Page 1

Somme rgæsterne Midt i 1880’erne tiltrak T isvilde flere malere af fælles observans. Her mødtes i somrene 1885 og 1886 Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen. De tog i deres virksomhed udgangspunkt i T isvilde by, koncentreret omkring Fogedgården og kroen, og malede til tider side om side. I 1890’erne boede tillige bl.a. Hans Dall, Viggo Pedersen og Albert Gottschalk på kroen.

sig nøje med skitser. Enkelte af hans udstillede arbejder synes at have taget hensyn til denne kritik, men disse billeder faldt som regel mindre inspireret ud. Albert Gottschalk lagde vægt på penselskriften og det personlige element i oplevelsen af motivet. Denne opfattelse søgte han at forene med firsernes realismeopfattelse. I samtiden var han nærmest forbundet med kunstnerne fra Den frie Udstilling, der dog kun efter flere års tøven optog ham som udstiller i 1897. I 1890 besøgte han Niels og Joakim Skovgaard i Halland og ved flere lejligheder Johannes Larsen i Kerteminde. I 1901-02 var han i Fåborg, hvor han mødtes med Peter Hansen og andre af Fynboerne. Albert Gottschalk havde også venskabelige forbindelser med tre af tidens bedste lyrikere, Viggo Stuckenberg, Johannes Jørgensen og Sophus Claussen, der alle direkte eller indirekte har skrevet om ham, Sophus Claussen således tre digte, trykt 1892, 1918 og 1930. I 1904 malede Albert Gottschalk under et længere ophold i Rom en række billeder fra den romerske campagne, der bryder med hidtidige kompositionsformer. Han understregede de dramatiske kontraster mellem lodrette og vandrette linier, samtidig med at penselskriften tog til i hastighed og ekspressiv kraft. Denne tendens fortsatte efter hjemkomsten i en række billeder med motiver fra Kronborg og Nordsjælland. Albert Gottschalks tidlige billeder ligger i forlængelse af landskabsopfattelsen og den koloristiske tradition hos Købke, de sidste arbejder baner vej for en ekspressiv, spontan billedopfattelse, der først kom til fuld udfoldelse senere i det 20. århundrede.

Annonce for Tisvilde Kro fra Vejby-Tibirke Selskabets årbog 1976-77

Albert Gottschalk Maler (1866-1906)

Albert Gottschalk modtog sin første undervisning som maler af Karl Madsen og Karl Jensen, som han fik forbindelse med i 1883. Karl Madsen søgte gennem øvelser i interiør- og nature mortemaleri at skole Albert Gottschalk, der imidlertid foretrak at arbejde direkte i naturen. Et tidligt elevarbejde er et tungt og mørkt nature morte med dødningehoved, men allerede året efter overraskede han sin lærer med skildringen af St. Godthaab, der indvarsler et af hovedtemaerne i hans kunst, vejen, der fra hele billedets forgrund fører ind i billedrummet. Både fra Karl Madsen, Karl Jensen og fra P.S. Krøyer, der var hans lærer på Kunsternes Studieskole, overtog Albert Gottschalk opfattelsen af billedets kolorit som fastlagt i forhold til en gråtoneskala. Dette farvesyn prægede i disse år så forskellige kunstnere som Joakim Skovgaard, J.F. Willumsen og V. Hammershøi, med hvilke Albert Gottschalk var bekendt fra studieskolerne. Han koncentrerede sig fra firsernes midte helt om studier fra byens udkant eller af provinsbyernes lave bygninger og intime gaderum. De skitser, han havde malet i naturen, forsøgte han kun sjældent at omsætte til større arbejder og ophørte snart helt dermed. Et enkelt eksempel udgøres af Landskab fra Halland. De få gange Albert Gottschalk udstillede, bebrejdede man ham, at han ikke førte sine arbejder ud i gennemarbejdede versioner, men lod

Albert Gottschalk - Tisvilde by -. Olie på lærred. 44 x 65.

Albert Gottschalk – Hoved af en ung fisker - Olie på lærred. 23x28 cm.

30

Albert Gottschalk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you