Page 1

r e i r e Ko ROE

SEL

ARE

Driemaandelijks tijdschrift 2012-2013 • 42ste jaargang nr. 2 • December 2012


Inhoud ƒƒ Voorwoord ƒƒ Praktische info •• Openingsuren onthaal •• Kalender •• Poster internaat •• Fiesta del Mundo ƒƒ Onze waarden •• Jij mag er zijn! •• Acties voor het goede doel ƒƒ Nieuws uit onze afdelingen •• 1ste leerjaar techniek: maak een heel persoonlijk naamkaartje •• Leerlingen van 2TSO en 2BSO zijn creatief met hout •• Bouw van een tuinprieel •• Feest op de afdeling •• Hout krijgt een tweede leven •• Bedrijfscontactavond afdeling elektriciteit op 22 november •• Franse wijnboeren op bezoek in 2TIWa •• Maquette •• Opleiding ergonomie voor schilders •• It’s microcontroller time ƒƒ Excursies en activiteiten •• Rijbewijs op school •• Forum van het hout •• Verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie op onze school •• SMS: wij doen mee •• Bedrijfsbezoek Eandis met klas 6SEI •• Bezoek basisschool aan ons VTI ’t Brugske Slyps in onze school •• Week van het bos •• Interieur Kortrijk •• Aandacht voor armoede bij de 1ste graad •• Bedrijfsbezoek Concrete Systems- O beton •• Excursie Bulskampveld •• Wetenschapsweek •• Inleefdag Hoeve ter Kerst •• Verslag bezinning Dominiek Savio instituut •• Bedrijfsbezoek Decruy •• Bezoek ‘Yanmar’ in Frankrijk met de afdeling BBM •• Zuiddag •• Werfbezoek “de Waterdam” •• Educatieve uitstap 5BSO •• Duurzaam bouwen deel 1 en deel 2 •• Leerkrachten elektriciteit en mechanica op bedrijfsbezoek bij Dujardin Foods divisie Unifrost •• English Theatre en English Theatre: interactief en hilarisch •• Bit of a hitch •• Afbeelding leerlingenraad + vormingsdag leerlingenraad •• Dag van de jeugdbeweging •• First Lego League ƒƒ Activiteiten tussen de middag •• Zet jullie schrap voor de breakdancers •• Gezelschapsspelen tussen de middag voor de 1ste jaars •• Blind typen geeft jongeren een voorsprong! ƒƒ Sport op onze school •• SVS- uitslagen •• Veldloop Provinciale titel scholieren °94 - °95 •• Scholieren tweede plaats Vlaams kampioenschap in Sint-Niklaas •• SVS- competitie basketbal ƒƒ Leerlingen in de kijker •• Yentl Bekaert •• Arend Rogge ƒƒ Leerkrachten in de kijker •• Jonge leerkrachten VTI realiseren grote droom in Afrika! ƒƒ CVO •• Iedere dag is verschillend

2

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Voorwoord

Beste leerlingen, ouders en collega’s Advent 2012…. Na een ietwat sombere zomer en een vrij zachte herfst wacht ons de winter. De eerste winterprikken werden reeds uitgedeeld. In deze adventstijd kijken we uit naar Kerstmis, een lichtpunt in duistere tijden… In onze school was er weerom een grote bedrijvigheid. U leest er alles over in dit kerstnummer van onze koerier. Het eerste trimester is voorbij. De basis voor het schooljaar is gelegd. Mag ik hopen dat deze basis voor iedere leerling de toets van de degelijkheid doorstaan heeft en er een mooi kerstrapport voorligt.

Mag ik jullie allen een vredevol kerstfeest en een voorspoedig 2013 toewensen!

Johan Decock

CONTACTBLAD OUDERS VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Leenstraat 32-58 8800 Roeselare - Tel. 051 20 02 88 - fax 051 20 39 81 e-mail: info@vtir.be - webstek: www.vtiroeselare.be DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Verantwoordelijke uitgever: Johan Decock, algemeen directeur VTI Roeselare Redactie Pierre Clinquart, Geert Govaere, Joke Kerkhof, Patrick Decancq, Johan Decock, Els Lannoo, Stijn Vandewalle, Annick Vackier Correctie, illustratie, eindafwerking Patrick Decancq, Johan Decock, Joke Kerkhof, Marnick Storme, Els Lannoo, Stijn Vandewalle Druk en lay-out www.alfapress.be

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

3


Praktische

info

Openingsuren onthaal tijdens de kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie is het onthaal open op donderdag 27 december en op vrijdag 4 januari en dit telkens van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u. Kristien Deboutte

Kalender di 08/01: vr 11/01:

medisch consult 1 Bd 7BIE workshop: bouwen aan zelfvertrouwen sid-in beurs za 12/01: sid-in beurs ma 14/01 – vr 18/01: 1ste jaar: excursie aardrijkskunde ma 14/01 en di 15/01: 6BHO + 6SHT + 7BIH + STHP: studiebezoek meubelbeurs (Keulen) di 15/01: medisch consult 3SET woe 16/01: BSO: gipvoorstelling wiskunde olympiade STSV: examen “eindwerk brandpreventie” do 17/01: 6TIW: WIN-dagen vr 18/01: 100-dagen di 22/01: 6(BBMB + BSD + TBH + SBT): inleefdag Hoeve ter Kerst medisch consult 3TEM woe 23/01: TSO: gipvoorstelling do 24/01: 6(SEI + BBMA + BCR): inleefdag Hoeve ter Kerst ma 28/01: 6(SMV + SAT + BWM + BRA): inleefdag Hoeve ter Kerst di 29/01: medisch consult 3TEM (tweede helft) woe 30/01: gebedsdienst fysica olympiade medisch consult 3TIWa ma 4/02: pedagogische studiedag 5BSDBA+B: begin blokstage di 5/02: medisch consult 3TIWB woe 6/02: technologie olympiade vrij 8/02: 5BSDBA+B: einde blokstage

4

Koerier

December 2012

een

ma 11/02: begin krokusvakantie ma 18/02 – vr 22/02: 6BCS: 72 uren opleiding VDAB di 19/02: medisch consult 3BEI do 21/02: info “naar de 2de graad” vr 22/02: deelrapport Pasen sobermaal info “naar hoger onderwijs” di 26/02: medisch consult 3SBT woe 27/02: gebedsdienst schiftingsproeven Franse olympiade vrij 01/03: 7BIE: Workshop “samenwerken” sobermaal demodagen TSO/BSO di 05/03: medisch consult: 3BHTa ma 11/03: 7BIE: opleiding onderhoudsmechanica module 1 di 12/03: medisch consult 3BHTb 7BIE: opleiding onderhoudsmechanica module 1 vrij 15/03: sobermaal 2de en 3de graad hout + TBH: St. – Jozefsfeest di 19/03: medisch consult 3BSDa + b woe 20/03 – vr 22/03: STMP: MTMS beurs woe 27/03: gebedsdienst do 28/03: klassenraden: leerlingen lesvrij einde blokstage 6 + 7BSO + 5BCS +5BSD + 5BWM vr 29/03: Fiesta del Mundo + paasrapport oudercontact zo 31/03: Pasen

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Praktische

info

POSTER INTERNAAT

Fiesta del Mundo In 2007 hielden we op ons VTI een vastenproject en wereldfeest met de naam ‘Fata Mondiale’. We daagden de leerlingen uit om van hun school een 6-sterrenschool te maken. Ze slaagden met glans in de uitdagingen en het wereldfeest als afsluiter van de vasten was een voltreffer. Ondertussen zijn we een hele tijd verder en kriebelt het opnieuw om de hele school in beweging te brengen in een heus vastenproject met opnieuw een wereldfeest als afsluiter deze keer gedoopt ‘Fiesta del Mundo’. Graag willen we opnieuw de Millenniumdoelstellingen in de kijker zetten en tevens aansluiten bij de campagne van Broederlijk Delen die de landbouwproblematiek, de strijd tegen de honger en de zoektocht naar inkomensvervangende activiteiten in het land Oeganda in de kijker zet. Onze leerlingen worden in dit kader gesensibiliseerd en elke afdeling wordt uitgedaagd een eigen opdracht tot een goed einde te brengen. Wanneer de uitdagingen slagen, is ons VTI een 7-sterrenschool. Fietsen zal onze derde grote pijler doorheen het project zijn. Een populaire wielrenner zal de uitdagingen stellen en de dag zelf al dan niet de sterren uitreiken. Daarnaast willen we graag heel wat andere bekende wielrenners uitnodigen op ons wereldfeest. De apotheose komt er op vrijdag 29 maart 2013. Leerlingen en leerkrachten stappen allemaal samen naar de Expohallen waar een gevarieerd programma is voorzien. De sterren worden uitgereikt, er is plaats voor muziek en een mondiale maaltijd. Op de ‘cultuurmarkt’ willen we onze jongeren bovendien graag informeren en sensibiliseren over thema’s die hen -van dichtbij of wat verder weg- interesseren. Annick Vackier

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

5


Onze

waarden

“Jij mag er zijn!!” Terwijl de temperaturen buitenshuis meer en meer richting nul gaan, des te warmer (bij ons met ons heerlijke spekkachteltje dat vollebak de blokken hout mag verbranden) en gezelliger (een extra plaid om ons in te nestelen; wat kaarslicht; knus bij elkaar) proberen we het binnenshuis te maken. Want is het niet dat waar het ons allemaal om te doen is: dat we weten dat we elke dag in een gezellig en warm nest mogen thuiskomen, een plaats waar we bemind en begrepen worden, een plek waar gelachen en gehuild mag worden, een stek waar we steeds welkom zijn. Daar mogen groot worden, daar mogen openbloeien, daar mogen mens zijn, daar mogen oud(er) worden is hartverwarmend, wat het leven ook brengt. Mensen om je heen hebben die er voor je zijn, doet je (weer) opleven en de moed hebben om welke grote of kleine hindernis er ook op je weg komt, beter aan te kunnen.

eens? Het is een boeiende, misschien wel confronterende denkoefening. En in deze vier weken voor Kerstmis is Welzijnszorg natuurlijk dé organisatie bij uitstek die ons doet kijken naar mensen in armoede bij ons; dit jaar vestigen ze de aandacht op het feit dat één op vijf ouderen leven in armoede. Het kan hier gaan om oma of opa, een oudje uit de straat, een vriend van de familie, … Allerlei oorzaken kunnen hier aan de basis liggen van een leven in armoede voor deze mensen: gemiste kansen op de arbeidsmarkt, een scheiding of faillissement, ziekte, tegenslag … Men vraagt ons geen medelijden maar des te meer begrip voor wat mensen, vroeg of laat, kan overkomen.

De media echter maken er ons regelmatig op attent dat heel wat mensen het echter niet zo getroffen hebben. Ook als we even rondom ons kijken, zien we hoe mensen vergeten worden, niet meetellen, aan hun lot worden overgelaten … de ongewenste baby, het ‘lastige’ kind, de ‘moeilijke’ puber, een eenzame mens, een arme, een zieke, het lelijke eendje, hulpbehoevende oudjes …

Ondertussen kijken wij samen met onze kindjes al uit naar het Kerstfeest samen met wie ons dierbaar zijn. Mijn vurige wens is dat alle kinderen en jongeren zouden mogen uitzien naar dit feest van Jezus’ geboorte en niet omwille van de cadeautjes en het lekkere eten (alhoewel dat er ook bij mag zijn) maar wel omdat ze zich bemind weten door mensen en zo voelen “Jij mag er zijn”. Het zal hen goed doen en hopelijk de kracht geven om licht te brengen bij anderen … net als Jezus ! Een welgemeend zalig Kerstfeest toegewenst voor elk van jullie! In de adventskalender van Welzijnszorg staat volgend gebed van Bart Walgraeve:

Advent is meer dan ooit de tijd die ons de ogen doet openen voor de zorgen van deze tijd en deze wereld. De advent daagt ons bovendien uit om de handen uit de mouwen te steken en hier en daar het verschil te maken door werk te maken van meer aandacht en zorg voor wie dat nodig heeft. Welke mens (leerling, buur, vriend, collega, zoon of dochter …) verdient mijn extra aandacht? Wie vergeet ik wel

Veroniek Deceuninck

“God, Laat mij iemand zijn. Dat ik niet word vergeten. Dat ik gekend word bij naam. Dat ik word gezien, niet om mijn bezit, niet om mijn uiterlijk, niet om mijn gezondheid, niet om mijn jeugd, niet om wat ik zeg of denk, niet om wat ik doe, maar omdat Uw naam is: “Jij mag er zijn”. Mens, zie mij staan zoals ik ben: een mens met een gezicht, en een hart, met verlangen en verdriet, met dorst naar een ander. Geef me een naam. En een bestaan.”

6

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Onze

waarden

ACTIES VOOR HET GOEDE DOEL Als het over Zacheüs (de tollenaar) gaat … het VTI van Roeselare zorgt inderdaad al jaren voor heel wat sponsoring voor goede doelen ... We zijn dankbaar dat onze school een missionaire school blijft! Om te beginnen: deze gelden komen vanuit verschillende projecten waarvan de spaghettimaaltijd er slechts één van is. Daarnaast hebben we de: • • • •

Damiaanactie/vredeseilanden Sobere maaltijden Spaaracties per klas Klasactie

Wel, we hebben enkele bevoorrechte partners zoals: • Welzijnszorg ... een actie voor de armen in onze eigen streek • Missio bisdom Brugge • Project Afrika • Polen Janice omwille van de sterke band met leerlingen en personeel • Broederlijk delen Nationaal • Damiaanactie Maar er is ook aandacht voor nieuwe initiatieven:

Op 26 oktober hebben meer dan 50 medewerkers hun beste beentje voorgezet om het spaghettimaal voor meer dan 600 mensen goed te laten verlopen. We vinden ze terug bij bereidwillige moeders, leerlingen, personeel, keukenploeg en onderhoudspersoneel. We zijn onder de indruk voor zoveel inzet van de prilste voorbereidingen tot en met de opruim en het vele werk dat daar tussenin zit en dit sinds meer dan 25 maal! Het zijn allemaal onmisbare schakeltjes geweest om van het spaghettimaal een aangenaam tafelmoment te maken. Het is dan ook aangenaam om op zoveel mensen te mogen rekenen. Maar de vraag die heel wat mensen bezig houdt blijft: wat doen we met dit geld?

• Nieuwe bewegingen in de kerk waar VTI aan verbonden is: - Onthaal-, vier-, leerhuis de Bremstruik - St.-Michielsbeweging • Engagement van schooleigen leerkrachten die vragen om steun • Organisaties waar VTI mee verbonden is: - Poverello - Manahuis • Missionarissen oud-leerlingen die steun vragen Op die manier wil het VTI van Roeselare ook solidair zijn om het welzijn van mensen in de hele wereld, veraf en dichtbij, te verbeteren. Missie is goed nieuws verkondigen ... In elke mens is heel wat positiefs aanwezig. Het samen tafelen kan ons o.a. uitnodigen tot positief denken over onszelf en elke andere die we ontmoeten. Daar wordt mens, maatschappij en wereld beter van. Een opsomming van de verschillendeprojecten wilt aantonen…

dit

Project Janice (Polen): (een Franciscaans dorp die het opneemt voor kansarme jongeren, gebroken gezinnen en waar aan vorming gedaan wordt om armoede en uitsluiting te bestrijden … Meer dan 1400 van onze leerlingen en personeel trokken er reeds op bouw- en bezinningkamp. Zij maken er een onvergetelijke ervaring mee...en bezoeken er ook Auschwitz-Birkenau) Missio (voor de ondersteuning van projecten door BD of andere organisaties uit de grond gestampt) Welzijnszorg (voor de armen in onze streken) Broederlijk Delen (voor de talrijke projecten verspreid over de hele wereld) Projecten in Afrika (omdat Afrika het vergeten continent is) Priesteropleidingen (als ondersteuning van de opleiding van priesters) Getuigen die komen spreken KTIW (voor leerlingen die zich inzetten voor de pastorale activiteiten op school en die de bouw- en bezinningkampen mede voorbereiden) Projecten waar onze leerlingen verbouwingen uitvoeren - St.-Michielsbeweging - Bremstruik Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

7


Nieuws

uit onze afdelingen

1ste leerjaar techniek: maak een heel persoonlijk naamplaatje Elk jaar zien we vele nieuwe gezichten in het eerste leerjaar van de eerste graad. Om elkaar vlug te leren kennen was er de opdracht in de les techniek om een heel eigen naamplaatje te maken. Hiertoe mochten allerhande materialen gebruikt worden. Een paar vindingrijke resultaten van onze jonge creatieve ontwerpers …. Je zal er nog van horen!!!

“Kleurrijk en jeugdig fris”

"Sierlijke ijzerdraadletters"

"Lichtgevend, al die gaatjes"

"Letters in gips en op cellenbeton gekleefd"

"Leuke letterkunst"

"Eenvoudig en zeer mooi"

"Sierlijk uit kunststof"

"Straf, je moet er maar opkomen"

"Een blok hout op vorm gebracht"

"Met legoblokjes kan je alles maken"

"Uit het goede hout gesneden en stabiel gehouden met scharniertjes"

"Een stevige constructie met houtoverschotjes" Jean-Louis Vermoote

Leerlingen van 2TSO en 2BSO zijn creatief met hout Alle leerlingen van het tweede jaar hout kregen begin september de opdracht een afbeelding - logo te ontwerpen voor het eerste project: “De verzamelmap”. In deze verzamelmap worden in de loop van het schooljaar alle projectbundels verzameld. Uren werk, vlijmscherpe zaagjes, pakken stof met uitermate bezwete stofjassen leveren als resultaat prachtige afbeeldingen op!

8

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Nieuws

uit onze afdelingen

Bouw van een tuinprieel Om een geschikt ontwerp te vinden ben ik op zoek gegaan op het internet. Na veel wikken en wegen ben ik op dit ontwerp uitgekomen. Daarna begon de bespreking om dit als eindwerk te aanvaarden, gezien de omvang en de mogelijke kostprijs. Toen begon het eigenlijke werk. Uittekenen, bestek maken en de bestelling plaatsen, waren nog maar het begin. Na vele uren bewerken van de onderdelen van het tuinprieel, kwam geleidelijk de basisstructuur en de piramidevorm van het dak naar voor. De baddens voor de dragende balken werden gelijmd en geschaafd. De onderdelen van de balustrade met pen en gatverbinding vroegen veel geduld om tot een mooi resultaat te leiden. En toen kwam de dag van de waarheid. De constructie ter plaatse. Na het klaarmaken van de ondergrond werd met de werken gestart. Met de hulp van enkele vrienden werd het dragende gedeelte opgebouwd. Daarna kwam het dakgebinte aan de beurt dat vooral zeer nauwkeurig diende te gebeuren. De moeilijkheden begonnen pas bij het plaatsen van het onderdak met planchetten. Alles wat ik zag was schuin: een spits toelopend dak dat ook nog eens onder een bepaalde hoek overhelde. Om dit met de vier vlakken te laten samenvallen heeft het me wel enkele uurtjes beziggehouden. De kroon op het werk was wel de plaatsing van de leien in cederhout op een structuur van sneeuwlatten en pannenlatten. Naar het gezegde “met meten wordt veel tijd versleten, maar wie het niet doet werkt niet goed”, kwam het dak lei per lei tot een afgewerkt geheel. Het resultaat van dit alles kun je op bijgevoegde foto bekijken. Stijn Debusschere (7BIH)

Feest op de afdeling Sint-Lucas 26 oktober 2012: afdeling Schilderen en Decoratie

We begonnen met een sfeervolle viering in de Bremstruik. Elke klas stelde zijn eigen jaarthema voor en op twee betekenisvolle liedjes van Mark Lanegan en the Foo Fighters werden beelden en filmpjes geprojecteerd van onze afdeling in actie. Mooi om onze gasten, van klein tot groot, te zien stralen tijdens hun opleiding …

Waarom totempalen? We wilden iets doen rond 150 jaar haven + kanaal Roeselare en iets maken dat in het oog zou springen. Totempalen zijn kleurrijke bakens en als er 25 exemplaren bij elkaar gezet worden op een locatie waar veel verkeer passeert, dan brengt dat zeker kleur in het stadsbeeld. De totempalen worden binnenkort ergens bij de haven geplaatst om een tijdje tentoon te stellen. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt op de website van onze school.

Daarna kregen we een gezond ontbijt voorgeschoteld in de refter. Leuk om eens op zo’n manier samen te zitten per klas. Er werd door de meeste leerlingen flink gesmuld want iedereen moest de nodige energie en vitaminen opdoen om heel de dag aan het Sint-Lucas project te werken. De mensen van de keuken hadden hun handen vol om die bijna 100 jonge schilders te bedienen. Een welgemeende dankjewel!

Elke klas moest in één dag tijd enkele totempalen beschilderen met allerlei typische taferelen die te maken hebben met de haven en het kanaal. Er werd in groepjes van vier gewerkt, want elke paal bestaat uit vier smalle planken van 2,40 m hoog die achteraf tegen elkaar gemonteerd worden. Elke leerling nam één plank voor zijn rekening. Op die manier moesten de leerlingen ook afspreken om hun ontwerp en manier van werken op elkaar af te stemmen.

En … actie! De rest van de dag werd er volop tegen de klok gewerkt om ons project rond te krijgen.

Terwijl iedereen volop aan het werk was, kwam meneer Vandaele filmen en foto’s nemen. Met dit beeldmateriaal

De vrijdag net voor de herfstvakantie vierden we met onze kleurrijke afdeling ons Sint-Lucasfeest. Het thema en project was dit jaar: ‘TOTEMPALEN’.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

9


Nieuws

uit onze afdelingen

maakte hij net zoals voor de viering een sfeervol filmpje en plaatste dat tijdens de herfstvakantie op youtube. Op het einde van de dag verzamelden we in de feestzaal voor de prijsuitreiking. Dit jaar was er geen externe jury, maar koos elke titularis zelf één leerling die zich tijdens de voorbereiding en de dag zelf enorm had ingezet of extra gemotiveerd en zelfstandig gewerkt had. Acht leerlingen kregen als prijs ‘het gouden penseel’. Omdat iedereen op zo’n dag extra inzet toont, kreeg elke leerling en leerkracht een button met een foto van een pluim op: iedereen mocht zichzelf een pluim opspelden voor de inspanning. Die pluim verwees ook naar het thema totempalen en het liedje ‘learn to fly’ van the Foo Fighters: als je iemand hebt die jou steunt, lukt alles veel beter of als je als groep iets aanpakt, kan je veel bereiken.. Vroeger kregen de traditionele makers van totempalen in elk dorp veel aanzien voor hun vaardigheden en werkten ze extra hard voor die eer. We zijn ervan overtuigd dat onze jongens en meisjes dat ook deden … Sint-Lucas 2012, een vermoeiende, maar absoluut geslaagde dag! Els Heinkens

10

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Nieuws

uit onze afdelingen

Hout krijgt een tweede leven dankzij de leerlingen van 2BDH De leerlingen van twee beroepsvoorbereidende jaren hout-decoratie kregen begin november de volgende opdracht: “Breng van thuis een stuk afvalhout mee!”. In de houtklas moesten de leerlingen van dit stuk hout een kandelaar ontwerpen en vervaardigen. Kijk mee naar het resultaat. Tony Adams

Bedrijfscontactavond afdeling elektriciteit op 22 november In tijden waar energie besparen een hot item is, heeft de afdeling elektriciteit van het VTI Roeselare, in samenspraak met de firma Niko, een thema-avond voorzien rond actief energie besparen. Niko Home Control is de eerste elektrische installatie waarmee gezinnen thuis actief energie besparen. Bewoners kunnen de installatie bedienen vanop een centrale plaats, besparen actief energie en wonen tegelijkertijd veiliger en comfortabeler. Nu zuinig omgaan met energie zo belangrijk is, zowel voor het milieu als onze portemonnee, is deze installatie uniek. De heren Ivo Vonken en Jean-Paul Vanhoutteghem van de firma Niko konden ons gedurende hun boeiende uiteenzetting duidelijk maken dat de wereld van de residentiële installatie grondig zal wijzigen. De klassieke opbouw van een elektriciteitsnetwerk is de laatste 30 jaar praktisch onveranderd gebleven. Nu staan we aan het begin van een nieuw tijdperk. De moderne technieken zoals touchscreen, smartphonebediening, ecodisplay, … zullen hun intrede doen in de moderne huisinstallatie. Na het seminarie kon bij een hapje en een drankje nog druk nagepraat worden over deze nieuwe trend. Als school hebben we zeker de intentie onze leerlingen uit de afdeling elektriciteit met deze nieuwe technieken kennis te laten maken. Een volledige technische uiteenzetting hebben ze al gehad. Nu zullen ze ook de eerste stappen zetten om praktisch met dergelijk systeem te leren werken. Gino Gruyaert

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

11


Nieuws

uit onze afdelingen

Franse wijnboeren op bezoek in 2TIW Op maandag 22 oktober kwamen Gérard en Jeanine Lathuilière vertellen over hun wijnboerderij in de Beaujolais in Frankrijk. De uitleg was volledig in het Frans dus sommige woorden konden we niet goed verstaan dan moesten we uitleg vragen aan mevr. Vandekerckhove. Zij hebben wijngaarden in 4 gemeenten en ze plukken de druiven allemaal met de hand en dan maken ze er rode wijn van. De naam van hun duurste wijn is Coraline en die is genoemd naar hun kleinkind. Wij hebben veel bijgeleerd over hoe wijn gemaakt wordt. Yentl Bekaert (2TIWa) Bonjour Gérard et Jeanine, Nous sommes 2TIWa et 2TIWb, les 2 classes que vous avez visités. Ici, nous allons très bien. Et chez vous, tout va bien? Comment ça va avec les vendanges de cette année. Quand est-ce que le vin va en bouteille? Et le vin va être bon cette année? Merci pour la visite en classe: à cause de cela, nous avons eu un peu moins de cours. Vous venez encore une fois? Donc merci pour y mettre votre temps et pour l’interview. C’était très intéressant et très chouette. On a aimé voir la photo de tout le monde. Bonjour à Lionel, le vigneron et à votre petit-enfant Coraline, et bonne chance avec le vin! Au revoir! Les élèves de 2TIWa et b et notre prof Mme Vandekerckhove Bonjour les enfants, Nous sommes très touchés par votre message. Nous allons très bien également, la semaine dernière, nous étions dans le sud de la France à Cannes, au bord de la mer méditéranée pour vendre notre vin. Le vin devrait être très bon cette année, pour le moment il repose en cuves, ensuite nous le mettrons en bouteilles au printemps prochain. Nous espèrons bien remonter vous voir l’an prochain afin de pouvoir parler quelques mots en Français avec vous. Attention!! Interrogation écrite obligatoire!! En attendant, nous vous embrassons tous très fort. Gérard et Jeanine, Lionel et Murielle et Coraline

12

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Nieuws

uit onze afdelingen

OPLEIDING: ERGONOMIE VOOR SCHILDERS Op vrijdag, 16 november kregen de leerlingen van 6BSD een opleiding “Ergonomie voor schilders”. De opleiding werd gegeven door dhr. Devisscher van Provikmo. Ons beroep als schilder wordt aanzien als een zwaar beroep. Dhr. Devisscher begint de les met te vragen hoe de leerlingen de stage hebben ervaren. Algemeen kwamen er opmerkingen zoals: fysiek vermoeiend, rug- en nekklachten. De klachten kunnen veroorzaakt worden door : o tillen van zware zakken plamuur o plafond schuren o langdurige houding bv. op knieën zitten o onnatuurlijke houding o boven de schouders werken o torsie (met gedraaid bekken staan werken) o repetitief werken o trillingen We kunnen besluiten dat een rug niet gemaakt is op te buigen en knieën wel. Een goede houding en manier van werken, is dus heel belangrijk. We stellen samen een risicoanalyse op en bekijken de preventie.

Hoe til je iets op? � o benen voldoende spreiden vooraleer je de last optilt � o door de benen buigen � o met rechte rug � o last tegen de romp houden � o indien je een pot optilt, ondersteun de pot met één hand onderaan de pot � o je draaien met volledig lichaam en niet alleen met romp Tips om rugvriendelijk te werken: � o materiaal op tafel zetten ipv op de grond � o ordentelijk sorteren: minder reiken � o juist materiaal gebruiken voor de juiste taak � o zorgen voor voldoende afwisseling in houding en activiteiten � o sta voldoende stil bij aankoop van materiaal en hulpmiddelen � o gebruik steeds PBM’s (persoonlijke bescher mingsmiddelen) Het was een heel interessante opleiding met zowel een stevige theoretische als praktische demonstratie. Els Heinkens

De leerlingen krijgen de kans om eens voor te tonen hoe ze een zak van 25 kg plamuur optillen en verplaatsen. Hetzelfde wordt herhaald met een pot verf. Terwijl de leerlingen de oefeningen uitoefenen wordt er gefilmd. Nadien bekijken we het filmpje en bespreken we de goeie en minder goeie houdingen.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

13


Nieuws

uit onze afdelingen

It’s microcontroller time “Niet voor niets stamt het woord ‘school’ af van het Griekse woord ‘scholè’, dat rust en vrije tijd betekent. Pas als we niets doen, opent zich de ruimte van het denken en van de creativiteit, verschijnselen die zich niet door de homo economicus laten sturen of opjagen. Enerzijds hebben we de Griekse God Kronos die de lineaire chronologische beheert. Aan de andere kant hebben we de vergeten God Kairos, die als intermezzo of een onderbreking van de kloktijd gezien werd. Het is de God van het geschikte moment om in te grijpen in de loop der gebeurtenissen (Windstilte van de ziel/ Joke J. Hermsen).” Een dynamische bries, die sinds enkele jaren doorheen onze TEA-afdeling (Elektriciteit-Elektronica) waait, streelt zachtjes maar doeltreffend onze goesting tot vernieuwende technologische initiatieven (jawel, het letterwoord v.t.i.). En dit was maar goed ook want, 5 jaar status quo is een eeuwigheid voor een ICT-elektronica afdeling waar de ene revolutie zowaar over de andere rolt. Vele elektronicaleerplandoelen zijn vanaf hun publicatie reeds gedateerd. Na 36 jaar zal ik vanaf 1 juli 2013 met warme gevoelens tevreden terugblikken op een boeiende (w)onderwijzenperiode. Het stond in de sterren geschreven dat mijn allerlaatste schooljaar (2012-2013) er eentje zou worden om te koesteren. Samen met gelijkgestemde collega’s zouden we dit schooljaar immers overschakelen naar een volledig nieuw microcontrollerplatform en meteen ook naar de programmeertaal ‘C’. We zouden toetreden tot de zogenaamde {C-klasse;}. Dit hadden we jarenlang voorbereid. Tijdens de 26 bijeenkomsten van de leerplancommissie (2008-2010) ontmoette ik er een fascinerende elektronicavogel. Bart Huyskens, ICT-elektronicaleraar aan het Sint Jozefsinstituut te Schoten, werd zowaar mijn nieuwe µCgoeroe (µC =microcontroller). Hier sloeg de Griekse God Kairos toe en ik greep hem bij zijn haarlok. Dit was het geschikte moment om in te grijpen in de loop der gebeurtenissen van onze afdeling. Ik volgde Bart z’n smaak gevende bijscholingen en geraakte helemaal in de ban van zijn frisse aanpak. Hij oversteeg met ‘grandeur’ de oneindige oceaan van de grijze middelmaat. Precies de ‘drive’ die ik nodig had om gedurende mijn laatste schooljaren een nooit geziene eindspurt in te zetten en niet te bezwijken voor de verlokkingen van het uitbollingssyndroom. De wetenschap indachtig dat wielrenners het niet zo’n goed idee vinden om op 500 meters van de eindmeet uit te bollen en uit respect voor de jonge levende materie voor mij in het klasgebeuren leek, er volop voor gaan, toch wel de beste optie.

14

Koerier

December 2012

een

Een vliegende start dan maar… Juni 2012: Na de vele overpeinzingen, twijfels en topoverleg is de kogel dan eindelijk door de kerk. Het e-order van tien EasyPic7-ontwikkelplatforms werd geplaatst bij www. mikroe.com. Begin juli 2012: Tien opwindende µC-schones vanuit Belgrado arriveerden in onze school … ze hadden heel mooie grafische display ogen met Touch screen. Met gerust gemoed kon ik de zomervakantie aanvatten. 20 augustus 2012: Ik schrijf: Beste collega’s, We hebben nog een stukje vakantiebonus. Maar de zonnezandloper raakt stilaan uitgelopen. Van Noël kreeg ik intussen een pak nuttige info omtrent het frezen van de bodemplaat. Ik bouwde reeds een prototype voor de inbouw van de µCplatforms. Kleur en afwerking kunnen uiteraard beter. Wat denken jullie? 2 september 2012: Tijdens de vakantie had ik de joker ingezet: Mijn broer Carlos, zaakvoerder van het gelijknamig bedrijf Interieur Lievens uit Izegem en tevens VTIoudleerling van de afdeling houtbewerking ( +/- 1973), zou een professioneel ogende µC-desk ontwerpen. Hij is zijn vroegere school nog niet vergeten en schreef: Dag Willy, In bijlage vind je de offerte voor de microcontroller-desk. De tijd die we samen spendeerden in het ontwikkelen van het prototype rekenen we niet aan. De montage-uren heb ik aan de nauwe kant gezet. Op jouw vraag zijn de kastjes nog niet vernist, zo kunnen we de kosten beperken. De vele uren vernisplezier moet je er dan maar met de glimlach bijnemen. Graag een seintje indien het VTI akkoord gaat, zodat ik dit kan opnemen in onze planning. Je mag altijd met de verantwoordelijke het prototype en het atelier komen bezichtigen. Groeten, Carlos Lievens. 5 september 2012: Ik ontvang de niet mis te verstane boodschap van onze technisch adviseur: Go for it! Er is dit jaar nog ruimte in het budget om 10 µC- kastjes te laten maken. Via het nieuwe artikelenbeheersysteem kan je dit bij de rubriek investeringen aanvragen. Herfstvakantie 2012: vernissen van de groene MDF… laag1, laag-2 en om het af te leren laag-3… 3 november 2012: Ik schrijf: Beste collega’s, Nummer één van de µC-desks is afgewerkt. De eerste glimp is voor jullie allen. Met de afwerking wil ik onze jonge elektronici aansporen tot techno-art. Lesinhouden mogen gerust wat kleurrijker, warmer, leuker en filosofischer ingekleurd worden... een diepere en voelbare gloed... Alvast merci voor

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Nieuws de ondersteuning. Ik probeer uiterlijk 15 november alles af te krijgen en gebruiksklaar te monteren in het klaslokaal. 22 november 2012: de leerlingen openen de magische µC-box en zetten hun eerste stappen met deze gloednieuwe fascinerende µC-telg. 24 november 2012: Ik stuur een berichtje naar mijn µCinspirator. Dag Bart, mijn µC-grootmeester wil misschien wel even vernemen wat zijn trouwe zonnevolgeling er uiteindelijk van terecht gebracht heeft? Woorden schieten meestal tekort, daarom deze beeldende impressie van onze volledige nieuwe µC-desk met het EasyPic7 ontwikkelplatform. Op de lade staat gegraveerd {C-klasse}. We zijn dus volledig toegetreden tot deze nobele klasse. Uw jarenlange geduldige initiatielessen vielen dus niet in dorre

uit onze afdelingen

bodem... We hebben ze met de nodige zorg gekoesterd en jawel hoor, ze gedijden uitstekend in de voedzame VTIR bodem. We zijn laaiend enthousiast over het EasyPic7 platform en zijn library’s. Dit jaar (mijn allerlaatste) wil ik er ook nog even intens van genieten. Diezelfde dag nog: Klasse A wil je bedoelen! Bangelijk … Heb je er een probleem mee als ik deze doorgestuurde foto’s tijdens nascholingen gebruik om onze collega’s te inspireren? Vriendelijke groeten, Bart Huyskens. Tenslotte: Microcontroller logica brengt je van port-A naar port-B, verbeelding brengt je overal. Willy Lievens

Excursies

en activiteiten

Rijbewijs Op School Dankzij onze Vlaams minister van Mobiliteit krijgen alle secundaire scholen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan het project "RIJBEWIJS OP SCHOOL", een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met rijscholen, erkende rijinstructeurs en examencentra. Dit houdt in dat de leerlingen die ingeschreven zijn gratis de theorielessen kunnen volgen. De theorielessen worden gegeven door een gebrevetteerde instructeur verbonden aan een officiële rijschool. Deze lessen en het examen zijn volledig gratis. Om de lessen te volgen en het examen te mogen afleggen, moeten de leerlingen: • in België wonen • 17 jaar zijn op de dag van het examen • in het bezit zijn van hun identiteitskaart • acht uur les gevolgd hebben Een leerling kan slechts één examen afleggen in het kader van ‘Rijbewijs op School’. Wie niet geslaagd is, krijgt géén herkansing op school (uiteraard wel in het examencentrum, tegen betaling). `Dit schooljaar schreven er zich 73 leerlingen in om deze lessen in het 1ste trimester te volgen. Deze lessen zijn gespreid over 5 verschillende momenten waarin de leerlingen de les kunnen volgen. Hun examen gaat door op vrijdag 22 december tijdens de voormiddag. Voor de lessen in het 2de trimester zijn er reeds 15 leerlingen ingeschreven. Dus er kan nog ingeschreven worden voor deze lessen! Inschrijven kan je bij de heer Seys. Met verkeersvriendelijke groeten! Jelle Seys Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

15


Excursies

en activiteiten

Forum van het hout ACT UEEL

“HOOG T I J DDATUJ ONGEREN MEER T OONTHOEFI ERUBENTOPUW BEROEP” DERDEFORUM VAN HETHOUTI N VTI ROESELARE Samenwer k i ngt u s s en onder wi j sens ec t ors t ondenopni eu wc ent r aalop hetnet wer k ev entF or u m v anhethou ti nh etVT I Roes el ar e. DoorTi l l yBaekel andt

Vl r nCh r i sBogae r t ( Di r e c t e u rVT I R oe s e l ar e ) ,F i l i pVe r k e s t ( Nat i onaal Voor z i t t e rBou wu ni e ) ,Kar e l VanEe t v el t ( Ge de l e ge e r dBe s t u u r de r UNI ZO) ,Gr i e t Coppé( Voor z i t t e rDeMan de l ) ,I v anDe me y e r( St u di e v er ant woor de l i j k eBou wHou t VVKSO) ,F r e ddyDor me( T e c hni s c h Adv i s e u rHou t ) ,Mar n i kDe s odt ( T e c hn i s c hAdv i s e u rHou t ) ,P au l De j onghe( Voor z i t t e rRaadv anBe s t u u rSc hol e nge me e n s c hapSi n t Mi c hi e l ) ,J oh anDe c oc k( Di r e c t e u rVT I Roe s e l ar e )

“ GE E N SPRAKE VAN E NI GEKL OOF ”

pl ei t en.Hetv or mteenmeer waar de v oordel eer l i ngens chool . ”Ver k es t i sni etgewonnenv oorhetpl anv an Menhoor ti nhetVT IRoes el ar eni et mi ni s t erv anOnder wi j sPas calSmet gr aagdatereenk l oofi st us s enhet om des t udi ek euzeui tt es t el l en:“ De onder wi j senwer k v el d.Heti sni et t echni ek enwor denal s maari ngedeeer s t eedi t i edatJ ohanDecock wi k k el der ,zek erbi nnenhetk ader ( Al gemeenDi r ect eurVT IRoes el ar e) v andeener gi epr es t at i eei s en.Het di tbenadr uk ti nzi j nopeni ngs woor d zouonv er s t andi gzi j nom del eer t i j d v anhetdr i ej aar l i j k s edr ukbi j gei nt ek or t en.Hetv er engtdemowoondnet wer k ev entF or um v anhet gel i j k hedenom eenber oepaant e hout ,waarzowell er aar s ,l eer l i ngen l er en.Opl ei di ngmagni etnaarde al sv er t egenwoor di ger sui thet bedr i j v enwor dendoor ges chov en. ” bedr i j f s l ev enenl ev er anci er saanwezi gwar en:“ Hett echni s chonder wi j s “ GOE ST I NGOM T E k anni etzonderdei ndus t r i eenwel - ONDE RNE ME N NE E MTAF ” l i chtk anookdei ndus t r i eni et Kar elVanEet v el t( Gedel egeer d zonderhetonder wi j s .W ebl i j v en t uur derUNI ZO)zet t ezi j neer s t e hopenopeenommek eeri nzak ehet Bes t appeni nhetbewegi ngs l ev env an dal endl eer l i ngenaant ali ndeni j v er - s Roes el ar eenl oof dehetonder hei ds s chol en.Hets t i j gendaant al s chapv andes t ad.Ni et t emi n ees t ej aar s l eer l i ngeni nonzes chool nemer s t el thi jv as tdatdegoes t i ngv oor ( pl us15)doetonshopenv oorde nemer s chapbi jj onger en t oek oms t .I nhetVT IRoes el ar ei ser hetonder neemt .Endaarmoeti et saan geens pr ak ev aneni gek l ooft us s en af wor dengedaan:“ W es t ek env anui t hetonder wi j senwer k v el d.W e ZO onzehandui tv i ai ni t i at i ebes ef f endaterbes ti nt enscont act UNI enal sdeL eer onder nemi ngen wor dtonder houdenendatdi tzek er v Onder wi j s v ak mans r out es .De t oteenwi nwi ns i t uat i el ei dt . ” v er gr i j zi ngneemtt oe:ermoet en v eelonder nemer swor denv er v an“ PL E I T E N VOOR genenwedi enendewel v aar tdi e WE RKPL E KE RE N” wehebbenopgebouwdt ebehouNi euw v oor zi t t erv anBouwuni eF i l i p den.Onder nemer sdoenhu nj ob z i ep.52)onder s t r eept e Ver k es t( gr aag,zezi j nhunei genbaasen v anui tdes ect orhetbel angv an doenzi n.Opdes chool bank enk an s amenwer k i ng:“ W emoet ende menni etl er enwatonder nemeni s . wi s s el wer k i ngonder wi j s /bedr i j f s W emoet endej onger endanook l ev eni nganghou den.I kk enVT I k ans engev env i as t agepl aat s en. Roes el ar ev r i jgoedenmaaks i nds Hant eerde“ emomani er ” :zeghen v er s chi l l endej ar endeelui tv an hoegr aaguuw ber oepui t oef ent . ex amenj u r y ' s .Onsbedr i j fbegel ei dt Heti shoogt i j ddatuj onger en r egel mat i gs t agi ai r seni kk om meert oonthoef i erubentopuw s t eev as tl angsopopendeur dagen. ber oep.Umoethetdur v enzeggen Pr ak t i j k er v ar i ngi seenbel angr i j k endaar doorander emens en onder deelv aneent echni s che s t i mul er en. ” opl ei di ng.Hetaanl er env ank enni s , v aar di ghedenenat t i t u deszi j nde “ BE RE I DT OTSAME NWE Rdr i ek er npu nt env aneen KI NG,MAARNI E TE VI DE NT ” hedendaags eopl ei di ng.St agei s Gr i etCoppé( Voor zi t t ers oci al ehui s dewegnaart ewer k s t el l i ng,al es t i ngs maat s chappi jDeMandel ) begr i j pi kdathetv oors chol ens oms v wer dgev r aagdom demogel i j k e moei l i j ki som zei nt epas s en.I k s amenwer k i ngmetdes choolt oet e bl i j fecht erv oorhetwer k pl ek l er en

l i cht en.Ni etev i dent ,al dusCoppé: “ W ehebbenalmeer maal smethet onder wi j saant af elgezet en,maar s amenwer k i ngi sni etgemak k el i j k omdatdes oci al ewoni ngbouw gebondeni saandewetv andeov er hei ds opdr acht en.Heti sbov endi en zodathetmat er i aalhouteenmi nderv oordehandl i ggendek euzei s metoogoponder houd.Erwor dt danookal gau w ov er gegaant othet gebr ui kv anPVC ofal umi ni um.I k zi ewelmogel i j k hedenwatbet r ef t k l ei ner eonder hou ds wer k en.Pos i t i ef i sookdatdathout s k el et bouw i s opgenomeni ndeC2008nor m v oors oci al ewoni ngbouw.Hi erk an erwelwor dens amengewer k t . ”

“ ST AGE L E VE NSNOODZAKE L I J K” Voor al eerChr i sBogaer t( Di r ect eur VT IRoes el ar e)ov erhetbel angv an s t ages pr akl i ethi jni etnaf i ert e v er mel dendathethout onder wi j s boomt :“ Di ts chool j aarzi j nwe ges t ar tmetmaarl i ef s t45l eer l i ngen meer ,waar bi jweui t k omenop 208.Rek enenwedeeer s t egr aad er bi j ,dank omenweop309.Door hetal gemeendal endel eer l i ngenaant aldaal techt erookhetaant al l eer k r acht enendemogel i j k heden di ewehebbenom des choolgoed t er unnen.Heti sdanookbr oodnodi gdatuonst y pes choolonderde aandachtbr engt . ”Bogaer tgafaans l ui t endeenui t eenzet t i ngov erhet bel angv ans t age.Hi jbenadr uk t e hi er bi jdats t agel ev ens noodzak el i j k i senereengr ootv er s chi li st us s en hetaanl er env ant echni ek enop s choolenhett oepas s eni nr eël e bedr i j f s oms t andi gheden.Hi jbek l emt oondet ev enshetbel angv ande v er ant woor del i j k hedenv anzowel hets t agebedr i j fal sdes t agi ai ren hetk wek env andej ui s t eat t i t udei n des chool :“ Ookhets t agebedr i j f moetui thetj ui s t ehoutzi j nges nedenenaf wi s s el endeopdr acht en aanbi eden,i nt er es s antenpas s end  bi jzi j nofhaaropl ei di ngs ni v eau. ”

I NVUL L I NGL E E RPL AN SE NSEHOUT CONST RUCT I E -E N PL ANNI NGST E CHNI E KE N I v anDemey er ( St udi ev er ant woor del i j k eBouwHoutVVKSO)gaft oel i cht i ngbi j dei nv ul l i ngv anhetni euweSenSej aarHoutcons t r uct i e-en pl anni ngs t echnni ek en. UITGANGSPUNTEN •Hets t el tduur zaam onder nemen cent r aali neenk aderv an duur zaam ont wi k k el en, pr oduct i e-en pr oces t echnol ogi e. •Hetheef tdebedoel i ngom de l eer l i ngi neen mi ddenk ader f unct i et el at en f unct i oner enal seen onder nemend,i nnov er end per s oonbi nneneen v oor ber ei dende,begel ei dende env er ant woor del i j k ef unct i e t i j denshetpr oduct i epr oces . •Houdts t er kr ek eni ngmetde ei gencompet ent i esv ande l eer l i ng,waar bi jdezezi j n s peci al i s at i eenex per t i s ek an ont wi k k el env ol genseenzel f gek ozent hema. •Maak tv ancommuni cat i ev e v aar di ghedeneenbel angr i j k onder deeli ndeopl ei di ng. •St el tdati ct onder s t euni ngenen di gi t al emedi a,zel f s t andi g, s pont aanenv l otwor den gebr ui k t . •St i mul eer tdel eer l i ngbi jde ont wi k k el i ngv anzi j nzel f s t andi g denk enenhandel en. I v anDemey er :“ Di tl eer pl ani s i deaalom hetwer k pl ek l er eni n zi j nmees tzui v er ev or mt oet e pas s en.Heti seenwi nwi ns i t uat i e v ooral l epar t i j en.I kbener v an ov er t ui gddatdi tzall ei dent ot eenv er hogi ngi nde s ucces bel ev i ngbi jdel eer l i ngen, maarev enzeerbi jhett eam l eer k r acht enendemedewer k er s i ndebedr i j v en.Schol enen bedr i j v enwor denpar t ner s . ”

MVSbe0179N10_v01.odt Bron: Maandblad Schrijnwerk! Door Tilly Baekelandt

16

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie op onze school Deelnemen aan het verkeer wordt met de dag drukker, complexer en gevaarlijker. Kinderen en jongeren vormen daarbij een heel kwetsbare groep. Zoals de zorg voor het milieu, de ontwikkeling van burgerzin en verantwoordelijkheidszin en het kritisch aannemen van een gezonde levensstijl voldoende aandacht moeten krijgen in de opvoeding thuis en op school, zo moeten verkeers- en mobiliteitseducatie ook tijdig een plaats krijgen in het opvoedingsproces. Vooral de risicogroep van de kwetsbare leerling uit de secundaire school blijft vaak op zijn honger zitten. Onze school maakt bewust tijd en wil over alle leerjaren heen voldoende aandacht aan verkeer en mobiliteit geven. Een werkgroep van schoolbetrokken partners zoekt en werkt eraan om verkeers- en mobiliteitsopvoeding bewust in het algemeen schoolbeleid te voorzien. De organisatie van lesoverstijgende verkeers- en mobiliteitsprojecten en acties is daar een voorbeeld van.

Daarenboven voorzien verschillende vakleerkrachten lesonderwerpen en plannen vakoverschrijdende initiatieven die de leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over verkeersgebonden thema’s In elk opvoedingsproces hopen de ouders, het schoolpersoneel - aangestuurd door de directie – en alle meewerkende organisaties dat zij een attitudewijziging bij de jongere kunnen bevorderen. Kennis van de verkeersreglementen als voetganger, fietser, bromfietser en autobestuurder is onvoldoende. De beheersing van verkeersvaardige, veilige handelingen en de ontwikkeling van een kritische, verantwoorde keuze maken in het aanbod van de soorten verplaatsingsmiddelen moeten uiteindelijk leiden tot een leefbare, vlottere en verkeersveilige samenleving. Uit de visietekst Verkeer- en mobiliteitseducatie VTI Roeselare Jelle Seys

In het kader van verkeersopvoeding en mobiliteitseducatie zijn wij 2 jaar geleden als school ingestapt in het ‘Slimme Mobiele Scholen’ project. Dit houdt in dat wij subsidies krijgen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zodat wij als school gestructureerd aan verkeers- en mobiliteitseducatie kunnen werken.

• de nodige lichten en reflectoren te gebruiken bij schemerlicht en in het donker • een correcte plaats in te nemen op de rijbaan of het fietspad (een meter afstand houden van ge parkeerde wagens of de rand van de rijbaan)

Dit is ook een prachtig voortraject op het project ‘Rijbewijs Op School’. In samenwerking met stad Roeselare en de politie werken we ook aan de zichtbaarheid in het verkeer. Ook dit jaar hebben we weer gratis fluohesjes ontvangen van onze vooraf genoemde partners in dit project. Al onze eerstejaarsleerlingen hebben een fluohesje ontvangen. Met de winter die voor de deur staat is het dan ook de bedoeling dat ze deze dragen. Dit geldt voor alle leerlingen, dus niet alleen voor de fietsers. Hierbij rekenen we ook op de medewerking van de ouders. Je kan extra inspanningen doen voor meer zichtbaarheid en meer veiligheid in het verkeer door: Als voetganger of als fietser ervoor te zorgen dat anderen je goed zien door … • een fluohesje te dragen, zeker bij schemerlicht of in het donker • reglementair over te steken op een goed opval lende plaats waar je het verkeer kan zien aankomen (niet in een bocht, niet nabij de top van een helling, niet vlak voor of achter een bus,…) Als fietser bovendien te zorgen voor voldoende zichtbaarheid door …

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Als autobestuurder te zorgen voor de veiligheid van anderen door … • snelheid te minderen, zeker in de buurt van scholen of plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen • meer oog te hebben voor fietsers en voetgangers, en dubbel voorzichtig te zijn in hun aanwezigheid • extra op te letten voor fietsers en voetgangers op kruispunten, bij oversteekplaatsen en bij bus- en -tramhaltes Dinsdag 27 november hielden we met de werkgroep ‘verkeer’ een fietscontrole met betrekking tot de fietsverlichting en de zichtbaarheid in het verkeer. 46 fietsen van de 379 gecontroleerde fietsen waren niet in orde met de fietscontrole. Deze leerlingen kregen een sticker met de aandachtspunten in hun agenda gekleefd met als bedoeling dat de beperkingen van hun fiets gingen opgelost raken. Verder hebben we ook nog Rijbewijs Op School voor de leerlingen vanaf geboortejaar 1995. Wie zich heeft ingeschreven krijgt gratis theorielessen voor het autorijbewijs en kan een gratis examen afleggen op onze school. De lessen en het examen gaan allemaal door na de lesuren. Er hebben zich weer een 100 tal leerlingen ingeschreven voor deze lessen en we hopen dat ze ook ellemaal geslaagd zullen zijn en er iets van op steken! We hebben nog enkele verkeersvriendelijke activiteiten en workshops op onze kalender staan, waar we jullie zeker van op de hoogte zullen houden! Met verkeersvriendelijke groeten

♥ voor mens en techniek

Jelle Seys

December 2012

Koerier

17


Excursies

en activiteiten

Bedrijfsbezoek Eandis met klas 6SEI Op dinsdag 6 november is de klas 6 SEI samen met dhr. Vandamme en dhr. Ryckebusch op bezoek geweest bij Eandis in Brugge waar we de didactische hoogspanningscabine konden bezoeken. De elektrische energie die bij u thuis binnengebracht wordt, moet getransporteerd worden over een netwerk van kabels en leidingen. Dit gebeurt door de 'zogeheten' distributienetwerkbeheerders. In Vlaanderen doen 7 distributienetwerkbeheerders beroep op Eandis. Het bedrijf werkt dus in opdracht van de distributienetwerkbeheerders. Hun einddoel is om de eindgebruiker zo weinig mogelijk zonder elektriciteit te zetten.

middag mochten we, distributie -en klantencabines schakelen. Hiervoor werden heel wat veiligheidsregels in acht genomen. Dit is dan ook iets waar Eandis zeer veel belang aan hecht. Want bij de minste fout, is de dood het gevolg. Zo mochten we heel wat beschermingskledij aantrekken, en de schakelaar van op afstand bedienen met een speciale stok. Tussen de middag mochten we genieten van lekkere belegde broodjes en een dessert. Tegen de avond hadden we zeer veel bijgeleerd over het onderhoud en het schakelen van het elektriciteitsnet alsook het gasnet. Voor deze leerrijke ervaring willen wij Eandis en de school bedanken. Elian Declerck (6SEI)

Hoe ze dit mogelijk maken hebben we op een educatieve manier mogen ontdekken. Toen we in Eandis aankwamen, werden we meteen zeer goed opgevangen door een gids. Deze persoon heeft ons in de ochtend heel wat uitleg gegeven over Eandis. Daarna hebben we een grote transformator gezien die 36kV omzet naar 11kV. Vanaf die 11kV zal Eandis de werken aan het net uitvoeren. De omvorming van 36kV tot 380kV is voor Elia. Eandis doet niet alleen elektriciteitwerken van het net, maar ook de gasaansluitingen. In de voormiddag kregen we nog een licht voorsmaakje over hoe de distributiecabines in elkaar zitten. In de na-

Bezoek basisschool aan ons VTI ’t Brugske Slyps in onze school Mag ik me even voorstellen? Ik ben juf Goele en geef de hoofdvakken aan het 6de leerjaar te Slypskapelle. Daarnaast heb ik ook nog een aantal uren beleidsondersteuning onder mijn hoede. In deze uren, bereidde ik al van vorig schooljaar de projectweek techniek voor die in de 2de week van oktober doorging. Ik kwam toen in contact met dhr. Jean-Louis Vermoote die me het reilen en zeilen van de verschillende richtingen uit de doeken deed. Samen met de praktijkleraren bereidden we het bezoek voor. Iedereen deed zijn uiterste best om ons bezoek te linken aan de wero-thema’s die in deze techniekweek zouden voorkomen.

We trokken met z’n allen met heel wat ‘bagage’ tevreden huiswaarts. In de klas zelf werd er nog verder rond het thema ‘bouw’ gewerkt, met natuurlijk de praktijk die we met eigen ogen hadden gezien. Dankjewel voor deze leerrijke en toch ontspannende ervaring! Goele Schoutteten

En het was een geslaagde dag!

Enkele reacties van leerlingen uit klas 6 Slyps:

Tijdens de verwelkoming kregen de juffen een veiligheidshelm. De ene juf vond dit wel leuker dan de andere ... Er werd kort verteld hoe de namiddag eruit zou zien. Iedereen vertrok enthousiast mee met zijn begeleider.

Anse: Het was heel erg leuk. We hebben veel bijgeleerd over metselen, timmeren, architectuur en nog veel meer. Het was aangenaam. Het was zelfs tof voor kinderen die niet zo geïnteresseerd waren.

We kregen een rondleiding doorheen de verschillende praktijkzalen: van de klas waar plannen en maquettes gemaakt worden, ... tot de praktijkruimtes van het pleisteren en schilderen van de muren.

Febe: De kaarsenhouder maken, vond ik het leukst. Ik vond het een toffe ervaring.

Na de rondleiding kwam het leukste deel: het maken van een betonnen theelichtenhouder. Dhr. Vermoote legde heel nauwkeurig uit hoe beton wordt gemaakt. Ook welke instrumenten hierbij moe-

18

ten gehanteerd worden. Je zag de leerlingen genieten! Sommige keken al uit naar volgend jaar. Want dan gingen ze ‘echt op deze school zitten’.

Koerier

December 2012

een

Justine: We hebben veel bijgeleerd over metselen, timmeren en hoe de timmerman het gebinte maakt voor het dak. Het was heel leerzaam. Ik ben blij dat we konden gaan. Senne: Het VTI-bezoek was heel leuk. Dat we zelf dingen (cement) mochten maken, was tof! We zagen ook de leerlingen metselen en timmeren. Dat vond ik leuk!

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Daguitstap 3 en 4 BHT De boot 10.30 u., aankomst bij de boot waar we werden ontvangen door een medewerkster van ‘de boot’. (natuureducatie) Als eerste kregen we uitleg van Bart Castelijn. Hij gaf ons uitleg over zonnepanelen (flexibel, vast), zonneboiler & zoveel meer...

Het principe van een zonneboiler Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang een dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe. Zelfs in de winter als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo'n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken. Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt zonlicht op en verwarmt het water en stuurt het naar het voorraadvat. We kregen ook uitleg over composteren van organisch afval en het nut ervan.

Wat is compost? Definitie: compost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct door compostering van (selectief ingezameld) organisch-biologisch afval. Dat wil dus zeggen dat compost bestaat uit plantaardige resten (zoals: aardappelschillen, fruit,snoeisel). Na het composteren beschik je over een humusrijk eindproduct.

daags een uurtje stoken is voldoende om de ruimte 24uur te verwarmen. Na ons bezoek aan “de boot” fietsten we door het natuurreservaat De Blankaart.

Waterproductiecentrum De Blankaart In De Blankaart (Woumen-Diksmuide) maakt de VMW drinkwater op basis van oppervlaktewater uit de IJzer en de polders van het Blankaartgebied. In 1972 bouwde de VMW in de IJzerbroeken, bij het natuurgebied De Blankaart, een groot betonnen spaarbekken: het is achthoekig van vorm en 120 voetbalvelden (60 ha) groot. Er kan 3 miljoen m³ water in: ruim voldoende om een derde van de kustprovincie elke dag van drinkwater te voorzien. Het water wordt opgepompt uit de IJzer en de omliggende waterloopjes en in het waterproductiecentrum naast het centrum behandeld tot lekker en gezond drinkwater. Krachtige pompen sturen het vervolgens via de waterleidingen tot in de kraantjes thuis.

Werken aan natuurbehoud Daarna kwam het natuurgebied ... Waar we moesten werken...

De tegelkachel We kregen ook een toelichting over het gebruik van de tegelkachel. De tegelkachel / accumulatiekachel is een kachel waarin in een zeer korte tijd hout wordt verbrand onder hoge temperatuur. In de tegelkachel wordt enkel minderwaardig hout verbrand (bv. Wilgenhout, snoeisel) Dit hout verbrandt erg snel en zo creëer je vlug warmte. De rookgassen worden nu door vuurvaste gemetselde kanalen geleid en geven daar hun warmte af. De warmte wordt nu door de kachel aan de ruimte afgegeven. Twee maal

Waarom moesten we dit allemaal doen? Er werd ons uitgelegd dat het riet gemaaid en weggenomen moet worden om groeikansen te geven aan andere plantsoorten en verwildering van het domein te voorkomen. Lemmy Daneels (4BHTa)

Interieur Kortrijk Tijden gaan snel. Na twee jaar waren we weer op de biënnale. Met de afdeling hout zijn we er graag bij, zeker als het over meubelen en kunst in huis gaat. Telkens weer verbaast het ons dat, terwijl vele materialen innoverend zijn, eikenhout telkens weer zijn slag thuis haalt. Weliswaar in combinatie met die nieuwere materies. Composiet allerhande zijn te combineren met hout, het koude Corian met het warme esdoorn, het roestvrij staal met het prachtige teak. Dun en strak uitziende meubelen in een oudere omgeving, dat lukt altijd, maar ook omgekeerd, een oude eikenhouten kast in een stijlvolle strakke en witte omgeving. We hebben mogen ervaren dat ergonomie, ecologie en economie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Elk bedrijf, groot of klein, verkoopt niet enkel wat je kan zien, maar brengt ook de Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

productie en wat er nadien met het meubel gebeurt, aan de man. Men prijst aan om hout van binnen Europa te verduurzamen i.p.v. het te halen in Afrikaanse landen, wat goed is voor onze ecovoet, maar ook goed is voor de werkaanbieding binnen onze grenzen. Men toont aan dat afgedankte materialen, opnieuw zullen worden in omloop gebracht, zo niet in zijn originele vorm dan wel in een samengestelde materie. Boeiend en aangenaam was ook het Budaplein in het centrum van de stad, met jonge creaties van leerlingen of jonge starters van uit vele verschillende landen. Dit jaar stonden we er als school niet bij, misschien doen we dat de volgende keer wel.

♥ voor mens en techniek

Rik De Smet

December 2012

Koerier

19


Excursies

en activiteiten

Aandacht voor armoede bij de 1ste graad Armoede is een wereldwijd probleem dat nog steeds toeneemt. Het is daarom belangrijk om hierbij stil te staan. Wist je dat: • Ongeveer één miljard mensen honger lijden of ondervoed zijn? • Slechts de helft van de wereldbevolking toegang heeft tot degelijk sanitair? • 1 kind op 13 in ontwikkelingslanden zijn vijfde verjaardag niet haalt? België staat dan nog wel op de 17e plaats van de rijkste landen, toch staan deze problematieken veel dichter bij ons dan we eerst zouden denken. Ook bij ons neemt de armoede toe. De schuld van de crisis of is er een andere reden?

De Kerit werd bezocht door de leerlingen van het tweede jaar (FOTO 2). De Kerit wil die mensen in armoede helpen, die door de mazen van het sociale netwerk vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden. Daarna mochten we een kijkje nemen in de crisiswoning. Die is bedoeld voor volwassenen en minderjarigen vanaf 14 jaar die ’s avonds of in het weekend in een crisissituatie terechtkomen en nachtopvang nodig hebben. Ook dit jaar hielden we inzamelacties om deze organisaties te steunen. De leerlingen van het 1ste jaar verzamelden conserven en deegwaren. De leerlingen en leerkrachten van het tweede jaar schonken kledij of beddengoed die niet meer gebruikt werden. Dankjewel aan iedereen!

"Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen." (Vranken, Geldof) Feit is dat vijftien procent van de bevolking op een bepaald moment met armoede in aanraking komt. Vaak zijn deze mensen laaggeschoold, komen ze uit een gebroken gezin, worden ze ziek of verliezen ze hun job. Uitkeringen en bestaansminima volstaan dan niet altijd om mensen uit de armoede te halen. Solidariteit is dus heel belangrijk en dit wilden we duidelijk maken aan de leerlingen van de eerste graad. Daarom zijn we in november op bezoek geweest bij het Mannahuis en de Kerit te Roeselare. Deze bezoeken werden gerealiseerd door leerkrachten van de eerste graad in samenwerking met het GOK-team. De leerlingen van het eerste jaar bezochten het Mannahuis (FOTO 1). Het Manna-huis biedt al zeventien jaar een warme maaltijd en een luisterend oor aan kansarmen. Ruim vijftig bezoekers komen er dagelijks over de vloer. Bijna negentig medewerkers zijn het kloppende hart van het sociale project. VZW Manna functioneert uitsluitend met giften.

20

Koerier

December 2012

een

Hieronder staan nog enkele citaten van leerlingen waaruit blijkt dat ze geraakt waren door het bezoek. “… Nu weten we dat er ook in ons land armen en daklozen zijn en dat er veel mensen in zo’n situatie verkeren.” (Lucas) “…. Je zag hoe die mensen de kansarmen probeerden te helpen. Als ik zou kunnen helpen, zou ik dat later zeker doen.” (Jarne) “… Ik had nooit verwacht dat er zoveel daklozen in Roeselare waren. Ik vind het goed dat het Mannahuis bestaat.” (Charles) “… Het was interessant om te weten hoe zij leven. Het zou mooi zijn als we hen kunnen steunen door groenten in te zamelen.” (Guaenitto) “…Wat me ook opviel, is dat het Mannahuis een huis is als een ander, vb. geen versiering, geen lichtjes en geen reclameborden. Ik hoop dat het Mannahuis blijft bestaan!” (Robbe) Myriam Verdonck

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Bedrijfsbezoek Concrete Systems- O beton Vrijdagnamiddag 12 oktober zijn de klassen 5 en 6SBT op bedrijfsbezoek geweest naar Concrete Systems in Roeselare. Dat is een bedrijf waar systeembekistingen gemaakt worden. De systeembekistingen worden er in alle vormen en maten gemaakt. We werden door het bedrijf rondgeleid door een van de personeelsleden. Hij toonde ons allerlei systeembekistingen.

we de spuitcabine. Daar worden alle metaal profielen geverfd (zonder multiplexplaat). Diegene die aan het verven was, had beschermende kledij aan. Daarna gingen we naar enkele machines die de metaal profielen op maat sneden en een hoek van 45° zaagde. Bij die machines zag je enkele stapels met gezaagde profielen en ook nog stapels met niet- gezaagde profielen. Als we dan naar buiten gingen, was er daar een stockage van multiplexplaten.

Zoals deze met een aluminium metaalprofiel. Deze worden gebruikt omdat ze licht zijn en worden vooral toegepast bij kelders en zwembaden. Bij deze bekistingen stond ook een stabilator. Dit is een instrument om een één-wandige systeembekisting vast te plaatsen. Vervolgens toonde hij een systeembekisting met een stalen metaalprofiel.

Vervolgens gingen we naar een tent waar nog enkele systeembekistingen stonden zoals een bekisting voor een trap.

Deze zijn zwaarder dan de panelen met een aluminium metaalprofiel. Daarvan heeft men 2 soorten namelijk de geverfde en gegalvaniseerde. Dan toonde men ons enkele systemen om systeembekistingen aan elkaar te bevestigen. Daarna konden we een systeembekisting bekijken voor kolommen in het binnenspouwblad. Deze kon aan de dikte van het binnenspouwblad aangepast worden, namelijk 14 of 19 cm. Men toonde ons ook de conflex.

Dat is een bekisting voor ronde wanden. De conflex is instelbaar tot een minimale straal van 3 m. Deze bekisting is in 3 hoogtes leverbaar 1,20 m – 2,70 m en 3,30 m. Bij dit systeem kan ook nog een wandelplatform verkregen worden voor tijdens het storten. Dan gingen we naar een hal waar de panelen gemaakt werden. Eerst zagen we een lasrobot, die metaal profielen aan elkaar laste. Er was ook een lasser manueel bezig aan het lassen. Vervolgens zagen we hoe de multiplexplaat in een afgewerkt metaalprofiel geslagen werd. Dan schroefde men enkele sterke schroeven in de plaat, zodat deze volledig vast zit. Daarna werden de randen opgestopt met elastische kit. Als we wat verder wandelden zagen

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

We hadden ook al op een foto een bekisting gezien voor een brug. De bekisting voor een brug wordt zeer nauwkeurig gemaakt. Dan gingen we naar de parking, waar we een shuttledienst naar het wat verder gelegen O beton namen. Vroeger heette O beton Olivier beton. Op die locatie maken ze vooral betonnen kelders en regenwaterputten. Daar zag je welke machines ze nodig hebben om de prefab stukken te maken/verplaatsen zoals een bekisting voor een regenwaterput en een vacuüm zuigmachine om betonstukken te verplaatsen. Dan mochten we even gaan kijken naar de plaats waar men de beton maakt om de prefabelementen te storten. We konden tot helemaal boven bij de opslagbunkers van de fijne en grove granulaten. In deze opslagbunkers kan er 160 ton. De cement bewaart men in silo’s. Er zijn 3 verschillende soorten cement dat ze gebruiken, want er staan 3 verschillende silo’s. In die silo’s kan er 120 ton cement. Beneden staat een bulk met staalvezels Van bovenuit konden we alle machines zien die nodig zijn om beton te maken zoals een weger en menger. Dan keerden we met de shuttledienst terug naar de parking van Concrete Systems en gingen we terug naar het VTI.

♥ voor mens en techniek

Alexander Desmet (6SBT)

December 2012

Koerier

21


Excursies

en activiteiten

Excursie Bulskampveld Op donderdag 11 oktober gingen we (1A1B) samen met 1A2A met de bus voor natuurwetenschappen op excursie naar Bulskampveld. Het zag er mij daar een vrij groot bos uit. We stapten naar een klein kasteeltje. Daarnaast lag een open veld van wel zeker 100 meter lang. Aan de overkant van het grasveld gaf een mevrouw uitleg. Ze nam ons mee naar een kleine betonnen vloer (2 op 3 meter) aan de rand van dat open veld. Daarop lag een groot zeil. Ze legde uit hoe je de wind, het geluid, de hardheid van de grond en de vochtigheid meet op het open veld en in het bos. Toen we dat in groepjes gaan meten zijn, schreven we dat op een strookje papier en plakten dat aan het grote zeil. Het begon meer en meer op een schema te lijken. Daarna controleerden we of alles wel juist was. Na deze les wandelden we naar de bus en reden we terug

naar het VTI. ’s Middags kwamen we terug op school aan. We hebben de les plastische opvoeding niet gekregen. Sommigen waren blij en anderen niet. Maar de uitstap naar Bulskampveld was heel tof! Thorn Werbrouck (1A1B) Op donderdag 11 oktober zijn we (1A1B) samen met 1A2A tijdens de lessen natuurwetenschappen en plastische opvoeding met de bus naar Bulskampveld geweest. Daar moesten we het geluid, de bodemhardheid, de bodemtemperatuur, de bodemvochtigheid, de luchtvochtigheid en nog veel meer meten. Ook ontdekten we welke bomen en zwammen er stonden en welke dieren er in het bos leefden: de eekhoorn, de oeverspin en een heleboel insecten. Ik vond het heel leuk en heel mooi in het bos. Robin Gevaert (1A1B)

wetenschapsweek Op maandag 19 november ging 6TIW in het kader van de wetenschapsweek naar de Erasmus Hogeschool in Brussel. EhB behoort tot de groep Fablab. Fablab staat voor fabrication laboratory en is een multifunctioneel labo dat verschillende machines en tools ter beschikking stelt waarmee bijna om het even welk ontwerp kan gerealiseerd worden. De hele dag stond in het teken van het ontwerpen en printen van een voorwerp. Neen, het was geen gewone print. De uitgewerkte tekening werd door middel van een lasersnijder uit een materiaal, zoals MDF- of kunststofplaten, gesneden om zo een 3D-model te bekomen van het ontwerp.

22

Koerier

December 2012

een

Na een korte uiteenzetting van de te gebruiken software/ tekenprogramma, konden de leerlingen aan de slag aan.Er werd heel wat nagedacht over de vorm en opbouw van een sleutelhanger, gitaar en kerstboom of over de realisatie van een vliegtuigmodel. Na een viertal uren waren de resultaten bevredigend. De leerlingen waren enthousiast De leerlingen waren enthousiast en tevreden over hun dag. Ze keerden terug met hun zelfontworpen en gerealiseerd ontwerp. Johan Vanhaverbeke

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Inleefdag Hoeve ter Kerst Reacties uit 6BRU

Reacties uit 6BHO

• Toen we aankwamen werden we goed ontvangen. Na de algemene uitleg kregen we het verhaal van verkeersslachtoffer David. Dat heeft me diep geraakt. Hij lag anderhalf jaar in het ziekenhuis. Daarna bouwde hij - ondanks zijn beperking - toch nog zijn eigen huis. Met de rolstoel mogen rijden was een leuke ervaring. • Na de verkeersgetuige denk je er toch over na hoe snel een ongeluk gebeurd is. Ik hield van het motto van verkeersgetuige David: ‘Een dag niet genoten, is een dag niet geleefd.’ Er zijn te weinig mensen die zo denken! • Door een bezoek aan mensen met een handicap heb ik meer respect gekregen voor hen. Iedereen moet eens een dag doorgebracht hebben op Hoeve ter Kerst. • Ik zal voortaan beter opletten in het verkeer! Nieuw voor mij op die dag: gebarentaal, brailleschrift en met de rolstoel rijden. • Zo’n dag doet je zeker nadenken over het leven! Voor mijn part mogen ze een alcohol- en drugsslot in elke auto installeren! De getuigenissen hebben me geraakt. Ik stond te kijken van het optimisme van die mensen. Reacties uit 6TEA en 6TEM • De voorstelling die de man bracht die een ongeluk heeft gehad, vond ik ook zeer boeiend. Dat was volgens mij het toppunt van de dag. • Ik vond het zeer moedig dat die man met dat zwaar motoraccident daarover wilde vertellen aan vreemden. Dit toont ook aan dat je voorzichtig moet zijn in het verkeer. • We leerden ook braille, gebarentaal en rijden met een rolstoel. • Voordien ben ik nog nooit in contact gekomen met mindervalide mensen. Eerst had ik wat schrik, maar eigenlijk viel dat heel goed mee. • Ik vond het ook interessant dat ze toonden waar ze werken en wat ze daar maken. Reacties uit 6TIW • We konden ons goed inleven in de leefwereld van gehandicapten. • Het bezinningsmoment aan de vijver was ook zinvol. • Er zat variatie in de activiteiten. • Nu weet ik dat het helemaal niet simpel is om in een rolstoel rond te rijden. Ik heb nu ook meer respect voor hen. • Ook het bezoek aan de winkel was interessant.

Ik vond het een hele ervaring om met mensen met een handicap geconfronteerd te worden. Zo kon ik eens “zien” en “horen” wat ze zoal niet meer alleen kunnen doen. Het gesprek met David sprak me het sterkst aan. David kreeg een auto-ongeval. Hij was het slachtoffer en kon het ongeval niet vermijden. Zijn rechterkant is verlamd en het lukt ook niet meer om vlot te spreken. Zijn vriendin zag het niet meer zitten om met een gehandicapte man te leven.Ik heb veel meer respect gekregen voor mensen met een beperking of handicap. Hannes Matton Ik vond het tof en chic dat David openhartig kon vertellen over het ongeval dat hem is overkomen. Hij heeft ondanks alles toch de moed gehad om de draad weer op te pakken. Zelf ben ik een fervent wielrenner. Toen David me vertelde dat hij ook weer “koerst” met een aangepaste fiets was ik er ondersteboven van. Daar heb je karakter voor nodig! Proficiat David. Houden zo! En ja wat David zei klopt: Een goede gezondheid is het allerbelangrijkste in het leven. Hij raadde ons ook aan om meer van de kleine dingen te genieten. Het is een dag die me nog lang bij zal blijven. Jeroen Muylle De dag begon met veel vragen omdat ik niet wist wat ons te wachten stond. We luisterden naar boeiende getuigenissen. Het is emotioneel als je mensen die de dood voor ogen hebben gezien en nu nog altijd een moeilijk leven leiden hoort zeggen: “Jonge gasten, geniet van de kleine dingen, je beseft waarschijnlijk niet hoe het is om helemaal gezond te zijn!” Pieter Jan Soetaert De inleefdag in Hoeve ter Kerst vond ik bijzonder interessant. Het is eens iets anders, iets waar je normaal niet bij stilstaat. Ik heb heel veel respect voor de mensen die durven getuigen over hun handicap. Graag geef ik een pluim voor de medewerkers die er zich dag na dag voor inzetten. Ik vond het leuk om te zien dat die mensen met een beperking ook nog in een fabriek kunnen werken. Het was een leerrijke dag! Bedankt daarvoor! Laurens Degryse De inleefdag was bijzonder boeiend. Twee bewoners van Dominiek Savio vertelden over hun leven. Dat was interessant! In de namiddag bezochten we de werkplaatsen. Ik wist niet dat mensen met een beperking ook in een fabriek werkten. Men maakt er fietsen! Daarna mochten we even aan de lijve ondervinden wat het is om in een rolstoel te zitten. Het rolstoelparcours was indringend. Er waren heel wat hindernissen. We leerden gebarentaal en we kregen ook de tijd om enkele bewoners wat meer te leren kennen. Het was een leerrijke en toffe dag! Miquel Denecker De inleefdag was een onvergetelijke dag! Het bezoek aan de beschutte werkplaats blijft mij zeker bij. We mochten eens een kijkje nemen om te zien hoe het eraan toe gaat in zo’n werkplaats. De mensen waren daar ijverig aan het werk. Het was helemaal anders dan ik het me had voorgesteld. Heel interessant! Thomas Vandenberghe

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

23


Excursies

en activiteiten

Verslag bezinning Dominiek Savio instituut Wij (6SHT en 6BHTa) zijn op bezinningsdag geweest naar het Dominiek Savio instituut te Gits. Met volle goesting zijn we ‘s morgens met de fiets vertrokken. Nadat we aangekomen waren te Gits, kwam Johan ons te woord staan. Johan is een inwoner van het instituut die zorgt voor de tuin en de dieren. Hij kwam vertellen wat hij er zoal allemaal doet. Na Johan was het de beurt aan David om zijn verhaal te vertellen. Hij is een paar jaar geleden zwaar gewond geraakt toen een chauffeur die te veel gedronken had op zijn auto is gereden. Gevolg hiervan: hij is verlamd aan één hand en kan moeilijker praten. We waren toch allemaal wel sterk onder de indruk van zijn levensverhaal. Evenzeer waren we onder de indruk van de doorzetting van die man, na zoveel tegenslag, chapeau daarvoor! Daarna volgden heel wat opdrachtjes die ons lieten gewaarworden hoe een andersvalide zich aanpast. Zo konden we een

rolstoelparcours afleggen, wisten we wat het was om in een rolstoel te zitten en leerden we brailleschrift ontcijferen. Het werd tijd om ons middagmaal te nuttigen. Er volgde een bezoek aan een beschutte werkplaats van de afdeling metaal. Mooi om te zien wat ze daar toch wel allemaal maken. Daarna hebben we met een paar inwoners gepraat over hoe hun droomvakantie eruit zag. Voor ons was dat wel leuk en de inwoners zelf hadden er veel plezier in. Als laatste hebben we ons eigen vakdomein bezocht, namelijk de houtafdeling. Ook daar maken ze zeer mooie en praktische dingen. Ze zijn ook zeer goed uitgerust met een groot machinepark. Tijd om naar school terug te gaan. We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde dag! Met dank aan de organisatoren. Thomas Degroote

Bedrijfsbezoek Decruy In de ontvangstzaal kregen we van dhr. Wim Verschaeve (maintenance) een korte uiteenzetting van de werking van het bedrijf waarbij volgende accenten werden gelegd: - Het aantal werknemers bedraagt 100 mensen, verdeeld over de werkplaats en de burelen. - De werking van de fabriek, productiegamma. - Er wordt continu gezocht naar nieuwe producten en vlottere manieren van werken wat belangrijk is voor het voortbestaan van het bedrijf. - Het klantenbestand, wereldwijd worden hun pro ducten geleverd. - 60 % productie van lades (halffabricaten), 25 % profielen (onder andere tafelpoten en bedspon den), 15 % wand- en plafondbekleding. - Er worden vooral heel grote series afgewerkt. - Per productielijn kan men tot 1500 stuks/uur af werken, men haalt snelheden tot 60m/min. - Er wordt uitsluitend met 2 basisgrondstoffen ge werkt, MDF - en spaanderplaten. - Het motto van het bedrijf is om te zorgen voor snelle levertermijn. Vroeger was dat de prijs, maar nu niet

24

Koerier

December 2012

een

meer, planning speelt hier een heel belangrijke rol, de snelste leveringstijd bedraagt 8 werkdagen. Bezoek aan de verschillende bedrijfsafdelingen: - Voorraadmagazijn (MDF- en spaanderplaten) - Zaagafdeling (automatische aanvoer en stapeling) - Ommanteling met kunststoffolie met koude lijm (zwart, wit en grijs) - Machines voor het frezen van de noodzakelijke Vgroeven voor het bekomen van de U-vorm van de lade. Hier leerrijke uitleg over de pneumatische automatisering, grijpers volgens vacuüm en venturie, doorvoer van de laden met hydraulische cilinders onder een druk van 60bar, op lengte brengen van de onderdelen (maatover schot 0.5cm) verwijderen stof en aanbrengen van deuvelgaten en deuvels. - Hal met een volautomatisch productiesysteem voor muur- en plafondbekleding voorzien van iso latiemateriaal. - Automatische machines voor volledige omkleding van profielen met eventuele overslag gelijmd met warme lijm tot 120 graden en bijhorende machine

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies voor het op lengte brengen en voorzien van een beschermende pvc-folie op het uiteinde afgewerkt met ABS. Machines voor het afwerken van afgeronde hoeken voor spondes. - Volautomatische verpakkingsafdeling, aanbren gen van krimpfolie op afgewerkte producten die gestapeld zijn op europaletten en aanbrengen van de nodige informatie (barcode). - Verwarmingsinstallatie, werkzaam in de winter met gerecycleerd afval (vast en stof) uitgezonderd het beklede afval dat door een gespecialiseerde machine wordt weggehaald. De ketel zorgt voor een warmwatercircuit dat het hele bedrijf wordt rondgestuurd. - De compressoren worden buiten opgesteld in een geïsoleerde ruimte, teneinde de geluidsover last voor de werknemers in het bedrijf en de om woners te minimaliseren en zo te voldoen aan de gestelde normen. - Een 7-tal onderhoudsmensen beschikken over een onderhoudsruimte waar alle herstellingen worden uitgevoerd, bv. het maken van wrijvings wielen, die moeten voorzien zijn van nauwkeurige passingen voor het aanbrengen van lagers, 2 CNC-draai banken met Sinumerieksturing staan ter beschik king. Belangrijkste besluiten van het bezoek: - Naast de aanschaf van nieuwe productielijnen en machines beschikt het bedrijf met zijn jaren lange ervaring over tal van geautomatiseerde hoogstandjes waar we heel wat informatie over hebben gekregen. - Men doet er alles aan om de veiligheid van de werknemers te waarborgen, men zorgt voor het voldoen aan de Europese machinerichtlijnen ten einde het risico voor ongevallen bij de werknemers tot een mi-

en activiteiten

nimum te herleiden. - Voldoende personeel wordt op tijd opgeleid voor EHBO. - We maakten kennis met tal van mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische toepassingen in de houtverwerkings industrie, een prachtige aanvulling van ons vak: MACHINEANALYSE. We zijn in staat een beschrijving te geven van tal van automatische bewegingen die kunnen bestuurd worden. We zagen tal van vacuümtoepassingen, aandrijfmechanismen, voorbeelden van effectoren. - Er werden tal van veiligheidssystemen beschre ven en in detail uitgelegd. - Verschillenden opspanningen van werkstukken en verplaatsing van goederen kregen we voor de eerste keer te zien. - We kregen een overzicht en duidelijkheid bij de basisbegrippen en de noodzaak van machineonderhoud, en toelichting bij de factoren die het onderhoud kunnen verbeteren. - Verschillende manipulatoren kwamen aan bod. Ten slotte willen wij, leerlingen van STHP en zijn begeleidende leerkrachten dhr. Crombez M.D. en dhr. Verheye T. een speciaal dankwoord richten aan Meneer André, voor de spontane ‘JA’ op ons verzoek om het bedrijf te mogen bezoeken en tevens een grote dank aan dhr. Wim Verschaeve, voor zijn deskundige rondleiding en uitleg, tijdens dit 3 uur durende bezoek aan NV Decruy. Als leerlingen zijn we zeer verrijkt uit dit bezoek gekomen en werden tal van leerplandoelstellingen binnen het nieuwe programma van onze opleiding in de praktijk gerealiseerd. Marcel Crombez

Bezoek 'Yanmar' in frankrijk met de afdeling bbm Maandag 11 juni. De leerlingen van de afdeling BBM, samen met 6 leerkrachten, zijn klaar voor vertrek richting Lessen. De buschauffeur bracht ons tot bij de steengroeve. Steengroeven worden meestal gebruikt voor het verkrijgen van bouwmaterialen, zoals bv. natuursteen. We konden zien hoe er gigantische bouwmachines aan het werk waren en brekers grote stenen verpulverden. Één van de werfleiders gaf ons de nodige uitleg hierbij. Na Lessen reden we verder richting Reims. Onderweg Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

maakten we nog even tijd om ons middagmaal te nemen in een wegrestaurant. In Reims konden we de autoliefhebbers bekoren met een bezoek aan het ‘Musée Automobile’. Dankzij zijn indrukwekkende verzameling, is het één van de belangrijkste automusea in Frankrijk. Het werd opgericht door een vereniging van wagenverzamelaars die voor een afwisselende collectie van meer dan 200 wagens instaat. De oudste wagens dateren uit 1908. Naast auto’s zijn er

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

25


Excursies

en activiteiten

ook een aantal bijzondere motorfietsen tentoongesteld, zoals de Alcyon, Condor en Terrot. Verder kon je er nog zo’n 5000 miniatuurwagens bewonderen. Kortom: een bezoekje dat op wieltjes liep. Voor we nog een blitsbezoek deden aan de stad, namen we het avondmaal in de Flunch. De volgende morgen vroeg uit de veren! Na een stevig ontbijt reden we richitng Saint Dizier voor het bedrijfsbezoek aan ‘Yanmar’. Tom en Tom, van de firma Cebeko in Torhout, stonden ons op te wachten om ons persoonlijk te gidsen in het Nederlands. (Onze persoonlijke versie van het navigatiesysteem Tomtom ;-) ) Waarvoor onze oprechte dank! In Yanmar worden hoofdzakelijk mini- en midigravers gemaakt. Zo’n 15000 medewerkers, verspreid over 130 landen, helpen dit te verwezenlijken. In Saint Dizier werken er een 400-tal mensen. De voorraad onderdelen wordt

geraamd op 18000 stuks die binnen de 24 uur overal in Europa leverbaar zijn. Per dag bestaat er een maximale productie van maar liefst 35 verschillende modellen machines. Na een warme verwelkoming met koffie en koekjes, kregen we een film te zien over het ontstaan van het bedrijf, dat trouwens dit jaar 100 jaar bestaat. Naar aanleiding van deze speciale verjaardag, laat Yanmar een museum van 3000m² bouwen in de stad Nagahama in Japan, de geboortestad van zijn stichter. (Een tip voor een volgende bedrijfsbezoek ;-) ) Na een boeiende tweedaagse keerden we terug richting Belgenland. We willen dan ook onze dank tonen aan directie, leerkrachten BBM, Sima Tours, Cebeko en Yanmar, die deze buitenlandse excursie mogelijk maakten. Dank u wel! Birgen Crombez

zuiddag Op donderdag 18 oktober was het Zuiddag. Onder de slogan Work for Change gingen 10 000 Vlaamse en Brusselse scholieren niet naar school. Ze waren dan aan het werk in een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Hun loon schonken aan leeftijdsgenoten uit de sloppenwijken van Caracas (Venezuela) die er gemeenschapsprojecten mee opzetten. Op onze school konden Yens, Naomie en Lisa aan de slag in de keuken.Ze beleefden een boeiende en verrijkende dag. Annick Vackier

26

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

werfbezoek 'de waterdam' Op woensdag 10 oktober 2012 vertrokken 3Bei en 4BEI samen met dhr. Dequidt en mevr. Allegaert naar het woonzorgcentrum “De waterdam”. Dit centrum is ontstaan uit een fusie van de twee voormalige woonzorgcentra, Ten Dreve en Ten Hove. Momenteel wordt “De Waterdam” volledig gerenoveerd. Een ideale gelegenheid om de elektriciteitswerken eens van nabij te gaan bekijken. Het is van zelfsprekend dat we op de werf onze veiligheidshelm moesten dragen. Het eerste wat ons opviel was de grote dieselmotor, die nodig is om stroom te leveren aan de grote werkkraan. Daarna gingen we op verkenning van kelder tot de 4de verdieping. Het was interessant om te zien hoe deze werken worden aangevat. Het viel ons ook op dat er verschillende aannemers (elektriciens, metselaars, stukadoors, ...) werkzaam zijn in één gebouw. We waren onder de indruk

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

van het aantal kilometers kabels en ringbuizen die aangelegd werden, we geraakten zelf onze draad kwijt. Binnen enkele maanden zijn we weer uitgenodigd om de vorderingen van de werken te gaan bekijken. Op dat moment zullen de elektriciens alle aansluitingen uitvoeren. Op het einde van ons bezoek kregen we nog iets te drinken aangeboden. Het was zeer tof en we hebben deze voormiddag veel bijgeleerd. Een ervaring om niet rap te vergeten Eens terug van ons werfbezoek kunnen we bijna niet meer wachten tot we zelf aan de slag kunnen, maar dan in ons kleiner huisje hier op onze school. Leerlingen 3BEI en 4BEI

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

27


Excursies

en activiteiten

educatieve uitstap 5bso Voor de leerlingen van het vijfde jaar stond tijdens de lessen PAV als startthema ‘Wereldoorlog I’ op het programma. Om de aan bod komende leerstofonderdelen zo optimaal mogelijk te visualiseren werd een educatieve uitstap naar de Westhoek georganiseerd. Op 23 of 24 oktober 2012 was het zover … Een leerrijke dag kon starten en de zon was van de partij. De eerste stopplaats was het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke. In dit museum wordt de herinnering aan de Slag om Passendale levendig gehouden met foto- en filmbeelden, een uitgebreide collectie historische voorwerpen en levendig gereconstrueerde taferelen. Blikvanger is een onderaardse gang met communicatie- en verbandpost, hoofdkwartieren, werk- en slaapplaatsen. Een adembenemende ervaring van hoe de Britten als mollen onder de grond leefden ... omdat er boven niets meer was. Na dit bezoek verplaatste de groep zich richting Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland. Na een stil moment bij de witte grafstenen vertrokken we

richting Ieper. Als afsluiter van het voormiddagprogramma maakten we een wandeling naar de Menenpoort. Na de middagpauze brachten we een bezoek aan Flanders Fields Museum. Dit museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West – Vlaamse frontstreek. Het is gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van Ieper. De permanente tentoonstelling vertelt over de inval in België en de eerste maanden van de bewegingsoorlog, over de vier jaar stellingenoorlog in de Westhoek, over het einde van de oorlog en over de voortdurende herdenking sindsdien. De focus ligt op de menselijke ervaring en schenkt grote aandacht aan het hedendaagse landschap als één van de laatste tastbare getuigen van de oorlogsgeschiedenis. De leerlingen en begeleidende leerkrachten blikken terug op een indrukwekkende ervaring. Kelly Kuylle & Sofie Lagae

duurzaam bouwen (deel 1) Op dinsdag 23 oktober heb ik de nieuwe bureaus van de firma Valcke kunnen bezichtigen. Er werd een infomoment ingericht door Resoc Westhoek en Partners. Het is een prachtig staaltje van “Duurzaam Bouwen met Prefab Beton”. Qua vorm is het een uniek project gezien geen enkele as van het gebouw evenwijdig loopt. Tevens ligt het dakvlak in twee richtingen onder helling waardoor de dakbalken “gekanteld” op de kolommen geplaatst zijn. In de hele ruwbouwstructuur is slechts één hoek van 90° terug te vinden. Dezelfde redenering werd doorgetrokken in de raampartijen waar ook geen evenwijdige lijnen voorkomen. Door deze speciale opbouw, is ieder prefabelement van dit project uniek. Het aflopend dak van het gebouw werd uitgewerkt als een groendak en trekt daardoor als het ware een groen landschap over het gebouw heen. Ook de verschillende

28

Koerier

December 2012

een

insprongen in de gevel (als patio of als inkomhal) brengen de omgeving tot in het gebouw. Het kantoorgebouw heeft een K-peil van 30 en een E-peil van 67 dankzij intelligente daglichtsystemen, goed geïsoleerde gevels, natuurlijke ventilatie en nachtkoeling. Het intelligent systeem van daglichttoetreding zorgt ervoor dat overal kan gewerkt worden zonder kunstlicht. De strookramen van verschillende hoogte brengen daglicht in dit monoliete gebouw. Zeker de moeite om te bezoeken. Johan Demasure

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

duurzaam bouwen (deel 2) Op woensdag 24 oktober namen José Sioen, Herman Desplenter en ikzelf deel aan de studiereis Duurzaam Bouwen georganiseerd door RTC West-Vlaanderen i.s.m. Steunpunt duurzaam wonen en bouwen West-Vlaanderen en RESOC Westhoek. In de voormiddag hadden we een bezoek in Kamp C, gelegen in het provinciaal domein te Westerlo. Kamp C wil leerlingen en leerkrachten warm maken voor duurzame bouwtechnieken. Dit doen ze onder meer via rondleidingen door de tentoonstellingen, doekoffers en handige zelfgidspaketten specifiek op maat van het secundair onderwijs. Op de site zijn verschillende gebouwen opgetrokken in allerlei duurzame bouwmaterialen. Casana is een passiefhuis, opgetrokken met strobalen, hout, leem … biologisch duurzaam bouwen.Een blokhut met hout uit de duurzame bosbouw. Binnen in de blokhut alles over isolatiematerialen Kempische schuur (men waant zich in Bokrijk) In de namiddag brachten we een bezoek aan het competentiecentrum Duurzaam Bouwen van de VDAB te Hamme. Dit opleidingscentrum zal het pilootcentrum zijn van waaruit nieuwe methodes en technieken worden geïmplementeerd in de reguliere VDAB-opleidingen en opleidingen van partners. Men wil zich vooral toespitsen op duurzame bouwtechnieken, zoals isoleerder ruwbouw-dak en plaatser van zonnepanelen. Interessant voor onze nieuwe afdeling dakwerken. José Sioen, Herman Desplentere en Johan Demasure

Leerkrachten elektriciteit en Mechanica op bedrijfsbezoek bij Dujardin Foods divisie Unifrost Dujardin Foods is Europees marktleider voor de productie van diepvriesgroenten, kruiden, ingrediënten en kant-enklare maaltijden. Divisie Unifrost in Koolskamp produceert tot 130 000 ton diepvriesgroenten, dat betekent dat ze van veldverse groenten gebruiksklare diepvriesgroenten maken. Om dit alles te kunnen realiseren beschikken ze over automatische voorbewerkingslijnen, industriële koelinstallaties, geautomatiseerde verpakkingslijnen en een volautomatisch magazijn. Dit alles uitgerust met hypermoderne technologie. Dujardin Foods is een bedrijf dat heel wat inspanningen doet om het technisch onderwijs te promoten. In dit kader kregen de leerkrachten elektriciteit en mechanica de kans

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

hun bedrijf te bezoeken. Een unieke kans om eens kennis te maken met een bedrijf waar onze leerlingen na hun opleiding kunnen tewerkgesteld worden. Tijdens het bezoek werd onmiddellijk duidelijk dat in dit groenteverwerkend bedrijf een enorm potentieel is weggelegd voor technisch geschoolde mensen. Het werd meteen ook duidelijk dat deze werknemers binnen het bedrijf een vooraanstaande rol wordt toebedeeld. Er rest ons als school nog een woord van dank voor het verzorgde bezoek.

♥ voor mens en techniek

Gino Gruyaert

December 2012

Koerier

29


Excursies

en activiteiten

English theatre "Op 19 november zijn we met de vierdes naar het English Theatre geweest.” Er waren 3 acteurs: 1 vrouw en 2 mannen. De ene man speelde een leerkracht, de andere man en de vrouw hadden verschillende rollen. Het verhaal ging over een leerkracht die in de problemen geraakt was doordat slechteriken hem zagen als iemand anders (een spion). Samen met Jane Bond zorgde hij ervoor dat de criminelen niet wonnen. Hij onsnapte onder andere uit de handen van de politie nadat hij vals beschuldigd werd van een moord en zorgde ervoor dat de doos van pandora gesloten bleef. Het was een heel grappig en leuk toneel. Vooral toen Maxim Van Colen op het podium kwam, moest iedereen lachen. En iedereen deed mee met het verhaal. We konden alles goed verstaan (meestal toch) en het toneel zat leuk in elkaar." Marianne Derynck (4TIWa)

English theatre: hilarisch en interactief Op dinsdag 20 november kwamen, er drie mensen van ETC, een Engelse theatergroep een voorstelling spelen voor ons, tweedjeaars: Just Another Blockbuster. Ook de leerlingen van het 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar mochten voorstellingen bijwonen. Het toneel was volledig in het Engels. Het was soms hilarisch en amusant. De voorstelling was ook interactief, de spelers kropen tussen het publiek en medeleerlingen mochten op het podium. Het verhaal zelf ging over drie jongeren die een filmbedrijfje runnen. Opeens krijgen ze een brief van Hollywood met een cheque en de opdracht om een film, een Victoriaanse thriller, te maken. Na vele mislukte pogingen geven ze het op, maar houden ze de cheque. Iedereen vond het leuk. We hebben zeker en vast gelachen. Nadien tijdens de lessen en op de speelplaats werd er nog veel over gepraat. Hopelijk komen ze volgend jaar terug. Arley, Leander, Robin, Robrecht, Ruben en Yentl van 2TBHa, 2TBHb, 2TIWa Martien Martens

Bit of a hitch Naar jaarlijkse gewoonte kwam English Theatre Company optreden voor de leerlingen van TTK en STK. Ook dit jaar trakteerden de acteurs ons op een prachtig toneelstuk met als titel ‘Bit of a Hitch’. Het stuk sleurde ons gedurende één lesuur mee in het verhaal. Het was een eerder mysterieus detectiveverhaal met vooral komische stukken en een vleugje romantiek. Het toneelstuk vertelde ons het verhaal van David Jones, een gewone geschiedenisleerkracht. Hij werd ten onrechte gezien als

30

Koerier

December 2012

een

een spion en raakte zo verwikkeld in de donkere wereld van wraak, diefstal en moord. Naar goede gewoonte pikten de acteurs ook enkele leerlingen uit het publiek. Dit zorgde voor een aantal grappige taferelen. Het is altijd leuk om een lesuur ondergedompeld te worden in de Engelse taal en even heerlijk te ontspannen. Jana Vanhaste (6TIW)

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Excursies

en activiteiten

Vormingsdag voor leerlingenraden op 14/11/2012

De junior leeringenraad: wie zijn ze? wat willen ze? Klaslokalen opsmukken Tornooien organiseren Gezelschapsspelen tussen de middag

Inspraak en meewerken om leuke initiatieven op touw te zetten. Meewerken aan de schoolradio en activiteiten tussen de middag helpen organiseren. Mijn mening kunnen geven over de dingen Meehelpen bij activiteiten tussen die op school gebeuren. middag (bv. gezelschapsspelen) Sporttornooien organiseren en meewerken aan de gezelschapsspelen.

Meedenken en uitwerken van toffe activiteiten.

Mijn steentje bijdragen voor initiatieven die het schoolleven boeiend maken.

Vrijwillig mijn schouders zetten onder het schoolgebeuren.

Ontbreekt op de foto: Tobit Hillewaere

Sedert 2 jaar organiseert de centrale dienst van de scholengroep Sint-Michiel een vormingsvoormiddag voor de leerlingenraden van de Roeselaarse scholen. Dit jaar vond dit plaats in het VABI. Zoals ieder jaar moeten de leerlingenraden ook een herkenningsattribuut voorzien zodat de leerlingen vlot aan een school kunnen gelinkt worden. Wij waren er met Siebe Vandorpe (3BHTA), Lars Tanghe (3TIWB), Robbe Vervaele (4TIWB), Joachim Bonte (5SMV) en Joshy Jonckheere (5SHT). Vanaf 8.30 u. waren we welkom in het VABI voor een heerlijk en stevig ontbijt. Het ideale moment om ons herkenningsattribuut aan te trekken, namelijk teenslippers of pantoffels. Waarom pantoffels of teenslippers? Dit draag je normaal als je thuis op je gemak zit en het is zo dat iedereen zich thuis en op zijn gemak voelt in onze leerlingenraad. Vanaf 9.30 u. werden we dan verdeeld per workshop. De leerlingen konden kiezen uit: IDEA, Leerlingenraad toetertoe, just in time, pimp your team, leerlingenraad.com en leerlingenraad uniek. Vanaf 11.30 u. was er tijd voor evaluatie met een hapje en een drankje. De leerlingen waren achteraf zeer enthousiast over de gevolgde workshops en ze blijven er zin in hebben om toffe activiteiten te organiseren op school. Jelle Seys

Dag van de jeugdbeweging Ieder jaar staat de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ met stip aangeduid in vele agenda’s van jongeren, oud-leden, scholen, jeugddiensten, … Op vrijdag 19 oktober werd ook in ons VTI volop deelgenomen aan de dag van de jeugdbeweging. Voor één keer werden de schoolkleren door velen geruild voor het kleurrijke uniform van de Chiro, KSA, Scouts, KTIW, enz… Dat de leerlingen van het VTI trots zijn op hun jeugdvereniging was meer dan duidelijk! Vroeg in de morgen konden leerlingen in uniform genieten van een gratis ontbijt op het Polenplein, aangeboden door de jeugddienst van Roeselare. DJ Gunther D zorgde voor de ambiance. De leerlingen die in uniform naar school kwamen, kregen voorrang in de verschillende eetzalen. Samen met de (junior)leerlingenraad werd voor de zevende maal een wedstrijd touwtrekken georganiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis werd het een wedstrijd op twee terreinen. De leerlingen van de eerste graad konden zich meten met elkaar in een aparte wedstrijd, georganiseerd door de junior leerlingenraad. Tweeëntwintig teams schreven zich in. Dj’s Arnaud en Tom zorgden voor de muzikale omlijsting. Mevr. Dumortier en dhr. Storme leidden de wedstrijd Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

in goede banen en de leerlingen van de junior leerlingenraad hielpen met veel plezier bij dit initiatief. Zestien ploegen van de tweede graad en 4 ploegen van de derde graad schreven zich in bij de oudere leerlingen. Dj Arne Degryse mixte de platen en zorgde voor de sfeer op de speelplaats. Voor de tweede graad was de “fanclub” van mevr. Maes de winnaar en van de derde graad kon het team ‘Trek zelf, trek zeker!’ de titel van sterkste touwtrekkers bemachtigen. Dhr. Seys werd bijgestaan door de leerlingen van de leerlingenraad en zag dat het goed was… Annick Vackier

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

31


Excursies

en activiteiten

First Lego League De robot werd geprogrammeerd.

Creatieve duizendpoot Arnaud Verpoucke zorgde voor ons logo.

Tijdens de wedstrijden waren de zenuwen erg gespannen.

De missies werden gebouwd in lego blokken.

Zo zag onze robot er uit.

We kregen een oefening rond teambuilding.

Yes, de moeilijkste missie is gelukt !

Iedereen van het team ontving lego stukken.

We maakten kennis met de super coole wereld van motorgestuurde lego. !!

Zo zag de robot van de winnaar er uit. ‘Luigi en de Mario’s’ kregen de doorzettersprijs. Het was een fijne en uiterst geslaagde dag. We kijken al uit naar volgend jaar !!

32

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Activiteiten

tussen de middag

zet jullie schrap voor de breakdancers! Wellicht zeggen de tv-programma’s ‘Move like Michael Jackson’, ‘Belgium’s got Talent 2012’ en ‘So you think you can dance’ jullie iets? Iron, breakdancer en lesgever, heeft aan deze programma’s deelgenomen en komt nu ook regelmatig op onze school! (http://totalmadness.wix.com/breakdance) Heel wat leerlingen hebben deelgenomen aan een proefles breakdance om hiermee kennis te maken. Verschillende onder hen hebben de smaak te pakken gekregen en willen de knepen van het dansen leren kennen. Zijn de woorden ‘toprocks, footwork, freezes en powerpoves’ vreemd voor jou? Binnenkort zal dit als muziek in de oren klinken voor onze sportievelingen! De vrijdag-

middag werken deze jongeren namelijk aan een toffe choreografie onder leiding van Iron. Wie weet zien we onze dansgroep optreden in de loop van het schooljaar??? Van één zaak zijn we overtuigd: Let’s dance! Myriam Verdonck

gezelschapsspelen tussen de middag voor de 1ste jaars Stan Lievens, Célestin Thermote, Jarne Bruynooghe en Kilian Lietaert zetten hun ‘forse’ schouders onder dit initiatief. Tijdens de laatste vergadering van de junior leerlingenraad wisten ze dit te vertellen: • In tegenstelling tot vorig jaar is de attitude van de leerlingen die deelnemen aan het initiatief heel tof. Ze zijn beleefd en stil. Ze aanvaarden de regels van de 2dejaars. • Er zijn 25 inschrijvingen. Ze zijn daar tevreden mee. Er kunnen er ongeveer nog 5 bij, alhoewel het op sommige dagen wel druk is. • Vooral ‘lach je rijk’, Blokkus, dammen en jungle speed worden veel uitgeleend. Een tweede spel van ‘Jungle speed’ zou welkom zijn. Jarne kijkt het spel ‘Gorilla grijp graag’ na en zal dit herstellen. Stan, Célestin, Jarne en Kilian coördineren dit initiatief uitstekend, aldus een trotse Mevr. Vackier. Annick Vackier

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

33


Activiteiten

tussen de middag

blind typen geeft jongeren een voorsprong! Blind typen is een vaardigheid die jongeren en volwassenen een voorsprong geeft. Tijdens de schoolopleiding en latere werkkring moet men immers steeds vaker typen om te communiceren. Omwille van dit gegeven worden over de middag en na schooltijd online typelessen georganiseerd aan een goed betaalbare prijs. De belangstelling is zo groot dat we met verschillende groepen en verschillende starttijdstippen moeten werken. Via het programma www.ticken.be wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van video, interactieve typelesoefeningen met game-eigenschappen en typespellen. Deze typecursus sluit bijzonder goed aan bij de wijze waarop jongeren willen leren blind typen. Dankzij de interactieve lesmethode kan een jongere met dyslexie probleemloos de typecursus succesvol afronden. Leren typen met de typereflex-methodeÂŽ van het programma betekent letter voor letter aanslaan wat je ziet op het beeldscherm. De typecursus maakt geen gebruik van teksten op papier tijdens de typeles. De jongere hoeft daardoor niet steeds te schakelen tussen de leestekst en beeldscherm. Hierdoor is blind typen ook goed te leren door jongeren met dyslexie. Deze ervaren taal als lastig en vaak lopen ze achter met taal. Dankzij de positieve effecten van blind typen kunnen zij taal positiever ervaren, wat weer goed is voor de mentale gesteldheid. Als onze leerlingen de typecursus hebben afgewerkt, zullen we aanmelden voor het examen typevaardigheid of dactylografie, dat hopelijk leidt tot het typediploma. Namens het GOK-team Annick Vackier en Myriam Verdonck

34

Koerier

December 2012

een

♼ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Sport

op school

wat is SNS? Sport Na School (SNS) is een uniek project waarbij de leerlingen van het secundair onderwijs kunnen sporten na de schooluren. Vooral de flexibiliteit van het systeem lijkt de leerlingen aan te spreken. Je hoeft niet vooraf in te schrijven voor een bepaalde activiteit. Wanneer je zin hebt om te sporten en je huiswerk laat dit toe, dan kijk je gewoon op het uurrooster wat er die dag te doen is en ga je er op af met je SNS-pas! Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die graag allerlei sporten doet? Dan is de SNS-pas op jouw lijf geschreven! Met deze pas kies je immers zelf wat, waar, wanneer en hoeveel je wil sporten. Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op het uurrooster wat er die dag te doen is en gaat erop af. Je hebt keuze uit een indrukwekkend aanbod van toffe activiteiten zoals hip-hop, badminton, aërobic, fitness, spinning, tennis, muurklimmen, squash, ... te veel om op te noemen. Alle activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt. Ze sluiten doorgaans aan op de schooluren zodat je niet veel tijd verspeelt. De meeste regio's werken met 2 semesters (van oktober tot januari en van februari tot mei). Voor één semester betaal je € 30, voor twee semesters betaal je slechts € 45. Bovendien kan je een deel van je inschrijvingsgeld terugkrijgen via je ziekteverzekering. Vraag daarom bij je mutualiteit de nodige blanco-formulieren aan. Dankzij de zeer lage prijs van de SNS-pas en het vrijblijvende karakter ervan wordt de drempel verlaagd en krijgen ook de minder sportieve jongeren met dit project de kans om op hun eigen tempo allerlei sporten uit te proberen en kennis te maken met het lokale sportaanbod. De deelnemers zijn verzekerd door een ‘Sport+’ verzekering van BLOSO en kunnen indien nodig gratis materiaal ontlenen. Sport Na School is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), BLOSO en de Sportdienst Roeselare in samenwerking met diverse sportaanbieders van Roeselare en met de steun van alle schooldirecties. Met het project ‘Sport Na School’ trachten we samen de leerlingen te stimuleren om de norm van 1 uur beweging per dag te bereiken. Meer info? Surf naar www.sportnaschool.be, mail naar roeselare@sportnaschool.be of vraag naar de heer Seys in school. De SNS-pas is te koop via de heer Seys en alle L.O.-leerkrachten. Jelle Seys

uitslagen svs Wat is SVS? SVS staat voor Stichting Vlaamse Schoolsport. Deze organisatie treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen. Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan: 1. het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport; 2. het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sporten bewegingsactiviteiten anderzijds; 3. het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

Onze school neemt heel actief deel aan de woensdagnamiddagschoolsport in verschillende sporttakken. Zo hebben we een voetbal en minivoetbalploeg voor de miniemen, cadetten en scholieren. We hebben een volleybalploeg voor de scholieren. We nemen deel aan het PK veldlopen en indien we goed gescoord hebben, mogen we ook naar het VK veldlopen gaan. We nemen deel aan een mountainbikewedstrijd, badmintonwedstrijd, tafeltenniswedstrijd, … Heb je vragen hieromtrent of voorstellen, contacteer dan dhr. Seys. Ondertussen hebben onze voetbalploegen al de kleuren van onze school verdedigd en hebben onze veldlopers al het provinciaal en Vlaams kampioenschap gelopen. Voetbal scholieren: Onze jongens hebben een sterke voorronde gespeeld. We wonnen met 6 – 3 van de jongens van de VISO Roeselare en versloegen de jongens van het Sint-Amandscollege

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

35


Sport

op school

Kortrijk. Dus mochten we als winnaar van onze poule naar de ¼ finale.

In de ¼ finale moesten we het opnemen tegen de troepen van het KTA Brugge. Jammergenoeg is het nooit zo ver gekomen. De wedstrijd zou doorgaan op woensdag 14 november. De maandag voordien kwamen een 7 tal spelers afzeggen door blessures, schoolwerk en de aangekondigde treinstaking. Daardoor hebben we vanuit het VTI de vraag gesteld aan het KTA om de match te verplaatsen. Maar dit was onmogelijk voor hen. Dus hebben we de match op forfait verloren. Een gemiste kans voor onze jongens. Dit neemt niet weg dat we als trainers/begeleiders (dhr. Damman, dhr. Vannieuwenhuyze en dhr. Seys) heel tevreden waren over deze groep! De volgende jongens werkten mee aan dit succes: Mahoney Deckmyn, Jonas Muylle, Ward Vermeulen, Jordy Vantieghem, Pieter Caerels, Tom Noyez, Jonas Thevelein, Gilles Mommerency, Kenzo Bettens, Iben Demeulenaere, Yentl Nyffels, Aron Defevere, Jelle Houthoofd, Jens Pinoy, Thibeau Rosseel, Jochen Deleu, Jordi Vandamme, Gianni Fossaert en Hicham Khaouiry. Jelle Seys

veldloop Provinciale titel scholieren °94 - °95 Op 17 oktober behaalde de scholierenploeg de provinciale titel in het ploegenklassement op de terreinen van KTA Roeselare. Individueel haalde Jonas Van Melkebeke een 3de, Alexander Lesire een 4de, Maxim Kerremans een 8ste, Jeroen Muylle een 15de, Thimothy Van Colen een 16de, Jens Naessens een 17de, Simon Moeyaert een 29ste, Laurens Timmerman een 39ste en Miguel Denecker een 43ste plaats. Bij de kadetten behaalde Axl Kerremans een 10de plaats. Bij de miniemen haalde Kenzo Brecht Decoene een 10de, Debrabandere een 14de, Jonas Stubbe een 20ste, Robbe Soenen een 22ste, Nils Pauwelyn een 26ste, Owen Vandenbussche een 35ste, Thorn Werbrouck een 40ste, Jordy Monsy een 51ste, Kobe Lins een 58ste, Jaron Vanwalleghem een 60ste en Thibeau Dutry een 68ste plaats.

Scholieren tweede plaats Vlaams kampioenschap in SintNiklaas In regenachtige, winderige omstandigheden werd op het recreatiedomein "De Ster" in Sint-Niklaas gestreden om de Vlaamse titel. Daarin moest de scholierenploeg (geselecteerd na hun provinciale titel) nipt de overwinning laten aan de sportschool van Hasselt en werd daarbij mooi tweede. De VTI-ploeg bestaat uit Alexander Lesire, Maxim Kerremans, Jonas Van Melkebeke, Jeroen Muylle, Robin Callens, Thimothy Van Colen, Jens naessens, Joachim Deceuninck, Simon Moeyaert, en Jan Buddaert. Tevens een 15de plaats voor Axel Kerremans bij de kadetten en een 15de plaats voor Kenzo Decoene bij de miniemen. Proficiat aan alle deelnemers en begeleiders! Luc Callens en Greet Vuylsteke

svs-competitie basketbal Voor het eerst in jaren hadden we nog eens een basketbalploeg in de eerste graad. Onze jongens deden het fantastisch en plaatsten zich voor de halve finale na winst tegen de Broederschool en het VMS. In de halve finales zullen ze het op 16 januari opnemen tegen het St.-Niklaasinstituut Zwevegem en het St.Andreas Lyceum uit St.-Kruis Brugge.

36

Koerier

December 2012

een

Uitslagen: VTI – OLVR 49-40 VTI – VMS 56-28 Proficiat aan Robbe, Armend, Remko, Basiel, Viktor, Jens, Bjarni, Robbe, Jaro en kapitein Brecht. De begeleiders Yanaika Lannoo en Ann Dumortier waren uiterst tevreden over deze puike prestaties. Ann Dumortier

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


Leerlingen

in de kijker

Yentl Bekaert Ik ben Yentl Bekaert uit 2 TIWa. Het grootste deel van mijn vrije tijd spendeer ik aan het wielrennen. In 2009 sloot ik me als 10-jarige aan bij de “Jonge Renners Roeselare”. Veldrijden, piste- en wegwedstrijden zijn de drie disciplines waar ik aan deelneem. De wegwedstrijden vormen mijn hoofdactiviteit maar ik hoop komende winter en volgend jaar de drie disciplines nog verder te kunnen combineren. Mijn specialiteit is het tijdrijden. Daarin verloor ik tot nu toe geen enkele wedstrijd. Het eerste jaar was er één van aanpassen en aanklampen. Maar geleidelijk aan ging het alsmaar beter. Op het einde van mijn tweede seizoen won ik voor de eerste keer een wedstrijd. Ondertussen heb ik reeds 53 overwinningen behaald, waaronder 16 titels. (5x Belgisch kampioen, 4x Vlaams kampioen, 7x provinciaal kampioen).

In 2011 behaalde ik 29 overwinningen. In Zwijnaarde werd ik Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden. De meeste pech kende ik vorig jaar op het provinciaal kampioenschap veldrijden in Koekelare, want al in de eerste ronde brak mijn zadel af. In tegenstelling tot de profs mogen wij bij de aspiranten niet wisselen van fiets en noodgedwongen reed ik dan maar de wedstrijd uit zonder zadel. Dat was wel heel erg lastig. Gelukkig kreeg ik van de organisatoren de pechprijs toegekend en ’s anderendaags mocht ik live op radio 2 mijn verhaal nog eens vertellen. Ook 2012 is tot nu toe uitstekend verlopen. Ik behaalde reeds 23 overwinningen en werd Belgisch kampioen op de piste (omnium), in het tijdrijden en in het veldrijden. “Parijs –Roubaix voor aspiranten” was dit jaar de meest speciale en spectaculaire wedstrijd. Met 149 deelnemers (13- en 14-jarigen), reden we op hetzelfde parcours als de profs en ook de aankomst lag op de piste in Roubaix. Ik werd er zevende en was daar heel tevreden mee. Onderweg lagen ongeveer 7 km kasseien. Over kasseien rijden geeft me een kick. Wat brengt de nabije toekomst? Momenteel bouw ik enkele weken rust in. Na Nieuwjaar rijd ik een kleine 2 maanden op de piste. Vanaf april start dan het nieuwe wegseizoen. Yentl Bekaert

Arend rogge Hallo! Ik ben Arend Rogge en zit in het SenSe Bouw constructieen planningstechnieken Het VTI te Roeselare is nieuw voor mij vermits ik mijn secundair onderwijs te Brugge volgde. Als dove leerling was dit schooljaar een nieuwe uitdaging omdat ik niemand kende op deze school en er ook geen andere leerlingen zijn met een auditieve beperking, waardoor ik met niemand in mijn moedertaal (de Vlaamse gebarentaal) kan communiceren. De school houdt echter zoveel als mogelijk rekening met mijn communicatiemoeilijkheden. Zo beschik ik over een aantal uren gebarentolk die er voor zorgt dat de lessen wat toegankelijker zijn en over een GON-begeleidster die mij vooral voor Frans en Engels begeleidt. Bij het begin van het schooljaar was ik een beetje een vreemdeling voor mijn klasgenoten. Maar toen nam ik het Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

besluit om zelf een les over gehoorbeperking aan mijn klasgenoten te geven. Hierdoor hebben ze een beetje inzicht in mijn doofheid gekregen. Ze weten nu beter hoe ze met mij kunnen omgaan zoals via andere middelen van communicatie (gsm, schriftelijk communicatie, …). Daarmee voel ik dat ik meer in de groep geaccepteerd word. De leerkrachten houden rekening met mijn auditieve beperking en vragen regelmatig of ik alles begrepen heb. Een stageplaats vinden, was geen gemakkelijke opdracht, maar omdat ik reeds jaren een vakantiejob heb in de bouwsector, mocht ik bij mijn ‘vakantiewerkgever’ stage lopen. Met dit jaar hoop ik extra kennis en vaardigheden te hebben verworven om te kunnen verder studeren of om een interessante job te vinden. Arend Rogge (STBP)

♥ voor mens en techniek

December 2012

Koerier

37


Leerkrachten

in de kijker

jonge leerkrachten vti realiseren grote droom in afrika! Bert Bogaert en Brecht Carpentier vertrokken op 7 december richting Afrika. Het is de bedoeling dat ze in de school “Kpando Technical Institute” de banken en tafels maken voor in klaslokalen. Twee jaar geleden is er een gelijkaardig project opgestart door drie laatstejaarsstudenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen, waaronder Brecht Carpentier. Naast het maken van tafels en banken zullen ze ook instaan voor eventuele reparaties na het vorig project van die Artesis studenten. Omdat ze in zo'n prachtig land zitten zou het natuurlijk jammer zijn dat ze enkel Kpando zagen, het dorpje waar de school gelegen is. Daarom trekken ze ook voor een grote maand door Ghana! Ze willen geraakt worden door de prachtige natuur, de gastvrije bevolking en ook nadenken over hoe goed ze het eindelijk wel hebben in België! U kan hun reisverhalen volgen op www.facebook.com/GhanaProjectKpantech We wensen hen een boeiend en leerrijk avontuur toe. Annick Vackier

38

Koerier

December 2012

een

♥ voor mens en techniek Vrij Technisch Instituut Roeselare


CVO vti-onderhoudsman hans vandenberghe is ook cvo-cursist “Iedere dag is verschillend” Hans Vandenberghe is een bekend gezicht binnen het Roeselaarse VTI. Hans maakt al een achttal jaar deel uit van de onderhoudsploeg van het VTI maar ook bij CVO is hij geen onbekende. Hans volgde net de opleiding Centrale Verwarming oliebranders bij leerkracht Alain Feys. “Hier in het VTI zijn er naast de conciërge ook drie personen die deel uitmaken van de onderhoudsploeg”, begint Hans. “Wat houdt het onderhoud hier in? Alles wat kapot gaat, proberen te herstellen of te vervangen. Dat gaat van centrale verwarming, sanitair, deuren die niet meer sluiten, ramen vervangen, dakpannen vervangen, kelders leegpompen. We proberen zoveel mogelijk zelf te herstellen maar als dat niet lukt, halen we er uiteraard gespecialiseerde firma’s bij. “ “Voor mij is dit een droomjob. Ik hou van technische uitdagingen en ik kom iedere dag met heel veel plezier van de kust naar mijn werk. Een van de voordelen van mijn job is dat er nooit twee dezelfde dagen zijn. Je mag nog zoveel plannen, je weet nooit wat er die dag gebeurt of waarmee je zult bezig zijn. “ “Natuurlijk ken ik ook CVO-Roeselare goed, hun afdeling Techniek werkt ook vanuit de VTI-campus. Ik heb er trouwens al enkele opleidingen gevolgd. Na een opleiding ‘gasbranders’ heb ik een opleiding ‘stookoliebranders‘

Vrij Technisch Instituut Roeselare

een

achter de rug. Vorig jaar heb ik eveneens een opleiding TIGlassen gevolgd. Meteen kon ik ook leidingen herstellen. Die opleidingen zijn inderdaad 100% gerelateerd aan mijn job want doordat ik verantwoordelijk ben voor het technische gedeelte, sanitair en verwarming, in school leer ik zaken bij in mijn vakdomein.” “Ik heb jaren geleden ook al dergelijke cursussen gevolgd. De basisprincipes zijn dezelfde gebleven maar er is een hele weg afgelegd op het vlak van wetgeving. De normen zijn heel anders en de nieuwe branders vergen toch ook een opleiding. “ “Ik ben geen oud-leerling van het VTI in Roeselare want ik kom van de kust. Ik heb vier jaar mechanica gestudeerd in de visserijschool in Oostende en in avondschool heb ik opleidingen sanitair en centrale verwarming gevolgd.” “CVO-leerkracht Alain Feys heb ik hier op school leren kennen. Alain is een rustige persoonlijkheid met een enorm grote vak- en dossierkennis. Hij weet zeer goed waarmee hij bezig is en volgt alle nieuwe zaken van zeer nabij op. Ik zal sneller nieuwe zaken vernemen van Alain dan via andere kanalen. Hij is uitstekend op de hoogte en het is een echt plezier om een opleiding bij hem te volgen.”

♥ voor mens en techniek

Peter Soete

December 2012

Koerier

39


SEL

ie k

ARE

h n

ROE

ee

n

ď ™

vo

o

r

m

en

s

en

te c

Vrij Technisch instituut Leenstraat 32-58 8800 Roeselare www.vtiroeselare.be

Koerier december 2012  

Koerier december 2012

Koerier december 2012  

Koerier december 2012

Advertisement