Page 1

Ove Kunert Maler (1893-1975)

Ove Kunert blev født 11.5.1893 og døde 29.7.1975. Han var søn af Helga og manufakturhandler Ernst Kunert, og voksede op på Nørrebro i København. Ove Kunert blev den 7.7.1918 gift med Anna Larsen, som døde 14.5.1983. Kunert flyttede til T isvilde i 1916 og købte Trongården i 1918. Kunert kom som malersvend på Kunstakademiet, hvor særlig Julius Paulsen og Holger Grønvold fik betydning for ham. Han valgte naturalismen som sin udtryksform. Wilhelm Scharff, der var hans soldaterkammerat gennem 3 år, blev hans gode ven ligesom Hugo Liisberg og Victor Haagen-Müller. Den storladne natur og motivernes rigdom omkring T ibirke og T isvilde blev en livslang inspiration. Kunert har både malet skoven, f.eks. lyset mellem granerne, det åbne landskab og stranden. Hans billeder er altid veldisponerede, i en behersket farveskala i ret store flader uden at tangere noget abstrakt. En lang tid levede han af at male børneportrætter på bestilling. Vejby-T ibirke Selskabet har flere af hans dejlige bille der fra skoven. Læs mere om Ove Kunert og se flere billeder i artikler i årbøgerne for 1983, 1996 og 2000.

Ove Kunerts Trongården, Tisvilde

Skovvej i stærk sollys - olie, 80x100 cm.

Lys skovvej - olie, 85x105 cm.

21


Ove Kunert (fortsat)

Skovvej i hegnet ..112x135cm.

Mark med høstakke.. 56x70 cm.

Skovvej ved Nordhus..65x80 cm.

Vinterlandskab..81x100 cm.

Vedels hus (akvarel) ..65x80 cm. SelvportrĂŚt..67x57 cm.

22

Ove Kunert  
Ove Kunert  
Advertisement