Page 1

www.vti.se/transportforum

Program TransportforumÂŽ 2009 8-9 januari i LinkĂśping


2


Hålltider under Transportforum 8 JANUARI 09.00 10.00 12.00 13.00 15.00 15.30 17.30 19.30 21.00

9 JANUARI

Registrering och kaffe 08.30 Sessioner Inledning, se nedan 10.30 Kaffe Lunch 11.00 Sessioner Sessioner 13.00 Lunch Kaffe och avslutning Prisutdelning, Stora trafiksäkerhetspriset Sessioner Avslutning Buffé Underhållning, se nedan

INLEDNING TRANSPORTFORUM, 8 JANUARI 2009

10.30 ITS in daily life Exempel på hur ITS kan harmonisera och effektivisera transportsystemet ur ett sunt affärsperspektiv med miljön i fokus. Logistik, Sören Belin, Green Cargo Sjöfart-noder-övervakning, Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket Världskongressen 2009, Ingemar Skogö, Vägverket Moderator: Ulf Wickbom BUFFÉ OCH UNDERHÅLLNING, 8 JANUARI 2009 Gemensam buffé på Linköping Konsert & Kongress Crusellhallen: Schlager genom tiderna med Sonja Aldén, Christer Björkman, musiker och dansare Garden: Partybandet SOLID spelar covermusik Atmosfär: Lifvens spelar en blandning av irländskt och country

Foton: VTI/Hejdlösa bilder

10.00 VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Åsa Torstensson Prisutdelningar: Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond Kollektivtrafikakademin, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranchens Riksförbund för bästa studentuppsats Swedtrains examensarbetstävling

3


4


Dag 1 • 8 januari Session 1

Symbolförklaring Symboler med förklaringar till alla de teman du kan lyssna till under Transportforum.

SAL DUETTEN Konsert & Kongress 13.00-15.00 IMO regler - hur uppfylls dessa 2020? Ordförande: Carl Carlsson, Sveriges Redareförening

EKONOMI OCH SAMHÄLLE

FORDON

KOLLEKTIVTRAFIK

Keynote Stefan Lemieszewski, Sjöfartsverket Identification of Gross Polluting Ships using airborne, shipborne and stationary measurements Johan Mellqvist, Chalmers Strängare krav för SOx och NOx – utmaningar och möjligheter för sjöfarten Björn Södahl, Karin Andersson, Chalmers

LUFTFART

15.00 KAFFE MILJÖ OCH ENERGI

MÄNNISKAN I TRANSPORTSYSTEMET

15.30-17.30 Utbildning och sjösäkerhet Ordförande: Håkan Friberg, Sveriges Redareförening

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER

Funktionsbaserad bemanning till sjöss -en förstudie Margareta Ljung, Högskolan Väst

SJÖFART

Sjöfartsutbildning i framtiden Christer Bergquist, Sjöfartshögskolan, Kalmar

SPÅRBUREN TRAFIK

Ögonrörelsemätning i hög fart - vad är säker navigering? Fredrik Forsman, SSRS

TRAFIK- OCH TRANSPORTANALYS / ITS

TRAFIKSÄKERHET

Hantering av upptrappade situationer Johan Bergström, Lunds Universitet NMU - A New Academic Network for Education and R&D in the Maritime Sector Using Internet Technology Arne Jensen, Handelshögskolan Göteborg

VÄGKONSTRUKTION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

5


Dag 1 • 8 januari

Finns det redan en lösning på problemet?

Session 2

SAL LOGE 5 Konsert & Kongress 13.00-15.00 Flyg Ordförande: Peeter Puusepp, Svenskt Flyg

Svaret på frågan kan avgöra om det behövs ny forskning eller om det finns resultat att dra nytta av. VTI:s Bibliotek och informationscenter (BIC) erbjuder professionell omvärldsbevakning som hjälper dig att styra resurserna till de områden där de verkligen behövs. Med strukturerad och skräddarsydd information kan du dessutom hålla dig uppdaterad inom ett visst ämnesområde eller fördjupa dig i en specifik fråga. BIC hjälper dig också att hitta samarbetspartners, skaffa litteratur m m. BIC har tillgång till omfattande och väletablerade nätverk både nationellt och internationellt där ett stort antal personer och en stor mängd information ingår. Sökning och urval görs av specialister och resultatet levereras på det sätt du önskar: via e-brev, som en presentation etc. BIC har det nationella ansvaret för trafik- och transportforskningens informationsförsörjning och resultatspridning, Bibliotekets samlingar är bland de största i världen inom området. Träffa oss i VTI:s monter! Läs mer på: www.vti.se/bic www.transguide.org Kontakt: bic@vti.se 013-20 43 31

6

Alternativa bränslen Fredrik Hermann, Grontmij AB Clean Sky (SGO) - System for Green Operation Lars Rundqvist, Saab Group Lättviktsteknologi för flygmotorer - spar vikt och bränsle Robert Lundberg, Volvo Aero

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Flyg (forts) Ordförande: Wilhelm Jansson, Svenskt Flyg Utlandsresan som miljöproblem - hur resonerar ungdomar? Lotta Frändberg, Göteborgs Universitet DREAM - EUs radikala miljöprojekt inom flygsektorn Anders Lundbladh, Volvo Aero


Dag 1 • 8 januari Session 3a

Session 3b

SAL KULTUREN

SAL 8:an

Konsert & Kongress

Filmstaden

13.00-15.00 Så förändras järnvägsmarknaden

15.30-17.30 Miljö, buller, vibrationer och hälsa

Ordförande: Peder Wadman, Tågoperatörerna

Ordförande: Karl Kottenhoff, KTH

Så fungerar konkurrensen inom godstrafiken Jan Sundling, Branschföreningen

Beräkningsmetod för markvibrationer baserad på mätdata inom projekt TVANE Mikael Ögren, VTI

Tågoperatörerna - så möter vi ökad konkurrens på spåren i Sverige Jan Forsberg, SJ Så utvecklas ett allt större mindre järnvägsföretag Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen 15.00 KAFFE 15.30-17.30 Så förändras järnvägsmarknaden (forts) Tåg och buss - samverkan eller konkurrens? Anna Grönlund, Bussbranschens Riksförbund Så kan Sverige utveckla ett höghastighetsnät Bo-Lennart Nelldal, KTH

Tågtrafikens buller- och vibrationseffekter, projekt TVANE Anita Gidlöf Gunnarsson, Sahlgrenska Akademien/Göteborgs Universitet Fältmätningar och beräkningar av buller och vibrationer från tågtrafik inom projekt TVANE Tomas Jerson, WSP Ett akustiskt perspektiv på framtida nordisk järnvägstrafik Anders Fridh, Bombardier Åksjuka i korglutande tåg Rickard Persson, Bombardier Transportation Hälsosatsning på lokförare - en innovativ insats Stephan Rössner, Madeleine Svensson, KI

Så vill vi samverka om kapacitetsfördelningen på spåren Sören Belin, Green Cargo Paneldiskussion Jan Sundling, Tågoperatörerna Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen Jan Forsberg, SJ Anna Grönlund, Bussbranschens Riksförbund Bo-Lennart Nelldal, KTH Sören Belin, Green Cargo Sammanfattning Peder Wadman, Tågoperatörerna

7


Dag 1 • 8 januari Session 4

Session 5

CRUSELLHALLEN

SAL SONATEN

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

13.00-15.00 Ny struktur av transportområdet i Sverige

13.00-15.00 Mobila tjänster inom transportområdet

Ordförande: Ulf Wickbom

Ordförande: Åke Lindström, Storstockholms Lokaltrafik

Transportstyrelsen Staffan Widlert, Transportstyrelsen Vägverket Ingemar Skogö, Vägverket Nytt konsultbolag - Vectura AB (Vägverket Konsult och Banverket Projektering) Jan Colliander, Vectura AB Nytt produktionsbolag - Svevia AB (Vägverket Produktion) Per-Olov Wedin, Svevia AB Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet Nils Gunnar Billinger, Näringsdepartementet 15.00 KAFFE

Vart siktar Sveriges mobilindustri Linus Brohult, Tidningen Mobil Svenska mobila initiativ Tomas Bennick, Kista mobile & multimedia showcase Hur får vi en bra dialog med mobilindustrin Anna Caracolias, Adimo Case: Mobil tillämpning för säkra skolvägar Henrik Linell, Amparo Solutions Samtal mellan moderator, föreläsare och publiken 15.00 KAFFE 15.30-17.30 Kan nya affärsmodeller skapa mer nytta för resenärerna? Ordförande: Jonas Malmlund, Deloitte

8

Smart Mobil Reseguide - hur skapas affärsmodeller Lars Hedberg, Eniro Vad blir effekterna av samarbetet inför världskongressen - mer offentlig - privat samverkan? Michael Kelly, Deloitte Smarta försäkringar - möjligheter och hinder för ett robust affärsupplägg Bengt Hallström, Vägverket Marknadsplatser för informationsspridning Björn Sabel, Info24 Marknadsplatser för geografiska referenssystem Lars-Åke Asplund, Logica


Dag 1 • 8 januari Session 6

Session 7

SAL VERDEFOAJÈN

SAL MUSIKALEN

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

13.00-15.00 Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen - metodik, erfarenheter, resultat, framtid

13.00-15.00 Framtidens resor och transporter - hur förverkligas inriktningen i infrastrukturpropositionen?

Ordförande: Pia Sundbergh, WSP Analys & Strategi

Ordförande: Lena Ericsson, Banverket

Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen - en översikt Mattias Lundberg, WSP Analys & Strategi

Infrastrukturpropositionen som en del i regeringens arbete Leif Zetterberg, Näringsdepartementet

Bättre samhällsekonomisk metodik - vad har gjorts, vad behöver göras? Jonas Eliasson, Centrum för transportstudier, KTH “Samlad effektbedömning” - en systematisk presentation av effekter Peo Nordlöf, Vägverket Framtida prognosförutsättningar i en klimatpolitik i förändring Helena Braun Thörn, Vägverket

Infrastrukturpropositionen - vad händer nu? Ann-Katrin Berglund, Näringsdepartementet Regionalt perspektiv på transportinfrastrukturen Pia Kinhult, Region Skåne Mårten Edberg, Regionförbundet Västerbotten Transportinfrastruktukren - en viktigt förutsättning för näringslivet Stig Wiklund, Stora Enso Logistics AB, ordförande i Näringslivets transportråd 15.00 KAFFE

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen (forts) Ordförande: Jonas Eliasson, CTS, KTH Slutsatser från känslighetsanalyser Mattias Lundberg, WSP Analys & Strategi Samhällsekonomiska kalkyler för järnväg Pär Ström, Banverket, Lena Wieweg, WSP Analys & Strategi Är väg- och spårkalkyler jämförbara? Jonas Eliasson, CTS, KTH Lena Wieweg, WSP Analys & Strategi

15.30-17.30 Framtidens resor och transporter (forts) Ordförande: Lena Ericsson, Banverket Transporterna och klimatutmaningen Stefan Andersson, Näringsdepartementet Arbetet med att planera framtidens resor och transporter Minoo Akhtarzand, Banverket Lena Erixon, Vägverket Frågestund med sessionens föreläsare Sammanfattning Lena Ericsson, Banverket

9


Dag 1 • 8 januari Session 8

Session 9

SAL SOLOT

HÖRSAL 1

Konsert & Kongress

Biblioteket

13.00-15.00 Bilens sociala och ekonomiska betydelse för individer och hushåll

13.00-15.00 Transporter, planering, makt

Ordförande: Anders Berndtsson, Vägverket

Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden Tora Friberg, LiU

Empiriska analyser av orsaker till och förändringar av bilägande och bilanvändning i Sverige Roger Pyddoke, VTI Välfärdsverkningar av bilrelaterade skatter och avgifter på olika barnfamiljers sociala aktivitetsmönster Randi Hjorthol, TØI Konsekvenser av förändrade bilkostnader för kvinnors sociala aktivitetsmönster Ulrich Olofsson, Charlotte Alm, Linköpings Universitet

Ordförande: Tora Friberg, LiU

Tillbudsrapportering eller historieberättande? – att lära av erfarenheten för att förbättra arbetsmiljön i transportsystemet Johan M Sanne, LiU Äldre kvinnor – osynliga i statistiken men närvarande i trafiken Lena Levin, VTI Äldre bilförare och periodiska läkarundersökningar – en seglivad diskussion Satu Heikkinen, VTI

15.00 KAFFE

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Bilens sociala och ekonomiska betydelse för individer och hushåll (forts)

15.30-17.30 Transporter, planering, makt (forts)

Ordförande: Guro Berge, Statens vegvesen, Norge Bilens betydelse för människors aktiviteter och subjektiva välbefinnande Cecila Jakobsson, Göteborgs universitet

Ordförande: Tora Friberg, LiU Landskap i infrastrukturplaneringen – styrdokumentens påverkan Hans Antonson, VTI

Bilens roll för funktionshämmades mobilitet och välfärd Susanne Nordbakke, TØI

Om tåget kommer … – lokala betydelser av ett regionalt järnvägsprojekt Mats Brusman, LiU

Bilens betydelse för äldre gruppers välfärd och livskvalitet Randi Hjorthol, TØI

Demokrati utan politik? – medborgarinflytande i planeringen för ett nytt resecentrum Johan Wänström, LiU

Sammanfattning Henrik Swahn, HSAB

Spela med tiden – kommunalpolitiska strategier för att nå inflytande i trafikfrågor Lisa Hansson, VTI/LiU

10


Dag 1 • 8 januari Session 11

SAL CHARLES SAS Radisson 13.00-15.00 Metoder och modeller i transportanalys

IT-system

Utbildning

Tjänster

Raka vägen till hållbar medborgare-service

Ordförande: Jan Lundgren, Kommunikationsoch transportsystem, LiU Ett modellverktyg för utvärdering och förbättring av vägavgiftssystem Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi Lokalisering av insamlingspunkter för trängselavgifter i Stockholm Joakim Ekström, Clas Rydergren, LiU Leonid Engelson, KTH Robust toll schedules in transportation science Michael Patriksson, Chalmers Placering av trafikflödesdetektorer för OD-matrisskattning Anders Peterson, LiU

TEKIS AB, Box 315, 731 27 Köping Tel vx 0221-168 70 www.tekis.se 15.00 KAFFE

Session 10

HÖRSAL 2 Biblioteket 15.30-17.30 Mot jämställda transporter - men på vilka villkor? Ordförande: Jane Summerton, VTI/LiU Jämställhet i dialogen om väg 76 Norrtälje Suzanne De Laval, Arkitekturanalys sthlm AB Jämställdhet i samrådsprocesser - en interventionsstudie Charlotta Faith-Ell, WSP Deltar kvinnorna i regionförstoringen? Ana Gil Sola, Göteborgs universitet

15.30-17.30 Metoder och modeller i transportanalys (forts) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, CTS/KTH LuTRANS - en enkel transportmodell Svante Berglund, Staffan Algers, WSP Analys & Strategi LuSIM - en modell för att skapa markanvändningar till transportmodeller Svante Berglund, WSP Analys & Strategi Lokaliseringseffekter av stora infrastrukturåtgärder i Stockholmsregionen Daniel Jonsson, CTS/KTH Produktivitetseffekter av Öresundsbron Tom Petersen, CTS/KTH

Jämställda transporter - en genusanalys av transportlagstiftning Wanna Svedberg, Göteborgs Universitet

11


Dag 1 • 8 januari Session 12

Session 13

SAL OPERAN

SPEGELSALEN

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

13.00-15.00 Stadsutveckling för en god stad

13.00-15.00 Hur kan vi fördubbla kollektivtrafiken

Ordförande: Torbjörn Sunesson, Vägverket

Ordförande: Einar Tufvesson, Vägverket

Utvärdering i Den Goda Stadens etapp 1 Göran Cars, Patrik Tornberg, KTH

KOLL Framåt Lars Ekdahl, Roland Palmqvist, Banverket

Stadsbyggnadvisionen och kommunikationsstrategi i Jönköping Josephine Nellerup, Jönköpings Kommun

Kollektivtrafikbarometern 2008 – drivkrafter för ett ökat resande och nöjdare kunder Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik Caroline Almgren, Ipsos

Strategisk varuförsörjning i Uppsala Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Erfarenheter från arbetet med gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping Linda Apelgren, Norrköping Karin Elfström, Linköping Susanne Ingo, WSP Analys & Strategi EUs grönbok Ulf Andersson, Näringsdepartmentet

Internationella och svenska utblickar i teori och praktik kring marknads- och serviceorienterad affärsmodell för kollektivtrafik Bo Enquist, SAMOT, Karlstad Universitet Kollektivtransport i norske byer -Virkelmiddel for en effektiv klimapolitikk Bård Norheim, Alberte Ruud, Urbanet Analyse

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Stadsutveckling för en god stad (forts) Ordförande: Torbjörn Sunesson, Vägverket Att effektivisera planeringsprocesser Anki Ingelström, Banverket

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Hur kan vi fördubbla kollektivtrafiken (forts) Ordförande: Björn Sundvall, Svensk kollektivtrafik Kollektivtrafiksuccé i Helsingborg Ole Andersson, Helsingborg

Spårtrafik i staden Thomas Johansson, TJ Kommunikation

Malmös framtida kollektivtrafik Klas Nydahl, Malmö

Att organisera för hållbart resande Bert Svensson, Vägverket

Effektiva angreppssätt i samarbetet mellan operatörer och huvudmän Sara Björlin Lidén, Bo Tengblad, WSP Analys & Strategi

Den kreativa staden och konkurrensen Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping ”Business Improvement Districts”, erfarenheter och möjligheter Lars Westin, Umeå Universitet

K2020 Bernt Nielsen, Svensk Kollektivtrafik Den kollektiva missuppfattningen Kajsa Edlund, Sweco Infrastructure

12


13


Dag 1 • 8 januari Session 14

Session 15

SAL HAGDAHL

SAL FILBYTER

SAS Radisson

SAS Radisson

13.00-15.00 Spelplanen för samhällsplaneringen erfarenheter, nya ramar och nya verktyg Ordförande: Ulf Troedson, Boverket

13.00-15.00 Spårtaxi Ordförande: Åsa Vagland, Vinnova

Inledning Ulf Troedson, Boverket

En planeringsprocess för innovation och förnyelse i transportsystemet Henrik Swahn, HSAB

Att sätta infrastrukturen i sitt regionala sammanhang Lars Wogel, RTK

Stragegier för införande av avancerade transportsystem Anja Moisander, Magnus Hunhammar, IST

Översiktsplanen som verktyg för infrastrukturplanering Bert Andersson, Ale kommun

Finansiering av spårbilar Göran Tegnér, WSP

Framgångsfaktorer för att samordna kommunal planering och infrastrukturutbyggnad? Järda Blix, Boverket Diskussion Vilka möjligheter finns till reell samordning mellan PBL-planeringen och infrastrukturplaneringen? 15.00 KAFFE

Samhällsekonomi med spårbilar i Storstockholm Björn Olsson, SIKA

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Spårtaxi (forts) Ordförande: Nils Edström, Banverket

15.30-17.30 Spelplanen för samhällsplaneringen erfarenheter, nya ramar och nya verktyg (forts) Ordförande: Ulf Troedson, Boverket Att tydliggöra Sveriges särdrag och möjligheter mot ett EU-perspektiv Mats Johansson, KTH Mats Henriksson, Västernorrlands län Möjligheterna att utveckla planeringsverktygen med stöd av EU Järda Blix, Boverket Hur kan man att utveckla transnationella planeringsarenor från svensk botten? Ulf Johansson, Sweco Ulf Savbäck, Näringsdepartementet Diskussion Vilka är möjligheterna att utveckla transnationella planeringsarenor från svensk botten?

14

Strategier för ökad kapacitet med spårbilar Ingmar Andréasson, KTH Spårbilar för Uppsala-Boländerna Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Lägesredovisning för Vectus PRT Jörgen Gustafsson, Marianne Ogéus, VECTUS Ltd SkyCab och Hofors lyfter kommunikationer till en ny strategisk nivå för hållbar stadsutveckling och regional tillväxt Åke Åredal, Magnus Roland, SkyCab Jan Nilsson, SkyCab/Hofors kommun


Dag 1 • 8 januari Session 16

Session 17

WALLENBERGSSALEN

SAL OPERETTEN

Länsmuseet 13.00-15.00 Med hållbarhet i fokus – transporteffektivitet på samhällsagendan Ordförande: Inger Gustafsson, Vinnova En svensk transportframsyn för ökad förståelse av det framtida transportsystemet Ove Pettersson, Vinnova

Konsert & Kongress 13.00-15.00 Ett hållbart transportsystem Ordförande: Kjell Andersson, Naturvårdsverket Persontransporternas energieffektivitet i olika typer av orter Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic

Logistikforum - ett initiativ från Näringsdepartementet för ökad samverkan med industrin Jerker Sjögren, Näringsdepartementet

Beslutsstöd för hållbarare transporter – används de egentligen? Eva Ericsson, LTH Henrik Gudmundsson, DTU

Gröna korridorer Stefan Back, Transportindustriförbundet

Varför är inte transportsystemet hållbart? Sirje Pädam, WSP Analys & Strategi

Klimatneutrala transporter - ett samarbete för ett bättre klimat Katarina Gårdfeldt, GMV vid Chalmers/Göteborgs universitet

Då var det 2019. Idépromemoria kring framtida transportlösningar Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Michael Kouchy, Kouchy & Partners

Transporteffektivitet - ur en global fordonstillverkares perspektiv Lars-Göran Rosengren, AB Volvo

15.00 KAFFE

Session 18

SAL 8:an

15.00 KAFFE 15.30-17.30 Med hållbarhet i fokus (forts) Europeiska järnvägstransporter och internationellt samarbete Sören Belin, Green Cargo Intermodala godstranporter - ett exempel på gränsöverskridande transporter Kjell-Åke Hvittfeldt, Volvo Logistics

Filmstaden

13.00-15.00 Metoder för att sänka ljudnivåerna från väg- och järnvägstrafik - erfarenheter från projektet Q-city mm Ordförande: Torbjörn Jacobsson, Vägverket QCITY-projektet Nils-Åke Nilsson, QCITY

Starka forskningsmiljöer inom gods och logistik Maria Huge Brodin, Linköpings Universitet

Från bullerkarta till handlingsplan Åsa Stenman, Acoustic Control

Starka forskningsmiljöer inom gods och logistik Patrik Jonsson, Chalmers

Vägbeläggningen som metod för att begränsa trafikbullret Roger Nilsson, Skanska Jörgen Bengtsson, Stockholms stad

Starka forskningsmiljöer inom gods och logistik Mats Jonson, NGIL Paneldiskussion

Guy Ehrling, Näringslivets transportråd Sören Belin, Green Cargo Ove Pettersson, Vinnova Karin Svensson Smith, mp, Trafikutskottet Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Lars-Göran Rosengren, AB Volvo

Sammanfattning Inger Gustafsson

Koncept för effektiv skärmning av buller från väg och järnväg Nils Åke Nilsson, Acoustic Control Nicklas Erlandsson, Z-Bloc Norden Exempel på åtgärdsplaner mot buller Magnus Lindqvist, Stockholms stad

15


Dag 1 • 8 januari Session 19

Session 20

SAL 6:AN

SAL 1:AN

Filmstaden

Filmstaden

13.00-15.00 Fordon och energieffektivitet Ordförande: Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB Material i framtidens fordon Bo Carlsson, Högskolan i Kalmar Introduktion av elbilsflottor i Sverige Peter Öhman, Test Site Sweden Plugin-hybrider - en energieffektiv möjlighet? Sten Karlsson, Chalmers Behöver vi en ny miljöbilsdefinition som stödjer EU:s klimatstrategi? Per Kågeson, Nature Associates

13.00-15.00 Nytt etappmål för trafiksäkerheten - Kan vi mäta oss till framgång? Ordförande: Åsa Ersson, Vägverket Ranking performance - the impact on transport policy Jörg Beckman, Mobility Academy Performance indicators - syfte och mål Roger Johansson, Vägverket Underliggande faktorer som påverkar trafiksäkerheten - hur hanterar vi dessa? Åsa Forsman, VTI Mätplan i det nya etappmålsarbetet Ylva Berg, Vägverket

15.00 KAFFE

SKL och kommunernas indikatorer och aktörsmått Johan Lindberg, SKL

15.30-17.30 Framtidens tysta och rena fordon

Att mäta på nya sätt Bengt Hallström, Vägverket

Ordförande: Peter Kasche, Energimyndigheten

15.00 KAFFE

Reducering av externljud för dieseldrivna personbilar Per-Olof Sturesson, Saab

Session 21

SAL 1:AN

Buller från drivsystem Hans Bodén, KTH

15.30-17.30 Riskgrupper i trafiken

Partikelemissioner från DI-motor, bensin och alternativa drivmedel Per Ericsson, GM Powertrain

Ordförande: Christer Hydén, LTH

Minimering av emissioner från tunga fordon med hjälp av omvärldsinformation Jonas Edvardsson, Volvo Technology

Dödliga och icke-dödliga skadehändelser i samband med färd på “fyrhjuling” Per-Olof Bylund, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus Simulatorbedömningar av förare med Parkinsons sjukdom Torbjörn Falkmer, Hälsohögskolan i Jönköping Delstudie i DRUID- projektet Sonja Forward, VTI Långsamtgående fordon i trafiken Peter Lundqvist, Stefan Pinzke, SLU Ungdomars personskadeolyckor Åsa Murray, Stockholms universitet

16

Säkra idrottsresor Catharina Jonsson, Dalarnas idrottsförbund


Dag 1 • 8 januari Session 22

Session 23

SAL 5:AN

SAL 7:AN

Filmstaden

Filmstaden

13.00-15.00 Fordon/förarstöd

13.00-15.00 Förares attityder och beteenden i trafiken

Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, Safer

Ordförande: Tomas Svensson, VTI

How to use natural sound to enhance the driver safety in city traffic Fang Chen, Chalmers

Känsla eller förnuft (ungdomar och alkohol) Gunilla Sörensen, VTI

Direkt positiv återkoppling i körsituation kan ge säkrare trafik Peter Ljungstrand, Chalmers Preliminära resultat från ett pågående projekt - SeMiFOT Trent Victor, SAFER/Chalmers Dynamisk respons av kvinnor och män vid en upphinnandekollision Anna Carlsson, VTI Night vision med fotgängarvarning Bo Wass, Autoliv Electronics Nya EuroNcap - ett steg mot allsidig säkerhetsbedömning av fordon Anders Lie, Vägverket 15.00 KAFFE 15.30-17.30 Fordon/förarstöd (forts) Ordförande: Astrid Linder, VTI Samhällsekonomiska effekter av framtida fordonssäkerhet Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB ISA integrerat med navigation för massmarknad Per-Olof Svensk, Triona AB Ökad säkerhet och trygghet vid arbete på väg Kjell Danielsson, Väg och trafiksäkerhet AB Urban Ericsson, Svevia AB Förares behov, förväntningar och föreställningar om nya tekniska stödsystem i fordon Anna Vadeby, Mats Wiklund, VTI Bussäkerhet på vintervägar - simulatorsstudie och statistikundersökning Mattias Hjort, Mats Wiklund, VTI Halkvarningar i realtid - samhällsekonomiska effekter av SRIS Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB

Helena Hellsten, Helsäker Konsult AB Unga på moped - vilka riskgrupper finns? Jessica Berg, VTI Riskprevention för unga blivande förare Inger Linderholm, Trivector Yrkesförare - hur ser de på trafikregler Sonja Forward, VTI 15.00 KAFFE

Session 24

SAL 7:AN 15.30-17.30 Barns resor till skolan Ordförande: Katarina Appeltoft, Vägverket 30-regeln – helhetspresentation av resultaten, beskrivning av regeringens beslut Robert Östlund, Vägverket Barnkonsekvensanalys genomförd i 30-försöket Thomas Larsson, Vägverket Försök i Kristianstad och i Luleå Åsa Viklund, Margareta Karrman, Vägverket Anna Anund, VTI Swecos skolvägsprojekt Sara Karlsson, Jenny Carlstedt, Sweco Studie om ansvar och roller samt skolskjuts-OLA Nina Waara, Helena Hartzell, Johanna Skur, WSP Skolreseplaner Ann-Sofie Atterbrand, Vägverket

17


Ellens Byrålåda

Rätt klimat för tåg Välkommen till våra seminarier! 8 januari 2009 Session 3 | Miljö, buller, vibrationer och hälsa | 15.30–17.30 • Ett akustiskt perspektiv på framtida nordisk järnvägstrafik Anders Frid, Bombardier • Åksjuka i korglutande tåg Rickard Persson, Bombardier 9 januari 2009 Session 33 | Gröna Tåget | 11.00–13.00 • Sommarens prov – nytt hastighetsrekord och nya teknologier ger möjligheter Henrik Tengstrand, Bombardier • PM-Motorer i tåg Åsa Sandberg, Bombardier • Utveckling av höghastighetståg baserat på Gröna Tåget Lars Zetterberg, Bombardier Session 34 | Teknik och säkerhet | 08.30–10.30 • Ett effektivt sätt att öka kapaciteten för spårtekniken Peter Elestedt, Bombardier • Virvelströmsteknik ger nya möjligheter för ökad järnvägssäkerhet Håkan Lind, Bombardier Välkommen till vår monter 20A!

www.bombardier.com

18


Dag 1 • 8 januari Session 25

Session 26

SAL 4:AN

SAL 2:AN

Filmstaden

Filmstaden

13.00-15.00 Cyklister och trafiksäkerhet

13.00-15.00 Framkomlighet

Ordförande: Anna Niska, VTI

Ordförande: Torsten Bergh

Skadade cyklister enligt STRADA Hans Thulin, VTI

Signalreglering av cirkulationsplatser Azhar Al-Mudhaffar, KTH Svante Berg, Ramböll Sverige AB

Försök med cykelfartsgata Hans Lindberg, Linköpings kommun Cyklister i cirkulationsplatser Lisa Sakshaug, LTH Bilförares väjningsbeteende gentemot cyklister Jutta Pauna, LTH

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Cykeltrafiken i planeringen Ordförande: Anna Niska, VTI GCM-handboken Johan Lindberg, SKL Cykelplanering i Sverige: resultat från en enkätstudie Pelle Envall, University of Leeds Värdering av tid och bekvämlighet vid cykling Maria Börjesson, WSP Group Sommarcykelvägar Anders Arvelius, Vägverket

Kartläggning och analys av samtliga flaskhalsar i Stockholm Peter Kronborg, Movea Trafikkonsult AB Restider/Trafikflöden i Göteborg Lennart Persson, Trafikkontoret i Göteborg

Trafikstyrning genom fysiska åtgärder Hamid Rezaie, Ramböll Sverige AB Evaluation of the impact of advisory variable speed limits Albania Nissan, KTH 15.00 KAFFE

Session 27

SAL OPERETTEN Konsert & Kongress 15.30-17.30 Energieffektiv väg - och banhållning Ordförande: Lars Nilsson, Vägverket Energieffektivitet för ökad kostnadseffektivitet Jan Byfors, NCC Low Energy Techniques in Pavement Engineering and Management Björn Birgisson, KTH Energieffektiv drift av vägar Lina Nordin, Göteborgs Universitet Energieffektiv väghållning - Vägverkets satsning Marianne Grauers, Vägverket Energieffektiv järnväg - Rail Energy Bo Östlund, TFK Borlänge

19


Dag 1 • 8 januari Session 28

Session 29

SAL JUPITER

KLOSTERSALEN

Scandic Frimurarehotellet

Scandic Frimurarehotellet

13.00-15.00 Vattenburna föroreningar inom vägområdet

13.00-15.00 Funktionsentreprenader

Ordförande: Åsa Lindgren, Vägverket

Ordförande: Thomas Winnerholt, Vägverket

Vägverkets vattenstrategi i går och i dag Torbjörn Svensson, Vägverket

Funktionsupphandling av väghållning i teori och praktik Krister Ydrevik, Vägverket

Markfilter för rening av vägdagvatten Christel Carlsson, SGI Spridning av vattenburna föroreningar från vägytor Bo Olofsson, KTH

Probleminventering av totalentreprenader Robert Karlsson, VTI Norrortsleden Ulrika Nilsson, Vägverket

Hur ska en dagvattendamm se ut för att rena effektivt? Jesper Persson, SLU

Funktionsentreprenader ur en entreprenörs perspektiv Robert Lundström, NCC Roads

Skötsel av vägvattendammar - ny VV-handbok Ebba Wadstein, SGI

Vägprojektering för minskade drift-och underhållskostnader Hawzheen Karim, Högskolan Dalarna

15.00 KAFFE

LCC-aspekter på väginvesteringar Joakim Forsman, LTU

15.00 KAFFE 15.30-17.30 Klimatförändringar - inverkan på väghållning - väghållarens anpassning Ordförande: Gudrun Öberg, VTI Klimatförändringar Erik Kjellström, Rossby Centre, SMHI Vägverkets strategi för att funktionssäkra vägarna Håkan Nordlander, Vägverket Erfarenheter från översvämningen i Arvika år 2000 Anders Norrby, Arvika kommun Skillnader mellan de nordiska länderna Lennart Lindbom, Vägverket

20


Dag 1 • 8 januari Session 30

Session 31

SAL TELLUS

PELARSALEN

Scandic Frimurarehotellet

Scandic Frimurarehotellet

13.00-15.00 Tillståndsutveckling-mekanistisk modellering av vägars beteende Ordförande: Per Andersson, Vägverket Vilka behov av FUD inom vägteknikområdet har Vägverket i framtiden? Per Andersson, Vägverket Modellering av permanenta deformationer i befintliga asfaltbeläggningar Eric Oscarsson, LTH Modellering av vägars beteende dimensionering och nedbrytning Sigurdur Erlingsson, VTI A simple micromechanics-based approach for evaluating the Rutting Potential of Asphalt Pavements Björn Birgisson, KTH

13.00-15.00 Drift och underhåll - teknik Ordförande: Pontus Gruhs, Vägverket Nanoteknik längs vägarna, mindre drift- och underhållsbehov eller fara? Ulf Påhlsson, Vägverket Vägnätet som referenssystem i praktiken Anki Svärdby-Bergman Triona AB Ulf Nilsson, Vectura AB Nytt sätt att mäta väglag, samma sätt på sommar och vinter Carl-Henrik Ulegård, Hans G Holmén, Vägverket Väggreppsmätare Niclas Engström, Luleå tekniska universitet

Överlaster och dimensionering - erfarenheter av 5 års mätningar Lars Persson, Vägverket

15.00 KAFFE

15.00 KAFFE

15.30-17.30 Drift och underhåll - vinter

15.30-17.30 Tillståndsutveckling-mekanistisk modellering av vägars beteende, forts. Ordförande: Per Andersson,Vägverket

Ordförande: Pontus Gruhs, Vägverket GPS-styrd saltutläggning Niclas Odermatt, Skanska

Tjäldimensionering Sven Knutsson, LTU Beräkning av spårdjup VTI-modell Safwat Said, VTI

Demonstration av Vintermodellen Staffan Möller, VTI

Hur ska vi dimensionera vägar i framtiden Tomas Winnerholt, Vägverket

Vinterväghållning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (val av standard) Kenneth Natanaelsson, Vägverket

Vägnedbrytning - lågtrafikerade vägar ROADEX Johan Ullberg, Vägverket

Miljömodellen i Vintermodellen Göran Blomqvist, VTI

10 års uppföljning av E6 Fastarp-Heberg Leif G Wiman, VTI Materialkarakterisering för vägdimensionering - utmaningar och möjligheter Richard Nilsson, Skanska Mätning av styvhetsmodul på asfaltprovkroppar genom enkla resonansfrekvensmätare Nils Rydén, LTH

21


130x190 orange_ILannons_2009:Layout 1

08-12-02

20.48

Sida 1

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se

INKÖP

LOGISTIK

7 nummer 2009 för 400:- inkl. moms

PRODUKTION

AFFÄRER

Logistikbranschens nya mötesplats

3 temabilagor i Dagens Industri 4 välmatade affärsmagasin Ständigt uppdaterad webtidning se

nt

ik. t s i log

ige tell

.in w w w 22


Dag 2 • 9 januari Session 32

Session 33

SAL LOGE 5

SAL KULTUREN

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

8.30-10.30 Utveckling av sjösäkerhetsregler

8.30-10.30 Järnvägen i Sverige i ett internationellt perspektiv

Ordförande: Mikael Huss, Wallenius Marine AB

Ordförande: Bertil Hylén, VTI

Pågående arbete med mål- och funktionsbaserade regler inom IMO Mikael Huss, Wallenius Marine AB

Förändringar av Eurovignettedirektivet - förändringar av järnvägens konkurrenssituation Gunnar Alexandersson, Community of European Railways

Sjösäkerhetsarbete efter MV Estonia Per Stefenson, SSPA Sweden AB

LINK-projektet, järnvägen i den intermodala “hela resan”-kedjan Bertil Hylén, VTI

Gränsöverskridande forskning - en nödvändighet för nya regelverk Olle Rutgersson, Chalmers TBD Erik Eklund, Transportstyrelsen

Mer konkurrens inom den svenska järnvägens persontrafik Jan Brandborn, Järnvägsutredningen Nyheter från ERRAC (European Rail Research Advisory Counsil) Malcolm Lundgren eller Sam Berggren, Banverket

10.30 KAFFE 11.00-13.00 Sjösäkerhet - operativt: organisation och kultur - inverkan på sjösäkerheten

10.30 KAFFE

11.00-13.00 Gröna Tåget

Ordförande: Markus Greigård, Högkvarteret

Ordförande: Tohmmy Bustad, Banverket

Organisationens inverkan på säkerheten Adam Cowburn, SMS/Chalmers

Sommarens prov - nytt hastighetsrekord och nya teknologier ger möjligheter Henrik Tengstrand, Bombardier

Massevakuering, problemet på havsytan Thore Hagman, SSRS RoPax i hårt väder - analys av möjligheter till evakuering och räddning för färjesjöfartens passagerare Anders Ulfvarson, Prof Emeritus

Gröna Tåget för konventionella banor men också för höghastighetsbanor? Tohmmy Bustad, Banverket Gröna Tåget i ett europeiskt perspektiv Evert Andersson, KTH

Säkerhetsorganisation till sjöss Christer Eldh, Lunds Universitet

Gröna Tåget - nya möjligheter för operatörerna? Peder Wadman, Tågoperatörerna

Rörelsesjuka/sjösjuka - ny forskning Joakim Dahlman, Chalmers

PM-motorer i tåg Åsa Sandberg, Bombardier Utveckling av höghastighetståg baserat på Gröna Tåget Lars Zetterberg, Bombardier Paneldiskussion

23


Dag 2 • 9 januari Session 34

Session 35

SAL SOLOT

SAL SOLOT

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

8.30-10.30 Teknik och säkerhet Ordförande: Nils Edström, Banverket El-/dieselhybridlok för terminal och växlingstjänst Mattias Skoglund, TFK Verkstadsdepåns roll för att skapa konkurrenskraftiga operatörer Malcolm Borg, Jernhusen Automatisk detektering av strömavtagarer Martin Callisen, Sensys Traffic AB Att arbeta systematiskt med säkerhetskulturfrågor Per Christoffersson, Relcon Scandpower AB Säkerhetsbemanning ombord på tåg - en studie av regler Martina Dahlström, Relcon Scandpower AB Underhåll och säkerhet för järnväg Terje Nilsen, Scandpower AS Moving Block-tekniken - hur få mer tåg på spåren? Ett effektivt sätt att öka kapaciteten för spårtekniken Peter Elestedt, Bombadier Virvelströmsteknik ger nya möjligheter för ökad järnvägssäkerhet Håkan Lind, Bombadier

11.00-13.00 Breddad finansiering, brädad planering? Ordförande: Jan-Eric Nilsson, VTI

10.30 KAFFE

Medfinansiering av vägar och järnvägar John Hultén, Lunds universitet Gemensamt ansvarstagande för transportinfrastrukturen Hans Brändström, Näringsdepartementet Modell för finansiell samverkan Hans Rode, Vägverket Det lokala perspektivet Barbro Eklund, Motala kommun Frågestund med ovanstående deltagare

24


Dag 2 • 9 januari Session 36

Session 37

SAL VERDEFOAJÈN

SAL OPERAN

Konsert & Kongress 8.30-10.30 Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen - metodik, erfarenheter, resultat, framtid Ordförande: Mattias Lundberg, WSP Analys & Strategi Prognoser av styrmedelseffekter på bilpark, utsläpp och körkostnader Staffan Algers, KTH Pia Sundbergh, WSP Analys & Strategi

Konsert & Kongress 8.30-10.30 Kilometerskatt för lastbilar Ordförande: Lars Örnfelt, Vägverket ARENA-projektet - planerade aktiviteter Michael Forss, NetPort. Karlshamn E-transaktioner och ITS Paul Davidsson, Blekinge tekniska högskola

Erfarenheter från kalkylen för Förbifart Stockholm Matts Andersson, WSP Analys & Strategi

Road Pricing i Danmark Jens Peder Kristensen, KeyResearch The German Maut System - Future Strategies Patricia Wrzesniewski, Satellic GmbH Daniel Ohst, Toll Collect

Restidsosäkerhet i den samhällsekonomiska kalkylen Pia Sundbergh, WSP Analys & Strategi

Experience from truck tolling in Czech Republic including hybrid pilot Karel Feix, Kapsch TrafficCom CZ

10.30 KAFFE

Utmaningar för en svensk kilometerskatt Jonas Sundberg, SWECO

11.00-13.00 Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen (forts)

10.30 KAFFE

Erfarenheter från kalkylen för Götalandsbanan Joakim Jonsson, Banverket

Ordförande: Jonas Eliasson, CTS, KTH PENG-metoden som verktyg att nyttovärdera investeringar Johanna Karlsson, SWECO Brister i den samhällsekonomiska analysen Karin Svensson Smith, Riksdagen Samhällsekonomiska effekter av att subventionera trafik Gunnar Johansson, IBM Svenska AB Uppsamling och slutsatser: Samhällsekonomiska kalkyler i framtiden Jonas Eliasson, CTS, KTH

11.00-13.00 Kilometerskatt för lastbilar (forts) Ordförande: Lars Örnfelt, Vägverket Jämförelse av två olika införandestrategier Christer Rydmell, Vägverket Lars Carlsson, Transportstyrelsen Kritiska faktorer vid införandet av vägavgifter Eva Schelin, Vägverket Integritet i vägavgiftssystem Carl Hamilton, KTH Är godslogistiken effektiv idag? Vad innebär en kilometerskatt för lastbilar? Magnus Blinge, Vinnova Avslutande diskussion Sammanfattning

25


Nor140

En smidig handhållen precisions ljudmätare designad att fylla kraven hos de mest krävande användarna. Nor140 är marknadens minsta ljudanalysator med möjlighet till s s s s s s s s s s s s

Realtids frekvensanalys Loggfunktion Audioinspelning (WAW). Efterklangsmätning Byggakustik FFT analys Ljudeffekt (ISO3746) STIPA taluppfattbarhet 120 dB Dynamik (ett mätområde) SD kortminne (Upp till 8GB) RPM-input Mm, mm........

Nor133/136

Mycket smidig och fältmässig vibrationsanalysator för bla.: s s s s s s s s s

Hand Arm vibrationer (ISO 5349) Helkroppsvibrationer (ISO 2631) 3 alt. 6 kanaler! Loggfunktion Stort SD-kortminne Bra dynamik Lagrar rådata Voice notes Kraftfull PC-programvara för vidare analys

Kontakta gärna vår svenska säljare för eventuell demo eller mer info. Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, 0709 699 370, jani.huhtala@norsonic.com, www.norsonic.se


Dag 2 • 9 januari Session 38

SAL OPERETTEN Konsert & Kongress 8.30-10.30 Skatter och avgifter pü bilar och biltrafik OrdfÜrande: Ulla-Stina Ingemarsson, Banverket Resenärers snabba anpassning till nya fÜrutsättningar Gunnar Johansson, IBM Svenska AB Vilka är positiva och negativa till trängselskatten? Jonas Eliasson, CTS, KTH

Transportforum 2010 13-14 januari i LinkÜping Välkomna!

Trängselavgifter under lokal kontroll – ett lagfÜrslag Magnus Nilsson, Svenska NaturskyddsfÜreningen

10.30 KAFFE

11.00-13.00 Skatter och avgifter pĂĽ bilar och biltrafik (forts) OrdfĂśrande: Per Norman, Vinnova Bilafgifter og energiforbrug i Danmark Rasmus Gravesen och Claus Hedegaard Sørensen, Tetraplan A/S Transportsektorn och klimatpolitiken Svante Mandell, VTI FĂśrdelningseffekter till fĂśljd av hĂśjd skatt pĂĽ koldioxid Rickard Wall, SIKA $ENJANUARIBILDADES4RANSPORTSTYRELSENSOMARBETARFšRATTUPPNÂťGODTILL GĂ˜NGLIGHET HšGKVALITETSAMTSĂ˜KRAOCHMILJšANPASSADETRANSPORTERINOMJĂ˜RNVĂ˜G LUFTFART SJšFARTOCHVĂ˜G6IHARDETSAMLADEANSVARETFšRATTTAFRAMREGLEROCHSERTILL ATTMYNDIGHETER FšRETAG ORGANISATIONEROCHMEDBORGAREFšLJERDEM

+OMOCHLYSSNAPĂ?VĂ?RGENERALDIREKTĂšR3TAFFAN7IDLERT (ANBERĂ‹TTAROMh&ĂšRĂ‹NDRINGARINOM4RANSPORTBRANSCHENv $AG SESSION KLOCKAN 6Ă‹LKOMMEN

4EL  WWWTRANSPORTSTYRELSENSE

27


Dag 2 • 9 januari Session 39

Session 40

CRUSELLHALLEN

SAL 7:AN

Konsert & Kongress

Filmstaden

8.30-10.30 Transportpolitiska mål och den kommande transportpolitiska propositionen Ordförande: Lena Smidfelt-Rosqvist, TransportMistra “Hållbar tillgänglighet” - SIKA:s förslag till reviderade transportpolitiska mål Per-Åke Vikman, SIKA Ny syn på tillgänglighet i transportpolitiken Backa Fredrik Brandt, SIKA Jämställdhet - en fördelningsfråga? Joanna Dickinson, SIKA Indikatorer för transportpolitisk måluppfyllnad Krister Sandberg, SIKA Regional testkörning av SIKA:s förslag - genomförande och resultat Lotta Schmidt, Trivector Traffic AB 10.30 KAFFE

11.00-13.00 Nya hastighetsgränser Ordförande: Thomas Erlandsson, Vägverket Så jobbar vi Stefan Bertilsson, Vägverket Camilla Kullander, Vägverket Hur går det? Mattias Andersson, Rikspolisen Astrid Värnild, Länsstyrelsen Västmanland Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen Nils Petter Gregersen, NTF Niklas Stavegård, Motormännen Johan Lindberg, Sveriges Kommuner och Landsting Tommie Vesterlund, Svenska bussbranschens riksförbund 10.30 KAFFE

Session 41

SAL SONATEN Konsert & Kongress

11.00-13.00 Transportpolitiska mål och den kommande transportpolitiska propositionen (forts) Ordförande: Lena Smidfelt-Rosqvist, TransportMistra Lägesrapport - Näringsdepartementets arbete med den transportpolitiska propositionen Kjell Avergren, Näringsdepartementet Paneldiskussion/Öppet forum Hur kan vi utforma mål så att de blir ett starkt stöd för transportpolitiken? Möjlighet att lämna synpunkter inför det fortsatta arbetet med den kommande trafikpolitiska propositionen

28

11.00-13.00 Vilken är potentialen att minska koldioxidutsläppen genom överflyttning av person- och godstransporter mellan trafikslag? - redovisning av ett regeringsuppdrag Ordförande: Krister Sandberg, SIKA En kartläggning av överförflyttningspotentialen - fyra frågor och fyra svar Krister Sandberg, SIKA Potentialen för överflyttning av godstransporter Inge Vierth, VTI Hur kan transporter i storstäder, tätorter samt i pendlingsstråk mellan tätorter ske effektivare? Katarina Evanth, Trivector Traffic AB Effektivare persontransporter i Stockholm - en fallstudie Joanna Dickinson, SIKA


Dag 2 • 9 januari Session 42

SAL CHARLES

Session 43

WALLENBERGSSALEN

SAS Radisson

Länsmuséet

8.30-10.30 Metoder och modeller i transportanalys

8.30-10.30 Kundorienterad utveckling av kollektivtrafiken

Ordförande: Pontus Matstoms, VTI

Ordförande: Margareta Friman, SAMOT, Karlstad Universitet

Stadsomfattande bullerkartläggning med modellverktyg Karolina Andersson, Jan Hammarström, Ramböll Modellbaserade analyser av vägtransporter och kollektivtrafik i Malmöregionen Nils Haraldson, Anders Sjöholm, Malmö stad Möjlighet att påverka SIKA:s nya nationella resvaneundersökning Linnea Abramowski, SIKA Uppskattning av dubbelspåriga järnvägars kapacitet med hjälp av tidtabellsanalys Olov Lindfeldt, KTH 10.30 KAFFE

Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafiken Lena Winslott Hiselius, Lunds tekniska högskola Michael Bruhn Barfod, Technical University of Denmark Vidareutvecklade resegarantier -resultat från ett nordiskt forskningsprojekt Bodil Sandén, Sara Björlin Lidén, WSP Kunddriven tjänsteutveckling - erfarenheter från kollektivtrafiken Niklas Johansson, WSP Analys & Strategi Attraktiva stationer - ett pilotprojekt med resenärerna i fokus Alan Schürer, Jernhusen, Susanne Fahlgren, Banverket 10.30 KAFFE

11.00-13.00 Metoder och modeller i transportanalys (forts) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, CTS/KTH En ny ruttvalsmodell för konsistent värdering av bilresans restidsosäkerhet Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi New insights into travel time reliability: Empirical results from Stockholm Joel Franklin, CTS/KTH

Session 44

WALLENBERGSSALEN Länsmuséet 11.00-13.00 Resandets förändrade villkor Ordförande: Johanna Dillén, WSP Group

Revealing preferred departure times for large-scale transport modelling Ida Kristoffersson, Leonid Engelson, CTR/KTH

Vad har orsakat resandeförändringarna i Stockholm 1986-2004? Maria Börjesson, Pia Sundberg, WSP Analys & Strategi

Var får ett utbrett avbrott i vägnätet störst effekter? Erik Jenelius, KTH

Virtuell kontakt vs. fysiskt resande. Vad händer när IT-användingen ökar? Bertil Vilhelmson, Eva Thulin, Göteborgs universitet

Stationära och mobila livsstilar: om skillnader i ungdomars tillgång till transporter i en socioekonomiskt skiktad stadsdel Åsa Aretun, Linköpings Universitet Vägen till Lycka - samband mellan färdmedelsval och subjektivt välbefinnande Lars Olsson, SAMOT, Karlstad universitet

29


Dag 2 • 9 januari Session 45

Session 46

SAL MUSIKALEN

SAL MUSIKALEN

Konsert & Kongress

Konsert & Kongress

8.30-10.30 Bebyggelse och trafikplanering

11.00-13.00 Regional utveckling

Ordförande: Mårten Dunér, Boverket

Ordförande: Lars Westin, Umeå Universitet

Kan PBL styra mot energisnåla transporter Maria Rydqvist, Boverket

Informal and formal networks in regional planning in Western Sweden Merritt Polk, Göteborgs universitet

Bullerstörningar och effektivt markutnyttjande - kommentarer till Boverkets allmänna råd Lars Svensson, Boverket Den hållbara stadens planering och trafiken Järda Blix, Boverket Hållbar parkeringsnorm - praktiska hinder och möjligheter Christian Rydén, Lunds kommun 5 år med TRAST - vad har det blivit för resultat Björn Wendle, Trivector Traffic AB

Rumsliga effekter av trängselavgifter på handeln i Stockholm Tom Petersen, KTH Regional mental maps Lars Westin, Umeå Universitet Dynamic externalities in Swedish localities 1994-2004 Robert Sörensson, CERUM/Umeå Universitet

10.30 KAFFE

kronor har VINNOVA satsat på behovsmotiverad transportforskning mellan 2001 och 2008. Det betyder att VINNOVA är en av den svenska transportforskningens största finansiärer. I vår monter (9a och 9b) berättar vi mer om VINNOVA, vad vi gör och varför vi valt att satsa så mycket pengar på transport. Varmt välkommen.

www.VINNOVA.se

30


Dag 2 • 9 januari Session 47

Session 48

SAL DUETTEN

HÖRSAL 1

Konsert & Kongress

Biblioteket

8.30-10.30 Äldre aktörer i transportsystemet Ordförande: Lena Levin, VTI Önskade och faktiska hinder för äldre och funktionshindrade Anders Wretstrand, LTH Fältstudier om äldres förares visuella beteende i korsningar Tania Dukic, VTI Thomas Broberg, Volvo Car Corporation Förbättrad tillgänglighet året om för äldre fotgängare Hanna Wennberg, LTH Betydelsen av användning av automatisk växellåda för äldre bilförare Ingrid Bolin, Mobilitetscenter Få ordning på enkelt avhjälpta hinder Andreas Green, Vägverket David Andersson, Sweco

8.30-10.30 Förslaget om det nya delmålet om jämställdhet - vilka blir konsekvenserna? Ordförande: Jane Summerton, VTI/LiU Kommentar från Nätverket för kvinnor i transportpolitiken Märta-Lena Schwaiger Kommentar ur trafikverksperspektiv Sofia Lindblad, Banverket Christina Hjort, Vägverket Kommentar ur ett planerarperspektiv Jan-Ove Östbrink, Regionplane- och trafikkontoret Kommentar ur ett forskarperspektiv Eva Wittbom, Stockholms Universitet Kommentar ur ett politikerperspektiv Karin Svensson Smith, Riksdagen 10.30 KAFFE

10.30 KAFFE

Session 49

HÖRSAL 1

11.00-13.00 Äldre aktörer i transportsystemet (forts) Ordförande: Björn Peters, VTI Äldre kvinnor och män i kollektivtrafiken Lena Levin, VTI Betydelsefylla faktorer för äldres delaktighet och mobilitet Sofi Fristedt, Hälsohögskolan Vidareutbildning för äldre förare Jonna Nyberg, VTI AENAS - ett EU-projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad

Biblioteket 11.00-13.00 Män i trafiken Ordförande: Jane Summerton, VTI/LiU Blinka med blåljusen om du vill rejsa’: relationer mellan fart och maskulinitet Dag Balkmar, Linköpings universitet Organdonatorer eller asfaltshingstar? Unga män på mopeder Tanja Joelsson, Linköpings universitet Mannens bästa vän är bilen Ulf Mellström, Luleå tekniska universitet Masculinty/Masculinities: Implications for Movement, Transport and Driving Jeff Hearn, Linköpings universitet

31


Dag 2 • 9 januari Session 50

Session 51

SAL FILBYTER

SAL FILBYTER

SAS Radisson

SAS Radisson

8.30-10.30 Presentation av aktuella forskningsresultat inom logistik och godstransporter Ordförande: Kenth Lumdsten, Chalmers Svensk makrologistik – Sammansättning och kostnadsutveckling 1997 -2005 Karl-Johan Lundquist, Lars-Olof Olander, Lunds Universitet Att mäta logistikprestanda på företags- och på makronivå Håkan Aronsson, Linköpings Universitet CSR in CSM Maria Björklund, Linköpings Universitet Hållbara logistiksystem för produktion av biodrivmedel Per Olof Arnäs, Chalmers och TRB Incitament för samordning av transporter inom skoglig verksamhet Maud Göthe-Lundgren, VTI Intelligent Route Guidance for heavy Goods Vehicles Anita Ihs, VTI

11.00-13.00 SIR-C Ett FUD-centrum för intermodala transporter Ordförande: Bo Östlund, TFK Borlänge Intermodala transporters integration i hamnverksamheten Rikard Jonsson, TransportForsK AB INTERSYS - RFID för identifiering och kontroll i intermodala transportsystem Pehr-Ola Persson, WSP Analys & Strategi Dry ports - modal change in practice Dirk Harmsen, Västra Götalandsregionen Påkänningar på godset i olika delar av transportkedjan Sven Sökjer-Petersen, MariTerm i Höganäs AB Kartläggning och probleminventering avseende intermodala terminaler Fredrik Bärthel, TFK Borlänge Ny affärsmodell kring strategiska terminaler driver volymtillväxt Olle Huusko, Jernhusen

Riksförbundet Enskilda Vägar - sedan 40 år i enskilda väghållares tjänst Nu är över 9 000 föreningar medlemmar

ʇ REV är en partipolitisk oberoende organisation som jobbar mot politiker på riksnivå för att förbättra villkoren för enskilda väghållare i Sverige ʇ REV hjälper våra väghållare med frågor om vägteknik, juridik, lantmäteri, miljö, ekonomi och IT ʇ REV utbildar enskilda styrelsefunktionärer till kompetenta väghållare tillsamman med Vägverket, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen runt om i landet ʇ REV har även en distanskurs samt en mycket omtyckt handbok ʇ I den låga medlemsavgiften, 750 kr + 55 kr/km, ingår en heltäckande försäkring INTRESSERAD? Kontakta REVs kansli Tfn 08-20 27 50. E-post: kansliet@revriks.se. www.revriks.se

32


Dag 2 • 9 januari Session 52

SAL Hagdahl SAS Radisson 8.30-10.30 Är beteendepåverkansåtgärder lönsamma? – Fyrstegsprincipen på riktigt Ger beteendepåverkansåtgärder någon effekt? Ordförande: Jesper Johansson, WSP Vilka åtgärder ger störst effekt? – Effekter, brister och möjligheter Mona Pettersson, WSP LundaMaTs - effekter av 12 års arbete med beteendepåverkande åtgärder Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Smart Trafikant Jönköping - effekter av arbete för miljöanpassade transporter Lovisa Indebetou, Trivector Traffic Så förändrade vi Malmö. Mobility Management i Civitas - Smileprojektet Sara Forslund, Malmö

Session 53

SAL 6:an Filmstaden

11.00-13.00 Bränslen och energieffektivitet Ordförande: Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB Från oljeraff till bioraff Sören Eriksson, Preem

Biodrivmedel och spårbarhet – hur säkerställer vi hållbarhetskrav? Helena Fornstedt, Statoil Potentialen för kombinerad produktion av biodrivmedel och fjärrvärme i Europa Julia Hansson, Chalmers Hur klarar vi 10% förnybart i transportsektorn Olle Hådell, Vägverket

10.30 KAFFE 11.00-13.00 Beteendepåverkansåtgärder i verksamheten Ordförande: Bert Svensson, Vägverket Fyrstegsprincipen på riktigt – systemanalys för Stockholm-Mälarregionen och Gotland Peter Huledal, Banverket Åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet och minskade utsläpp från Arlanda Fredrik Jaresved, Luftfartsverket Förstudie steg 1-åtgärder Skurubron Jesper Johansson, WSP Mobility Management vid ombyggnad av E6 Patrick Olsson, Vägverket Regional samverkan för mobility management – HM Skåne Jonas Hedlund, Magdalena Nilsson, HM Skåne

Möt Näringsdepartementets kommunikationssekretariat på Transportforum! Hämta info. Lämna synpunkter på departe­ mentets informationsverksamhet. Möt nyckel­ personer med anknytning till seminarierna.

Avslutande diskussion med samtliga medverkande

33


Dag 2 • 9 januari Session 54

SAL JUPITER

SAL SONATEN

Scandic Frimis

Konsert & Kongress

8.30-10.30 Trafikföroreningar - hälsokonsekvenser, värderingar och åtgärder Ordförande: Lena Nerhagen, VTI Kan man likställa vägdamm och avgaspartiklar i normer och riskberäkningar? Bertil Forsberg, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet Nya rön om trafikföroreningar och uppkomst av astma Lars Modig, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå Universitet Trafikens emissioner - samhällsekonomisk värdering och samhällsekonomiska åtgärder Lena Nerhagen, VTI Diskussion

10.30 KAFFE

11.00-13.00 Dammbindning som partikeldämpande åtgärd Ordförande: Mats Gustafsson, VTI Erfarenheter av dammbindning i Göteborg Erik Bäck, Göteborgs kommun Utvärdering av fyra dammbindningsmedels effekt på partikelhalt och friktion Mats Gustafsson, VTI Resultat från dammbindning i Stockholm Christer Johansson, SLB Dammbindning i Norrköping Daniel Andersson, Norrköpings kommun

34

Session 55

8.30-10.30 Fotgängare: deras värderingar och ny teknik Ordförande: Pelle Envall, University of Leeds Cykel- och gångpendling per vecka och över året som indata i cost-benefit analyser Erik Stigell, GIH Separering av gående och cyklister Malin Gibrand, Trivector Synskadade personers situation i cirkulationsplatser Lisa Jonsson, LTH Vänlig väg till skolan i Malmö Lotta Cederfeldt, Malmö stad Det går att planera kontinuerliga ledstråk! Agneta Ståhl, LTH Mai Almén, Hinderfri design AB

10.30 KAFFE


Kapsch TrafficCom creates smart road traffic applications for urban, highway and interurban environments. Specialized in nation wide schemes for highway and all-road networks. Find out more | www.kapsch.se | www.kapsch.net

Successful supplier of Truck Tolling Systems. Experience counts !

35


Dag 2 • 9 januari Session 56

Session 58

SAL 6:AN

SAL 8:AN

Filmstaden

Filmstaden

8.30-10.30 Koldioxidutsläpp från transporter och andra delar av olika produkters livscykel Ordförande: Magnus Swahn, Nätverket för transporter och miljön Hur ser helheten ut för transporterna respektive produkternas förädlingskedjor? Åke Sjödin, IVL Beräkningar och osäkerheter av produkters klimatprestanda i ett livscykelperspektiv Magnus Swahn, Nätverket för transporter och miljön Hur ser förädlingskedjorna ut för livsmedel? Zahrah Ekmark, KRAV Hur ser förädlingskedjorna ut för några industriella produkter? Karin Nordell, Stora Enso

8.30-10.30 Utformning/ tätort Ordförande: Åse Svensson, LTH Pensionärsorganisationerna kartlägger risker Eva Andersson och Gunnar Carlsson, NTF Modell för klassificering av övergångsställenas farlighet Eva Andersson och Gunnar Carlsson, NTF Utveckling för passiv säkerhet i vägmiljö Larsgunnar Nilsson, Engineering Research Nordic AB Billiga landsbygdskorsningar Niclas Camarstrand, Mikael Spjut, Ramböll YTIS - Yrkesförare som trafikant i Stadsmiljö Charlotta Johansson, Peter Rosander, Luleå tekniska universitet

10.30 KAFFE

Session 57

10.30 KAFFE

SAL 2:an Filmstaden

11.00-13.00 Etik och socialt ansvar inom trafiken Ordförande: Lars Nilsson, Vägverket Etikkregler innen veitrafikk Per A LØken, SikkerTraffik.no Sociala normer och regelefterlevnad - ett rättssociologiskt perspektiv Måns Svensson, Lunds universitet “En filosofisk betraktelse” Sven Ove Hansson , KTH Etik i vägtransportsystemet och kopplingen till ISO 39 001 -ledningssytem för trafiksäkerhet Claes Tingvall, Vägverket

36

11.00-13.00 Utformning/ tätort: Tryggghet och säkerhet på vägen i staden Ordförande: Bengt Persson, Stiftelsen Arkus Tryggare gångvägar för tryggare vägar Nina Waara, WSP Samhällsplanering Tillgänglighet och estetik på allmänna platser Bibbi Leine, Landskapslaget Belysning av broar och tunnlar Henrik Undeland, Ramböll


Dag 2 • 9 januari Session 59

Session 60

SAL 7:AN

SAL 4:AN

Filmstaden

Filmstaden

8.30-10.30 Trafiksäkerhet och hastigheter Ordförande: Anna Vadeby, VTI Trafiksäkerhetskameror - effekter på hastigheter Maria Varedian, Vectura AB Trafiksäkerhetskameror - effekter på skadade och dödade Jörgen Larsson, VTI Medelhastighetsmätning på sträckor utrustade med trafiksäkerhetskameror - en förstudie Anders Wiman, Anders Wiman AB Variabel hastighet - hur tar vi vara på en lysande idé? Anders Lindkvist, Movea Trafikkonsult AB Långtidsuppföljning av effekten av nya hastighetsgränser i tätort Thomas Jonsson, LTH/Ramböll Ingen samhällsekonomi med generellt sänkt hastighet i vägtrafiken Rickard Wall, Stockholms universitet

10.30 KAFFE

11.00-13.00 Olycksanalys och mätmetoder Ordförande: Johan Strandroth, Vägverket INTACT - Metodutveckling för utredning av trafikolyckor Helen Fagerlind, Chalmers Ny skadeklassificiering ger färre allvarligt skadade i vägtrafiken Tomas Fredlund, Vägverket En jämförelse av några modeller för att prognosticera trafikdödade Östen Johansson, Vägverket Kan man lita på dagens trafiksäkerhetsforskning? Anders af Wåhlberg, Uppsala universitet Skadehändelser med polisfordon i Västra Götaland åren 1998-2006 Jörgen Lundälv, Umeå Universitet Christer Philipson, Körglädje och säkerhet i Sydväst

37


Dag 2 • 9 januari Session 61

Session 62

SAL 2:AN

SAL 4:AN

Filmstaden

Filmstaden

8.30-10.30 Trötthet i trafiken

8.30-10.30 Simulatorer och förarutbildning

Ordförande: Torbjörn Åkerstedt, KI Optimering av indikatorer och system för detektion av trötta förare David Sandberg, Chalmers DROWSI - betydelsen av individuella skillnader - en viktig komponent i modellutvecklingen Michael Ingre, SU DROWSI - experimentella försök på väg med trötta förare Anna Anund, VTI

Ordförande: Björn Peters, VTI Möjliga effekter av att använda simulatorer i svensk förarutbildningen Sixten Nolen, Transportstyrelsen Simulatorer i förarutbildning Christer Svensson, Trafikcenter Kumla Serious games - games for traffic education Per Backlund, Högskolan i Skövde Simulatorer för yrkesförarutbildning Derny Högström, Oryx Mörkerutbildning i simulatorer Sami Myntinen, AKE, Finland Train-All – ett EU projekt med inriktning på förarutbildning Björn Peters, VTI

Kraschade bilar varnar trötta förare - så arbetar bilkonsumentorganisationerna med att få upp trötthet på trafiksäkerhetsagendan Berndt Sehlstedt, Motormännens Riksförbund SENSATION - sensorer för att mäta sömnighet hos lastbilsförare (simulatorförsök) Albert Kircher, VTI Field Operational Test (FOT) - från datainsamling till analys med fokus på distraktion Katja Kircher, Safer 10.30 KAFFE

38

10.30 KAFFE


Ramböll taR dig Hela vägen Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transportanalys samt miljö. Från ax till limpa tar vi dig hela vägen och anpassar lösningar för just dina behov. Välkommen till vår monter på Transportforum! www.ramboll.com

39


Dag 2 • 9 januari Session 63

Session 64

SAL 5:AN

SAL 5:AN

Filmstaden

Filmstaden

8.30-10.30 Framtid för fordonsteknisk forskning och innovationer

11.00-13.00 Utvärdering av förarstöd och aktiva säkerhetssystem

Ordförande: Torbjörn Biding, Vägverket IVSS – Fordonsforskning för ökad trafiksäkerhet – myndigheter, akademi och industri i samverkan Torbjörn Biding, Vägverket Forskningsområden inom IVSS - programmet – en kartläggning med utblick mot framtiden Else-Marie Malmek, Malmeken AB Nästa generation av alkosensor – ett teknikskifte Bertil Hök, Annika Jonsson, Hök Instrument AB

Ordförande: Lena Nilsson, VTI

Fusion av sensordata för trafiksäkerhet Christian Lundquist, Linköpings Universitet Svensk fordonsforskning - nyheter och prioriteringar Urban Wass, AB Volvo

10.30 KAFFE

40

Simultana varningar i tids- och säkerhetskritiska situationer Tania Dukic, VTI Arne Nåbo, Saab Automobile AB Hur reagerar förare på varningar från framtidens trafikinformationssystem? – en simulatorstudie Mattias Hjort, VTI eValue Jan Jakobson, SP Utvärdering av elektroniska system för stabilitetskontroll Jonas Jansson, VTI Simulatorstudie för utvärdering av stabilitetssystem i tunga fordon VTI Kompetenscentret ViP – användning av simulatorer i produktutveckling och utvärdering med fokus på HMI Lena Nilsson, VTI


Välkommen till våra föredrag!  Kollektivtrafik – session 43.  Trafikplanering – session 39, 41, 45 och 55.  Trafiksäkerhet – session 23.  MM – session 41 och 52 (två föredrag).  Hållbara transporter – session 17, 39 och 41. En komplett förteckning över föredragen finns att hämta i vår monter i foajén intill huvud­ entrén. Där kan du även hämta senaste numret av TrivectorNytt, som bland annat innehåller kort­ versioner av våra föredrag.

Åldermansgatan 13, 227 64 Lund Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm www.trivector.se info@trivector.se

41


42


Dag 2 • 9 januari Session 65

Session 66

KLOSTERSALEN

SAL TELLUS

Scandic Frimis

Scandic Frimis

8.30-10.30 Vägtillstånd - mått och tillstånd Ordförande: Leif Sjögren, VTI Behov av nya tillståndsmått Jaro Potucek, Vägverket Nya tillståndsmått - befintliga mätmetoder Thomas Lundberg, VTI Nya tillståndsmått - nya mätkrav Johan Granlund, Vectura AB Avvattning 2007 - ett projekt om avvattning och dränering. Tillstånd, drift och underhåll Jan-Åke Karlsson, Vägverket Mått för bärighetsbrist Bertil Mårtensson, Vägverket New model to detect surface deterioration Thomas Wahlman, Ramböll Sverige 10.30 KAFFE

11.00-13.00 Vägtillstånd - strategi/standard Ordförande: Leif Sjögren, VTI Mätning av brännsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning Per Jonsson, WSP Analys & strategi Standard för vägunderhåll Svante Johansson, Travecon HB Mätstrategi Mats Wiklund, VTI Gemensamma internationella indikatorer/PMS Johan Lang, Vägverket Drift och underhåll av betongvägar Bengt-Åke Hultqvist, VTI

8.30-10.30 Återvinning och användning av alternativa anläggningsmaterial Ordförande: David Bendz, SGI Kommande europeisk webdatabas om vägmaterialåtervinning Maria Arm, SGI Långtidsegenskaper och labmetod för simulering Håkan Arvidsson, VTI Askanvändning i anläggningsarbeten - resultat från Askprogrammet 2002-2008 Claes Ribbing, Sv Energiaskor ReRoad – ny EU-forskning om asfaltåtervinning Björn Kalman, VTI Användning av restprodukter inom EU - olika nationella strategier Gunilla Jansson, Ramböll 10.30 KAFFE 11.00-13.00 Miljökrav på anläggningsmaterial Ordförande: David Bendz, SGI Vem avgör vilka material som är lämpliga? Åsa Lindgren, Vägverket Kan Nordens forskare och materialtillverkare påverka EU:s byggproduktdirektiv? Ola Wik, SGI Svenska kriterier för användning av avfall i anläggningsarbeten - NV:s förslag och remissarbete Ann-Marie Fällman, Naturvårdsverket Konsekvenser av NVs kriterieförslag Ola Wik, SGI

43


Dag 2 • 9 januari Session 67

Session 69

PELARSALEN

SPEGELSALEN

Scandic Frimis

Konsert & Kongress

8.30-10.30 Material i väg

8.30-10.30 ITS - olika transportslag och aspekter

Ordförande: Klas Hermelin, Vägverket Homogenitetsbestämning på asfaltlager Bertil Mårtensson, Vägverket

Ordförande: Alf Peterson, ITS Kongress

Stålslagg i asfaltlager Torbjörn Jacobson, Vägverket

Gummiasfalt Lars Preinfalk, Vägverket

Sänka blandningstemp med 30 grader Mats Norell, Akzo Nobel Vax för modifiering av bitumen och asfalt Ylva Edwards, KTH Terrasstabilisering och cementbundet grus Bengt-Åke Hultqvist, VTI Christer Hagert, Vägverket Per Lind, Peab 10.30 KAFFE

Session 68

PELARSALEN 11.00-13.00 Vattentransport i vägkroppen Ordförande: Carl-Henrik Ulegård, Vägverket En ny approach för dräneringshantering ROADEX Johan Ullberg, Vägverket Vatten, vägsalt och temperatur i två vägtvärsnitt Klas Hansson, VTI Vattnets inverkan på vägars nedbrytning Sigurdur Erlingsson, VTI Unsaturated flow of water in pavements Björn Birgisson, KTH’ Bär- och förstärkningslager: resilienta och vattenhållande egenskaper Jonas Ekblad, NCC Roads

44

The Connected Vehicle Cees de Wijs, Logica Security i transportsystemet, vad menar vi? Bengt Andersson, SAAB AB Trafikledning - överblick Göran Erskérs, Vectura AB ITS och integritet - Secure City for all through Intelligent Transport Systems and Services Jana Sochor, KTH Kan ITS underlätta klimatfrågan? Marika Jenstav, WSP Intelligent vägbelysning - IBS - klimatsmart? Björn Dramsvik, Svevia AB 10.30 KAFFE 11.00-13.00 ITS från ett europeiskt till ett svenskt perspektiv Ordförande: Jonas Sundberg, Sweco ITS Action Plan Marie-Louise Lundgren, Vägverket EasyWay ITS Deployment Roadmap Christian Udin, Sweco Vision, verklighet eller vansinne - Nationellt utbildningspaket för ITS Peter von Heidenstam, Vägverket Effektivare logistik i entreprenadverksamhet med mobila produktionsstöd Patrik Lidström, Svevia AB Realistiska restidsprognoser för internetbaserade resplaneringstjänster Isak Jarlebring, Sweco Realtid ur ett organisationsperspektiv, motiv, införande, effekter Tor Skoglund, Stig Franzén, Marianne Karlsson, Chalmers


Vi bjuder på en liten tågresa Besök vår monter 23B

45


46

Spegelsalen

KONFERENS- OCH LOKALBOKNING: 013-190 00 50, FAX: 013-190 00 90

BILJETTKASSAN ÖPPEN: VARDAGAR 8:00-17:00 SAMT TvÅ TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNING.

TEL: 013-190 00 00 · FAX: 013-190 00 91 · KUNDSERVICE: 013-190 00 16

Pressrum

Loge 7

Till Logerna

BESÖKSADRESS: KONSISTORIEGATAN 7 · POSTADRESS: BOX 1397, 581 06 LINKÖPING

Loge 6

Loge 5

Loge 4

Loge 1 Loge 2 Loge 3

Ensembelrum

Kongress-reception

Konsertsalen

Pressläktaren

Huvudentré

Marmorfoajén

Till Pressläktaren

Verdefoajén

Kulturen

Gatan

Solot

Receptionen & Biljettkassan

Kundservice

Garden

Bryggan

Balkongen Sälj- och bokningsavd.

Galleri K

Sonaten

Operan

Takten

Gropen

Atmosfär

Duetten

Reprisen Accenten

Operetten

- Hiss - Toalett - Handikapptoalett

Musikalen

Restaurangen

Noten

Loger

PLANSKISS KONSERT & KONGRESS


LOKALER 8 JANUARI Lokaler inne i Konsert & Kongress Session 1 Duetten Session 2 Loge 5 Session 3A Kulturen Session 4 Crusellhallen Session 5 Sonaten Session 6 Verdefoajén Session 7 Musikalen Session 8 Solot Session 12 Operan Session 13 Spegelsalen Session 17/27 Operetten Lokaler utanför huset Session 3B 8: an Filmstaden Session 9 Hörsalen 1 Biblioteket Session 10 Hörsalen 2 Biblioteket Session 11 Charles SAS Radisson Session 14 Hagdahl SAS Radisson Session 15 Filbyter SAS Radisson Session 16 Wallenbergssalen Länsmuseum Session 18 8: an Filmstaden Session 19 6: an Filmstaden Session 20/21 1: an Filmstaden Session 22 5: an Filmstaden Session 23/24 7: an Filmstaden Session 25 4: an Filmstaden Session 26 2: an Filmstaden Session 28 Jupiter Scandic Frimis Session 29 Klostersalen Scandic Frimis Session 30 Tellus Scandic Frimis Session 31 Pelarsalen Scandic Frimis

9 JANUARI Lokaler inne i Konsert & Kongress Session 32 Loge 5 Session 33 Kulturen Session 34/35 Solot Session 36 Verdefoajén Session 37 Operan Session 38 Operetten Session 39 Crusellhallen Session 41/55 Sonaten Session 45/46 Musikalen Session 47 Duetten Session 69 Spegelsalen Lokaler utanför huset Session 40/59 7: an Filmstaden Session 42 Charles SAS Radisson Session 43 /44 Wallenbergssalen Länsmuseum Session 48/49 Hörsalen 1 Biblioteket Session 50/51 Filbyter SAS Radisson Session 52 Hagdahl SAS Radisson Session 54 Jupiter Scandic Frimis Session 57 2:an Filmstaden Session 58 8: an Filmstaden Session 59 7: an Filmstaden Session 60/62 4:an Filmstaden Session 61 2:an Filmstaden Session 63/64 5:an Filmstaden Session 65 Klostersalen Scandic Frimis Session 66 Tellus Scandic Frimis Session 67/68 Pelarsalen Scandic Frimis

47


UTSTÄLLARE

48


49


Sven Halling / Johnér

MARK, GATA, VÄG, VA Utbyggnad och förändringar i infrastruktur innebär stora investeringar och omfattande ingrepp i omgivningen. Våra erfarna ingenjörer samordnar processen i alla dess delar. Vi arbetar med och projekterar allt inom mark, VA, broar, vägar och gator i samarbete med landskapsarkitekter. En central del i anläggningsarbetet är omfattande undersökningar och mätningar av markförhållanden. Markprojekteringsuppdrag görs ofta inom nya och befintliga bostadsområden i samarbete med våra landskapsarkitekter. Detta samarbete ger oss möjlighet att erbjuda det senaste inom anläggningstekniken och god funktion tillsammans med en bra estetisk lösning. Vi har även gedigen kompetens och stor erfarenhet från projektering av kyrkogårdar.

Uppdragen inom Anläggning spänner från arbetsplaner och bygghandlingar för stora vägprojekt i mångmiljonklassen till mindre lokala gatuuppdrag för kommuner och entreprenörer.”

Inom väg och gata jobbar vi med uppdrag i mycket varierande storlek. Uppdragen spänner från arbetsplaner och bygghandlingar för stora vägprojekt i mångmiljonklassen till mindre lokala gatuuppdrag för kommuner och entreprenörer. Vi erbjuder även tjänster inom trafikplanering. Stor erfarenhet Inom vatten och avloppssektorn finns stor erfarenhet inom anläggningsavdelningen både från konsult- och

mer information www.bjerking.se Uppsala 018-651100

50

Stockholm 08-4555600

Enköping 0171-153800

entreprenörsleden. Exempel på uppdrag är avvattning och omläggning av ledningar i samband med väg- och gatuprojekt, utredningar samt projektering av nyoch ombyggnad av VA-ledningar till kommuner. Ett aktuellt VA-uppdrag är huvudvattenledningar till Uppsalas nya vattenverk.


14

n

gen

Västra vä

6

4

9

Hunneberg sgatan

5

Vasavägen

an nggat

Drottni

atan

Storg

7

13

3

10

Ågatan

2

r

gs

ä nv

Larsga

tan

Vasaväge

ata

n

tag

tgö

dra

Ös

atan

brö

yn

en

av

Sankt

Grå Klosterg

15

1

12 11

8

15 Park Hotell

14 Scandic Väst

13 Quality Hotel Ekoxen

12 Hotell Du Nord

11 Stångå Hotell

10 Linköping Vandrarhem

9 First Hotell

8 Scandic City

7 Filmstaden

6 Biblioteket

5 Konsert&Kongress

4 Länsmuseum

3 SAS Radisson

2 Scandic Frimis

1 Resecentrum

LOKALER OCH HOTELL I LINKÖPING

gat an

51

Hamng

atan


Kom förbi VTI:s monter så... .... får du vet vad vi gör inom drift och underhåll, fordonsteknik, hållbara transporter, människan och transportsystemet, samhället och transporterna, trafiksäkerhet, trafikteknik, transportekonomi samt väg- och banteknik. ... kan du ta en provtur i en trainersimulator. ... kan du vinna en första hjälpen-väska. ... får du träffa oss!

Välkomna!

huvudkontor/head office

LINKÖPING post/mail SE-581 95 Linköping tel +46 (0)13-20 40 00 www.vti.se

BORLÄNGE post/mail BOX 760 SE-781 27 BORLÄNGE tel +46 (0)243-44 68 60

STOCKHOLM post/mail BOX 55685 SE-102 15 STOCKHOLM tel +46 (0)8-555 770 20

GÖTEBORG BOX 8077 SE-402 78 GÖTEBORG tel +46 (0)31-750 26 00 post/mail

Transportforum program 2009  

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsu...