__MAIN_TEXT__

Page 1


TISVILDEMALERE, DERES KUNST OG DERES BOLIGER  Tibirke Bakker Herman Vedel, Grethe Fristrup, og Kai Sass.

 Tibirke Lunde Vibeke Alfeldt, Lars Åkirke, Mogens Valeur, Julius Paulsen, Hugo Liisberg, Victor Haagen-Müller og William Scharff.

 Tisvilde Lunde Carl Schwenn.

 Tibirke Kaj Walther.

 Tisvilde Leif Ewens, Ove Kunert, Ebba Holm, og Arnold Krogh.

 Vejby Strand Ejler Bille.

 Mønge Viggo Bentzon og Mogens Vantore.

 Sommergæster Viggo Johansen, Viggo Pedersen, Hans Dall, Hans Nikolaj Hansen og Ludvig Chr. Møgelgaard.


Herman Vedel Maler (1875-1948)

Herman Vedel blev uddannet på Kunstakademiet og var elev af bl.a. Zahrtmann. Vedel var en virtuos og meget benyttet portrætmaler, hvis portrætter viser psykologisk indleven i modellens væsen; havde især blik for alderens indflydelse på modellens fysiognomi. Portrætterede talrige danskere, kendt fra kunst og videnskab. Vedel har portrætteret mange af egnens faste gæster, bl.a. kunsthistorikeren Peter Hertz og hustru, komponisten Victor Bendix, arkitekt Mogens Clemmesen, digteren Johannes V. Jensen og familien Pers. Samtidig malede han landskabsbilleder fra Tisvilde-egnen. Herman Vedel boede i Tibirke Bakker i dette herlige hus.

Portræt af komponisten Victor Bendixen olie, 106x80 cm.

4


Grethe Fristrup Maler (1913-1995)

Grethe Fristrup boede på Frejagården, Bækkebrovej 37. Hun fik sin uddannelse på Tegne- og Industriudstillingen for Kvinder og i 1936-37 på et privat akademi i München. Hendes indsats som maler er tæt knyttet til T isvilde. Hun var inspireret af naturen og fandt de nære motiver i mark og skov og havde en forkærlighed for blomster. Hendes foretrukne teknik var akvarellen.

Grethe Fristrups hus på Bækkebrovej i Tibirke Bakker.

Johs. V. Jensens hus – 60 x 70 cm.

Tibirke Mose – 46 x 71 cm.

5


Kai Sass Maler (1898-1957)

Kai Louis Sass blev født 1.10.1898 i København og døde 17.8.1957 i Hillerød. Hans forældre var Skibsmægler, reder Carl Christian Wilhelm Sass og Harriet Mary, født Helland. Kai Sa ss var siden 13.4.1934 gift med museumsinspektør., professor. Else, født: Brasen, der døde 16.12.1987. Kai Sass blev Student i 1918, cand.phil. i 1919. Han kom i snedkerlære 1922-24 og blev svend i 1924. Sin kunstuddannelse fik han som elev af Gromaire, Paris 1935-36. Kai Sa ss udførte raderinger, linoleumssnit, akvareller, tegninger og oliemalerier, længe før han begyndte at gå til croquistegning i Paris. Det var navnlig landskaber fra Nordsjælland, han gengav, dels de lukkede haverum, dels vide udsyn over marker og bakker. Kendetegnende for ham er den lyriske tone og lette penselføring eller streg. Farveholdningen er stilfærdig, ofte holdt inden for en enkelt farve, hyppigt gult eller grønt, med alle de nuancer, de hver især indeholder. Lyset, samt de atmosfæriske forhold, spiller en afgørende rolle. Mange af motiverne fandt Kai Sass. desuden på rejserne i udlandet, hvis landskaber og byer han gengav i akvareller og oliekridttegninger. I Vejby-T ibirke Selskabets årbog 1985 har Else Sass skrevet om den gamle skole i T ibirke Bakker og om kunstnervennerne.

Studie af træer.. 85x65 cm

Tibirke Gamle Skole i Tibirke Bakker har været beboet af Hans Scherfig, Else og Kai Sass samt Judith Fischer-Hansen

6


Vibeke Alfelt Maler og grafiker (1934-1999)

Vibeke Alfelt Åkirke var datter af maleren Carl-Henning Pedersen og maleren Else Kirsten Tove Alfelt. Vibeke Alfelt fik allerede som 14-årig sin debut som kunstner, da hun sammen med sin far deltog i Cobra-gruppens udsmykning af Bregnerødhytten. Hendes tidlige billeder havde landskabet og dyrene som motiv. Senere kom hesten til at indtage den altdominerende rolle i hendes kunst. Hesten er det formmæssige middel, der befordrer den poesi og farveglæde, som kendetegner hendes kunst. Vibeke Alfelt blev i 1952 gift med maleren Lars Gunner Åkirke. Parret havde deres kunstnerbolig på Åkirkesvej 1 i T ibirke Lunde. Vibeke Alfelt og Lars Åkirkes kunstnerbolig på Åkirkes vej 1 i Tibirke Lunde.

Heste 1984- olie på papir - 32x23 cm. - indrammet i glas. Anvendt til plakat for Jubilæumsudstillingen 2006 og forsiden af dette katalog.

Heste 1976 – olie påpapir – 59x42 cm.

7


Lars Åkirke Maler og grafiker (1926-2004)

Lars Åkirke født 20.3.1926 i Gørlev er søn af konditorsvend, senere bager Lars Thorvald Larsen og Agnes Bertine Larsen. Lars Åkirke døde i 2004. Lars Åkirke blev i 1952 gift med Vibeke Alfelt. Parret havde deres kunstnerbolig på Åkirkesvej 1 i T ibirke Lunde. Lars Åkirke blev uddannet på Kunstakademiet i København 1946-51 af bl.a. Vilhelm Lundstrøm og William Scharff. Lars Åkirke arbejdede som ung med det naturalistiske landskabsmaleri. Inspireret af Cobra og Carl-Henning Pedersen blev hans motiver i slutningen af 1950erne mere abstrakte, men omrids af marker, bakker og træer kunne stadig skelnes. Herefter udviklede han sin abstraktekspressionistiske billedstil og fordybede sig i yndlingsmotiverne sole, regnsøjler og skyer. Han dyrkede bevidst det livsbekræftende, dels i motiverne, dels i de stærke farver. I midten af 1960erne blev hans billedsprog mere fabulerende, organismer spaltede sig som celler i et forunderligt univers, hvis drama og mystik kommer til udtryk i titlerne, Kosmisk solverden, Stormens verden osv. Solen har været et tilbagevendende tema i hans værker, den runde skive fylder billederne, og ordet sol dukker op i flere titler. Siden 1980erne har han været optaget af bl.a. det truede organiske liv. I Vejby-T ibirke Selskabets årbog 2005 har Viggo Bentzon skrevet om kunstnerparret Vips og Lars.

Lars Åkirke har tegnet omslaget til VejbyTibirke Selskabets årbog 1986.

Torso i Groende Rosa Lys, Olie på lærred, 55 x 55 cm. – 1984

Endnu et par billeder af Vibeke Alfelt og Lars Åkirkes kunstnerbolig.


Mogens Valeur Maler (1927-2000)

Mogens Valeur er født 20.5.1927 i Rødvig og døde i 2000. Han tog navneskift fra Valeur-Roepstorff 10.11.1966. Forældre: Fuldmægtig Anti Dahl og kontorist Ellen V. (senere navneskift til Roepstorff-Valeur). Mogens Valeur var elev af P. Rostrup Bøyesen 1946-48 og blev uddannet på Kunstakademiet i København, malerskolen. (V. Lundstrøm, W. Scharff og O. Rude) samt grafisk skole 1948-58. Mogens Valeur har fundet mange af sine motiver på hyppige og ofte langvarige rejser i udlandet, mens han i Danmark især har interesseret sig for egnen omkring T isvilde og T ibirke samt Thy. Han maler fortrinsvis opstillinger, figurbilleder, skovbilleder og landskaber. Med sine stærke, rene farver i grønt, rødt, blåt og gult, stod han især i de unge år Bornholmerskolen nær og havde Karl Isakson og Edv. Weie som forbilleder. Motiverne er ofte stemningsmættede og gengives i en forenklet, om end genkendelig, form. Billedet bygges op af brede, lysende farveflader, som påføres med skitseagtige penselstrøg. Siden 1950´erne var han optaget af T isvildes motiver og har i stort anlagte værker skildret egnens natur. Hans værker tangerer det abstrakte, men er dog genkendelige, og farven spiller altid en afgørende rolle.

Badehuse,Tisvildeleje 67x97 cm.

Mogens Valeurs hus i Tibirke


Julius Paulsen Maler (1860-1940)

Julius Paulsen blev født 22.10.1860 i Odense og døde 17.2.1940 i København. Hans forældre var Købmand Knud Christian Paulsen og Betzy Christiane, født Petersen. Han blev gift 2.5.1900 med Esther, født Lange. Hun var født 17.7.1878 og døde 22.7.1923 i T ibirke Lunde. Hun var datter af læge, senere professor Carl Georg Lange og Marie (født Aagaard). Julius Paulsen kom i malerlære hos malermester N.M. Aagaard, Odense, og blev svend i 1879. Han fik sin kunstneruddannelse på Kunstakademiet i København 1879-82. Julius Paulsen vandt tidligt kritikernes bevågenhed, og den mindskedes ikke med årene. Fra første færd erkendtes hans tekniske dygtighed, der udvikledes til mesterskab inden for portræt, figurmaleri og landskab, tre genrer der ses ligeværdigt i hele hans kunstnerkarriere. I 1886 anmeldte Karl Madsen billedet Nymfe og påpegede, at hans inspirationskilder må være dels barokken, især Rembrandt, dels fransk salonmaleri. Den officielle franske kunst virkede overvældende på kunstnerne sidst i 1800tallet, især imponerede den indimellem utrolige tekniske dygtighed. Salonkunstens motivverden ses med det i samtiden meget omtalte Modellerne venter, 1886, med tre halvpåklædte piger, og i Adam og Eva fra 1887. Motiverne henviser nok til mytologi og religion, men er samtidig påfaldende nærværende i deres nøgenhed, næsten udfordrende. Det kan være afledt af fransk salonkunsts indimellem lummert erotiske billeder, men hans fortolkninger af kvindekroppen spiller ikke bevidst på disse strenge, de har en elementær sanselighed. Kvindeskildringerne fortsætter hele hans liv og har også andre aspekter end modelstudiet. Hans hustru og børnene blev ofte portrætteret, intime og kærlige scener med stor udstråling. T il figurbillederne hører gruppeportrætter af kunstnere eller scener fra privat eller offentligt samvær. Her må især fremhæves Efter frokosten, 1903, Komitéen for opførelsen af Ny Carlsberg Glyptotek, 1905, Aftenselskab i kunstnerens hjem, 1915, og Et møde i ministeriet Zahle, 1916-17. Disse værker er miljøskildringer, der afspejler, hvorledes den intellektuelle, økonomiske og politiske magt i Danmark kommunikerede og samarbejdede. Julius Paulsen fortsatte i et vist omfang det romantiske figurmaleri, han parafraserede endog Carl Bloch og trak trådene videre ligesom P.S. Krøyer, Kr. Zahrtmann og V. Hammershøi. Selv om den franske påvirkning er tydelig, og der også er mindelser om germansk figurmaleri, er hans stilistiske tilhørsforhold udpræget nordisk. Det gælder både valg af temaer, rum- og farveholdning og det præg af stemning, der i perioden er så karakteristisk for skandinavisk kunst. Den mere naturalistiske gren af figurmaleriet, som ses hos Skagensmalerne, har også paralleller hos Julius Paulsen. Her er ligheden med en række af Viggo Johansens værker påfaldende. Portrætterne er næsten altid meget præcise både i opstilling og karakteristik og har stor udstråling. Han har arbejdet med alle typer, profilportrættet, f.eks. J.D. Herholdt, med antydning af renæssance, det mageløse frontale dobbeltportræt af Ottilia og Carl Jacobsen, eller violinistinden Karen Bramsen, 1900, der ses i trekvart profil.

Julius Paulsens hus i Tibirke Bakker.

Landskaberne er fra de tidligste til de sene gennemtrængt af stemning. Landskabet fra Ry, 1886, har mindelser om fransk klassisk landskabsmaleri. Omkring 1900 får de med Karl Madsens ord en dybde, som han betegner som stærkt klingende stemninger. Men først og fremmest er det nordiske lys så brillant fanget. Karakteristisk for P. var hans åbenhed over for nyere strømninger. Den ses især i hans teknik og farve. Motiver og rum holdtes stabile inden for de givne genrer, men hans teknik gjorde ind imellem fladerne næsten abstrakte i formen, f.eks. Aftenmåltid, 1919, eller det sene Landskab fra T isvilde, 1933. Denne fordomsfrihed kom hans akademielever til gode, og hans tekniske præcision synes at have sat spor i visse dele af H. Giersings produktion og hos Aksel Jørgensen og hans elevkreds. Julius Paulsen er på en gang tradition og fornyelse. Hele udviklingen fra senromantik eller senguldalder frem til modernisme kan spores i hans oeuvre, der bragte ham anerkendelse fra de tidligste til de seneste værker. Julius Paulsen var et af samlingspunkterne i kunstnerkolonien i T ibirke Bakker. Han er omtalt i artikler i Vejby T ibirke Selskabets årbøger fra 1981, 1985, 1986 og 1987.


Julius Paulsen(fortsat)

Skovbryn ved Vedels gård - olie på lærred - 64x64 cm.

Eksteriør fra en gård – olie på lærred - 52x65 cm.


Hugo Liisberg Billedhugger (1896-1958)

Carl Hugo Liisberg blev født 23.7.1896 i København og døde 12.4.1958 i Hillerød. Hans far var billedhuggeren og porcelainsmaleren Carl Frederik Liisberg. Hugo Liisberg blev gift 7.6.1927 med Inger Paulsen, datter af maleren Julius Paulsen. Hugo Liisberg arbejdede som billedhugger fortrinsvis med dyreskulpturen. Sansen for denne specielle type havde han fra sin far, der arbejdede for Den kgl. Porcelainsfabrik, hvor han selv var i lære 1913-15. T idligt begyndte han selv at modellere, bl.a. i Zoologisk have, og i sin barndom modtog han mange og stærke naturindtryk ved besøgene i sin mors fædreland Sverige. Siden bosatte han sig i T ibirke Lunde, hvor han kom med i kunstnerkolonien med blandt andre Julius Paulsen, William Scharff, Maria og Victor Haagen-Müller, Carl Jensen, Ove Kunert samt søstrene Ulla og Ebba Holm. Han kom desuden et kort stykke tid i forbindelse med Kai Nielsen, med kunstnere fra Grønningen og med Fynboerne. I Paris i 1920 besøgte han Bourdelles skole, samtidig med at han studerede på museerne her og senere i Italien. På trods af de mange indtryk forskellige steder fra, udviklede han et helt personligt skulpturudtryk, som forener en stærk og realistisk, naturalistisk form med et intensivt, ofte dramatisk bevægelsesmønster, som tilsammen demonstrerer en stor plastisk, skulpturel fantasi. Han mestrede ikke kun en stor form som eksempelvis Ørnebrønden i Silkeborg, men også det lille format, som kom til udtryk i de glaserede stentøjsarbejder, han havde fremstillet siden 1930 i samarbejde med Nathalie Krebs. Vejby-T ibirke Selskabet ejer kunstværket "Kat fanger vanddråber", der i nogle år har været udlånt til og ophængt i indgangspartier på plejehjemmet T rongården. Der arbejdes med tanker om måske at få placeret værket permanent i T isvildeleje. Hugo Liisberg er omtalt i Vejby-T ibirke Selskabets årbøger for 1981, 1985, 1986 og 1996.

Skulpturen Kat fanger vanddråbe ( bronze ).

Hugo Liisbergs hus og atelier i Tibirke Lunde

12


Victor Haagen-Müller Maler (1894-1959)

Christian Victor Kragballe HaagenMüller blev født 1.11.1894 i Albæk, Vendsyssel og døde 24.10.1959 i T isvildeleje og begravet på T ibirke Kirkegård. Hans forældre var Sognepræst i Vejby, senere provst Victor Emanuel Lauritz Haagen-Müller og Elisa Caroline Andreasen. Victor blev gift 8.10.1926 i Vejby med maleren Arnoldine Henriette Maria Skibsted, født 30.4.1901 på Frederiksberg, datter af kontorchef Henrik Valdemar Skibsted og Karen Boisen. Maria døde 1.8.1996 og er ligeledes begravet på T ibirke Kirkegård. Victor Haagen-Müller forbinder man umiddelbart med stemningsfulde landskaber fra egnen omkring Arresøen i Nordsjælland. I 1908 flyttede han med familien til T ibirke, hvor faderen fik et kald som sognepræst, og derfor blev det især det nordsjællandske landskab med dets blidere, men alligevel storslåede natur, der kom til at præge hans kunst. Med en følsom, næsten skitseagtig penselføring og en nedstemt palet indfangede han de mange nuancer i T isvilde-egnens natur med dens åbne udsigter og frodige bakkedrag, ind imellem befolket med enkelte mennesker eller et par græssende dyr. Selvom Sjælland dominerer hans kunst, har han også malet andre steder i Danmark, bl.a. på Skagen. I 1934 rejste han første gang til Anholt, og i de følgende år vendte han tilbage hver sommer for at male i den gådefulde sandørken. I sin opfattelse af naturen var han romantikeren, der stræbte efter at udtrykke enheden mellem alt levende. Det var en trang, der især kom klart til udtryk i flere af hans udsmykningsopgaver, der tilstræber en syntese af natur, mennesker og dyr. Af samme grund er han ofte blevet sammenlignet med ungdomsvennen William Scharff. Det var dog ikke kun naturen, der tiltrak ham. Han malede også mange portrætter, præget af psykologisk indlevelsesevne. Desuden malede Victor mange blomsterbilleder, og de tog til i antal i de senere år, hvor sygdom tvang ham til at arbejde med små formater. I blomsterbillederne var det fordybelsen i opstillingens lilleverden af farve og lys, der gav ham mulighed for at udtrykke sin naturpoetiske begavelse. Vejby-T ibirke Selskabet ejer 83 malerier af Victor Haagen-Müller. Der er på de næste sider vist et udpluk af samlingen.

M Maria og Victor Haagen-Müller havde i Kjædemosehus op til Tisvilde Hegn et vidunderligt udgangspunkt for deres kunstneriske virke. Kunstnerhjemmet var samlingssted for en lang række af egnens kunstnere.

Haagen-Müllers atelier ved Kjædemosehus

13


Victor Haagen-Müller (fortsat) Maria og Victor Haagen Müller, deres kunst og livet i Kjædemosehuset er beskrevet i en række artikler i VejbyT ibirke Selskabets årbøger bl.a. årbøgerne for 1967-68, 1977-78, 1981, 1986, 1987, 1991, 1994, 1996, 1998 og 2000.

Kvinde og pige - 120x99 cm.

Kvinde i skov - olie, 120x90 cm.

Landskab mod skov - 80x100 cm.

Lysning i granskov - olie, 120x99 cm.

Landskab mod Arresø - olie, 80x100 cm.

14


William Scharff Maler (1886-1959)

Niels William Scharff er født 30.10.1886 i København og døde 20.9.1959 og begravet på T ibirke Kirkegård. Han var søn af Anna Margrethe og bager Johannes Scharff. Han blev 12.12.1914 gift med pianist Ingeborg, født Ussing, der var født 6.2.1889 og døde 27.5.1981. William Scharffs opvækst hos bedsteforældrene i et traditionsrigt bondemiljø iT isvilde fik stor betydning for hans motivverden. Efter at være blevet malersvend søgte Scharff forgæves optagelse på Kunstakademiet, men kom i stedet ind på Kunstnernes Studieskole hos bl.a. Kr. Zahrtmann og Johan Rohde. Senere supplerede han sin uddannelse i Paris. Scharff var professor ved Kunstakademiet i København 1951-57. Han skabte en række kompositioner med legendariske emner, hvori et lyrisk-mystisk element er fremtrædende. Hans farver er pastelagtige, og kompositionen er præget af figurernes frontalstilling, fremhævet ved hjælp af kubistisk islæt.

William Scharffs kunstnerbolig "Spånekrogen " på Tisvilde Lundevej.

Legende IV, Mosekonen brygger (forstudie), 1927.

William Scharff malede blandt andet fra 1911 til 1929 en række Legende-billeder, der udgør en syntese af T isvildes folkeliv, tro og natur. Legende VI, også kaldet Mosekonen brygger, 1. version 1926 indgår i Vejby-T ibirke selskabet malerisamling. Her har Scharff i en symfoni af farve skildret den lyse nordiske sommernat i en vældig figurkomposition. Den endelige version fra 1929 findes på Statens Museum for Kunst. 16


William Scharff (fortsat)

Liggende dreng, Olie på finer, 63x77cm.

Moster Hanne, 193x101 cm.

Dette billede blev anvendt på forsiden af Årbog 2001.

Portræt af Knud Aage Riisager (privateje)

17


Tabita og Carl Schwe nn Maler (1888-1973)

Carl Joseph Schwenn blev født 7.1.1888 i Århus og døde 3.4.1973 i København og begravet på T ibirke Kirkegård. Hans forældre var Ida og Overretssagfører Peter Rodulf Heinrich T heodor Scwenn. Carl Schwenn blev gift 24.3.1915 med sølvsmed T abita, født Nielsen. Hun blev født 2.6.1887 i Bårse og døde 21.7.1965. Hun var datter af Lydia og sognepræst Søren Nielsen. Carl Schwenn blev student i 1907 og studerede på Kunstakademiet i København 1908-12 og boede derefter nogle år i Frankrig. Han underviste i mange år på Kunstakademiet i perspektivkonstruktion og udgav lærebøger om emnet. Carl Schwenn var fortrinsvis landskabsmaler. Han søgte især sine motiver i egnene omkring T ibirke og T isvilde, hvor udsyn over marker mod en høj horisont, spredte træbevoksninger, skovstier og landsbyens vejsving var udgangspunkt for en stor del af hans billeder. T idlige maleriers detaljerede formsprog ændredes i 1930rne, hvor indtryk fra impressionismen satte spor i malemåden. T abita Schwenn indledte sin kunstneriske løbebane som sølv- og guldsmed med smykker, udført i en særpræget kombination af guld, farvede sten og perler. I 1935 begyndte hun at male, bl.a. blomster, opstillinger og landskaber i et flademaleri med stram komposition, lineær stil med faste former og et raffineret farvevalg. Humoristiske undertoner findes i flere af hendes billeder med dyr, bl.a. Hunde i vinduet, og når skaktern i Kageform og franskbrød overraskende danner baggrund i fortolkningen af et trivielt hverdagsmotiv. Frigjorthed i motivopfattelsen, humor, stærke farver og umodulerede farveflader giver hendes malerier en modernitet, der vidner om inspiration fra moderne fransk kunst. T abita og Carl Schwenn har nær kontakt til en række af egnens kunstnere. Dette er nævnt i Vejby-T ibirke Selskabets årbog 1986.

Tabita og Carl Schwenns hus i Tisvilde Lunde

Tågerup Mølle 53x73 cm.

Landskab, Sandagergård 1965 – olie på lærred – 49x67 cm. Husmand Peter Carlsen 104x85 cm.


Kaj Walthe r Maler (1916-2001)

Kaj Walther Mortensen, blev født 22.4.1916 i Odense og døde 19.3.2001. Han blev 26.10.1938 gift med Estrid Milthra Julie, født Kjær, hun var født 9.6.1909 og døde 17.2.1978 i Tisvilde. Kaj Walthers kunst er naturalistisk og helt overvejende skabt i forbindelse med og inspireret af de mange rejser. Som opvokset på et børnehjem har hans start i livet og i kunsten ikke været helt nem, og han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men i 1943-44 privatundervisning af William Scharff, hvis indflydelse på Kaj Walthers kunst kunne spores i de tidlige år. I 1957 fik han arbejde ved byggeri i Østgrønland, og en gammel drøm gik i opfyldelse. Især dette øde og i lange tider mørke land fik betydning for hans kunst, som ofte blev skabt på ture med Marinens kystinspektionsskibe. Kaj Walthers fascination af den voldsomme natur ses i oliemalerier og især akvareller, og de mange topografisk nøjagtige tuschtegninger har stor værdi som dokumentation af bl.a. det forsvundne fangersamfunds boligforhold.

Kaj Walthers hus i Tibirke

Landskab med gårde 70x100 cm.

Kaj Walther har tegnet omslaget til Vejby-T ibirke Selskabets årbog 2000. Og i årbogen findes et spændende interview, hvor Kaj Walther fortæller om sit liv. Herunder om sin omgang med andre kunstnere på egnen, bl.a. William Scharff, Victor Haagen-Müller, Kai Sass, Ove Kunert, Jørgen Nash, Scherfig, Gelsted, Seedorf og Johannes V. Jensen samt om et møde med Poul Reumert. I Årbog 2001 viser Kaj Walther sine fine evner som skribent i artiklen ”Endnu i nat” Om soiréballer og cykelture gennem sommernattens trylleri. Denne artikel skrev Kaj Walther i marts 2001 på Trongården, hvor han trods sin alvorlige sygdomssvækkelse på alle fronter var produktiv til det sidste. Han døde i samme måned få uger før, han ville være fyldt 85 år. I årbog 2004 fortæller Marlene Schwartz i et interview om sin barndom i T isvilde Lunde, at hun husker Kaj Walther som en vanvittig flot mand. Hold da op, hvor var han flot. Pigerne vimsede omkring ham, når han passede sit job som livredder på stranden. Men han var utilnærmelig for de unge piger.

Landskab med gårde 40x60cm.

Vinterlandskab ved Tibirke Kirke 43x53 cm


Leif Ewe ns Maler (1914-)

Leif Ewens blev født 14.2.1914 i København. Hans forældre var Arkivar Johannes Ewens og Jutta (født: Bruun). Han blev 28.10.1945 gift med seminarielærer Kirsten Huper Olsen, født 19.5.1920 i Købehavn, datter af møbelfabrikant Ernst Olsen og Wilhelmine Huper. Leif Ewens blev som flere andre T isvildemalere uddannet af Aksel Jørgensen på Kunstakademiet i København 1933-38. Han viste jævnligt sine arbejder på Kunstnernes Efterårsudstilling, hvor han debuterede i 1935. Leif Ewens' maleri har dybe rødder i dansk naturalisme. Han arbejder i en bred, forenklet naturalistisk udtryksform med en fyldig karakteristik af det sete. Siden har han, under indtryk af rejser til Frankrig og Marokko, arbejdet sig frem til en lysere farveholdning. Frigørelsen fra den naturalistiske palet har fulgtes med en opbrydning af den traditionelle billeddannelse og en udvikling af et formsprog, beslægtet med William Scharffs kubisme. Leif Ewens’ motivverden er hovedsageligt naturen i skiftende belysninger. Det er især landskaber, der har interesseret ham, på Christiansø og Bornholm samt T isvildeegnen. Blandt hans mest kendte værker er således: Hegnet i T isvilde (udstillet 1940) og Gudhjem havn (udstillet 1944). Siden 1976 har han arbejdet i området omkring Børglum Kloster i Vendsyssel.

Fogedgaarden i Tisvilde By 1954 – akvarel - 56x69 cm.

Leif Ewens’ hus i Tisvilde

20


Ove Kunert Maler (1893-1975)

Ove Kunert blev født 11.5.1893 og døde 29.7.1975. Han var søn af Helga og manufakturhandler Ernst Kunert, og voksede op på Nørrebro i København. Ove Kunert blev den 7.7.1918 gift med Anna Larsen, som døde 14.5.1983. Kunert flyttede til T isvilde i 1916 og købte Trongården i 1918. Kunert kom som malersvend på Kunstakademiet, hvor særlig Julius Paulsen og Holger Grønvold fik betydning for ham. Han valgte naturalismen som sin udtryksform. Wilhelm Scharff, der var hans soldaterkammerat gennem 3 år, blev hans gode ven ligesom Hugo Liisberg og Victor Haagen-Müller. Den storladne natur og motivernes rigdom omkring T ibirke og T isvilde blev en livslang inspiration. Kunert har både malet skoven, f.eks. lyset mellem granerne, det åbne landskab og stranden. Hans billeder er altid veldisponerede, i en behersket farveskala i ret store flader uden at tangere noget abstrakt. En lang tid levede han af at male børneportrætter på bestilling. Vejby-T ibirke Selskabet har flere af hans dejlige bille der fra skoven. Læs mere om Ove Kunert og se flere billeder i artikler i årbøgerne for 1983, 1996 og 2000.

Ove Kunerts Trongården, Tisvilde

Skovvej i stærk sollys - olie, 80x100 cm.

Lys skovvej - olie, 85x105 cm.

21


Ove Kunert (fortsat)

Skovvej i hegnet ..112x135cm.

Mark med høstakke.. 56x70 cm.

Skovvej ved Nordhus..65x80 cm.

Vinterlandskab..81x100 cm.

Vedels hus (akvarel) ..65x80 cm. SelvportrĂŚt..67x57 cm.

22


Ebba Holm Maler og grafiker (1889-1967)

Ebba Holms tidlige arbejder, fortrinsvis oliemalerier, omfatter velkomponerede portrætter, figurbilleder, interiører, blomsterbilleder, bibelske motiver og landskaber. Senere gik hun over til at male teknisk sikre akvareller inden for samme motivkreds. Det blev dog især som grafiker, at Ebba Holm gjorde sig gældende. Blandt hovedværkerne er hendes enkle, monumentale Danteillustrationer, der også værdsattes i Italien. Hendes udgangspunkt var den danske maletradition, men nysgerrighed, forenet med skønheds- og formsans, førte til opgaver i andre medier såsom den dekorative kunst, hvor hendes arbejder er præget af en sikker fornemmelse for form og funktion. Ebba Holm er begravet på T ibirke Kirkegård.

Blandt Ebba Holms hovedværker er 100 linoleumssnit til "Dante Alighieris guddommelige komedie", som findes i Vejby-Tibirke Selskabets bogsamling.

EbbaHolms kunstnerbolig Ved Gærdet i Tisvilde

Havneparti med pramdrager linoleumssnit 28x32 cm.

Både og badehuse - linoleumssnit 30x27 cm

Naura Monte 1918 - 59x65 cm. .

23


Ebba Holm (fortsat)

Fogedgaard - akvarel 30x37 cm.

Interiør med kamin - 77x58,5 cm.

StrĂĽhytte, Hegnsvej 32 - 30x25 cm. Oldtidsvejen - akvarel.

Landskab mod Vejby - 40x65 cm

24


Arnold Krogh Maler (1887-1961)

Professor Arnold Krogh var uddannet arkitekt og maler og var i mange år kunstnerisk leder af den Kgl. Porcelainsfabrik. Han havde forinden været på studierejser i Italien og i fire år været beskæftiget med restaureringsarbejder på Frederiksborg Slot. I lighed med de gamle italienske kunstnere, for hvem ingen retning inden for kunsten var fremmed, begyndte han at dekorere porcelain med en instinktiv følelse af, at der her lå et arbejde af stor kunstnerisk værdi. Læs mere om Arnold Krogh i Selskabets årbog 1988. Arnold Krogh boede i dette dejlige hus Ved Gærdet i T isvilde, hvor han fandt inspiration til sit kunstneriske arbejde.

Arnold Kroghs hus Ved Gærdet, Tisvilde

Radering "Fra mit vindue" - December 1918 - Forside illustration til Vejby-Tibirke Selskabets Årbog 1988.

Fiskerbåde ved molen i Tisvildeleje, Oliepå lærred, 84x47 cm.

25


Ejle r Bille Maler og billedhugger (1910-2004)

Ejler Kristian Torbensen Bille blev født 6.3.1910 i Odder og døde 1.5.2004. Han var søn af Anna Kirstien Lisabild og: Redaktør T orben Holger Bille. Han blev gift 1.6.1944 i Esbjerg med maleren og forfatteren Else Agnete Therkildsen. Hun var født 10.5.1900 i Lille Darum og døde 28.12.1993. Hun var datter af Anne Cathrine og gårdejer Søren Nielsen Therkildsen. Ejler Bille var Student fra Birkerød Statsskole 1930 og

produktion har Bille tillige virket som forfatter, digter og engageret kunstdebattør. Hertil kommer en stor rejseaktivitet der gennem de senere år har haft Bali som mål. Sammen med sin kone, maleren Agnete Therkildsen, har han således ved gentagne besøg kunnet skabe en samling af balinesisk kunst, som i dag findes på Holstebro Kunstmuseum.

fik sin kunstuddannelse på Kunsthåndværkerskolen 1930-31; elev af Bizzie Høyer 1932; Kunstakademiet, billedhuggerskolen 1932-33. Ejler Bille stiftede i 1933 sammen med Vilhelm BjerkePetersen og Richard Mortensen kunstnersammenslutningen linien. Året efter manifesterede gruppen sig med en udstilling og et tidsskrift. Inspirationskilderne var de nye strømninger ude i Europa: Bauhaus som centrum for den abstrakte kunsts udvikling i T yskland og Paris som hjemsted for kubisme, abstrakt kunst og surrealisme. Udgangspunktet for de forskellige former for nyorientering spændte fra musikken, negerskulpturen, børnetegninger til psykoanalysen. Bille debuterede som billedhugger i 1931. De tidlige abstrakte skulpturer Mår, Spadserende form og Lurende fugl har klart naturbundne træk. Senere blev naturinspirationen mindre synlig, men den er altid til stede i Billes værk, også når det gælder maleriet, som han sideløbende arbejdede med, og som siden blev hans foretrukne medie. Efter igennem 1930rne at have afprøvet forskellige abstrakte udtryk udviklede han i løbet af 1940rne sin egen karakteristiske form. Hans billeder bliver til ved at han føjer den ene lille, farvemættede form til den anden. Hver enkelt figur modelleres op med pensel og farve til sit eget selvstændige liv, som så igen afføder nye små mikrokosmos, der til sidst strukturerer en hel koloni som er det færdige billede. På denne måde skaber han en fortættethed og stoflighed i detaljen og en levende intensitet i helhed og overflade, der netop er karakteristisk for Billes bille dunivers. Karakteristisk er også den fortættede, lyriske, til tider poetiske eller meditative stemning, der præger hans kunst. De stoflige kvaliteter i maleriet har en naturlig sammenhæng med hans tidlige arbejde med skulptur. En del af Billes bille der tager navn, stemning og kolorit efter de steder, hvor de er blevet til. Andre har ganske enkelt en given farvesammensætning som titel. Det er farven der bærer udtrykket i Billes værk. Han har udforsket dens egenskaber og gennemspillet hele farveregisteret fra de mørke jordfarver over de lysmættede fra 1947 i forbindelse med Cagnes-sur-Mer opholdet til de rene stærke farver fra 1972, udsprunget af rejserne til Bali. Bille lavede tidligt enkelte litografier og har siden begyndelsen af 1970erne jævnligt beskæftiget sig hermed. I dette grafiske medium er det primært billedtegnet, han udtrykker sig med, dvs. et billedornament, der består af flere tegn, som egentlig er en forenkling og stilisering af de små figurer, former, strukturer og farver, Bille tidligere har dyrket. En usædvanlig stor aktivitet præger Billes liv som kunstner. Ud over hans deltagelse i den legendariske Cobrabevægelse (1948-51) har især hans medlemsskab af den lyrisk funderede Martsudstilling (1951-82) haft betydning for hans kunst. Sideløbende med en stor billedkunstnerisk

Vejby-T ibirke Selskabets årbog 1998 har som forside et billede af en af Billes skulpturer, og årbogen indeholder en beretning om Ejler Bille som den om den store internationale kunstner, der som en ener krydsede op mod strømmen. Kunstværkerne på næste side er fra denne artikel.

Ejler Bille og Agnete Therkildsens hus på Vejby Strand. Huset er tegnet af den kendte arkitekt Jørn Utzon. Ejler Bille og Agnete Therkildsen flyttede senere i Ørby.


Ejle r Bille (fortsat)

Ejler Bille i sit atelier (Foto: Stig Olkjær)

Oliemaleri ..(Foto: Stig Olkjær)

Bille til fernisering for hustuen Agnete Therkildsens værker (Foto: Allan Nørregaard)

Oliemaleri .. (Foto: Stig Olkjær)

27


Viggo Bentzon Maler (1938-)

Viggo Bentzon er født 7.10.1938 i Hornbæk og søn af Komponisten Jørgen Liebenberg Bentzon og lærer Karen Nielsen. Viggo blev 16.10.1964 gift med filmarbejder Karen Margrethe Juel Langhoff. De er bosiddende i Mønge, hvor haven og de nærmeste omgivelser er en inspiration for dem begge .

Viggo og Karen Bentzons hus på Møngevej i Mønge.

Valby Kirke pastel – 59x42cm.

Viggo Bentzons atelier.

Viggo Bentzon tilbragte sin 4-årige elevtid hos maleren Mogens Andersen på Statens Museum for Kunst. Her modtog han stærke impulser, og særlig det abstrakte element fik stor betydning for hans senere udvikling. Et længere ophold i Paris i 195960 var ligeledes et vigtigt led i Viggos uddannelse. I mange af sine tidlige værker arbejder han næsten udelukkende med et non-figurativt formsprog. Senere blev landskabet i Nordsjælland og de nære omgivelser, såsom huset og haven, en vigtig del af hans motivverden. Landskabet og naturen antydes og danner en abstrakt struktur, bestående af et let lysog farveflimmer. Viggo har til Vejby-T ibirke Selskabets årbog 2004 tegnet omslagets illustration og skrevet en spændende og livagtig artikel: "Mønge og møngerne". Viggo blev af Helsinge Kommune hædret som årets kunstner 2003.

Badehuse i Tisvildeleje – 59 x 42cm.

28


Mogens Vantore Maler (1897-1977)

Erik Mogens Christian Vantore blev født 16.3.1895 i København og døde 28.7.1977. Han var søn af Vilhelmine Marie (født le Fèvre) og Maleren Hans Christian Vantore. Han blev gift 20.4.1920 med Karen Rasmussen, som var født 23.2.1892 og døde 12.5.1929. Han giftede sig igen 27.1.1932 med Nanna Berke, som var født 27.5.1906. Mogens Vantore havde en frodig arbejdsperiode i 1920’erne. Han holdt sig til virkeligheden, men var ikke naturalist i begrebets egentlige forstand, hvilket ses i frigjortheden i opfattelsen af motivet og stofligheden i brugen af farver. Opstillinger, landskaber, bybilleder, figurstudier og ikke mindst flere portrætter viser tilknytning til fransk kunst med impulser fra fauvismen, især André Derain. Efter en pause genoptog Vantore maleriet i 1940’erne med billeder, der enten kunne være af en mere rutinepræget karakter eller være udført i et stort anlagt formsprog med en penselføring, der viser, hvor dybt et indtryk nyere fransk malertradition havde gjort på ham.

Mogens Vantores hus ved Unnerup gadekær

Landevej og landskab 67x82 cm.

Stilleben med potteplante 46x62 cm.

29


Somme rgæsterne Midt i 1880’erne tiltrak T isvilde flere malere af fælles observans. Her mødtes i somrene 1885 og 1886 Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side. I 1890’erne boede tillige bl.a. Hans Dall, Viggo Pedersen og Albert Gottschalk på kroen.

Viggo Johansen - Tisvilde Hegn - Oliekridt 24x31 cm.

Annonce for Tisvilde Kro fra Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1976-77

Viggo Johansen Maler (1851-1935)

Johansen, Viggo (1851-1935): dansk maler; professor ved Kunstakademiet 1906-20. Sluttede sig i 1875 til kredsen af Skagensmalere. Var blandt de malere, der i midten af 1880´erne blev tiltrukket af T isvilde sammen med bl.a. Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen. Har udført fine skildringer af det hjemlige interiør og familieliv, hvor han ofte arbejdede med virkningen af kunstige lyskilder, f.eks. stearinlys.

Viggo Pedersen - Udsigt fra Hotelbakken - 48x74 cm.

Viggo Pedersen Maler (1854-1926)

Viggo Pedersen var søn af Vilhelm Pedersen (1820-59), der var søofficer, maler og tegner, og broder til Thorolf Pedersen (1858-1942), der var maler og kendt for sine marinebilleder og som teatermaler. Viggo Pedersen vakte tidligt stor opmærksomhed ved farvetekniske eksperimenter i sine landskabsbilleder og malede desuden interiører med figurer og bibelske billeder. Han malede i T isvilde i 1890´erne og udførte i år 1900 værkene Fiskerlejet i T isvildeleje og Sommernat over havet, Tisvilde, som er i Ateneum i Helsinki.

Viggo Pedersen - Fiskerhuse i Tisvildeleje - 25x46 cm.

30


Hans Dall

Maler (1862-1920)

Hans Dall var landskabsmaler med en omfattende produktion af skovpartier, motiver med græssende kvæg, marker, kratbuske og træer. Med forkærlighed malede han det åbne land med vidt udsyn mod en rolig horisont, der stilfærdigt brydes af en enkelt gård og smågrupper af træer. Stilistisk og kompositionelt fulgte han den danske landskabstraditions malere som f.eks. Dankvart Dreyer. T rægrupper, stensamlinger, bakker, veje o.lign. blev indført i billedet, og karakteristisk tilstræbtes en klar rumlig virkning. D. arbejdede sig fra en lidt tilbageholdende, afdæmpet teknik og en ofte skarp farveholdning med årene frem mod en mere harmonisk og stemningsbetonet udtryksform.

Hans Dall - Molen i Tisvildeleje 1902 - Olie24x57 cm.

Hans Nikolaj Hansen Maler (1853-1923)

Hans Nikolaj Hansen dyrkede i sin kunst tre hovedområder: Historiemaleriet, bogillustrationen og raderingen. I alle discipliner viste han evner for at forlene sine tekniske færdigheder med opfindsomme kompositioner og et indsigtsfuldt psykologisk sammenspil mellem figurerne. Hans Nikolaj Hansen tegnede i 1874 Helene Grav, og i 1879 udførte han et par studietegninger fra T isvilde. I midten af 1880´erne mødtes han med Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen og Anna Petersen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side.

Hans Nikolaj Hansen - Fogedgården intreriør 1890 - 39x52 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard Maler (1873-1928)

Ludvig Chr. Møgelgaard var en sikker landskabsmaler med en fin sans for vejrligets skiftende stemninger. I sine yngre år var han påvirket af Thorvald Niss, men nåede i årene før sin død frem til en personlig, lidt sørgmodig stil. Hans motivverden var især T isvilde Hegn, Asserbo og egnen omkring Frederiksværk, men motiver fra Silkeborgsøerne, Vejle fjord og Vesterhavet i vekslende årstider findes også i hans produktion. Disse lokaliteter skildredes i stemningsmættede, traditionelt opbyggede malerier. Møgelgaard udførte også tegninger og illustrationer til julehæfter og postkort. Om hans virksomhed som teatermaler vides ikke meget.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Skovmotiv - oliepå lærred - 66x83 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Landskab - Tibirke 1926 - 28x34

31


Hans Dall

Maler (1862-1920)

Hans Dall var landskabsmaler med en omfattende produktion af skovpartier, motiver med græssende kvæg, marker, kratbuske og træer. Med forkærlighed malede han det åbne land med vidt udsyn mod en rolig horisont, der stilfærdigt brydes af en enkelt gård og smågrupper af træer. Stilistisk og kompositionelt fulgte han den danske landskabstraditions malere som f.eks. Dankvart Dreyer. T rægrupper, stensamlinger, bakker, veje o.lign. blev indført i billedet, og karakteristisk tilstræbtes en klar rumlig virkning. D. arbejdede sig fra en lidt tilbageholdende, afdæmpet teknik og en ofte skarp farveholdning med årene frem mod en mere harmonisk og stemningsbetonet udtryksform.

Hans Dall - Molen i Tisvildeleje 1902 - Olie24x57 cm.

Hans Nikolaj Hansen Maler (1853-1923)

Hans Nikolaj Hansen dyrkede i sin kunst tre hovedområder: Historiemaleriet, bogillustrationen og raderingen. I alle discipliner viste han evner for at forlene sine tekniske færdigheder med opfindsomme kompositioner og et indsigtsfuldt psykologisk sammenspil mellem figurerne. Hans Nikolaj Hansen tegnede i 1874 Helene Grav, og i 1879 udførte han et par studietegninger fra T isvilde. I midten af 1880´erne mødtes han med Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen og Anna Petersen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side.

Hans Nikolaj Hansen - Fogedgården intreriør 1890 - 39x52 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard Maler (1873-1928)

Ludvig Chr. Møgelgaard var en sikker landskabsmaler med en fin sans for vejrligets skiftende stemninger. I sine yngre år var han påvirket af Thorvald Niss, men nåede i årene før sin død frem til en personlig, lidt sørgmodig stil. Hans motivverden var især T isvilde Hegn, Asserbo og egnen omkring Frederiksværk, men motiver fra Silkeborgsøerne, Vejle fjord og Vesterhavet i vekslende årstider findes også i hans produktion. Disse lokaliteter skildredes i stemningsmættede, traditionelt opbyggede malerier. Møgelgaard udførte også tegninger og illustrationer til julehæfter og postkort. Om hans virksomhed som teatermaler vides ikke meget.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Skovmotiv - oliepå lærred - 66x83 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Landskab - Tibirke 1926 - 28x34

31

Profile for VTSelskabet

Jubilæumskatalog 2006  

Jubilæumskatalog 2006  

Advertisement