Page 1

30 Transportforum

år!

Senast uppdaterad 7 januari 2013

Program Transportforum 2013 9–10 januari i Linköping


VÄLkOMMeN ATT BesökA Oss på MONTerpLATs 18!

tänk om ...

... tåg och bussar kommer i tid Alla som vill kan cykla till jobbet. Bilköer är ett minne blott. Ingen väntetid vid omlastning av gods eller vid byten mellan färdsätt. Allt fungerar smidigt och enkelt. Är den verkligheten en utopi? Nej, absolut inte. Det går alltid att förbättra allt. Men det gäller att klokt skåda in i framtiden med hjälp av simuleringar. Och att på rätt sätt använda erfarenheter av utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning. Tänk om ... transportlösningen för framtiden är att alla kan åka mer kollektivt? Vectura kan hjälpa dig som är beslutsfattare på företag, kommuner och statliga verk med smarta och hållbara lösningar på transportinfrastruktur. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på vectura.se

2


Transportforum 2013 9 januari

Inledning 9 januari Crusellhallen, Konsert & Kongress

09.00 10.00 12.00 13.00 15.00 15.30 17.30 19.00 19.30 21.15 21.30 22.00

Registrering och fika Inledning Lunch – Konsert & Kongress Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Konsert & Kongress Crusellhallen: Orup med band Backstage: Lifvens Garden: Disco

10 januari 09.00 10.30 11.00 12.30 14.00 15.30

Sessioner Fika Sessioner Lunch – Konsert & Kongress Sessioner Slut på Transportforum 2013

10.00 VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 10.30 Transportforum 30 år • Transporter då, nu och i framtiden • En tillbakablick på transportsektorn och Transportforum • A responsible approach to transport investments | José Viegas, generalsekreterare, International transport forum, Paris • Samtal kring ett framtida transportsystem | Medverkande: David Lindelöw, Lunds tekniska högskola, Gustav Rundberg, Skanska, Pernilla Ngo, Hanna Lundkvist, Trafikverket, och Sofia Löfstrand, Volvo. Moderator: Elisif Elvinsdotter.

Ny i braNscheN?

Följ oss på Twitter

TF Ung är ett nytt nätverk inom Trafiktekniska Föreningen för dig som är ny i branschen med upp till fem års erfarenhet. Kom och dela dina erfarenheter, träffa likasinnade och utöka ditt personliga nätverk. Välkommen på mingel den 9 januari i Spegelsalen, Konsert & Kongress, från klockan 18.30!

Använd taggen

Trafiktekniska Föreningen – Swedish Association of Transportation Planners

OCH FACEBOOK! ”tforum13” för att twittra innan, under och efter konferensen. Transportforum finns även på Facebook. Du hittar oss på www.facebook.com/ vtitransportforum. 3


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Vi leder flyget

LFV är ett affärsverk som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 34 torn i Sverige samt vid kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Vi trafikleder omkring 700 000 flygplan per år i det svenska luftrummet.

LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. Våra lösningar uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen. Mer information finner du på www.lfv.se

CREATING BETTER WAYS TO MOVE THE WORLD Bombardier Transportation är världsledande inom tillverkning och underhåll av tåg och järnvägsutrustning. Besök oss på Transportforum 2013. Du hittar oss på monteryta 11. Välkommen! 4


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 1

Sal Duetten, Konsert & Kongress 13.00–15.00 Flyg Ordförande: Carl Selling, LFV

Inledning Lena Micko, Svenskt flyg Är infrastrukturpropositionen bra för flyget? Anders Ygeman, Jan-Evert Rådhström, Trafikutskottet Hur utvecklas flygmarknaden i ett internationellt perspektiv? Dan Lundvall, LFV Hur utökar vi Stockholmsregionens internationella tillgänglighet? David Schubert, Länsstyrelsen Stockholms län

FIKA 15.00

Session 2

Sal Solot, Konsert & Kongress 13.00–15.00 Säkerhet för luft- och sjöfart: analyser och miljö Ordförande: Jörgen Zachau, Transportstyrelsen

Arbetssätt och resultat hittills: luftfart respektive sjöfart Daniel Hellström, Jörgen Zachau, Transportstyrelsen Vad förväntar sig branscherna? Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening Framtidens analysarbete Markus Lundkvist, Transportstyrelsen Flygets miljöarbete Linda Larsson, Chalmers, GNK Aerospace Urvalskriterier och metodik för framtida marina bränslen Selma Bengtsson, Chalmers

FIKA 15.00 15.30–17.30 Utmaningar och möjligheter med en citynära flygplats Ordförande: Fredrik Jaresved, Swedavia

Utmaningar och möjligheter med en citynära flygplats B-O Lindgren, Swedavia, Michael Juniwik, Sverigeflyg, Roland Carlsson, Umeå kommun Inrikesflyg till 2050 – fördubbling eller stagnation? Arne Karyd, Trafikverket

15.30–17.30 Trafikplanering sjö och flyg Ordförande: Göran Rudbäck, Sjöfartsverket

Inledning Göran Rudbäck, Sjöfartsverket Gröna flygningar och flygtrafikledningssystemet Sesar Gunnar Olsson, Beata Myhrer, LFV Monalisa Peter Grundevik, SSPA Maritime federation of information och framtidens koncept för Sea traffic management Ulf Svedberg, Sjöfartsverket Human factors – kulturskillnader och säkerhetsprocedurer inom sjöfarten och flyget Mikael Hägg, Chalmers, Ulf Svedberg, Sjöfartsverket, Gunnar Frisk, LFV Diskussion om erfarenhetsdelningen mellan sjöfarten och flyget för utveckling av trafikledningskoncept för att möta framtidens utmaningar i form av konkurrenskraft, miljöprestanda och säkerhet samt möjligheterna att vidga samverkan till andra trafikslag. 5


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 3

Sal Kulturen, Konsert & Kongress

Session 4

Verdefoajén, Konsert & Kongress

13.00–15.00 Näringslivstransporter

13.00–15.00 Incitament i planeringssystemet

Ordförande: Inge Vierth, VTI

Ordförande: Mats Andersson, Transportstyrelsen

Styrmedel för ökad sjöfart Bertil Arvidsson, Bacab

Lever regeringen och dess myndigheter upp till de principer som riksdagen slagit fast? Jan-Eric Nilsson, VTI

Vad skulle en likabehandling av transportslagen innebär för näringslivets val av transporter? – Exemplifiering för några varuslag Inge Vierth, VTI Tillförlitlighet och kvalitetsaspekter av nya Samgodsmodellen – erfarenheter från en godssimuleringsstudie av en fast förbindelse Jonas Westin, Umeå universitet Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar Mattias Haraldsson, Energimyndigheten Bertil Arvidsson, Bacab

Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter og Kvalitetssikkringsordningen Gro Holst Volden, NTU PPP och andra finansieringsformer Björn Hasselgren, KTH Kan vi lära något från penningpolitiken i styrningen av vägfinansiering? Gunnar Lindberg, VTI

FIKA 15.00

FIKA 15.00

15.30–17.30 Energieffektiva godstransporter

15.30–17.30 Vägavgifter

Ordförande: Malin Andersson, Trafikverket

Ordförande: Jonas Eliasson, KTH

Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet Emeli Adell, Trivector

Trängselavgifter utan trängsel – när är det en bra idé? Jonas Westin, Umeå universitet

Energibesparande lastningsmönster för kombitåg Sebastian Bäckström, WSP

Delresultat från vägtullsutredningen Jennifer Moore-Peterson, Finansdepartementet

Är platooning energieffektivt i praktiken? Anders Johnson, Scania

Västsvenska paketet – trängselskattens betydelse för stads- och regionutveckling Carl-Anton Holmgren, Trafikverket

High capacity transport (HTC) Jerker Sjögren, Lindholmen science park Volvos och Scanias satsning på HCT Anders Berger, Volvo, Anders Johnson, Scania Trafikverkets syn på HCT Anders Berndtsson, Trafikverket

6

Erfarenheter av införandet av trängselskatter i Göteborg Emma Hermansson, Transportstyrelsen Trafikeffekter i Göteborg Ulla-Stina Ingemarsson, Trafikverket


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 5

Spegelsalen, Konsert & Kongress

Session 7

Sal Musikalen, Konsert & Kongress

Ordförande: Åsa Aretun, VTI

13.00–15.00 Åtgärdsplanering för transportinfrastruktur

Social sustainability in transport – the R&D experience in UK Karen Lucas, University of Oxford

Inledning Gunnar Malm, Trafikverket

13.00–15.00 Social sustainability in transport

Urban accessibility: perception, measurement and equitable provision José Viegas, International transport forum Environmental justice in road investments – reflections from a Swedish case study Karolina Isaksson, VTI The sustainable urban mobility plan (Sump) – a process of policy development and transfer across Europe Tom Rye, LTH

FIKA 15.00

Ordförande: Torbjörn Suneson, Trafikverket

Tankar bakom Infrastrukturpropositionen Ingela Bendrot, Näringsdepartementet Den nya planläggningsprocessen Riggert Andersson, Trafikverket Hur åtgärdsplanen växer fram Rolf Haraldsson, Per Lindroth, Trafikverket Så här fungerar det regionala samarbetet Peter Uneklint, Trafikverket Emil Hesse, Regionförbundet Jönköpings län Avslutande diskussion

FIKA 15.00

Session 6

Spegelsalen, Konsert & Kongress 15.30–17.30 Aktörssamverkan Ordförande: Anna Modin, Stockholms läns landsting

Samverkan för ett attraktivt transportsystem i Stockholmsregionen – Satsa och Satsa II Hans Brattström, Stockholms läns landsting Samverkan i projektet med en regional cykelplan i Stockholmsregionen Ebba Larsson, Trafikverket Samverkan med utgångspunkt i flyg för regional och internationell tillgänglighet i Stockholmsregionen Charlotta Hök, WSP, David Schubert, Länsstyrelsen, Stockholms län Samverkan med utgångspunkt i följeforskningens iakttagelser Matilda Ardenfors, Karolina Bottheim, Ramböll Erfarenheter utifrån aktörssamverkan i E18-gruppen Hans Bergh-Nilsson, Regionförbundet Örebro 7


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 8

Sal Musikalen, Konsert & Kongress

Session 9

Sal Operan, Konsert & Kongress

15.30–17.30 Logistik för konkurrenskraft

13.00–15.00 Intermodalt

Ordförande: Rikard Engström, Trafikverket, Carina R. Nilsson, WSP

Ordförande: Jan Bergstrand, Trafikverket

Varuägarnas behov av godsstrategi på nationell nivå Per Bondemark, Näringslivets transportråd, SSAB   Redovisning av Trafikanalys regeringsuppdrag om godstransporter i Sverige Lars Söderström, Trafikanalays Möjligheter och begränsningar att beskriva dagens godsflöden Inge Vierth, VTI Regional godsstrategi för Stockholm-Mälardalen Karin Eklund, Trafikverket Därför behövs en regional godsstrategi Magnus Persson, Regionförbundet Örebro Godsstrategi – var står vi? Gunnar Malm, Trafikverket Infrastrukturpropositionens godsdimensioner och vägen framåt Ingela Bendrot, Näringsdepartementet Paneldebatt – hur kan godset stärka Sveriges konkurrenskraft? Helena Nylén, Swedish orphan biovitrum, Erica Kronhöffer, Postnord, Per Bondemark, Näringslivets transportråd/SSAB, Ingela Bendrot, Näringsdepartementet, Gunnar Malm, Trafikverket, Stefan Back, Transportgruppen

Erfarenheter kring SIR-C-programmet Tomas Arvidsson, STIF Trafikverkets behov inom godsområdet kring FOI Anders Ekmark, Trafikverket Spectrum – ett internationellt projekt för intermodala lösningar inom högvärdigt gods Mats Åkerfeldt, Trafikverket, Peter Bark, TFK Stråkanalys för godsets hela resa – Ecoplan och regionala godstransportråden Eva Hultgren, Trafikverket/Godstransportrådet Småland, Staffan Johannesson, Ecoplan Näringslivets och handelns krav på intermodala lösningar Joachim Glassell, Svensk handel Hur kan vi bedriva forskning på bättre sätt i framtiden?   Sofie Vennersten, Closer

FIKA 15.00

Session 10

Sal Operan, Konsert & Kongress 15.30–17.30 Citylogistik – ett fördelningsproblem med lösningar Ordförande: Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet

Metodik vid införande av citylogistiska åtgärder Maria Björklund, Linköpings universitet Spelteori – ett användbart verktyg för att lösa citylogistikens fördelningsproblematik Stefan Engevall, Linköpings universitet Kostnad-nytta-analyser, verktyg för att identifiera bästa lösning (och för vem?) Johan Holmgren, Linköpings universitet Vad krävs för ett genombrott för effektivare citylogistik i Sverige? Jenny Karlsson, VTI En varuägares perspektiv på fördelningsproblematiken Joachim Glassell, Svensk handel 8


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se

INKÖP

LOGISTIK

5 nummer 2012 för 400:- inkl. moms

PRODUKTION

AFFÄRER

Logistikbranschens självklara mötesplats

3 tematidningar i Dagens Industri 2 välmatade affärsmagasin Ständigt uppdaterad webtidning .se

tik s i g o

l

nt e g i l el

int . w ww

9


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 11

Sal Studion, Konsert & Kongress 13.00–15.00 Aktörer i samverkan – möjliga affärsmodeller, roller och risker Ordförande: NN

Tripple helix med fyrstegsprincipen i Falköping Göran Sewring, Ramböll Alternativa affärsmodeller för samlastning Karin Eklund, Trafikverket Webbaserad portal för bokning av godstransporter Leif Olsson, Mittuniversitetet Övergångar mellan godsslagen Mattias Skoglund, TFK Miljöarbete i logistiken – med fokus på varuägarna och deras relationer Uni Martinsen, Linköpings universitet Study of technical viability and market opportunities for innovative intermodal technologies for semitrailers Fredrik Bärthel, Vectura

FIKA 15.00

10

Session 12

Sal Studion, Konsert & Kongress 15.30–17.30 Planering och utformning för gående Ordförande: Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet

Vägledning för planering och utformning för ett ökat gående Lisa Sakshaug, Tyréns Kostnader för fotgängarskador vs vinterväghållningskostnader Anna Arvidsson, VTI Drift och underhåll för trafiksäkerhet och tillgänglighet Karin Caesar, Tyréns Gåendes respons på stadsrummets utformning Maria Johansson, Kajsa L. Körner, Catharina Sternudd, Lunds universitet Hållbara transporter i små orter och byar Peter Rosander, Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet Gångvänligt? Vad betyder det för barn, tonåringar och äldre? Ulla Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 13

Sal Operetten, Konsert & Kongress 13.00–15.00 Miljöbilar Ordförande: Muriel Beser Hugosson, KTH

Research concept vehicles at KTH Peter Georen, KTH Innovation policy around EVs in the Nordics Martin Albrecht, KTH Den stora elbilsupphandlingen – hur fungerar bilarna och vad tycker förarna? Eva Sunnerstedt, Stockholm stad, Martina Wikström, KTH Är elbilar lösningen på vägtrafikens klimatpåverkan? Jonas Åkerman, KTH Vad händer med miljöbilarna? Anders Norén, Bil Sweden

FIKA 15.00

Session 14

Session 15

Sal Sonaten, Konsert & Kongress 13.00–15.00 Trafikens luftföroreningar och hälsokonsekvenser Ordförande: Anna Henstedt, Bil Sweden

Biltrafikens betydelse för befolkningens exponering av luftföroreningar Christer Johansson, SLB Hälsopåverkan av kväveoxider och partiklar på friska personer och känsliga befolkningsgrupper Tom Bellander, Karolinska institutet, Bertil Forsberg, Umeå universitet Trafikverkets forskarprogram om tunnelluft Michelle Benyamine, Trafikverket Förbifart Stockholms påverkan på luftföroreningsorsakad ohälsa bland befolkning och trafikanter Christer Johansson, SLB, Bertil Forsberg, Umeå universitet Riktvärden för tunnelluft – fortsatt arbete Marianne Klint, WSP Utmaning för fordonstillverkare Lars Mårtensson, Volvo

Sal Operetten, Konsert & Kongress 15.30–17.30 ITS i samhället Ordförande: Hans Rode, Trafikverket

ITS-handlingsplan – vad som är gjort och vad som återstår Alf Petersson, Trafikverket Exempel på hur en myndighet implementerar ITS-handlingsplanen Caroline Ottosson, Trafikverket ITS som affärsmöjlighet Lars Jernbäcker, Saab AB ITS och wireless communication Olle Isaksson, Ericsson AB ITS Forskarskolan – pågående aktiviteter Christer Karlsson, ITS Sweden State-of-the-art of EU’s ITS action plan och ITS-direktivet Lilia Bidar, Sweco

FIKA 15.00

Session 16

Sal Sonaten, Konsert & Kongress 15.30–17.30 Åtgärdsvalsstudier Ordförande: Maria Håkansson, ÅF infrastruktur

Åtgärdsval – planering och process Per Lindroth, Trafikverket Att förstå situationen Sofia Heldemar, Anna-Ida Lundberg, ÅF-Infrastruktur Det kommunala perspektivet Marianne Möller, Nacka kommun Erfarenheter och metodik från åtgärdsvalsstudier Caroline Ljungberg, Trivector Åtgärdsval i Norrlandsstråk Peter Stensson, ÅF

11


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 17

Wallenbergssalen, Länsmuseet 13.00–15.00 Cycity Ordförande: Pelle Envall, Cycity

Trafikslag på undantag – cykeltrafiken i Stockholm 1930–1980 Martin Emanuel, KTH Policy och planering för ökad cykling i städer Kerstin Robertson, VTI Metoder och dataverktyg för cykelplanering – utländska erfarenheter Karin Löwing, Koucky & Partners AB CyCity: elcyklar – hur inverkar de på cykelplanering? Shahriar Gorjifar, Michael Koucky, Koucky & Partners AB CyCity: vad är viktigt för cykeltrafiken? Pelle Envall, Cycity Vilken väg väljer pendelcyklisten? Erik Stigell, GIH/Trivector

FIKA 15.00

15.30–17.30 Supercykelvägar och andra satsningar på cyklisters framkomlighet Ordförande: Anna Niska, VTI

Trafikreglering för ökad framkomlighet på cykel David Edman, Sweco Utvärdering av cykelstråk med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet Lars Nilsson, Ramböll Snabbcykelvägar – goda exempel och rekommendationer för utformning Per Eneroth, WSP Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Kristine Liljenberg, Köpenhamns kommun Potential till ökat cyklande och gående vid större vägar Jutta Pauna-Gren, Ramböll

Session 18

Dahlgrenssalen, Länsmuseet 13.00–15.00 Öppen data för kommersiella transporter Ordförande: Erik Behm, Business region Göteborg

Dags att pensionera brevduvan Per-Olof Arnäs, Chalmers ITS-roadmap för godstransporter Henrik Sternberg, Lunds tekniska högskola Utvecklingen av trafiksystemen Stefan Knutsson, Trafikverket Öppen data Erik Borälv, Vinnova Öppna datakällor i det offentliga samhället Magnus Petzäll, Göteborgs stad GPS-baserad ankomsttidsintervallskattning för godstransporter Gideon Mbiydzenyuy, Blekinge tekniska högskola Andras arbete blir din vinst Karin Ahlin, West coast big apps

FIKA 15.00

Session 19

Dahlgrenssalen, Länsmuseet 15.30–17.30 Att mäta individers betalningsvilja Ordförande: Muriel Beser Hugosson, KTH

Värdering av restidsbesparingar vid cykelresor Gunilla Björklund, VTI Observerad betalningsvilja för trafiksäkerhet baserat på svenska bilkonsumenters personbilsval Henrik Andersson, Toulouse school of economics Hypotetiska frågor ger hypotetiska svar – en stated preference-studie i en hjärnscanner Gunnar Isacsson, VTI Om värdering av restidsosäkerhet Anders Karlström, KTH

12


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 20

Westmanshallen, Länsmuseet 13.00–15.00 Trafiksimulering Ordförande: Wilco Burghout, KTH

Integrerad fordons- och trafiksimulering för uppskattning av emissioner och energieffektivitet Andreas Tapani, VTI Multi-class mesoscopic modelling Wilco Burghout, KTH Mesomodellering av arenaevenemang Fredrik Davidsson, Movea Tänk på tidsavståndet – ett fältförsök för bättre regularitet på stomlinje 1 i Stockholm Oded Cats, KTH, Azhar Al-Mudhaffar, SL Calibration of dynamic traffic assignment models – application for mesoscopic models Athina Tympakianaki, KTH

FIKA 15.00

15.30–17.30 Trafiksimulering (forts.) Ordförande: Wilco Burghout, KTH

Utveckling samt kalibrering och validering av beteendemodeller för Rutsim Per Strömgren, Movea, Johan Olstam, VTI Simulering som verktyg för att utvärdera självoptimerande trafiksignaler Johan Wahlstedt, Ramböll Växlingssträckor på motorväg – går de att simulera i Vissim? Anders Sjöholm, Ramböll Methods for work zone dynamic merge using traffic lights Bahareh Saffarian, Daniel Furda, Linköpings universitet Användande av Visum för modellering av högtrafik i stadsmiljö Johan Jerling, Göteborgs stad, Johan Hallberg, Sweco

Session 21

Nya galleriet, Länsmuseet 13.00–15.00 Järnvägens kapacitet och trafikering Ordförande: Magdalena Grimm, Trafikverket

Jakten på den robusta tidtabellen fortsätter Anders Peterson, Linköpings universitet, Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola Värdet av förseningsinformation Jonas Eliasson, KTH Ökad kapacitet i Stockholms tunnelbana Sonja Martin-Löf, SL Hur påverkar Ostlänken kapaciteten på södra stambanan? Jennifer Warg, Bo-Lennart Nelldal, KTH Från enkel- till dubbelspår – finn den effektivaste vägen Olov Lindfeldt, Vectura AB

FIKA 15.00

15.30–17.30 Järnvägens kapacitet och trafikering (forts.) Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket

Snabbtåg eller höghastighetståg – vilken är den optimala hastigheten? Oskar Fröidh, KTH Framtida besluts- och informationsstöd för lokförare och trafikledare Simon Tschirner, Uppsala universitet Hur påverkar heterogena tidtabeller kapacitet och förseningar? Anders Lindfeldt, KTH Ökat kapacitetsutnyttjande möjligt med optimerande verktyg Malin Forsgren, Sics Snabbare möten, tyngre godståg och snabbare tomtåg – effekter på transportkapacitet och omloppstid Hans Boysen, KTH 13


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 22

Läsesalen, Länsmuseet 13.00–15.00 Jämställdheten då – händer det något eller är det samma som sist? Ordförande: Kjell Avergren, Trafikverket

Bryr sig infrastrukturplanerarna om jämställdhet? Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Beslutsfattarnas syn på kön och klimat Annica Kronsell, Lunds universitet Kvinnor, män, makt och beteende – en internationell utblick Annika Carlsson-Kanyama, FOI Trafikverkets samråd – inte bara en fråga för 50+/60+ män! Gunilla Freij, Trafikverket

FIKA 15.00

hållbar projektering

helhetsåtagande inom infrastruktur CoWi är ett ledande teknikkonsultföretag som bland annat erbjuder tjänster och helhetslösningar inom infrastruktur. Vår kompetens och långa erfarenhet inom trafikanalys/simulering, trafikbuller, väg-, spårvägs- och järnvägsutformning, beläggningsprojektering samt kvalificerad projekt- och byggledning gör oss till den självklara samarbetspartnern.

kontakta oss så berättar vi mer. www.cowi.se

14

Möt representanter från

Kollektivtrafikcentrumet K2 Tid: Torsdag 10 januari kl. 13.00–13.45 Plats: Sal Noten, Konsert & Kongress Lunds universitet, Malmö högskola och VTI har tillsammans fått i uppdrag att bygga upp K2, ett nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Under Transportforum kan du möta representanter från centrumet. För mer information om K2, besök www.vti.se/ kollektivtrafikcentrum.


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

15


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 23

Sal 1:an, Filmstaden 13.00–15.00 Styrning och granskning av trafiksäkerhet Ordförande: Roger Johansson, Sweco

EU-direktivet om trafiksäkerhetsgranskning – vad det innebär och hur har Sverige valt att hantera det? Per Öhgren, Transportstyrelsen Utbildning av TS-granskare i Sverige Roger Johansson, Sweco TS-granskning – vad är potentialen? Roger Johansson, Trafikverket Trafiksäkerhetsinspektion i Stockholm Jesper Mertner, Cowi AB Danmark, Karin Jansson, Cowi AB Sverige, Anna-Sofia Welander, Stockholms stad ISO 39001 – en del av kvalitetssäkringen Anders Lie, Trafikverket ISO 39001 – hur kan denna tillämpas av kommunal väghållare? Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall Kristina Mattsson, Sweco, Suzanne Andersson, Göteborgs stad

FIKA 15.00 15.30–17.30 Kommunala trafiksäkerhetsprogram Ordförande: Roger Johansson, Sweco

Nationell inriktning och etappmål Johan Lindberg, Trafikverket Kommunernas del av ansvaret Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner och Landsting Ny handbok för kommunalt trafiksäkerhetsprogram Roger Johansson, Sweco Huddinges trafiksäkerhetsprogram – en pilotstudie Annika Feychting, Annika Löfmark, Huddinge kommun Utvärdering av hastighetsövervakning i tätort Petter Skarin, Eskilstuna kommun 16

Effekt av ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram Roger Johansson, Trafikverket

Session 24

Sal 5:an, Filmstaden 13.00–15.00 Olycks- och riskanalys Ordförande: Ylva Berg, Trafikverket

Analys av trafikolyckor mellan cyklister och tunga fordon Agneta Hjortzberg, Irene Isaksson-Hellman, If Finns det samband mellan psykosociala faktorer och trafikolyckor? Anna-Lena Andersson, Västra Götalandsregionen Psykosociala djupstudier vid suicidklassning i transportsystemet Anna-Lena Andersson, Västra Götalandsregionen, Kenneth Svensson, Trafikverket Riskreducerande åtgärder med farligt gods på väg och järnväg: syfte och utformning David Tonegran, Tyréns Volvo trucks accident research team Karsten Heinig, Volvo Sambandet mellan körbeteende i simulator och riskvärdering Niclas Krüger, VTI

FIKA 15.00


www.sinnebild.se

Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare, för att därigenom skapa bättre forskning och bättre beslut.

www.cts.kth.se

17


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 25

Sal 5:an, Filmstaden 15.30–17.30 Oskyddade trafikanter Ordförande: Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar

Cykel – singelolyckor: enkätstudie och analys av resultaten Christina Lundqvist, Louise Reuterwall, Tyréns Singelolyckor ger många allvarligt skadade cyklister Jenny Eriksson, VTI A more sustainable city environment through improved child safety and mobility Lars Leden, Luleå tekniska universitet Brott och risken för allvarlig motorcykelolycka Michael Fored, Fredrik Granath, Karolinska institutet Mobil IT och oskyddade trafikanter Nina Hvitlock, Trivector Betydelsen av grupptryck i mopedolyckor och föräldrars förebyggande roll Gunilla Sörensen, VTI

Session 26

Sal 2:an, Filmstaden 13.00–15.00 Aktiv säkerhet – provning och simulering Ordförande: Jonas Jansson, VTI

Erfarenheter från Active test-projektet Henrik Eriksson, SP Next generation test methods for active safety functions Susanna Leanderson Olsson, Volvo Produktivitet och flexibilitet i provning av aktiva säkerhetssystem Håkan Andersson, VTI Utvärdering av människa-maskin-interaktion i förarassistanssystem Johan Engström, Volvo Development of post impact control verification method in motion platform simulator and evaluation of post impact braking Bengt Jacobsson, Chalmers What is EDR data and can it be used in safety test development? Robert Thomson, VTI

FIKA 15.00

Session 27

Sal 2:an, Filmstaden 15.30–17.30 Autonom körning – när kan fordonet ta över? Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, Safer

Platooning – hur får man alla fordon att kommunicera? Cristofer Englund, Viktoriainstitutet Kommunikation mellan fordon och infrastruktur Erik Ström, Chalmers Fordonsdynamik i undanmanövrar Mathias Lidberg, Chalmers Förarbeteende vid plötsliga systemingrepp Christian Larsson, Volvo Resultat från platooningprojektet Sartre Andreas Ekfjorden, Volvo Hur lär sig föraren nya tekniska system i bilen? Christina Stave, VTI 18


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 28

Sal 6:an, Filmstaden

Session 29

Sal 6:an, Filmstaden

13.00–15.00 Mobility management

15.30–17.30 Trafikantgrupper

Ordförande: Camilla Pärlbäck, Sweco

Ordförande: Satu Heikkinen, VTI

Nyttan med Mobility management – erfarenheter från Öresund Caroline Ljungberg, Trivector

Tillgänglighetsrevision ger ny fart på arbetet för gång, cykel och kollektivtrafik – fokus på behoven hos personer med nedsatt mobilitet Hanna Wennberg, Trivector

Nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen Lisa Ström, Göteborgsregionens kommunalförbund Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet – att se till helheten Lena Eveby, Sweco Mobility management i byggskedet för projekt inom Västsvenska paketet Ulrika Franzén, Sweco 4 000 nya arbetsplatser på Chalmers men inga fler bilresor – hur kan staden styra med grön resplan? Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Erfarenheter med MaxQ-revisioner i svenska kommuner Katarina Evanth, Trivector

Från brukarmedverkan till genomförande – funktionshinderstrategi för Västra Götalandsregionen Linda Billberg, Emelie Garman, Västra Götalandsregionen Utemiljöns egenskaper och personliga faktorers betydelse för aktiviteter hos äldre personer Berglind Hallgrimsdottir, Lunds tekniska högskola Nytt verktyg i samhällsplaneringen: tidsgeografiska teorier om hur människor använder resurser Ulf Silbersky, Tyréns ”Flickorna på Skäret” – mobilitet på äldre dar… Sofi Fristedt, Hälsohögskolan i Jönköping

Paneldebatt – kommunikation, beteendeförändringar och framkomlighet

FIKA 15.00

19


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 30

Sal 7:an, Filmstaden 13.00–15.00 Planera för aktiv transport – vinn tid, hälsa och miljö Ordförande: Kerstin Hugne, Boverket

Stimulera fysisk aktivitet i vardagen – erfarenheter från ett regeringsuppdrag Ulrika Åkerlund, Erik Mejer, Boverket Cyklistens landskap Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan

15.30–17.30 Till och från stadens utkant – transport- och mobilitetsfrågor för externa köpcenter Ordförande: Ulf Kamne, Ecoplan

Hur påverkar etablering av externa köpcentrum vårt sätt att resa? Anders Hagson, Chalmers Hur kan vi minska privatbilism på frivillig väg? Margareta Friman, Karlstads universitet

Barn till fots och till cykel Maria Johansson, Lunds universitet, Jessica Westman, Karlstads universitet

Medborgarnas tillgänglighet till privata och offentliga serviceinrättningar Florian Stamm, Trafikanalys

Hälsoperspektivet i stadsplaneringen Sophia Christianson, Tyréns, Per Eneroth, WSP

Göteborgs stads arbete för hållbart resande till externa handelsområden Anders Roth, Anette Thorén, Göteborgs stad

Fotgängarplanering i Malmö Elin Engqvist, Malmö stad

Vikten av samverkan mellan olika aktörer i planeringsskedet Christer Karlsson, Trafikverket, Maria Losman, Ecoplan

Avslutande frågestund

FIKA 15.00

20

Session 31

Sal 7:an, Filmstaden

Diskussion – hur kombineras kommersiella intressen med hållbar samhällsutveckling vid externa handelsområden?


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 32

Sal 8:an, Filmstaden 13.00–15.00 Landskap och infrastruktur Ordförande: Johan Bergkvist, Trafikverket

Landskapskaraktärisering för väg- och järnvägsplanering – en sammanhållande process Jenny Nord, Sveriges lantbruksuniversitet Dialog under rörelse – en del av processen Karin Hammarlund, Ramböll Ett område sådant som det uppfattas av människor – om platsanknytning och identitet Malin Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet Snabbt och demokratiskt – kartbaserad medborgarenkät i vägplaneringen Ulla Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet Ljuden i landskapet – mobilapplikation för karaktärisering av ljudlandskap Per Hedfors, Sveriges lantbruksuniversitet Upphandling av landskapsanalys för väg- och järnvägsplanering Hans Antonson, VTI, Ann Åkerskog, Sveriges lantbruksuniversitet

FIKA 15.00

Session 33

Klostersalen, Scandic Frimis 13.00–15.00 Marknadsöppning inom kollektivtrafiken – vad hände första året? Ordförande: Anders Wärmark, WSP

Trafikanalys uppdrag från regeringen Maria Melkersson, Trafikanalys Hur har utbudet förändrats efter reformerna? Fredrik Svensson, Trafikanalys Subventionerad trafik och kommersiell trafik – sida vid sida? Maria Melkersson, Trafikanalys Har alla samma förutsättningar på marknaden? Stefan Pettersson, Railrex Hur har de nationella myndigheterna agerat på reformerna? Roger Pyddoke, VTI

FIKA 15.00 15.30–17.30 Marknadsöppning inom kollektivtrafiken – vad hände första året? (forts.) Ordförande: Anders Wärmark, WSP

Ett år med ny kollektivtrafiklag Jan Söderström, Sveriges Kommuner och Landsting Har det politiska inflytandet över kollektivtrafiken stärkts? Göran Gunnarsson, Trafiknämnden i Östergötland Den nya kollektivtrafiklagen – planering och praktisk verksamhet Helena Leufstadius, Sweco Arbetet med det första regionala trafikförsörjningsprogrammet i Stockholms län Anna Pontusson, SL Hur mycket reser vi med kollektivtrafik? Vad är kollektivtrafikandelen? Mats Wiklund, Trafikanalys

21


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 34

Pelarsalen, Scandic Frimis 13.00–15.00 Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

13.00–15.00 Grönare, smartare och effektivare vinterväghållning

Ordförande: Tomas Svensson, VTI

Ordförande: Anita Ihs, VTI

Behovet av utvecklade planeringsverktyg för regional trafik- och utvecklingsplanering – forsknings- och pratikerperspektiv Tomas Svensson, VTI, Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län

Utvärdering av varmsandning på gång- och cykelvägar Anna Niska, VTI

Trafikeringssimuleringar som underlag för drift- och samhällsekonomiska analyser Joel Hansson, Trivector Modellstöd för analys av regionala utvecklingseffekter Lars Pettersson, Johan Klaesson, Internationella handelshögskolan i Jönköping Kollektivtrafiken i den regionala planeringen – hi nder, möjligheter och utvecklingsbehov Tomas Svensson, VTI Summering Tomas Svensson, VTI

FIKA 15.00 15.30–17.30 Hur skapar vi trygghet i kollektivtrafiken? Ordförande: Charlotte Rosengren Edgren, Svensk kollektivtrafik

Resenären, vad är avgörande för att man ska känna sig trygg och hur definierar vi trygghet i kollektivtrafiken? Thomas Ahlskog, Stiftelsen Tryggare Sverige Hot och våld i arbetslivet, hur påverkar det tryggheten i kollektivtrafiken? Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige Avslutande paneldebatt Är det rimligt att utfästa nolltolerans mot otrygghet i kollektivtrafiken? Hur arbetar vi med dessa frågor?

22

Session 35

Sal Jupiter, Scandic Frimis

En saltgivas varaktighet och öde – erfarenheter från ett nordiskt samarbetsprojekt Göran Blomqvist, VTI Energieffektiv vinterväghållning – val av driftstandardklass Anna Arvidsson, VTI Utveckling av metoder för prognostisering av temperatur och halka Yumei Hu, KTH Nya metoder för vinterväghålning Mats Riehm, KTH

FIKA 15.00


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 36

Sal Jupiter, Scandic Frimis 15.30–17.30 Testvägar/demoprojekt (Lv 126 och E6) Ordförande: Klas Hermelin, Trafikverket

Bakgrundshistoria ”Provväg E6 PMB” Carl-Gösta Enockson, Trafikverket Durability of polymer modified binder – test road E6 Xiaohu Lu, Nynas AB Funktionsutvärdering av E6 PMB-beläggningar Safwat Said, VTI Tillståndsutveckling på E6 PMB-provväg Håkan Carlsson, VTI Vägen och vattnet Peter Dittlau, Trafikverket Fukt och dränering utmed länsväg 126, Torpsbruk Fredrik Hellman, VTI, Klas Hansson, Golder Associates AB Strukturell bärighet av Lv 126 under tjällossningsperioden Sigurdur Erlingsson, VTI Groundwater table level influences on structural behaviour Farhad Salour, KTH/VTI

Session 37

Sal Tellus, Scandic Frimis 13.00–15.00 Planläggning och byggande ur ett livscykelperspektiv Ordförande: Bo Olofsson, KTH

Geologiska och ekologiska kriterier vid vägbyggande ur ett systemperspektiv Joanne Fernlund, KTH LCA in the early stages of road infrastructure planning (focus on energy use and greenhouse gas emissions) Sofiia Miliutenko, KTH Jorddjupsbestämningar för vägplanering genom landskapsanalys Caroline Karlsson, KTH Ekologiska konsekvenser vid vägbyggande Mårten Karlsson, KTH LCA i pågående åtgärdsplanering Malin Kotake, Trafikverket LCC-analyser vid utformning av vägkonstruktionen Jonas Wennström, VTI

FIKA 15.00

23


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Session 38

Sal Tellus, Scandic Frimis 15.30–17.30 Metoder och indikatorer för tillståndsbeskrivning av vägar Ordförande: Leif Sjögren, VTI

En europeisk kartläggning och rekommendationer av indikatorer för beskrivning av vägar och vägutrustningars tillstånd och funktion Leif Sjögren, VTI Minskad olycksrisk med ny metod för att identifiera sträckor med dåligt väggrepp Thomas Lundberg, VTI Samtidig analys av en serie tvärprofiler (för att identifiera ytdefekter) Olle Eriksson, VTI Roadroid – vägkvalitetsmätning med smartphone Lars Forslöf, Roadroid AB Färdvibrationer på ojämna vägar i EU:s norra perifieri (Roadex) Johan Granlund, Vectura Årlig inventering av Sveriges alla vägar – är det möjligt? Magnus Andersson, Semcon

24


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

Nytt säkert räckesavslut i klass P4

SafeEnd

™ 060-527200 www.birsta.eu a

company

25


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

26


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Transportforum 2013 Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 39

Sal Jupiter, Scandic Frimis

Session 40

Pelarsalen, Scandic Frimis

09.00–10.30 Inland waterways/Vänersjöfartens framtid

09.00–10.30 Östersjön: transporter, varuflöden, infrastruktur och miljö

Ordförande: Christian Bergman, Västra Götalandsregionen

Ordförande: Peter Bark, TFK

Trafikslagsövergripande stråkstudie för Göta älv och Vänern Bertil Hallman, Trafikverket Inre vattenvägar: Gotris – transportstyrning på land och i vatten Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet Förutsättningar för att satsa på nydesignade Vänerfartyg Dirk Harmsen, Vänersamarbetet

FIKA 10.30

Outlook of the liner traffic at Northern Baltic Sea in 2020 – results from Penta project Anssi Lappalainen, Åbo universitet Utveckling av trafikflödena i Östersjöområdet – resultat från Baltic Transport Outlook 2030 Helena Kyster Hansen, Tetraplan Så bygger vi hamninfrastrukturen i Stockholm för ett ökat transportbehov 2030 Henrik Widerståhl, Stockholms Hamnar Näringslivets syn på östliga–västliga förbindelser i ett långsiktigt perspektiv Inge Vierth, VTI

FIKA 10.30 11.00–12.30 Tekniker för samordning, effektivisering och miljövinster inom sjöfart

11.00–12.30 Östersjötrafikens utveckling – utmaningar och lösningar

Ordförande: Bengt-Olof Petersen, Point high AB

Ordförande: Jan Valeskog, Stockholms Hamnar

Zero vision tool – samarbetsplattform för säker, miljö- och energieffektiv transport till sjöss Carl Carlsson, Sveriges Redareförening

Tekniska lösningar för att klara svavelreglerna 2015 Karin Andersson, Chalmers

Spireth – metanol – ett bränsle för sjöfarten att möta låga utsläppskrav Joanne Ellis, Chalmers

Safety, security and administrative procedures as an obstacle for the sea transport flows in the Baltic Sea region Tönis Hunt, Estonian maritime academy

Vindpropulsion - utnyttja vinden för att minska fartygens bränsleåtgång Björn Allenström, SSPA Sweden Air cavity – luftkammare för att minska skrovmotstånd och bränsleanvändning Michael Leer-Andersson, SSPA Sweden

Buller – en utmaning för hamnarnas framtida utveckling Maria Mustonen, TFK Den ökande sjöfarten i Östersjön – vilka är de viktigaste miljöutmaningarna – exempel på gemensamma lösningar och arbetsmetoder Mattis Bergquist, Baltic Sea Action Group 27


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 41

Sal Operan, Konsert & Kongress

Session 42

Sal Operan, Konsert & Kongress

09.00–10.30 Effektiv resursanvändning och förbättrad produktivitet?

11.00–12.30 Kollektivtrafik på nytt sätt? – Så gör man bra kollektivtrafik i praktiken

Ordförande: Anders Ljungberg, Trafikanalys

Ordförande: Marina Sundman, Jernhusen

Statens satsningar på vägar och järnvägar – följs de transportpolitiska principerna? Anna Johansson, Jan Vikström, Johannes Österström, Riksrevisionen, Helena Braun Thörn, KTH

Kollektivtrafik – bättre för vår hälsa? Anna Clark, Trivector

Kostnadsdrivare i Trafikverkets DoU-kontrakt på väg Johan Nyström, VTI

Går det att få fler att åka buss utan att tillföra mer pengar? Annika Stenvall, Piteå kommun

Kan upphandlingsframgångar mätas? Torbjörn Stenbeck, Riksrevisionen

DinKoll – får bilister att välja tåg och buss Malin Gibrand, Trivector, Karin Edenius, Upplands lokaltrafik

FIKA 10.30

Mobility management i praktiken Anna Bergfors Fall, Eskilstuna kommun

LUNCH 12.30

14.00–15.30 Kollektivtrafik på nytt sätt? – Så gör man bra kollektivtrafik i praktiken (forts.) Ordförande: Karolina Isaksson, VTI

Testresenärer inom kollektivtrafiken Mikael Appelberg, Söderköpings kommun Framtidens kollektivtrafik i Karlstad Robert Sahlberg, Karlstadsbuss Utveckling av kollektivtrafik på vatten – Sjövägen, ett pilotprojekt Marianne Möller, Nacka kommun Infrastrukturkansli Michael Leijonhud, Hultfreds kommun

28


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 43

Spegelsalen, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Tillgänglighet, arbetsmarknad och regioners utveckling Ordförande: Daniel Jonsson, KTH

Saknade arbetsmarknadsnyttor i samhällsekonomiska kalkyler Jonas Eliasson, KTH Att följa upp tillgänglighetens påverkan på näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft Krister Sandberg, Trafikanalys Arbetspendling och matchning Gunnar Isacsson, VTI

Session 45

Verdefoajén, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Innovation i transportsektorn Ordförande: Stig Franzén, Chalmers

En svensk strategi för innovation i transportsektorn John Hultén, Trafikverket Aktuella färdplaner för innovation Filip Kjellgren, Vinnova EU:s transportpolitik i nya banor – ”Smart cities” Eva Boethius, ITS Sweden

FIKA 10.30

FIKA 10.30

Session 44

Spegelsalen, Konsert & Kongress 11.00–12.30 Vägavgifter i praktiken

Session 46

Spegelsalen, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Kollektivtrafik i tid

Ordförande: Marianne Erlandson, Trafikverket

Ordförande: Marika Jenstav, Movea

Vad händer med EETS och REETS? Lars Carlsson, Transportstyrelsen

Smartare bussprioritering Johan Wahlstedt, Ramböll

Vägtullsutredningen och Arena-projektets vägavgiftssystem, hur går det ihop? Jonas Sundberg, Sweco

Framkommelighet for buss i by Sari Wallberg, Statens Vegvesen

Utländska fordon på svenska vägar och i svenska avgiftssystem Per Ola Clemedtson, NetPort.Karlshamn EasyGo och teststrategier för EETS Lilia Bidar, Sweco

Värdet av förseningsinformation Jonas Eliasson, KTH Stadstrafik – en usel tjänst som blir mycket bättre med information Anders Gullberg, Stockholms stadsmuseum

LUNCH 12.30

29


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 47

Musikalen, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Att styra transport- och samhällsplaneringen mot klimatmålen

14.00–15.30 Att styra transport- och samhällsplaneringen mot klimatmålen (forts.)

Ordförande: Per Norman, Vinnova

Ordförande: Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Regionala strukturers betydelse för transportmönster och energianvändning Bengt Holmberg, Lunds tekniska högskola

Nullvekst i biltrafikken i Osloregionen – utopi eller realistisk mulighet? Hans Silborn, Statens Vegvesen

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse Fredrik Pettersson, Lunds tekniska högskola

Vilka styrmedel är lämpliga för att nå en fossilbränslefri transportsektor? Karin Svensson Smith, Lunds kommun

FIKA 10.30

11.00–12.30 Att styra transport- och samhällsplaneringen mot klimatmålen (forts.) Ordförande: Björn Wendle, Trivector/LETS2050

Nationella beslutsfattare om synen på transporternas betydelse för klimatpolitiken Jamil Khan, Lunds tekniska högskola Aktörsperspektivet i framtidsstudier av lågenergisamhället Josefin Wangel, KTH Mobilitetsplanering och styrning i exemplet Freiburg Annica Kronsell, Lunds universitet

LUNCH 12.30

30

Sverige – föregångslandet? Naturskyddsföreningens nya transportutvärdering Svante Lundquist, Naturskyddsföreningen


Dag 1 • Onsdag 9 januari 2013

DINA BÄSTA SÖKMOTORER FÖR EN BULLER- OCH VIBRATIONSFRI MILJÖ. Vi skapar tysta och vibrationsfria miljöer. Genom att isolera vibrationer, stomljud, stegljud och buller skapas en god arbets- och boendemiljö. Vi skyddar människor och känslig utrustning och skapar bättre och tystare produkter. Christian Berner är en tekniskt kunnig, flexibel och pålitlig partner i både små och stora projekt.

CHRISTIAN BERNER AB LEDANDE PARTNER FÖR TEKNISKA LÖSNINGAR

www.christianberner.se

31


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 48

Dahlgrenssalen, Länsmuseet 09.00–10.30 Bluetooth för trafikmätning Ordförande: Jan Lundgren, Linköpings universitet

Är Bluetooth framtidens metod för att samla in restider? Andreas Allström, Sweco Brug af Bluetooth til registrering af trafikflow Rasmus Albrink, Cowi Behöver vi verkligen så många fasta sensorer på Essingeleden? Andreas Allström, David Gundlegård, Linköpings universitet Ramverk för kalibrering av trafikmodeller inom Mobile Millenium Stockholm Magnus Fransson, Linköpings universitet

FIKA 10.30 11.00–12.30 Metoder för kapacitetsanalys Ordförande: Andreas Tapani, VTI

Beräkning av kapacitet och reshastighet på 2+1- och tvåfältsvägar Johan Olstam, VTI Kalibrering och validering av Calmar Per Strömgren, Movea Nya grundvärden för fordon – Gruff Svante Berg, Ramböll

LUNCH 12.30

32

Session 49

Verdefoajén, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Omvärldsscenarier, restrender och transportpolitiska styrmedel Ordförande: Titti de Verdier, Trafikanalys

Trender för svenskarnas resvanor Mats Wiklund, Andreas Holmström, Helena Carlestam, Trafikanalys Omvärldsutveckling och transportpolitisk effektivitet Fredrik Backa Brandt, Trafikanalys Färdplan 2050, transporter, ett regeringsuppdrag Mats Björsell, Naturvårdsverket, Håkan Johansson, Trafikverket Samverkan för hållbarhet och innovation – hur mycket lärdom kan vi dra av analogierna mellan trafiksäkerhet och miljöpåverkan? Gustav Sjöblom, Chalmers


AQVIS Miljöspont ® – en ledbar byggprofil tillverkad i återvunnen HD polyeten

Spontens användningsområden är bland annat • väggelement vid dagvattenhantering, dammbyggnation • byggnation av eftergivliga bullerskärmar • reparation/nybyggnad av kaj och pir • markspont, kantförstärkning

www.aqvis.se

tomas@aqvis.se

0706 10 66 64 33


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

29 partner i fem länder samarbetar för att effektivisera godstransporterna mellan norra Skandinavien och Centraleuropa.

bothniangreen.com

VÄRMANDE GÅVA I MONTER 26 till alla som visar upp rätt svar på frågorna Hur många ton gods transporteras idag årligen med järnväg på Botniska korridoren? 1. 1 miljon

X. 3 miljoner

2. 6 miljoner

Hur stor ökning i procent beräknas norra delen av Botniska korridoren klara av innan kapaciteten är nådd? 1. 10%

X. 70%

2. 100%

Hur stor ökning i procent bedömer marknaden att de kommer att ha behov av fram till 2020? 1. 5%

34

X. 10%

2. 40%


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 50

Sal Sonaten, Konsert & Kongress

Session 52

Sal Sonaten, Konsert & Kongress

09.00–10.30 Konsekvenser av dagens upphandling av busstrafik

14.00–15.30 Spedition och konsolidering – potential för effektivisering

Ordförande: Mattias Byström, Nobina AB

Ordförande: Kenth Lumsden, Chalmers

Miljökonsekvenser av dagens detaljerade upphandling av busstrafik Helene Lidestam, Linköpings universitet

Förpackningens roll för ökad transporteffektivitet Henrik Pålsson, Lunds tekniska högskola

Planerad försöksverksamhet av att använda taxi i kombination med bussar i Södertälje Henrik Engström, Nobina AB

Transporteffektivitet och resursutnyttjande i dagligvaruhandeln Carl Karlsson, Sweco

Offentliga beslutsfattares agerande vid upphandling av kollektivtrafik – styrning, roller och handlingsutrymme Lisa Hansson, VTI

Ökad fyllningsgrad – utmaningar och möjligheter bland transportköpare och speditörer Vendela Santén, Chalmers

Avslutande diskussion

FIKA 10.30

Fyllnadsgrad och resursutnyttjande i transportnätverk – nuläge och potential till förbättring Fredrik Börjesson, DB Schenker Vägtransporters resursutnyttjande – konsekvenser av planering och systemproblem Andreas Hagen, Chalmers

Session 51

Sal Sonaten, Konsert & Kongress 11.00–12.30 Spårväg Ordförande: Tomas Svensson, VTI

Simulering av spårvägar Leif Broberg, Sanna Sorvoja, Jevgenij Petoukhov, Ramböll Systemanalys – kapacitetstudie för den lokala kollektivtrafiken i Malmö för buss, superbuss och spårvagn Malena Möller, Malmö stad Spårvagnar – vägen till minskade bullernivåer i våra städer? Erik Hedman, Ramböll Kravställning och uppföljning av ljud- och vibrationskrav vid fordonsupphandling Martin Almgren, SL

LUNCH 12.30

35


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 53

Sal Solot, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Utformning av trafikmiljöer Ordförande: Jenny Kilhberg, Uppsala kommun

Trygghetsstrategi Ulf Silbersky, Tyréns Ledstråk på torgytor i praktiken Berit Mårtensson, Stockholms stad, Emma Newman, Vectura Ljuset visar vägen – ljusplaner för små och stora kommuner Johanna Verbaan, Ramböll

FIKA 10.30

Session 54

Sal Duetten, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Rätt kompetens för väg- och järnvägssektorn Ordförande: Jerker Sundström, Trafikverket

Kvalitetskritiska aspekter – rollen som förvaltare, beställare och utvecklare Lars Jacobsson, Trafikverket Hur arbetar vår nordiska granne med kompetenskrav? Bente Tangen, Jernbaneverket Vem tar ansvaret, hur påverkas och agerar universitet/högskola, samhällets behov Anders Lindahl, KTH

FIKA 10.30

11.00–12.30 Utformning av trafikmiljöer (forts.) Ordförande: Jenny Kilhberg, Uppsala kommun

Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd (cykel) Christer Hydén, Erik Skärbäck, Lunds tekniska högskola Pollare som stöd för personer som är blinda – utformning och detaljer har stor betydelse Agneta Ståhl, Lunds tekniska högskola, Mai Almén, Hinderfri design

LUNCH 12.30

11.00–12.30 Rätt kompetens för väg- och järnvägssektorn (forts.) Ordförande: Jerker Sundström, Trafikverket

Järnvägsentreprenörernas syn, situation och behov Lena Jogersten, Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer Vägentreprenörernas syn, situation och behov Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Paneldebatt Moderator: Lars Berggrund

LUNCH 12.30

36


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

HUR SLITEN ÄR DIN VINDRUTA? Slitna vindrutor är en trafikfara. Det slogs fast i en studie genomförd 2009 av VTI (Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut). Kunskap om alla risker med bilkörning är viktigt för att Sverige ska komma närmare Nollvisionen. Hur sliten är din vindruta? Kontakta ett Auktoriserat Bilglasmästeri så får du hjälp och läs mer om VTI-studien. Gå in på hemsidan:

www.gbf.se

Session 55

Sal Solot, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Öppen data inom persontransportområdet Ordförande: Eva Blomqvist, Linköpings universitet

Öppen data – vad har hänt det senaste året? Elias Arnestrand, Samtrafiken i Sverige AB Öppna API:er för tågdata Daniel Rudmark, Viktoriainstitutet Öppen data från Arlanda Mikael Lind, Viktoriainstitutet

Session 56

Sal Duetten, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Biogas eller andra bränslen? Ordförande: Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

Var inom transportsektorn får biogasen störst nytta? Per Kågeson, KTH Fordonsgasens roll i ett hållbart transportsystem Anders Mathiasson, Energigas Alternativa bränslen för godstransporter i Stockholm Lova André Nilsson, Stockholms stad Utformning av kvotpliktsystem för biodrivmedel Johanna Jussila Hammes, VTI

37


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 57

Sal Studion, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Barn och ungdomar i kollektivtrafiken Ordförande: Katarina Appeltoft, Trafikverket

Fritidsbussen Stina Johansson, Lunds tekniska högskola Var kommer barnen in? Suzanne Andersson, Göteborgs stad Ungdomars tillgång till kollektivtrafik – resultat från Göteborg Åsa Aretun, VTI Resultat från EU-projekt kring skolskjuts – Safeway2school Katarina Appeltoft, Trafikverket, Anna Anund, VTI

FIKA 10.30

Session 58

Sal Studion, Konsert & Kongress 11.00–12.30 Äldre i trafiken Ordförande: Satu Heikkinen, VTI

Urban gerontomobility – äldres mobilitet och vardagsliv i bostadsområdet Vanessa Stjernborg, Lunds tekniska högskola Mobility in old age – implications of senior life transition points Nina Waara, WSP Safe move – enkätstudie med äldre bilförare 70+ om deras körvanor, värderingar och strategier Lena Levin, Per Henriksson, VTI Körbeteende hos äldre bilförare Helena Selander, Mobilitetscenter Hållbara transporter i ett åldrande samhälle – en litteraturstudie Satu Heikkinen, VTI

LUNCH 12.30 38

Session 59

Sal Studion, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Bantrafik och effektivitet Ordförande: Therése Olsson, Trafikverket

Steg 2-åtgärder för ökad bankapacitet Kjell Jansson, Trafikanalys Prissättningsprinciper och effektivitet Björn Hasselgren, Trafikverket Effektiva banavgifter Kjell Jansson, Trafikanalys


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 60

Sal Operetten, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Vilt och trafik Ordförande: Annika Jägerbrand VTI

Nationella Viltolycksrådet, en världsunik viltolycksorganisation Lars Sävberger, Rikspolisstyrelsen Viltolyckor och yrkestrafik Mats Lindkvist, Älgskadefondsföreningen Viltolyckor på järnväg – ett underskattat problem Andreas Seiler, Sveriges lantbruksuniversitet Säker passage över vägen – studier av faunapassager för större däggdjur Mattias Olsson, EnviroPlanning AB Kan viltolyckor förebyggas av körsätt eller förebyggande åtgärder? Annika Jägerbrand, Hans Antonson, VTI

FIKA 10.30

Session 61

Sal Operetten, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Visualisering i infrastrukturplaneringen Ordförande: Anne Bolling, VTI

BIM ett vertyg i planeringsarbetet Tim Johansson, Luleå tekniska universitet Ny interaktions- och visualiseringsteknologi som verktyg i samrådsprocessen Thomas Rydell, Eric Telldén, Norrköpings kommun Tillämpning av simuleringsteknik inom järnväg Jerker Sundström, Trafikverket, Mats Lidström, VTI Visualisering av Förbifart Stockholm Ruggero Ceci, Trafikverket, Björn Blissing, VTI, Odd Tullberg, WSP

Frågor om transportforskning?

BIC har svaren! BIC, VTI:s Bibliotek och informationscenter, erbjuder professionell omvärldsbevakning. Genom biblioteket får du tillgång till omfattande och väletablerade nätverk, både nationellt och internationellt, där ett stort antal personer och en stor mängd information ingår. BIC har det nationella ansvaret för transportforskningens informationsförsörjning och resultatspridning. Bibliotekets samlingar är bland de största i världen inom området.

www.vti.se/bic www.transguide.org 39


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

r Joint Passion fo ! n In ovation Transport

shop for One stop research transport

Transport Research at KTH includes about 400 researchers, 40 research groups and 20 research centres.

www.kth.se/transport transportplatform@kth.se 40


41


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 62

Sal Kulturen, Konsert & Kongress 09.00–10.30 Säkerhetskultur

Session 64

Sal Kulturen, Konsert & Kongress 14.00–15.30 Ungdomar

Ordförande: Sixten Nolèn, Transportstyrelsen

Ordförande: Sonja Forward, VTI

Säkerhetskultur i tillsyn av olika trafikslag Anders Nyberg, Sixten Nolén, Inger Engström, Niklas Svensson, Transportstyrelsen

Utvärdering av den nya körkortsutbildningen för EU-moped Christina Stave, Per Henriksson, VTI

Säkerhetskultur inom väg- och järnväg – ett infrastrukturperspektiv Matts-Åke Belin, Trafikverket

Ungdomars syn på mopedkörning och vad som påverkar dem att bryta mot reglerna Sonja Forward, VTI

Säkerhetskultur inom Östersjöfart Fredrik Hjorth, Sjöfartshögsskolan Säkerhetskultur inom luftfart – exempel från branschen Billy Josefsson, LFV

FIKA 10.30

Trafiklärarutbildningen – önskvärd påverkan mot GDE-matrisens högre mål genom Kasam Johan Ekblad, Svensk yrkesförarutbildning Implementering av trafik och miljö i skolans värld Helena Hellsten, Helsäker AB, Jonas Nygren, Linköpings kommun Leger tiden alle sår? Liv Øvstedal, Sintef

Session 63

Sal Kulturen, Konsert & Kongress 11.00–12.30 Trafiksäkerhet med människan som ansvarsfull och motiverad part Ordförande: Nils Petter Gregersen, VTI

Nollvisionen med människan som ansvarsfull och motiverad part Nils Petter Gregersen, VTI Körkortsutbildningens roll i nollvisionsstrategin Berit Johansson, Sveriges trafikskolors riksförbund Skolans arbete med trafik, ett lärande för hållbar utveckling Katarina Bokström, NTF

LUNCH 12.30

42


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 65

Wallenbergssalen, Länsmuseet 09.00–10.30 Däck – miljöaspekter, framkomlighet och trafiksäkerhet Ordförande: Mattias Hjort, VTI

Energimärkningen – bakgrund och ekodesign Anders Hallberg, Energimyndigheten Den nya energimärkningen av däck – innehåll och funktion Lennart Lomaeus, Michelin Energieffektiva däck Jenni Lehto, Naturskyddsföreningen En testmetod för vinterdäcksklassificering Niclas Engström, Luleå tekniska universitet, Fredrik Bruzelius, Mattias Hjort, VTI En heltäckande hjullag – däck, fälg och hjul sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv Anders Karpesjö, Däckspecialisternas riksförbund

FIKA 10.30

Session 66

Wallenbergssalen, Länsmuseet

Session 67

Wallenbergssalen, Länsmuseet

11.00–12.30 Trafikteknik och vägutformning

14.00–15.30 Urbana trafiklösningar

Ordförande: Anna Vadeby, VTI

Ordförande: Susanne Ingo, Trafikverket

Säkerhetseffekter av trafikledning på motorväg Gunnar Lind, Movea

Walkability på svenska – en studie av vardagligt gående i urbana miljöer David Lindelöw, Lunds tekniska högskola

Hastighetsdämpande trafiksignaler Jeffery Archer, Sweco Effekter av olika Fivö-system på huvudgata i en mindre ort Joakim Bengtsson, Sweco Hur ska kantstolpar användas – deskriptiva resultat från simulatorstudie Sara Nygårdhs, VTI Olycksrisk vid lokala ojämnheter och andra yteffekter Olle Eriksson, VTI

Innovativ planering för framtidens kollektivtrafik i Malmö? – Metodutveckling i Malmös spårvägsprojekt Daniel Svanfelt, Malmö stad Integrerad planering i miljonprogramsområde – exempel från Alby, Botkyrka kommun Anna Molén Thorson, Ramböll Stadskvalitetsanalys och hållbart resande Linda Kummel, Spacescape Gemensam diskussion

LUNCH 12.30 43


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 68

Nya galleriet, Länsmuseet 09.00–10.30 Trafikmedicin

14.00–15.30 Trafikanalys

Ordförande: Björn Peters, VTI

Ordförande: Jeffery Archer, Sweco

Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, Transportstyrelsen

Tillgänglighetsmodell för interregionalt resande Bosse Andersson, Trafikverket

Progressiv syn- och hörselnedsättning – en utmaning när det handlar om mobilitet, information/kommunikation och hälsa Moa Wahlqvist, Linköpings universitet Prediktion av körprestation med hjälp av kognitivt testbatteri (NorSDSA) Helena Selander, Mobilitetscenter Kognitiv belastning och visuellt beteende hos äldre förare med hörselnedsättning Björn Peters, VTI, Björn Lyxell, Linköpings universitet

FIKA 10.30

11.00–12.30 Trafikmedicin (forts.) Ordförande: Björn Peters, VTI

Nya körkortsregler 2013 Olof Stenlund, Transportstyrelsen Smadit – ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv Susanne Gustafsson, VTI Alkohol och droger i trafiken – kunskapsläget idag och utmaningar framöver Åsa Forsman, VTI Självskattad hälsa, sjukdom och trafiksäkerhet Göran Kecklund, Stockholms universitet

LUNCH 12.30

44

Session 69

Nya galleriet, Länsmuseet

Trafikanalyser i etapp 2 för SL:s stomnätsstrategi Anja Quester, Astrid Bergman, Trivector, Beatrice Gustafsson, SL Rätt fart i staden – erfarenheter av kommuners processer och utvecklingsförslag Jenny Ekman, Ola Wilhelmsson, Sweco Utbudsdata från Visum i Sampers – fungerar det? Linda Isberg, Vectura


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Tänk smart. Tänk Grontmij. Trafiklösningar som fungerar Läs mer på www. grontmij.se

Varje dag fraktas

stål motsvarande ett Eiffeltorn

från norra Sverige. Vi vill frakta två.

Monter 20

Session 70

Operetten, Konsert & Kongress

Session 71

Westmanshallen, Länsmuseet

11.00–12.30 Trafikteknik

11.00–12.30 Trafikmodellering

Ordförande: Torsten Bergh, Trafikverket

Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH

Assessing the benefits of intelligent truck parking Jana Sochor, KTH

Automatisk kalibrering av Sampers och Lutrans Leonid Engelson, WSP

Kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler – oerhört lönsamt, men inte alltid så lätt Peter Kronborg, Movea Privacy in the professional driver’s workplace Jana Sochor, KTH

LUNCH 12.30

Integrering av dynamisk assignment med en efterfrågemodell Leonid Engelson, Daniel Jonsson, KTH Blandat ruttval i nätverk Leonid Engelson, KTH, André de Palma, ENS de Cachan

LUNCH 12.30

45


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 72

Westmanshallen, Länsmuseet 09.00–10.30 Parkering är en stadsbyggnadsfråga

14.00–15.30 Gångtrafik

Ordförande: Roger Johansson, Sweco

Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP

Parkeringssamverkan – ett verktyg för hållbar stadsutveckling Jan Hammarström, Ramböll

Mikrosimulering av fotgängare – effekter av att personer stannar upp eller står och väntar Fredrik Johansson, Andreas Tapani, VTI, Anders Peterson, Linköpings universitet

Balanserad parkering, en del av en grön resplan Roger Johansson, Sweco Parkeringsköp för flexibilitet och effektivitet Jonas Nilsson, Göteborgs stads parkering AB Parkeringsplanering för fler kunder i centrum Emily Evenäs, Tyréns, Per Eneroth, WSP

FIKA 10.30

Session 73

Verdefoajén, Konsert & Kongress 11.00–12.30 Klimatsmarta resor Ordförande: Christer Ljungberg, Trivector

Bidrar testresenärsprojekt till en bättre miljö? Jämförelse av effekter från testresenärs-projekt på olika platser i Sverige Anja Quester, Trivector Hållbara besöksresor till köpcentra Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Grönt parkeringsköp – en väg till hållbar stadsutveckling Elin Pietroni, Umeå kommun, Håkan Gustafsson, UPAB, Björn Johansson, Balticgruppen AB Fyrstegsprincipen i praktiken i Lund – effekter och lärdomar Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Gemensam diskussion

LUNCH 12.30 46

Session 74

Westmanshallen, Länsmuseet

Simulering av fotgängarflöden vid ombyggnad av Knutpunkten i Helsingborg Jonas Andersson, Tyréns Västlänkens stationer – simulering av gående Anders Sjöholm, Johan Irvenå, Ramböll Trafikinformation som främjar ökad gång- och cykeltrafik Jonas Bratt, Infracontrol


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Hur länge orkar Sverige vänta?

m.nyaostkustbanan.se/d1

Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen. Men idag trängs persontågen och godstågen på ett kurvigt och backigt enkelspår – Sveriges längsta och mest belastade. Kapacitetsproblemen gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps. Det hotar tillväxten och utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Nu måste enkelspåret byggas ut till dubbelspår, från Gävle till Härnösand. Det halverar restiderna för tågresenärerna. Det fyrdubblar möjligheterna att transportera gods på järnväg istället för med långtradare, vilket avlastar landsvägarna och ökar trafiksäkerheten. Öka pulsen i hela Sverige. Välkommen till oss i monter 9! facebook.com/nyaostkustbanan

47


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Välkommen till våra 19 föredrag! Som handlar om... E EcoMobility E Åtgärdsvalsstudier E Kollektivtrafik

ag Läs om våra föredr i din smartphone! www.trivector.se

E Jämställdhet E Mobility management E Tillgänglighetsrevision E Mobil IT E Energieffektivisering E Klimatsmarta resor E Oskyddade trafikanter

Lund| Göteborg| Stockholm

48

Transportforum 2013.indd 1

Mer information finns i vår monter. Välkommen!

www.trivector.se

2012-12-04 11:50:16


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 75

Sal 1:an, Filmstaden 09.00–10.30 Planering för en ökad cykeltrafik Ordförande: Agneta Carlsson, Naturskyddsföreningen

Så ges gång- och cykeltrafiken hög prioritet i kommunal planering Hanna Wennberg, Trivector Hur tar vi ett helhetsgrepp på cykelplanering i en komplex storstadsregion? Ebba Larsson, Trafikverket Cykelnätsanalys – ett sätt att öka andelen cyklister? Tobias Nordström, Spacescape AB Cykelparkering som ett strategiskt verktyg för ökad cykling – en backcastingstudie Michael Koucky, Koucky & Partners AB

FIKA 10.30

Session 76

Sal 5:an, Filmstaden 09.00–10.30 Hållbart resande – från ord till handling Ordförande: Cecilia Hagberg, Sweco

Klimatsmart externhandel? Jannica Schelin, Norrköpings kommun Mobility management på ett skånskt regionssjukhus och hur samarbeten kan ge bättre effekt på ditt Mobility management-arbete Ylva Åqvist, Malmö stad Bike and ride Hyllie station – erfarenheter från Sveriges finaste cykelparkeringsanläggning Olle Evenäs, Malmö stad Stöd i trafikundervisningen från gatukontoret till Malmös skolor Lotta Cederfeldt, Malmö stad

FIKA 10.30

11.00–12.30 Utvärdering och uppföljning av cykeltrafik, etc.

11.00–12.30 Hållbart resande – från ord till handling (forts.)

Ordförande: Kerstin Robertson, VTI

Ordförande: Cecilia Hagberg, Sweco

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI

Ett år med grön resplan Annelie Frick, Landstinget i Östergötland

Benchmarking av Öresund som cykelregion Jesper Nordlund, Trivector Cykelräkningar med hjälp av intelligenta videokameror Aliaksei Laureshyn, Lunds universitet Äldre cyklister Helena Svensson, Vectura

LUNCH 12.30

EU-projektet Ecomobility shift – erfarenheter från pilottester i sex europeiska städer Katarina Evanth, Karin Neergard, Anna Clark, Trivector Vägen framåt för svenska bilpooler Torunn Renhammar, David Backelin, Koucky & Partners AB, Gugge Häglund, Trafikverket Lycka och vardagligt resande Lars Olsson, Karlstads universitet

LUNCH 12.30

49


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Riksförbundet Enskilda vägar REV är den professionella, självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare Vi ger stöd genom rådgivning, utbildning, information och tillhandahåller en försäkringslösning. Våra tjänster kännetecknas av hög kompetens, korrekta råd och information, hög tillgänglighet samt effektiv lobbyverksamhet Riksförbundet Enskilda Vägar | 08 -20 27 50 | kansliet@revriks.se | www.revriks.se

www.vti.se/transportforum

Transportforum 2014 8–9 januari i Linköping Transportforum är en konferens där forskare och transportsektorns många aktörer möts för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. För mer information besök www. vti.se/transportforum. Transportforum finns även på Facebook. Du hittar oss på www.facebook.com/ vtitransportforum. 50


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 77

Sal 7:an, Filmstaden 09.00–10.30 Gröna korridorer – dagsläge och framtid Ordförande: Eva Schelin, Vinnova, Rikard Engström, Trafikverket

Ett regeringsuppdrag till ända Kenneth Wåhlberg, Trafikverket HCT-fordon i praktiken – Scania vägleder Anders Johnson, Scania Gröna godståget – forskning, utveckling och demonstration Bo-Lennart Nelldal, KTH Styrning och koordinering av transnationella gröna korridorer för godstransporter Gunnar Fastén, Netport.Karlshamn AB Höga lastprofiler för kombitransporter och vagnslaster kan öka marknadstäckning och effektivitet Hans Boysen, KTH Hur ska ledning och styrning av transportkorridorer byggas upp? Maria Öberg, Luleå tekniska universitet

FIKA 10.30 11.00–12.30 Gröna korridorer – många projekt, men lite verkstad? Ordförande: Eva Schelin, Vinnova, Rikard Engström, Trafikverket

Redovisning av Coinco, String, BGLC, Swit och Monalisa Kenneth Wåhlberg, Trafikverket Vad händer i myndigheterna nu när regeringsuppdraget är slut? Anna Hansson, Trafikverket Scania mäter grönskan! Jenny Marin, Scania Vad gör Closer inom gröna korridorer? Sofie Vennersten, Closer Postnords engagemang Erica Kronhöffer, Posten Gröna korridorer – en summering Stefan Back, Transportgruppen

LUNCH 12.30 51


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

SWECO söker nya medarbetare Det går bra för oss och vi har många intressanta projekt på gång. Vi söker dig med nyfikenhet och engagemang som vill dela arbetsglädje med oss.

Kontakta oss för att höra mer! MALMÖ Trafik malin.zetterqvist@sweco.se JÖNKÖPING Samhällsbyggnad mats.erixon@sweco.se STOCKHOLM Trafikdesign stefan.lundberg@sweco.se Kollektivtrafik michael.stjarnekull@sweco.se Stadsplanering jenny.carlsson@sweco.se Trafikplanering maria.johansson@sweco.se Trafikanalys jenny.widell@sweco.se ITS tomas.sjostrom@sweco.se Väg- & markteknik charlotte.johansson@sweco.se

52

GÖTEBORG Trafikutredning & utformning claes.johansson@sweco.se Trafikanalys & Strategi stefan.andersson@sweco.se ITS karin.bafver@sweco.se Kollektivtrafik max.falk@sweco.se Trafiksystem (även Stockholm) jonas.aberg@sweco.se ÖREBRO Infrastruktur malin.rosen@sweco.se FALUN Infrastruktur anders.atterbrand@sweco.se SUNDSVALL Trafik & Infrastruktur fredrik.wallner@sweco.se


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 78

Sal 8:an, Filmstaden 09.00–10.30 Stadens roll för en fungerande citylogistik Ordförande: Mona Pettersson, WSP

Citylogistikens största utmaningar Jerker Sjögren, Closer Samtal om hur nationell satsning på citylogistik ska utveckla logistiken i städerna Anders l. Nilsson, Malmö Stad, Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting, Joachim Glassell, Svensk Handel, Karin Ekelund, Ulf Knape, Kenneth Wåhlberg, Trafikverket, Magnus Gustavsson, Region Syd, Magnus Jäderberg, Göteborgs stad, Pär Sandström, Logistikforum, Stefan Back, Transportgruppen, Märta Brolinson Stockholm stad Järnvägens roll i citylogistiken Anders Holmberg, Jernhusen

FIKA 10.30 11.00–12.30 Erfarenheter från Göteborgs stad Ordförande: Mona Pettersson, WSP

Trafikstrategi för en hållbar stad John Wedel, WSP Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Schenker Consulting Stadsleveransen ger en trivsammare stad Magnus Jäderberg, Göteborgs stad Kommunikation bidrar till utveckling John Wedel, WSP Diskussion – Hur möter vi citylogistikens utmaningar? Hur ser utmaningarna ut för näringsliv respektive offentliga organisationer?

LUNCH 12.30

Session 79

Klostersalen, Scandic Frimis 09.00–10.30 Järnväg/banteknik Ordförande: Annika Renfors, Trafikverket

Metod för att förlänga livslängden hos isolerskarvar Richard Granström, Vectura Kostnadsanalyser för järnvägstransporter – hur ska nedbrytning inkluderas? Roger Lundén, Chalmers Att skydda väg och järnväg från störningar genom schaktfri teknik Johan Lundberg, Johan Lundberg AB How track geometry deterioration affects track deterioration Kalle Karttunen, Chalmers Ny underhållsstrategi för Malmbanan, möjligheter och utmaningar Mattias Asplund, Luleå tekniska universitet

FIKA 10.30

Session 80

Klostersalen, Scandic Frimis 11.00–12.30 Vad främjar innovationer inom byggande och underhåll av infrastruktur? Ordförande: Robert Karlsson, VTI

Implementering av utvecklingsresultat – brister och möjligheter Hawzheen Karim, Svevia Utförande- och totalentreprenader: skillnader i ekonomisk logik, incitament till utveckling och resultat Robert Lundström, NCC, Uppsala universitet Trafikverkets strategi för innovationer i vägteknik Pontus Gruhs, Trafikverket Hur kan branschsamverkan bidra till innovationer? BVFF som exempel Robert Karlsson, VTI

LUNCH 12.30 53


Dag 2 • Torsdag 10 januari 2013

Session 81

Sal Tellus, Scandic Frimis 09.00–10.30 Identifiering av bränslebesparande åtgärder i anläggningsbranschen Ordförande: Joakim Gudmundsen, Sveriges trafikskolors riksförbund

Myndighetsperspektiv: mer nytta för pengarna – miljarder i potten för rätt hantering av maskiner Gugge Häglund, Trafikverket Långtidsstudie av bränslebesparande åtgärder för arbetsmaskiner Lena Eveby, Ulrika Franzén, Sweco Praktiska exempel på åtgärder med hög utväxling Elin Skogens, Sparcoachföreningen Tekniskt stöd för mätning och uppföljning Urban Gustavsson, Håkan Bergdahl, Swecon Internationellt och nationellt arbete med bränsleeffektivisering för arbetsmaskiner Magnus Lindgren, Trafikverket

Nytt nummer ute nu! Hämta ditt exemplar av VTI aktuellt i VTI:s monter, eller börja prenumerera kostnadsfritt på www.vti.se/prenumerera.

FIKA 10.30

Session 82

Sal Tellus, Scandic Frimis 11.00–12.30 Stabilisering/Geoteknik

14.00–15.30 Återvinning av asfalt

Ordförande: Per Andersson, Trafikverket

Ordförande: Björn Kalman, VTI

Stabilisering i ett Europaperspektiv Per Lindh, Peab

Re-road – fokus på asfaltåtervinning Björn Kalman, VTI

Terasstabilisering – en svensk handbok Gunilla Franzén, VTI

Verktygslåda för miljökaraktärisering av återvunnen asfalt Anja Enell, SGI

Bergmaterialkvalitet – bedömningar i tidiga skeden Eva Johansson, Envix

Miljöpåverkan och livscykelanalys Ola Wik, SGI

Geokalkyl – kostnader och energi Stefan Eklund, Elias Jörholt, Mattias Henriksson, Vectura

Erfarenhet av remixing på E4:an Robert Karlsson, VTI

Hållbar hantering av förorenade muddermassor från hamnar och farleder Göran Holm, SGI

Reclaimed asphalt processing and management at the mixing plant Dina Kuttah, VTI

LUNCH 12.30 54

Session 83

Dahlgrenssalen, Länsmuseet

Funktionsmodellering Björn Kalman, VTI


FRAMTIDENS TRAFIKLÖSNINGAR Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transportanalys samt miljö. Vi skapar miljövänliga trafiklösningar för ett bättre resande.

www.ramboll.se

55


Trafikplanering med människan i fokus Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad trygghet och ett hållbart samhälle. Under VTI träffar du oss i monter 19 eller i samband med något av våra föredrag som handlar om allt från nya verktyg för planering till trygghet, planering för gående och cyklister och parkering.

www.tyrens.se

56


Bekv채mlighet Trafiks채kerhet Framkomlighet

V채lkommen till monter 13 Edeva AB

57


planskiss konsert & kongress

58


planskiss östergötlands länsmuseum

Westmanshallen

Östgötarummet

Entré Wallenbergssalen

Plan 1

Nya galleriet

Läsesalen

Dahlgrenssalen

Plan 2 59


utställare konsert & Kongress

Marmorfoajén VTI 2013

14 3x2

9-10 Januari

13 15

3x2

19

3x2

Utställare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

60

4x3

12 3x2

11 Vinnova 3x2 2,5x2 2,5x2 Vinnova 10 Ramböll Sverige AB 16 17 3x2 Näringsdepartementet 9 Riksförbundet Enskilda Vägar 3x2 Elmia 8 3x2 Trafikverket 7 Transportstyrelsen 3x2 Nya Ostkustbanan 6 Europakorridoren 3x2 Bombardier Transportation 5 Länsförsäkringar forskningsfond 3x2 Edeva AB 4 Cowi AB 4x2 Grontmij AB Aqvis Miljö AB, Birstaverken AB Aqvis Miljö AB, Birstaverken AB Vectura Tyréns Norrbotniabanegruppen Peek Traffic Sweden AB Peek Traffic Sweden AB Sjöfartsverket Sveriges Redareförening Resforum, Trafikforum, Transport iDag & Logistik iDag NuLink Bothnian Green Logistic Corridor, Region Västerbotten WSP Group WSP Group Sveriges Trafikskolors Riksförbund Safe X System Scandinavia AB

18 5x3

23 7x4

24

27

3x2

2,25X1

3 3x2

2 3x2

1 3x2

26 25

3x2

2x2

BESÖKSADRESS: KONSISTORIEGATAN 7 · POSTADRESS: BOX 1397, 581 06 LINKÖPING TEL: 013-190 00 00 · FAX: 013-190 00 91 · EVENEMANGSERVICE: 013-190 00 16

BILJETTKASSAN ÖPPEN: VARDAGAR 8:00-17:00 SAMT TVÅ TIMMAR FÖRE FÖRESTÄLLNIN KONFERENS- OCH LOKALBOKNING: 013-190 00 50, FAX: 013-190 00 90


45 2,5x3 3x0,7

44 4x0,7

43 3x2

7,5x0,7

20

40 3x2

2,5x2 2,5x2

21

41

39

22 38

3x0,7

42

4x0,7

2,5x2

3x2

37

36

2x1.5

3x2

31 2x1.5

30 29

33

2,5x2

35

4x2

3x2

32 3x2

28

7

6,5x10

2,25X1,5

34

1,5

NG.

Utställare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

8x3

Nordisk Infrastruktur Centrum för transportstudier, CTS Trafikanalys Sweco VTI Trivector AB Trafiktekniska Föreningen LFV/Svenskt Flyg LFV/Svenskt Flyg Blinkfyrar Intelligent Logistik ELTIS KTH Transport Platform Trafvid Atkins Sverige AB Mivision Technologies GmbH

61


Inom anläggningsbranschen drivs sedan flera år ett utvecklings- och förnyelsearbete mot en vision om mer väg, järnväg och anläggning för pengarna samt stabil och uthållig lönsamhet i företagen. Just nu är det ett stort fokus på infrastrukturområdet samtidigt som kraven på utveckling och förändring är stora. FiA-dagen är en arena där hela branschen möts för att diskutera hur vi tillsammans utvecklar anläggningsbranschen. Här tas frågor om upphandling, projektering, byggande, förvaltning, underhåll, kompetensförsörjning och forskning upp. När och Var? Tisdagen den 12 mars 2013 samlas vi på Friends Arena i Solna. Vi börjar med kaffe 9.30, seminariet håller på till 18.00 då vi får en presentation och visning av Friends Arena. Dagen avslutas med middag. Vem? FiA-dagen riktar sig till dig som innehar chefsposition inom anläggningssektorn men välkomna är även offentlig eller privat beställare, arkitekt, projektör, byggare, förvaltare, leverantör, politiker, forskare med flera – alla som vill vara med och utveckla anläggningsbranschen. Kostnad? Deltagaravgiften för FiA-dagen är 3000 kr (exkl moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och middag. Anmälan och veta mer? Länk till anmälan och program till FiAdagen finns på www.fiadagen.se.

Ur programmet: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm samt representant från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Varmt välkommen!

Anläggningsbranschens kompetensdag

Fdagen iA

12 2013 mars

62


Samhällsutveckling med drag Det händer mycket runt Atkins just nu. Som en av landets riktiga snabbväxare inom trafik och samhällsutveckling kan vi glädjas åt många nya projekt. Med vass rådgivning, okonventionella arbetsmetoder och ett kontaktnät i världsklass vinner vi hela tiden nya uppdrag. Vill du veta mer? Besök oss på Transportforum 2013, monter 44. www.atkins.se

63


Vi levererar trafikdata! Kontakta oss om ni behöver aktuell trafikdata som: » Svängfördelning korsningar » Automatiska nummerskrivningar » Hastighetsstudier » Andel genomfartstrafik

» Trafikflöden » Gång- och cykeltrafik » Beläggningsgrad parkeringar » Underlag för trafiksimuleringar

info@roadinfo.se www.roadinfo.se

64


Lokaler

9 januari

10 januari

Lokaler i Konsert & Kongress

Lokaler i Konsert & Kongress

Inledning

Crusellhallen

Session 41/42

Operan

Session 1

Duetten

Session 43/44/46

Spegelsalen

Session 2

Solot

Session 45/49/73

Verdefoajén

Session 3

Kulturen

Session 47

Musikalen

Session 4

Verdefoajén

Session 50/51/52

Sonaten

Session 5/6

Spegelsalen

Session 53/55

Solot

Session 7/8

Musikalen

Session 54/56

Duetten

Session 9/10

Operan

Session 57/58/59

Studion

Session 11/12

Studion

Session 60/61/70

Operetten

Session 13/14

Operetten

Session 62/63/64

Kulturen

Session 15/16

Sonaten

Lokaler utanför huset

Lokaler utanför huset

Session 17

Wallenbergssalen, Länsmuseet

Session 39

Jupiter, Scandic Frimis

Session 18/19

Dahlgrenssalen, Länsmuseet

Session 40

Pelarsalen, Scandic Frimis

Session 20

Westmanshallen, Länsmuseet

Session 48

Dahlgrenssalen, Länsmuseet

Session 21

Nya galleriet, Länsmuseet

Session 65/66/67

Wallenbergssalen, Länsmuseet

Session 22

Läsesalen, Länsmuseet

Session 68/69

Nya galleriet, Länsmuseet

Session 23

1:an, Filmstaden

Session 71/72/74

Westmanshallen, Länsmuseet

Session 24/25

5:an, Filmstaden

Session 75

1:an, Filmstaden

Session 26/27

2:an, Filmstaden

Session 76

5:an, Filmstaden

Session 28/29

6:an, Filmstaden

Session 77

7:an, Filmstaden

Session 30/31

7:an, Filmstaden

Session 78

8:an, Filmstaden

Session 32

8:an, Filmstaden

Session 79/80

Klostersalen, Scandic Frimis

Session 33

Klostersalen, Scandic Frimis

Session 81/82

Tellus, Scandic Frimis

Session 34

Pelarsalen, Scandic Frimis

Session 83

Dahlgrenssalen, Länsmuseet

Session 35/36

Jupiter, Scandic Frimis

Session 37/38

Tellus, Scandic Frimis

65


Busstider Bussturlista till och från boende i Norrköping Resan tar cirka 30–40 minuter beroende på trafik

9 januari 08.50

Scandic Norrköping City

17.40

Linköping Konsert & Kongress

Linköping Konsert & Kongress

19.00

Scandic Norrköping City

Scandic Norrköping City

Linköping Konsert & Kongress

23.00

Linköping Konsert & Kongress

Scandic Norrköping City

01.00

Linköping Konsert & Kongress

Scandic Norrköping City

10 januari 08.15

Scandic Norrköping City

Linköping Konsert & Kongress

Bussturlista till och från Scandic Linköping Väst Resan tar cirka 10 minuter

9 januari 08.50

Scandic Linköping Väst

17.40

Linköping Konsert & Kongress

19.00

Scandic Linköping Väst

23.00

Linköping Konsert & Kongress

Scandic Linköping Väst

01.00

Linköping Konsert & Kongress

Scandic Linköping Väst

Linköping Konsert & Kongress Scandic Linköping Väst

Linköping Konsert & Kongress

10 januari 08.15

Scandic Linköping Väst

Linköping Konsert & Kongress

Adresser

66

2

Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

10 Stångå Hotell, Tullgränd 4

3

Scandic Frimis, St Larsgatan 14

11 Hotell Du Nord, Repslagaregatan 5

4

Filmstaden, Ågatan 39

12 Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68

5

Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9

13 Scandic Linköping Väst, Rydsvägen

6 Östergötlands länsmuseum, Vasavägen 16

14 Park Hotell, Järnvägsgatan 6

7 Scandic Linköping City, G. Tanneforsv. 51

15 Best Western Hotell, Hantverkaregatan 1

8 First Hotel, Storgatan 70–76

16 Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1

9 Linköping City Hotell/vandrarhem, Klostergatan 52 A

17 Hotell Östergyllen, Hamngatan 2 B


Lokaler och hotell i Linköping 16

1 14

yn

Vasavägen

Vasavägen

tan

17

47

7 n

ga

Ågatan

Sankt La

tag

ata

n

15 5

Ös

tgö

Hamngata

gs

rsgatan

er

10

6

tan

eb

Klosterga

nn

tan

Västra vä

Hu

11

3

ga dra brö Grå

gen

2

n ve

sa

äg

v rn Jä

atan

Storg

8 13

atan

ingg Drottn

9

12

1 Resecentrum

5 Elite Stora Hotellet

9 Linköping City Hotell/vandrarhem

13 Scandic Linköping Väst

2 Konsert & Kongress

6 Östergötlands länsmuseum

10 Stångå Hotell

14 Park Hotell

3 Scandic Frimis

7 Scandic Linköping City

11 Hotell Du Nord

15 Best Western Hotel

4 Filmstaden

8 First Hotell

12 Quality Hotel Ekoxen

16 Sky Hotel Apartments 17 Hotell Östergyllen

Från

Till

Avstånd

Resecentrum

Konsert & Kongress

750 meter

Konsert & Kongress

Scandic Frimis

500 meter

Konsert & Kongress

Filmstaden

500 meter

Konsert & Kongress

Östergötlands länsmuseum

200 meter

67


Elmia

FUTURE TRANSPORT

HAR DU LÖSNINGEN? På Nordens största järnvägsmässa, Elmia Nordic Rail, visas tekniken, produkterna och tjänsterna för morgondagens infrastruktur. Sitter du på lösningar, ja, då borde du vara på plats!

Rätt svar ger vinst!

De 300 första rätta lösninga rna som presente ras i vår monte r belönas med en datorväska.

Vilken av följande kuber kan man inte få fram av ovanstående figur?

A

B

c

D

E

ELmIA NORDIC RAIL och ELmIA FUtURE tRANSpORt 8–10 oKToBER, 2013

www.elmia.se/nordicrail 68

www.elmia.se/futuretransport


69


70


71


www.vti.se

en (1955) k c ä r g ä v d e Försök m

90 års erfarenhet av vägar och transporter 1923 instiftar Kungliga automobilklubben KAK:s väginstitut. Sedan

dess har institutet bytt namn, flyttat, öppnat nya kontor och stärkt och breddat sin forskningsverksamhet. Men vårt fokus, det har alltid varit på vägar och transporter.

2013

fyller VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 90 år. Det vill vi fira. I VTI:s monter bjuder vi på energimassage till alla våra besökare. Du kan även tävla om nästa års konferensavgift genom att svara på frågor om VTI:s forskare. Välkommen till vår monter! VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och huvudkontoret finns i Linköping. VTI har även kontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Transportforum program 2013  
Transportforum program 2013  

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsu...