__MAIN_TEXT__

Page 1

МЛАДИТЕ ХОРА ОТ БЕЗРАБОТИЦАТА КЪМ ЗАЕТОСТТА НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ Книгата е част от дейностите по проект "Young people from unemployment to employment" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Еразъм+ с Дог.№ 2015-3-BG01-KA105-022627, книгата се издава с финансиране от Центъра за Развитие на Човешките Ресурси и програма Еразъм+. Изложените позиции в книгата не отразяват официалните позиции на ЦРЧР, програма Еразъм+ и Европейската Комисия. Всички изложени тези и позиции, отразяват вижданията на авторите и позициите на партньорските организации по проекта. Координираща организация:

Сдружение „Институт Перспективи“ Партньорски организации: ICM Jindřichův Hradec z.s. - Чехия; Pärnu Koidula Gymnasium - Естония; Comitato d'Intesa - Италия; Asociacija „Apkabink Europa“ - Литва; European Centre for Integration and Development- Полша; Edirne Sınırötesi Kültürleri Araştırma Derneği - Турция;

Profile for Vtu PhilosophyClub

Младите хора от безработицата към заетостта. Наръчник с добри практики и решения.  

Книгата е част от дейностите по проект "Young people from unemployment to employment" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Еразъм+ с Дог.№ 20...

Младите хора от безработицата към заетостта. Наръчник с добри практики и решения.  

Книгата е част от дейностите по проект "Young people from unemployment to employment" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Еразъм+ с Дог.№ 20...

Advertisement