Page 1

Tabita og Carl Schwe nn Maler (1888-1973)

Carl Joseph Schwenn blev født 7.1.1888 i Århus og døde 3.4.1973 i København og begravet på T ibirke Kirkegård. Hans forældre var Ida og Overretssagfører Peter Rodulf Heinrich T heodor Scwenn. Carl Schwenn blev gift 24.3.1915 med sølvsmed T abita, født Nielsen. Hun blev født 2.6.1887 i Bårse og døde 21.7.1965. Hun var datter af Lydia og sognepræst Søren Nielsen. Carl Schwenn blev student i 1907 og studerede på Kunstakademiet i København 1908-12 og boede derefter nogle år i Frankrig. Han underviste i mange år på Kunstakademiet i perspektivkonstruktion og udgav lærebøger om emnet. Carl Schwenn var fortrinsvis landskabsmaler. Han søgte især sine motiver i egnene omkring T ibirke og T isvilde, hvor udsyn over marker mod en høj horisont, spredte træbevoksninger, skovstier og landsbyens vejsving var udgangspunkt for en stor del af hans billeder. T idlige maleriers detaljerede formsprog ændredes i 1930rne, hvor indtryk fra impressionismen satte spor i malemåden. T abita Schwenn indledte sin kunstneriske løbebane som sølv- og guldsmed med smykker, udført i en særpræget kombination af guld, farvede sten og perler. I 1935 begyndte hun at male, bl.a. blomster, opstillinger og landskaber i et flademaleri med stram komposition, lineær stil med faste former og et raffineret farvevalg. Humoristiske undertoner findes i flere af hendes billeder med dyr, bl.a. Hunde i vinduet, og når skaktern i Kageform og franskbrød overraskende danner baggrund i fortolkningen af et trivielt hverdagsmotiv. Frigjorthed i motivopfattelsen, humor, stærke farver og umodulerede farveflader giver hendes malerier en modernitet, der vidner om inspiration fra moderne fransk kunst. T abita og Carl Schwenn har nær kontakt til en række af egnens kunstnere. Dette er nævnt i Vejby-T ibirke Selskabets årbog 1986.

Tabita og Carl Schwenns hus i Tisvilde Lunde

Tågerup Mølle 53x73 cm.

Landskab, Sandagergård 1965 – olie på lærred – 49x67 cm. Husmand Peter Carlsen 104x85 cm.

Tabita Schwenn  
Tabita Schwenn  
Advertisement