Page 1

R E I R E KO

België P.B. 8900 Ieper 1 4/1204

ROE

SELA

RE

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 2010-2011 • 40STE JAARGANG NR. 4 • JUNI 2011


INHOUD 

Voorwoord

Onze waarden

Nieuws uit onze afdelingen

• •

“Alles heeft zijn tijd” De afdeling Schilderwerk en decoratie valt drie keer in de prijzen voor de wedstrijd “Jong Talent 2010-2011”!

Florian Vandecasteele wordt 5de op Vlaamse Technologie Olympiade

4BSD schildert een piano voor Het Koninklijk Lyrisch Gezelschap “Kunst Veredelt” te Roeselare

Een nieuwe richting binnen het VTI TOELICHTING zevende jaar DAKWERKEN EIGENHEID – profiel van de nieuwe studierichting

Verslag “Future Painter 2011”

VTI-Roeselare opnieuw in finale Elektro-Challenge!

Leerlingen VTI zorgen voor betere wegen in Vlaanderen

Uitreiking “Special Prize Wim Delvoye” aan Michael Vandaele, VTI-Roeselare

VTI-leerling Nordine Abdouni behaalt de 2e plaats op de 24ste Olympiade Frans

Gouden autosleutelhanger 2011

Scholenwedstrijd sanitair en centrale verwarming

MyMachine: Kleine uitvinders gaan straks op pad met hun spoorbouwmachine

Ecovelo

6BSD op stage-bouwkamp in Polen

5 BEI Op bouwkamp in Janice 2 tot 8 mei

Leerlingen Bouw- en Houtkunde bouwen betonkano

Ontwerp een spaghettibrug!

Totempaal voor nieuw speelbos 'O eikenboom'

Excursies en activiteiten •

De week tegen pesten

Overgang van tweede naar derde graad

Solliciteren doe je zo!!!

Kangoeroewedstrijd 17 maart 2011

Laatste schooldag 1B voor het paasverlof

Infonamiddag

Olympiade voor Natuurwetenschappen

Sport- en cultuurdagen

漢語入門 (Chinees voor beginners) sport en cultuur in de Vogezen-Elzas

Leerkrachten in de kijker •

Filiep Verpoucke (leerkracht mechanica): Laureaat programmeerwedstrijd TNC-programmeren Heidenhain

Parascolaire activiteiten •

Leerkrachten op bijscholing tijdens open wervendag op 15 mei 2011

VTIR-miniemen SVS-Minivoetbal West-Vlaams kampioen!!

West-Vlaamse finale minivoetbal

Opendeur

Centrum Leren en Werken

Ondernemerschap binnen het CLW–VTI Roeselare

Sultan Abrekov: De Vlaamse en Belgische titel boksen bij de juniores – 69 kg

Centrum voor Volwassenen Onderwijs •

2

KOERIER

OPENDEURDAGEN 2011

Nu studeren voor een zelfstandige toekomst JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


VOORWOORD Beste leerlingen, ouders en collega’s Juni 2011… De openschooldagen 2011 zijn net voorbij. Het waren weeral ‘hoogdagen’ voor onze school. We mochten enorm veel -zeer geïnteresseerdebezoekers verwelkomen. Vele oudleerlingen-jubilarissen kwamen hun vroegere school bezoeken en herinneringen ophalen. Ze merkten op dat de infrastructuur in onze school enorm geëvolueerd is. Dank aan alle collega’s, leerlingen en oudervereniging voor de actieve medewerking bij deze dagen. Het huidige schooljaar loopt weeral op zijn eind! Nu komt er nog een evaluatieperiode en tenslotte krijgen de leerlingen de bevestiging van de gemaakte vorderingen. Laat ons hopen dat het schooljaar voor ieder positief afgerond kan worden. Ondertussen zijn we reeds gestart met de noodzakelijke voorbereidingen voor het volgend schooljaar… Maar voor we zover zijn, is er voor iedereen: de zomervakantie! Mag ik jullie allen een deugddoende, zonnige vakantie toewensen met voldoende tijd om: • nieuwe horizonten te verkennen; • nieuwe mensen te ontmoeten; • te genieten van het samenzijn met familie en vrienden; • gewoon even tot rust te komen Johan Decock

INFORMATIEF CONTACTBLAD OUDERS VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Leenstraat 32-58 8800 Roeselare - Tel. 051 20 02 88 - fax 051 20 39 81 e-mail: info@vtir.be - webstek: www.vtir.be DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantwoordelijke uitgever: Johan Decock, algemeen directeur VTI Roeselare Afgiftekantoor: Ieper 1 Redactie Christof Bogaert, Pierre Clinquart, Patrick Goes, Geert Govaere, Joke Kerkhof, Patrick Decancq, Johan Decock, Peter Vandaele, Lieven Vandepitte, Jan Van Hulle, Geert Werbrouck Correctie, illustratie, eindafwerking Patrick Decancq, Johan Decock, Conny Defieuw, Joke Kerkhof, Marnick Storme Druk en lay-out www.alfapress.be

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

3


ONZE

WAARDEN

“ALLES HEEFT ZIJN TIJD” “Wat gaat de tijd toch snel …” Hoe vaak horen we dit niet ? En dan beginnen we te mijmeren … Waar is de tijd dat … ? Waar is de tijd dat onze zoon/dochter startte in zijn/haar eerste jaar middelbaar ? En nu is die zoon/dochter klaar om een nieuwe stap te zetten … naar hoger onderwijs of naar het beroepsleven of voor sommigen is die nieuwe stap nog één groot vraagteken. Laatstejaarsstudenten … het ga jullie goed !! Waar is de tijd dat onze zoon/dochter de deuren van de lagere school achter zich dicht deed om daarna de stap te zetten naar het eerste middelbaar? Wat waren er toen allicht heel wat bekommernissen rond de studiekeuze, de schoolkeuze, de regels en afspraken op die nieuwe school … Vele mama’s, papa’s en opvoeders herinneren zich vast nog de voorbije eerste september … zo onzeker, zo nieuw, vol vragen, met grote verwachtingen, uitkijkend naar de klasgenootjes en de vele leerkrachten, … en dan … opgelucht, nog steeds vol vragen, wat afwachtend, tevreden na de eerste kennismaking … Eerstjes … fijn dat jullie voor onze school kozen en we wensen jullie het beste toe in jullie verdere schoolloopbaan!! Waar is de tijd dat ik voor de eerste keer voor de klas stond ? En voor sommige collega’s is die eerste keer al zo lang geleden dat de tijd gekomen is om de klasdeur definitief achter zich dicht te trekken en andere horizonten op te zoeken. Collega’s die op pensioen gaan … bedankt voor jullie jarenlange inzet op het VTI !! Waar is de tijd dat we het schooljaar 2010-2011 startten ? En die 10 maanden zitten er ondertussen bijna op. Wat is dit toch snel gegaan of vergis ik me? (Leerkrachten zien dat soms wat anders, is het niet?) Voor veel van onze leerlingen kon het bij momenten wellicht niet snel genoeg avond of weekend of vakantie zijn. Hoe dan ook … bedankt aan ieder die op zijn manier meewerkte aan een goeie sfeer van verdraagzaamheid en respect!! Bedankt aan ieder die er was voor hen die het moeilijk hadden maar ook voor hen die vol blijdschap waren. Bedankt aan ieder die tijd maakte … Zoals het met een mensenleven gaat, gaat het ook met een schooljaar … het is gevuld met goeie tijden en met mindere goeie tijden maar wat ons kracht geeft (kan geven), is te weten dat God met ons meegaat … elke dag opnieuw!

4

KOERIER

JUNI 2011

EEN

Alles heeft zijn tijd (Prediker 3,1-8) Voor alles wat gebeurt is er een uur, Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren En een tijd om te sterven, Een tijd om te planten En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden En een tijd om te helen, Een tijd om af te breken En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen En een tijd om te lachen, Een tijd om te rouwen En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen En een tijd om te verkillen, Een tijd om te omhelzen En een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken En een tijd om te verliezen, Een tijd om te bewaren En een tijd om weg te gooien. ER is een tijd om te scheuren En een tijd om te herstellen, Een tijd om te zwijgen En een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben En een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog En er is een tijd voor vrede. Alles heeft zijn tijd … en nu is de tijd aangebroken om te genieten van de zomervakantie. Dat het voor elk van ons een tijd mag zijn waarin we tijd kunnen maken voor het vele schone dat Gods schepping ons biedt … tijd voor de kinderen, voor elkaar, voor de schoonheid van de natuur, tijd voor de stilte, tijd voor plezier, tijd voor … Die tijd zal ons dan hopelijk weer de kracht geven om na een verdiende vakantie de draad op te pikken en verder te gaan op school, op het werk, in de jeugdbeweging, in de engagementen voor mens en maatschappij. Genegen, in naam van de pastoraal dragende groep,

♥ VOOR TECHNIEK

Veroniek Deceuninck

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

DE AFDELING SCHILDERWERK EN DECORATIE VALT DRIE KEER IN DE PRIJZEN VOOR DE WEDSTRIJD “JONG TALENT 2010-2011”! Het was de derde keer dat de Bouwunie deze wedstrijd organiseerde voor het schildersonderwijs. 16 scholen en 130 leerlingen namen deel aan deze wedstrijd. Tijdens de “Triënnale verf en decoratie”, in het Fabriekspand te Roeselare, werden de prijzen uitgedeeld. De opdracht was niet eenvoudig. Elke leerling uit het zesde jaar kreeg een MDF-paneel dat manueel geschilderd en gedecoreerd moest worden rond het thema “duurzaam bouwen”. Hierbij moest een volledig dossier gevoegd worden waarin het ontwerp grondig gemotiveerd werd. Leerkrachten en leerlingen hebben hier samen zeer hard en in verschillende lessen aan gewerkt. De resultaten mochten gezien worden en dat was ook de mening van de jury! Na het symposium over “Het schildersonderwijs in Vlaanderen en de toekomst van het schildersvak” werden de laureaten bekendgemaakt. Per deelnemende provincie was er één laureaat. Wij zijn dan ook zeer trots dat Kevin Delarue de laureaat werd voor West-Vlaanderen. Daarnaast kreeg Marijn De Backer een originaliteitsprijs. Hij maakte twee werken: één beschilderd paneel en één paneel dat, na het schilderwerk, volledig werd versnipperd met de bedoeling dit via bv. verbranding te recycleren. Deze leerlingen kregen een mooi prijzenpakket, samengesteld door de sponsors van deze wedstrijd. Tenslotte kreeg Michael Vandaele de “Special Prize Wim Delvoye”. Voor Michael is dit zeker een belangrijke eer. De prijs die hij zal ontvangen was nog niet bekend, maar volgt zeker. Een dikke proficiat voor deze leerlingen en alle leerkrachten die aan dit project hebben samengewerkt! Els Heinkens

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

5


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

FLORIAN VANDECASTEELE WORDT 5DE OP VLAAMSE TECHNOLOGIE OLYMPIADE Op woensdag 30 maart werd de finale gehouden van de “Vlaamse Technologie Olympiade”. In “Living Tomorrow”, het huis van de toekomst, streden 48 finalisten. Deze jongeren werden eerder geselecteerd uit maar liefst 1200 deelnemers in een voorronde. Met trots melden Raina Feys (leerkracht) en Gino Gruyaert (technisch adviseur) dat hun leerling Florian Vandecasteele 5de is geworden in deze prestigieuze wedstrijd. Naast zijn theoretische kennis werd hij ook getest op vaardigheden op vlak van technologie. In de aspecten bouw, informatica, chemie en elektronica kreeg hij telkens 20 minuten de tijd om een opdracht te volbrengen. Met K’Nex moesten ze een brug bouwen rekeninghoudend met alle bouwaspecten zoals stabiliteit, sterkte, … In de informatica moesten ze op korte tijd een programmeercode onder de knie krijgen om dan een programmaatje te schrijven voor Pac-Man. De chemische kennis werd getest door hen via chemische proeven te laten ontdekken welke 3 onbekende producten hen werden voorgezet. Tenslotte moesten ze voor elektronica met behulp van een schema een elektronische schakeling bouwen en uittesten. Gino Gruyaert

4BSD SCHILDERT EEN PIANO VOOR HET KONINKLIJK LYRISCH GEZELSCHAP “KUNST VEREDELT” TE ROESELARE Een vraag die we niet gewoon zijn: of we een piano voor een toneelgezelschap willen schilderen, dat op het decor duidelijk in beeld zal komen. Het liefst excentriek en speciaal. Het enige wat we wisten is dat de rest van het decor in “kiwigroen” was. Voor het vierde jaar was dit een leuke tussenopdracht. Na al die maanden plamuren en schuren aan de muren, is dit eens iets helemaal anders, en ... ze mochten eindelijk weer eens schilderen. Na wat overleg met leerkrachten en leerlingen werd gekozen voor een ontwerp in het genre van Piet Mondriaan, maar dan met andere kleuren. Het resultaat kan je op de bijgevoegde foto’s bewonderen. Wij vinden het resultaat wel gelukt, speciaal en zeker passend in het decor. En wat vond de opdrachtgever? Hij was aangenaam verrast! Leuk als zo’n project voor iedereen geslaagd is. Els Heinkens

6

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

EEN NIEUWE RICHTING BINNEN HET VTI TOELICHTING ZEVENDE JAAR DAKWERKEN INSTROOM: LOGISCHE INSTROOM is uit de derde graad RUWBOUW, RUWBOUWAFWERKING, HOUTBEWERKING, steen- en marmer…..Kan ook na derde graad TSO BOUWTECHNIEKEN.

PROFIEL: Leerlingen leren elementen van dakwerken; ONTLEDEN, REALISEREN en AFWERKEN… We onderscheiden:

DAKDEKKEN bij hellende daken….. DAKDICHTEN bij platte daken…. GEVELBEKLEDINGEN als aansluiting met…..

Komen ook aan bod: dakdoorbrekingen zoals lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, schouwaansluitingen, muuraansluitingen, water afvoer en gootaansluiting voor regenwaterafvoer, dakisoleringen,…. DIT ZOWEL BIJ NIEUWBOUW als VERBOUWING (renovatie en restauratie….) Veilig werken op hoogte, juiste werkmethoden, stages en werkplekleren krijgen bijzondere aandacht in de opleiding. DAKWERKER is een KNELPUNTBEROEP en biedt vele perspectieven op tewerkstelling voor gemotiveerde jongeren … ZONDER HOOGTEVREES!! Benamingen…. Derde graad

BSO RUWBOUW

BRU

Derde graad

BSO RUWBOUWAFWERKING

BRA

Derde jaar derde graad BSO RENOVATIE

BRE

Derde jaar derde graad BSO DAKWERKEN

BDA José Sioen

EIGENHEID – PROFIEL VAN DE NIEUWE STUDIERICHTING Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van DAKWERKEN ONTLEDEN, oordeelkundig REALISEREN en AFWERKEN. Dakwerken worden gedifferentieerd in DAKDEKKEN (bij hellende daken), DAKDICHTEN (bij platte daken) en bijhorende GEVELBEKLEDINGEN. Hierin onderscheiden we tal van toepassingen en technieken ondermeer; dakdoorbrekingen zoals lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapel- en schouwaansluitingen, muuraansluitingen, waterafvoer en gootafwerkingen, dak- en gevelbekledingen, dakisoleringen, …. Hij leert fragmenten van dakwerken voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, werkmethode,…). Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit dakwerken zijn gemaakt. De ervaringen op de werkvloer (via stages) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.

TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN Na het beëindigen van het derde leerjaar van de derde graad DAKWERKEN kan hij terecht als POLYVALENT UITVOERDER en AFWERKER van DAKWERKEN (dakdichter en dakdekker) zowel bij NIEUWBOUW, RESTAURATIE en RENOVATIE van daken….. Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig dakwerker tot de mogelijkheden. José Sioen

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

7


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

VERSLAG “FUTURE PAINTER 2011” Op donderdag 5 mei 2011 zijn we met het 5de en 6de vertrokken richting Gent. Daar vond voor de 2de keer “Future Painter” plaats. Voor deze gelegenheid moest elke school die zich had ingeschreven een zuil omtoveren tot iets creatiefs. Het enige wat vast stond was de zuil die we kregen en een zak polly filla. Maar hoe en wat je ermee deed stond volledig tot ieders verbeelding! Het enige wat jammer was, was de korte tijdspanne waar we over beschikten. Dus was er weinig tijd om creatief uit de hoek te komen. Toch hebben de leerlingen van het 5de hun uiterste best gedaan om dit tot een goed einde te brengen. Met hoge verwachtingen zijn we naar de beurs vertrokken. Het gebeuren vond plaats in tenten, grote en kleine. Maar goed dat het weer goed mee viel, want anders ging dit een modderige bedoening worden! De sfeer die je kon opsnuiven was wat gelijkaardig met die van een festival, maar dan zonder muziek. De leerlingen voelden zich daardoor toch meer op hun gemak. Toen we daar ter plaatse aankwamen werden we in groepen verdeeld. De ene groep kreeg in de voormiddag een rondleiding in de verschillende kleine tenten, waar ze van alles mochten uitproberen. Er was telkens ook een wedstrijdje aan verbonden waardoor het voor hen nog “cooler” was! Slim gezien eigenlijk, want zo verloren ze minder hun motivatie en concentratie. In de tenten vond je firma’s als Festool, NMC, Trimital, Sikkens, … heel interessant dus! Deze groep mocht dan in de namiddag in de grote tent een paneel schilderen met als onderwerp “Rock Werchter 2011”. Ze mochten iets tekenen, inschilderen en ook materialen als lijstwerk gebruiken, kortom alles was mogelijk. Daarvoor hadden ze 2 uur de tijd. In de namiddag werden de groepen dan omgewisseld zodat iedereen aan bod kwam. ’s Middags kon iedereen smullen van een lekker pakje friet met een frikandel of kippenworst en wat genieten van het schitterende weer. In de late namiddag , wanneer alles was afgelopen, kwam de langverwachte prijsuitreiking. Jammer genoeg zijn we niet in de prijzen gevallen, maar deelnemen is natuurlijk belangrijker dan winnen, al vonden we het wel heel jammer!! Het was een heel interessante dag, zeker voor de leerlingen, wat uiteindelijk toch de bedoeling was. Ze hebben veel bijgeleerd op een toffe en zoals zij het zeggen “coole” manier! Zeker voor herhaling vatbaar! Karen Deryckere

8

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

VTI-ROESELARE OPNIEUW IN FINALE ELEKTRO-CHALLENGE! Kristof Bilcke (6e jaar elektrische installaties) en Thomas Demeulenaere (6de jaar elektrische installatietechnieken), beiden leerlingen aan het VTI van Roeselare, zijn geselecteerd voor de finale van Elektro Challenge 2011! Zij zijn de enige West-Vlamingen van hun richting die op dinsdag 17 mei naar de finale van deze wedstrijd mogen. Dit betekent dat ze de besten waren van onze provincie tijdens de preselecties te Kortrijk. Ook de voorbije 5 jaren was het VTI van Roeselare telkens vertegenwoordigd tijdens de finale in Brussel. Elektro-Challenge is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen die een elektrotechnische richting volgen met als doel de relatie met de werkgevers te versterken. Deze wedstrijd begint met een preselectie die bestaat uit een praktische proef en twee bijkomende testen: foutzoeken en meerkeuzevragen. Een jury beoordeelt het volledige werk. Alleen de beste per provincie per richting mag door naar de finale. Opnieuw is het het VTI van Roeselare gelukt bij deze besten te horen! We wensen Kristof en Thomas heel veel succes tijdens de finaleproef! Tony Ryckebusch

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

9


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

LEERLINGEN VTI ZORGEN VOOR BETERE WEGEN IN VLAANDEREN Hieronder vind je enkele foto’s van de Westlaan, waar onze leerlingen stage gelopen hebben gedurende het volledige schooljaar tijdens de lessen praktijk. Per dag praktijk waren 2 leerlingen aanwezig. De werken omvatten rioleringswerken en de volledige heraanleg van de Westlaan, en ze zijn gestart in maart 2010. De aannemer is Olivier Construct uit Izegem, de heraanleg wordt uitgevoerd in fasen. De eerste fase wordt momenteel afgewerkt. Voor verdere uitleg kun je steeds terecht bij één van de leerkrachten BBM. José Sioen

UITREIKING “SPECIAL PRIZE WIM DELVOYE” AAN MICHAEL VANDAELE, VTI-ROESELARE Michael Vandaele, 6BSD won de “Special Prize Wim Delvoye”. Voor Michael is dit zeker een belangrijke eer. Op donderdag 19 mei werd de prijs overhandigd door vertegenwoordigers van 3M en de Bouwunie, MiddenWest-Vlaanderen. Hij kreeg prijzen van 3M (veiligheidsbril, schuurmateriaal, specifieke werkkledij, masker, enz.), van de Bouwunie (memorystick, rekentoestel, boek, portefeuille,…) en van Wim Delvoye (een exclusief decoratiepakket). Het was de derde keer dat de Bouwunie deze wedstrijd organiseerde voor het schildersonderwijs. 16 scholen en 130 leerlingen namen deel aan deze wedstrijd. Tijdens de “Triënnale verf en decoratie”, in het Fabriekspand te Roeselare, werden de prijzen uitgedeeld. De opdracht was niet eenvoudig. Elke leerling uit het zesde jaar kreeg een MDF-paneel dat manueel geschilderd en gedecoreerd moest worden rond het thema “duurzaam bouwen”. Hierbij moest een volledig dossier gevoegd worden waarin het ontwerp grondig gemotiveerd werd. Leerkrachten en leerlingen hebben hier samen zeer hard en in verschillende lessen aan gewerkt. De resultaten mochten gezien worden en dat was ook de mening van de jury! Hieronder vindt u een foto van Michael Vandaele, een foto van het winnende paneel en een foto van de uitreiking. Van links naar rechts ziet u: dhr. J. Decock (directeur VTI), dhr. F. Dejonghe (regionaal voorzitter Bouwunie MiddenWest-Vlaanderen), mevr. D. Bouckaert (leerkracht VTI), dhr. M. Van Vaerenbergh (vertegenwoordiger 3M), dhr. M. Vanneste (bestuurslid Bouwunie) & mevr. E. Heinkens (technisch adviseur schilderen & decoratie, VTI) Els Heinkens

10

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

VTI-LEERLING NORDINE ABDOUNI BEHAALT DE 2E PLAATS OP DE 24STE OLYMPIADE FRANS Opnieuw plaatste een VTI-leerling zich in de top-10 van de finalisten in de Olympiade Frans, beter bekend onder de naam Olyfran. Aan de selectieproeven werd deelgenomen door 377 Nederlandstalige leerlingen uit het technisch onderwijs in Vlaanderen. De 10 besten uit de schriftelijke selectieproeven werden opgeroepen voor een mondelinge proef in Diepenbeek. Nordine Abdouni uit 6 TIW wist zich, als enige West-Vlaamse deelnemer , voor de finale te plaatsen. Op 12 mei ging de proclamatie door in de Hadewychzaal van het Ministerie van Onderwijs. Nordine kon er helaas niet aanwezig zijn want hij was op dat ogenblik op een driedaagse studiereis in Parijs. Adjunct-directeur Luc Louage is de prijs gaan ophalen. De vroegere naam van Olyfran was “ La Tour Eiffel” en precies op donderdagavond, toen we aan de Eiffeltoren stonden, kregen we het goede nieuws te horen dat Nordine tweede was geëindigd. Naast een aantal boeken heeft hij ook een Interrailticket gewonnen waarmee gratis met de trein reizen door Europa voor hem is weggelegd. Het is het vierde jaar op rij dat het VTI zich onderscheidt in deze olympiade. In 2008 werd Marcio Verhulst uit 5 TIW tweede en eindigde Giovanni Vandewaetere uit 6 TEA als zesde. In 2009 werd Arno Messiaen uit 6 TIW vierde en kreeg “ Le prix du Mérite”, een prijs die wordt toegekend aan de leerling die op basis van zijn schoolse kennis (geen taalkampen of stages gevolgd) zeer goed presteerde in de proeven. Vorig jaar waren het twee leerlingen uit 6 TEM die in de prijzen

vielen. Stoffel Vandoorne werd zesde en Jeffrey Vromant behaalde de derde plaats. Dit bewijst dat onze sterke doorstroomrichtingen ook op taalgebied hun mannetje kunnen staan. Naast Nordine behaalden nog twee leerlingen het certificaat van “Haut Lauréat”. Dit wordt toegekend aan de 10 leerlingen die zich net niet plaatsten voor de finale maar toch een heel mooi resultaat behaalden in de schiftingsproeven. Voor onze school betrof het Nick Desmet uit 6 TEM en Florian Vandecasteele uit 6 TIW. Trouwens, alle deelnemers van het VTI hebben zich weten te onderscheiden want ons schoolgemiddelde was 67,36% daar waar het landsgemiddelde slechts 54,54% bedroeg. Voor de vakwerkgroep Frans is dit meteen een nieuwe opsteker want een dergelijk succes is steeds de vrucht van de inzet en het enthousiasme van alle leerkrachten vanaf de eerste tot en met de derde graad. Nordine is namelijk een puur VTI-product die gestart is in 1A2 en doorgestroomd is naar het zesde jaar IW. Het is meteen ook een stimulans om de leerlingen uit het technisch onderwijs verder te bekwamen in de taal van Molière en misschien gaat men nu eindelijk de vooroordelen die over het Technisch Onderwijs bestaan voor eens en altijd ontkracht hebben. Ook leerlingen uit het TSO weten zich in een vreemde taal goed uit de slag te trekken maar misschien moeten ze zich daarvoor wel meer inzetten dan hun collega’s uit het ASO! Zij die het doen worden er dan ook dubbel en dik voor beloond. Rik Terryn

GOUDEN AUTOSLEUTELHANGER 2011 Vrijdag 6 mei. Vroeg in de ochtend staan Bram Staelens en Kevin Lievens uit 6 SAT klaar voor de tocht naar Lokeren. Vandaag gaat de Gouden Autosleutelhanger door, een interscholenwedstrijd voor jonge autotechniekers. De proeven gaan over alles wat vandaag in de autotechniek te vinden is. Van wielen en banden tot uitlijning, van elektrische schema’s tot elektronicakoffers.

Maar een behoorlijk aantal vragen gaan over elektrische voertuigen, en dat is een zeer actueel onderwerp. Beide leerlingen kregen er vooraf een dag les over. Bram en Kevin deden flink hun best en rangschikten zich in de top tien op een totaal van 38 leerlingen. Proficiat!!! Stefaan Vangheluwe

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

11


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

SCHOLENWEDSTRIJD SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING De scholenwedstrijd voor laatstejaarsleerlingen afdeling sanitair en centrale verwarming heeft als doelstelling het beroep van sanitair/centrale verwarming te promoten.

Het was echter vooral de bedoeling om te leren installeren volgens een werkwijze die de eigenlijke werkelijkheid nastreeft. De theorie moet omgezet worden in de praktijk. Er moest dan ook een praktijkgerichte, realistische installatie gemaakt worden. De prijsuitreiking vindt plaats op 17 juni, we hopen alvast zoals de laatste drie jaar hoog te eindigen en misschien opnieuw de hoofdprijs weg te kapen. Deelnemende klas: 6BCS

Teamwork is tegenwoordig van groot belang op de werkvloer. Via deze scholenwedstrijd wilden de organisatoren dit ook benadrukken.

Begeleidende leerkrachten: dhr. Alain Feys en dhr. Marc Torney Geert Vandevijvere

MYMACHINE: KLEINE UITVINDERS GAAN STRAKS OP PAD MET HUN SPOORBOUWMACHINE MyMachine maakt het mogelijk voor kleine (en grote) kinderen om hun eigen droommachine te ontwikkelen. Kinderen uit het lager onderwijs bedenken een ‘machine’ (IDEE) die dan verder wordt uitgewerkt door hogeschoolstudenten (ONTWERP) om tenslotte te worden gerealiseerd door leerlingen uit het technisch onderwijs (MACHINE). MyMachine is een gezamenlijk initiatief van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en de Intercommunale Leiedal. In oktober 2010 werd het startschot gegeven van de derde cylcus van MyMachine, het door de Verenigde Naties bekroonde initiatief voor kleine (en grote) kinderen die hun eigen droommachine willen ontwikkelen, in de provincie West-Vlaanderen. Vanaf dat moment lieten 160 kinderen hun fantasie de vrije loop om hun eigen droommachine te bedenken en te tekenen. Met deze ruwe, dikwijls knotsgekke ideeën gingen Howest studenten van de masteropleiding Industrieel Ontwerpen aan de slag. Zij zetten de favoriete droommachine van elke klas om in knappe ontwerpen. Ten slotte werkten 8 technische secundaire scholen de laatste maanden hard om deze droommachines effectief te bouwen. Nu is het eindelijk zover. De droommachines zijn klaar! Op maandag 6 juni kregen de kleine uitvinders van het 3de leerjaar van de Spanjeschool uit Roeselare hun ‘spoorbouwmachine’ te zien. Is het mogelijk om met deze machine je eigen sporen te bouwen en zelf je weg te kiezen?

12

KOERIER

JUNI 2011

EEN

Op deze vraag kregen de kinderen een antwoord en konden ze hun droommachine al eens uittesten. Bovendien was het hele innovatietraject van kindertekening tot tastbare droommachine zichtbaar. Begeleidende leerkrachten: dhr. Luc Degrendel, dhr. Ludo Van Hessche, dhr. Thierry Verheye, dhr. Filiep Verpoucke Meer info: www.mymachine.be MyMachine zal alle 8 droommachines en de computergame officieel overhandigen aan de kinderen van de lagere school. Alle overdrachtmomenten worden verwerkt in een reportage, die het brede publiek dan op een originele manier kan herbeleven tijdens de Week van het Ontwerpen (van 22- 26 juni 2011) in Kortrijk. Geert Vandevijvere

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

ECOVELO Vorig schooljaar nam de verantwoordelijke voor Eco-Velo contact met ons op met de vraag of er mogelijkheid was om een fietskar te maken. De voorwaarden waren dat de fietskar twee fietsen kon vervoeren en aan een fiets kon worden gehangen. Jo Lesy, leerkracht 'lassen' zette zijn schouders onder dit project. Hij maakte een ontwerp en in samenspraak met de verantwoordelijke voor Eco-Velo werd dit geoptimaliseerd.

Aangezien Jo dit schooljaar een andere invulling in zijn lesrooster kreeg was het moeilijk voor hem om de praktische realisatie uit te voeren. Deze taak werd overgedragen aan leerkracht Ivan Nevejant. Ivan geeft o.a. les aan het Centrum Leren en Werken aan ons VTI. Samen met de leerlingen van de opleiding 'Lasser' realiseerde hij de fietskar

Begeleidende leerkracht: dhr. Jo Lesy en dhr. Ivan Nevejant Geert Vandevijvere

6BSD OP STAGE-BOUWKAMP IN POLEN Naar intussen jaarlijkse traditie trekken elk jaar een aantal klassen in het kader van hun stage naar Polen. In Janice steken ze de handen uit de mouwen om mee te bouwen aan een project dat indertijd in het leven werd geroepen door EH P. Clinquart. Intussen zijn er heel wat leerlingen die hun vaardigheden ginder op een nuttige manier konden gebruiken. Naast dit vrijwillige werk, genieten ze in die week ook van de Poolse cultuur, bezoeken ze Auschwitz en ervaren ze de natuur in de bergen. Telkens komen de leerlingen terug met een positieve blik op hun klas als team, de aangename sfeer met de begeleidende leerkrachten, de superervaringen die ze opdeden, enz. Dit jaar is 6BSD gestart met deze stageperiode. Van 25 april t.e.m. 1 mei verbleven zij samen met de begeleidende collega’s Mr. P. Huyghe en Mr. J. Seys in Polen.

Dankzij paasmaandag waren de wegen filevrij en konden we dus vlot en veilig ons eigen landje, Nederland en Duitsland doorkruisen, dit zoals voorzien met de nodige stops. Omstreeks 17u zijn we aangekomen en we werden hartelijk verwelkomd door EH. P. Clinquart met een rondleiding op het domein. Zo werd ons onmiddellijk duidelijk welke werkzaamheden ons de komende dagen stonden te wachten. Na de kamerverdeling werden we om 20u verwacht voor een heerlijke broodmaaltijd om daarna een bezinnend moment te houden. Daarna konden we gezellig genieten van het samenzijn aan de open haard. Melanie Vandewiele

Zij vonden naast het vele werk en het culturele luik nog de tijd om elke dag een kort relaas te schrijven over hun verblijf. De leerlingen aan het woord… Els Lannoo 25/04/2011

Eindelijk Na het verkopen van pannenkoeken en pralines en het vele verlangen naar 25 april 2011 was het om 5u30 eindelijk zo ver. Iedereen was zoals afgesproken stipt op post en dus konden we met volle moed en goed humeur vertrekken richting Janice.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

13


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

26/04/2011

27/04/2011

De eerste werkdag

Hard labeur

Om 7u deze morgen heeft superwekker dhr. P. Huyghe ons allen wakker gemaakt. Om 7u30 hadden we reeds een ochtendbezinning in de kapel met EH. Clinquart, daarna hebben we de innerlijke mens gesterkt om de werkdag goed en wel te kunnen aanvatten.

Deze morgen werd ik wakker gemaakt door de gebruikelijke haan Mr. Huyghe om 7u. Ik stapte direct met het juiste been uit bed, aangezien ik anders tegen de muur zou lopen.

We werden in twee groepen verdeeld, de ene groep werkte in de lange gang en de andere groep in de grote inkomhal. We zijn gestart met de vloer af te dekken met tetra om geen vuile vlekken na te laten. Daarna hebben we de muren en het plafond geschuurd en gefixeerd. Toen dit gedroogd was, zijn we begonnen met de gaatjes op te vullen. De eerste groep was al een stukje voor op onze groep en zij konden reeds voor de middag starten met het plakken van papiervlies. Rond 13u30 hebben we heel lekkere soep, spaghetti en dessert gegeten. Met een volle maag en veel werklust zijn we er dan weer zwaar ingevlogen. Tegen 17u hadden we gedaan en mochten de eersten gaan douchen, terwijl de rest moest opruimen. De eerste groep had de gang volledig behangen en mag morgen beginnen schilderen. De tweede groep kan morgenvroeg ook beginnen behangen en hopelijk is dit tegen morgenmiddag gedaan, zodat we dan ook kunnen schilderen. Voor het avondmaal zijn we nog eens vlug naar een winkelcentrum geweest om wat kleine inkopen te doen. Na het avondmaal zijn we met enkelen aan de open haard gaan zitten terwijl er enkele anderen naar het voetbal gingen kijken of wat gezelschapsspelen speelden. Een ideale afsluiter van een toffe werkdag

Na het ontbijt was er een korte bezinning voor we er weer invlogen. We werden in twee groepen verdeeld, namelijk de stoere binken en de 'echte' schilders. De stoere kerels moesten, onder de vakkundige leiding van dhr. Seys, een fundering uitdelven en een muur afbreken, terwijl de 'echte' schilders het papier plakten en de eerste gang schilderden bij de vakmeester himself! Ikzelf werd getoond hoe ik “deftig” moet behangen en ik was er bijna direct mee weg. En dit terwijl mijn stoere vrienden buiten stonden te zwoegen en te zweten in de zon! 's Middags werd er gezwegen aan tafel. Iedereen had reuzenhonger en andermaal was het enorm lekker: frietjes en varkensvlees! Met een goed gevulde maag konden we terug van start met onze werkzaamheden! De namiddag ging snel voorbij en er werd weer veel werk geleverd. Tegen de klok van 6 hebben de leerkrachten ons gesmeekt om te stoppen, want we waren echt op dreef of was het nu omgekeerd?! Maar na het opkuisen mocht ik eindelijk genieten van een cola (aangeboden door de leerkrachten) en daarna een frisse douche om dan het avondmaal in te zetten! Nu zitten we met de hele klas rond de haard een babbel te slaan en het voetbal te volgen! Dat Barca mag winnen ... Laten we hopen dat het morgen terug een goeie dag zal zijn zodat we alles perfect kunnen afwerken! Jochen Schotte

Anouk Swyngedauw

28/04/2011

Laatste werkdag Vandaag werden we terug om 7u wakker gemaakt. Nadat we ons opgefrist hadden, volgden we een korte misviering gevolgd door het ontbijt. Na het ontbijt gingen we terug aan de slag en verdeelden we ons terug in de twee zelfde groepen zoals de dag voorheen. De ene groep werkte verder in de gang en de andere groep werkte weer verder buiten. Op deze laatste werkdag moest de gang volledig klaar zijn en daar zijn we glansrijk in geslaagd! De groep die buiten werkte, heeft heel erg veel zwaar werk verricht in deze twee dagen, ze hebben voornamelijk veel gespit en de muur verder afgebroken. Tijdens het spitten hebben ze een paar (kleine onschuldige) slangen gevonden…….. de stoerste mannen van de bende waren plots zo stoer niet meer! Hé Mr. Seys, Glenn en Jonas?! Ons harde werk van de voorbije avond werd na de PowerPoint

14

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

van EH Clinquart (Auschwitz) beloond met een leuke, gezellige barbecue.

duizenden mensen hebben afgezien en afgemaakt geweest zijn, een onbeschrijflijk gevoel.

In de namiddag maakten de meisjes de groentjes en de aardappelen klaar voor ’s avonds en een paar jongens van de buitengroep hadden een immens groot kampvuur gemaakt. Eens we ons hadden opgefrist gingen we met z'n allen naar de open plaats midden in een bos waar de barbecue plaatsvond. Na de gezellige barbecue gingen we samen rond het gezellige kampvuur zitten en praatten we nog wat bij terwijl het kampvuur lekker veel warmte gaf! Eens het kampvuur gedoofd was gingen we terug richting slaapkamers want we moesten morgen een uur vroeger opstaan om te vertrekken richting Auschwitz!

Na de rondleiding namen we een kleine pauze en waren we klaar voor alweer een 4 uur durende terugreis. Niels Dujardin

In naam van de klas willen we nog Mr. Seys en Mr. Huyghe bedanken voor deze leuke, lekkere en gezellige barbecue! Marijn De Backer 29/04/2011

Uitstap Auschwitz Vandaag was het vroeg dag want we moesten er om 6u uit omdat we naar Auschwitz gingen. Na de gebruikelijke misviering en het ontbijt, stopten we ons middageten in de auto en zo waren we vertrokken voor een heenreis van 4 uur. Na een kleine tussenstop zijn we rond de middag aangekomen in Auschwitz. We hebben daar een lekkere koude schotel gegeten terwijl we genoten van het mooie en warme weer. We hebben eerst het deel Auschwitz Birkenau bezocht. Als je daar staat, denk je toch wel eens na hoeveel mensen door deze poort zijn gegaan en er nooit meer door naar buiten zijn geraakt. Dankzij de goeie gids (EH. Clinquart), kregen we toch wel interessante informatie mee van hoe het allemaal zo ver is kunnen komen en is kunnen gebeuren wat deze mensen hebben meegemaakt. In Auschwitz Birkenau zagen we de ziekenkamer waar ze met zoveel mensen op elkaar lagen, de toiletten, de slaapkamers, de opgeblazen ovens enzovoort.. Het was echt onmenselijk hoe ze deze mensen hebben behandeld. Iedereen was er stil van. Na de rondleiding in Auschwitz Birkenau zijn we naar Auschwitz zelf gegaan, waar het allemaal eigenlijk begonnen is. Bij de ingang zagen we direct de poort met ‘Arbeit Macht Frei’. Eenmaal door deze poort begint het pas echt! In de verschillende blokken zagen we joods haar met de daaruit gemaakte stof, brillen, prothesen, kinderkledij, een kapotte pop van een meisje, hun koffers ….... het was echt eventjes slikken als je dat zag. Het ergste blok in dit domein was blok 11, het "dodenblok” genaamd. Eenmaal daar wist je dat jouw laatste dagen waren geslagen. Zo konden we een kijkje nemen in de cellen hoe het er daar allemaal aan toe ging. Na het bezoek aan de “dodenblok” gingen we richting de gaskamer en de verbrandingsovens. Eenmaal daarin sta je gewoon op de plaats waar

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

15


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

30/04/2011

31/04/2011 - 01/05/2011

De bergen

Snurk snurk …….oeps we zijn er !!!

Vandaag mochten we een uurtje langer slapen. Nadat we ons opgefrist hadden, gingen we terug voor de dagelijkse en laatste misviering. In die misviering vertelde iedereen tegen de groep hun toffe en onvergetelijke momenten! Na de misviering en het ontbijt stapten we in de auto reden we richting de bergen. Deze keer moesten we geen 4 uur maar slechts een half uurtje rijden. Aangekomen in de bergen voor een wandeling genoot iedereen van het mooie weer en het uitzicht. Tijdens de wandeling passeerden we langs een skischans die niet meer in gebruik was maar wel open was voor bezoekers. Eenmaal boven op de skischans van 45 meter hoog, genoten we nog meer van het prachtige uitzicht! Na deze wandeling gingen we met z'n allen naar een blokhut, een restaurant waar we echt heerlijk hebben gegeten. De soep, het hoofdgerecht en de dessert waren allemaal 'bere' lekker! Na deze heerlijke maaltijd keerden we terug naar huis maar daarvoor zijn we nog gestopt in de Tesco om drank, snoep,…in te slaan voor de terugreis van deze nacht.

Na een “tukske” van een uur of 3 was de tijd gekomen om te gaan. (Bedankt gasten dat je ons toch deze rust gunde, het was echt muisstil!)

Mr. Huyghe en Mr. Seys liggen momenteel te slapen zodat we straks veilig kunnen vertrekken richting Roeselare. Polen was echt een geslaagde week waar iedereen zich ongelooflijk heeft geamuseerd en zeker nooit meer zal vergeten!!!

Zowat rond middernacht, alle koffers geladen en met de zegen van EH. Clinquart, werd de gps richting Roeselare ingesteld. Zowat na de eerste bocht (toch zeker 500m na vertrek) slaagden zowel Mr. Seys als ikzelf erin te realiseren wat we in de voorbije nachten met veel moeite niet konden realiseren. Je hoeft echt geen drie keer te raden wat dit was. Zelf onze copiloten, die ons bijstand hadden beloofd in mindere momenten haalden de tweede bocht niet. Met de noodzakelijke stops (plas- en tankpauzes) werd vlot rond 11u Roeselare binnengereden. Eens de Leenstraat met ons VTI in het vizier, waren onze kadetten opnieuw “plein form” om de talrijk opgekomen ouders en vrienden en vriendinnen in de armen te vliegen. Mogen wij (dhr. Seys en ikzelf), de directie, EH. Pierre, mevr. Heinkens (TA) bedanken voor de mogelijkheid die ze ons hebben geboden naar Polen te gaan, maar vooral JULLIE willen we bedanken voor de onvergetelijke fijne tijd die we samen mochten beleven. … Alegria Paul Huyghe

Dank aan iedereen die dit bouwkamp heeft doen slagen!!! Stephanie Lamote

5 BEI OP BOUWKAMP IN JANICE 2 TOT 8 MEI Dit jaar is er reeds zeer veel werk verricht in Janice in het verre Polen. Ja ikzelf noem dat nog steeds ver, want met de recentste wegen bedraagt de afstand nog steeds meer dan 1000 kilometer. Dit jaar was ik er met 5 BEI ter plaatse nu, niet meer als leraar, maar als volwassen begeleider. De maandagmorgen vertrokken we uit het VTI Roeselare. Alles werd opgeladen vanuit lokaal LO1. Mijn zo vertrouwde lokaal binnentreden waar ik zoveel jaar les en praktijk had gegeven. Toch wel een vreemd gevoel.

De dinsdagmorgen 3 mei kon het werk worden aangevat. Zoals gewoonlijk als een vroege kip, was ik reeds om 6 uur op. (Door de meer oostelijke ligging van Polen is het ’s morgens 1 uur vroeger klaar, en ’s avonds een uur vroeger donker daar ze dezelfde tijd hebben) Tot mijn grote verwondering zag ik het sneeuwen! Heel eigenaardig, bomen met groene bladeren bedekt onder de sneeuw.

Om 5 uur precies konden we vertrekken. Met 2 busjes 12 leerlingen en 4 begeleiders waren we de baan op. Stijn Vanhee in bus 1 met Jozef Witdouck en Claude Vermeulen in bus 2 met Philiep Ghekiere. Voor mij was het nu mijn 8ste reis naar Polen. Omstreeks 17 uur maandagavond waren weer aangekomen. Het 7de jaar bouwplaatsmachinisten waren er reeds met hun leraars, en waren die dag op bezoek naar Auschwitz. De begeleiders waren Marc Claeys en directeur Luc Louage.

16

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS Door dit alles moesten we onmiddellijk onze kledij aanpassen! Daar het bij ons zo warm was, hadden weinig van onze jongens veel warme werkkledij bij zich. De werkverdeling was vlug gemaakt. Enkele leerlingen van 5 BEI werkten bij Stijn Vanhee, en een andere groep bij Claude Vermeulen. Hun taak was montage van leidingen voor schotelantenne en elektriciteitsleidingen in Dom B. Een derde groep werkte bij mij te samen met Jozef Witdouck. Hier was het meer beton maken om in een deel van de vernieuwde bekisting van

UIT ONZE AFDELINGEN

De kelderisolatie van het woonhuis moest klaar zijn tegen ons vertrek. Onder deskundige leiding van Luc Louage en Marc Claeys werd alles in goede banen geleid. Beiden waren harde werkers die de juiste kadans konden aangeven. Zowel bouw als elektriciteit vulden elkaar goed aan als er moest bijgesprongen worden. Na juist goed op dreef te zijn gekomen stelden we een elektriciteitspanne vast. Wanneer we merkten dat alles in orde was bij ons, hoorden we dat het gehele dorp zonder elektriciteitsvoorziening was. Alle machines,met motor konden dus niet meer draaien. En dat waren er heel wat! Zelfs in de keuken! Zo hebben we dan met een gehele ploeg geholpen met de jongens van de bouw om alle beton zelf te maken. Iedere elektricien moet dat kunnen, want buizen en montagebakjes moet iedere installateur zelf vastmaken met mortel. Zo bleef het heel de dag verder sneeuwen, en bleef heel de dag de elektriciteit uit tot 18.30u. Dat was eigenlijk de moeilijkste dag van de week geweest. De volgende dagen kwam de zon er weer door en kregen we zelfs weer temperaturen om in korte broek te lopen. Nu mochten weer enkele jongens van 5 BEI terug aan de slag met mij in het Poverello gebouw om de volledige TL-verichting te monteren. En de schotelantennes werden verder gemonteerd en afgeregeld. Tussen de werkdagen trokken ook de jongens van 5 BEI naar het concentratiekamp Auschwitz Dit is voor velen het énige bezoek aan een concentratiekamp dat men eens in zijn leven kan meemaken. En altijd zijn de jonge mensen na hun terugkeer diep onder de indruk. Maar om te eindigen is ontspanning altijd meegenomen. Een dagje in de bergen Karpacz, en daarna een bezoek aan de stad Jelenia Gora maken het verblijf in Polen onvergetelijk! En nu nog enkele bedenkingen van mezelf bij een bouwkamp in Polen Er ontstaat een goede band tussen leraars en leerlingen. Dit hebben we ook tussen leerlingen en andere volwassen begeleiders. Zéker dit jaar moesten de jongens eens “doorbijten”. Het was koud, nat, een dag zonder elektriciteit en leidingwater… maar toch hebben ze doorgewerkt, soms eens minder enthousiast, maar toch is het hun gelukt en ze waren er fier op! Het is wel eens goed dat de jongeren kennis maken met wat kampdiscipline: vaste uren opstaan, andere werkuren en doorwerken tot het tijd is. Bij eventuele discussies moeten alle onenigheden worden bijgelegd, want men kan immers niet zomaar naar huis vertrekken. Iedere avond heerst er een gezellige sfeer! Nog niemand heeft nood gehad aan TV. Ook leerlingen uit andere disciplines schieten goed met elkaar op. Al onze jongens zitten (werken) eens op een échte werf juist zoals het er aan toe gaat. Die situatie benadert het meest de werkelijkheid. Men leeft eens in een totaal ander land, andere gewoonten, andere eetgewoontes (uitzondering : frieten natuurlijk!). Spijtig van de taal. De jongeren hebben toch eens deugd van af en toe een stukje bezinning. Dat verrijkt hun geest. De eerste dag wordt dit nog wat onwennig ervaren, maar na enkele dagen, zéker de laatste dag komt zoiets heel positief over. In de verschillende jaren dat ik ben mee geweest als klassenleraar zie ik na het bouwkamp een hechtere klas; er is een

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

17


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

sterkere band tussen de leerlingen die het bouwkamp hebben meegemaakt. Zelfs tijdens de opendeurdagen vertellen oudleerlingen nog hun ervaringen over Janice.

rige groep. Maar … de bewijzen zijn er! Een volledig gebouw, dom B, nu het ‘Zonneheem’ genoemd, is volledig afgewerkt naar Europese en Poolse normen.

Dit jaar verliep voor mij wel wat anders. Ik was niet meer zoals andere jaren de leraar, maar toch eigenaardig spraken die leerlingen mij nog aan uit gewoonte met “Mijnheer Ghekiere”. Ik voelde mij weer wat meer verbonden met ons VTI.

En de rest volgt. Daar ben ik zeker van Philiep Ghekiere

En tenslotte gaat mijn waardering uit naar onze VTI priester Pierre. Op gebied van bouwkampen heeft hij reeds veel ervaring en hij weet goed om te gaan met de jeugd. Toch moet het moeilijk zijn om dit te realiseren met zoveel verschillende personen die soms het werk dienen verder te zetten van de vo-

LEERLINGEN BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWEN BETONKANO Aan het VTI-Roeselare werd dit schooljaar binnen de opleiding Bouw- en Houtkunde, de vooropleiding voor architect of bachelor bouw, met de laatstejaars de uitdaging aangegaan om een betonnen kano te construeren met natuurlijk als belangrijkste eis dat hij blijft drijven. Het idee op zich is niet nieuw want elk jaar wordt er tussen de master industrieel ingenieur uit België en Nederland een betonkanorace georganiseerd. Maar om te bewijzen dat ook wij al heel wat bouwkennis op zak hebben durfden we toch het project op te starten.

Intussen heeft de kano zijn waterdoop al succesvol doorsparteld en is het nu nog wachten op zijn maidentrip. Op de foto zie je Klas 6de jaar bouw- en houtkunde – VTI Roeselare Wim Dejonckheere

Binnen de vakken bouwlaboratorium en materialenleer werd er eerst gezocht naar ideale materialen die moesten voldoen aan zowel voldoende stevigheid en stijfheid om zonder breuken of barsten toch een slanke vorm aan te kunnen nemen terwijl dat de waterdichtheid behouden blijft. Ook moest er gezocht worden naar een ideale vorm, die uitvoerbaar is en met een voldoende drijfvermogen en stabiliteit zonder te kapseizen. De vorm werd via berekeningen bepaald en samen met Knauf werd er gekozen voor een soort gewapend pleisterwerk om de boot zo licht en slank mogelijk te kunnen houden.

18

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


NIEUWS

UIT ONZE AFDELINGEN

ONTWERP EEN SPAGHETTIBRUG! Ook de klas 5TBH (TSO Bouw- en houtkunde) heeft een project uitgewerkt in het kader van de lessen stabiliteit en wegenbouw. Hier was het de bedoeling om een stabiele brug te ontwerpen en maken in spaghetti. Deze brug moest ook voldoen aan enkele criteria: - een vrije overspanning van 50cm kunnen maken - volledig opgebouwd uit spaghetti en lasagne - een minimale breedte van 5cm en vrije hoogte van 4cm halen - maximaal 40cm hoog en 30 cm breed - buisjes of staven mogen samengesteld worden met een maximale doorsnede van 1cm Het was hierbij vooral de bedoeling om vakwerksystemen aan te leren en om met een broos materiaal toch een stevig geheel te kunnen maken. Wim Dejonckheere

TOTEMPAAL VOOR NIEUW SPEELBOS 'O EIKENBOOM' Je werd hier gebracht ergens op een zachte januaridag. Je was onaangeroerd en fris, net uit het grote bos waar je al een jaarlang lag te wachten op een tweede leven. Wat mij betreft heb je geluk gehad, je werd niet verzaagd tot duimdikke planken waar menig timmerman wat deuren of kasten met liefde zou mee boetseren. Ook niet tot plankenvloer waar jong en oud gewetenloos zou over schrijden. Je werd geheel behouden, weliswaar zonder loof of wortel, toch sta je weer rechtop. Misschien geef je te weinig schaduw naar jouw eigen ontbastte mening, want loofloos meet je amper twee meter vijfenzestig in omtrek. Doch, vele vrienden kijken nu met respect naar jou, ook zij die als schroten de druiven

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

tot godennat laten rijpen. Je bent een heuse totem geworden met liefst zes meter wolkgericht en de helft nog eens in de zoete aarde. In jou werd met beitel en hamer gekapt, hoofd, hand en hart, al wat ons doet liefhebben hebben we in jou gekerfd. Je kijkt het speelbos in en ziet kinderen groeien, niet jouw bladeren maar zij bloeien en aanschouwen jou met mooie kijkers. Op tweeĂŤntwintig mei zien we jou gezegend en weten we dat het goed is. In de omgeving van de kleiputten en met een verre kijk op het Sterrebos wensen we jou nog een heel lang leven toe. Wees gegroet eikenboom

♼ VOOR TECHNIEK

5BHO

JUNII 2011

KOERIER

19


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

DE WEEK TEGEN PESTEN We weten allemaal dat pesten een echte ‘pest’ is. Verbaal, fysisch, sociaal en tegenwoordig is het ook in om online te pesten. Vaak allemaal verborgen, maar pijnlijk voor degene die het doelwit is. Onze school probeert dit thema bespreekbaar te maken en alle leerlingen en hun omgeving te sensibiliseren – elke dag van het schooljaar. De Vlaamse week tegen pesten - van 28 februari tot 4 maart 2011 – was dan ook een uitgelezen moment om op onze school diverse activiteiten te organiseren. Tijd maken om even stil te staan bij wat pesten kan teweeg brengen. Deze activiteiten - met anti-pesten als rode draad - waren: behangrol met vragen, stripverhaal maken, antipestlied, buttons met antipestboodschap, poëzie, babbelbox, werken rond muziek, educatieve spelen, het bekijken van reportages (bv.: doodgepest), klassengesprek; uithangbord met slogans tegen pesten, opzoeken van gevolgen door pesten, balpen met slogan. Daarnaast hebben we ook preventief en informerend gewerkt naar leerlingen, leerkrachten en ouders. Ouders zijn en blijven een belangrijke schakel om mee te werken aan de pestproblematiek. Ouders fungeren meestal als eerste aanspreekpunt of vertrouwenspersoon. Vanuit de school vinden we het dan ook heel belangrijk om samen te werken. Zo kunnen we de leerlingen zoveel mogelijk ondersteunen en het pesten stoppen. Ann-Sophie Blomme

OVERGANG VAN TWEEDE NAAR DERDE GRAAD Op donderdag 24 februari vond voor de tweede maal de infoavond van twee naar drie plaats. De massaal opgekomen ouders en hun zoon/dochters kregen eerst een bondige uiteenzetting van Leen Neirynck over de verschillende studiemogelijkheden na het tweede middelbaar en konden daarna op verscheidene locaties kennis maken met de richtingen die het VTI aanbiedt in het derde jaar. Dankzij de inzet van heel veel vrijwillige leerkrachten kon men in alle afdelingen rondkijken en kregen de ouders uitleg over de richting. Met dit initiatief hopen we de leerlingen van het tweede jaar en hun ouders een duidelijk beeld te hebben gegeven van wat ze kunnen doen in de tweede en derde graad. Jan Van Hulle

20

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

SOLLICITEREN DOE JE ZO!!! In de week van 28 februari kregen onze laatstejaars door mensen van het extern bedrijf Auxilios een theoretische les omtrent alle aspecten van het solliciteren. Na het schrijven van een correcte sollicitatiebrief en CV konden dezelfde leerlingen op dinsdagnamiddag 22 maart in de hal van het Kerelsplein oefenen in het solliciteren. Hiervoor werden, in samenspraak met onze school, bedrijven aangesproken om deel te nemen. De algemene attitude, het voorkomen, de houding en de communicatieve vaardigheden werden door de bedrijfsmensen geëvalueerd en bijgestuurd. De leerlingen vonden deze sollicitatietraining een positieve en waardevolle ervaring. De kunstmatige en “wereldvreemde” aanpak van de leraar en het handboek kunnen immers niet op tegen de “real life experience” die hun aangeboden was. Annick Vackier

KANGOEROEWEDSTRIJD 17 MAART 2011 Mevr. Vanrobaeys vroeg in de klas om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd, KANGOEROE. Aangezien we dit ook vorig schooljaar deden en dat dit ons goed bevallen was, vonden we het een heel goed idee. Het is een leuke wedstrijd die bestaat uit rekenoefeningen, denkraadsels en puzzels. Het lijkt veel meer een uitdaging dan een test of een examen. Daarom is het ook zo leuk. Dat ik blijkbaar de hoogste score van de eerste graad heb behaald was wel een leuke verrassing voor mij. Nu sta ik gelijk met mijn broer, Bert van 5 IW die daar ook in slaagde. Om hem te verslaan zal ik me dus zeker volgend jaar inschrijven voor het vervolg op de Kangoeroe, namelijk de Wiskunde Olympiade. Robbe Vervaele, 2 TIW De wiskundeleerkrachten van de 1ste graad willen uitdrukkelijk alle leerlingen die deelnamen aan de KANGOEROE, hetzij Wallabie hetzij Wallaroe, bedanken voor hun enthousiaste inzet.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

21


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

LAATSTE SCHOOLDAG 1B VOOR HET PAASVERLOF De dagindeling op 6 april was niet voor alle leerlingen van het eerste jaar hetzelfde. Terwijl de leerlingen van 1A het beste van zichzelf aan het geven waren, genoot 1B van een alternatieve invulling. Eerst en vooral werden de spieren losgemaakt met aerobic. Voetbal en hockey stelden de leerlingen open om te werken aan een goede teamspirit. Na de speeltijd werd hun aandacht getraind aan de hand van de film "Gnomeo en Julliet". Een voormiddag die lang en saai zou zijn werd door leerkrachten gekleurd in een fijne activiteit. Bedankt aan de organiserende leerkrachten!! De leerlingen van 1B

INFONAMIDDAG Elk jaar staan 12-jarigen voor een grote keuze. Naar de grote school, weer de jongste, nieuwe vrienden, .... Veel verwachtingen moeten ingelost worden maar ook veel vragen dragen de kandidaat leerlingen en hun ouders met zich mee. Vandaar organiseerden we dit jaar opnieuw een infonamiddag. Op een zonovergoten speelplaats werden ouders en jongeren welkom geheten. Een rondleiding, toegespitst op eerste jaar leerlingen, schonk het publiek een beeld van onze school. Alle vragen werden op een zo goed en volledig mogelijke manier beantwoord. Voor heel wat jongeren staat hun keuze al vast, anderen moeten nog de knoop doorhakken. Hoe dan ook, wat ze ook kiezen, we wensen hen een boeiende toekomst! Tine Vanparys

OLYMPIADE VOOR NATUURWETENSCHAPPEN Op woensdag 27 april 2011 namen 7 leerlingen, 5 uit 4TIW en 2 uit het 3de jaar, deel aan de eerste ronde van de jeugd olympiade voor natuurwetenschappen. In deze olympiade krijgen de leerlingen 20 vragen over fysica, 20 vragen over chemie en 20 vragen over biologie voorgeschoteld. Het zijn multiple choice vragen waarvoor de leerlingen maximaal 2 uur de tijd krijgen om online de antwoorden aan te duiden. Na twee dagen wisten we al dat Michiel Platteeuw uit 4TIWA geselecteerd werd om deel te nemen aan de tweede ronde. Deze tweede ronde ging door op woensdag 11 mei in Heverlee. De bevraging gebeurde op dezelfde manier als in de eerste ronde. Michiel moest het hier afleggen tegen 128 andere kandidaten uit het Vlaamse land. Ik dank deze leerlingen en zeker Michiel voor hun inzet en deelname aan deze olympiade! Raina Feys

22

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♼ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

SPORT- EN CULTUURDAGEN Ook dit schooljaar trok de hele VTI familie op sport- en cultuurdagen. Op 11, 12 en 13 mei trokken al onze jongeren en hun leerkrachten er weer op uit. Een overzicht: De eerste jaren gingen sporten in Jabbeke, trokken naar paradisio of gingen mee naar Sporting Anderlecht en Océade in Brussel. De tweede jaren trokken naar de ondergrondse mijnen van Blègny, de doe-activiteiten in Technopolis, het dierenpark van Planckendael, gingen sporten in Nieuwpoort, Oostduinkerke of in Roeselare. Enkele dapperen durfden het zelfs aan mee te trekken op meerdaagse uitstap naar Lichtervelde alwaar hen een legeropleiding wachtte in het kamp “Radar afrit 9”. De derde en vierde jaren trokken naar Ieper, Zaventem, Isenberghe, Brussel, Brugge Vlamertinge, Raversijde, Lombardsijde, Gent, Dover, Oostduinkerke, Steinbach, Nismes, Elzas, Srtépy-Thieu, Wevelgem, Oudenaarde of Komen. De vijfde jaren trokken richting Vielsalm, Vilvoorde, Brussel, Amsterdam, De Haan, Rijsel, Praag of Reims. Alle zesde jaren gingen op driedaagse naar Parijs, behalve 6BCS die richting Polen trokken. De zevende jaren trokken massaal naar Londen. Enkelen bleven te lande en trokken naar Wytschate of de Ardennen. In deze koerier vindt u beslist uitgebreide artikels van enkele van deze uitstappen. Dank aan alle leerlingen voor hun voorbeeldig gedrag en hun positieve medewerking. Dank aan alle collega’s voor hun inzet en begeleiding. Dank aan u ouders voor het vertrouwen en vooral voor de woorden van dank aan ons adres, ze doen deugd en geven ons moed om verder te doen. Hieronder vind je wat foto’s van de uitstappen naar Amsterdam en naar Parijs Marc Vandenbruaene

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

23


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

漢語入門 (CHINEES VOOR BEGINNERS) SPORT EN CULTUUR IN DE VOGEZEN-ELZAS Woensdagmiddag 11 mei, het was prachtig weer. Met 16 leerkrachten en leerlingen stonden we klaar om voor de tiende keer naar de Vogezen-Elzas te vertrekken. Dankzij de hulp van Frederik Ollivier, Jens Syx en Ruben Debackere werden 16 fietsen en een hele hoop bagage in de bestelwagen geladen. Zonder veel problemen kwamen we aan in Xonrupt-Longemer. De fietsen en bagage werden onder een stralend zonnetje uitgeladen. Al snel zaten we aan tafel. En het moet gezegd, we hebben heerlijk gegeten in het hotel Auberge du Lac. Twee Chinese dames brachten alle spijs en drank aan. En dus duurde het niet lang of onze chinoloog Marc Corneillie knoopte een gesprek aan met hen, in het Chinees uiteraard. Marc volgt al enkele jaren Chinees. En dus leerden we al snel wat Chinese woordjes. Zo moeilijk is het nu ook weer niet: Chinese kinderen van 3 jaar spreken het heel vloeiend …. Donderdag 12 mei : rit 1 – 4 cols, 60 km, 1229 hm (hoogtemeters). Deze dag begon niet goed: het goot water, het bliksemde en donderde. Het was dan ook donderdag. Er werd dus besloten om niet te fietsen. Het vervangprogramma bestond dan maar uit een bezoekje aan Riquewihr. Dit stadje ligt in de Elzas, midden in de wijnvelden. Het is een stadje met de typische bouwstijl van die streek. Je kunt er heerlijk kuieren tussen de mooie gebouwen. Honger moet je niet lijden: er wordt genoeg aangeboden om te proeven. Er staat ook nog een pracht van een postkoets. Moeilijk te begrijpen dat er hiermee mensen ver reisden: samengepakt als haringen in een ton hotsen over slechte wegen. Jaja, zeg het maar tien keer snel na elkaar: de postkoetskoetsier poetst zijn postkoets met postkoetspoets. Rond de middag klaarde het zowaar op. Dus keerden we terug naar het hotel en werden de fietsen klaargemaakt. Col des Feignes was de eerste berg: ongeveer 3 km klimmen naar een hoogte van 954 m. De afdaling bracht ons in La Bresse. Na eventjes zoeken vonden we snel de weg naar Col du Brabant. Een korte maar venijnige klim bracht ons op een hoogte van 881 m. Mijn fietscomputer wees nu en dan stijgingspercentages boven de 10 % aan. Na de afdaling klommen we naar de Col de la Vierge (1066 m) maar niet zonder eerst een verkeerde (en doodlopende) straat in te slaan. Toch was dit een heerlijke col: we reden over een goed onderhouden route forestière naar de top. De klim is niet bijzonder zwaar en blijft zeer gelijkmatig. Buiten de volgwagen was er hier geen verkeer te bespeuren. En het weer werd ook steeds beter! Na de Vierge daalden we af naar Col du Bramont (956m). Na de afdaling kwamen we opnieuw op de weg tussen La Bresse en Col des Feignes. Die moesten we nu op. Eigenlijk is het vooral vals plat maar je voelt toch goed dat het klimt. Na de Feignes is er een snelle afdaling naar het hotel. Daar stonden de twee Chinese dames ons op te wachten om het eten te serveren. En het was weer bijzonder lekker! Ondertussen werd de talenkennis Chinees weer wat uitgebreid. En de lessen werden voor het slapengaan verder gegeven in de kamer van leraar Marc Corneillie. Vrijdag 13 mei : rit 2 – 9 cols, 145 km, 2883 hm. Van vrijdag de dertiende was helemaal geen sprake: schitterend weer, amper een wolkje aan de lucht, lekker tem-

24

KOERIER

JUNI 2011

EEN

peratuurtje. Kortom: ideaal fietsweer. Iedereen vertrok fris, monter en welgezind. We deden eerst de Feignes en de korte noordkant van de Bramont om dan via Kruth de Col d’Oderen op te fietsen. Deze 3 bergjes zijn zeer goed te doen. Met de Col du Page veranderde dat wel: in 1,5 km moet je 125 m omhoog. De fietscomputer toonde regelmatig stukken aan van 10% en hoger. Hoewel niet zo lang is dit toch een lastig duiveltje. Maar hierna wachtte ons een lange afdaling tot in Bussang. Aan de oever van de Moezel, hier niet veel meer dan een beek, werd de picknick gehouden. Al snel zaten we weer op onze fiets om via de ‘route cyclable’ –een verlaten spoorweg omgetoverd tot een heus fietspad- naar Le Thillot te rijden. Hier begon de klim naar de Col des Croix en de Ballon de Servance. De Col des Croix (679m) gaat naadloos over in de Ballon de Servance. Ik beschouw dit als één col, anderen zien liever dat het twee cols zijn. Het is maar hoe je het ziet. Maar de Servance is geen gewoon colletje. Juist na de Col des Croix klimt het stevig om dan kilometers lang amper een paar tientallen meters te stijgen. Maar wat je niet krijgt in het begin komt wel op het laatste. In de laatste 3 km moet je zowaar 250 m omhoog, bijna constant 10%. De fietscomputer piekte op 15%! Iedereen kwam uitgeteld boven. Dit was werkelijk een heel lastige klim. Drie Nederlanders kwamen vanuit de andere kant deze berg opgereden. Ze hadden geen drank meer in hun bidons en dus bedelden ze maar wat water af van ons. Leraar Marc Corneillie repliceerde dat zeer mooi: Nederlandse kookboeken beginnen allemaal met: ‘je leent een ei …’. Daar konden ze toch even niet op antwoorden. Le Thillot werd na een vlotte afdaling snel bereikt. Via hetzelfde fietspad, maar nu lichtjes bergop, reden we naar Bussang waar de klim begon naar de Page. En nu begonnen ook de kilometers te wegen. De Oderen was maar een formaliteitje maar dan volgde de zuidkant van de Col du Bramont. Leraar Andy Nyffels was het niet helemaal eens toen ik zei dat deze kant 8 km-13 haarspeldbochten-lichtlopend-klimplezier is. Het woordje plezier was er te veel aan. Andy had zich wat opgeblazen op de Servance. En dan moesten we nog de Feignes over vooraleer we weer wat Chinees konden leren aan tafel …. Zaterdag 14 mei – rit 3, 3 cols, 100 km, 2072 hm. Deze dag begon zeer mooi. Dus vatten we snel de klim naar de Col de la Schlucht aan. De Schlucht is zeer goed te doen, 1135 m hoog en 9 km lang. De laatste kilometers zijn zelfs vlak. De ronde van Frankrijk passeerde hier twee jaar geleden nog. Na een lange afdaling kwamen we aan in Stosswihr. Traditioneel rijden we hier ieder jaar de Hohrodberg op. Iedereen begreep dat deze helling zijn naam niet gestolen heeft: de kleur van de meeste hoofden was dan ook ‘hoog rood’ bij aankomst op de top. Het leek wel of sommigen hadden een douche in hun fietshelm! De tocht werd verder gezet via Munster, Muhlbach en Sondernach. Hier ligt de voet van de col de Platzerwaesel. Velen beschrijven deze berg als de lastigste van alle Vogezencols. Ik deel deze mening niet: de Petit Ballon (kant Luttenbach) mag deze titel krijgen. Het begon te regenen en dus lieten we dit jaar de Petit Ballon letterlijk links liggen. De Platzerwaesel is nochtans echt geen plat watertje: 7 km en 650 hoogtemeters. Regelmatig krijg je stroken van 10 tot 12% voor de kiezen. Er zijn wel nog een drietal vlakkere stroken

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


EXCURSIES

EN ACTIVITEITEN

van een paar honderd meter waar je even kunt recupereren. Maar velen hadden de Servance nog niet volledig verteerd en de Platzerwaesel kwam dan ook heel lastig aan. Na de top daal je een paar honderden meters om dan onmiddellijk weer te moeten klimmen naar Col le Breitfirst. Deze top ligt nog 100 m hoger dan de Platzerwaesel. Hoewel er stroken van 10% in voorkomen, rekenen we de Breitfirst toch tot het ‘vlakke’. Uiteindelijk kom je op de route des Crêtes uit. Het begon steeds meer te regenen en de mist kwam stevig opzetten. Ik was dan ook zeer blij dat Marc Corneillie de achterblijvers met de volgwagen kwam ophalen. Hierdoor miste directeur Bogaert zijn regenjasje en mocht hij in de regen en koude de Schlucht afdalen. Onze warmbloedige directeur beweerde dat hij het nog nooit zo koud heeft gehad … De fietsen en een deel van de bagage werden ’s avonds ingeladen. Het was tijd voor het laatste avondmaal, een klein traktaat en de laatste woordjes Chinees. Marc Corneillie werd bedankt met een goede fles wijn. Het is niet simpel om met een volgwagen berg op berg af te rijden achter een groep fietsers. Heel erg bedankt Marc! Ook mijn ouders kregen een flesje. Ze waren mee om de laatste lege plaatsen in te vullen. Financieel kwam dat veel beter uit. Natuurlijk fietsten ze niet mee maar ze smeerden toch maar lekker de stokbroden. Een welgemeende dank aan Marc en directeur Chris voor het belangloos inzetten van hun eigen wagen en het begeleiden van de leerlingen, aan leerkrachten Luc Vanhye, Andy Nyffels en oud-leraar Eric Vermaut voor het begeleiden tijdens de fietstochten. Uiteraard zijn ook alle leerlingen bedankt voor het meegaan: zonder hen was deze tocht niet mogelijk. Ik weet zeker dat er hier goede renners tussen zitten. Van de mindere goden bewonder ik vooral hun doorzettingsvermogen. We zullen dit jaar niet vlug vergeten: het was werkelijk ‘op reis’ gaan. Het is echt genieten geweest. 謝謝 – Xièxiè e (Dank je wel). Geert Latré

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

25


LEERKRACHTEN

IN DE KIJKER

FILIEP VERPOUCKE (LEERKRACHT MECHANICA): LAUREAAT PROGRAMMEERWEDSTRIJD TNC-PROGRAMMEREN HEIDENHAIN De opdracht was het schrijven van een programma voor het zo efficiënt mogelijk frezen van een opgegeven studiemodel. Het object had een aantal ingewikkelde vormen wat een bepaalde moeilijkheidsgraad met zich mee bracht. Filiep heeft zich kunnen meten met vooral mensen uit de industrie en is als leerkracht laureaat geworden. Alvast een dikke proficiat aan Filiep. Geert Vandevijvere

PARASCOLAIRE

ACTIVITEITEN

LEERKRACHTEN OP BIJSCHOLING TIJDENS OPEN WERVENDAG OP 15 MEI 2011 De Confederatie Bouw selecteerde drie werven: - Stedelijk Ziekenhuis Roeselare - Kruispunt N397/N31 E403 Brugge - De Gouden Boom Brugge Op zondag 15 mei vertrokken we met de bus uit Kortrijk naar de drie verschillende werven. Samen met mijn collega’s Ignaas en Mario en onze echtgenotes hebben we van een leerrijke en aangename dag kunnen genieten. Op alle drie de werven werd door deskundigen een woordje uitleg gegeven over de projecten in uitvoering. Telkens werd na de rondleiding een verfrissing voorzien op de werf. Na de bezoeken keerden we met de bus terug naar Kortrijk. In de bar van de Confederatie konden we genieten van een heerlijk aperitief en echte Belgische friet. Hier volgen enkele sfeerbeelden van onze uitstap.

1. Stedelijk Ziekenhuis Roeselare De nieuwe ziekenhuisvleugel zal in september 2011 in gebruik genomen worden. Deze kadert in het masterplan infrastructuur dat voor het OCMW en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare in 2008 werd uitgewerkt en is slechts een eerste stap in een groter geheel aan infrastructuurwerken die de komende jaren op stapel staan. Wij konden kennismaken met de afwerkingsfasen: alle leidingen, scheidingswanden,… Een zicht op het Stedelijk Ziekhuis en de nieuwe vleugel. Rondleiding in het gebouw.

26

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


PARASCOLAIRE

ACTIVITEITEN

2. Kruispunt Kon. Albert 1 laan en de expresweg N31/E403 Brugge Deze werf wordt uitgevoerd door de firma DEPRET uit Zeebrugge. We werden rondgeleid op de werf in groepen van 50 personen en kregen deskundige uitleg door een ingenieur van de firma zelf. Op de beelden zal je ook kunnen zien dat er gewerkt zal worden met ‘holle wanden’ geprefabriceerd door de firma Gabecon – Prefaxis, interessant voor de collega’s die konden deelnemen aan het bedrijfsbezoek van enkele weken geleden.

3. De Gouden Boom Brugge Dit is een uniek woonproject met een ‘ingetogen architectuur’ gelegen in de Langestraat 60 8800 Brugge. Met respect voor haar rijke verleden werd de voormalige brouwerij ‘De Gouden Boom’ getransformeerd tot een project van een absolute topklasse. Via hedendaagse architectuur werden appartementen, winkels en Museumbrasserie harmonieus verweven met de Brugse stadskern. Het beschermde Mouterijgebouw en de gerestaureerde woning met trapgevel werden stijlvol geïntegreerd. Alle woongelegenheden zijn verschillend en daardoor uniek.

Enkele foto’s van het project in de ruwbouwfase.

Er wordt een combinatie gemaakt van gewapend beton, silicaatsteen en metalen draagstructuren voor het dak.

Dit is een beeld waarmee de gevels zullen worden bekleed. Dit zijn echte leisteen leien met hun prachtige kleurschakeringen. Onze collega ‘dakdekker’ was zeker onder de indruk van deze materialen. Wat wil je als je een doorsnee appartement (140 m2) kan aanschaffen voor maar liefst 500.000 euro.

Met genoegen Ignaas Nuytten, Mario Vanhoenacker en Johan Demasure

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

27


PARASCOLAIRE

ACTIVITEITEN

VTIR-MINIEMEN SVS-MINIVOETBAL WEST-VLAAMS KAMPIOEN!! Na een paar enorm spannende voorrondes bereikten onze miniemen minivoetbal de finale van de West-Vlaamse SVSminivoetbalcompetitie. Op 11/05/2011 speelden we die finale in Kortrijk tegen De Pleinschool Kortrijk (PSKO) en het St. Lodewijkscollege Brugge (SLOB). We verloren onze eerste wedstrijd tegen PSKO met 9-7. Aan kansen onzentwege geen gebrek, maar PSKO was telkens net iets efficiënter. Onmiddellijk daarna speelden we weer een ‘thriller’ tegen SLOB. Deze wedstrijd wonnen we verdiend met 9-7. PSKO won dan met 5-4 tegen SLOB. Achteraf bleek dat PSKO een speler had opgesteld die een jaar ouder was dan de toegelaten leeftijd in deze categorie, met als gevolg dat PSKO z’n punten moest inleveren. Eindresultaat: 1. VTIR 6 ptn.

, 2. SLOB 3 ptn.

3. PSKO 0 ptn.

VTIR = West-Vlaams kampioen!!! Als West-Vlaams kampioen speelden we op 25/05/2011 de interprovinciale finale tegen het Instituut Onze-Lieve-

Vrouw Zele. ‘Jawadde’, dat was een ander paar mouwen. Blijkbaar speelden een aantal van die jongens al van jongsaf minivoetbal (‘Appels’, Dendermonde) en dat was voetbal van een niveau ‘net iets meer’ dan wij gewoon waren. Onze jongens zwoegden en weerden zich als een duivel in een wijwatervat, maar het mocht niet baten... Uitslag: 0 - 16. Proficiat aan onze West-Vlaamse kampioenen Gilles, Jari, Anton, Robbe, Lennart, Miras en Torbjorn voor de prestatie, inzet en medewerking!! Hartelijk dank ook aan Vera en haar team voor het wassen van de uitrusting, aan An voor de appeltjes, aan de ouders voor het supporteren en aan Lieven voor de begeleiding. Geert Lampe

WEST-VLAAMSE FINALE MINIVOETBAL Op woensdag 18 mei speelden onze scholieren de WestVlaamse finale minivoetbal in Ardooie. Hier werden ze eervol 2de en dus vice West-Vlaams kampioen. Uitslag: SAKO

Kortrijk

-

KTBR

Brugge

1

-

3

1

KTBR

Brugge

-

VTIR

Roeselare

5

-

2

2

SAKO

Kortrijk

-

VTIR

Roeselare

2

-

8

3

Vlaamse finale minivoetbal Omdat de West-Vlaamse kampioen (KTA Brugge) niet kon spelen op de Vlaamse finale, mochten onze scholieren op 25 mei in de sporthal van Torhout aantreden tegen de Oost-Vlaamse kampioen, namelijk KTA Oudenaarde

28

KOERIER

JUNI 2011

EEN

(sportschool gespecialiseerd in voetbal). Onze jongens lieten zich niet afschrikken hierdoor, want ze hadden al moed geput door Sint-Theresia Kortrijk en VILO Meulebeke, 2 sportscholen, uit te schakelen in de West-Vlaamse voorrondes. De match was heel gelijk opgaand, bij het begin van het 4de kwartier stonden we 3 – 2 achter, VTIR 3p maar onze jongens geloofden er nog in dat ze gingen winnen. We gingen in het laatste kwartier SAKO 0p voluit voor de zege, maar zo kon de tegenstander meer rekenen op de gaatjes die vielen in onze verdediging. Zo verloren we nog 7 – 2. Een gelijkspel was zeker op zijn plaats geweest! Maar toch een dikke proficiat aan onze scholieren voor deze prachtprestatie! KTBR

6p

♥ VOOR TECHNIEK

Jelle Seys

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


OPENDEUR

OPENDEURDAGEN: ENKELE SFEERBEELDEN

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

29


OPENDEUR

30

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


OPENDEUR

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

31


OPENDEUR

32

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


CENTRUM LEREN

EN

WERKEN

ONDERNEMERSCHAP BINNEN HET CLW–VTI ROESELARE Al voor het 3de jaar op rij werkt het CLW-VTI Roeselare Centrum Leren en Werken -samen met NFTE, een vzw die jongeren aanzet tot ondernemen. Dit past perfect binnen de lessen bedrijfsbeheer die in het centrum aangeboden worden. Gedurende 60 uur worden de jongeren door de NFTE-coaches op een niet schoolse manier begeleid in het vinden en het uitwerken van een zakenidee … Niet zomaar de zoveelste kledingwinkel, bouwfirma of frituur… Elke jongere wordt op z’n creativiteit aangesproken en maakt van z’n ideeën een origineel businessplan dat tijdens de laatste NFTE dag voorgesteld wordt. Wie hierin slaagt, krijgt een NFTE certificaat waarmee ze in de toekomst, als ze effectief starten als zelfstandige, twee jaar gratis NFTE begeleiding krijgen.

voor een publiek, … allemaal competenties die de algemene ontwikkeling van onze leerlingen verhogen. Ook dit schooljaar slaagden een 18-tal leerlingen in deze opdracht, een niet te onderschatten prestatie!. Deze jongeren van het CLW Roeselare zijn dan ook aardig op weg in hun opleiding te slagen en zodoende hun getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen. De NFTE-certificaten werden vandaag uitgereikt in het CLW-VTI Roeselare en tevens werd Appriliana Vancompernolle gehuldigd die vorig schooljaar NFTE cursist was en die als NFTE Belgium Entrepreneur of the Year 2010 volgende maand gehonoreerd wordt in New York. Hierbij vindt u een foto betreffende deze gebeurtenis.

Tijdens de opleiding werken de jongeren aan een businessplan van een onderneming die ze zouden willen starten. Door het aanreiken van een ondernemerschapsopleiding wil NFTE zowel hun bedrijfskennis verhogen alsook de positieve attitudes stimuleren. Het is belangrijk dat ze kansen ontdekken om met een eigen zaak te starten maar ook dat zij door de ontwikkeling van deze positieve attitudes hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Véronique Debaene

Al heel wat jongeren uit het CLW Roeselare namen hier succesvol aan deel! Denk maar aan Appriliana Vancompernolle, die dit jaar het CLW Roeselare en NFTE Belgium mag vertegenwoordigen in New York als ‘Entrepreneur of the year 2010’… Doelstellingen bedrijfsbeheer en derde graad BSO realiseren, zichzelf ontplooien, leren werken met Excel en Powerpoint, een realistisch businessplan opstellen, leren spreken

SULTAN ABREKOV: DE VLAAMSE EN BELGISCHE TITEL BOKSEN BIJ DE JUNIORES – 69 KG Sedert nieuwjaar volgt Sultan Abrekov bij ons in het Centrum Leren en Werken de afdeling hout als machinaal houtbewerker. De zeventienjarige Sultan kwam in 2004 vanuit het verre Tsjetsjenië met zijn ouders naar België tijdens de burgeroorlog. Intussen heeft hij de Belgische nationaliteit én een Belgische boksvergunning. En daarover gaat zijn verhaal…. In 2007 begon hij te trainen bij de Roeselaarse boksclub, in 2009 verhuisde hij naar de Lichterveldse boksclub en sedert januari 2011 is hij lid van de Boxinglovers uit Zulte. In het Centrum Leren en Werken, het vroegere Centrum voor Deeltijds Onderwijs, in het Roeselaarse VTI volgt hij op donderdag de 8 uur praktijklessen hout en op vrijdag de 7 uur algemene vakken. Op de andere drie dagen was hij enkele maanden tewerkgesteld bij een schrijnwerker-meubelmaker. Maar deze job werd nu stopgezet om zijn bokscarrière verder op topniveau te kunnen brengen. De harde dagelijkse trainingen werden erkend als voltijdse invulling van het persoonlijk leertraject in ons Centrum. Zijn weekprogramma ziet er als volgt uit: op maandag, dinsVRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

dag en woensdag traint hij van 10h tot 12h en van 16h tot 18h. Op donderdag en vrijdag, na school, van 17h30 tot 19h30. Op zaterdag en zondag wordt er enkel gelopen. Hij probeert om elke dag zo’n vijf kilometer te lopen met intervaltraining. Hij bezoekt ook minstens twee keer per week de fitness. Ondertussen heeft hij al 28 wedstrijden achter de rug: 15 keer winst, 8 verloren kampen op punten en 5 onbeslist. In april laatstleden behaalde hij zowel de Vlaamse als de Belgische titel bij de junioren in de gewichtsklasse tot 69 kg. Normaal, vertelt hij, weegt hij 70 à 72 kg, maar voor het kampioenschap moet hij dan telkens vermageren door extra en goedgekleed te gaan lopen en stoombaden te nemen totdat hij zo’n 68,5 kg weegt. Want bij deze kampioenschappen moet hij vóór de kamp op de weegschaal plaatsnemen om te bepalen tot welke gewichtsklasse hij behoort. Vroeg gaan slapen, vóór een kamp zelfs om 20u, hoort er ook bij. Een bokser moet fris en uitgeslapen in de ring staan. Eén keer won hij zelfs met KO, de begeleider van de tegenstander gooide toen de handdoek in de ring. Een an-

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

33


CENTRUM LEREN

EN

WERKEN

dere keer brak hij zijn neus of had hij een wonde boven zijn oog. Maar dit vindt hij allemaal niet zo erg. En zijn mondstuk verhindert dat er iets met zijn tanden gebeurt. Tijdens het trainen met een sparringpartner en tijdens de wedstrijden moet er een helm gedragen worden. Bij de amateurs is er dus extra hoofdbescherming. Enkel de profs vechten zonder helm. Het kampioenschap zelf verloopt over meerdere weken met een kwartfinale, een halve finale en een finale in de periode februari tot en met april. De andere kampen gaan door in heel België. Zo bokste hij al in Luik, Sint-Truiden, Eupen,…Per kamp krijgt hij een onkostenvergoeding van 50 EUR. Winst of verlies, de vergoeding blijft dezelfde. Daarmee moet hij dan zijn verplaatsingen, zijn fitness en het lidgeld van de club (300 EUR/jaar) betalen. Rijk wordt hij er dus zeker niet van. Gelukkig krijgt hij al zijn materiaal van de club zoals handschoenen, kledij, schoenen, mondstuk,… Hij is zijn vader ook dankbaar voor het vervoer en de begeleiding naar de wedstrijden. Elke kamp gaat door op zaterdag- of zondagavond, vanaf 20u. Het is al gebeurd dat hij zelfs na 23u nog in de ring moest komen. Dan zit hij wel heel laat in bed. De wedstrijd zelf bestaat uit 3 ronden van telkens 3 minuten. Dit is echt te doen, zegt hij, achteraf ben ik nog nooit doodop geweest.

CENTRUM

VOOR

Zijn grootste wens nu is om na zijn twintigste verjaardag profbokser te worden en hij eindigt het gesprek met de tip dat hij boksen echt aan iedereen kan aanraden: een gezonde geest in een getraind lichaam. Van deze heel rustige en kalme jongen kan ik dit wel aannemen. Ik nam dan ook afscheid met hem nog veel succes toe te wensen en met de belofte hem te blijven volgen via het internet. Dit blijkt heel eenvoudig. Via google zijn naam intypen en al zijn kampen en resultaten komen tevoorschijn. Jean-Pierre Declercq

VOLWASSENEN ONDERWIJS

NU STUDEREN VOOR EEN ZELFSTANDIGE TOEKOMST Een attest Bedrijfsbeheer is noodzakelijk om je als zelfstandige te vestigen in België In het begin van het schooljaar krijgen de VTI leerlingen van de derde graad een brief mee met de nodige uitleg over hoe ze zich kunnen inschrijven voor de opleiding Bedrijfsbeheer, die in samenwerking loopt met CVO Roeselare. “De leerlingen zelf merken eigenlijk niet zozeer dat ze les volgen in een andere school. Ze blijven in hun vertrouwde klaslokalen en ook de lesuren vallen zo veel mogelijk binnen het normale.“ vertelt leerkracht Sofie Lagae. Sofie Lagae studeerde regentaat Nederlands-Engels-Economie en kon in 2001 direct voltijds aan de slag in het VTI. Bedrijfsbeheer was één van de vakken die ze gaf maar toen er in 2005 werd beslist dat het vak Bedrijfsbeheer in de toekomst door CVO Roeselare zou worden georganiseerd, twijfelde ze geen moment: “Aangezien ik het vak heel graag gaf, stapte ik met plezier deels over naar het CVO. Veel veranderde er voor mij niet, locatie en publiek (mijn leerlingen) bleven hetzelfde....Alleen op papier kwam er een nieuwe school bij. Mijn lesopdracht in het CVO is 1/5 van mijn totale opdracht en de rest van mijn uren geef ik PAV in de derde graad van het VTI.”

OFFICIEEL ATTEST BEDRIJFSBEHEER De opleiding Bedrijfsbeheer van CVO Roeselare levert een officieel attest op waarmee de leerlingen de keuze hebben om zich later op elk moment te vestigen als zelfstandige in België. Vanaf de tweede week van het schooljaar begint de cursus die bestaat uit wekelijkse klassikale lesuren en één opdracht per maand in afstandsonderwijs. Tijdens de eerste les Bedrijfsbeheer bespreekt Sofie met haar leerlingen de voor- en nadelen van het zelfstandig zijn: “Ik wil de leerlingen erop wijzen dat het zeker geen gemakkelijk keuze is, maar natuurlijk heel mooi voor diegene die gemotiveerd zijn. Ik verwacht natuurlijk niet van hen dat ze zelf hun boekhouding kunnen doen later, daarvoor zijn er specialisten, maar ik wil ze wel op de hoogte brengen van alles wat ermee te maken heeft zodat ze later zaken herkennen en weten waarover het gaat. Onwetendheid is gevaarlijk!”

34

KOERIER

JUNI 2011

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE


CENTRUM

VOOR

VOLWASSENEN ONDERWIJS

CIJFERTJES BINNEN DE PERKEN Dat de leerlingen weten dat er aan alles een prijskaartje kan hangen, ondervind ik wanneer ik foto’s ga nemen: “Wat schuift dat?”, vragen ze al lachend. Sofie blijft erg rustig bij al dat testosteron in haar klas: “Het allerleukste is dat ik probeer mijn leerlingen iets bij te brengen door verhalen en anekdotes te vertellen in plaats van de pure theorie te doceren, om ze een beetje op weg te helpen bij hun de volgende grote stap: het echte leven, de werkvloer!” Op de vraag hoe ze die jong volwassenen motiveert om van cijfertjes te houden, antwoordt ze: “De cijfertjes in bedrijfsbeheer vallen eigenlijk wel mee. Sommige leerlingen houden er echt wel van als ze zien dat hun balans klopt! Dat betekent dan dat ze goed gerekend en geredeneerd hebben. Anderen daarentegen kunnen minder goed met de getallen omgaan, maar Bedrijfsbeheer bestaat niet alleen uit boekhouden, maar ook uit tekst: verplichtingen, reglementeringen, praktische zaken, wetgeving, documenten enz.”

EIGEN ZAAK Momenteel staat al één leerling met beiden voeten op de werkvloer: Jens, een ex-VTI-leerling, werkt al in het immobiliënbedrijf van zijn moeder en volgt deze opleiding Bedrijfsbeheer zodanig dat hij het attest Bedrijfsbeheer op zak heeft om het bedrijf op zijn naam te zetten. Indien ik bij de andere cursisten pols wie er concrete plannen heeft om een eigen zaak te starten, hoor ik vooral de optie: “Bouw in bijberoep.” Op de vraag of Sofie zelf een eigen zaak heeft of wil hebben, mijmert ze: “Soms praten we met vriendinnen wel eens om een kledingzaak op te richten. Zo eentje waar we prachtige kleren zouden verkopen, de mooiste merken! Ook schoenen en accessoires als handtassen en juwelen zouden we er verkopen ... . Je zou bij ons volledig gerestyled worden. Wie weet ... zeg nooit nooit!”

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het CVO Roeselare secretariaat in de Leenstraat 34, 8800 Roeselare dat elke maandag, dinsdag en donderdag open is van 14u tot 22u. Op woensdag kan je er terecht van 16u tot 19u en op zaterdag van 8u tot 12u. Gesloten van 11 juli tot 15 augustus en tijdens de andere schoolvakanties.

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT ROESELARE

EEN

♥ VOOR TECHNIEK

JUNII 2011

KOERIER

35


K IE

SELA

RE

N

ROE

EE

N

VO

O

R

TE

C

H

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT LEENSTRAAT 32-58 8800 ROESELARE WWW.VTIR.BE

Koerier Juni 2011  

Koerier juni 2011

Advertisement