__MAIN_TEXT__

Page 1

Hans Dall

Maler (1862-1920)

Hans Dall var landskabsmaler med en omfattende produktion af skovpartier, motiver med græssende kvæg, marker, kratbuske og træer. Med forkærlighed malede han det åbne land med vidt udsyn mod en rolig horisont, der stilfærdigt brydes af en enkelt gård og smågrupper af træer. Stilistisk og kompositionelt fulgte han den danske landskabstraditions malere som f.eks. Dankvart Dreyer. T rægrupper, stensamlinger, bakker, veje o.lign. blev indført i billedet, og karakteristisk tilstræbtes en klar rumlig virkning. D. arbejdede sig fra en lidt tilbageholdende, afdæmpet teknik og en ofte skarp farveholdning med årene frem mod en mere harmonisk og stemningsbetonet udtryksform.

Hans Dall - Molen i Tisvildeleje 1902 - Olie24x57 cm.

Hans Nikolaj Hansen Maler (1853-1923)

Hans Nikolaj Hansen dyrkede i sin kunst tre hovedområder: Historiemaleriet, bogillustrationen og raderingen. I alle discipliner viste han evner for at forlene sine tekniske færdigheder med opfindsomme kompositioner og et indsigtsfuldt psykologisk sammenspil mellem figurerne. Hans Nikolaj Hansen tegnede i 1874 Helene Grav, og i 1879 udførte han et par studietegninger fra T isvilde. I midten af 1880´erne mødtes han med Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen og Anna Petersen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side.

Hans Nikolaj Hansen - Fogedgården intreriør 1890 - 39x52 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard Maler (1873-1928)

Ludvig Chr. Møgelgaard var en sikker landskabsmaler med en fin sans for vejrligets skiftende stemninger. I sine yngre år var han påvirket af Thorvald Niss, men nåede i årene før sin død frem til en personlig, lidt sørgmodig stil. Hans motivverden var især T isvilde Hegn, Asserbo og egnen omkring Frederiksværk, men motiver fra Silkeborgsøerne, Vejle fjord og Vesterhavet i vekslende årstider findes også i hans produktion. Disse lokaliteter skildredes i stemningsmættede, traditionelt opbyggede malerier. Møgelgaard udførte også tegninger og illustrationer til julehæfter og postkort. Om hans virksomhed som teatermaler vides ikke meget.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Skovmotiv - oliepå lærred - 66x83 cm.

Ludvig Chr. Møgelgaard - Landskab - Tibirke 1926 - 28x34

31

Profile for VTSelskabet

Hans Nikolaj Hansen  

Hans Nikolaj Hansen  

Advertisement