חוברת אירועים קרובים

Page 44

‫גליון ‪13‬‬

‫"מה שהעמותה‬ ‫עושה זה פשוט קסם"‬

‫ראיון עם ציונה אמיגה‪,‬‬ ‫יו"ר ועד גמלאי שירות‬ ‫התעסוקה | עמ' ‪32‬‬

‫"אני ברת מזל"‬

‫ראיון עם סוזן סגמן‪,‬‬ ‫יו"ר ועד גמלאי רפאל | עמ' ‪36‬‬

‫הכנס‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מה‬

‫ש‬ ‫ר‬ ‫פרעטימוםדוההאחורי‬ ‫ב‬ ‫הכרויות‬ ‫בגיל הזהב | עמ' ‪34‬‬

‫יוני ‪2019‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.