Page 1

InVUus 4

Medische faculteitsvereniging VUmc

Interview met Wouter Bos Liefdeshoroscoop Doktersroman Medisch nieuws

1


2

KIES NU VOOR HET MEDISCH STUDENTEN PAKKET VAN ABN AMRO En krijg een Littmann Stethoscoop cadeau* Ben je medisch student, dan hebben we een speciaal aanbod: nu een gratis Littmann Stethoscoop bij afsluiten van een Medisch Studenten Pakket. abnamro.nl/medici *Vraag naar de voorwaarden


3

In deze uitgave

Van de hoofdredactie

2

Voorwoord MFVU

3

Een hart voor Alma Mater

4

Guitige Tinderberichten

9

Even voorstellen ‘‘de collegeman’’

10

Wat te doen in je vrije tijd?

11

Restaurants om te daten

13

Liefde in de wereld van Transgender

16

Doktersroman

19

Sexy studentverkiezing 2014

20

Culturele date-agenda

23

Van het bestuur

24

Liefdeshoroscoop

26

Medisch nieuws

28

Hoofdredactie Bas van ‘t Hoff Eindredactie Bas van ‘t Hoff Ontwerp Maarten Jüngen Opmaak Saskia Klein Meuleman Redactie Mariëlle van Aalst Yonah Houwers Lisa van Nienes Abegail Straal Lotte de Boer Saskia Klein Meuleman Bas van ‘t Hoff Eva Panneman Redactieadres MFVU, kamer D-014 V/d Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam 020-4448353 invuus@mfvu.nl

Colofon InVUus wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie en uitgegeven door de MFVU. De in het blad weergegeven meningen hoeven niet per se die van de voltallige redactie te weerspiegelen. InVUus verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 1250 stuks. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.


4

Lieve lezers, Door Bas van ‘t Hoff

Wat een paar weken waren dit toch weer. Een bijna voltallige vervanging van de redactie door reizen naar Nieuw Zeeland, Australië, Sint Maarten en Oeganda, maar liefst vier keer een puur Oranje podium in Sotsji, het eerstejaars vak Homeostase wat, in tegenstelling tot vorig jaar, door veel meer mensen dan de zes procent van toen werd gehaald, de afwezigheid van sneeuw en –pret, of gewoon eigenlijk de hele winter. Daarentegen schijnen ze zelfs in Texas meer sneeuw te hebben gezien dan wij in ons, wat wij vroeger noemden koude kikkerlandje, maar nu maar gewoon de benaming kikkerlandje zullen geven. Waar sneeuw is, is romantiek en liefde. In Sotsji hebben ze daar wel kaas van gegeten (leuk hè, met vier Nederlandse podia), er zijn daar namelijk tijdens de Olympische Winterspelen 100.000 condooms voor de atleten voor handen. Omdat dat even in perspectief te zetten; er zijn nog geen 7000 atleten in Sotsji die ‘in actie’ komen. Juist. Omdat je minimaal twee mensen nodig hebt, komt dat neer op twee ‘Olympische optredens’ per persoon per dag Olympische Spelen. Aangezien ons de sneeuw voorlopig nog ontzegd is, en daarmee dus de romantiek (uitzonderingen daargelaten), zijn wij op zoek geweest naar de meest Sexy Studenten van 2014, de meest romantische restaurants in Amsterdam, cultureel verantwoorde plekken

om te daten en hebben we ons bezig gehouden met de lastigere kanten van het daten, zoals bijvoorbeeld bij transgenders. Daarnaast is iedereen het ondertussen wel opgevallen; het hele grote cadeau wat voor de ACTA leek te staan, bleek uiteindelijk een gebouw. Maar wat is dit voor een gebouw? Heeft het te maken met de geruchten rondom een fusie van het AMC met het VUmc? Is het de nieuwe Medische Faculteit? Gezien de grote hoeveelheid vragen die hierover circuleren onder studenten, hebben wij de grote man van het VUmc zelf, Wouter Bos, geïnterviewd over deze onderwerpen. Voor nu wens ik jullie veel leesplezier in deze diverse InVUus, en genomineerde Sexy Studenten; succes! Bas Hoofdredacteur der InVUus 

De redactie V.l.n.r. boven naar beneden: Yonah, Saskia, Eva, Lisa, Bas, Mariëlle, Abegail en Lotte


5

Lieve lezers, Door Isabelle van der Meulen

Het is mij een eer en een waar genoegen u toe te mogen spreken als de voorzitter van het nieuwe bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc. Nu wij een aantal hele leerzame, intensieve en vooral leuke maanden als kandidaatsbestuur achter de rug hebben, kunnen we ons dan eindelijk het h.t. (i.e. hoc tempore, oftewel ‘huidig’) 63e bestuur der MFVU mogen noemen. Het jaar 1963 was een bewogen jaar. Zo sprak Martin Luther King zijn beroemde ‘I have a dream’-speech uit, werd de vlaflip uitgevonden in Nederland en kwam de tweede James Bondfilm uit: From Russia with Love. Speaking of love: deze InVUus draait als vanzelfsprekend om de liefde. Volgens Wikipedia is liefde de ‘diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp’. Al deze factoren bezitten wij als bestuur. Liefde voor een ander? Check; een jaar bestuur zijn hangt samen met wonen in de bestuurskamer, elke week uren vergaderen en alles van elkaar weten: dingen die zonder een hoop liefde niet zouden lukken. Welgezindheid voor een dier? Zeker; onze alter ego’s zwemmen vrolijk rond in het aquarium; beschikbaar voor al jullie bewondering. Toewijding voor een zaak? Aber natürlich!

De MFVU is een vereniging met ruim 2500 leden, 150 actieve leden en 21 commissies, wat gelijk staat aan een grote verantwoordelijkheid en heel veel doen en leren, maar vooral heel veel plezier. Als nieuw bestuur stel je een beleidsplan op, welke wij dit jaar gaan uitvoeren. Hierin staat een heleboel, van wie de vissen gaat verzorgen tot wat er op onze website komt te staan; van alle onderwijsgerelateerde zaken tot het organiseren van de allerleukste borrels en feesten. Allemaal dingen waarmee wij hopen een stempel achter te laten. Wij zijn er zeer trots op ons het 63e bestuur der MFVU te mogen noemen en hebben er ontzettend veel zin in! Ik hoop veel van jullie te zien op onze activiteiten, in de wandelgangen en natuurlijk zijn jullie elke werkdag welkom in de bestuurskamer van 11:00-13:30 tijdens onze hokdienst! Kom allemaal een lekkere tosti maken, een kopje koffie drinken of een potje FiFa of Singstar spelen op onze PS3! Veel liefs, Isabelle van der Meulen h.t. voorzitter der MFVU 


6

Interview

Een hart voor Alma Mater Door: Lotte de Boer, Lisa van Nienes en Bas van ‘t Hoff

Ooit begon hij aan zijn studies Economie en Politicologie, slaagde daar cum laude in en ging meteen aan het werk bij Shell. Na een mooie omweg als Kamerlid, staatssecretaris en uiteindelijk zelfs minister van Financiën is Wouter Bos weer terug bij Alma Mater; hij werkt sinds vorig jaar in het VUmc. Wij trokken de stoute schoenen aan, en benaderden hem voor een interview. Wanneer bent u begonnen in uw nieuwe functie? Ongeveer zeven maanden geleden, half augustus 2013. Wat houdt deze functie precies in? Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur, wat betekent dat ik en twee personen met mij collectief verantwoordelijk zijn voor alles wat zich hier afspeelt. Je hoopt altijd dat dat betekent dat je de baas bent, maar dat ben je natuurlijk niet; zeker niet in een organisatie van professionele mensen die veel meer van hun eigen vak weten dan ik dat doe. Dat slaat dus op een deels ziekenhuisorganisatie, deels universitaire organisatie, omdat de faculteit geneeskunde er gewoon bij hoort, met alle activiteiten die daar plaatsvinden. Er gaat per jaar een kleine 700 miljoen euro doorheen, met ongeveer 7000 mensen personeel. Een heleboel mooie dingen kunnen er dus gebeuren; maar er kan ook wat fout gaan, en dat komt dan bij ons op het bordje. Hoe komt u aan deze functie? De laatste drie jaar leidde ik de gezondheidszorgpraktijk van KPMG in Nederland, een advies- en accountantsbureau. Van daar uit was ik wel enigszins bekend met het VUmc en was ik ook wel bekend met de fusieplannen met het AMC. Toen zijn er op een gegeven moment een paar dingen hier gebeurd in het VUmc, waardoor de Raad van Bestuur moest opstappen. Er kwam een interim-Raad van Bestuur en op een gegeven moment werd het tijd om ook deze interim-Raad te vervangen door een meer permanente, nieuwe Raad van Bestuur. Dat viel mooi samen met de tijd dat ik ook om me heen aan het kijken was, en ik dacht; ‘dat is misschien wel iets moois voor mij’. Heeft u voor deze functie gekozen omdat u zelf ook aan de VU heeft gestudeerd? Ja, dat valt meer in de categorie ‘leuke bijkomstigheid’.

Op mijn 25e sloeg ik de deuren van de VU achter mij dicht, toen was ik afgestudeerd; en 25 jaar later kom ik weer terug. Heeft u nog een persoonlijke stempel die u wil drukken op uw tijd als voorzitter? Ik heb twee grote opdrachten meegekregen. De eerste is om te zorgen dat na de dingen die hier fout zijn gegaan de afgelopen jaren weer iets van trots en zelfvertrouwen terug te brengen, zodat mensen weer met opgeheven hoofd kunnen zeggen dat ze bij het VUmc werken, waar goede dingen gebeuren. Het tweede is dat we aan de vooravond staan van een proces van heel intensieve samenwerking met het AMC, die op een gegeven moment ook het karakter van een fusie zal hebben. Het merendeel van de fusies gaat fout en het is onder andere mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze goed gaat. U bent natuurlijk opgeleid als econoom. Wat vindt u van de financiële situatie in de zorgsector, en dan met name de bezuinigingen? Dat is politiek gezien een heel moeilijke vraag, maar financieel-economisch heel noodzakelijk. Ik geloof dat mijn opvolger als minister van financiën, Jan Kees de Jager, ooit een keer gezegd heeft dat als de financiële crisis zou zijn opgelost, de zorgcrisis eigenlijk de volgende grote bedreiging is voor onze overheidsfinanciën. Dat ben ik eigenlijk wel met hem eens. We zijn nu iets beter in staat om de groei van de kosten te beheersen, dan dat we de afgelopen jaren waren, maar het is nog steeds eigenlijk niet beheersbaar. Als we kijken naar wat we uitgeven aan zorg, groeien de kosten veel sneller dan dat ons nationale inkomen doet. We hebben een fantastisch stelsel van gezondheidszorg in Nederland, maar nog steeds hebben we de groei van de kosten niet in de hand. Hoe zou u het dan het liefste zien? Wat denkt u dat daar misschien een oplossing voor is? Een aantal van de dingen die nu gebeuren zijn absoluut belangrijk. Het feit dat er op dit moment zwaar ingegrepen wordt in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is, hoe pijnlijk ook, heel belangrijk. Dit is omdat dit een deel van de zorg is waar de kosten het meest uit de hand lopen. Het tweede punt is dat we toch met elkaar moeten


7

Interview proberen om dat wat er nog in het hele systeem zit aan ondoelmatigheiden aan verspilling, te reduceren. Er vinden veel behandelingen plaats in de zorg, waar de kwaliteit van leven niet van omhoog gaat. Er gebeuren nog veel dingen die vooral bepaald worden door de vraag of de aanbieder er nog wat aan kan verdienen en niet of de patiënt er echt iets aan heeft. Er zijn schattingen dat dit wel tot twintig of dertig procent van de totale kosten van de zorg kan bedragen. Als je dit er dan ook uit weet te halen, schiet dat al op. De zorgverzekeraars lijken de laatste tijd steeds meer macht te krijgen en steeds minder te willen verzekeren. Wat vindt u daarvan? Door de manier waarop ons stelsel nu in elkaar zit hebben we zorgverzekeraars nu eenmaal de verantwoordelijkheid gegeven om in te kopen en om dus te proberen een zo voordelig mogelijke prijs en zo goed mogelijke kwaliteit met elkaar te combineren. Hier hoort bij dat ze een beetje lastig worden en dat niet meer alles wat er gebeurt zomaar gecontracteerd en zomaar gefinancierd wordt. Dus ja, ze worden lastig en het is irritant, maar dit hoort wel bij de taak die we ze gegeven hebben. Ze doen het in alle opzichten ook nog lang niet zoals het zou moeten, maar ze hebben al wel een enorme verandering doorgemaakt en die verandering die gaat nu wel verder door. Ze proberen ook gewoon dingen uit, wat niet altijd werkt. Laat ze maar proberen, want zonder proberen kom je nergens.

Wat vindt u ervan dat artsen een bepaald medicijn voorschrijven, dat zorgverzekeraars dit vervolgens niet willen vergoeden en daarmee toch eigenlijk gedwongen zijn om een ander medicijn te geven? Als het goed is gaat dat niet over de werkzame stof; verzekeraars zullen zich daar niet snel aan willen

branden. Waar het wel om gaat is dat er natuurlijk een heleboel massamedicatie is, waar de patenten allang op afgelopen zijn en het dus veel goedkoper kan. We hebben, denk ik, echt een enorme besparing op geneesmiddelen gezien de afgelopen jaren, die tot stand zijn gekomen omdat verzekeraars echt een heleboel van die marketingquatsch aan de kant hebben geschoven en hebben gezegd: ‘we gaan niet alleen alles wat duur en hip is vergoeden, maar we kijken naar wat werkt’. Als mensen dan toch dat allerhipste en allernieuwste willen gebruiken dan is dat voor eigen rekening. Ik oordeel niet licht over hoe vervelend dat kan zijn in individuele gevallen als je dus niet meer naar de verzekering kunt voor een medicijn wat je graag wil hebben, maar als het goed is, doen ze hun werk zodanig dat je wel altijd krijgt wat je nodig is. Wat vindt u van de prijs van 80.000 euro per gewonnen levensjaar, als voorzitter en als econoom? Als voorzitter van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis vind ik er niet zo veel van. Als econoom begrijp ik het wel. Ik sluit ook niet uit dat we in Nederland dat soort normen gaan ontwikkelen; in Engeland is dat al aan de hand. Daarmee wordt niet gezegd dat zo’n bedrag is wat een levensjaar waard is, maar wel dat als een medische behandeling veel meer kost dan dat bedrag en je er echt alleen nog maar dat ene levensjaar of misschien zelfs minder mee wint, dat je je dan af moet vragen of dat collectief gefinancierd moet worden. Onze financiële mogelijkheden zijn gewoon niet oneindig. Als je moet kiezen tussen een behandeling die erg duur is en het leven maar een klein beetje verlengt, en een behandeling die minder duur is en het leven een stuk meer verlengt, dan is het, gegeven het feit dat je moet kiezen, niet onlogisch dat je daar een soort norm voor gaat ontwikkelen. Dit is ontzaglijk pijnlijk, want we komen uit een wereld waarin alles wel vergoed werd wat mogelijk was en we gaan naar een wereld waarin dat in toenemende mate niet meer het geval zal zijn, ondanks dat de technologische mogelijkheden veel groter worden. Wat vindt u van het idee om alle artsen in loondienst te laten werken en de maatschap af te schaffen? Academische ziekenhuizen hebben dat al. Het beeld is een beetje dubbel; het gevaar van artsen in loondienst is dat ze op een gegeven moment misschien te weinig prikkels hebben om productief te zijn, omdat ze hun salaris toch wel krijgen. Het


8

Interview gevaar van artsen die in maatschappen werken, is dat ze extra gaan behandelen om meer te verdienen. Het is allebei niet goed. Per saldo heb ik ze liever in loondienst, omdat je dan ook als bestuur net wat meer sturing kunt geven. Ik verwacht dat we in de praktijk zullen zien dat steeds meer artsen in loondienst gaan werken. Hier zijn een paar redenen voor. Ten eerste verandert de fiscale behandeling steeds meer, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om in een vrijgevestigde maatschap te zitten. Ten tweede; het specialistenberoep feminiseert in een razend tempo en vrouwen hebben nu eenmaal een grotere voorkeur voor loondienst. Hoe was u vroeger zelf toen u hier zat als student? Ik heb twee studies gedaan en ben in beide cum laude afgestudeerd, dus ik heb op zich wel gestudeerd, zeg maar. Tegelijkertijd was ik nogal veel in de stad te vinden en deed ik veel aan sport. Het was dus een soort work hard/play hard-achtig leven. Ik heb er zeven jaar over gedaan en toen moest ik gaan werken voor m’n geld. Dus u heeft evengoed wel een echt studentenleven gehad? Ja. Ik was echter geen lid van een studentenvereniging, omdat ik geen leuke studentenvereniging kon vinden. Ik was wel lid van faculteitsverenigingen bij economie en politicologie. Daarbij was ik lid van de sportvereniging die zaalvoetbal doet in Uilenstede en schaatsen op de Jaap Edenbaan. Ik woonde een aantal jaren op Uilenstede en ben daarna in de stad gaan wonen. Ik heb volgens mij van alle facetten van het studentenleven kunnen genieten. Waar gaf u uw stufi aan uit? Niet aan boeken, geloof ik. Ik werkte er flink bij, dat weet ik nog wel. Het gros zal uit zijn gegaan naar huren in de stad en dagelijks leven, uitgaan en vakanties. De laatste twee of drie jaar van mijn studie heb ik wel altijd gewerkt als student-assistent, waardoor ik flink kon bijverdienen en uiteindelijk kon afstuderen met een relatief kleine schuld, die ik vrij snel afbetaald had. Hoe ziet u de toekomst van geneeskunde over bijvoorbeeld twintig jaar? Het is moeilijk om op zo’n vraag een goed antwoord te geven. Wij (de Raad van Bestuur –red.) denken in ieder geval dat er een behoefte bestaat aan

een geneeskundige opleiding die zwaar geïntegreerd is met allerlei andere disciplines op het gebied van wat wij Health and Life Sciences noemen, dat waarnaar onderzoek wordt gedaan in het nieuwe gebouw. Je ziet heel veel onderzoek in toenemende mate die inbreng vraagt vanuit verschillende disciplines en niet alleen vanuit geneeskunde in de meest enge zin van het woord. We denken door een eventuele fusie met het AMC zo veel studenten en zo’n breed aanbod te hebben dat je straks in een aantal richtingen kan studeren, maar toch arts kan worden. Maar wie weet wat we over twintig jaar denken? Het nieuwe gebouw: iedereen ziet het, maar wij merken dat vrijwel niemand weet wat het is. (lachend) Het is ook nog niks. Het is een beetje in het kader van de gemeenschappelijke bètafaculteit die de beide universiteiten van plan waren te stichten en waar op zijn minst tijdelijk even een spaak in is gestoken, omdat de medezeggenschapsraad van de UvA niet akkoord is gegaan. Er zou een deel van de onderzoeksactiviteiten van de gemeenschappelijke bètafaculteit terecht komen. Het onderscheid wat gemaakt was, was dat de groene life-sciences in de Watergraafsmeer terecht komen en de rode lifesciences, alles wat met bloed en leven te maken heeft, zou hier terecht komen. Dan zouden we een mooi, geïntegreerd deel van de campus hebben, waar onderzoeksactiviteiten van het VUmc en onderzoeksactiviteiten van het AMC, die eigenlijk allemaal betrekking hebben op rode life-sciences, fysiek bij elkaar in de buurt zitten. Wat komt er in als er geen gemeenschappelijke bètafaculteit komt? Ik weet niet hoe dat precies zal lopen, dat weet ik echt


9

Interview niet. Maar anders gaan we het nieuwe ziekenhuis van het VUmc en het AMC erin zetten (glimlachend). De numerus fixus en de loting dreigen te verdwijnen. Wat vindt u hier van en van de decentrale selectie als vervanging? Als voorzitter van de Raad van Bestuur zeg ik; hoe meer zielen, hoe meer vreugd; laat maar komen. Als econoom zeg ik dat de numerus fixus niet zo’n slecht idee is, omdat we weten dat de kosten van de gezondheidszorg omhoog gaan, naarmate we meer dokters opleiden. Als we die kosten willen beheersen, moeten we vooral niet te veel dokters hebben. In de geneeskunde is een wat wrange wet geldig, namelijk dat het aanbod zijn eigen vraag schept. Als je dokters hebt dan gaan ze zorg leveren, en dokters die tegen patiënten zeggen dat ze geen zorg nodig hebben zijn er nu eenmaal niet veel. Aan de VU zijn wij al redelijk bedreven in de decentrale selectie door naar cijfers en een heleboel andere dingen te kijken. Ik geloof dat dat hier redelijk verantwoordelijk gebeurt, dus dat is bij ons in goede handen.

gat in de kabinetsplannen. Dat vindt men over het algemeen niet leuk, dus ze zullen het wel proberen om op de een of andere manier door te voeren. Ze hebben ook een meerderheid nodig in de Eerste Kamer, dus er zal waarschijnlijk toch iets aan de plannen veranderd moeten worden. Als de plannen worden doorgevoerd, welke gevolgen zou dat dan voor ons hebben, of voor de mensen die volgend jaar beginnen met studeren? Er is wel wat onderzoek gedaan naar de invoering van dit type stelsel in andere landen en daar blijkt volgens mij uit dat er geen grote veranderingen te verwachten zijn. Men moet er aan wennen. De eerste generaties die ermee te maken krijgen zullen misschien wat bezorgd en terughoudender zijn met het beginnen van een universitaire studie. Dat geldt dan vooral voor jongeren uit een wat kwetsbaarder milieu. Dat is een van de redenen, begreep ik, dat de minister besloten heeft om te zorgen dat de aanvullende beurs wel beschikbaar blijft, zodat niet juist die jongeren er het slachtoffer van worden.

De overheid heeft nu plannen om de studiefinanciering om te zetten in een leenstelsel en ook om het gratis OV af te schaffen. Wat vindt u daarvan? Ik ben er een beetje medeschuldig aan, als informateur van het kabinet. Ik kan dus niet zeggen dat ik er niets vanaf weet. Ik heb het idee zelf altijd verdedigd, mits de opbrengsten ervan ook weer terug gaan naar het onderwijs. In het algemeen zullen de mensen die een academische opleiding genieten, de kosten daarvan later meer dan terugverdienen. In dat opzicht kun je ze gewoon laten lenen en verdienen ze later genoeg terug om het ze op een rustige manier terug te laten betalen aan de samenleving. Als die manier van financieren de overheid geld oplevert, kan dat weer worden geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. Ik vind het een goede deal, maar het is wel een verandering. Er zal zeker in eerste instantie een angst bestaan om te lenen, maar dit is vaak tijdelijk en mensen wennen er snel aan.

Hoelang denkt u dat die overgangsperiode zal zijn? Weet ik niet. Nadat het kabinet in elkaar is gezet, heb ik me er niet meer mee bemoeid.

Op de huidige koers wordt het, volgens ons althans, redelijk duur om te studeren en moeten we dus bijlenen. Zou een studie juist niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn? Sommige mensen kunnen het nu niet betalen. Ik denk dat studeren dat blijft. Het idee is, omdat je in principe alles kunt lenen, de studie voor iedereen toegankelijk blijft en je ook niet hoeft te werken om je studie te kunnen veroorloven.

Aangezien ons team van redacteuren een heleboel vragen van zowel studenten, artsen en henzelf heeft gesteld aan de heer Bos, hebben we voor de volgende editie nog meer interview voor jullie! Check dus ook onze aankomende editie voor meer toekomst van het VUmc, geschiedenis van de heer Bos en jullie eigen vooruitzicht als arts.

De plannen staan momenteel on hold. Denkt u dat ze doorgevoerd worden? Als ze niet doorgevoerd worden, valt er een financieel

Een tweede studie kost veel geld (15.000 euro per jaar op de VU –red.). Wat vindt u daarvan? In mijn tijd heb ik ook wel extra moeten betalen voor het feit dat ik twee studies deed en dus wat harder moeten bijwerken. Ik heb hier niet echt een geweldig provocerende mening over op dit moment. Ik hoop dat het goed mogelijk blijft voor studenten die dat aankunnen om uitgedaagd te blijven om een tweede studie te doen. Dit zijn ook vaak de mensen die een goed inkomen zullen hebben, dus ze hoeven niet in de watten gelegd te worden, echt zielig zijn ze niet. Volgens mij loopt er op dit moment een debat over of de kosten voor een tweede studie in alle opzichten redelijk zijn of niet, dus ik ga het gewoon even afwachten wat er uit komt.


10 Stichting MIC presenteert:

Medisch Interfacultair Congres 2014: Extreme Medicine Ben jij benieuwd hoe het is om als arts te werken onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in een oorlogsgebied? Wil je meer leren over extreme aandoeningen? En over nieuwe doorbraken op het gebied van medische behandelingen? Dan is de 24e editie van het Medisch Interfacultair Congres (MIC) zeker wat voor jou. Dit jaar staat het MIC namelijk helemaal in het teken van Extreme Medicine. Interessante sprekers zullen over uiteenlopende onderwerpen binnen de geneeskunde hun verhaal komen doen. Zo zal er een legerarts van Defensie komen vertellen over zijn ervaringen. Hoe is dat nou, werken in oorlogsgebieden? Over welke kwaliteiten moet een goede legerarts beschikken? Ook wordt het thema vrouwenbesnijdenis onder de loep genomen. Hoe groot is dat probleem eigenlijk nog in deze tijd en wat zijn de gevolgen van besnijdenis voor een vrouw? Verder is er aandacht voor baanbrekend onderzoek op medisch gebied. Organen kweken in het lab klinkt als iets uit de verre toekomst, maar is het dat ook? Naast deze lezingen over allerlei extreme thema’s zullen er verschillende interactieve workshops gehouden worden. Voor een uitgebreide lunch wordt gezorgd en we eindigen het congres met een cabaretvoorstelling. En hier stopt het niet. Ga lekker mee dineren en vier ter afsluiting een goed feestje met ons in de Woolloomooloo. Een veelzijdige dag dus, waarop je je zeker niet zult vervelen! Niet alleen staat het MIC garant voor een ontzettend interessante en leerzame dag, het is ook de ideale gelegenheid om studenten vanuit het hele land te leren kennen. En niet alleen geneeskundestudenten: iedereen is welkom! Enthousiast geworden? Zorg dan dat je erbij bent! Het MIC vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 april in de Janskerk in Utrecht. Koop nu je kaartje op www.stichtingmic.nl.


11

Social Media

Guitige Tinderberichten Door: Louise Zijp

Deze nieuwe, ontzettend populaire dating-app maakt contact leggen met onbekenden in de buurt wel heel gemakkelijk; je hoeft alleen maar in te loggen met je Facebookaccount en je kunt beginnen. Je krijgt meteen een foto te zien van een persoon van het geslacht waarin jij geïnteresseerd bent, met voornaam en leeftijd erbij. Is de dame op de foto leuk? Naar rechts swypen. Jongen met een raar hoofd? Naar links swypen. Als iemand die jij als ‘leuk’ hebt beoordeeld jou ook ‘leuk’ vindt, is er een match en dan opent de app een gesprek voor jullie. Het is dan aan jullie om elkaar beter te leren kennen en een date te regelen. Zoals je kan verwachten gaan die gesprekken natuurlijk alle kanten op.

Leuk of niet leuk?

Tinder is alleen te downloaden voor iOS en Android, maar gelukkig is er een Facebook-pagina genaamd Guitige Tinder-berichten waar iedereen kan meegenieten van de interessante app. Hier volgt een kleine greep uit de leukste ingestuurde Tindergesprekken.

Soms zijn ze ook heel orgineel

bijzonder genoeg zijn er ook veel gesprekken die over Pokémon gaan


12

Interview

Even voorstellen; ‘‘de collegeman’’ Door: Martine van Wees

Ieder nummer zullen we een bekend gezicht eindelijk eens goed aan jullie voorstellen. Dit nummer is de zogenaamde “collegeman” aan de beurt: de man die, keurig gekleed in zijn zwarte giletje, met een onvoorwaardelijk vriendelijke glimlach op zijn gezicht de deur voor je openhoudt, terwijl jij de collegezaal binnenloopt. Maar wat gaat er nou eigenlijk achter dit algemeen bekende gezicht schuil? Wie bent u precies? Mijn naam is Ahmed Mechati. Ik ben getrouwd en een trotse vader van een dochter van elf jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Algerije, waar ik een paar maanden Psychologie gestudeerd heb. Daarna ben ik uit Algerije vertrokken en heb ik eerst een tijdje in Frankrijk gewoond. Uiteindelijk ben ik hierheen verhuisd. Nadat ik de Nederlandse taal geleerd had, ben ik begonnen met werken in een hotel op de afdeling ‘Food and Beverage’. Binnen deze branche ben ik toen opgeklommen van assistent naar manager. Ik heb hiervoor meerdere cursussen gedaan en ben mijn kennis blijven ontwikkelen. Dat vind ik ook belangrijk: je moet meegaan met verandering en je kennis voortdurend laten groeien. De kennis van nu is niet de kennis van de toekomst. Toen ik dat werk negentien jaar gedaan had, was het geen uitdaging meer voor mij. Ik ben gestopt en na een poosje zag ik een vacature op het VUmc. Wat zijn precies uw taken op het VUmc? Al bijna zes jaar ben ik hier leiddinggevende van de afdeling ‘Banqueting’, eenzelfde branche als die in het hotel. Wij verzorgen onder andere de roomservice van het personeel en de catering van evenementen, waarvoor wij verschillende zalen in het ziekenhuis beheren. Hieronder valt ook de Amstelzaal en daarom sta ik daar wel eens, dan vervang ik de zaalbeheerder van wie deze taak eigenlijk is. Er zit dus geen vast patroon in mijn aanwezigheid daar, maar ik sta er gemiddeld twee keer per week. De patiëntenvoeding wordt weer door een andere afdeling geregeld, dus daar hebben wij niets mee te maken. Persoonlijk vind ik mijn baan ook leuker, omdat deze veel vrijer is en er geen vast patroon in zit. In deze branche kun je daarom ook veel meer groeien, wat we de afgelopen jaren flink gedaan hebben: een banquetingboek gemaakt, bekendheid verworven en

noem maar op. Ik ben hier dan ook heel trots op. Wat ook een heel leuk onderdeel is van mijn baan is het mensencontact, bijvoorbeeld met de studenten als die een praatje met me willen maken. Ik probeer jullie altijd zo goed mogelijk te ontvangen; welkomscontact is heel belangrijk. Mensen moeten op een goede manier ontvangen worden, want als je mensen goed behandelt, behandelen ze je ook goed terug. Met de meeste studenten kan ik het daarom ook wel goed vinden, ondanks dat sommige studenten kunnen wel vervelend doen. Zo zijn er een paar die onzinnige discussies aan willen gaan over gewone, algemeen geldende regels, zoals het op tafel zitten en waarom dat niet zou mogen. De eerstejaarsstudenten zijn over het algemeen wat meegaander daarin. Zij kennen de regels in het begin nog niet zo goed en als ze die dan doorhebben denken ze meestal nog: “We doen wel mee.” De derdejaarsstudenten zijn daar al een stuk lastiger in geworden. Zij zijn vaak slimmer en kennen alle trucjes om onder de regels uit te komen. Wat vindt u van de studie Geneeskunde? Als ik de tijd terug zou kunnen draaien, zou ik zeker ook jullie studie willen doen. Het helpen van mensen vind ik iets heel moois en zeker op jullie manier. Ik hoop daarom ook heel erg dat mijn dochter later Geneeskunde gaat doen, maar dan wel met de gedachte om de mensheid te helpen en niet om er veel geld mee te verdienen; daar moet het uiteindelijk om gaan. Het is een echt privilige dat jullie geneeskunde kunnen studeren en daar moeten jullie iets nuttigs mee doen! Ik hoop dat jullie later allemaal goede artsen worden. Dat vind ik ook heel leuk om te zien; jonge mensen die ik zes jaar geleden wekelijks de collegezaal binnen zag lopen, lopen nu rond in het ziekenhuis als bijna volleerde artsen. Ik raad jullie dan ook allemaal aan goed te blijven leren voor je studie, maar een goede arts word je natuurlijk niet alleen door het vergaren van kennis. Het gaat bij het arts zijn ook om discipline, houding en gedrag. Je moet daarom ook niet met je hoofd in de wolken gaan lopen. Ik ontmoet vaak hele hoogstaande mensen, zoals professoren en ik behandel hen net als alle andere mensen. Iedereen is voor mij gelijk.


13

Vrije tijd

Wat te doen in je vrije tijd? Door: Abegail Straal

Iedereen kent het wel; de nutteloze uurtjes tussen studiegroep en college waarin je niet echt iets nuttigs doet, of het wachten op een saai practicum dat pas aan het einde van de middag is ingeroosterd. De echte diehards gaan natuurlijk naar de bieb, want ja, geneeskundestudenten hebben in feite eigenlijk helemaal geen vrije tijd! Soms is het echter wel goed om even te ontspannen; daarom staan hier wat tips om deze uurtjes door te komen. Lunchen Tijdens de lunch is het vaak erg druk in de kantine van de MF. De stoelen zitten eigenlijk voor geen meter; de tafels zijn vaak vies. Genoeg redenen dus om eens een keertje ergens anders te lunchen. Op de campus kun je op meer plekken terecht voor een lekkere lunch, namelijk: - Het hoofdgebouw, hier kun je lekker lunchen met uitzicht op onze prachtige faculteit. - Het Plein (ziekenhuis). Ook hier kun je goedkoop en lekker lunchen. Er is hier altijd veel keuze uit lekkere broodjes, beleg en soepjes. - Je kan ook nog bij de Basket lunchen; dat is het gebouwtje naast het basketbalveld in het midden van de campus. Het is hier wel wat duurder dan de andere opties, maar ze hebben er wel hele lekkere broodjes en taartjes!

Psychologietestjes Vaak liggen er in de kantine van de MF uitnodigingen voor psychologietestjes en soms lopen de psychologiestudenten ook zelf rond om mensen voor hun onderzoek te werven. Als je toch niks te doen hebt, kun je dit natuurlijk altijd even doen; je krijgt er namelijk ook nog eens geld voor. Zij een proefpersoon, jij geld, iedereen blij! Chillen in de bestuurskamer De bestuurskamer is niet te missen. Je bent er altijd welkom om een potje FIFA te spelen op de PS3 of om te komen tafelvoetballen en natuurlijk kun je hier ook terecht voor vragen aan de bestuursleden of om gewoon een praatje te komen maken. Sporten op de campus Niks is verkwikkender dan even een uurtje sporten, behalve een uurtje slapen misschien‌ maar aangezien er geen bedden beschikbaar worden gesteld op de campus en wel een fitnessruimte, houden we het maar even op de eerste optie. Voor ₏99,- kun je een (college)jaar lang sporten op de drie locaties van Sportcentrum VU! (Boelelaan, Uilenstede en Boechorst)

Of ga voor een sportieve wandeling in het Amsterdamse Bos.

Lunchen op het dakterras van de Basket!

Lunchen tussen de doktoren, dat kan op het Plein!


14

Vrije tijd Wandelen in het Amsterdamse Bos Na een paar uur college is een beetje frisse lucht altijd wel fijn. Sommige mensen hebben genoeg aan het stukje lopen van het ziekenhuis naar de MF, maar je kunt natuurlijk ook een wat langere wandeling maken in het Amsterdamse Bos! Naar de stad Als je wat meer tijd hebt kun je natuurlijk ook even lekker naar de stad gaan. Vanaf de VU kom je makkelijk in de stad met tram 5 richting Centraal Station (vanaf de Boelelaan/VU); vooral verleidelijk als net je stufi of salaris is gestort, of als je met lekker weer even een terrasje mee wilt pikken!

Wil jij direct de nieuwste artsenvacatures ontvangen? Vul de job alert in!

Neem contact op: +31 888 - 22 55 88 of info@bkv-groep.nl www.vacaturesvoorartsen.nl


15

Romantiek

Restaurants om te daten

5 Restaurants om je date mee naar toe te nemen Door: Yonah Houwers

Stel: je hebt een date met die ene speciale sexy jongeman/jongedame en eigenlijk zou je hem/haar wel mee uit eten willen nemen naar een romantisch restaurant. Waar ga je dan heen? Het is belangrijk dat je ergens heen gaat waar bijvoorbeeld de muziek niet te hard staat; je wilt per slot van rekening de persoon tegenover je beter leren kennen en dat gaat vrij lastig als je elkaar niet kan verstaan. Daarnaast is het natuurlijk ook wel fijn als niet het hele restaurant kan meegenieten van jullie allereerste ontmoeting.

1. De Liefde – Internationaal – Bilderdijkpark 1a

Belangrijk is het om van te voren na te denken over wát je dan wil gaan eten: wil je diep in zijn/haar ogen kijken onder het wegslurpen van een oestertje of twee óf geneer je je nergens voor en wil je gewoon veel vlees (lees: spareribs) naar binnen werken en komt het praten later wel? Het is ook geen overbodige luxe dat het restaurant van keuze makkelijk te bereiken is, zeker als je van plan bent om je date op galante wijze naar huis te brengen; dan wil je natuurlijk niet nog een uur moeten zwoegen op je ijzeren ros.

Ik kan natuurlijk nóg veel meer sites bezoeken en top5-en er laten uitrollen, maar daarmee gaat de keuze niet makkelijker worden. Persoonlijk zou ik voor een restaurant gaan welke je al kent; dan weet je wat je kan verwachten en kan daarmee ook inschatten of jouw date het restaurant van keuze zal waarderen. Mocht je nou echt heel origineel willen zijn kan je ook eens kijken bij restaurant Ctaste – eten in het donker. Onthoud wel dat goed eten geen garantie is voor een geslaagde avond! Hoewel de liefde van de man (en soms vrouw) dikwijls door de maag gaat, zal je toch echt zelf je gespreksstof moeten meebrengen. Ik wens jullie, ondanks het gebrek aan sneeuw, een hele fijne date toe!

Op de restaurant-vergelijkingssite iens.nl krijg je bij het zoeken naar ‘romantische restaurants in Amsterdam’ met een prijskaartje van nul tot en met dertig euro en een waardering van 8,5 of hoger, de volgende top vijf: 1. Paloma Blanca – Marokkaans – J.P. Heijestraat 145 2. Restaurant PS – Mediterraans – Planciusstraat 49 3. Umeno – Japans – Agamemnonstraat 27 4. Motimahal – Indiaas – Nieuwezijds Voorburgwal 34 5. Barrique – Frans – Gerard Doustraat 82 Als ik op een andere website ga zoeken (seatme. nl; n.b. onderdeel van Iens) naar een romantisch restaurant in Amsterdam met private dining en een (cocktail)bar vind ik ineens ook een heel andere top 5:

2. Brasserie Blazer – Internationaal tapas – Lijnbaansgracht 190 3. Long Pura – Oosters – Rozengracht 46-48 4. Graves – Frans – Gravenstraat 10 5. Carlitos Gardel – Argentijns – Frans Halsstraat 89


16


17


18

Medisch

Liefde in de wereld van Transgender Door: Mariëlle van Aalst

We schrijven de vergadering van de InVUus; een donkere, herfstachtige maandagavond in januari. We zitten gezellig bij elkaar. Ideeën voor deze editie vliegen in het rond. Het zou over de liefde en de romantiek gaan, besloten we, want ja, de liefde blijft intrigeren. Evenals de vraag hoe dat nou zit met transgenders, want ook dat is interessant. Een aantal avonden later, begin ik, zo groen als gras, mijn zoektocht. Wat zal ik tegenkomen? Eigenlijk heb ik nog nooit van dichtbij met transgenderseksualiteit te maken gehad, bedenk ik me. Natuurlijk kennen we allemaal Kelly uit Big Brother en zien we af en toe wat op de televisie, maar zo gewoon is het volgens mij niet, in ons ‘vrije en tolerante Nederland’. Op internet stuit ik al gauw op een oase aan websites, van informatief tot fora voor problemen, tot datingsites en sites met tips waar je als transgender het beste je schoenen kunt kopen. Daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar een mooie pump in maat 46 kan natuurlijk nog wel eens lastig zijn. Armoede en eenzaamheid voor transgenders Al snel stuit ik op een schokkend bericht. In 2012 publiceert het Centraal Plan Bureau een onderzoek naar transseksualiteit in Nederland. Transgenders hebben het slecht in Nederland, zo blijkt. De werkeloosheid is een stuk hoger dan onder de ‘normale’ bevolking en zelfs 1/3 leeft onder de armoedegrens. Het is niet alleen armoe, ook eenzaamheid speelt een grote rol. 2/3 van de transgenders schijnt eenzaam en ¼ zelfs ernstig eenzaam te zijn. 40% van de transgenders krijgt te maken met negativiteit zoals geweld of discriminatie. Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, blijkt ook depressiviteit en zelfmoord een grote rol te spelen. 2/3 van de transgenders denkt wel eens aan zelfmoord en 20% heeft zelfs wel eens een poging gedaan. Het zijn maar getallen die ik hierboven noem, je leest er doorheen, staat er eigenlijk amper bij stil. Maar hoe erg en oneerlijk is het eigenlijk dat mensen vanwege hun aard zo veel slechtere kansen hebben? Ik lees verder; in Nederland zijn waarschijnlijk 48000 transgenders, mannen of vrouwen, die het gevoel hebben niet in het juiste lichaam te zijn geboren. Er zijn meer als man geboren transgenders dan

andersom. Niet iedereen ondergaat een operatie. Van de respondenten uit het onderzoek leeft ruim de helft altijd volgens de genderidentiteit. Veel transgenders hebben moeite om uit de kast te komen voor hun ouders of op het werk. Hoewel de werkeloosheid en de armoede onder transgenders dus hoog is, blijkt uit het onderzoek dat transgenders relatief hoog opgeleid zijn; 44% heeft een HBO-diploma of hoger. Transseksualiteit en genderdysforie Tot nu toe heb je nog niet veel positief nieuws voor transseksuelen gelezen. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Wanneer ben je transseksueel? De term transseksualiteit is eigenlijk misleidend omdat het lijkt of het iets te maken heeft met seksualiteit, terwijl dit niet zo is. Veel transseksuelen noemen zich om die reden tegenwoordig transman of transvrouw. Kenmerken, als het om een mannelijk geboren transgender gaat, zijn: een sterke wens hebben vrouw te zijn wat betreft geslacht maar ook wat betreft functioneren; het gevoel hebben geen man te zijn (geen mannelijke genderidentiteit) of juist heel erg sterk het gevoel te hebben vrouw te zijn (vrouwelijke genderidentiteit). Ook kan genderdysforie een rol spelen; dit is een hekel hebben aan ofwel aversie hebben tegen het man-zijn. Als je als transgender zijnde de wens hebt geopereerd te worden, zijn er lange wachtlijsten. Het is een procedure die jaren kan duren. De eerste stap die genomen moet worden is een diagnose door een psychiater. Dan volgt een real-life periode, een jaar lang moet je als transgender leven als in het gewenste geslacht. Dus als je als man zijnde vrouw wilt worden, zal je een jaar lang als vrouw gekleed moeten gaan en je als vrouw moeten gedragen. Gedurende die tijd worden wel al hormonen toegediend. Het lastige van de hormonen is dat de mannelijke of vrouwelijke kenmerken tijd nodig hebben om te ontwikkelen; het is dus echt een tussenfase. Bij als man geboren transgenders wordt het testosteron onderdrukt en tevens oestrogenen toegediend. Als een man al de baard in de keel gehad heeft en al baardgroei heeft, hebben de oestrogenen die toegediend worden, geen effect meer op de toonhoogte of de haargroei. Alleen door logopedie kan nog geleerd worden als vrouw te spreken en voor de baardgroei kan een laserbehandeling effectief


19

Medisch zijn. Als vrouw geboren transgenders hebben het makkelijker omdat de hormonen vrij snel effect hebben op de baardgroei en spiermassa. Voor hen zijn de borsten echter weer een probleem. Als deze periode desondanks goed gaat, volgt er een operatie. De operatie Man-naar-vrouw-operatie Hier wordt vaak een vaginoplastiek gedaan. Eerst worden de testes en zwellichamen verwijderd. De eikel en zenuwen worden zoveel mogelijk gespaard en worden daarna omgevormd tot een clitoris. Tussen de anus en de blaas wordt een holte gevormd, welke wordt bekleed met de huid van de penis en de balzak. Van de overgebleven huid van de balzak worden grote en kleine schaamlippen gevormd. Daarna wordt de urethra verlegd en ingehecht. Vaak is een tweede operatie nodig om de schaamlippen nog te corrigeren. Na de operatie is het van belang dat eerst de wonden genezen, daarna moet de holte goed opengehouden worden en gedilateerd omdat de holte anders weer aan elkaar zou groeien. In principe is daarna penetratie mogelijk en ook een orgasme omdat de zenuwen naar de eikel zoveel mogelijk intact zijn gehouden. Een andere methode is de colovaginaplastiek. Deze methode heeft meer risico’s dan de vaginoplastiek maar kan gedaan worden bij een penislengte korter dan 6cm in erectiele toestand. De huid van de penis wordt dan gebruikt als ingang van de vagina. De rest van de vagina wordt gevormd door een deel van het colon. Dit deel van het colon wordt uitgenomen en naar de plaats van de nieuwe vagina gebracht. De losse delen van het colon worden weer aan elkaar gehecht, wat dus een risico op naadlekkage geeft. Is dit het geval dan is soms een tijdelijk stoma nodig, om maar even aan te geven hoe heftig deze operatie eigenlijk is. Vrouw-naar-man-operatie Voor als vrouw geboren transgenders zijn meerdere operaties nodig. De borsten worden geamputeerd en de ovaria en uterus worden verwijderd. Niet iedereen kiest voor een penisreconstructie omdat het resultaat niet altijd optimaal is en omdat het testosteron al voor een duidelijke verandering van het lichaam en vergroting van de clitoris zorgt. In Nederland

worden twee technieken gebruikt, namelijk de metaidoioplastiek en de phalloplastiek. Bij de metaidoioplastiek wordt de (reeds door testosteron vergrote) clitoris gestrekt en de urethra langs de onderzijde van de clitoris wordt verlengd om een penis te reconstrueren. De grote schaamlippen worden aan elkaar gehecht om een balzak te reconstrueren. Het lukt met deze methode vaak om een penis van 4-6cm te creëren. Het voordeel van deze operatietechniek is dat het er realistisch en natuurlijk uitziet. Het nadeel is echter dat penetratie vaak nog onmogelijk is en ook staand plassen zonder de broek te laten zakken is nog een uitdaging. Bij de phalloplastiek wordt een lap huid uit de onderarm of het bovenbeen genomen. Deze lap wordt gevormd in de vorm van een penis en het binnenste gedeelte fungeert als plasbuis. Vervolgens wordt de geconstrueerde penis aangesloten op de zenuwen van de (door testosteron vergrote) clitoris. Ook nu worden de grote schaamlippen aan elkaar gehecht om een balzak te construeren. Het voordeel van deze operatie is een uiteindelijke lengte van dertien centimeter. Het nadeel is het grote litteken op de arm of het been waar de lap huid vandaan gehaald is. Ook is erectie nog niet mogelijk. Met als voorwaarde dat er een goede genezing heeft plaatsgevonden, wordt daarom soms een erectieprothese geplaatst. Een pompsysteem wordt dan in de penis geplaatst en als laatste worden soms siliconen testis in de balzak geplaatst. En nu de liefde Heel wat wijzer ben ik inmiddels in de wereld van de transgender. Geen gemakkelijk leven dus en een operatie waar de chirurgen-in-spe onder ons nog zweet van in hun handjes krijgen, kan ik mij zo voorstellen. Maar hoe zit het nou met de liefde in deze omgekeerde wereld? Van de transgendervereniging en het Centraal Plan Bureau google ik maar eens naar een datingsite. Al snel komt er een veelvoud van datingsites tevoorschijn. Om mij nu ook nog eens te gaan begeven op een transgenderdatingsite vond ik toch wat te ver gaan, dus google ik door naar fora. Ik hoef niet lang te zoeken om bij relatie-issues uit te komen. Een geopereerde transgender vraagt hoe anderen ‘het’ vertellen. Zelf heeft deze, inmiddels, vrouw er wat moeite mee en vertelt het pas nadat er al seks geweest is. Als ze het dan toch vertelt ontstaan er


20

Medisch

vaak problemen. Reacties zijn er genoeg. De meesten vinden dat ze het gewoon moet vertellen en er een niet te groot issue van maken. Ook vertellen ze over hun eigen ervaringen. Sommigen hebben een gewone relatie met een jongen die ervan op de hoogte is en er geen problemen mee heeft. EĂŠn verhaal is van een, nu, vrouw die een relatie heeft met een Islamitische jongen. Hij heeft er geen problemen mee, maar zijn moeder die niet op de hoogte is, heeft het aldoor over kinderen krijgen en zwanger worden. Dat is natuurlijk geen optie. Dus ook dit zorgt voor een probleem. En wat doe je dan? De waarheid vertellen of een leugentje om best wil? Inmiddels ben ik erachter gekomen dat er nog veel meer interessante issues rondom transseksualiteit zijn. Want wat is de oorzaak van transseksualiteit? En hoe gaat een transgender om met bijvoorbeeld een sollicitatie? En hoe zit dat met de registratie bij de gemeente na een operatie?

Echter voor nu is het genoeg, ik raad jullie aan zelf eens een kijkje op het internet te nemen. Ik denk dat ik wel tot de conclusie ben gekomen dat we in Nederland toch een stukje minder vrij en tolerant zijn dan we misschien zelf denken. Wat meer tolerantie zou ten aanzien van transseksualiteit zou goed zijn. Zelf heb ik in ieder geval na het schrijven van dit artikel wel wat meer respect voor transgenders.


21

Romantiek

Doktersroman Door: Yonah Houwers

doktersroman De doktersroman, zelfs. naamw. (m./v.) boek over romances tussen dokters en verpleegsters in een ziekenhuis Harlequin Enterprises Limited is een uitgeverij uit Canada die vooral ‘romantische fictie voor vrouwen’ op de markt brengt. Elke maand verschijnen er 120 nieuwe pocketboeken in 29 talen verspreid in 109 landen. Wereldwijd zijn er zo’n 1300 auteurs die voor Harlequin’s pockets schrijven, in o.a. de volgende genres; historische romans, erotische romans*, psychologische thrillers, young adultboeken, fantasyboeken en – jawel - de doktersroman. De boekjes kan je kopen in de supermarkt of de kiosk (je kan je er zelfs op abonneren!) en worden vaak de ‘driestuiverroman’ of ‘keukenmeidenroman’ genoemd. In 1975 werd een divisie in Nederland opgestart: Harlequin Holland. Naast de welbekende ‘bouquetreeks’ worden er nog 12 andere reeksen op maandelijkse basis uitgegeven, waaronder ‘Intiem’, ‘Doktersroman’, ‘Prelude’ en ‘White Silk’. Elk verhaal volgt een vast schema: een man en vrouw ontmoeten elkaar, vinden elkaar leuk maar een relatie lijkt er niet in te zitten, maar toch eindigt elk boekje met een happy end. Harlequin zelf beschrijft zijn doktersroman als ‘de onverwoestbare romantiek van de wereld van de witte jassen’. Ook op tv of in films wordt onze wereld vaak romantischer neergezet dan hij in werkelijkheid is; denk maar aan series als ‘Greys Anatomy’, ‘ER’ en ‘House’. Volgens ‘Arts in Spe’ (2010) heeft het aanzien van het artsenberoep weliswaar een plus op de relatiemarkt, maar heeft de lange studie en de drukke baan die daarop volgt juist een negatief effect op het aangaan van een duurzame relatie of het stichten van een gezin. Maar liefst 65%

van de 700 artsen die meededen aan een enquête van Mednet geeft aan last te hebben van de negatieve effecten van het beroep en 1 op de 8 relaties loopt hierop zelfs stuk. Deze cijfers geven maar mooi weer dat onze wereld helemaal niet zo romantisch is zoals de doktersromans of tv-series doen vermoeden. Zolang wij als artsen in opleiding nog aan het knokken zijn om te slagen en de werkomgeving die daarop volgt nog steeds zo veeleisend blijft, rest ons niks anders dan af en toe eens weg te zwijmelen met een doktersromannetje zo vlak voor het slapengaan. Dat is dan waarschijnlijk ook de enige tijd die wij voor onszelf hebben en kunnen wij alleen maar dromen van de romantische wereld van de witte jassen. * Wat ik wel grappig vind is dat er zo’n geweldige hype is ontstaan over de ‘Fifty Shades’ trilogie, het zou één van de eerste ‘vrouwvriendelijke’ erotische boeken zijn, terwijl Harlequin Holland zich hier al vanaf 1975 mee bezig houdt.


22

Romantiek

Sexy studentverkiezing 2014 Door: Bas van ‘t Hoff

In het kader van de liefde en romantiek willen we natuurlijk ook de romantiek bij geneeskunde een zwengel geven. Aangezien de sneeuw en het ijs, en daarmee romantische glijpartijen daar op, afwezig zijn, geven we iedereen de kans om de meest Sexy Student van 2014 te kiezen. Iedereen mocht iemand nomineren; hieronder vind je de lijst met genomineerden. Iedereen die geneeskunde studeert krijgt twee stemmen; eentje voor een mannelijke kandidaat, eentje voor een vrouwelijke kandidaat. Hoe er gestemd gaat worden wordt nader bekend gemaakt; geniet voor nu van het mannelijk en vrouwelijk schoon, de genomineerde Sexy Studenten!

Hou de MFVU-Facebook in de gaten wanneer je kan gaan stemmen op jouw favoriet!

De vrouwen Anne Schrama Deze twintigjarige bikinibabe houdt van reizen; niks is haar te gek. Laat je haar jouw hoofd mee op reis nemen?

Caitlin Vink Negentien jaar jong en overal in Europa te vinden; zon of sneeuw, MFVU of niet; een feest is het altijd.

Carlijn Bergmans Na IndonesiĂŤ te hebben veroverd wil deze Brabantse schone de titel meest Sexy Student veroveren; het bestuur (zusje) is al aan haar kant.

Dana Bindt Dit gegarandeerde partynummer is alomtegenwoordig en onmisbaar bij de MFVU; geen event is compleet zonder Dana. Eva Panneman Een eeuwige lach in het bestuur en een sexy verschijning overal waar ze gaat; Keulen heeft het geweten. Heeft ze eigenlijk wel concurrentie? Faye Trossel Deze stoere motorchick rijdt alle mannen omver; zowel op haar snowboard als op haar tweewielig monster laat ze alle nekken draaien. Lotte Spaans Dit fotomodel speelt in het Concertgebouw de sterren van de hemel en danst je van je sokken op elk feest; een niet te missen powervrouw. Luca Barak Deze altijd vrolijke topchick kent de dresscodes en verblindt met al haar outfits; is zij verblindend genoeg om Sexiest Student 2014 te worden? Luca Janssen Deze wereldreizende festivalgangster brengt met haar lach en blonde krullen iedere man het hoofd op hol; windsurft zij haar weg naar de top?


23

Romantiek Maike Opmeer Iedereen kent deze mooie, lange verschijning met haar prachtige donkere haar; een innemende lach moet haar winst toch veiligstellen?

Nikki Klarenbeek Deze knappe, bruinogige topatleet met een killer lach weet met elke speer een hart te raken; heeft zij genoeg arsenaal om de titel te veroveren?

Samantha Witte Een mooie bos rode krullen, een grote lach; ze houdt van Parijs; hoe veel meer romantiek kun je je wensen?

Sophie Schuurmans Stekhoven Dit topwijf zet zich met hart en ziel in voor haar studie en de IFMSA; hoe houdt ze zo veel tijd over om sexy te zijn als ze ook nog een versneld studiepad volgt? Sophie van der Heide Dit goedlachse feestbeest is een welkome verschijning op elk feest, waar zij de harten der mannen doet opleven; gaan zij haar ook de titel geven? Valentina Poetsema Deze exotische schoonheid is adembenemend in een jurk en beeldschoon op al haar foto’s; wint deze IFMSAVUmc-voorzitster nog een schoonheidstitel?

De mannen Alexander Bijnsdorp Deze drieëntwintigjarige arts in wording heeft in zijn jeugd altijd het gevaar opgezocht, maar probeert nu op het rechte pad te blijven door les te geven. Berry de Vos Niet alleen een sportieve vent, maar ook nog eens slim; hij brengt menig studente het hoofd op hol tijdens de anatomiepractica. Daan Castelijn Ook deze wereldreiziger is de studentes opgevallen tijdens de practica anatomie; zij zouden echter liever zijn anatomie bestuderen dan die van de preparaten. Jelle Haitsma – Mullier Een vrolijke, puberale jongeman, die meteen in het oog springt door zijn lange en stevige bouw.

Joris Tieman Deze boom van een vent valt zelfs bij de Surinaamse zusters in de smaak; alom begeerd, een goede kandidaat voor de titel.

Kristian Feenstra Meestal staat deze jonge god aan de andere kant van de camera; veel studentes zijn het er over eens dat hij voortaan beter voor de camera kan staan.


24

Romantiek Koen Dudink Deze jonge god houdt van snowboarden, uitgaan en lange strandwandelingen bij maanlicht. Gaan jullie met hem mee, dames?

Kurash van Apeldoorn Deze motorrijdende bodybuilder ziet er niet alleen goed uit, hij heeft ook nog een aparte geloofsovertuiging; hij houdt van kip. Mucahit Yalaniz Deze imposante en gespierde jongeman kijkt misschien boos, maar dat komt door tentamens. Zijn m. rectus abdominis is de mooiste die er is, en zijn lach als hij wint is verblindend! Pepijn van Diemen Deze breedlachse chauffeur komt overal en veegt daar alle chicks onderuit; van Turkije tot Suriname, de dames weten dat hij er is geweest.

René de Vries Mannen met macht zijn sexy. René is sexy. René zit in het bestuur; dames en heren, jullie stem kan haast niet makkelijker zijn! Ruben Celikkol Deze held is poëtisch genoeg geweest om zijn eigen stuk te schrijven: ‘Kip is roze, kip is wit. Drie kleine letters, maar zo’n groot begrip. Kip.’

Stefan van Wonderen Deze geboren Noord Hollander houdt van zon, zee, strand en Spanje. Ga jij met hem mee? Wouter Hufen Deze intrigerende, blije jongeman met de alom herkende lach heeft misschien niet de duidelijkste foto, maar de dames die weten om wie het gaat, weten ook dat het alleen om hem gaat!


25

Romatiek

Culturele date-agenda

Cultureel verantwoorde plekken voor een romantische date Door: Lotte de Boer

Amsterdam kent vele mooie, gezellige en ook zeker romantische plekjes. Sommige plekken zijn inmiddels wat cliché, maar blijven leuk om heen te gaan met je date. Zo kiezen veel mensen voor de bioscoop, het Vondelpark, uit eten gaan of wat drinken in een van de vele cafés en bars die Amsterdam rijk is. Maar stel nu; je hebt date-plannen met een superleuk iemand, maar je weet niet wat je moet doen… gooi het roer dan helemaal om en ga op een culturele date! Hieronder staan een paar tips op rij voor een geslaagde, maar culturele en dus zeer verantwoorde date. 30 maart – Backstreet Boys in Heineken Music Hall Als jij een groot fan bent van de Backstreet Boys dan is dit jouw geluksdag! Ze komen namelijk naar Nederland op 30 maart. Dit is misschien niet helemaal een culturele date, maar even goed erg leuk. De Backstreet Boys bestaan 20 jaar en dit vieren ze door in de originele formatie een wereldtournee te doen. Na eerst Ahoy Rotterdam aan te doen, zullen ze daarna optreden in de HMH. Hier zullen ze tophits ten gehore brengen, zoals ‘I want it that way’ en ‘Everybody’.

Het verhaal is gebaseerd op haar dagboeken en de archieven van de familie Frank. De theatervoorstelling is tot stand gekomen in samenwerking met en op initiatief van het Anne Frank Fonds Basel, dat opgericht is door Otto Frank. Deze voorstelling is zeker de moeite waard voor een culturele date! Kijk voor meer info op: www.theateramsterdam.nl Tot en met 27 april 2014 – Rembrandt, of niet? Voor mensen die een museum te saai vinden, van Rembrandt houden en op zoek zijn naar een beetje interactie is dit het perfecte museum. Wil je er samen met je date achter komen wanneer iets nou een echte ‘Rembrandt’ is en wanneer niet? Ga dan naar deze tentoonstelling in het Rembrandthuis. Hier wordt uitgelegd hoe je een echte Rembrandt herkent en welke kenmerken hierbij horen. Er hangen hier zowel echte tekeningen van Rembrandt als tekeningen van andere kunstenaars; nu is het natuurlijk aan jullie om de ‘echte’ van de ‘neppe’ te onderscheiden. Tot en met mei 2014 – Titanic: the artifact exhibition In het Amsterdam EXPO is een tentoonstelling te zien die het wereldberoemde verhaal van het ‘onzinkbare’ luxe schip Titanic en zijn 2.228 passagiers vertelt. Wat begon als een sprookje, mondde uit in de bekendste scheepsramp aller tijden. Deze tentoonstelling laat opgedoken, authentieke voorwerpen zien die inzicht geven in het leven aan boord. Dit is zeker een aanrader voor een culturele doch romantische date, want wie kent nou de scène uit de film, het iconische beeld op de boeg van het schip niet?

18 april – ANNE Altijd al geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank? Heb je het dagboek van Anne Frank gelezen? Dan is deze voorstelling iets voor jou! Deze voorstelling gaat over het leven van Anne Frank en gaat op 18 april in première in Theater Amsterdam.


26


27


28

Romantiek

Liefdeshoroscoop Door: Abegail Straal

Hoe staat het ermee in de liefde? Loop je een blauwtje, of valt iedereen voor je mooie blauwe ogen? Heb je geluk en vind je een stuk, of loopt het dit jaar voor jou op de klippen? Lees alles over jouw jaar in de liefde in onze Liefdeshoroscoop! Ram 21 maart – 19 april Cupido heeft het beste met je voor, want hij geeft jou dit jaar precies wat je wilt! Als je al in een relatie zit, dan zal deze alleen nog maar beter worden; als je nog (un)happy single bent, houd vol, de ware is in aantocht! Stier 20 april - 20 mei Je bent soms iets te enthousiast en dat kan nogal overweldigend overkomen. Probeer een relatie wat rustiger op te bouwen en loop niet meteen te hard van stapel wanneer je iemand leuk vindt. Hierdoor zul je mensen minder snel afschrikken (aan je uiterlijk ligt het niet) en zullen ze meer voor je openstaan. Tweelingen 21 mei -21 juni Dit jaar wordt geen schrikkel-, maar een scharreljaar. Je bent meer geïnteresseerd in plezier en ontspanning dan in een echte, vaste relatie. Dat is helemaal niet erg natuurlijk, maar pas op dat je er geen andere mensen mee kwetst, want die zouden jullie verbintenis wel eens meer serieus kunnen nemen dan jijzelf. Kreeft 22 juni – 22 juli Je mag wel wat meer initiatief tonen, Kreeft! Liefde moet namelijk van twee kanten komen, want anders wordt het niks. Als je potentiële partner alle stappen moet nemen en jij nooit initiatief toont dan zal hij/zij uiteindelijk op je afknappen! So just go for it!

Leeuw 23 juli – 22 augustus Afgelopen jaar was niet zo’n succes, maar dit jaar staat je heel veel plezier te wachten, Leeuw! Het wordt een jaar met veel romantiek, gevolgd door heel veel warmte, intensiteit en geluk in een relatie. Aan het einde van het jaar zal je er moe van zijn en doe je misschien wel weer een stapje terug. Maagd 23 augustus – 22 september De liefde van je leven is nooit ver van je vandaan. Als je al een vriend(in) hebt, dan is het wel duidelijk wie dat is, maar als je nog single bent zou ik toch maar eens goed om je heen kijken. Die ene knappe roei(st)er van je eenheid, die jongen/dat meisje waarmee je altijd in de metro zit of misschien wel de kassamedewerk(st)er van de supermarkt? Kijk goed, liefde op het eerste gezicht zal het niet zijn. Weegschaal 23 september – 22 oktober Dit wordt een stomend jaar voor je, Weegschaal! Er zullen zich vele mensen aanbieden voor onenight stands. De vraag is alleen of jij hier zelf wel open voor staat? Je wilt je reputatie hoog houden, maar wat spanning kan natuurlijk ook geen kwaad! Als je het maar wel veilig doet, anders zien we jou volgend jaar bij Sekse, Seksualiteit en Relaties! Schorpioen 23 oktober – 21 november Je bent echt een romanticus Schorpioen! Je (toekomstige) vriend(in) mag zeker van geluk spreken! Je haalt alles uit de kast om hem/haar te verwennen en dat wordt zeer gewaardeerd, maar vergeet niet om ook een beetje voor jezelf te zorgen!


29

Boogschutter 22 november – 21 december Misschien wordt het eens tijd dat je het wat rustiger aan gaat doen, Boogschutter. In 2013 heb je heel wat mannen/vrouwen verslonden. Mensen beginnen nu dus wel een bepaald (negatief) beeld van je te krijgen! Steenbok 22 december – 19 januari De liefde blijft een beetje ingewikkeld voor jou, toch Steenbok? Volgens mij weet je zelf ook nog niet helemaal wat je wilt. Ga eens wat vaker stappen, misschien vind je je perfecte jongen/meisje wel op de dansvloer in plaats van in de collegezaal!

Waterman 20 januari – 18 februari Je ligt dit jaar redelijk goed op de markt, Waterman! Erg leuk als je nog single bent natuurlijk, maar als je in een vaste relatie zit, dan loop je de kans dat je vriend(in) erg jaloers zal worden door alle aandacht die je ontvangt. Geef hem of haar dus wat extra aandacht! Vissen 19 februari – 20 maart Helaas Vissen, dit wordt niet zo’n succesvol jaar voor jou wat betreft de liefde. Je kiest steeds de verkeerde potentiële partner uit en je loopt daardoor keer op keer weer een blauwtje. Heel gênant natuurlijk, maar jij kan er ook niks aan doen! Houd je hoofd omhoog en blijf proberen!

Wil jij als co-assistent de InVUus thuis ontvangen? In de masterfase van geneeskunde wordt de InVUus niet meer uitgedeeld tijdens colleges. Wil je toch de InVUus lezen? Stuur dan een mail naar : invuus@mfvu.nl Zet in deze mail je: Naam Adres E-mailadres Op deze manier krijg je voortaan de InVUus thuisgestuurd! Liefs, De redactie 


30

Medisch

Medisch Nieuws Door: Saskia Klein Meuleman

Neparts laat gezonde vrouw opereren Een neparts uit het Gelderse Huissen heeft in China operaties laten uitvoeren bij een kerngezonde vrouw. Hij had haar voorgehouden dat zij borstkanker had. Dat meldt de Telegraaf vandaag. De 65-jarige vrouw deed vorige maand aangifte tegen Fred B., die zichzelf arts noemt maar niet staat ingeschreven in het BIG-register. B. behandelde de vrouw in medisch centrum Sanit in Huissen, onder meer gespecialiseerd in detox, lichttherapie en ontharing. Kort na de jaarwisseling werden beide borsten van de vrouw geopereerd in een ziekenhuis in de Chinese stad Jiaxing, op instructie en onder begeleiding van B. Ook kreeg de vrouw tijdens haar verblijf ‘kankerwerende matjes’ geïmplementeerd, en vertelde men haar dat zij schildklierkanker zou hebben. Om daarvan te genezen moest zij drankjes innemen, een ‘chemokuur’ waarvoor zij 87.000 euro moest betalen. In totaal was de vrouw 150.000 euro kwijt, meldt de Telegraaf. Na terugkeer in Nederland sloeg de zoon van de vrouw alarm. In ziekenhuis Rijnstate in Arnhem bleek dat er geen sprake was van welke kwalijke cellen dan ook. Van de in China geïmplementeerde matjes werd niets teruggevonden. De Telegraaf roept andere slachtoffers van B. op om zich te melden. De IGZ is bekend met B., laat een woordvoerder weten. Omdat vermoed werd dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, is het Openbaar Ministerie ingelicht, dat inmiddels onderzoek doet. Het OM bevestigt desgevraagd dat laatste, maar wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan. bron: Medisch Contact

‘Kinderen van oudere vaders krijgen vaker stoornissen’ Kinderen van oudere vaders lopen een hoger risico op allerlei problemen, zoals zelfmoordpogingen, ADHD, schizofrenie en verslavingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Indiana University en het Karolinska Instituut onder ruim 2,6 miljoen Zweden. De onderzoekers analyseerden de medische gegevens van alle baby’s die tussen 1973 en 2001 in Zweden ter wereld kwamen. Ze vergeleken zowel kinderen uit verschillende families met elkaar als broertjes en zusjes met dezelfde vader. Nageslacht van 45-jarige vaders bleek 25 keer zo veel kans op een bipolaire stoornis te hebben als een kind van een 24-jarige man. Bovendien liepen kinderen van oudere vaders dertien keer zoveel risico op ADHD. Het risico op autisme is 3,5 keer groter en de kans op zelfmoordneigingen en drugsverslaving zijn 2,5 keer groter. Kinderen die verwekt waren door een vader van 45 jaar haalden bovendien lagere cijfers op school dan kinderen met een vader die bij hun geboorte 24 was. Er werd geen bepaalde leeftijd gevonden waarop de risico’s toenamen. De effecten namen toe naarmate de vader ouder was. bron: Gezondheidsnet


31

Nederlandse jongere voelt zich gezond en is dat ook Nederlandse jongeren voelen zich gezond en zijn dat ook echt. Ze staan op een internationale ranglijst in de top 3 op het gebied van goede gezondheid. Ruim acht op de tien geeft aan zich gezond te voelen. Toch zijn er in Nederland problemen, met onder meer extreem drankgebruik, internetverslaving en overgewicht. Dat blijkt uit de Verkenning Jeugdgezondheid, deze is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en uitgevoerd door het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De conclusies uit dit onderzoek zijn donderdag gepubliceerd. In vergelijking met soortgelijk onderzoek van tien jaar geleden blijkt dat de totale gezondheid van de Nederlandse jongeren, tussen 0 en 19 jaar, niet noemenswaardig is verbeterd of achteruitgegaan. Wel zijn er wezenlijke veranderingen op verschillende aspecten. Zo zijn de jongeren minder gaan roken en drinken, maar het aantal ziekenhuisopnames vanwege extreem drankgebruik nam wel flink toe. De babysterfte is gedaald, maar omdat er een groeiende groep zeer vroeg geboren kinderen is, zorgt dat voor extra gezondheidsrisico’s bij deze kinderen. bron: nu.nl

‘Vitamine C verlaagt risico op hersenbloeding’ Voeding eten die rijk is aan vitamine C, zou het risico op een hersenbloeding kunnen verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepresenteerd is tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology. Aan het onderzoek deden 65 mensen mee die een hersenbloeding hadden gehad. Daarbij scheurt er een bloedvat in het hoofd, waardoor er bloed in het hersenweefsel stroomt. Zij werden vergeleken met 65 gezonde proefpersonen. Bij alle deelnemers werd het vitamine C-gehalte in het bloed gemeten. Van alle deelnemers had 41 procent een normaal vitamine C-gehalte in het bloed. 45 procent had een laag gehalte vitamine C en 14 procent had een vitamine C-tekort. Over het algemeen hadden de gezonde proefpersonen een normaal vitamine C-gehalte in het bloed, terwijl de patiënten die een hersenbloeding hadden doorgemaakt weinig vitamine C in hun bloed hadden.


32

InVUus Maart 2014  

InVUus wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie en uitgegeven door de MFVU. InVUus verschijnt 5 keer per jaar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you