Issuu on Google+

r e i r e Ko

België P.B. 8900 Ieper 1 4/1204

ROE

SEL

ARE

Driemaandelijks tijdschrift 2011-2012 • 41ste jaargang nr. 1 • oktober 2011


Inhoud ƒƒ Voorwoord ƒƒ Communicatie en contact •• Directie en hun verantwoordelijkheden •• TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren •• Administratieve en ondersteunende diensten •• Een overzicht: jaarverantwoordelijken, medeverantwoordelijken en ondersteunende interne zorg •• Het gokteam •• De priester van de school •• Klassenleraars eerste jaar •• Klassenleraars schooljaar 2011-2012 •• Flyer leerlingenraad •• Ouderraad: Smartschool voor leerlingen en ouders •• Openingsuren onthaal ƒƒ Nieuwe gezichten ƒƒ Praktische info •• Medisch onderzoek en vaccinaties •• Kalender november/december ƒƒ Onze waarden •• Het VTI steunde volgende goede doelen tijdens het schooljaar 2010-2011 •• Tentenkamp, Avonturenkamp en Paardenkamp 2011 ƒƒ Eerste schooldag ƒƒ Nieuws uit onze afdelingen •• VTI houdt bouwstageavond ƒƒ Excursies en activiteiten •• Contactdagen •• Bezoek JCB Engeland met de afdeling BBM •• STMP bezoekt EMO-Hannover 2011 •• Met betonkano op WTV •• Bezoek aan Matexpo met afdeling bouw •• Bezoek VTI aan Hubalov Tsjechië ƒƒ Parascolaire activiteiten •• AFS in het VTI •• In memoriam leerlingen van 6BSD verliezen een vroegere klasgenoot •• Flyer: dop je ook mee •• Verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie op onze school •• Wat is SNS? •• Uitslagen SVS – talentvolle sporters ƒƒ Leerkrachten in de kijker •• Puzzel ƒƒ Leerlingen in de kijker •• Interview met Daan Myngheer ƒƒ Industrie en onderwijs •• Industrie en onderwijs slaken noodkreet: vacatures technische jobs geraken niet ingevuld ƒƒ Centrum Leren en Werken

2

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Voorwoord Beste leerlingen, ouders en collega’s Terwijl ik deze inleiding schrijf, heerst er buiten een tropisch warm weertje… We zijn begin oktober en ons Belgische klimaat zorgt voor een Sint-Michiels(na) zomertje. Hoelang dit zal duren, moeten we afwachten. Ondertussen zijn we reeds goed begonnen in het nieuwe schooljaar. Ik dank alle collega’s voor hun hulp bij ‘vakantiewerk’ op school en hun assistentie bij de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Alles werd in gereedheid gebracht om de ons toevertrouwde leerlingen zo optimaal mogelijk te laten starten. Bij de start van dit nieuwe schooljaar 2011-2012 wensen we • Voor alle leerlingen dat zij zich gedurende de komende periode ten volle willen inzetten om, met een goede attitude, nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven; • Voor alle ouders dat zij, ondanks de vele drukke bezigheden, ook de tijd vinden om de nodige interesse te tonen voor de schoolse vorderingen van hun jongere; • Voor alle collega’s dat zij alles in het werk stellen om elke leerling(e) het onderwijs te geven waarop hij (zij), op basis van zijn capaciteiten, recht heeft en dat we met het volledige team de nodige dynamiek hebben om de school verder uit te bouwen tot een omgeving die tegelijkertijd professionaliteit en geborgenheid uitstraalt. Samen met deze editie van ons tijdschrift “Koerier”, krijgen jullie, beste ouders en leerlingen, het herfstrapport. Het is een tussentijdse evaluatie na twee maand werken…. Het werd op een klassenraad door alle betrokken vakleerkrachten, leerlingbegeleiders en directie besproken en eventueel van remediërende commentaar voorzien. We hopen dat deze evaluatie onze leerlingen verder op het goede spoor zet, om het schooljaar met een goed resultaat en het daarbij horende A-attest of diploma af te ronden. Laten we er samen een fijn jaar van maken. Johan Decock

CONTACTBLAD OUDERS VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Leenstraat 32-58 8800 Roeselare - Tel. 051 20 02 88 - fax 051 20 39 81 e-mail: info@vtir.be - webstek: www.vtir.be DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantwoordelijke uitgever: Johan Decock, algemeen directeur VTI Roeselare Afgiftekantoor: Ieper 1 Redactie Pierre Clinquart, Geert Govaere, Joke Kerkhof, Patrick Decancq, Johan Decock, Lieven Vandepitte, Geert Werbrouck, Els Lannoo, Stijn Vandewalle Correctie, illustratie, eindafwerking Patrick Decancq, Johan Decock, Joke Kerkhof, Marnick Storme Druk en lay-out www.alfapress.be Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

3


Communicatie

en contact

Directie en hun verantwoordelijkheden

4

Koerier

Dhr. Johan Decock:

Dhr. Chris Bogaert:

Eindverantwoordelijke, financiën, personeel (speciale toelatingen en aanwervingen), organisatie en coördinatie ondersteunend personeel, communicatie en PR (extern & intern), Smartschool en Skore, opvolging leerlingenstromen (in & out), sport- & cultuurdagen en culturele activiteiten, leerlingenevaluatie, gip en leerlingenstages, VACTAS, schoolopdrachten voor leerkrachten en derden

Leerkrachtenbegeleiding, mentorenwerking, contact met pedagogische vakbegeleiding en inspectie, leerplannen, leerkrachtenstages en nascholingsbeleid, planning studiebezoeken, pastoraal, machinepark en rollend materieel, TAS en OR, gas, elektriciteit, water, verwarming, verluchting, energieprestatiecertificaat, afvalverwijdering, opvolging zorgleerlingen

Mevr. Conny Defieuw:

Mevr. Annick Vackier:

Administratieve personeelsreglementering, personeel (melding reguliere afwezigheden), les- en examenroosters, lessentabellen, vervangingen personeel, vervangingsuren (planton), administratie voor rijschool- en onderhoudspersoneel

• zorgbeleid: - leerlingenbegeleiding, - GOK-beleid, - onderwijsloopbaan, - schoolreglement, - sanctiebeleid, - gezondheidsbeleid

Dhr. Luc Louage:

Dhr Jean-Pierre Declercq:

Infrastructurele werken en onderhoud, onderhoudspersoneel, aankoopdienst, CPBW, website en ICT

coördinator CLW

Oktober 2011

een

• opvolging zorgleerlingen, • contact leerlingen, ouders, CLB, externe hulpverlening …

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren

Patrick Decancq

Geert Vandevijvere

Björn Vanwalleghem

technisch adviseur-coördinator Planning + communicatie

technisch adviseur-coördinator Mechanica

technisch adviseur Mechanica

Jean-Pierre Debaene

Luc Maddens

Geert Govaere

technisch adviseur Bouw

technisch adviseur Bouw

technisch adviseur ICT-coördinator

Geert Deprez

Hendrik Nevejant

Freddy Dorme

technisch adviseur Preventie-adviseur

technisch adviseur Hout

technisch adviseur Hout

Els Heinkens

Gino Gruyaert

Geert Latré

Jean-Louis Vermoote

technisch adviseur Schilderwerk en decoratie

technisch adviseur Elektriciteit

technisch adviseur Elektriciteit en installatieverantwoordelijke

technisch adviseur 1ste graad

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

5


Communicatie

en contact

TAC’s, TA’s en vakcoördinatoren

6

Katrien Allegaert

Eveline Vancoillie

Katleen Grymonpon

Raïna Feys

vakcoördinator pastoraal

vakcoördinator godsdienst

vakcoördinator Nederlands, Engels, Duits

vakcoördinator wetenschappen

Dieter Demey

Ann Dumortier

Tea Sevenoo

Dirk Staelens

vakcoördinator lichamelijke opvoeding

vakcoördinator lichamelijke opvoeding

vakcoördinator wiskunde

vakcoördinator aardrijkskunde, geschiedenis en MAVO

Koerier

Rik Terryn

Kelly Kuylle

Eddy Vandenbroucke

vakcoördinator Frans

vakcoördinator PAV

vakcoördinator plastische en muzikale opvoeding

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

Administratieve en ondersteunende diensten

Katheleen Vanhaecke

Martine Wille

Charlotte De Deygere

Leerlingenadministratie

Els Hanson

Friedel Devos

Leerkrachtenadministratie

Elke Bardyn

Maria Louwagie

Boekhouding

Charlotte De Deygere EHBO

Kristien Deboutte

Martine Wille

Katheleen Vanhaecke

Onthaal

Lieven Vandepitte

Joke Kerkhof Procuur

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Tine Decaestecker Verantwoordelijke materiaal

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

7


Communicatie

en contact

Administratieve en ondersteunende diensten

Elke Bardyn

Steven Michiels

Stijn Vandewalle

Els Lannoo

Verantwoordelijke werkkledij

Verantwoordelijke ICT

Goederenbeheer en website

Verantwoordelijke Smartschool en pr-verantwoordelijk

Nancy Gruyaert

Jurrie Sabbe

Annick Mestdagh

Dirk Huyghebaert

Mediatheek

Drukkerij

Jelle Seys Parascolaire activiteiten

De priester van onze school

Pierre Clinquart

8

Koerier

Oktober 2011

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

Een overzicht: jaarverantwoordelijken, medeverantwoordelijken en ondersteunende interne zorg Jaar

1

jaarverantwoordelijke leerlingenbegeleider

medeverantwoordelijke leerlingenbegeleider

Ondersteunende interne zorg

Tine Vanparys

Yanna Dewilde

2

Jan Van Hulle

3

Pieter Clauw

Heike Vandecappelle

Tiffany Boussauw

Jurrie Sabbe

4

Ria Maes

Ria Maes

5

Marc Lust

Marc Lust

Tine Decaestecker

6

Marc Vandenbruaene

7

Friedel Devos

Vrij Technisch Instituut Roeselare

Annelies Tempelaere

Charlotte De Deygere

een

Annelies Tempelaere

♼ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

9


Communicatie

en contact

GOK: een nieuwe voordeur Initiatieven die het algemeen welbevinden verhogen Leerzorg

Ondersteuning leeren ontwikkelingsmoeilijkheden

Motivatiebevorderende initiatieven

Dit schooljaar is de vierde GOK-cyclus op onze school gestart. Deze cyclus duurt drie schooljaren (2011 – 2014). Op basis van verschillende informatiebronnen, waaronder de GOK-bevraging van vorig schooljaar, zijn er alvast vier accenten gelegd die hierboven benoemd worden. We zijn er al van in september ingevlogen met een vernieuwd, enthousiast GOK-team. Ons persoonlijk motto?!

Samen met de hele school op weg om elke leerling de kansen te blijven bieden die hij/zij verdient! Tiffany Boussauw

Sofie Vandamme

Mensen sterker maken vanuit het geloof in individuele mogelijkheden, rekening houdend met wat moeilijk loopt - daar gaan we voor!

Annelies Tempelaere 10

Koerier

Oktober 2011

een

Kennis en vaardigheden aanreiken om jongeren sterker in het leven te laten staan!

Zorgen voor gelijke (leer)kansen voor elke jongere, vertrekkend vanuit hun sterktes, gelovend in hun mogelijkheden!

Josefien Vanhee

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact

Klassenleraars eerste jaar

Marie-Christine Plaisier

Geert Lampe

Eveline Ticket

1A1A

1A1B

1A1C

Sabine Lesage

Charlotte Strobbe

Astrid Sinnaeve

1A1D

1A2A

1A2B

Annelies Maertens

Hans Verhelle

Hilde Wybo

1BA

1BB

1BC

Jeroen Vanhaecht

Guy Debaere

1BD

1BE

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

11


Communicatie

en contact

De klassenleraars

12

eerste jaren

vierde jaren

zesde jaren

1A1A

MARIE-CHRISTINE PLAISIER

4BAMA FRANS CROMBEZ

6BBM

WILLIAM RENARD

1A1B

GEERT LAMPE

4BAMB MATHIEU DAMMAN

6BCR

PEDRO VAN DER MEERSCH

1A1C

EVELINE TICKET

4BBOA IBEN DEWIJZE

6BCS

ALAIN FEYS

1A1D

SABINE LESAGE

4BBOB BENNY AMEYE

6BEI

TONY RYCKEBUSCH

1A2A

CHARLOTTE STROBBE

4BBOC MARC VANDENBRUWAENE

6BHO

JENS VANHECKE

1A2B

ASTRID SINNAEVE

4BEI

6BRA

KELLY KUYLLE

1BA

ANNELIES MAERTENS

4BHTA LUC RAMBOER

6BRU

PATRICK DANSCHOTTER

1BB

HANS VERHELLE

4BHTB PETER SUPELEY

6BSDA PAUL HUYGHE

1BC

HILDE WYBO

4BSDA DAISY BOUCKAERT

6BSDB JURN SELVAIS

1BD

JEROEN VANHAECHT

4BSDB ANDY DEPAMELAERE

6BWM

FILIEP VERPOUCKE

1BE

GUY DEBAERE

4SBT

ANN TOUQUET

6SAT

STEFAAN VANGHELUWE

tweede jaren

4SETA

FREDERIK HUYGHE

6SBT

NANCY DEMEULENAERE

2BBHA WOUTER HOORNAERT

4SETB JOSEFIEN VANHEE

6SEI

LUC VANDAMME

2BBHB BIEKE LAMMERTIJN

4SHT

6SHT

SEBASTIAAN HOET

2BBHC INGE COVEMAEKER

4SMTA XAVIER HIMPE

6SMV

GUNTHER VINCKIER

2BBHD ILSE VERHAEGHE

4SMTB TINA MOERMAN

6TBH

WIM DEJONCKHEERE

2BDHA TONY ADAMS

4TBH

LUDWIG DE LOORE

6TEA

RIK TERRYN

2BDHB LIES POPELIER

4TEA

VANESSA VERHAEGHE

6TEM

GEERT CARDOEN

2BEMA LUC DESIMPELE

4TEM

KATLEEN GRYMONPON

6TIW

RAINA FEYS

2BEMB BERT BLANCKAERT

4TIWA

ERIC PAUWELYN

zevende jaren

2TBHA JOHAN PLOUVIER

4TIWB

GERDA DEHONDT

7BCA

GEERT WERBROUCK

2TBHB VEERLE VANDEKERCKHOVE

vijfde jaren

7BDA

MARIO VANHOENACKER

2TIWA

MARTIEN MARTENS

5BBMA MARC CLAEYS

7BDR

FRANK VANDEPUTTE

2TIWB

KAMILA VANROBAEYS

5BBMB BIRGEN CROMBEZ

7BIE

PETER ROUSSEAU

2TMEA MARTINE SINNAEVE

5BCR

GHILAIN VANNIEUWENHUYZE

7BIH

MARNIK DESODT

2TMEB ANN SAMYN

5BCS

MARC TORNEY

7BIO

LUC DE MAREZ

derde jaren

5BEI

STIJN VANHEE

7BREA DRIES FOLLEBOUT

3BAMA JO LESY

5BHOA RIK DE SMET

7BREB JOHNNY DE SCHEPPER

3BAMB BART VANGHELUWE

5BHOB STEVEN VANDECASTEELE

7BWE

JOHAN BALDUYCK

3BBOA HERMAN DESPLENTER

5BRA

GEERT JONCKHEERE

3BBOB IGNAAS NUYTTEN

5BRU

RUFIN D'HONDT

STBP

JOS MESSELY

3BEI

5BSD

KAREN DERYCKERE

STHP

THIERRY VERHEYE

3BHTA JANNEKE DEPLA

5BWM

ALAIN DEDEKEN

STMP

LUDO VAN HESSCHE

3BHTB DAVY COKELAERE

5SAT

JOHNNY CORTEEL

STSV

CLAUDE VERMEULEN

3BSDA PASCALE BENTEIN

5SBT

PATRIK DECLERCQ

3BSDB NELE DEVELTER

5SEI

ANDY NYFFELS

3SBTA

5SHT

DAVY VANDORPE

3SBTB POL FURNIERE

5SMV

JOHAN VANHAVERBEKE

3SET

EVELYN DEWAGTERE

5TBH

RENAAT VANLERBERGHE

3SHT

JOHAN VERHULST

5TEA

FRANKY MESTDAGH

3SMT

JURGEN CNEUT

5TEM

NOEL DERYCKE

3TBH

ANJA DE VOS

5TIW

TEA SEVENOO

3TEA

DIETER VERLEDENS

3TEM

EDDY VULLERS

3TIWA

BETTY VERHOLLE

3TIWB

MARLEEN VERFAILLIE

Koerier

NICO REYNAERT

WINO VAN EECKHOUT

Oktober 2011

KATRIEN ALLEGAERT

een

PETER VANTUYCKOM

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Communicatie

en contact



   

Ouderraad Smartschool voor leerlingen en ouders dochter, belangrijke mededelingen en nieuwsbrieven zal u er kunnen raadplegen. Voorlopig worden de “papieren brieven” nog meegegeven zodat elke ouder op de hoogte blijft. Alle leerlingen hebben ondertussen een persoonlijke login en paswoord gekregen in de klas. Als ouder krijgt u uw eigen login en wachtwoord, zodat uw privacy en die van uw zoon/dochter behouden blijft.

Elektronisch communiceren lijkt steeds meer aan belang te winnen. Na een positieve evaluatie van een proefproject met het 4de jaar, wil het VTI vanaf dit schooljaar de elektronische leeromgeving SMARTSCHOOL beschikbaar stellen aan alle leerlingen en hun ouders. Smartschool kan u vergelijken met een elektronische boekentas. Leerkrachten kunnen oefeningen, taken en informatie doorsturen. Leerlingen sturen daarna hun afgewerkte opdrachten terug. Smartschool is ook een wederzijds communicatieplatform tussen directie, leerkrachten & ouders en leerlingen onderling. Resultaten van uw zoon/

Op dinsdag 11 oktober en donderdag 20 oktober werden twee ouderavonden georganiseerd waarop informatie werd gegeven hoe alles in zijn werk gaat. De massale aanwezigheid bevestigt dat ook ouders deze nieuwe communicatietrend steunen! Na een algemene inleiding tot Smartschool kregen de ouders van Dhr Govaere ook nog een korte uitleg over software, toegepast op school. Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen. Onder leiding van Mevr Lannoo konden de ouders ook een oefensessie meemaken. Op deze avonden ontvingen de aanwezige ouders een handleiding en hun login-gegevens De ouderraad

Openingsuren onthaal

Tijdens de herfstvakantie is de school enkel open op vrijdag 4 november en dit van 8.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u. Kristien Deboutte Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

13


Nieuwe

gezichten

Nieuwe gezichten Niet enkel de leerlingen blijven bij ons maar toestromen, ook heel wat leerkrachten vinden steevast weer de weg naar ons VTI. Ook dit schooljaar. We zetten ze even op een rijtje.

4

1 3

8

9

5

11 10

7

6

12

1. Andy Lombaert: leraar hout VTI + CLW 2. Inge Lefever: leraar plastische opvoeding 3. Violaine Reynaert: leraar huishoudkunde CLW 4. Kristof Verhanneman: leraar elektriciteit 5. Nico Reynaert: leraar elektriciteit 6. Christophe Meersschaert: leraar elektriciteit 7. Sofie Vandamme: GOK 8. Fien Claeys: leraar Frans 9. Ilse Declerck: leraar wiskunde 10. CĂŠline Coppens: leraar godsdienst 11. Tiffany Boussauw: GOK-verantwoordelijke 12. Lepoudre Johan: leraar hout

Ontbreekt op de foto: Inge Lefever

14

Koerier

Oktober 2011

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Praktische

info

Medisch onderzoek Datum 2011-09-15 2011-09-22 2011-09-29 2011-10-06 2011-10-13 2011-10-20 2011-11-10 2011-11-17 2011-11-24 2011-12-01 2011-12-08 2012-03-15 2012-04-19 2012-01-12 2012-01-19 2012-02-09 2012-01-26 2012-02-02 2012-02-16 2012-03-08 2012-06-07 2012-05-24 2012-05-31 2012-03-22 2012-04-26 2011-12-15

Dag Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do

Uur 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25

Klas 1A1A 1A1B 1A1C 1A1D 1A2A 1A2B 1BA 1BB 1BC 1BD 1BE 3TIWA 3TIWB 3SBTA 3SBTB 3SMT 3SET 3SHT 3TBH 3TEA+3TEM 3BEI 3BHTA+B 3BSDA+B 3BBOA 3BBOB 3BAMA+B

Vaccinaties De vaccinaties tegen hepatitis B, klem en difterie gaan ook dit schooljaar weer door. Voor de eerste jaren gaan deze door op 2011-11-15 en op 2012-05-22 telkens in de voormiddag. Die voor de derde jaren gaan door op 2011-12-06 in de namiddag.

Kalender november/december Oktober - November Ma 31 oktober: begin herfstvakantie Ma 7 november: 5SEI: start blokstage Vr 11 november: vrije dag Ma 14 november: 6TEA, 6TEM en 6TIW: bezinningsdag Woe 16 november: - vormingsdag voor leerlingenraden - chemieolympiade Vr 18 november: - 5SEI: einde blokstage - 3de jaren: liturgische viering - 5SEI: einde blokstage Ma 21 november: 4de jaren: liturgische viering Woe 30 november: gebedsdienst

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

December Ma 5 december: Do 22 december: Vr 23 december: Ma 26 december:

Gip: deadline “inleiding” Klassenraden: lln. lesvrij - Adventsvieringen - kerstrapport - oudercontact begin kerstvakantie

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

15


Onze

waarden

Het VTI steunde volgende goede doelen tijdens het schooljaar 2010-2011 Project Janice (Polen): (een Franciscaans dorp die het opneemt voor kansarme jongeren, gebroken gezinnen en waar aan vorming gedaan wordt om armoede en uitsluiting te bestrijden ‌ Meer dan 1200 van onze leerlingen en personeel trokken er reeds op bouwbezinningskamp) Missio (voor de ondersteuning van projecten door BD of andere organisaties uit de grond gestampt) Welzijnszorg (voor de armen in onze streken)

Broederlijk Delen (voor de talrijke projecten verspreid over de hele wereld)

Projecten in Afrika (omdat Afrika het vergeten continent is)

Priesteropleidingen (als ondersteuning van de opleiding van priesters)

3ULHVWHURSOHLGLQJHQ Getuigen die komen spreken KTIW (voor leerlingen die zich inzetten voor de pastorale activiteiten op school en die de bouwbezinningskampen mede voorbereiden) Projecten verbonden met VTI: - Poverello Kortrijk

Projecten waar onze leerlingen verbouwingen uitvoeren - St.-Michielsbeweging - Bremstruik

16

Koerier

Oktober 2011

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Onze

waarden

Tentenkamp, Avonturenkamp en Paardenkamp 2011

De deelnemers van het kamp naar Sankt Petersburg. Een jaartje ouder, enkele (bouw) kampen achter de rug ... ze zijn vlekkeloos verlopen! Om te beginnen: dom B is officieel geopend. Een steen werd gekapt door een Vlaming en officieel ingehuldigd tijdens de paasvakantie. Het was een mooi moment en heel veel sympathisanten waren er. Eindelijk is het zonneheem af! We mogen er fier op zijn. Door KTIW- en +Punt-leden werden tijdens de paasvakantie en nadien door de stageklassen 5BEI, 6BCS, 6BBMb en 6BCS de laatste ruimten van dom B aangepakt en afgewerkt. Het geheel oogt prachtig en degelijk. De energiekosten zijn zeer laag.

Enkele sfeerbeelden in Sankt Petersburg

Dom A kreeg ook een serieuze facelift. De fundamenten werden voor een groot deel geïsoleerd en de verbindingsweg tussen dom A en dom B is nu een feit. Eindelijk wat minder stof en aarde in de gebouwen. Heel wat werk werd verricht door de stageklassen en door de derdejaars tijdens het paardenkamp. Probleem blijft: dit gebouw is te duur qua energie en moet dringend aangepakt worden! Het is echt niet betaalbaar. Er werden plannen opgesteld om de vaste energiekosten drastisch te verminderen zodat we kunnen investeren in gebouwen en infrastructuur. Maar dit zal ons zo'n € 5000 kosten.

De reis naar Sankt Petersburg was indrukwekkend. We waren verrast door het grote verschil tussen arm en rijk. Het overviel ons toen we met de bus van Sankt Petersburg naar onze boot reden. Maar ook tijdens onze treinreis door WitRusland viel het verschil op toen we van het driesterrenrestaurant doorheen de rijtuigen naar onze compartimenten trokken. En wij die dachten dat we te klagen hadden ... Hoe dan ook Sankt Petersburg is onbeschrijfelijk mooi. We vielen van de ene verrassing in de andere. Een aanrader! Hier kunnen we ook aan toevoegen dat de sfeer in de groep zeer goed was.

Het appartement in de Poverellokeuken kreeg ook een grote duw. Meer dan de helft van het dak is geïsoleerd en ongeveer de helft van het appartement werd betegeld. We hopen volgend jaar dit in gebruik te kunnen nemen zodat we een nieuw gezin kunnen aanvaarden in ons domein. Deze ouders zouden zich dan aantrekken van de animatie en de opvolging van de groepen en de kalender in het dorp. We zijn dus op zoek naar een animator. Zo'n 29 leden trokken naar Sankt-Petersburg en alle KTIWleden bleven in Polen voor het tentenkamp. De KTIW-leden waren dus een volle maand in het buitenland. Het is niet evident om zolang van papa en mama gescheiden te blijven. Maar ze bewezen dat het kan. Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

17


Onze

waarden

Een deel van de groep van het tentenkamp

lijk kunnen we zeggen dat jullie steun ervoor gezorgd heeft dat Vlaamse jongeren een mooie en leerrijke vakantie of stage hebben gehad en dit tegen een zeer voortreffelijke prijs. Dat hierbij de Polen er beter van worden kunnen we maar beamen. Dat de Polen een beetje meer comfort kregen zal niemand kwalijk nemen. Dat er een band ontstaat tussen de Polen en de Vlamingen kan enkel maar verrijkend zijn. Daarbij willen we beklemtonen dat we ook werken aan de spirituele dimensie, we leven immers in een Franciscaans dorp. Het viel ons op dat - in tegenstelling tot heel wat opiniemakers - de jongeren open staan voor geloof en katholieke spiritualiteit.

Met 65 waren we op het tentenkamp. Het was een zeer goede groep. Het was een plezier om die dagen te mogen meemaken.

Jullie steun was een duidelijk signaal en een blijk van steun voor wie nog diepgang wil en leeft volgens een bepaalde spiritualiteit.

We zijn ECHT onder de indruk van wat we hebben meegemaakt tijdens alle kampen van het schooljaar 2010-2011. Dit kon maar door de vele giften van jullie. Ontegenspreke-

Voor de KTIW- en +Punt ploegen,

Eerste

Filip Bonduel en Pierre Clinquart

schooldag

Een blik tussen de schoolmuren Ze zijn ineens niet meer de grootste van de school. Ze komen in een totaal nieuwe school en moeten hun weg terug vinden. Hun klasgenoten zijn nieuw en voor elk vak krijgen ze een andere leerkracht. Onze nieuwe eerstejaars zijn een vat vol vragen en verwachtingen. Enige spanning was de eerste schooldag dus niet uitzonderlijk.

Leerkrachten en leerlingenbegeleiders hielpen onze nieuwe leerlingen onmiddellijk bij hun aankomst op de speelplaats.

18

Koerier

Oktober 2011

Klaar om de nieuwe klasgenoten en klasleraar te leren kennen.

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Nieuws

uit onze afdelingen

VTI houdt bouwstageavond Het jaarthema van de bouwafdeling in het VTI van Roeselare is voor dit schooljaar : Onze bouwtoekomst? Wij durven kiezen voor veranderingen ! Voor de 460 leerlingen die momenteel in onze “afdeling bouw” een opleiding volgen staat er inderdaad waarschijnlijk nog een vraagteken bij hun toekomst in de bouwsector. Als grote technische bouwschool willen we, in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, via een gedegen opleiding deze toekomstige vakmensen een stevig fundament geven waarop zij een boeiende bouwcarrière kunnen realiseren. Wat ze hier op school aanleren zullen deze jonge mensen straks ook op de werkplek uitvoeren met daarbij de onmisbare zin voor organisatie, rendement, efficiëntie in het werk en de nodige zorgzaamheid. Dat wij tijdens hun opleiding durven kiezen voor verandering is dan ook meer dan nodig. Er is immers sinds heel wat jaren een evolutie of misschien zelfs revolutie in bouwtechnieken, bouwmethodes, bouwmaterialen,… gericht op de doelstellingen van duurzaam bouwen. Wij moeten daar zeker op inspelen rekening houdend dat wij nu de mensen vormen die straks tegen 2020 de energiearme woningen voor ons allen zullen bouwen. Met het VTI zijn wij nooit deze evoluties uit de weg gegaan en zullen dit in de toekomst nooit doen, stilstaan is immers achteruitgaan ! Onze leerprogramma’s en lessen zijn dan ook in die zin aangepast en zijn nu meer dan ooit toekomstgericht uitgewerkt. Dat wij in het geheel van de opleiding dit niet alleen kunnen verwezenlijken is klaar en duidelijk. Wij hebben nood aan ondersteuning vanuit de bedrijfswereld, de fabrikanten, externe opleidingen en zoveel meer andere initiatieven waarop wij mogen rekenen. In die zin is de organisatie van bedrijfsstages niet weg te denken uit het geheel van de opleiding en zijn we verheugd dat dit schooljaar opnieuw ongeveer 120 bedrijven klaar staan om hieraan mee te werken. Het is een traditie dat eind september, met de ondertekening van de stagecontracten het startsein wordt gegeven voor de verschillende bedrijfsstages. Wij hebben 138 stageleerlingen die elk in hun eigen specialiteit vol verwachtingen aan de stages willen beginnen. Onze studenten rekenen erop dat zij ook tijdens hun stage zich zullen verder kunnen ontwikkelen tot die vakmensen waarop de bouwwereld zit te wachten. Ze worden tijdens deze stages geconfronteerd met en maken kennis met het geheel van nieuwe bouwmaterialen, andere verwerkingstechnieken, de nieuwste isolatietechnieken,... kortom alles wat vandaag en morgen zal worden toegepast. Enkel op deze manier kunnen we deze jonge mensen voorbereiden op de doorstroming naar de bouwwereld van de toekomst ! Omdat we wel degelijk beseffen wat het belang is van de stagebedrijven worden sedert ongeveer 10 jaar de stageawards uitgereikt. Deze titel betekent voor onze bedrijfsmensen een vorm van appreciatie. De laureaten worden gekozen door de Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

19


Nieuws

uit onze afdelingen

stagebegeleidende leerkrachten die telkens de voorbije stageperiode evalueren.

Op de foto

Op basis van een aantal criteria waaraan het bedrijf zo veel mogelijk moet voldoen, worden de prijzen toegekend : het bedrijf moet reeds meerdere jaren samenwerken met de bouwafdeling op het vlak van stagebegeleiding. Het participeert ook bij de jurering van de geïntegreerde proef. Een belangrijk aspect is het respecteren van de reglementering inzake veiligheid en de stagereglementering op de stageplaatsen. Het betekent ook wel een voordeel wanneer ook oud-leerlingen intussen in dienst zijn in het bedrijf.

Dhr. Johan Decock (directeur VTI), dhr Jean-Pierre Debaene (TA bouw), dhr Luc Maddens (TA bouw),

Tot nu toe zijn er al 32 winnaars maar deze award kan slechts één keer worden behaald. Nadien zijn ze lid van “De Gouden Bouwpartners”

Bovenste rij van links naar rechts =

dhr Chris Bogaert (directeur VTI), dhr Luc Louage (adj.directeur VTI) Onderste rij van links naar rechts = dhr Bart Desmet (winnaar in ruwbouwafwerking) – dhr Bart Penninck (winnaar in bouwplaatsmachinisten en wegenbouw) – dhr Dominiek Cassaert (winnaar in ruwbouw) – dhr Paul Verbanck (winnaar in bouwplaatsplanning)

Ook dit schooljaar werden tijdens deze avond de prijzen toegekend: cat. RUWBOUW – BVBA Cassaert Gebroeders uit Kortemark cat. RUWBOUWAFWERKING – BVBA Desmet Bart (stukadoor) uit Roeselare cat. BOUWPLAATSMACHINISTEN en WEGENBOUW - NV Penninck uit Roeselare cat. BOUWPLAATSPLANNING – architect Paul Verbanck uit Roeselare Luc Maddens – Els Lannoo

20

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Contactdagen 2011/2012 Op maandag 5 en vrijdag 9 september vond de traditionele ontmoetingsdag voor onze leerlingen van het eerste jaar plaats. De weergoden waren ons dit keer niet gunstig gezind, want het bleef, in tegenstelling tot de weerberichten, bijna de hele dag bewolkt en regenachtig. Onze eerstejaars konden in allerlei spelletjes elkaar en de klassenleraar beter leren kennen. Ook het gezond ontbijt en toneelvoorstelling in het kader van anti-pesten boden hier een meerwaarde. Alle leerlingen van het eerste jaar vonden het een leuke start van het schooljaar. Ook de begeleidende leerkrachten waren tevreden over de enthousiaste medewerking van de leerlingen. Ze konden dan ook terugblikken op een geslaagde activiteit. Tine Vanparys

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

21


Excursies

en activiteiten

Bezoek JCB Engeland met de afdeling BBM Woensdagavond 15 juni vertrokken we met zijn allen richting Calais; de afdeling bouwplaatsmachinisten met 6 leerkrachten en onze persoonlijke gids, Kristof Jansseune van de firma JCB Vandaele. Van daaruit ging onze tocht verder met de overzetboot naar Engeland. De bus bracht ons, na een slapeloze nacht, tot in Hull om ons eerste bedrijfsbezoek te starten bij JCB (stichter Joseph Cyril Bamford). Binnen deze vestiging worden hoofdzakelijk graafmachines en wielladers gemaakt. Na een warme verwelkoming met koffie en koekjes, kregen we een film te zien over het ontstaan van dit bedrijf. Later kregen we een uitgebreide rondleiding van voormalige werknemers die nu met pensioen zijn. Na een warme maaltijd gingen we op bezoek bij de JCB Academy Staffordshire. Dit is een school die door JCB werd opgericht en in september zijn eerste schooljaar inzette. Momenteel telt deze school 150 leerlingen. Doordat de opleidingen van hoog niveau zijn, kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar alleen via een ingangsexamen toegelaten worden. De school is voorzien van allerlei nieuwe technische snufjes. Iedere leerling heeft er een persoonlijke laptop. Er was ook een 3D schoolbord dat de mogelijkheid biedt om een motor van binnenin te gaan bestuderen door middel van scrollen en enkele muisklikken. Om al deze technische indrukken te laten bezinken, kozen we daarna voor een iets luchtiger aspect: een voetbalwedstrijd tussen onze leerlingen en deze van de JCB Academy.

Achteraf bleek dat het Premier League niveau ook voor ons iets te hoog lag want de eindstand werd 3-1 voor de thuisspelers. Als sportieve verliezers zakten we stilaan af naar ons hotel, Alton Towers, waar we meteen konden aanschuiven voor het avondbuffet. Een goeie nachtrust en een stevig Engels ontbijt later, waren we klaar voor vertrek richting JCB Heavy Products. De allernieuwste fabriek voor graafmachines, waar jammer genoeg geen foto’s mochten genomen worden. Als laatste bezoek gingen we een kijkje nemen in hun centraal magazijn voor Europa. ’s Namiddags bezochten we ‘Donington Castle Formule 1’ museum. Het gaf ons een beeld van de evolutie die de Formule 1 maakte, van in het begin toen alles nog in zijn kinderschoenen stond tot nu in de 21ste eeuw. Een bezoek om in schoonheid mee te eindigen want na een busrit lag de boot al klaar. Na een nacht in onze kajuit en, voor sommigen die gespaard werden van het zeeziek zijn, een ontbijt … kwamen we uiteindelijk aan in Zeebrugge. Vandaag kijken we dan ook met veel genoegen terug op deze buitenlandse excursie die mogelijk werd gemaakt door sponsoring van de firma JCB Vandaele, directie en leerkrachten BBM, waarvoor onze oprechte dank! Birgen Crombez

STMP bezoekt EMO-HANNOVER 2011 We zagen er al een tijdje naar uit… EMO 2011. Samen met de leerlingen van STMP bezochten we de toonaangevende internationale vakbeurs voor de verspanende industrie. Door onze nauwe samenwerking met verschillende leveranciers konden we gebruik maken van de aangeboden dag-tickets van de firma OSG en de firma Style.

Het motto voor de zesdaagse beurs was “Machine Tools & More”. En het werd “More”, we konden er de laatste nieuwigheden op gebied van verspaning bewonderen. Om een beeld te geven hoe belangrijk deze beurs wel is, demonstreerde de firma DMG. Hun stand telde 98 machines en werd bevolkt door 800 mensen. Alleen hier liepen we al een halve dag rond. Als ik vertel dat er nog 15 hallen waren die we konden bezoeken, dan kan u vast begrijpen dat we selectief te werk moesten gaan. Na twee dagen beursbezoek keerden we moe, maar vol nieuwe kennis terug huiswaarts. Filiep Verpoucke

22

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Met betonkano op WTV Het moet de ronde gedaan hebben dat wij vorig schooljaar met de leerlingen van het 6de bouw- en houtkunde een betonnen kano wisten te bouwen, want het vorige schooljaar was nog niet helemaal uit of we kregen een uitnodiging om met onze boot naar zee af te drijven voor een opname voor WTV-FOCUS aan zee. Een ervaring die we zeker niet wilden laten liggen. Samen met een aantal leerlingen, enkele leerkrachten en onze betonboot trokken we op een stralende maandag richting Middelkerke voor de opnames van ’Alles Goed Zomer’. Stijn Ramaut en Griet Dewandelaere, leerlingen en Chinese vrijwilligers van 6 TBH, durfden het dan toch aan om samen met mij voor de camera’s ons verhaal te gaan vertellen. Eerst moesten Stijn, Griet en ikzelf geschminkt worden, waarvoor ik bij die laatste de vriendelijke dame nog steeds heel erkentelijk ben. Een betonkano maken lijkt me toch veel doenbaarder. Voor de opnames moesten we plaats nemen in een witte lederen

zetel, die in de schitterende zon, zalig tussen de duinen stond opgesteld. Al gaf het achter ons meer een aanblik van een spaghettigevecht door al die draden en kabels van de 4 camera’s en micro’s. Stijn en Griet deden het echt wel schitterend. Helemaal niet nerveus. Net als geboren sterren, al waren het dan geen zeesterren. Na het interview trokken we met man en macht en met onze kano richting zee om ook daar te tonen dat hij wel degelijk drijft, al was Engeland nu geen optie. Te weinig natuurlijk! Een hele toffe ervaring was het, al bleef er toch wel wat spanning hangen over hoe we nu op tv zouden overkomen… In de vakantie werden we dan toch die bekende Vlamingen, maar voor wie het gemist heeft, je kunt het nog steeds herbekijken op de Website van WTV-FOCUS, (www.focus-wtv.tv/programma/alles-goed/alles-goed-25-juli-deel-1) het laatste interview. Handtekeningen kunnen nog steeds verkregen worden. Wim Dejonckheere

Bezoek aan Matexpo met afdeling bouw Het schooljaar was nog maar net uit de startblokken geschoten of er werd al een studiebezoek gepland aan Matexpo 2011 te Kortrijk. Als dit al niet goed in de oren klonk. Om de twee jaar gaat er in de Kortrijkse Expo en omgeving tijdens de eerste volle week van september de intussen zeer befaamde internationale vakbeurs door voor materieel, machines en technieken voor de bouwnijverheid. Voor leerlingen uit de bouw zeker een must om hier ook aanwezig te zijn en te kijken wat voor nieuwtjes er nu op de markt gebracht zijn. De leerlingen uit het 5de en 6de bouw-houtkunde en bouwtechnieken bezochten dan ook deze unieke beurs en ook onze 6des en 7des bouwplaatsmachinisten trokken er de vrijdag naartoe om een hele dag te watertanden van duizelingwekkende pk’s in tal van blinkende carrosserieën van kranen en andere bouwmachines, want daar was er zeker geen gebrek aan. Zowel alle zalen als de volledige parkeerinrichting rond de expo stonden vol met het nieuwste van het nieuwste op het vlak van bouwmaterieel. Allerlei machines voor de wegenbouw die nu vooral GPS-gestuurd werken en machines voor het recycleren van bouwuitbraak en –afvalstoffen waren de nieuwtjes. De gedachtegang van ecologie en milieu zagen we bij heel wat nieuwe machines terug. Zuinigere motoren, met kleinere CO2-uitstoot, zelfs de eerste graafkraan met hybridemotor stond er. Of asfaltfreesmachines bijvoorbeeld met volledig afzuig- en filtersysteem om tijdens het affrezen van het asfalt geen verspreiding van fijn stof meer te hebben. Op zaterdag was er aansluitend vanuit de bouwfederatie een colloquium waar vooral de aandacht werd gevestigd op de moeilijkheden bij het vinden van nog genoeg geschoolde bouwarbeiders. Dus hierbij een oproep naar de jongeren om te kiezen voor zo’n technische en boeiende uitdaging. Wim Dejonckheere Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

23


Excursies

en activiteiten

Bezoek VTI aan Hubalov Tsjechië” Naar jaarlijkse traditie gaat het uitwisselingsproject - tussen het VTI en SOU Hubàlov - door in de week van Hemelvaart. Samen met de leerlingen van 5BWM en collega’s Luc, Ludo en Robrecht had ik het genoegen hieraan te mogen deelnemen. Voor mij was het de eerste deelname en ik moet eerlijk zeggen, het was een prachtige week en iedere dag genieten. Zowel van de omgeving, leerlingen en collega’s.

Na een afdaling met de minibus en het ontbijt in een nabijgelegen paardenmanege ging het richting Skoda. We werden ontvangen in het museum, waar we door een gids begeleid werden door de geschiedenis van Skoda. Daarna brachten we een bezoek aan de motoren-assemblage en de assemblagelijn van de Skoda Octavia. De oppervlakte van het totale Skoda-gebied kan men vergelijken met de dwergstaat Monaco (± 2 km²).

Om jullie, als lezer, een beter beeld te kunnen geven wat deze reis inhield wil ik dit graag doen aan de hand van een dagboek.

Om 15.00 u werden we verwacht in de school van SOU Hubàlov. Na de verwelkoming kregen we onze kamers toegewezen in het plaatselijke internaat. Het was “back to basics”, in vergelijking met wat wij gewoon zijn.

Maandag 30 mei Na de gewone lesdag werd er afgesproken om 18.30u op de parking van Gaselwest. Na het afscheid nemen van ouders, vriendin en echtgenotes konden we de reis aanvatten met onze gehuurde minibus. Om de veiligheid te waarborgen hadden we als afspraak: rijden met twee chauffeurskoppels vergezeld van een leerling. We gingen van start met Robrecht aan het stuur vergezeld door Luc. We reden al over Antwerpen en Eindhoven tot over Essen. De leerlingen vulden hun tijd met een filmpje, wat muziek en een gezellige babbel. Na een eet- en koffiepauze gingen we de nacht in met Ludo en ikzelf als chauffeurs.

Na een verfrissing gaven we ons volledig over aan het uitgewerkte programma van onze Tsjechische vrienden. We begonnen met onze eerste “Trip to the nature” naar Valecov castle. Een kasteel opgetrokken in een rotsformatie. Hier werden we voor het eerst geconfronteerd met een pittige beklimming, en er volgden er nog veel in de komende dagen,…

Dinsdag 31 mei Via Kassel-Leipzig kwamen we in de buurt van Dresden, waar we een kort ontbijt genoten. Robrecht nam de laatste rit voor zich. Een kort stukje door Polen bracht ons naar Liberec. Luc had deze tussenstop gepland omdat je daar kan genieten van een ongelooflijk uitzicht over de Bohemen, delen van Polen en Duitsland. Op de hoogste top van de Jested bergreeks (1012m) staat een 94 meter hoge toren die een televisiesignaal uitzendt. Deze toren werd gebouwd tussen 1963 en 1968. De architect koos voor een hyperboloïde vorm, zodat het gebouw mooi zou overlopen in het silhouet van de heuvel. Met dit gebouw kreeg de architect de Perretprijs, de hoogste bekroning van de internationale Unie van Architecten. In de toren bevindt zich een hotel. (http://www.jested.cz/)

Als afsluiter gingen we de inwendige mens versterken en werden we getrakteerd op een lekkere maaltijd met frietjes en deze evenaren zeker onze Belgische trots. Terug aangekomen in het internaat dook iedereen zijn bed in, want de dag begint heel vroeg in Tsjechië en sommigen waren meer dan 24 uur wakker. Sommigen deden er nog een paar uur bij vanwege de aanwezigheid van enkele boomzagers, … Woensdag 1 juni Na een veel te korte nacht werden we om 5u45 gewekt door het weergalmen van de plaatselijke radio in de kamers. Wij als leerkrachten hadden ons vast ritueel. Doordat er een paar vroege vogels bij waren kon iedereen genieten van een lekkere douche, gevolgd door een lekkere kop koffie. Met deze opkikker ging het richting refter waar we iedere morgen konden genieten van een heerlijk ontbijt. Onze “jongens” probeerden het maximum uit hun slaap te halen maar nooit hebben we één minuut moeten wachten op hen, het was een groep om “U” tegen te zeggen en dit op alle vlak. Het weer was prachtig en na het ontbijt ging het terug richting natuur. We gingen weer een beklimming doen maar dan van de Jested, die we de dag voordien beklommen

24

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies met de wagen. We werden afgezet met de wagen op een hoogte van 300 m. Al was het weer nog zo goed in het dal, zo slecht was het op de plaats waar we gingen starten. De berg lag helemaal in de mist en dit ging gepaard met regen. Jan (de begeleider van de school in Hubàlov) draaide zich om in het busje en wou de planning aanpassen. Dit was buiten Luc gerekend, we gingen ons niet laten kennen en de beklimming doen. Ondanks het slechte weer zag je dat iedereen aan het genieten was. Boven werden we in het hotel getrakteerd op thee.

en activiteiten

Na de gekende wekdienst en het ochtendritueel, gingen we de dag aanvatten in school. Terwijl Luc en Ludo een afspraak hadden met de directie en enkele verantwoordelijken van het gouvernement werden de leerlingen, samen met Robrecht en mezelf verwacht in een praktijkles smeden. Vakkundig werd ons getoond hoe we een kapstok dienden te maken. Smeden is iets wat wij in school al lang niet meer doen, maar het vergt veel handvaardigheid, kracht en uithouding. Als afsluiter leerden we nog hoe je een nagel moest smeden.

Na een kleine afdaling te voet werden we weer opgepikt door het schoolbusje. We gingen terug richting school om onze maaltijd te nuttigen in hun schoolrestaurant. Na een lekkere spaghetti ging iedereen wat rondwandelen of wat rusten.

In de namiddag brachten we een bezoek aan de brouwerij Klaster. Deze brouwerij, die vroeger een klooster was met monniken lag onder de grond in een rotsformatie. Het was een labyrint van ondergrondse gangen waar blijkbaar een schat begraven lag, 12 gouden apostelen. De schat werd tot op heden nog niet gevonden, wat de fantasie van sommigen de vrije loop liet gaan… Op 18 m diepte konden we een chemicaliën-loos biertje degusteren. En ja … het was lekker.

Na het lekkere middagmaal in school gingen we … richting natuur. Mala Skala was de bestemming. Een combinatie van een romantisch bos met imposante rotsformaties. Het werd weer een stevige beklimming, maar we hadden al geleerd uit de vorige dagen dat een afdaling nog een pak lastiger was voor de knieën. Om het kort te omschrijven, deze omgeving was adembenemend mooi. Na een avondmaal in een plaatselijk hotel gingen we met zijn allen naar de bowling. Onze Tsjechische vrienden hadden blijkbaar op donderdagavond hun vaste bowlingavond. Ze hadden dus grootse plannen om ons daar een lesje te leren. Maar ze hadden niet gerekend op onze sterke jeugd, waar Bram en Bryan respectievelijk eerste en tweede werden. Ludo kon onze eer hoog houden met een verdienstelijke derde plaats bij de volwassenen. Vrijdag 3 juni

Na onze frisse pint gingen we weer de natuur in, naar de ruïne Hrad Trosky. Deze burcht kenmerkt zich door twee hoge uitkijktorens die gebouwd zijn op twee vulkaanpijpen. De uitzichten op de torens zijn prachtig. Daarna gingen we langs een prachtig meer richting restaurant. Met weer enkele kilometers in de benen, met verschillend stijgingspercentage, kwamen we aan in het internaat om te genieten van onze slaap. Donderdag 2 juni

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Na een korte rondleiding door de school brachten we een bezoek aan Mlada Boleslav. Hier was een waterzuiveringsstation gevestigd, te vergelijken met Aquafin bij ons. Hier wordt rioolwater gezuiverd tot helder water. Op de voorgrond van de foto zie je het busje, dat ons op de bestemmingen bracht. Je kan het vergelijken met een VTI busje dat al vijfmaal de keuring niet haalde. Om maar eens te illustreren welke luxe wij kennen.

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

25


Excursies

en activiteiten

aan de Astronomische klok, in Praag, met onze gids Mira. We kregen een korte rondleiding door Praag met heel wat bezienswaardigheden, zoals de Praagse Eifeltoren, het wisselen van de wacht aan het paleis, de Sint-Petersburg,…

Daarna gingen we naar een zuiveringsstation waar drinkbaar water werd gemaakt. Na een rondleiding konden we genieten van enkele lekkere glazen water. En deze kwamen zeer goed van pas, tijdens het prachtig warm weer. In Tsjechië heerst er een landklimaat met als gevolg dat het er zeer warm kan zijn. Na de lunch was er weer een “Trip to the nature” gepland, maar met de afreis van zaterdag in het vooruitzicht hadden we het graag eens rustig aan gedaan. We opteerden om eens een stadje te verkennen en wat te “chillen” op een terrasje.

Ons Tsjechisch avontuur werd afgesloten met een buffetmaaltijd tijdens een rondvaart op de Moldau om dan de terugreis aan te vatten omstreeks 22.00 u. Het bleek dat, na onze intensieve week, vier chauffeurs geen overbodige luxe waren. Om het uur werd er gewisseld zodat we iedereen veilig konden thuisbrengen. Zondagmorgen om 7.00 u werden we afgehaald door collega Luc Vandaele in Nazareth, waar we ons huurbusje moesten achterlaten. Als laatste denk ik dat een dankwoordje en enkele getuigenissen van de leerlingen hier wel op zijn plaats zijn. In de eerste plaats wil ik Luc, in naam van de ganse groep, bedanken voor de organisatie en voor de kans die we kregen hiervan te mogen meegenieten. Samen met Luc, Ludo en Robrecht vertrokken we als collega-vrienden en ik denk dat ik voor de ganse groep mag spreken en zeggen dat we een nog hechtere band hebben na deze uitwisseling. En we mogen zeker onze “gasten” niet vergeten, het was een genoegen hen mee te hebben.

De avond werd afgesloten in een plaatselijk hotel waar we nog een partijtje darts hebben gespeeld met de Tsjechische vrienden. Alhoewel we maar 3 km van het internaat waren hebben we toch nog een uurtje in het busje vertoefd omdat alle Tsjechische leerlingen aan huis werden afgeleverd. Zaterdag 4 juni

Bryan: “Het was machtig, we konden ‘leute’ maken met de leraars en leerlingen, ‘t was echt chique. Ik zou dat wel opnieuw willen doen.”

We konden wat langer slapen omdat alle internen reeds vertrokken waren op vrijdagavond en er dus geen wekdienst was. Na het ontbijt werden de valiezen gepakt, de kamers opgeruimd en onze minibus volgeladen. Voor het vertrek brachten we nog een bezoekje aan de buren. Deze mensen waren bedreven in het maken van allerlei figuren in glas. Na een korte demo brachten we samen met Jan een bezoekje aan Praha Kbely, een luchtvaartmuseum met overwegend Russische vliegtuigen en helikopters. In de namiddag hadden we om 14.00 u een afspraak

26

Koerier

Oktober 2011

een

Robin: “Ik vond het gewoon geslaagd, we hebben ons geamuseerd. Ook met de leerkrachten, wat we eigenlijk niet hadden gedacht. We hebben hen van een heel andere kant leren kennen en dat was best wel leuk. Moest ik volgend jaar opnieuw de kans krijgen, dan ben ik er als de eerste bij om weer mee te gaan! :p” Bram: ’t Was leuk een keer weg zijn met de klas. Hopelijk doen we nog veel zo'n dingen. (hint, hint) Wouter: Tsjechië is een héél mooi land, mooie natuur. Het was leerrijk om te mogen ervaren wat het beroep van smid is. We hebben veel gezien en ik zou zeker weer meegaan , het was tof al was het een lange busrit. Tony: Tsjechië is een mooi land met een mooie natuur. Het bezoek aan de enorm grote fabriek van Skoda was indrukwekkend. Het was zeer leuk in de school van Hubalov om eens te zien hoe het er daar aan toe gaat. Filiep Verpoucke

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Parascolaire

activiteiten

AFS in het VTI In het kader van de nationale AFS-scholentocht kwamen enkele vrijwilligers in het VTI van Roeselare toelichting geven over de bestaande uitwisselingsprogramma's voor studenten. Sitthikhanasit Sutthirot uit Thailand, intussen “Joe” voor de vrienden, volgt in het VTI van Roeselare “Elektrische Installaties”. Een leeftijdsgenoot met een andere cultuur, taal, achtergrond, … zorgt zeker voor nieuwsgierigheid bij de medeleerlingen. Intussen is hij al zeker geïntegreerd in de klas en ze leren in de twee richtingen nieuwe dingen van elkaar! Het betekent in alle opzichten een verrijking in hun schoollopen.

ren over de diverse mogelijkheden om op uitwisseling te gaan. Na deze scholentocht organiseerde AFS twee infomomenten waarop de mogelijke kandidaten vriendelijk uitgenodigd worden samen met de ouders (31 september in Ter Helme in Oostduinkerke om 19u30 en 1 oktober in café Au Damier, stationsplein te Roeselare om 14u30) Els Lannoo

AFS staat voor American Field Service en werd gesticht door vrijwillige ambulanciers na de Tweede Wereldoorlog. Vlaamse studenten vertrekken meestal na het middelbaar voor hun uitwisselingsjaar om in een ander land en in een andere cultuur naar school te gaan, maar het kan ook vroeger want het is bedoeld voor mensen tussen 16 en 19 jaar oud. Deze week wordt er in onze regio, van Tielt tot in De Panne een 20-tal scholen bezocht om jonge mensen te informe-

In

memoriam

Leerlingen van 6BSD verliezen een vroegere klasgenoot Op zaterdag 8 oktober in de late namiddag kwam Sibron Van Iseghem (tot vorig jaar een leerling van BSD en dus een goeie vriend van deze leerlingen) om in een tragisch auto ongeval. Hij is door onbekende redenen van zijn rijvak afgeweken en onder een vrachtwagen terecht gekomen. Alle hulp kwam hierbij te laat. Toch willen we aan Sibron nog iets zeggen, waar hij nu ook mag zijn. Sibron, Waarom toch? Waarom moest dit nu net jou overkomen? Je laat bij heel wat mensen een hoop vragen achter en antwoorden die er waarschijnlijk nooit zullen komen. Sibron, je was iemand die heel spontaan en sociaal overkwam en dat sierde je. Iemand met een uitbundig maar soms explosief karakter die reeds een lange weg had afgelegd om te staan waar je nu stond. Je was de eerste om iemand te helpen of te doen lachen. Sibron, wat we vooral van jou moeten blijven herinneren is je brede glimlach en je sociale omgang met iedereen. Waar je nu ook bent, we zullen je nooit vergeten, echt niet! Je klasgenoten, leerkrachten, familie en vrienden.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

27


Parascolaire

activiteiten

DOP JE OOK MEE? In het eerste jaar zit een leerling waarvan zijn neefje blind is. Een blindengeleidehond zou het leven van deze jongen makkelijker kunnen maken, maar dat gaat niet zomaar. Zo’n hond kost (aan opleiding ed.) minstens € 15.000,- maar een blinde hoeft daar niets voor te betalen. Omdat het Belgisch Centrum voor Geleidehonden dit in zijn plaats bekostigt, heeft het nood aan sponsors en sympathisanten.

VERZAMEL JE DOPJES ! Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden ingezameld : - van mineraal- of spuitwater - van frisdrank (cola, limonade, …) - van melk - van fruitsap Dus niet van detergenten, zeepproducten of oliën. Ook geen plastic deksels of andere materialen … De dopjes worden verzameld in een oranje ton op de speelplaats en in de refter D005. Wanneer we heel wat dopjes bij elkaar hebben komt de papa van die jongen deze ophalen. Meer info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be …

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw Maastrichtersteenweg 64 3700 Tongeren Tel: 012/23 43 19 www.geleidehond.be

Alvast bedankt dat u wil helpen !

28

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Parascolaire

activiteiten

Verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie op onze school Deelnemen aan het verkeer wordt met de dag drukker, complexer en gevaarlijker. Kinderen en jongeren vormen daarbij een heel kwetsbare groep. Zoals de zorg voor het milieu, de ontwikkeling van burgerzin en verantwoordelijkheidszin en het kritisch aannemen van een gezonde levensstijl voldoende aandacht moeten krijgen in de opvoeding thuis en op school, zo moeten verkeers- en mobiliteitseducatie ook tijdig een plaats krijgen in het opvoedingsproces. Vooral de risicogroep van de kwetsbare leerling uit de secundaire school blijft vaak op zijn honger zitten. Onze school maakt bewust tijd en wil over alle leerjaren heen voldoende aandacht aan verkeer en mobiliteit geven. Een werkgroep van schoolbetrokken partners zoekt en werkt eraan om verkeers- en mobiliteitsopvoeding bewust in het algemeen schoolbeleid te voorzien. De organisatie van lesoverstijgende verkeers- en mobiliteitsprojecten en acties is daar een voorbeeld van. Daarenboven voorzien verschillende vakleerkrachten lesonderwerpen en plannen vakoverschrijdende initiatieven die de leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over verkeersgebonden thema’s . In elk opvoedingsproces hopen de ouders, het schoolpersoneel - aangestuurd door de directie – en alle meewerkende organisaties dat zij een attitudewijziging bij de jongere kunnen bevorderen. Kennis van de verkeersreglementen als voetganger, fietser, bromfietser en autobestuurder is onvoldoende. De beheersing van verkeersvaardige, veilige handelingen en de ontwikkeling van een kritische, verantwoorde keuze maken in het aanbod van de soorten verplaatsingsmiddelen moeten uiteindelijk leiden tot een leefbare, vlottere en verkeersveilige samenleving.

• Dodehoekeducatie: Helaas raken nog elk jaar verschillende leerlingen op weg naar of van school betrokken bij een dodehoekongeval. Vrachtwagenchauffeurs hebben steeds meer technische middelen om de dodehoek toch in beeld te krijgen. Door leerlingen zelf in de cabine van een vrachtwagen te laten plaatsnemen, merken ze zelf welke gebieden rond de vrachtwagen niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. Door die gebieden ook op de grond te markeren, ontdekken ze waar ze best niet staan aan een kruispunt of een rotonde, maar toch is ook bewustmaking bij fietsers en voetgangers zeer belangrijk. • Busevacuatie: Of het nu gaat over vervoer van thuis naar school, korte uitstappen of dagreizen, leerlingen gaan in hun schoolcarrière meer dan eens met de bus. Maar wat als er iets gebeurt? De cursus busevacuatie staat stil bij de procedure om zo veilig en zo snel mogelijk een bus te verlaten. Door de leerlingen in een levensechte situatie (bv. door het gebruik van rook in de bus) uit de bus te evacueren, leren ze ook in de praktijk op de juiste manier te reageren. Hopelijk hebben ze deze kennis nooit nodig, maar hopelijk hebben ze de kennis als ze die nodig zouden hebben.

Uit de visietekst Verkeer- en mobiliteitseducatie VTI Roeselare

In het kader van verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie zijn wij vorig jaar als school ingestapt in het ‘Slimme Mobiele Scholen’ project. Dit houdt in dat wij subsidies krijgen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zodat wij als school meer gestructureerd aan verkeers- en mobiliteitseducatie kunnen werken. Dit is ook een prachtig voortraject op het project ‘Rijbewijs Op School’. Op het einde van vorig schooljaar hebben we, in samenwerking met de VTI-rijschool, twee workshops aangeboden voor onze beroepsleerlingen van het 1ste tot en met het 4de jaar. Diezelfde workshops, namelijk ‘busevacuatie en de dode hoek’, hebben we dit jaar aangeboden op de contactdagen van het 1ste jaar. Deze workshops houden het volgende in:

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

29


Parascolaire

activiteiten

Ook voor onze oudere leerlingen hebben we een workshop georganiseerd. Deze ging door de zaterdag van de opendeurdagen vorig schooljaar. Dan hadden wij een tuimelwagen gehuurd om onze leerlingen en bezoekers het effect van een gordel te laten ervaren en hopelijk zo het aantal weekendongevallen tegen te gaan. Ook konden onze leerlingen aan de hand van ‘dronkenmansbrillen’ het effect van onder invloed van alcohol of drugs in het verkeer om te gaan. In samenwerking met de stad Roeselare en de politie werken we ook aan de zichtbaarheid in het verkeer. Ook dit jaar hebben we terug gratis fluohesjes ontvangen van onze vooraf genoemde partners in dit project. Al onze eerstejaarsleerlingen hebben een fluohesje ontvangen. Met de winter die voor de deur staat is het dan ook de bedoeling dat ze deze dragen. Dit geldt voor alle leerlingen, dus niet alleen voor de fietsers. We stimuleren hen om deze fluohes te dragen.

Er zijn stempels te verdienen en bij een volle spaarkaart kunnen ze een leuke gadget winnen. Mogen we hierbij ook rekenen op de medewerking van de ouders? Verder hebben we ook nog Rijbewijs Op School voor de leerlingen vanaf geboortejaar 1994. Wie zich heeft ingeschreven krijgt gratis theorielessen voor het autorijbewijs en kan een gratis examen afleggen op onze school. De lessen en het examen gaan allemaal door na de lesuren. Er hebben zich weer een 100-tal leerlingen ingeschreven voor deze lessen en we hopen dat ze ook allemaal geslaagd zullen zijn en er iets van op steken! Hou de kalender in de gaten want we hebben nog enkele verkeersvriendelijke activiteiten en workshops in petto! Met verkeersvriendelijke groeten, Jelle Seys Verkeersgangmaker VTI Roeselare

Wat is SNS? Sport Na School (SNS) is een uniek project waarbij de leerlingen van het secundair onderwijs kunnen sporten na de schooluren. Vooral de flexibiliteit van het systeem lijkt de leerlingen aan te spreken. Je hoeft niet vooraf in te schrijven voor een bepaalde activiteit. Wanneer je zin hebt om te sporten en je huiswerk laat dit toe, dan kijk je gewoon op het uurrooster wat er die dag te doen is en ga je er op af met je SNS-pas! Met je SNS-pas kan je kiezen uit een ruim aanbod: atletiek, fitness, paardrijden, judo, bowling, dans, .... teveel om op te noemen! Dit jaar staan er ook enkele buitengewone activiteiten op de kalender: karabijnschieten, rugby, schermen, saltotrampoline, skaten, taekwondo, waterski/ wakebord en laser battle! Je kan met je SNS pas ook een volleybalmatch bijwonen. De leerlingen kunnen vrijblijvend een sportpas aankopen voor € 45 waarmee ze van 3 oktober 2011 tot 16 mei 2012 (met uitzondering van de kerstexamens en de schoolvakanties) elke dag na de schooluren kunnen deelnemen aan sportactiviteiten uit het SNS-aanbod. Er kan dus onbeperkt gesport worden voor minder dan € 2 per week!

30

Koerier

Oktober 2011

een

Je kan de pas ook aankopen per semester (oktober-januari en februari-mei, telkens 12 weken) voor € 30. Dankzij de zeer lage prijs van de SNS-pas en het vrijblijvende karakter ervan wordt de drempel verlaagd en krijgen ook de minder sportieve jongeren met dit project de kans om op hun eigen tempo allerlei sporten uit te proberen en kennis te maken met het lokale sportaanbod. De deelnemers zijn verzekerd door een ‘Sport+’ verzekering van BLOSO en kunnen indien nodig gratis materiaal ontlenen. Sport Na School is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), BLOSO en de Sportdienst Roeselare in samenwerking met diverse sportaanbieders van Roeselare en met de steun van alle schooldirecties. Met het project ‘Sport Na School’ trachten we samen de leerlingen te stimuleren om de norm van 1 uur beweging per dag te bereiken. Meer info? Surf naar www.sportnaschool.be, mail naar roeselare@sportnaschool.be of vraag naar de heer Seys in school. De SNS-pas is te koop via de heer Seys en alle L.O. leekrachten.

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Parascolaire

activiteiten

Uitslagen SVS – talentvolle sporters! Onze school neemt heel actief deel aan de woensdagnamiddag schoolsport in verschillende sporttakken. Zo hebben we een voetbal- en minivoetbalploeg voor de miniemen, cadetten en scholieren. We hebben een volleybalploeg voor de scholieren. We nemen deel aan het PK veldlopen en indien we goed gescoord hebben, mogen we ook naar het VK veldlopen gaan. We nemen deel aan een mountainbikewedstrijd, badmintonwedstrijd, tafeltenniswedstrijd, … Voor inlichtingen of voorstellen kan je altijd terecht bij Dhr Seys. Tijdens de eerste schoolmaand verdedigden onze cadetten en scholieren voetbalploegen reeds de kleuren van onze school. Cadetten:

Deze ploeg stond onder leiding van Dhr Verfaillie. Na 2 verloren wedstrijden werden we jammer genoeg uitgeschakeld voor de volgende ronde. Uitslagen: KAG Brugge – VTI Roeselare: 4 – 3 St-Leocollege Brugge – VTI Roeselare: 12 – 2 Scholieren:

Onze scholierenploeg staat onder leiding van Dhr Damman. Deze ploeg heeft zijn 1ste wedstrijd gewonnen en omdat het VTI van Izegem forfait heeft gegeven in hun poule zijn ze geplaatst voor de volgende ronde! Uitslag: VTI Roeselare – Instituut de Pélichy Izegem: 4 – 1 Jelle Seys

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

31


leerkrachten in de kijker

Puzzel Robrecht Louage (47) is een gepassioneerd puzzelaar, die ook zelf puzzels ontwerpt. Met zijn laatste model, de 4 Steps Visible Lock, won hij de Jury Grand Prize tijdens de internationale Puzzle Design Competition, zeg maar het wereldkampioenschap voor puzzelontwerpers. Hij is de eerste Belg die een dergelijke onderscheiding behaalt.

De Puzzle Design Competition is de belangrijkste wedstrijd in zijn soort.

Bij de 4 Steps Visible Lock moet je proberen de munt vrij te krijgen in vier stappen. Je moet obstakels als metalen kogels en schuivende pinnen overwinnen. ‘Het is een origineel en vernieuwend idee. En omdat alles zichtbaar is, trekt het de aandacht. Het oogt mooi en de munt, een euro in dit geval, zorgt voor een extra beloning als je de puzzel kan kraken. “Dat duurt ongeveer een kwartier tot een half uur”, zegt Robrecht.

Dat betekent echter niet dat de 4 Steps Visible Lock nu ook een grote commerciële toekomst tegemoet gaat. ‘Daarvoor is het wereldje te klein. In België zijn er een tiental echte fanaten. Als mijn Amerikaanse fabrikant er honderd zou kunnen verkopen, zou dat al een groot succes zijn. De puzzelliefhebbers zijn een zeer select clubje.'

Naam gemaakt Hij is leraar praktijk- en CAD-tekenen aan het CLW en CVO in Roeselare en in zijn vrije tijd bedenkt hij breinbrekers. Een vijftiental heeft hij er intussen gemaakt, maar het is de eerste keer dat hij ermee in de prijzen valt.

http://www.puzzleworld.org/designcompetition/ “Het is een hele grote eer om die te winnen. Mijn naam als puzzelmaker is meteen gemaakt.”

De puzzelaar is al sinds zijn jeugd gefascineerd door de mechaniek achter de puzzels. ‘Eigenlijk is alles begonnen met de Rubiks kubus. Intussen ben ik elke week enkele uren in de weer met zelf puzzels te maken in mijn garage. Volgend jaar neem ik zeker opnieuw deel aan de wedstrijd. Maar alles staat of valt met een goed basisidee. Telkens iets nieuws uitvinden is niet zo eenvoudig.' Robrecht Louage

32

Koerier

Oktober 2011

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Leerlingen

in de kijker

Interview met Daan Myngheer Daan is een leerling bij ons uit de klas 6 SMV. In zijn vrije tijd is hij wielrenner, zoals veel van onze leerlingen. Dit seizoen reed hij als tweedejaarsjunior bij de ploeg ‘Jonge renners Roeselare’. Maar Daan heeft een schitterend seizoen achter de rug, laten we even kennis maken. Daan ben je tevreden over je seizoen? Ja ik kan eigenlijk niet klagen. Mijn ploeg is tevreden en dan ben ik ook tevreden. Heb je dan zo een schitterend seizoen achter de rug? Ja, eigenlijk wel. Ik heb 2 interclubs gewonnen en werd Belgisch kampioen in Desselgem. Dit was mijn mooiste overwinning van het seizoen. In totaal kwam ik 7 keer als eerste over de finish en ik won ook het bergklassement in de driedaagse van de Keizer der Juniores. Je hebt dit jaar ook de kans gehad om enkele schitterende wedstrijden te rijden. Ja inderdaad. Ik heb met mijn ploeg de Ronde Van Vlaanderen mogen rijden. Maar de leukste en meeste ervaringen heb ik opgedaan met de Belgische juniorenploeg. Met de ploeg mocht ik Parijs-Roubaix rijden. Daar heb ik de hele wedstrijd in functie van de ploeg gereden en ik werd dan nog 17e. Ik heb ook een ronde in Kroatië en in Denemarken gereden waar ik ook zeer tevreden over ben. Ik was ook geselecteerd voor het Europees Kampioenschap in Offida Italië. Dit was meer een wedstrijd voor klimmers en aangezien ik niet echt een klimmer ben, heb ik mij wederom opgeofferd voor de ploeg. Mijn laatste wedstrijd van het seizoen én als junior was tevens het hoogtepunt van mijn seizoen, namelijk mijn deelname aan het wereldkampioenschap in Kopenhagen. Ik heb mij daar als Belgisch kampioen volledig leeg gereden in functie van de ploeg, wat resulteerde in een zilveren medaille voor ons. Toch had ik graag op het laatste nog meegesprongen met de beslissende vlucht en misschien had ik dan ook wel kunnen winnen. Maar dat

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

neemt niet weg dat ik toch zeer tevreden terugkijk op mijn tijd in Kopenhagen. En dan vooral om dat het een van de enige juniorenkoersen is die live op TV komt in heel wat verschillende landen en als je dan 100 km op kop kan rijden … Hoe was het om met ‘de groten’ met onder andere Philippe Gilbert in hetzelfde hotel te zitten? Het was een prachtig hotel dat de Belgische Wielerbond had uitgekozen. We zagen ‘de groten’ alleen aan de tafel bij de maaltijd of en passant in de gang ofzo. Kreeg je dan tips van hen? Niet echt, maar ze wensten ons wel succes en hoopten dat we een medaille meebrachten naar het hotel. Verder waren ze heel vriendelijk, dus zeker geen jongens met een groot gedacht van hun eigen! En wat nu? Mijn seizoen zit er nu op, de riem mag er een klein beetje af. Maar nu wil ik mij in de wintermaanden wel sterk inzetten om goeie punten te halen op school. En normaal begin ik volgende maand al weer te trainen in functie van volgend seizoen. Wanneer start het seizoen dan voor jou? Ergens in maart, denk ik. In welk truitje vinden we je volgend seizoen? Ik rij volgend seizoen bij de belofteploeg van EFC-Quickstep, het vroegere Beveren 2000. Dit is nog zowat altijd de satellietploeg van de grote Quick-step ploeg. Dan krijg ik ook meer de kans om grotere koersen te rijden in binnen – en buitenland. Ik hoop om als eerstejaarsbelofte toch het één en ander te kunnen tonen volgend seizoen! Maar dit wel in combinatie met mijn schoolwerk. Ik zou graag mijn diploma halen dit schooljaar! En wat na dit schooljaar? Dat weet ik nog niet echt, maar ik denk wel dat ik mij meer op het koersgebeuren zal focussen. Wie is jouw grote voorbeeld? Gilbert heeft dit jaar een zeer grote indruk op mij gemaakt. Bedankt Daan en nog veel succes!

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Jelle Seys

Koerier

33


Industrie

en onderwijs

Industrie en onderwijs slaken noodkreet Vacatures technische jobs geraken niet ingevuld ROESELARE - De West-Vlaamse industrie trekt aan de alarmbel. Het chronische tekort aan technisch geschoolde medewerkers dreigt de ondernemingen te fnuiken in hun groei. Pasklare oplossingen hebben de werkgevers ook niet, maar samen met het onderwijs dringen ze aan op een actieplan.

jaar bijna 15 % van de ASO-schoolverlaters nog werkzoekend. En in het technisch onderwijs zien we dan weer dat de zogenaamde 'zachte' opleidingen (zoals voor verpleegkundige of bijvoorbeeld hondenverzorgster) steeds populairder worden, hoewel ze weinig toekomst bieden op de arbeidsmarkt.'

Het tekort aan afgestudeerden in het technisch secundair onderwijs is niet nieuw, maar we zien de jongste jaren ook een tekort aan afgestudeerden in het technisch hoger onderwijs opduiken', constateert Serge Huyghe van het Regionaal Technisch Centrum(RTC) West-Vlaanderen, dat de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven bewaakt.

Vacatures op broodzakken

In veel technische scholen zitten in het laatste jaar van de zogenaamde 'harde' nijverheidstechnische afdelingen zoals bouw, metaal en hout slechts een handvol leerlingen. Zo daalde het aantal leerlingen in het technisch onderwijs tussen 1998 en 2010 in het vrij onderwijs in Vlaanderen van circa 22.000 naar 16.500. En dat terwijl de VDAB 7.500 vacatures heeft voor technici, 2.610 voor onderhoudsmecaniciens, 2.500 voor schrijnwerkers en 2.500 voor elektriciens. Alle acties om het tij te doen keren, leverden niks op, beweert Huyghe. Fout onderwijssysteem Eén van de oorzaken van het probleem ligt volgens het RTC bij het onaangepast onderwijssysteem. 'Elk jaar behalen zo'n 10.000 jongeren geen diploma secundair onderwijs en teveel leerlingen uit het ASO studeren niet verder. Ze hebben daardoor weinig kansen op de arbeidsmarkt, terwijl ze die wél zouden hebben indien ze een technische richting hadden gekozen. In West-Vlaanderen is na één

34

Koerier

Oktober 2011

een

Tonny Wullaert, personeelsdirecteur bij het diepvriesgroentebedrijf Unifrost in Ardooie, bevestigt dat het de hoogste tijd wordt dat de politiek zich bewust wordt van het probleem en een actieplan ontwikkelt. 'Ook wij zijn hopeloos op zoek naar bijkomende technici, maar bij veel jongeren leeft nog het idee dat de voedingssector geen technisch geschoolden nodig zou hebben. We proberen echt op alle mogelijke manieren de vacatures ingevuld te krijgen. We publiceren ze zelfs op broodzakken en op strooibriefjes die op rommelmarkten worden uitgedeeld', zucht Wullaert. Zijn collega van machinebouwer LVD uit Gullegem pleit onder meer voor duaal onderwijs waarbij leerlingen ook via het bedrijfsleven aan een diploma kunnen geraken, zoals in Duitsland. Geert Maene van het gelijknamige metaalbedrijf in Brugge, dat vijf openstaande vacatures heeft, opteert voor meer radicale oplossingen zoals het terugdringen van de leerplicht van 18 naar 16 jaar om meer stages in de bedrijven te kunnen inbouwen en de legalisering van overuren. Artikel uit ‘Het Nieuwsblad’ – Martin Tytgat 3 september 2011

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Centrum Leren

en

Werken

Centrum Leren & Werken – deeltijds onderwijs Dit schooljaar startte het CLW op 1 september met 100 jongeren. Een kwart van deze groep volgt het 3de jaar van de derde graad. Deze jongeren behalen op het einde van dit schooljaar hun diploma secundair onderwijs De opleiding ‘verzorgende’ is dit schooljaar een nieuwe opleiding. Deze opleiding gaat een stapje verder dan de opleiding logistiek helper in de zorginstellingen. De opleiding van magazijnmedewerker wordt dit jaar voor het eerst modulair georganiseerd. Dit betekent dat jongeren stapsgewijs door hun traject kunnen evolueren en tussentijdse deelcertificaten behalen van de reeds gevolgde modules. Op datum van 1 oktober zijn reeds 110 jongeren ingeschreven. Zowat 75% van hen volgt een 5-daags traject. Voor 15% zijn we momenteel samen met de jongere op zoek naar een tewerkstellings- of opleidingsplaats.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Welke opleidingen biedt het CLW aan? Bouw met opleidingen werfbediener; metselaar; bekister; tegelzetter; voeger; dakbedekker leien en pannen Hout met opleidingen machinale houtbewerker; interieurbouwer; werkplaatsbinnenschrijnwerker en -buitenschrijnwerker Metaalbewerking met opleidingen lasser; lasser-monteur; bediener werktuigmachines Logistiek-onderhoud met opleidingen logistiek helper in de zorginstelling, thuishelper; verzorgende Voeding-horeca met opleiding als keukenmedewerker; grootkeukenmedewerker; zaalmedewerker; hulpkok; medewerker kamerdienst Verkoop met opleiding als aanvuller, verkoper, kassier Distributie met de opleiding magazijnmedewerker. Een cursus heftruckchauffeur wordt als aanvulling aangeboden. Jean-Pierre Declercq Coördinator CLW

♥ voor mens en techniek Oktober 2011

Koerier

35


k ie n

SEL

ARE

h

ROE

ee

n

ď ™

vo

o

r

m

en

s

en

te

c

Vrij Technisch instituut Leenstraat 32-58 8800 Roeselare www.vtir.be

Dr 20 nr.


Koerier Oktober 2011