Page 1

r e i r e Ko E

ELAR

ROES

&

echniek

Driemaandelijks tijdschrift 2012-2013 • 42ste jaargang nr. 3 • Maart 2013


Inhoud ƒƒ Voorwoord ƒƒ Praktische info •• Kalender ƒƒ Onze waarden •• Molly •• Damiaanactievrijwilligers •• Briseyda Aguilar •• Verdraagzaamheid en respect •• Fiesta del Mundo ƒƒ Uitnodiging opendeur ƒƒ Jubilarissen ƒƒ 1ste trimester in schoonheid afgesloten •• Sneeuwpret ten top •• Inzameling conserven bezorgt de vrijwilligers van het Mannahuis een warme kerst... •• De adventsviering van de 1ste graad •• De ouderraad trakteert met warme chocolademelk en glühwein! •• Aangename afsluiter van het 1ste trimester voor de leerlingen van de beroepsafdeling ƒƒ Excursies en activiteiten •• Bruggen bouwen •• Wa zegde? •• Pedagogische studiedag •• Leerlingen van de lagere school ontdekken het leven in het VTI zoals het is •• Zicht op verdere studiemogelijkheden •• Infoavond: Naar de 2de graad •• Infoavond: Naar het hoger onderwijs •• 'Toch wel technisch' •• Tso en bso in de kijker op de demodagen voor het basisonderwijs •• Je bent welkom in het VTI van Roeselare!! •• Leerlingen van de eerste graad kijken naar de toekomst •• Nieuw in de eerste graad techniek/technische activiteiten •• Quadrocopter in concert •• 100 dagen: enkele sfeerbeelden •• Technologieolympiade •• 6TIW neemt deel aan de Win-dagen •• 5SAT bezocht Autobedrijf Vereenooghe en Cilinderkopcenter Patrick Huyghe •• VIP-dag voor 5TEM bij Unilin •• Verslag bezoek Poco Loco •• 7BCA en 5BCR bezochten "het Autosalon" ... •• Het beroepshuis? Een bezoekje waard! •• 7BIE bezoekt Doel en zijn kerncentrale •• Meubelbeurs Keulen •• 7BDR en 6BSD bezochten op 22 februari de beurs "P.A.I.N.T." in Flanders Expo te Gent •• Bouwbeurs 2013 •• Rijbewijs op school •• KUBB-spelen ƒƒ Oud-leerlingen in de kijker •• Oud-leerling Dieter Degrijse •• Oud-leerling Stoffel Vandoorne ƒƒ Resultaten oud-leerlingen ƒƒ Cursiefje •• Van het gaatje en de stier ƒƒ 25 jaar dienst •• Inge Covemaeker •• Marnik Desodt •• Ann Dumortier •• Robrecht Louage •• Ignaas Nuytten •• Tea Sevenoo •• Geert Vandermeersch •• Eddy Vullers •• Greet Vuylsteke •• Martine Wille ƒƒ Op rust •• Marc Corneillie •• Marcel Degraeve •• Patrick Goes •• Dirk Huyghebaert •• Hendrik Nevejant •• Rik Ouvrein •• Gabriël Ryckx ƒƒ GOK •• GOK-Zelfevaluatie ƒƒ Sport op onze school •• Voetbal kadetten •• SVS-minivoetbal miniemen •• Minivoetbaltornooi •• SVS-judokampioenschap ƒƒ Centrum Leren en Werken •• De diplomaklas ƒƒ CVO ƒƒ Familienieuws

2

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Voorwoord

Beste ouders, leerlingen, oud-leerlingen en collega’s Intussen hebben de koude wintermaanden en donkere weken plaats geruimd voor de prille lente, een ontluikende natuur, meer licht en weer wat warmte. De wereld komt opnieuw tot leven … Leven is er in ons VTI altijd! Welk seizoen ook! Het is een school die steeds in beweging is … Het hele schooljaar door, brengen leerkrachten hun kennis vakbekwaam over aan hun leerlingen. Er is ieder moment oog voor elke individuele leerling om hem of haar op te leiden in zijn of haar vakgebied tot jongere met inhoud en visie, klaar voor de arbeidsmarkt of verdere studies. Verder in deze Koerier leest u wat er intussen van onze oud-leerlingen is geworden …

Onze leerlingen verruimen ook hun kennis door op bedrijfsbezoek te gaan of ze maken zelf deel uit van diverse beurzen. Verschillende grote projecten worden op poten gezet, waarbij o.a. Fiesta del Mundo een ultiem bewijs is van solidariteit, collegialiteit en samenhorigheid. En het “leven” in ons VTI vinden we ook terug in de 100-dagen, bezinningen, GOK-initiatieven, namiddagactiviteiten, sportevenementen, …

U vindt in deze Koerier bewijzen van onze grote dynamiek … Onze Koerier van maart is altijd dat ietsje meer … Hij wordt niet alleen gelezen door onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s maar ook door duizenden oud-leerlingen en sympathisanten. Dat betekent dat we alweer in de periode zijn in de aanloop naar onze openschooldagen … Het “leven in ons VTI” en de dynamiek willen de leerlingen en alle collega’s graag met u delen. Met terechte trots willen zij u hun kennis en hun kunnen tonen. Zij willen hun resultaten laten zien die ze bereikten in hun opleidingswereld. Wij nodigen u dan ook van harte uit op onze opendeurdagen op zaterdagnamiddag 18 mei en maandag 20 mei. Op deze dagen kunt u zelf getuige zijn van ons “Leven in het VTI”. Op maandagmiddag bent u natuurlijk ook welkom op onze, intussen traditionele, barbecue. Ik wens u veel plezier met het ontdekken van alle “leven” in deze Koerier! Johan Decock

CONTACTBLAD OUDERS VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Leenstraat 32-58 8800 Roeselare - Tel. 051 20 02 88 - fax 051 20 39 81 e-mail: info.vtiroeselare@sint-michiel.be - webstek: www.vtiroeselare.be DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantwoordelijke uitgever: Johan Decock, algemeen directeur VTI Roeselare Redactie Pierre Clinquart, Geert Govaere, Joke Kerkhof, Patrick Decancq, Johan Decock, Els Lannoo, Stijn Vandewalle, Annick Vackier Correctie, illustratie, eindafwerking Patrick Decancq, Johan Decock, Joke Kerkhof, Marnick Storme, Els Lannoo, Stijn Vandewalle Druk en lay-out www.alfapress.be

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

3


Praktische

info

Kalender April di 16 april: do 18 april: za 20 april: ma 22 april: di 23 april: ma 29 april: di 30 april: Mei woe 1 mei: ma 6 mei: di 7 mei: do 9 mei: vrij 10 mei: di 14 mei:

3SHTa: medisch consult 6TEM: workshop Unilin Wielsbeke infonamiddag 12 jarigen 6STK + SENSE (-SHTP) + 7BIO, 6BCS, 5BRA en 5BRU: begin blokstage 5BSD en 6BSD: Future Painter 3SHTB: medisch consult 6SAT: aircocertificering 3TBH: medisch consult

za 18 mei: zo 19 mei: ma 20 mei: di 21 mei: woe 22 mei: do 23 mei: vrij 24 mei: do 30 mei:

vrije dag 6SAT (groep 1): hybride certificering 6BEI, 6SEI, 7BIE, STSV: workshop battery supplies 6SAT (groep 2): hybride certificering 3TEA: medisch consult mechanica: thema-avond van tekening tot afgewerkt stuk Hemelvaart: vrije dag vrije dag 6TBH: bedrijfsbezoek Unilin Insulution 3SMT: medisch consult

opendeur (namiddag) Pinksteren opendeur (volledige dag) 3BBOA: medisch consult 6BCS: stage in Polen deelrapport 3de trimester sport- en cultuurdagen sport- en cultuurdagen mechanica: GP The metal award 7BCA: demovoorstelling Metovan 5BCR en 6BCR: demovoorstelling Metovan Carrosserie: thema-avond Metovan

Juni woe 5 juni: di 11 juni: vrij 14 juni: woe 19 juni: vrij 21 juni: ma 24 juni: vrij 28 juni:

6TSO: gipverdediging 3BBOB: medisch consult 3BBOC: medisch consult BCS: prijsuitreiking sanitaire wedstrijd 6BSO + 7BSO: gipverdediging 3de graad: einde van de lessen 1ste en 2de graad: einde van de lessen Uitgangsjaren: nocturne oudercontact 1ste tot 5de jaar: eindrapport

Voel betrokkenheid.

www.alfapress.be Zwaaikomstraat 7 • 8800 Roeselare T 051 24 41 00 • info@alfapress.be

offset • digitaal Ervaar comfort.

Ontvang kwaliteit. Voor alle digitale prints klein- en grootformaat

www.vixaprint.be

4

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Onze

waarden

Molly Mijn kindjes stonden vol verbazing te kijken toen ik zei dat Molly, de vrouw die op de grote affiche van Broederlijk Delen staat in de eetzaal van hun school, een mama is die haar kroost (6 kinderen!) maar één keer per dag te eten kan geven. Een ‘geweldige’ AMAI kwam uit het mondje van mijn zoontje. En toen wees ik hen erop dat ze er toch heel vrolijk en opgewekt uitzag. Dat vonden ze ook … maar dan al snel de vraag (opnieuw van mijn zoontje) “Maar waarom?”. Goeie vraag. Veel reden is er voor Molly en de mensen uit het Zuiden niet altijd om er vrolijk bij te lopen. Zeker niet als je kijkt met Westerse ogen, ogen die gericht zijn op hebben en steeds meer hebben, ogen die gericht zijn op uiterlijk vertoon en prestige. Als je het bekijkt vanuit kinderogen dan voel je hoe erg het is voor Molly om haar kinderen niet te kunnen geven wat ze echt nodig hebben: gezond en voldoende voedsel, de kans om te studeren, de mogelijkheid om de kinderen op een goeie manier groot te brengen. En toch, Molly heeft moed, ze blijft niet bij de pakken zitten en grijpt het leven met beide handen om er voor haarzelf en de kinderen het beste van te maken. Sterke vrouw, die Molly! En samen met haar vast nog vele anderen! Daar waren mijn kindjes en ik het zonder twijfel 100 % over eens.

willlen doen. Dus kan deze vastentijd voor elk van ons echt wel een vruchtbare tijd worden. En wat ik mijn kindjes ook ga vertellen, is dat er heel wat jongeren, leerkrachten en andere collega’s op mijn school een groot hart hebben voor Molly en haar gemeenschap in Oeganda … dit door onder andere deel te nemen aan de sobere malen, de afstand België-Oeganda mee te fietsen (op rollen weliswaar!) als één van de uitdagingen van Fiesta Del Mundo, … Zo ontdekken ze dat iets doen voor een ander een goed gevoel geeft en gelukkig maakt … veel meer dan al het speelgoed van de wereld en de laatste nieuwste snufjes!!! En wat ik zeker ga doen, is hun sponsoring vragen (vanuit hun spaarvarkentje of papa’s portemonnee) om een eindje mee te fietsen naar Oeganda … hun ondersteuning zal me voldoende energie geven om de fiets op te springen en de teller mee omhoog te duwen!!! Een deugddoende vastentijd en een Zalig Pasen voor elk van jullie! Veroniek Deceuninck

Haar getuigenis daagt ons bovendien ook uit om na te denken over onze eigen levensstijl. Hoe zijn wij bezig? Wat maakt ons echt gelukkig? Hangt ons geluk af van wat we hebben of van wie we zijn? En dan komen de 3 pijlers van de vastentijd als vanzelf op de proppen … net als je zou gaan denken “Dat is niet meer van deze tijd” moet je vaststellen dat ze meer dan ooit “van deze tijd kunnen zijn”. De oproep tot versobering, de vraag naar solidariteit en de stimulans om eens wat meer stilte, bezinning en gebed in te lassen, kunnen voor velen een verrijking betekenen. Hoe veel mensen hebben er in onze samenleving geen nood aan rust, stilte en heroriëntering? Het lijkt soms alsof er geen weg meer terug is maar zoals Katrien Vissers schrijft “Soms vraag ik me af of de wereld ooit nog kan veranderen. Maar van één ding ben ik zeker: mensen kunnen veranderen als ze dat echt willen.” Het is aan ons om na te denken over hoe we bezig zijn en hoe we ons leven in handen nemen, waarvoor we staan en wat we met onze tijd

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

5


Onze

waarden

Damiaanactievrijwilligers Ooit trok ik erop uit met Damiaanactie: een inleefreis naar Bangladesh om van dichtbij mee te maken hoe een enthousiast team van dokters en verplegenden zich ontfermen over vele zieken. De Damiaankriebel heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Vooral het laatste weekend van januari neemt die toe! Dan gaan de Damiaanstiftjes van hand tot hand. In elke provincie, in elke centrumstad in vele dorpen en gehuchten wordt er verkocht. Van De Panne tot Maaseik, van Hoogstraten tot Ronse, van Poperinge tot Lommel… Maar ook in Roeselare waren er heel wat jonge mensen uit verschillende scholen bereid om stiften te verkopen aan de warenhuizen. Zij brachten warmte in koude winterdagen. Zij hielpen een paar uur mee duwen aan de Damiaanactiekar. Heel fier ben ik dan ook op de leerlingen van ons VTI die meehielpen: Dempsey en Jarne uit 1Ba en Chakkrit en Jessy uit 1Bb. Een extra pluim gaat naar Kinzy uit 3BBOa en Dylan uit 3BEI. Deze leerlingen zijn al het derde jaar op rij paraat om een heel weekend stiften te verkopen. Koude en sneeuw kunnen hen niet deren! Een warme chocomelk achteraf smaakte des te meer. Zij zeggen nu al: ‘Tot volgend jaar!’ Deze 6 leerlingen verkochten samen voor € 617 en redden daarmee 15 mensenlevens. Dikke proficiat en grote dankjewel aan allen! Lena Waegeman

Briseyda Aguilar Ik ben Briseyda Aguilar Ik stuur u een liefdevolle groet. Ik hoop dat jullie, samen met jullie omgeving, in een goede gezondheid zijn. Alhoewel ik jullie niet ken, zijn dit mijn wensen. Deze kaart is geschreven door mijn ouders. In de leraarskamer kunnen collega’s nu al een tijdje genieten van een (h)eerlijk kopje koffie, een pittig sapje of een lekkere reep chocolade of een andere knabbel uit ons wereldwinkeltje. Dankzij onze kopers steunen we Oxfam Wereldwinkels én ons Plan-kindje Briseida. “Ons meisje” woont met haar mama Martha en papa Tomas in El Salvador. Ze stuurde ons onlangs een briefje dat ons een heel warm gevoel bezorgde. Als we weten dat we haar en haar gezin kunnen vooruithelpen door onze financiële steun dan denken we zeker nog niet aan ophouden! Wordt vervolgd! Veroniek Deceuninck

6

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Onze

waarden

Verdraagzaamheid en respect Verdraagzaamheid en respect zijn twee attitudes waar we dagelijks op onze school veel aandacht aan schenken. In de week van 4/2 tot en met 9/2 werd er extra zorg geschonken aan deze houding. Het was immers de Vlaamse week tegen pesten. Het thema dit jaar is ‘Horen, zien en spreken!’. Ook onze jongeren in het VTI worden opgeroepen om hun mond open te trekken als ze pesterijen zien of horen gebeuren. Het is belangrijk dat je jongeren die gepest worden helpt en steunt. Kijk niet zomaar toe, maar vertel het aan iemand die je kent! Ook als je zelf gepest wordt, moet je er met iemand over praten.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Stap naar je ouders of je vrienden of een leerkracht of een leerlingbegeleider of …. Tijdens de week van verdraagzaamheid en respect werden er tijdens de lessen en over de middag een aantal initiatieven genomen. Leerlingen maakten een button met een eigen boodschap tegen pesten, de films Mean Creek en Blue Bird deden hen nadenken over pesten, commissaris Cracco kwam langs bij onze derdejaars om de juridische gevolgen van cyberpesten duidelijk te maken en in heel wat lessen werden klasgesprekken gevoerd rond het thema.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Annick Vackier

Koerier

7


Onze

waarden

Fiesta del Mundo In de vorige Koeriers werd al duidelijk dat er met Fiesta del Mundo iets groots op til stond. Jullie kregen toen een kleine preview van wat er de school, de leerlingen en de leerkrachten zoal te wachten stond. Hier volgt het volledige verhaal van Fiesta del Mundo, zijn geboorte, de doelen die het voor ogen heeft en vooral ook de uitdagingen die aan elke afdeling en de school gesteld worden. Er was eens lang geleden (in 2007) in ons VTI een vastenproject en wereldfeest dat we de naam ‘Fata Mondiale’ gaven. We daagden onze leerlingen uit om van de school een 6-sterrenschool te maken. Ze slaagden met glans in de uitdagingen en het wereldfeest als afsluiter van de vasten was een voltreffer. We staan ondertussen zes jaar verder, en bij enkele collega’s begon het te kriebelen om de hele school nog eens in beweging te krijgen. Dit jaar werd het project ‘Fiesta del Mundo’ gedoopt. Dit vastenproject zet verschillende projecten in de kijker. Naast de Millenniumdoelstellingen, sluiten we aan bij de campagne van Broederlijk Delen die de landbouwproblematiek, de strijd tegen de honger en de zoektocht naar inkomensvervangende activiteiten in het land Oeganda in de kijker zet. Onze leerlingen worden in dit kader gesensibiliseerd en elke afdeling wordt uitgedaagd een eigen opdracht tot een goed einde te brengen. Hierin slagen betekent dat ons VTI niet langer een 6-sterrenschool is, maar een 7 sterrenschool wordt! Hieronder de uitdagingen die de verschillende afdelingen tot een goed einde moeten brengen: 1. Maak minstens drie menselijke piramides bestaande uit drie etages die gedurende één minuut overeind blijven. (eerste graad) 2. Bouw in sneltempo een fietspad naar de Expo Hallen en test het meteen uit. (afdeling bouw) 3. Laat met een zelfgemaakte energiefiets ‘VTI Roeselare’ oplichten. (afdeling elektriciteit) 4. Maak twee houten loopfietsen die een uitgestippeld parcours probleemloos overbruggen. (afdeling hout) 5. Sleutel tegen de tijd een racefiets in elkaar met de nodige losse onderdelen. (afdeling mechanica) 6. Zet het slotevenement creatief en origineel in de verf. (afdeling schilderen & decoratie) De weken (maanden) voorafgaand aan ons wereldfeest werd er dus volop gewerkt binnen de verschillende afdelingen om hun uitdaging tot een goed einde te brengen. Bovendien staat ons festival in het teken van ‘fietsen’. Voor dit project konden we enkele grote namen uit de wielerwereld strikken waaronder Guillaume Van Keirsbulck, Klaas Vantornout, Zico Waeytens en Jens Wallays (alle vier oudleerlingen van onze school).

8

Koerier

Maart 2013

een

Tot slot voorzien we nog een schooloverkoepelende uitdaging gelinkt aan fietsen om de zevende ster te verdienen, namelijk: 7. Fiets de afstand België – Oeganda in vogelvlucht (6280 kilometer). (heel de school) Er waren verschillende mogelijkheden om deze afstand te fietsen. Zo kregen de leerlingen over de middag de gelegenheid om kilometers te fietsen. In de spinninglessen (lichamelijke opvoeding) werden er heel wat kilometers afgereden om dichter bij Oeganda te komen. Ook andere initiatieven werden op poten gezet om deze niet te onderschatten afstand te overbruggen. Bovendien kon de hele school de zevende uitdaging van dichtbij volgen via de projectie van een aftelklok aan de hoofdingang van het VTI. We voorzien een spectaculaire line-up om het festivalgehalte te garanderen. We presenteren volgende acts: Beng, NO DJ! met Peter Van de Veire en Gerrit Kerremans. Bovendien staan enkele surpriseacts op het programma gebracht door leerlingen en leerkrachten van eigen bodem. De apotheose komt er op vrijdag 29 maart 2013. Leerlingen en leerkrachten stappen allemaal samen naar de Expohallen waar een gevarieerd programma is voorzien. De sterren worden uitgereikt, er is plaats voor een pastoraal moment, muziek en een mondiale maaltijd. Op de ‘cultuurmarkt’ willen we onze jongeren bovendien graag informeren en sensibiliseren over thema’s die hen -van dichtbij of wat verder weg- interesseren. Zijn we als school een ster rijker geworden? Mogen we ons vanaf heden een 7-sterrenschool noemen? Niet alleen het resultaat, maar ook de weg ernaartoe is te bekijken op: Facebook: http://www.facebook.com/FiestadelMundo Onze website: http://www.vtiroeselare.be Speciale dank gaat hierbij uit naar de vele leerlingen, leerkrachten en leden ondersteunend personeel die zich voor dit project geëngageerd hebben. In het bijzonder naar de leden van de werkgroep algemene coördinatie die de trekkers van dit project waren: Tiffany Boussauw, Wim Dejonckheere, Luc Maddens en Lena Waegeman Een bijzondere dank gaat ook uit naar de oud-leerlingen die zich geëngageerd hebben om het project te steunen. Ook naar de vele non-profit organisaties, die vrijwillig een halve dag op onze cultuurmarkt kwamen staan om onze jongeren te sensibiliseren en informeren, gaat onze dank uit. Dank ook aan de vele sponsors die financieel hun steentje hebben bijgedragen. Als laatste bedanken we de directie die dit hele project mogelijk maakte door financiële en organisatorische ondersteuning te bieden. Josefien Vanhee

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sponsors

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

9


Uitnodiging

opendeur

OPENDEURDAGEN 2013 De directie en het personeelskorps nodigen iedereen uit op:

Zaterdag 18 mei 14 - 17 uur

Maandag 20 mei

van 9 - 12 uur en van 14 - 17 uur. Iedereen wordt tevens uitgenodigd tot de traditionele gezellige barbecue (barbecueworst, kalkoensteak, Ardeense snede, koude en warme sausjes, frietjes en een assortiment van verse koude groenten) op maandag 20 mei van 12.00 uur tot 14.00 uur. Prijs volwassenen: 12 euro, kinderen jonger dan 12 jaar: 7 euro Om in te schrijven volstaat het om het juiste bedrag over te schrijven op IBAN: BE68 4675 0092 2134 BIC: KREDBEBB (oudervereniging VTI) en dit voor maandag 13 mei met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.

10

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sponsors

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

11


Jubilarissen De directie en de oud-leerlingenbond nodigen alle jubilarissen en hun gezin van harte uit op maandag 20 mei in de voormiddag. Er wordt gestart in het schoolrestaurant met een kort woordje van de directeur en voorzitter. Daarna volgt een groepsfoto en een rondleiding in de respectievelijke afdelingen. Deze rondleiding wordt afgesloten met een receptie. Voor € 12 kan je van 12.00 u. tot 14.00 u. aanschuiven aan de barbecue. Uit de oude palmaressen noteerden wij volgende afzwaaiende leerlingen. Voor alle wijzigingen en/of bijkomende info kunt u terecht bij mevr. Wille op het nummer 051/20 02 88 of een e-mail verzenden naar martine.wille@sint-michiel.be

Afgestudeerd in 1938 (Albast)

Afgestudeerd in 1948 (Briljant)

Aeck

Maurits 4LSTMA

Bentein

Couckuyt

Michel 4LSTMA

Bruwier

André 5LSTEL

Dedeurwaerder

Robert 4LSTHT

Cappelle

Guido 6HSTMA

Huyghe

Camiel 4LSTHT

Cappelle

Michel 5LSTHTSC

Laleman

Julien 4LSTMA

Castelein

Maurits 6HSTMA

Lowie

Marcel 4LSTHT

Cool

Michel 5LSTHTMM

Van Poucke

Gerard

Coolman

Valeer 5LSTMA

Couvreur

Jozef 5LSTHTSC

Craeymeersch

Georges 6HSTMA

Debleu

Roger 5LSTHTMM

4LSTMA

Afgestudeerd in 1943 (Platina)

12

Gerard 5LSTWV

Belaen

Roger 6HSTMA

Bommerez

Robert 6HSTMA

Croo

Jozef 6HSTMA

David

Marcel 6HSTMA

De Ceuninck

Willy

Declercq

Robert 4LSTMA

Dekeerle

Wilfried 6HSTMA

Demeyere

Marcel 6HSTMA

Desmet

Rafaël 6HSTMA

Goossens

Roger 4LSTHT

Jacques

Willy 6HSTMA

Naert

Kamiel 6HSTMA

Pieters

Joseph 6HSTMA

Roelens

Roger 6HSTMA

Vandercruysse

Willy 4LSTMA

Vandermarliere

Jerome 6HSTMA

Vanhecke

Frans 6HSTMA

Vanslembrouck

Noël 6HSTMA

Vansteelandt

Eugeen 6HSTMA

Vanwalleghem

Roger 4LSTEL

Verbeke

Jozef 6HSTMA

Wynants

Daniël 6HSTMA

Koerier

Maart 2013

6HSTMA

een

Decancq

André 5LSTHTMM

Declerck

Maurits 5LSTHTMM

Dedeurwaerder

Willy 5LSTEL

Degraeve

Michel 5LSTHTSC

Degryse

Maurice 5LSTEL

Degryse

Norbert 4LSTMA

Dejonckheere

Henri 5LSTHTMM

Dekeyzer

Roger 5LSTMA

Deriemaeker

Marcel 5LSTMA

Derluyn

Raphaël 5LSTMA

Desseyn

Roger 5LSTEL

Devoldere

Roger 5LSTMA

Dewancker

André 5LSTMA

D'hondt

Palmer 5LSTHTSC

Dutry

André 6HSTMA

Hallewaert

Juul 4LSTEL

Haspeslagh

Frans 5LSTMA

Leagre

Jozef 5LSTHTMM

Marechal

Alfons 5LSTEL

Mispelon

Alois 5LSTHTSC

Neyt

Marcel 5LSTEL

Noyez

Marcel 5LSTHTMM

Provoost

Urbain 5LSTMA

Raes

Julien 5LSTHTMM

Sieuw

Georges 5LSTMA

Storme

Marcel 5LSTHTSC

Vanbrabant

Pascal 6HSTMA

Vanclooster

Raphaël 5LSTEL

Vandenbussche

Michel 5LSTHTMM

Vandermeersch

Georges 6HSTMA

Vandewiele

Gerard 5LSTHTSC

Vanelslander

Georges 5LSTMA

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Jubilarissen Vanhoe

Frans 5LSTHTMM

Hoste

Gilbert 5LSTEL

Vanlerberghe

Roger 4LSTMA

Huyghe

Gilbert 5LSTMA

Vanneste

Gaston 5LSTMA

Ingels

Marcel 5LSTHTMM

Vannieuwenhuyse

Valeer 5LSTWV

Jacobs

René 6HSTMA

Vanoverschelde

Herman 5LSTHTSC

Kindt

Daniël 6HSTMA

Vansteenkiste

Etienne 5LSTMA

Labaere

Etienne 4LSBHS

Vanwalleghem

Cyriel 5LSTEL

Lust

Gabriël 5LSTMA

Verhaeghe

Lieven 5LSTEL

Luypaardt

Walter 5LSTWV

Verleye

Louis 5LSTHTSC

Meeuws

Eric 5LSTHTMM

Vermeersch

André 5LSTMA

Neyrinck

Isidoor 5LSTMA

Vermeersch

Roger 6HSTMA

Neyrinck

Jozef 6HSTMA

Vroman

Germain 5LSTHTSC

Oosterlinck

Lionel 5LSTMA

Werbrouck

Leon 5LSTEL

Overbergh

Hugo 4LSBHS

Willaert

Daniël 5LSTHTMM

Paret

Remi 4LSBHS

Withouck

Gilbert 5LSTHTMM

Peene

Germain 5LSTWV

Afgestudeerd in 1953 (Diamant) Allemeersch

Daniël 5LSTMA

Baelde

Luc 4LSBHS

Baelde

Raphaël 4LSBHS

Baert

Robert 5LSTMA

Blomme

Frans 4LSBHS

Bommerez

Wilfried 4LSBHS

Boone

Etienne 4LSBHS

Bostijn

Frans 5LSTMA

Boudewyn

Chislain 4LSBHS

Boudewyn

Gilbert 6HSTMA

Braeckevelt

Jozef 6HSTMA

Candeel

Gustaaf 4LSBHS

Casier

Germain 5LSTMA

Castelein

Oswalt 6HSTMA

Daels

Eric 4LSBHS

Debruyne

Andreas 5LSTEL

Deburghgraeve

Adelin 6HSTMA

Deburghgraeve

Wilfried 4LSBHS

Decan

Walter 4LSBHS

Decruw

Frans 5LSTHTMM

Degryse

Jan 5LSTMA

Den Baes

Georges

Depoot

Joseph 5LSTEL

Depovere

Gerard 6HSTMA

Depuydt

Jozef 4LSBHS

Desimpele

Robert 6HSTMA

Devos

Frans 5LSTEL

Dewaele

Lucien 5LSTEL

Dumoulin

Guido 5LSTEL

Gallein

Jan 5LSTMA

Gantois

Willy 4LSBHS

Hoste

Frans 4LSBHS

Vrij Technisch Instituut Roeselare

5LSTEL

een

Provoost

Omer 5LSTMA

Reynaert

Gabriël 4LSBHS

Reynaert

Roger 5LSTHTMM

Schaubrouck

Roger 5LSTHTMM

Sercu

Roger 6HSTMA

Stevens

Lucien 5LSTMA

Trioen

Jeroom 6HSTMA

Vandaele

Aimé 5LSTEL

Vandenbulcke

Willy 6HSTMA

Vandenbussche

Albert 6HSTMA

Vandepoele

Richard 5LSTHTSC

Vandorpe

Wilfried 5LSTHTMM

Vanelslander

Georges 5LSTMA

Vangaever

Norbert 5LSTMA

Vangheluwe

Jozef 6HSTMA

Vanhaverbeke

Jan 4LSBHS

Vanhulle

Elie 5LSTHTSC

Vanoverberghe

André 5LSTHTMM

Verbrugge

Roger 5LSTMA

Vercaigne

Gilbert 5LSTHTMM

Vercaigne

Jozef 5LSTHTSC

Verhaeghe

Frans 5LSTHTMM

Verhelst

Willy 4LSBHS

Verhoyen

Frans 6HSTMA

Verougstraete

Marcel 5LSTMA

Verscheure

Frans 6HSTMA

Vinckier

Etienne 5LSTMA

Vinckier

Robert 5LSTMA

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

13


Jubilarissen Afgestudeerd in 1963 (Goud)

Jacques 6HSTMA

Delaere

Eddy 5LSTHTMM

Del'haye

Antoon 6HSTMA

Alossery

John 6HSTMA

Demeulenaere

Jozef 5LSTMA

Ameel

Michel 5LSTHTSC

Demeulenaere

Luc 5LSTMA

Ameye

Freddy 4LSBHS

Demuynck

Michel 5LSTMA

Anne

Ronny 5LSTMA

Denecker

Gery 5LSTMA

Baert

Marc 5LSTHTMM

Deneweth

Eric 6HSTMA

Baert

Nobert 5LSTMA

Denijs

André 5LSTHTMM

Baert

Rafaël 5LSTMA

Depla

Andre 5LSTMA

Beels

Remi 6HSTEL

Depoortere

Gilbert 6HSTMA

Beerland

Willy 6HSTMA

Depovere

Guy 5LSTMA

Bondewel

Godfried 5LSTMA

Depraetere

Michel 6HSTMA

Bonte

José 5LSTEL

Deprez

Marc 4LSBMA

Bouckaert

Godfried 6HSTMA

Deseyn

Luc 5LSTMA

Boudewyn

Raymond 5LSTWV

Desplenter

Daniël 5LSTMA

Boudrez

Dirk 4LSBHS

D'hulster

Carlos 5LSTMA

Boussauw

Willy 5LSTHTMM

Douchy

Jos 6HSTEL

Brackez

Donald 5LSTHTMM

Dumortier

Gabriël 5LSTMA

Bruneel

Frans 5LSTEL

Dupon

Erik 5LSTMA

Bruwier

Jozef 6HSTMA

Duran

Julien 5LSTMA

Luc 5LSTHTSC

Duran

Lucien 5LSTHTMM

Buyse

Tillo 5LSTHTSC

Dutry

Willy 6HSTMA

Callens

Noël 6HSTMA

Duyck

Hans 6HSTMA

Carbon

José 5LSTEL

Esprit

Willy 5LSTMA

Carlu

Francis 5LSTMA

Feys

Aimé 6HSTEL Maurits 4LSBHS

Buyse

Carlu

Rik 5LSTHTSC

Feys

Commeine

Pierre 6HSTMA

Fore

Gilbert 4LSBMA

Corneillie

Donald 5LSTEL

Froyman

Ronny 5LSTMA

Couffez

Adelin 4LSBHS

Gardin

Lionel 5LSTMA

Covemaecker

Gerrit 4LSBMA

Gerard

Hans 6HSTEL

Crabbe

Daniël 5LSTMA

Gillewy

Noël 5LSTEL

Crombez

Leopold 5LSTMA

Gouwy

Gino 4LSBMA

Frans 5LSTHTSC

Gryspeerdt

Patrick 4LSBMA

Daldini De Meulenaere

Roger

6HSTMA

Haelewijn

Werner 4LSBMA

De Rom

Didier

6HSTMA

Hanssens

Jaak 6HSTEL

De Witte

Bernard

5LSTMA

Heemeryck

Georges 5LSTHTMM

Deboosere

Etienne 5LSTWV

Hellem

Christiaan 5LSTHTMM

Stefaan 6HSTMA

Heytens

Raphaël 5LSTHTMM

Deboutte Debruyne

Gilbert 6HSTMA

Himpe

Eddy 5LSTMA

Debruyne

Marcel 5LSTHTMM

Hoornaert

Luc 5LSTMA

Debusschere

Luc 5LSTHTSC

Horre

Frans 5LSTHTMM

Deceuninck

Werner 6HSTMA

Hoste

Frans 5LSTMA

Declerck

Noël 5LSTMA

Huysentruyt

Etienne 5LSTMA

Declercq

Jean Pierre

Jonckheere

Joël 6HSTMA

Kindt

Antoon 5LSTHTMM

4LSBMA

Decock

Johan 5LSTHTMM

Decoodt

Germain 5LSTHTMM

Kynds

Georges 5LSTWV

Defoer

Gilbert 5LSTMA

Labeeuw

Jaak 5LSTMA Erik 5LSTEL

Degryse

Eric 5LSTEL

Lagrou

Degryse

Jackie 5LSTMA

Lambrecht

Norbert 5LSTMA

Johan 5LSTEL

Lammertyn

Gabriël 6HSTMA

Degryse

14

Dejaegher

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Jubilarissen Lapeire

Luc 5LSTMA

Vande Geuchte

Roland

Lauwers

Luc 5LSTMA

Vandecandelaere

Wilfried 5LSTWV

Leenknegt

Freddy 5LSTMA

Vandekerckhove

Herman 5LSTMA

Lefever

Noël 5LSTMA

Vandenbunder

Rik 4LSBHS

Lemahieu

Jean Bernard 5LSTEL

Vandenbussche

Frans 5LSTHTSC

Leys

Ignace 6HSTEL

Vandevijvere

Gerard 6HSTMA

Lobbestael

Jean-Marie 6HSTMA

Vandycke

Marc 6HSTEL

Loontjes

Eric 5LSTEL

Vangeenberghe

Eric 5LSTHTMM

Louagie

Freddy 5LSTMA

Vangeenberghe

Willy 5LSTMA

Maddens

Erik 6HSTMA

Vanhaverbeke

Carlos 6HSTMA

Maes

Roland 5LSTMA

Vanhaverbeke

Norbert 5LSTMA

Marchand

Réne 5LSTMA

Vanhaverbeke

Wilfried 4LSBMA

Marreel

Rafaël 5LSTMA

Vanhecke

Etienne 5LSTMA

Mestdagh

Arnold 4LSBHS

Vanhecke

Frans 5LSTHTMM

Mestdagh

Jules 5LSTMA

Vanheule

Patriek 5LSTHTMM

Mortagne

Christiaan 5LSTEL

Vankeirsbilck

Willy 5LSTMA

Noyez

Willy

Vanmaele

Gabriël 6HSTEL

5LSTMA

5LSTHTSC

Nyffels

Jaak 5LSTMA

Vanoverberghe

Lionel 4LSBMA

Platteeuw

Roger 5LSTHTSC

Vanwalleghem

Wilfried 5LSTMA

Porteman

Lucien 5LSTMA

Vercaigne

Daniël 6HSTEL

Priem

Florent 5LSTMA

Vercaigne

Eric 5LSTMA

Raes

Willy 5LSTEL

Verdoolaege

Gilbert 5LSTHTSC

Ramboer

Norbert 5LSTMA

Vereecke

Freddy 6HSTEL

Ramboer

Robert 5LSTMA

Verhaeghe

Maurits 5LSTMA

Retsin

Johan 5LSTMA

Verhalleman

Michel 5LSTMA

Rosseel

Willy 5LSTEL

Verhoest

Etienne 6HSTMA

Sabbe

Guido 4LSBMA

Verlinde

Luc 5LSTMA

Sabbe

Rafaël 5LSTMA

Vermeersch

Daniël 5LSTMA

Samyn

Paul 5LSTMA

Vermeersch

Johan 5LSTHTSC

Scheldeman

Frans 5LSTHTSC

Vermeersch

Karel 4LSBMA

Scherpereel

Geert 4LSBMA

Vermeulen

Marcel 6HSTEL

Schoolaert

Willy 4LSBMA

Verschaeve

Marcel 5LSTMA

Schorreel

Jean-Pierre 4LSBHS

Verscheure

Eddy 5LSTMA

Sinnaeve

Frans 4LSBMA

Vindevogel

André 4LSBMA

Sinnaeve

Paul 6HSTEL

Waeyaert

Georges 6HSTMA

Soenen

Erik 5LSTEL

Willaert

Antoine 5LSTHTMM

Spillebeen

Jules 6HSTMA

Windels

Norbert 5LSTHTMM

Steen

Octaaf 6HSTEL

Witdoek

Paul 4LSBMA

Syoen

Wilfried 6HSTMA

Wullaert

Marc 5LSTHTMM

Thorrez

René 5LSTMA

Wyffels

Erik 5LSTEL

Uyttenhove

Roland 5LSTMA

Van Coillie

Luc

6HSTMA

Van Eeckhout

Jeroom

5LSTHTMM

Van Elslander

José

5LSTMA

Van Hevel

Geert

5LSTHTSC

Van Isacker

Willy

5LSTMA

Van Loo

Hilaire

5LSTEL

Van Robaeys

Willy

5LSTMA

Vancoillie

Luc 6HST

Vandaele

Etienne 5LSTHTSC

Vandamme

Hubert 5LSTHTSC

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

15


Jubilarissen Afgestudeerd in 1988 (Zilver)

Dejonckheere Delrue

Christophe 6HSBAU

Demeulenaere

Dirk 5LSBHTMH

Allegaert

Bert 6HSTIW

Demeulenaere

Francis 6HSBHT

Allegaert

Bruno 6HSTIW

Demuynck

Geert 6HSTII

Anne

Chris 6HSTMA

Denecker

Serge 6HSBMA

Anneessens

Karll 6HSBNE

Denys

Christophe 6HSBHT

Baert

Yves 7HSTMAAM

Depla

Wim 6HSTMA

Bekaert

Gianni 6HSBMAT

Depoorter

Stefan 7HSBNEIE

Wim 6HSTBK

Depoortere

Frank 7HSTELRT

Bekaert Bogaert

Bart 5LSBMALS

Derluyn

Jan 6HSTIW

Bonquet

Johan 5LSBHTMH

Deserrano

Nick 6HSBMAT

Breughe

Marnix 7HSTELRT

Deseure

Jurgen 6HSBCVSI

Bril

Bert 6HSTIW

Desmet

Bin 6HSBNE

Wim 5LSBMALS

Desmet

Francis 6HSTBK

Brouckaert Bruynooghe

Hans 6HSTEE

Desmet

Kris 6HSBMA

Bryon

Filip 6HSTMA

Desmet

Kurt 6HSTEE

Buyse

Koen 7HSBMACW

Desnyder

Dirk 4LSTMA

Carbonez

Patrick 7HSBAUDL

Desomer

Chris 7HSTELRT

Cardoen

Pascal 6HSTEL

Desot

Yves 7HSBNEIE

Casteleyn

Andy 6HSBBO

Develtere

Koen 7HSBNEIE

Tom 6HSTIW

Devolder

Dominiek 7HSBNEIE

Chielens

Laurens 5LSBHTMH

Devos

Jeroen 6HSTEL

Claeys

Hans 6HSTBB

Devos

Wim 6HSTMA

Claeys

Mario 5LSBHTMH

Devries

Luc 7HSBBORR

Clarysse

Gerdy 6HSBHT

Devriese

Luc 7HSBBORR

Claus

Kristof 6HSBMA

Dewachtere

Yves 6HSTMA

Claus

Rosemary 6HSTII

Dewulf

Yves 6HSTIW

Commeyne

Jurgen 5LSBHTMH

Dhulst

Heinz 6HSTBK

Cottyn

Nico 7HSTELRT

Engels

Nick 6HSBCVSI

Coudenys

Mario 6HSTIW

Feys

Dirk 7HSBMACW

Coudenys

Rik 6HSBHT

Flamand

Rik 6HSBHT

Coussement

Peter 7HSBHTIM

Froyman

Mario 6HSBHT

Steven 6HSTBK

Gallein

Jan 7HSTMAAM

Crabbe

Gerdy 6HSBMA

Gamme

Franky 6HSTIW

De Four

Gino

6HSTII

Garsbeke

Filip 5LSBHTMH

Cauwelier

Covemaeker

16

Rudi 7HSBNEIE

De Keyzer

Pedro

6HSTII

Gaytant

Philip 6HSBAU

De Muelenaere

Danny

6HSBMAT

Geeraert

Jacky 6HSTIW

7HSTELRT

Gellynck

Bart 6HSBHT

De Wasch

Lorenzo

Debeaussaert

Jan 6HSTMA

Gevaert

Kurt 6HSTEL

Deblaere

Geert 6HSTIW

Gheysen

Henk 7HSBAUDL

Debyser

Wim 6HSTIW

Gheysens

Jan 6HSTIW

Decoene

Kris 6HSTIW

Goemaere

Luc 6HSTMA

Dedeyne

Francky 6HSTEL

Goethals

Marnix 7HSTELRT

Defour

Mikael 6HSB

Gruyaert

Kurt 5LSBMALS

Defour

Stephaan 6HSTEL

Hanne

Peter 6HSTEE

Defrancq

Philip 6HSBMAT

Havegheer

Danny 7HSBMACW

Defrancq

Wim 6HSBMA

Herman

Jan 7HSBNEIE

Degrave

Frank 6HSTEE

Heyndrickx

Filip 7HSTELRT

Degroote

Chris 6HSBAU

Hoorelbeke

Kurt 6HSTBB

Dejaegher

Johan 6HSTEE

Hoorelbeke

Nico 6HSTEL

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Jubilarissen Pauwels

Rik 6HSTEL

Pickavet Platteeuw Portier

Niko 6HSBAU

Vercaigne

Emmanuel 6HSTIW

Provoost

Chris 6HSBBO

Vereecke

John 6HSTII

Ver Eecke

Adel

6HSTMA

Geert 6HSTEE

Verbeke

Bart 6HSBMA

Nick 6HSTII

Verbeke

Wim 6hstel

Ramont

Olivier 6HSTIW

Verhaeghe

Marnik 6HSBNE

Rommel

Karine 6HSTIW

Verhalleman

Peter 6HSBHT

Roose

Johan 6HSTEE

Verhamme

Hans 7HSBMACW

Rosseel

Tom 6HSTEE

Verhelst

Johan 7HSBMACW

Rousseau

Krist 6HSTII

Verhoye

Filip 7HSBAUDL

Scheirlinck

Guy 5LSBMALS

Vermeulen

Dries 6HSTIW

Scheirlynck

Rik 7HSTMAAM

Verraes

Kris 6HSBAU

Sinnaeve

Kris 6HSBMAT

Verstichel

Marc 6HSTee

Sinnesael

Lieven 6HSTIW

Veys

Yves 6HSTIW

Soete

Bart 6HSTEE

Viaene

Nico 7HSBBORR

Staelens

Krist 6HSBMAT

Viaene

Rik 6HSTMA

Staessens

Nico 6HSBNE

Viaene

Ronny 7HSTELRT

Stragier

Bernard 6HSBAU

Vroman

Dominique 6HSBMA

Tanghe

Henk 7HSBBORR

Vuylsteke

Philip 6HSBAU

Terryn

Francis 6HSBHT

Werbrouck

Yves 7HSBMACW

Theetaert

Francis 6HSTIW

Willaert

Jurgen 5LSBMALS

Van Bruwaene

Bart

6HSBAU

Wittouck

Bart 7HSBAUDL

7HSTELRT

Van Laeken

Bart

Vanaverbeke

Andy 7HSBHTIM

Vande Moortel

Jurgen

6HSTEE

Vandemaele

Piet 6HSBNE

Vandenbroele

Dominique 6HSBMA

Vandenbroucke

Nico 6HSTMA

Vandenbulcke

Philippe 6HSBMAT

Vandenbussche

Tom 6HSBBO

Vanderhaeghe

Kristof 6HSTMA

Vanderhaeghe

Stefan 6HSTMA

Vandermeersch

Bart 6HSTMA

Vandermeersch

Mario 6HSTIW

Vandeverre

Nico 6HSBMA

Vandevyvere

Danny 7HSBMAKL

Vandoorne

Petra 6HSTBK

Vandorpe

Filip 6HSTIW

Vandorpe

Rik 6HSBHT

Vandromme

Francis 7HSBMAKL

Vandromme

Jannick 6HSBBO

Vanhoenacker

Christophe 6HSBHT

Vanhuyse

Krist 6HSBHT

Vanlerberghe

Kurt 6HSTBK

Vanlokeren

Christophe 6HSBHT

Vanpeteghem

Alain 6HSBMA

Vanryckeghem

Hans 6HSBCVSI

Vanryckeghem

Johan 6HSTEL

Vansteelandt

Wim 6HSBAU

Vanthournout

Yves 5LSBHTMH

Vanwynsberghe

Bart 6HSTMA

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

17


1ste

trimester in schoonheid afgesloten

Sneeuwpret ten top! Vanzelfsprekend zorgde het winteroffensief voor creatieve sneeuwpoppen en, helemaal nieuw dit schooljaar, de 'SNOW-SMARTPHONE'. Of wat dacht je van een sneeuwballengevecht?

De leerlingen van het 2de jaar zorgden voor de veiligheid op de speelplaats. Annick Vackier

Inzameling conserven bezorgt de vrijwilligers van het Mannahuis een warme kerst ... Om ook de mensen van het Mannahuis te steunen en te helpen, deden we met alle leerlingen van het eerste jaar een CONSERVEN- en DEEGWARENINZAMELACTIE. Conserven met groenten zoals wortelen, erwten, bonen ‌ waren welkom. De inzamelactie liep van 19 november tot 30 november 2012. Op die manier bezorgden we met zijn allen ook deze mensen een warme kerst. Annick Vackier

18

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


1ste

trimester in schoonheid afgesloten

De adventsviering van de 1ste graad De eindejaarscampagne van Welzijnszorg is traditiegetrouw het thema van de adventsvieringen. Het thema kaart dit jaar het armoedeprobleem aan bij de ouderen. Leerlingen en leerkrachten plaatsten hun handtekening en steunden op die manier de eisen van Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Okra met de vraag aan de beleidsmakers om stappen te ondernemen om voor iedereen een warme oude dag te garanderen. De adventsviering werd ingeleid door een interessant filmpje dat kan herbekeken worden op: http://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/75692/ De teksten, beelden en muziek van heel wat leerlingen zorgden voor sfeervolle en aangrijpende momenten. Het optreden van de groep 'Tonic' viel erg in de smaak. Proficiat aan alle leerkrachten en leerlingen die op de ĂŠĂŠn of andere manier een bijdrage leverden. Annick Vackier

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

19


1ste

trimester in schoonheid afgesloten

De ouderraad trakteert met warme chocolademelk en glühwein! De ouderraad zorgde voor warme chocomelk en glühwein. Ook de kerststerren mochten niet ontbreken. Het initiatief werd gesmaakt door de aanwezige ouders, leerlingen en personeelsleden.

Aangename afsluiter van het 1ste trimester voor de leerlingen van de beroepsafdeling Leerlingen van het 1ste beroep kregen een leuke en aangename afsluiter van het 1ste trimester voorgeschoteld door hun leerkrachten. Voor de speeltijd konden ze terecht in de sporthal waar ze verschillende traditionele volksspelen leerden kennen. De sjoelbak, de toltafel, de pudebak, het ringwerpen en het pingpong-blazen, het waren maar enkele van de leuke volksspelen die onze leerlingen konden spelen. Na de speeltijd trokken ze samen met hun leerkrachten naar de markt voor super schaatsplezier op de ijspiste! Het werd een heel leuke voormiddag. De leerlingen waren erg dankbaar voor het organiseren van dit initiatief! Annick Vackier

20

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Bruggen bouwen In oktober kregen een aantal klassen van het 2de jaar de opdracht om een brug uit papier te maken. Die een halve kilo moest kunnen dragen, er moest een racewagentje over kunnen rijden, en het mocht niet inzakken! In de lessen TEC hadden ze over stevige en verstevigende vormen geleerd bv: een driehoekig profiel geeft meer steun dan een vierkantig, enz … Met de kennis die ze hadden opgedaan moesten ze dus verder werken en kregen ze eigenlijk een opdracht die al wat meer de weg neemt naar “De” ingenieur! Even kort de opdracht samengevat: Ze moesten: • een brug uit papier bouwen • een handleiding maken over hoe je die brug kan maken • een werkvolgorde ontwikkelen • een powerpoint maken over hoe ze stap voor stap alles deden in het proces • een voorblad voor een boekje ontwerpen

Daar zijn ze behoorlijk in geslaagd! In de qr code hierbij vindt u het filmpje die BNfilms heeft gemaakt:

Hierbij vind je wat foto’s van de verschillende groepjes in 2TIWB. Charlotte Strobbe

Wa zegde? Op dinsdag 5 februari 2013 nodigde de ouderraad alle geïnteresseerde ouders, leerlingen en leerkrachten uit om zich bewust te worden van de onherstelbare schade die overdreven lawaai op het gehoor kan hebben. Nick Pollefeyt - master in de biologie en leraar van opleiding, maar ook gitarist en geluidstechnicus op festivals en concerten - liet ons op een boeiende, aantrekkelijke manier ervaren hoe ingenieus en fijngevoelig het gehoor werkt. Wij ondervonden aan den lijve wat het menselijk oor moet kunnen horen en Vrij Technisch Instituut Roeselare

wanneer geluid en lawaai ons broze gehoor beschadigt. In beeld en klank kregen wij tips en voorbeelden aangereikt hoe je erge beschadiging kunt vermijden. Want, eens je gehoor kapot, kun je het nooit - echt waar - NOOIT meer herstellen. Besef dat het gehoor door ouder te worden sowieso vermindert. Met minder goed horen, valt echter nog te leven. Met permanente oorsuizingen, definitieve gehoorschade of gewoonweg een

vroegtijdige doofheid gaat veel persoonlijk, menselijk leed gepaard en lijden je sociale contacten eronder. Daarom klinkt de boodschap niet voor niets: beter voorkomen, want genezen lukt nooit meer! Gehoorschade is onomkeerbaar, definitief, foetsie! Ouderraad, proficiat! Wij werden op een directe, confronterende manier 100 % bewust gemaakt en zullen het heel graag doorvertellen.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Roel Ameye Koerier

21


Excursies

en activiteiten

Pedagogische studiedag Mieke Van Hecke gaf een boeiende lezing voor het personeel van het VTI tijdens de pedagogische studiedag. "De toekomst van het vrij katholiek onderwijs in een geseculariseerd en multicultureel Vlaanderen”.

Tijdens de pedagogische studiedag deelden enkele leerkrachten hun expertise en bezieling met collega's. "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder" was het thema van de geslaagde bezinning waarmee de dag begon. In de voormiddag werden infosessies gegeven door onze eigen collega’s rond tiglassen, gassmeltlassen, de warmtepomp als verwarmingssysteem van de toekomst, de Nederlandse taal opgefrist, de werking van het CLW, demo Sketchup, de iPad in de klas, veilig en reglementair fietsen in groep, determineren van hout en het plaatsen van gyprocwanden. In de namiddag werden heel wat activiteiten georganiseerd die door externen werden begeleid of op verplaatsing doorgingen. Intern liet een muziekleerkracht de collega’s genieten van een eigen muziekbiotoop en werd er heel wat ‘gezweet’ tijdens een cardioworkout. Annick Vackier

22

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Leerlingen van de lagere school ontdekken het leven in het VTI zoals het is! Op dinsdagvoormiddag 21 februari bracht de lagere school ‘De Beverbos’ van Lichtervelde een bezoek aan onze school. Deze school schenkt veel aandacht aan de realisatie van het project techniek in het lager onderwijs en brengt traditiegetrouw jaarlijks een bezoek aan onze afdelingen. Het respect voor opleidingen in tso en bso is bij hen alvast groot. Lees maar.

‘Beste mevrouw, We willen u op het einde van deze voormiddag bedanken voor de leerrijke uitleg. We beseffen nu zeker veel beter dat goede stielmannen of vrouwen zeer nodig zijn! We zijn blij even te mogen kennis maken met deze opleidingen en wie weet komen er een aantal in september terug … Bedankt!’

Zicht op verdere studiemogelijkheden Bezoek van het 2de leerjaar basisoptie Industriële Wetenschappen aan de afdelingen Elektriciteit en Industriële Wetenschappen van onze school.

Op bezoek in de afdeling TEM - TEA

Wij zijn op 18 februari op bezoek geweest in de afdeling 3IW - TEA - TEM. We hebben daar enkele klaslokalen bezocht waar de leerlingen aan het werken waren. De verschillende projecten waar de leerlingen aan het werken waren, werden getoond en van de nodige uitleg voorzien. De verantwoordelijke van de afdeling gaf ons zeer veel uitleg. Ik denk dat door dit bezoek heel wat leerlingen nu een betere beslissing kunnen nemen bij wat zij volgend jaar willen doen. Er werd ook uitleg gegeven over de verschillende opleidingen die na het zesde jaar mogelijk zijn. Het was een zeer interessant bezoek en ik hoop dat de andere leerlingen er evenveel aan gehad hebben als ik.

Ik vond het bezoek zeer interessant en leerrijk. Ik was blij dat al mijn vragen uitgebreid beantwoord werden met een zeer verhelderende uitleg. Nu weet ik beter wat mijn mogelijkheden nog zijn indien ik de richting IW niet meer zou kunnen volgen. Er werd uitgelegd dat men in geleidelijke stappen werkt, en zo tot een stevige basis kennis komt, om verdere studies in het hoger onderwijs te kunnen aanvatten. Ik wist ook niet dat je vanuit de TEA en TEM-richtingen nog kans maakte op studierichtingen zoals ingenieur na het behalen van een bachelor diploma en een schakeljaar te volgen. Door de vele voorbeelden van oefeningen was de uitleg zeer duidelijk. De spelmachine “Grabinator” genaamd, vond ik een fantastisch voorbeeld van wat de leerlingen zelf konden ontwerpen.

Robrecht Depotter 2TIWa

Wannes Defour 2TIWa

Wat de ervaringen waren tijdens dit bezoek lees je hier.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

23


Excursies

en activiteiten

Bezoek afdeling TEM-TEA Tijdens dit bezoek heb ik veel bijgeleerd en veel nieuwe oefeningen gezien die door de leerlingen gemaakt werden. Verschillende machines werden met de computer ontworpen en uitgevoerd. Ik wist niet dat men dergelijke zaken reeds kon maken in een zesde jaar. Bij iedere afdeling werd veel uitleg door de leerkracht gegeven. Programma’s schrijven, printplaten ontwerpen, auto’s en robots sturen waren tal van nieuwe ontdekkingen. Op alle vragen die wij hadden werd de nodige uitleg gegeven. Wat de leerlingen daar leren is wel weer anders dan wat wij nu zien in het tweede jaar maar dit was wel leuk, want zo komt er iets nieuws op ons af dat wij nog niet gedaan hebben. Michiel Claeys 2TIWa

Infoavond: Naar de 2de graad In een filmpje, dat je kan bekijken op onze website www.vtiroeselare.be, getuigen oud-leerlingen over hun verdere studieloopbaan. De cijfers liegen er niet om! De slaagkansen van onze leerlingen die uit een theoretischtechnische richting komen zijn in het hoger onderwijs heel goed! We scoren zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Uiteraard zijn we fier op deze resultaten. Op vrijdagavond 22 februari werd er een infoavond gegeven voor geïnteresseerde leerlingen die de stap zetten naar het hoger onderwijs.

Mevrouw Lieve Van Droogenbroeck van de dienst voor sociale voorzieningen voor studenten van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (SOVO-KHBO) informeerde onze leerlingen omtrent het leven van de student in het hoger onderwijs. Nadien kwamen oud-leerlingen aan het woord die nu in het hoger onderwijs zitten. Ze schetsten een realistisch beeld van wat onze leerlingen in het hoger onderwijs te wachten staat. Ze deden dit met veel enthousiasme en een grote dosis fierheid op de goede voorbereiding die ze kregen in ons VTI. Annick Vackier

Infoavond: NAAR HET HOGER ONDERWIJS In een filmpje, dat je kan bekijken op onze website www. vtir.be, getuigen oud-leerlingen over hun verdere studieloopbaan. De cijfers liegen er niet om! De slaagkansen van onze leerlingen die uit een theoretischtechnische richting komen zijn in het hoger onderwijs heel goed! We scoren zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Uiteraard zijn we fier op deze resultaten. Op vrijdagavond 22 februari werd er een infoavond gegeven voor geïnteresseerde leerlingen die de stap zetten naar het hoger onderwijs.

24

Koerier

Maart 2013

een

Mevrouw Lieve Van Droogenbroeck van de dienst voor sociale voorzieningen voor studenten van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (SOVO-KHBO) informeerde onze leerlingen omtrent het leven van de student in het hoger onderwijs. Nadien kwamen oud-leerlingen aan het woord die nu in het hoger onderwijs zitten. Ze schetsten een realistisch beeld van wat onze leerlingen in het hoger onderwijs te wachten staat. Ze deden dit met veel enthousiasme en een grote dosis fierheid op de goede voorbereiding die ze kregen in ons VTI. Annick Vackier

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

‘Toch wel technisch!’ “Eerst aso proberen en dan eventueel ‘zakken’ naar het technisch onderwijs…”

Een (te) late overstap naar zo’n opleiding is dus helemaal geen vanzelfsprekendheid!

Zo denken vandaag nog al te veel jongeren en hun ouders bij het kiezen van een middelbare school … Fout!

En net dat, wordt vaak onderschat door jongeren en ouders.

Soms – of misschien juist daardoor – zelfs het begin van veel ontgoochelingen!

Met de mediacampagne ‘Toch wel technisch’ wil men duidelijk maken dat de perceptie m.b.t. het technisch onderwijs - en in het bijzonder de technologisch georiënteerde studierichtingen - toch wel serieus moet worden bijgestuurd!!

Zo vragen de op een doorstroom naar het hoger onderwijs gerichte technologisch georiënteerde studierichtingen, om meer kennis, inzicht, vaardigheden en vernuft dan door sommigen nog altijd wordt aangenomen.

Meer info op www.tochweltechnisch.be

Annick Vackier

Tso en bso in de kijker op de demodagen voor het basisonderwijs Tijdens de week van 4 maart tot en met 8 maart organiseerden de vijf tso/bso-scholen uit onze scholengemeenschap demodagen voor ruim 1000 leerlingen van het zesde leerjaar. Tijdens de beurs werd op de stand van het VTI de opleidingen van onze school op een interactieve manier voorgesteld. Aan de hand van leuke oefeningen konden de twaalfjarigen ontdekken dat er in ons VTI heel wat mogelijkheden zijn. Hierbij werden ze geholpen door onze eigen leerlingen die maar wat graag toonden hoe boeiend een technische opleiding is. Benieuwd naar nog meer foto’s? Neem dan een kijkje op www.vtiroeselare.be bij ‘algemene info’ – ‘fotogalerij’. Annick Vackier

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

25


Excursies

en activiteiten

Je bent welkom in het VTI van Roeselare!! Inlichtingen en inschrijvingen schooljaar 2013-2014 Op zaterdagnamiddag 20 april 2013 is er een infonamiddag voor de kandidaat-leerlingen voor het 1ste jaar. Inschrijven op voorhand hoeft niet. De eerste infobeurt start stipt om 13.30 u. Voor wie later aankomt start het tweede infomoment stipt om 14.30 u. Eerstejaars schrijven bij voorkeur in op deze infonamiddag. Kun je op die dag niet aanwezig zijn dan zijn er de opendeurdagen op zaterdag 18 mei 2013 en maandag 20 mei 2013. Een persoonlijke afspraak maken? Dat kan! Tot en met maandag 24 juni kan je, na telefonische afspraak (051 20 02 88), tijdens de schooluren terecht bij de jaarverantwoordelijken/leerlingenbegeleiders voor inlichtingen en eventuele inschrijvingen. Van donderdag 27 juni tot en met woensdag 10 juli en vanaf vrijdag 16 augustus tot en met vrijdag 30 augustus zijn we er elke weekdag van 08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u. Op zaterdagvoormiddag zijn we er van 08.30 u. tot 12.00 u. Je kan terecht in de leraarszaal voor inlichtingen en eventuele inschrijvingen.

Sluitingsperiode tijdens de vakantie

Van donderdag 11 juli tot en met donderdag 15 augustus We raden alle kandidaat-leerlingen aan om de inschrijving zo spoedig mogelijk te doen! Wat meebrengen bij inschrijving? Bij elke inschrijving (voor alle jaren: van 1ste jaar tot en met 7de jaar) • een kopie van het laatste rapport • de SIS-kaart én de identiteitskaart van de leerling Specifiek voor 1A of 1B • getuigschrift van het basisonderwijs (geslaagd in het 6de leerjaar) • of attest van de gevolgde leerjaren (na 5de eerjaar of 6de leerjaar zonder slagen) • of attest buitengewoon lager onderwijs • BASO-fiche voor leerlingen ingeschreven in 1B die toch een getuigschrift van basisonderwijs behaalden: !!Een attest van het CLB: dit attest houdt een bekrachtiging in van het advies dat bij de overstap door het CLB dient te worden gegeven. Dit attest haal je zelf af bij het CLB dat verbonden is aan de lagere school. Een inschrijving is pas definitief nadat alle vereiste attesten of getuigschriften werden afgeleverd. De afgifte van deze attesten gebeurt bij voorkeur bij de inschrijving of zo spoedig mogelijk tijdens de kantooruren op het onthaal tijdens de vakantie.

26

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Leerlingen van de 1ste graad kijken naar de toekomst Weten wat je later wil worden is voor leerlingen van het tweede jaar niet altijd vanzelfsprekend. Om de leerlingen een beeld te geven van de toekomstmogelijkheden op school, worden er werkplaatsbezoeken georganiseerd. Hieronder enkele ervaringen van leerlingen van het tweede leerjaar van de 1ste graad die op bezoek geweest zijn in de werkplaatsen van de afdeling hout. Hier enkele leerlingen aan het woord met hun bevindingen. We zijn vandaag naar de hogere afdelingen van de afdeling hout gaan kijken. We zagen hoe oudere leerlingen oefeningen maakten met en zonder machines. We leerden enkele namen van machines, de freesmachine, de penmachine, de schaafmachine, … We hebben er ook gezien dat we nu reeds dingen leren die later in de hogere jaren ook terugkomen, zoals schetsen, zaken opzoeken op het internet, tekenen met de computer, …. Het was een leerrijke voormiddag.

Eerst wist ik niet of hout iets voor mij was. Nu ik dat allemaal gezien heb (de machines, de werkstukken) ben ik gaan nadenken. Dank voor het leuke bezoek. Lennert Buyck 2BDH Het was een leerrijke voormiddag waarin we veel leerden over hout. We hebben veel gezien van de afdeling hout. We zijn naar alle lokalen geweest, de houtkelder, het derde jaar, de grote werkplaats met zijn vele machines, …. Mijn tofste ervaring was de kasten die de leerlingen maakten. De tofste machine is de kantenverlijmmachine. Ik weet nu veel meer over hout en de machines die er staan. Dank voor het bezoek. Gauthier Meeuws 2BDH

Nieuw in de 1ste graad techniek/technische activiteiten De leerlingen van het 2de leerjaar Mechanica-Elektriciteit en Industriële wetenschappen zijn druk in de weer met het samenstellen van Lego en fishertechnik pakketten. De bedoeling is dat deze robots aangestuurd worden met de computer en doen wat geprogrammeerd werd. Ook de beginselen van de pneumatica onder de knie krijgen is een leerdoelstelling bij het gebruik van deze didactische leermiddelen. Dat er geconcentreerd gewerkt wordt is duidelijk te zien. Hoe deze dingen werken …? Kom dat bekijken tijdens de opendeurdagen van dit schooljaar. Alvast welkom! Jean-Louis Vermoote

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

27


Excursies

en activiteiten

Quadrocopter in concert Van het departement Technologie en Informatica van het VHTI (KATHO) uit Kortrijk ontvingen we een uitnodiging voor een wel heel opmerkelijke bijscholing. Het CO3-team (Docenten R. Hostyn, R. Buysschaert en D. Bulcaen) wilde wel even vernemen of we te verleiden waren om collectief van de grond te gaan tijdens een quadrocopter bijscholingssessie. Onze technisch adviseur (G. Gruyaert) vaardigde gezwind een bont VTI quadron af (N. Reynaert, V. Verhaeghe, F. Mestdagh en W. Lievens) om zich te laveren aan ‘groeps-quadrocopter fun’. We kregen nog de goede raad mee om ons toch enigszins gedeisd te houden. Toegegeven, we vergeten wel eens onze voorbeeldfunctie en soms hebben we niet veel nodig om uit het dak te gaan. Maar, met een bijna gepensioneerde in het team was onze technisch adviseur er gerust in. Hij had echter beter moeten weten want met onderstaande beschrijving gaat elke goed geaarde ‘technolover’ helemaal verstag. “Een quadrocopter gaat er als een speer vandoor, klimt razendsnel de hemel in en komt poeslief als een gehoorzame puppy terug naar beneden wanneer het baasje het maar wil. Hij kan autonoom, door toedoen van een ingebouwde

GPS, zonder tussenkomst van de piloot opstijgen, vliegen, een vluchtroute afleggen om vervolgens autonoom te landen. De vliegende toestellen op afstandsbediening of drones kunnen uitgerust worden met een camera zodat tijdens de vlucht heel wat beklijvende beelden naar het grondstation kunnen doorgestuurd worden. Terwijl u dit leest wordt u misschien nauwlettend in de gaten gehouden door zo’n UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Big brother is watching you!” Wij waren (letterlijk) zo in de wolken dat we na de sessie, het CO3-dreamteam uitnodigden om een demo te komen geven in onze eigenste school. Op 19 februari kregen de ICT-elektronicaminded afdelingen (4TEA, 5TEA, 6TEA, 5IW en 6IW) een demo van docent R. Buysschaert om U tegen te zeggen. De ongelofelijke aantrekkingskracht en de toptechnologie van een dergelijke vliegend object, maakt de quadrocopter als het onderwerp bij uitstek om technisch onderwijs te promoten bij het jonge volkje. Wat een technologie hoogmis! We krijsten van techno-extase. Maar genoeg gepalaverd. Geniet maar eens mee van de vele sfeermomenten in focus.

Een quadrocopter bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Een microcontroller of het centrale brein. De microcontroller is het belangrijkste onderdeel van de quadrocopter. Hier gebeuren alle berekeningen die er voor zorgen dat de quadrocopter gebalanceerd blijft vliegen. 2. Diverse sensoren zoals een Gyroscoop, een acceleratiemeter, een barometer, een GPS, een digitaal kompas en filters om de ruis afkomstig van de trillingen van de motoren weg te filteren. 3. De aandrijving gebeurt door ‘Brushless DC-motoren’, elektronische snelheid regelaars (ESC) en de propellers. Een borstelloze motor is een krachtige, onderhoudsarme elektromotor. Bovendien zijn borstelloze motoren ook heel licht, wat zeer goed uitkomt bij een quadrocopter. 4. LiPo (lithium-ion-polymeer) accu. Een LiPo-accu wordt vaak gebruikt voor modelbouw omdat LiPo-accu’s een grote stroom kunnen leveren. Ook zijn LiPo accu’s erg licht voor hun opslagcapaciteit. 5. Het frame. Omwille van de draagkracht en de wendbaarheid dient het frame van de quadrocopter zo licht mogelijk te zijn. Materialen zoals koolstofvezel, epoxy plaat, kunststof en aluminium worden vaak gebruikt.

28

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies We gaan hier even dieper in op één van de sensoren van de quadrocopter. De MEMS-gyroscoop, een opgesloten mini-tol in een chip. MEMSIC (Micro Elektro Mechanical Systems Integrated Circuits) veroveren nu reeds de consumentenmarkt. Bij deze miniaturisering van MEMSIC sensoren worden grote stappen voorwaarts gezet. Gyroscopen en accelerometers maken een serieuze kans om uit te groeien tot ‘killer application’ van de microsysteemtechniek. Een tweewielige balanswagen als de Segway zou zonder gyroscoop volkomen onbeheersbaar zijn. Een draaiend vliegwiel heet met een geleerde term ook een gyroscoop. Een gyroscoop is een symmetrische massa die snel om haar as draait. Een autowiel, een tol, een fietswiel, de trommel van een wasmachine, de Aarde en een boemerang zijn allemaal gyroscopen. De draaiende wielen van je fiets zijn dus ook gyroscopen. Ze helpen je om in evenwicht te blijven op je fiets. Als je gaat overhellen, ontstaat immers een kracht om je wielen terug in hun oorspronkelijke stand te krijgen, rechtop dus. Omdat fietswielen een kleine massa en een lage snelheid hebben, is die kracht niet al te groot. Dat een gyroscoop in hetzelfde vlak wil blijven draaien, heet formeel de wet van behoud van hoekimpuls of hoekmoment. De naam gyroscoop werd in 1852 bedacht door Leon Foucault, jawel, die van de slinger. De slinger van Foucault wil in hetzelfde vlak blijven slingeren, een gyroscoop wil in dezelfde stand blijven draaien. Een gyroscoop kun je gebruiken als kompas. Als je hem eenmaal in een bepaalde stand hebt gezet en je brengt hem aan het draaien, dan blijft hij altijd in dezelfde richting wijzen. Een dergelijk ‘gyrokompas’ heeft geen last van de aanwezigheid van ijzer in de buurt en evenmin van schommelingen in het magneetveld van de Aarde. De kunstmatige horizon in de cockpit van een vliegtuig maakt gebruik van deze eigenschap. Omgekeerd kan een gyroscoop ook gebruikt worden om juist de verdraaiing van het dragende voorwerp ten opzichte van de stilstaande as van de gyroscoop te meten, onafhankelijk van de zwaartekracht. Ook kan een gyroscoop het onvermijdelijke trillen van de hand herkennen en de nodige data leveren om dit effect te compenseren bij beeldstabilisatie van digitale en gsm-camera’s. Een andere toepassing is de bewegingssensoriek in Wii gameconsoles, waarmee de herkenning van gebaren en handbewegingen mogelijk wordt. Ook body tracking of body motion capture, systemen die de bewegingen van acteurs of sportmensen vastleggen om deze over te dragen naar een virtuele werkelijkheid om overtuigende bewegingen in animatiefilms te bekomen, maken gebruik van een gyroscoop. De creatie van het personage Gollem in de verfilming van The Lord of the Rings kwam tot stand

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

en activiteiten

via body motion capture. Een combinatie van een 3-assige gyroscoop en een 3-assige versnellingsopnemer kan alle mogelijke bewegingen van een systeem meten. Een dergelijke bijscholingssessie versterkt exponentieel de overtuiging dat we resoluut het pad van de geïsoleerde theorieën en de vakidiotie de rug moeten toekeren. De ongelofelijke aantrekkingskracht en de toptechnologie van een dergelijke vliegend object is een ode aan projectonderwijs in zijn nobelste vorm. Werkelijk alle vakken passeren geïntegreerd de revue. Wie kan er ons nog weerhouden deelgenoot te worden van deze sprankelende technologiehoogmis. De leerlingen zijn alvast vragende partij en het technisch onderwijs krijgt zijn verdiende bruisende imago terug. Vernieuwende Technologische Initiatieven … en we zijn weer thuis. Willy Lievens, hex (homo experimentus) terug veilig met de voetjes op de grond… Noot: KATHO en KHBO komen vanaf september 2013 onder de nieuwe naam 'Vives' naar buiten. Juan Luis Vives of Jan Ludovicus Vives (Valencia, 6 maart 1492 (of 1493) – Brugge, 6 mei 1540) was een Spaanse geleerde die vrijwel zijn hele actieve leven in de Nederlanden woonde. Vives geldt als de grootste Spaanse geleerde van de 16e eeuw. Na Erasmus was hij de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. In vergelijking met Erasmus was Vives een meer stelselmatig denker, met grotere aandacht voor filosofische en historische vraagstukken. Bij het nageslacht is hij vooral als opvoedkundige bekend gebleven. Prof. Chris Coppens schreef over hem: "Het denken van Vives is heel actueel. Niet alleen liggen zijn ideeën mee aan de basis van moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie, Vives was ook een grote pacifist en een voorstander van een verenigd Europa. Alleen al vanwege die twee laatste opvattingen die toen niet zo vanzelfsprekend waren, verdient Vives het om uit de schaduw van Erasmus te worden gehaald". Deze waarden en visie waren dan ook de aanleiding om de naam van Vives te linken aan een hogeschool. De samenwerking van de West-Vlaamse hogescholen KATHO en KHBO koos om vanaf september 2013 onder de nieuwe naam 'Vives' naar buiten te komen. Ook de link van Vives met de West-Vlaamse regio speelde daarbij een rol.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

29


Excursies

en activiteiten

100-dagen: enkele sfeerbeelden

Technologieolympiade Woensdag 6 februari was dé dag voor onze leerlingen van de 3de graad TSO die sterk geïnteresseerd zijn in techniek. 35 kandidaten uit de afdelingen Industriële Wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica en Elektriciteit-Mechanica namen deel aan de voorronde van de technologie olympiade. In anderhalf uur kregen ze 28 meerkeuzevragen voorgeschoteld. Voor het eerst was er een bonus voorzien (dubbele punten) voor 4 zelfgekozen vragen. Ze werden getest op hun kennis over wetenschappen, mechanica, elektriciteit, elektronica, bouw en informatica.

Woensdag 20 februari kwamen de resultaten binnen met de speciale vermelding dat we 2 finalisten hebben! Jonas Geldof uit 6TIW en Nicolas Maes uit 5TEA mogen op 13 maart hun kans wagen in de finale die doorgaat in Brussel. Daar zullen ze zowel theoretische vragen moeten oplossen als praktische proeven afleggen. Alvast veel succes! Bedankt voor jullie inzet! Raïna Feys

6 TIW neemt deel aan de Win-dagen Op donderdag 17 januari namen we met de klas deel aan de Win-dagen. Die worden jaarlijks georganiseerd door het KHBO in Oostende. ‘Win’ staat voor de samenwerking tussen wetenschap en industrie. In de voormiddag werden de leerlingen ondergedompeld in een les elektronica met als onderwerp ‘Meten is weten’. Ze konden zo kennismaken met het lesgebeuren aan een hogeschool en daarna mochten ze hun opgedane kennis toepassen in een labactiviteit.

’s Middags kregen we de kans om het bedrijf ‘Proviron Chemicals’ te bezoeken. Na een voorstelling door de CEO over het reilen en zeilen van het bedrijf, volgde er een korte rondleiding op het terrein. Er was niet alleen aandacht voor het productieproces; er werd ook uitgeweid over de tewerkstelling. En hier was de link school-bedrijf goed aanwezig. Dit bezoek was een leerrijke ervaring, voor herhaling vatbaar! Raïna Feys

DEKEUNINCK AUTO'S IEPERSESTRAAT 287 8800 ROESELARE www.dekeunickautos.be info@dekeuninckautos.be

30

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

5 SAT bezocht Autobedrijf Vereenooghe en Cilinderkopcenter Patrick Huyghe Het is een jaarlijkse gewoonte geworden. In het vak “Organisatie” krijgen de leerlingen van 5 SAT les over hoe een autobedrijf wordt gerund. Bij een merkenvertegenwoordiger van het toonaangevende Mercedes-Benz kunnen ze een en ander zien hoe dit in de praktijk gebeurt. Kris Vanpeteghem, oud-leerling van het VTI en de enthousiaste chef van de Dienst na-verkoop, was weer eens een hele voormiddag in de weer met een wandeling door “zijn” bedrijf. De receptie, de vrachtwagenwerkplaats, het magazijn, de personenwagens, de showroom, het kwam allemaal aan bod. Hij vertelde honderduit vanuit de dagelijkse praktijk hoe zijn technici en magazijniers hun gevulde dagen doorbrengen. Mensen met een gedegen kennis die zich ook vaak moeten bijscholen. Oud-leerlingen van onze school lopen er hier en daar rond. De tevredenheid straalt er af, zo fier zijn ze op hun werkplek en hun job. Het was dan voor onze leerlingen allicht een goed voorbeeld van de wereld waarin ze zich over enige tijd zullen bewegen. Als leerkrachten zijn we het autobedrijf Vereenooghe dan ook heel dankbaar. In de namiddag was er ook nog een bezoek aan het Cilinderkopcenter Patrick Huyghe. In dit bedrijf begon 20 jaar geleden de zaakvoerder met het herstellen en bewerken van cilinderkoppen. Stefaan Vangheluwe

VIP-dag voor 5TEM bij Unilin Op donderdag 17 januari 2013 mocht de klas 5TEM een VIP-dag doorbrengen bij de firma Unilin, in de vestigingen te Wielsbeke en Izegem. Deze dag was een prijs gewonnen door de leraar Derycke Noël, dit tijdens de Unilin Discovery Day in november laatstleden. ’s Morgens vertrokken we, met een kwartiertje vertraging omwille van de bevroren minibus, vol goede moed naar Wielsbeke. Daar aangekomen kregen we eerst een voorstelling van dit internationaal gerenommeerd bedrijf d.m.v. een PowerPoint. Daarna volgde een rondleiding doorheen de firma. Hier kregen we, in twee kleine groepen verdeeld, het hele proces te zien van het ontstaan van een laminaatvloer. Bij ons in de volksmond gekend als “Quick Step”. Van het inkomende hout (HDF of MDF), over de bekken, het papier, hars en de folies die erop worden geperst, alles werd ons haarfijn uitgelegd door de ervaren technici. Ook de geautomatiseerde productielijnen konden we van dichtbij bestuderen. Voor hun gepatenteerd Click-systeem werken ze samen met Leitz, een firma van houtfrezen. Hier konden we ook zien hoe deze frezen herslepen werden. Ook is er in dit bedrijf een eigen trainingscentrum voor de interne opleiding van hun personeel. Bij Unilin, met wereldwijde vertakkingen, wordt bijna alles zelf geproduceerd, enkel het papier voor op de laminaat wordt aangekocht. Over de middag werden ons broodjes met bijhorende drankjes aangeboden en er was ook nog een gezond dessert voor-

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

zien. Met de magen gevuld werd er dan afgezakt naar de afdeling in Izegem. Hier zouden we een workshop krijgen i.v.m. hydraulica. De leerlingen werden in vier groepjes ingedeeld en kregen elk een verschillende hydraulische pomp tot hun beschikking. Bedoeling was dat ze deze zouden demonteren, kijken wat er aan mankeerde en deze dan weer monteren, opdat alles weer zou werken. Hier werden we bijgestaan door twee onderhoudstechnici, die ons op allerlei moeilijkheden wezen. Op het einde kregen we nog een pers te zien, voor het persen van spaanderplaten. Hier konden ze ook de gedemonteerde pompen terugvinden en wat hun functie was. Dit was zowel voor de leerlingen als de begeleidende leerkrachten een zeer leerrijke dag en zeker voor herhaling vatbaar.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Günther Vinckier

Koerier

31


Excursies

32

Koerier

en activiteiten

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Verslag bezoek Poco Loco Waarom op bedrijfsbezoek? Het doel van ons VTI is een kwaliteitsvolle opleiding geven aan de hedendaagse jeugd. Hierbij worden ze niet alleen in de klas gemotiveerd door de leerkrachten om op onderzoek te gaan in hun vakgebied, maar wordt er ook geprobeerd om eens buiten de schoolmuren interesse op te wekken voor het technische aspect van de opleiding. Met dit in het achterhoofd worden er regelmatig bedrijfsbezoeken gepland voor de verschillende afdelingen. De klas 5 SEI van de afdeling elektriciteit mocht op bedrijfsbezoek gaan naar “Poco Loco”. Wat is Poco Loco? Poco Loco is een bedrijf gelegen op Roeselaarse bodem. Het bedrijf staat vooral bekend voor de productie van tortilla chips en pannenkoeken. Het is een modern bedrijf waarbij de automatisatie een grote rol speelt in het draaiende houden van hun productielijnen. Door deze geautomatiseerde productielijnen is het mogelijk aan een enorme snelheid te produceren. Zowel bij de chips als de tortilla pannenkoeken is het mogelijk om 24/24 te blijven produceren.

Wat hebben we eraan opgestoken? We hebben eens kunnen proeven van hoe het er in de industrie aan toegaat op een manier die onmogelijk te evenaren is in een klaslokaal. We hebben meer automatisatie gezien dan we ooit al hebben kunnen aanschouwen. En als ik eerlijk mag zijn denk ik persoonlijk dat dit nog maar het topje van de ijsberg was. Anton Hanssens 5SEI

Waarom is dit zo interessant voor ons? Poco Loco is een geautomatiseerd bedrijf. Dit wil zeggen dat voor bijna 90% van het werk machines worden gebruikt. Enkel bij de assemblage staan er nog arbeiders die de producten in dozen steken. Dit wil ook zeggen dat Poco Loco de ideale “speeltuin” zou zijn voor elke beginnende industriële elektricien. Door de fabriek heen bevinden zich tientallen meters transportband, die in de gaten worden gehouden door een heleboel sensoren die met PLC’s verbonden zijn. Die PLC’s worden dan ook weer onderling verbonden en zo ontstaat er een enorm netwerk van computers, machines en sensoren om het geheel werkende te houden.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

33


Excursies

en activiteiten

7BCA en 5BCR bezochten “het Autosalon” … Achttien januari… De Roeselaarse zesdes vieren hun “100 dagen”… Maar het is kalm vanmorgen in de stad. Er ligt nog altijd sneeuw en het vriest de pannen van de daken. Veel wilde plannen van de “honderddagenvierders” vallen bij deze temperaturen in het (vries)water … Het is kalm in de stad. Het is ook nog altijd kalm in de stad als omstreeks twintig over acht de mannen van 5 BCR en 7 BCA (én natuurlijk die ene vrouw van laatstvernoemde klas) het Roeselaarse station binnensijpelen. Hun klassenleraars zijn blij dat niemand van de leerlingen echt tekenen van “honderddagenintoxicatie” of “varkensstiftvergiftiging” vertoont. Gelukkig was het kalm in de stad … Als ook technisch adviseur-coördinator dhr. P. Decancq notoir autoliefhebber nota bene - zijn goedkeurende blik over de “bende” heeft laten vallen, vertrekken beide klassen met hun drie begeleiders richting Brussel, richting Autosalon. Het overstappen in Kortrijk verloopt ietwat spannend (want we hebben maar drie minuten), maar vlot. En voor we het beseffen mogen we in Brussel-Zuid uitstappen. De wandeling naar én het instappen in de metro lukken weer merkwaardig vloeiend. Dat de heer Decancq bij het vertrekken van de metro prompt op een mooie kleurlinge haar schoot gaat zitten, hebben maar weinigen gemerkt… Eénmaal op de Heizel aangekomen, worden nog enkele afspraken gemaakt en kan het al dan niet geïnteresseerde rondslenteren beginnen. De meeste leerlingen zijn uiter-

aard wel geïnteresseerd! Auto’s zijn voor hen een hobby én een “stiel”. En toch …: velen vonden deze editie van “het Salon” zwakker dan andere jaren. Komt dit doordat je nog zeven euro extra moest betalen voor de hal met de “Dream Cars”? Is het het eerder hoge bedrag dat je diende op te hoesten voor een drankje, een broodje of een ander middagmaal? Of is het vooral het ontbreken van vrouwelijk schoon dat deze jaargang iets minder aantrekkelijk maakte? “Meneer! Er stonden dit jaar bijna geen meisjes bij de auto’s! En als er al stonden…, waren ze helemaal gekleed!” Maar wel veel mooie auto’s gezien … En natuurlijk waren er ook een hoop dingen die het bezoek wél de moeite waard maakten: er stonden inderdaad veel mooie voertuigen; er waren spectaculaire moto- of stuntshows (Dylan uit 7 BCA mocht zelfs als een soort “proefkonijn” aan zo’n trialshow deelnemen!); je kon een testrit maken met een elektrische auto; de hal met de sportvliegtuigen was indrukwekkend én de gehaktballen in tomatensaus smaakten verrukkelijk! Toch lekker vlees dus … Alle leerlingen waren netjes op de afspraak voor de terugreis, die trouwens weer voor het grootste deel vlot verliep. Alleen het feit dat de overvolle trein in Kortrijk meer dan een half uur stil bleef staan, ontsierde deze geslaagde uitstap. Om half zes wandelen we van het Roeselaarse station terug naar persoonlijke bestemmingen. Maar de meesten trekken meteen naar huis. Het is kalm vanavond in de stad … 7 BCA en 5 BCR met hun klassenleraars

Het beroepenhuis? Een bezoekje waard! Op vrijdag 8 februari reisden we per trein richting GentDampoort voor een bezoek aan het Beroepenhuis. Daar konden onze 1B-leerlingen op een interactieve manier kennis maken met de wereld van arbeid en beroepen. Op deze manier wil men jongeren aansporen om op een positievere manier te kiezen voor TSO en BSO. Tijdens het bezoek kregen de leerlingen een interactieve tentoonstelling die bestaat uit verschillende ontdekhoeken die elk een beroepensector vertegenwoordigen. Zo schoven ze als mecanicien onder een vrachtwagen of haalden ze als kwaliteitsverantwoordelijke het verkeerde zakje snoep van de lopende band. Naast een bezoek aan de doe-tentoonstelling gingen de leerlingen ook met concreet materiaal aan de slag in één van de beroepenateliers: voor het atelier voeding (produc-

34

Koerier

Maart 2013

een

tieoperator, inpakker, kwaliteitsverantwoordelijke) trokken de leerlingen een haarnetje en een jasje aan voor de hygiëne en deden vier proefjes: smaken herkennen, controle op yoghurtpotjes, analyse van verpakkingen en ontdekken van bewaartechnieken. In het atelier Zorg (ergotherapeut, logistiek assistent, verpleegkundige, maatschappelijk werker) leerden ze onder meer op een goede manier patiënten tillen en vervoeren. Dit bezoek was niet alleen een leuke uitstap, maar ook een leerrijke ervaring. Dankzij een goede voorbereiding en nabespreking stellen de leerlingen vast dat je een held in je job bent als je het goed kan (talent) en je het graag doet (interesse). Op naar een juiste studiekeuze?! Charlotte Strobbe

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

7BIE bezoekt Doel en zijn kerncentrale Op een koude vrijdagochtend vertrok ik samen met de 10 leerlingen van het zevende jaar industriële elektriciteit richting Antwerpen zeehaven. Het feestgedruis van de 100-dagen vierende zesdejaars lieten we achter ons om rustiger oorden op te zoeken. En die rust vonden we … in Doel. Doel is een polderdorp dat bijna volledig omsingeld is door de haven van Antwerpen en de Schelde. Ooit woonden er meer dan 2000 mensen in Doel, nu nog een handvol gezinnen. De oorzaak hiervan is een mogelijke uitbreiding van de haven, waarvan het tot op heden nog steeds onduidelijk is of die er ooit zal komen. Hierdoor zijn de meesten het dorp ontvlucht.

meter hoog en wat uitleg over de werking en de inplanting van de vier reactoren door onze gids. Kernenergie was ooit de energiebron van de toekomst, maar wordt nu terecht door velen in vraag gesteld. De geschiedenis heeft ons geleerd dat een ongeluk immense gevolgen heeft voor mens en milieu. Is het dan nog verantwoord om hiermee door te gaan is een vraag die gerust mag gesteld worden. Na een door electrabel aangeboden drankje reisden we samen terug naar ons vertrouwde West-Vlaamse stekje, elk met een ervaring en wat kennis rijker. Peter Rousseau

We maakten een wandeling door dit besneeuwde “spookdorp”. Een vreemde stilte, net een decor van een film waarin wij de acteurs waren. Niet voor lang echter want de snijdende scheldewind deed ons verlangen naar de warmte van de plaatselijke horecazaak, waar we ons tegoed deden aan een middagmaal. Doel is natuurlijk vooral gekend door zijn kerncentrale. En die hebben we dan ook bezocht. Eerst moesten we de nodige veiligheidspocedures en -screenings doorlopen om uiteindelijk op het grondgebied van de centrale te komen. Door het verstrengen van de veiligheidsvoorschriften, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Fukushima, mogen bezoekers niet langer binnen in de controle- en turbinezalen van de centrale. Hierdoor moesten we vrede nemen met een wandeling rond de imposante koeltorens van 170

Meubelbeurs Keulen Op maandag 14/1/13 vertrokken we om 5.00 u. met de 6° en 7° jaren houtbewerking TSO EN BSO richting Keulen voor een tweedaags bezoek. Ook de klas 6T van het VTI Torhout was weer van de partij om de internationale meubelbeurs te bezoeken. Door het slechte weer was het middag als we er waren. Daar aangekomen verdeelden we ons in kleine groepjes om zo de verschillende hallen te bezoeken. Vooraf hadden we al bekeken welke de interessantste waren. Mooie designmeubelen genoeg om te bewonderen. Het warme notenhout was veel te zien, maar ook eik, beuk en es ontbraken niet. Bij de standen van de jonge ontwerpers was het bewonderenswaardig om te zien hoe zij heel creatief met materialen en constucties omsprongen om tot een mooi geheel te komen. Dan had je natuurlijk ook verschillende hallen van bekende ontwerpers met zitmeubelen, slaapkamers, eetkamers enz… . Enkele hallen waren ook bezet met standen van landen zoals China, Japan, Taiwan enz…, maar deze meubels konden niet tippen aan hetgeen je hier bij ons vindt. Na de beurs trokken we met ze ’n allen richting jeugdherberg.

de keukens aan de beurt. Moderne keukenopvattingen met strakke lijnen en duurzame materialen en daarbij ook nog veel techniciteit. Lades die elektrisch openden, werkgedeeltes van keukenaanrechten die op en neer beweegbaar waren volgens de gewenste werkhoogte, bijna onzichtbaar geïntegreerde kookgedeeltes in de werkbladen, het was heel boeiend om te zien. Het was dan ook rap middag en de afspraak was om dan te voet te vertrekken naar de “Dom” van Keulen. Na een kort maar leuk bezoek aan de “Dom” en het centrum van Keulen stapten we weer in de bus om te vertrekken richting Roeselare. De chauffeur zette ons veilig af aan het VTI om ongeveer 21.00 u. Het was al bij al een leuke, boeiende, maar vooral leerrijke tweedaagse. Leerlingen STHP

Daar werden we na het toewijzen van de kamers getrakteerd op een heuse winterbarbecue. Na een lekker maal en een ontspannende avond waren we moe genoeg om onze kamers op te zoeken. Na een stevig ontbijt vertrokken we de volgende dag terug richting meubelbeurs. Nu waren Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

35


Sponsors

36

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

7BDR en 6BSD bezochten op 22 februari de beurs “P.A.I.N.T.” in Flanders Expo te Gent Een professionele vakbeurs waar onze leerlingen hartelijk ontvangen werden door de firma Boss-Paints uit Waregem. Op het laatste nippertje kregen we nog de kans een bezoek te brengen aan deze beurs die in de voormiddag enkel te bezoeken was door scholen, dus hét moment voor onze leerlingen om de vele standen met informatie over verf, lijstwerk, spuitapparatuur, afplakmiddelen, werkgereedschappen en vernieuwingen op het vlak van kleur, stijl en technologie te ontdekken. Om de leerlingen te boeien hadden de organisatoren een wedstrijd in elkaar gestoken: bij dertien op de standen verstopte pinguïns werd telkens een vraag gesteld. Met de in fluo aangeduide letters vormden ze de zin: “Ik word boss schilder”. Op die manier doorkruisten de leerlingen automatisch de volledige beurs.

Op heel wat standen werden de leerlingen op een ludieke manier aangetrokken. Zo stond op de Ardex stand een tafelvoetbal waar ze een pittig partijtje konden spelen, samen met de Duitse wereldkampioene! Waarom je zelfstandig schilder wordt en of je veel werk, winst, gezin of de mix laat doorwegen in je beslissing, werd besproken aan de hand van gekleurde stressballen die je over één golfbaan moest krijgen. De leerlingen herkenden vertegenwoordigers die producten bij ons leveren op school of mensen waarbij ze al een opleiding gevolgd hadden. Leuk dat ze ook door hen herkend werden. Het was een boeiende en leerrijke voormiddag tijdens dewelke leerlingen hopelijk heel wat info verzameld hebben over de producten en gereedschappen die een vakman dagdagelijks gebruikt. Els Heinkens

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

37


Excursies

en activiteiten

Bouwbeurs 2013 Ook dit jaar was de afdeling hout uit onze school samen met de bouwunie standhouder op de bouwbeurs te Roeselare. De opbouw van de stand werd verzorgd door het zesde en zevende jaar samen met leerkrachten. De powerpointvoorstelling werd eveneens door leerkrachten uit de houtafdeling samengesteld. Op zaterdag 2 februari was de opening en werd onze stand bezocht door Monica De Coninck minister van werk. Ze was vol lof over onze stand en de visie die het VTI Roeselare heeft naar duurzaam bouwen en het technisch opleiden van de leerlingen. Op 2-3 en 4 februari en op 8-9 en 10 februari kon de beurs worden bezocht. Op die respectievelijke data waren steeds leerkrachten uit de afdeling hout aanwezig op de stand. De invulling van de stand gebeurde in overleg met verschillende partners uit de privé.We beoogden om zoveel mogelijk informatie rond duurzaam bouwen mee te geven aan de bezoekers. Isoleren, winddicht bouwen, bouwknopen en ventileren zijn hot items. Soorten glas en hun k-waardes alsook het

winddicht plaatsen van ramen komen er uitgebreid aan bod. Verschillende raamprofielen met verschillende diktes werden er tentoongesteld. Akoestische isolatie kon er getest worden alsook de brandbaarheid van isolatie. Aandacht was er ook voor het mmop-project te Ingelmunster waar massief-passief gebouwd wordt, door leerlingen uit de afdeling bouw in samenwerking met de privépartners. Ook in dit project is volop aandacht voor het toekomstgericht bouwen. Er werd op deze beurs niet nagelaten om het technisch onderwijs te promoten, want in hout en bouw zijn natuurlijk ook heel wat knelpuntberoepen. Wie kwam kijken, en hier spreken we over ongeveer 29000 bezoekers, kon zien dat technisch geschoold zijn ongelooflijk veel perpectieven biedt. Op zondag 10 februari sloot de beurs haar deuren voor editie 2013. Deze beurs was een succes die heel wat bezoekers lokte en waaruit hopelijk de werkgelegenheid zijn voordelen zal halen. Marnik Desodt

RIJBEWIJS OP SCHOOL Dankzij Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt krijgen vanaf het schooljaar 2008-2009 alle secundaire scholen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan het project "RIJBEWIJS OP SCHOOL", een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met rijscholen, erkende rijinstructeurs en examencentra. Dit houdt in dat de leerlingen die ingeschreven zijn gratis de theorielessen kunnen volgen. De theorielessen worden gegeven door een gebrevetteerde instructeur verbonden aan een officiële rijschool. Deze lessen en het examen zijn volledig gratis. Om de lessen te volgen en het examen te mogen afleggen, moeten de leerlingen: • in België wonen

Wie niet geslaagd is, krijgt géén herkansing op school (uiteraard wel in het examencentrum, tegen betaling). Vorig trimester legden 66 leerlingen hun theoretisch examen af. 45 leerlingen slaagden voor dit examen, hiermee zitten we net boven het Vlaams gemiddelde! Dit trimester loopt er weer een sessie Rijbewijs Op School, hiervoor schreven 26 leerlingen zich in. Deze leerlingen leggen hun examen af op donderdag 28 maart. Hopelijk doen ze het minstens even goed! Vanaf de maand juni kunnen leerlingen die geboren zijn in 1996 zich inschrijven voor de lessen Rijbewijs Op School die doorgaan het 1ste trimester van volgend schooljaar. Met verkeersvriendelijke groeten, Jelle Seys

• 17 jaar zijn op de dag van het examen • in het bezit zijn van hun identiteitskaart • acht uur les gevolgd hebben Een leerling kan slechts één examen afleggen in het kader van ‘Rijbewijs op School’.

38

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

KUBB-spelen De finale is gespeeld en de winnaars zijn gekend! Sinds het begin van dit schooljaar werd er de vrijdagmiddag het KUBB-spel gespeeld door leerlingen van de tweede en derde graad. Dit werd vooral begeleid door Joachim Bonte (5 SMV). Vrijdag 22/02 vond de finale plaats tussen de ‘Vuurvliegjes’ en de ‘Kurkentrekkers’. De ‘Kurkentrekkers’ mogen zich als de grote winnaars zien! Zij sleepten een houten KUBB-sleutelhanger in de wacht. Een dikke proficiat aan Ignigo Duyvejonck (6BBMA), Tjörven Gouwy (6BBMA) en Drago Demin (4BBOA)! Myriam Verdonck

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

39


Oud-leerlingen

in de kijker

Oud-leerlingen Je komt ze overal tegen …

aan het onthaal met leveringen, tijdens de lessen CVO, …

’s Morgens bepakt en ingeduffeld op de fiets op weg naar hun werk. Met hun bestelwagen op weg of terug van een tevreden klant. In het weekend of ’s avonds aan de toog van hun stamkroeg. Langs de kant van het voetbalveld of tijdens een ander sportevenement. Behulpzaam in een ‘doehet-zelf’ of een bouwstock. Met vrouw in kind in het bos of in de winkelstraat. Op een betoging of een avond voor jonge zelfstandigen. Als extern lid van de jury tijdens de GIP, ergens ver weg tijdens de zomervakantie. In de rijschool,

Ze hebben allemaal hun eigen doen en laten. Een knipoog of een gesprekje kan er bijna altijd vanaf. Met honderden zijn ze, zelfs al duizenden … Soms zijn er enkele ‘speciallekes’ die je maar zelden tegenkomt. Bijvoorbeeld Dieter Degrijse uit Oostnieuwkerke en Stoffel Vandoorne van Rumbeke. Twee jonge gasten die we eens aan het woord laten. Dieter doctoreert in de wiskunde en Stoffel probeert zijn droom te bereiken … Formule 1.

Oud-leerling Dieter Degrijse Curriculum vitae - Bachelor in de wiskunde, 2004 - 2007 (KU Leuven) - Master in de wiskunde, 2007 - 2009 (KU Leuven) - Doctoraat in de wiskunde, 2009-2013 (KU Leuven) Op 1 september 2013 start ik een postdoc aan de universiteit van Kopenhagen in Denemarken. Waarom keuze wiskunde na IW? Vanwaar die liefde voor wiskunde? Toen ik leerling was in het VTI werd mij al snel duidelijk dat het theoretische meer mijn ding is dan het praktische. De praktijklessen bezorgden mij nachtmerries terwijl de lessen fysica, chemie en wiskunde mij wel konden boeiden. Ik was eigenlijk geïnteresseerd in exacte wetenschappen in het algemeen, en niet specifiek in wiskunde. Wat mij overtuigde om wiskunde te studeren waren eigenlijk de lessen wiskunde van Dhr. Folens. En dan heb ik het niet over de inhoud van zijn lessen maar wel over de gepassioneerde manier waarop hij over zijn vak sprak. Hij zei dat wat wij leerden in het middelbaar eigenlijk geen 'echte' wiskunde was, dat het slechts een opstapje was naar het echte werk dat oneindig veel boeiender was. Dat intrigeerde mij, en ik wou wel eens weten waar hij het over had. Liefde voor wiskunde is er eigenlijk pas gekomen tijdens mijn universitaire studies, toen ik voor het eerst in contact kwam met 'echte' wiskunde. Hoe waren de twee jaren Kortrijk en wat is de ervaring met 3 jaar Leuven? Ik heb twee jaar gestudeerd aan de Kulak in Kortrijk. Het was een sprong in het onbekende, maar ik wist al snel dat ik de juiste beslissing had genomen. Het was eigenlijk een soort van thuiskomen. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt en kon mij eindelijk bezig houden met wat mij echt interesseerde. Na twee jaar gingen we naar Leuven, en ging er een nieuwe wereld voor ons open. Het was een fantastische periode, vol feesten, plezier maken en ook wat studeren.

40

Koerier

Maart 2013

een

Als doctoraatsstudent kun je daar nog een soort vervolg aan breien, al leid je dan toch al een minder zorgeloos bestaan. Hoe komt het dat je zo goed Engels kan? In de academische wereld is Engels de voertaal. Wanneer je een artikel schrijft of een presentatie geeft gebeurt dat steevast in het Engels (enkel de Fransen verzetten zich nog hardnekkig tegen deze consensus). Je bent dus eigenlijk verplicht om het Engels machtig te zijn, al is het Engels dat gebruikt wordt in de vakliteratuur van een zeer bepaalde vorm, die verschilt van dagdagelijks Engels. Mijn kennis van Engels is het resultaat van een verspilde jeugd voor de televisie, aangevuld met de vaktermen die ik leerde tijdens mijn studies. Wat kan je vertellen van je doctoraat? Mijn onderzoek is in de zuivere wiskunde, is volledig abstract en heeft geen praktische toepassingen. Het is dan ook moeilijk om in een paar regels uit te leggen wat ik doe. De grote frustratie van de wiskundige is dat het eigenlijk onmogelijk is om aan het grote publiek te vertellen wat je doet. Wiskunde is vooral schoonheid, maar je moet jammer genoeg vele jaren studeren vooraleer je die kunt zien en appreciëren. Ervaringen in het buitenland Als doctoraatsstudent krijg je de kans om veel internationale congressen te bezoeken. Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om wat van de wereld te zien, maar het is vooral een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je leert er wat er leeft in je vakgebied, waar anderen mee bezig zijn, en krijgt er ook de kans om je eigen werk uit de doeken te doen. Voor wie een carrière als onderzoeker ambieert is het ook de plaats bij uitstek om contacten te leggen en de samenwerking aan te gaan met onderzoekers uit andere landen. Dieter Degrijse

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sponsors

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

41


Oud-leerlingen

in de kijker

Oud-leerling Stoffel Vandoorne Stoffel Vandoorne maakt deel uit van het prestigieuze McLaren Young Driver Programme Een paar weken nadat bekend is geraakt dat Stoffel onderdak vond bij het prestigieuze McLaren Young Driver Programme, sta ik samen met twee collega’s bij hem op de stoep. (met dank aan dhr. J. Seys voor de contacten en dhr. T. Ryckebusch voor de interviewvragen). De oud-leerling van het VTI-Roeselare is intussen een internationale ster geworden en dit door zijn eigen onverwoestbare inzet om zijn doel te bereiken. Het moet niet gezegd dat we wat onwennig en vol verwachtingen het interview aanvatten. Een interview met misschien een toekomstig F1piloot, staat niet elke dag op mijn werklijstje … Deze veronderstelling is niet meer een niet te verwezenlijken maar wel een realistische droom! McLaren zal Stoffel, die zal rijden in de Formule Renault 3.5 series bij het team Fortec Motorsports, klaarstomen om in de toekomst het F1-pilotenteam te vervoegen. Stoffel kwam bij ons op school na zijn 3de jaar. Hij volgde eerst twee jaren TIW en slaagde later met vrucht in 6TEM. Hij heeft alleen maar positieve herinneringen aan onze school. Met zijn klasgenoten heeft hij nog wel contact maar zijn sociale leven bestaat nu vooral uit (internationale) piloten en zijn teamleden. Tijd voor een vriendin zit er nu zeker niet in en mocht zijn carrière hem noodzaken om te emigreren, dan aarzelt hij totaal niet. Tijdens zijn schoolloopbaan noteerden we al een paar keer grote overwinningen en ook toen zette hij zijn naam al op de internationale lijsten van winnaars. Hij is de school nog altijd dankbaar dat hij de kansen kreeg om die buitenlandse wedstrijden te rijden. Er bestaat geen topsportstatuut in deze sportdiscipline, dus heeft hij altijd zijn sport gecombineerd met voltijds onderwijs. Leerstof die hij miste door afwezigheid, werden door medeleerlingen bijgehouden en hij slaagde er telkens in om gemiste leerstof in te studeren en huistaken in te halen. Na het slagen in het zesde jaar stelde hij zich de vraag: verder studeren of niet? De ouders waren eerder wat bezorgd, maar in de autosport krijg je geen tweede kans. Zijn carrière combineren met hogere studies zou zijn inziens resulteren in half werk op beide fronten. Vandaar dat hij koos de kans te grijpen. Zijn technische kennis benut hij nu en dan nog en hij heeft nog altijd iets graag “om handen”. Mocht hij, ondanks alles, toch niet aan een zitje in de F1 geraken, dan vormt zijn opgedane ervaring en kennis ervoor dat hij met zekerheid in het wereldje aan de bak blijft. In zijn opleiding bij McLaren zal zijn eerste jaar vooral een leerperiode zijn. De Spaanse testritten van eind februari tonen aan dat hij alvast op goede weg is. Daarna hoopt hij een tweede jaar van “winnen” te hebben om de stap naar het F1 te kunnen zetten. Zijn uiteindelijke doel? Wereldkampioen worden! Hij ondergaat in Engeland fysische testen, hij moet er trainen en hij krijgt consulting door McLaren om zijn loopbaan verder uit te stippelen. Tijdens de week moet hij ervoor zorgen dat zijn conditie op peil wordt gehouden.

Hij moet hiervoor 6 dagen per week telkens 2u naar de fitness om vooral zijn nek-en rugspieren te trainen maar ook voor duurtraining (fietsen, lopen, …). Zijn gestalte (=1.73m) is eerder wat groot om F1-piloot te zijn, maar hij is ervan overtuigd dat de resultaten belangrijker zijn dan die 5 cm te groot. Een opgelegd voedingspatroon heeft hij niet (dus frietjes mogen af en toe) maar het ligt voor de hand dat hij gezond moet leven. Als je weet dat zijn hartslag tijdens een wedstrijd tot zo’n 180 slagen per minuut gaat, dan is een perfecte conditie geen overbodige luxe. Wanneer hij niet in Engeland vertoeft dan is hij op wedstrijd in Europa, is hij aan het testrijden in Spanje of geniet hij van eens niksdoen thuis. De wedstrijden en zijn tijdsinvulling zijn vrij goed gereglementeerd vanuit McLaren. Contractueel mag geen enkele andere wedstrijd of discipline worden beoefend zonder hun toestemming. Gemiddeld is hij van halfweg februari tot oktober bijna nooit thuis. Een gevarieerd leven, waar er de laatste tijd ook heel wat mediabelangstelling voor is. Hij is verkozen tot “Driver of the Year”, won in 2012 vier wedstrijden in de Eurocup Formula Renault 2.0 en eindigde ook vijf keer op de tweede plaats, wat hem ook de Europese titel opleverde. Deze belangstelling ervaart hij als eervol. Hij verdient niks aan die mediabelangstelling maar het maakt hem wel trots te weten dat hij als beste piloot is verkozen vóór alle ander Belgische piloten. Wij hebben Stoffel ervaren als een warme persoon met nog veel ambities die hij lijkt waar te maken. Misschien kunnen we ambiëren om manager van hem te worden, want daar is hij voorlopig nog altijd naar op zoek. De sportkatern laten we in het vervolg niet zomaar naast ons liggen, maar we zullen vol belangstelling zijn internationale carrière op de voet volgen. We wensen hem in ieder geval alle succes toe!! Wist je dat… • de F1-piloten vertrekken met remmen die niet werken? Pas na de opwarmingsronde en hard remmen, warmen de carbonremmen tot 800 graden op. Pas dan zijn ze bruikbaar. • de binnenkant van Stoffel zijn helm helemaal op maat is gemaakt? • de piloten bij regenweer amper 1 meter ver zien? Zij baseren zich op de rand van het circuit om zo herkenningspunten te vinden waar een draai zich aankondigt. • hij in alle weersomstandigheden zijn mannetje staat? Regenweer of volle zon, een goede rijder ben je in elk weertype. • zijn favoriete circuit Francorchamps is? • hij op 1 en 2 juni in Francorchamps van de partij is? Allen daarheen! • hij het risicovoller vindt om je op de openbare weg te begeven dan te racen op een circuit? • de 500 miles Indianapolis een kinderdroom zijn? • hij in zijn vrije tijd met een Renault Mégane rijdt? Net als andere goede burgers houdt hij het bij 10 km/uur te veel… • hij met een 530 PK (hiervoor 210 PK) rijdt en dit niet als “moeilijk” ervaart? Els Lannoo en Jelle Seys

42

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Oud-leerlingen

in de kijker

Wie een script van Dieter wil lezen of bestuderen kan dat gerust op dieter.degrijse@kuleuven-kulak.be Interesse in de resultaten van Stoffel? Volg hem o.a. op www.stoffelvandoorne.com. We wensen al onze oud-leerlingen nog heel veel succes in hun doen en laten en in het verwezenlijken van hun dromen. De dagelijkse beslommeringen horen daar ook bij, zolang we maar gezond en gelukkig blijven. Lieven Vandepitte

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

43


Resultaten

oud-leerlingen

Resultaten oud-leerlingen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

44

Allaert Jonas

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Anne Xander

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Baekelandt Michiel

Bachelor in de Autotechnologie

Baekelandt Philippe

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Baert Thijs

Bachelor in de Verpleegkunde Roeselare - Kinderverpleegkunde

Diploma behaald

Bekaert Jens

Bachelor in de Elektronica - ICT - ICT

Berghe Niels

Bachelor in de Elektronica - ICT

Diploma behaald

Berghman Cyl

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Diploma behaald

Berteloot Ruben

Bachelor in het Secundair Onderwijs - Lichamelijke Opvoeding, Fysica

Bruneel Brecht

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Bruneel Robin

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Buffel Joppe

Bachelor in de Autotechnologie

Diploma behaald

Buyse Thomas

Bachelor in de Autotechnologie

Diploma behaald

Buyse Vincent

Bachelor in de Elektromechanica - Klimatisering

Callewaert Kristof

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Cardoen Kim

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Caron Mathieu

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Claerhout Niels

Bachelor in de Autotechnologie

Diploma behaald

Claerhout Sven

Bachelor in de Toegepaste Informatica - Software-management

Couchez Kenneth

Bachelor in het Kleuteronderwijs

De Masure Alexander

Bachelor in de Toegepaste Informatica - Software-management

De Schryver Stijn

Bachelor in de Agro- en Biotechnologie - Dierenzorg

De Vent Diederik

Bachelor in de Ontwerp- en productietechn. - Ontwerp-en productietechn. Diploma behaald

De Vidts Tomas

Bachelor in de Autotechnologie

Decottignies Glenn

Bachelor in de Elektromechanica - Klimatisering

Defraeye Emiel

Bachelor in de Autotechnologie

Degezelle Annoeska

Bachelor in het Kleuteronderwijs

Degezelle Bert

Bachelor in de Agro- en Biotechnologie - Landbouw

Degraeve Dieter

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Degryse Brecht

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Degryse Jeffry

Bachelor in de Ontwerp- en productietechn. - Ontwerp-en productietechn. Diploma behaald

Degryse Nick

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Dejonckheere Brecht

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Dejonckheere Jeroen

Bachelor in de Agro-en Biotechnologie - Landbouw

Diploma behaald

Dejonghe Arne

Bachelor in de Agro-en Biotechnologie - Groenmanagement

Deloux Joffrey

Bachelor in de Toegepaste Psychologie

Demaiter Lysander

Bachelor in de Elektromechanica - Automatisering

Demeulenaere Michael

Bachelor in de Elektromechanica - Automatisering

Demeulenaere Thomas

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Depoorter Jonathan

Bachelor in de Autotechnologie

Deprez Alexander

Bachelor in de Toegepaste Psychologie - Arbeids-en organisatiepsychologie Diploma behaald

Dequeecker Chris

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Deruyter Mathijs

Bachelor in de Autotechnologie

Devolder Pieter-Jan

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Devos Dylan

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Doornaert Simon

Bachelor in de Ontwerp- en productietechn. - Ontwerp-en productietechn.

Ghesquiere Vital

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Herreman Gregory

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Koerier

Maart 2013

een

Diploma behaald

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Resultaten Heydens Niels

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Hillewaere Sam

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Houthoofd Brecht

Bachelor in de Autotechnologie

Huyghe Alexander

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Kerckaert Stijn

Bachelor in de Elektromechanica - Automatisering

Krekelberg Jan

Bachelor in de Verpleegkunde Kortrijk - Sociale verpleegkunde

Laleman Stijn

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

oud-leerlingen

Diploma behaald Diploma behaald

Diploma behaald

Lameire Dieter

Bachelor in de Elektromechanica - Klimatisering

Lanckriet Jens

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Lapeire Matthias

Bachelor in de Autotechnologie

Lapere Bram

Bachelor in de Autotechnologie

Ledoux Frederick

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Lietaert Ruben

Bachelor in de Elektronica - ICT - ICT

Lobbestael Lowie

Bachelor in de Elektronica - ICT - Elektronica

Lowie Jeroen

Bachelor in de Energietechnologie - Eletrotechniek

Meeuws Pieter

Bachelor in de Autotechnologie

Melo Gonçalves Marty

Bachelor in het Lager Onderwijs Torhout

Messiaen Justin

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Opsomer Karel

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Diploma behaald

Pattyn Pieter

Bachelor in de Agro-en Biotechnologie - Landbouw

Diploma behaald

Platteeuw Jordy

Bachelor in de Elektronica - ICT - Elektronica

Rommel Ruben

Bachelor in de Agro- en Biotechnologie - Landbouw

Rommelaere Maxim

Bachelor in de Verpleegkunde Roeselare

Sercu Francis

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Sioen Laurens

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Soenen Jan

Bachelor in de Autotechnologie

Soenen Nicolas

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Stevens Lennert

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Stroo Karel

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Van Glabeke Keith

Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie - Kunststofverwerking

Vancoillie Gianni

Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie - Kunststofverwerking

Vandenbulcke Maxim

Bachelor in de Autotechnologie

Vandewalle Joeri

Bachelor in de Verpleegkunde Roeselare

Vandoorne Stoffel

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Vanhaverbeke Sean

Bachelor in de Autotechnologie

Vanhoutte Mathieu

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Vanlerberghe Sarah

Bachelor in de Verpleegkunde Roeselare

Vanneste Alexander

Bachelor in de Agro-en Biotechnologie - Landbouw

Vercaigne Nicolas

Bachelor in de Elektronica - ICT - ICT

Vercruysse Bert

Bachelor in de Autotechnologie

Vereecke Alexander

Bachelor in de Autotechnologie

Vereecke Bjorn

Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie

Verhelst Dieter

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Verlinde Mathias

Bachelor in de Energietechnologie - Elektrotechniek

Vermoortele Jens

Bachelor in de Autotechnologie

Verslype Jelle

Bachelor in de Elektromechanica - Elektromechanica

Vlaminck Tanja

Bachelor in de Verpleegkunde (afstandsonderwijs)

Vynckier Aaron

Bachelor in de Autotechnologie

Wyffels Kenzie

Bachelor in de Toegepaste Informatica - Applicatie-ontwikkeling

Wyseur Xander

Bachelor in de Autotechnologie

Diploma behaald

Diploma behaald

Diploma behaald

Diploma behaald

Diploma behaald Diploma behaald

Diploma behaald Diploma behaald

Diploma behaald Diploma behaald

Diploma behaald

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

45


Resultaten

oud-leerlingen

Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende Behaegel Jeroen

PBA elektronica - ICT - ICT

Boussery Jonas

PBA elektronica - ICT - elektronica

Bulcke Jeroen

ABA industriële wetenschappen: elektromechancia

Claeys Harm

PBA elektronica - ICT - ICT

De Meulenaere Danick

PBA ergotherapie

De Volder Hannes

PBA elektronica - ICT - elektronica

Debusschere Laurens

PBA onderwijs: secundair onderwijs - geschiedenis, aardrijkskunde

Decan Jelle

PBA onderwijs: lager onderwijs

Declercq Jens

PBA elektromechanica

Depoorter Stefaan

ABA industriële wetenschappen: elektromechancia

Henderyckx Tom

ABA industriële wetenschappen: bouwkunde

Hoornaert Ruben

PBA luchtvaart - luchtvaarttechnologie

Lamsens Ward

PBA onderwijs: secundair onderwijs – PAV, elektriciteit

Ledoux Jens

schakelprogramma van elektronica - ICT naar energie

Louage Wago

PBA elektronica - ICT - ICT

Messiaen Arno

ABA industriële wetenschappen: elektronica - ICT

Pattyn Steven

PBA elektronica - ICT - elektronica

Diploma behaald

Diploma behaald

Soenen Pieter

schakelprogramma van elektromechanica naar elektromechanica

Taverne Sean

PBA luchtvaart - luchtvaarttechnologie

Termote Matthias

schakelprogramma van elektronica - ICT naar energie

Van De Putte Bert

PBA luchtvaart - luchtvaarttechnologie

Diploma behaald

Van de Walle Vincent

master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Diploma behaald

Vandewaetere Giovanni

schakelprogramma van elektronica ICT naar elektronica ICT

Vandewoude Bert

PBA chemie - chemie

Vaneyghem Peter

master in de industriële wetensch.: elektromechanica – luchtvaarttechn.

Verbrugge Jorne

PBA: chemie - chemie

Vermote Olivier

PBA onderwijs: secundair onderwijs: mechanica, elektriciteit

Diploma behaald

Artevelde Hogeschool Gent Behboudi Milad

Bachelor in de bedrijfsmanagement

Benoot Stijn

Bachelor in de grafische en dig. media - orientatie cross-media ontwerp

Coolman Pepijn

Bachelor in het office mangement -Event-en projectmanagement

Decuypere Thomas

Bachelor in de grafische en dig. media - orientatie cross-media ontwerp

Desaever Sam

Bachelor in de grafische en digtiale media

Deseyne Lowie

Bachelor in het sociaal werk

Froyman Gilles

Bachelor in het onderwijs - bewegingsrecreatie met LO

Froyman Gilles

Bachelor in de ergotherapie

Lannoy Freek

Bachelor in het soicaal werk - Maatschappelijk werk

Noppe Guillaume

Bachelor in het onderwijs: Sec. onderwijs – muzik. Opv., techn. Opv.

Staessen Jasper

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Tanghe Ruben

Bachelor in de ergotherapie

Diploma behaald

Van Wonterhgem Reiner Bachelor in de grafische en digtiale media - oriëntatie Multimediaproductie Diploma behaald

46

Van dewalle Jonas

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Vandoorne Thomas

Bachelor in het bedrijfsmanagement - Marketing

Vercaemst Benoit

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs - fysica,wiskunde

Diploma behaald

Verhoustraete Dennis

Bachelor in het sociaal werk - Maatschappelijk werk

Diploma behaald

Verschelde Lorenzo

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs - Engels, informatica

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Resultaten

oud-leerlingen

Universiteit Gent D'hulster Koen Lemey Sam Cardoen Pieter Lietaert Sander Logghe Pieter Roose Ward Clarys Jonas Clarys Jonas Demeyer Sebastien Vandaele Koen

lerarenopleiding in de fysica Doctor in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek M of science in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek Ba of Science in de toegepaste economische wetenschappen M of science in de ingenieurswetensch.: werktuigkunde-elektrotechniek M. of science in de ingenieurswetensch.: werktuigkunde-elektrotechniek Ba of laws in de rechten M of laws in de rechten M of Science in de EU-studies Doctor in de wetenschappen: Chemie

Diploma behaald Diploma behaald Diploma behaald Diploma behaald Diploma behaald Diploma behaald

Hogeschool Gent Vanheule Thomas Vanholle Thomas Verbanck Karel Allegaert Matthijs Cornette Sander De Cuyper Pieter Defour Louis Defreyne Brecht Deveeuw Michiel Devolder Effrem Dewulf Louis Grymonpon Matthias Lamsens Simon Logghe Wouter Mostrey Thomas Oosterlynck Frederik Pille Benjamin Rousseau Bram Vanbillemont Niels Vandelannoote Mattias Vandewoude Pieter-Jan Vanhaverbeke Ruben Vanoverschelde Jonas Vanrobaeys Louis Verhelst Lorenz Vervaeck Cédric Bogaert Sander Casteleyn Jens Meerschaert Thomas Moerman Mathijs Prinsie Jelle Rondelez Simon Spriet Anthony Trybou Arne Uleyn Nicolas Van denabeele Bastiaan Verhack Koen Verhoustraete Jelle

Bachelor in de houttechnologie Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: elektronica - ICT - ICT Bachelor in het vastgoed - landmeten Bachelor in het vastgoed - landmeten Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in het vastgoed - makelaardij Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de houttechnologie Bachelor in het bedrijfsmanagement - KMO-management Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in het vastgoed - makelaardij Bachelor in het vastgoed - landmeten Bachelor in de muziek - instrumentenbouw Bachelor in het vastgoed - landmeten Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen: informatica Bachelor in de chemie Master in de industriële wetenschappen: informatica Bachelor in de Industriële wetenschappen: elektronica - ICT Bachelor in de elektromechanica - elektromechanica Bachelor in de toegepaste informatica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de elektromechanica - klimatisering Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in de elektromechanica - elektromechanica Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de elektromechanica - elektromechanica

Diploma behaald Diploma behaald Diploma behaald

Wybo Wouter

Bachelor in de elektromechanica - elektromechanica

Diploma behaald

Diploma behaald

Diploma behaald Diploma behaald

Diploma behaald Diploma behaald

Tine Decaestecker Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

47


Cursiefje Van het gaatje en de stier Of hij gezien had dat er een gaatje in het zeil zat …?

terbeenzwaai belandde ik redelijk elegant in het

Ik was er plots toch niet helemaal gerust meer in.

compartimentje naast de piloot. ‘Spannend hé?’

De twee gigantische ventilatoren bliezen met een wervelende kracht en met dreunend geronk de opening van de luchtballon open. De lucht was vol benzinegeur. Het zeil hief zich metershoog op. Al snel ontstond er binnenin de ballon een ruimte waar je met gemak de jongens van One Direction met de helft van vrouwelijk West-Europa tussen 12 en 16 in kwijt kon, ticketcontroles, bonnetjeskot, eet- en drankstandjes incluis.

‘Ja, bère!’ Dat was het buurmeisje van 15 dat naast me stond.

Van op een afstand stond ik alles te bekijken, hoe de stalen kabels zich opspanden, hoe twee gespierde kleerkasten met ‘crew’ op hun strakke T-shirtje de gasflessen doublecheckten, hoe die met ‘pilot’ op z’n body-warmer de gps, de hoogtemeter en de temperatuursonde controleerde, hoe de radiozender en transponder afgesteld werden en hoe uiteindelijk een steekvlam met een druk waarvan je achteroversloeg, in de opengesperde mond van de ballon gespoten werd. Man, man, man, het testosterongehalte schoot hier boven alle meetbare waardes uit!!! Glanzende, met bloed dooraderde biceps, air-force-looks met zonnebril en neo-primair mannetjesgedrag deden dit stukje pas gerooid aardappelveld sidderen. Eerlijk gezegd was ik serieus onder de indruk van het hele gedoe. De lucht zat helder en er hing een aangename avondwarmte. Beetje weinig wind, maar dat maakte het opstijgen stukken eenvoudiger, en het gaf ons groepje van twaalf startende avonturiers, allemaal buren uit de straat, meteen een zorgeloos gevoel. Tot ik dat gaatje zag. Twee vuisten groot. Een zwaard sneed door mijn maag. Terstond wou ik de hele onderneming afblazen. Neergestort wegens gesmolten stuk nylonzeil. Ik zag de kranten al koppen. Nee, nee, One Direction terug naar huis voor mij, ja!!! ‘Of hij gezien had dat er precies een gaatje was daar waar het zeil aan die kabel vastzat?’ ‘Moh, maak je geen zorgen, madamke, da’s niks, dit is een splinternieuwe ballon, dit is z’n tiende vlucht en zo’n ballon doet er 500 op z’n gemakske.’ ‘Ahn, OK dan.’ Ik was er ab-so-luut niet gerust in. Mister Crew viste z’n walkie talkie van z’n gordel, sprak iets onverstaanbaar Engels, schikte zijn petje wat naar achteren, draaide zich om en stapte zeer mannelijk naar z’n 4X4. Oo nee, die was nu zeker al z’n walkie-talkie-luchtballonfriends aan het vertellen dat er hier in Beveren een onnozele truttemie een gaatje had gezien in zijn ballon … Ik weet het zeker … En dat ze het nu al in haar broek deed, en wat zou het dan zijn op 1100 meter hoogte en dat hij halverwege de vlucht terug zou moeten omdat madammeke hyperventileerde, het luchtruim volkotste en het vliegverkeer verstoorde met haar hysterisch getier … ‘Ja, ’t is ’t moment mensen, in de mand! Nu! Geen tijd meer om te twijfelen, met z’n twaalven zetten we een spurtje in over het verdroogde aardappelloof tot bij de mand en hup, met een naar mijn mening geslaagde rech-

48

Koerier

Maart 2013

een

Iemand loste de kabel waarmee de zware 4X4 Jeep de ballon nog aan de grond hield. ‘Pilot has control, over!’ Als een pluimpje stegen we op. Geruisloos. Licht. Bijna onmerkbaar. Onze vrienden beneden werden kleiner en stonden ons met de benen gespreid, met de ene hand aan hun hoofd tegen het zonlicht en met de andere hand zwaaiend, na te staren. Het ging loodrecht omhoog. Ik zette mijn zonnebril op en tuurde in de verte. Onder ons schoven auto’s als blinkende stipjes voort op een grijze lijn die door het landschap sneed. Dat was de A17, een staaltje van menselijk kunnen in een versnipperd landschap van groene tinten. Ik werd er een beetje lyrisch bij. Algauw konden we de dorpskernen van Ardooie, Koolskamp en Beveren onderscheiden. Kijk daar, de Kapelhoek! En daar was ons huis, amaj, de tuin oogde groter vanuit de lucht. Bij de buren stond de parasol uit.’ En kijk, daar hebben ze een zwembad, en daar ook! Felblauwe rondjes in groene gazonnetjes.’ 10 minuten later kon je zelfs Tielt zien liggen en helemaal in de verte lag Gent! We waren allemaal even verrukt! Het gaatje was ik allang vergeten. Nog 10 minuten later kregen we wat technische info van een blijkbaar zeer ervaren piloot, het was 9 graden Celcius, we zaten op 3 100 voet en het was windstil. Beetje jammer. We stegen nog wat, de deskundige piloot ging op zoek naar meer dynamiek in de luchtlagen. Gefascineerd en ‘in de wolken’ door zoveel wonder der natuur, hingen we aan zijn lippen toen ie het had over het AMP en het ARC. Een buurman stelde nog wat vragen met enkele moeilijke woorden en steeds kon onze piloot vlot een antwoord geven. Tussendoor stak ‘de meester’ nog een paar keer vuur. De vlam schoot geweldig omhoog. De hitte was verschroeiend. Met het hoofd in de nek tuurde ik in de ballon. De steekvlam schoot rakelings naast het gaatje … Mijn maag trok samen tot een verschrompelde prop. Shit ja, dat gaatje. Ter plaatse ontpopte zich een bruine crisis in mijn borrelende dunne darm. Een uur later hingen we nog steeds boven de A17. Bewegingloos. We hadden het intussen wel gezien. Ardooie, Koolskamp, Beveren, Koolskamp, Ardooie, Koolskamp, Beveren… ‘Jammer genoeg zit er geen stuur op zo’n ding’, excuseerde de begeleider zich. ‘Het is een hoog, maar kort ritje geweest mensen, maar tijd om te gluren bij de buren heb je nu wel gehad…’ Het klonk als een oud mopje, grijsgebruikt, waarschijnlijk uit zo’n Luchtballon-instructieboekje onder het hoofdstuk: “Smoesjes bij windstil weer”. We begonnen te zakken. ‘Echt? Nu al?!’ ‘Ja veel meer zal ik jullie niet kunnen laten zien vrees ik.’

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Cursiefje ‘Komaan, we waren alleen maar opgeschoven tot aan de overkant van de A17, van hieruit gezien zo’n 40 meter oostwaarts van de plek waar we opgestegen waren … Wat een afknapper … One direction … tot aan de wolken en t’rug, ja … Pfff! En toen ging alles precies in versneld tempo. Aan de grootte van de auto’s en de koeien in de weiden zagen we dat we vlotjes zakten. We zagen de boomtoppen steeds sneller naderen, er kwam nu wat beweging in ons avontuur, we scheerden laag over een poeltje met wat scheefgegroeide knotwilgen, raakten de takken net niet. Van achter de bomen doemden plots vijf koeien op die in paniek en met zwiepende staarten wegspoten naar alle kanten … ‘Gewoon doen wat ik zeg nu, hou je vast aan de zwarte boord van de mand en zet je krap met de knieën tegen de wanden. Ja! Nu! ’t Zal hard worden, maar meer kan ik niet doen! Vasthouden! Ja … De mand stompte over de hobbelige weide, zwalpte terug op, zo’n halve meter van de grond, stuiterde nog tweemaal met vinnige schokjes over het gras, schepte in de vlucht de bovenzijde van een redelijk vers uitziende koeienvlaai mee, botste toen nog één keer, bleef haperen, wankelde … en plofte op haar zij. Met inhoud.

De ballon drapeerde zich slapjes doch vrouwelijk-elegant in golven over het gras. Binnenin de mand was de chaos compleet. In een wirwar van teveel armen en benen begon de bovenste laag buren zich uit z’n hachelijke toestand los te wrikken. Enkele gesmoorde ai!’s en au!’s deden vermoeden dat de landing onverwacht, onzacht en ongehoord oncomfortabel was verlopen. En veel tijd om onze wonden te likken hadden we niet, want enkele Bella’s en Bertha’s met volle uiers kwamen ons met volgens mij net iets teveel nieuwsgierig enthousiasme tegemoet. Mét een pijnlijke elleboog en mét een gloeiende knie die aan de buitenkant blauw-groen uitsloeg en waarvan enkele vierkante centimeter vel naar achteren opgerold was, zette ik het op een lopen. Samen met het buurmeisje vluchtten we strompelend met onze trui op de arm, hand in hand tot aan de omheining. En net toen ik de bovenste prikkeldraad omhoog wou houden om mijn nieuwe vriendinnetje eronderdoor te helpen, brieste vanuit de aanpalende weide een witte stier, Belgisch blauw-wit, 750 kg op z’n minst (!), piercing in neus en oren, massaal, kolossaal … Een tube zalf, vier rolletjes verband en een scheefgeduwde zonnebril later wist ik het zeker: Met een gaatje en een stier is de luchtvaart geen plezier…

Twaalf kreunende lichamen, slordig op een hoop geschud, hingen half in, half uit de bruine mand.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Martien Martens

Koerier

49


Sponsors

50

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


25

jaar dienst

25 jaar dienst in 2013 Lichtmis is, na kerstmis, het feest van (de terugkeer van) het licht! Prettig en aangenaam, hoopgevend, zeker na zo een sombere, donkere regenweek zoals we er deze herfst en winter al zoveel hadden. Hoe belangrijk is licht voor mensen? Hoe belangrijk is het mensen even in het licht te zetten!? Even in de zon, of de schijnwerper(s) voor 25 jaar dienst of voor een volledige loopbaan … Voor wie het meemaakte zo snel voorbij, voor wie er even bij stilstaat een oceaan van tijd, ingevuld door mensen met zo ongelooflijk veel goede en minder goede momenten, maar altijd meer dan de moeite waard …

Inge Covemaeker Inge studeerde in ’85 af aan de Gesubsidieerde Vrije Normaalschool te Brugge als GLSO Nederlands-Engels-Godsdienst. In januari ’86 mocht zij aan de slag in het Sint-Stanislas College te Poperinge. Daarna kwam ze in de school in de Kattenstraat terecht in Roeselare, nog eens daarna opnieuw in Poperinge, in het Instituut H. Hart. En dit als lerares Godsdienst. In Veurne kon ze aan de slag in een VZW tot maatschappelijke integratie voor werklozen, waarna ze opnieuw in het Poperingse onderwijs terecht kwam. In september 1988 kwam zij bij ons in dienst in de afdeling LSTS. In die beginjaren werkte Inge ook als studiemees-

ter-opvoedster. Zij verving ooit Ann Paneel en Kristien Deboutte. Nu geeft Inge les aan de eerste graad. Nederlands, hoewel Engels haar lievelingsvak is. Ze is een gedreven leerkrachte en ik ken Inge al jarenlang als iemand met heel veel aandacht voor de leerling, altijd bevestigend. Marc Cappan zei het al: Inge schrijft positieve nota’s! Zij zorgt voor bevestiging van mensen: leerlingen, collega’s …, zij is niet iemand met de rode balpen in de aanslag, maar wel de bemoedigende, bevestigende begeleidster. Voor de leerling die zorg nodig heeft, die extra aandacht vraagt. Ook haar collega’s kennen haar als iemand die tijd en aandacht heeft voor anderen. In de omgang met de collega’s valt vooral haar positieve ingesteldheid op. Nooit hoor je haar zagen of klagen. Zij houdt van een babbel met de collega’s de vrijdagavond bij een lekker potje koffie. En er is een kleinkindje om van te houden en voor te zorgen …

Marnik Desodt Marnik is een oud-leerling van deze school. Hij behaalde in 1974 zijn diploma aan de afdeling hout. Van ’74 tot oktober ’87 werkte hij bij OBUMEX te Staden als monteur in de afdeling houtbewerking. Hij behaalde zijn diploma om les te geven. En een getuigschrift van hoger secundair kunstonderwijs, afdeling bouwkunde en binnenhuiskunst aan de stedelijke academie voor schone kunsten te Roeselare. Frans Defour was er de strenge, maar talentvolle leraar. In oktober ’87 begon hij als leraar aan onze school. Hij doorliep er alle categorieën en gaf zowel praktijk als technische vakken. In de beginjaren was Marnik leraar aan het CDO (en vormde een team met Marc Watteny), toen nog “experimenteel” CDO genoemd. Leerkrachten en begeleiders waren pioniers in die tijd. Alles ontdekken en sporen trekken! Marnik gaf zelfs les de woensdagnamiddag. Want de leerlingen van het CDO mochten niet in contact komen met deze van het voltijdse onderwijs. Zelfs “bouw” gaf hij, in de vroegere fietsenkelder van de eerste jaren werd metselen gegeven! Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Hij was ook betrokken bij het ombouwen van het eerste huis in de Leenstraat voor het CLW, de renovatie en de inrichting ervan. Tijdens zijn legerdienst was hij chauffeur … dit zette zich door in een jarenlange zeer intense inzet voor de rijschool van het VTI. De rijschool heeft mee het VTI grootgemaakt en dit kwam dus door de inzet van mensen als Marnik. Hij was er ongeveer 20 jaar actief! Een goede begeleider met een geduldige aanpak, methodisch, pedagogisch sterk. Hij heeft veel procedures uitgeschreven voor zijn collega’s moto, B, BE, C en CE. Marnik is een zeer goede begeleider van (beroeps)leerlingen, hij heeft geduld, de gave om te luisteren naar hen …, inlevingsvermogen, noemt men dat. Hij is een harde werker, collegiaal en sociaal voor zijn leerlingen, stond en staat open voor nieuwe dingen. Openminded, flexibel, ook hij is iemand die mensen bevestigt en hen een goed gevoel geeft! Laatst realiseerde hij samen met collega’s en leerlingen de meubels voor het UNIZO-hoofdkwartier aan de Willebroekkaai te Brussel. Marnik staat nu klaar om Freddy op te volgen als TA van de afdeling hout. Samen met zijn vrouw Ilse realiseerde hij een laagenergiewoning in de Ardennen en daar brengt hij graag vakanties en lange weekenden door.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

51


25

jaar dienst

Ann Dumortier Ann studeerde in ’88 af aan de vrije normaalschool te Heverlee als Geaggregeerde Lager Secundair Onderwijs afdeling Lichamelijke Opvoeding, Biologie en Godsdienst. Zij werkte ook al voor haar afstuderen, vanaf september ’82, als Bijzonder Leermeester Lichamelijke Opvoeding. En dit tot in ’89, jaar waarin zij begon als lerares aan onze school. Ann is een sportieve vrouw, ze was onder meer een

uitstekend basketster. Als mens is zij rechtvaardig, maar zeer gevoelig en een echte moeder voor de leerlingen van de eerste graad. Ann is een zeer goede leerkracht voor de jongsten van onze school. Met een grote werkkracht ontplooit zij activiteiten voor de eerste graad, niet in het minst voor de kennismakings- of inleefdagen en de jaarlijkse sport- en cultuurdagen. Zij is ook niet bang om verantwoordelijkheid. Als medecoördinator van de groep leerkrachten lichamelijke opvoeding, dit jaar samen met Dieter, draagt zij meer dan haar steentje bij aan de goede werking van de vakgroep. Thuis heeft ze haar handen vol met het begeleiden van haar twee dochters en een sportieve echtgenoot.

Robrecht Louage Robrecht behaalde in 1980 zijn diploma aan ons VTI. Het diploma van werktuigkundige, specialisatie werktuigmachines. Later, in ’89, behaalde hij zijn diploma van de Hogere Technische Leergangen, doorstromingsafdeling oriëntatie Mechanica. Tot 1987 werkte hij bij de NMBS als wagenschouwer, lasser en tekenaar. In ’87 begon hij zijn carrière als leraar aan het Maria-Duininstituut in Zeebrugge. In september van het jaar ’88 begon hij bij ons … Gestart in de dagschool als leerkracht TV en PV geeft hij nu lassen in het CLW. Robrecht is een vrije geest, een

creatieveling met een onuitputtelijke fantasie. Samen met de leerlingen bedenkt en/of ontwerpt hij allerlei en hij kan hen boeien met zijn ideeën en experimenten. Steeds goed gezind! Altijd bereid om anderen bij te staan en te helpen, soms echter een beetje nonchalant. Zijn specialisme en hobby is puzzels en spelletjes bedenken/ontwerpen en uitvoeren, heel wat hersenbrekers kwamen en komen uit zijn brein en handen. Als klap op de vuurpijl heeft hij in 2011 jaar het wereldkampioenschap voor puzzelaars gewonnen. Zijn nieuwsgierigheid maakt dat hij overal op en bij is en collega’s in het ootje nemen gaat hem ook goed af … Robrecht helpt graag en draagt meer dan zijn steentje bij voor de school en de afdeling. Ook in het volwassenenonderwijs staat hij zijn stek: Robrecht geeft er conventionele en CNC machinale bewerking. Ook sinds jaar en dag Autocad (CAD-tekenen) als tekensysteem.

Ignaas Nuytten

52

Ignaas studeerde eerst af in het hout, te Torhout en daarna volgde hij bouwbedrijf in Roeselare, aan ons VTI. Daarna werkte hij bij de firma Alheembouw, van ’83 tot september ’87. In dit jaar trad hij bij ons in dienst en startte zijn carrière als leraar TV en PV Bouw.

voegen en controleren. Later schakelde hij over naar de tweede graad en geeft er nu eens in het derde dan in het vierde jaar les. Meest bekend in de afdeling is hij echter als de gewaardeerde verantwoordelijke van de “bouwkeet”. Sinds jaren zet hij koffie, dient op, ruimt af en houdt de hele zaak netjes … Ignaas opereert er als een gastvrije kastelein. Fantastisch werk dat door zijn collega’s sterk gewaardeerd wordt.

In de beginjaren startte hij, samen met een ander icoon van de bouwafdeling nl. Johan Ottevaere, in het volwassenenonderwijs en de dagschool. Hij gaf er, uiteraard, praktijk bouw en de nodige theorie om de praktijk te ondersteunen. Ook in de eerste graad leerde hij de jongens de basishandelingen van het tekenen, uitzetten, metselen,

Ignaas is soms ludiek in zijn taalgebruik, maar toch zeer punctueel, hij is een man met veel mensenkennis. Hij kent veel ouders van leerlingen, en is iemand die de leerlingen zelf zeer goed observeert. Die gegevens legt hij samen om zich een goed beeld van de leerlingen te vormen en meestal zit hij er niet ver naast.

Koerier

Maart 2013

een

Ook naast de school zet hij zich in: onder meer voor de Gezinsbond in zijn gemeente Langemark-Poelkapelle.

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


25

jaar dienst

Tea Sevenoo Tea studeerde wiskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en beëindigde haar studies in 1985. Zij begon les te geven in het SintJozefscollege te Izegem, daarna aan het Sint-Barbaracollege te Gent; opnieuw in Izegem en daarna aan het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut te Waregem. In oktober van ’86 begon ze in het Vrij Hoger Technisch Instituut te Kortrijk en eindelijk: In ’87 kwam ze bij ons in dienst. Van bij het begin nam zij graag verantwoordelijkheid op. In één van de grote vakanties kwam zij ons spontaan haar hulp aanbieden. Uitzonderlijk aanbod, uitzonderlijk zoals Tea is. Tea is een uitmuntende lerares wiskunde, die echter veel meer waarmaakt. Haar inzet voor school, leerlingen, vakgroep en gezin zijn legendarisch… Jarenlang al geeft zij les

aan de tweede en derde graad. Samen met collega Eric deelt zij de derde graad IW en leert de jongeren wiskunde, maar ook studeren, brengt hen verantwoordelijkheidszin bij en stimuleert hen om het beste uit zichzelf naar boven te halen, onder meer via de wiskundeolympiade. Zij leidt al geruime tijd de vakgroep wiskunde en doet dit op een even gedreven wijze. Fijn zijn de kleine attenties, zoals iets lekkers meebrengen om de goede sfeer te bevorderen. Zij is elk jaar de gewaardeerde gastvrouw van de juryleden bij de gip-voorstellingen op school. Zij zat het feestcomité van de school voor en sedert enkele jaren het wettelijke participatieorgaan: de schoolraad. Maar ook buiten de school werkt zij overkoepelend mee in de wiskundegroep. Ze heeft goede contacten met pedagogisch begeleiders en sedert vorig jaar: inspecteurs. Buiten onze school neemt ze ook verantwoordelijkheid op binnen Arkorum en het klein seminarie. Inzet, steeds het beste bovenhalend bij leerlingen, bij collega’s, ouders, bestuursleden, bij haarzelf … Tea is iemand die meer dan tenvolle haar verantwoordelijkheid opneemt binnen het onderwijs in Roeselare.

Geert Vandermeersch Na Marnik, Robrecht en Ignaas is ook Geert een oud-leerling van onze school! Hij volgde het 4de en 5de jaar weven. Dit laatste heette het vijfde jaar technisch weven, regelen en monteren. Dit diploma behaalde hij in 1979. Later behaalde hij zijn D-diploma, zoals dat toen heette en in 1989 behaalde hij een diploma in de Industriële Informatica. Hij toog aan het werk bij de firma N.V. Solintex in juli ’79 en was er achtereenvolgens stagiair, in ’80 onderhoudsman en in ’83 meestergast. Hij bleef er werken tot eind augustus 1987. En op 1 september ’87 kon hij aan de slag in zijn vroegere school.

Geert heeft ook zijn sporen getrokken in het CDO. Hij heeft er weven gegeven, deels in de weverij van de dagschool, deels op handweefgetouwtjes. En ook in de dagschool gaf Geert weven en technisch onderhoud van weefgetouwen. Een specialiteit die uit de school verdween, maar waarin Geert als wever en meer nog als onderhoudsman van weefgetouwen de nodige ervaring had. Hij maakte de afbouw mee van de afdeling weven en kwam zo in de afdeling mechanica en elektriciteit terecht. Door de jaren heen is Geert een computerspecialist geworden. Die kennis gebruikt hij als de bezieler van het magazijn elektriciteit en van het nieuwe artikelenbeheersysteem. Zijn grote aangeboren nauwkeurigheid helpt hem daarbij. Ook zijn grote behulpzaamheid en collegialiteit zijn prachtige eigenschappen. Als leraar komt hij nog aan zijn trekken in het avondonderwijs: Geert geeft er basiselektriciteit en residentiële elektriciteit. Ontspanning vindt Geert in zijn gezin en de uitstappen die ze samen maken.

Eddy Vullers Eddy behaalde zijn diploma geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs aan het VTI te Borgerhout in 1978. Hij ging werken in Oostrozebeke bij de firma Spano van september 1978 tot september 1987. Op 15 september van dat jaar kon hij aan de slag als leraar op onze school. Eddy kwam in de eerste graad en in het Centrum Deeltijds Onderwijs terecht. Verschillende collega’s zetten onder zijn leiding de eerste schreden op het pad van de elektromechanica. In het CDO was hij verantwoordelijk voor de richting kunststoftechnieken, in samenwerking met Deceuninck Plastics. Hij gaf ook cursussen voor VION. Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Samen met huidig TAC Geert Vandevijvere en collega’s Walter Vandecavije en Gerard Verkeyn volgde Eddy jarenlang opleiding om de richting kunststoftechnieken in de dagschool in het leven te roepen en uit te bouwen. Deze richting was, ondanks alle inzet geen lang leven beschoren (van ’92-’93 tot ’98-’99) en alle inspanningen, zowel menselijk, materieel als financieel leidden uiteindelijk tot heel weinig resultaat … Eddy werd daarna de man van de vernieuwde theoretische mechanica. Hij geeft dit vak nu aan alle sterke richtingen binnen de school en zo zijn er vele tientallen oud-leerlingen die via hem de eerste schreden zetten op het moeilijke pad van de mechanica. Eddy is een strenge leerkracht! Er moet tucht en discipline zijn. Alles, cursussen, voorbereidingen, evaluaties, … zijn tip top in orde. In zijn spreken en kritiek geven is hij soms bruusk en recht voor de raap, maar meestal slaat hij de nagel op de kop!

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

53


25

jaar dienst

Greet Vuylsteke Greet studeerde te Dilbeek. Zij studeerde af voor geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling lichamelijke opvoeding en biologie met als keuzevak katholieke godsdienst A op 30 juni 1983. Zij verrichtte een aantal interims: in Hooglede, in het lager onderwijs in ‘84, ook in dat jaar in het Technisch Instituut H. Elisabeth in de Poststraat te Roeselare en in de Delbekestraat. Van ’85 tot ’87 was ze opvoedster in Onze Kinderen in de Blinde Rodenbachstraat te Rumbeke. En op 1 september ’87 begon ook haar carrière aan onze school, in de dagschool, maar ook in het CDO. Greet heeft zelfs fulltime AV gegeven. Zij was in het DBSO jarenlang verantwoordelijke voor de sportactiviteiten en organiseer-

de prachtige tweedaagsen in de Ardennen waar leerlingen en personeel van smulden. Greet is een zeer sportieve leerkrachte LO, een buitenbeentje! Dochter van een sterke en sportieve vader is zij een sterke vrouw en kijkt niet op een sportieve uitdaging min of meer! Zij nam nieuwe initiatieven en was dikwijls grensverleggend. Zij beoefent verschillende “hardere” sporten, waarbij ze geen inspanning uit de weg gaat. Ook fietste zij mee naar Halle, de 100 km bedevaart van het VTI. En zij kon haar “steke” staan, zelfs op de muur van Geraardsbergen! Diepzeeduiken, muurklimmen, skiën, enz. … In al deze disciplines was zij de motor en gaf les en talloze initiaties, ook aan collega’s. Ik heb zelf bij Greet sessies gevolgd zoals muurklimmen en duiken met persluchtflessen. Binnen de vakgroep lichamelijke opvoeding neemt zij haar verantwoordelijkheid op als materiaalmeesteres en verantwoordelijke voor de aankoop en het onderhoud van het sportmateriaal.

Martine Wille Martine begon haar loopbaan in Tielt. De Technische Avondleergangen Sint-Jozef en het SintJozefsinstituut waren haar eerste werkgevers. Zij begon op 1 september 1987. In ’90 kwam ze ook in Waregem en Kortemark terecht. Zij gaf er praktijk en technische vakken, en werd er zelfs deeltijds technisch adviseur. In datzelfde jaar kreeg ze ook enkele uren in Ardooie, in het Instituut H. Kindsheid. En in die school werd zij ook studiemeester-opvoedster. Op 1 september 1999 kwam ze dan in onze school terecht en bleef er! Martine is van vele markten thuis. Begonnen

54

Koerier

Maart 2013

een

als plantontoezichtster en –begeleidster kwamen er al snel allerlei taken bij in haar pakket. Zij werkte op de personeelsadministratie en vervulde er in 2009 heel belangrijk werk. Nu werkt ze samen met Katheleen op de leerlingenadministratie, zorgt voor de school- en klasfoto’s, de badges voor leerlingen en personeel, de menukeuze samen met de schoolkok, de parkingkaarten, verzamelt de sponsors voor de openschoolkoerier, houdt toezicht op speelplaatsen en fietsenberging, staat aan de kassa in het schoolrestaurant, enz. …, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Martine is een fijne vrouw met een goed hart. Bereid om flink de handen uit de mouwen te steken en ze staat stevig in de bres voor de waarden en de normen van de school. Chris Bogaert

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Op

rust

Volgende collega’s trokken definitief de klas- of schooldeuren achter zich dicht en werden op het personeelsfeest in de bloemen gezet:

Marc Corneillie Marc studeerde af in Torhout, aan de Vrije Middelbare Normaalschool in 1972. Hij startte zijn carrière in Menen, aan de gesubsidieerde vrije lagere jongensschool als “bijzonder leermeester gymnastiek”. Daarna werkte hij een periode in het VTI van Diksmuide als studiemeester-opvoeder. Op 1 september 1976 begon hij dan als leraar in ons VTI. Er volgde een lange en rijke carrière als leraar. Marc had een zeer goed contact met de leerlingen. Hij stond op zeer goede voet met hen, had dikwijls een bemiddelende rol en was op een schalkse manier constructief. Dit was ook zijn manier van zijn t.o.v. anderen, zowel collega’s, directie als ouders … Joviaal, maar hij kon echter

eisen stellen op zijn manier. Als hij kwaad werd had hij een punt! Jarenlang mochten we een beroep doen op zijn talenten als organisator en verantwoordelijke van sportdagen, schoolsportgangmaker en als vakcoördinator. Marc was ook rijinstructeur voor tal van categorieën (zoals B, BE, C, D). Hij heeft figuurlijk mee de rijschool en dus het VTI groot en bekend gemaakt! Als buschauffeur heeft hij dikwijls collega’s uit de nood geholpen bij de complexe verplaatsingen naar de buitenschoolse sportinfrastructuren. We kregen Marc mee als bestuurder van de volgwagen, verzorger, fotograaf, en nog zoveel meer tijdens de laatste echte Vogezensportdagen. Marc is een reiziger, we wensen je nog veel deugd aan de leer van de Chinese taal en de reizen naar het verre Oosten. Marc, voor alle zorgen en inzet, dank je wel! We hopen dat je met Hilde en je familie nog vele mooie jaren mag beleven!

Marcel Degraeve Marcel studeerde af als elektricien aan het VTI te Roeselare in 1972, behaalde zijn diploma van hogere secundaire technische school. later in ’84 behaalde hij zijn Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid aan het VTI te Kortrijk. Marcel werkte 10 jaar bij Siemens te Oostkamp in de testafdeling, en dan enkele maanden bij Philips te Roeselare en dan weer bij Siemens voor hij in ’83 zijn loopbaan begon aan onze school. Hij werd er leraar in de technische vakken en beroepspraktijk in de afdeling elektriciteit lager en hoger secundair. Als lesgever is Marcel streng, maar vaderlijk. Het moet al heel erg de spuigaten uitlopen voor Marcel geen weg meer kan met zijn gasten. Hij eiste echter orde, tucht en nauwkeurigheid. Later werd hij magazijnier in zijn afdeling. Leer-

lingen dienden niet te proberen hem om de tuin te leiden. Een afspraak was een afspraak en een regel een regel! Ook als leraar was hij zo, na het magazijnierschap leerde hij de leerlingen van de tweede graad BSO de beginselen van de residentiële elektriciteit aan. Jaren terug werkte Marcel elk weekend aan een kampeerwagen, gebouwd in een tweedehandse Mercedes bus. Zijn grote voorbeeld, Emiel Van Heule, deed het hem voor en maakte met zo’n soortgelijk voertuig grote reizen, en verre reizen maken met zijn gezin was ook Marcels grote passie. Marcel engageert zich o.m. ook sterk voor “De Ark”, een Bijbels geïnspireerde school. Hij droomt er ook van ooit nog eens een passief huis te bouwen, schreef ik bij zijn 25 jaar dienst in 2009 …En ondertussen is dat huis er gekomen. Met dezelfde precisie en doordachtheid begeleidde Marcel de bouw van zijn huis. Hij deed er heel wat zelf en dit maakt het geheel tot een parel met grote hoofdletter “P”. Dank je wel, Marcel, en nog veel mooie en gezonde jaren samen met Gerda en je familie.

Dirk Huyghebaert Dirk behaalde zijn diploma elektriciteit aan het VTI te Roeselare in 1970. Hij trad in dienst bij de firma Barco en bleef er tot 1979. In dit jaar kwam hij in dienst van zijn vroegere school als “klerk-typist”. Wat weinigen weten is dat Dirk aan de basis ligt van de ontwikkeling van de nu alomtegenwoordige “beamer”. Door het experimenteren met het lcd van een polshorloge, dit in te bouwen in een diaraampje en te projecteren op een muur bracht hij de firma Barco op ideeën. Dirk werd dus in zijn vroegere school lid van het ondersteunend personeel. Het werd het begin van een boeiende carrière. Hij werd onder meer verantwoordelijke voor de procuur: de boekenbedeling en het winkeltje van schoolbenodigdheden. Dit was gelegen in de kelder van de Cblok. Tussendoor hielp hij waar hij kon. Het onderhouden van allerlei didactische toestellen waaronder overheadprojectoren, dia-, film- en fotoapparatuur droeg steeds zijn

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

belangstelling weg. Hij was en is erg inventief en handig. Later werd hij verantwoordelijke van de drukkerij. Ook daar kon hij erg goed met de machines overweg en bracht vele complexe opdrachten tot een goed einde. Hij was ook een periode internaatsverantwoordelijke voor de school. In die periode toonde hij me een telescoop waarmee hij astronomische waarnemingen verrichtte. Als leerlingbegeleider werd Dirk verantwoordelijk voor de vijfde jaren. Hij kon goed opschieten met de jongens en (zeldzame) meisjes. Dirk was een erg behulpzame collega die niet op een uurtje keek en steeds bereid was om voor zijn school wat extra te doen. Zowel zalen klaarzetten, geluidsapparatuur koppelen als een film monteren kon je hem toevertrouwen. De laatste jaren vertoefde hij graag in het archief van de school en diepte er vaak prachtige stukken op. Daarover kon hij boeiend vertellen. Hij kon ook tentoonstellingen samenstellen over de vroege geschiedenis van onze school. Af en toe vertrouwde Dirk me wat toe: het resultaat van een experiment, zoals 3D-fotografie, een zeldzaam stuk uit het archief van de school, of iets over zijn kinderen waar hij fier op was. Fijne ogenblikken van echte ontmoeting.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

55


Op

rust

Patrick Goes Patrick behaalde zijn kandidaturen burgerlijk ing. aan de KUL, zijn diploma ing. elektriciteit aan de KHBO te Oostende. In 1976. In datzelfde jaar gaf hij les aan het VTI te Oostende. Na dit schooljaar, en na zijn legerdienst kon Patrick aan de slag te Brugge, bij Philips. Hij bleef er tot ’84, waarna hij in oktober van dat jaar zijn loopbaan startte in ons VTI. Patricks inzet en werkkracht waren verbazend, hij gaf zich volledig! Jarenlang gaf hij les aan de hoogste klassen, onder andere de richting Industriële Wetenschappen mocht hem jarenlang tot vaste begeleider rekenen. Zijn omgang met de leerlingen was rustig, vaderlijk en bedaard. Hij begeleidde en coachte hen op weg naar het hoger onderwijs. Maar er is zoveel meer ...

Patrick is zo iemand die ook op andere vlakken verantwoordelijkheid opneemt. Zo zette hij zich onder meer in voor de Vlaamse Ingenieurskamer. En hij werd pedagogisch begeleider voor het vakgebied elektriciteit en elektronica. Dit alleen al is een zeer intense uitdaging en opgave. Ook coachte hij de jonge leerkrachten, was vele jaren begeleider van de Parijsreis voor de laatstejaarsleerlingen, opsteller van de buskwis, animator van de afdeling en hield de vinger aan de pols van wat er reilt en zeilt op wetenschappelijk vlak. Hij werkte zijn lessen, cursussen, voorbereidingen, evaluaties …, tot in de uiterste puntjes net en verzorgd af. Werkelijk uitzonderlijk! Op dezelfde wijze komen zijn begeleidingsverslagen uit zijn computer te voorschijn. Patrick, je bent nog actief als pedagogisch begeleider, maar we wensen je toch al nog vele mooie en rustige jaren toe samen met Annemie en je familie. Dank je wel voor alle inzet voor school, collega’s en leerlingen!

Hendrik Nevejant Studeerde in 1969 af aan de afdeling hout van deze school, specialiteit meubelmakerij, volgde de richting beeldhouwen, behangen en garneren in het avondonderwijs, werkte toen al bij Defour in Hooglede, later bij NV DumontWyckhuyse te Roeselare. Hij werd in 1976 leraar technische vakken en beroepspraktijk aan onze school. Vanaf 1980 ook leraar in het VO. Al snel gaf hij in de dagschool les aan de laatstejaars. Hij begeleide hen als volwassenen, met grote aandacht voor de mens achter de leerling. Van Hendrik leerde ik: ga bij je leerlingen op bezoek. Thuisbezoek! Ik heb het steeds onthouden en ook toegepast. Het is een gouden regel om je leerlingen beter te leren kennen. Later leidden zijn inzichten onder meer tot een vernieuwde visie op stage, stagebezoeken en de geïntegreerde proef. Toen de mogelijkheid van stage voor leerkrachten er kwam

56

Koerier

Maart 2013

een

was Hendrik een van de eerste enthousiaste kandidaten. Hendrik gaf zijn ervaring en visie door via de sectorcommissie en het werk aan de leerplanontwikkeling. Vanaf 1989 werd hij technisch adviseur. Tussen de collega’s zwijgzaam, wijs en verstandig, maar Hendrik kon zijn mening krachtig verkondigen wanneer dit nodig was. Hij was progressief, voor de vooruitgang en had visie. Zijn vele binnenen buitenlandse contacten met onderwijs, bedrijven, federaties en beroepsverenigingen gebruikte hij om de afdeling hout van onze school tot een van de sterkste van België te maken, met een grote uitstraling tot in het buitenland toe. Tosc@r en later Onbis waren unieke realisaties die mogelijkheden schepten voor de school en deze bekendmaakten binnen en buiten het onderwijslandschap. Hendrik is ook een natuurliefhebber: vogels en dieren in bos en veld. Hij houdt van wandelen en fietsen en is een creatieveling in hart en nieren … Indien er tijd voor is doet hij aan beeldhouwen, houtdraaien, ontwerpen en realiseren … Heel veel dank voor alles, Hendrik, en nog veel mooie jaren met Monique en je familie!

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Op

rust

Rik Ouvrein Studeerde aan de vrije normaalschool te Torhout voor geaggregeerde LSO Wiskunde, Fysica en werkte in 5 scholen voor hij z’n weg vond naar ons VTI. SintMartinus Koekelare, VLTI Torhout, Margaretha Maria Instituut te Kortemark, Bisschoppelijk Lyceum Grauwe Zusters en Vrij Land- en Tuinbouwinstituut te Roeselare. Vanaf 1987 kwam hij naar het VTI voor 8 uur. Vanaf september 1988 dan fulltime als leerkracht wiskunde, natuurwetenschappen en biologie. Steeds in de eerste graad zorgde hij voor niveau en kwaliteit bij de 1A2-leerlingen. Hij zorgde voor Charter 99, werkgroep zorgend voor kwaliteitsverhoging in het onderwijs, meer zelfs, hij was samen met een Waregemse collega de stuwende kracht achter de

werkgroep wiskunde voor de eerste graad, hij ontwikkelde oefeningen en een systeem voor zelfcontrole. Rik was een erg gedreven leerkracht met een grote bezorgdheid voor z’n leerlingen. Een echte vaderfiguur, en ook een zeer goede en gewaardeerde collega. Af en toe verraste hij die collega’s met prachtige poëzie en proza over hun doen en laten. In die zin kon hij eigenlijk beter dan ik zijn eigen kroniek schrijven. De schrijfsels die hij naliet werden prachtig geïllustreerd door de leerkrachten plastische opvoeding. Hij is als leraar biologie ook een echte natuurliefhebber en z’n zin voor nauwkeurigheid scherpt hij aan langs een andere hobby die hem boeit, de filatelie. Naast postzegels verzamelt hij nu echter ook smurfen in de plaatselijke supermarkt. Voor zijn kleinkinderen… Ook reizen maakt nu meer dan ooit deel uit van hun leven. Rik: te vroeg diende je te stoppen met lesgeven, maar maak er het beste van en geniet van het reizen en samen zijn met je vrouwtje Christine en de familie.

Gabriël Ryckx Ook Gabriël was net als Marc oud-leerling van de school aan de afdeling IW, ze zaten zelfs in elkaars klas. Eerst werkte Gabriël als technisch tekenaar bij NV Verkor te Lauwe, als hulpmechanicus bij R. Vinckier te Roeselare en als technisch tekenaar elektriciteit bij Carrosserie Joncheere. Daarna werd hij leraar in 1976 en gaf technische vakken en beroepspraktijk. Begonnen in 1976 dus, in 3LSTEa als leraar TV, PV en beroepseconomie en dan via 4HSB, 5HSB, 7HSB naar 7TSV en STSV. Een carrière van 36 jaar! Het verdient respect! Met zijn 6 jaar als leerling erbij is dit dus 42 jaar tussen deze muren van deze school. Hij heeft onder meer les gegeven aan Gino Gruyaert, met Geert Latré de huidige TA van de afdeling! Gabriël is een self-made man! Hij bleef studeren en zich verdiepen in de materie van de regeltechniek. Generaties aan PLC’s zag hij de revue passeren en de nauwkeurigheid en correctheid die je nodig hebt in die materie gaf hij door aan zijn leerlingen en eiste dat ook van hen. Het moet juist zijn. Grote beroepsernst is hem eigen. Steeds was er de betrachting om de abstracte materie door te geven aan de

leerlingen. Gabriël was/is in de omgang niet de gemakkelijkste. Hij koos voor zijn eigen weg en soms botste dat wel eens … Hij maalde er niet om. Je kunt over Gabriël niet spreken zonder over vliegen te spreken. De aarde vanuit de lucht aanschouwen, vrij als een vogel … Ongetwijfeld boeide dit hem al van z’n vroege jeugd, want kort na z’n studies, meen ik, werd Gabriël piloot. Al heel wat jaren geeft hij ook vliegopleidingen. Hij leidt dus aanstaande piloten op tot het behalen van een “vliegbewijs”. Af en toe mochten collega’s of leerlingen mee profiteren. Ooit ging hij de lucht in met z’n hele klas. Vliegen bepaalt je eigen “way of life” en ook daarvandaan komen Gabriëls strengheid en veeleisendheid voor zichzelf en voor z’n leerlingen. Als piloot kun je je geen onnauwkeurigheden veroorloven. Samen met Marleen en familie wensen we je nog vele goeie jaren, met een stevige “dankuwel” voor alle inzet! Marc, Marcel, Patrick, Hendrik, Rik en Gabriël: 6 monumenten uit de school, uit verschillende sectoren en disciplines maar samen vormend aan mensen! DANK, VEEL DANK voor alle inzet en zorgen! Nog vele mooie, gelukkige en gezonde jaren met echtgenote of partner, kinderen en kleinkinderen … Chris Bogaert

Feesten in een gepast kader  Budgetvriendelijke afspraken  Alle cateringmaterialen  Terras met springkasteel  Geen drankverplichting

Watermolenwal 17 T: 0479/62.93.44

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

/ Heule-Watermolen W: www.jempirent.be

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

57


GOK GOK - Zelfevaluatie Even kort een inleiding … Decretaal wordt er verwacht dat we het tweede trimester een zelfevaluatie van Gelijke Onderwijskansen uitvoerden. We stelden ons volgende vragen. Hoe wordt de ondersteuning van het GOK-team ervaren? Vormt de GOK-werking een meerwaarde op onze school? … We waren dan ook zeer benieuwd naar de ervaringen en verwachtingen van collega’s, leerlingen en ouders. En concree … Om antwoorden te zoeken op de gestelde vragen wilden we vooral kwalitatief te werk gaan. Dit gebeurde door meer diepgaande informatie te bundelen eerder dan een massa van cijfergegevens te verzamelen. We stelden het doel voorop om in overleg te gaan met een kleine(re) groep mensen. • Onze collega’s kregen de kans om een ‘gokje’ te wagen bij het GOK. In de vorm van een nieuwjaarspakje kreeg men een antwoordformulier. Hierop mocht men pluspunten, minpunten en suggesties noteren. De persoonlijke antwoorden konden ingeruild worden voor een tombolabonnetje. De vijf gelukkige winnaars ontvingen een bon ter waarde van vijf euro om te gebruiken in het Oxfamwinkeltje in de leraarskamer. Daarenboven werd elke collega uitgenodigd tot deelname aan een werkgroep die éénmalig zal vergaderen om de antwoorden te verwerken. • Voor de ouders werkten we op een totaal andere manier. Tijdens de oudercontacten voor de kerstvakantie werden lukraak 14 ouders persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek. Zij vertegenwoordigden de leerlingen uit het eerste tot en met het zevende jaar van onze school. Ook de leden van de ouderraad kregen een uitnodiging. Op maandag 28 januari mochten we een twintigtal ouders verwelkomen. Samen voerden we een opbouwend gesprek over bepaalde stellingen. • Wat onze leerlingen betreft, hebben we eveneens gekozen voor rondetafelgesprekken. Per jaar - eerste tot en met zevende - werden er tien leerlingen geselecteerd die deelnamen aan een stellingenspel. In het komende trimester zullen wij de resultaten bundelen en verwerken. Uiteraard zullen we de resultaten ook terugkoppelen naar het brede publiek. Aansluitend gaan we op zoek naar geschikte actieplannen. Dankwoord … Graag willen we iedereen van harte bedanken die - samen met ons - heeft helpen denken over het huidige Gelijke Onderwijskansenbeleid! Ideeën …

De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich goed voelen. De school biedt voldoende (leer)begeleiding en ondersteuning.

Wilt ook u graag uw mening kwijt over bovenstaande stellingen? Hebt u zinvolle suggesties tot verbetering?Alle tips zijn welkom! 

Bezorg deze zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar tiffany.boussauw@sint-michiel.be. Tiffany Boussauw

58

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sport

op onze school

Door een vergetelheid werd het volgende artikel niet in de kersteditie opgenomen. Hierbij dus toch nog het artikel omtrent het voetbal van de kadetten. Beter laat dan nooit!

voetbal kadetten Op 3 oktober 2012 speelden we met de kadetten tegen het Klein Seminarie van Roeselare. Het regende pijpestelen gedurende de volledige wedstrijd. Er werd nipt met 2-1 verloren ondanks het stevig weerwerk van onze jongens. Voor het VTI scoorde Jay Brown.

prachtig herfstzonnetje. De doelpuntenmakers waren Chesney Laureys, Niels Geldof en 2x Thibaut Vanhoutte. Jammer genoeg bleek dit niet voldoende om door te stoten naar de ¼ finale. Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun sportieve inzet!

Op 10 oktober 2012 speelden we tegen het VTI van Poperinge en wonnen we met 4-1 na een leuke match bij een

Tom Verfallie

De ploeg die won van het VTI Poperinge.

SVS-minivoetbal miniemen Op 16 januari speelden de miniemen de voorronde van de SVS-minivoetbalcompetitie tegen VSMR (Vrije Middelbare School Roeselare), OLVR (‘Broederschool’ Roeselare) en MSKA (Middenschool Koninklijk Atheneum Roeselare). Uitslagen: VTIR - VMSR

1-1 (strafcorners 0-1)

MSKA - OLVR

3-4

VMSR - MSKA

3-1

VTIR - OLVR

4-1

VMSR - OLVR

2-1

VTIR - MSKA

4-0

Eindstand: VMSR

7 ptn.

VTIR

7 ptn.

OLVR

3 ptn.

MSKA

0 ptn.

VMSR gaat door naar de halve finales (door het winnen van de strafcorners). VTIR heeft het geluk om uit 8 poules de beste tweede te zijn en speelt dus in april ook de halve finales. Geert Lampe

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

59


Sport

op onze school

Minivoetbaltornooi Op woensdag 6 februari werkte onze scholierenploeg de voorrondes van het provinciaal SVS minivoetbaltornooi. Volgende leerlingen maakten deel uit van de ploeg: Sander Vandeweghe, Ward Vermeulen, Kenzo Bettens, Mahoney Deckmyn, Aron Defevere, Gregory Khramaz, Hicham Khaouiry en Jonas Thevelein. vtir - vmsr: 3 - 2 mska - olvr: 1 - 1 vmsr - olvr: 1 - 1 vtir - mska: 3 - 2 vmsr - mska: 0 - 4 vtir - olvr: 5 – 1 De jongens moesten het opnemen tegen de schoolploegen van de VMS, de Broederschool en het atheneum Roeselare. Ze hebben, al dan niet nipt, al hun wedstrijden verdiend gewonnen. De halve finales vinden plaats op 17 of op 24 april. Met sportieve groeten, Jelle Seys

SVS-judokampioenschap Op 16/01/2013 nam in naam van onze school Tom Nollet uit 5 BSDA deel aan het open SVS judokampioenschap. Dit kampioenschap vond plaats in het sportcomplex ‘Alverberg’ in Hasselt. In categorie D (96-95-94) jongens won Tom in de gewichtsklasse -60 kg voor een leerling van Don Bosco-College Hechtel en een leerling van St.-Vincentiuscollege Ieper. Een dikke proficiat! Sportieve groeten, Jelle Seys

60

Koerier

Maart 2013

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Centrum Leren

en

Werken

De diplomaklas In die diplomaklas van het CLW krijgen de jongeren ook dit jaar weer enkele opdrachten die ze doorheen het jaar moeten uitvoeren. Eén van die opdrachten is om in groepjes van 2 of 3 leerlingen een project met vrijwilligerswerk te organiseren die dan later uitgevoerd moet worden met een deel van de klas. Dit jaar zijn we wel al te gast geweest in het tweede leerjaar van de vrije basisschool Arkorum in de Albrecht Rodenbachstraat. Met de kinderen werd er geknutseld rond het thema Kerstmis. We zijn ook gaan meewerken in de verschillende ateliers van Mariënstede in Dadizele. Na een korte inleiding door de bewoners van Mariënstede werden de leerlingen er verdeeld over de bakkerij, de keuken, de drukkerij, de tuindienst en de ontspanningsruimte. Leerling Niels Inghelbrecht, die gebarentaal kan spreken, deed een dove bewoner stralen. De onwennigheid bij de leerlingen maakte al snel plaats voor een praatje met de bewoners.

Ik had als begeleider opnieuw de vrijheid om al de leerlingen in actie te zien. En het mag gezegd worden, het doet deugd als je ziet dat de leerlingen zich helemaal inleven in de projecten. En zelfs de leerlingen die er het meest tegenop zien hoor je op de terugweg alleen maar positieve commentaren geven. En dan denk je: ze hebben er ook eens deugd van. We hebben nog twee projecten te gaan. Ik hou jullie op de hoogte! Ine Vandenberghe

In Rustenhove in Ledegem werden de leerlingen verdeeld over de verschillende afdelingen. Ze moesten er helpen om de middagmalen rond te brengen en ze moesten meehelpen tijdens de animatie. Ze kregen ook de kans om eens met de bewoners te babbelen. In de vrije basisschool ’t Brugske in Dadizele waren we te gast in de derde kleuterklas. Met de kleuters maakten we een kroon. De leerlingen konden het verrassend goed vinden met de kleuters. Op de kinderboerderij in Marke konden de leerlingen zich helemaal uitleven en vuil maken. De dieren moesten eten en drinken krijgen, de stallen moesten gereinigd worden, …

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

61


Sponsors

62

Koerier

Maart 2013

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


CVO

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

63


Familienieuws Overlijdens Luciaen Kuylle, grootvader van Kelly Kuylle (lerares AV). 2012-03-01.

Anna Vangheluwe, grootmoeder van Pieter-Jan Soetaert (5BHOA). 2012-06-07.

Irma Pauwelyn, grootmoeder van Ann Toucquet (lerares bouw). 2012-03-08.

Anna Vanparijs, grootmoeder (leraar hout). 2012-06-15.

Marie-Anne De Waele, tante van Gaëtano Vanhoorneweder (4BHTB). 2012-03-12.

Victorina Bekaert, overgrootmoeder van Kaïsma (4SETA) en Guillaume Huyghebaert (2BEMA). 2012-06-16.

Jo Kindt, zoon van Jan Kindt (oud-directiesecretaris). 2012-03-13.

Marie José Vanderwee, grootmoeder van Kelly (lerares AV) en Vicky Kuylle (lerares AV). 2012-06-19.

Simonne Bossuyt, moeder van Jean-Marie De Backere (leraar AV). 2012-03-20.

Gerard Speecke, grootvader van Jorn Van Damme (STBP). 2012-06-22.

Maria Vanneste, overgrootmoeder van Cederic Seys (3BHTA). 2012-03-22.

Roger Ver Eecke, oud-leerling 4LSTEL ’42. 2012-06-28.

Maurice Debeuckelaere, schoonvader van Marcel Degraeve (leraar elektriciteit en oudll. 6HSTEL ’72) en grootvader van Kristof Lauwers (oudll. 6HSTMA ’92). 2012-03-23. Ivonne Bailleul, schoonmoeder van Luc Desimpele (leraar 1ste graad). 2012-03-23. Hilde Vandeputte, zus van Frank Vandeputte (leraar BSD) en dochter van Joseph Vandeputte (oud-leraar Hout). 2012-03-24.

Davy

Vandorpe

Gilbert Horrie, oud-leerling 6HSTMA ’49 vader van Dirk Horrie (oudll. 5LST ELEI ’78) en Bram Horrie (oudll. 6BEI ’06). 2012-07-08. Jan Verpoort, schoonvader (leraar 1ste graad). 2012-07-12.

van

Luc

Vanholle

Anna Cardoen, moeder van Patrick Decancq (TAC). 2012-07-24. Katleen Vandamme, schoonzus van Marcel Crombez (leraar mechanica). 2012-08-18.

Frans Carlos Bruwier, oud-leerling 5LST HTMM ’55. 2012-03-28.

Agnes Allaert, grootmoeder van Annelies Tempelaere (ondersteunend personeelslid).

Daniel Deryckere, grootvader (2BBHB). 2012-04-12.

2012-08-23.

van

Niels

Freddy De Vlaminck-Maier, vader De Vlaminck-Maier (oudll. 5SBT ’11).

Deryckere

van

Aaron

Christiane Deconinck, echtgenote van Georges Schotte (oud-leraar weven). 2012-08-25.

2012-04-12.

Noël Vander Meiren, grootvader van Jasper Vander Meiren (2TMEB). 2012-08-31.

Jacqueline Vromant, grootmoeder van Ruben Goeminne (6SHT). 2012-04-14.

Frans Monteyne, grootvader van Lucas Vanysacker (6TIW). 2012-09-05.

Roland Huyghe, vader van Didier Huyghe (leraar LO). 2012-04-15.

Ludwig Vandeginste, vader van Jari Vandeginste (4BHTB) en oom van Mathias Desmet (1BB). 2012-09-06.

Anita Haedens, grootmoeder van Jari Demeulenaere (4BBOB). 2012-04-21.

Angelle Lobbestael, grootmoeder van Jordy Vantieghem (5BRA). 2012-09-07.

Josef Demasure, vader van Johan Demasure (leraar bouw) en grootvader van Rutger Bourgeois (3BBOC). 2012-04-23.

Jules Verhelle, grootvader van Tom Verhelle (4TEM). 2012-09-11.

Andy Fonteyne, oud-leerling 6HSTII ’90 en schoonbroer van Anja De Vos (lerares AV). 2012-04-24 Marcel Sablain, overgrootvader van Tristan Huyvaert (1A1B). 2012-05-10. Rik Bondue, grootvader van Jappe Degryse (2BBHC). 2012-05-15. Godelieve Degryse, schoonmoeder van Daniël Rommel (leraar elektriciteit). 2012-05-17. Lisette Werbrouck, grootmoeder van Brecht Vanluchene (7BDA) en moeder van Johny Vanluchene (oudll. 6HSBTHT ’87). 2012-05-19. Jacqueline Vanwildemeersch, grootmeder van Yoran Jonckheere (5SAT). 2012-05-31. Ivonne Tyvaert, grootmoeder van Nigel (6BCR).en Brian De Maesschalck (1BA). 2012-05-31. Maria Herreman, overgrootmoeder van Mathias Verbeke (1BB). 2012-06-01. Vital Vanoverberghe, overgrootvader van Iben Debacker (1BB). 2012-06-05.

64

van

Koerier

Maart 2013

een

Bert Steeland, oom van Hicham Khaouiry (6BCS). 2012-09-13. Lia Oosterlinck, overgrootmoeder van Jordy Louage (5BBMB). 2012-09-13. Paul D’heedene, grootvader van Joren D’heedene (4TBH). 2012-09-20. Michel Vandenbussche, oud-leerling 5LST HTMM ’48. 2012-09-21. Luc Moncarey, vader van Brecht Moncarey (oud-leerling 6TEM ’08). 2012-09-21. Jean Provoost, grootvader van Michiel Provoost (3TIWB). 2012-09-21. Marcel Nuyttens, schoonvader van Jan Naert (leraar bouw). 2012-09-24. Francky Raedt, oud-leerling 5LSB MALS ’79. 2012-09-25. Gabriëlle Vanoutryve, overgrootmoeder van Kylian Raithel (3SHTA). 2012-09-26. Simonne Houthoofd, grootmoeder van Gilles (6BWM), Leander (6SHT) en Sander Cools (4BHTA). 2012-09-29.

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Familienieuws Marie-Thérèse Tanghe, groottante van Bart Vandenbroucke (directeur CVO) en tante van Regine Ghekiere (lerares AV) en Philiep Ghekiere (oud-leraar elektriciteit). 2012-09-29. Georgette Van Assche, overgrootmoeder van Jelmer Meurisse (3BEI). 2012-10-04. Mariette Meuris, grootmoeder van Marc Torney (leraar BCS) en Sofie Lagae (lerares AV). 2012-10-05. André Vanslembrouck, grootvader van Jens Lagae (7BIH). 2012-10-07.

Dirk Quaghebeur, opa van Siebert Samyn (6TIW). 2012-12-17. Patrik Meersman, echtgenoot van Lena Waegeman (lerares AV) en vader van Wannes Meersman (oudll. 6SHT ’09). 2012-12-25. Georgette Lapere, grootmoeder van Dieter Demey (leraar LO). 2012-12-27. Hilda Defoort, grootmoeder van Dries Lapere (7BWE). 2012-12-29.

Yves Devos, vader van Kevin Devos (1A1B). 2012-10-16.

Hendrik Devos, oud-leerling 6HSTMA ’55 en schoonvader van Eddy Vandenbroucke (leraar AV). 2013-01-01.

Malvina Vanelslander, grootmoeder Vandenberghe (STHP). 2012-10-17.

Maarten

Georgette Mortier, grootmoeder van Heike Vandecapelle (ondersteunend personeelslid). 2013-01-02.

Suzanne-Laura Brulez, overgrootmoeder van Thibo Dierkens (2BEM). 2012-10-20.

Chris Delaere, vader van Stijn (5BEI) en Niels Delaere (2BDH). 2013-01-05.

Maria Declercq, moeder van Marnick Crombez (oud-leerling 6HSTEL ’81) en Patrick Crombez (oud-leerling 5LSTM AWM 84) grootmoeder van Ward Vandewiele (4TIWB), Dries (6SMV) en Derry Crombez (oud-leerling 7TMP ’11). 2012-10-26.

Valère Verhulst, grootvader van Jaimy Verhulst (6BRU). 2013-01-05.

van

Marc Muylle, oom van Jason Muylle (3SBT). 2012-10-27. Annie Nichelson, grootmoeder van Shane Lefevere (2TBHA). 2012-10-31.

André Vervenne, overgrootvader van Valentin Vandemaele (2TIWb). 2013-01-06. Robert Missiaen, grootvader van Jasper Neyrinck (STSV). 2013-01-12.

Antoon Dekoninck, vader van Piet Dekoninck (leraar elektriciteit). 2012-11-05.

Jules Vandepitte, grootvader van Debbie Vandepitte (scholengemeenschap), oom van Lieven Vandepitte (ondersteunend personeelslid), vader van Hugo Vandepitte (oudll 6HSTIW 75), grootvader van Peter Deckmyn (oudll 6 HSTEE 91) en Jan Deckmyn (oudll 6HSBBO 93). 2013-01-14.

Simonne Vansevenant, grootmoeder van Cedrick Vereeck (5TIW). 2012-11-06.

Leona Dumon, overgrootmoeder van Niels Dupont (5BCS). 2013-01-17.

Georges Verhaeghe, grootvader van Nordin (7BCA) en Jorbin Meddour (5BEI). 2012-11-08.

Gerarda Vanbesien, grootmoeder van David Clement (leraar bouw). 2013-01-25.

Albert Heyrman, grootvader (5BRUB). 2012-11-08.

Heyrman

Solange Scheldeman, overgrootmoeder van Sybren Baelde (4SBTA). 2013-01-26.

Cyrille Decaestecker, schoonvader van Chantal Hindryck (lerares AV). 2012-11-12.

Georges Ramaut, grootvader van Simon (5BHO) en Stijn (oudll. 6BCS ’11) Ramaut. 2013-01-27.

Claude Pattyn, oom van Kenneth Van Iseghem (3SHTA). 2012-11-12.

Natacha Mertens, 2013-01-29.

Marguerite Roelens, grootmoeder van Veroniek Deceuninck (lerares AV). 2012-11-17.

Ives Lagrou, grootvader van Louis Callens (4TBH). 2013-01-29.

Josef Vanhuyse, overgrootvader van Siebe Vandorpe (3BHTA). 2012-11-20.

Maria Wullaert, schoonmoeder van Kristien Vandewalle (onderhoudspersoneel). 2013-02-02.

Naser Aliti, oom van Smajl (3BAM) en Maksum Sylejmani (4BAMA). 2012-11-20.

Jozef Timmerman, grootvader van Laurens Timmerman (6BHOA). 2013-02-04.

Georges Vandepitte, grootvader van Jolien Vandepitte (5SBT), oom van Lieven Vandepitte (ondersteunend personeelslid) en broer van Michel Vandepitte (oud-werkplaatsleider). 2012-11-22.

Marcel Kerkhof, vader van Marc Kerkhof (leraar AV) en grootoom van Joke Kerkhof (ondersteunend personeelslid). 2013-02-05.

André Rommel, vader van Daniël Rommel (leraar elektriciteit). 2012-10-31.

van

Dionysius

Michel Vanlerberghe, grootvader van Jonathan Caytan (5BRA). 2012-11-28. Simona Verbeke, grootmoeder van Evelien Vancoillie (lerares AV) en Davy De Winter (leraar AV). 2012-12-04.

zus

van

Miquel

Mertens

(5BEI).

Andrea Vandewalle, grootmoeder van Lowie Verstraete (3SHTA). 2013-02-06. Barbara Depaepe, tante van Jelle De Maere (6BHOA). 2013-02-07.

Jozef Deseyne, opa van Warre Caignie (1A1A). 2012-12-12.

Norbert Catellion, grootvader van Brain Cattelion (1BD). 2013-02-11.

Paul Vandevijvere, vader van Geert Vandevijvere (TAC Mechanica). 2012-12-14.

André Hanoulle, grootvader van Jakob Hanoulle (4SMT). 2013-02-15.

Lode Schotte, schoonbroer van Ann Dumortier (lerares LO). 2012-12-14.

Daniël Louage, schoonvader van Lucas Devriendt (leraar mechanica) en grootvader van Hans Devriendt (oudll. 6HSBWV ’94). 2013-02-16.

Goedele Goeteyn, schoonzus van Geert Deprez (TA Preventie). 2012-12-15.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Gabriella Verleye, grootmoeder van Arne Oyaert (5TEM). 2013-02-21.

♥ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

65


Familienieuws Geneviève Van Eeckhoutte, grootmoeder van Luc Ramboer (leraar Hout). 2013-02-21.

Gust is het kleinzoontje van Marc (leerlingenbegeleider). 2012-11-07.

Augusto Rodrigues de Silva, grootvader van Alessio Descamps (1A2A). 2013-02-23.

Mare en Rhune zijn de dochtertjes van Heike Vandecappelle (ondersteunend personeelslid). 2012-11-13.

Frans Decostere, oud-leerling 6HSTMA ’56 en grootvader van Tim Deceuninck (5SEI). 2013-02-28.

Daan Eden is het kleinzoontje van Jos Messely (leraar bouw). 2012-11-26.

Patrick Vantomme, vader van Brecht Vantomme (6BBMB) en oom van Drago DeMin (4BBOA). 2013-03-01

Elie is het zoontje van Sebastiaan Hoet (leraar hout). 2012-12-01.

Vandenbruaene

Wolf is het zoontje van Rik De Smet (leraar hout). 2012-12-17.

GEBOORTEN

Sophia is het kleindochtertje van Ludwig De Loore (leraar bouw). 2012-12-28.

Cis is het zoontje van Steven Platteeuw (leraar bouw). 2012-02-14.

Nicolas is het zoontje van Benoit Callewaert (oud-leraar 6TIW ’03) en kleinzoontje van Geert Callewaert (leraar mechanica).2012-01-06.

Suze is het dochtertje van Maarten Jacobs (oud-leerling 7BWB ’00). 2012-03-23. Raphaël is het zoontje van Tania Lein (lerares LO). 2012-03-29. Cyriel is het kleinzoontje van Nancy Gruyaert (ondersteunend personeelslid). 2012-04-03. Ella en Charles zijn het dochtertje en zoontje van David Clément (leraar bouw). 2012-04-17. Elena is het dochtertje van Andy Lombaert (leraar hout). 2012-04-20.

66

Vic is het zoontje van Stijn Cool (oud-leerling 6TIW ’99). 2013-01-25. Xander is het kleinzoontje van Rik Ouvrein (oud-leraar). 2013-02-20. Linde is het kleindochtertje van Tony Adams (leraar 1ste graad). 2013-02-27.

HUWELIJKEN

Nine en Fee zijn de kleindochtertjes van Nancy Gruyaert (ondersteunend personeelslid). 2012-04-27.

Stijn Vanhee (leraar elektriciteit) met Sofie Demeyere (CLB-medewerkster). 2012-03-24.

Elias is het zoontje van Tamara Decaestecker (onderhoudspersoneelslid) en Tom Vinckier (oud-leerling 6BBM ’08). 2012-04-27.

Jonas Vanhecke, zoon van Martina Verfaillie (keukenpersoneelslid) en broer van Jens Vanhecke (leraar hout), met Justine Cools. 2012-04-06.

Niene is het kleindochtertje van (onderhoudspersoneelslid). 2012-06-18.

Denys

Sophie De Cuyper (lerares AV) met Pieter Decleer. 2012-04-07.

Jelle is het kleinzoontje van Herman Desplenter (leraar bouw). 2012-07-05.

Sofie Lagae (lerares AV) met Marc Torney (leraar mechanica). 2012-04-20.

Olivia is het kleindochtertje van Chantal Hindryckx (lerares AV). 2012-08-02.

Stijn Vandewalle (ondersteunend personeelslid) met Lieselot Vannieuwenhuyse. 2012-07-06.

Zoë is het kleindochtertje van Marleen Dewilde (onderhoudspersoneelslid). 2012-08-06.

Steffi Adams, dochter van Tony Adams (leraar 1ste graad) met Dieter Vanhove. 2012-09-21.

Arthur is het zoontje van Peter Supeley (leraar AV). 2012-08-24.

Niels Vermeersch (oud-leerling 7BIO ’07) met Delphine Soenen. 2012-10-05.

Océane is het dochtertje van William Renard (leraar BBM). 2012-11-05.

Kristien Deboutte en Joke Kerkhof

Koerier

Maart 2013

Vera

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sponsors

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♼ voor mens en techniek Maart 2013

Koerier

67


k ie n

&

echniek

h

E

ELAR

ROES

ee

n

ď ™

vo

o

r

m

en

s

en

te

c

Vrij Technisch instituut Leenstraat 32-58 8800 Roeselare www.vtiroeselare.be

Koerier maart 2013  
Koerier maart 2013  

Koerier maart 2013

Advertisement