__MAIN_TEXT__

Page 1

SCHOOLBROCHURE 2019-2020

Nieuwe eerste graad Nieuw voor leerlingen die starten in het eerste jaar op 1 september 2019

1


WELKOM LEERLING Beste twaalfjarige Je staat op het punt de lagere school te verlaten. Proficiat! Straks zet je je eerste stappen in het secundair onderwijs. Het vinden van een school die bij je past, is dan ook heel belangrijk. Daarom nodigen we je uit om ons VTI beter te leren kennen. Elke dag komen hier heel veel leerlingen naar toe om samen met de leraars en opvoeders op een fijne manier school te maken. Wie weet misschien ook straks met jou?


WELKOM OUDER Beste ouder Bedankt voor de interesse die je toont in ons VTI. We proberen uw zoon of dochter soepel de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs te laten maken. Op een aparte speelplaats dompelen we onze leerlingen onder in de sfeer van een echte STEM-school. We zijn niet alleen een school waar je een vak kan leren en als vakspecialist of ondernemer aan de slag kan. Heel wat van onze leerlingen stromen door naar de hogeschool of universiteit waar ze met succes hun diploma halen. In het VTI leggen we voor veel jongeren een stevige basis om technisch talent toekomst te laten worden. In en na het VTI kan je het maken! Veel succes met de schoolkeuze. Het VTI-team

3


DRIE KLASPROFIELEN IN 1A, WELKE PAST BIJ JOU? Het VTI kiest ervoor om alle vakken uit de algemene vorming in 1A (zoals bv. wiskunde, Frans en Nederlands) in drie klasprofielen aan te bieden. Onze school wil op deze manier de lessen zo goed mogelijk laten aansluiten bij het profiel van onze leerlingen, zodat ze elk op hun manier kunnen uitgedaagd worden tijdens de lessen algemene vorming in 1A.

JE HEBT JE GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

1A

ALGEMEEN

1A

ACCENT

1A

EXTRA

4

• Ik heb het soms moeilijk met taal en rekenen. • Leerstof onthouden lukt me door veel te herhalen. • Ik maak ‘s avonds liever opdrachten dan theorie studeren. • Ik heb mijn leerkrachten en ouders nodig om de leerstof te verwerken. • Ik heb tijd nodig om de basisleerstof te verwerven.

• • • •

Ik doorloop het basisonderwijs zonder probleem. Leerstof onthouden lukt me goed. Ik kan en wil elke avond de nodige tijd studeren. Na de uitleg van de leerkracht, kan ik op mezelf de leerstof verwerken. • Ik kan vlot de leerstof verwerven. Een accent mag.

• Ik behaal zeer goede resultaten. • Leerstof onthouden lukt mij snel. • Ik wil ’s avonds nog meer weten dan ik geleerd heb in de les. • Ik studeer zelfstandig en kan schoolwerk zelf plannen. • Ik heb nood aan een extra uitdaging en wil meer weten dan de leerkracht vertelt.


VAN MAKER TOT HANDIGE HARRY IN 1B

JE HEBT GEEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

1B

• • • • •

Ik werk de leerstof uit de lagere school bij. Na school help ik liever met klusjes. Ik denk praktisch en leer al doende. Ik heb nood aan veel herhaling. Ik kan en wil met mijn handen werken. Ik ben ook handig.

5


LOOP JE EEN DAGJE MEE?

1A, Klas aar m Volg

08:05umen met

lt sa Kas wande ool binnen sch Quinten de

08:20u

Kas in de rij op aparte speelplaats eerstes.

ze! u a p :10u V,

10

rouw mev net als k u Lust witje oo w u snee n appel? ee

it in Hij z ctylo. s da de le

12:00u

Waar is Qu in

ten?

12:30u

Kas scant zijn leerlingenkaart in het schoolrestaurant ezig!

aanw

Ondertussen 6


12:35u

Kas bestelt en betaalt zijn broodje

el, Dank u w w u mevro ppffrrrrt geschiedenis

o.

sen?

13:05u

Einde middagpauze!

15:00u pauze !

fiet n we

Gaa

Wat morg doe je en na de les ?

17:45u

Tot morgen!

16:55u

Pfff al 1u studie weg, ik moet van ma nog 1 u in de studie blijven

7


TROEVEN VAN ONZE EERSTE GRAAD

KEUZE-UREN Talenten leren ontdekken staat centraal op onze school. Daarom kan je kiezen uit verschillende projecten tijdens de keuze-uren. In de A-stroom kies je 4 projecten tijdens het schooljaar en in de B-stroom 2 projecten. Bij de inschrijving op onze school kan je ervoor kiezen om na de eerste helft van het schooljaar je interesse te verruimen (een andere keuze te maken) of je verder te verdiepen in een gekozen keuze-uur.

LEREN LEREN EN BURGERZIN Leren leren als methodiek komt in het VTI aan bod bij het vak Mens & Samenleving. Hiervoor gaan onze interne zorgmedewerkers samen met de leerkrachten op de klasvloer aan de slag. Ook in de andere vakken kunnen leerlingen leerstof inhalen of extra oefenen. Onze school zet ook in op leren samenleven. Hierbij staan duidelijke afspraken, respect, welbevinden en kritisch leren denken centraal.

EXTRA AANDACHT VOOR ICT EN MEDIAWIJSHEID In het VTI van Roeselare krijgen alle leerlingen in het eerste jaar een uur ICT om de basisvaardigheden aan te leren. Zo zijn ze klaar om hun ICT-vaardigheden goed in te zetten voor alle andere vakken. Daarnaast zetten we ook in op het juiste gebruik en het verkennen van de sociale media.

8


ENGELS We bieden Engels aan vanaf het eerste jaar omdat we onze leerlingen ook buiten onze landsgrenzen willen laten communiceren. Dit is een must op de hedendaagse internationale en multiculturele werkvloer en bij verdere studie. Ook de onlinewereld leunt nog altijd sterk op het Engels.

TIJD OM TE GROEIEN In het VTI van Roeselare krijgen leerlingen de kans om te groeien en hun talenten te ontdekken. Zo kunnen ze in het derde jaar de juiste studiekeuze maken.

9


A 32

n e r u s le

LESSENTABEL 1 STE EN 2 DE JAAR

1ste jaar

2de jaar

Engels

1

2

Frans

3

3

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

1

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Mens & Samenleving

2

-

Nederlands

4

4

Wiskunde

4

4

Muziek

1

1

Beeld

1

1

Techniek

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

Aardrijkskunde

2

1

ICT

1

-

Totaal

28

25

ALGEMENE VORMING

10

1ste jaar

2de jaar

Project 1

2

2

Project 2

2

-

KEUZE-UREN

1ste jaar

2de jaar

STEM-(industriële) wetenschappen

-

5

STEM-technieken

-

5

1 BASISOPTIE


LESSENTABEL 1 STE EN 2 DE JAAR

1ste jaar

2de jaar

Engels

1

1

Frans

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke Opvoeding 2

2

Maatschappelijke Vorming

3

2

Nederlands

4

3

Wiskunde

4

3

Muziek

1

1

Beeld

2

-

Techniek

4

2

Natuur & ruimte

2

2

STEM-technieken all round*

2

-

ICT

1

-

Totaal

30

20

ALGEMENE VORMING

B

Project

1ste jaar

2de jaar

2

2

32

lesuren

KEUZE UREN

STEM-technieken

1ste jaar

2de jaar

-

10

BASISOPTIE

* Verplichte keuze-uren

11


12


KEUZE-UREN 1STE JAAR A STEM-TECHNIEKEN In STEM-technieken kom je in contact met hout, bouw, metaal, mechanica, schilderen- en decoratie en elektriciteit. Hier ontwikkel en maak je zelf werkstukken waardoor je vaak in de werkplaats vertoeft. Je maakt kennis met alle basisbegrippen en –oefeningen en leert stapsgewijs ontwerpen en plannen lezen. Je leert er ook beknopt hoe je wiskunde en wetenschappen kan gebruiken bij technische realisaties. Hiervoor kan je kiezen uit vier projecten. STEM-ENGINEERING/WETENSCHAPPEN In deze keuze-uren verdiep je je in de verschillende componenten. Je vertrekt van een echt maatschappelijk probleem om te werken naar een oplossing. Daarnaast ontwikkel je een aantal 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid, ontwerpen, creatief denken, samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren, ... die je in andere vakken als bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden. In STEM is het de bedoeling dat de leerlingen de vakken engineering, wiskunde, wetenschappen en technologie op een projectmatige manier aanpakken. Hiervoor kan je kiezen uit vier projecten. STEM-WISKUNDE/WETENSCHAPPEN Ben je gefascineerd door de wondere wereld van wiskunde en wetenschappen en haar oneindige mogelijkheden? Aan de hand van wiskundige toepassingen in het dagelijks leven en wetenschappelijke experimenten leer je nog abstracter denken. Je ontwikkelt je zin voor nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. Een pakket voor doeners zonder de theoretische achtergrond uit het oog te verliezen. DIGI-@RT Heb je een artistieke voelspriet en schrikt werken met de computer jou niet af? Dan zijn deze keuze-uren voor jou! Hier maak je digitale kunstprojecten vanuit je eigen creativiteit. Je maakt bijvoorbeeld GIF’s, Snapchat filters,…. Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later game-ontwikkelaar te worden? SPORT Heb je met twee uur lichamelijke opvoeding niet genoeg en wil je nog meer bewegen? Wil je eens proeven van andere sporten? Dan kan je dit met de keuze-uren sport.

A

13


B

KEUZE-UREN 1STE JAAR B STEM-TECHNIEKEN ALL ROUND Het algemeen vak TECHNIEK 4 uur en deze 2 uur STEM- TECHNIEKEN ALL ROUND worden vast geclusterd. Op die manier willen we structuur en voorspelbaarheid bieden met een ankerleerkracht techniek. Leerlingen kunnen op deze manier vlotter een werkstuk afwerken en meenemen naar huis. STEM-TECHNIEKEN PLUS Leerlingen kunnen werken aan een project op basis van hun interesse. Ze werken dit project onder begeleiding uit. Een team leerkrachten geeft elk vanuit hun technische expertise ondersteuning om de leerlingen in dit projectwerk te begeleiden.

14


DIGI-@RT Heb je een artistieke voelspriet en schrikt werken met de computer jou niet af? Dan zijn deze keuzeuren voor jou! Hier maak je digitale kunstprojecten vanuit je eigen creativiteit. Je maakt bijvoorbeeld GIF’s , Snapchat filters,‌. Misschien ontdek je in dit pakket wel je talent om later game-ontwikkelaar te worden? SPORT Heb je met twee uur lichamelijke opvoeding niet genoeg en wil je nog meer bewegen? Wil je eens proeven van andere sporten? Dan kan je dit met de keuze-uren sport.

15


BEREIKBAARHEID VAN ONZE SCHOOL

Kom je met de fiets, dan plaats je deze altijd in onze ruime fietsenstalling (onder de sporthal). Deze is afgesloten tijdens de lesuren. De fietsenstalling is bereikbaar via de spiraalbrug (automatisch volg je het fietspad) en het fietspad links van het wielermuseum KOERS.

Kom je dagelijks met de lijnbus, dan kan je een BuzzyPass aanvragen. .

Ons VTI is makkelijk bereikbaar en ligt vlakbij het station, op 5 min. stappen.

Onze school is op alle mogelijke manieren heel gemakkelijk en veilig bereikbaar. Wij willen absoluut bijdragen tot meer veiligheid bij onze jonge weggebruikers. Draag een fluohesje en fietshelm. Vraag aan je ouders om regelmatig je fiets na te kijken...

16


17


PRAKTISCHE WEETJES Wanneer gaan de lessen door? Je bent op tijd als je de schoolpoort binnen bent vóór 8.20 u. en vóór 13.05 u als voetganger. Een fietser komt vóór 8.15 u. en vóór 13.00 u. aan. ’s Morgens gaan de lessen door van 8.25 u. tot 12.00 u. Voor de eerste graad eindigen de lessen in de namiddag om 15.55 u. Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.00 u. voor alle leerlingen. Onthaal Heb je een vraag? Wil je een afspraak maken? Dan kan je onze school bereiken tijden schooldagen van 7.45 u. tot 17.00 u. (op woensdag tot 12.10 u.) ‘s Middags is het onthaal gesloten. Avondstudie (niet verplicht) Op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.45 u. of 17.45 u. is er avondstudie tegen vergoeding. Inschrijven kan op elk moment bij de jaarverantwoordelijke. Open leercentrum In onze mediatheek ben je welkom vanaf 7.45u., tijdens de speeltijden en middagpauzes. Je kan er boeken ontlenen, kranten en tijdschriften lezen, huiswerk maken en studeren in alle rust en stilte. Je kan er ook je schoolwerk maken of iets uitprinten.

18


UW ZORG? ONZE ZORG! Heb je nood aan extra zorg? Vraag er gerust naar. Er zijn tal van mogelijkheden. Dit kan je na afspraak in een persoonlijk gesprek aftoetsen met onze zorgmedewerkers.

“Op school proberen we zoveel mogelijk zelf, maar het is een geruststelling dat er begrip is als het niet lukt. Ik weet dat iets kan vragen.” Rune (15 jaar, leerling)

e vertrouwen “Ik heb er het volst n n hun expertise te in dat leerkrachte on zo ijn m om n te volle zullen inzet brengen.” zo ver mogelijk te Kris (33 jaar, ouder) “Wij worde n uitgedaa ‘probleme gd om n’ van onze leerlingen om te buig en tot ‘kan sen’.” Els (41 jaar, leerkracht)

Op maat

Laagdrempe

lig

In vertrouwen

Gelijke kansen In overleg Betrokkenheid

19


HET VTI IS EEN DOMEINSCHOOL VOOR STEM OVERZICHT ARBEIDSMARKT- EN DOORSTROOMGERICHTE STUDIERICHTINGEN (vroeger tso) graad

Doorstroom- of arbeidsmarktrichtingen

Doorstroomrichting

Je kan kiezen tussen verder studeren of een job

3

Bouwtechnieken Houttechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Elektrische installatietechnieken

Bouw- en houtwetenschappen Mechatronica Technische wetenschappen & engineering

2

Bouwtechnieken Houttechnieken Elektromechanische technieken Elektrotechnieken

Bouwwetenschappen Technologische wetenschappen

1

20

Je studeert verder

2 A algemeen

2 A accent

basisoptie STEM-technieken 1 A algemeen

1 A accent

2 A extra STEM-(industriĂŤle) wetenschappen 1 A extra


HET VTI IS EEN DOMEINSCHOOL VOOR STEM OVERZICHT ARBEIDSMARKTGERICHTE STUDIERICHTINGEN (Vroeger bso) graad

3 2 1

Arbeidsmarktgerichte richtingen

Zevende jaar Ruwbouw Afwerking bouw Bouwplaatsmachinist

Meubel en interieurwerk of schrijn- en timmerwerk Decoratie en schilderwerken

Elektrische installaties Mechanische vormgeving Sanitaire installaties Koetswerk

Bouw Elektriciteit Hout Mechanica Schilderen en decoratie

2B basisoptie STEM-technieken 1B

21


VEELGESTELDE VRAGEN 1. Welk systeem van keuze-uren is er?

Een leerling heeft per semester 4 keuze-uren in 1A. De keuze-uren staan in een pakket van 2u gebundeld. Van die keuze-uren kan hij of zij maar één keer sport of digi-@rt kiezen. In 1B krijgen leerlingen 2u STEM-technieken all round en kunnen ze per semester 2 keuze-uren extra kiezen. De keuze-uren voor het hele schooljaar worden bevraagd bij de inschrijving.

2. Waarom zetten we in op ICT, Mens & Samenleving en Engels?

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen in 1A en 1B mee zijn op het vlak van communicatie- en informatietechnologie. Vandaar het uur ICT dat ook andere vakken ten goede zal komen in het eerste jaar, maar ook in de jaren die nog komen. Het nieuwe vak ‘Mens & Samenleving’ in 1A combineert in twee lesuren burgerzin met leren leren en ook de eerste principes van de financiële geletterdheid. In 1B zal het vak maatschappelijke vorming hetzelfde doen in combinatie met onderwerpen uit de geschiedenis en de samenleving. Uiteraard zal het vak ‘techniek’ op onze school ook in de algemene vorming een grote STEM-factor zijn. Engels aanbieden vanaf het eerste jaar A en B vinden wij belangrijk omdat we onze leerlingen ook buiten onze landsgrenzen willen laten communiceren. Dit is een must op de hedendaagse internationale en multiculturele werkvloer. Ook de onlinewereld leunt nog altijd sterk op het Engels.

3. Hoe pakken we leren leren aan?

Leren leren gebeurt eerst in het vak zelf. Daar krijgen leerlingen tips voor de verwerking van de leerstof. Onze school biedt ook leren leren als methodiek aan in het vak ‘Mens en samenleving’. Hiervoor zetten wij naast de klassenleraar ook onze interne zorgmedewerkers in.

22


4. Welke is de rol van de klassenleraar?

De klassenleraar is de vertrouwenspersoon voor uw zoon of dochter. Zij of hij zal op de klassenraad ook de informatie van andere leerkrachten meenemen en terugkoppelen aan u en uw kind.

5. Is er een vaste contactpersoon voor de eerstes?

In het VTI werken we met een vaste ankerpersoon en aanspreekpunt op de speelplaats voor leerlingen en ouders. Je kan bij deze persoon terecht voor heel wat vragen over klas of school. Die persoon is de steun en toeverlaat van onze leerlingen als jaarverantwoordelijke van het eerste jaar. Daarnaast hebben de eerstes ook hun eigen interne zorgmedewerker. Deze persoon geeft als intern expert in leerzorg individuele begeleiding en coaching aan onze leerlingen.

6. Komt mijn zoon of dochter terecht op een grote speelplaats?

Wij hebben bewust aandacht voor de overgang van lagere school naar het secundair en hebben daarom een aparte speelplaats voor het eerste jaar. Ook de leerlingen van het tweede jaar hebben hun eigen speelplaats.

7. Help, techniek is toch niet mijn ding. Wat nu?

Je kan proeven van techniek en wetenschappen in al hun facetten zonder dat je een definitieve studiekeuze gemaakt hebt. Je kan na het eerste of tweede jaar nog veranderen.

23


Vrij Technisch Instituut

Leenstraat 32 - 8800 Roeselare tel.: 051 20 02 88 - fax: 051 20 39 81 vtiroeselare@sint-michiel.be - www.vtiroeselare.be

Profile for VTI Roeselare

Infobrochure nieuwe eerste graad VTI-Roeselare 2019-2020  

Enkel voor leerlingen die starten in het eerste jaar vanaf september 2019

Infobrochure nieuwe eerste graad VTI-Roeselare 2019-2020  

Enkel voor leerlingen die starten in het eerste jaar vanaf september 2019

Advertisement