met een eerste uitbreiding van twee stafplaatsen krijgt de icv meer mogelijkheden om onmiddellijk op een noodkreet vanuit andere afdelingen in te gaan. “Natuurlijk reageren we altijd zo snel mogelijk als er een verzoek van een collega binnenkomt. Maar met veel ernstig zieke patiënten konden we tot nu toe niet altijd meteen van onze eigen afdeling af”, legt Armand Girbes uit.

NICE Naast de uitbreiding van de staf

komen er twee artsen als vervanging van intensivisten die naar elders zijn vertrokken. “En begin volgend jaar hopen we er nog twee bij te krijgen”, aldus Hans van der Spoel, plaatsvervangend hoofd van de ic. “Die aanvraag ligt nu bij de raad van bestuur.” Hij is tevreden over hoe het op dit moment op de icv gaat. “Maar eigenlijk deden we het als IC altijd al goed. Volgens de landelijke registratie nice presteren we uitstekend wat betreft ziekenhuisoverleving van patiënten.” En ook het multidisciplinaire

preoperatieve overleg met chirurgen, anesthesiologen en intensivisten krijgt steeds meer vorm. “We overleggen elke twee weken over patiënten die een hoog risico lopen tijdens een operatie. Daarmee kunnen we gezamenlijk het beleid uitstippelen.”

Topper De eerste intensivist is in oktober begonnen. “Paul Elbers is intensivistanesthesioloog en ik ken hem al van mijn tijd in het olvg”, vertelt Van der Spoel. “Hij is een heel

Uit de Agenda

Verstoorde communicatie in het brein Vrijdag 2 november – aula, 11.45 uur, W. de Haan, ‘In a network state of mind’

Communicatie tussen hersengebieden bij de ziekte van Alzheimer wordt steeds omslachtiger. Het vergroten van het inzicht in de wijze waarop deze communicatie verstoord wordt, is essentieel om de ziekte te begrijpen, betoogt Willem de Haan in zijn proefschrift. Een fundamenteel begrip van het ziektemechanisme ontbreekt nog steeds, net als een doeltreffende behandeling, en nieuwe invalshoeken zijn daarom hard nodig. Over de coördinatie van hersenactiviteit is nog weinig bekend, terwijl dit nou juist de essentie is van onze mentale vermogens lijkt te zijn. In plaats van naar specifieke onderde4

len van de hersenen te kijken, legt De Haan daarom de nadruk op de hersenen als netwerk; hoe efficiënt communiceert het ‘hersenweb’, en op welke manier verandert dit bij Alzheimer patiënten? Om de veranderingen in Alzheimerpatiënten te meten gebruikte hij de magneetencefalograaf (meg), momenteel de meest geavanceerde manier om van buitenaf hersenactiviteit te meten. Om de veranderende hersennetwerken te analyseren paste hij methoden uit de netwerktheorie toe, een tak van wiskunde die zich specifiek richt op de structuur en functie van netwerken. Uit verschillende studies in dit proefschrift blijkt dat bij de ziekte van Alz-

heimer de integratie van verschillende hersengebieden tot een efficiënt ‘besturingssysteem’ geleidelijk wegvalt. In andere vormen van dementie treden ook verstoringen op, maar deze hebben andere kenmerken, zodat de huidige methoden mogelijk ook gebruikt kunnen gaan worden als diagnostische test. De mate van netwerkverstoring hangt ook samen met de ernst van de klachten bij de patiënt. Een verrassende bevinding is dat juist de belangrijke ‘knooppunt’gebieden van het brein, waar veel informatie samenkomt, extra vatbaar zijn voor het ontwikkelen van alzheimer-gerelateerde schade. De Haan laat zien dat dit komt doordat deze knooppunten overbelast raken,

Tracer 22 – 1 n ove m b e r 201 2 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

en suggereert dat lokaal verhoogde hersenactiviteit een prominente rol in het ziekteproces speelt. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor nieuwe therapeutische strategieën, aangezien hersenactiviteit op allerlei manieren te beïnvloeden is. De conclusie van dit proefschrift is dat met de beschreven technieken er meer grip kan worden verkregen op de cruciale, maar onderbelichte rol van verstoorde communicatie in het brein bij dementie. Het proefschrift van Willem de Haan is ook als e-book verkrijgbaar. Op www.e-pubs. nl/?epub=willemdehaan kan het zowel als een epub- als een pdfbestand worden gedownload.

gedreven intensivist.” Elbers is oprichter van de website acidbase. org, waar artsen onder meer de zuur-base verhouding in lichaamsvloeistoffen kunnen analyseren. Maar de meest bijzondere nieuwe VUmc-er is Heleen Oudemans-van Straaten. “Zij heeft een enorme staat van dienst”, aldus Girbes. “Heleen is een voortreffelijk wetenschapper en is een internationaal erkend expert op het gebied van nierfunctievervangende therapie, voeding en metabolisme. Dat past precies bij onze lopende lijnen. Ze begint op 1 januari, samen met twee jonge intensivisten Pieter Roel Tuinman en Janneke van den Broek.”

Aansprekend Waarom iemand met de statuur van Oudemans naar VUmc komt? “Waarom niet?”, stelt ze. “Ik heb altijd bewust in een groot maar perifeer ziekenhuis gewerkt. Ik hou van de praktijk in de kliniek. Maar mijn belangstelling voor onderzoek en dan met name het patiëntgebonden onderzoek wordt steeds groter. Daarom spreekt het mij zeer aan om mijn loopbaan af te sluiten in een academische omgeving.” Ze trekt zich weinig aan van de negatieve pers waar VUmc momenteel mee te maken heeft. “Ik laat me niet zo snel van de wijs brengen. Ik ken Armand Girbes goed en Hans van der Spoel was de eerste anios die ik aannam. Mijn speerpunt wordt het onderzoek en daarnaast doen Armand, Hans en ik natuurlijk alle drie kliniek. Ik heb er heel veel zin in.”


Vacatures VUmc

Agenda Medewerker medische administratie D4.2012.00162MV Ben jij ons visitekaartje? Afdeling: poliklinische zorgeenheid heelkunde & anesthesiologie

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Verpleegkundigen/Verzorgenden

Vacatures 8 oktober tot 15 oktober. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Verpleegkundigen/Verzorgenden Vervolgopleiding tot verpleegkundige IC neonatologie D3.2012.00027MB Kom jij je verder ontwikkelen bij ons tot IC neonatologie verpleegkundige? Afdeling: intensive care neonatologie, Divisie III

Opleiding tot oncologie verpleegkundige april 2013 D1.2012.00050MB Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van je patiënt? Doe de opleiding tot oncologie verpleegkundige! Afdeling: medische oncologie, Divisie I

Staf/Management – Overig Monitor D6.2012.00081WH Begeleiden en monitoren van investigator initiated studies Afdeling: clinical research bureau, Divisie VI

Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs PostDoc ‘Core Outcome Measures in Effectiveness Trials’ D6.2012.00086YO Een EU project onder leiding van de University of Liverpool over de ontwikkeling van Core Outcome Measures in Effectiveness Trials. Afdeling: Epidemiologie & Biostatistiek, Divisie VI

Administratief/secretarieel

Verpleegkundige IC kinderen D3.2012.00052YO Zie jij het kind tussen de techniek? Afdeling: intensive care kinderen, Divisie III

Vervolgopleiding tot verpleegkundige IC kinderen D3.2012.00028MB Zie jij het kind tussen de techniek? Word Verpleegkundige IC kinderen! Afdeling: IC kinderen, Divisie III

Medewerker medische administratie D5.2012.00076MV Weet jij van aanpakken? Kom ons dan helpen ‘bouwen’! Afdeling: pathologie, Divisie V

Verpleegkundige IC neonatologie D3.2012.00053YO Kwetsbaar begin, jouw intensieve zorg als verpleegkundige IC neonatologie! Afdeling: IC neonatologie, Divisie III

Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs

Management Assistent medisch afdelingshoofd D4.2012.00111MV Ben jij puncteel en hou je van gepuzzel met agenda’s? Afdeling: heelkunde, Divisie IV

Opleidingsplaatsen

Junior onderzoeker ‘hoe zwangeren denken over nieuwe prenatale testmethode’ D3.2012.00055YO Hoe beslissen zwangere vrouwen en experts over een nieuwe bloedtest op aandoeningen bij het ongeboren kind? Afdeling: Klinische genetica, sectie community genetics, Divisie III

Deskundige infectiepreventie in opleiding D5.2012.00074MB Infectiepreventie is hot, zet jij infectiepreventie op de kaart binnen VUmc? Afdeling: medische microbiologie en infectiepreventie, Divisie V

Junior Onderzoeker ‘Hypertensie bij kinderen met overgewicht’ D6.2012.00083WH Bloeddruk meten bij kinderen met overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg Afdeling: EMGO+ /sociale geneeskunde, Div. VI

Junior onderzoeker ‘implementatie moreel beraad’ D6.2012.00079YO Ondersteunen en volgen van de implementatie van moreel beraad projecten. Afdeling: Metamedica, Divisie VI

Vacatures 22 oktober tot 28 oktober. Uiterlijke reactie datum zie intranet.

Klinisch fysicus - radioloog in opleiding D2.2012.00066MB Heb jij een goeie motivatie voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek en heb je affiniteit met patiëntenzorg en het werken in een multidisciplinair teamverband? Afdeling: keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Divisie II

Ondernemingsraad

Bibliotheek

Dagelijks bestuur OR; Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Willy Arjaans (vice-voorzitter), Andy Higgs, Emile Heilbron, Rene van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen: Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43478, e-mail or@VUmc.nl, http://intranet/afdelingen/orgaan/OR/

Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in VUmc op locatie 0B100 (nabij personeelsrestaurant). Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9 tot 21 uur en vrijdag van 9 tot 17 uur. Tel: (020) 444 1237. Web: www.ubvu.vu.nl/geneeskunde

OR Verkiezingen op 19 maart 2013 Eens in de vier jaar zijn er OR verkiezingen. Iedereen die minstens een half jaar in dienst is van het VUmc kan zijn/haar stem uitbrengen op een kandidaat. Je kunt jezelf verkiesbaar stellen als OR lid als je voor 1 maart 2013 een jaar in dienst bent. Mocht je  jezelf als OR lid verkiesbaar willen stellen en daar meer informatie over wilt ontvangen neemt u dan gerust contact op.

Webcursussen Word informatievaardiger met onze webcursussen: Systematic literature search for reviews PubMed Verpleegkundige informatievaardigheden Via: www.ub.vu.nl > hulp, advies > webcursussen

Personalia In deze rubriek kunnen mede­ werkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren: tracer.info@VUmc.nl

Dankwoord afscheidssymposium Marlene Meester Met een heel goed gevoel kijk ik terug op de afgelopen 44 jaren in het VUmc en op het prachtige symposium dat ter gelegenheid van mijn 40 jaar jubileum in 2008 door mijn collega’s georganiseerd werd. De laatste jaren heb ik me teruggetrokken uit het uitvoerende werk en hield mij onder andere bezig met de richtlijnen die nu op ons fantastische themaportaal in Kwaliteitsnet staan. Het laatste jaar coördineerde ik de SoM studie die nu door de werkeenheid Infectiepreventie zal worden voortgezet. In 1968 werden in Nederland, waaronder VUmc, 4 ziekenhuishygiënisten/ infectiezusters aangesteld. In 1973 werd de beroepsvereniging VHIG door 33 leden opgericht. In de volgende jaren kwam een eerste opleiding tot stand gevolgd door de professionalisering van het beroep. De laatste 10 jaar is Infectiepreventie een hot item geworden waar we met zijn allen aan moeten blijven werken. Ik wens jullie al het goede toe.

Belangrijke data 4 februari 2013 Deadline voor medewerkers, die zich via vak- en beroeporganisaties Kandidaat stellen. 25 februari 2013 Deadline voor medewerkers, die zich via de vrije lijsten kandidaat stellen. 19 maart 2013 De OR verkiezingen 2 april 2013 Installatie van de nieuwe OR

Een hartelijke, warme groet van Marlene Meester marlenemeester@yahoo.com

Volg UB op Twitter Nieuws van en over de UB van de VU lees je nu ook via Twitter. Volg @ubvu op twitter. com.

Bijblijven met de Nieuwsbrief medische bibliotheek Blijf op de hoogte van de nieuwste medische informatiebronnen met onze nieuwsbrief per e-mail. Speciaal voor artsen, onderzoekers, verpleegkundigen en paramedici van het VUmc. www.ubvu.vu.nl/nieuwsbriefmedisch/laatstenummer.html

Workshop reference manager Met Reference Manager maak je bibliografische database opslag, beheer en gebruik van referenties. Benieuwd naar deze en de

Medische informatievragen? Bel of mail de medisch informatiespecialist! René Otten: (020-44)42027, r.otten@ubvu.vu.nl; Ilse Jansma: (020-44)41248, i.jansma@ubvu.vu.nl.

Personeelsactiviteiten

Gediplomeerd Op 27 september 2012 zijn de volgende studenten gediplomeerd: Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige Saskia Schrijver Michelle Vermeij Van harte gefeliciteerd! Afscheid Dr. Anneke Bouman Op woensdag 7 november a.s. neemt Dr. Anneke Bouman na ruim 27 jaar afscheid van onze afdeling en de actieve klinische chemie. Het afscheid wordt mede op haar voorspraak in een wetenschappelijke context gevierd, en wel met de PAOKC cursus “De Nieren”. Zie www.nvkc.nl Aansluitend aan het symposium, vanaf 16.30 uur, vindt in de foyer van de Amstelzaal de afscheidreceptie plaats waarvoor u bij deze van harte wordt uitgenodigd.

Tracer 22 – 1 nove mb e r 201 2 – S er v icep a g in a

vele andere features van dit veelzijdige programma? Schrijf je in voor deze workshop: www.ubvu.vu.nl/agenda

Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte –1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage/direct naar/Tip van Boots.

Opheffingsuitverkoop Tip van Boots Zoals u ongetwijfeld al zult weten gaat helaas de winkel de Tip van Boots voor goed dicht eind dit jaar wegens bezuinigen. De maanden november en december zal er dan ook een flinke leeg verkoop zijn op alle dinsdagen van de week misschien zal ik ook nog op een aantal maandagen open zijn maar dat zult u dan wel zien. De artikelen zijn goed afgeprijsd in hoeverre het gaat om eigen spullen en niet van derde of in consignatie staan. Ik zou zeggen: “kom langs en kijk”. Laatste mogelijkheid! Brussel reis Zaterdag 15 december vertrekken we vanaf VUmc rechtstreeks naar Brussel. Overdag door bruisend Brussel, ’s avonds een uitstekend warm/koud buffet in het ****NH Brussel Airport hotel, incl. borrel in de bar. Voor meer info zie www.tipvanboots.nl. Londen kerstreis De mooie 3-daagse kerstreis naar Londen is volgeboekt.

Personeelskorting bij Trendline-hairstudio Op vertoon van uw medewerkerspas ontvangt u 10% korting op alle kappers behandelingen. Deze actie is geldig van 1 november t/m 15 december 2012. Bel voor een afspraak tst 44207. maandag t/m vrijdag van 08.00-16.30uur Sinterklaasfeest Op zaterdag 24 november 2012 zal het gezellige en leuke Sinterklaasfeest weer georganiseerd worden voor de kinderen van de medewerkers van VUmc, GGZ inGeest en VU. Introducé-kinderen zijn ook welkom. Sluitingsdatum voor opgeven: 10 november 2012 bij de Tip van Boots. Daarnaast dient u een kado van ± € 15,- uiterlijk 20 november 2012 aan te leveren bij de Tip van Boots. Opgeven bij de Tip van Boots, via em.boots@vumc.nl Lokatie: ZH -1 A HAL (Tip van Boots). Tijd: 10.30-12.30uur Wees op tijd (tussen 10.30 en 10.50 uur) want de Sint wacht niet zo lang.

Promoties donderdag 1 november - aula, 11.45 uur, M.P.H. Busard, ‘Advances of MR imaging in endometriosis’ promotor: prof.dr. C. van Kuijk, copromotoren: dr. J.H.T.M. van Waesberghe, dr. V. Mijatovic vrijdag 2 november - aula, 11.45 uur, W. de Haan, ‘In a network state of mind’ promotoren: prof.dr. Ph. Scheltens, prof.dr. C.J. Stam, copromotor: dr. W.M. van der Flier vrijdag 9 november - aula, 13.45 uur, M. Bögels, ‘Macrophages as therapeutic target in colon carcinoma’ promotoren: prof.dr. R.H.J. Beelen, prof. dr. H.J. Bonjer, copromotor: dr. M. van Egmond donderdag 15 november - aula, 13.45 uur, G.J. Tack, ‘On the work-up of (Refractory) Coeliac Disease’ promotor: prof.dr. C.J.J. Mulder, copromotoren: dr. M.W.J. Schreurs, dr. B.M.E. von Blomberg-van der Flier vrijdag 16 november - aula, 11.45 uur, Th.M. van den Boogaard, ‘The Negotiated Approach in the Treatment of Depressive Disorders. The impact on patient-treatment compatibility and outcome’ promotoren: prof.dr. R. van Dyck, prof. dr. Ph. Spinhoven, prof.dr. H. Vertommen woensdag 21 november - aula, 13.45 uur, M.R. Dahele, ‘The implementation of advanced technologies in high-precision radiotherapy’ promotoren: prof.dr. S. Senan, prof.dr. B.J. Slotman donderdag 22 november - aula, 13.45 uur, R.R. de Vries, ‘The Surgical Management of Invasive Bladder Cancer’ promotor: prof.dr. S. Horenblas vrijdag 23 november - aula, 11.45 uur, G. Codacci Pisanelli, ‘Biochemical Modulation of 5-fluorouracil by uridine and leucovorin’ promotor: prof.dr. G.J. Peters, copromotoren: dr. C.J. van Groeningen, dr. C.L. van der Wilt Oraties donderdag 8 november - aula, 15.45 uur, prof.dr.ir. Th.H. Smit, ‘Intelligent ontwerpen’ vrijdag 9 november - aula, 15.45 uur, prof. dr.ir. J. Harlaar, ‘Wat beweegt’ Symposia/congres donderdag 1 november - Het Verpleegkundig Symposium: Leiderschap in tweevoud, meer informatie: Patricia van Meekeren en Romke Langezaal, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 15 november - Valeriussymposium meer informatie: Irene van Baardwijk en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl maandag 19 november – Kliniek Amstel 0A2 (auditorium), Diabetes en Leefstijl: ‘De beste dokter bent u zelf!’ toegang gratis, meer informatie: www. vumc.nl/diabetescentrum Cursussen vrijdag 2 november - Advanced Suturing Course, meer informatie: Patricia van Meekeren en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.nl woensdag 14 november en 28 november - Scholing Zorglogistiek, meer informatie: Patricia van Meekeren en Romke Langezaal, tst. 48444, www.paog.nl maandag 12 november – 16.00uur, PICA Seminar: ‘Evidence based management, kwaliteit, en OR’. Spreker: Joris van de Klundert (iBMG Erasmus Universiteit). Locatie: De Koog (PK 7 X 216), meer informatie: pica@vumc.nl maandag 12 november - BROK cursus senior onderzoekers, meer informatie: Patricia van Meekeren en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.nl maandag 12 november t/m donderdag 15 november - BROK cursus junior onderzoekers, meer informatie: Patricia van Meekeren en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.nl

5


Menu

Oproepen & advertenties

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

donderdag 1 november kipsaté, omelet naturel, satésaus, nasi, vegetarische nasi, atjar + kroepoek, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, gebonden vegetarische aspergesoep, heldere vegetarische groentesoep vrijdag 2 november gebakken vis, remouladesaus, tomaatkomkommersalade, frites, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, gebonden vegetarische kerriesoep, heldere vegetarische tomaat-vermicellisoep zaterdag 3 november lasagne, ijsbergsalade, foccacia, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, gebonden vegetarische paprikasoep, heldere vegetarische vermicellisoep zondag 4 november visfilet provençaal, omelet tomaat-kaas, tomatensaus, haricots verts, gekookte aardappelen, gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische groentesoep maandag 5 november rookworst, vegetarische rookworst, jus + vegetarische jus, zuurkool met rozijnen, aardappelpuree, gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 6 november jos verrassings menu, gebonden champignonsoep, heldere madrileense soep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere madrileense soep woensdag 7 november kipnuggets, cocktailsaus, rauwkost, frituur aardappel, gebonden tandoorisoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden tandoorisoep, vegetarische heldere aspergesoep donderdag 8 november gebakken vis, remouladesaus, wortelen, gekookte aardappelen, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep vrijdag 9 november macaronischotel, vegetarische msacaronischotel, komkommersalade, geraspte kaas, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zaterdag 10 november kipfilet, groentekaas medaillon, jus, ratatouille, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep zondag 11 november gebakken vis, gevulde tomaat, remouladesaus, gemengde salade, frituur aardappel, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep maandag 12 november döner kebab, rode- en knoflooksaus, rauwkost, turksbrood, gebonden tomatensoep, heldere franse uiensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere franse uiensoep dinsdag 13 november Bretonse gehaktbal, gevulde aubergine, jus + vegetarische jus, snijbonen, kroket aardappelen, gebonden linzensoep, heldere mulligatawnysoep, vegetarische gebonden linzensoep, vegetarische heldere mulligatawnysoep woensdag 14 november osso bucco, milanesesaus, Italiaanse salade, tagliatelle verde, gebonden champignonsoep, heldere madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere madrileensesoep

6

Personeel en organisatie

Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via communicatie@VUmc.nl

Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘P&O direct’

Blusinstructie voor VUmc Een klein brandje kan binnen de kortst mogelijke tijd uitgroeien tot een brand waar de brandweer voor moet uitrukken. Om een beginnende brand in de kiem te kunnen smoren, bevinden zich op diverse plaatsen binnen het ziekenhuis kleine blusapparaten. Hierop vindt u in een korte beschrijving wanneer en hoe deze blusmiddelen gebruikt kunnen worden. In de praktijk blijkt dat echter nog niet zo eenvoudig. Een goed gebruik van deze blusmiddelen vraagt om oefening, het is daarom van belang dat er binnen het VUmc een aantal mensen zijn die goed weten hoe ze met deze blusmiddelen om moeten gaan. De dienst Arbo en Milieu biedt hiervoor een speciale instructie aan. Vanaf dit najaar wordt de blusinstructie voor VUmc twee keer per maand gehouden in plaats van iedere week. Inschrijven hiervoor kan via het online boekingssysteem: www.mybookingcalendar.com/vrijeuniversiteitamsterdam De aankomende data zijn: 31 oktober, van 9.30 uur tot 10.30 uur of van 11.00 tot 12.00 uur 14 november, van 13.00 tot 14.00 uur of van 15.00 tot 16.00 uur 28 november, van 9.30 uur tot 10.30 uur of

Aanmelden voor de nieuwsbrief P&O direct Wil je op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van CAO UMC of wetswijzigingen? Je kunt je nu zelf aanmelden voor de nieuwsbrief P&O direct. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van VU medisch centrum en verschijnt maandelijks. Hier komen onderwerpen aan de orde als: nieuwe CAO UMC, gebruik van persoonlijk budget, de digitale salarisstrook, loopbaanontwikkeling etc.. Heb je geen mailadres van VUmc dan kan je dat aanvragen via je leidinggevende of bij ICT.

van 11.00 tot 12.00 uur 12 december, van 13.00 tot 14.00 uur of van 15.00 tot 16.00 uur De blusinstructies zijn toegankelijk voor alle medewerkers! Heeft u problemen met inschrijven of wilt u meer informatie? Mail dan naar: bhvadministratie.amd@vu.nl. Nieuwe locatie afdeling ICV Op maandag 12 november zal de nieuwe locatie 7B van de afdeling ICV officieel in gebruik worden genomen. Daarmee is de laatste bouwfase van de intensive care voltooid en is de volledige beddencapaciteit ondergebracht in een nieuwe state-of– the–art intensive care. De medium care zal volgend jaar verhuizen naar een nieuwe locatie. Iedereen is van harte welkom op maandag 12 november van 14.00 uur tot 17.00 uur om de nieuwe afdeling te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje. Om 14.15 uur zal prof.dr. F.H.M. Corstens, lid van de raad van bestuur, de officiele opening verrichten. De patienten zullen op dinsdag 13 november worden verhuisd naar de nieuwe locatie. De afdeling ICV

In memoriam

Prof.Dr.A.B.M.F. Karim Op 1 november jl. overleed professor Karim. Hij was van 1974 tot 1996 als radiotherapeut verbonden aan VUmc, waarvan van 1988 tot 1996 als hoofd van de afdeling radiotherapie. Hij is door zijn innovatieve ideeën van grote betekenis geweest voor de afdeling. Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor divisie V en de afdeling radiotherapie van VUmc Ben Slotman Voor de raad van bestuur VUmc Fred Plukker, voorzitter Wim Stalman, decaan Voor het college van bestuur VU René Smit, voorzitter Lex Bouter, rector magnificus In memoriam

Marjo Schuurmans Op 30 september jl. is Marjo Schuurmans overleden op 61 jarige leeftijd. Zij werkte bij de Amstel Academie. Marjo was een nauwgezette werker, op de achtergrond, maar haar kwaliteiten bleven niet onopgemerkt. Zij was belangstellend, betrokken bij nieuwe taken en overstijgende projecten. Haar werkterrein besloeg vooral de organisatie rond uurdocenten. Complexe materie, de Amstel Academie groeide in de loop der jaren onstuimig en het aantal uurdocenten nam toe. Om de honorering van deze functionarissen binnen en buiten VUmc goed te laten verlopen is zorgvuldigheid noodzakelijk en inventiviteit. Marjo beschikte over deze eigenschappen, de uurdocenten die met haar te maken hebben gehad zullen dit zeker beamen. Marjo’sinzet werd gewaardeerd. Dat hebben wij gemerkt toen zij ziek was en aan de reacties na haar overlijden. Van alle activiteiten waarbij Marjo betrokken was, krijgt het ESF project een eervolle vermelding. In 2005 besloot VUmc drie projecten in te dienen bij het Europees Sociaal Fonds en de Amstel Academie was er een van. Na een succesvolle afronding van ons traject eind 2008 werd Marjo vanwege haar inzet door het MT van de Amstel Academie uitgeroepen tot medewerker van het jaar. Afgelopen zomer ging het mis met de gezondheid van Marjo. Eind augustus werd zij vanwege ernstige klachten opgenomen in VUmc.Zij bleek getroffen te zijn door een lichte CVA. De dag erna mocht zij naar huis; zij kwam eerst langs op de Amstel Academie voor een kopje koffie en had vrolijke gesprekken met collega’s. Zij toonde zich optimistisch en was vol goede moed. Helaas liep het anders. Marjo werd opnieuw opgenomen, zij was daarna nog enkele dagen thuis en werd vervolgens getroffen door een zware CVA. Haar situatie was toen in feite uitzichtloos. Wij zullen met warmte aan Marjo terugdenken. Zij was een prettige collega met grote belangstelling voor alles wat ons raakte, werk en privé. Marjowas voor ons een rots in de branding van formulieren en facturen. We hielden van haar vrolijkheid en haar prachtige eigenzinnige Amsterdamse tongval. Wij wensen haar familie veel kracht bij de verwerking van dit verlies. Namens de medewerkers VUmc Amstel Academie Wim Polderman, directeur

Tracer 22 – 1 n ove m b e r 201 2 – S er v icep ag in a

Vanaf januari 2013 maximum aan persoonlijk budget Iedereen die persoonlijk budget opbouwt dient er rekening mee te houden dat vanaf 1 januari 2013 een maximum geldt voor deze opbouw. Dit maximum bedrag is afhankelijk van het bruto salaris en de werktijd, zie CAOUMC art. 3.2.4. Alle medewerkers die het maximum vanaf januari 2013 bereiken of die dat binnen afzienbare tijd gaan doen, worden hierover eind november per brief geïnformeerd. Meer informatie op P&O direct.

namelijk de bevoegdheden regelen voor leidinggevenden en medewerkers. Nadere berichtgeving hierover volgt in de nieuwsbrief P&O direct. Meer informatie op P&O direct. Zorgfestival op het Westergasterrein Beleef en voel het werken in de zorg tijdens het ‘Zorgfestival’ op vrijdag 9 en zaterdag 10 november aanstaande. Dit evenement is ter promotie van werken in de zorg. Je kunt je gratis aanmelden. Meer informatie op de website www.zorgfestival.nl en via twitter #zorgfestival. Successen programma Externe inhuur Het programma ‘Externe inhuur’ bij VUmc heeft als doel meer grip op de externe inhuur te krijgen, de financiële en juridische risico’s te verlagen en een hogere kwaliteit tegen een betere prijs te verkrijgen. De afgelopen 1,5 jaar zijn successen geboekt: Voor vragen over inhuur van externe medewerkers (interim managers, uitzendkrachten, zorgpersoneel, consultants etc.) kunt u contact opnemen met het flexbureau van VUmc, toestel 42725. Meer informatie op P&O direct.

Extra verlofuren bij extra of verhoogd persoonlijk budget Heeft u recht op extra of verhoogd persoonlijk budget? Dan kunt u op ieder moment in het jaar kiezen of u dit wilt besteden aan vrije tijd of persoonlijke ontwikkeling. Hierop is echter één uitzondering. Wilt u voor 2013 uw keuze wijzigen in extra verlofuren (vermindering jaaruren) dan dient u dit vóór 1 december 2012 te doen. Als u niets wijzigt hoeft u niets te doen. U kunt uw wijziging doorgeven met het ‘formulier persoonlijk budget: keuze extra en verhoogd persoonlijk budget’. Dit formulier is te vinden op P&O direct via de tag (dik gedrukt woord) ‘Formulier keuze persoonlijk budget’.

Team re-integratie & casuïstiek naar P&O De raad van bestuur heeft het besluit genomen om het team re-integratie & casuïstiek met ingang van 1 januari 2013 hiërarchisch onder te brengen bij P&O expertise. Op dit moment wordt advies gevraagd aan de OR. P&O expertise bestaat onder andere uit het team juristen (adviseurs arbeidsrecht) en het team loopbaanadviseurs. In afwachting van de definitieve besluitvorming worden het team re-integratie, juristen en de loopbaanadviseurs samengevoegd. Dit team krijgt de naam ‘team ontwikkeling en advies P&O’ en staat onder leiding van Mardie Woltman. Meer informatie op P&O direct.

Jaarafsluiting, mutaties en declaraties op tijd inleveren De salarissen worden in december eerder betaald. Daarom verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de sluitingsdatum voor het inleveren van mutaties en declaraties. De mutaties en declaraties dienen uiterlijk dinsdag 20 november vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij P&O service. Op tijd ingeleverd betekent op tijd betaald in december. Gratis griepvaccinatie van 29 oktober tot en met 2 november 2012

Procedure benoeming UHD en hoogleraar gewijzigd De afgelopen maanden heeft de Commissie Topkader gewerkt aan actualisering van de procedure benoeming en de vijfjaarsbeoordeling hoogleraren en UHD’s. Hierin zijn door de VU voorgeschreven wijzigingen verwerkt, zoals beschreven in het hooglerarenplan VU 2011-2015. De procedure is opgenomen op Kwaliteitsnet. Meer informatie op P&O direct.

Griepvaccinatie Elke winter wordt 5 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking getroffen door griep. Het virus is erg besmettelijk en zorgt dikwijls voor verzuim onder medewerkers. VUmc biedt u de gelegenheid om u (gratis) te laten vaccineren voor de veiligheid van patiënten, collega’s en uzelf. Maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november 2012 van 11.00 tot 15.00 uur Locatie: Het Plein (personeelsrestaurant VUmc) Heeft u in de week van 29 oktober nachtdienst dan kunt u zich tussen 08.00 en 09.00 uur laten vaccineren bij de AMD aan de van der Boechorststraat 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Mutaties op tijd aangeleverd, op tijd betaald Heeft u als leidinggevende wijzigingen door te geven van medewerkers? Als u mutaties op tijd doorgeeft aan P&O service, wordt het in de daaropvolgende maand uitbetaald. Voor betaling in de maand december zijn dat de volgende data: 20 november vóór 16.00 uur, de mutatie wordt zeker meegenomen in december Ná 20 november maar vóór 5 december (sluiting van de salarisrun), geen garantie dat de mutatie nog op tijd verwerkt kan worden Ná 5 december , de mutatie wordt in januari 2013 betaald. De mutaties moeten dan wel volgens de voorwaarden (zoals op de formulieren staat) aangeleverd worden. Elke maand worden de data over het inleveren van mutaties op P&O direct geplaatst.

Digitalisering personeelsdossiers VUmc afgerond Alle personeelsdossiers van VUmc en GGZ inGeest zijn gedigitaliseerd en voor P&O professionals (volgens bevoegdhedenregeling) beschikbaar. Het is een enorme klus geweest maar het resultaat mag er zijn. De start van de tweede fase van het project


‘Voor Nederland is dit de eerste gecombineerde PET/MRI scanner. Je kan daarmee zowel naar de anatomie als naar de functie van het lichaam kijken.’ Guus van Dongen, projectleider van het VUmc Imaging Center Amsterdam, over de nieuwe scanner. bnr Radio, 16 oktober

‘ Zorg voor je naaste’

Pieter Wesseling, hoogleraar neuropathologie in het UMC Sint Radboud, is dit jaar benoemd tot hoogleraar neuro-oncologische pathologie in VUmc. Zijn core business is het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van hersentumoren. n Ursula Wopereis

Pathologie “Sommige mensen associëren pathologie nog steeds vooral met onderzoek bij overleden in plaats van bij levende mensen. Onterecht. Het vak is volop in beweging. Naast de klassieke morfologie kunnen we steeds meer moleculaire en genetische aspecten

bij de diagnosestelling betrekken. Op basis daarvan kunnen we ziektes weer beter classificeren, beter voorspellen hoe het met de patiënt zal gaan en ook welke behandeling al dan niet zal aanslaan. Dat maakt het een bijzonder uitdagend vak.”

Pieter Wesseling (1959) groeit op in Rotterdam, studeert geneeskunde aan de UvA en doet de opleiding tot patholoog in het UMC Sint Radboud. Hij specialiseert zich in de neuropathologie, verdiept zich in hersentumoren en wordt in 2008 in Nijmegen benoemd tot hoogleraar neuropathologie. Sinds 2010 is Pieter Wesseling ook verbonden aan VUmc.

Tumordiagnostiek “VUmc heeft een heel goede en drukke keten neurooncologie en een heel ambitieuze neuro-oncologie researchgroep. Op maandag en woensdag vindt multidisciplinair neuro-oncologie overleg plaats. Mijn bijdrage hierin is het bespreken van diagnoses met collega-specialisten. Daarnaast doe ik wetenschappelijk onderzoek, samen met onder andere moleculair biologen en immunologen. Om nog meer

voortgang te kunnen boeken, probeer ik onderzoek in Amsterdam en Nijmegen samen op te laten lopen.”

Vijf x V volgens Pieter Wesseling Verwanten Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar Vrije tijd Ik trek graag met ons gezin op. Op zonnige zomeravonden voetbal ik. En ik lees graag over onderwerpen buiten mijn eigen vak Vakantie We wisselen exorbitante rondreizen af met goedkope kampeervakanties Vervoer Ik pendel per trein tussen Nijmegen en Amsterdam. Op mijn ‘VUmcdagen’ heb ik 2,5 uur om artikelen te lezen. Die tijd is dus welbesteed Vrijwilligerswerk Ik ben actief binnen de kerk en lid van onze kerkraad

Radiotherapie start met digitale statussen n Ellen Kleverlaan

Het radiotherapeutisch centrum van VUmc krijgt een nieuwe afdeling in het Westfriesgasthuis. Mede daarom gaan zij al werken met een elektronisch patiëntendossier en lopen zij voor de troepen uit. Projectleider van de satelliet VUmc/Esperanz Liesbeth Rieter vertelt hoe dat zit. Er zijn twee bewegingen gaande in de gezondheidszorg. Die van concentratie van zorg - kwaliteitseisen van overheidswege, bijvoorbeeld een vereist aantal chirurgische ingrepen per jaar - zorgen ervoor dat ziekenhuizen op regionaal niveau steeds meer samenwerken. Een andere beweging is het organiseren van intensieve zorg zo dicht mogelijk bij de mensen die het nodig hebben. Radiotherapeutische zorg valt daaronder, legt Liesbeth Rieter 7

Guerrillaoorlog “Ik ben neuropatholoog en doe diagnostiek van allerlei tumoren van het centrale zenuwstelsel. Ik zie het als mijn professionele levensopdracht om de problematiek rond gliale hersentumoren te verbeteren. Ik kan het niet verteren dat we daar tot nu toe zo slecht in slagen. In Nederland praten we over zo’n 1.000 tot 1.500 nieuwe patiënten per jaar in het totale spectrum van laaggradige gliomen tot hoog maligne vormen. Vooral voor patiënten met een glioblastoom is de prognose bijzonder slecht. Gliale tumoren zijn vergelijkbaar met een guerrillaleger: ze infiltreren op gemene wijze in de hersenen, de individuele tumorcellen zijn vaak voor niet uren hoeven te reizen.” Bovendien worden we steeds ouder met zijn allen en daarmee neemt de vraag naar deze zorg ook toe. De ziekenhuizen in het noorden van Noord-Holland wilden radiotherapie graag opnemen in hun aanbod, maar dan op één plek. En zie daar hoe de twee bewegingen samenkomen.

foto Mark van den Brink

foto Mark van den Brink

‘In tijden waarin bezuinigd wordt op onderzoek, heeft hij nieuwe bronnen weten aan te boren.’ Hans Brug, vice-decaan onderzoek, over het eredoctoraat van Peter Kapitein, medeoprichter van de Alpe d’HuZes. Parool, 16 oktober

Liesbeth Rieter (links) voorziet dat de digitale informatie waarmee radiotherapeut Niels Haasbeek en radiotherapeut-oncoloog Swie Swat Oei in Hoorn zullen gaan werken, nog niet zo geavanceerd is als EVA uit. “Mensen moeten gemiddeld gedurende zes tot tien weken wel drie tot vijf keer per week bestraald worden. Het is dus fijn als zij daar-

Digitale workflow In Noord-Holland noordoost is het samenwerkingsverband Esperanz actief dat de oncologische zorg van het Westfriesgasthuis, Waterlandziekenhuis en Zaans Medisch Centrum bundelt. Het Westfriesgasthuis had al bouwplannen; de bouw van een radiotherapeutisch centrum leek aldaar dus een logische stap. Eerst moest VUmc meedoen met een heuse pitch. Zowel VUmc als het mca in Alkmaar schreven een voorstel. VUmc won omdat de organisatie een hoge kwaliteit voor de patiënt combineert met het meest complete aanbod. Rieter: “Doordat de oncologische zorg voor het noordoosten van Noord-Holland geconcentreerd is in Esperanz, kunnen we met deze nieuwe locatie onze radiothera-

Tracer 22 – 1 n ove m b e r 201 2 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

lastig te ontdekken en moeilijk uit te schakelen. We proberen een search & destroy tactiek te vinden die de individuele guerrillero’s bestrijdt.”

Micha 6, vers 8 “Ik ben overtuigd christen. Ik heb veel met hersenen te maken, maar de visie die neurobioloog Dick Swaab in ‘Wij zijn ons brein’ neerzet, is mij te reductionistisch. Dat is ook een soort geloof, maar dus niet het mijne. Mijn kompas is Micha 6, vers 8: “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens wat goed is. En wat de Heere van u vraagt? Niets anders dan recht te doen en getrouw lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” Die zorg voor je naaste spreekt me aan. Het gaat erom dat je probeert de balans te houden tussen wat je allemaal zelf wilt en kunt en het effect dat anderen daarvan ondervinden.” peutische expertise direct delen met de andere ziekenhuizen, ook met behulp van videoconferencing. Omdat VUmc voor radiotherapie bovendien straks twee afdelingen heeft, stonden we voor de uitdaging wat te doen met al die papieren statussen. Heen en weer rijden had niet onze voorkeur. Daarom hebben we nu een workflow die digitaal is.” Alles, van het bijhouden van statussen tot de zorglogistieke processen, gaat straks digitaal. Daarmee is het op Mirador gebaseerde systeem van radiotherapie een voorloper op het epd dat VUmc samen met amc in het project eva laat ontwerpen. De mogelijkheid om dit epd straks naadloos in eva te laten overgaan, was dan ook een van de voorwaarden aan radiotherapie om alvast van start te mogen gaan. Rieter: “epd is wellicht ook een te mooi woord voor de digitalisering waarmee we bezig zijn. Onze specialisten moeten een heleboel scrollen door oude statussen om de informatie op hun scherm te krijgen die ze nodig hebben. Maar dit is een overgangssituatie. Iedereen is ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is.”

‘Door de elektrische stroom­ stootjes worden minuscule gaatjes in de celmembraan van de kankercellen geschoten, waardoor ze dood gaan en het lichaam ze opruimt. Het omringende weefsel heeft daar geen last van.’ Martijn Meijerink, interventieradioloog, over de nieuwe nanoknifetechniek. Volkskrant 20 oktober ‘Dit is overweldigend. Hierdoor kunnen wij nog meer onderzoek doen naar kanker, een ziekte die iedereen in onze maatschappij treft. Het bedrag wordt besteed aan vroegere opsporing van kanker, therapie op maat en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.’ Fred Plukker, voorzitter van de rvb, over de opbrengst van de Amsterdam Marathon. Volksrant.nl, woensdag 24 oktober ‘Twee van de belangrijkste ontwikkelingen in de operatiepraktijk van de afgelopen 20 jaar zijn de invoering van minimaal invasieve chirurgie en het gebruik van postoperatieve fast-track therapie.’ Chirurg Jaap Bonjer op Medicalfacts.nl, 24 oktober ‘Ons onderzoek heeft geleid tot meer aandacht voor ondervoeding op de werkvloer en ook het beleid rond het ondervoeding zal zeker worden aangepast.’ Marjolein Visser, onderzoeker, over haar studie naar ondervoeding dat op 25 oktober in de tweede Kamer wordt besproken. Met het oog op morgen, nos, Radio 1, 24 oktober ‘Het vermoeden bestond al langer dat het een erfelijke aandoening is, omdat het vaker voorkomt in sommige families, maar wij hebben dit nu definitief bewezen.’ Onderzoeker Cees Oudejans over de zwangerschapsziekte Hellp. anp, 25 oktober ‘Het is de gewoonte om een deel vlees dat tijdens het offerfeest wordt geslacht weg te geven, en ik had het idee om dat dit jaar breder te trekken, door het aan de voedselbank te doneren. Het is een gebaar van moslims voor iedereen.’ Naziha Abachri van het patiënteninformatiecentrum, over haar initiatief. Radio 1-journaal, 26 oktober ‘Zeker bij pubers die een grotere neiging hebben om zittende activiteiten te doen, is het belangrijk dat de verleidingen worden beperkt, bijvoorbeeld door geen televisie op de slaapkamer toe te laten en door regels in te voeren.’ Saskia te Velde, onderzoeker emgo+ instituut, over haar onderzoek naar de invloed die genen hebben op de tijd die jongeren zittend doorbrengen. eos, november


Prikbord

Aangeboden: porseleinen poppen

foto paul le clercq

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraagen aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten vallen op.

Zes porseleinen poppen heeft medisch secretaresse Carla van Rooy in de aanbieding. “Ze zijn van mijn moeder, maar moeten door omstandigheden weg.” De poppen uit de serie ‘Leonardo Collection’ zijn handgemaakt en handgeschilderd. Ze zijn in Duitsland gemaakt, met een opvallend oog voor details. “Zo’n jaar of tien geleden kocht mijn moeder haar eerste pop. Ze zitten nog steeds in de originele doos en zijn absoluut niet beschadigd. Ik hoop dat er collega’s zijn die dit verzamelen. We vragen er niet veel voor: 25 euro voor de grote pop en 15 euro voor de kleine. Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar er plezier aan beleeft.”

Kom maar op De medewerkers van klinische genetica hebben inmiddels al meer dan honderd mutsjes voor smoothieflesjes gebreid. Met hun deelname aan ‘De goedgemutste breicampagne’ van smoothie-producent Innocent hopen ze geld binnen te halen voor de boodschappenplusbus. Hiermee wil het ouderenfonds eenzaamheid onder senioren bestrijden. “En we zijn ‘still going strong’, dus kom maar op met die bolletjes wol”, vertelt een enthousiaste Eline van der Vooren. n MK

Tweet #VUmc

Oliver D. World knuffelt patiëntjes

Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen weken: Hier doet Jelle aan mee! Top 3 maanden lang begeleid sporten en nog meer op krachten komen! #vokk #VUmc http://www.vumc.nl/afdelingen/ kinderoncologie-hematologie/onderzoek/ patientenonderzoek/2399422 Ouder van patiënt, 17 oktober om 14.28 uur Goed en verhelderend gesprek gehad met #loopbaancoach @antjestapert #vumc! Weet wat me te doen staat! Geeft energie! #dank Medewerker, 17 oktober om 14.21 uur foto jean pierre jans

Wat een mooie Dies Natalis. Zeer indrukwekkend. Emotioneel. #ad6 en #i2l zijn een geweldige beweging. Peter Kaptein, 19 oktober om 14.56 uur

Tientallen beren kregen onlangs een nieuwe eigenaar, toen Gento Strick (links) en Jan-Willem ter Mull onlangs bij VUmc langskwamen. Zij zijn werkzaam bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines, die met hun ‘United Adventure Bear’ programma kinderen in ziekenhuizen over de hele wereld een plezier wil doen. Het was de eerste maal dat dit

programma in Nederland actief was. Gento en Jan-Willem kozen VUmc en amc uit voor deze primeur. Ook in Vietnam, Ierland, Mexico, Portugal en Israel kregen zieke kinderen beren van United Adventure Bear. Elk jaar worden er in een beperkte oplage speciale beren ontworpen en vindt er een wedstrijd plaats om ze een naam te geven. Dit jaar won Oliver D.

World (spreek uit: all over the world – over de hele wereld). De beren worden bekostigd uit donaties van passagiers, in geld of in gespaarde frequent flyer miles. Tot dusver is er 600.000 dollar en 200 miljoen MileagePlus mijlen aan het programma geschonken en zijn er 35.000 beren uitgedeeld. Ook financiert het programma kankeronderzoek in de Verenigde Staten.

Lorenzo

We did it again! @Run4semmy. 420 Hardlopers als 1 blauwe wolk Adamstadion binnen gerend. #kippenvel @liekevanlexmond thanks4 warmingup!! #vumc #adammarathon Deelnemer Run4Semmy, 21 oktober 13.57 uur Zaterdag ren ik met dochter VU sponsorloop vr leukemie-onderzoek. Bijdragen welkom! DM voor details http://owl.li/eI6Y0 Deelnemer gebouwenloop, 24 oktober om 11.05 uur

In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt.

113.041

Vorig jaar zijn er 138.879 patiëntenbrieven verstuurd. Tot en met augustus van dit jaar waren dat er al 113.041, ruim 24.000 meer dan in 2011. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de extra aandacht voor de correspondentie vruchten afwerpt.

8

Tracer 22 – 1 n ove m b e r 201 2 – O rg a n isat ie – O n d e r zo e k – O n d e r w i j s – Pati ë nte n zo rg

Tracer nummer 22, 2012  

medewerkersblad VU medisch centrum

Tracer nummer 22, 2012  

medewerkersblad VU medisch centrum