vudigital.co

Hồ Chí Minh, VN

Chúng tôi là Branding & Marketing Agency. Vũ tiên phong và theo đuổi việc kết hợp giữa Branding (Xây dựng thương hiệu) và Marketing (Nghệ thuật bán hàng). Chúng tôi kết hợp chiến lược xây dựng thương hiệu và chiến lược marketing thành một kế hoạch thống nhất, mang tới nhận diện thương hiệu đẹp, ứng dụng cao và kết quả kinh doanh ấn tượng.

https://vudigital.co