Page 1

William Scharff Maler (1886-1959)

Niels William Scharff er født 30.10.1886 i København og døde 20.9.1959 og begravet på T ibirke Kirkegård. Han var søn af Anna Margrethe og bager Johannes Scharff. Han blev 12.12.1914 gift med pianist Ingeborg, født Ussing, der var født 6.2.1889 og døde 27.5.1981. William Scharffs opvækst hos bedsteforældrene i et traditionsrigt bondemiljø iT isvilde fik stor betydning for hans motivverden. Efter at være blevet malersvend søgte Scharff forgæves optagelse på Kunstakademiet, men kom i stedet ind på Kunstnernes Studieskole hos bl.a. Kr. Zahrtmann og Johan Rohde. Senere supplerede han sin uddannelse i Paris. Scharff var professor ved Kunstakademiet i København 1951-57. Han skabte en række kompositioner med legendariske emner, hvori et lyrisk-mystisk element er fremtrædende. Hans farver er pastelagtige, og kompositionen er præget af figurernes frontalstilling, fremhævet ved hjælp af kubistisk islæt.

William Scharffs kunstnerbolig "Spånekrogen " på Tisvilde Lundevej.

Legende IV, Mosekonen brygger (forstudie), 1927.

William Scharff malede blandt andet fra 1911 til 1929 en række Legende-billeder, der udgør en syntese af T isvildes folkeliv, tro og natur. Legende VI, også kaldet Mosekonen brygger, 1. version 1926 indgår i Vejby-T ibirke selskabet malerisamling. Her har Scharff i en symfoni af farve skildret den lyse nordiske sommernat i en vældig figurkomposition. Den endelige version fra 1929 findes på Statens Museum for Kunst. 16


William Scharff (fortsat)

Liggende dreng, Olie på finer, 63x77cm.

Moster Hanne, 193x101 cm.

Dette billede blev anvendt på forsiden af Årbog 2001.

Portræt af Knud Aage Riisager (privateje)

17

William Scharff  
William Scharff  
Advertisement