Page 1

Liberalt Besat Medlemsblad for

i Århus

Nr. 1, 2006

www.vuaarhus.dk

Kulturdebat i lokalerne med Ellen Trane Nørby

Læs i dette nummer: Præsentation af den nye bestyrelse Kontraktstyring i velfærdssamfundet Fart på VU Århus


Liberalt Besat VU-Århus’ bestyrelse foråret 2006 Formand

Redaktør

Martin Pedersen Regenburgs Plads 1, 1. th. 8000 Århus Tlf: 26151598 martin@vuaarhus.dk

Flemming Kaasgaard Universitetsparken 7,1 701 8000 Århus C Tlf. 26 95 29 89 flemming@vuaarhus.dk

Næstformand Casper Henriksen Vestre Ringgade 152 st th 8000 Århus C Tlf. 51 21 38 64 casper.henriksen@vu.dk Kasserer Rune Meldgaard Møllegade 8, 2.th 8000 Århus C Tlf: 86120959

PU-formand Ask Møller-Nielsen Åparken 4, 5. –3 8000 Århus C Tlf.: 25 36 50 47 ask@vuaarhus.dk

Bestyrelsesmedlem Morten Mærsk Tlf: 51213275 mm@vu.dk

Liberalt besat nr. 1 årgang 2006 Redaktør: Flemming Kaasgaard Tryk: VU’s sekretariat

2

AKU-forkvinde Cathrine Reimann Ildervej 9 8270 Højbjerg Tlf. 23807755 Cath_reimann@hotmail.com

Sekretær Pernille Ahlmann Jensen Skovvænget 4 8543 Hornslet Tlf.: 60292336 p.ahlmann@gmail.com

Eventmanager Elisabeth Nyborg Silkeborgvej 325, 2. Tv 8320 Åbyhøj Tlf. 26 13 95 73 elisabeth@vu.dk


Nummer 1 årgang 2006 Leder Af Flemming Kaasgaard, Redaktør

Kære Læser Et nyt foreningsår er indledt, og i den anledning er det blad du nu sidder med i hånden hovedsageligt fokuseret på den nye bestyrelse, så du kan lære dem lidt at kende. Naturligvis lærer man først rigtigt bestyrelsen og de andre medlemmer at kende, når man har været med til nogle af vores hyggelige og spændende arrangementer. Så vi håber da at se dig! Med et nyt år indledt må det også være tiden at minde om, at alle kan levere artikler til bladet – man behøver ikke sidde i bestyrelsen, have siddet i bestyrelsen, have lyst til at sidde i bestyrelsen eller noget som helst andet – man skal bare have lyst til at skrive sin holdning og så sende den til flemming@vu.dk. Dette er naturligvis også en af årsagerne til at man ikke kan finde VUÅrhus’ officielle holdning på disse sider – helt præcist kan man finde VUÅrhus’ officielle holdning, men man kan også finde noget der ikke er. Vi hylder ytringsfriheden og lader folk komme til orde, hvis de har noget mere eller mindre begavet at sige.

Denne ytringsfrihed kommer også til udtryk bagest i bladet, i vores hæderkronede, berømte og berygtede sladderspalte – jeg er i den forbindelse blevet opfordret til at opfordre læserne til at stikke alle der har begået en brøler eller blot har lavet noget der kan fortolkes som en brøler, eller måske kan overfortolkes til at have været en brøler til at smide en mail på vusladder@gmail.com så vi sikre at alle på fair og demokratisk vis bliver hængt ud. Alle henvendelser behandles i fuld diskretion. Foreningsåret er også så småt gået i gang med de første arrangementer, traditionen tro har der selvfølgeligt været bowling i vinterferien, hvor Cathrine fik vist at ikke blot kan hun arrangere bowling, hun kan også være den der får flest point – til stor ærgrelse for specielt undertegnede og Ask. Et andet succesfuldt arrangement var besøget fra Liberator.dk hvor Thomas Breitenbach gav en liberal opsang. På trods af at alle næppe var enige – nok faktisk et godt stykke fra – så var der en spændende og konstruktiv debat.

3


Liberalt Besat Formandens ord Af Martin Pedersen

År 2006 er året hvor der er VM i fodbold og Vinter OL – men jeg kan med bedrøvelse i stemmen sige, at dette år ikke vil være lige så begivenhedsrigt som 2005. Sidste år havde vi et folketingsvalg, et valg til de nye regionsråd og kommunalvalget, i år vil antallet af folketingsvalg være væsentligt lavere – eller sagt mere direkte, hvis alt går vel kommer der ingen folkeafstemninger i år. Man kunne nu fristes til at sige, at det kommende år skulle bruges foran sporten, frem for til at arbejde for VU, Venstre og visionen om mere frihed til den enkelte. Det ene udelukker ikke det andet – men vi skal være opmærksomme på, at selvom vi vælger folk til at bestemme over os, så skal vi ikke deponere vores holdninger hos dem i de kommende 4 år. De næste fire år skal bruges på at gøre vores holdninger synlige så vi kan få samfundet til at glide i den rigtige retning. Vi skal med andre ord sørge for at holde politikerne i ørerne, så vi kan se tilbage på denne periode med velbehag frem for foragt. Et emne vi i VU Århus vil sætte større fokus på i det kommende år er kulturstøtten. I løbet af foråret vil vi holde flere arrangementer med fokus på kul4

turområdet. I denne forbindelse synes jeg det er væsentligt at vi arbejder for en holdningsændring i debatten, hvor man går væk fra tankegangen om, at man ikke ser på behovet for forskellige projekter. I dag fungerer det sådan at der sættes penge i kulturpuljer, hvorefter et udvalg deler alle pengene ud med rund hånd. Hvorfor skal man ikke vurdere om ansøgningerne til puljen, overhovedet er værdige til at få alle pengene i kassen. Dette er et emne som vi i den kommende tid vil ligge meget mere fokus på og jeg håber, at der er mange der vil deltage i debatten. Nu skal alt ikke kun handle om kultur, i løbet af foråret vil vi blandt andet få besøg af flere af venstres byrådsmedlemmer – hvilket vil give os en enestående mulighed for at påvirke udviklingen i Århus i en god liberal retning. Når byrådsmedlemmerne har deres daglige gang inde på rådhuset er de omgivet af socialdemokrater og andre socialister, så der bliver det meget nemmere for dem at glemme de liberale værdier, derfor er det meget vigtigt, at vi som VU’ere fortælle dem, at socialdemokratisk betontankegang ikke er den rigtige vej.


Nummer 1 årgang 2006 Et super tilbud - Smarte Che Guevara t-shirts I VU Århus har vi længe været irriteret over de mange røde der hylder massemorderen Che Guevara som en frihedskæmper. Derfor har vi lavet en t-shirt der udstiller ham som morder. Prisen for denne er kun 100,- og den kan købes til alle VU Århus’ arrangementer. Ønsker man at få den sendt er prisen 120,-. Den kan bestilles hos vores kasserer Rune Meldgaard på morfar@vu.dk. NB: Kun large tilbage!

Har du besøgt VU.dk? Venstres Ungdom har naturligvis også en hjemmeside, hvor der løbende bliver lagt pressemeddelelser, artikler mm op. Derudover findes der også en kalender, hvor du hele tiden kan holde dig orienteret om hvad der foregår i VU, herunder også i VU Århus. Siden inderholder også et debatforum, hvor der er masser af muligheder for at få prøvet sine liberale argumenter af. Siden er helt klart et besøg værd, den bliver opdateret dagligt!

Adressen er selvfølgelig: www.vu.dk 5


Liberalt Besat Mød formanden Martin Pedersen, Formand Siden jeg var en ganske lille purk, hvor jeg var spejder, har jeg følt et nært forhold til venstre, hvor jeg kunne forholde mig til begreber som ”frihed til den enkelte” og ”frihed under ansvar”. Op igennem mine teenageår, begyndte jeg at interessere mig mere for hvad der lå bag disse holdninger, og begyndte at sætte mig ind i hvad liberalismen indebar. Langsomt gik mine øjne op for, at der i liberalismen lå en helt anden måde at anskue verden end den, som man fik serveret af folkeskolen. Dette verdenssyn er min politiske passion og præger mine holdninger til alle politiske emner. Når man har et verdenssyn,

må man forkaste et andet – herved leder det mig frem til hvad jeg ikke kan udstå i politik ”Junk-journalistik”. Nogen ville mene, at journalistik ikke er et politisk emne, hvilket jeg kun kan give dem ret i – men så må vi fortælle journalisterne, at de ikke er den fjerde statsmagt! Om mig selv kan jeg sige, at jeg er 20 år og til dagligt læser jeg på fjerde semester på HA-Almen på Handels Højskolen. Jeg har været medlem i VU i en 5 års tid, hvoraf jeg i store dele af tiden har været rimelig passiv. Dette har heldigvis ændret sig, hvorved jeg sidste år var PUformand.

Og næstformanden Casper Henriksen, Næstformand Af uransagelige årsager valgte dette års generalforsamling at vælge mig til bestyrelsen igen og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, fik jeg posten som næstformand i foreningen. Til dem der ikke kender mig kan jeg sige at jeg er 22 år gammel, og læser Økonomi på Århus Universitet på 6. semester. I VU har jeg tidligere haft en lang række tillidsposter, og var derudover VU Århus kandidat til byrådsvalget i 2005. I øjeblikket er jeg fritvalgt medlem af VU’s Landsstyrelse. 6

Min politiske mærkesag er skattepolitik. Skatten skal ned i Danmark, det skal kunne betale sig at arbejde. Særligt vigtigt er det, at vi får gjort noget ved top- og mellemskatten, således at vores samfund opfordrer folk til at gøre en ekstra indsats. Jeg har ikke nogen deciderede hadeområder inden for politik, i virkeligheden er alt spændende synes jeg. Jeg bryder mig dog ikke om at diskutere med folk, der ikke har noget grundlag for at sige de ting de gør. Dermed udelukker jeg i virkeligheden en stor del af den danske venstrefløj.


Nummer 1 årgang 2006 Politisk oprustning - ny PU-formand Ask Møller-Nielsen, PU-formand Jeg er 20 år gammel, læser statskundskab på 4. semester og har været medlem af VU siden 2000. Jeg skal sørge for, at PU tegner VU Århus’ ansigt udadtil, ligesom PU skal arrangere debatarrangementer i samarbejde med AKU. Derfor skal vi sørge for, at VU Århus jævnligt repræsenteres i debatspalterne, og at vi også hejser den liberalistiske fane gennem konkrete forslag til ændringer af det århusianske samfund. Det er min ambition at disse forslag

udarbejdes i forlængelse af ét eller flere mandagsmøder om emnet. Mine begrundelser for at være aktiv i VU er mange, men naturligvis står ideen om et samfund med mere ansvar og frihed til individet øverst. Alt for længe har de socialdemokratiske principper hersket, hvilket vi desværre betaler prisen for nu – alt for høje skatter og en befolkning styret af det famøse slavesind. Det er på høje tid at vende udviklingen, og her spiller VU en central rolle.

Redaktøren er genvalgt - mød ham her! Flemming Kaasgaard, redaktør Jeg er 21 år og læser pt. jura på Århus Universitet. Jeg har tidligere bl.a. været formand for politisk udvalg, været kampagneansvarlig i kommunalvalgkampen i Århus og under folketingsvalgkampen i Århus amt. Lige nu er jeg for Århus amt medlem af VU’s landsstyrelse, religions- og kulturpolitisk ordfører og formand for VU’s Aktivitets- og Kampagneudvalg på landsplan. Politisk synes jeg at stort set alle områder er spændende, men specielt emner som kulturstøtte er noget jeg går op i –

alle former for støtte fortjener et kritisk eftersyn, i særdeleshed når støtten ikke er målrettet en svag gruppe i samfundet. En privatisering af DR og deraf følgende afskaffelse af licensen er så absolut også en debat jeg føler for – det er underligt at man i et velfungerende demokrati så krampagtigt holder fast i hvad der i sidste instans er et statskontrolleret medie. Skattepolitik er også noget jeg finder særdeles interessant, specielt hvorfor de der yder mest skal straffes hårdest – det er i mine øjne en underlig konstruktion.

7


Liberalt Besat Aktiviteter i VU Århus Cathrine K. Reimann, AKU Forkvinde Jeg er 19 år gammel og i gang med 3.g på Marselisborg Gymnasium. Min fritid bruger jeg på kickboksning, venner og engang imellem lektierne - og sidst, men ikke mindst, Venstres Ungdom. Udover det arbejder jeg i et pizzeria i M.P. Bruunsgade. Min politiske kæphest må afgjort være ligestillingen i Danmark, da jeg mener der er langt vej igen før mænd og kvinder er ligestillede. Mød endelig frem til et mandagsmøde og diskutér dette med mig!

Mine opgaver som Aktivitetsudvalgs forkvinde omfatter blandt andet planlægning af arrangementer, samt alle mandagsmøder. Er du interesseret i at være med til at planlægge og beslutte, er du mere end velkommen til at sende en mail til mig, og dermed blive medlem af AKU - så kan du få indflydelse! Jeg har aldrig gået til spejder, da jeg brugte det meste af min barndom på fodbold og andre (liiidt mere interessante) ting.

Manden med pengene Rune Meldgaard, Kasserer

Jeg er 28 år og læser Cand.merc. i strategi og ledelse Min politiske kæphest må være skatte– og kulturpolitik. Skatten skal ned og kulturministeriet skal nedlægges. Jeg hader at beskæftige mig med 8

social politik. Der er i forvejen for meget klynk i samfundet der er ikke grund til mere. Jeg har været til to spejdermøder og det var mere end rigeligt man kan klart beskæftige sig med mere fornuftige og profitbringende ting.


Nummer 1 årgang 2006 Så skal der arrangeres events! Elisabeth Nyborg, Eventmanager Jeg hedder Elisabeth Nyborg og jeg har den store ære af at være medlem af bestyrelsen og eventmanager for VU Århus. Denne titel forpligter og jeg har intentioner om at hæve det sociale niveau i VU Århus til hidtil usete højder. Vi kan i foråret bl.a. invitere til fredagscafé d.10.marts og påskefrokost d.8.april. Der kan selvfølgelig læses meget mere om disse arrangementer på www.vuaarhus.dk. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 23 år, læser statskundskab på Århus Universitet på 4.semester og bor i midtbyen i Århus. Jeg sidder i bestyrelsen i VU Århus Amt, var sidste år næstformand i VU Århus og har

været medlem af VU gennem de sidste 6 år. Ud over de kedelige facts kan jeg afsløre, at jeg har været kombineret guide og giraf på Gran Canaria i et halvt år og engang ejet en guldfisk ved navn Otto. Min politiske kæphest må være afskaffelsen af det såkaldte Familie- og Forbrugerministerium. Hvordan Venstre som regeringsparti kan etablere en sådan institution, som blander sig i et så privat anliggende som familien, dét strider imod alle klassiske liberale værdier. Jeg har ikke været spejder, de der grønne uniformer og sådan noget med at lave bål har aldrig lige været mig…

Referantinden Pernille Ahlmann Jensen, Sekretær Jeg er 17 år gammel og går i 2.g på Aarhus Katedralskoles matematiske linie. Jeg har været medlem af VU siden april sidste år, og blev valgt ind i bestyrelsen, som sekretær, ved generalforsamlingen tidligere på året. En politisk kæphest ved jeg ikke rigtig om jeg har, men jeg kan godt lide at beskæftige mig med under-

visningspolitik, da god uddannelse er nødvendig i et globaliseret samfund. Jeg er af den opfattelse at specielt den danske folkeskole, men også mange andre dele af det danske uddannelsessystem, trænger til grundige reformer. Jeg har aldrig været spejder, og bliver det heller aldrig. Teltture, bålmad og lange gåture med tunge tasker i regnvejr er bare ikke mig. 9


Liberalt Besat Bestyrelsesmedlemmet Morten Mærsk det mørke Vestjylland, hvor vi ikke er så forvænt med langsigtede trafikale investeringer. En af mine politiske kæpheste er roadpricing. Det skal selvfølgelig siges, at det kræver en total omlægning af det system vi kender i dag, hvor en tårnhøj registreringsafgift, benzinafgift mv. bidrager til indtægterne. Jeg mener faktisk grundlæggende at det må være den enkelte bruger som må bidrage til at I VU er jeg på nuværende tidspunkt finansiere, hvilket i dette tilfælde vil trafikpolitisk ordfører for VU, redak- være en given strækning. tør for VU´s officielle medlemsblad Ung & Fri, medlem af landsstyrelsen Spejder har aldrig sagt mig en s… og menigt bestyrelsesmedlem i VU Personer som har gået til spejder anser jeg for værende lidt nørdede☺ Ej Århus. spøg til side, men jeg finder det Trafikpolitik har altid stået som et usandsynligt at jeg som barn ville absolut interessant område for mig. have fundet det spændende at gå til Det skyldes måske at jeg kommer fra spejder. Jeg er 21 år gammel og kommer oprindelig fra Holstebro, hvor min aktivitet i VU startede for over fem år siden. Jeg flyttede dog for lidt over seks måneder siden til Århus for at flytte sammen med min kæreste, Pia. Pt. Arbejder jeg i Kvickly i Bruuns Galleri, men håber at starte på journalisthøjskolen til efteråret.

Er politisk udvalg noget for dig? Er du også træt af de herskende socialdemokratiske ideer i debatten? Synes du også, at den offentlige sektor har vokset sig alt for stor? Og vil du være med til at hejse den liberalistiske fane? Så er PU helt sikkert noget for dig! Det er vores opgave at tegne VU Århus’ politiske ansigt udadtil – og vi kan bruge al den hjælp vi kan få. Derfor skal du være meget velkommen til at komme på mailinglisten, hvorigennem PU arbejder. Skriv til Ask på kontakt@ask05.dk for at høre nærmere. 10


Nummer 1 årgang 2006 Kontraktstyring i det liberale velfærdssamfund - På vej mod en totalitær regulering? Gennem de sidste 25 år er brugen af kontraktstyring steget betydeligt og det er i dag et almindeligt politisk instrument hvormed forvaltningen forsøger at styre borgerne. Kontraktstyring bruges typisk overfor misbrugere, langtidsarbejdsløse eller kriminelle. Pointen er, at myndigheden og borgeren indgår en kontrakt, der udarbejdes altså et dokument som indeholder gensidige forventninger. Men læg nu mærke til det følgende, som en forvaltningschef udtaler det: ”Det er frivillige kontrakter, men det kan have følger ikke at underskrive dem. Der er ingen sanktioner indbygget i kontrakterne. De kan opsiges øjeblikkeligt unden konsekvenser, men bryder man dem, er man på vej til at diskvalificere sig selv.” Begrebet frivillig tvang indfanger problemstilligen, her er at gøre med en stor selvmodsigelse, hvor klientens valg på forhånd er bestemt. Som det siges i citatet, ingen konsekvenser, men på samme tid diskvalificerer man sig selv. Man kunne spørge, om dette ikke netop er en direkte konsekvens? Brugen af kontrakter i det liberale velfærdssamfund (i DK er

der vidst også nærmere tale om et socialdemokratisk, red.) kan desuden virke selvmodsigende, især hvis man tager den borgerlige statsforms organisationsprincipper i betragtning. De liberale grundprincipper bygger på en sondring mellem offentlig/privat og ved at borgerne har individuelle rettigheder, sætter staten en grænse for sin egen styring. Forholdet borgerne imellem er et privatretsligt område og kontrakterne hører under dette område. Det specielle er altså, at forvaltningsretten tager et konstitutivt element i privatretten, kontrakten, til sig. Socialkontraktens formål bliver altså at løse offentlige problemer. Dette omformulerer imidlertid også forholdet mellem borger/myndighed. Det interessante er nemlig, at der indgås en kontrakt mellem myndighed og undersåt. Rollerne ændres; til forvaltningens fordel. Kontraktstyring af befolkningen kan altså medføre en stigende totalitær regulering. I den moderne offentlige forvaltning lægges der til dels op til en offentlig styring af klienters sexliv og herunder prævention, når der i kontrakten skrives under på, at den enlige mor skal bruge prævention 11


Liberalt Besat og bliver hun gravid, kan hun risikere at barnet tages fra hende. Dels udtaler en kommunal børne- og familiechef at ”… En familiekontrakt kan indeholde bestemmelse om, at familien skal spise sammen mindst en gang om dagen og tale igennem, hvad den unge laver.” Her har vi altså at gøre, med en liberal regering, som iværksætter bestemmelser for så private områder som kønsliv og familieliv. Det kan virke absurd, idet klassisk liberalisme forudsætter individets frihed og selvbestemmelse. Yderligere eksempler på en sammenblanding af forskellige systemer kunne være et fænomen som SSP, et tværsamarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet. Formålet med SSP er kriminalpræventivt og med en opmærksomhed og fokus på såkaldte faresignaler hos de unge åbnes der en stor mulighed for legitim regulering. Hermed kan de offentlige myndigheder trænge ind på områder som tidligere har tilhørt privatlivet, så længe formålet kan defineres legitimt. Kontrakterne har også et ustyrlighedsproblem indbygget. Socialkontrakterne forpligter til indstilling og især til indstillingen om at skabe sig selv som fri og ansvarstagende. Formålet med kontrakterne er, at forpligte klienterne til at reflektere og udvikle 12

deres egen indre pligt/friheds dialog. Men da sådanne indre processer ikke kan måles, opstår der her et problem. Socialarbejderen har ikke nogle objektive kategorier for vilje eller motivation og dermed kan heller ikke socialarbejderen kontrolleres af forvaltningen. Kontrolproblemet bliver altså i sidste ende en udfordring for retsstatens principper. Den afsluttende konklusion på denne artikel bliver, at kontraktstyring som politisk instrument kan være velfungerende og sikre en effektiv offentlig forvaltning. Men det vigtigste at holde fast på og ændre, er kontraktens indbyggede paradoks. Socialkontrakterne kan stik imod intentionen accelerere uigennemskueligheden for både den offentlige forvaltning og den enkelte borger. Resultatet kan blive et ubrugeligt instrument, som betyder stigende formalisme og stik i mod hensigten bliver brugt på bekostning af borgernes selvstændighed og individualisme. Udfordringen i den liberale offentlige forvaltning bliver at rekonstruere den diskurs som omhandler borgernes frihed og det eksisterende dobbeltformynderi. Kilde: Niels Åkerstrøm Andersen (2003) Borgerens kontraktliggørelse, København: Hans Reitzels Forlag


Nummer 1 årgang 2006 Kom til Kombi Vest Forårets kombi kursus vest er placeret i Hjørring. Igen er der lagt op til et kursus med masser af gode linjer og ved fælles hjælp får vi stablet et kanon fest på benene! Du kan vælge imellem følgende linjer på kombi kursus vest: Intro– og ideologi Dette er linjen for dig som nyt medlem. Her lærer du om VU’s organisation, hvem er vi og hvad vi står vi for. I spidsen for linjen er VU’s landsnæstformand, som vil guide dig sikkert rundt. I løbet af weekenden vil flere personer gæste linjen, med spændende indlæg om netop deres kompetenceområder. ”Vild med dans” - danselinjen Så er det tid til at få dine dansetrin i orden. På linjen vil du blive undervist i professionel dans, og underviserne er kendt fra tv-showet ”Vild med dans” - JA den er god nok! Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, andet end gå-på-mod og lyst til at lære og have det sjovt. Ledelse Hvis du vil blive bedre til at lede din lokalforening eller bare gerne vil have gode råd og vejledning med hvordan du får det optimale ud af samarbejdet i en gruppe, så er dette kurset for dig. Der vil blive sat fokus på en række tests og ledelses teknikker, som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre leder! Tale og argumentation 2 Dette er videreførelse af ”ordet er dit” eller tale og argumentation 1. Her bygger vi videre på det vi har arbejdet med. Der sættes fokus på talens kunst og fremførelsen af dine taler og præsentationer. Bemærk at det også er muligt at tage TA2 uden at have været på TA1. Politik linje Dette er linien for dig der gerne vil diskutere politik. Temaet er ikke fastlagt endnu, men kan ses på OS så snart det er fastlagt.

For at tilmelde dig, gå blot ind på www.vu.dk. Send herefter en mail til Martin Pedersen på martin@vuaarhus.dk. Så arrangerer vi fælles transport for alle der skal med fra Århus. 13


Liberalt Besat Assimilation Af Thorbjørn Jackholm Så sig det dog! Det er ikke et mål, at indvandrerne bliver integrerede i det danske samfund. Det reelle begreb er naturligvis assimilation. Ikke at sige dette skaber en total uklarhed som er meget ugunstig for alle parter. Det kan godt lyde afvisende, men det er vel til vores fælles bedste, at give et klart signal, der ikke gør debatten unødigt forvirrende, og som klart giver danskernes holdning og forventninger til kende. . Hvorfor give mennesker, der kommer hertil og måske har udfordringer nok med at finde sig til rette med nogle forhold, som er meget anderledes end dem de kommer fra endnu mere besvær ved at give uklare meldinger, bare fordi man antager at de måske vil føle sig såret. Det er da langt mere gavnligt at give dem noget reelt at gå efter, hvorigennem de bliver accepteret hvis de så opfylder dem? I dag ses det at mange fremmede ikke føler sig velkomne i Danmark, også selv om de måske i virkeligheden er integrerede. Indvandrerne kom hertil for at arbejde i landet på et tidspunkt, 14

hvor der var mangel på arbejdskraft. Det er helt fint, men det er nødvendigt at understrege, at der hele tiden har været tale om et gensidigt forhold hvor fremmedarbejderne har villet til Danmark for at få arbejde og adgang til et industrialiseret moderne samfund. Det var af fri vilje, og det er ikke uretfærdigt at forvente, at de indgår helt og holdent i samfundet. Det er ikke et forsøg på at sige, at de fleste indvandrere ikke fungerer godt i Danmark, og derfor behøver alle disse selvfølgelig heller ikke at tage denne opfordring personligt. De har det jo for så vidt også ”godt” og er dermed strengt taget ikke en del af debatten overhovedet. Jeg mener blot, at hvis vi bare melder klart ud, hvad holdningen til indvandring er, så er vi også kommet et godt stykke nærmere en løsning på kiven. At indvandrere fuldstændigt indgår i det danske samfund er jo endvidere ikke ensbetydende med, at de skal underordne sig. De skal blandt andet leve via den danske religions - og ytringsfrihed. Udgangspunktet er, at religion er


Nummer 1 årgang 2006 et indre, privat anliggende, som følgelig ikke kan overskride andre menneskers generelle frihed. Det er vigtigt at slå fast, at så snart religion eller skikke på den ene eller den anden måde får en dikterende rolle for et menneske, skal det holdes hos den enkelte. Derfor skal islam (og andre) ligestilles med kristendommen i forhold til staten – afhængig af eller særskilt herfra. Dermed skal det danske samfund også tage stilling til islam. Som det ligger nu skal dette altså ske gennem staten, men det kan naturligvis også gerne være en selvstændig in-

stitution, der formulerer hvad en ønskværdig ”Luthers” udgave af islam ville være. Dette ville bidrage til, at en assimilation vil kunne finde sted, hvori religion ikke optræder som en relevans, ligeså vel som troen på den kristne gud ikke er en nødvendighed for at være en naturlig del af samfundet. Begrebet assimilation er en fuldstændig indtræden i det eksisterende samfund. Men hvordan man lever sit liv uden at gribe ind i andre menneskers privatsfære er jo op til den vedkommende selv - dansker eller indvandrer.

Forbud mod rygning? Af Flemming Kaasgaard På tinge brygger de på et lovforslag. Det er der ikke noget unormalt i - hver dag brygges mange nye lovforslag sammen, så mange at få kan følge med. Denne gang tænkes der dog på ét specifik lovforslag. Nemlig forslaget mod rygning i det offentlige rum. Hvordan lovforslaget konkret kommer til at se ud vides i skrivende stund ikke, men ét er næsten helt sikkert: Forslaget vil være uliberalt, uden hensyntagen til privat ejen-

domsret. Uanset udformningen vil forslaget ganske givet drage en form for skelnen mellem ”offentligt rum” og ”privat rum”. Problemet er bare at ”det offentlige rum” er et kunstigt begreb - det er ikke en skelnen mellem hvem der ejer hvad, men hvor der er ”offentlig” adgang til. 15


Liberalt Besat rygning, hvorfor kan man så ikke bare lade det være op til folk selv at tage det aktive valg, at gå på café, bar og restaurant hvor de slipper for røg? Hvorfor skal staten partout træde til med et direkte forbud? Hvis nogen vil hævde at ikke-rygere ikke har nogen mulighed for at fravælge røg, så vil jeg bede dem se lidt bedre efter. I f.eks. København er der over 40 cafeer Når man går ind på en café så træffer der er fuldstændigt røgfri - og flere kommer ganske givet til. man et aktivt valg. Det er lovpligtigt at skilte med rygepoli- Markedet regulerer sig altid efter forbrutikken på alle cafeer, restauranter, barer gernes ønsker. mv. Ingen kan derfor være i tvivl om hvor- Nu vil nogen så spørge hvad et forbud vidt man udsætter sig selv for passiv skader? rygning når man går ind på en café. Går Ja, først og fremmest så er der tale om et man ind et sted hvor der må ryges, så har indgreb i ejerne af f.eks. ejerne af cafeernes ejendomsret. Man fastsætter regler man med andre ord selv valgt det. for deres ejendom. Det er dette også Venstres folkevalgte Det kunne jo tænkes at en ejer selv var mener er for galt - folk er for dumme til kæderyger, og derfor under ingen omat tage vare på sig selv, derfor må staten stændigheder ville gøre sin cafe røgfri. træde til med et forbud. Det er jo tydeligt Ham ville man gribe ind overfor. Det for enhver at befolkningen som helhed er kunne også tænkes at en stor andel af imod rygning, det er også alment aner- forbrugerne faktisk gerne aktivt vil vælkendt at folk er for dumme til at tage ge steder hvor rygning er tilladt. konsekvensen af deres præferencer, og fravælge steder hvor der må ryges. Der- Hvis markedet for lov at bestemme, så for er det nødvendigt at staten træder til vil alle kunne få opfyldt deres behov, med et forbud, så rygning kan blive for- hvis politikerne får lov at bestemme, så vil kun den største gruppe få deres behov budt alle steder. opfyldt. Jeg kan bare ikke forstå ovenstående Jeg kan ikke se den åbenlyse grund til at ikke alle skal have mulighed for at få det ”logik”. Hvis folk vitterligt har så meget imod som de vil have det. Kan du? Staten vil lovgive om hvilke regler der skal på privat grund, med henvisning til at området er offentligt tilgængelig. Ofte vil der være en henvisning til at rygning skader omgivelserne, derfor er det legitimt at staten går ind og lovgiver for at beskytte de sagesløse gæster på f.eks. en café. Dette argument lider bare af en åbenlys fejl.

16


Nummer 1 årgang 2006 Fart på VU Århus Advarsel: Læsning af denne sladderspalte kan være stærkt vanedannende, og kræver i nogle tilfælde forudgående kendskab til diverse VU’ere. Redaktøren og VU Århus påtager sig intet ansvar for bivirkninger i forbindelse med læsning af denne sladderspalte, ligesom vi ikke vil hænges op på sandheden i historierne, der udelukkende af baseret på løse rygter og dybdeborende undercover arbejde. Stik venner og fjender på vusladder@gmail.com!! Velkommen i det nye år med ny og frisk sladder – siden sidst har der været både landskonference og generalforsamling, vi takker de aktive for at have givet anledning til sladder ved begge lejligheder! Traditionen tro var der første weekend i januar landskonference, til hvilken en mindre delegation af århusianere havde begivet sig af sted. Fra denne plads vil vi godt udtrykke kritik af at ikke flere var af sted. Aftenfesten og frem for alt værelsesfesterne er altid et besøg værd. En del der i år dog ikke var et besøg værd var programmet, og frem for alt ordstyreren. Traditionen tro var det konfirmanden in-spe der stod for at lede landskonferencen, og lidt kritisk er det når man har sammensat et program efter devisen ”hvem kan sige det samme på forskellige måder en hel dag?” og når man tilmed ikke kan præsentere en taler uden slidte, slidte klichéer og utroligt ringe jokes, serveret med en stor mængde øh’er.

Dette blev der dog rettet op på så snart værelserne – og dermed sprutten – var fundet! Dette sker som bekendt første gang inden maden, så man tænker knap så meget over hvor dyr rødvinen er. Efter endt spisning påbegyndte den store tour de chambre i noget nær kollegiestil, hvor man kunne begive sig fra værelsesfest til værelsesfest samt naturligvis nedenunder til dans og musik. Dette udviklede sig som ventet til en aften der gjorde det lidt hårdt at komme op næste dag – af sladder kan det berettes at Flex på et tidspunkt blev observeret i retning mod Hong Kong i nær kontakt med en blondine af ukendt navn og oprindelse. Dette vil vi forsøge at følge op på, på denne plads. Og det skete i de dage at et bud gik ud til alle medlemmer, der skulle holdes generalforsamling og vælges ny bestyrelse – og måske endda en byrådskandidat til det just overståede år? Generalforsamlingen var i år en særdeles velbesøgt affære, ikke blot mødte mange

17


Liberalt Besat medlemmer op, men også formanden for Københavns Amt og Formanden for Holstebro havde valgt at dukke op. Først og fremmest vil vi godt på behørig vis tage afsked med Don Max, der ikke længere er formand. Han har givet anledning til meget god sladder gennem tiderne, hvilket læsning af tidligere numre vil bekræfte. Han er dog blevet afsat da han nu ikke længere leverer tilsrækkelige mængder af sladder. Som en sidste tribute til champen i sladder er en anden fast deltager i disse spalter omdøbt efter Don Max ønske – en hidtil uhørt gestus! For en god ordens skyld vil vi også hilse Mr. President velkommen – hvis nogen skulle være i tvivl kan man ganske givet forvisse sig om hvem han er andetsteds i bladet. Som valgene blev overstået – herunder kampvalg om at slippe for posten som IT-ansvarlig – blev barstemningen fundet frem og øllene mv. skyllet ned. Flere gange skete det at der kom hentydninger til morfar og et unavngivet medlem da det endnu er uvist præcist hvad der foregik til vores julefrokost, hver gange blev denne slags hentydninger dog mødt med drabsforsøg, så de ebbede stille ud. Da det morsomme var gået af dette bestemte en blondine – der endnu ikke er blevet nævnt ved navn, men som tidligere har været nævnt i en bisætning – sig for at udspørge Flex om hvem det var han ”i

18

en vis grad” (jf. forrige nr.) scorede til julefrokosten. De fleste aktive kender svaret på dette, hvilket gjorde at flere nærtstående havde svært ved at kontrollere lattermusklerne da Flex måtte erkende at den unavngivne pige rent faktisk var pågældende blondine. Vi kan hermed afkræfte påstanden om at når man ikke kan huske det, så er det ikke sket og konstatere at sladderspalten åbenbart arbejder i for mange hentydninger og for få direkte rygtespredninger. En god generalforsamling og en god fest var det, her fra sladderredaktionen vil vi blot beklage at Catten ikke har leveret nogen skandaler til fælles morskab – det lugter lidt af mistilli’! Og lige inden vi runder af må sladderredaktionen gå til bekendelse. Der er sket en skandale. En stor skandale endda. Normalt er det meget lidt sladder der går vores næse forbi – men denne gang er det sket, at et stk. sladder af betydeligt omfang gennem længere tid har undgået vores opmærksomhed. Vores kilder kunne kort efter forrige nummer var gået i trykken afsløre at Kajkagen og en forhenværende AKUformand og NRA fan har indledt et forhold efter beskydning med Amors pile. Dette forhold har rent faktisk stået på et stykke tid – blot er det først nu kommet til vores kendskab – det er for dårligt, og vi undskylder mange gange!


Nummer 1 årgang 2006

Information VU-Århus’ lokaler: Rosenkrantzgade 31,1. 8000 Århus C Tlf: 86193538

Foreningskonsulent: Sanne Holm Nygade 11, 1 Brønderslev nord@vu.dk

Husk at du også kan læse om VU-Århus på www.vuaarhus.dk

Amtsrådsmedlem: Ina Hyttel Barthsgade 10, 3. th 8200 Århus N Tlf: 23806909 ina@vu.dk

Fritvalgt LS’er: Casper Henriksen Vestre Ringgade 152 st th 8000 Århus C Tlf. 51 21 38 64 casper.henriksen@vu.dk Amtsvalgt LS’er: Flemming Kaasgaard Universitetsparken 7,1 -715 8000 Århus C Tlf. 26 95 29 89 flemming@vuaarhus.dk

19


Hot

Not

VU-Århus generalforsamling - frem for alt den efterfølgende fest!

Folk der går tidligt hjem - på trods af at der ikke var mange af dem

Værelsesfesterne til landskonferencen

Talerne til landskonferencen

Brunchen til landskonferencen - den er tæt på at redde liv!

Præsentationen af talerne til landskonferencen - de hedder vel ikke alle “øh, øh, øh”?

Ytringsfrihed

Folk der ikke forstår begrebet

VU Århus - VU’s største lokalforening!

VU København - Vi savner modtand!

Personer der får hukommelsessvigt til fester - så giver de anledning til sladder to gange!

Nicolai Wammen - Fordi vi kan...

LB: 2006-1 (Liberalt Besat)  
LB: 2006-1 (Liberalt Besat)  

Medlemsblad for Venstres Ungdom i Århus. Redaktør: Flemming Kaasgaard Tryk: VU’s sekretariat