Page 1

Kaj Walthe r Maler (1916-2001)

Kaj Walther Mortensen, blev født 22.4.1916 i Odense og døde 19.3.2001. Han blev 26.10.1938 gift med Estrid Milthra Julie, født Kjær, hun var født 9.6.1909 og døde 17.2.1978 i Tisvilde. Kaj Walthers kunst er naturalistisk og helt overvejende skabt i forbindelse med og inspireret af de mange rejser. Som opvokset på et børnehjem har hans start i livet og i kunsten ikke været helt nem, og han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men i 1943-44 privatundervisning af William Scharff, hvis indflydelse på Kaj Walthers kunst kunne spores i de tidlige år. I 1957 fik han arbejde ved byggeri i Østgrønland, og en gammel drøm gik i opfyldelse. Især dette øde og i lange tider mørke land fik betydning for hans kunst, som ofte blev skabt på ture med Marinens kystinspektionsskibe. Kaj Walthers fascination af den voldsomme natur ses i oliemalerier og især akvareller, og de mange topografisk nøjagtige tuschtegninger har stor værdi som dokumentation af bl.a. det forsvundne fangersamfunds boligforhold.

Kaj Walthers hus i Tibirke

Landskab med gårde 70x100 cm.

Kaj Walther har tegnet omslaget til Vejby-T ibirke Selskabets årbog 2000. Og i årbogen findes et spændende interview, hvor Kaj Walther fortæller om sit liv. Herunder om sin omgang med andre kunstnere på egnen, bl.a. William Scharff, Victor Haagen-Müller, Kai Sass, Ove Kunert, Jørgen Nash, Scherfig, Gelsted, Seedorf og Johannes V. Jensen samt om et møde med Poul Reumert. I Årbog 2001 viser Kaj Walther sine fine evner som skribent i artiklen ”Endnu i nat” Om soiréballer og cykelture gennem sommernattens trylleri. Denne artikel skrev Kaj Walther i marts 2001 på Trongården, hvor han trods sin alvorlige sygdomssvækkelse på alle fronter var produktiv til det sidste. Han døde i samme måned få uger før, han ville være fyldt 85 år. I årbog 2004 fortæller Marlene Schwartz i et interview om sin barndom i T isvilde Lunde, at hun husker Kaj Walther som en vanvittig flot mand. Hold da op, hvor var han flot. Pigerne vimsede omkring ham, når han passede sit job som livredder på stranden. Men han var utilnærmelig for de unge piger.

Landskab med gårde 40x60cm.

Vinterlandskab ved Tibirke Kirke 43x53 cm

Kaj Walther  
Kaj Walther  
Advertisement