Page 1

Astigmatizma’nın Tanımlanması Prof. Dr. İzzet Can Mayagöz, Ankara


Oftalmoloji’de Astigmatizma Uğraşısının Öyküsü 1796

Jesse Ramsden

Korneadan yansıyan imajları magnifiye etti

1980

1801

Thomas Young

Oküler Astigmatizma (Kendi lentiküler astigmatizması)

1990

1829

George Airy

Astigmatizma düzeltmeye yönelik ilk lensi yapmaya çalışmış

1995

Kershner

Keratolentiküloplasti

1994

Shimizu

Torik GİL’ler

1864

FC Donders

Gerçek anlamda astigmatizmanın tanımını

1869

Snellen

Katarakt kesisi dik akstan yapılmalı Transfers keratotomi (Lans’la birlikte)

1894

Bates

Korneal wedge kesi

1970

Gills Thornton Gayton Rowan

Astigmatik keratotomi

Troutman Swinger

LRI PRK, Lasik , Stroma içi halkalar

Bazen öyle olur ki, aynı gözün bir kaç meridyeninin refraksiyonu farklı olur... Bu aberrasyon , gözün asimetrisine bağlı olup «astigmatizma» olarak söylenebilir. Frans Cornelius Donders. On the Anomalies of Accommodation and Refraction of the Eye. London, UK, The New Sydenham Society; 1864.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi  1880 Antonio Placido: Placido Halkaları  1881 Javal ve Schiotz: Oftalmometre  1896 Allvar Gullstrand: Placido diski + Fotoğraf tekniği  1980 Gersten ve Koplin: Bilgisayar analizi (Kompütarize Video Temelli Kornea Topografisi)


Astigmatizma’nın Ölçülmesi


Katarakt Cerrahisi Sırasında Hangi Astigmatizma Düzeltilmelidir? Kristal Lens: Astigmatı Olabilir

Toplam Astigmatizma

=

Ameliyat Öncesi

Korneal Astigmatizma (eksternal)

+

Lentiküler Astigmatizma (internal)

Ameliyat Sonrası Geleneksel (Sferik) GİL; Astigmatı Olmayacaktır.

Toplam Astigmatizama

=

Korneal Astigmatizma (eksternal)


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Keratometri  Keratometreler çeşitli noktalarda korneanın kurvatür yarıçapını ölçmek için şu denklemi kullanırlar.

 R= 2dy /h  R= Yarıçap  d= Kırıcı yüzey ve obje arası mesafe  y= İmaj büyüklüğü  h= Obje büyüklüğü

Korneanın küçük bir bölümünü ölçer. Perifer korneayı görmez.

Korneanın simetrik olduğu öngörüsüyle çalışır. Özellikle keratorefraktif cerrahi geçirmiş hastalarda yanlışa yol açar.

Çok dik ve düz kornealarda doğruluğunu kaybeder.


Astigmatizmanın Ölçülmesi / Videokeratografi & Placido Disk Topografi  Plasido disk tarafından oluşturulan ve korneadan yansıyan imajın video yardımıyla yakalanması ve bilgisayarca analiz edilmesi sistemine dayanır.  Örneğin 26 halkalı sistemde 9360 noktadan saptama yapar. Aksiyel haritada her noktada vizüel aksa göre korneanın kurvatürü izlenir.  Dioptrik güç; aksiyel kurvatür yarıçapının tersidir. K=1/r  Bu sistemde; Her ölçülen noktanın kurvatür yç’ının merkezi nin vizüel aksta olduğu kabul edilir. Bu da sferik bir yüzey olduğunun ön kabulüdür. Böylece asferik periferal korneadaki çeşitli farklılıklar görülmez.

 Yüzeydeki anlık ve lokal değişimleri ortaya koymak için Tanjansiyel haritaları ve bir referans sfere göre yükseklikleri ortaya koymak için de Elevasyon haritaları vardır.


Astigmatizmanın Ölçülmesi / Videokeratografi & Slit-Scanning Topografi Orbscan (B&L) le girmiştir. Birkaç saniyede sağdan 20, soldan 20, 45°’lik açıda tarama yapar ve 9600 noktada direk elevasyon sonucu verir.  Slit tarama ile Placido topografiyi kombine eder.


Astigmatizmanın Ölçülmesi / Videokeratografi & Scheimpflug Fotografi 

Bu lensi imaj planına paralel değilken alınan imajlara dayalı bir sistemdir. Çeşitli planlardan fotoğraflar alınırken, bilgisayar teknolojisi ile oküler yüzeyler tespit edilir.

 Pentacam (Oculus): 

Kamerası 2 sn. de çeşitli planlardan 50 imaj alır. İkinci bir sabit kamera ile kalibrasyon sağlanır.

 Galilei (Ziemer): Dual Scheimpflug görüntüleme

 Sirius (CSO): 360°görüntüleme sağlayan Scheimflug kamera ve 22 halkalı placido disk  TMS-5 (Tomey):

Daha iyi tekraralanabilirlik (Slitscanning’e göre)


Astigmatizmanın Ölçülmesi / Korneal Topografi ve Tomografi 

Topografi sistemleri

Tomografi sistemleri

› Kornea ön yüzeyi › Placido disk

› Scheimpflug kamera

› Örnekler

› Örnekler

kullanan yansımaya dayalı

    

EyeSys Nidek Atlas Tomey Keratron

veya Slit-scan kullanan kornea yapısını dilimler halinde inceleyen, Plasido ile kombine olabilen      

Pentacam Galilei / Hibrid Visanti Omni OCT / Hibrid Orbscan / Hibrid Sirius / Hibrid TMS-5 / Hibrid


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Korneal Topo ve Tomo Topografi Sistemleri  Artıları  Kornea ön yüzey konturunu daha doğru tanımlar 20X daha duyarlı ölçüm sağlayabilir

 Eksileri  Arka kornea yüzeyi hakkında bilgi vermez, FFKK’u atlayabilir  Distorsiyone kornealarda plasido diskler çok sayıda veri kaybına yol açabilir

Tomografi Sistemleri  Artıları  Arka yüzey, irregüleriteler, pakimetrik kornea haritaları  Distorsiyon ve aberasyonların doğru ölçümü

 Eksileri  Gerçek bir topografi değildir, bu nedenle harita kornea kesitlerinden elde edilir.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Korneal Topo ve Tomo

J Cataract Refract Surg 2011; 37:1679–1685


Astigmatizmanın Ölçülmesi / Optik Koherens Tomografi  OCT, interferometre kullanarak, yansıyan koherent ışığı toplayıp analiz eden ve saçılan ışığı dahil etmeyen bir sistemdir. Hem ön, hem arka korneadan ölçüm alır.

 Visante (Carl Zeiss Meditec)  Optovue (Haag-Streit)

 Yüksek çözünürlük  Pakimetre  Açı değerlendirmesi


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Non-Kontakt Biyometri Cihazları IOLMaster: (Carl Zeiss Meditec) Lenstar: (Haag-Streit) Aladdin: (Topcon) Otomatik keratometri ile korneadan yansıyan sabit halkaların görüntü analizi yapılır. IOLMaster’da 2.5 mm. çaplı hekzagonal düzende 6 yerden ölçüm yapılır. Lenstar’da 1.65 ve 2.3 mm. 2 zonda toplam 32 noktadan ölçüm alınır.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi

J Cataract Refract Surg 2012; 38:1764–1770

• Yöntemler arası astigmatik büyüklük yönünden ort. fark; 0.18-0.29 D. arası değişmektedir. • Aks değerlendirmesi Pentacam Equivalant K dışında uyumludur. • Astigmatik meridyenlerin tekrarlanabilirliği orta derece bulunmuştur.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Korneal Topo ve Tomo

Glo-Kat 2013;8:78-82


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Videokeratografi / Wavefront Aberrometre  Wavefront, bir nokta kaynaktan aynı anda ya da aynı fazda kalkan noktaların oluşturduğu geometrik yerdir.  Eğer ki kornea ve lens aberrasyonsuz (mükemmel) ise, foveadaki kaynak düz-sheet bir WF üretir. Eğer ki aberrasyonlu ise çıkan WF distorsiyone olur.  VKG’nin aksine aberrometre tüm gözün karakteristiğini ölçer. Korneal sonuçlar internal olanların toplamdan çıkarılması ile hesaplanır.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Otorefraktokeratometre

Toplam Astigmatizma Korneal Astigmatizma

K1: 42.50 x 163° ( düz aks ) K2: 44.00 x 73° ( dik aks )

Otorefraktokeratometre çıktısı


Korneal Astigmatizma’nın Ölçülmesi Özellikle 2.0 D.’nin altındaki astigmatizmalarda ölçüm teknikleri arası farklılık riski artmaktadır. YANİ 2.0 D.’NİN ALTINDAKİ ASTİGMATİZMALARDA DAHA DİKKATLİ OLMAK GEREKİR: Wallace RB. ASCRS 1995; 67-72.


Korneal Astigmatizma’nın Ölçülmesi Ölçüm Zonu

Ant. Kurvatür Radiusunu Dioptrik güce çevirmek için kullanılan

Kırma indeksi

Javal Manuel Keratometre

3.4 mm

1.3375

3.0-3.2 mm

1.3375

Topografi

3.0 mm

1.3375

IOLMaster

2.5 mm

1.3375

1.65 / 2.30 mm

1.3320

WF Analyzer

3.0 mm

1.3375

Pentacam

3.0 mm

1.3375

OtomatikKeratometre

Lenstar

!!! 1.3375 de 7.5 mm  45.0 D. iken, 1.3320’de  44.3 D.’ dür.


Astigmatizma’nın Ölçülmesi / Hangi Cihaz? Güç (D.)

Aks (Derece)

1

Manuel keratometri

Otokeratometri

2

Otokeratometri

Non-kontakt optik biyometri

3

Non-kontakt optik biyometri

Topografi

4

Topografi

Manuel keratometri

Astigmatizmanın Tanımlanması  
Astigmatizmanın Tanımlanması  

4 Bölümden Oluşan Dr. İzzet Can'ın Hazırladığı ve Sunduğu Prezentasyonun İkinci Bölümü

Advertisement