Page 1

Vätskäri

VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

Tubettaminen kasvaa

Sosiaaliset taidot

Apua digistrategiaan


PÄÄKIRJOITUS Yksi suurimmista haasteistamme on työelämän muuttuminen rytinällä. Digitalisaation kiihtyessä muuttuvat työtehtävien lisäksi myös työn ja vapaa-ajan rajat. Osana digitalisaatiota joudumme myös kysymään mitä tulee tapahtumaan perinteisille työtehtäville robottien yleistyessä. Työntekijät joutuvatkin yhä enemmän miettimään miten he voivat säilyttää oman kilpailukykynsä koko ajan uudistuvien työtapojen ja välineiden myötä. Toisaalta työn ja muun elämän rajojen sulautuminen tuo myös erilaisia mahdollisuuksia työn jaksottamiselle kun työ irtaantuu yhä enemmän ajasta ja paikasta. Samalla yhä useammat haluavat joustoa oman työnsä tekoon erilaisten etätyön muotojen lisääntyessä. Työtehtävien muutokset ja ammatin vaihtaminen tulevat tulevaisuudessa yleistymään yhä enemmän. Tämä luo luonnollisesti lisää paineita jatkuvalle oppimiselle. Samalla julkisen koulutuksen rahoituksen voimakas supistuminen heikentää yksilön mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja voi samalla vaikuttaa negatiivisesti suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Tämä näkyy jo nyt sillä Kauppakamarien selvityksen mukaan jopa kolmanneksella yrityksistä on ollut vaikeuksia löytää sopivaa työvoimaa. Vstky haluaa omalta osaltaan tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia oman osaamisen kasvattamiseen ja järjestää 28.10. Innostu IT:stä seminaarin. Tämän tarkoituksena on antaa IT-alan ammattilaisille mahdollisuus tarkastella omaa työtä uusista näkökulmista ja kehittää omaa osaamista. Seminaari tarjoaa myös uusia näkökulmia IT-maailman tulevaisuuteen ja päivän aikana asiantuntijat tuovat tuovat esille miltä maailma näyttää esimerkiksi robotiikan tai pelimaailman näkökulmasta? Samalla käydään keskustelua myös teknologioiden muutoksesta ja tietoturvan haasteista sekä niiden vaikutuksesta omaan työhön. Seeminaari toimii myös hyvänä keskustelufoorumina, jossa voit käydä vanhojen sekä uusien tuttavuuksien kanssa inspiroivia keskusteluja ja ajatustenvaihtoa. Yksi seminaarin tärkein anti onkin monelle omien verkostojen laajentaminen ja syventäminen. Ilmoittaudu sinäkin mukaan: innostu.vstky.fi

Tommi Ranta Päätoimittaja

JULKAISIJA Varsinais - Suomen Tietojenkäsittely - yhdistys www.vstky.fi Puheenjohtaja Anne Koskinen-Kannisto Sähköposti puheenjohtaja@vstky.fi Päätoimittaja Tommi Ranta Puhelin 040 584 2226 Sähköposti tiedotus@vstky.fi Taitto Heidi Ekqvist/Turun AKK:n Someguru-koulutus

ILMESTYMINEN Vätskäri ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ilmestymiskuukaudet : 2016: touko- ,loka- ja joulukuu.

ILMOITUSMYYNTI Päätoimittaja Tommi Ranta 040 584 2226 ilmoitusmyynti@vstky.fi

PAINOPAIKKA T. Nieminen Oy, Painotalo Painola Jousitie 2, 20760 Piispanristi www.painola.com Yhteyshenkilö Taisto Nieminen 02 274 9222 taisto.nieminen@painola.com

AINEISTO Aineisto lähetetään yhtenä PDF-tiedostona, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit (kuvat, grafiikat, teksti fontit) Kuvat CMYK-muodossa, resoluutio min. 300dpi Ilmoitus aineisto lähetetään sähköpostilla päätoimittajalle. Isot aineistot lähetetään ZIP -pakattuna. Deadline kaksi viikkoa ennen ilmestymiskuukauden alkua.

REKLAMAATIOT Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuuvirheistä rajoittuu ainoastaan ilmoitushintaan.

MAKSUN SAAJA Saaja: VSTKY ry Pankkitili: Nordea FI45 2057 2100 0032 13

JAKELU JA PAINOS • • • •

2

Jäsenkunta Yhteistyökumppani Oppilaitokset yhteensä 900 kpl. Erikois- ja liitenumerot sop.mukaan.


Sisällys

En tiedä

8

6

Apua digistrategiaan

14

10

ROBBO koodausapuna

Tubettaminen

16 Sosiaaliset taidot

18 Tulevaisuuden tekijät

Vätskäri | 2/2016


Janne Rinne ja Ann-Sofi Österberg

Janne Rinne ja Ann-Sofi Österberg

Kaupunkisuunnittelua Pokémonien innoittamana Turun kaupunki ja kauppakeskus Skanssi

denlaisia keinoja innostaa ihmisiä, jotka

arkipäivää kaikkialla. Niihin voidaan

järjestivät Pokémon GO Race -tapahtuman

eivät muutoin ole kiinnostuneita kaupun-

liittää monenlaisia elämyksiä, kuten tai-

kauppakeskus Skanssissa perjantaina 16.9.

kikehityksestä, kertoo projektisuunnittelija

detta, oppimista ja harrastamista. Poké-

Pokémon-luret houkuttelivat kävijöitä tutus-

Janne Rinne Turun kaupungilta.

mon-kierroksen järjestäminen on kevyt

tumaan Skanssin tulevaan asuinalueeseen.

tapa testata lisätyn todellisuuden käyttöä

Pokémon GO –kierroksen toteutuksesta

Skanssin tulevasta puistosta suunnitellaan

ihmisten osallistamisessa ja alueeseen tu-

vastasi turkulainen e-urheiluun erikoistunut

nykyaikaista viheraluetta, joka toimii op-

tustumisessa.

yritys Grail Group ltd.

pimisympäristönä ja monipuolisen tekemisen paikkana kaikenikäisille ihmisille.

Tapahtumaan osallistui satoja Pokémo-

Skanssista kehitetään älykästä, ekologista ja

Älyteknologian avulla puiston käyttäjille

neista ja Skanssin alueen suunnittelusta

yhteisöllistä kaupunginosaa. Tapahtumassa

voitaisiin tarjota monia elämyksiä, kuten

innostuneita.Tapahtuma toimi hyvänä esi-

esiteltiin Skanssin kehittyvän kaupungi-

tietoa alueen historiasta, luonnosta ja

merkkinä siitä miten lisätty todellisuus voi

nosan suunnitelmia. Skanssin suunnittelijat

tulevasta rakentamisesta. Pokémon GO

innostaa keskusteluun teknologian uusista

pohtivat kaupunkilaisten kanssa, miten pe-

–tapahtuman yksi tehtävä vei pelaajat

käyttötavoista. Myös alan ammattilaisia

lit ja älyteknologia voisivat tehdä Skanssin

Skanssin tulevan asuinalueen viehättäville

vieraili pisteellä kommentoimassa tekno-

asuinalueesta ja sen puistosta innostavan ja

lähivirkistysalueille.

logian mahdollisuuksia. Nuorimmille kä-

vuorovaikutteisen ympäristön.

4

vijöille Pokémonien metsästys vei voiton Pokémon GO liikuttaa ihmisiä hauskasti

kaupunkisuunnittelusta, mutta pelaamisen

Skanssi on alue, jossa kokeillaan uusia ta-

pois heidän tutuilla reiteiltään. Pian mo-

ohessa osa pelaajista kertoi myös näke-

poja saada kaupunkilaiset mukaan suun-

biilipeleihin ja lisättyyn todellisuuteen

myksensä Skanssin älykkään kaupungi-

nitteluun. Pelimaailma tarjoaa täysin uu-

perustuvat kierrokset ja liikuntareitit ovat

nosan kehittämisestä.


1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Digitaalinen syrjäytyminen

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Kokouskeskus Mauno, Biocity, Tykistökatu 6 Turku Keskiviikkona 23.11.2016 kello 12.30 - 16.00

Tilaisuuden ohjelma 12.30 Kahvittelu

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

13.00 #ICTknowhow-hankkeen tulokset Julia Toivonen; Turun yliopisto, koulutussosiologian tutkimuskeskus

13.30 Näköalapaikalta konkretiaan - mitä oppeja voimme ottaa mukaan hankkeesta? Anne Koskinen-Kannisto; #ICTknowhow-hankkeen ohjausryhmän jäsen 14.15 Tauko

14.30 Ammatillinen koulutus muutosten pyörteissä Ulla Aunola; Opetushallitus, Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus -yksikkö

15.15 Biohakkerit: oman mielen ja ruumiin rajojen ylittäminen Teemu Arina; serial entrepreneur, author, biohacker Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu 13.11.2016 mennessä osoitteessa: http://goo.gl/EOXw2K

1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 02/2016 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

#ICTknowhow-hankkeessa mitataan nuorten ICT-osaamista ja tuetaan nuorten ICT-taitojen kehittämistä. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.1.2015 - 31.12.2016. Lisätietoa: Julia Toivonen, etunimi.su etunimi.sukunimi@utu..

Vätskäri |

1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0


En tiedä Ja miten tärkeää on tietää, ettet tiedä Juha Borenius

Ian Schneider / Unsplash

Sinullekin on ehkä tuttu konsulttien suosima nelikenttä tiedosta ja tiedostamisesta.

6

Tiedän, että tiedän

En tiedä, että tiedän

Tiedän, että en tiedä

En tiedä, että en tiedä

Tietotekniikka on alue, jossa kehitysvauhti on lähes mielipuolis-

kääntyä myös tuskastuttavaksi. On yksinkertaisesti liian paljon

ta. Lähes kaikilla osa-alueilla uuden määrä kasvaa eksponenti-

blogeja, lehtiä, kirjoja luettavaksi, liikaa lyhenteitä, teknologioita,

aalisesti. Alalle tuskin hakeutuu ylipäätään ihmisiä, jotka pitävät

tekniikoita opittavaksi. Eniten ahdistusta tiedon määrä tuo gene-

status quosta – tai ainakaan he eivät pitkään viihdy. Vaikka op-

ralisteille, jotka haluaisivat tietää kaikesta kaiken. Siihen kun ei

piminen on useimmille meistä kiinnostavaa ja motivoivaa, se voi

yhden ihmisen aika mitenkään riitä.


Asiantuntija-artikkeli Koska omaksumisen ja tiedon määrälle tulee nopeasti rajat, onkin

Toisaalta tuskin missään muulla on niin vahvasti henkilön itsensä

itse asiassa paljon tärkeämpää tietää, mitä ei tiedä.

vastuulla pitää huolta osaamisestaan. Esimerkiksi koodarin on erittäin vaarallista antaa vastuu koulutuksestaan työnantajalle,

Käytännössä se tarkoittaa usein sitä, että opimme asioista riit-

oppilaitokselle tai kenellekään muullekaan.

tävästi niiden lokeroimiseksi ja jäsentämiseksi. Osaamme sanoa mikä tässä on samaa suhteessa muihin saman kaltaisiin asioihin

Oma osaaminen ei takaa mitään työnantajan silmissä, mutta op-

ja mikä siinä on erilaista. Kun kaikki tieto on ulottuvillamme, vain

pimiskyky ja motivaatio kylläkin. Osaaminen vanhenee nopeasti,

parin hipaisun päässä, pystymme milloin tahansa syventämään

mutta halu ja kyky oppia omaehtoisesti on juuri sitä asennetta,

tietämystämme – mikäli vain tiedämme mitä pitää oppia. Mitkä

joka ei koskaan mene muodista.

olivat ne oikeat kysymykset? Tietotekniikan ammattilaisen on sitouduttava vahvasti oppimiseen

[Kirjoittaja on ikuinen oppija, joka oppii nyt startupissa nimeltä

ja myös opittava oppimaan. Tuskin juuri millään muulla alalla

Thinger Solutions Oy.]

opiskelun kautta saatu oppi happanee yhtä nopeasti.

Vätskäri | 2/2016


Konkreettista apua digistr tekemiseen?

Yrityksistä 80 prosenttia arvioi digistrategian liiketoimintansa kannalta avaintekijäksi. Silti se puu suomalaisyritykseltä. Näin todetaan kansainvälisen ohjelmistoyhtiö IFS:n päättäjätutkimuksessa.

Digistrategian tekeminen kannattaa. Yritykset voivat saada etuja tuotteiden ja toimintojen digitalisoinnista – täytyy vain oivaltaa, millä tavoin. Käytännönläheisessä digistrategiatyöpajassa keskitytään sisältöön, ei niinkään laitehankintoihin tai teknisiin kysymyksiin. Oma käsitykseni digistrategiasta on toteuttamiseen kannustava. Kun yrityksen digistrategian hahmottaminen lähtee konkreettisista tapahtumista liikkeelle, on lopputuloskin toimintaa ohjaava. Liian usein strategiat jäävät abstraktille tasolle ja niiden jalkauttamiseen tarvitaan erityisiä ponnisteluja. Strategiaprosessin kuluessa syntyy usein oivalluksia. Tietotekniikkaoivallukset syntyvät usein sattumalta mutta niitä voi myös synnyttää yhteisen prosessin tuloksena. Ne poikkeavat edukseen tavallisista ratkaisuista ja ne ovat kohtuullisen helppo toteuttaa. Vaikeat ja kalliit ratkaisut täyttävät harvoin oivalluksen kriteerit. Yrityksen

digistrategian

tekemisvastuu

kuuluu toimitusjohtajalle, johtoryhmälle tai yrityksen hallitukselle. Työhön kannattaa valita yrityksen toimintoja parhaiten tuntevat vastuuhenkilöt ja sopiva fasilitaattori vetämään prosessia tai työpajoja.

8


strategian

Jäsentapahtumat

Heikki Nummelin

se puuttuu joka kolmannelta

Heikki Nummelin

essa.

Työpaja ja siihen sopiva luovuustekniikka ovat toimiva ja tehokas yhdistelmä. Fasilitaattori vetää prosessia ja osallistujat tuottavat sisältöä. Yleensä osa tuloksista on itsestäänselvyyksiä, mutta joukkoon mahtuu lähes aina myös oivalluksia. Näitä työstetään edelleen. Tuloksena on ideoiden kirjo, josta joudutaan tekemään valintoja. Valintojen tekeminen on strategiatyötä. Oivallustyöpajan avulla saadaan laadukkaampia tuloksia kuin perinteisillä menetelmillä. Pelkät ideat eivät kuitenkaan riitä. Vastaavasti ilman hyviä ideoita syntyy vain keskinkertaisia tuloksia. Ideoiden työstäminen sisältää aluksi arvioinnin ja sen jälkeen normaalit projektityön vaiheet. Ideoiden perusteella syntynyttä ymmärrystä hyödynnetään digistrategian laatimisessa. Lisää aiheesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luovuustekniikka ”Tietotekniikkaoivallukset” Luento ja johdatus työpajaan. Innostu

IT:stä

Caribiassa,

sali

3,

perjantaina

28.10.2016 klo 13.00 - 13.45 Kirjoittaja ja työpajan vetäjä on Heikki Nummelin, oivallustyöpajojen vetäjä, fasilitaattori ja yritysjohdon sparraaja. www.stratox.fi

Vätskäri | 2/2016


Tubettaminen kasvaa nopeasti Tommi Ranta

Pexels.com

YouTube on nuorten 15-29 vuotiaiden suomalaisten kohdalla

tettävä tapahtuma, jossa Youtube-videoiden tekijät kohtaavat fa-

jättänyt perinteisen television jo kauas taakseen katsojamääris-

ninsa. Viime vuonna tapahtumassa oli yli 10 000 kävijää joka oli

sä. YouTubea katsotaankin keskimäärin jo lähes tunti päivässä

kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Vanhemmalle sukupol-

ja suurin osa tästä katsojaryhmästä käyttää YouTubea päivittäin

velle tätä voisi verrata hieman 90-luvun Dingo-maniaan.

(57%). Kaikkia suomalaisiakin ajatellen YouTube on merkittävä kanava sillä yli 2 miljoonaa suomalaista katsoo Youtubea vähin-

Mistä tubettamisessa on oikein kyse?

tään viikoittain ja noin joka neljäs suomalainen seuraa vähintään yhtä Youtube-kanavaa.

Tubettaminen tarkoittaa YouTubeen ladattavien videoiden ympärille kehittynyttä kulttuuria, jonka pääasiallisia käyttäjiä ovat noin

10

Elokuun toisella viikolla järjestetty Tubecon16 keräsi Helsingin

14-17 vuotiaat nuoret (82%). Tehtyjen videoiden avulla myös ta-

Hartwall-areenalle 19000 fania. Kyseessä on vuosittain järjes-

valliset henkilöt voivat tehdä itsestään tähden. Videoilla kerrotaan


Asiantuntija-artikkeli

mistä tahansa vaikka omaan elämään liittyvästä vaikka monesti

suosituimmilla tubettajilla näyttökertoja yhdellä videolla voi olla

tuntuisi siltä, että vain kissa- ja pelivideot saavat huomiota. Tubet-

kuitenkin satoja tuhansia jolloin tietenkin myös tuloja voi kertyä

tajien fanien määrä ja sitoutuneisuus näkyykin YouTube-kanavien

enemmän.

tilaajamäärissä sekä videoiden katsomismäärissä. New York Timesin elokuisen artikkelin mukaan YouTube-tähdet Videoiden ja kanavien aiheet vaihtelevat vloggajan kiinnostuksen

joilla oli noin 3-7 miljoonaa seuraajaa saattoivat saada sisäl-

kohteen mukaan omasta päivästä ja ruuanlaittovinkeistä kau-

töyhteistyöstä YouTubessa noin 165 000 euroa. Vastaavasti 50

neustuotteiden testeihin/vinkkeihin ja huumorista pelivideoihin.

000 – 500 000 seuraajalla videosta saattoi saada noin 2 200

Suosituimmilla suomalaisilla videoillakin voi olla miljoonia kat-

euroa ja instagram-kuvasta tai Snapchatistä 900 euroa sekä 350

selukertoja.

euroa twiitistä.

Taviksesta tähdeksi Useilla videoilla esiintyjät kuvaavat omaa tavallista arkielämäänsä ja katsojia kiinnostaa sen aitous ja näennäinen normaalius. Kuvaajille kyse on yleensä joko halusta esittää omaa elämäänsä tai tulla kuuluisaksi. YouTube ja ohjelmien sekä laitteiden tulo kaikkien saataville tarjoaa lähes jokaiselle tasa-arvoinen mahdollisuuden tuoda oman näkemyksensä esille. Nykypäivän Youtube-tähdet ovat tämän päivän vaikuttajia ja osa heistä on aivan tavallisia kansalaisia jotka viihdyttävät, kertovat mielipiteensä ja näyttävät esimerkkiä. Suosituimmat tubettajat ovatkin faneilleen isoja tähtiä ja tähtien tapaaminen on yleisölle tärkeää. Taloustutkimuksen kesäkuun tutkimuksen mukaan suositut tubettajat ovat nuorten parissa kiinnostavampia kuin pop-tähdet tai julkkikset. Markkinointi&Mainonta lehden uutisoiman tutkimuksen mukaan 13-17-vuotiaiden nuorten mielestä Lakko, Mmiisas, Mariieveronica olivat edellä niin Cheekiä, Justin Bieberiä ja Teemu Selännettäkin.

Voiko tubettamisella ansaita? Tubettaminen ei ole enää pelkästään harrastustoimintaa sillä suosituimmat tubettajat tekevät myös yritysten kanssa yhteistyötä erilaisten sponsorisopimusten myötä. Tuotteen markkinoinnissa sopiva tubettaja voi olla yhteistyökumppanina kustannustehokkaampi

Tubecon Awards 2016 Yleisön suosikki Jaakko Parkkali Vuoden tähtilupaus Jaakko Parkkali Vuoden video HydraulicPressChannel: Can you fold paper more than 7 times with hydraulic Press Vuoden kauneuskanava Henry Harjusola Vuoden lifestylekanava MariieVeronica Vuoden vloggaaja GroupBlog Vuoden vauhtikanava Dudesons Vuoden lelukanava LPS Emppu

kuin tv-mainos tai banneri

Vuoden musiikkikanava Justimus

Tubettajat voivat ansaita YouTuben mainosyhteistyöllä tai sisäl-

Vuoden huumorikanava Justimus

töyhteistyöllä mainostajan kanssa. YouTubessa vuonna 2015 tubettajat saattoivat karkean arvion mukaan saada videon edellä esitettävästä mainoksesta tuhansilla näyttökerroilla euroja ja

Vuoden pelikanava Lakko

kymmenillä tuhansilla näyttökerroilla joitakin kymppejä. Suomen

Vätskäri | 2/2016


IT-alan osaajia kaikille organisaatiotasoille! Löydämme vuosittain asiakkaidemme avainpaikoille tuhansia alansa parhaita täsmä- ja erityisosaajia, asiantuntijoita ja johtajia. www.experis.fi 12


a


Ohjelmoimaan ja koodaamaan ROBBON avulla Goodfreephotos

Kristina Karkkonen

ROBBO inspiroi oppimaan

Pienkokoiset opetusrobotit

suomalainen koulutus on maailman ykköstasoa. Kun nämä yhdistyvät, syntyy

Ohjelmointi on tullut pakolliseksi oppiai-

Robotissa on useita erilaisia antureita ja

neeksi suomalaisiin kouluihin ja tähän

langaton Bluetooth tietokoneyhteyttä var-

tarpeeseen ROBBO on kehittänyt yh-

ten. Käytännön ohjattavan robotin avulla

Tulevaisuuden suunnittelemissa on ROB-

teistyössä Helsingin yliopiston opetta-

lapset oppivat konkreettisen ohjelmoinnin

BON

jankoulutuslaitoksen kanssa koululaisille

lisäksi robotiikan perusteita, innostuvat

muun muassa 3D-tulostimilla ja alusta asti

tarkoitettuja ohjelmoitavia robotteja ja

tutkimaan ympäristöään kehittäen samal-

itse kasattavilla roboteilla. Tavoitteena on

opetusmateriaalia. Kyseessä on pedago-

la ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta.

innovatiivinen luokka, jossa lapset tutus-

gisesti hyvin päteviä opetuksen työkaluja.

loistava vientituote.

tuotevalikoiman

laajentaminen

tuvat robottien lisäksi muuhunkin elekt-

Robotteja voi itse muokata ja koota, ne

ROBBON projektijohtaja Kristina Z.

motivoivat lapsia oppimaan pelkässä vir-

Karkkonen sanoo, että Robbo:n vahvuuk-

tuaalimaailmassa tapahtuvaa ohjelmoin-

sia ohjelmoinnin opettelussa ovat ennen

tia paremmin.

kaikkea sen helppous ja monipuolisuus.

roniikkaan.

Lapset oppivat aikuisia nopeammin

Robotit tottelevat käyttäjän tekemiä ohROBBO alkoi kehittää ja kokeilla robot-

jelmallisia

luodaan

Ohjelmointi on nykymaailmassa hyödylli-

teja yhteistyössä Innokas-verkoston koulu-

avoimeen lähdekoodin perustuvalla, vi-

nen taito, jolloin kysyntää tuotteelle löytyi-

jen kanssa vuoden 2015 syksyllä, jolloin

suaalisella ja helpolla Scratch-ohjelmoin-

si varmasti myös ohjelmoinnista kiinnostu-

opettajat ja oppilaat ovat olleet mukana

tikielellä. Scratch on MIT Media Labissa,

neiden aikuisten joukosta.

alusta asti ROBBON perusharjoituksia

Yhdysvalloissa kehitetty, hyvin luotettava

eteenpäin kehittäen. Käyttämällä omaa

ohjelmointikieli.

komentoja,

jotka

sia tapoja ja tilanteita, joissa robottia voi käyttää. Espoon Vanttilan koulun opet-

ROBBOSTA tulee suomalainen vientituote

pilaiden kanssa. Harrastusmielessä ohjelmointia opettelevalle aikuiselle ROBBO on hyvä alku. Karkkosen kokemuksen

tajan Erkki Hautalan mukaan Robbo on

14

Vanhemmat voivat ohjelmoida yhdessä lastensa kanssa, ja opettajat yhdessä op-

mielikuvitustaan lapset saavat keksiä uu-

hyvä työkalu koodauksen perusasioiden

ROBBO-laitteet ovat suomalaisia tuottei-

mukaan, lapset ovat olleet aikuisia nope-

opiskeluun, sillä oikea robotti inspiroi lap-

ta, jotka valmistetaan Turussa. Karkkonen

ampia oppimaan. Aikuiset tarvitsevät mu-

sia tekemään ja kokeilemaan.

näkee robotiikan olevan Suomen uusi

kaan ohjeet, mutta tekevät yleensä lapsia

vientituote. It-ala on Suomessa vahva ja

enemmän virheitä.


TÄSTÄ LÄHTIEN VOIMME KUTSUA ITSEÄMME SUOMEN PARHAAKSI IT-YRITYKSEKSI IHAN LUVAN KANSSA Tarjoamme paitsi ensiluokkaisia liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palvelunhallintaa, myös huipputyöpaikan alan parhaimmille osaajille. Siirry digitaaliseen dimensioon osoitteessa enfo.fi

IT-palvelutalo Enfo valittiin jälleen kerran Suomen parhaimpien joukkoon Great Place to Work Finlandin järjestämässä Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimuksessa. Enfo on mukana suurten yritysten sarjassa (vähintään 500 työntekijää). Enfo sijoittui listalla neljänneksi ja se on omassa sarjassaan Suomen paras IT-alan yritys.


Sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa Heidi Ekqvist

Pexels.com

Nykyään enää harvoissa työpaikoissa työntekijä kykenee täysin eristäytymään muista työtovereistaan ja silti hoitamaan työnsä hyvin. Työntekijä joutuu kommunikoimaan monien eri sidosryhmien, kuten kollegoiden, esimiesten, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien, kanssa. Omien ajatusten ja ideoiden esilletuonti on yksi tärkeimmistä taidoista, jota yksilö voi itsessään kehittää.

Miksi sosiaaliset taidot ovat tärkeitä työympäristössä?

jotka ovat usein hyvinkin kulttuurisidonnaisia. Tämä vaatii yksilöltä sosiaalista älykkyyttä. Median käyttötaidot ovat arkipäivää valtaosalle työväestöstä. Digitaalisuus ja sosiaalinen media tuovat

Sosiaaliset taidot ovat vahvassa asemassa työpaikalla sekä eri-

jatkuvasti uusia työkaluja, joiden nopea haltuunotto on tärkeää.

laisissa työtilaisuuksissa. Yksilö voi parhaimmassa tapauksessa

Analyyttisyys on viety uudelle tasolle, kun teknologian avulla

suunsa avaamalla saada uusia mahdollisuuksia uralleen tai pa-

pystytään kerämään tilastotietoja ja dataa kuluttajien käyttäty-

himmassa tapauksessa joutua keskustelemaan epämielyttävän

misestä. Yksilön tehtävänä on tulkita tietoja ja kehittää tuotteita

henkilön kanssa. Kun työntekijä omaa vahvat sosiaaliset taidot,

tai palveluita saadun informaation pohjalta. Loppupeleissä kyse

hän selviää tilanteesta voittajana. Kollegoihin kannattaa luoda

on työntekijän kyvystä ennakoida tulevia muutoksia ja sopeuttaa

vahvat siteetm sillä toimivat ihmisuhteet työympäristössä auttavat

oma osaamisensa niihin, jotta hän pysyy kilpailukykyisenä työ-

vähentämään stressin negatiivisia vaikutuksia, kohottamaan itse-

elämässä.

tuntoa sekä motivoimaan työntekoon. Positiiviset ihmissuhteet vaikuttavat koko työpaikan ilmapiiriin, jolloin kaikki viihtyvät töissä.

Miten kehittää sosiaalisia taitoja?

Sosiaaliset taidot muutoksen alla

1. Kuuntelu Hyvän viestijän perustaito on osata kuunnella. Kukaan ei tykkää

Työelämä sekä työssä käyvien ihmisten taidot muuttuvat jatkuvan

keskustella henkilön kanssa, jok keskittyy vain itseensä, eikä pa-

kehittymisen mukana. On hyvä tiedostaa, että sosiaaliset taidot

nosta yhteiseen dialogiin. Aktiivinen kuuntelu vaatii harjoitusta;

ovat osa tät kehitystä. Päivittyneitä sosiaalisia taitoja ovat esimer-

huomioi mitä toinen osapuoli sanoo, kysy tarkentavia kysymyksiä

kiksi sosiaalinen älykkyys, median käyttötaidot, analyyttisyys ja

ja lopuksi muotoile uudelleen toisen sanomiset, jotta olet varmasti

ennakointi.

ymmärtänyt viestin.

Nykypäivänä työympäristö ei pysy neljän seinän sisällä, vaan se

16

on laajentunut yli maantieteellisten rajojen. Työelämä kansainvä-

2. Verbaaliton viestintä

listyy ja työtoverit voivat asua eri maissa. Yksilön on sopeuduttava

Verbaalitonta viestintää ovat kehonkieli, katsekontakti, kädenpu-

erilaisiin toimintatapoihin sekä ymmärtää muiden näkökantoja,

ristus tai äänensävy viestiessä. Verbalittomat signaalit kertovat


Asiantuntija-artikkeli

yleensä paljon viestijästä. Esimerkiksi jos toinen osapuoli ei katso

6. Kunnioitus

silmiin, hänellä voi olla epämukava olo tai hän valehtelee. Lisäksi

Ihmiset ovat avoimempia keskustelemaan, kun kumpaakin osa-

käsien ristiminen rinnalle viestittää torjuvasta asenteesta.

puolta kohta huokuu yhtäläinen kunnioitus sekä keskustelijaa että mielipiteitä kohtaan. Luo katsekontakti, käytä henkilön etunimeä

3. Ystävällisyys

ja kuuntele aktiivisesti.

Miellyttävä äänensävy, henkilökohtainen kysymys toiselle ja hymy rohkaisevat avoimeen ja rehelliseen keskusteluun sekä puhuessa

7. Palaute

kasvokkain tai kirjoittaessa sähköpostia.

Palautteen anto ja vastaanotto ovat usein hankalia tilanteita, mutta ne ovat taitoja, joita kannattaa kehittää. Kun annat rakentavaa

4. Itsevarma olemus

palautetta, pyri huomioimaan palautteen saajan persoona. Muis-

Itsevarmuus on tärkeää vuorovaikutustilanteissa, sillä silloin osoi-

ta aina myös antaa motivoivaa palautetta. Voit myös pyytää ja

tat muille, että uskot sanoihisi ja seisot niiden takana. Älä kui-

rohkaista muita antamaan palautetta itsellesi. Kuuntele annettu

tenkaan anna itsevarmuuden muuttua epäkohteliaisuudeksi ja

palaute, kysy selventäviä kysymyksiä ja tee tarvittavia toimenpi-

aggressiivisuudeksi eli muista myös kuunnella toista osapuolta.

teitä palautteen pohjalta.

5. Avoin mieli

8. Oikea viestintäkanava

Hyvä viestijä käy keskusteluja avoimin mielin. Kuuntele toisten

Hyvä viestijä tietää, missä kanavassa viesti milloinkin ja kenen

näkemyksiä ja pyri ymmärtämään myös heidän näkökantansa.

kanssa kannattaa käyttää mitäkin kanavaa. Esimerkiksi vakavat

Näin kykenet dialogiin myös ihmisten kanssa, joiden mielipiteet

keskustelut kannattaa suorittaa kasvokkain rauhallisessa tilassa

eivät ole yhteneviä sinun mielipiteittesi kanssa.

tai kiireistä henkilöä kannattaa aluksi lähestyä sähköpostin välityksellä.

Vätskäri | 2/2016


Mistä on tulevaisuuden tekijät tehty? Reetta Vuorinen

Seth Doyle / Unsplash

Teknologia edistyy, kehitys kehittyy, työelämä muuttuu. Kuinka työntekijät pysyvät mukana tässä kaikessa? Yksi näkökulma on, että erilaiset inhimilliset ominaisuudet ovat ns. hyvän tyypin valttikortteja, joilla pärjää digitalisaation ja robotisaation muokkaamassa työelämässä vastaisuudessakin.

’’Etsimme energistä ja asiakaslähtöistä tekijää’’- niin, kukapa ei. ’’Oletko tavoitteellinen ja itseohjautuva digiajan master mind?’’,

Tekoäly vs. inhimillinen äly, kumpi voittaa työpaikalla?

tottahan toki. ’’Teknisesti taitava modernin työelämän jonglööri, joka nauttii myös myyntityöstä?´´ - ehdottomasti. ’’Lisäksi edelly-

Koska teknologian kehitys muuttaa myös työelämää, aiemmin

tämme kokemusta vastaavista tehtävistä sekä viiden kielen (Java,

suvereenisti hallitsemasi työtehtävät saattavat tulevaisuudessa

JavaScript, Ruby, C#, C++, Python jne.) hallintaa’’ – no, sehän

muuttua radikaalisti tai jopa kadota kokonaan. Katse täytyy tä-

on sanomattakin selvää.

män takia koko ajan pitää horisontissa ja painopistettä hilata kohti elinikäistä oppimista. Uudet laitteet, ohjelmistot ja käsitteet

Kuulostavatko yllä olevat vaatimukset tutuilta? Vastaavat listat

sopivat lopulta häviävän harvoin yhteen vanhojen työtapojen

saattavat ajoittain tuntua loputtomilta, mutta todellisuudessa ko-

kanssa. Työelämän muutokset ovatkin johtaneet siihen, että yhä

van luokan osaaminen ei ole ainoa asia mikä ratkaisee – digitaa-

useamman suomalaisen taidot eivät vastaa työnantajien tarpeita.

lisena aikana myös persoona painaa paljon vaakakupissa, kun

Digitalisaatio, robotisaatio, automatisointi ja muut teknologiset

tehtävään etsitään ns. hyvää tyyppiä. Luovuus, harrastuneisuus ja

harppaukset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että keinoäly olisi kor-

sisäinen motivaatio ovatkin entistä tärkeämpiä tekijöitä, kun työn-

vaamassa inhimillisen älyn – päinvastoin.

antajat hakevat uusia tekijöitä, joilla on jotain uutta annettavaa

18

yritykselle. Valinnan perusteeksi ei tällöin riitä ainoastaan se, että

Esimerkiksi MIT-huippuyliopistossa digitalisaatioita tutkiva profes-

tarvitset työtä ja olet tehnyt vastaavaa aiemminkin.

sori Erik Brynjolfsson huomautti viimeaikaisessa haastattelussaan


Asiantuntija-artikkeli

(HS 28.8.2016), että on väärin kuvitella, että teknologia yksin

Työntekijänä on sen sijaan otettava koppi kohti heitetystä pallos-

määrittelee ihmiskunnan tulevaisuuden. Hänen mukaansa tekno-

ta. Oman osaamisen ylläpito ja työelämätaitojen kehittäminen ei

logia voi hyvinkin olla ihmiskunnan historian voimakkain työkalu,

ole professorin tai työnantajan vastuulla, vaan myös työntekijän

mutta sen käyttötapojen määrittely on omissa käsissämme. Tutki-

on proaktiivisesti pidettävä huoli omasta kehityksestään. Tässä

jan mukaan kovimmastakaan substanssista ei ole hyötyä, elleivät

ajassa jokaisen on itse päätettävä näkeekö muutoksen uhkana

yritysten ja yhteisöjen asiantuntijat kykene toimimaan yhdessä,

vai mahdollisuutena. Yhä useammin asenne ja persoona ratkai-

kuuntelemaan ja ymmärtämään toisiaan sekä viestimään selkeäs-

sevat pelin.

ti ja ymmärrettävästi. Millaiset ominaisuudet, asenne ja persoona sitten tekevät työn-

Uskalla oppia tulevaisuuden tekijäksi

tekijästä hyvän tyypin digitaalisena aikana? Uskoakseni muun muassa kyky innostaa ja innostua on entistä tärkeämpiä, mutta

Kuinka näitä tulevaisuuden työelämässä tarvittavia inhimillisiä

samalla tavalla tärkeitä voivat olla muut inhimilliset ominaisuu-

taitoja sitten rakennetaan? Opintojen kyky valmistaa nuoria di-

det, kuten sosiaalinen äly, luovuus, tunteellisuus tai jopa huumori.

gitalisaation jatkuvasti muokkaavaan työelämään tuntuu olevan

Jos työhaastattelussa kysymys kuuluu: ’’Miksi juuri sinä?’’, paras

jo ikuisuusaihe. Käytännössä tutkinto on yksi niistä elementeistä,

vastaus löytyy sinusta itsestäsi - ei aiemmilta työpaikoilta, tunte-

jotka antavat valmiuksia menestyä työelämässä. Tutkintotodistuk-

mistasi järjestelmistä tai tutkintotodistuksestasi. Kyse ei siis ole

seen painettu valmistumispäivämäärä ei kuitenkaan tarkoita sitä,

siitä mitä sinä teet, vaan siitä kuka sinä olet. Arvot, tavoitteet ja

että oppiminen voi loppua ja tekeminen alkaa.

työtavat ratkaisevat.

Reetta Vuorinen Business Manager Saranen Consulting

Vätskäri | 2/2016


Innostu! IT:stä

-seminaari Tule mukaan innostumaan Varsinais-Suomen puhutuimpaan ja merkittävimpään Innostu! IT:stä -seminaariin!

6 1 0 2 . 10 . 8 2 A N I fi A . T y N k A t J vs . PER u t s inno

Vätskäri 2/2016  

Vstky ry:n jäsenlehti – numero 2/2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you