Page 1

Ga mee In dialoog

In VUmc staat het werk voor de patiënt op één. Maar wie zorgt ervoor dat we dit werk goed, gezond én met plezier blijven doen, nu en in de toekomst? Met de campagne ‘In dialoog’ stimuleert VUmc dat medewerkers en leidinggevenden zich bewust worden van wat zij van zichzelf en elkaar nodig hebben om hun werk beter en dus leuker te maken, en hoe zij hierover met elkaar in dialoog kunnen gaan. Want alleen zo komen we verder. Hoe en waarover je deze dialoog kunt voeren, kun je zien en horen tijdens de activiteiten van In dialoog: de dialoogmarkt, de theatervoorstellingen en de workshops. Geef je op en doe mee. n Jeroen Kleijne

Strategische factor “De In dialoog campagne moet ervoor zorgen dat meer mensen zich bewust worden van het belang van een volwassen dialoog. In samenspraak kun je veel bereiken en misverstanden en conflicten voorkomen. Ons motto voor de dialoogmarkt is ‘De medewerker als strategische factor’. Er zijn bij VUmc voor iedereen genoeg mogelijkheden om zijn communicatievaardigheden te verbeteren, benut ze!” Inge Schadee-Eestermans, OR-voorzitter en medewerker afdeling moleculaire celbiologie en immunologie

Het volledige programma is te vinden op intranet/dialoog. Direct inschrijven kan ook, via www.VUmc.nl/dialoog. In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

‘Vertrouwen is de basis voor een goede dialoog’ Antwine de Bruijn is hoofd van de polikliniek interne geneeskunde, reumatologie, nefrologie en algemene dagbehandeling. Loek Elsenburg werkt op de polikliniek als verpleegkundig consulent voor HIV-patiënten. Vertrouwen is volgens hen de basis voor een goede dialoog. Beiden zijn erg te spreken over de campagne In dialoog. “De enige manier om iets te verbeteren is de dialoog: met elkaar in gesprek gaan”, vindt Loek Elsenburg (links). “Je moet iedereen kunnen en durven aanspreken”, vult zijn leidinggevende Antwine de Bruijn aan. “Het mooie van de In dialoog campagne is dat hij gericht is op duurzame inzetbaarheid van mensen en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Heel herkenbaar, want in deze polikliniek zijn we daar erg mee bezig.”

Op de werkvloer Als hoofd van de afdeling begon De Bruijn niet alleen met een serie kennismakingsgesprekken, maar liep ze ook een dagdeel mee met individuele medewerkers. Een methode die Elsenburg erg goed is bevallen. “Daardoor heeft ze een goed beeld gekregen van mij én van de inhoud van mijn werk. Ik vind het belangrijk om binnen mijn functie mijn zelfstandigheid te behouden. Tegelijkertijd wil ik er op kunnen vertrouwen dat mijn leidinggevende in actie komt, als zich een probleem voordoet dat buiten mijn invloedssfeer ligt. Dat vertrouwen is bij mij meteen gewekt en vertrouwen is de basis voor een goede dialoog.” Natuurlijk zijn er ook de formele besprekingen in de vorm van het vaste werkoverleg en de jaargesprekken. Elsenburg: “Tijdens het jaarge-

In dialoog

In dialoog

In dialoog

sprek kijken we naar hoe het de afgelopen tijd is gegaan, hoe het nu gaat en naar je wensen voor de toekomst. Zelf wil ik bijvoorbeeld graag in het bestuur van de hiv-vereniging, omdat het goed is voor mijn ontwikkeling en de feeling met de patiënten.” Gelukkig heeft Antwine daar positief op gereageerd.” De Bruijn: “Ik vind het belangrijk dat mensen in een jaargesprek vertellen hoe ze zich persoonlijk en in hun werk willen ontwikkelen. Waar nodig, stimuleer ik ze om daar stappen in te zetten. Als iemand gewoon zijn werk goed doet en daar blij mee is, vind ik dat ook prima.”

Open deur Misschien nog wel belangrijker is het informeel contact tussen leidinggevenden en medewerkers. De Bruijn: “Mijn deur staat altijd open en ik ben vaak op de afdeling te vinden. Ik zie en hoor dus niet alleen hoe druk het is, maar ook hoe mensen in hun vel zitten en hoe ze omgaan met patiënten.” Elsenburg: “Met een schouderklopje bereik je soms meer dan met een urenlange vergadering. Als je je gehoord en gewaardeerd voelt, is je loyaliteit groter en voel je je belangrijk voor de organisatie.” De Bruijn: “Als mensen met plezier werken, blijven ze gezonder en hebben ze minder stress. Dat straalt ook af op de patiënten.” Op welk onderdeel van de In dialoog campagne verheugen ze zich eigenlijk het meest? De Bruijn: “Ik kijk uit naar de talkshow. Je leert elke dag, zeker op het gebied van communicatie, en andere invalshoeken zijn altijd wel welkom.” Elsenburg: “Ik ga voor alles wat te maken heeft met interactie tussen mensen, dus ook voor de dialoogmarkt en misschien een van de workshops. Ik hoop dat iedereen in het ziekenhuis de kans krijgt om ergens aan deel te nemen, dat vind ik erg belangrijk.”

In dialoog

Persoonlijke ontwikkeling “De In dialoog campagne moet eraan bijdragen dat meer medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan. En dat ze samen komen tot een goede en langdurige inzetbaarheid van de medewerker. Zelf zou ik wel een workshop willen volgen over persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelen van je kwaliteiten is goed voor je kansen binnen de organisatie.” Nijen Hermans, verpleegkundige cardiac care unit

n dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Foto Jean-pierre jans

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Kosten en deelname onder werktijd Veel mensen vragen zich wellicht af hoe VUmc de In dialoog campagne kan bekostigen. “Voor In dialoog worden inderdaad veel middelen ingezet”, aldus Mirjam Schipper, projectleider In dialoog. “Dat doen we om iedereen te bereiken, want zo belangrijk vinden we de boodschap. Het is wel goed om te weten dat tegenover vrijwel alle kosten van deze campagne subsidie staat. Deze subsidie komt van SoFoKleS, het sociaal fonds voor de kennissector, en het ministerie van vws. Door deze financiële impuls hebben we een aantal projecten kunnen versnellen

binnen VUmc en daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.”

Afspraken Een andere veelgehoorde vraag is of deelnemen aan het activiteitenprogramma van de Dialoogcampagne onder werktijd mag gebeuren. “Het enige passende antwoord hierop is dat leidinggevende en medewerkers hier samen afspraken over moeten maken. Deelname is voor alle VUmc-ers van belang. We adviseren leidinggevenden dan ook om medewerkers ruimte te bieden om te participeren,

maar de bezetting op de werkvloer moet natuurlijk gegarandeerd blijven. Het is zeker de moeite waard om ook wat eigen tijd te investeren. Is jouw workshop van 12.00 tot 13.00 uur? Beschouw dat dan meteen als je lunchpauze. Wil je naar de theatervoorstelling van half vijf tot half zes en werk je normaal gesproken tot vijf uur? Investeer dan ook een half uurtje van je eigen tijd. Dit is tenslotte de belangrijkste boodschap van de In dialoog campagne: we zijn allemaal verantwoordelijk om over dit soort zaken samen, in dialoog, passende afspraken te maken.”

Dialoogmarkt Iedereen die bij VUmc werkt is maandag 28 februari welkom op de grote informatiemarkt van In dialoog. De hele middag kun je in de foyer bij de Amstelzaal terecht voor informatie over onder meer communicatie, loopbaan, gezondheid, anders roosteren, lean werken en ‘dienend leiderschap’. Je kunt ter plekke diverse testjes doen, je inschrijven voor workshops en erachter komen wat VUmc leidinggevenden en medewerkers allemaal kan bieden om het werk beter, gezonder en met meer plezier te (blijven) doen. Bovendien krijgt iedereen op deze markt opnieuw de nodige informatie over het persoonlijk budget. Weet jij al hoe je dat budget wilt besteden? Laat je inspireren en kom uur op 28 februari tussen 12.00 en 18.00 uur naar de Dialoogmarkt.

4

Tracer 2 – 2 7 j anu ar i 201 1 – I n d ia lo o g

Enthousiast “Alles wat je met plezier doet, doe je beter. Ik werd laatst erg enthousiast van een werkbezoek aan de afdeling heelkunde waar ze met een Lean-project gestart zijn om samen hun dagelijks werk te verbeteren. Het werkplezier straalde ervan af. Ik zou mensen dus aanraden om op de dialoogmarkt zeker even bij de Lean-stand te gaan kijken. Zo kun je In dialoog concreet maken.” Gerrie Hop, zorgmanager divisie II Sleutel naar succes “In dialoog gaat wat mij betreft over samen verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van het werk en de werkomstandigheden. Op het werk moet een klimaat zijn waarin mensen stappen kunnen maken die prikkelend en uitdagend zijn. De sleutel naar blijvend succes is immers de kwaliteit van dienstverlening door excellente medewerkers. Dat begint bij een goede dialoog.’ Yolande Schaeffer, directeur P&O 4


goolaid nI eem aG

Beter communiceren “Bij In dialoog gaat het er ook om dat artsen en verpleegkundigen beter leren communiceren. Dat komt de zorg voor de patiënt zeker ten goede. Ik zou iedereen willen aanraden om de dialoogmarkt te bezoeken of een workshop te volgen, ik denk dat de campagne dan veel meer gaat leven.” Rozalinde Klein-Blommert, verpleegkundige kinder IC

Activiteiten 28 februari Amstelzaal, 10.30 uur, Talkshow ‘Dialoog!’ 28 februari Foyer, 12.00, Dialoogmarkt 28 februari Amstelzaal, 16.30 uur, Theater als spiegel 1 maart De Linge, 12.00 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 3 maart De Lek, 16.30 uur, Kwikando: ik wil, ik kan, ik doe! Een vitaliteitstraining 3 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 8 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 8 maart De Lek, 16.30 uur, Loopbaancheck 10 maart De IJssel, 12.00 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 14 maart Amstelzaal, 16.30 uur, Theater als spiegel 15 maart De Lek, 12.00 uur, Omgaan met stress 17 maart De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 17 maart De Betuwe, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 22 maart De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 22 maart De Lek, 16.30 uur, Omgaan met dilemma’s: Kiezen of delen? 24 maart De IJssel, 12.00 uur, Verantwoordelijkheid nemen – liever niet of toch wel…? 29 maart De Lek, 12.00 uur, Dialoog. tegen of met elkaar praten 31 maart De Lek, 16.30 uur, Loopbaancheck 31 maart De Waver, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 5 april De Linge, 12.00 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 5 april De lek, 12.00 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 7 april De IJssel, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 12 april De Lek, 16.30 uur, Omgaan met stress 14 april De IJssel, 12.00 uur, Jouw persoonlijke missie 14 april De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 19 april De Waver, 16.30 uur, Workshop Dialoog voor leidinggevenden 19 april De Lek, 12.00 uur, Mindfulness 21 april De Lek, 16.30 uur, Kwikando: ik wil, ik kan, ik doe! Een vitaliteitstraining 26 april De Lek, 16.30 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 28 april De Lek, 16.30 uur, Omgaan met conflicten: Oneens/eens, wie heeft er gelijk? 3 mei De Lek, 16.30 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 10 mei De Lek, 12.00 uur, Loopbaancheck 12 mei De IJssel, 12.00 uur, De energiespiraal 17 mei De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 19 mei De Lek, 16.30 uur, Ik denk, dus ik doe? RE(d)T jezelf 24 mei De Lek, 12.00 uur, Omgaan met stress 26 mei De Blink, 12.00 uur, De Alchemist: verwezenlijk je droom 31 mei De Lek, 16.30 uur, Dialoog: tegen of met elkaar praten… 7 juni De Lek, 16.30 uur, Dienend leiderschap voor medewerkers 9 juni De IJssel, 12.00 uur, Verantwoordelijkheid nemen – liever niet of toch wel…? 14 juni De Lek, 12.00 uur, De energiespiraal 16 juni De Lek, 16.30 uur, Mindfulness 21 juni De Lek, 16.30 uur, Hoe maak ik moeilijke dingen bespreekbaar? 23 juni De IJssel, 12.00 uur, De Alchemist: verwezenlijk je droom 28 juni De Lek, 12.00 uur, Omgaan met conflicten: Oneens/eens, wie heeft er gelijk? 30 juni De Lek, 16.30 uur, Omgaan met stress 5 juli De Lek, 16.30 uur, Omgaan met dilemma’s: Kiezen of delen? 7 juli De IJssel, 12.00 uur, Loopbaancheck 12 juli De Waver, 12.00 uur, Jouw persoonlijke missie 14 juli De Lek, 16.30 uur, Ik denk, dus ik doe? RE(d)T jezelf Meer informatie: intranet/dialoog/agenda

OR-stand “Als OR-lid weet ik hoe belangrijk communicatie is, vooral duidelijk communiceren. Als je onduidelijk communiceert, komt een verhaal niet goed over en kunnen er misverstanden ontstaan - met alle gevolgen van dien. Omdat het OR-werk ook goed is voor je persoonlijke ontwikkeling staan we met een stand op de dialoogmarkt om nieuwe leden te werven.” Alice Lindner, doktersassistent radiotherapeutische technieken

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Dilemma’s “In dialoog moet volgens mij vooral duidelijk maken dat medewerkers zelf de grootste verantwoordelijkheid hebben als het gaat om plezier in je werk. Als je iets wilt veranderen, moet je zelf het heft in handen nemen. Zelf wil ik graag deelnemen aan de workshops over ‘omgaan met dilemma’s’ en ‘persoonlijke missie’. Zeker dilemma’s kom je regelmatig tegen in je werk.” Willy Arjaans, senior verpleegkundig consulent voeding

Workshops voor medewerkers Medewerkers die zichzelf willen ontwikkelen in hun loopbaan of in het voeren van een dialoog kunnen in de periode maart tot en met juli deelnemen aan een van de 38 gratis kennismakingsworkshops. In een uurtje krijgen ze de kans om te zien welke workshop of training het beste bij hen past. Daarna kunnen ze aan de slag met een van de vervolgsuggesties. In overleg met de leidinggevende kan men voor dat vervolg natuurlijk prima het persoonlijk budget gebruiken. Thema’s van de workshops zijn: - ‘Hoe voer ik een dialoog?’ (voorbereiding, gesprekstechnieken, et cetera) - ‘Wie begint, jij of ik?’ (dienend leiderschap en eigen verantwoordelijkheid) - ‘Wat wil en kan ik eigenlijk?’ (loopbaancheck, et cetera) - ‘Ja maar, wat als...?’ (dilemma’s en conflicten) - ‘Zorg ik wel goed voor mezelf?’ (ontspanning, vitaliteit, et cetera) Tracer 2 – 27 januar i 201 1 – I n d ia lo o g

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Theater als spiegel Vind jij het ook zo lekker om als toeschouwer commentaar te leveren op een situatie die jijzelf natuurlijk heel anders zou hebben aangepakt? Bij deze interactieve theatervoorstellingen op 28 februari en 14 maart krijg je de kans om vanuit de zaal invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld een scène uit een jaargesprek of een werkoverleg. Kom kijken en lach mee om hoe fout het soms toch kan gaan in de praktijk (maar niet bij VUmc toch?). Plezier en inspiratie gegarandeerd!

In dialoog

In dialoog

Transparantie “Ik vind het belangrijk om ● I n d i a l o o g ● I n d i avoortdurend l o o g ● I in n gesprek d i a l oteo zijn g met medewerkers over hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Je moet duidelijk zijn over wat je van elkaar kunt verwachten Daarmee voorkom je ziekte, uitval en teleurstellingen. Ik ga zeker naar de talkshow, ik ben erg benieuwd hoe anderen in deze organisatie over transparantie denken.” Leo de Haan, zorgmanager divisie III

Workshops voor leidinggevenden Natuurlijk wil iedere leidinggevende graag een goede dialoog voeren met medewerkers, maar soms komt iemand daarin barrières tegen. De vraag is dan: breek je die muren af, en hoe doe je dat: met de botte bijl, of steen voor steen? Wat wordt er in dat soort situaties van een ‘dienend leider’ verwacht? Deelname aan een van de acht korte workshops zal inspireren en op weg helpen. Acteurs van Het theater als spiegel begeleiden de workshop, waarbij gelachen, gedeeld en geleerd kan worden. En dat in slechts vijf kwartier! Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

In dialoog

Talkshow ‘Dialoog!’ Leidinggevenden, beleidsmakers en andere genodigden kunnen op maandag 28 februari meedoen aan de talkshow ‘Dialoog!’, ’s ochtends in de Amstelzaal. In deze talkshow - gepresenteerd door Rémi van der Elzen, met Peter Huijgens als ‘sidekick’ - staat de zin en onzin van dialoog en sociale innovatie centraal; waar zijn we eigenlijk mee bezig in het (V)Umc? Diverse VUmc-ers werken mee aan dit interessante programma: • ‘Idealoog en sociale innovatie binnen het (V)Umc’. Tafelgasten: Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur en voorzitter

nfu, en Wardy Doosje, landelijk projectleider en procesbegeleider Idealoog. • ‘Werkplezier’. Tafelgasten: Ineke van der Jagt-Bekker, verpleegkundig hoofd zorgeenheid hematologie, en Maroushka Hollenberg, verpleegkundige hematologie. • ‘Lean: in dialoog werkprocessen verbeteren’. Tafelgasten: Kjeld Aij, hoofd ok, en Peter Veerman, plv. afdelingshoofd/ medisch hoofd ok. • ‘Loopbaanmogelijkheden in het (V)Umc voor diverse doelgroepen’. Tafelgasten: Henriëtte van der Horst, hoogleraar huis-

artsgeneeskunde, en Martin Roosemalen, unithoofd voeding. • ‘Psychosociale arbeidsbelasting en werkdrukbeleving onder arts-assistenten’. Tafelgasten: Henk Berendse, neuroloog en plv. opleider, en Jolijn Kragt, artsassistent neurologie, voorzitter AvVU (assistentenvereniging VUmc). • ‘Gedeelde verantwoordelijkheid. Dienend leiderschap meets persoonlijk leiderschap’. Tafelgast: Peter Ringens, afdelingshoofd oogheelkunde.

7

In dia

Ga mee in dialoog  

tracer 2, 2011 (spread)