Page 1

ETRŠBREŽICE

PIRAMIDA L E T N I K

1 ,

Ĺ T E V I L K A

1

2 2 .

1 1 .

2 0 1 3

20. 11. 2013—1. 11. 2013 V TEJ ŠTEVILKI:

Predstavitev projekta mobilnosti

IzkuĹĄnje dijakov Predstavitev VETPRO programa

1

2

4

Predstavitev 4 izobraĹževalnih ustanov

IzkuĹĄnje profesoric Strokovna ekskurzija na Dunaj

4

5

6

LEONARDO DA VINCI Opravljanje delovne prakse v tujini

V projekt mobilnos ÂťZdaj ali nikoliÂŤ ali ÂťNow or NeverÂŤ so bili vkljuÄ?eni dijaki, ki obiskujejo izobraĹževalni program ekonomski tehnik. Dijaki Simon Roguljić, Zala BudaÄ?ki, Peter Dimitrovski, Lucija Antunović ter Matej Kunej so opravljali delovno prakso v Plymouthu v Veliki Britaniji od 20. 10. 2013 do 1. 11. 2013. Dijaki so bili nastanjeni pri druĹžinah, kjer so se morali

Plymouth, Velika Britanija

prilagodi njihovemu ritmu Ĺživljenja in komunicira v angleĹĄkem jeziku. Na svojih delovnih mesh so se dijaki nauÄ?ili sprejema odloÄ?itve in odgovornost zanje. Pridobili so si veĹĄÄ?ine mskega dela in se nauÄ?ili reĹĄeva teĹžave. Med konkretne delovne naloge, ki so jih opravljali, sodijo urejanje poĹĄtnih poĹĄiljk in pisanje dnevnika, sprejemanje telefonskih klicev, sprejemanje

obiskovalcev, pisanje poslovnih dopisov, izdelava predstavitev, uporaba IKT v administraciji, uporaba skalnika, fotokopirnega stroja, telefaksa. V projektu so dijaki pridobili ĹĄirĹĄi pogled na Ĺživljenje v EU ter znanje in izkuĹĄnje iz poslovnega Ĺživljenja.


STRAN

2

Od 21.10. do 31.10. sem opravljala delovno prakso v tujini, natanÄ?neje v jugozahodnem delu VB, v obmorskem mestu Plymouth. Delala sem v nepremiÄ?ninskem podjetju Simply Lets, kjer sem opravljala pisarniĹĄko delo, oglaĹĄala sem se na telefon, pisala elektronska sporoÄ?ila strankam in obÄ?asno urejala spletno stran. Moj delovni Ä?as je bil od 10. do 13. ure. PROJEKT MOBILNOSTI

Ĺživela, je bila prijazna in pripravljena pomaga. Pros Ä?as sem po navadi preĹživljala v centru mesta, v nakupovalnem centru, kjer sem se druĹžila s prijatelji oz. soĹĄolci, ki so bili tudi na delovni praksi v tujini. Po veÄ?erji, ki smo jo imeli pri druĹžinah gosteljicah, smo se dobili v mestu in ĹĄli na pijaÄ?o ter izmenjali svoje izkuĹĄnje. Vikend smo preĹživeli v Londonu, kjer smo si ogledali znamenitos, kot so Naonal Gallery, Big Ben, London Eye,

Buckinghamsko palaÄ?o ter ostalo, prespali pa smo v hostlu.

Podjetje Simply Lets

IzkuĹĄnja v Angliji se mi bo za vedno vsnila v spomin, ker sem se imela super, nauÄ?ila sem se nove stvari in izboljĹĄala svojo angleĹĄÄ?ino. Zala BudaÄ?ki, 4. Ae

DruĹžina, pri kateri sem

ÂťZdaj ali nikoliÂŤ ÂťNow or NeverÂŤ

MNENJA DIJAKOV O OPRAVLJANJU DELOVNE PRAKSE V TUJINI

Svojo prakso v tujini sem opravljal v grosisÄ?nem podjetju G&R Electrical. Delal sem od 9.30 do 16. ure. Prvi dan so me v pisarni seznanili z nekaterimi osnovnimi informacijami in me kasneje odpeljali v pisarno, kjer sem preĹživel vse delovne ure. Delal sem s tremi gospemi (Ywonne, Suzanne in Jenny), ki so mi vedno z veseljem priskoÄ?ile na pomoÄ?. PreteĹžno sem urejal in vnaĹĄal podatke iz glavne knjige nabave in prodaje v raÄ?unalnik. Urejal

PIRAMIDA

sem tudi moĹžna povpraĹĄevanja, ki so se pojavila. Pripravil sem tudi dokumenta za nadaljnji proces plaÄ?ila in poskrbel, da se je to izvrĹĄilo pravoÄ?asno, da je podjetje lahko brez teĹžav odposlalo tovor do ostalih kupcev. Urejal in zlagal sem tudi potrdila o plaÄ?ilu, ki sem jih nato zloĹžil v kuverte in jih odposlal podjetjem, ki so sodelovala z naĹĄim podjetjem. Po sluĹžbi sem imel Ä?as zase. Ob 18. uri sem imel veÄ?erjo z mojimi gostelji. Po veÄ?erji smo se veÄ?krat druĹžili in se pogovarjali o delu pa o

Ĺživljenju v Sloveniji in Angliji. Pogosto sem odhajal tudi ven, kjer smo se druĹžili ĹĄe s slovenskimi dijaki.

Podjetje G&R Electrical

IzkuĹĄnja, ki smo jo doĹživeli, je bila enkratna, potovanje v London v Ä?asu vikenda, ki smo si ga privoĹĄÄ?ili, pa je bilo le ĹĄe smetana na vrhu. Simon Roguljić, 4. Ae


LETNIK

1,

Ĺ TEVILKA

1

Med bivanjem v Angliji sem Ĺživel pri zakoncih Templeton, ki sta bila prijazen par. Pri njiju sta bila nastanjena ĹĄe Nemec iz istega projekta, in ĹĄe en dijak, ki je bil v vojski. Pri druĹžini sem imel zajtrk, pripravili so mi tudi kosilo za v sluĹžbo, zveÄ?er pa smo imeli skupno veÄ?erjo.

Podjetje Fringe Rugs

STRAN

Naloge, ki sem jih opravljal, so bile predvsem urejanje slik, ki sem jih dobil na CD-ju ali na internetu. ÄŒe je bilo potrebno, sem jim prilagodil velikost, da so se lahko naloĹžile na spletno stran podjetja. Na njihovi spletni strani sem potem ustvaril nove range, v katere sem dodajal modele preprog, oznaÄ?il in obkljukal vrsto preprog, kako so narejene, kje so narejene. Modelom sem nato dodajal slike, ki sem jih prej uredil, dodal ĹĄe velikos preprog, ki so na voljo, in cene, ki sem jih sam izraÄ?unal. Urejal sem tudi dokumente, po abecednem redu priimkov strank.

Svojo delovno prakso sem opravljal v podjetju Fringe Rugs. Tam sem delal od 9.00 do 15.00. Med delovnim Ä?asom sem imel od 12.00 do 13.00 tudi Ä?as za kosilo. Prvi dan me je sprejel pomoÄ?nik direktorja Brad, ki mi je predstavil podjetje in mi opisal moje naloge.

Po delu sem bil prost in sem lahko poÄ?el, kar sem hotel. VeÄ?inoma sem ĹĄel kar domov, da sem si lahko odpoÄ?il po napornem delovnem dnevu, obÄ?asno pa sem ĹĄel v nakupovalni center. ZveÄ?er smo se nekajkrat sreÄ?ali vsi dijaki iz Slovenije, ki smo opravljali prakso v

Prakso v Angliji sem opravljala v nepremiÄ?ninskem podjetju Simply Lets v Plymouthu.

slenima delavkama. Vsi so bili zelo prijazni in pripravljeni pomaga. Bivanje v Angliji je bilo zelo prijetno in zasluge za to lahko pripiĹĄem tudi moji gosteljici Janet, ki ima Ĺže kar nekaj let izkuĹĄenj kot gosteljica dijakov in ĹĄtudentov iz tujine.

Delovni Ä?as sem imela od 10.00 do 13.00. Naloge, ki sem jih opravljala so bile: pisanje elektronskih sporoÄ?il, oglaĹĄanje na telefon, urejanje dokumentov, izpolnjevanje pogodb itd. Delala sem v pisarni skupaj z direktorjem Johnom Evansom in ĹĄe dvema zapo-

Pros Ä?as smo veÄ?inoma preĹživljali v mestu skupaj z ostali slovenskimi dijaki na praksi. Nekajkrat smo se odpravili v lokalni pub, kamor veÄ?inoma zahajajo tamkajĹĄnji ĹĄtudentje ter dijaki, ki so, tako kot mi, tam na delovni praksi. Med vikendom pa smo si organizirali izlet v London, kjer smo si ogledali le nekaj od mno-

Angliji.

V naĹĄem 14-dnevnem bivanju v VB smo se Ä?ez vikend odpravili v London. Ĺ li smo v petek pozno ponoÄ?i in prispeli v London v soboto zgodaj zjutraj. V izbranem hostlu smo odloĹžili prtljago in se nato odpravili na ogled mesta. Videli smo Buckinghamsko palaÄ?o, Oxford Street in druge znamenitos. Popoldne smo se vrnili v hostel, se tam osveĹžili in potem veÄ?er preĹživeli v hostlu. Tudi nedeljo smo preĹživeli v hostlu in se popoldne odpravili nazaj pro Plymouthu, kamor smo priĹĄli v veÄ?ernih urah. Matej Kunej, 4. Ae

Ĺžice znamenitos, saj smo imeli bistveno premalo Ä?asa. Ogledali smo si razstavo v Naonal Gallery, straĹžarje pred Buckinghamsko palaÄ?o, Trafalgar Square, Big Ben, Oxord Street‌ Celotna izkuĹĄnja je bila enkratna in vsakemu, ki ima rad potovanja in rad pridobiva nove izkuĹĄnje, bi predlagala, da se udeleĹži tovrstne izmenjave. Lucija Antunović, 4. Ae

3


STRAN

4

PROJEKT MOBILNOSTI ÂťZdaj ali nikoliÂŤ ÂťNow or NeverÂŤ

MNENJA DIJAKOV O OPRAVLJANJU DELOVNE PRAKSE V TUJINI

Delovno prakso sem opravljal v Angliji, v mestu Plymouth (jugozahodni del VB). V Anglijo smo se odpravili z ekipo dijakov ter profesorjev v nedeljo, 20. 10. 2013. V Zagrebu smo vzleteli ob 9.30 in priĹĄli v London (Heathrow) ob 11.00 ter takoj pot nadaljevali z avtobusom do Plymoutha. Tja smo prispeli ob 16.30. Sprejel nas je predstavnik iz agencije ÂťTell UsÂŤ in druĹžine gosteljice, pri katerih smo bivali 10 dni. Sam nisem bil takĹĄne sreÄ?e, kaj moja gosteljica je zamudila pol ure, zato sem moral kar nekaj Ä?asa sam Ä?aka. Ko sem priĹĄel v ÂťnovÂŤ dom, nisem bil navduĹĄen — od mesta sem bil oddaljen pol ure oddaljen, hiĹĄa, v kateri sem bival, je bila zelo majhna ter umazana. Gosteljica je imela sina, s katerim sva se sicer spoznala, a nisva bila veliko v sku, pa tudi z gosteljico ne, kaj nisem jih hotel mo. Potem smo imeli spoznavni veÄ?er. Ĺ˝al hrana ni bila po mojem okusu, pa tudi porcije so bile zelo skromne. Naslednji dan sem zaÄ?el z delom v trgovini. Ime podjetja, v katerem sem opravljal prakso, je

PIRAMIDA

Brewsters LTD. Ukvarja se s prodajo Ĺžarnic, baterij, kablov, luÄ?i ter pripomoÄ?kov za varjenje. Prva dva dni se nisem Ä?isto dobro znaĹĄel, kaj nisem poznal vsega blaga, vendar sem kmalu vse razumel. Imel sem zelo dobrega ĹĄefa, bil je zelo izobraĹžen, komunikaven in znal je veliko sploĹĄnih stvari. Lahko bi rekel, da me spominja na mojega oÄ?eta, saj imata oba enake metode dela - ÂťstaromodneÂŤ, a uspeĹĄne, ki so mi bile zelo vĹĄeÄ?. VeÄ?ino Ä?asa sem bil v trgovini v sku s kupci. NauÄ?il sem se nekaj novih stvari, a veliko sem jih tudi Ĺže poznal. Kljub vsemu pa je bila ta praksa veliko doĹživetje in nova izkuĹĄnja, poleg tega pa je zelo pripomogla k izboljĹĄanju moje angleĹĄÄ?ine. Plymouth je dolgoÄ?asno obmorsko mesto, saj nima veliko znamenitos, ki bi si jih ogledal, pa tudi Ä?asa nisem imel preveÄ?, kaj vsak dan sem delal 7 ur in utrujen sem zveÄ?er iskal predvsem poÄ?itek. Za vikend smo z ekipo odĹĄli na samostojni izlet v London. Zelo dobro smo se znaĹĄli v mestu in si ogledali njegove najveÄ?je znamenitos. Imeli smo zelo naporen dan, saj smo poskuĹĄali Ä?im veÄ? vide, a London je zelo veliko mesto in zato smo se ob peh odpra-

vili v hostel. ZveÄ?er smo spoznali tudi druge, ki so bivali v hostlu, in preĹživeli nekaj Ä?asa skupaj. Utrujeni in zadovoljni smo takoj zaspali. Drugi del tedna sem preĹživel tako, da sam vsak dan delal do 16.30. Dan je bil enak dnevu in Ä?akal sem na petek, da pridem domov. Bil sem zelo razoÄ?aran nad gosteljsko druĹžino, pa tudi hrano (vsaj 80 funtov sem porabil za dodatno hrano) ter Ä?istoÄ?o v hiĹĄi. Ĺ˝ivali so imele prost dostop do vsega ter so hodile naokoli, zato se mi je zdelo vse umazano. Potrudil sem se zdrĹža ter ostal ho. Anglija kot deĹžela mi ni bila vĹĄeÄ?. Imel sem obÄ?utek, da sistem uniÄ?uje posameznikovo kreavnost, da mora bi vse tako, kot zahteva sistem, da so ljudje zelo razburjeni zaradi delovnega Ä?asa ter vremena. Lahko reÄ?em, da so se drugi dijaki imeli prav dobro, jaz pa se nisem mogel vklopi v ta naÄ?in Ĺživljenja. Tujino sem skoraj pregovorno Ä?ul na lastni koĹži. Bila je izkuĹĄnja, iz katere sem se marsiÄ?esa nauÄ?il. In bom morda laĹže cenil vse dobro. Anglija me ne zanima veÄ?. HvaleĹžen pa sem ĹĄoli, ki mi je omogoÄ?ila takĹĄno izkuĹĄnjo in upam, da sem dostojno predstavljal njeno ime v tujini. Peter Dimitrovski, 4. Ae


LETNIK

1,

Ĺ TEVILKA

1

STRAN

20. 11. 2013—25. 10. 2013

LEONARDO DA VINCI Program VseĹživljenjsko uÄ?enje

V letu 2012 smo prijavili projekt mobilnos za uÄ?itelje ÂťLet's Work TogetherÂŤ, katerega osnovni cilji so spoznavanje in primerjava izobraĹževalnih sistemov VB in Slovenije ter ĹĄolskih sistemov, naÄ?ina ďŹ nanciranja, izvajanja delovne prak-

se, spoznavanje didakke pouÄ?evanja in uvajanja mskega dela. Dodatno pa je projekt prispeval k izboljĹĄanju sodelovanja med uÄ?itelji naĹĄe ĹĄole saj bo naĹĄa naloga v prihodnje izdelava odprtega kurikuluma za izvajanje vsebin s podroÄ?ja podjet-

Plymouth, Velika Britanija

niĹĄtva in turizma v povezavi s tujim jezikom in informako. Program akvnos je bil usklajen z agencijo Tellus, ki nam je organizirala obiske in pripravila prostoÄ?asne akvnos (ogled mesta Plymouth, ogled mestne knjiĹžnice, druĹžabne vsebine).

IzobraĹževalna centra GHQ Training in Acacia Obiskali smo dva izobraĹževalna centra (Acacia Training, kjer smo imeli razgovor z gospodom Jarod Harvey in GHQ Training, kjer smo se pogovarjali z gospo Helen Hart. Spoznali smo program dela z mlajĹĄimi osebami,

ki niso vkljuÄ?ene v redno izobraĹževanje in z odraslimi, ki si Ĺželijo pridobi ali drug proďŹ l ali viĹĄjo izobrazbo, ter z nezaposlenimi osebami. Spoznali smo nivoje izobraĹževanja in poklicnih kvaliďŹ kacij in zelo natanÄ?ne cilje, ki jih mora-

jo doseÄ?i za izdajo cerďŹ katov. Spoznali smo instucijo City and Guilds, po katerih kriterijih znanj in veĹĄÄ?in dela veÄ?ina izobraĹževanih ustanov (Training centrov).

5


STRAN

6

City College Plymouth Ĺ tevilo rednih ĹĄtudentov : 4202 Ĺ tevilo izrednih ĹĄtudentov: 12.745 Skupno ĹĄtevilo ĹĄtudentov : 16.947 Ĺ tevilo vajencev: 1098 Ĺ tevilo zaposlenih: 807 Vsako leto usposabljajo 10 % prebivalstva Plymoutha.

Najbolj zanimiv je bil obisk strokovne ĹĄole City College Plymouth, kjer smo se pogovarjali s predstojnico za podroÄ?je turizma in obiskali ĹĄolo v spremstvu dijakov programa turizem. Ĺ ola izvaja veliko poklicnih programov na razliÄ?nih nivojih.

VETPRO PROGRAM ÂťLet's work TogetherÂŤ

IzobraĹžujejo za delo in nadaljnje izobraĹževanje na fakultetah in tako pokrivajo naslednja podroÄ?ja: ekonomska podroÄ?ja (logiska, delo s strankami, upravljanje, trĹženje, prodaja na drobno, projektno vodenje, administracija, skladiĹĄÄ?enje), predĹĄolska vzgoja, zdravstvena vzgoja, gradbeniĹĄtvo, elektrovzdrĹževanje, lesarstvo, ladjedelniĹĄtvo,

PIRAMIDA

frizerstvo, kozmeÄ?ni tehnik, gosnstvo, mulmedija, umetnost, zobozdravstvo, kemijski tehnik, turizem. Imeli smo priloĹžnost vide uÄ?ilnice za izvedbo prakÄ?nega pouka - kabina potniĹĄkega letala, kuhinja, jedilnica, mizarske in vodoinĹĄtalacijske uÄ?ilnice. Obiskali smo ĹĄolsko knjiĹžnico, kjer smo skupaj z dijaki pregledali najbolj zanimive uÄ?benike. Prisostvovali smo pouku turisÄ?nega vodenja in se pogovarjali z dijaki o njihovih priÄ?akovanjih v prihodnos. Vse vsebine so povezane s prihodnjim poklicnim podroÄ?jem in so razdeljene po modulih. Veliko je prakÄ?nega pouka in samostojne-

ga dela. NaÄ?ini ocenjevanja so podobni kot pri nas. Ocenjujejo se izdelki, nastopi, predstavitve in pisni preizkusi znanj. AngleĹĄki izobraĹževalni sistem je naravnan bolj uÄ?inkovito v smislu priprave dijakov na delo. Po ĹĄestnajstem letu nimajo veÄ? sploĹĄnih predmetov, temveÄ? le strokovne. Dijaki na tamkajĹĄnji ĹĄoli imajo le 18 ur pouka na teden. Zelo pa se spodbuja pridobivanje delovnih izkuĹĄenj.


LETNIK

1,

Ĺ TEVILKA

1

STRAN

Devonport High School for Boys Obiskali smo sploĹĄnoizobraĹževalno privatno ustanovo Devenport High School for Boys, kjer smo se pogovarjali o organizaciji pouka in mednarodnih projekh. Devenport High School for Boys je deĹĄka ĹĄola s tradicijo, saj deluje Ĺže od leta 1896. Za vpis na to ĹĄolo je potrebno izpolnjeva pogoje in opravlja sprejemne izpite. Veljajo zelo stroga pravila, katerih se morajo dijaki striktno drĹža. DeÄ?ki nosijo uniforme - zelo natanÄ?no je opredeljeno, kaj se nosi pri pouku in kaj pri ĹĄportni vzgoji. Znotraj ĹĄolskega kompleksa imajo tudi trgovino, kjer lah-

ko starĹĄi kupijo ĹĄolska oblaÄ?ila. Ĺ ola izobraĹžuje fante v staros od 12. do 16. oz. lahko do 18 leta. V prvih dveh leh je njihov predmetnik sestavljen iz 15 predmetov, zadnja tri leta so usmerjan v pripravo na t.i. GCSE (izpi, ki so podobni maturi), tako da imajo 8 obveznih in 4 izbirne predmete. Ĺ ola ponuja pestro paleto izvenĹĄolskih dejavnos, kjer se imajo dijaki moĹžnost druĹži in izkaza. Velik poudarek je na pripadnos ĹĄoli in ustvarjanju pozivnega vzduĹĄja, zato radi pohvalijo in nagradijo prizadevne, uspeĹĄne dijake.

7


STRAN

8

25. 10. 2013

DUNAJ Strokovna ekskurzija LetoĹĄnje ĹĄolsko leto se je za nas dijake 3. Ae in 3. Al oddelka zaÄ?elo zelo zanimivo, saj smo si s pomoÄ?jo profesorice Darje DraĹĄler ogledali znamenitos Dunaja. OdloÄ?itev, da bomo imeli enodnevni ogled Dunaja smo je bila sprejeta pri uri nemĹĄÄ?ine. Vsi smo komaj Ä?akali, da se odpeljemo novim dogodivĹĄÄ?inam napro. V petek, 25. 10. 2013, smo se z avtobusom odpravili na Dunaj. Ogledali smo si veliko znamenitos. Nekatere izmed

DUNAJ Strokovna ekskurzija

PIRAMIDA

njih so Karlsplatz, Ring, Schonbrunn, Parlament, Secession in ĹĄe mnoge druge. V samem mestu smo imeli nekaj prostega Ä?asa, ki smo ga veÄ?inoma izkorisli za ĹĄe bolj podroben ogled mesta, obisk kavarn in trgovin. Po ogledu razkoĹĄnega Dunaja smo se odpravili v Prater, ki smo ga vsi zelo nestrpno Ä?akali. Dan nam je minil zelo hitro, saj je bilo kar teĹžko shrani v spomin vse mogoÄ?ne stavbe, podatke in zgodbe, ki so z njimi

povezane. Bili smo oÄ?arani in polni prekrasnih vsov. To bodo eni najlepĹĄih spominov iz srednje ĹĄole. Izkazale so se tudi naĹĄe profesorice, saj so bile krasne spremljevalke, prof. DraĹĄlerjeva pa odliÄ?na poznavalka Dunaja in znamenitos. Imeli smo tudi odliÄ?na ĹĄoferja avtobusa. Ĺ˝elimo si Ä?im veÄ? takĹĄnih ekskurzij, kot je bila ta. Janja Kozole, 3. Ae


LETNIK

1,

Ĺ TEVILKA

1

STRAN

Kje

Zanimive zgradbe, drage restavracije ter nepozabno doĹživetje. Vse te stvari opisujejo Ä?arobno mesto Dunaj.

sto

ji, t ja o

d ĹĄl i sm om i. Me lan yB l j et a

Mirjam BarbiÄ?

ie elt d g e i p s Wien sburger. ab der H

r le pot a

chte eschi G e lg vielfä dek Šmaj ť o r U

Dunaj je zelo lepo in razkoĹĄno mesto. Najbolj vĹĄeÄ? mi je bil SchĂśnbrunn.

Dunaj je zelo lepo mesto. Obdajajo ga velike stavbe iz Ä?asa Marije Terezije. Nekatere stavbe imajo svojo pomembnost in funkcijo. T am k

j er D u naj leĹž i, mi du najski zrezek zadiĹĄi .

Nepozabno doŞivetje. Dunaj—krasno mesto. Polno Şivljenja, lepih znamenitos in z bogato zgodovino. Bilo je zelo lep o in im super. eli smo se

Dunaj je zelo lep. Rad bi ga videla ĹĄe ob boĹžiÄ?nih praznikih, zasneĹženega in okraĹĄenega. Valerija Stritar

9


ANGEL

Z vetrom leĹĄ se v oblakih zgubiĹĄ nad ljudmi bediĹĄ na nebu ĹživiĹĄ. Moj angel si, ki Ä?uva me, da se ne izgubim. Moj angel varuh,  skrbiĹĄ, da vsak dan preĹživim. Se z menoj veseliĹĄ, z menoj se smejiĹĄ, tolaĹžiĹĄ me, ko sem na tleh. Solze briĹĄeĹĄ mi na oÄ?eh, tolaĹžiĹĄ me, ko sem na tleh. Moj angel si, ki Ä?uva me, da se ne izgubim. Moj angel varuh,  skrbiĹĄ, da vsak dan preĹživim. LebdiĹĄ nad menoj in PaziĹĄ name, Vedno si tu, ko potrebujem te. S teboj sem sreÄ?na S teboj se vedno PriĹžge mi mavrica. Ti me osreÄ?ujeĹĄ, Ti me varujeĹĄ, Za vedno skupaj sva. Moj angel si, ki Ä?uva me, da se ne izgubim. Moj angel varuh,  skrbiĹĄ, da vsak dan preĹživim.

NuĹĄa MeĹĄiÄ?ek, 1. Ae

Piramida  
Piramida  

Leonardo Da Vinci

Advertisement