Page 1

Ontdek private KUNST 13 KUNSTCOLLECTIES PRIVE

ZONDAG

oktober

speciale bijlage

kunstprive.be

Volg ons op

Maak kennis met verborgen kunstparelS

. 25 bezoekpunten . Rondleidingen . Gratis & exclusief

www.ivan-hoe.be

- Niet op de opbenbare weg gooien

Kunst Privé laat je niet alleen kennismaken met verborgen kunstpareltjes. Je ontmoet ook de kunstminnaar achter de verzamelaar en komt meer te weten over zijn of haar maatschappelijk engagement tijdens rondleidingen en andere randactiviteiten.

vtbK/013

Op zondag 13 oktober krijg je uitzonderlijk de kans om een fraaie selectie private kunstwerken te ontdekken. vtbKultuur overtuigde een aantal verzamelaars met indrukwekkende collecties van museale omvang en groot kunsthistorisch belang om mee te doen. Kunst Privé is bovendien gratis! Eén ticket geeft je toegang tot de kunstverzameling van collectioneurs, bedrijven en musea.

Daarnaast bieden heel wat bezoekpunten privérondleidingen aan met gids.

-

g Download je privé-uitnodigin op kunstprive.be!

Nergens zijn er zo veel verzamelaars van moderne en hedendaagse kunst als in Vlaanderen. Onze kunstverzamelaars behoren dan ook tot de wereldtop. Hun verzamelingen blijven echter vaak achter gesloten deuren. Speciaal voor het nieuwe vtbKultuur-evenement Kunst Privé pakken de verzamelaars graag uit met hun kunstcollecties.

Verantwoordelijke uitgever: Willy Lenaers, Osystraat 35, 2060 Antwerpen

Ontdek gratis en exclusief op zondag 13 oktober 2013 private kunstcollecties bij collectioneurs, bedrijven en in musea. En dit op 25 bezoekpunten in Vlaanderen en Brussel. Lees in deze bijlage welke artistieke schatten tijdens Kunst Privé te ontdekken vallen.


Column Verzamelaars nodigen uit

Kunst Privé brengt private kunstcollecties voor het voetlicht. Maar wie zijn deze verzamelaars en waarom willen zij met hun collectie naar buiten komen? Want gold in deze wereld niet het adagium ‘Vivre caché, est vivre heureux?’ De verborgen schatten van de Belgische private kunstverzamelaars prikkelen de verbeelding. De omvang en de kwaliteit van hun collecties zijn bekend in de globale kunstwereld. Vanwaar nu die verzameldrift? Sommigen delen kunstkopers en -eigenaars in drie categorieën in: decorateurs die kunst kopen ter verfraaiing van huis of kantoor, speculateurs die hopen hun collectie ooit met grote winst te verkopen en ‘echte’ collectioneurs. Bij deze laatste groep zorgen weloverwogen keuzes en beperkte investeringen voor eerder bescheiden maar integere en kwalitatieve kunstcollecties. Dit type verzamelaars zorgt er ook voor dat hun kunstenaars een oeuvre kunnen ontwikkelen. Ze zijn in eerste instantie gedreven door passie en willen een klankbord zijn voor hun kunstenaars. Sommigen onder hen groeien uit tot “connaisseurs” of zelfs tot “opiniemakers”. Kunst Privé wil deze fascinerende wereld ontsluieren. Een selectie private kunstverzamelaars in al hun diversiteit openen hun deuren: zowel individuen, nazaten van kunstenaars als bedrijven en instituten stellen hun collectie voor. Allen hebben ze één ding gemeen: door hun deuren open te stellen erkennen ze op één of andere manier hun maatschappelijke opdracht. Waarom nu die bereidheid om een breed publiek een blik te gunnen achter hun schermen? Ze zijn niet meteen op zoek naar ‘wows’ en ‘waws’ van het grote publiek om hun verzamelaarsego te strelen, maar willen hun kunstenaars en hun oeuvre een extra forum bieden. Mogelijk willen sommigen extra credibiliteit op de kunstmarkt winnen. Andere collecties, zoals die van de Universiteit Antwerpen en Gent, die in feite semipubliek zijn, grijpen deze gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op werken waar bezoekers anders achteloos aan voorbijgaan. Tot slot is er nog een groep private collectioneurs die museale ambities nastreeft. Museum Jan Vaerten, de Stichting Eugeen Van Mieghem en Kunstforum Würth willen bijvoorbeeld hun erfgoed duurzaam bewaren en ontsluiten ten behoeve van de hele gemeenschap. Voor hen is Kunst Privé een moment om legitimiteit te verwerven en een nieuw publiek te trekken. De verzamelaars die je tijdens Kunst Privé kan ontmoeten zijn dus niet zij die geloven dat een verborgen bestaan leidt tot een gelukkig bestaan, maar ze willen net de liefde voor hun collecties delen met andere kunstliefhebbers. Annick Schramme Hoogleraar Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen Antwerp Management School Joke Schrauwen Onderzoeker Universiteit Antwerpen

2

KUNST

PRIVE

www.kunstprive.be

De bank verzamelt kunst

Hildegard Van de Velde is conservator van het prestigieuze Rockoxhuis, het museum dat de privécollectie van de KBC-bank herbergt. Van de Velde vertelt met veel enthousiasme over de collectie en waarom het museum deelneemt aan Kunst Privé. “In de woning van de 17e-eeuwse Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox bewaren we onze collectie 16e- en 17e-eeuwse kunst. Daarnaast bezitten we een kleinere collectie moderne en hedendaagse kunst. De ‘oude’ kunst kan je zien als symbool of een spiegel voor onze huidige samenleving en economie. Het einde van de 16e en de eerste helft van de 17e-eeuw was een moeilijke periode, met de Val van Antwerpen en de donkere tijd die daarop volgde. Maar langzaamaan kroop men terug uit het dal. Onder meer Rubens nam toen het voortouw als kunstenaar en diplomaat. Hij stond wereldwijd aan de top van de handelaars én de kunstenaars en maakte van zijn kunst een kwaliteitslabel waar Europa niet blind voor was!”

Geen belegging “De bank heeft haar kunstcollectie nooit als een belegging gezien. We hebben het geluk gehad het grote deel van de collectie te kunnen aankopen in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw, toen er nog zeer veel kwaliteit op de markt was en kunst ook – in verhouding – nog betaalbaar was. Om winst te maken hadden we al lang een deel van de collectie moeten verzilveren. De bank kiest er echter voor om het museum te profileren als een openbaar toegankelijke cultuurtempel die voldoet aan alle normen. Wij hebben in 2009 dan ook het kwaliteitslabel van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen. Wij werken ook samen met andere musea en dragen ons steentje bij om Antwerpen als cultuurhistorische stad een internationaal gezicht te geven.”

Kunst Privé is een initiatief dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van een aantal verzamelaars én het publiek. Verzamelaars weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze hun collectie toegankelijk kunnen maken. Kunst Privé kan hen mee over de streep trekken. Alleen al door de grote publieke belangstelling die het evenement krijgt! Net als bij de Open Monumentendag kan je heel exclusief

“Met onze deelname aan Kunst Privé willen we een voorbeeld stellen voor andere verzamelaars" terecht bij een aantal instellingen en individuele verzamelaars waartoe je anders nooit toegang krijgt. Een buitenkans!”

Rubens’ kracht “Samen met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) organiseren we Het Gulden Cabinet, waarin van beide collecties heel wat topstukken aanwezig zijn. Om maar enkele te noemen: twee pareltjes van Jan van Eyck, nog in originele lijsten, gesigneerd en gedateerd. Maar ook uit de 16e eeuw hebben we wat te bieden, zoals het ensemble schilderijen van Quinten Massijs. In de 17e eeuw kijk ik nog altijd op naar de kracht die uit Rubens’ schilderijen straalt. Van deze grootse kunstenaar hebben we momenteel zes schilderijen.”

Uitdagingen “We willen het museum verder ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek. Dat betekent dat we het contact met het publiek en de media onderhouden en beter willen inspelen op de noden van onze bezoekers, zonder de figuur van Rockox en de barok in Antwerpen uit het oog te verliezen. Eind 2016 verhuist het deel van het KMSKA terug en staan we voor een grote uitdaging. Terugkeren naar de toestand vóór Het Gulden Cabinet is geen optie. We moeten het museumconcept herdenken. Ik kan al kwijt dat we het verleden op een hedendaagse manier zullen ontsluiten én frequenter onze doelen moeten bijstellen. De tijd dat een museum voor een generatie zijn opstelling blijft behouden is voorbij.”

Maatschappelijke taak “Het ontsluiten van het Rockoxhuis is een van de maatschappelijke taken van de bank. We willen met onze deelname aan Kunst Privé ook een voorbeeld stellen. Er zijn immers zoveel privéverzamelingen die nooit getoond worden. Akkoord, af en toe komt er wel eens een kunstwerk terecht in een tentoonstelling. Maar dan wordt afgesneden van de ziel van de collectie. Je krijgt dan niet het verhaal van de hele verzameling. Maar eigenlijk geldt dat voor àlle collecties.

© Wim Kempenaers


ontdek meer op www.kunstprive.be

Passie voor kunst en erfgoed Als baas van Katoen Natie, een van de belangrijkste Vlaamse internationale spelers in logistiek en havenactiviteiten, is het echtpaar Huts-Van den Heuvel een gezaghebbende stem in economisch-financiële aangelegenheden. Maar het koppel staat ook bekend omwille van hun grote investeringen in kunst en cultuur. Jaarlijks besteedt Katoen Natie ongeveer 0,50% van haar omzet aan cultuurgerelateerde activiteiten. “Katoen Natie heeft een passie voor kunst en erfgoed. We investeren met de groep in kunstwerken aankopen, allerlei kunstboeken realiseren en kunst tentoonstellen. Maar ook in het erfgoed van de onderneming en de industriële archeologie van de haven restaureren, conserveren en renoveren. En een eigen museum uitbouwen hoort uiteraard ook bij de investering.”

Toegevoegde waarde “We willen een rol spelen in de culturele uitstraling van Antwerpen, het Waasland en Vlaanderen. We hanteren een duidelijke strategie om kunst en cultuur, architectuur en erfgoed te ondersteunen. We stellen middelen, mensen, knowhow, gebouwen en budget ter beschikking om concrete projecten op te zetten. Waarom we dat doen? Omdat kunst en cultuur een verhaal brengen in de groep. Ondernemingen worden vaak geassocieerd met de architectuur van hun gebouwen. Kunst voegt waarde toe aan de bedrijfsomgeving.

Artistieke interventies doorbreken de vaak grijze banaliteit van de werkomgeving. Een omgeving waarin kunst en cultuur geïntegreerd zijn, helpt om de dingen in een ander, verrassend perspectief te zien. Aandacht en oog hebben voor kunst en

Panamarenko bij toen hij werkte aan zijn duikboot en diens ‘ruimtetuig’, de Scotch Gambit. Deze twee werken waren te kolossaal voor zijn atelier. We stelden een loods, heftrucks en kranen ter beschikking. Of neem het Brabofontein van Wim Delvoye. Dat prachtig kunstwerk is te zien in Burcht Singelberg, ons kantorencomplex in Kallo. Die naam is overigens een verwijzing naar het middeleeuwse kasteel van Beveren, dat strategisch op de Singelberg lag. Je vindt er ook de resultaten van andere opdrachten: een gedicht van Ramsey Nasr, ingewerkt in de ramen van restaurant Bebronna. Maar ook de zonnewijzer van Hubert Minnebo en ‘De Milestone’, een kunstwerk van Jef Mouton dat de afstanden en de richtingen aangeeft naar de vestigingen van Katoen Natie in de rest van de wereld.”

"Kunst voegt waarde toe aan de bedrijfsomgeving." cultuur weerspiegelt ook het maatschappelijk engagement van onze familie en het bedrijf voor de stad, de regio, het land en Europa, alsook de overzeese landen waarin we actief zijn. Het is de uiting en de invulling van wat we ‘Corporate Social Responsibility’ noemen – een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen."

Panamarenko en Delvoye “We ondersteunen ook hedendaagse kunstenaars. We helpen hen bij hun activiteiten, maar geven ook geregeld opdrachten. Katoen Natie stond © Wim Kempenaers

Voel je thuis met hedendaagse kunst De Universiteit Antwerpen bezit een omvangrijke collectie van moderne en hedendaagse kunst. Een deel is tijdens Kunst Privé te bezoeken. Kunst op de Campus-voorzitter Ernest Van Buynder legt uit waarom en hoe de universiteit haar collectie opbouwt en toont.

Uitdagen en verwonderen “Kunst op de Campus is verspreid over vier campussen. Kunst verfraait de ruimte van de universiteit. Maar deze kunstwerken moeten mensen ook uitdagen, hen vragen doen stellen over de zin en het verloop van het leven, het mens-zijn, verwondering oproepen, ... Een kunstcollectie bezitten is een doelbewuste strategie van de universiteit. Onze collectie blijft

Pronkstukken

jaarlijks groeien. Met ons bescheiden budget kopen we vooral werken die authentiek en betekenisvol zijn. Daarnaast krijgen we ook veel schenkingen, van kunstenaars, erfgenamen van kunstenaars en mecenassen. Een aantal bruiklenen, vooral grote werken, komen in de ruimtes van de universiteit goed tot hun recht. De toekomst van onze collectie ziet er dus goed uit. (glimlacht) De Universiteit Antwerpen behoort met deze verscheiden collectie tot de koplopers van de privéverzamelingen van moderne en hedendaagse kunst in ons land. Dat mag ik zonder schroom toch wel stellen.”

"Onze kunstwerken moeten mensen ook uitdagen, hen vragen doen stellen, verwondering oproepen, ...”

"De rode draad van onze collectie is hedendaagse kunst. Kunst Privé is een uitstekend initiatief om die collectie aan de buitenwereld te tonen. We hebben een aantal werken die we gerust topstukken mogen noemen.Van Michelangelo Pistoletto, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de arte povera-beweging, hebben wij in onze Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen het plafondsculptuur De binnenzeeën van de wereld. Van Pierre Alechinsky en Hugo Claus is er een schitterend werk op Campus Middelheim. Van Vic Gentils is er zijn opus magnum, het monument van Camille Huysmans die een redevoering houdt. Op de binnentuin van het Brantijser op de SintJacobsmarkt staan ‘Twee Figuren’ in arduin van Eugène Dodeigne. De bezoekers van Kunst Privé kunnen op de Stadscampus belangrijke werken zien van o.m. de schilders Fred Bervoets, Bruno Vekemans en van de beeldhouwers Paul Van Hoeydonck en Luk Van Soom.”

Thuisgevoel “Kunst Privé is voor mij geslaagd als we een aantal mensen over de vloer krijgen die oprecht geïnteresseerd zijn. Ik ben lang voorzitter geweest van het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Ik denk dan ook niet zozeer in kwantitatieve, dan wel in kwalitatieve termen. (glimlacht) Vaak valt onze bezoekers op dat onze campus zo mooi oogt. Graffiti, zwerfvuil of andere zaken zal je hier niet of nauwelijks zien. De aanwezigheid van onze kunstwerken speelt daarin een belangrijke rol. De bezoekers krijgen een soort van thuisgevoel. We zorgen voor verfraaiing, maar tevens voor respect en confrontatie.” KUNST

PRIVE

3

www.kunstprive.be © Wim Kempenaers


kijk ook op www.kunstprive.be

PROGRAMMA van KUNST PRIVE

Katoen Natie I Art in HeadquARTers HeadquARTers is het commandocentrum van Katoen Natie, een internationaal logistiek concern dat vanuit Vlaanderen opereert. Het HeadquARTers gebouw is een realisatie van het architectenduo Robbrecht en Daem. Op deze plek bevindt zich een adembenemende privékunstcollectie.

MAS I Collectie Paul en Dora Janssen-Arts

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Gidsen aanwezig in de ruimtes Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

Museum Mayer van den Bergh

© Museum Mayer van den Bergh

Het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh is gewijd aan de indrukwekkende kunstcollectie die Fritz Mayer van den Bergh aan het eind van de 19e eeuw verzamelde. Het Museum Mayer van den Bergh is het allereerste museum ter wereld dat letterlijk rond één privécollectie is gebouwd. Zijn interesse ging vooral uit naar de kunst van de Nederlanden uit de late middeleeuwen en de renaissance. Hij had daarbij speciale belangstelling voor Bruegel. De vele kunstobjecten vonden hier voorgoed een plek, in een passende stijl die de tijd van de verzamelaar tot leven brengt.  

Het MAS stelt deze collectie tentoon op de 8ste verdieping, binnen het thema ‘Leven en Dood’.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

Museum Rockoxhuis In 1970 kocht KBC het Rockoxhuis aan van de Antwerpse burgemeester en Rubens’ vriend Nicolaas Rockox (1560-1640) en liet het vervolgens restaureren. Rockox’ woning, waarvan de gelijkvloerse verdieping als museum is opengesteld, is een prachtig voorbeeld van 17e-eeuwse Vlaamse wooncultuur. De uitgelezen collectie bevat meubelen, schilderijen (Rubens, Jordaens, Van Dyck, Pieter Breugel II), beeldhouwwerk, porselein, aardewerk …

Naast de permanente collectie, kan je tijdens Kunst Privé de tentoonstelling Een andere kijk op de familie Vekemans bezoeken. Kom meer te weten over het textiel dat de familieleden dragen en wat de betekenis is. Kledij vertelt immers veel over de status van de geportretteerde.

In het Rockoxhuis ontdek je hoe een Antwerpse kunstverzameling er in de Gouden Eeuw moet hebben uitgezien. In de patriciërswoning is vandaag het Gulden Cabinet ondergebracht, een heus kunstenkabinet met topstukken uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de belangrijkste werken uit het Rockoxhuis. Tijdens Kunst Privé kan je ook de tentoonstelling In vriendschap verbonden. Het Liber Amicorum of vriendenboekje in de 16e en 17e eeuw in de Nederlanden bezoeken.

Activiteiten Kunst Privé

Activiteiten Kunst Privé

Vrij bezoek Bezoekersinformatie aanwezig Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

4

KUNST

PRIVE

www.kunstprive.be

© Hugo Maertens

De permanente tentoonstelling 3500 jaar textielkunst, met ruim 600 objecten, verspreid over 5 zalen, evoceert de geschiedenis van Egypte aan de hand van een bijzondere textielcollectie en andere archeologische vondsten. In de faraonische zaal zijn o.a. dierenmummies, mummiekartonnages en fragmenten van dodenboeken te zien. Dé blikvanger van de tentoonstelling blijft de indrukwekkende tunicazaal. Daar wordt één van de grootste collecties complete tunica’s en kledingaccessoires ter wereld getoond.

In de jaren 70 raakte Dora Janssen-Arts gefascineerd door de precolumbiaanse cultuur, nadat ze met haar echtgenoot Paul Janssen mee was geweest op werkreis naar diverse landen in Latijns-Amerika. Ze begon een collectie op te bouwen van precolumbiaanse objecten, vanuit een sterke selectiviteit en grote voorkeur voor esthetiek. De collectie telt meer dan 400 voorwerpen gemaakt in goud, jade, steen, textiel en schelp.

Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 11.00 en 14.00 u. Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

© KBC, Claire Van Watermeulen

© Arthur Los

De verzameling Paul en Dora Janssen-Arts, die enkele van de allermooiste meesterwerken van de precolumbiaanse kunst bevat, voert je mee op een reis door het hele Amerikaanse continent en toont je de buitengewone rijkdom van de culturen van het oude Amerika.

Je ontdekt er moderne en hedendaagse kunst uit binnen- en buitenland met werken van o.a. Wim Delvoye, Karel Appel, Gustave Van de Woestyne, Emile Claus, Wifredo Lam, Enrique Marty …

Antwerpen


Antwerpen Universiteit Antwerpen Stadscampus

FIBAC

De Universiteit Antwerpen heeft een hart voor kunst.

De Universiteit Antwerpen onderschrijft deze woorden en onderneemt tal van inspanningen om kunst dicht bij professoren en studenten te brengen. De universiteit bouwde in de loop der jaren een mooie verzameling kunstwerken op, door aankopen, schenking en bruikleen. Intussen telt de collectie om en bij de 1 100 schilderijen, sculpturen en andere uitingen van hedendaagse kunst, te bewonderen op haar drie campussen. Tijdens Kunst Privé kan je met Antwerpse stadsgidsen rondleidingen volgen op de Stadscampus.

Ingrid en Filips De Ferm kiezen ervoor om hun collectie toegankelijk te maken en te delen met kunstliefhebbers. Ze doen dit niet alleen via bruiklenen voor tentoonstellingen maar openden in 2013 zelf een Art Center in Berchem. Dit centrum wordt ook sporadisch opengesteld voor culturele projecten.

Activiteiten Kunst Privé

Activiteiten Kunst Privé

Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u., 10.30 u., 11.00 u., 11.30 u., 12.00 u., 12.30 u., 13.00 u., 13.30 u., 14.00 u., 14.30 u., 15.00 u., 15.30 u., 16.00 u., 16.30 u., 17.00 u., 17.30 u. Universiteit Antwerpen Stadscampus – Hof van Liere Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u., 12.00 u., 14.00 u., 16.00 u. Jozef Wautersstraat 21, 2600 Berchem I 10.00 – 18.00 u.

Museum Eugeen Van Mieghem Het Eugeen Van Mieghem Museum ontsluit de collectie van de Antwerpse kunstenaar Eugeen Van Mieghem. Van Mieghem was een kunstenaar van het volk die rond 1900 een uniek beeld schiep van de werkende mens in de haven van Antwerpen. Na zijn dood toonden talrijke binnen- en buitenlandse musea zijn werk op groepstentoonstellingen over Belgische kunst. Na WO II verdwijnt zijn oeuvre echter in de vergetelheid, vooral door het ontbreken van enige studie of boek. De laatste jaren wordt zijn oeuvre internationaal herontdekt. Het museum wordt beheerd door de Stichting Eugeen Van Mieghem. Sinds 2010 verhuisde het museum naar het prachtige redershuis (La Rade). Een toepasselijke plek voor een museum waar kunstwerken vertellen over de haven en harde leven daar. Het museum toont 180 werken van de kunstenaar waarvan een 40-tal kapitale werken in bruikleen zijn uit privéverzamelingen.

CANVAS WENST ANONIEM TE BLIJVEN ALS SPONSOR VAN KUNST PRIVÉ

© Eugeen Van Mieghem Museum

© Universiteit Antwerpen - Hugo Maertens

De Britse beeldhouwer Henry Moore stelde het volgende over kunst: ‘Wetenschap probeert te verklaren. Kunst doet dat niet. In kunst gaat het niet om verklaringen, maar om inspiratie. Kunst is er om mensen te laten begrijpen in wat voor een prachtige wereld wij leven.’

© FIBAC

FIBAC opent in primeur haar deuren tijdens Kunst Privé. Initiatiefnemers en kunstverzamelaars Ingrid en Filips De Ferm tonen hun privécollectie met grotendeels abstracte werken uit de 20e-eeuwse Belgische kunst. Geleid door ‘esthetische emotie’ vult het koppel hun collectie aan met Belgische abstracte werken uit de jaren 20 en 50 alsook hedendaagse kunst.

Activiteiten Kunst Privé Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u., 11.00 u., 12.00 u., 13.00 u., 14.00 u., 15.00 u., 16.00 u., 17.00 u. Ernest Van Dijckkaai 9, 2000 Antwerpen I 10.00 – 18.00 u.

KUNST

PRIVE

5

www.kunstprive.be


PROGRAMMA van KUNST PRIVE Maison Particulière

De Vanhaerents Art Collection is een private verzameling van hedendaagse kunst die ontstaan is sedert het einde van de jaren 70 en zich steeds verder ontwikkelt met de focus gericht op de meest actuele kunstscène. De collectie wordt getoond in een gerenoveerd industrieel pand in de hippe Dansaertwijk in hartje Brussel. Veel aandacht in de presentatie gaat naar de wisselwerking tussen architectuur en kunst.

Maison Particulière is een alternatief kunstinitiatief waar de bezoeker op ongedwongen wijze kunstwerken uit privéverzamelingen kan beleven. Er bestaat geen permanente collectie in het Maison Particulière, wel worden drie tijdelijke tentoonstellingen per jaar georganiseerd.

De visie van Andy Warhol vormt het uitgangspunt van de verzameling. De collectie omvat echter niet alleen westerse post-pop art maar bestaat ook uit kunst van haar Japanse tegenhanger, geïnspireerd door de mangacultuur. Ook het werk van Bruce Nauman uit de jaren 80 vormt een belangrijk ensemble binnen de collectie. Daarnaast wordt het oeuvre van jonge beloftevolle kunstenaars geconfronteerd met dat van reeds gevestigde kunstenaars door wie zij veelal beïnvloed werden.

© Vanhaerents Art Collection

Vanhaerents Art Collection

Je kan de tentoonstelling Sympathy for the Devil en de videoinstallatie The Feast of Trimalchio, 2009 van het Russisch collectief AES + F bezoeken tijdens Kunst Privé.

Telkens brengt het huis vier kunstverzamelaars en één kunstenaar samen rond een bepaald thema. Aan elke kunstverzamelaar en kunstenaar genodigde wordt gevraagd werken te kiezen in zijn of haar privéverzameling. De tentoonstelling Jonge Kunstverzamelaars is opgenomen in het programma van Kunst Privé. Zeven jonge collectioneurs tonen je de kunstwerken die hen dagelijks omringen. Zij kozen een kunstenaar van hun generatie: Fabrice Samyn.

Activiteiten Kunst Privé

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 11.00 u., 14.00 u., 16.00 u. Anneessensstraat 29, 1000 Brussel I 10.00 – 18.00 u.

Vrij bezoek Gidsen aanwezig in de ruimte Kasteleinsstraat 49, 1050 Elsene I 11.00 – 18.00 u.

CAB Art Center

Voka Brussel De collectie van Voka werd kort na de verhuis naar de Koningsstraat in Brussel aangekocht. De doelstelling is om de hedendaagse kunst in Vlaanderen in de schijnwerpers te zetten en het werk van onze vooraanstaande, levende Vlaamse artiesten te steunen. De innovatieve en decoratieve waarde die de kunstwerken bijbrengen aan het huis van Voka sluit perfect aan bij de open en toekomstgerichte visie en het dynamisme van het Voka-netwerk. De grafische werken, schilderijen en foto’s van deze Vlaamse artiesten brengen de creativiteit van Voka en de Vlaamse regio dan ook op een aantrekkelijke manier naar voor. Je kan er werken ontdekken van o.a. Luc Tuymans, Michaël Borremans, Anne-Mie Van Kerckhoven en Sam Dillemans.

Het CAB is een vzw en privécentrum voor hedendaagse kunst dat in april 2012 opende. Het centrum is gewijd aan de bevordering van hedendaagse kunst door het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en residenties. De missie van het CAB is om hedendaagse kunstenaars te ondersteunen door hen meer zichtbaarheid te geven in een ruimte die noch instelling noch galerie is. Twee maal per jaar nodigt CAB een gastcurator uit om een tentoonstelling te maken. Tentoonstellingen op basis van een cultuur of een welbepaald onderwerp brengen originele werken bij elkaar die hetzij specifiek zijn gemaakt voor de show, hetzij in bruikleen zijn van musea, galerijen of privé collecties. Het CAB is gevestigd in oude opslagplaatsen naast aan een art-décogebouw uit de jaren 30, vlakbij de vijvers van Elsene. Tijdens Kunst Privé loopt de groepstentoonstelling MONIKA STRICKER, georganiseerd samen met het kunstenresidentieprogramma van WIELS.

© CAB

© Voka

Brussel

© Alexandre Van Battel

kijk ook op www.kunstprive.be

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen zonder inschrijving Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel I 10.00 – 18.00 u.

6

KUNST

PRIVE

www.kunstprive.be

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Bezoekersinformatie aanwezig Borrensstraat 32-34, 1050 Elsene l 10.00 – 18.00 u.


Leiestreek

ontdek meer op www.kunstprive.be

Museum Dhondt-Dhaenens

Het eclectische Charliermuseum herbergt de persoonlijke collecties van Henri Van Cutsem (1839-1904). Deze rijke hoteluitbater wierp zich tijdens zijn leven op tot wellicht de belangrijkste beschermheer van de 19e-eeuwse jonge avant-gardistische Belgische kunstenaars.

Het Museum DhondtDhaenens presenteert de Collectie Jeanne & Charles Vandenhove tijdens Kunst Privé. Charles Vandenhove is een van de belangrijkste Belgische architecten van de tweede helft van de twintigste eeuw. Als architect heeft hij zich steeds erg geëngageerd voor de beeldende kunst: in vele bouwprojecten betrok hij zo beeldende kunstenaars voor kunstintegraties.

Hij liet zijn woning, gelegen aan de Kunstlaan, tussen 1890 en 1893 door Victor Horta verbouwen tot een ware kunsttempel. De heel verscheiden collecties geven een goed beeld van de decoratieve kunsten en van de leefwereld en esthetische smaak van een burger van het fin de siècle. Op 13 oktober krijg je een exclusieve rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling Jean Robie, schilder, schrijver en reiziger (Festival Europalia India). De gids zal ook ruime aandacht besteden aan de geschiedenis van het museum en de collectievorming in het verleden en heden.

© Museum Dhondt Dhaenens

Charlier Museum

Minder bekend is dat Charles Vandenhove samen met zijn echtgenote ook een kunstverzameling samenstelde. Hun collectie geeft een zeer persoonlijke kijk op de Europese kunst na 1945. Van een aantal kunstenaars, zoals Henri Michaux, Simon Hantaï, Antoni Tapies, Giulio Paolini, Anselm Kiefer en David Claerbout, vormde het echtpaar indrukwekkende ensembles. Deze tentoonstelling past in de reeks tweejaarlijkse collectieontsluitingen die het museum organiseert sinds 2007.

Activiteiten Kunst Privé

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek I Rondleidingen met inschrijving: 10.30 u., 11.30 u., 14.30 u., 15.30 u. Finissage: vanaf 15.00 u. Museumlaan 14, 9831 Deurle I 10.00 – 18.00 u.

Bibliotheca Wittockiana

Roger Raveelmuseum

De Bibliotheca Wittockiana is het enige museum ter wereld dat hoofdzakelijk gewijd is aan de boekbindkunst. Een unieke verzameling boekbanden tonen een stijlevolutie doorheen vijf eeuwen boekbinden, van de renaissance tot de hedendaagse creaties.

Roger Raveel (1921 – 2013) wordt als één van de belangrijkste Belgische kunstenaars na WO II beschouwd. Zijn werk is eigentijds en tijdloos. Het schuwt elke eenzijdige benadering. Sinds 1999 heeft Raveel zijn eigen museum in zijn geboortedorp Machelen-aan-de-Leie, gebouwd naar een ontwerp van architect Stéphane Beel.

Deze prestigieuze collectie werd samengebracht door de industrieel en bibliofiel Michel Wittock. Het museum herbergt ook verschillende merkwaardige ensembles zoals het cabinet van de dichter Valère-Gille, maar ook het fonds Lucien Bonaparte (boeken, brieven, foto’s) naast een aanzienlijk aantal kunstenaarsboeken, hedendaagse boekontwerpen en beeldhouwwerken. Tot slot bezit de Bibliotheca Wittockiana een unieke verzameling rammelaars. Op 28 september opende de tijdelijke tentoonstelling Shakespeare Gebonden: een grote rondreizende tentoonstelling met banden op teksten van William Shakespeare.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 11.00 u., 14.00 u. Bemelstraat 23, 1150 Sint-Pieters-Woluwe I 10.00 – 17.00 u.

© Roger Raveelmuseum

Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u. en 11.00 u. Geen vrij bezoek mogelijk Kunstlaan 16, 1210 Sint-Joost-ten-Node

© Bibliotheca Wittockiana

© Philippe De Gobert

Brussel

De verzameling van het Roger Raveelmuseum bestaat o.m. uit deelcollecties, geschonken door de kunstenaar aan de Vlaamse overheid, de Provincie OostVlaanderen en de Gemeente Zulte. Een deel van de collectie is ook eigendom van de Stichting Raveel zelf, ook door schenking van Roger Raveel. Deze collecties werden later nog aangevuld met langdurige bruiklenen uit publiek en particulier bezit. De collectie bevat schilderijen, tekeningen en objecten van eind jaren 40 tot begin 20e-eeuw.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Video- en dansperformance van Pé Vermeersch: Abstract me!: 15.00 u. Gildestraat 2-8, 9870 Machelen-Zulte I 10.00 – 18.00 u.

KUNST

PRIVE

7

www.kunstprive.be


kijk ook op www.kunstprive.be

Gent

PROGRAMMA van KUNST PRIVE © Hilde Christiaens, Etnografische Verzamelingen UGent

Zebrastraat I Stichting Liedts-Meesen

De collectie bestaat uit meer dan 100 kunstwerken met opvallende installaties van onder andere Panamarenko, Nick Ervinck, Honoré d’O en werken van de kunstenaars van de maand zoals Stefan Peters, Gideon Kiefer, Hendrik Vermeulen, Peggy Wauters, Tine Mys, etc.

De Etnografische Verzamelingen van de UGent (EVUG) is de oudste volkenkundige collectie van Vlaanderen. Ze is bijna even oud als de universiteit zelf. De eerste voorwerpen kwamen uit Java (Indonesië) en werden verworven in 1825. Er zijn in de permanente opstelling ongeveer 350 voorwerpen uit Afrika, Oceanië, Indonesië en uit de Amerika’s te zien. De Etnografische Verzamelingen is een collectie die nationaal en internationaal gewaardeerd wordt voor haar unieke topstukken. Tot voor kort bleven de deuren van deze collecties voor het individuele publiek gesloten, waardoor het museum nog weinig bekend is. Tijdens Kunst Privé loopt de tentoonstelling (On)belangRIJKE dingen van de hedendaagse kunstenaar Camiel Van Breedam. De presentatie treedt in dialoog met de Etnografische Verzamelingen van de Universiteit Gent.

Tijdens Kunst Privé kan je de binnenplaats, New Zebra en de tentoonstelling Het Plateau Effect bezoeken: een verhaal van het bewegend beeld via oude toestellen en kunstwerken vervaardigd met nieuwe technologieën.

Activiteiten Kunst Privé

Activiteiten Kunst Privé

Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 11.00 u., 14.00 u., 15.00 u., 16.00 u. Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent I 10.00 – 18.00 u.

Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 14.00 u., 15.00 u., 16.00 u. Zebrastraat 32/001, 9000 Gent I 10.00 – 16.00 u.

S.M.A.K. Op zondag 13 oktober om 11.00 u. ben je van harte welkom in S.M.A.K. voor een debat over wat verzamelen van kunst betekent in de huidige samenleving. De voorzitter van de Vrienden van S.M.A.K. en twee kunstverzamelaars gaan in debat, artistiek directeur Philippe Van Cauteren leidt het gesprek. Kom alles te weten over wat verzamelen van hedendaagse kunst kan zijn, over hoe verzamelaars met kunst leven, hun collectie bewaren en presenteren. Ook de vraag naar de relatie tussen musea en private kunstverzamelingen komt hierbij zeker aan bod. Kortom, een spraakmakend debat over wat kunst verzamelen inhoudt. Aansluitend kan je gratis de verrassende tentoonstellingen in S.M.A.K. bezoeken: maak kennis met de sculpturen van Rachel Harrison, de animatiefilms van Jordan Wolfson en de videoinstallaties van Javier Téllez.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Debat: 11.00 u. met discussiepanel Citadelpark, 9000 Gent l 10.00 – 18.00 u.

8

KUNST

PRIVE

www.kunstprive.be

S.M.A.K.

Debat: Wat betekent ‘verzamelen’ vandaag

©

© Zebrastraat

De Stichting Liedts-Meesen, eigenaar van de Site De Zebrastraat, heeft van bij de start van haar culturele activiteiten kunstwerken verworven. Deze zijn vaak het resultaat van samenwerkingen met kunstenaars die nieuw werk maakten voor de tijdelijke tentoonstellingen en culturele evenementen.

Universiteit Gent I Etnografische Verzamelingen

Speciaal voor iedereen die niet élke avond naar een live concert kan: élke avond een live concert. ‘Klara Live’, dat is zowat elke avond genieten van een live concert. Maandag tot donderdag starten we om 20 uur, in het weekend om 16 uur. Klara. Blijf verwonderd.


Kempen Museum Jan Vaerten

Art Center Hugo Voeten

Jan Vaerten bracht het grootste deel van zijn leven in Beerse door. Hij staat bekend als een symbolist en schiep, los van alle modes en –ismen, een ontroerend oeuvre met één groot thema: het menselijk tekort. Dit biografische museum opende in 1988 zijn deuren. De collectie telt meer dan 150 Vaerten-werken en er wordt regelmatig gewisseld in de collectiepresentatie. Vaak zijn er ook thematentoonstellingen van Jan Vaerten en van andere kunstenaars.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Gidsen aanwezig in de ruimte Peerdekensstraat 8, 2340 Beerse l 10.00 – 17.00 u.

Als kunstverzamelaar legde Hugo Voeten op ruim 30 jaar tijd een uniek parcours af. Vertrokken vanuit een passie voor laat-19e- en vroeg-20e-eeuwse kunst en met een voorliefde voor sculptuur, volgde hij zijn eigen intuïtie. Op dit ogenblik telt de collectie meer dan 1700 werken, waarvan een deel hun onderkomen vindt in het Art Center Hugo Voeten in Herentals. De collectie Hugo Voeten reflecteert een persoonlijke perceptie van 20e-eeuwse kunst, met zorgvuldige keuzes uit klassieke en hedendaagse Belgische kunst (van Léon Spilliaert tot Wim Delvoye en Thierry De Cordier), meesterwerken van de West-Europese kunst (Auguste Rodin, Aristide Maillol en Alberto Giacometti) en hedendaagse werken van internationale kunstenaars (Christo en Jeanne-Claude, Sophie Calle, Ai Wei Wei). Een bijzondere plaats in deze collectie is gereserveerd voor de verzameling Bulgaarse kunst, die de grootste en de meest representatieve buiten Bulgarije is.

© Art Center Hugo Voeten

© Museum Jan Vaerten

Het museum heeft een vaste collectie van kunstenaar Jan Vaerten (1909 – 1980). Op zijn 39ste werd Vaerten opgemerkt door Picasso op de Biënnale van Venetië, en als wereldreiziger raakte hij bevriend met de grote Zadkine…

Activiteiten Kunst Privé Rondleidingen met inschrijving: 10.30 u., 13.30 u., 16.00 u. Geen vrij bezoek mogelijk Vennen 23, 2200 Herentals

Kust

Kunstforum WÜRTH

Stichting Jenny & Luc Peire

Het Kunstforum WÜRTH is een initiatief van WÜRTH Belux N.V. De eigenaar, Prof. Dr. Reinhold Würth, heeft naast zijn zakelijke passie ook een passie voor kunst.

Luc Peire (1916 – 1994) is een Belgische kunstschilder met internationale faam. Zijn eerste werk stond onder de invloed van Constant Permeke. Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde hij naar een lineair-abstracte kunst, waarin het verticalisme domineerde. Het archief van de Stichting verzamelt en bewaart alle gegevens en materiaal over de kunstenaar. Tijdens Kunst Privé word je geleid doorheen de architectonische site van de Stichting Jenny & Luc Peire met kunsthistorische informatie over Luc Peire en zijn oeuvre. Je ontdekt er de ‘Kluis’, tuin, atelier, bungalow en ‘Tuinkamer’ met de verrassende spiegelkamer Environnement I (1967).

De verzameling WÜRTH is vanaf de jaren 60 gegroeid en bevat bijna 16 000 werken. Zij behoort hiermee tot één van de grootste kunstverzamelingen in Europa. Het gaat voornamelijk om kunstwerken uit de 20e en 21e eeuw.

© WÜRTH Belux NV

In het Kunstforum WÜRTH in Turnhout loopt momenteel een tentoonstelling met een 170tal werken van de Frans-Duitse kunstenaar Tomi Ungerer.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u., 11.30 u., 13.30 u., 15.00 u., 16.30 u. Kinderateliers Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout I 10.00 – 17.00 u.

© Foto-archief Stichting Jenny & Luc Peire

ontdek meer op www.kunstprivé.be

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 10.30 u., 14.00 u., 16.00 u. Optreden muziek en woord ‘Verticaal Ritme’ door Wouter M. Hessels (poëzie) en Marc Peire (blokfluit): 11.40 u., 15.10 u., 17.10 u. De Judestraat 64, 8300 Knokke-Dorp I 10.00 – 18.00 u. KUNST

PRIVE

9

www.kunstprive.be


kijk ook op www.kunstprive.be

SD Worx Hasselt

Eind 2012 werd de Private Arts Support foundation, kort PASf, opgericht. Kunstminnende bedrijven / instellingen leveren de financiële middelen om kunstwerken te verzamelen in een collectie. In ruil kunnen ze gedurende 10 jaar kunstwerken huren om hun ruimten te verfraaien. Uiteindelijk hoopt de stichting de volledige collectie te kunnen overdragen aan een op te richten museum voor hedendaagse kunst in Limburg.

In het nieuwe kantoor van SD Worx in Hasselt komen architectuur en beeldende kunst samen. Kunstenaar Maarten Vanden Eynde koos de gebruikte bouwmaterialen als basis voor de kunstintegratie in en rond het gebouw.

De tentoonstelling The PAS foundation selection, die opgenomen is in het programma van Kunst Privé, toont een representatieve selectie van het œuvre van de 8 kunstenaars uit de huidige PASf-collectie van 250 kunstwerken. De 8 kunstenaars zijn Jacques Charlier, Willy De Sauter, Hugo Duchateau, Paul Gees, Ado Hamelryck, Urbain Mulkers, Piet Stockmans en Vincent Van Den Meersch.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 14.00 u., 15.00 u., 16.00 u. C-Mine 100, 3600 Genk | 14.00 – 17.00 u.

© PASf-Piet Stockmans

PAS foundation

Enkele detailfoto’s zijn verwerkt in het gebouw door ze te integreren in de scheidingswanden van de glazen vergaderlokalen. Daarnaast zijn er doorheen heel het gebouw verschillende ingrepen te zien die geïnspireerd zijn op de ‘ongelukjes’ die al dan niet tijdens de bouw hebben plaatsgevonden. Ze laten doorschemeren wat er zich achter de afwerklagen bevindt of verwijzen naar de oorspronkelijke vorm of herkomst van de verwerkte materialen.

foto’s Greetje Van Buggenhout

Limburg

PROGRAMMA van KUNST PRIVE

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 10.00 u., 11.00 u., 12.00 u., 14.00 u., 15.00 u., 16.00 u. Ilgatlaan 19, 3500 Hasselt l 10.00 – 18.00 u.

Open University of Diversity Studio Koen Vanmechelen

© Stoffel Hias

De idiosyncratische kunstenaar Koen Vanmechelen heeft met de Open University of Diversity zijn studio in Hasselt gevestigd. Deze artistieke broedplaats, gelegen in een 19e-eeuwse fabriek, is veel meer dan een container en kamer om in te schilderen of te beeldhouwen. Ze dient als een open ruimte voor actie en reflectie rond het kernthema in de kunstenaar zijn werk; bioculturele diversiteit. De studio is in een permanente staat van verandering. Ze lijkt op een levende installatie en is een verzameling van teken- en schilderwerken, sculpturen van dierlijke huiden en skeletten en installaties met glaswerk, innovatieve 3D-technieken, neon en lichtbakken maar ook met levende dieren. Bezoekers krijgen maar af en toe een zeldzaam inzicht in de complexe wereld van Koen Vanmechelen.

Activiteiten Kunst Privé Vrij bezoek Rondleidingen met inschrijving: 11.00 u., 13.00 u., 16.00 u. Armand Hertzstraat 35, 3500 Hasselt | 10.00 – 18.00 u.

10

KUNST

PRIVE

www.kunstprive.be

En als Panamarenko wél iets interessants doet, maak je het mee op Cobra.be De cultuursite van de VRT

PY-VRT-8957 Cobra Advertenties 2013_130x105.indd 1

24/09/13 12:19


ontdek meer op www.kunstprive.be

“We geven iets terug aan de maatschappij” Nog een goed voorbeeld van een bedrijf dat beeldende kunst hoog in het vaandel draagt is SD Worx. Met activiteiten in 27 Europese landen is het een van de koplopers in human resources management. Het bezit bovendien een omvangrijke kunstcollectie. “We hebben altijd veel aandacht gehad voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen”’, zegt Corporate Social Responsibility manager Patric Serverius.

kunstenaar om ‘iets aan de muur te komen hangen.’ Wij pakken het op een meer geïntegreerde manier aan. De werken – of interventies – van de kunstenaars maken echt deel uit van het gebouw zelf. ”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen “De initiële beweegredenen achter dit verzamelbeleid zijn erg divers. Een collectie kan je zien als een investering, een sociaal passief dat wordt opgebouwd. Onze stichter-voorzitter had drie stokpaardjes. Hij vond dat hij moest investeren in informatica. Ten tweede vond hij comfort op de werkvloer belangrijk, en dus werd er geïnvesteerd in gebouwen. Ten slotte vond hij dat zowel de

Drie collecties

medewerkers als de bezoekers moesten kunnen meegenieten van de collectie. Als bedrijf worden wij gedreven door ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. SD Worx is als bedrijf geworden tot wat we vandaag zijn, dankzij de maatschappij. We vinden dat we dan ook iets voor de maatschappij

"De werken – of interventies – van de kunstenaars maken echt deel uit van het gebouw zelf" mogen terug doen. Dat verklaart mee onze deelname aan Kunst Privé. Een gesloten bastion willen we allerminst zijn. We gaan vaak in op aanvragen voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.”

Eigenzinnige kunst “Voor het publiek van Kunst Privé stellen we een eigenzinnig stukje kunst voor in ons kantoor in Hasselt. De kunstenaar hier is Maarten Vanden Eynde, een jonge kunstenaar die onder meer in M HKA te zien was. Zijn kunstwerken omvatten een aantal ingrepen in het gebouw, dingen die hij verbeeld heeft, van zaken die zouden kunnen misgegaan zijn bij het bouwen. Voor een fotoboek ging Vanden Eynde op zoek naar de oorsprong van de bouwmaterialen van het gebouw. Gyproc bijvoorbeeld bestaat uit een complex samengesteld product, uit verschillende materialen en landen. Vanden Eynde reisde ongeveer 15.000 kilometer om alles te vinden en te fotograferen!”

“Onze eerste en tweede collecties zijn er gekomen door onze stichter-voorzitter, Jozef Van den Eede. De eerste is zeer geleidelijk opgebouwd. Ze omvat beeldende kunst uit de periode tussen 1850 en 1950, met heel wat werken uit de Latemse School. De tweede collectie, religieus geïnspireerde schilderijen uit Oost- en Zuid-Europa, kocht Van den Eede op de kunstmarkt. De CEO die na onze stichter-voorzitter kwam, legde een andere klemtoon. Zo is ‘Kunst Integratie’ van start gegaan. We vragen een kunstenaar om bij elk nieuw SD Worx-gebouw iets met dat gebouw te doen. Andere bedrijven vragen meestal aan een © Wim Kempenaers

Het rijke artistieke geheugen van de UGENT Vanaf 1 oktober staat ze, als eerste vrouwelijke rector, aan het roer van de UGent: Anne De Paepe, hoogleraar in de medische genetica. Het ontbreekt De Paepe alvast niet aan een duidelijke koers voor de collecties van de universiteit. “Een nieuw museum voor ons erfgoed staat in de steigers.” Eén pareltje willen we het publiek op 13 oktober niet onthouden: de Etnografische Verzamelingen van prof. Frans Olbrechts. In 1930 richtte hij die op

© Wim Kempenaers

"...topstukken met een bijzondere artistieke waarde"

“Onze collecties herbergen een rijkdom en hebben een nationaal tot zelfs internationaal belang. Ze getuigen van de uitstekende onderwijs- en onderzoekstraditie van de UGent. Desondanks zijn ze te weinig gekend bij het grote publiek en de eigen universitaire gemeenschap. Dat is jammer. Gelukkig kunnen initiatieven als Kunst Privé onze collecties de verdiende aandacht geven. We bezitten tal van werken die uitblinken in hun historische waarde, hun zeldzaamheid of hun belang voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

binnen het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Die collectie diende als laboratorium voor de studenten kunstgeschiedenis in de specialisatie ‘Primitieve Kunst’.”

Topstukken “Naast deze werken bezit de universiteit ook topstukken met een bijzondere artistieke waarde. Zo is er de fraaie Collectie Jeanne & Charles Vandenhove , een recente aanwinst die het publiek kan bewonderen op Kunst Privé. Charles Vandenhove, één van de belangrijkste Belgische architecten van de tweede helft van de 20e eeuw, werkte samen met vooraanstaande hedendaagse kunstenaars. Zijn collectie omhelst zo’n 200 kunstwerken van o.a. Alechinsky, Becher,

César en Warhol. Vandenhove schonk het grootste deel van deze collectie aan de UGent, als basis voor een nieuw studiecentrum binnen de vakgebieden architectuur en kunstwetenschappen. Een selectie van 70 werken is nog tot en met de dag van Kunst Privé te zien in de tentoonstelling van het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle."

Nieuw museum in zicht “Momenteel is er geen geïntegreerde aanpak voor onze diverse collecties. Nagenoeg alle collecties zijn samengebracht in verschillende musea van de universiteit. Het zijn musea met een publiek gezicht, maar die vaak enkel aandacht genereren op publieksmomenten zoals de Gentse Feesten of Erfgoeddag. Het is onze ambitie om verstandig en rechtlijnig om te gaan met het erfgoed van de universiteit. We overwegen daarom de oprichting van een nieuw museum, als uithangbord van de universiteit. Het museum moet — naast een aanzienlijke publieksstroom — ook een dynamiek creëren rond de UGent en haar rijk onderwijs- en onderzoeksverleden." KUNST

PRIVE

11

www.kunstprive.be


ontdek meer op www.vtbkultuur.be

architectuur, literatuur, muziek,

Word vrijwilliger!

dans en tal van andere culturele

Altijd al zin gehad om je in cultuur te verdiepen en er samen met anderen van te genieten? Dan moet je dringend kennismaken met de vtbKultuur-afdeling in je buurt!

expressievormen voor een groot publiek toegankelijk maken. Dat doen we samen met al onze vrijwilligers!

In onze 144 lokale afdelingen wordt volop rond cultuur gewerkt. Samen met andere cultuurliefhebbers kan je de lokale werking in jouw regio helpen uitbouwen, plaatselijke projecten op poten zetten of een boeiend thema uitwerken. Iets wat we vanuit vtbKultuur maar wat graag ondersteunen.

Kijk snel op www.vtbkultuur.be. Of mail voor meer informatie naar info@vtbkultuur.be. Bellen kan ook naar het nummer 03-224 10 52. Volg ons ook op Facebook!

Colofon - Medewerkers: Malikka Bouaissa, Roel Daenen, Wim Kempenaers, Wim Oosterlinck, Inge Tanghe, Koen TherĂŠ en Karen Wulgaert vtbKultuur - Osystraat 35, 2060 Antwerpen - t 03-224 10 52 - www.vtbkultuur.be

- Niet op de opbenbare weg gooien

cultuurevenementen, waarbij we

Cultuur in al zijn vormen voor iedereen toegankelijk maken. En liefst samen met jou!

vtbK/013

aantal grote en kleine

Onze droom?

-

Jaarlijks organiseren we een

Verantwoordelijke uitgever: Willy Lenaers, Osystraat 35, 2060 Antwerpen

762 vrijwilligers 300.000 leden 2.700 activiteiten per jaar 120.000 deelnemers 144 afdelingen

www.ivan-hoe.be

vtbKultuur?

Kunst Prive programma  
Kunst Prive programma  
Advertisement