Page 12

Arivu

VSNA CONVENTION 2009 SOUVENIR

Volume 2

Friday July 3, 2009 Cultural Program Time

Program

Participants Coordinators/Director/Choreography Channu Kambalyal, VSNA Chicago Chapter President

6:15 pm

Welcome

6:18 pm

Welcome Speech

6:20 pm

Invocation : Vachanagalu

6:28 pm

Dance: Shiva Parvathi

Natasha Kumar, Roshan Betkerur, Abhinav Reddy, Shruthi Motkur, Apurva Reddy, Sahana Moodabagil, Pranav Reddy Coordinator: Indira Reddy; Choreography: Shoba Tammana

Skit: Birth Of New Son

Aneesh Bangalore, Mayuri Hullur, Priya Dhananjaya, Mukta Patil, Anisha Hadimani, Akash Basavaraju, Sanjana Gouda, Rhea Kumar, Rohan Kumar, Apurva Reddy, Isha Jayadev, Anushri Bangalore, Esha Patil, Roshan Betkerur, Sonal Desai, Pranav Reddy, Anshu Indusekar, Shreya Dhananjaya, Tejas Hullur, Natasha Kumar, Naveen Desai, Meghna Basavaraju, Eshwar Kishore, Chiranth Kishore Coordinator: Chaitra Kishore; Director: Chaitra Kishore

6:35pm

6:45 pm

6:50 pm

7:00 pm

7:07 pm

7:30 pm

Dance: Shivanu Bhikshakke Banda

Kusuma Indusekar, Chair, Cultural Committee Roopa Jayadev

Sujata Desai, Meenakshi Virupannanavar, Onkari Hiremath, Indira Reddy, Dhanashree Suresh, Vanitha Basavaradhya Coordinator: Meenakshi Virupannanavar; Choreography: Manisha & Meenakshi Virupannanavar

Skit: Shatsthala

Anuj Kambalyal, Amogh Kambalyal, Sachin Suresh, Manish Virupannanavar, Vaishak Babu, Mallikarjun Virupannanavar. Narrator: Satish Suresh Coordinator: Dhanashree Suresh; Director: Dhanashree Suresh

Dance: Rangoli

Rajini Chandramouli, Bhavani Moodabagil, Latha Doshetty, Ambika Babu, Vidu Betkerur, Neelu Kumar, Uma Murthy, Sujata Desai, Anita Kishore, Dhanashree Suresh, Rajeshwari Bommannavar, Jayashree Goud Coordinator: Rajini Chandramouli; Choreography: Rajini Chandramouli & Group

Medley Of Dances

Priya Dhananjaya, Akash Basavaraju, Sanjana Goud, Mayuri Hullur, Rhea Kumar, Rohan Kumar Mukta Patil, Anisha Hadimani, Esha Patil, Anushri Bangalore Shreya Dhananjaya, Natasha Kumar, Meghana Basavaraju, Sonal Desai Anshu Indusekar, Tejas Hullur, Roshan Betkerur, Sachin Shiva, Eshwar Kishore, Chiranth Kishore, Naveen Desai Neetha & Nandish Dhananjaya, Veena & Basavaraj Hullur, Kiran & Rajeev Kumar, Meenakshi & Shrishail Virupannanavar Veena & Prabhu Shiva, Tanuja & Channu Kambalyal, Kusuma Indusekar, Sangeeta Basavaraju, Satish Bangalore, Ravi Babu Coordinator: Kusuma Indusekar, Neetha Dhananjaya & Veena Hullur Choreography: Beena Vibhuti, Veena Hullur, Kusuma Indusekar & Neetha Dhananjaya

Fusion Remix

Abhinav Reddy, Akshay Indusekar, Malikarjun Virupannanavar, Amogh Kambalyal , Sathish Suresh, Sachin Suresh, Vaishak Amblee, Sahana Moodabagil, Manisha Virupannanavar, Danya Moodabagil, Meghana Moodabagil, Chaitra Kishore, Maya Hoskote, Shruthi Motkur Coordination & Choreography: Meghana Moodabagil, Chaitra Kishore, Vaishak Amblee, and Sathish Suresh

12

Profile for Ravi Babu

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

ARIVU_SUPPLEMENT  

Supplement to ARIVU Souvenir of 2009 VSNA Chicago Convention.

Advertisement