Page 1

K S N

DA

K S N

DA

IK T A

M

E T A

M

Uddannelse for unge og voksne...

Et stĂŚrkt par


FVU dvisning - giver voksne n u n e s k o ud, der heder ende v Forbered ratis undervisningstilbrundlæggende færdig g re deres g FVU er et at forbed r fo d e h g EMATIK. muli NSK, MAT A D : e n e i fag

Dansk – gør din hverdag nemmere FVU dansk giver dig mulighed for at forbedre de grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig formulering. Du lærer blandt andet: • Læse- og skriveteknikker • At øge din læsehastighed • At skrive mindre rapporter/logbøger • Grammatik – tegnsætning/staveregler • Forskellige skrivegenrer • Bedre forståelse af f.eks. instrukser, brugsanvisninger og vejledninger Undervisningen i FVU dansk er opdelt i 4 trin. Et undervisningsforløb i FVU dansk varer ml. 36-72 lektioner pr. trin.

Matematik – få styr på tal og regnskab FVU matematik giver dig mulighed for at forbedre de grundlæggende færdigheder i regning, talforståelse og hverdagsmatematik. Du lærer blandt andet: • De 4 regningsarter (plus, minus, gange og dividere) • At overskue og behandle materiale hvor der indgår regning og matematik • At regne med procenter • Mål, vægt og figurer • At udregne f.eks. materialeforbrug og renteberegning • At lægge budget Undervisningen i FVU matematik er opdelt i 2 trin. Et undervisningsforløb i FVU matematik varer ml. 36-72 lektioner pr. trin.


Fleksibel tilrettelæggelse FVU undervisning tilrettelægges fleksibelt i samarbejde med arbejdspladsen. Et undervisningsforløb tilrettelægges med minimum 3 lektioner pr. uge. Undervisningen kan foregå både i lokaler på virksomheden eller i VUC Storstrøms lokaler. For at oprette virksomhedshold skal der være mindst 10 deltagere på et hold. Der er mulighed for at gå til en prøve efter hvert undervisningsforløb. Løntilskud Der kan gives løntilskud til undervisningen i form af Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Støtten svarer til højeste dagpengesats og udbetales efter gældende regler. Læs evt. mere om reglerne for SVU på www.svu.dk Praktisk orienteret undervisning For at opnå optimal læring er undervisningen praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagerens daglige opgaver og udfordringer. Der kan anvendes materiale fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. Undervisningen er opdelt i forskellige niveauer og deltagerne placeres på det rette niveau inden undervisningen går i gang. Tag beslutningen – så klarer vi resten. VUC Storstrøm gør det nemt at tilbyde FVU-undervisning til medarbejderne. Vore uddannelseskonsulenter kommer gerne forbi og afholder et informationsmøde om FVU, hvis I ønsker det. Ligesom vi gerne møder op til et uforpligtende møde om, hvad VUC Storstrøm kan gøre for netop din virksomhed. VUC Storstrøm kan også være behjælpelig med at udforme informationsmateriale til medarbejderne. Alt hvad I skal gøre er at tage beslutningen om, at I vil tilbyde FVU-undervisning til medarbejderne, så klarer vi resten.


VUC Storstrøm · Nykøbing F Bispegade 5 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 88 17 00 VUC Storstrøm · Vordingborg Næstvedvej 3 4760 Vordingborg Tlf.: 54 88 17 50 VUC Storstrøm · Næstved Birkebjerg Allé 1, 1. 4700 Næstved Tlf.: 55 72 82 94 VUC Storstrøm · Faxe Præstøvej 5 4640 Faxe Tlf.: 54 88 17 90 VUC Storstrøm · Nakskov Undervisning: C.E. Christiansens Vej 12 Søvej 6 4900 Nakskov 4930 Maribo Tlf. 54 88 17 30

www.vucstor.dk Kontakt en af vore uddannelseskonsulenter for yderligere information. Konsulent Jette Bakkedal VUC Storstrøm Næstvedvej 3 4760 Vordingborg

Konsulent Jette Ahrendt Christensen VUC Storstrøm Bispegade 5 4800 Nykøbing F

Tlf. 40 87 15 05 Tlf. 29 26 71 78 jba@vucstor.dk jec@vucstor.dk

Et stærkt par  

FVU dansk og matematik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you