a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Victor Haagen-Müller Maler (1894-1959)

Christian Victor Kragballe HaagenMüller blev født 1.11.1894 i Albæk, Vendsyssel og døde 24.10.1959 i T isvildeleje og begravet på T ibirke Kirkegård. Hans forældre var Sognepræst i Vejby, senere provst Victor Emanuel Lauritz Haagen-Müller og Elisa Caroline Andreasen. Victor blev gift 8.10.1926 i Vejby med maleren Arnoldine Henriette Maria Skibsted, født 30.4.1901 på Frederiksberg, datter af kontorchef Henrik Valdemar Skibsted og Karen Boisen. Maria døde 1.8.1996 og er ligeledes begravet på T ibirke Kirkegård. Victor Haagen-Müller forbinder man umiddelbart med stemningsfulde landskaber fra egnen omkring Arresøen i Nordsjælland. I 1908 flyttede han med familien til T ibirke, hvor faderen fik et kald som sognepræst, og derfor blev det især det nordsjællandske landskab med dets blidere, men alligevel storslåede natur, der kom til at præge hans kunst. Med en følsom, næsten skitseagtig penselføring og en nedstemt palet indfangede han de mange nuancer i T isvilde-egnens natur med dens åbne udsigter og frodige bakkedrag, ind imellem befolket med enkelte mennesker eller et par græssende dyr. Selvom Sjælland dominerer hans kunst, har han også malet andre steder i Danmark, bl.a. på Skagen. I 1934 rejste han første gang til Anholt, og i de følgende år vendte han tilbage hver sommer for at male i den gådefulde sandørken. I sin opfattelse af naturen var han romantikeren, der stræbte efter at udtrykke enheden mellem alt levende. Det var en trang, der især kom klart til udtryk i flere af hans udsmykningsopgaver, der tilstræber en syntese af natur, mennesker og dyr. Af samme grund er han ofte blevet sammenlignet med ungdomsvennen William Scharff. Det var dog ikke kun naturen, der tiltrak ham. Han malede også mange portrætter, præget af psykologisk indlevelsesevne. Desuden malede Victor mange blomsterbilleder, og de tog til i antal i de senere år, hvor sygdom tvang ham til at arbejde med små formater. I blomsterbillederne var det fordybelsen i opstillingens lilleverden af farve og lys, der gav ham mulighed for at udtrykke sin naturpoetiske begavelse. Vejby-T ibirke Selskabet ejer 83 malerier af Victor Haagen-Müller. Der er på de næste sider vist et udpluk af samlingen.

M Maria og Victor Haagen-Müller havde i Kjædemosehus op til Tisvilde Hegn et vidunderligt udgangspunkt for deres kunstneriske virke. Kunstnerhjemmet var samlingssted for en lang række af egnens kunstnere.

Haagen-Müllers atelier ved Kjædemosehus

13


Victor Haagen-Müller (fortsat) Maria og Victor Haagen Müller, deres kunst og livet i Kjædemosehuset er beskrevet i en række artikler i VejbyT ibirke Selskabets årbøger bl.a. årbøgerne for 1967-68, 1977-78, 1981, 1986, 1987, 1991, 1994, 1996, 1998 og 2000.

Kvinde og pige - 120x99 cm.

Kvinde i skov - olie, 120x90 cm.

Landskab mod skov - 80x100 cm.

Lysning i granskov - olie, 120x99 cm.

Landskab mod Arresø - olie, 80x100 cm.

14

Profile for VTSelskabet

Victor Haagen Müller  

Victor Haagen Müller  

Advertisement