Page 1

PROŠNJA ZA DONACIJO


NASTANEK NOGOMETNEGA DRUŠTVA »TABOR 69« Leta 1969 so v Vižmarjih praznovali stoto obletnico pomembnega Vižmarskega tabora – največjega na Slovenskem (17.7.1869 je bil veliki shod, predvsem kmečkih množic, na prostem. Udeležilo se ga je okoli 30.000 ljudi, ki so zahtevali enakopravnost slovenščine in zedinjeno Slovenijo. S tem so prebujali in krepili narodno zavest). Tako se je ob tej priložnosti porodila zamisel o poimenovanju in registraciji društva. 18. julija 1969 so v Vižmarjih pri Ljubljani, v čast tabora, ustanovili nogometni klub »Tabor 69«. Glavni ustanovitelji so bili: Vili in Rajko Bizant, Andrej in Matija Medved, Srečko in Roman Flerin, Stane Dimnik, Janez Šimenc, Matjaž Rajer, Franc Zatler I – debeli in Franc Zatler II – suhi in še enkrat brata – Štefan in Vjekoslav Ptičar. Namen društva je bilo predvsem druženje in zabava. Poleg tega so morali fantje dohiteti okoliške vasi, ki so že imele vsaka svoj registriran nogometni klub. Uradnim in tehničnim spremembah so sledile še prostorske. S starega, bolj improviziranega igrišča ob Savi, so se preselili na travnik na Gmajni na Brodu. Janez Šimenc se je dogovoril z lastnikom zemljišča, kmetom Maksom, za najem igrišča. Zbirali so prispevke po 100 dinarjev, dokler jih niso zbrali 20.000, kar je bilo dovolj za najemnino. Lastnik je zahteval odškodnino le za seno, ki bi ga lahko na igrišču pridobil. Po lastniku so tudi poimenovali prostor, Maksov gaj. S tem ko so pridobili lokacijo, je bilo potrebno igrišče še urediti. Celoten projekt je bil plod prostovoljnega dela. Fantje so sami priskrbeli vodo in elektriko. Pri samem urejanju igrišča so jim pomagali tudi vojaki iz bližnje vojašnice Borisa Kidriča v Šentvidu. V zameno so potem odigrali nekaj prijateljskih tekem. Osnovni problem, ki je omejeval in dolga leta spremljal delovanje kluba, je bila privatna lastnina zemljišča. Šele v poznih sedemdesetih ga je odkupila občina in je tako postalo last društva.

Leta 1967 je bil v okviru Mladinskega kluba ustanovljen nogometni klub (poleg nogometnega tudi še dramska, strelska in glasbena ekipa). Nogometna ekipa se je vključila v sorško nogometno ligo. To je bila spontana dejavnost mladine širšega okoliša od Vodic do Škofje Loke. Liga je bila vaška, neregistrirana. Pogosto so si igralci sodili kar sami med seboj. V njej so poleg njih sodelovali še nogometni klubi: Smlednik, Vodice, Godešič, Pirniče, Sava – Tacen, Sv. Duh, Medvode, Zbilje, Rateče. Igralci so morali v tem času sami poskrbeti za opremo. Imeli so nekaj sponzorjev – očete ter nekatere obrtnike iz Vižmarij, Tacna in Broda (Mizarstvo Vižmarje, Sodarstvo Tacen, Šport oprema). Za čistočo športnih dresov je skrbela Bizantova mama.


EKIPE V SEZONI 2010 /2011


DELOVANJE KLUBA DANES Danes v klubu vadi 200 otrok in članov. Naše poslanstvo, kateremu sledijo vse aktivnosti društva, je razvijanje športne kulture. Namen nogometnega kluba ni zgolj vzgajanje vrhunskih nogometašev, temveč predvsem športna vzgoja v najširšem pomenu besede. Vsi igralci so amaterji, ki dopoldne obiskujejo šolo ali opravljajo svoj poklic, do štirikrat tedensko popoldne pa prihajajo na trening. V klubu veliko pozornosti posvečamo delu z mladimi, saj se zavedamo, da je za dobrega športnika izredno pomembno kvalitetno delo v mladih letih. Po izstopu iz tretje slovenske lige so starejši igralci prenehali igrati in so okrepili upravo kluba. S prostovoljnim delom članov nogometnega kluba smo uredili pomožno igrišče in garderobe ter s tem izboljšali pogoje treningov.

Vaš oglas je lahko tukaj! Direktni pogled z avtoceste Ljubljana Kranj JUMBO PANO Dolžine 9-13,5m

Svojo energijo usmerjamo na dve področji – na izgradnjo športnih površin in objektov ter na organizacijo vadbe športnega podmladka. Žal so stroški za redno vzdrževanje objektov in tekmovanja vseh selekcij večji kot je dotacija športne zveze, zato vaš kolektiv prosimo za finančni ali materialni prispevek, mi pa vam bomo omogočili reklamiranje vašega podjetja, storitev ali izdelkov. V želji, da boste našo prošnjo ugodno rešili in s tem pomagali razvoju športa in športne vzgoje mladih, se vam najlepše zahvaljujemo ter vam želimo veliko poslovnih uspehov.

Za dodatne informacije se obrnite na: ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 Na gmajni 1 1210 Ljubljana – Šentvid TRR: 02032-0010659091 odprto pri NLB, D.Š.: SI 46371354

Matjaž Platiša GSM: 041 / 351-485 e-mail: matjaz.platisa@elektro-ljubljana.si W: www.arne-tabor69.si

PROŠNJA ZA DONACIJO ARNE TABOR 69  
PROŠNJA ZA DONACIJO ARNE TABOR 69  

PROŠNJA ZA DONACIJO ARNE TABOR 69