Page 1

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра видавничої справи та мережевих видань

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.030303, 8.030303 «Видавнича справа та редагування»

КИЇВ - 2012


Редакційно-видавничий менеджмент  

Дисципліна «Редакційно-видавничий менеджмент» покликана розширити й узагальнити знання студентів про видавництво як складну, відкриту і дина...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you