Page 1

ISSN 0167-8155

120 000 твітів 1475 фотографій

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ № 1 2012

Виходить 6 разів на рік Заснований у травні 2012 р.

1 350 нових фотографій

2 083 оновлення

2 000 000 хвилин відео

ХВ

ЕД

Н

А

ІА

ОД

1 080 публікацій 300 перепостів

ИЛ

ИНА

У СО Ц І АЛЬ

3 500 нових фотографій

Х НИ

М

510 000 нових коментарів 293 000 нових статусів 136 000 нових фотографій

20 нових оглядів 2 нові фотографії

ОД Н А Х В И Л И Н А У СО Ц І АЛ Ь Н И Х М Е Д І А 1 | П Р О І Н Ф О Г РАФ І КУ 3 | Ц И Ф Р О В И Й С Е КТО Р Р Е К Л А М Н О ГО Р И Н КУ Р О С І Ї: А Н АЛ І З ТА П Е Р С П Е КТ И В И Р О З В И Т КУ 4 | F AC E B O O K V S G O O G L E 6 | З Н АЧ Е Н Н Я Р Е К Л А М Н О ГО Н О С І Я 8 | В Е Л И К И Й Я Р М А Р О К 10 | Ш П И ГУ Н, Я К И Й М Е Н Е В И ХО В А В 12 | Д Е М О Г РАФ І Я СО Ц І АЛ Ь Н И Х М Е Р Е Ж 13 | В І Д К Р И Т І С Т Ь ТА А Н О Н І М Н І С Т Ь У М Е Р Е Ж І 14 | С ТАТ И С Т И КА РУ Н Е Т У 16   Київ 2012


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

ЗМІСТ Київ Засновано у травні 2012 № 1, травень 2012 Засновник і видавець Олексій Олегович Філіпас Адреса редакції та видавця: м. Київ, вул. Бакінська, буд. 19/6, тел.: (096) 158-47-25 Головний редактор О. О. Філіпас Технічний редактор О. О. Філіпас Художній редактор О. О. Філіпас Верстка О. О. Філіпас Дизайн О. О. Філіпас

Одна хвилина у соціальних медіа

1

Про інфографіку

3

Цифровий сектор рекламного ринку Росії

4

Facebook проти Google+

6

Значення рекламного носія

8

Розповсюджується безплатно

Слово редакції Привіт, дорогий друже! Ми знаємо, що ти кудись поспішаєш, в тебе немає часу, і, взагалі, ти тут у справах. Повір нам — ми не затримаємо тебе надовго. Ми живемо в інформаційну епоху, де знання є найвищою цінністю сучасної людини. Вони оточують тебе та витікають з усіх шпарин навколишнього простору. Думаємо, тобі буває дуже важко виокремити щось дійсно цікаве і корисне про те, з чим ти стикаєшся щодня. Ми врахували ці проблеми та спробували створити такий журнал, читання якого не потребує ґрунтовної підготовки і стільки ж вільного часу. Кожен його номер буде присвячений окремій сфері твого життя, а на кожній шпальті ми спробуємо цікаво розповісти та наочно представити факти та інформацію про навколишній світ. Наш перший номер присвячений Інтернету та соціальним медіа. Ми впевнені у тому, що їх успіх та надшвидке проникнення у наше повсякденне життя зацікавить і тебе.

Великий ярмарок

10

Шпигун, який мене виховав

12

Демографія соціальних мереж

13

Відкритість та анонімність в Інтернеті

14

Статистика рунету

16

ІНФОРМАЦІЙНА ГРАФІКА Засновано у травні 2012 № 1, травень 2012 Засновник і видавець О. О. Філіпас

Адреса редакції та видавця: м. Київ, вул. Бакінська, буд. 19/6, тел.: (096) 158-47-25 e-mail: filipasao@gmail.com

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1829 від 18.04.2012. Наклад 500 примірників

Друк Поліграфія «Карбон-сервіс» м. Київ, пров. Лабороторний, буд. 1, оф. 120, тел.: (044) 528-24-91

© Інформаційна графіка, 2012

2


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

П РО ІНФОГРАФ ІКУ

Інфографіка стала одним з провідних трендів у газетному та журнальному дизайні кілька років тому, але кількість робіт та теоретичних досліджень у цій сфері вражає. Ще у 2008 році на теренах СНД про неї чули лише аксакали дизайну, про що свідчить статистика запитів у пошукових системах (20–40 щодня), а вже зараз цей показник сягає 6 000–8 000 на добу. Сьогодні представлення інформації, даних та знань за допомогою зображень та красивих графічних ілюстрацій вважається привабливим та оригінальним рішенням для його використання у газетах, підручниках та журналах. Основна причина цього у тому, що сучасна людина орієнтується на зорові образи, а не на текстову інформацію. І  ця боротьба за увагу людини між зображенням та текстом триває вже більше двох тисяч років. Людина розпочинала інтерпретувати навколишній світ у наскельних малюнках дописемної доби (у цих зображеннях зберігалися відомості з історії та практичні поради з полювання і рибальства), і лише потім з’явилася писемність. Спостереження Режі  Дебре вказують на те, що стародавня єврейська культура спиралася на книгу через те, що її народ був змушений постійно переміщуватися (як і араби-кочовики) — у них просто не було такої можливості, яка була в єгиптян,— записувати свою історію на стінах храмів та обелісків. Але стрімкий розвиток писемності і книг не призвів до занепаду художньої графіки. Поява друкарства зробила книжку доступною та масовою. Текст мав усі передумови, щоб повністю витіснити зображення, але цього не сталося — лишилися та з’явилися нові галузі життя, де відсутність графічного представлення інформації лише ускладнювала або уне-

можливлювала сприйняття процесів та явищ взагалі. Графічне втілення інформації розвивається і у деяких своїх проявах набуває ознак справжнього шедевру. Лише подивіться, з якою любов’ю та увагою до деталей створювалися анатомічні атласи та карти середньовіччя. Інфографіка допомагає показати об’єкт або алгоритм роботи будь-чого, зіставити факти у часі і просторі, продемонструвати тенденцію, розповісти про подію, організувати великі масиви інформації. Найпростіша інфографіка — це таблиці, графіки, діаграми, карти, логічні схеми. Складніша інфографіка може комбінувати текстові блоки, фотографії, мапи, схеми, реконструювання подій, навіть комікси — усе, що дозволяє створити повноцінну графічну розповідь. Інфографіка у її сучасному вигляді з’явилася 1982 року у газеті «USA Today». Ця газета намагалася подати узагальнений матеріал, яскравий та швидкий огляд новин, використовуючи елементи візуалізації. Вже тоді їх аудиторія надавала перевагу якісній інфографіці з лаконічними блоками тексту, а не глибоким аналітичним матеріалам на кілька шпальт. Через це багато видавців та аналітиків преси почали вважати, що основне завдання інфографіки — зробити статті більш привабливими, а інформацію у них — простішою та доступнішою. Але це не так — інфографіка може стати інструментом для більш глибокого розуміння інформації, вона додає розповіді точності та достовірності. Її не слід використовувати для спрощення інформації. Варто усвідомити, що привабливий зовнішній вигляд інфографіки — це лише другорядний продукт правильно згрупованої інформації. Видавці усього світу розпочали активно вивчати вплив візуалізованої інфор-

Наскельні малюнки кам’яної епохи у Німеччині (10–12 тис. років)

Порівняльна карта річок та гір (XIX ст.)

Сучасна журнальна інфографіка. Життя Чарлі Чапліна (2010 р.)

мації на читача. Вже відомо, що розмір інфографіки може впливати на модель сприйняття статті: якщо інфографіка велика за розміром, то читач вивчить у першу чергу її, а вже потім читатиме статтю. Якщо використовувати це, то можна підготувати читача до сприймання складного аналітичного матеріалу, дати читачеві основну ідею матеріалу. Крім того, інфографіки привертають увагу молодої аудиторії, і, як з’ясувалося, з їх допомогою можна досягти

найвищого рівня сприймання інформації. Тепер ви знаєте, що візуалізація інформації — явище не таке нове й передове, яким його дехто вважає. А його невмотивоване використання може призвести до деградації — розвитку спрощеного, плаского сприйняття інформації. Ідеальне видання вдало поєднує текст та інфографіку, закріплює розуміння складних аналітичних матеріалів якісною графікою.

3


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

Цифровий сектор рекламного ринку Росії: аналіз та перспективи розвитку Ринок інтернет-реклами Темпи зростання: +37,1% +29,6% +29,1% +27,8% +26,1% Велика Британія +25,6% €4 770 млн +24,2% 22,1% +19,5% +17,2% +17,1% +16,7% +16,6% +15,9% +15,7% +15,1% Німеччина +14,9% €3 630 млн +14,2% +13,8% +13,8% +13,5% +13,5% +13,1% Франція +10% €1 883 млн +7,2%

У найближчі два роки ринок мобільної реклами буде розвиватися найшвидшими темпами.

Нідерланди €1 007 млн

Італія €1 004 млн

Росія Туреччина Румунія Словенія Швейцарія Болгарія Чехія Іспанія Італія Норвегія Фінляндія Угорщина Хорватія Австрія Греція Німеччина Польща Данія Нідерланди Ірландія Велика Британія Бельгія Швеція Словаччина Франція

Іспанія €814 млн

Росія €687 млн

Данія €435 млн Норвегія €521 млн Швеція €572 млн

Розвиток ринку мобільної реклами +12% -5% +6% +14% +60% +260% 4

телебачення друковані ЗМІ реклама на радіо зовнішня реклама інтернет-реклама мобільна реклама

Швидке зростання ринку мобільної реклами пов’язане з переходом рекламодавців від традиційних рекламних носіїв до нових, які дозволяють надсилати персоніфіковані повідомлення цільовій аудиторії напряму.


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

С Т Р У К Т У РА Р Е К Л А М Н О Г О Р И Н К У Р О С І Ї : 51% Реклама на телебаченні

15% Зовнішня реклама

4%

16% Друкована реклама

Реклама на радіо

14% Інтернет

Зростання ринку мобільної реклами Росії: 350 300 250 200 150 100

Прогнозування обсягу ринку мобільної реклами у РФ в млн руб. Логіка розвитку російського ринку мобільної реклами буде схожа на японську модель: — на першому етапі ринок буде рости за рахунок SMS та MMS реклами; — на другому етапі — за рахунок розвитку мобільного Інтернету.

50 0

2010

2011

2012

2013

330 — оптимістичний сценарій 300 — реалістичний сценарій 260 — песимістичний сценарій

Обсяг ринку мобільної реклами за реалістичного сценарії у 2014 році. 2014

Російський ринок мобільної реклами входить у фазу вибухового зростання.

Світовий ринок мобільної реклами Світовий ринок мобільної реклами у найближчі два роки зросте у 3,6 рази і становитиме $7,6 млрд. Telefonica O2: — розсилки SMS та MMS за цільовою аудиторією, яка може зацікавитися продуктом реклами; — позитивний відгук з боку абонентів через активну боротьбу оператора зі спамом та якісний таргетинг; — популярність серед відомих брендів призвела до зростання ціни на рекламу до 25 фунтів за 1000 контактів.

Оператори Японії (NTT, SoftBank Mobile та інші): — ринок мобільної реклами у 2010 році досяг позначки $1 160 млн; — рушій потужного зростання — реклама на основі гео-пошуку; — локалізація реклами дозволила залучити середній та малий бізнес.

Singtel: — інвестує у розвиток трьох напрямків мобільної реклами: SMS/MMS розсилки, банери на мобільних порталах, реклама на основі гео-пошуку; — у 2010-2011 рр. запустили рекламні додатки та сервіси SingTel Mo4U, iLoveDeals, Go! Shopping, m-Vouchers та інші на спільній платформі iMedia. Вони містять інформацію про магазини і ресторани, дозволяють переглянути інформацію про товар за його штрих-кодом. Orange, France Telecom: — кілька років розміщує баннери у мобільних версіях сайтів; — успішно реалізували експериментальний проект MMS розсилок за підпискою; — у проекті розвиток банерної реклами на спеціалізованих продуктах (ігри, відео тощо).

Японія вважається єдиним очевидним прикладом успішної монетизації мобільної реклами.

5


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

• 53% користувачів FB грають в ігри.

Друзі • Можливість створення груп за допомогою списків; • У Google+ це зробити простіше; • Складність розподілення конкретної інформації за вибраними групами користувачів.

• використання зовнішніх додатків. • відправлення повідомлень друзям. • можна приховувати оновлення статусу від конкретних людей, а для всіх інших лишати його відкритим.

Приватність • Блокування певної інформації; • Інформація може бути відкрита лише для друзів, їх друзів або для всіх; • Фільтрування списку людей, які можуть бачити вашу активність у мережі.

Аудиторія 51,2% чоловіків

Facebook досі тримається на першому місці за кількістю користувачів, але за цим показником Google+ його стрімко наздоганяє. Google+ вже використовує 20 мільйонів активних користувачів, хоча реєстрація можлива лише за запрошення-

6

48,4% жінок

ми. Просте у керування своїми налаштуваннями приватності та зручний метод розповсюдження інформації між вибраними групами користувачів забезпечить Google+ стабільну динаміку зростання у найближчий час.


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

• груповий чат з 10 учасниками. • простий контроль доступу до вашої інформації.

Друзі

• відправлення відеоповідомлень. • жодних додаткових функцій та додатків.

• зручний спосіб обміну інформацією з конкретними групами людей.

• Робота з групами за допомогою технології HTML5; • Керування індексацією вашої сторінки пошуковими системами; • Просте спосіб поширення інформації між групами вибраних людей.

Приватність • Налаштування вашого особистого профілю для людей з ваших кіл і сторонніх інтернет-користувачів; • Керування списками тих, хто буде бачити оновлену інформацію; • Можна обирати ті групи людей, які будуть бачити вашу активність у мережі.

• можливість сортування інформації з Інтернету і блогів за вашими особистими критеріями.

Аудиторія 26,3% жінок

73,7% чоловіків

28 червня

Динаміка зростання Google+

11 липня 13 липня 0 млн

2 млн

4 млн

6 млн

8 млн

10 млн

7


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

Який ЗМІ найефективніший? Різноманіття можливостей та інструментів у світі сучасної реклами, які використовують маркетологи, досі не призвів до появи панацеї, універсального рішення, яке б гарантувало стовідсоткову ефективність рекламної кампанії.

Для визначення найбільш ефективного способу просування конкретного товару або послуги, необхідно вивчити аудиторію, визначити цілі рекламної кампанії, узгодити бюджети та врахувати інші важливі фактори.

Реклама у газетах Реклама на телебаченні Реклама на радіо Реклама у журналах Не всі ЗМІ користуються однаковою довірою у читачів. Згідно з дослідженнями Nielsen: найбільшою довірою користується реклама, яку транслюють на телебаченні та розміщують у друкованих ЗМІ. Найменший рівень довіри викликають рекламні розсилки на телефони та інші мобільні пристрої.

Контекстна реклама Реклама на відеохостингах Банери в Інтернеті Реклама у соціальних мережах

РІВЕНЬ ДОВІРИ РІВЕНЬ НЕДОВІРИ

Рекламні розсилки у мобільних мережах

Брендований контент БРЕНДИ

1 квартал 2011

Coca-Cola

American Idol

Chevrolet

The Biggest Loser

AT&T Everlast Apple

8

ШОУ

1 квартал 2011

Extreme Makeover The Celebrity Apprentice America’s Next Top Model

Телебачення — один з найбільш успішних рекламних носіїв. І найбільш масовий за останні 50 років — усі дивляться ТБ. Щоб виокремитися серед інших товарів, компанії використовують приховану рекламу у телевізійних шоу.


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ

СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ Соціальний маркетинг наразі використовується багатьма компаніями, інші ж активно розглядають можливість його застосування у своїх майбутніх рекламних кампаніях. Широкий коло рішень, яке доступне у просторі соціального маркетингу, передбачає різні рівні його ефективності.

офіційний блог SEO у соціальних мережах просування у блогах адміністрування соціальних мереж мультимедійний контент просування у мікроблогах реклама у соціальних мережах використання соціальних кнопок на сайті використання соціальних кнопок у поштових розсилках

рівень використання ефективність складність використання

МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ Стрімке зростання популярності смартфонів та мобільних додатків стимулює маркетологів до більш серйозного розвитку мобільного маркетингу. Саме цей рекламний носій найбільш ефективний під час роботи з молодою аудиторією. Люди старшого віку ставляться до такої реклами прохолодно.

новий підхід до рекламної справи

Реакція на рекламу ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ ВІК

читають завжди читають інколи ніколи не читають

Після перегляду реклами візьмуть участь у рекламній акції або конкурсі

14%

скористаються рекламною пропозицією

16% надішлють посилання або відео своїм друзям

17%

порадять товар чи послугу, яку рекламують

10%

9


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

ВЕЛИКИЙ ЯРМАРОК Співробітники технологічних компаній починають активно продавати свої акції

Останнім часом спостерігається постійне зростання продажів на ринку акцій таких великих технологічних гігантів як Facebook і Groupon. Не чекаючи виходу

на IPO, співробітники цих компаній продають свої активи на вторинному ринку. Чи може це бути початком «великого ярмарку» на ринку технологічних компаній?

Соціальні медіа і вторинний ринок

пропозиція

Рівень продажів акцій соціальних медіа зростає набагато швидше, ніж ті ж самі показники у компаніях, які займаються роздрібною торгівлею, розробкою програмного забезпечення та ігровою індустрією. Кількість пропозицій в цьому секторі ринку дуже велика — співробітники намагаються продати всі наявні у них активи.

попит

2 квартал 2011

соціальні медіа

роздрібна торгівля

ігрова індустрія

програмне забезпечення

соціальні медіа

роздрібна торгівля

ігрова індустрія

програмне забезпечення

4 квартал 2010 Протягом останнього кварталу 2010 року і першого кварталу 2011 зросла кількість завершених угод за участі колишніх співробітників компаній. колишні співробітники співробітники засновники інвестори інші

10

1 квартал 2011


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

Компанії з дефіцитом грошових коштів

FACEBOOK Як тільки очікувана вартість Facebook перевищила позначку у $50 млрд, співробітники, які володіють частиною акцій та працюють у компанії від її початку, вирішили отримати від цього певні дивіденди. Менеджмент Facebook намагається допомогти їм у пошуку найкращих контрактів.

GROUPON Ситуація з Groupon також нестабільна: акції цієї компанії на вторинному ринку продають не лише колишні та нинішні співробітники, які хочуть заробити грошей, а й інвестори та засновники компанії. Groupon стрімко втрачає капітал.

7% LINKEDIN

39% FACEBOOK

2009 DIGITAL SKY TECHOLOGIES

5% ETSY Більшість укладених угод пов’язана з акціонерами Facebook. Їх частка складає майже 40% від загальної кількості укладених угод на ринку акцій технологічних компаній.

2011 T. ROWE PRICE

$100 млн

 $198 млн

$946 млн

$810 млн

Інвестиції у грудні 2010.

Перейшли у власність виконавчих директорів компанії — Ендрю Мейсона та Еріка Лефковського.

$120 млн Додатковий капітал виконавчих директорів.

Що так сильно впливає на поточну ситуацію?

БУЛЬБАШКИ Один з ключових факторів, який стимулює зростання продажів серед працівників та інших акціонерів — хвилювання через те, що всі ці технологічні компанії можуть виявитися лише новим видом «економічних бульбашок».Ще одне підтвердження цієї теорії — велика різниця між прибутками та оцінною вартістю компаній.

Вартість у 2011 $75 млрд

Вартість у 2011 $9 млрд Прибуток у 2010 $243 млн

Прибуток у 2010 $2 млрд

Вартість у 2011 $8,6 млрд Прибуток у 2010 $860 млн

«Якщо я зможу продати 20% акцій, зберігати 80% своїх коштів у неліквідних активах — повне божевілля. Це не врятує мене, якщо економіка обвалиться», — один з колишніх працівників Facebook.

Вартість у 2011 $25 млрд Прибуток у 2010 $760 млн

11


Як батьки використовують Facebook для стеження за своїми дітьми? 55% батьків використовують Facebook, щоб стежити за життям своїх дітей; 16% — надсилають своїм дітям запит на дружбу; 4% дітей відхиляють пропозицію дружби; 11% користувачів реєструються лише для того, щоб за кимось шпигувати; 5% хотіли би дізнатися про життя своїх дітей, але не знають, як це зробити.

За чим стежать батьки?

41% — цікавляться оновленням статусу;

39% — стежать за повідомленнями на стіні;

29% — переглядають додані фотографії.

7 500 000

Реальна кількість неповнолітніх у соціальній мережі

20 000 000 користувачів Facebook молодші за 18 років

з них ще не виповнилося 13 років — віку, після якого дозволена офіційна реєстрація на Facebook. Facebook встигає заблокувати лише

У чому причина шпигування?

20 000 акаунтів щодня.

36%

24%

14%

«Мені так спокійніше».

«Мене «Це єдиний спосіб дізнатися, просто це про що думають цікавить». мої діти».

6% «Дозволяє уникнути неприємних розмов».

Шпигування поза Facebook

21% заглядають у теку «Надіслані» на електронній пошті своїх дітей.

76% перевіряють історію відвідин інтернет-сторінок у браузері.

Примітка: Сума процентів в опитуваннях може бути більшою або меншою за 100%, тому що респонденти мали можливість обрати відразу кілька варіантів відповідей.

21% не нехтують читанням SMS та MMS.


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

Д Е М О Г РАФ І Я СО Ц І АЛ Ь Н И Х М Е Р Е Ж Темпи зростання популярності соціальних медіа останніми роками перевищують усі сподівання. «Лайкни останній пост», «перепость це посилання» — ці словосполуки вже стали повноцінною частиною нашого щоденного життя. Більшість людей активно використовують одну-дві соціальні мережі. Давайте розберемося у демографії найпопулярніших соціальних мереж.

Facebook

Twitter

MySpace

Гендерна статистика соціальних мереж

Рівень доходів

$0–25 тис. 12%

$0–25 тис. 15%

$0–25 тис. 12%

$25–50 тис. 34%

$25–50 тис. 33%

$25–50 тис. 51%

$50–75 тис. 32%

$50–75 тис. 25%

$50–75 тис. 22%

$75–100 тис. 12%

$75–100 тис. 16%

$75–100 тис. 9%

$100–150 тис. 7%

$100–150 тис. 7%

$100–150 тис. 4%

$150+ тис. 4%

$150+ тис. 4%

$150+ тис. 2%

без середньої освіти середня освіта середня спеціальна освіта ступінь бакалавра вчена ступінь

Facebook

Рівень освіти користувачів соціальних мереж

без середньої освіти середня освіта середня спеціальна освіта ступінь бакалавра вчена ступінь

10% 10% 55% 18% 8%

Twitter

без середньої освіти середня освіта середня спеціальна освіта ступінь бакалавра вчена ступінь

7% 7% 49% 28% 9%

MySpace

Вік

14% 8% 63% 12% 4%

13


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, т р а вен ь 2012

ВІДКРИТІСТЬ 1/3

Хто від цього виграє?

Марк Цукерберг Автори, які бажають отримувати винагороду за свій контент.

Сказали, що адресу їх електронної пошти, номер домашнього телефону та домашню адресу, а також інформацію про роботу або навчання можна знайти в Інтернеті.

Лідер руху, засновник Facebook,

82%

«Людина року» за версієї журналу TIME (2010)

500 млн активних користувачів

Рекламодавці.

Засновник Facebook вважає, що наявність кількох ідентифікацій в інтернет-користувачів змушує нас сумніватися у чесності даних, які вказані у них. Це заважає використанню цих ідентифікацій у якості документів, що підтверджують вашу особистість. Люди, які просувають свою особистість у соціальних мережах.

42%

Частка повнолітніх, особисті сторінки яких повністю відкриті для перегляду в Інтернеті.

21%

Уважні та обережні Нервують через відкритий доступ до особистої інформації у мережі, але не намагаються обмежити доступ до неї.

Байдужі і неактивні Не хвилюються щодо відкритого доступу до особистої інформації у мережі та не намагаються її приховати.

Потуж зв’язо ний автор к між о ф о р м м та і н аціє він ст ю, яку ворю є

14

З р о с та є р ів е н ь в ід по в ід а л ь н о с т і та законност і в Ін т е р н е т і

Ро культ звиває у куван ру спілІнтер ня в неті


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А Г Р А Ф І К А № 1, траве н ь 2 0 1 2

АНОНІМНІСТЬ 25-35%

Не впевнені у тому, що інформацію такого роду можна буде з легкістю знайти у вільному доступі в Інтернеті.

Хто від цього виграє?

Кріс «Мут» Пул 38%

Запевнили кореспондентів у тому, що їх особисті сторінки можуть переглядати лише друзі.

18%

Хвилюються Хвилюються через те, що велика кількість особистої інформації розміщена у мережі, і намагаються з цим боротися.

Лідер руху, засновник 4Chan. «Найвпливовіша людина» за версієї журналу TIME (2009)

Автори, які вважають інформацію важливішою за їх особистість.

7 млн активних користувачів

Спільноти та групи людей, які обговорють складні або конфліктні теми.

У своїй промові лідер 4Chan звернув увагу на те, що впровадження єдиної ідентифікації призведе до стрімкого зростання публічної критики та відповідальності за помилки, які сталися під час спілкування у мережі. На його думку, це призведе до того, що люди, ідеї та думки яких не співпадають з думкою більшості, просто промовчать та не висловлять їх.

Інформатори, анонімність для яких може коштувати життя.

17%

Анонімні автори Максимально обмежують доступ до особистої інформації у мережі.

Вільне ви вання словлюемоці думок та йб перед ез остраху можл наслід ивими ками С тим

кільє у ш ї ь Збіл равдиво п кість рмації в інфо і. Стиму нет ня Інтер поширен її лює

чість улює твор ня ек та бажан спе туват римени

15


Статистика рунету +26%

— зростання кількості інтернеткористувачів у містах з населенням до 100 тис. чоловік.

людей — кількість інтернет-користувачів у Росії. людей — населення Великої Британії. Кількість днів у мережі щомісяця серпень, 2008

серпень, 2011

42% 9%

у містах з населенням від 500 до 800 тис.

16 днів 19 днів

21%

28%

у містах з населенням від 100 до 500 тис.

у містах з населенням до 100 тис.

у містах-мільйонерах

музика

75%

ігри

52%

відео або картинки

49%

54% переглядали прогноз погоди

пошук

35%

52% читали новини

погода

31%

41% спілкувалися у месенджерах

карти і навігація

29%

40% спілкувалися у чатах, блогах

теми

26%

соціальні мережі

23%

новини

22%

спілкування

20%

74% шукали інформацію 64% спілкувалися у соціальних мережах 63% працювали з електронної пошти

35% використовували карти 33% 13%

16

завантажували додатки грали в онлайн-ігри

і вже використовують їх:

ISSN 0167-8155. Інформаційна графіка. 2012. № 1. 1–16.

Основні заняття в Інтернеті

Філіпаса Олексія  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you