Page 1

Nursery in Zaldibar (Spain)


Norte Iparraldea

Egoera / Emplazamiento 1:500

El volumen principal protege las aulas y los patios del viento predominante del Noroeste Bolumen nagusiak gelak eta patioak ipar-mendebaldeko haize gailenetik babesten ditu

Patios protegidos en verano e invierno Patio babestutak udan eta neguan Sol de tarde en verano Udan arratzaldeko eguzkia

Norte Iparraldea

1


+203.40

+218.45

+206.04 +202.89

+211.23 +201.13

+212.29

+210.28

+201.05

+200.18

Nort e Iparr alde

HezEevitar hu tasun meda a saih d estea Oest Evitar e Sol d e ma Men ñana deba y tard l Goize dea e ko et Este a arra tzald eko e Ekialdea guzk ia

+217.52 +213.45

Sur Hego alde

+200.16

+201.45 +203.42

+218.27

Invie rn Vera o: Aprov no: E echa vit r Sol Udan : egu ar Sol Negu zkia sa an: e guzk hiestea ia ap robe txatz ea

+217.52

+203.05 +217.52

N +218.27 Tránsito peatonal / oinezkoen igarotzea +218.27

+217.52

Tránsito rodado / ibilgailuen joan-etorria

+217.52

Bidegorri Parcela / Partzela

+200.00

+198.27 Partzelako analisia / Analisis de parcela 1:500

Plenum abierto Plenum ireki

Protección solar Eguzki-babesa

Plenum Cerrado Plenum Itxita

Corriente + renovación de aire korrontea + aire berristatzea Entrada de luz solar / Calefacción natural pasiva

Sensación térmica agradable Sentsazio termiko atsegina Oeste Mendabaldea

Este Ekialdea

Lamas en fachada oeste protegen del sol de la tarde en verano. Mendebaldean dauden "lamek" arratsaldeko eguzkitik babesten dute udan

Norte Iparraldea

Verano Uda

Sur Hegoaldea

Norte Iparraldea

Invierno Negua

Sur Hegoaldea

Eguzki-argiaren sarrera/ berokuntza natural pasiboa

HEZETASUNA

Norte Iparraldea

Invierno Negua

Sur Hegoaldea

Muro opaco protege de la humedad en el invierno Neguan hezetasuna saihestea

2


A

Organización de las aulas / Geleko komposaketa 7 8

2 1

B

B 5

Espacios auxiliares/ Laguntzaile areak 5- Almacenes / Biltegiak 6- Sala de instalaciones / Instalazio aretoa Aulas 2-3 Años/ 2-3 Urte Ikasgelak

5

7

Rincón del cuento Ipuinetako txokoa

Espacios para educadores / Hezlarien areak 1- Sala de profesores / Irakasle Aretoa 2- Aseo / Komuna 3- Dirección / Zuzendaritza 4- Vestuarios y aseos / Aldagelak eta komunak

Aseos Komunak

2-3 años 2-3 urte

Actividades en grupo Taldeko lanak

Aulas 1-2 Años/ 1-2 Urte Ikasgelak

Columpios Zabu zona

Aulas 0-1 Años/ 0-1 Urte Ikasgelak

6

Espacio Multifuncional / Funtzio anitzeko espazioa Columpios Zabu zona

FASE 1

Rincón de la construcción Eraikuntza txokoa

Zonas de circulación / Zirkulazio areak 7- Pasillos / Korridore 8- Vestíbulo / Atalondo

FASE 2

Rincón del disfraz Disfraz txokoa 1:50

Aparcadero de sillas/ Aulkien aparkalekua

5 7

7

N Preparación de comida Janari prestaketa

8

1-2 años 1-2 urte 3

Rincón de la construcción Eraikuntza txokoa

Rincón de la cocina Sukalde txokoa

Columpios Zabu zona

Zona de sueño Lo gela 13 Cunas 13 Sehaska

7 Columpios Zabu zona

Zona limpieza Garbiketa txokoa

Rincón del cuento Ipuinetako txokoa

Columpios / Zabu zona

4

Topografía artificial 1:50 Haurreskola Patio

7

Preparación de comida Janari prestaketa

Zona de sueño Lo gela 8 Cunas 8 Sehaska

Columpios / Zabu zona

Cajón de arena / Hondar- tiradera

0-1 años 0-1 urte

Rincón de los espejos Ispiluko txokoa Rincón del juego motriz Joko eragile txokoa

Zona limpieza Garbiketa txokoa

Rincón del cuento Ipuinetako txokoa A Césped / Soropil

Primera Fase Lehenengo Fasea

Segunda Fase Bigarren Fasea Aparcadero de sillas Aulkien aparkalekua

Aparcadero de sillas Aulkien aparkalekua Sala de profesores Irakasle aretoa

Aseos Komunak

Almacén Almacén Biltegia Biltegia

Entrada Sarrera

Aula Gela

Aula Gela

Patio

Beheko Solairua / Planta Baja 1:100

Entrada Sarrera

Instalaciones Instalazioak

Aula Gela

Aula Gela

Aula Gela

Patio

Dirección Zuzendaritza

Aula Gela

Vestuario Aseos Aldagelak eta komunak

Aula multifuncional Funtzio anitzeko gela

Almacén Biltegia

3 1:50


Mendebaleko altxaera / Alzado Oeste 1:100

Ekialdeko altxaera / Alzado Este 1:100

Hego altxaera / Alzado Sur 1:100

A sekzioa / Secci贸n A 1:100

Ipar altxaera / Alzado Norte 1:100

4 B sekzioa / Secci贸n B 1:100

Architecture competition  

Architecture competition