Page 1

r e i r e Ko

België P.B. 8900 Ieper 1 4/1204

ROE

SEL

ARE

Driemaandelijks tijdschrift 2012-2013 • 42ste jaargang nr. 1 • Oktober 2012


Inhoud ƒƒ Voorwoord ƒƒ Communicatie en contact •• Directie en verantwoordelijkheden •• TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren •• Ondersteunend personeel en personeel met pedagogisch ondersteunende taken •• Gok team •• Klassenleraars schooljaar 2012-2013 ƒƒ Praktische info •• Gok — slimmer studeren •• Wat gebeurt er tussen de middag op het VTI •• Medische consulten •• Vaccinaties •• Onthaal •• Kalender •• Fiësta Del Mundo ƒƒ Onze waarden •• Tijdens de intentievieringen mochten we het verhaal van Mozes ontdekken •• Missio ƒƒ Even terugblikken •• Excursie Bulskampveld •• Onze tourtafel gesigneerd door enkele groten uit de wielerwereld op het natourcriterium •• Oud-leerling krijgt hulp •• TOFAM-wedstrijd op de opendeurdagen •• Onze school focust op innovatieve producten! •• Joran Vandaele wint de Young Innovation Awards 2012 •• Inhuldiging van de Color Wall te Ardooie ƒƒ Eerste schooldag ƒƒ Nieuws uit onze afdelingen •• Nieuwe lokalen afdeling elektronica tweede en derde graad •• Nieuwe werkplaats bouw in Ardooie ƒƒ Excursies en activiteiten •• Samen bouwen aan 2020 •• Internationale dag van de leerkracht! •• Werkplekleren 2012-2013: STMP •• 6 BBM op bezoek bij AW Tech •• Onze contactdagen •• Bedrijfsbezoek Alheembouw werfbezoek Residentie Vijversche STBP •• Bedrijfs – en werfbezoek bouwfirma Van de Walle bouwgroep STBP •• Graven zonder put •• Bouwkampen •• KTIW viert 25-jarig bestaan, een zilveren jubileum •• Zingen als actiemiddel! ƒƒ Sport op onze school •• SVS ƒƒ Medewerker in de kijker •• Onze kok in de media! ƒƒ Leerlingen in de kijker •• Lego Mindstorms 2.0 ƒƒ Centrum Leren en Werken •• Centrum Leren en Werken-proclamatie 28 juni 2012 ƒƒ CVO •• Van VTI naar CVO

2

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Voorwoord Beste leerlingen, ouders en collega’s Oktober 2012…Terwijl ik deze inleiding schrijf, heerst er een echte verkiezingskoorts. De kiesresultaten zorgen eventueel voor nieuwe bestuursploegen in steden en gemeenten voor de komende zes jaar. Bij de start van dit schooljaar kozen leerplichtige jongeren en hun ouders ook voor een school. Het is een keuze die voor de 12-jarigen niet alleen voor de komende zes jaar bepalend kan zijn, maar wellicht hun verdere beroepsloopbaan zal sturen. We zijn blij dat een stijgend aantal 12-jarigen voor onze school koos. Het is een bewuste keuze voor een opleiding in wetenschappen en technologie. Ondertussen zijn we reeds goed begonnen in het nieuwe schooljaar. Ik dank alle collega’s voor hun hulp bij ‘vakantiewerk’ op school en hun assistentie bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Alles werd in gereedheid gebracht om onze toevertrouwde leerlingen zo optimaal mogelijk te laten starten. Bij de start van dit nieuwe schooljaar 2012-2013 wensen we • voor alle leerlingen dat zij zich gedurende de komende periode ten volle willen inzetten om, met een goede attitude, nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven; • voor alle ouders dat zij, ondanks de vele drukke bezigheden, ook de tijd vinden om de nodige interesse te tonen voor de schoolse vorderingen van hun jongere; • voor alle collega’s dat zij alles in het werk stellen om elke leerling(e) het onderwijs te geven waarop hij(zij), op basis van zijn capaciteiten, recht heeft en dat we met het volledige team de nodige dynamiek hebben om de school verder uit te bouwen tot een omgeving die tegelijkertijd professionaliteit en geborgenheid uitstraalt. Samen met deze editie van ons tijdschrift “Koerier”, krijgen jullie, beste ouders en leerlingen, het herfstrapport. Het is een tussentijdse evaluatie na twee maand werken …. Het werd op een klassenraad door alle betrokken vakleerkrachten, leerlingbegeleiders en directie besproken en eventueel van remediërende commentaar voorzien. We hopen dat deze evaluatie onze leerlingen verder op het goede spoor zet, om het schooljaar met een goed resultaat en het daarbij horende A attest of diploma af te ronden. Laten we er samen een fijn jaar van maken. Johan Decock

CONTACTBLAD OUDERS VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Leenstraat 32-58 8800 Roeselare - Tel. 051 20 02 88 - fax 051 20 39 81 e-mail: info@vtir.be - webstek: www.vtiroeselare.be DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantwoordelijke uitgever: Johan Decock, algemeen directeur VTI Roeselare Afgiftekantoor: Ieper 1 Redactie Pierre Clinquart, Geert Govaere, Joke Kerkhof, Patrick Decancq, Johan Decock, Els Lannoo, Stijn Vandewalle, Annick Vackier Correctie, illustratie, eindafwerking Patrick Decancq, Johan Decock, Joke Kerkhof, Marnick Storme, Els Lannoo, Stijn Vandewalle Druk en lay-out www.alfapress.be Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

3


Communicatie

en contact

Directie en hun verantwoordelijkheden

4

Koerier

Dhr. Johan Decock: • Eindverantwoordelijke, financiën, personeel (speciale toelatingen en aanwervingen) • Meldingspunt reguliere afwezigheden • Administratie voor onderhoudspersoneel • Communicatie en PR (extern & intern) • Smartschool en Skore • Opvolging leerlingenstromen (in & out) • Sport- & cultuurdagen en culturele activiteiten • Leerlingenevaluatie, gip en leerlingenstages • VACTAS • Schoolopdrachten voor leerkrachten en derden • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel

Dhr. Chris Bogaert: • Leerkrachtenbegeleiding, mentorenwerking • Contact met pedagogische vakbegeleiding en inspectie • Leerplannen, leerkrachtenstages en nascholingsbeleid • Planning studiebezoeken (vervoer) • Pastoraal • Machinepark en rollend materieel • TAS en ondernemingsraad • gas, elektriciteit, water, verwarming, verluchting, energieprestatiecertificaat, afvalverwijdering • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel • Les- en examenroosters • Aanspreekpunt leerlingen en ouders voor allerhande toestemmingen, vragen en opmerkingen • Opvolgen zorgleerlingen i.s.m. leerlingbegeleiding

Mevr. Conny Defieuw: • Administratieve personeelsreglementering • Meldingspunt reguliere afwezigheden personeel • Les- en examenroosters • Lessentabellen • Vervangingen personeel • Vervangingsuren (planton) • Administratie voor onderhoudspersoneel • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel

Dhr. Roel Ameye: • Organisatie en coördinatie ondersteunend personeel • Coördinatie leerlingenbegeleiding: - schoolreglement - sanctiebeleid - onderwijsloopbaan • Aanspreekpunt leerlingen en ouders voor allerhande toestemmingen, vragen en opmerkingen • Contact CLB en externe hulpverlening • Opvolgen zorgleerlingen i.s.m. leerlingbegeleiding • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel

Dhr. Luc Louage: • Infrastructurele werken en onderhoud • Organisatie en coördinatie onderhoudspersoneel • Aankoopdienst • CPBW • Website en ICT • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel

Dhr Jean-Pierre Declercq: • Organisatie en coördinatie Centrum Leren en Werken • Functionering- en evaluatiegesprekken personeel CLW

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren

Patrick Decancq

Geert Vandevijvere

Björn Vanwalleghem

technisch adviseur-coördinator Planning + communicatie

technisch adviseur-coördinator Mechanica

technisch adviseur Mechanica

Jean-Pierre Debaene

José Sioen

Geert Govaere

technisch adviseur Bouw

technisch adviseur Bouw

technisch adviseur ICT-coördinator

Geert Latré

Geert Deprez

Freddy Dorme

technisch adviseur Installatieverantwoordelijke

technisch adviseur Preventie-adviseur

technisch adviseur Hout

Marnick Desodt

Els Heinkens

Gino Gruyaert

Jean-Louis Vermoote

technisch adviseur Hout

technisch adviseur Schilderwerk en decoratie

technisch adviseur Elektriciteit

technisch adviseur 1ste graad

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

5


Communicatie

en contact

TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren

6

Katrien Allegaert

Veroniek Deceuninck

Katleen Grymonpon

Raïna Feys

vakcoördinator pastoraal

vakcoördinator godsdienst

vakcoördinator Nederlands, Engels, Duits

vakcoördinator wetenschappen

Dieter Demey

Tea Sevenoo

Dirk Staelens

Rik Terryn

vakcoördinator lichamelijke opvoeding

vakcoördinator wiskunde

vakcoördinator aardrijkskunde, geschiedenis en MAVO

vakcoördinator Frans

Koerier

Oktober 2012

Kelly Kuylle

Eddy Vandenbroucke

vakcoördinator PAV

vakcoördinator plastische en muzikale opvoeding

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

Administratieve en ondersteunende diensten

Katheleen Vanhaecke

Martine Wille

Charlotte De Deygere

Leerlingenadministratie

Els Hanson

Leerkrachtenadministratie

Elke Bardyn

Maria Louwagie

Boekhouding

Charlotte De Deygere EHBO

Kristien Deboutte

Katheleen Vanhaecke Onthaal

Lieven Vandepitte

Joke Kerkhof

Pieter Clauw

Procuur

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

7


Communicatie

en contact

Administratieve en ondersteunende diensten

Steven Michiels

Stijn Vandewalle

Els Lannoo

Verantwoordelijke ICT

Goederenbeheer en website

Verantwoordelijke Smartschool en pr-verantwoordelijke

Elke Bardyn

Nancy Gruyaert

Jurrie Sabbe

Mediatheek

Annick Mestdagh

Annelies De Deygere Drukkerij

Jelle Seys Parascolaire activiteiten

De priester van onze school

Pierre Clinquart

8

Koerier

Oktober 2012

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

Een overzicht: jaarverantwoordelijken, medeverantwoordelijken en ondersteunende interne zorg Jaar

1

jaarverantwoordelijke leerlingenbegeleider

medeverantwoordelijke leerlingenbegeleider

Ondersteunende interne zorg

Heike Vandecappelle

Tine Vanparys

Joke Kerkhof Annick Vackier

2

Jan Van Hulle

3

Jurrie Sabbe

Tijdelijke vervanging van Heike Vandecappelle

Tiffany Boussauw

Pieter Clauw

4

Ria Maes

Ria Maes

5

Marc Lust

Marc Lust

6

Marc Vandenbruaene

Tine Decaestecker

Annelies Tempelaere

7

Friedel Devos

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

9


Communicatie

en contact

Gok team

Annelies Tempelaere

Annick Vackier

Tiffanny Boussauw

Zorgcoördinator

GOK-coördinator

Josefien Vanhee

Bert Bogaert

Myriam Verdonck

Yanna Dewilde

Klassenleraars schooljaar 2012-2013 1A1A 1A1B 1A1C 1A1D 1A2A 1A2B 1BA 1BB 1BC 1BD 2BBHA 2BBHB 2BBHC 2BDH 2BEM 2TBHA 2TBHB 2TIWA 2TIWB 2TMEA 2TMEB 3BAM 3BBOA 3BBOB 3BBOC 3BEI 3BHTA 3BHTB 3BSDA 3BSDB 3SBT 3SET 3SHTA 3SHTB 3SMT 3TBH 3TEA

10

Koerier

MARIE-CHRISTINE PLAISIER GREET VERPOORT EVELINE TICKET SABINE LESAGE ASTRID SINNAEVE MARTINE SINNAEVE CHARLOTTE STROBBE HANS VERHELLE ANNELIES MAERTENS GEERT LAMPE MARC WATTENY BIEKE LAMMERTYN TONY ADAMS LIES POPELIER LUC DESIMPELE JOHAN PLOUVIER INGE COVEMAEKER MARTIEN MARTENS KAMILLA VANROBAEYS VEERLE VANDEKERKHOVE BERT BLANCKAERT HILDE WYBO HERMAN DESPLENTER IGNAAS NUYTTEN WOUTER HOORNAERT KATRIEN ALLEGAERT JANNEKE DEPLA ILSE VERHAEGHE PASCALE BENTEIN ANDY DEPAMELAERE NANCY DEMEULENAERE FILIP VANASSCHE DAVY COKELAERE PETER VANTUYCKOM JURGEN CNEUT ANN TOUCQUET NICO REYNAERT Oktober 2012

3TEM 3TIWA 3TIWB 4BAMA 4BAMB 4BBOA 4BBOB 4BEI 4BHTA 4BHTB 4BSD 4SBTA 4SBTB 4SET 4SHT 4SMT 4TBH 4TEA 4TEM 4TIWA 4TIWB 5BBMA 5BBMB 5BCR 5BCS 5BEI 5BHO 5BRA 5BRUA 5BRUB 5BSDA 5BSDB 5BWM 5SAT 5SBT 5SEI 5SHT een

EDDY VULLERS BETTY VERHOLLE MARLEEN VERFAILLIE FRANS CROMBEZ WALTER VANDECAVEYE MARC VANDENBRUWAENE JOHAN WULBRECHT KOEN DEQUIDT LUC RAMBOER KELLY KUYLLE DAISY BOUCKAERT WINO VAN EECKHOUT POL FURNIERE FREDERIK HUYGHE XAVIER HIMPE TINA MOERMAN LUDWIG DE LOORE VANESSA VERHAEGHE KATLEEN GRYMONPON ERIC PAUWELYN GERDA DEHONDT BENNY AMEYE MARC CLAEYS BIRGEN CROMBEZ MARC TORNEY KRISTOF VERHANNEMAN RIK DE SMET MARINO MAENE PATRIK DECLERCQ SOPHIE DE CUYPER KAREN DERYCKERE JÛRN SELVAIS MANO BRYON JOHNNY CORTEEL JAN NAERT PIET DEKONINCK DAVY VANDORPE

5SMV 5TBH 5TEA 5TEM 5TIW 6BBMA 6BBMB 6BCR 6BCS 6BEI 6BHOA 6BHOB 6BRA 6BRU 6BSD 6BWM 6SAT 6SBT 6SEI 6SHT 6SMV 6TBH 6TEA 6TEM 6TIW 7BCA 7BDA 7BDR 7BIE 7BIH 7BIO 7BRE 7BWE STBP STHP STMP STSV

JOHAN VANHAVERBEKE RENAAT VANLERBERGHE FRANKY MESTDAGH NOEL DERYCKE TEA SEVENOO ERWIN RONSE WILLIAM RENARD PEDRO VAN DER MEERSCH ALAIN FEYS TONY RYCKEBUSCH JENS VANHECKE ANDY LOMBAERT JOHNNY DE SCHEPPER PATRICK DANSCHOTTER PAUL HUYGHE GUNTHER VINCKIER STEFAAN VANGHELUWE LUC MADDENS LUC VANDAMME STEVEN VANDECASTEELE FILIEP VERPOUCKE WIM DEJONCKHEERE RIK TERRYN ANDY NYFFELS RAINA FEYS GEERT WERBROUCK MARIO VANHOENACKER FRANK VANDEPUTTE PETER ROUSSEAU SOFIE LAGAE LUC DE MAREZ DRIES FOLLEBOUT JOHAN BALDUYCK JOS MESSELY THIERRY VERHEYE LUDO VAN HESSCHE CLAUDE VERMEULEN

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Praktische

info

GOK – Slimmer studeren Het nieuwe schooljaar is opnieuw volop van start gegaan! Dit betekent ook een nieuw werkjaar voor Gelijke OnderwijsKansen; momenteel bevinden we ons in het tweede jaar van de vierde GOK-cyclus. Binnen ons team hebben we dan ook de tijd genomen om beleidsaccenten voor het schooljaar 2012 – 2013 te bepalen. Eerst en vooral streven we ernaar om het zorgbeleid (leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden) verder op punt te stellen en nog meer te implementeren in het lesgebeuren. Daarnaast zullen we een zelfevaluatie uitvoeren. Graag willen we ook heel wat energie investeren in het prachtige vastenproject Fiesta del Mundo. Het laatste en vierde accent is ondersteuning bieden – zowel naar leerlingen, leerkrachten als ouders – betreffende ‘leren leren’. Aansluitend geef ik graag wat meer informatie over dit laatste accent. De andere accenten komen nog aan bod in de volgende edities van de Koerier. Hieronder volgt een bondige voorstelling van enkele concrete acties binnen het thema ‘leren leren’. Met trots stellen we onze schitterende maandkalender ‘Slimmer studeren’ voor. Hiernaast vindt u de cover van deze kalender. Maandelijks komt er een specifiek thema aan bod zoals plannen, schematiseren, een ideale studieplek … Bij het begin van elke maand neemt de klassenleraar de nodige tijd om hierbij stil te staan. De kalender is terug te vinden in elk lokaal op school waar er theorielessen worden gegeven. TIP: deze maandkalender vindt u terug op Smartschool voor ouders en leerlingen in de map Zorg (Wegwijs). Daarnaast is in elk lokaal een visuele voorstelling van het vijftrappenmodel terug te vinden. Dit model vormt een belangrijke basis bij het studeren. Vandaar het belang van de voortdurende aanwezigheid in de klas.

SLIMMER STUDEREN

Beide zaken – maandkalender en vijftrappenmodel – zijn inhoudelijk te linken aan de rubriek ‘Slimmer studeren’ vooraan in de schoolagenda (p. 16-23). Een rubriek die zeker en vast het lezen waard is!

Naast het aanbieden van ondersteunend materiaal organiseren we ook sessies ‘leren leren’ buiten de lesuren. Dit gebeurt voor leerlingen van de eerste en tweede graad. We bieden deze extra begeleiding aan aan leerlingen die onderpresteren omwille van problemen met plannen, organiseren en efficiënt studeren. We willen een goede leerhouding stimuleren en ondersteunen. Zowel de leerling zelf, leerkrachten als de ouder(s) kunnen mogelijke leerproblemen melden. Aan de hand van een intakegesprek beslissen we of de sessies de meeste geschikt ondersteuning zijn. Om af te ronden bieden we een gratis brochure ‘Thuis leren en studeren. Tips voor ouders’ aan. Meer informatie hierover is terug te vinden in een aparte brief in het rapportmapje bij de bedeling van het rapport herfstvakantie. Tiffany Boussauw

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

11


Praktische

info

Wat gebeurt er tussen de middag in het VTI? Na de inspanningen tijdens de lesuren heeft iedereen nood aan een zekere ontspanning. De middagpauze is hiervoor hét moment. We zijn pas een maand ver in het schooljaar, toch is er reeds een ruim aanbod van activiteiten. We zetten alles even op een rijtje. De eerstejaars hebben de mogelijkheid om te sporten. Na overleg kan men kiezen voor basket, voetbal of voor ‘tussen twee vuren’. Hét moment om zich actief uit te leven. Momenteel is er een klascompetitie ‘voetbal’ en strijdt men voor de overwinning.

Alle leerlingen hebben ook de kans om hun tijd nuttig te besteden in de mediatheek. Heb je nog wat tijd nodig om aan een schoolopdracht te werken op de pc? Heb je kopieën nodig? Zijn er boeken die je wil lezen/uitlenen? Of lees je liever de krant om de actualiteit te volgen? Dit alles is mogelijk in de mediatheek. Leerlingen die tussen de middag willen werken aan een groepswerk, hebben hiervoor ook de mogelijkheid in een andere locatie.

Ook de tweedejaars houden van basket en voetbal. Dit is duidelijk te zien tussen de middag. De tweede graad heeft naast het sporten, ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het KUBB-spel. Dit is een oud vikingspel waarbij twee teams tegen elkaar moeten strijden. Het doel is om als eerste de vikingkoning te vernietigen. Nadat de leerlingen het éénmaal hebben gespeeld, smaakt het naar meer. Leerlingen van andere graden mogen zich hier ook voor inschrijven. Heel wat leerlingen nemen deel aan de klascompetitie. Welke ploeg zal binnenkort kunnen pronken met de echte vikingkoning? Dit is een overzicht van de middagactiviteiten die momenteel op school doorgaan. Via de (junior) leerlingenraad worden in de toekomst nog leuke initiatieven georganiseerd om de middagpauze verder in te vullen. Myriam Verdonck

Medische consulten Datum 2012-09-18 2012-10-09 2012-10-16 2012-10-23 2012-11-13 2012-11-20 2012-12-04 2012-12-11 2012-12-18 2013-01-08 2012-11-27 2013-01-29 2013-02-05 2013-02-26 2013-05-14

12

Koerier

Dag Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di

Uur 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25

Oktober 2012

Klas 1A1A 1A1B 1A1C 1A1D 1A2A 1A2B 1BA 1BB 1BC 1BD 1A1 en 1A2 (rest) 3TIWA 3TIWB 3SBT 3SMT

een

Datum 2013-01-15 2013-04-16 2013-04-23 2013-04-30 2013-01-22 2013-02-19 2013-05-07 2013-03-05 2013-03-12 2013-03-19 2013-05-21 2013-06-11 2013-06-11 2012-11-06

Dag Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di

Uur 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 08.25 13.25 13.25

Klas 3SET 3SHTA 3SHTB 3TBH 3TEM 3BEI 3TEA 3BHTA 3BHTB 3BSDA+B 3BBOA 3BBOB 3BBOC 3BAM

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Praktische

info

Vaccinaties De vaccinaties voor de meisjes van het eerste jaar gaan door op: 6/11/2012 in de voormiddag 8/01/2013 in de voormiddag 7/05/2013 in de voormiddag Voor de leerlingen (jongens en meisjes) van het derde jaar gaat de vaccinatie door op 27/11/2012.

Patrick Decancq

Kalender Ma 29/10:

begin herfstvakantie

Ma 19/11:

STMP: opleiding lasrobotica

Vrij 02/11:

einde herfstvakantie

6TIW: wetenschapsweek

Ma 05/11:

begin blokstage 5SEI, 5BEI, 6BSD en 7BDR

Di 20/11:

1A2B: medisch consult

Di 27/11:

1A1 en 1A2: medisch consult (rest)

Di 06/11:

6SEI: bezoek didactische hoogspanningscabine

Woe 28/11: gebedsdienst in bremstruik

3BAM: medisch consult

Vrij 09/11:

einde blokstage 6BSD en 7BDR

Zo 11/11:

wapenstilstand

Di 13/11:

6BRU en 6BHOB: inleefdag

1A2a: medisch consult

Vrij 16/11:

einde blokstage 5SEI en 5BEI

Di 04/12:

1BA: medisch consult

Di 11/12:

1BB: medisch consult

Di 18/12:

1BC: medisch consult

Do 20/12:

leerlingen lesvrij

Vrij 21/12:

theorie examen Rijbewijs Op School

Adventsvieringen + rapportbedeling

Onthaal Opgelet! Tijdens de herfstvakantie is het onthaal van onze school enkel open op vrijdag 2 november van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 17.00u. Kristien Deboutte

Fiesta del Mundo Wordt ons VTI een 7-sterrenschool?! De uitdagingen zijn in aantocht … De ideeën borrelen op … De uitdagingen kennen hun eindpunt op 29 maart 2013. Doel is om de blik op de wereld via informatie, creativiteit, uitdagingen en actie te verruimen!!! Wereldverbondenheid, mini-festival, teamwork … Een spetterend spektakel met vele muzikale acts.

Voelen jullie het al kriebelen?! Volg ons op: - http://www.facebook.com/FiestadelMundo - http://www.vtiroeselare.be/ - Smartschool voor ouders, leerlingen en leerkrachten Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

13


Onze

waarden

Tijdens de intentievieringen mochten we het verhaal van Mozes ontdekken ... Jahwe roept Mozes ... Aarzelend antwoordt Mozes: zal ik dit wel aankunnen? Wij worden ook uitgedaagd … het schooljaar, de GIP, een nieuwe school: zal ik dit wel aankunnen? Heel veel is onbekend, nieuw … zullen we steun hebben? Ik voel me onmachtig, onzeker … Jahwe belooft Mozes hierbij te helpen … en met Gods hulp zal Mozes de uitdagingen aandurven en aankunnen. Willen wij geloven in steun van anderen? Zullen anderen op ons kunnen rekenen? Zoals Mozes, bevinden we ons op ‘heilige grond’. Heilige grond is veel mooier en kostbaarder dan woestijnen en bergen. Het is onzichtbaar … het zijn jouw idealen, dromen en wensen, verwachtingen en talenten, ontgoochelingen en verdriet … Laten we elkaars heilige grond respecteren, maar daag elkaar uit om verder te gaan, om los te laten, om het schone, het ware en het goede te leren zien … Laten we vonk zijn voor elkaar … “Doe al het goede dat je kunt, met de middelen die je hebt, op de manier die je gewoon bent, op de plaats waar je staat, in de tijd die je gegeven is, voor de mensen die je kent, zolang het mogelijk is.”

John Wesley 1791

Wij willen het vuur laten voelen en zien op vier verschillende plaatsen in de school. - op het onthaal als hart van onze school, - in de gang van de leerlingbegeleiders en de directie omdat ook zij het vuur in zich laten branden en doorgeven - in de feestzaal voor al die momenten in het schooljaar die we echt willen vieren met elkaar - aan het Mariabeeld onderaan de leraarskamer om er aan

herinnerd te worden dat we het vuur in onszelf maar brandend kunnen houden als we ons vuur aansteken aan die grote bron, Jezus Van Nazareth Die vier vuurplaatsen willen we warm aanbevelen omdat er vuur in zit en omdat we dat vuur nodig hebben om de kille en koude momenten van ons schooljaar op te warmen, te vergeven, te vergeten… Dat vuur zal ons voorgaan wanneer we te maken krijgen met pijn en verdriet in ons school - leven, in ons persoonlijk leven… En zelfs al is het nog maar een smeulend vuurtje, kan dat vuur toch weer opflakkeren door een bemoedigend woord, een schouderklopje, een duwtje in de rug… Dat positieve vuur van deugddoende vriendschap, van verwarmende collegialiteit, van vurig hard werken, willen wij “vurig aanbevelen”. Om het met woorden uit de H.-Geestmis te vertolken, die in het teken stond van Chrysostomus, prediker in Constantinopel en man van de liefdadigheid: God, voor de tijd ons gegeven die we schooljaar noemen vragen wij uw zegen. Dat onze school niet enkel zou leren leren maar ook leren leven. Heer, zegen de tijd die wij op school beleven, dat mensen niet enkel onderwijzen maar ook het Wonder wijzen. Heer, zegen onze school dat er weinig gekwetst mag worden en veel geheeld. Amen. 'Ite missa est' ... je bent gezonden om net als Chrysostomus goede dingen te zeggen in het beleven van je geloof! Dit wordt ons vurig aanbevolen! Pierre Clinquart

Missio ‘Ontmoeting zet je op weg’. Deze slogan zette ons op weg naar het godsdienstlokaal. In de laatste week van september kwamen Melanie Six of Liesbeth Rogge de leerlingen van het derde jaar op de hoogte brengen van de nieuwe oktobercampagne van Missio.

De leerlingen van het derde jaar zijn in ieder geval gemotiveerd om ook dit jaar hun ‘centje’ bij te dragen aan Missio door op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie deel te nemen aan het jaarlijkse spaghettimaal. Hans Lemey en Siska Pollet

Met heel veel foto’s en beelden leerden ze ons het projectland Guatemala beter kennen : de Mayacultuur, het land in al zijn kleuren en verscheidenheid, een beetje geschiedenis,… We konden zelfs een stukje meeluisteren naar het traditioneel instrument, de marimba. Missio richtte in de hoofdstad Guatemala-City een school op en wil die verder blijven ondersteunen door boeken en materiaal aan te kopen, leerkrachten te betalen, enz.

14

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Even

terugblikken

Excursie Bulskampveld In juni zijn we met de 1B-tjes op excursie geweest naar Bulskampveld voor het vak natuurwetenschappen. Daar deden we onder begeleiding van twee gidsen een biotoopstudie. Na de algemene uitleg mochten we in groepen de temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, bodemhardheid, geluidssterkte, lichtsterkte, ... onderzoeken. Dit zowel in het bos

als in het open veld. Daarna hebben we deze gegevens vergeleken. We moesten dan ook nog bomen, struiken, planten, diertjes gaan zoeken en met de determineertabellen proberen te raden wat de juiste naam was. Het was een leerrijke voormiddag!! Bieke Lammertyn

Oud-leerling krijgt hulp! Op de laatste schooldag voor de examenperiode verkochten de leerkracht en leerlingen van het 5de beroepssecundair houtbewerking ijsjes op de speelplaats. Met de opbrengst willen ze oud-leerling, Miguel Lamaire en zijn gezin financieel steunen in de medische kosten voor de behandeling tegen de kanker die werd vastgesteld bij hun zoontje. Net vóór de rapportuitreiking overhandigden de leerlingen de cheque aan Mevrouw Lamaire. Leerlingen 5BHO ism Rik De Smet

TOFAM-wedstrijd op de opendeurdagen Tijdens onze jaarlijkse opendeurdagen was er binnen de afdeling mechanica een wedstrijd georganiseerd door TOFAM West-Vlaanderen. Elke 10- tot 14-jarige kon hieraan deelnemen. In totaal zaten er 64 deelnemingsformulieren in de bus, waarvan 42 met de juiste antwoorden. Winnaar van de smartphone Samsung Galaxy Y is Jaron Vanwalleghem uit Lichtervelde geworden. Proficiat! Geert Vandevijvere

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

15


Even

terugblikken

Onze tourtafel gesigneerd door enkele groten uit de wielerwereld op het natourcriterium

Ryder Hesjedal en Johan Vansummeren

Filiep Verpoucke - Guillaume Van Keirsbulck - Steven Vandecasteele

Jan Ghyselinck

Thomas De Gendt

Ward Vermeulen - Thomas Degroote - Guillaume Van Keirsbulck

Nick Nuyens Zico Waeytens

Els Lannoo

Nico Eeckhout

16

Koerier

Oktober 2012

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Even

terugblikken

Onze school focust op innovatieve producten! Onze school organiseerde op 7 juni samen met Metovan nv een themadag rond innovatieve luchtdrogende verven. “We willen zowel de leerlingen van de afdeling carrosserie als werknemers uit carrosseriebedrijven laten kennismaken met producten van de toekomst”, aldus TAC, Geert Vandevijvere.

“Nieuwigheden en praktijkkennis overbrengen” De themadag focuste op de innovatieve luchtdrogende productlijn van Kristal Coatings. “Het Kristal Time productassortiment staat in het teken van tijds- en kostenbesparing zonder toegevingen te doen op de kwaliteit van het product. De producten drogen volledig op 20 °C en hebben desondanks zeer snelle droogtijden”, aldus Laurent Raia. De technologie werd reeds in Frankfurt beloond met de Automechanica Innovation Award 2010. Geert Vandevijvere verklaart: “Wij willen zowel onze leerlingen als vaklui uit de omliggende bedrijven laten kennismaken met de toekomst van luchtdrogende verfproducten. Op die manier weten ze wat er op de markt beweegt en aan de hand van concrete demonstraties krijgen ze er ook een beeld van.” Hilde Verstraete (gedelegeerd bestuurder van Metovan) vult aan: “Met deze infoavond kunnen we in onze thuisstad een breed publiek aanspreken, maar de school is ook de

plaats bij uitstek om nieuwigheden en praktijkkennis over te brengen naar de huidige en toekomstige generatie carrossiers. We merken dat de schadebedrijven de laatste jaren meer en meer tijd maken voor bijscholing. Ze krijgen een goede ondersteuning van hun leveranciers en zullen in de toekomst frequenter worden aangesproken om zich bij te scholen. Het zal een must worden.”

“Kloof dichten” Het is volgens Laurent Raia enkel door een betere wisselwerking tussen scholen en bedrijven dat de kloof tussen beide kan worden gedicht: “Dergelijke themadagen komen dit ten goede. De bedrijven zouden nog meer moeten worden aangesproken inzake het opstellen van de leerprogramma’s en het organiseren van stages. Met de nodige praktische ervaring op zak kunnen jongeren sneller worden ingezet in een bedrijf en is er een meer beperkte inlooptijd nodig.” De oplossing voor het gebrek aan belangstelling van jongeren voor het beroep ligt volgens Hilde Verstraete in het opzetten van campagnes vanuit de scholen naar de leerlingen toe: “Die kunnen eventueel gesteund worden door de lokale bedrijven. Het probleem is duidelijk en moet verder worden aangekaart bij de bevoegde instanties.” Tilly Baekelandt

Joran Vandaele wint de Young Innovation Awards 2012 De Young Innovation Awards is een initiatief van de 3 WestVlaamse hogescholen Howest, KATHO en KHBO ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en het ondernemercentra West-Vlaanderen. De bedoeling is om leuke, originele en creatieve projecten van laatstejaarsstudenten secundair onderwijs in de kijker te zetten. Alle laatstejaarsstudenten secundair onderwijs uit Oost- en West-Vlaanderen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Uiteindelijk hebben 150 leerlingen, waaronder Joran Vandaele uit 6TEM, hun gip ingestuurd. Op donderdag 29 juni werd Joran in Kortrijk gehuldigd als winnaar van deze precieuze wedstrijd. De winnende gip omvatte de studie, analyse en realisatie van een stokkenspel, de “grabinator” genoemd. Zes stokken worden opgehangen aan een mechanische constructie. Deze stokken zullen door middel van een automatische sturing gelost worden, waardoor deze naar beneden vallen. De speler van de grabinator moet proberen zoveel mogelijk stokken te vangen vooraleer ze de grond raken. Met deze gip was het de bedoeling om jongeren warm te maken voor techniek. Veel 12-jarigen voelen zich onvoldoende aangesproken voor een technische opleiding. Daarom wilden de leerlingen van 6TEM een project realiseren waarbij jongeren uit het basisonderwijs al spelenderwijze in contact komen met het technisch onderwijs. Enkele sfeerbeelden tijdens de openschooldagen illustreren het succes van deze gip. Alvast proficiat aan Joran en de volledige klas 6TEM voor deze prachtige realisatie. Gino Gruyaert Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

17


Even

terugblikken

Inhuldiging van de Color Wall te Ardooie Op vrijdag 1 juni 2012 werd het resultaat van de actie, S.O.S. Schilder Op School, officieel ingehuldigd in de lagere school De Boomgaard te Ardooie. Hierbij waren de directrice Mevr. Gerda Willemyn, leerlingen van het zesde leerjaar, hun leerkracht, heel wat trotse ouders, collega leerkrachten van de lagere school, onze leerlingen van het zesde jaar Schilderwerk en Decoratie, de begeleidende leerkrachten, directeur Chris Bogaert en adjunct directeur Annick Vackier aanwezig. Vanuit de organisatie van de hele actie waren Piet Delange van de Bouwunie, de directeur van het IVP en onze trotse meter van het project Veerle Dejaeghere aanwezig. Het resultaat is werkelijk een pluim waard voor alle mensen die hieraan deelgenomen hebben. Gewoon het feit, de leerlingen van het zesde leerjaar en hun meter zo trots te zien, op het afgewerkte resultaat, is op zich al de moeite waard. Jongeren boeien in hun eigen leefwereld, en daarbij enkele knepen van het schildersvak bijbrengen was de opzet van de actie en deze was zeker geslaagd. Bij een hapje en een drankje konden de 6dejaars nog even met elkaar napraten over het uitgevoerde project. Er werden al ideeĂŤn uitgewisseld voor een volgende editie, waar wij met onze leerlingen van de afdeling Schilderwerk en Decoratie uit het VTI te Roeselare zeker weer aan willen meewerken! Ook de lagere school was laaiend enthousiast. Benieuwd dus wat deze actie zal worden in 2014! Els Heinkens

18

Koerier

Oktober 2012

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Eerste

schooldag

De eerste schooldag Bij de start van het nieuwe schooljaar werden de leerlingen en het personeel onthaald op de rode loper. Vooral voor onze nieuwe leerlingen was de eerste schooldag een speciale dag. Ze kregen een rondleiding en konden in de namiddag reeds kennismaken met enkele vakleerkrachten. Het werd een leuke dag en het begin van een boeiend avontuur boordevol wetenschap en techniek!!

Nieuws

uit onze afdelingen

Nieuwe lokalen afdeling elektronica tweede en derde graad Bij het begin van dit nieuwe schooljaar konden de leerlingen van de 2de en 3de graad elektronica hun nieuwe vaklokalen in gebruik nemen. Proefondervindelijk werken, vakkenintegratie en leercompetenties zijn nieuwe methodes om de leerlingen via een attractieve manier de leerstof aan te bieden. Het is de bedoeling dat de jonge elektronicatechnici de aangeboden leerstof zo snel mogelijk inoefenen via experimenten en labopdrachten.

digheden maximaal ontwikkeld en wordt het foutzoeken een belangrijk item. Gino Gruyaert

Om deze doelstelling te realiseren werden onze elektronicalokalen volledig heringericht. De lessen volgen, metingen uitvoeren, programmeren, opbouwen van hardware, tekenen van schema’s kunnen nu in hetzelfde lokaal uitgevoerd worden. De leerlingen kunnen op eigen tempo een project tot een goed einde brengen waarbij de leerkracht fungeert als coach. Hierdoor worden hun praktische vaar-

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

19


Nieuws

uit onze afdelingen

Nieuwe werkplaats Bouw in Ardooie Onze leerlingen zijn terug 'geland' in onze vestiging van Ardooie ... Op de foto zie je mijnheer van Eeckhout en zijn 'volgelingen' van 4 SBTA! Alleen maar blije gezichten te bespeuren op dinsdagmorgen 16 oktober. Iedereen is heel tevreden met de nieuwe werkplaats! José Sioen

Excursies

en activiteiten

Internationale dag van de leerkracht! Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot internationale Dag van de Leerkracht. Daarmee wil ze de belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht. Ook België plaatste zijn handtekening onder het manifest. 5 oktober, is dus sedert enkele jaren een “feestdag” voor het onderwijzend personeel. Het is een dag om hen eens een extra schouderklopje te geven en ‘dank u wel’ te zeggen. De directie van het VTI van Roeselare zette zijn personeelsleden (bijna 300) figuurlijk in de bloemetjes door hen ’s morgens de mogelijkheid te bieden om samen te ontbijten. Het gevarieerd, evenwichtig en gezond ontbijt werd zowel letterlijk als figuurlijk gesmaakt. Met veel plezier stapten zij ’s morgens heel wat vroeger de schoolpoort binnen om samen met de collega’s te genieten. Deze werkdag begon dus ietsje anders dan een gewone schooldag… Els Lannoo

20

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Samen bouwen aan 2020

Onze leerkrachten mijnheer Clement en mijnheer Demasure, samen met leerlingen van 6 BRU waren er 'bij het krieken van de ochtend' bij om de gewelven te plaatsen op ons project SAMEN BOUWEN AAN 2020. Alles werd keurig in beeld gebracht door de mensen van videofactory. Een 120 ton kraan van de firma MATHER zorgde ervoor dat de gewelven van STRUCTO keurig ter plaatse werden gelegd.

En mijnheer Demasure keek er naar en ... zag dat het goed was … José Sioen

Verder informatie alsook het project 'volgen' kan op de hyperlink: http:samenbouwenaan2020.vtir.be

6 BBM op bezoek bij AW Tech Op vrijdag 20 september hebben we met 6BBM, AW Tech bezocht. Dit is een winkel waar je alle soorten klein gereedschap, lasposten en toebehoren kunt verkrijgen. Deze firma voert ook herstellingen uit aan lasposten. Na een mooie en leerrijke uitleg heeft een verkoper ons ook getoond hoe zo’n laspost in z’n werk gaat. Daarna mochten enkele leerlingen ook kennis maken met de laspost door zelf een oefening te maken met, natuurlijk, de gepaste PBM. Een andere verkoper stond in voor de uitleg over het klein gereedschap. Ook daar hebben we veel bijgeleerd. Na de leuke voormiddag heeft de firma ons een drankje en een kleine attentie gegeven. Bedankt aan AW Tech.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Tjorven Gouwy (6BBMA)

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

21


Excursies

en activiteiten

Werkplekleren 2012-2013: STMP Het nieuwe leerplan van STMP (SENSE computer gestuurde mechanische productietechnieken) dat dit jaar ingevoerd werd, kreeg een nieuwe belangrijke pijler toegewezen: het zogenaamde WERKPLEKLEREN. De belangrijkste verandering is dat er aan de leerlingen nu de kans geboden wordt om gedurende het gehele schooljaar wekelijks een volledige dag en na de paasvakantie een blokstage van twee weken, door te brengen in een bedrijf om daar belangrijke ervaringen te kunnen opdoen. Dit komt dus overeen met 40 werkdagen of 8 volle werkweken. Ze kunnen daar ook de eisen die door bedrijven aan werknemers gesteld worden zelf ervaren. Ze moeten zich kunnen inpassen in de methodische en procesmatige werking van het bedrijf. Ze leren omgaan met gevaarlijke stoffen in het kader van veiligheid, preventie en gezondheid op het werk. Ze komen er in contact met de wijze waarop een onderneming diverse milieuaspecten toepast en deze met eigen woorden toelichten. Meer specifiek is het de bedoeling om tijdens de uitvoering van opgelegde taken uitvoeringsfouten te ontdekken en daarvoor oplossingen te suggereren. Ze leren er, tijdens de werking van een bestaande installatie, storingen detecteren en, bij een foutmelding, erover te communiceren en samenwerken met andere werknemers en eventueel de directie van het bedrijf. Het geheel kadert in de visie dat de leerlingen hun verworven competenties in een reële arbeidssituatie moeten kunnen toepassen. De vorderingen van de leerlingen worden op geregelde tijdstippen, in overleg met het bedrijf, geëvalueerd op basis van een tiental onderwerpen, gequoteerd gaande van weinig of niet aanwezig tot zeer uitgesproken aanwezig. De beoordelingscriteria zijn: inzet en motivatie, werkmethode en opvolging van de opdracht, technische kennis: meten in inzicht; het nemen van initiatief, aandacht, leergierigheid en luisterbereidheid; stiptheid bij het uitvoeren van de opdracht; opstellen van een verslag; zin voor planning, orde en netheid; zin voor veiligheid en kwaliteit en tenslotte sociale houding en respect. Volgende bedrijven hebben zich spontaan bereid verklaard om aan deze manier van onderwijs mee te werken en een leerling bij zich in het bedrijf tijdens de volledige periode in hun productieproces in te schakelen en zo te helpen bijdragen aan de technische ontwikkeling van onze leerlingen. Deze bedrijven zijn achtereenvolgens:

NV Boucherie – Izegem (leerling: Tjörven Decancq) Constructie en ontwikkeling van borstelmachines en gesofistikeerde spuitgietmatrijzen. GDM nv Precisiemechaniek – Izegem (leerling: David Houthoofd) Toeleveringsbedrijf , ISO-9001, afwerken van gecertificeerde stukken met hoge precisiegraad. Metaalbewerking VANGHELUWE – Roeselare (leerling: Stijn Aernoudt) Toeleveringsbedrijf voor kleine en middelgrote series. Bruneel Matrijzenbouw bvba-Roeselare (leerling: Stijn Depuydt)

Toeleveringsbedrijf matrijzen voor plaatwerk en herstel van extrusiematrijzen, vooral stukwerk.

In aanloop naar de stages werden tenslotte nog twee bedrijven bezocht in het kader van de leerplandoelstellingen WATERSTRAALSNIJDEN en TANDWIELEN. Watteeuw NV in Oostkamp , gerenomeerd constructiebedrijf van tandwielen voor vliegtuigen, medische sector (scanners), onderstellen voor locomotieven, aandrijving windmolens, compressoren en scheepsmotoren. Als laatste kwam DEWILDE Engineering uit Ieper aan bod, gespecialiseerd in automatische productielijnen voor diverse sectoren zoals; vleesverwerkende industrie, koekjesfabrieken, groentendiepvriessector, olie- en boterindustrie en vele andere. Na onze zes intensieve bezoeken kwam een heel belangrijke rode draad te voorschijn. Alle bedrijven waren van mening dat er NOG STEEDS een mooie toekomst weggelegd is voor onze leerlingen van de mechanische technieken, weliswaar onder de strikte voorwaarde dat ze mensen vinden die met de juist positieve ingesteldheid de school verlaten en beseffen dat de bedrijven op HEEL korte termijn moeten plannen en kunnen leveren en KWALITATIEF hoogstaand werk moeten afleveren tegen een redelijke prijs. Daarvoor is een grote verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit en aanvaardbaar opleidingsniveau nodig van onze leerlingen. In de bedrijven zelf is er HEEL ZEKER voldoende bereidwilligheid om de tekorten aan vaardigheden bij te werken en uiteraard is de weg via het WERKPLEKLEREN een heel belangrijke stap in de goede richting voor een steeds betere samenwerking tussen technische school en industrie. Marcel Crombez

22

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Onze contactdagen Maandag 24 en vrijdag 28 september legden de leerlingen van het eerste jaar voor één dag de schoolboeken aan de kant. Dit met als doel elkaar beter te leren kennen in een niet schoolse omgeving. Een goed ontbijt en een bezinningsmoment zorgden voor de nodige energie en teamspirit om de dag goed te starten. In samenwerking met de leerkrachten, politie RIHO werden de leerlingen ondergedompeld in een bad vol preventie. Waar zijn de gevaarlijke fietspunten? Moet een fluojasje? Wat als je er geen hebt? Al deze vragen kon de commissaris met plezier aanhoren. Tevens formuleerde hij een antwoord op maat van de leerling.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

In de namiddag werd gebouwd aan een positieve groepssfeer, essentieel om als klas een jaar lang op weg te gaan. Verschillende uitdagingen moesten de leerlingen aannemen en tot een goed einde brengen. De winnaars werden door de school in de bloemen gezet met een gratis portie frieten. Ondanks het mindere weer waren de eerstejaars dolenthousiast. Het was voor hen een geslaagde dag en geweldige start van een nieuwe, boeiende loopbaan.

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Tine Vanparys

Koerier

23


Excursies

en activiteiten

Bedrijfsbezoek Alheembouw werfbezoek Residentie Vijversche STBP Op maandag 10 september zijn we met het SENSE-jaar STBP op bedrijfsbezoek geweest naar Alheembouw te Oostnieuwkerke. Daar kregen we dan een rondleiding door de ruime open kantoren, magazijn, loods en de koer. Na de rondleiding zijn we naar een vergaderruimte geweest waar de zaakvoeder Johan Heemeryck de opbouw en structuur van het bedrijf vertelde. Alheembouw is opgericht in 1970 door zijn vader Alberic Heemeryck die vooral op het vlak van verbouwings- en nieuwbouwprojecten actief was. Daarna begon men ook met het bouwen van appartementen en dit groeide tot een succesvolle onderneming. In 1988 nam zijn jongste zoon Johan het bedrijf over. Het bleef niet bij appartementenbouw, zo bouwt men ook diepvriesloodsen, fabriekshallen, scholen, zorgomgevingen, publieke gebouwen, kantoren, culturele centra en PPS- projecten. Zo heeft men ongeveer 200 arbeiders in dienst. ALHEEMBOUW heeft ook nog een aantal nevenbedrijven zoals: - Betocor die gespecialiseerd is in industriële vloeren - Sonorcontrol die zich bezighoudt met akoestiek in de industriesector - Immokantoor De Steenoven, info bij verkoop en verhuur van onroerend goed. - A – construct is gevestigd in Noord-Frankrijk en richt zich op nichemarkt van middelgrote bedrijven. Na uitleg van zaakvoerder Johan, gaf Monika uitleg over de veiligheidsinstructie op de werf. Haar taak binnen het bedrijf is toezicht houden op veiligheid. Tips geven aan de

24

Koerier

Oktober 2012

een

arbeiders hoe ze nog veiliger kunnen werken of soms ook waarschuwingen geven, als men de veiligheidsvoorschriften niet naleeft. Ook heeft ze een boekje gemaakt met veiligheidsvoorschriften, die onderaannemers aan hun werknemers moeten geven om te lezen en mee akkoord te gaan. Doordat sommige onderaannemers buitenlanders in dienst hebben, heeft ze dit boekje in verschillende talen gemaakt. Monika is een halve dag op de werven, en de andere helft van de dag werkt ze op bureau om verslagen op te maken. De werf Residentie Vijversche te Roeselare is gelegen in de Spanjestraat 2. Daar is Alheembouw meergezinswoningen, appartementen en een ondergrondse garage aan het bouwen. Op de werf staan twee torenkranen centraal opgesteld zodat ze de hele werf kunnen bedienen. Speciaal bij deze torenkranen is dat ze in het gebouw staan. Hierrond wordt een opening gelaten zodat deze nadien dichtgemaakt kan worden. Het frame van de kraan zit in de funderingen. Er werden twee soorten gewelven gebruikt, breedplaatvloeren en holle gewelven. Voor het storten van de ronde kolommen gebruikt men een bekisting van Tubotec. De moeilijk te construeren wanden worden in prefab naar de werf gebracht, de andere wanden worden ter plaatse gestort. Ook wordt er veel Stabox gebruikt in wanden. De wanden op het gelijkvloers worden in silicaatsteen gemetseld, deze stenen hebben een even grote draagkracht als beton, maar zijn goedkoper. Ze worden door middel van een kraantje geplaatst. Brecht Callewaert (STBP)

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Bedrijfs – en werfbezoek bouwfirma Van de Walle bouwgroep STBP Op maandag 24 september is het SENSE-jaar STBP uitgenodigd voor een bezoek bij Van de Walle Construct Knokkeweg 25 Aalter. Ze werden openlijk ontvangen met een uitgebreide broodjesmaaltijd en fruit. Van de Walle construct is een overkoepelende bouworganisatie met afdelingen in Industriebouw, Appartementenbouw, Vastgoed, Infrastructuur, ABC-beton, Natuursteen, Logistiek, Real Estate en Energy. Na een stevige maaltijd ging de klasgroep twee werven bezoeken in de regio gent. De eerste werf die ze bezochten bevond zich in de SintSalvatorstraat 26 in Gent. Een grote renovatie met heel wat constructietechnieken. Op deze werf waren de betonwanden in opbouw en plaatste men voorgespannen gewelven. De architect van dit project opteerde ervoor de buitengevel van het gebouw te behouden. De oude structuur van de omgeving en van de buitengevel van het gebouw moest aanwezig blijven. Voor de start van de werken was het schoren van de gevel noodzakelijk en hierbij maakte men gebruik van een schoring met een driehoeksstructuur. Bij deze structuur maakt men gebruik van een ballast boven, onder of aan de zijkanten van de driehoekstructuur en verankert men de stalen constructie via schoorbalken en draadstangen in de gevel. Na de interessante informatie van de projectleider vertrokken ze naar de volgende werf. De werf was gelegen in de Eeckelaerthof - 9111 in Belsele, een nieuwe verkaveling met industriegebouwen. Het industriegebouw is volop in opbouw. Door gebruik te maken van geprefabriceerde betonelementen (betonkolommen, betonbalken, …) bekomt men het einderesultaat van dit industriegebouw. Om deze betonelementen te kunnen plaatsen is dan ook goed hijsmateriaal nodig. Op deze werf bevonden zich twee telescoopkranen van 60 en 90 ton. Onder de betonkolommen zijn funderingszolen aanwezig (met een grote van 70 op 90 cm). De betonkolommen zijn

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

aan de onderkant voorzien van gaten (diameter 65) die nodig zijn om de wachtwapening in te verankeren. Eens de kolom gepositioneerd is worden de gaten opgevuld met krimpvrije mortel. Als de volledige betonconstructie geconstrueerd is kan men beginnen met het aanbrengen van de buitenbekleding. Hierbij werd gebruik gemaakt van gladde sierbetonpanelen met een dikte van 19 cm (5 cm beton, 6 cm isolatie, 8 cm beton). Aan het achterste deel van het gebouw moest men de spanningskabels loos zetten om de gladde betonpanelen te kunnen plaatsen. Hierbij diende een werknemer van ELIA aanwezig te zijn om de veiligheid nauwlettend in de gaten te houden. Bij de voorkant van het gebouw gaat men silex sandwich panelen gebruiken. Voor de dakconstructie gebruikte men gelamineerde houten balken als draagconstructie. Gelamineerd hout is een samengesteld verlijmd houtproduct, dat gebruikt wordt voor draagconstructies. Hierbij is de draad van het hout in alle verlijmde delen gelijkgericht, zodat het in dit opzicht te vergelijken is met een natuurlijk massief stuk hout. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld multiplex waar de draad 90° gedraaid is ten opzichte van de boven- en onderliggende lagen. Voordelen van deze houtsoort: geen koude brug, brandveilig en is milieuvriendelijker dan staal of beton. Op deze draagconstructie komt er steeldeck platen (lengte: 6m, dikte 0.75 cm, breedte 75 cm). Bovenop deze platen gaat men 10 cm PIR-isolatie bevestigen. Als laatste komt er op de isolatie twee afdichtingslagen. Bij dit bouwproject wordt de betonplaat als laatste gegoten. De dikte van de betonplaat bedraagt 10 cm en wordt vervolgens nog eens gepolierd. Na deze leerrijke uitstap bij Van de Walle construct vertrokken de leerlingen van STBP terug naar het thuisfront. Blondeel Nicholas (STBP)

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

25


Excursies

en activiteiten

Graven zonder put Unieke bouwmethode voor ondergrondse parking bezocht door onze leerlingen, toekomstige architecten en bouwingenieurs In het kader van hun opleiding brachten de leerlingen uit het 5de en 6de bouw- en houtkunde, onlangs een bezoek aan de werkzaamheden rond het station van Roeselare. Voorlopig nog een grote bouwwerf maar met de bedoeling om het stationsplein en –buurt een totale facelift te geven.

Binnen dit project zit ook de bouw van een ondergrondse parking voor 550 wagens, verdeeld over 2 verdiepingen, waar nu volop aan gewerkt wordt. En om de verkeershinder niet al te lang te laten duren wordt er gewerkt volgens de “stross”-methode, een speciale bouwtechniek die neerkomt dat men de parking omgekeerd bouwt – dus van boven naar beneden. Tijdens vorig schooljaar werden al de wanden gegoten in volle grond volgens het principe van slibwanden.

Een speciale techniek die we toen ook zijn gaan bekijken. Daarna werden in de grond clusterpalen geboord waarop de prefab kolommen werden verankerd. Deze prefabkolommen in zichtbeton werden vorig schooljaar door een leerling uit onze Se-N-Se bouwrichting tijdens zijn werkplekleren in de firma Enjoy Concrete, gegoten.

Intussen is men op de werf bezig met het wapenen en gieten van een laatste deel van de dakplaat, gestort op een verloren bekisting van polybeton en gedragen door de wanden en kolommen. Onder een reeds vroeger gestort gedeelte van de dakplaat is men intussen de grond aan het uitgraven met wielladers. Deze brengen de grond naar een opening in de dakplaat zodat een grotere graafmachine, die boven op de dakplaat staat, de grond naar boven kan brengen.

Dit uitgraven moet met grote voorzichtigheid gebeuren omdat de verloren bekistingsplaat uit polybeton ook moet weggenomen worden (deze valt naar beneden bij het ondergraven), men de kolommen niet mag beschadigen (zijn daarom omhuld met grind) en men moet opletten dat de machinisten niet bedwelmd geraken. Daarom dragen ze steeds zuurstof en CO-meters op hun werkkledij en wordt er constant verse lucht ingeblazen. Tijdens het uitgraven is men bovengronds op de dakplaat ook al bezig met de aanleg van de nieuwe wegen. Men bouwt dus tegelijkertijd naar boven als naar onderen.

Na deze verdieping uitgegraven te hebben zal men de vloerplaat voor deze verdieping -1 gieten en dan zo starten aan de uitgraafwerken van verdieping -2. Finaal zal dan de vloerplaat voor deze verdieping ook gegoten worden. Intussen zal het verkeer en het busstation bovenop de dakplaat al lang in gebruik zijn. Kortom een heel unieke bouwmethode die zeker door de leerlingen met grote interesse wordt gevolgd. Bij deze wil ik zeker in hun naam de ingenieur werfvoorbereider, de heer Philippe Demeere van de firma Van Laere bedanken voor zijn tijd en uitgebreide uitleg tijdens het werfbezoek. Wim Dejonckheere

26

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Bouwkampen Een jaartje ouder, enkele (bouw)kampen achter de rug ... ze zijn allemaal vlekkeloos verlopen!

Van de werken kun je hier ook een aantal foto’s bewonderen.

Om te beginnen: het verbindingspad tussen de ingangen van dom A en dom B is plechtig ingehuldigd op een vroege morgen . Een mooi en groots werk waar heel wat team spirit en handenarbeid vereist waren. Tijdens het tentenkamp werd — dank zij de hulp van alle kampleden en leidingen en onder de deskundige leiding van Josef W, Jean-Marie D, Gabriël B en Marc B — dit werk mogelijk gemaakt. Eindelijk geen stof meer in dom A en dom B en nu kunnen we het voorplein aanleggen en afwerken. Door KTIW en + Puntleden werden tijdens de paasvakantie en nadien door de stageklassen 5BEI en 6BCS het vierde appartement (voorzien voor de animator en zijn gezin en te situeren in dom C boven de Poverello keuken), aangepakt. Op één ruimte na, zijn alle kamers gereed om te plamuren en te schilderen. De keuken met alle toebehoren staat er, de badkamer staat gereed om te plakken, de wc's zijn aangesloten en op één na zijn alle kamers voorzien van centrale verwarming. Het sanitair is af: alles is aangesloten. Het geheel oogt nu al mooi en degelijk. De houttechnieken gebeurden vooral onder de deskundige leiding van Filip V, Freddy V en Willy V. We zoeken wel nog een plakker voor de trapgang en enkele muren, zo'n 250 m². Dom A kreeg nogmaals een serieuze facelift. De aarding is nu afgewerkt. Op de meter prijkt 22 Ohm. Oef! Het terras krijgt vorm en volgend jaar kunnen we een scheidingsmuur plaatsen om sneeuw en water tegen te houden. De oude afwasruimte op de gelijkvloerse verdieping werd afgebroken hij voldeed niet meer aan de normen en een drastische aanpak legde zich op. Tijdens de paasvakantie werden de nieuwe muren gezet, twee nieuwe ramen geplaatst en met de stageklassen werden elektriciteit en sanitair voorzien. De wc’s werden volgens de nieuwe Europese normen aangepast en een ruimte voor een douche en een wasmachine zijn erbij gekomen. Alles is aangesloten. In de boilerruimte worden volgend jaar de nieuwe condensatieketels geplaatst voor het sanitair en we voorzien ook een nieuwe buitendeur om naar het terras te kunnen gaan. Het probleem van dure energie in dom A werd eveneens aangepakt. Vooreerst werden alle verouderde wandketels (3) verwijderd en vervangen door twee kleine condensatieketels van 25 kW in cascade. Een collector met vijf kringen werd door 6BCS onder de deskundige leiding van Alain F, Eric V en 6BCS gemonteerd. Op de foto kun je dit titanenwerk bewonderen. Daarnaast zijn de oude diepvriezers en dus zeer grote verbruikers verwijderd en vervangen door drie nieuwe welke zeer laag in verbruik zijn. Met dank aan Luc en Martijn. In dom B werd verder gewerkt aan de geluidsinstallatie in de sala en het internetnetwerk. Zo werd de UTP- kabel vervangen door een FTP. In de toekomst wordt nu stereo mogelijk en vanuit het magazijn kan Filip nu printen. Het heen en weer lopen met de USB - stick is voorbij. De slaapkamer van de ouders in de mezzanine van het appartement rechts is af en de aanpalende badkamer is bijna een feit. Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

27


Excursies

en activiteiten

Zo'n 15 leden trokken voor 17 dagen naar het Lake District op fietskamp. 700 km werden afgelegd: de klassiekers als Fountains Abbey, de Minster in York, de Aysgarth falls, de village halls van Carlton en Eskdale, de church halls van Sedbergh, Windermere en Upper poppleton en het activiteitencentrum van Troutbeck werden bezocht. Maar dit jaar konden ook het National Railway museum en de schattenjacht in een waterval ons bekoren. De sfeer in de bende was optimaal en het weer was er mooi! De KTIW-leden eindigden deze trip met een onvergetelijke barbecue bij de ouders van Mathias! Met dank. De foto's in bijlage brengen jullie misschien tot een ideetje ... En met 56 waren we op tentenkamp. Het was een zeer goede groep. Het was een plezier om die dagen te mogen meemaken ondanks de vele breuken in het begin (materiële en lichamelijke) die het foeragewerk sterk bemoeilijkten. Janice is zo'n 20 km gelegen van de eerste grote winkel en een diepvriezer is een must. Daarnaast kunnen we zonder internet geen grote bedragen kosteloos van de rekening afhalen als het geld op de spaarrekening staat. Andere landen, andere wetten, wat voor sommigen blijkbaar niet altijd te begrijpen valt!. Verrassend, maar een opsteker voor onze zienswijze, was de opmerking van kampleden die met jeugdbewegingen verbonden zijn. Ze waren echt verrast van het feit dat onze leiding zoveel omging met hen en alles met hen deelde. Dit werd door hen sterk geapprecieerd! Filip en ikzelf hebben hiervoor altijd een lans gebroken .... Toch moeten we waakzaam blijven want we blijven werken met jongeren en net als wij kunnen ook zij inschattingsfouten maken en missen ... wie zonder zonde is werpe de eerste steen ... We zijn ECHT onder de indruk van wat we hebben meegemaakt tijdens alle kampen van het schooljaar 2011-2012. Dit kon maar door de vele giften van jullie. Ontegensprekelijk kunnen we zeggen dat jullie giften ervoor gezorgd hebben dat Vlaamse jongeren een mooie en leerrijke vakantie of stage hebben gehad en dit tegen een zeer voortreffelijke prijs. Dat hierbij de Polen er beter van worden kunnen we maar beamen. Dat de Polen een beetje meer comfort kregen zal niemand kwalijk nemen. Dat er een band ontstaat tussen de Polen en de Vlamingen kan enkel maar verrijkend zijn. Daarbij willen we beklemtonen dat we ook werken aan de spirituele dimensie, we leven immers in een Franciscaans dorp. Het viel ons op dat - in tegenstelling met heel wat opiniemakers - de jongeren open staan voor geloof en katholieke spiritualiteit. Jullie giften waren een duidelijk signaal en een blijk van steun voor wie nog diepgang wil én leeft volgens een bepaalde spiritualiteit. Aan de KTIW– en +Puntleden willen we allemaal een goed nieuw KTIW-jaar toewensen. Tegelijkertijd een groot woord van dank voor alle inzet — van groot tot klein — in de verschillende deelgroepen ASPI, KTIW, OLB, A+, KTOW en voor de sponsors van het bouwproject in Janice. Filip Bonduel en Pierre Clinquart

28

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

KTIW viert 25-jarig bestaan, een zilveren jubileum De groep werd in 1986-1987

chiezalen van de O.L.Vrouw parochie ....

opgestart door Pierre Clinquart

KTIW is ondertussen ook vertegenwoordigd in vzw bouworde Vlaanderen, vzw bouworde West-Vlaanderen , FWF Janice en vzw domein St.-Arnoldus.

en Francky Debusschere , tijdens het directeurschap van EH Jan Vannieuwenhuyse. In 1988-1989 volgde de ASPI- groep, in 1990-1991 de OLB - groep en in 1998-1999 de KTOW - groep (oudervereniging). De oorsprong en de inspiratiebronnen van de KTIW – groep liggen in de kajottersbeweging en in de KSA. De vormende activiteiten en de fietskampen zijn hiervan een overblijfsel. Zo ontstonden de 17-daagse kampen naar Normandië, Lourdes, naar Lake District (UK) en vanaf 2000 naar Italië, n.a.v. het jubileumjaar. We waren één van de weinige groepen uit West-Vlaanderen die aanwezig waren op Tor Vergata waar 2.000.000 jongeren uit de hele wereld een intens en indrukwekkend moment mochten meemaken. Het vierde kamp Bretagne werd vervangen door een avontuurlijke reis naar St.-Petersburg (Rusland) en door een paardenkamp in de Karkanosce (Polen). Op al deze kampen konden en kunnen wij nog steeds proeven van mooie uitgewerkte morgen- en avondwijdingen en op geregelde tijdstippen is er een eucharistieviering. Vanaf 2000 werd dit zelfs via PowerPoint uitgewerkt om deze momenten nog intenser te maken. Maar de beweging evolueerde mee met zijn tijd en zo werden de tentenkampen en bouwordeactiviteiten toegevoegd, hoewel de fietskampen onze prioriteit blijven genieten. Heel wat projecten zagen er het licht en ze werden allemaal tot een goed einde gebracht: vzw 't Klokje (opvang voor jongeren), het vluchthuis in Roeselare, vzw de sjaal, het Mannahuis,

Ontegensprekelijk zijn de twee projecten in Polen de toppers geworden: eerst het weeshuis in Bardo waar we gedurende vijf jaren vertoefden en nu Janice waar we sinds 1998 heel wat verbouwingen uitvoeren. Zelfs nieuwbouw komt eraan te pas. Dat dit aanstekelijk werkte werd overduidelijk: in Izegem ontstond KAJUIT, in Brugge de VOP, in Oostende worden er bouwkampen naar Wit-Rusland georganiseerd en in Poperinge gaan ze naar Tirol ... Sinds vele jaren werken we nauw samen met +Punt uit Torhout. Enkele leden kozen voor het priesterschap, anderen werden godsdienstleraar, ingenieur, verpleger, opvoeder, zelfstandige, kaderlid, arbeider, ... Zoveel jaren bezig, heel wat leden trouwden en zo gebeurt het dat de eerste kinderen al mee zijn op tentenkamp .... Vandaar dat we opteerden voor een kindvriendelijke jubileumviering. Op zaterdagmiddag vierden we eerst eucharistie, een viering opgeluisterd door Bart, Dario en Dirk. Er volgde een maaltijd met genodigden, de huidige leden en de leden van het bestuur. Dit mondde uit in een mooie groepsfoto. Op zondagmiddag ontvingen we de gezinnen. Op het programma: een springkasteel, een goochelaar, een koud buffet en de voorstelling van het huldeboek Janice. Michiel maakte ons wegwijs in de mooie KTIW - site. Dankbaar voor al deze mooie jaren en in de overtuiging dat we verder jonge mensen kunnen aanspreken, willen we uitdrukkelijk de verschillende directies, sponsors, collega’s leraren en sympathisanten bedanken voor hun steun en medewerking. En we blijven hopen op jongeren en ouders die deze mooie en unieke kansen willen grijpen ....

St.-Michielsbeweging Kortrijk, De Bremstruik, St.-Vincentiusbeweging Beveren, mensen helpen mensen, de paro-

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Pierre Clinquart

Koerier

29


Excursies

en activiteiten

Zingen als actiemiddel! In het weekend van 22 en 23 september vroeg Vlaanderen aandacht voor het klimaat door het lied ‘Do it now’ te zingen, een lied waaruit hoop maar ook verontwaardiging weerklonk. Het is de derde Big Ask van Nic Balthazar die initiatiefnemer was samen met 11.11.11, CNCD en de Klimaatcoalitie, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu.

De Botermarkt ging helemaal uit zijn dak toen we rechtstreeks in verbinding kwamen met Mia Vercruysse, een Roeselaarse die sedert 1985 in El Salvador verblijft en er een muziekschool heeft. Onder de warme ochtendzon (plaatselijke tijd ginder) had zij heel wat van haar leerlingen verzameld. Samen met hen zongen wij nog eens het klimaatlied.

Meer dan 180 steden en gemeenten namen daaraan deel. Als dat geen positieve vibe is! Ook Roeselare liet zich horen. Ik besloot dan ook mijn stemvolume te lenen voor dit evenement. Hoe leuk dat Günther Werbrouck uit 2TMEb me wou vergezellen. Samen met vele enthousiastelingen zongen we op zaterdag in de vooravond in een zalig nazomerzonnetje onze bezorgdheid om het klimaat uit. Op de melodie van het liedje ‘Do it now – Bella Ciao’ zongen we volgende boodschap:

Alle zangmomenten in Vlaanderen werden gefilmd en uit de beelden heeft tv- en filmmaker Nic Balthazar een videoclip gedestilleerd. En nu maar hopen dat men op de klimaatconferentie in Doha in november oren heeft naar onze boodschap!

We’re on a planet That has a problem

Proficiat aan alle leerlingen die waar dan ook deelnamen aan deze Sing for the climate-wave! We waren in Vlaanderen met meer dan 80.000 zangers. Dit totaal maakt ‘Sing for the climate’ tot één van de grotere betogingen in ons land Lena Waegeman

We’ve got to solve it, get involved And do it now now now We need te build a better future And we need to start right now

30

Koerier

Oktober 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sport

op onze school

SVS Op 26/09/2012 speelden de miniemen de voorronde van de SVS-voetbalcompetitie. Tegenstanders waren VMSR (Vrij Middelbare School Roeselare) en MPIZ (Middenschool De Pélichy Izegem). Uitslagen:

VTIR - VMSR

1-2

VMSR - MPIZ

3-0

MPIZ - VTIR

5-0

VMSR stoot dus door naar de 1/4de finales. Dank aan alle spelers en begeleiders voor de inzet! Geert Lampe

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

31


Medewerker

in de kijker

Onze kok in de media

32

Koerier

Oktober 2012

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Leerlingen

in de kijker

Lego Mindstorms 2.0 Lego Mindstorms 2.0 Lego Mindstorms 2.0 kan je combineren met een bluetooth apparaat. Ik heb hem gecombineerd met mijn Samsung Galaxy Gio s5660. Via een App op Google Play kan ik hem besturen. Door een dataverbinding via bluetooth kan je op de smartphone en iPod programma’s laten uitvoeren. Buiten programma’s laten afspelen kan je ook de 3 motoren draadloos besturen. Als je op Google Play verder kijkt rond het trefwoord “Lego Mindstorms” vind je nog andere leuke Apps. Je kunt zelfs een tekst intypen op uw smartphone, iPod die via dataverbinding op het scherm van uw NXT verschijnt. Als je nog vragen hebt neemt gerust contact op samuel. dumortier@skynet.be Samuel Dumortier (1A1C)

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

33


Centrum Leren

en

Werken

Centrum Leren en Werken-proclamatie 28 juni 2012 28 juni 2012 = voor een 50-tal jongeren het laatste officiële moment dat zij in het CLW verwacht worden. Ditmaal voor een moment waarop zij te horen krijgen dat hun secundaire onderwijsloopbaan ten einde is. In ons centrum hebben we al een paar jaar de traditie om op de voorlaatste avond van het einde van het schooljaar een feestelijke proclamatie te voorzien. Elke jongere werd met zijn ouder(s) verwacht, ook zij waarvan hun traject nog niet ten einde is. Zowat 200 personen waren die avond aanwezig. Onder een dreigende wolkenhemel sprak de coördinator de aanwezigen toe én wenste elk van de aanwezige leerlingen een welgemeende proficiat toe. Hun volharding om op een volwaardige manier het schooljaar te kunnen eindigen is het bewijs dat het systeem van leren en werken een goed alternatief kan zijn voor jongeren die het systeem van voltijds onderwijs de rug toekeren. Er werden dan ook 4 groepen jongeren in de ‘bloemetjes’ gezet: 50 jongeren behaalden een certificaat van hun beroepsopleiding. 15 jongeren behaalden een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. 15 jongeren ontvingen het getuigschrift van het 2de jaar van de derde graad secundair onderwijs. 20 jongeren behaalden hun diploma secundair onderwijs. 15 jongeren ontvingen het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer. Speciale aandacht was er voor leerling Frederik Vanseveren die na een opleiding van 5 jaar in het systeem leren en werken het certificaat van hulpkok behaalde én het diploma secundair onderwijs. Frederik startte in een bouwopleiding maar na enige tijd werd duidelijk dat hij eigenlijk wel an-

34

Koerier

Oktober 2012

een

dere ambities koesterde. Een overgang naar het leertraject van keukenmedewerker werd met vrucht afgesloten om zodoende over te stappen naar de opleiding hulpkok. Zijn alternerende tewerkstelling in de keuken van de vzw Mivalti te Tielt hielp Frederik zijn droom waar te maken. Daarnaast behaalde Frederik ook zijn getuigschrift bedrijfsbeheer en het diploma secundair onderwijs. Proficiat Frederik en het ga je goed! Jean-Pierre Declercq

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


CVO Van VTI naar CVO CVO-collega’s Robrecht Louage en Stijn Vansteenkiste Robrecht (49) en Stijn (35) zijn CVO-collega’s in de afdeling Techniek op campus VTI. En ze hebben allebei ook een VTI-verleden als leerling. Robrecht: “In 1980 ben ik afgestudeerd aan het VTI in Roeselare. Ik volgde er de richting mechanica-werktuigmachines. Na een korte werkervaring bij de firma RMC in Rumbeke heb ik zeven jaar voor de NMBS gewerkt. Ik ben begonnen als lasser-monteerder en eindigde er als tekenaar. Daarna begon mijn onderwijsloopbaan: ik heb een jaar les gegeven in Zeebrugge als leerkracht draaien-frezen-lassen en dan kon ik starten in het Centrum Leren en Werken in het VTI van Roeselare waar ik ondertussen 24 jaar les geef.” “Zo’n 20 jaar geleden startte ik ook in het avondonderwijs. In CVO was ik waarschijnlijk de eerste leerkracht autoCAD. Ik heb altijd een sterke interesse aan de dag gelegd voor computers en in het begin van de jaren ‘90 waren wij één van de eerste CVO’s om dergelijke autoCAD-cursussen aan te bieden. Het was nog de tijd dat de cursisten tijdens de pauze gewoon achter hun computer bleven zitten. Velen hadden thuis ofwel geen computer ofwel geen dergelijk programma en ze wilden dan ook geen minuut missen. Avondschool en dagschool zijn natuurlijk twee verschillende zaken. In de dagschool zit je tussen het jong volk en ’s avonds krijg je te maken met oudere en zeer gemotiveerde cursisten.” Robrecht gaf vorig schooljaar autoCAD-mechanica en Stijn autoCAD-bouw en ze gaven op dezelfde dag les in hetzelfde gebouw. Dit jaar geeft Stijn SketchUp op een andere dag wat maakt dat hij collega Robrecht minder ziet.

“Ik ben in 1995 afgestudeerd als VTI-leerling in de afdeling bouwkundig tekenen. Ik heb Robrecht niet gekend tot ik leerkracht in het CVO werd. Na het VTI heb ik in de Bijloke een Bachelor gehaald voor Interieurvormgeving om dan aan de Hogeschool Gent in Melle af te studeren als tuinarchitect. In 2002 begon ik bij een architectenbureau in Zarren en na anderhalf jaar maakte ik de overstap naar Buro II in Roeselare als tekenaar.” “In 2005 ben ik gestart met Obus, een zelfstandig tekenbureau. Ik combineer dit nu al twee jaar met een lesopdracht aan CVO. Dat is ontzettend leuk. Ik werk vaak alleen op mijn bureau en als ik dan les geef, kom ik onder de mensen. Ik geniet van hun inbreng en reacties, ja, zowel positieve als negatieve, hoe gek dit ook mag klinken. Voor mij mag die lesopdracht nog heel lang duren. Mensen iets bijbrengen wat je zelf goed beheerst ! Dat is pure ontspanning voor mij.” Peter Soete

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2012

Koerier

35


k ie n

SEL

ARE

h

ROE

ee

n

ď ™

voo

r

m

en

s

en

te

c

Vrij Technisch instituut Leenstraat 32-58 8800 Roeselare www.vtiroeselare.be

Koerier oktober 2012  
Koerier oktober 2012  

Koerier oktober 2012

Advertisement