Page 1

10 maart 2011 – nummer 5

Specialisten letten op de kleintjes

Diversiteit is gewoon leuk

Expertlunches vullen maag én hoofd

Ontzenuwen nierslagader helpt

‘Wie ben jij als je op je best bent’

Interne geneeskunde bespaart tonnen op labkosten. Een voorbeeld van slim bezuinigen door bewustwording en feedback  ▶ pagina 2

Melinda Witbreuk wordt een van de coaches die vrouwen met ambities gaat ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten ▶ pagina 4

Maandelijkse bijeenkomsten van het IOO zorgen ervoor, dat kennis die al in het instituut aanwezig is, wordt gedeeld ▶ pagina 8

Bij interventiecardiologie passen ze een nieuwe, revolutionaire methode toe bij patiënten met een extreem hoge bloeddruk ▶ pagina 8

Sandra van den Berge stortte zich met overgave op een nieuwe uitdaging als hoofd zorgeenheid V&G  ▶ pagina 9

Academische jaarprijs

Hartelijke Dames zingen medewerkers toe tijdens dialoogmarkt

Creatieve wetenschappers maken dit jaar opnieuw kans op 100.000 euro om hun onderzoek op een vernieuwende en spannende manier aan een groot publiek te presenteren. De Academische Jaarprijs daagt onderzoekers uit om een origineel en pakkend communicatieplan te maken. Tot en met 4 april kunnen teams van wetenschappers, promovendi en studenten zich inschrijven als deelnemer aan de Academische Jaarprijs 2011. De Academische Jaarprijs wil wetenschappelijke onderzoekers, studenten en promovendi motiveren om de resultaten van hun eigen onderzoek actief onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat is zowel in het voordeel van het publiek als van de wetenschap. De wetenschap krijgt de kans om toponderzoek landelijk onder de aandacht te brengen. De Stichting Academische Jaarprijs is in 2005 opgericht door nrc handelsblad, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw). Meer informatie: www.academischejaarprijs.nl

Foto: Jean-Pierre Jans

GGZ inGeest opent nieuwe comfortroom

De dialoogmarkt van ‘In dialoog’ was op 28 februari een succes. Ruim driehonderd bezoekers lieten zich inspireren door de vele stands met informatie, een stoelmassage en/of de liedjes van de Hartelijke Dames. “Volop nieuwe dialogen”, vertelt projectleider Mirjam Schipper. n Jeroen Kleijne “Ik ben hier blanco naar toe gegaan, maar ik heb er zeker wat aan gehad”, aldus verpleegkundige Joyce ten Cate van verloskunde en gynaecologie in de foyer bij de Amstelzaal. “Mijn collega en ik hebben al heel wat informatie verzameld bij de verschillende stands. Onze

afdeling is net gefuseerd, dus het kan nooit kwaad om eens te kijken hoe je de onderlinge dialoog en samenwerking kunt verbeteren.”

Lichtgevende kogels Even na tweeën voeren bezoekers en standhouders overal in de foyer geanimeerde gesprekken. Bij tientallen stands kun je ‘in dialoog gaan’ over onder meer communicatie, loopbaan, gezondheid, anders roosteren en succesvolle projecten van andere umc’s. Mannen in pakken jongleren met lichtgevende kegels, de Hartelijke Dames zingen iedereen toe. Zelfs Remi van der Elzen – ’s ochtends nog presentatrice van de talkshow voor leidinggevenden – laat zich onder handen

nemen door de stoelmasseur. Naast de stoelmasseur zitten Marouschka Hollenberg en Sylvia Geuzinge van de afdeling hematologie even te wachten op een collega. Ze zijn enthousiast over de dialoogmarkt. “We hebben al veel gehoord over persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking in teamverband. Vooral in het voeren van moeilijke gesprekken kunnen we nog wel vooruitgang boeken. Dialoog is en blijft een belangrijk onderwerp.”

Samenwerking Ook projectleider Mirjam Schipper is na afloop van de dialoogmarkt tevreden. “Ik heb veel positieve reacties gekregen. Mensen vond de

talkshow en de theatervoorstelling echt geweldig. Van de standhouders hoorde ik, dat de meeste bezoekers heel gericht op zoek waren naar informatie. Op de rustige momenten konden standhouders met elkaar praten over hun projecten en thema’s en kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Volop nieuwe dialogen dus. De talkshow, markt en de theatervoorstelling hebben zeker hun werk gedaan. Mensen zijn geïnspireerd geraakt om met het thema door te gaan.” Voor de tweede voorstelling van het ‘Theater Als Spiegel’, op 14 maart om 16.30 uur in de Amstelzaal, zijn nog plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via www.VUmc.nl/dialoog, maar spontaan langskomen kan ook.

GGZ inGeest opent op 10 maart een nieuwe comfortroom in de vervolgkliniek ouderen Eikendonck in Bennebroek. Een voormalige separeerruimte is hier verbouwd tot een prettig ingerichte ruimte waar patiënten die onrustig, gespannen, angstig of geagiteerd zijn, kunnen verblijven om tot rust te komen. ggz inGeest heeft het terugdringen van separeren hoog op de agenda staan. In de strijd tegen het separeren worden steeds meer separeerruimtes vervangen door comfortrooms, zoals nu in gebouw Eikendonck. Daarnaast vinden er op verschillende locaties bouwkundige aanpassingen plaats en volgen medewerkers de-escalatietrainingen. ggz inGeest heeft ook een visie op separeren gepubliceerd. Deze publicatie, getiteld ‘Vrij van dwang’, is te vinden op het intranet van ggz inGeest.

VUmc trekt samen op met VU bij integriteitscode De OR van VUmc en die van de VU beraden zich over een gezamenlijk advies over een integriteitscode voor beide organisaties. Christa van Bunderen is als arts-onderzoeker gastlid van de OR van VUmc. “Ook wat te doen bij misstanden, is nu goed beschreven.” n Ellen Kleverlaan VUmc had al een ‘researchcode’: een gedragscode die voorschrijft hoe te handelen bij wetenschappelijk onderzoek. Het regelt allerlei kwesties die medewerkers kunnen tegenkomen bij het doen van onderzoek,

zoals omgaan met patiënten en hun gegevens. Van Bunderen: “Integer gedrag bij patiëntgebonden onderzoek is al goed beschreven in VUmc. De nu opgestelde integriteitscode regelt ook de procedure bij het constateren van misstanden door collega’s. Hoe je als medewerker dient te handelen en hoe de ombudsman de melding aanpakt, is nu ook beschreven.”

Gastlid Van Bunderen is als arts-onderzoeker in het derde jaar van haar onderzoek naar de effecten van groeihormoonbehandeling bij volwassenen. Omdat ze de afgelopen jaren wel eens tegen bepaalde

vragen opliep, ging ze op zoek naar de mogelijkheid om mee te praten over belangrijke kwesties. Om mee te kunnen doen met de verkiezingen voor de or, moet je minimaal een jaar in dienst zijn bij VUmc. Tel daarbij op dat maar eens in de vier jaar verkiezingen zijn en duidelijk is dat het or-lidmaatschap geen logische stap is voor een promovendus. Een creatieve oplossing werd echter gevonden: sinds begin 2010 is Van Bunderen gastlid van de commissie Onderzoek en Onderwijs. “Ik houd me vooral bezig met onderzoek gerelateerde onderwerpen.” Inhoudelijk mag de nieuwe integriteitscode dan voor een deel oude

koek zijn, wat bijzonder is, is dat de ondernemingsraden van VUmc en de VU een gezamenlijk advies zullen uitbrengen. Bij de VU was een dergelijke code er nog niet. “Nu VU en VUmc samen optrekken bij het opstellen van een algemene integriteitscode, willen de beide or-en graag samen een eensluidend advies uitbrengen. We versterken elkaar als we een gezamenlijk oordeel vellen over iets dat ons ook beide aangaat.”

Implementatie Niet alleen over de inhoud zijn de ondernemingsraden van beide organisaties gevraagd een advies uit te brengen. Ook over het

implementatietraject wil de raad van bestuur van VUmc en college van bestuur van de VU van de raden een oordeel. Het voorstel nu behelst onder meer een toetsing van de integriteitscode voor alle promovendi. Van Bunderen cs vragen zich af of het wel nodig is om de code te toetsen. “Er zijn al zoveel toetsmomenten, ook over integriteit van onderzoek en medisch handelen. Het is noodzakelijk dat iedereen die bij onderzoek betrokken is weet dat de integriteitscode bestaat. Ik denk dat we daarmee kunnen volstaan.” In de komende weken komen de raden met hun advies.


tracer.info@VUmc.nl

Interne geneeskunde bespaart tonnen op labkosten

Specialisten letten op de kleintjes

Hartverwarmend of hartstilstand Ik kon mijn verlangen naar de komst van het keuzekado nauwelijks bedwingen. Nieuwsgierig en enigszins nerveus hoe het eruit zou zien, zoals naar de afspraak met de eerste e-date, wachtte ik af. En ja, daar gaat de bel. Met bevende handen ontvang ik het pakket. Met van spanning blozende wangen zoek ik een schaar. Die is natuurlijk nergens te vinden. Dan maar een mes. Eindelijk is het omwindsel er af en trots bekijk ik het cadeau. Wat mooi! Eindelijk heb ik een weegschaal waarop ik niet alleen kan aflezen of ik nog een extra borrelnootje kan nemen, maar zelfs of er nog een volgend drankje genuttigd kan worden. Een weegschaal, die naast gewicht ook het vochtgehalte meet. Snel zet ik de batterijen op hun plaats en betreed schoorvoetend, haast strelend het draagvlak van de weegschaal. Hij reageert niet… Ben ik soms gewichtloos geworden? Of heb ik in de opwinding iets verkeerd gedaan? Met een zucht pak ik de handleiding. Die schaft me zeker wel raad. Maar dan…, mijn vingers verstijven haast van schrik en mijn ogen blijven staren op die ene vetgedrukte regel met die grote driehoek ervoor. Het is toch niet waar wat er staat? Ik lees nogmaals, herlees en herlees, maar het staat er met een gevarendriehoek erbij. “Deze weegschaal wordt beslist afgeraden voor hartpatiënten met een mechanisch implantaat.” En laat nu juist zoiets in mijn lijf gemonteerd zijn! Het levensgevaarlijke cadeau heb ik teruggestuurd en ik ben inmiddels de gelukkige bezitter van een ongevaarlijke trolleykoffer. Maar nu in ernst: De fabrikant had er verstandig aan gedaan om de waarschuwing op de buitenkant van de verpakking te vermelden in plaats van in de handleiding, die diep verscholen was. De weegschaal is immers ook in de winkel verkrijgbaar. Pieter W. ten Brink

Tracer 10e jaargang, nummer 5, 10 maart 2011

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: 5.100. Tracer wordt gemaakt onder verantwoor­de­lijk­heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Jeroen Klompenhouwer, Edith Krab, Marcel Licher, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van ’t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder Redactiesecretariaat

dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement De abonnementsprijs bedraagt voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen

Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel. 0251-313939, e-mail aboservice@aboland.nl.

Volgende Tracer

D e volgende Tracer verschijnt op ­donderdag 24 maart. Deadline voor kopij is 16 maart om 12.00 uur.

2

Foto: Jean-Pierre Jans

Wilt u reageren op artikelen in Tracer? Mail tracer.info@VUmc.nl of stuur een briefje naar: redactie Tracer, dienst communicatie, kamer PK 4X 190. De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage in te korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

Prabath Nanayakkara en Marlou van Beneden: ‘Het is puur een kwestie van bewustwording’ n Marianne Meijerink

“Een dokter denkt vaak tien keer na of een MRI echt zin heeft, maar bij bloedonderzoek kruist hij heel gemakkelijk wat testjes aan. Het idee is natuurlijk dat zo’n labtestje maar een paar euro kost. Het zijn rituelen die lang niet altijd nodig zijn. Als je 10.000 testjes van een paar euro laat doen, tikt dat natuurlijk enorm aan.” Aan het woord is Prabath Nanayakkara, chef de clinique van interne geneeskunde. Samen met enkele collega’s en stafmedewerkers van divisie I, is hij in 2009 de onkosten te lijf gegaan.

Stafmedewerker Marlou van Beneden: “Het was een kwestie van naar de feiten kijken. Waar geven we veel geld aan uit? Daar ligt dus ook een kans om te besparen.” Interne besteedt bijna een kwart van het budget aan diagnostiek. Aan laboratoriumonderzoek werd veruit het meest gespendeerd. In 2008 beliepen de kosten daarvan meer dan een miljoen euro, in 2006 zelfs 1,3 miljoen, gemiddeld ongeveer twee keer zoveel als bijvoorbeeld aan radiologie. Inmiddels liggen die verhoudingen behoorlijk anders. De uitgaven voor diagnostisch onderzoek als geheel konden in 2009 met 13% (350.000 euro) worden gereduceerd, met

name door een besparing van 23% (230.000 euro) op laboratorium­ onderzoek. Nanayakkara: “Het enige wat is veranderd is dat we geen onnodig onderzoek meer doen.

Inzicht De crux van onze aanpak is: Artsen inzicht geven in de kosten en stelselmatig feedback geven op hun beslissingen over diagnostiek. Het is dus puur een kwestie van bewustwording. Als dat inzicht er eenmaal is, blijkt men heel gemakkelijk bereid om gewoontes overboord te zetten. Bovendien is er voor de patiënt geen enkel nadeel. In tegendeel: die belast je minder met onderzoek.”

Nanayakkara en Van Beneden willen hun werkwijze ook elders introduceren. “We beginnen er nu mee binnen de seh”, vertelt Nana­yakkara. “Daar wordt natuurlijk ook veel diagnostiek gedaan en omdat we daar samenwerken met andere grote specialismen kunnen we zorgen voor een sneeuwbaleffect.” De diagnostiek is terugkerend onderwerp op teamvergaderingen bij interne. Van Beneden: “Dat is het grote voordeel dat je hebt als opleidingsziekenhuis. Je hebt meteen een boel ‘bijvangst’. Aio’s leren op een vanzelfsprekende manier dat kostenbewust werken ook een aspect is van veilige en zorgvuldige zorg.”

Bezuinigingen 2011-2012

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg’ Zoals reeds eerder aangekondigd zal VUmc dit jaar maar liefst 10 miljoen euro bezuinigen en voor 2012 moet hetzelfde bedrag opnieuw van de begroting af. Tijdens een bijeenkomst op 7 maart droeg de coördinatiegroep bezuinigingen ideeën aan op welke manier de divisies en stafdiensten hun financiën op orde kunnen krijgen. “Ons motto: Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg”, aldus Cees Buren, directeur financiën. n Monique Krinkels Twee jaar achter elkaar tien miljoen euro bezuinigen is nogal wat. Waarom is dit? “Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats heeft het ministerie van Volksgezondheid de ziekenhuizen met 314 miljoen euro gekort. Eigenlijk nog een meevaller, want oorspronkelijk was er een bezuiniging van 549 miljoen aangekondigd. Verder is het onduidelijk

waar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen nog mee komt. Tegelijkertijd heeft VUmc ambities waarvoor geld nodig is, zoals het imaging center, willen we investeren in infrastructuur en ict, en is er geld nodig voor netwerkvorming.” Hoe gaan we het aanpakken? Wordt het de kaasschaaf of moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt? “Het gaat deze keer vooral om bewustwording waar we geld laten liggen. Daarom heeft de coördinatiegroep de cijfers geanalyseerd. Dat hebben we voor heel VUmc gedaan, maar ook per divisie en stafdienst, zodat zichtbaar is hoe er het best kan worden bezuinigd. Dus geen kaasschaaf, maar focussen op efficiëntie en effectiviteit. En we willen tempo: geen eindeloos dikke rapporten, maar gewoon beginnen met patroondoorbrekende interventies. We moeten nu het lef hebben om door te pakken!” Waar laten we dan geld liggen?

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

“Uit onze analyse bleek bijvoorbeeld dat het polibezoek afneemt. Er komen minder nieuwe patiënten, daar moeten we dus iets aan doen. In het ziekenhuis gebruiken we de middelen niet optimaal. Er worden ok’s

‘We moeten nu het lef hebben om door te pakken’ afgezegd en op sommige zorgeenheden blijven bedden onbezet. Ook de overheadkosten moeten we goed in de gaten houden. Verder lopen de personele kosten op, want in vergelijking met de andere umc’s schalen we medewerkers hoog in. Wat we verder zagen is dat de productiviteit van artsen een dalende tendens vertoont. We weten niet precies waar dat door wordt veroorzaakt, maar die trend moeten we keren. Ook op het gebied van de materiële kosten

kunnen we bezuinigen. Er zijn bij VUmc zo’n 1.600 leveranciers die gemiddeld voor minder dan 25.000 euro per jaar in rekening brengen. Er valt winst te boeken door slimmer in te kopen. We moeten onze inkoopkracht beter benutten en vooral niet als afdeling zelf gaan inkopen.” Wat gaat er nu verder gebeuren? “We zijn al op de goede weg. VUmc is gestart met Lean, de analyse van de zwaartepunten is bijna gereed en ook het projectportfolio-management is in de afrondingsfase. De bezuinigingsplannen zijn bijna rond. Deze maand hebben we nog twee informatie- en adviesbijeenkomsten om de divisies, instituten en stafdiensten te ondersteunen bij hun voorstellen. Op 5 april presenteren zij hun concrete bezuinigingsplannen aan de raad van bestuur. Eind april neemt de raad van bestuur een besluit en worden de acties opgenomen in de planning & control cyclus. Dit is hét moment om de zaken echt anders aan te pakken.”


Beveiliging informatie­ in orde

Foto: Jean-Pierre Jans

Lloyds heeft VUmc het certificaat voor informatiebeveiliging uitgereikt. Dit toont aan dat VUmc aan vrijwel alle 127 normelementen van nen7510 voldoet. Op 9 maart namen Jean Savelkoul, lid van de raad van bestuur, Bas Geerdes, directeur instituut ondersteuning patiëntenzorg en Hadi Jassim, directeur ict, het certificaat uit handen van Paul Bokdam en Jan Hiethaar van Lloyds in ontvangst. Naast VUmc is Erasmus Medisch Centrum het enige umc dat een certificaat heeft ontvangen. Het certificaat is drie jaar geldig. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) heeft ziekenhuizen in 2009 de opdracht gegeven om patiëntgegevens zo te beveiligen dat onjuist gebruik wordt voorkomen. De igz toetst dit met de nen7510, een certificeringsysteem. Lloyds heeft daarom in november vorig jaar VUmc beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de beveiliging van patiëntgegevens ruimschoots aan de eisen voldoet. Waar een 2 voldoende is, scoorde VUmc gemiddeld een 3. Beleid en organisatie kreeg een 3,1, personeel een 2,5, ruimten en apparatuur een 3,5, continuïteit een 2,6 en identificatie, authenticatie en autorisatie en 3,4. Slechts 3 van de 127 normelementen kreeg een 1 (niet zichtbaar of alleen plannen). Lloyds constateerde verder dat VUmc in staat is om tekortkomingen actief op te pakken en snel op te lossen. Met de uitreiking is de eerste fase van het plan van aanpak voor de informatiebeveiliging in VUmc formeel afgerond. “De komende tijd moeten we de resterende tekortkomingen aanpakken”, aldus stafadviseur informatiebeveiliging Thijs Kliphuis. “Zo moeten medewerkers de ‘clear screen & clean desk’-eis naleven, moeten alle bedrijfsdocumenten zijn geïdentificeerd en moet de gebruikersregistratie up-to-date zijn.” Het verbeteren van de dossierlogistiek en het uitvoeren van de continuïteitsplannen zal behoorlijk wat tijd vergen, verwacht Kliphuis. “In september komt Lloyds opnieuw langs om te zien of VUmc de tekortkomingen heeft opgelost.”

Patiëntenbijeenkomst: Glaucoom, wat doen we eraan?

In samenwerking met de Glaucoom­vereniging organiseerde VUmc de informatiebijeenkomst ‘Glaucoom, wat doen we eraan?’ Na een inleiding door Ida Litz van de Glaucoomvereniging vertelde glaucoomspecialist Eelco Rietveld aan de

hand van een duidelijk afwisselende presentatie over de behandelmethoden van glaucoom en over de laatste ontwikkelingen in het algemeen. Tevens was er een korte presentatie van de optometrist Annemiek Coops die haarfijn uitlegde wat een optometrist

Studenten ruilen hulp voor congresdeelname

De studenten waren al eerder actief tijdens het World Pension Summit 2010. Van links naar rechts, boven: HielkeMartijn de Vries, Gem Kramer, Michael de Neree tot Babberich en Mendel Ottow; onder: Rilke Snoeren, Natalie LeCouffe, Eva Flens en Josine in ‘t Veld

n Monique Krinkels

Veel studenten geneeskunde willen congressen bijwonen, maar de toegangskosten vormen vaak een bezwaar. Twee studenten, Michael de Neree tot Babberich en Gem Kramer, hebben daar een oplossing voor gevonden: de Student Hospitality Crew. Het idee is simpel: congresorganisatoren kunnen studenten ‘inhuren’ als zaalwacht, voor begeleiding van sprekers, registratie van deelnemers of andere taken. Als tegenprestatie krijgen de studenten naast een onkostenvergoeding in hun pauzes

doet. Tot slot Michiel Panhuysen van Ergra Low Vision die verschillende hulpmiddelen onder de aandacht bracht. Bezoekers kregen de gelegenheid hun vragen op papier aan te leveren’, waarna de sprekers in het

de mogelijkheid om presentaties en workshops te volgen. Om de studenten voldoende pauzes te geven, komen er meer studenten dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de taken. Niet alleen de studenten profite-

ren van deze aanpak, ook voor de congresorganisatoren is het inzetten van de Student Hospitality Crew lucratief. Het levert een aanzienlijke kostenbesparing op en de studenten zijn erg gemotiveerd. Ze zijn immers oprecht geïnteresseerd in

Armand Girbes

India loog Recent is in VUmc een nieuwe campagne gestart om iets belangrijks bekender te maken: ‘India loog’. Ik vind het overigens wel behoorlijk kwetsend om nu wat lelijks te zeggen over het land, dat ons zulke goede nieuwe medewerkers op de OK heeft gegeven. Maar ik moet wel toegeven dat de campagne me diep doet nadenken. De campagne is gefinancierd door een stichting en het mysterie van VWS. De naam van de stichting doet al vermoeden dat het enorm lachen wordt: SoFoKlets, eh pardon SoFoKles. Dat staat voor stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector. Enorm goed gevonden acroniem. De naam verwijst natuurlijk naar de Griekse tragediedichter Sophocles (496 tot 406 voor Christus), zeg maar uit de tijd dat de Grieken ook al geen belasting betaalden. Tenminste, ik neem aan dat het niet verwijst naar het beroemde Nederlandse vrachtschip

Sophocles, volgeladen met kunstmest, dat op 19 februari 1965 in de Atlantische Oceaan verging. De campagne is opgezet om ons te stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan (in dialoog) over wat er nodig is om goed, gezond en met plezier te kunnen werken. Ook is een doel van de campagne dat je zelf diep gaat nadenken over je toekomst. In de folder ‘Reizende dialoogmarkt in VUmc’ staat ter aankondiging van de ‘Talkshow’ de gevleugelde reclamekreet: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig’. Daarom verwachtte ik, dat er wel KitKat chocolaatjes uitgedeeld zouden gaan worden. Helaas lukte me het niet om naar het programma tijdens primetime te komen, omdat ik moest werken. Maar door op de meest onverwachte plaatsen en plekken in VUmc enorme doordenkers op stickers te vinden, raak ik

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

soms wel een beetje van mijn apropos. Neem bijvoorbeeld de slogan: ‘Als je met één vinger naar een ander wijst, wijs je dan niet met drie vingers naar jezelf?’ Gelijk geprobeerd en wat bleek, ik wijs met twee vingers naar een ander. Sommige van de oneliners hebben een dermate filosofisch karakter dat je tot een herevaluatie van je ‘diepste ik’ moet komen. Toch zijn sommige teksten wat seksistisch en dat valt me wel tegen van de organisatie. Zo stond ik recent in een VUmc-toilet, uiteraard goed geconcentreerd, toen al plassend mijn oog viel op de twee stickers met tekst aangebracht op de muren van de WC. Op de ene sticker las ik: ‘Wat zijn mijn verborgen talenten?’. En op de andere sticker: ‘De sleutel tot mijn succes heb ik nu zelf in handen’. Deze laatste tekst benadrukte toch wel heel erg het verschil tussen mannen en vrouwen vond ik. En daar houd ik niet van. Armand Girbes is hoogleraar intensive care

vragenuurtje ruim de tijd namen om deze te beantwoorden. In de pauze en achteraf was er gelegenheid om een viertal stands te bezoeken met onder andere druppelinstructies door de technisch oogassistentes van oogheelkunde. n NA het onderwerp, waardoor ze zich veel flexibeler opstellen. Naast een vergoeding voor de reiskosten en maaltijden voor de studenten vraagt Student Hospitality Crew slechts een kleine bijdrage om het project voort te kunnen zetten. De basis voor het idee werd gelegd in 2007, toen Erik Wolters, hoogleraar neurologie, aan een aantal studenten vroeg om als vrijwilliger te helpen bij een internationaal congres over de ziekte van Parkinson. Ook in de jaren daarna verleenden studenten tijdens dit congres hand- en spandiensten. Zowel de congresorganisatie als de studenten bleken enthousiast over het concept. Reden voor vierdejaarsstudenten Michael de Neree tot Babberich en Gem Kramer om het initiatief uit te breiden naar andere congressen. “In principe hebben we geen winstoogmerk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we kosten maken om dit initiatief voort te zetten. Daarom vragen we een kleine vergoeding voor onze diensten. Mochten we aan het einde van het jaar geld over hebben, dan zullen wij dat doneren aan een goed doel in een ontwikkelingsland”, legt Kramer uit.

Vaste poule “We zijn de afgelopen weken gestart met het selecteren van zo’n veertig tot vijftig eerste- en tweedejaars. Het enthousiasme blijkt groot; een presentatie leverde direct al ruim 150 aanmeldingen op”, vertelt Kramer. “We willen een vaste poule van representatieve geneeskundestudenten, die dit naast hun studie kunnen doen. Iedereen kan zijn voorkeuren opgeven en daar zullen we zoveel mogelijk rekening mee houden. Ik verwacht dat we bij vijf congressen per jaar betrokken zullen zijn.” Er is bewust gekozen voor eerste- en tweedejaars studenten. “Dan is er nog wat ruimte in de opleiding, want in het derde jaar is het programma erg vol. Bovendien is het goed dat ze al in een vroeg stadium van hun studie met de laatste ontwikkelingen in de wetenschap in aanraking komen.” Meer informatie (vanaf 20 maart): www.studenthospitalitycrew.com. 3


Talent vrouwen beter benut

Orthopedisch chirurg Melinda Witbreuk

‘Diversiteit is gewoon leuk!’

n Monique Krinkels

n Marianne Meijerink

Organisaties presteren beter als er meer vrouwen op hoge posities in een organisatie zitten. Op dit moment heeft VUmc een middenpositie binnen de UMC’s, met 11,7 % ‘top’vrouwen in medische functies en 21,9 % ‘top’vrouwen in wetenschappelijke functies. Met het programma Charter Talent naar de Top investeert VUmc in vrouwelijk talent.

Ambities De raad van bestuur wil dat in 2013 in 19% van de medische functies, 27% van de wetenschappelijke functies en 37,5% van de overige functies vrouwen zijn aangesteld. Er worden daarom de komende jaren diverse activiteiten geïnitieerd. In 2011 wordt onder andere een mentoringpilot opgestart voor talentvolle vrouwelijke medewerkers en zal de raad van bestuur, samen met de divisievoorzitters, een workshop ‘gender awareness’ volgen. Daarnaast zal getracht worden om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lopende initiatieven op het gebied van management development. VUmc rapporteert jaarlijks over de vorderingen aan de monitoring commissie van Talent naar de Top. Charter Talent aan de Top staat niet op zichzelf. Ook in andere Europese landen worden acties ondernomen om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Spanje heeft per wet vastgelegd dat in 2015 raden van bestuur voor 40% uit vrouwen moet bestaan. In Zwitserland is het wettelijk quotum 30% en ook Frankrijk heeft het aantal vrouwen in de top van bedrijven gequoteerd. In Duitsland, Engeland en België wordt gewerkt aan maatregelen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfstop gelijk te trekken. Noorwegen staat aan de Europese top, met 40% vrouwen in hogere managementfuncties in beursgenoteerde bedrijven.

Foto: Jean-Pierre Jans

In 2008 heeft een groep vooraanstaande Nederlanders uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld het initiatief genomen voor een programma gericht op het benutten van vrouwelijk talent. Dit initiatief heeft geleid tot het Charter Talent naar de Top. Inmiddels is het Charter al door 170 bedrijven en organisaties ondertekend. Dat vrouwen een steeds belangrijkere positie in de leiding van bedrijven innemen is logisch. De meerderheid (60%) van de afgestudeerden (hbo en wo) is van het vrouwelijke geslacht en de voorspelling is dat dit percentage de komende jaren stijgt tot 75%, Bovendien blijken vrouwen af te studeren met betere resultaten dan mannen. Er ligt daarom bij hen veel onbenut potentieel in de vorm van waardevolle competenties.

Melinda Witbreuk: ‘Niet afwachten en denken: ze vragen me wel als ze me goed vinden’

Melinda Witbreuk heeft een mannenberoep. Ze behoort tot de kleine minderheid – zeven procent van het totaal – van vrouwelijke orthopedisch chirurgen. Dat ging niet vanzelf. “Ik had geen andere keus. Dít vak was wat ik wilde, en niets anders!”

‘En dan ook zeggen dat je er trots op bent!’ Vrouwelijke geneeskundestudenten zijn in de meerderheid. Zie je dat terug in de specialistenopleiding orthopedische chirurgie? “Ja dat is absoluut groeiende. En vooral hier aan VUmc. Eén op de drie orthopeden in opleiding is hier vrouw. Dat komt doordat ook de wil

er is om vrouwen aan te nemen. Dat zie ik binnen ons hele cluster, dus ook in de ziekenhuizen in Alkmaar en Hoofddorp, waar we mee samenwerken. Er wordt eerlijk gekeken: wie is geschikt? En zo hoort het ook te zijn natuurlijk. En niet alleen wat vrouwen betreft, vind ik. Diversiteit is gewoon leuk. Hier op de afdeling hebben we op acht specialisten twee vrouwen, een man van Nigeriaanse en een van Marokkaanse afkomst. Het is een geweldig team.” Maar die wil is er niet overal. Zou je dan quota moeten invoeren om te zorgen dat vrouwen toch worden aangenomen? “Dat vind ik heel moeilijk. Ik zou het niet goed vinden als iemand wordt aangenomen omdat zij een vrouw is. Aan de andere kant: als vrouwen eenmaal meer in hogere posities zitten, is het voor anderen ook gemakkelijker om daar te komen. Rolmodellen kunnen een extra zetje geven.

Maar het is vooral essentieel dat vrouwen ook zelf wíllen. En dat ze durven te laten zien wat ze kunnen. Niet afwachten en denken: ze vragen me wel als ze me goed vinden.” Yvon Beemsterboer, projectleider Charter Talent naar de Top bij P&O, gaat een pilot opzetten met mentoren. Idee erachter is dat vrouwen in topfuncties fungeren als coaches voor vrouwen die hun ambities willen waarmaken. Jij gaat daar aan meewerken. Hoe zie jij jouw rol? “Het is heel belangrijk dat je vrouwen aanmoedigt om zichzelf te profileren. Wij zijn vaak veel te terughoudend. Mannen veel minder. Waarom zou je aan het eind van een dag waarop je een prachtige operatie hebt verricht niet eens laten zien wat je hebt gedaan? ‘Kijk eens jongens. Dit was er aan de hand. Zo heb ik het aangepakt. Dit is het resultaat.’ En dan ook gewoon zeggen dat je er

trots op bent! Dat doen de meeste vrouwen niet zo snel. Als je solliciteert moet je natuurlijk helemaal zorgen dat je opvalt door een goed CV, zodat men niet om je heen kan, net zoals dat voor mannen geldt.” Hoe heb je je sollicitatie destijds zelf aangepakt? “Ik kwam er in Nederland aanvankelijk niet tussen. Toen heb ik in Engeland gesolliciteerd. Dat was pittig, werkweken van meer dan 72 uur. Ik werd aangenomen voor een surgical rotation en kwam te werken in de armste buurt van Londen. Ik vond het geweldig, want ik wilde zo graag dat vak leren. Na twee jaar kwam ik hier terug als Fellow of the Royal College of Surgeons. Dat maakte indruk, en toen kon ik hier mijn opleiding afmaken. Maar de hoogleraar vroeg nog wel: ‘en als er nu kinderen komen…?’ Ik zei: ‘die heb ik al’, ha, ha. Gelukkig zou niemand dat nu nog durven vragen.”

Vier specialisten buigen zich over kinderen met zeldzame afwijkingen Voor kinderen met zeldzame aangeboren afwijkingen of een ontwikkelingsachterstand is eind vorig jaar een speciaal multidisciplinair spreekuur gestart. Kinderarts en klinisch geneticus Petra Zwijnenburg is een van de initiatiefnemers.

is soms al snel duidelijk wat de oorzaak is, maar het komt ook voor dat de oorzaak onbekend blijft, ook na uitgebreid aanvullend onderzoek. “En dit terwijl zowel de behandelaar als de klinisch geneticus ervan overtuigd zijn, dat er een genetische oorzaak voor de klachten zou kunnen zijn.”

n Pauline Diemel

MuSKiO Omdat het gaat om zeldzame aandoeningen met vaak meerdere verschijnselen lag een multidisciplinaire benadering om de oorzaak van de klachten te achterhalen voor de hand. Sinds oktober vorig jaar is daarom gestart met een multidisciplinaire diagnostische polikliniek voor

Bij de afdeling klinische genetica in VUmc komen jaarlijks ruim vijfhonderd kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of aangeboren afwijkingen. Bij een deel van deze patiënten is sprake van een zeldzame syndromale aandoening. Volgens Zwijnenburg 4

een specifieke groep kinderen: het MuSKiO (Multidisciplinair Spreekuur Kinderen Ontwikkelingsachterstand/ aangeboren afwijkingen). Tijdens een consult van een uur zien kinderneuroloog Nicole Wolf, kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen Chantal Broers, kinderarts metabole ziekten Margot Mulder en klinisch geneticus Petra Zwijnenburg gezamenlijk een patiënt. Zwijnenburg: “Voorafgaande aan dit consult bespreken en evalueren wij met zijn vieren het eerder verrichte onderzoek. Na het consult overleggen we gezamenlijk, waarna één van ons advies voor het verdere beleid geeft aan

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

de ouders of verzorgers.”

Patiëntvriendelijker Zwijnenburg geeft aan dat deze manier van werken niet alleen een betere diagnostiek oplevert, maar dat het ook patiëntvriendelijker is. “In plaats van drie tot vier gesprekken, is er nog maar één gesprek. Een patiënt hoeft daardoor minder naar het ziekenhuis en we voorkomen op deze manier dat vragen dubbel gesteld worden.” De ervaringen zijn tot nu toe heel positief. “We waren een beetje bang dat de patiënt en de ouders het intimiderend zouden kunnen vinden om met zoveel mensen in een spreekkamer te zitten. Maar dit blijkt in de

praktijk geen probleem te zijn. We hebben dan ook expres gekozen voor een ruime spreekkamer.” Het MuSKiO is op de tweede donderdag van de maand. “We zien maandelijks twee nieuwe patiënten. Nu we helemaal gewend zijn aan deze aanpak, willen we het aantal patiënten uitbreiden en in de toekomst twee dagdelen per maand een spreekuur houden.” Medisch specialisten van VUmc maar ook daarbuiten kunnen kinderen doorverwijzen naar het multidisciplinaire spreekuur. Aanmelding bij een van de deelnemende specialisten via muskio@VUmc.nl of de polikliniek klinische genetica, tel. 020-4440150.


Vacatures VUmc

Verpleegkundigen/Verzorgenden

Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder ‘P&O’, klik op: ‘interne vacatures en werving’ en daarna op, ‘interne vacatures’. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163.

Vacatures 21 februari tot 28 februari. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Verpleegkundigen/Verzorgenden Transplantatiecoördinator D1.2011.00014 Voer jij de regie in de orgaandonatieprocedure? Afdeling: nefrologie, Divisie I Staf/management - P&O Teammanager beloning & arbeidsvoorwaarden D7.2011.00009 Veranderen, vernieuwen en verbeteren, een continu proces. Ben jij onze nieuwe verandermanager? Afdeling:p&o services, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Staf/management - Financieel Senior medewerker salarisadministratie D7.2011.00010 Out of Box 1, 2 en 3! Wij zoeken een vakinhoudelijke vernieuwer voor onze salarisadministratie. Afdeling: p&o services, Facilitair bedrijf / Stafdiensten

(Medisch) analisten Bacteriologisch kernanalist (HLO) D5.2011.00016 Als analist bacteriologie ga je zowel de diepte als de breedte in van je vak. Afdeling:medische microbiologie (bacteriologie), Divisie V Analist metabool laboratorium D5.2011.00015 Specialiseer je binnen de Klinische Chemie Afdeling: metabool laboratorium, Divisie V Klinisch farmaceutisch analist D5.2011.00020 Met interesse in ontwikkeling Afdeling: klinische farmacologie en apotheek, Divisie V Kernanalist cytodiagnostiek D5.2011.00021 De ideale plek voor een echte professional! Afdeling: pathologie, Divisie V Vacatures 28 februari tot 7 maart. Uiterlijke reactie datum zie intranet.

Endoscopie verpleegkundige D1.2011.00004 Hou je van korte maar intensieve patiëntencontacten en een nauwe samenwerking met de medisch specialist? Afdeling maag-, darm- en leverziekten, Divisie I Research verpleegkundige cardiologie D4.2011.00013 Leuke baan zoekt research verpleegkundige! Afdeling: cardiologie, Divisie IV Verpleegkundige interventie­ cardiologie D4.2010.00141 Ben jij HART toe aan een nieuwe uitdaging? Afdeling: cardiologie, Divisie IV Artsen/specialisten Gynaecoloog met aandachtsgebied benigne gynaecologie D3.2011.00006 Is uw hobby ook laparoscopisch opereren? Maak van uw hobby uw werk! Afdeling: verloskunde en gynaecologie, Divisie III (Medisch) analisten Bacteriologisch kernanalist (HLO) D5.2011.00016 Als analist bacteriologie ga je zowel de diepte als de breedte in van je vak. Afdeling: medische microbiologie(bacteriologie), Divisie V Analist pathologie (MLO) D5.2011.00022 Een mooie functie voor een all round analist Afdeling pathologie, Divisie V

Analist pathologie (HLO) D5.2011.00023 Een mooie functie voor een all round analist Afdeling: pathologie, Divisie V 2 Research analisten D5.2011.00025 Wil jij een bijdrage leveren aan toponderzoek en een spilfunctie vervullen op een dynamisch laboratorium? Afdeling: moleculaire celbiologie, Divisie V

Medisch typiste artsenverslagen D1.2011.00017 Jij kent de medische terminologie? Afdeling: polikliniek dermatologie, Divisie I Senior planner - masteropleiding geneeskunde D6.2011.00021 Help jij mee met het ontwikkelen, opzetten en de coördinatie van een sterke planmethodiek voor de masteropleiding geneeskunde? Afdeling: IOO (instituut voor onderwijs en opleidingen), Divisie VI

Medische techniek Versnellertechnicus D5.2011.00027 Zorg voor een optimale staat van onderhoud van de apparatuur. Afdeling: fysica en medische technologie, Divisie V

Paramedisch Apothekersassistent bereiden en logistiek in de ziekenhuisapotheek D5.2011.00024 In een professionale ziekenhuisapotheek werken met doorgroeimogelijkheden naar Nucleaire Geneeskunde & PET Research Afdeling: ziekenhuisapotheek, Divisie V

Laboranten Hoofd werkeenheid radiologie D5.2011.00019 VUMC zoekt een hoofd werkeenheid die een echte teamspeler is! Afdeling: radiologie, Divisie V

Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Senior onderzoeker (locatie groningen) D6.2011.00025 Zet u Midwifery Science in Groningen op de kaart, en draagt u bij aan de academisering van de verloskunde opleiding? Afdeling: academie verloskunde amsterdam - groningen / VUmc EMGO+ instituut, Divisie VI

Administratief/secretarieel Medewerker medische administratie (MMA) D1.2011.00015 Jij wilt toch ook deel uit maken van een team waar positiviteit en teamspirit erg belangrijk is? Afdeling: polikliniek oncologie, Divisie I Medewerker medische administratie (MMA) D1.2011.00016 Ben jij het visitekaartje van onze polikliniek? Afdeling: polikliniek dermatologie, Divisie I

Phd student radiation oncology D5.2011.00028 Experimental research in targeting resistance to radiochemotherapy by inhibition of the PI3Kinase-Akt signaling pathway. Afdeling: radiation oncology, Divisie V

Oproepen & advertenties Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via communicatie@VUmc.nl

Campagne Academische Jaarprijs: inschrijven tot 4 april aanstaande! Creatieve wetenschappers maken dit jaar opnieuw kans op 100.000 euro om hun onderzoek op een vernieuwende en spannende manier aan een groot publiek te presenteren. Tot en met 4 april kunnen teams van wetenschappers, promovendi en studenten zich inschrijven als deelnemer aan de Academische Jaarprijs 2011.  De Academische Jaarprijs wil wetenschappe­ lijke onderzoekers, studenten en promovendi motiveren om de resultaten van hun eigen onderzoek actief onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat is zowel in het voordeel van het publiek als van de wetenschap. De wetenschap krijgt de kans om toponderzoek landelijk onder de aandacht te brengen. Graag roepen wij alle communicatie­ afdelingen van de Nederlandse universiteiten, UMC’s, bij KNAW of NWO

aangesloten onderzoeksinstituten, TNO en GTI’s op om de campagne van de Academische Jaarprijs kracht bij te zetten via de website en digitale nieuwsbrieven. Het persbericht, het logo en banners (in verschillende formaten) zijn als bijlage aan deze mail toegevoegd. Over enkele dagen ontvangt uw afdeling een flyeren posterpakket van de Academische Jaarprijs. Het zou fantastisch zijn als u met dit materiaal de oproep tot inschrijving ook in uw gebouw zichtbaar wilt maken. Mocht u nog materiaal missen of vragen hebben mail naar info@academischejaarprijs.nl of bel op 030 2819621. Met vriendelijke groet, Mireille de Jong Symposium ‘Oncologie in Perspectief: Rondom vijf’ voor verpleegkundigen en paramedici Op donderdag 26 mei 2011 organiseert het Nederlands Kanker Instituut – Antoni

van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) voor het 17de achtereenvolgende jaar een symposium over ontwikkelingen in de oncologische zorg voor verpleegkundigen en paramedici. Het programma is inmiddels bekend en te vinden op www.nki.nl/ symposium26mei2011. Hier kunt u zich ook inschrijven. Dit jaar is het thema “Rondom vijf” en richt zich op de vijf meest voorkomende tumorsoorten in Nederland, namelijk borstkanker, longkanker, prostaatkanker, darmkanker en melanomen. De toevoeging ‘Rondom’ duidt op alle andere ontwikkelingen binnen de oncologie en de diversiteit aan professionals die betrokken zijn in het gehele zorgproces van patiënten (en diens naasten) met kanker. Ervaart u Dienend Leiderschap op uw werkplek? In 2001 is het dienend Leiderschap geïntroduceerd door de Raad van Bestuur van VUmc. De onderdeelcommissie P&O van de OR wil door middel van een enquête onder de medewerkers inzicht krijgen of, en hoe Dienend Leiderschap leeft op de werkvloer. De enquête is vanaf 28 februari ( dag waarop de idealoog markt is) online te vinden met de volgend link http://survey.or-portaal.nl Het invullen van de enquête vraagt 5 minuten van uw tijd. De resultaten van de enquête zullen wij gebruiken in het overleg met het bestuur van VUmc.

Titel voorbeeld titel

Het Heilig VU-UUR Donderdag 17 maart 2011 in de Amstelzaal, VUmc

Prof.dr. Hans van Goudoever Hoofd afdeling Kindergeneeskunde VUmc en neonatoloog

“Geven voor leven: De moedermelk bank” Stelling I Flesvoeding als vervanger van moedermelk, dient alleen in uitzonderlijke gevallen aan kinderen tot 4 maanden te worden gegeven.

Stelling II Een mens, en niet een koe, fungeert het beste als donor van melk voor pasgeborenen.

De lezing is bedoeld voor alle medewerkers. Aanvang: 12.00 uur (met broodjes, koffie, thee, melk, etc.). Begin voordracht: 12.30 uur (duur voordracht is 25 tot 30 minuten met aansluitend 10 minuten discussie).

Namens de Commissie P&O van de OR, Bedankt!

Personeelsactiviteiten Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’, ruimte –1 A 14.2, tst. 43799, website: www.tipvanboots.nl. U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage/direct naar/Tip van Boots.

Lachdag Amsterdam De Lachdag Amsterdam is een uniek concept ontwikkeld door bureau Van Aemstel Produkties. Na de lach komt de traan. Ter afsluiting van deze Lachdag neemt u namelijk samen met onze accordeonist een smartlappen-cd op. Uiteraard in een echt bruin café. En of u wilt of niet, u krijgt de cd meteen mee naar huis. De Lachdag houdt het volgende in: 10.00 uur: Koffie & gebak in het Baantjermuseumcafé (Warmoesstraat 66) + dvd over de penose in de jaren ‘50 en ‘60. Na de koffie met gebak wordt u opgehaald door een soldaat van

Rembrandt. De lachtoer is een rondleiding met humor door het oudste stukje van Amsterdam. U kunt ook kiezen voor de daklozentoer met René; lachen ondanks alle ellende! De Lachdag gaat verder met een lunch op de kop van de Zeedijk, hartje Amsterdam. Het middagprogramma start met onze Lachworkshop. Onze Joki leert u weer te genieten van het leven, u gaat weer lachen! Het één zijn met jezelf en het onbewust opheffen van blokkades, daar draait het allemaal om. Een gedwongen lach die overgaat in een spontane, recht-uit-jepretgebied komende schaterlach! U verlaat

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – S e r v i c e p a g i n a

het café met minimaal een glimlach… uw lach zal nooit meer hetzelfde zijn! 12.30 uur: Lunch op de Zeedijk, gids zet u af. 14.00 uur: Smartlappen zingen met cd opname. 16.30 uur: Lachworkshop. Er kunnen aan deze dag 30 personen deelnemen en natuurlijk mogen introducées mee. Het kost u slechts € 25,00 per persoon daar wilt u deze dag toch niet voor missen! Geef u nu op bij de Tip van Boots of mail naar: em.boots@VUmc.nl. Sluitingsdatum 15 april 2011 dus geef u op tijd op want vol = vol. Herenschoenen Sinds kort verkoopt de Tip van Boots herenschoenen die qua uiterlijk sterk doen denken aan het merk Van Bommel of Van Lier, maar qua prijsstellingjuist veel vriendelijker zijn! De pasvorm en soepelheid van deze schoenen zijn zelfs beter, volgens een aantal medewerkers die inmiddels een paar hebben aangeschaft. Meerdere modellen zijn zichtbaar op de site www.tipvanboots.nl.

woensdag 2 maart 2011

Personalia In deze rubriek kunnen medewerkers en vrij­ willigers een bericht plaatsen over geslaagden of een afscheid. Niet meer dan 25 woorden. Aanleveren via tracer.info@VUmc.nl

NWO-subsidie voor dataverzameling ten behoeve van het project “Nieuwe generaties van jonge ouderen in de 21ste eeuw” Verkregen subsidie: € 340.000,- NWOMaGW Investeringen Middelgroot Jonge ouderen hebben veel tijd en moge-

lijkheden om lang, gezond en gelukkig actief te blijven in de samenleving. Maar hoe lang nog? En geldt dat voor alle sociale groepen? We on­derzoeken hoe huidige en toekomstige generaties de jonge ouderdom doorbren­gen. Daarvoor wordt de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een landelijk multidisciplinair onderzoek naar veroudering uitgevoerd aan de VU en VUmc, uitgebreid met onderzoek onder 55-65 jarige autochtone én allochtone Nederlanders. Onderzoekers zijn o.a. Theo van Tilburg (hoogleraar Sociologie VU/FSW), Dorly Deeg (hoogleraar Epidemiologie van de veroudering VUmc/ EMGO+) en Martijn Huisman (onderzoeker Sociologie VU/FSW en Epidemiologie & Biostatistiek VUmc/EMGO+).

5


Menu

Amstel Academie

Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet

De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Bedrijfsopleidingen F. Broekhof  Bij- en nascholingen F. Broekhof Verpleegkundige vervolgopleidingen K. Jonker  Paramedische opleidingen M. van Oostrom www.amstelacademie.nl

donderdag 10 maart klapstuk, vegetarische worst, jus + vegetarische jus, hutspot, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep

De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel hieronder en schrijf nu in!

vrijdag 11 maart çevapcici( 2 p.p.), tzatziki, griekse salade, rösti aardappelen, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep

De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod!

zaterdag 12 maart gepaneerde kipfilet, gevulde paprika, provençaalsaus + jus, broccoli, gekookte aardappelen, gebonden kipkerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep

Begeleiden in de praktijk 15 april, 13 mei en 24 juni 2011 (2 hele dagen, 1 ochtend) Balietraining 19 mei 2011 (hele dag) Balietraining 23 mei 2011 (hele dag) Balietraining 27 mei 2011 (hele dag) Cardiac Care 9 mei 2011 (hele dag) Transitiecursus ICD9-ICD10 28 april en 19 mei 2011 (hele dagen) Transitiecursus ICD9-ICD10 1 en 22 juni 2011 (hele dagen) Proactive Nursing: Klinisch redeneren in 6 stappen 15 april 2011 (hele dag)

zondag 13 maart gebakken vis, kerrie-champignonragout, remouladesaus, doperwten, frites, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicelli maandag 14 maart spare ribs, Amerikaanse saus, coleslaw, wedges, gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere groentesoep

Bij de volgende scholingen zijn nog plaatsen beschikbaar.

(020) (020) (020) (020) (020)

444 444 444 444 444

4229 4253 4253 2020 4569

Operatie-assistent: gynaecologie/urologie onderdeel gynaecologie 18 april 2011 (hele dag) Operatie-assistent: gynaecologie/urologie onderdeel urologie 19 april 2011 (hele dag) Operatie-assistent: neurochirurgie, thema kinderneurochirurgie 18 mei 2011 (hele dag) Patiëntveiligheid (Prisma) 17 mei 2011 (ochtend) Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5A) 9 en 16 mei 2011 (hele dagen) Traumatologie 25 en 26 mei en 8 en 9 juni 2011 (hele dagen) Vrijheidsbeperkende handelingen 31 mei 2011 (middag) Vaatchirurgie 30 en 31 mei en 1 juni 2011 (3 hele dagen) Voorbehouden handelingen bij kinderen: maag- en PEG sonde 26 mei 2011 (middag) Voorbehouden handelingen bij volwassenen: wondzorg 20 mei 2011 (middag) Op weg naar een verpleegkundige vervolg­ opleiding 19 en 31 mei, 17 en 30 juni 2011 (hele dagen)

Personeel en organisatie Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek ‘personeel’

dinsdag 15 maart gebakken vis, groente-kaas medaillon, remouladesaus, koninginne melange, gekookte aardappelen, gebonden linzensoep, heldere mulligatawnysoep, vegetarische gebonden linzensoep, vegetarische heldere mulligatawnysoep woensdag 16 maart carbonarasaus, vegetarische carbonarasaus, Italiaanse salade, tagliatelle verde, geraspte kaas, gebonden champignonsoep, heldere madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere madrileensesoep donderdag 17 maart Indisch gesmoord rundvlees, sajoerboontjes, noedels, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden crème soep, vegetarische heldere aspergesoep

Overgang personeelsadministratie Vanaf 4 april gaat de afdeling personeelsadministratie van decentraal naar centraal werken (P&O service). Dit heeft consequenties voor u als medewerker. Om deze overgang zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, zijn we genoodzaakt om eenmalig de deadline aan te passen: Mutaties & declaraties ingeleverd t/m 11 maart: gegarandeerd mee in salarisrun maand april

vrijdag 18 maart Hongaarse goulash, vegetarische goulash, doperwten, witte rijst, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep zaterdag 19 maart hamburger, vegetarische burger, speciaalsaus, tyrilienne, frituur aardappelen, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zondag 20 maart lamslapje, eierragout, tijmsaus, snijbonen, gekookte aardappelen, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep maandag 21 maart kerrieragout, vegetarische kerrieragout, doperwten, witte rijst, gebonden champignonsoep, heldere madrileense soep, gebonden vegetarische champignonsoep, heldere vegetarische madrileense soep dinsdag 22 maart gegrilde white copperfilet, rode wijnsaus, gegrilde groenten, duchesse aardappel, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, gebonden vegetarische crème soep, heldere vegetarische aspergesoep woensdag 23 maart Hollandse hachée, vegetarische hachée, rode kool met appeltjes, aardappelpuree, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische Chinese soep

6

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – S e r v i c e p a g i n a

Mutaties & declaraties ingeleverd na 11 maart: gegarandeerd mee in salarisrun maand mei Voor alle medewerkers binnen de organisatie betekent de genoemde mutatiestop een andere manier van werken. Voor meer informatie hierover (nieuwe locatie, email en telefoonnummer): houdt de Tracer en intranet in de gaten! Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Nicole Bakker: nj.bakker@VUmc.nl

Inhoudelijke informatie over de bij- en nascholing kunt u vinden op www.AmstelAcademie.nl (en dan doorklikken naar ‘Bij- en nascholingen’. Daar treft u ook het digitale inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat. Zij staan u graag te woord. Tel. 44253, e-mail: A.Mul@VUmc.nl

te beheren 18 april 2011 (hele dag) Outlook 2003: mailen, bijlagen, ordenen en tips 10 mei 2011 (hele dag) Outlook 2003: uw agenda de baas 24 mei 2011 (middag) Excel 2003 basis 26 mei en 9 juni 2011 (ochtenden) Persoonlijke en functionele ontwikkeling Werken met passie en plezier 7 april (hele dag)

Het aanbod van het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering najaar 2010-voorjaar 2011 van de Amstel Academie staat op internet: www. amstelacademie.nl

Workshops persoonlijke kwaliteiten De criticus ontmaskerd 29 april 2011 (ochtend) Wat je zegt ben je zelf 11 mei 2011 (ochtend) Nee zeggen, zonder schuldgevoel 17 mei 2011 (ochtend)

De Amstel Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel op onze website en schrijf nu in!

Workshops schrijven Hoe schrijf je dat ook alweer? 6 en 13 april 2011 (ochtenden)

Leergang Projectmanagement Op 31 maart start er weer een Leergang Projectmanagement speciaal voor projectmanagers op VUmc-brede strategische projecten. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem voor meer informatie en/ of aanmelding contact op met de Amstel Academie, tel: 020 4445354. Computertrainingen PowerPoint 2003 14 april 2011 (hele dag) Morello, het VUmc-systeem om uw websites

CAO-overleg opgeschort tot 21 maart Het overleg over een nieuwe CAO UMC is opgeschort tot 21 maart. Werknemers­ organisaties willen eerst hun (kader-)leden raadplegen. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de UMC’s worden gevoerd door werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie van universitair medische centra) en de vier werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CMHF, AC/FBZ en CNV Publieke Zaak; ook wel de “Centrales” genoemd. Lange termijn In januari en februari is in goed overleg gekeken naar de lange termijn (2018). Op de lange termijn worden de eerder ingezette vernieuwingen van de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn het blijven aanbieden van het persoonlijk budget, bedoeld voor de ontwikkeling van medewerkers, meer aandacht voor loopbaanontwikkeling en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Nieuwe CAO In de nieuwe CAO wil de NFU een begin maken met het verder flexibiliseren van de bedrijfsvoering en inzet van medewerkers. Dit heeft gevolgen voor overwerk, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten en onregelmatige diensten. Ook heeft de NFU aangegeven in 2011 geen mogelijkheid te zien om de lonen verder te verhogen. Oorzaak hiervoor is het toegenomen financieel zware weer. De loonsverhoging van 3,5% in 2010 heeft een zware last gelegd op de begroting van de UMC’s. Deze loonsverhoging was achteraf gezien ruim en niet passend in het economisch klimaat. Daarbij komt dat door de overheid een groot aantal bezuinigingen is, en nog zal worden, opgelegd Voor een meerjarige CAO ziet de NFU wel ruimte om tot een loonsverhoging te komen. Werknemersorganisaties hebben aangegeven eerst met hun leden te willen spreken voordat zij verder kunnen onderhandelen. Op 21 maart wordt het CAO-overleg vervolgd. De huidige CAO blijft van toepassing tot er een nieuw akkoord is. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een telefonisch consultoverleg Sinds 1 januari heeft bedrijfsmaatschappelijk werk een telefonisch consultoverleg. Het doel van dit overleg is om de rechtstreekse toegankelijkheid voor medewerkers, leidinggevenden, P&O-adviseurs, bedrijfsartsen en andere adviseurs tijdens werkdagen te garanderen.

Wetenschappers en (arts-)onderzoekers Persoonlijk leiderschap voor postdocs 10 en 11 mei 2011 (hele dagen) De criticus ontmaskerd 25 mei 2011 (hele dag) Het volledige aanbod en inhoudelijke informatie over al deze trainingen en workshops kunt u vinden op www. AmstelAcademie.nl Daar treft u ook het digitale inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat. Zij staan u graag te woord! Tel. 45084, e-mail E.Samsom@VUmc.nl

Bedrijfsmaatschappelijk werk is op de volgende dagen en telefoonnummers rechtstreeks te bereiken, op werkdagen van 12.00 tot 12.30 uur: Op maandag: 020-444 2730 Op dinsdag en vrijdag: 020-444 2708 Op woensdag en donderdag: 020-444 2745 Symposium ‘Oncologie in Perspectief: Rondom vijf’ voor verpleegkundigen en paramedici Op donderdag 26 mei 2011 organiseert het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) voor het 17de achtereenvolgende jaar een symposium over ontwikkelingen in de oncologische zorg voor verpleegkundigen en paramedici. Het programma is inmiddels bekend en te vinden op www.nki.nl/symposium26mei2011. Hier kunt u zich ook inschrijven. Dit jaar is het thema “Rondom vijf” en richt zich op de vijf meest voorkomende tumorsoorten in Nederland, namelijk borstkanker, longkanker, prostaatkanker, darmkanker en melanomen. De toevoeging ‘Rondom’ duidt op alle andere ontwikkelingen binnen de oncologie en de diversiteit aan professionals die betrokken zijn in het gehele zorgproces van patiënten (en diens naasten) met kanker. Binnen de oncologie heeft ‘zorg op maat’ inmiddels zijn plek verworven. Zo heeft de personalised medicine zijn intrede gedaan en is kwaliteit van leven een belangrijke parameter geworden. Deze kwaliteit van leven is van toepassing op de diverse momenten in het ziekte- en behandelingsproces. In diverse lezingen en workshops wordt duidelijk dat naast het perspectief van de patiënt de vergaande multidisciplinaire samenwerking gedurende het gehele zorgproces een belangrijke is geworden. Deze samenwerking gaat de grenzen van de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en thuissituatie over. In een groot aanbod van lezingen, sessies en workshops zal worden ingegaan op deze ontwikkelingen en de gevolgen voor de oncologische zorg. In het programma is er volop ruimte om uw eigen route te kiezen. In de ochtend kunt u van sessie wisselen en in de middag is er een enorme keuze aan lezingen en workshops. Ivo Niehe gaat aan het einde van de middag in gesprek met drie ervaringsdeskundigen. Dit zijn wielrenner Thomas Zijlma (auteur van het boek 37 nietjes), Bas Pekel (oprichter van de Starz Foundation) en Femke van Rossum, auteur van het boek De kracht van mijn geest.


Onderweg naar morgen

Toevallige ontdekking kan mensenlevens redden ‘Kennis maakt ons beter’ luidt de missie van VUmc en het succes van ons wetenschappelijk onderzoek laat zien dat we daar hard aan werken. Maar wat doen de onderzoekers nu eigenlijk precies en wat gaat dat in de toekomst voor patiënten betekenen? Dit keer Jurjan Aman over zijn onderzoek naar een medicijn tegen oedeem. n Monique Krinkels romovendus Jurjan Aman van de afdeling fysiologie onderzoekt of het geneesmiddel imatinib in staat is om te voorkomen dat vocht uit de bloedvaten lekt. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling longziekten. “Bij een ernstige longontsteking of bij sepsis komen er ontstekingsstoffen in het bloed die een heftige reactie kunnen oproepen bij de endotheelcellen die de binnenkant van de bloedvaten bedekken”, legt Jurjan Aman uit. “Normaal houden deze cellen het vocht in het bloedvat, maar bij een ontsteking trekken de cellen samen en de eiwitten die de cellen onder-

Foto jean-pierre jans

P

Jurjan Aman: ‘Voor het echt als geneesmiddel kan worden ingezet, zal nog wel enkele jaren duren’ ling verbinden, gaan stuk. Zo kan er vocht uit het bloedvat naar de omliggende weefsels ontsnappen.

In ernstige gevallen leidt dit tot ophoping van vocht in de longen en andere organen. Dat is levens-

bedreigend en patiënten komen op de intensive care terecht.” Imatinib wordt normaal

gesproken gebruikt bij onder andere leukemie en maagkanker. Al eerder vonden onderzoekers dat het ook effectief kan zijn bij pulmonale hypertensie. “In VUmc is een patiënt met pulmonale hypertensie en longoedeem behandeld met dit middel. De normale behandeling had geen enkel effect. Een noodgreep dus eigenlijk. Binnen enkele dagen was het oedeem echter verdwenen.” Op dit moment is Aman bezig met in-vitro proeven. “We kweken endotheelcellen uit longweefsel of uit een navelstreng en kijken hoe ze reageren op ontstekingsstoffen en imatinib. Dat doen we door een elektrische impuls door de cellen te leiden. Als de endotheelcellen geen aaneengesloten laag vormen is de weerstand kleiner dan wanneer de eiwitverbindingen nog in tact zijn. Inmiddels weten we, dat imatinib de onderlinge verbinding van endotheelcellen verbetert en hoe dat komt; een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift volgt binnenkort. De volgende stap is een muismodel voor oedeem, maar voor het echt als geneesmiddel kan worden ingezet, zal nog wel enkele jaren duren.”

Doctor2Doctor leidt Keniaanse dialyse­verpleegkundigen op n Annette Karimi

Het is alweer de laatste week voor Roselyn Andango en Anthony Chesire. De twee dialyseverpleegkundigen zijn drie weken in Nederland voor het uitwisselingsproject Doctor2Doctor. VUmc heeft via dit samenwerkingsverband al vier een jaar een relatie met het Moi Teaching and Referal Hospital (mtrh) in Eldoret, Kenia. Niet alleen reizen Nederlandse artsen regelmatig af naar dit ziekenhuis om hun kennis te delen met de Keniaanse collega’s, binnenkort worden er ‘oudere generatie’ dialyse-apparaten van VUmc naar het Afrikaanse land gebracht. Andango en Chesire komen hier om te zien hoe deze apparaten gebruikt worden en hoe de behandeling aan nierpatiënten plaatsvindt.

Uitdaging “Ons verblijf had veel langer mogen duren”, lacht Chesire op de dialyse­ afdeling. “Ik hoop soms dat ze me vergeten in Kenia en ik nog even hier kan blijven”, grapt hij terwijl Andango hem enthousiast bijvalt. “Ik ben heel erg onder de indruk van de manier waarop de verpleegkundigen met patiënten omgaan, en hoe hier dialyse plaatsvindt. Je weet dat patiënten in VUmc de beste behandeling krijgen. Ik ben verliefd op dit land geworden”, verzucht Andango. De bewondering wordt duidelijk als de twee Kenianen vertellen hoe het in hun eigen ziekenhuizen gaat. “Het is bij ons doorgaans chaotisch en er is altijd stress. We hebben maar een beperkt aantal apparaten, die vaak ook onderdelen missen. Op dit moment zijn er vier

Foto Mark van den Brink

“We zijn enorm onder de indruk van de georganiseerde manier waarop dialysepatiënten in dit ziekenhuis geholpen worden, en de fijne relatie tussen patiënten en verpleeg­ kundigen.” De twee Keniaanse verpleeg­kundigen Roselyn Andango (50) en Anthony Chesire (34) steken hun bewondering voor VUmc niet onder stoelen of banken.

Anthony Chesire en Roselyn Andango: ‘We moeten vaak kiezen wie het meest ziek is’

apparaten voor zestig patiënten, die allemaal één à twee keer per week een dialyse zouden moeten krijgen. Op dit moment komen er maandelijks tientallen patiënten bij. Dat is een uitdaging”, vertelt Chesire, die de roosters moet maken. Dus kan het gebeuren dat sommige nierpatiënten tot twee dagen moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. “We moeten ook vaak kiezen wie er het meest ziek is, en wie voorgaat. Mensen worden dan soms heel boos. Dat is erg frustrerend.” De situatie is niet anders voor Andango

die dialyseverpleegkundige is in het Provincial Hospital van Kisumo, dat samenwerkt met het mtrh.

Kostbaar Daarnaast is medische behandeling alleen voor de meer gefortuneerden weggelegd. Chesire: “Een dialyse kost per sessie 50 tot 100 euro, wat ter plekke contant betaald moet worden.” De Keniaanse verpleegkundige vertelt hoe hij de familie van een patiënt bij elkaar roept en hen de nierziekte uitlegt en welke kosten ermee gepaard gaan. “Als mensen

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

dat niet kunnen betalen, kunnen we niet eens beginnen aan een dialyseprogramma. We proberen dan via een conservatief programma van voeding en medicijnen te helpen.” Toch probeert de regering met vijf nieuwe dialysecentra en bijbetalen van de kosten, meer Keniaanse nierpatiënten te helpen. Andango: “Daar zijn we erg blij mee, maar onze hoop is dat iedereen in de toekomst gratis dialyse krijgt.” Met spijt zullen de Kenianen afscheid van Nederland nemen. “De collega’s hier hebben ons zo’n fijn

welkom gegeven. Het voelde alsof we in een grote familie werden opgenomen. We zijn erg dankbaar dat we hier zijn”, benadrukt Andango. Thuis gaan de Kenianen zoveel mogelijk ‘de Nederlandse manier van werken’ met dialysepatiënten in de praktijk gaan brengen. “We hebben nu hele hoge standaarden”, lacht ze. Chesire is zichtbaar erg gelukkig met de mededeling die hij een dag eerder in VUmc kreeg, dat in het mtrh straks tien dialyse-apparaten van VUmc op hem wachten. “Dan kan ik veel meer mensen helpen.” 7


Agenda

dinsdag 22 maart – aula, 13.45 uur, P.L. Remijnse, ‘Cognitive flexibility in obsessive-compulsive disorder and major depression. Functional neuroimaging studies on reversal learning and task switching’ promotoren: prof. dr. D.J. Veltman, prof.dr. H.B.M. Uylings; copromotor: dr. M.M.A. Nielen vrijdag 25 maart – aula, 11.45 uur, J. Ursum, ‘Early arthritis: serology and sequalae’ promotor: prof.dr. B.A.C. Dijkmans; copromotor: dr. D. van Schaardenburg vrijdag 1 april – aula, 13.45 uur, L.B. Uitten­ bogaard, ‘The fetal heart. Critical appraisal of three-dimensional echocardiography’ promotor: prof.dr. J.M.G. van Vugt; copromotor: dr. M.C. Haak dinsdag 5 april – aula, 15.45 uur, M. Vis, ‘Rheumathoid arthritis: biologicals and bones’ promotoren: prof.dr. W.F. Lems, prof. dr. B.A.C. Dijkmans; copromotoren: dr. A.E. Voskuyl, dr. G.J. Wolbink donderdag 7 april – aula, 13.45 uur, I.G.H. Rood, ‘Detection and origin of bacteria in platelet concentrates’ promotor: prof.dr. P.H.M. Savelkoul; copromotoren: dr. D. de Korte, dr. A.M. Pettersson maandag 18 april – aula, 13.45 uur, J.D. Jansma, ‘Patient safety education for medical residents’ promotoren: prof.dr. A.B. Bijnen, prof.dr. C. Wagner woensdag 20 april – aula, 11.45 uur, E.A.B. Abarshi, ‘Care in the last months of life. End-of-life care registration in the Netherlands by a network of general practitioners’ promotoren: prof.dr. L.H.J. Deliens, prof.dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen; copromotor: dr. M.A. Echteld

Foto Jean-Pierre Jans

Revolutionaire methode tegen hoge bloeddruk

Een nieuwe methode om hoge bloeddruk te behandelen. En het mag gerust revolutionair worden genoemd. Interventiecardioloog Yolande Appelman vertelt over de methode. “Mensen zijn er twee jaar na de behandeling vaak nog beter aan toe.”

Oratie donderdag 7 april – aula, 15.45 uur, prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, ‘Multidisciplinaire brandwondengeneeskunde: nieuwe dimensies in perspectief’ donderdag 14 april – aula, 15.45 uur, prof.dr. R.W. Kupka, ‘Manischdepressief: hebben of zijn?’

n Ellen Kleverlaan Ongeveer 30 procent van de Nederlandse bevolking heeft een te hoge bloeddruk. Tot nu toe waren er twee behandelmethoden. De eerste is het aanpassen van de leefstijl: gezonder eten, minder zout en afvallen. Appelman: “Dit is vaak moeilijk vol te houden. We zijn een land waarin veel mensen met overgewicht leven.” De

Afscheid Woensdag 16 maart – aula, 15.45 uur, prof.dr. H. Joenje, ‘DNA instabilitiet: de voors en tegens’ Symposia donderdag 17 maart – Amstelzaal, 12.00 uur, Het Heilig VU-UUR: Hans van Goudoever ‘Geven voor leven: De moedermelkbank’ donderdag 17 maart – Het Dolhuys, 19.30 uur, 43e april: ‘Te keer tegen de isoleer: Ik voelde mij onjuist behandeld’ Meer informatie: www. hetdolhuys.nl/43e-april. vrijdag 18 maart – Amstelzaal, 9.00 uur, Cardiovasculaire preventie bij ouderen meer informatie: Irene van Baardwijk en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 24 tot zaterdag 26 maart – aula, 9.00 uur, 11th International Congress of the European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics (ESMRN) meer informatie: Irene van Baardwijk Romke Langezaal, tst. 48444, www.paog.nl Cursussen Common Trunk onderwijs Meer informatie: Romke Langezaal, tst. 48446, www.paog.nl Discipline Overstijgend Onderwijs Meer informatie: Romke Langezaal, tst. 48446, www.paog.nl dinsdag 5 april – VUmc, ‘Advanced suturing course’ meer informatie: Patricia van Meekeren en Patricia de Waal, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 17 en vrijdag 18 maart – KTC, Teach the teacher, cursus 3 meer informatie: Ingrid van de Vegte en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl vrijdag 18 maart - Terugkomdag basiscursus echografie meer informatie: Ingrid van de Vegte en Romke Langezaal, tst. 48444, www.paog.nl donderdag 24 en vrijdag 25 maart – SLAZ, Teach the teacher, cursus 1 meer informatie: Ingrid van de Vegte en Christel Sluis, tst. 48444, www.paog.nl

8

Ontzenuwen nierslagader helpt tweede methode is behandelen met medicijnen. “Soms zijn wel vijf verschillende nodig en nog helpt het niet afdoende. Daarnaast zijn er bijwerkingen en therapieontrouw.” De huidige methode kent een lange geschiedenis. Al in de negentiende eeuw werden zenuwbanen doorgesneden, met naast vaak desastreuze gevolgen óók een verlaging van de bloeddruk. Al heel lang zijn er daarom onderzoeken naar het ontzenuwen van cruciale zenuwbanen tussen de hersenen en de nieren. Want: “Tussen de hersenen en de nieren lopen verschillende zenuwbanen die verantwoordelijk kunnen zijn voor een te hoge bloeddruk.”

Netje citrusvruchten De huidige methode gaat uit van ablatie: het wegbranden van zenuwen

in de celwand van de nierslagader. De behandeling vindt plaats door via de liesslagader de nierslagader op te zoeken. Appelman maakt de vergelijking met een netje om citrusvruchten. “De nierslagader wordt omsloten met een dergelijk netje van zenuwen. Door één klein deel van het netje stuk te maken, zijn er geen gevolgen voor de nieren, want er blijft voldoende van het netje intact. Maar de positieve gevolgen zijn groot. Want de signalen tussen nieren en hersenen worden niet meer goed doorgegeven, waardoor de bloeddruk daalt.” Er is uiteraard veel onderzoek gedaan naar deze methode, voordat VUmc het mocht gaan uitvoeren. Twee jaar na de behandeling blijkt de patiënt er zelfs nog beter aan toe. Alexander Nap, collega van Ap-

pelman, maakt zich nu sterk voor het aan patiënten en verwijzers kenbaar maken dat VUmc nierarterie denervatie toepast. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vasculaire geneeskunde en radiologie. Nu komen mensen die drie medicijnen of meer gebruiken en nog steeds een bloeddruk hebben van 160 of hoger, in aanmerking voor de nieuwe behandeling. Er moet veel onderzoek worden gedaan voordat ook andere patiëntengroepen behandeld mogen worden. Maar de mogelijkheden voor de toekomst zijn veelbelovend. Appelman: “Omdat hoge bloeddruk van grote invloed is op de hartspier, zou het mogelijkheden bieden om diastolisch hartfalen te behandelen. En dat is nu bij uitstek een van de onderzoeksgebieden van cardiologie.”

Expertlunches vullen maag én hoofd n Monique Krinkels Met zo’n 160 medewerkers heeft het instituut voor onderwijs en opleiding (ioo) veel specialistische kennis in huis. Er is geen onderwijsgerelateerd onderwerp te bedenken of er is wel iemand die zich er al in heeft verdiept. De expertlunches zorgen ervoor dat die kennis wordt gedeeld. In precies een uur zijn alle collega’s bijgepraat. Altijd al willen weten wat de mogelijkheden zijn van social media? Binnen ioo is een groep mensen die daar al behoorlijk ver mee is. Hoe komt een tijdschrift tot stand? Een redactie van ioo heeft onlangs het

eerste nummer van io gelanceerd. Helpt mindfulness om medewerkers mentaal fit te houden? VUmc heeft onlangs een eigen expertise­ centrum opgericht. Zomaar wat voorbeelden van kennis die binnen het instituut aanwezig is en waar anderen van kunnen profiteren.

Kennisdelen “We zijn er halverwege vorig jaar mee gestart”, vertelt Margreeth van der Meijde, directeur van ioo. “We hebben een periode van ruim anderhalf jaar reorganisaties achter de rug en in 2010 is er een mooie, nieuwe missie en visie voor

het instituut vastgesteld. Maar we zochten nog een goede manier om de kernwaarden die hieraan verbonden zijn uit te dragen. Een belangrijke kernwaarde - logisch natuurlijk voor een instituut als het onze - is het delen van kennis. Met de expertlunches willen we dat kennisdelen in de praktijk brengen.” De eerste lunch trok welgeteld twintig deelnemers, maar inmiddels heeft de expertlunch een goede naam opgebouwd. “De afgelopen keer was eenderde van alle medewerkers aanwezig.” Onderwerpen worden door de medewerkers zelf aangedragen. Er is maar één

voorwaarde: de spreker moet er verstand van hebben. Elke eerste donderdag van de maand staat er één onderwerp centraal. “We willen dit tien keer per jaar doen, en we hebben voor de komende maanden al voldoende onderwerpen.” Het effect van de expertlunches is direct merkbaar. “Mensen weten elkaar te vinden als ze horen dat collega’s elders al met een bepaald onderwerp bezig zijn. Ze zoeken elkaar op. En daarnaast heeft het een heel positieve bijwerking. Je merkt dat medewerkers trotser zijn op ons instituut, nu ze weten hoeveel experts we in huis hebben.”

Uit de Agenda

Te keer tegen de isoleer

Donderdag 17 maart – Het Dolhuys, 19.30 uur, 43e april: ‘Te keer tegen de isoleer: Ik voelde mij onjuist behandeld’

Nederland scoort hoog als het gaat om het gebruik van de isoleercel. In vergelijking met andere Europese landen belanden psychiatrische patiënten hier vaker in een isoleercel. Een prikkelarme omgeving kan therapeutisch goed werken, zo luidt de redenering. De 43e april op 17 maart is gewijd aan de isoleercel en wat dit met mensen doet. Tijdens de discussieavond ‘Te keer tegen de isoleer’ vertelt Remy

Welleman, projectleider Dwang en Drang bij ggz inGeest, hoe de organisatie alles op alles zet om tien procent minder per jaar te separeren. “Separatie is geen behandeling. Het voorkomt slechts incidenten.” Ook te gast is ervaringsdeskundige Mieke Mostermans. Zij was een aantal keer opgenomen in een gesloten kliniek en is meerdere malen in de isoleercel beland. “De angst dat het een eeuwigheid kon

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

zijn, vond ik het ergste”, legt ze uit. Mostermans heeft het spel ‘Isoleerdoos’ ontworpen waarin verpleegkundig personeel kan leren separatie te voorkomen. Elke derde donderdag van de maand vindt in Het Dolhuys, nationaal museum van de psychiatrie, de ‘43e april’ plaats. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met VU connected, Kunststichting Marietje Cladder en Athenaeum

Boekhandel. De bijeenkomsten zijn bedoeld om bezoekers door ontmoeting, dialoog en beleving zich ervan bewust te laten worden dat de grens tussen gek en normaal dun is. De discussieavond ‘Te keer tegen de isoleer: Ik voelde mij onjuist behandeld’ vindt plaats op 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Het Dolhuys, Schotersingel 2 in Haarlem. Meer informatie: www.hetdolhuys.nl/43e-april.


iPod-touch brengt alle naslagwerken binnen handbereik

Het initiatief om PDA’s te gebruiken kwam van Mari-Jos Nederveen (links). Hij werkte het idee uit met collega’s Wiliam Loupatty (midden), Paul de Pruin (rechts) en Olaf Meulstree (niet op de foto)

Sinds half januari hebben 130 anes­ the­sie­medewerkers en OK-assistenten via een iPod-touch toegang tot alle protocollen van Kwaliteitsnet en honderden wetenswaardigheden uit andere naslagwerken. Mari-Jos Nederveen, anesthesiemedewerker: “We hebben nu veel informatie overal in het ziekenhuis binnen handbereik. Niet alleen op de OK zelf, maar bijvoorbeeld ook op de hartcatheterisatiekamer, spoedeisende hulp en radiotherapie. Dat maakt ons werk gemakkelijker en veiliger.” Mari-Jos Nederveen kan zich de aanleiding twee jaar geleden nog goed herinneren. “Op de hartcatheterisatiekamer had ik snel informatie uit een naslagwerk nodig om een spuitenpomp met de juiste adrenaline-oplossing te vervaardigen.

Foto Mark van den Brink

n Ben de Graaf

Die informatie lag op de ok, op een andere etage. Toen besefte ik dat we buiten de ok een probleem hadden met onze informatievoorziening. Handboeken sleep je tenslotte niet overal mee naartoe en een computer om Kwaliteitsnet te raadplegen is niet altijd beschikbaar. Ook op de ok niet, want als een chirurg net een foto op het scherm heeft staan, is hij niet blij als je die weg klikt. Mijn collega Olaf Meulstee

kwam toen op het idee om een pda (persoonlijke digitale assistent) te gaan gebruiken. Samen met anesthesiemedewerker Paul de Bruin en ok-assistent William Loupatty zijn we het idee gaan uitwerken.”

Wifi-netwerk De vier VUmc-medewerkers stuitten op de nodige scepsis, maar zetten door. Nederveen: “Dankzij het goede Wifi-netwerk binnen VUmc en de

geweldige zoekfunctie van de iPodtouch kunnen we nu alle belangrijke informatie op elke plek in het ziekenhuis snel en gemakkelijk inzien. Naast de protocollen in Kwaliteitsnet hebben we ook te maken met informatie en klaarzetboeken, die níet in Kwaliteitsnet staan”, vervolgt Nederveen. “Ook deze zijn nu verzameld en te raadplegen met de iPod-touch.” De mogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk. Er zijn bijvoorbeeld Apps op de markt voor de iPod-touch met anatomische atlassen en informatie over de 190 meest gebruikte anesthesiemiddelen. “Andere afdelingen en andere ziekenhuizen tonen nu belangstelling voor ons iPod-project. Ook wonnen we op een congres voor academische ziekenhuizen de eerste prijs met een posterpresentatie over dit onderwerp. Wel mooi dat vier gewone jongens van de werkvloer binnen VUmc zo’n innovatief project van de grond hebben gekregen.”

‘Wie ben jij als je op je best bent?’

‘Anders dan in Nederland blijven dezelfde verloskundigen vaak verantwoordelijk als een vrouw medische zorg in het ziekenhuis nodig heeft. Zij overleggen met de anesthesist over pijnbestrijding en begeleiden die. Daarmee houdt de bevallende vrouw de verloskundige die zij kent en vertrouwt. Universitair opgeleide verloskundigen en een zeer goede samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen zijn de pijlers van een goede verloskundige zorg in Canada.’ Eileen Hutton, hoogleraar midwifery science, vergelijkt de verloskundige systemen van Canada en Nederland. Volkskrant, 21 februari. ‘Ik sta vierkant achter het overheidsbeleid om de verantwoordelijkheid voor topreferente zorg, en de financiering daarvan met de zogenoemde academische component, te concentreren binnen de UMC’s. Beleid dat recent nog eens bevestigd werd door onze minister. Juist onze organisaties zijn vanwege de onderwijs- en onderzoekstaken voorzien van een kennisinfrastructuur die synergie bewerkstelligt en leidt tot een maximaal en efficiënt resultaat.’ Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur en nfu, over topreferente zorg. nvz Nieuws, 24 februari. ‘Ik volg alle mensen die bij ons een niertransplantatie ondergaan. Dat is heel persoonlijk en intens. Je kunt soms zelfs intiem noemen.’ Nefroloog Azam Nurmohamed over zijn inzet bij transplantatiepatiënten. at5, Full Color, 1 maart. ‘Osteoporose is een ernstige, chronische ziekte die een aanzienlijke invloed kan hebben op het leven van vrouwen die de ziekte hebben. Ondanks breed beschikbare werkzame behandelingen zijn er nog steeds opties nodig om te helpen beschermen tegen fracturen.’ Reumatoloog Willem Lems in Medical Facts, 2 maart.

Foto Mark van den Brink

‘We zijn met 113online heel succesvol, we redden mensenlevens en uit de hele wereld komen mensen bij ons kijken hoe we het doen. De vraag is nu zo groot dat we extra mensen moeten opleiden maar daarvoor is geen geld. De minister wil geen geld steken in het voorkomen van suïcides.’ Psychiater Jan Mokkenstorm van ggz inGeest en 113online over de brief die hij deze week stuurde naar alle Kamerleden. Radio 1, wnl, Avondspits, 3 maart.

Sinds 1 december is Sandra van den Berge hoofd zorgeenheid verloskunde en gynaecologie op 8B en 8C. Ze stortte zich met overgave op deze nieuwe uitdaging. n Ursula Wopereis

Opdracht “Samen met medisch manager en gynaecoloog Maurice Wouters ben ik verantwoordelijk voor de afdelingen verloskunde en gynaecologie. Mijn opdracht is om de samenwerking tussen de verpleegkundige teams en ondersteuning van 8B en 8C op gang te brengen. Twee jaar geleden heb ik mijn master in Management & Innovation afgerond en ik neem

deel aan het md-programma van VUmc, dus dit is voor mij een heel leuke uitdaging. Dat is belangrijk voor mij. Zie ik geen uitdaging, dan ga ik er naar op zoek. In mijn werk is de grote uitdaging hoe ik mensen op een positieve manier in beweging kan krijgen. Privé is de uitdaging: samen gelukkig zijn. Mijn man en ik hebben de zorgtaken gelijkwaardig verdeeld, het is echt teamwork en we nemen de tijd om dat in stand te houden. In totaal draait het dus om de liefde, voldoende uitdaging en een goede balans tussen privé en werk.”

Sandra van den Berge (Oosterhout, 1967) begon in 1992 als IC-verpleegkundige in VUmc. Ze volgde de lerarenopleiding, werd opleider ICopleidingen en vervolgens opleider bij- en nascholingen aan de Amstel Academie. Van 2005-2010 was Van den Berge leidinggevende medium care en voltooide ze de master Management & Innovation.

Passie “Van origine ben ik ic-verpleegkundige. Toevallig ben ik hier bevallen, maar ik kende 8B en 8C

nauwelijks. Om een completer beeld te hebben en zoveel mogelijk informatie te krijgen over wat er speelt, heb ik in december eerst een maand meegewerkt in de zorg en meegelopen met de medische administratie en de planning. Iedereen is erg gemotiveerd. De verpleegkundigen hebben echt passie voor hun vak en willen hun werk zo goed mogelijk doen. Dat is zo leuk om te zien.”

Vijf x V volgens Sandra van den Berge Verwanten Echtgenoot Henk en dochter Sara van vier. Vrije tijd Ik tennis en fitness, maar geniet vooral van het sociale gebeuren. Ik ga graag met vrienden uit eten of lekker borrelen. Vakantie Griekenland. Elk jaar maken we op Chios de jaarbalans op, in een klein vissersdorpje met uitzicht op zee. Voer Griekse salades met grote, vlezige, zongerijpte tomaten. Verantwoordelijkheid Zo laag mogelijk in de organisatie.

Verandermanagement “De wil om samen te werken is groot. Als leidinggevende vind ik het belangrijk dat je mensen de ruimte geeft en hun zelfstandigheid stimuleert. Ik wil de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar leggen waar het nodig is. Dat is niet bij mij, maar bij de medewerkers op de

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

werkvloer. We bespreken momenteel op verschillende niveaus waarin we kunnen samenwerken en welke projecten we beter afzonderlijk of juist samen kunnen doen. Dit jaar starten beide afdelingen met rooming-in, medium care voor baby’s vanaf 36 weken, dus dat doen we samen.”

Cadeautje “Ik probeer van elke dag een cadeautje te maken. Ik geniet van het moment en probeer dat ook te delen. Dat zien mensen en dat krijg ik ook terug. Bij mijn afscheid van de medium care kreeg ik van een collega bijvoorbeeld een scheurkalender van Max Lucado. Daar lees ik elke dag even met plezier in. Daar komt dit fragment uit: ‘Wie ben jij als je op je best bent?’ Mooi om over na te denken. En heel toepasselijk.”

‘Moedermelk verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed en vermindert het aantal infecties. Waarschijnlijk is het effect van moedermelk bij te vroeg geboren kinderen nog veel groter.’ Kinderarts Hans van Goudoever in Kinderen, maart. ‘Passie voor onderzoek is essentieel om in de wetenschap succesvol te zijn. En die heb ik. Ik ben nieuwsgierig en houd altijd de waarde van het onderzoek voor de patiënt in mijn achterhoofd.’ Onderzoeker Linda Bosch won onlangs de Translational Oncology Award. Kracht, maart. ‘Dat een kind met de politie in aanraking komt wil niet zeggen dat het de crimineel van morgen is, maar het is wel een signaal om serieus te nemen. Gelukkig gaat het ook met de meeste kinderen die met de politie in aanraking komen uiteindelijk gewoon goed. Kinderen verkennen nu eenmaal graag grenzen en zijn nog in ontwikkeling, dat kan ook positief uitpakken.’ Onderzoeker Lieke van Domburgh over hoe te voorkomen dat kinderen ontsporen. jan, maart. 9


Prikbord

Gezo ch t: ex po si ti e­ru im te

foto Paul le Clercq

Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Som mige berichten zijn wel erg bijzonder.

“Gedreven en passievol”, zo omschrijft Peter Oosterhout, radiotherapeutisch laborant bij de afdeling radiotherapie, zichzelf en zijn drie vrienden waarmee hij sinds 2006 in zijn vrije tijd schildert. De vier amateur-kunstenaars komen elke woensdagavond bij elkaar om te werken aan hun schilderijen. “We maken alle vier hele verschillende dingen, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ikzelf maak vooral fabeldieren. Het plezier van het schilderen staat mij bij

voorop, het is echt een uitlaatklep.” Vorig jaar zaten de vier kunstenaars even zonder atelier en stond het schilderen stil. Nu ze weer volop aan de slag zijn gegaan zoeken ze een mooie expositieruimte voor hun werk. “We hebben al eens eerder een expositie gehouden in het Glazen Huis in het Amstelpark. Het zou leuk zijn als we weer eens wat mensen kunnen uitnodigen om naar ons werk te komen kijken. We weten dat we amateurs zijn, maar

Trouwjurk te huur Maar liefst vijf trouwjurken leverde de oproep op van Renske van Dissel, verpleegkundige bij de poli urologie. “We hebben nu al dertig jurken voor het Dinka-project in Tanzania”, vertelt ze. De jurken worden verhuurd aan trouwlustige stelletjes, die niet voldoende geld hebben om een trouwjurk te kopen. De helft van de huur gaat naar de winkels waar de jurken hangen, de andere helft wordt gebruikt voor de basisschool voor straat- en weeskinderen van de Stichting Dinka. “Maar ik kan nog meer jurken gebruiken”, verzekert Renske, “want Arusha is een grote stad en we kunnen de bruiden geen versleten jurken aanbieden.”

wel met een professionele instelling.” Peter is op zoek naar een grote, lichte ruimte waar zij hun soms grote schilderijen tentoon kunnen stellen. Het liefst in Amsterdam of directe omgeving. “Het gaat hooguit om twee of drie weken, we willen niet dat het een aanslag wordt op iemands ruimte en tijd. We zoeken iets voor in het najaar, zodat we er naartoe kunnen werken en iedereen de kans krijgt om dit goed te plannen.” n RP

De jubilaris

Wat is er in je werk veranderd? “Ik ben als instrumentmaker bij VUmc aangenomen en nu werkzaam als ontwikkeltechnicus. Ik verzin technische oplossingen bij medische toepassingen en ontwikkel nieuwe instrumenten. Vooral de veranderingen vind ik leuk. Toen ik hier begon had ik nooit gedacht dat we ooit met computers zouden gaan werken. Hierdoor is het werk veel makkelijker geworden, maar moeten we juist wel weer snel kunnen leren. Mijn werk is eigenlijk een continu leerproces. En daarnaast is het ook nog eens creatief.” Waar ben je nog steeds trots op? “We hebben een aantal

jaren geleden bijvoorbeeld de krant gehaald met een nieuwe brancard voor de kinderintensive care. De nieuwe brancard die we ontwikkeld hebben biedt nu ruimte voor alle benodigde apparatuur. Dit idee kwam van collega’s van amc en hebben wij aangepast naar de apparatuur die VUmc gebruikt.” Hoe kijkt je terug op de jaren bij VUmc? “Ach ja, de tijd gaat ontzettend hard. Ik vind het niet zo bijzonder dat ik er nu al zo lang werk, ik weet niet beter. Wel ben ik erg blij met mijn nieuwe, jonge collega’s met wie ik goed op kan schieten. Mijn ervaring en kennis moeten tenslotte worden doorgegeven. Als ik er zo op terugkijk dan heb ik een plezierige tijd

Foto Mark van den Brink

Medewerkers die 12,5, 25, 40 en zelfs 50 jaar aan VUmc verbonden zijn, blijken geen uitzondering. Elke dag is er wel een medewerker die zijn of haar jubileum viert. Voor hen is het gras nergens groener dan hier. Deze keer Cor Klok, ontwikkeltechnicus bij fysica en medische technologie.

gehad. Ik heb eigenlijk nooit iets anders gewild, ik vermaak me hier kostelijk. De dagen vliegen om.” Heeft u uw jubileum nog gevierd? “Ik was eergisteren jarig, maar ik heb nog niet getrakteerd. Dat doe ik op 1 april, zodat ik tegelijkertijd mijn jubileum kan vieren met mijn afdeling. Heel groots zal de viering niet worden denk ik.” n RP

Lorenzo

10

Tr a c e r 5 – 10 m a a r t 20 11 – O r g a n i s a t i e – O n d e r z o e k – O n d e r w i j s – P a t i ë n t e n z o r g

foto Paul le Clercq

40 jaar

Architectuur­ studenten geboeid door brightsite Vrijdag 4 maart brachten studenten van de faculteit beeldende kunst en vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht een bezoek aan de verschillende brighsites van VUmc. De studenten oriënteren zich op gebruikersonderzoek en interieurontwerpen in zorginstellingen en ziekenhuizen. Daarbij zoeken ze naar ‘good practices’ van healing environment omgevingen. VUmc heeft de ideeën voor healing environments vertaald naar een eigen concept: Brightsite VUmc. Daarbij gaat het niet alleen om het uiterlijk van de gebouwen of faciliteiten, maar nadrukkelijk ook om de betekenis van de omgeving voor wie hiervan gebruik maakt. Ze krijgen hier ruimte voor herstel, zelfstandigheid en zinvolle ontmoetingen.

Studenten wilden daarom graag kennismaken met dagchirurgisch centrum, VUmc Alzheimercentrum, Ronald McDonald VU Kinderstad en ons personeelsrestaurant. Omgevingspsychologe Fiona de Vos begeleidde de groep: “De visie van VUmc dat ‘de omgeving telt’, spreekt mij bijzonder aan. Als gastdocent van de hku organiseerde ik deze excursie voor de interieurarchitectuur studenten. De studenten waren zeer ent­housiast. Ze vonden vooral de inrichting en het materiaalgebruik van het personeelsrestaurant en de alzheimerpoli bijzonder, omdat het zó anders is, dan het standaardbeeld dat ze hadden van een ziekenhuis.” n JSp

Tracer 05, 10-03-2011  
Tracer 05, 10-03-2011  

Tracer is het personeelsblad van VU medisch centrum