Issuu on Google+

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра видавничої справи та мережевих видань

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 7.030303, 8.030303 «Видавнича справа та редагування»

КИЇВ - 2012Редакційно-видавничий менеджмент