Viggo Johansen

Page 1

Somme rgæsterne Midt i 1880’erne tiltrak T isvilde flere malere af fælles observans. Her mødtes i somrene 1885 og 1886 Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side. I 1890’erne boede tillige bl.a. Hans Dall, Viggo Pedersen og Albert Gottschalk på kroen.

Viggo Johansen - Tisvilde Hegn - Oliekridt 24x31 cm.

Annonce for Tisvilde Kro fra Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1976-77

Viggo Johansen Maler (1851-1935)

Johansen, Viggo (1851-1935): dansk maler; professor ved Kunstakademiet 1906-20. Sluttede sig i 1875 til kredsen af Skagensmalere. Var blandt de malere, der i midten af 1880´erne blev tiltrukket af T isvilde sammen med bl.a. Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen. Har udført fine skildringer af det hjemlige interiør og familieliv, hvor han ofte arbejdede med virkningen af kunstige lyskilder, f.eks. stearinlys.

Viggo Pedersen - Udsigt fra Hotelbakken - 48x74 cm.

Viggo Pedersen Maler (1854-1926)

Viggo Pedersen var søn af Vilhelm Pedersen (1820-59), der var søofficer, maler og tegner, og broder til Thorolf Pedersen (1858-1942), der var maler og kendt for sine marinebilleder og som teatermaler. Viggo Pedersen vakte tidligt stor opmærksomhed ved farvetekniske eksperimenter i sine landskabsbilleder og malede desuden interiører med figurer og bibelske billeder. Han malede i T isvilde i 1890´erne og udførte i år 1900 værkene Fiskerlejet i T isvildeleje og Sommernat over havet, Tisvilde, som er i Ateneum i Helsinki.

Viggo Pedersen - Fiskerhuse i Tisvildeleje - 25x46 cm.

30