Page 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Научи да пишеш слова енглеског алфабета и уживај док бојиш странице ове књиге. Потребни су ти само фломастери, крпица или сунђерчић и жеља да се лудо забавиш! Copyright © 2015 Brijbasi Art Press limited Права за српско издање © 2015 Вулкан издаваштво Издавач: Вулкан издаваштво За издавача: Мирослав Јосиповић, Ненад Атанасковић и Саша Петковић Уредник: Небојша Бурзан Штампано у Индији • Тираж: 3.000 ISBN 978-86-10-01410-5 COBISS.SR-ID 212464140

w w w.v u l k a n c i c . r s ISBN 978-86-10-01410-5

9

Wipe & Clean Book Cover_SRB.indd All Pages

7 8 8 6 1 0

0 1 4 1 0 5

6/1/15 11:32 AM

Profile for Vulkan izdavaštvo

BACK TO SCHOOL dečji katalog  

BACK TO SCHOOL dečji katalog  

Advertisement