Page 1

HANDLEIDING

Genius Explorer

TM

c 2008 VTech Printed in China 91-02239-011


Beste ouders, Wij van VTech速 weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hun zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech速 producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech速 het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech速 producten op www.vtechnl.com


INLEIDING Wij danken u voor het aankopen van Genius Explorer™. Wij van VTech® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031)(0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com Volop speel- en leerplezier met Genius Explorer™! 8 activiteitenkaarten leren je taalvaardigheden, rekenen, dierenweetjes, logica, creativiteit en nog meer! Met LCD-scherm, abc-toetsenbord en cursormuis. Speel 50 activiteiten, kijk naar de vrolijke animaties op het scherm en luister naar de verschillende melodietjes! 8 activiteitenkaarten

Ingang activiteitenkaart Contrastregelaar

INLEIDING

LCD-scherm

Aan/Uit-toets Cursormuis Volumeregelaar

Opbergvak activiteitenkaarten

abc-toetsenbord

INHOUD VAN DE DOOS -

VTech® Genius Explorer™

-

1 cursormuis

-

1 handleiding

-

8 activiteitenkaarten

2


WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

STARTEN Genius Explorer™ werkt op 3 “AA” (AM-3/LR6) batterijen (ingesloten) of op een VTech® 9V adapter (los verkrijgbaar).

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN? 1. Zet het speelgoed UIT. 2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. 3. Plaats 3 nieuwe “AA” (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. 4. Plaats het klepje terug.

STARTEN

5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

3

LET OP: Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan. Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen, omdat die meestal minder vermogen leveren. De kwaliteit van het geluid kan hierdoor verminderen.

ATTENTIE •

Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.

Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.

Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!

Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!

Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.

Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.

De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.

Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.


HET AANSLUITEN VAN DE AC-ADAPTER Gebruik een standaard 9V 300mA AC center positive adapter. We raden het ® gebruik van een VTech 9V AC/DC adapter aan. 1. Zet Genius Explorer™ UIT. 2. Zoek de adapteringang aan de achterkant van het speelgoed. 3. Steek de adapterpin in de adapteringang van het speelgoed. 4. Steek de adapterstekker in een stopcontact. 5. Zet Genius Explorer™ AAN. Attentie: Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de adapter af te koppelen.

Het speelgoed is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gebruik alleen de aanbevolen adapter voor het speelgoed.

De adapter is geen speelgoed.

Maak aangesloten speelgoed nooit schoon met vocht.

Gebruik nooit meer dan één adapter.

Laat speelgoed, wanneer het niet gebruikt wordt, nooit voor een langere periode aangesloten staan.

Bericht voor de ouders

STARTEN

Standaard richtlijn voor speelgoed met een adapter

Controleer elke veiligheids- en scheidingstransformator of laadeenheid die bij het speelgoed wordt gebruikt regelmatig op mogelijke gevaren zoals beschadigingen van de draad of het snoer, stekkers, behuizing of andere delen. In geval van een dergelijke beschadiging mag het apparaat niet meer gebruikt worden totdat de beschadiging op de juiste manier hersteld is.

CURSORMUIS De muis is alleen geschikt voor VTech® producten.

AANSLUITEN VAN DE CURSORMUIS 1. Zorg ervoor dat Genius Explorer™ UIT staat. 2. Sluit het uiteinde van het muissnoer aan op de leercomputer. De aansluiting bevindt zich aan de achterkant.

GEBRUIK VAN DE CURSORMUIS 1. Gebruik de pijltjestoets om een keuze te maken in het Activiteitenmenu of om een antwoord te kiezen tijdens een activiteit. 2. Druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen.

4


BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES 8 ACTIVITEITENKAARTEN

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

Met de 8 activiteitenkaarten kun je kiezen uit verschillende categorieën voor leren en spelen: •

Taal

Rekenen

Dier & Natuur

De Stad

Puzzel Tijd

Muziek Studio

Kleine Kunstenaar

Spellen

TWEE-SPELERSTAND Verschillende activiteiten van Genius Explorer™ beschikken over een twee-spelerstand. De twee-spelerstand is beschikbaar bij de volgende activiteiten: •

09 Woord Doolhof

15 Optellen

16 Reken Redding

46 Geheugen Training

50 Paren Zoeken

AUTOMATISCH NIVEAU VERHOGEN / VERLAGEN Je gaat automatisch een niveau omhoog als je drie spellen na elkaar hebt gespeeld en er bij die drie spellen een score wordt behaald van 80 punten of hoger. Wanneer er bij drie spellen na elkaar een score wordt behaald beneden de 60 punten, ga je automatisch naar een lager niveau.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING Om batterijen en energie te besparen, schakelt Genius Explorer™ automatisch uit wanneer er enige tijd niet met de laptop wordt gespeeld. Druk op de AAN/UIT-toets om de leercomputer opnieuw te activeren. Indien Genius Explorer™ voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen en/of adapter te verwijderen.

5


BEGINNEN MET SPELEN DE LEERCOMPUTER AAN- EN UITZETTEN Druk op

om de leercomputer AAN te zetten. Druk nogmaals op

om de

leercomputer UIT te zetten.

ACTIVITEITEN KIEZEN Wanneer de leercomputer is aangezet, zie je een kort introductiefilmpje en daarna kom je in het Hoofdmenu. In het Hoofdmenu worden de activiteiten automatisch op het scherm afgebeeld en benoemd. 1. Druk op de Enter-toets als je een activiteit, die je graag wilt spelen, op het scherm ziet. 2. Gebruik de cursormuis of de pijltjestoetsen op het toetsenbord om een activiteit te kiezen. Druk daarna op de Enter-toets om je keuze te bevestigen. 3. Typ het cijfer van de activiteit in en druk op de Enter-toets om te bevestigen. 4. Als je drukt op de Activiteiten-toets, op het toetsenbord, ga je direct terug naar het Hoofdmenu. Hier kun je een activiteit kiezen zoals hierboven beschreven. 5. Wanneer er een activiteitenkaart wordt geplaatst zul je terecht komen in het submenu van de activiteitenkaart. Hier kun je een activiteit kiezen zoals hierboven beschreven.

SELECTEER TWEE-SPELERSTAND Een aantal activiteiten van Genius Explorer™ bevat de optie om het spel te spelen met twee spelers. Druk tegelijkertijd op de Shift-toets en de Speler-toets om naar de tweespelerstand te gaan of terug te keren naar de één-spelerstand.

BEGINNEN MET SPELEN

Het kiezen van één van de 50 activiteiten kan op de volgende manieren:

WEDSTRIJD: Nadat er een vraag is gesteld kunnen beide spelers de vraag beantwoorden. Speler 1 drukt op de Speler 1-toets en speler 2 drukt op de Speler 2-toets om de vraag te beantwoorden. Wanneer de vraag niet juist wordt beantwoord door de ene speler, dan krijgt de andere speler soms de kans om de vraag alsnog juist te beantwoorden. Je kunt de volgende spellen spelen met twee spelers: •

09 Woord Doolhof

15 Optellen

16 Reken Redding

46 Geheugen Training

50 Paren Zoeken

6


NIVEAU SELECTIESCHERM Druk op de Niveau-toets om naar het niveau selectiescherm te gaan. Gebruik de pijltjestoetsen, de cijfertoetsen of de muis om een niveau te kiezen en druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen.

CONTRASTREGELAAR Verschuif de Contrastregelaar

om het contrast op het scherm aan te passen.

VOLUMESCHAKELAAR Verschuif de Volumeschakelaar

om het volume aan te passen.

FUNCTIE TOETSENBORD

BEGINNEN MET SPELEN

Naast een volwaardig abc-toetsenbord, zijn extra sneltoetsen en functietoetsen toegevoegd die hieronder beschreven staan:

FUNCTIETOETSEN Cijfer-toetsen: Symbool-toetsen: Letter-toetsen: Muzieknoot-toetsen: Stilte-toets: Opnemen-toets: Stop-toets: Dieren-toetsen Esc-toets: Activiteit-toets: Niveau-toets:

7

Druk op deze toetsen om cijfers in te voeren tijdens activiteiten of in het Activiteitenmenu. Druk tegelijkertijd op de Shift-toets en een symbool-toets om het desbetreffende symbool in te voeren. Druk op deze toetsen om letters in te voeren tijdens de daarvoor bestemde activiteiten. Druk op deze toetsen om muzieknoten in te voeren tijdens de daarvoor bestemde activiteiten. Druk op deze toets om een pauze in je eigen melodie toe te voegen tijdens de activiteit Muziek Maker. Druk op deze toets om een opname te starten tijdens de activiteit Muziek Maker. Druk op deze toets om een opname te stoppen tijdens de activiteit Muziek Maker. Druk op deze toetsen om dierengeluiden in een melodie toe te voegen tijdens de activiteit Melodie Mix. Druk op deze toets om een activiteit te verlaten. Druk op deze toets om naar het Hoofdmenu te gaan. Druk op de Niveau-toets om het niveau van een activiteit te kiezen (1: makkelijk, 2: normaal, 3: moeilijk).


Druk tegelijkertijd op de Shift-toets en de Speler-toets om de één- of twee-spelerstand te kiezen. Speler 1- of Speler 2-toets: Druk op de Speler 1- of Speler 2-toets om van beurt te wisselen tijdens de twee-spelerstand. Druk op de Herhaal-toets om de instructie nogmaals te horen. Herhaal-toets: Druk op de Antwoord-toets om het goede antwoord te zien op Antwoord-toets: de vraag. De speler ontvangt geen punten wanneer deze toets ingedrukt wordt. Help-toets: Druk op de Help-toets voor een aanwijzing of om de instructie te herhalen. Druk op de Spatiebalk om een spatie tussen woorden of cijfers Spatiebalk: te typen tijdens het spel Journalist. Druk op de Demo-toets om een korte samenvatting te zien van Demo-toets: de activiteiten van Genius Explorer™. Pijltjestoetsen: Druk op de pijltjestoetsen om de cursor omhoog, omlaag, naar links of rechts te bewegen. Druk op de Backspace-toets om een teken of spatie te wissen, Backspace-toets: links van de cursor. Delete-toets: Druk op de Delete-toets om een teken of spatie te wissen, rechts van de cursor. Insert-toets: Druk tegelijkertijd op de Shift-toets en de Insert-toets om een figuur of stempel toe te voegen tijdens de spellen Journalist, Stempel Pret en Feest Gezichten. Enter-toets: Druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen.

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Speler-toets:

Genius Explorer™ bevat 50 activiteiten in 8 verschillende categorieën:

ACTIVITEITENKAART 1: TAAL Nummer

Naam

01

Letter Vanger

02

Letter Reeks

03

Hoofdletter en Kleine Letter

04

Woord Show

05

Woord Zoeker

06

Beginletter

07

Ontbrekende Letter

08

Letter Puzzel

09

Woord Doolhof

10

Journalist

8


ACTIVITEITENKAART 2: REKENEN Nummer

Naam

11

Cijfer Reeks

12

Cijfer Vanger

13

Tel de geluiden

14

Welke is groter?

15

Optellen

16

Reken Redding

17

Wat ontbreekt?

18

Groter of Kleiner

19

Tiktak Tijd

ACTIVITEITENKAART 3: DIER & NATUUR

ACTIVITEITEN

Nummer

Naam

20

Dieren Show

21

Dieren Zoeken

22

Smakelijk eten

23 24

Wie past hier niet? Waar woon ik?

ACTIVITEITENKAART 4: DE STAD Nummer

Naam

25

Stadsbezoek

26

Wat hoort bij elkaar?

27

Voertuigen Show

28

Voertuigen Zoeken

29

Voertuigen Volgen

30

Welke past hier niet?

ACTIVITEITENKAART 5: PUZZEL TIJD Nummer

9

Naam

31

Koekjes Bakken

32

Wat past hier niet?

33

Wat hoort bij elkaar?

34

Alledaagse Dingen

35

Voor en Na


ACTIVITEITENKAART 6: MUZIEK STUDIO Nummer

Naam

36

Muzieknoten Vangen

37

Muziek Zoeker

38

Muziek Maker

39

Melodie Mix

40

Luister Spel

41

Muziekdoos

ACTIVITEITENKAART 7: KLEINE KUNSTENAAR Naam

42

Stempel Pret

43

Feest Gezichten

44

Schuif Puzzel

ACTIVITEITENKAART 8: SPELLEN Nummer

Naam

45

Wat klopt er niet?

46

Geheugen Training

47

Ruimtereis

48

Zoek de uitgang

49

Wortels Vangen

50

Paren Zoeken

ACTIVITEITEN

Nummer

ACTIVITEITENKAART 1: TAAL Activiteit 1: Letter Vanger Er verschijnen verschillende paddestoelen met letters op het scherm. Vang de letters zo vlug als je kan in de goede volgorde. Activiteit 2: Letter Reeks Ga naar het strand voor letter pret! Je ziet verschillende schelpen die open en dicht gaan en elk een eigen letter laten zien. Druk op de Enter-toets om de letter te kiezen die in de reeks past. Vang de letter voordat de schelp dicht gaat. Activiteit 3: Hoofdletter en Kleine Letter Het is donker! Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om de zaklamp te bewegen. Zoek de kleine letter die bij de hoofdletter past en druk op de Enter-toets om te kiezen.

10


Activiteit 4: Woord Show Kies een woord en kijk naar het filmpje! Activiteit 5: Woord Zoeker Je ziet een korte animatie op het scherm. Zie jij welk woord er bij het plaatje hoort? Activiteit 6: Beginletter Een kort filmpje verschijnt op het scherm. Onthoud het woord en zoek de goede beginletter om het woord compleet te maken. Activiteit 7: Ontbrekende Letter Je ziet een kort filmpje op het scherm. Onthoud het woord en zoek de ontbrekende letter zo vlug als je kunt. Activiteit 8: Letter Puzzel

ACTIVITEITEN

Een kort filmpje en een woord verschijnen op het scherm. Onthoud hoe je het woord spelt. Vervolgens zie je verschillende beren op het scherm met elk een letter van het woord. Zet de letters op de goede plaats door de pijltjestoetsen of de cursormuis te gebruiken en op de Enter-toets te drukken. Activiteit 9: Woord Doolhof Je ziet een kort filmpje en een woord. Onthoud hoe je het woord spelt. Vervolgens zie je een doolhof met letters en moet je het woord zoeken. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om de letters één voor één te kiezen. Activiteit 10: Journalist Typ je eigen verhaal! Gebruik de letters, cijfers en symbolen van het toetsenbord en voeg plaatjes toe door de Shift-toets en Insert-toets tegelijk in te drukken. Wanneer je een woord typt uit één van de Taal activiteiten wordt je beloond met een kort filmpje! ACTIVITEITENKAART 2: REKENEN Activiteit 11: Cijfer Reeks Ga naar het strand voor cijfer pret! Je ziet verschillende schelpen die open en dicht gaan en elk een eigen cijfer laten zien. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om het cijfer te kiezen dat in de reeks past. Vang het cijfer vlug voordat de schelp dicht gaat. Activiteit 12: Cijfer Vanger Er verschijnen verschillende paddestoelen met cijfers op het scherm. Vang de cijfers zo vlug als je kan in de goede volgorde. Activiteit 13: Tel de geluiden Luister naar de dieren! Tel het aantal geluiden en kies je antwoord met behulp van de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen.

11


Activiteit 14: Welke is groter? Twee kinderen zitten op de wip. Aan elke kant van de wip zie je een cijfer. Kijk goed en kies welk cijfer het grootst is. Activiteit 15: Optellen Een ruimteschip vliegt heen en weer, maar wordt plots geblokkeerd door twee cijfer obstakels! Help het ruimteschip door het goede cijfer te kiezen dat de optelsom oplost. Activiteit 16: Reken Redding Een ruimteschip vliegt heen en weer, maar wordt plots geblokkeerd door twee cijfer obstakels! Help het ruimteschip door het goede cijfer te kiezen dat de aftreksom oplost. Activiteit 17: Wat ontbreekt? Welkom op de bowlingbaan! Kies de bowlingbal met het plus- of min-symbool die de som oplost en de kegels zal omstoten. Je bent op de bowlingbaan en er verschijnen twee getallen en twee bowlingballen. De linkerbal heeft een groter dan (>) teken en de rechterbal heeft een kleiner dan (<) teken. Kies de goede bal die aangeeft of het cijfer links groter of kleiner is dan het cijfer rechts. Activiteit 19: Tiktak Tijd Draai de wijzers van de klok totdat de tijd overeenkomt met de tijd die je links op het scherm ziet. Om de wijzers te draaien gebruik je de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk je op de Enter-toets om te bevestigen. ACTIVITEITENKAART 3: DIER & NATUUR Activiteit 20: Dieren Show

ACTIVITEITEN

Activiteit 18: Groter of Kleiner

Kies een dier en kijk naar het ďŹ lmpje! Activiteit 21: Dieren Zoeken Welk dier hoor ik daar? Luister goed en kies het goede dier dat bij het geluid hoort. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 22: Smakelijk eten Tijd om de dieren eten te geven. Kies het eten dat bij het dier hoort. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 23: Wie past hier niet? Welk dier hoort niet in het rijtje thuis? Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 24: Waar woon ik? Help, een dier is verdwaald. Waar woont het dier? In de woestijn, het bos, de zee, de vijver of op de boerderij? Help het dier terug naar huis te keren.

12


ACTIVITEITENKAART 4: DE STAD Activiteit 25: Stadsbezoek Laten we de stad bezoeken en gaan kijken wat de mensen er allemaal doen. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om een gebouw uit te kiezen en druk op de Enter-toets om een gebouw te bezoeken. Activiteit 26: Wat hoort bij elkaar? Weet jij waar de mensen werken? Zoek het goede gebouw bij de persoon. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om een gebouw te kiezen en druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen. Activiteit 27: Voertuigen Show Kies een voertuig en kijk naar het ďŹ lmpje! Activiteit 28: Voertuigen Zoeken Luister en zoek het goede voertuig bij het geluid. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen.

ACTIVITEITEN

Activiteit 29: Voertuigen Volgen Luister naar de geluiden en zoek de voertuigen in de volgorde van de geluiden die je hoort. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 30: Welke past hier niet? Kies het voertuig dat niet in het rijtje thuishoort. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. ACTIVITEITENKAART 5: PUZZEL TIJD Activiteit 31: Koekjes Bakken Ben jij een echte bakker? De koekjesmix wordt op een bakplaat gegoten. Na een tijdje worden de koekjes bruin. Pak de koekjes voordat ze aanbranden! Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om een koekje te pakken. Activiteit 32: Wat past hier niet? Welkom in ons huis! Maar wacht eens even, er klopt iets niet ... Laten we goed kijken en het voorwerp dat niet in de kamer past weghalen. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 33: Wat hoort bij elkaar? Zoek het goede paar. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om een plaatje te kiezen en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 34: Alledaagse Dingen Kies een plaatje en kijk naar het ďŹ lmpje! Activiteit 35: Voor en Na Hoe oplettend ben je? Zet de plaatjes in de goede volgorde. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen.

13


ACTIVITEITENKAART 6: MUZIEK STUDIO Activiteit 36: Muzieknoten Vangen Ga naar het strand voor muziek pret! Je ziet verschillende schelpen die open en dicht gaan en elk een eigen muzieknoot laten zien. Gebruik het toetsenbord om de juiste muzieknoot in te toetsen. Vang de muzieknoot vlug voordat de schelp dicht gaat. Activiteit 37: Muziek Zoeker Er verschijnen verschillende paddestoelen met muzieknoten op het scherm. Vang de muzieknoten zo vlug als je kan in de goede volgorde. Gebruik het toetsenbord om de juiste muzieknoot te kiezen. Maak je eigen melodie! Druk op de Opnemen-toets van het toetsenbord of selecteer het Opnemen teken op het scherm met behulp van de pijltjestoetsen en druk op de Enter-toets om het opnemen te starten. Gebruik de toetsen van het toetsenbord met de muzieknoten om je eigen melodie te maken. Druk op de Stop-toets van het toetsenbord om de opname te stoppen en deze daarna te beluisteren. Of selecteer het Stop teken op het scherm om de opname te stoppen en selecteer daarna het Spelen teken om de opname te beluisteren. Activiteit 39: Melodie Mix Welkom bij het circus! Kies een melodie en voeg dierengeluiden aan de melodie toe door op de Dieren-toetsen te drukken of gebruik de pijltjestoetsen om een dier te selecteren en druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen. Druk op het Spelen teken om de mix te beluisteren. Activiteit 40: Luister Spel Welk muziekfragment duurt korter? Luister goed naar het melodietje dat de twee muzikanten op het scherm spelen. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om te bevestigen.

ACTIVITEITEN

Activiteit 38: Muziek Maker

Activiteit 41: Muziekdoos Luister naar één van de tien melodietjes en bekijk grappige animaties op het scherm. • Op een grote paddestoel • Clementine • Turkish March • Hoofd, schouders, knie en teen • William Tell Overture • The Mulberry Bush • Alle eendjes zwemmen in het water • Pop Goes the Weasel • Badinerie Bach • When the saints go marching in

14


ACTIVITEITENKAART 7: KLEINE KUNSTENAAR Activiteit 42: Stempel Pret Kies een plaatje en plaats de stempel waar je wilt. Wanneer je nog een stempel in het plaatje wilt plaatsen, druk dan tegelijkertijd op de Shift-toets en de Insert-toets om een stempel te kiezen. Activiteit 43: Feest Gezichten Laten we een gezicht maken! Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis en druk op de Enter-toets om verschillende ogen, haren, brillen, mutsen en dergelijke op een gezicht te plaatsen. Activiteit 44: Schuif Puzzel

ACTIVITEITEN

Kijk goed naar het plaatje. Verschuif daarna de puzzelstukjes om het plaatje weer compleet te maken. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om een puzzelstukje te kiezen en druk op de Enter-toets om ze te selecteren. Druk nogmaals op de Enter-toets om de twee puzzelstukjes te verwisselen. ACTIVITEITENKAART 8: SPELLEN Activiteit 45: Wat klopt er niet? Kijk goed naar het plaatje. Wat klopt er niet? Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om het voorwerp dat er niet hoort te selecteren en druk op de Enter-toets om je keuze te bevestigen. Activiteit 46: Geheugen Training Kijk goed naar de korte ďŹ lmpjes op het scherm en kies daarna het woord dat overeenkomt met het plaatje dat je als eerste of tweede hebt gezien. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om te kiezen en druk op de Enter-toets om te bevestigen. Activiteit 47: Ruimtereis Zorg ervoor dat het ruimteschip blijft vliegen! Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om de obstakels te ontwijken. Activiteit 48: Zoek de uitgang Help! Het ruimtemannetje zit vast omdat de weg naar de uitgang geblokkeerd is. Help hem de obstakels weg te duwen en bij de uitgang te komen. Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om het ruimtemannetje te bewegen en de obstakels weg te duwen. Activiteit 49: Wortels Vangen Konijnen zijn dol op wortels! Kijk naar de omhoog springende wortels en gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om ze zo snel mogelijk te vangen. Activiteit 50: Paren Zoeken Zoek de paren! Je ziet een aantal voorwerpen op het scherm en na een paar seconden worden ze verstopt. Kun jij de plek herinneren waar de paren staan? Gebruik de pijltjestoetsen of de cursormuis om een verborgen plaatje te kiezen, druk op de Enter-toets om de plaatjes te selecteren en de paren te zoeken.

15


1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek. Reinig het speelgoed nooit met schoonmaakmiddelen. 2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron. 3. Indien het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen. 4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen. 5. Stel het speelgoed niet bloot aan vocht of water. 6. De AC adapter moet regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen aan de kabel, stekkers, omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag deze adapter niet aan het speelgoed worden aangesloten totdat de schade is hersteld.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech速 uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.

ONDERHOUD EN VERZORGING

ONDERHOUD EN VERZORGING

16


VTech Electronics Europe B.V. Deze garantie wordt u aangeboden als extra voordeel van VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving. VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden: 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd. 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech速 dealer waar u het product gekocht heeft. 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek. 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie. 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.


GARANTIEBEWIJS Naam van het product: Naam: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Aankoopdatum:

VTech Electronics Europe B.V. Copernicusstraat 7 6003 DE Weert Nederland Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123 E-mail: klantenservice@vtech.com

Genius Explorer  
Genius Explorer  

HANDLEIDING 2008 VTech Printed in China 91-02239-011 c geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen om leerzame, interacti...

Advertisement