Page 1

Версія: 1 Дата: 25.01.2016 Сторінка: 1

П 12-01-2016- І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ КАНАТНИХ ДОРІГ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Сторінок: 17

ПОРЯДОК ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ КАНАТНИХ ДОРІГ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

П 17-01-2016 - І

Затвердив: Керівник Органу з оцінки відповідності Погодив: Начальник відділу з оцінки відповідності Розробив: Керівник з якості

Підпис, дата Макар Я.Р. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016

79052 ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 233А


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ.................................................................................................................................................... 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ...................................................................................................................................... 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ............................................................................................................................... 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................. 4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................................ 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ............ 4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В ............................................................... 5 «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» ................................................................................................................................................ 5 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G............................................................... 8 «ПЕРЕВІРКА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ» ..................................................................................................................... 8 9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ) ........................................................................................................... 12 10 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.............................................................................. 15 ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ...................................................................................................................................... 16 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ....................................................................................................................................... 17

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 17


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки рейкових фунікулерів та іншого обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або інших пристроях для підвішування, на яких тяга забезпечується одним або кількома канатами; канатних доріг, кабіни яких переміщуються за допомогою одного або кількох канатів, зокрема гондоли та крісельні підйомники; канатних буксирних пристроїв, що призначаються для транспортування лижників схилами гір вгору (далі – вузли та пристрої безпеки канатних доріг, продуція) в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертнотехнічний центр Держпраці» вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затверджено постановою КМУ від 14.10.2009 № 1076, (далі – Технічний регламент, ТР), відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг для перевезення пасажирів та є обов’язковим для застосування в ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про захист прав споживачів» (Закон № 3161-IV від 01.12.2005 р.) Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Закон № 124-VIII від 15.01.2015) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п; Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів, з змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 235 ( 235-2013-п ) від 08.04.2013 , № 632 ( 632-2013-п ) від 28.08.2013 ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 1022010, IDT) ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 17


ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004) ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління (ISOIEC 17021:2006, IDT). 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів розроблений з урахуванням директиви ЄС (Директива 2000/9/ЄС) Європейського Співтовариства. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг згідно вимог цього порядку та заявленого вибору модулів юридичними або фізичними особами, які є виробниками продукції або його уповноваженими особами, або постачальниками продукції та враховуючи можливість застосування модулів згідно вимог технічного регламенту. 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає продукція під дію технічного регламенту? Також варто пам’ятати що оцінка відповідності канатних доріг проходиться тільки відносно вузлів та пристроїв безпеки канатної дороги. 6.2 Для проведення оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг виробник та/або його уповноважена особа, монтажник, постачальник застосовує за власним вибором модулі G, Н та комбінації модулів B+F, B+D:

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

Блок - схема 1 сторінка. 4 з 17


МОДУЛЬ В (перевірка типу) МОДУЛЬ D (забезпечення якості виробництва)

МОДУЛЬ F (перевірка продукції)

6.3 ООВ ДП «Західний ЕТЦ» самостійно проводить роботи з оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки тільки за модулями G, B, F. ООВ ДП «Західний ЕТЦ» не проводить процедур оцінки відповідності за модулем H оскільки не акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 170211:2008, а процедури оцінки відповідності за модулем D проводиться тільки з залученням акредитованих у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 органів та використанням результуючих документів цих організацій.. 6.4 Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів посилається на технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585. 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Перевірка типу» 7.1 Процедуру оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг за модулем «В» виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1. 2 7.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно

Ф 7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл у відповідності до підпункту 1) п. 43 – для пристроїв безпеки, підпункту 2) п.43 – для вузлів і інформація про місцезнаходження зразка, який за можливості передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати типовий зразок. 7.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 17


Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 7.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки

відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. 3 7.5 Отримані результати аналізу заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 7.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 4 7.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06.

Один примірник рішення

передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5 7.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 17


7.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань, їх виробів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 6

7.10 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. 7 7.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 8 7.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9 7.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

перевірки

типу

Ф

7.7.1-02

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки. 10 7.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається угода про співпрацю Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 7.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 17


Схема 1 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

9

СЕРТИФІКАТ

10 УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

Угода про співпрацю

8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «Перевірка одиниці продукції» 8.1

Процедуру оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг виробник або

його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2. 2

8.2

Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф

7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «G». До заявки додається технічний файл у відповідності до підпункту 1) п. 43 – для пристроїв безпеки, підпункту 2) п.43 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати зразок для критичного оцінювання і випробування. П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 17


8.3

Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 12 Технічного регламенту модулів

оцінки відповідності); 

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 3 8.1 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає виконання роботи аудитору бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 8.2

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 4 8.3

На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна

угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 5 8.4 Усі роботи

з

оцінювання

відповідності

продукції

проводяться

по

завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 17


від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого в рішенні плану. 8.5

У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 8.6

У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи

випробувань такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 6 8.7 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій примірник залишається в ООВ «Західний ЕТЦ». 7 8.8 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Звіт за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику. 8

8.9

На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9

8.10 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

відповідності

Ф

7.7.1-02,

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік. 8.11 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката. 10 8.12 Якщо виробник або постачальник має потребу в тому, щоб ООВ «Західний ЕТЦ» оформив

та провів облік декларації про відповідність в Реєстрі Органу, то він проставляє відповідну відмітку в заявці на проведення робіт.

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 10 з 17


8.13 Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та реєстрації декларації про відповідність описані в Розділі 10 цього порядку. Схема 2 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 ДЕКЛАРАЦІЯ

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

ОБЛІК ДЕКЛАРАЦІЇ РЕЄСТРАЦІЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ

сторінка. 11 з 17


9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) 9.1

Процес проведення робіт з оцінки відповідності вузлів та пристроїв безпеки канатних доріг

за модулем F, які попередньо пройшла процедуру перевірки типу зображена на схемі 3. Перед початком робіт керівником БОВ збирається робоча група аудиторів, які обираються відповідно з Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 1 9.2

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». Негативні результати аналізу можуть бути пов’язані з відсутністю в технічному файлі товаро - супроводжувальної і конструкторської документації та сертифіката перевірки типу. При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 9.3

На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна

угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 4

9.4

Роботи з оцінювання відповідності типу за результатами перевірки продукції проводяться

по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5

9.5

У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 6

9.6 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. Якщо замовник надає на перевірку

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 12 з 17


партії однорідної продукції, він повинен забезпечити однорідність партії встановленому типові а ООВ під час відбору зразків на випробування застосовує метод випадкового відбору. 7

9.7 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. В звіті обов’язково повинна міститись інформація щодо відповідності або не відповідності перевіреного зразка встановленому типові. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 9.8

Якщо партія продукції відповідає встановленим вимогам, ООВ видає сертифікат

відповідності та наносить на кожний зразок продукції із схваленої партії, за винятком тих зразків, що не відповідають встановленим вимогам, свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові. Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, ООВ застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку. У разі неодноразового виявлення невідповідності партії продукції встановленим вимогам ООВ припинити перевірки із застосуванням методу випадкового відбору та запровадити перевірки кожного зразка продукції. 8

9.9 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ ДП

«Західний

ЕТЦ»

приймає

рішення

щодо

проведеного

оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9

9.10 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном відповідним до терміну дії сертифіката перевірки типу. ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 13 з 17


Схема 3 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

1 2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

сторінка. 14 з 17


10 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.9.1-03 Ф 7.2-04 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Угода про співпрацю Журнал реєстрації угод про співпрацю Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції Заявка Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 15 з 17


Лист ознайомлення № п/п

Прізвище Ім’я По батькові

Посада

Дата

Підпис


Лист реєстрації змін Редакція

№ зміни

дата введення в дію

П 17-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

причина внесення змін

короткий зміст

сторінка. 17 з 17

Profile for vsushchenko

Tr cableway  

Tr cableway  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded